LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LW310V2 Sweex Wireless 300N Router"

Transkript

1 LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Bemærk venligst! På den medfølgende cd-rom kan du finde installationsguiden. Denne nemme installationsprocedure viser dig, hvordan du skal konfigurere din router trin for trin. Udsæt ikke Sweex Trådløs 300N Router for ekstreme temperaturer. Placér ikke routeren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Sweex Trådløs 300N Router i meget fugtige eller støvede omgivelser. Beskyt routeren mod kraftige stød og fald, da det kan ødelægge de indvendige elektroniske dele. Forsøg aldrig selv at åbne routeren. Den indeholder ikke nogen dele, som kan repareres af en ufaglært person. Hvis routeren åbnes, bortfalder garantien. Pakkens indhold I pakken kan du finde: Trådløs 300N Router Strømadapter Netværkskabel Cd-rom med driver, software og denne brugsanvisning Hvis der mangler nogle dele, skal pakken returneres til din forhandler. Ordliste Denne brugsanvisning indeholder et antal tekniske termer. Det er vigtigt, at du ved, hvad de betyder, inden du begynder at installere og konfigurere routeren. Router: Det er produktet, som du lige har købt. En router fungerer som forbindelsesled mellem to netværk, WAN og LAN. Netværkskabel: Herefter kaldet netværkskabel. Et netværkskabel bruges til at forbinde netværksenheder, som f.eks. computere, modemmer og routere. Det er muligt, du allerede har et sådant kabel. Kablet i pakken er beregnet til at forbinde routeren til dit modem. Internetudbyder: Din internetudbyder er det selskab, du har fået oprettet din internetforbindelse hos. Bredbåndsmodem: Herefter kaldet modem. Dit modem er den enhed, du allerede har, eller som du har fået af din internetudbyder, der giver dig din internetforbindelse. De to mest almindelige modemtyper er kabelmodemmer og ADSL-modemmer, men der findes også andre typer modemmer. LAN: LAN står for Local Area Network. Ved denne router består LAN-netværket af de fire gule porte og det trådløse netværk. Med routeren vil alle dine computere udgøre et enkelt LAN. WAN: WAN står for Wide Area Network. I de fleste tilfælde betyder dette internettet. Trådløs sikkerhed: Som standardindstilling er routerens trådløse netværk ikke beskyttet. Det betyder, at enhver inden for modtagelsesområdet (herunder dine naboer) kan koble sig på netværket og bruge din internetforbindelse. Trådløs sikkerhed beskytter dit netværk, så kun autoriserede enheder har adgang. Sweex anbefaler alle brugere at sikre deres trådløse netværk efter installationen med enten WPA- eller WPS-metoden, som forklares senere i denne brugsanvisning. Sweex anbefaler alle brugere at sikre deres trådløse netværk efter installationen med enten WPA- eller WPS-metoden, som forklares i kapitlet Sikring af dit trådløse netværk i denne brugsanvisning. 290

2 Produktbeskrivelse Forside 1. Power-lysdiode: Dette lys indikerer, at routeren modtager strøm. 2. SYS-lysdiode: Et konstant blinkende SYS-lys indikerer, at routeren fungerer korrekt. 3. WPS-lysdiode: Når dette lys blinker, kan der tilsluttes en enhed, der understøtter WPS, til routeren. Se afsnittet: Sikring af dit trådløse netværk for yderligere oplysninger. 4. WLAN-lysdiode: Dette lys indikerer, at det trådløse netværk er aktivt. Et blinkende lys indikerer trådløs netværksaktivitet. 5. Lysdioder for LAN-portene 1-4: Dette lys indikerer en aktiv forbindelse til den tilsvarende LAN-port. Et blinkende lys indikerer netværksaktivitet. 6. Lysdiode for WAN-port: Dette lys indikerer en aktiv forbindelse til WAN-porten. Et blinkende lys indikerer WAN-aktivitet. Bagside 1. AC-indgang: Tilslut den medfølgende strømadapter til denne indgang. Hvis adapteren mistes, kan den erstattes med en tilsvarende model med 9 V AC-udgang og 1.2 A i strømstyrke. 2. WAN-port: Tilslut netværkskablet fra dit modem til denne port. Ved en korrekt WAN-forbindelse lyser WAN-lyset på forsiden af routeren. Dette er en betingelse for adgang til internettet. 3. LAN port 1-4: Du kan tilslutte et netværkskabel fra din computer til denne port. Når computeren er tændt, lyser det tilsvarende lys på forsiden af routeren. 4. WPS-knap: Denne knap aktiverer trådløs sikkerhed med WPS. Se afsnittet Sikring af dit trådløse netværk for yderligere oplysninger om WPS. Denne knap fungerer også som nulstillingsknap. For yderligere oplysninger om proceduren ved nulstilling henvises der til afsnittet om fejlfinding i denne brugsanvisning. Installation af routeren Du kan installere routeren på tre forskellige måder: Med installationsguiden på cd en. Ved simpel installation som beskrevet i denne brugsanvisning. Ved avanceret installation som beskrevet i denne brugsanvisning. Med installationsguiden og simpel installation anvendes der standardindstillinger, som vil fungere for de fleste brugere. Hvis du er avanceret bruger eller ved, hvilken installationsmetode din internetudbyder kræver, kan du gå videre til avanceret installation med det samme. 291

