LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LW310V2 Sweex Wireless 300N Router"

Transkript

1 LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Bemærk venligst! På den medfølgende cd-rom kan du finde installationsguiden. Denne nemme installationsprocedure viser dig, hvordan du skal konfigurere din router trin for trin. Udsæt ikke Sweex Trådløs 300N Router for ekstreme temperaturer. Placér ikke routeren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Sweex Trådløs 300N Router i meget fugtige eller støvede omgivelser. Beskyt routeren mod kraftige stød og fald, da det kan ødelægge de indvendige elektroniske dele. Forsøg aldrig selv at åbne routeren. Den indeholder ikke nogen dele, som kan repareres af en ufaglært person. Hvis routeren åbnes, bortfalder garantien. Pakkens indhold I pakken kan du finde: Trådløs 300N Router Strømadapter Netværkskabel Cd-rom med driver, software og denne brugsanvisning Hvis der mangler nogle dele, skal pakken returneres til din forhandler. Ordliste Denne brugsanvisning indeholder et antal tekniske termer. Det er vigtigt, at du ved, hvad de betyder, inden du begynder at installere og konfigurere routeren. Router: Det er produktet, som du lige har købt. En router fungerer som forbindelsesled mellem to netværk, WAN og LAN. Netværkskabel: Herefter kaldet netværkskabel. Et netværkskabel bruges til at forbinde netværksenheder, som f.eks. computere, modemmer og routere. Det er muligt, du allerede har et sådant kabel. Kablet i pakken er beregnet til at forbinde routeren til dit modem. Internetudbyder: Din internetudbyder er det selskab, du har fået oprettet din internetforbindelse hos. Bredbåndsmodem: Herefter kaldet modem. Dit modem er den enhed, du allerede har, eller som du har fået af din internetudbyder, der giver dig din internetforbindelse. De to mest almindelige modemtyper er kabelmodemmer og ADSL-modemmer, men der findes også andre typer modemmer. LAN: LAN står for Local Area Network. Ved denne router består LAN-netværket af de fire gule porte og det trådløse netværk. Med routeren vil alle dine computere udgøre et enkelt LAN. WAN: WAN står for Wide Area Network. I de fleste tilfælde betyder dette internettet. Trådløs sikkerhed: Som standardindstilling er routerens trådløse netværk ikke beskyttet. Det betyder, at enhver inden for modtagelsesområdet (herunder dine naboer) kan koble sig på netværket og bruge din internetforbindelse. Trådløs sikkerhed beskytter dit netværk, så kun autoriserede enheder har adgang. Sweex anbefaler alle brugere at sikre deres trådløse netværk efter installationen med enten WPA- eller WPS-metoden, som forklares senere i denne brugsanvisning. Sweex anbefaler alle brugere at sikre deres trådløse netværk efter installationen med enten WPA- eller WPS-metoden, som forklares i kapitlet Sikring af dit trådløse netværk i denne brugsanvisning. 290

2 Produktbeskrivelse Forside 1. Power-lysdiode: Dette lys indikerer, at routeren modtager strøm. 2. SYS-lysdiode: Et konstant blinkende SYS-lys indikerer, at routeren fungerer korrekt. 3. WPS-lysdiode: Når dette lys blinker, kan der tilsluttes en enhed, der understøtter WPS, til routeren. Se afsnittet: Sikring af dit trådløse netværk for yderligere oplysninger. 4. WLAN-lysdiode: Dette lys indikerer, at det trådløse netværk er aktivt. Et blinkende lys indikerer trådløs netværksaktivitet. 5. Lysdioder for LAN-portene 1-4: Dette lys indikerer en aktiv forbindelse til den tilsvarende LAN-port. Et blinkende lys indikerer netværksaktivitet. 6. Lysdiode for WAN-port: Dette lys indikerer en aktiv forbindelse til WAN-porten. Et blinkende lys indikerer WAN-aktivitet. Bagside 1. AC-indgang: Tilslut den medfølgende strømadapter til denne indgang. Hvis adapteren mistes, kan den erstattes med en tilsvarende model med 9 V AC-udgang og 1.2 A i strømstyrke. 2. WAN-port: Tilslut netværkskablet fra dit modem til denne port. Ved en korrekt WAN-forbindelse lyser WAN-lyset på forsiden af routeren. Dette er en betingelse for adgang til internettet. 3. LAN port 1-4: Du kan tilslutte et netværkskabel fra din computer til denne port. Når computeren er tændt, lyser det tilsvarende lys på forsiden af routeren. 4. WPS-knap: Denne knap aktiverer trådløs sikkerhed med WPS. Se afsnittet Sikring af dit trådløse netværk for yderligere oplysninger om WPS. Denne knap fungerer også som nulstillingsknap. For yderligere oplysninger om proceduren ved nulstilling henvises der til afsnittet om fejlfinding i denne brugsanvisning. Installation af routeren Du kan installere routeren på tre forskellige måder: Med installationsguiden på cd en. Ved simpel installation som beskrevet i denne brugsanvisning. Ved avanceret installation som beskrevet i denne brugsanvisning. Med installationsguiden og simpel installation anvendes der standardindstillinger, som vil fungere for de fleste brugere. Hvis du er avanceret bruger eller ved, hvilken installationsmetode din internetudbyder kræver, kan du gå videre til avanceret installation med det samme. 291