3 Simpel installation Simpel installation foretages i 7 trin: 1. Afbryd strømmen til dit modem. Hvis en eller flere computere er forbundet til dit modem med et netværkskabel, skal du frakoble dem. 2. Brug det medfølgende netværkskabel til at forbinde dit modem til den blå WAN-port på routeren. Tilslut ikke nogen computere endnu! 1. Tænd for strømmen til dit modem, og vent, indtil den tilsvarende lysdiode indikerer normal drift. 2. Tænd for strømmen til routeren, og vent et minut for at give routeren tid til at starte op og konfigurere sig selv. Dette er meget vigtigt! 5. Hvis du har computere eller andre enheder, der allerede var forbundet med et netværkskabel, kan du nu tilslutte disse til de gule LAN-porte på routeren. 6. Vent i yderligere et minut. Din router er nu installeret! Computere forbundet med kabel er nu tilsluttet til internettet. For trådløse computere kræves der endnu et trin. Følg instruktionerne nedenfor for den Windows-version, du har. Oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk Windows XP: Højreklik på ikonet for trådløst netværk nederst til højre på skærmen, og klik på View Available Wireless Networks (Vis tilgængelige trådløse netværk): 292

4 Der vises et vindue med titlen Choose a wireless network (Vælg et trådløst netværk). Vælg Sweex LW310V2 i dette vindue, klik på knappen Connect (Opret forbindelse), og følg anvisningerne på skærmen: Windows Vista: Højreklik på ikonet Network & Sharing Center (Netværks- og delingscenter) nederst til højre på skærmen, og klik på Connect to a network (Opret forbindelse til et netværk): Der vises et vindue med titlen Connect to a network (Opret forbindelse til et netværk). Vælg Sweex LW310V2 i dette vindue, klik på knappen Connect (Opret forbindelse), og følg anvisningerne på skærmen: Bemærk: Se venligst afsnittet om fejlfinding, hvis du ser et rødt kryds i nærheden af netværket med teksten: The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network (De netværksindstillinger, der er gemt på denne computer, stemmer ikke overens med kravene for netværket). 293

5 Hvis du har Windows Vista med Service Pack 2 eller Feature Pack for trådløst netværk installeret, og du opretter forbindelse til routeren første gang, hjælper Vista dig med at indstille og sikre dit trådløse netværk med WPS-metoden. Efter oprettelsen af forbindelsen vises følgende skærmbillede: Indtast pinkoden, som findes på mærkatet neden under din router, og klik på Next (Næste): Følgende skærmbillede vises. Indtast et navn for dit trådløse netværk samt en adgangskode, og klik på Next (Næste) for at starte konfigurationen af routeren: Bemærk: Det er meget vigtigt, at du skriver sikkerhedskoden ned og gemmer den på et sikkert sted, da den skal bruges til at tilføje ældre enheder, der ikke understøtter WPS (som f.eks. en Windows XP-computer) til dit netværk. Da dit netværk nu allerede er indstillet og sikret, kan du springe kapitlerne Wireless network configuration (Konfiguration af trådløst netværk) og Securing your wireless network (Sikring af dit trådløse netværk) i denne brugsanvisning over. 294

6 Windows 7: Windows 7 indikerer, når der er trådløse netværk til rådighed. Du kan se dette, når det følgende ikon vises nederst til højre på din skærm: Bemærk: Hvis du ser et lille rødt kryds over ikonet, er der ikke noget netværk i nærheden af din computer. I dette tilfælde henvises der til afsnittet om fejlfinding i denne brugsanvisning. Klik på ikonet, hvorefter der vises en liste af trådløse netværk. Vælg netværket Sweex LW310V2, sæt kryds i feltet Connect Automatically (Opret automatisk forbindelse), klik på knappen Connect (Opret forbindelse), og følg anvisningerne på skærmen: Når du opretter forbindelse første gang, hjælper Windows 7 dig med at indstille og sikre dit trådløse netværk med WPS-metoden. Efter oprettelsen af forbindelsen vises følgende skærmbillede: Efter at du har bekræftet med OK, bliver du bedt om at indtaste pinkoden for din router. Du kan finde denne kode på mærkatet neden under din router. Indtast koden og klik på Next (Næste): 295