3 Simpel installation Simpel installation foretages i 7 trin: 1. Afbryd strømmen til dit modem. Hvis en eller flere computere er forbundet til dit modem med et netværkskabel, skal du frakoble dem. 2. Brug det medfølgende netværkskabel til at forbinde dit modem til den blå WAN-port på routeren. Tilslut ikke nogen computere endnu! 1. Tænd for strømmen til dit modem, og vent, indtil den tilsvarende lysdiode indikerer normal drift. 2. Tænd for strømmen til routeren, og vent et minut for at give routeren tid til at starte op og konfigurere sig selv. Dette er meget vigtigt! 5. Hvis du har computere eller andre enheder, der allerede var forbundet med et netværkskabel, kan du nu tilslutte disse til de gule LAN-porte på routeren. 6. Vent i yderligere et minut. Din router er nu installeret! Computere forbundet med kabel er nu tilsluttet til internettet. For trådløse computere kræves der endnu et trin. Følg instruktionerne nedenfor for den Windows-version, du har. Oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk Windows XP: Højreklik på ikonet for trådløst netværk nederst til højre på skærmen, og klik på View Available Wireless Networks (Vis tilgængelige trådløse netværk): 292

4 Der vises et vindue med titlen Choose a wireless network (Vælg et trådløst netværk). Vælg Sweex LW310V2 i dette vindue, klik på knappen Connect (Opret forbindelse), og følg anvisningerne på skærmen: Windows Vista: Højreklik på ikonet Network & Sharing Center (Netværks- og delingscenter) nederst til højre på skærmen, og klik på Connect to a network (Opret forbindelse til et netværk): Der vises et vindue med titlen Connect to a network (Opret forbindelse til et netværk). Vælg Sweex LW310V2 i dette vindue, klik på knappen Connect (Opret forbindelse), og følg anvisningerne på skærmen: Bemærk: Se venligst afsnittet om fejlfinding, hvis du ser et rødt kryds i nærheden af netværket med teksten: The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network (De netværksindstillinger, der er gemt på denne computer, stemmer ikke overens med kravene for netværket). 293

5 Hvis du har Windows Vista med Service Pack 2 eller Feature Pack for trådløst netværk installeret, og du opretter forbindelse til routeren første gang, hjælper Vista dig med at indstille og sikre dit trådløse netværk med WPS-metoden. Efter oprettelsen af forbindelsen vises følgende skærmbillede: Indtast pinkoden, som findes på mærkatet neden under din router, og klik på Next (Næste): Følgende skærmbillede vises. Indtast et navn for dit trådløse netværk samt en adgangskode, og klik på Next (Næste) for at starte konfigurationen af routeren: Bemærk: Det er meget vigtigt, at du skriver sikkerhedskoden ned og gemmer den på et sikkert sted, da den skal bruges til at tilføje ældre enheder, der ikke understøtter WPS (som f.eks. en Windows XP-computer) til dit netværk. Da dit netværk nu allerede er indstillet og sikret, kan du springe kapitlerne Wireless network configuration (Konfiguration af trådløst netværk) og Securing your wireless network (Sikring af dit trådløse netværk) i denne brugsanvisning over. 294