7 Følgende skærmbillede vises. Indtast et navn for dit trådløse netværk, og klik på Next (Næste) for at starte konfigurationen af routeren: I denne indstillingsprocedure er standardindstillingen for sikkerhedsmetode WPA2. Hvis der er en enhed i dit netværk, der ikke understøtter WPA2, kan du ændre sikkerhedsmetode ved at klikke på knappen Advanced (Avanceret). Når routeren er indstillet, vises følgende skærmbillede: Bemærk: Det er meget vigtigt, at du skriver sikkerhedskoden ned og gemmer den på et sikkert sted, da den skal bruges til at tilføje ældre enheder, der ikke understøtter WPS (som f.eks. en Windows XP-computer) til dit netværk. Da dit netværk nu allerede er indstillet og sikret, kan du springe kapitlerne Wireless network configuration (Konfiguration af trådløst netværk) og Securing your wireless network (Sikring af dit trådløse netværk) i denne brugsanvisning over. 296

8 Avanceret installation Du kan foretage en avanceret installation, hvis du kender de nøjagtige indstillinger, som din internetudbyder kræver, eller hvis det ikke lykkes med simpel installation. Der er 6 forskellige måder, du kan konfigurere routeren på, som vi har angivet her sammen med instruktioner om, hvordan konfigurationen skal foretages. For oplysninger om hvilke indstillinger, der kræves af din internetudbyder, henvises der til listen med internetudbydere længere fremme i brugsanvisningen. Listen omfatter forskellige internetudbydere samt deres tjenester. De krævede indstillinger står anført efter hver tjeneste. Bemærk: Hvis nogle af indstillingerne nævnt nedenfor ikke fungerer med det samme, anbefales det, at du slukker for dit modem, venter nogle få minutter, og derefter tænder for det igen. Sådan logger du ind på routeren Ved avanceret installation skal du logge ind på routeren for manuelt at konfigurere den korrekt for din internetforbindelse. For at logge ind på routeren skal du starte Internet Explorer og indtaste: i adressefeltet. Tryk derefter på Enter. Der vises følgende vindue: Indtast sweex som brugernavn og mysweex som kodeord. Klik derefter på OK. Hvis du ikke kan logge ind, henvises der til afsnittet om fejlfinding i denne brugsanvisning. Der vises følgende skærmbillede. Tryk på Next (Næste) for at starte den avancerede installation. Hvis du ser et andet skærmbillede, skal du klikke på Internet Configuration (Internetkonfiguration) i menuen til venstre: Skærmbilledet med internetkonfigurationsguiden vises: 297

9 Du kan nu fortsætte med din avancerede installation og bruge en af konfigurationerne beskrevet nedenfor. Sådan kontrollerer du, at routeren er forbundet til internettet For konfigurationerne 1 4 er det muligt at kontrollere i routeren, om du har en fungerende internetforbindelse. Når du er færdig med din konfiguration, registrerer routeren ændringerne og fører dig til siden System Status (Systemstatus). Hvis dette ikke sker, kan du klikke på System Status (Systemstatus) i menuen til venstre. Statussiden ser ud som følger: Når routeren er forbundet korrekt til internettet, vises Internet Connection: Connected (Internetforbindelse: Tilsluttet) Konfiguration 1: DHCP med klonet MAC-adresse Nogle internetudbydere kræver en specifik MAC-adresse for at blive tilsluttet til deres modem. Hvis det er tilfældet med din internetudbyder, er det muligt at klone MAC-adressen fra din computer til routerens WAN-port, så din internetudbyder accepterer routeren på deres netværk. Bemærk: Kloningen af din MAC-adresse skal gøres fra den computer, som oprindeligt var tilsluttet til dit modem, og denne computer skal være tilsluttet til din router med et netværkskabel. Kloning af MAC-adresser virker normalt ikke via trådløse forbindelser. 298