6 Windows 7: Windows 7 indikerer, når der er trådløse netværk til rådighed. Du kan se dette, når det følgende ikon vises nederst til højre på din skærm: Bemærk: Hvis du ser et lille rødt kryds over ikonet, er der ikke noget netværk i nærheden af din computer. I dette tilfælde henvises der til afsnittet om fejlfinding i denne brugsanvisning. Klik på ikonet, hvorefter der vises en liste af trådløse netværk. Vælg netværket Sweex LW310V2, sæt kryds i feltet Connect Automatically (Opret automatisk forbindelse), klik på knappen Connect (Opret forbindelse), og følg anvisningerne på skærmen: Når du opretter forbindelse første gang, hjælper Windows 7 dig med at indstille og sikre dit trådløse netværk med WPS-metoden. Efter oprettelsen af forbindelsen vises følgende skærmbillede: Efter at du har bekræftet med OK, bliver du bedt om at indtaste pinkoden for din router. Du kan finde denne kode på mærkatet neden under din router. Indtast koden og klik på Next (Næste): 295

7 Følgende skærmbillede vises. Indtast et navn for dit trådløse netværk, og klik på Next (Næste) for at starte konfigurationen af routeren: I denne indstillingsprocedure er standardindstillingen for sikkerhedsmetode WPA2. Hvis der er en enhed i dit netværk, der ikke understøtter WPA2, kan du ændre sikkerhedsmetode ved at klikke på knappen Advanced (Avanceret). Når routeren er indstillet, vises følgende skærmbillede: Bemærk: Det er meget vigtigt, at du skriver sikkerhedskoden ned og gemmer den på et sikkert sted, da den skal bruges til at tilføje ældre enheder, der ikke understøtter WPS (som f.eks. en Windows XP-computer) til dit netværk. Da dit netværk nu allerede er indstillet og sikret, kan du springe kapitlerne Wireless network configuration (Konfiguration af trådløst netværk) og Securing your wireless network (Sikring af dit trådløse netværk) i denne brugsanvisning over. 296

8 Avanceret installation Du kan foretage en avanceret installation, hvis du kender de nøjagtige indstillinger, som din internetudbyder kræver, eller hvis det ikke lykkes med simpel installation. Der er 6 forskellige måder, du kan konfigurere routeren på, som vi har angivet her sammen med instruktioner om, hvordan konfigurationen skal foretages. For oplysninger om hvilke indstillinger, der kræves af din internetudbyder, henvises der til listen med internetudbydere længere fremme i brugsanvisningen. Listen omfatter forskellige internetudbydere samt deres tjenester. De krævede indstillinger står anført efter hver tjeneste. Bemærk: Hvis nogle af indstillingerne nævnt nedenfor ikke fungerer med det samme, anbefales det, at du slukker for dit modem, venter nogle få minutter, og derefter tænder for det igen. Sådan logger du ind på routeren Ved avanceret installation skal du logge ind på routeren for manuelt at konfigurere den korrekt for din internetforbindelse. For at logge ind på routeren skal du starte Internet Explorer og indtaste: i adressefeltet. Tryk derefter på Enter. Der vises følgende vindue: Indtast sweex som brugernavn og mysweex som kodeord. Klik derefter på OK. Hvis du ikke kan logge ind, henvises der til afsnittet om fejlfinding i denne brugsanvisning. Der vises følgende skærmbillede. Tryk på Next (Næste) for at starte den avancerede installation. Hvis du ser et andet skærmbillede, skal du klikke på Internet Configuration (Internetkonfiguration) i menuen til venstre: Skærmbilledet med internetkonfigurationsguiden vises: 297

9 Du kan nu fortsætte med din avancerede installation og bruge en af konfigurationerne beskrevet nedenfor. Sådan kontrollerer du, at routeren er forbundet til internettet For konfigurationerne 1 4 er det muligt at kontrollere i routeren, om du har en fungerende internetforbindelse. Når du er færdig med din konfiguration, registrerer routeren ændringerne og fører dig til siden System Status (Systemstatus). Hvis dette ikke sker, kan du klikke på System Status (Systemstatus) i menuen til venstre. Statussiden ser ud som følger: Når routeren er forbundet korrekt til internettet, vises Internet Connection: Connected (Internetforbindelse: Tilsluttet) Konfiguration 1: DHCP med klonet MAC-adresse Nogle internetudbydere kræver en specifik MAC-adresse for at blive tilsluttet til deres modem. Hvis det er tilfældet med din internetudbyder, er det muligt at klone MAC-adressen fra din computer til routerens WAN-port, så din internetudbyder accepterer routeren på deres netværk. Bemærk: Kloningen af din MAC-adresse skal gøres fra den computer, som oprindeligt var tilsluttet til dit modem, og denne computer skal være tilsluttet til din router med et netværkskabel. Kloning af MAC-adresser virker normalt ikke via trådløse forbindelser. 298

10 Klik på knappen Dynamic IP / DHCP (Dynamisk IP / DHCP), hvorefter følgende skærmbillede vises: Klik på knappen Clone MAC Address (Klon MAC-adresse). Nu skulle MAC-adressen blive ændret. Klik på knappen Next (Næste) og derefter på Apply (Anvend) Konfiguration 2: PPPoE Hvis din internetudbyder kræver en forbindelse af typen PPPoE, skal du klikke på knappen PPPoE. Følgende skærmbillede vises: Indtast det kontonavn (brugernavn), som du har modtaget af din internetudbyder i feltet Account (Konto) og det tilsvarende kodeord i feltet Password (Kodeord). Du skal kun klone din MAC-adresse, hvis din internetudbyder kræver det. Bemærk: Kloningen af din MAC-adresse skal gøres fra den computer, som oprindeligt var tilsluttet til dit modem, og denne computer skal være tilsluttet til din router med et netværkskabel. Kloning af MAC-adresser virker normalt ikke via trådløse forbindelser. Når du er færdig skal du klikke på knappen Next (Næste) og derefter på Apply (Anvend). 299

11 Konfiguration 3: PPTP Hvis din internetudbyder kræver en forbindelse af typen PPTP, skal du klikke på knappen PPTP. Følgende skærmbillede vises: Udfyld alle felter som krævet af din internetudbyder, og klik på knappen Next (Næste) og derefter på Apply (Anvend). Konfiguration 4: L2TP L2TP ligner PPTP meget. Hvis din internetudbyder kræver en forbindelse af typen L2TP, skal du klikke på knappen L2TP. Følgende skærmbillede vises: Udfyld alle felter som krævet af din internetudbyder, og klik på knappen Next (Næste) og derefter på Apply (Anvend). 300

12 Konfiguration 5: Statisk IP Klik på knappen Static IP (Statisk IP) for at konfigurere routerens WAN-port til en statisk IP-adresse. Følgende skærmbillede vises: Udfyld alle felter som krævet af din internetudbyder, og klon kun din MAC-adresse, hvis din internetudbyder kræver det. Bemærk: Kloningen af din MAC-adresse skal gøres fra den computer, som oprindeligt var tilsluttet til dit modem, og denne computer skal være tilsluttet til din router med et netværkskabel. Kloning af MAC-adresser virker normalt ikke via trådløse forbindelser. Når du er færdig skal du klikke på knappen Next (Næste) og derefter på Apply (Anvend). Konfiguration 6: 802.1x Klik på knappen 802.1X for at konfigurere routerens WAN-port til en 802.1X-baseret autentificeret forbindelse. Følgende skærmbillede vises: Udfyld alle felter. Når du er færdig skal du klikke på knappen Next (Næste) og derefter på Apply (Anvend). 301

13 Konfiguration af trådløst netværk Det anbefales kun at justere indstillingerne for det trådløse netværk fra en computer, der er tilsluttet til routeren med et netværkskabel, specielt ved ændring af sikkerhedsindstillingerne. Dette forhindrer, at du eventuelt mister forbindelsen, hvis du skulle have angivet nogle forkerte indstillinger. For at justere indstillingerne for det trådløse netværk skal du først logge ind på routeren som beskrevet i afsnittet Avanceret installation og derefter klikke på Wireless Network (Trådløst netværk) i menuen til venstre. Følgende skærmbillede vises: SSID Den vigtigste indstilling på dette skærmbillede er SSID, som er navnet på dit trådløse netværk og bruges til identifikation. Når SSID er aktiveret, kan du og alle andre inden for dit netværks modtagelsesområde se navnet i listen over tilgængelige trådløse netværk. Det anbefales, at du ændrer navnet på denne SSID, da standardnavnet Sweex LW310V2 kan føre til konflikter, hvis der er flere routere af denne model i nærheden af hinanden. Når du ændrer SSID, skal du oprette forbindelse til dit trådløse netværk igen, som beskrevet i afsnittet Oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk. Kanal Kanalindstillingerne kontrollerer frekvensen, hvormed routeren sender dens trådløse signal. Med standardindstillingen AutoSelect (Automatisk valg) scanner routeren alle kanaler, når den tændes, og vælger automatisk kanalen med det bedste signal. Det anbefales kun at skifte kanal, hvis routeren fungerer dårligt. 302