10 Klik på knappen Dynamic IP / DHCP (Dynamisk IP / DHCP), hvorefter følgende skærmbillede vises: Klik på knappen Clone MAC Address (Klon MAC-adresse). Nu skulle MAC-adressen blive ændret. Klik på knappen Next (Næste) og derefter på Apply (Anvend) Konfiguration 2: PPPoE Hvis din internetudbyder kræver en forbindelse af typen PPPoE, skal du klikke på knappen PPPoE. Følgende skærmbillede vises: Indtast det kontonavn (brugernavn), som du har modtaget af din internetudbyder i feltet Account (Konto) og det tilsvarende kodeord i feltet Password (Kodeord). Du skal kun klone din MAC-adresse, hvis din internetudbyder kræver det. Bemærk: Kloningen af din MAC-adresse skal gøres fra den computer, som oprindeligt var tilsluttet til dit modem, og denne computer skal være tilsluttet til din router med et netværkskabel. Kloning af MAC-adresser virker normalt ikke via trådløse forbindelser. Når du er færdig skal du klikke på knappen Next (Næste) og derefter på Apply (Anvend). 299

11 Konfiguration 3: PPTP Hvis din internetudbyder kræver en forbindelse af typen PPTP, skal du klikke på knappen PPTP. Følgende skærmbillede vises: Udfyld alle felter som krævet af din internetudbyder, og klik på knappen Next (Næste) og derefter på Apply (Anvend). Konfiguration 4: L2TP L2TP ligner PPTP meget. Hvis din internetudbyder kræver en forbindelse af typen L2TP, skal du klikke på knappen L2TP. Følgende skærmbillede vises: Udfyld alle felter som krævet af din internetudbyder, og klik på knappen Next (Næste) og derefter på Apply (Anvend). 300

12 Konfiguration 5: Statisk IP Klik på knappen Static IP (Statisk IP) for at konfigurere routerens WAN-port til en statisk IP-adresse. Følgende skærmbillede vises: Udfyld alle felter som krævet af din internetudbyder, og klon kun din MAC-adresse, hvis din internetudbyder kræver det. Bemærk: Kloningen af din MAC-adresse skal gøres fra den computer, som oprindeligt var tilsluttet til dit modem, og denne computer skal være tilsluttet til din router med et netværkskabel. Kloning af MAC-adresser virker normalt ikke via trådløse forbindelser. Når du er færdig skal du klikke på knappen Next (Næste) og derefter på Apply (Anvend). Konfiguration 6: 802.1x Klik på knappen 802.1X for at konfigurere routerens WAN-port til en 802.1X-baseret autentificeret forbindelse. Følgende skærmbillede vises: Udfyld alle felter. Når du er færdig skal du klikke på knappen Next (Næste) og derefter på Apply (Anvend). 301

13 Konfiguration af trådløst netværk Det anbefales kun at justere indstillingerne for det trådløse netværk fra en computer, der er tilsluttet til routeren med et netværkskabel, specielt ved ændring af sikkerhedsindstillingerne. Dette forhindrer, at du eventuelt mister forbindelsen, hvis du skulle have angivet nogle forkerte indstillinger. For at justere indstillingerne for det trådløse netværk skal du først logge ind på routeren som beskrevet i afsnittet Avanceret installation og derefter klikke på Wireless Network (Trådløst netværk) i menuen til venstre. Følgende skærmbillede vises: SSID Den vigtigste indstilling på dette skærmbillede er SSID, som er navnet på dit trådløse netværk og bruges til identifikation. Når SSID er aktiveret, kan du og alle andre inden for dit netværks modtagelsesområde se navnet i listen over tilgængelige trådløse netværk. Det anbefales, at du ændrer navnet på denne SSID, da standardnavnet Sweex LW310V2 kan føre til konflikter, hvis der er flere routere af denne model i nærheden af hinanden. Når du ændrer SSID, skal du oprette forbindelse til dit trådløse netværk igen, som beskrevet i afsnittet Oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk. Kanal Kanalindstillingerne kontrollerer frekvensen, hvormed routeren sender dens trådløse signal. Med standardindstillingen AutoSelect (Automatisk valg) scanner routeren alle kanaler, når den tændes, og vælger automatisk kanalen med det bedste signal. Det anbefales kun at skifte kanal, hvis routeren fungerer dårligt. 302