14 Other settings Disse indstillinger er for eksperter og skal normalt ikke ændres. Standardindstillingerne giver en optimal kombination af ydeevne og kompatibilitet. Det samme gælder for siden med avancerede indstillinger i menuen til venstre. Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skal du klikke på knappen Apply (Anvend), for at ændringerne træder i kraft. Sikring af dit trådløse netværk Trådløs sikkerhed beskytter dit netværk, så kun autoriserede enheder har adgang. Sweex anbefaler alle brugere at sikre deres trådløse netværk. Du bør først sikre dit netværk efter, at du har konfigureret internetforbindelsen via routeren rigtigt. Der er tre forskellige metoder, du kan bruge til at sikre dit trådløse netværk: WPA/WPA2 er en manuel metode til sikring af dit netværk. Du skal konfigurere en sikkerhedskode, og kun enheder med denne kode har adgang til dit netværk. Du skal indtaste denne kode manuelt i hver enhed, som du vil give adgang. WPA er understøttet af Windows XP Service Pack 2 og nyere samt de fleste andre enheder. Det er i øjeblikket den anbefalede metode til at sikre dit trådløse netværk. WPA2 er en opgradering af WPA og kræver mindst Windows XP Service Pack 3. WPS er en videreudvikling af WPA og tillader automatisk konfiguration og udveksling af WPA-koder vha. en pinkode eller et simpelt tryk på en knap. WPS er understøttet af Windows Vista Service Pack 2 og Windows 7. Ved Windows XP afhænger understøttelsen af WPS af softwaren eller hjælpeprogrammerne fra fabrikanten af din trådløse netværksadapter. Nogle enheder fra 2005 eller før, og i nogle tilfælde Windows 98, ME, 2000 og ældre versioner af Windows XP (før Service Pack 2) understøtter muligvis ikke WPA. I dette tilfælde skal du anvende den ældre WEP-metode for trådløs sikkerhed. WEP anbefales ikke til normal drift, da denne metode efter nutidens standarder ikke længere anses for at være helt sikker. Du kan få adgang til siden med sikkerhedsindstillinger ved at klikke på Wireless Network (Trådløst netværk) Security Setings (Sikkerhedsindstillinger) i menuen til venstre. 303

15 Metode 1: WPA Sikring af dit netværk med WPA foretages i 2 trin: 1. 1.Vælg følgende indstillinger: Security Mode (Sikkerhedstilstand): Mixed WPA/WPA2 Personal (Blandet WPA/WPA2 personlig) WPA Algorithms (WPA-algoritmer): TKIP & AES Pass Phrase (Kodesætning): Her skal du indtaste sikkerhedskoden (kodeordet) for dit trådløse netværk. Det bør være et ord eller en sætning, som er svær at gætte. Kodeordet skal være på mindst 8 tegn. Vi anbefaler, at du skriver kodeordet ned og opbevarer det i nærheden af din router. Hvis du har glemt din kodesætning, henvises der til afsnittet om fejlfinding i denne brugsanvisning. 2. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Apply (Anvend). Hvis du var tilsluttet via en trådløs forbindelse, vil du bemærke, at din forbindelse er blevet afbrudt. Følg trinene beskrevet i afsnittet Oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk i brugsanvisningen for at genoprette (den nu sikre) forbindelse. Metode 2: WPS Til denne metode kræves der ingen yderligere indstillinger. Tryk på WPS-knappen på bagsiden af routeren. Efter nogle få sekunder begynder WPS-lyset på forsiden af routeren at blinke. Så længe lyset blinker, kan du tilslutte din enhed med WPS-understøttelse til routeren. Når der er oprettet forbindelse, holder WPS-lyset op med at blinke. For at tilslutte en anden enhed med WPS skal du trykke på knappen igen, inden du tilslutter enheden. Efter at en WPS-sikret forbindelse er blevet indstillet for første gang, afbrydes forbindelsen til alle tidligere tilsluttede enheder. Disse enheder skal nu tilsluttes med den samme WPS-metode, eller ved manuelt at indtaste WPA-nøglen, som beskrevet nedenfor. For at tilslutte en en enhed, der ikke understøtter WPS, til en WPS-sikret router, skal du klikke på Wireless Network (Trådløst netværk) - WPS Settings (WPS-indstillinger) i menuen til venstre. Du kan bruge nøglen angivet som WPS Key (ASCII) (WPS-nøgle (ASCII)) som WPA-nøgle for at tilslutte enheder, der ikke understøtter WPS. 304

16 Metode 3: WEP Sikring af dit netværk med WEP foretages i 2 trin: 1. 1.Vælg følgende indstillinger: Security Mode (Sikkerhedstilstand): Mixed WEP (Blandet WEP) Default Key (Standardkode): Key 1 (Kode 1) WEP Key 1 (WEP-kode 1): Her skal du indtaste sikkerhedskoden (kodeordet) for dit trådløse netværk. Denne bør være svær at gætte og bestå af 5 tegn. Hvis du ændrer kodetilstand fra ASCII til HEX skal den bestå af 10 tegn. Vi anbefaler, at du skriver WEP-kodeordet ned og opbevarer det i nærheden af din router. Hvis du har glemt dit kodeord, henvises der til afsnittet om fejlfinding i denne brugsanvisning. 2. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Apply (Anvend). Hvis du var tilsluttet via en trådløs forbindelse, vil du bemærke, at din forbindelse er blevet afbrudt. Følg trinene beskrevet i afsnittet Oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk i brugsanvisningen for at genoprette (den nu sikre) forbindelse. Avancerede funktioner I dette afsnit beskriver vi nogle af de avancerede funktioner i routeren. De følgende underafsnit forudsætter en grundlæggende viden om netværksteknologi og computerterminologi. Statisk DHCP Som standardindstilling tildeler routeren dynamisk IP-adresser til alle tilsluttede enheder ved hjælp af DHCP-protokollen. Dette er den mest brugervenlige metode til netværkskonfiguration, men kan også medføre, at nogle IP-adresser ændres med tiden, eller når en enhed tilsluttes igen. I nogle tilfælde er dette ikke hensigtsmæssigt. Hvis du f.eks. anvender viderestilling af porte, er det nødvendigt, at enhedens IP-adresse forbliver konstant. En mulig løsning er at konfigurere en statisk IP-adresse i selve enheden, men dette kan medføre problemer, hvis du også bruger enheden i andre netværk. En anden løsning er at indstille routeren til altid at tildele enheden den samme IP-adresse. Dette kaldes for statisk DHCP eller reservation af DHCP-adresse. For at indstille en statisk DHCP for en enhed skal du logge ind på routeren som beskrevet i afsnittet Avanceret installation og klikke på DHCP Server (DHCP-server) DHCP List & Binding (DHCP-liste og -binding) i menuen til venstre. Følgende skærmbillede vises: 305

17 For at konfigurere en enhed til en statisk DHCP-adresse skal du indtaste den ønskede adresse samt enhedens tilsvarende MAC-adresse under Statisk IP. Klik derefter på knappen Add (Tilføj) og Apply (Anvend). På listen vises IP- og MAC-adresserne for alle automatisk indstillede enheder, der i øjeblikket er aktive på dit netværk. Bemærk: Tildel ikke statiske DHCP-adresser inden for området fra til ! Dette område bruges allerede til dynamisk tildelte adresser. Adresserne (selve routeren) og (broadcast-adresse) må heller ikke bruges. Viderestilling af porte (virtuel server) og indstilling af DMZ For nogle programmer, enheder og servere kan det være nødvendigt at indstille viderestilling af porte, så de fungerer korrekt bag routerens firewall. Dette skyldes, at firewall en blokerer alle indgående forbindelser og kun tillader udgående forbindelser. Af tekniske grunde er den indbyggede firewall en del af routerens funktion og kan ikke frakobles helt. Ved viderestilling af porte gives der signal til routeren om at acceptere en indgående forbindelse på en bestemt port og viderestille den til IP-adressen for en enhed i dit lokale netværk. Bemærk venligst, at begrebet port i dette afsnit henviser til TCP- eller UDP-porte og ikke har noget at gøre med de fysiske WAN- og LAN-porte på bagsiden af routeren. DMZ er et særligt tilfælde af viderestilling af porte, hvor der gives signal til routeren om at viderestille alle indgående forbindelser til den angivne adresse. For at indstille viderestilling af porte skal du logge ind på routeren som beskrevet i afsnittet Avanceret installation og klikke på Virtual Server (Virtuel server) Port Range Forwarding (Viderestilling af porte) i menuen til venstre. Følgende skærmbillede vises: For at viderestille en enkelt port skal du indtaste det ønskede portnummer to gange i den første tomme regel. Derefter skal du indtaste IP-adressen, som porten skal viderestilles til, vælge den ønskede protokol, sætte kryds i feltet Enable (Aktivér) og klikke på knappen Apply (Anvend). For at viderestille flere tilstødende porte på én gang skal du indtaste den første port i feltet Start Port (Startport) og den sidste port i feltet End Port (Slutport). Det er ikke muligt at viderestille flere end 10 porte. For en DMZ skal du klikke på DMZ i menuen til venstre, indtaste enhedens IP-adresse, sætte kryds i feltet Enable (Aktivér) og klikke på knappen Apply (Anvend). 306