14 Other settings Disse indstillinger er for eksperter og skal normalt ikke ændres. Standardindstillingerne giver en optimal kombination af ydeevne og kompatibilitet. Det samme gælder for siden med avancerede indstillinger i menuen til venstre. Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skal du klikke på knappen Apply (Anvend), for at ændringerne træder i kraft. Sikring af dit trådløse netværk Trådløs sikkerhed beskytter dit netværk, så kun autoriserede enheder har adgang. Sweex anbefaler alle brugere at sikre deres trådløse netværk. Du bør først sikre dit netværk efter, at du har konfigureret internetforbindelsen via routeren rigtigt. Der er tre forskellige metoder, du kan bruge til at sikre dit trådløse netværk: WPA/WPA2 er en manuel metode til sikring af dit netværk. Du skal konfigurere en sikkerhedskode, og kun enheder med denne kode har adgang til dit netværk. Du skal indtaste denne kode manuelt i hver enhed, som du vil give adgang. WPA er understøttet af Windows XP Service Pack 2 og nyere samt de fleste andre enheder. Det er i øjeblikket den anbefalede metode til at sikre dit trådløse netværk. WPA2 er en opgradering af WPA og kræver mindst Windows XP Service Pack 3. WPS er en videreudvikling af WPA og tillader automatisk konfiguration og udveksling af WPA-koder vha. en pinkode eller et simpelt tryk på en knap. WPS er understøttet af Windows Vista Service Pack 2 og Windows 7. Ved Windows XP afhænger understøttelsen af WPS af softwaren eller hjælpeprogrammerne fra fabrikanten af din trådløse netværksadapter. Nogle enheder fra 2005 eller før, og i nogle tilfælde Windows 98, ME, 2000 og ældre versioner af Windows XP (før Service Pack 2) understøtter muligvis ikke WPA. I dette tilfælde skal du anvende den ældre WEP-metode for trådløs sikkerhed. WEP anbefales ikke til normal drift, da denne metode efter nutidens standarder ikke længere anses for at være helt sikker. Du kan få adgang til siden med sikkerhedsindstillinger ved at klikke på Wireless Network (Trådløst netværk) Security Setings (Sikkerhedsindstillinger) i menuen til venstre. 303

15 Metode 1: WPA Sikring af dit netværk med WPA foretages i 2 trin: 1. 1.Vælg følgende indstillinger: Security Mode (Sikkerhedstilstand): Mixed WPA/WPA2 Personal (Blandet WPA/WPA2 personlig) WPA Algorithms (WPA-algoritmer): TKIP & AES Pass Phrase (Kodesætning): Her skal du indtaste sikkerhedskoden (kodeordet) for dit trådløse netværk. Det bør være et ord eller en sætning, som er svær at gætte. Kodeordet skal være på mindst 8 tegn. Vi anbefaler, at du skriver kodeordet ned og opbevarer det i nærheden af din router. Hvis du har glemt din kodesætning, henvises der til afsnittet om fejlfinding i denne brugsanvisning. 2. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Apply (Anvend). Hvis du var tilsluttet via en trådløs forbindelse, vil du bemærke, at din forbindelse er blevet afbrudt. Følg trinene beskrevet i afsnittet Oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk i brugsanvisningen for at genoprette (den nu sikre) forbindelse. Metode 2: WPS Til denne metode kræves der ingen yderligere indstillinger. Tryk på WPS-knappen på bagsiden af routeren. Efter nogle få sekunder begynder WPS-lyset på forsiden af routeren at blinke. Så længe lyset blinker, kan du tilslutte din enhed med WPS-understøttelse til routeren. Når der er oprettet forbindelse, holder WPS-lyset op med at blinke. For at tilslutte en anden enhed med WPS skal du trykke på knappen igen, inden du tilslutter enheden. Efter at en WPS-sikret forbindelse er blevet indstillet for første gang, afbrydes forbindelsen til alle tidligere tilsluttede enheder. Disse enheder skal nu tilsluttes med den samme WPS-metode, eller ved manuelt at indtaste WPA-nøglen, som beskrevet nedenfor. For at tilslutte en en enhed, der ikke understøtter WPS, til en WPS-sikret router, skal du klikke på Wireless Network (Trådløst netværk) - WPS Settings (WPS-indstillinger) i menuen til venstre. Du kan bruge nøglen angivet som WPS Key (ASCII) (WPS-nøgle (ASCII)) som WPA-nøgle for at tilslutte enheder, der ikke understøtter WPS. 304