18 Trafikkontrol Trafikkontrol betegnes også som administration af båndbredde. Med denne funktion kan du kunstigt begrænse båndbredden for en eller flere enheder på dit netværk. Det kan være nyttigt, hvis du for eksempel er nødt til at reservere båndbredde til en VOIP-telefon, eller hvis du ønsker at begrænse båndbredden for peer-to-peer-programmer. For at indstille trafikkontrollen skal du logge ind på routeren som beskrevet i afsnittet Avanceret installation og klikke på Traffic Control (Trafikkontrol) i menuen til venstre. Sæt herefter kryds i feltet Enable (Aktivér). Følgende skærmbillede vises: Indtast først WAN-båndbredden for upload og download i kbps. Generelt bør du tage hastighederne, som angives af din internetudbyder og reducere dem med 10% eller bruge en webside til hastighedstest til at måle din båndbredde og derefter reducere resultatet med 5%. Nu kan du begynde med at oprette regler. Indtast den/de ønskede port(e) og protokol(ler), som reglerne skal gælde for, eller vælg en foruddefineret service, og indstil IP-adressen for din enhed eller et IP-område for flere enheder. Indstil derefter den ønskede minimums- og maksimumsbåndbredde. Klik på afkrydsningsfeltet Apply (Anvend) og derefter på knappen Add (Tilføj) for at tilføje reglen. Når du er færdig med at tilføje regler, skal du klikke på knappen Apply (Anvend). Bemærk: Når du anvender trafikkontrolregler for en bestemt enhed, anbefales det at give den en statisk DHCP IP-adresse først. I modsat fald kan enheden skifte IP-adresse, hvormed reglen ikke længere gælder eller gælder for en anden computer i stedet for. Filtrering af klienter Med filtrering af klienter kan du selektivt blokere adgang til internettet for bestemte enheder baseret på en tidsplan. 307

19 For at indstille filtrering af klienter skal du logge ind på routeren som beskrevet i afsnittet Avanceret installation og klikke på Security Settings (Sikkerhedsindstillinger) i menuen til venstre. Sæt herefter kryds i feltet Enable (Aktivér). Følgende skærmbillede vises: I ovennævnte eksempel er adgangen til internettet blokeret fra kl. 22:00 til kl. 07:00 næste morgen. Der kan højest angives 10 adgangsregler. Bemærk: Når du anvender en klientfiltreringsregel for en bestemt enhed, anbefales det at give den en statisk DHCP IP-adresse først. I modsat fald kan enheden skifte IP-adresse, hvormed reglen ikke længere gælder, eller gælder for en anden computer i stedet for. Fejlfinding Dette afsnit omhandler nogle af de mest almindelige problemer, som kan opstå, samt mulige løsninger på problemerne. Cd-guiden kan ikke oprette forbindelse til routeren, og jeg kan ikke logge ind på routeren på Windows indikerer, at jeg har en velfungerende netværksforbindelse. Dette problem kan opstå på grund af forkerte IP-indstillinger på din computer. Du kan kontrollere og justere dine indstillinger på følgende måde: Windows XP 1. Klik på startknappen nederst til højre på skærmen, og klik på Control Panel (Kontrolpanel) 308

20 2. I kontrolpanelet skal du klikke på Network and Internet Connections (Netværks- og internetforbindelser) og åbne Network Connections (Netværksforbindelser). Hvis dit kontrolpanel vises med klassisk visning, kan du klikke på ikonet Network Connections (Netværksforbindelser) med det samme. 3. Højreklik på den første tilsluttede LAN- eller højhastighedsforbindelse, i dette eksempel Local Area Connection (Lokal forbindelse), og klik på Properties (Egenskaber) i kontekstmenuen. Hvis du har flere oprettede forbindelser, skal du gentage trinene 3 til 6 for hver forbindelse. 4. Vinduet med egenskaber for forbindelsen vises. I dette vindue skal du vælge Internet Protocol (Internetprotokol) fra listen af emner og klikke på knappen Properties (Egenskaber): 309