16 Metode 3: WEP Sikring af dit netværk med WEP foretages i 2 trin: 1. 1.Vælg følgende indstillinger: Security Mode (Sikkerhedstilstand): Mixed WEP (Blandet WEP) Default Key (Standardkode): Key 1 (Kode 1) WEP Key 1 (WEP-kode 1): Her skal du indtaste sikkerhedskoden (kodeordet) for dit trådløse netværk. Denne bør være svær at gætte og bestå af 5 tegn. Hvis du ændrer kodetilstand fra ASCII til HEX skal den bestå af 10 tegn. Vi anbefaler, at du skriver WEP-kodeordet ned og opbevarer det i nærheden af din router. Hvis du har glemt dit kodeord, henvises der til afsnittet om fejlfinding i denne brugsanvisning. 2. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Apply (Anvend). Hvis du var tilsluttet via en trådløs forbindelse, vil du bemærke, at din forbindelse er blevet afbrudt. Følg trinene beskrevet i afsnittet Oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk i brugsanvisningen for at genoprette (den nu sikre) forbindelse. Avancerede funktioner I dette afsnit beskriver vi nogle af de avancerede funktioner i routeren. De følgende underafsnit forudsætter en grundlæggende viden om netværksteknologi og computerterminologi. Statisk DHCP Som standardindstilling tildeler routeren dynamisk IP-adresser til alle tilsluttede enheder ved hjælp af DHCP-protokollen. Dette er den mest brugervenlige metode til netværkskonfiguration, men kan også medføre, at nogle IP-adresser ændres med tiden, eller når en enhed tilsluttes igen. I nogle tilfælde er dette ikke hensigtsmæssigt. Hvis du f.eks. anvender viderestilling af porte, er det nødvendigt, at enhedens IP-adresse forbliver konstant. En mulig løsning er at konfigurere en statisk IP-adresse i selve enheden, men dette kan medføre problemer, hvis du også bruger enheden i andre netværk. En anden løsning er at indstille routeren til altid at tildele enheden den samme IP-adresse. Dette kaldes for statisk DHCP eller reservation af DHCP-adresse. For at indstille en statisk DHCP for en enhed skal du logge ind på routeren som beskrevet i afsnittet Avanceret installation og klikke på DHCP Server (DHCP-server) DHCP List & Binding (DHCP-liste og -binding) i menuen til venstre. Følgende skærmbillede vises: 305

17 For at konfigurere en enhed til en statisk DHCP-adresse skal du indtaste den ønskede adresse samt enhedens tilsvarende MAC-adresse under Statisk IP. Klik derefter på knappen Add (Tilføj) og Apply (Anvend). På listen vises IP- og MAC-adresserne for alle automatisk indstillede enheder, der i øjeblikket er aktive på dit netværk. Bemærk: Tildel ikke statiske DHCP-adresser inden for området fra til ! Dette område bruges allerede til dynamisk tildelte adresser. Adresserne (selve routeren) og (broadcast-adresse) må heller ikke bruges. Viderestilling af porte (virtuel server) og indstilling af DMZ For nogle programmer, enheder og servere kan det være nødvendigt at indstille viderestilling af porte, så de fungerer korrekt bag routerens firewall. Dette skyldes, at firewall en blokerer alle indgående forbindelser og kun tillader udgående forbindelser. Af tekniske grunde er den indbyggede firewall en del af routerens funktion og kan ikke frakobles helt. Ved viderestilling af porte gives der signal til routeren om at acceptere en indgående forbindelse på en bestemt port og viderestille den til IP-adressen for en enhed i dit lokale netværk. Bemærk venligst, at begrebet port i dette afsnit henviser til TCP- eller UDP-porte og ikke har noget at gøre med de fysiske WAN- og LAN-porte på bagsiden af routeren. DMZ er et særligt tilfælde af viderestilling af porte, hvor der gives signal til routeren om at viderestille alle indgående forbindelser til den angivne adresse. For at indstille viderestilling af porte skal du logge ind på routeren som beskrevet i afsnittet Avanceret installation og klikke på Virtual Server (Virtuel server) Port Range Forwarding (Viderestilling af porte) i menuen til venstre. Følgende skærmbillede vises: For at viderestille en enkelt port skal du indtaste det ønskede portnummer to gange i den første tomme regel. Derefter skal du indtaste IP-adressen, som porten skal viderestilles til, vælge den ønskede protokol, sætte kryds i feltet Enable (Aktivér) og klikke på knappen Apply (Anvend). For at viderestille flere tilstødende porte på én gang skal du indtaste den første port i feltet Start Port (Startport) og den sidste port i feltet End Port (Slutport). Det er ikke muligt at viderestille flere end 10 porte. For en DMZ skal du klikke på DMZ i menuen til venstre, indtaste enhedens IP-adresse, sætte kryds i feltet Enable (Aktivér) og klikke på knappen Apply (Anvend). 306

18 Trafikkontrol Trafikkontrol betegnes også som administration af båndbredde. Med denne funktion kan du kunstigt begrænse båndbredden for en eller flere enheder på dit netværk. Det kan være nyttigt, hvis du for eksempel er nødt til at reservere båndbredde til en VOIP-telefon, eller hvis du ønsker at begrænse båndbredden for peer-to-peer-programmer. For at indstille trafikkontrollen skal du logge ind på routeren som beskrevet i afsnittet Avanceret installation og klikke på Traffic Control (Trafikkontrol) i menuen til venstre. Sæt herefter kryds i feltet Enable (Aktivér). Følgende skærmbillede vises: Indtast først WAN-båndbredden for upload og download i kbps. Generelt bør du tage hastighederne, som angives af din internetudbyder og reducere dem med 10% eller bruge en webside til hastighedstest til at måle din båndbredde og derefter reducere resultatet med 5%. Nu kan du begynde med at oprette regler. Indtast den/de ønskede port(e) og protokol(ler), som reglerne skal gælde for, eller vælg en foruddefineret service, og indstil IP-adressen for din enhed eller et IP-område for flere enheder. Indstil derefter den ønskede minimums- og maksimumsbåndbredde. Klik på afkrydsningsfeltet Apply (Anvend) og derefter på knappen Add (Tilføj) for at tilføje reglen. Når du er færdig med at tilføje regler, skal du klikke på knappen Apply (Anvend). Bemærk: Når du anvender trafikkontrolregler for en bestemt enhed, anbefales det at give den en statisk DHCP IP-adresse først. I modsat fald kan enheden skifte IP-adresse, hvormed reglen ikke længere gælder eller gælder for en anden computer i stedet for. Filtrering af klienter Med filtrering af klienter kan du selektivt blokere adgang til internettet for bestemte enheder baseret på en tidsplan. 307

19 For at indstille filtrering af klienter skal du logge ind på routeren som beskrevet i afsnittet Avanceret installation og klikke på Security Settings (Sikkerhedsindstillinger) i menuen til venstre. Sæt herefter kryds i feltet Enable (Aktivér). Følgende skærmbillede vises: I ovennævnte eksempel er adgangen til internettet blokeret fra kl. 22:00 til kl. 07:00 næste morgen. Der kan højest angives 10 adgangsregler. Bemærk: Når du anvender en klientfiltreringsregel for en bestemt enhed, anbefales det at give den en statisk DHCP IP-adresse først. I modsat fald kan enheden skifte IP-adresse, hvormed reglen ikke længere gælder, eller gælder for en anden computer i stedet for. Fejlfinding Dette afsnit omhandler nogle af de mest almindelige problemer, som kan opstå, samt mulige løsninger på problemerne. Cd-guiden kan ikke oprette forbindelse til routeren, og jeg kan ikke logge ind på routeren på Windows indikerer, at jeg har en velfungerende netværksforbindelse. Dette problem kan opstå på grund af forkerte IP-indstillinger på din computer. Du kan kontrollere og justere dine indstillinger på følgende måde: Windows XP 1. Klik på startknappen nederst til højre på skærmen, og klik på Control Panel (Kontrolpanel) 308

20 2. I kontrolpanelet skal du klikke på Network and Internet Connections (Netværks- og internetforbindelser) og åbne Network Connections (Netværksforbindelser). Hvis dit kontrolpanel vises med klassisk visning, kan du klikke på ikonet Network Connections (Netværksforbindelser) med det samme. 3. Højreklik på den første tilsluttede LAN- eller højhastighedsforbindelse, i dette eksempel Local Area Connection (Lokal forbindelse), og klik på Properties (Egenskaber) i kontekstmenuen. Hvis du har flere oprettede forbindelser, skal du gentage trinene 3 til 6 for hver forbindelse. 4. Vinduet med egenskaber for forbindelsen vises. I dette vindue skal du vælge Internet Protocol (Internetprotokol) fra listen af emner og klikke på knappen Properties (Egenskaber): 309

21 5. Vinduet med egenskaber for internetprotokollen vises. I dette vindue skal du sørge for, at begge indstillinger er sat til Obtain automatically (Hent automatisk): 6. Bekræft indstillingerne ved at klikke på OK. Netværksindstillingerne for XP er nu konfigureret korrekt for din router. Windows Vista 1. Klik på startknappen nederst til højre på skærmen og klik på Control Panel (Kontrolpanel) 2. I kontrolpanelet skal du klikke på View network status and tasks (Vis netværksstatus og -opgaver). Hvis dit kontrolpanel vises med klassisk visning, skal du klikke på ikonet Network and Sharing Center (Netværks- og delingscenter): 3. Vinduet for Netværks- og delingscenteret vises. 310