21 5. Vinduet med egenskaber for internetprotokollen vises. I dette vindue skal du sørge for, at begge indstillinger er sat til Obtain automatically (Hent automatisk): 6. Bekræft indstillingerne ved at klikke på OK. Netværksindstillingerne for XP er nu konfigureret korrekt for din router. Windows Vista 1. Klik på startknappen nederst til højre på skærmen og klik på Control Panel (Kontrolpanel) 2. I kontrolpanelet skal du klikke på View network status and tasks (Vis netværksstatus og -opgaver). Hvis dit kontrolpanel vises med klassisk visning, skal du klikke på ikonet Network and Sharing Center (Netværks- og delingscenter): 3. Vinduet for Netværks- og delingscenteret vises. 310

22 Klik på Manage network connections (Administrer netværksforbindelser) i menuen til venstre: 4. Højreklik på den første tilsluttede LAN- eller højhastighedsforbindelse, i dette eksempel Local Area Connection (Lokal forbindelse), og klik på Properties (Egenskaber) i kontekstmenuen. Hvis du har flere oprettede forbindelser, skal du gentage trinene 4 til 7 for hver forbindelse: 5. Vinduet med egenskaber for forbindelsen vises. I dette vindue skal du vælge Internet Protocol Version 4 (Internetprotokol version 4) fra listen af emner og klikke på knappen Properties (Egenskaber): 311

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

My Net. AC1300 Router. Brugervejledning

My Net. AC1300 Router. Brugervejledning My Net AC1300 Router Brugervejledning WD Service og Support Hvis du oplever et problem, beder vi dig give os en mulighed for at løse problemet, inden du returnerer produktet. De fleste tekniske supportspørgsmål

Læs mere

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA August 2010 208-10665-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker

Læs mere

N150. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. Dansk. 8820ey01125da F9K1009. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español.

N150. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. Dansk. 8820ey01125da F9K1009. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Dansk N150 Trådløs router til hjemmenetværk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Brugervejledning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe

Læs mere

Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj. Mac OS X v10.5 + Windows

Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj. Mac OS X v10.5 + Windows Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj Mac OS X v10.5 + Windows 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Introduktion 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhed til Internetadgang vha. AirPort-værktøj 6 Udvide

Læs mere

Apple AirPort-netværk

Apple AirPort-netværk Apple AirPort-netværk 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Introduktion 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhed til Internetadgang vha. AirPort-værktøj 6 Udvide AirPort-netværkets rækkevidde 6 Dele en USB-harddisk,

Læs mere

j Betjeningsvejledining

j Betjeningsvejledining j Betjeningsvejledining Indholdsfortegnelse: 1. Tilslutning af Wireless LAN router...side 03 2. Konfiguration af styresystem og computer...side 04 3. Konfiguration af Wireless LAN router...side 05 3.1

Læs mere

Trådløs basestation 11g

Trådløs basestation 11g Trådløs basestation 11g CPWBS054 Brugervejledning Version 1.0 2 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWBS054 is in compliance with the essential requirements

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw trådløs printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

Bang & Olufsen Network Link. Aktiv infrastruktur

Bang & Olufsen Network Link. Aktiv infrastruktur Bang & Olufsen Network Link Aktiv infrastruktur Indhold 2. Introduktion til Bang & Olufsen Network Link... 4 2.1. Oversigt over Network Link... 5 2.2 Grundlæggende opsætning af Network Link... 5 2.3 To

Læs mere

GVDnet. Gug-Visse-Dall Antenneforenings internetløsning. Brugervejledning

GVDnet. Gug-Visse-Dall Antenneforenings internetløsning. Brugervejledning 0 0110101010 1100101010101000001 1010000010010100100010101100 1010010001010110001010100001101010101 01011000101010000110101010111001010101010000010 10100001101010101110010101010100000100101001000101011000

Læs mere

Logitech. Brugervejledning

Logitech. Brugervejledning Logitech Brugervejledning Brugervejledning til Squeezebox Boom 1 Indhold Tak...3 Sådan får du hjælp...3 Kassen indeholder...4 Systemkrav...4 Oversigt over Boom-systemet...5 Fjernbetjening...5 Frontpanel...6

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

Wireless Network Access Point

Wireless Network Access Point Wireless Network Access Point Brugermanual F5D6130 Indholdsfortegnelse Indledning...................................................1 2 Produktspecifikationer............................................3

Læs mere

Trådløs på nettet, nemt og

Trådløs på nettet, nemt og HER ER ALLE DE TIPS