22 Klik på Manage network connections (Administrer netværksforbindelser) i menuen til venstre: 4. Højreklik på den første tilsluttede LAN- eller højhastighedsforbindelse, i dette eksempel Local Area Connection (Lokal forbindelse), og klik på Properties (Egenskaber) i kontekstmenuen. Hvis du har flere oprettede forbindelser, skal du gentage trinene 4 til 7 for hver forbindelse: 5. Vinduet med egenskaber for forbindelsen vises. I dette vindue skal du vælge Internet Protocol Version 4 (Internetprotokol version 4) fra listen af emner og klikke på knappen Properties (Egenskaber): 311

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dansk version. LW320/LW321 Sweex trådløs router 300N. Pakkens indhold. Ordliste

Dansk version. LW320/LW321 Sweex trådløs router 300N. Pakkens indhold. Ordliste LW320/LW321 Sweex trådløs router 300N Udsæt ikke Sweex trådløs router 300N for ekstreme temperaturer. Anbring den ikke i direkte sollys eller i umiddelbar nærhed af varmelegemer. Brug ikke Sweex trådløs

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT ROUTER. ModelNR. EA8500

BRUGERVEJLEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT ROUTER. ModelNR. EA8500 BRUGERVEJLEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT ROUTER ModelNR. EA8500 Indhold Produktoverblik EA8500.....................................1 Hvor finder jeg mere hjælp?....................... 3...........................3

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Kom godt i gang med Trådløst internet

Kom godt i gang med Trådløst internet VI GI R DIG Kom godt i gang med Trådløst internet FIBERBREDBÅND TRÅ DLØ ST N ETVÆ RK Læs, hvordan du kommer på trådløst netværk. 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

j Betjeningsvejledining

j Betjeningsvejledining j Betjeningsvejledining Indholdsfortegnelse: 1. Tilslutning af Wireless LAN router...side 03 2. Konfiguration af styresystem og computer...side 04 3. Konfiguration af Wireless LAN router...side 05 3.1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AC2400. DUAL BAND GIGABIT Wi Fi ROUTER. Model# E8350

BRUGERVEJLEDNING AC2400. DUAL BAND GIGABIT Wi Fi ROUTER. Model# E8350 BRUGERVEJLEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT Wi Fi ROUTER Model# E8350 Indhold Produktoversigt E8350..................................... 1 Opsætning af din E-Series Router Hvor kan jeg finde mere hjælp......................2

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Support. Pakkens indhold. D6200 WiFi DSL Modem Router Installationsvejledning

Support. Pakkens indhold. D6200 WiFi DSL Modem Router Installationsvejledning Support Tak, fordi du har købt et produkt fra NETGEAR. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på https://my.netgear.com.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig.

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. EDUROAM Introduktion Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. Denne guide er lavet til Windows XP - Husk at dit Windows

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

NQ-9006. Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com. Trådløst Sikkerheds Kamera

NQ-9006. Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com. Trådløst Sikkerheds Kamera Trådløst Sikkerheds Kamera NQ-9006 Installationsvejledning NorthQ - ver. 1.1 - date: 2009 Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com Egenskaber Standalone design, velegnet til

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode:

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode: Indhold Før du starter........................................ 2 Installer modemrouteren.............................. 3 Forudindstillet trådløs sikkerhed......................... 5 Indstillinger for trådløse

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed på internettet 5 Opret trådløs forbindelse 6 Sådan får

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Det ligger Telia meget på sinde at opretholde en høj sikkerhed i vores produkter og tjenester. Sikkerhed er et område, der

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse.

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. GVDNet GVDNet er en bredbåndsforbindelse til internettet, som fremføres via antennekablet. Det er således ikke nødvendigt at grave et nyt kabel ind, eller

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Brugervejledning. Linksys X-Series. Trådløs router med ADSL2+-modem

Brugervejledning. Linksys X-Series. Trådløs router med ADSL2+-modem Brugervejledning Linksys X-Series Trådløs router med ADSL2+-modem Indhold Brugervejledning Indhold Produktoversigt X1000..................................... 1 Top 1 Bagside 2 Placering ved vægmontering

Læs mere

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro Sektornet VPN Log på Windows-domæne med Windows XP Pro UNI C februar 2004 Sektornet VPN UNI C februar 2004 v2.5 Af Anders Raun og Jesper Skou Jensen 1 Log på Windwos-domæne med Windows XP Pro 1.1 Forudsætninger

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

ENVIVO. Powerline Netværkssæt. Brugermanual ENV-1278

ENVIVO. Powerline Netværkssæt. Brugermanual ENV-1278 ENVIVO Powerline Netværkssæt ENV-1278 Brugermanual SV. Service: Tlf. 70 26 66 30 P1212 Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 APPLIKATION... 7 SYSTEMKRAV... 8 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere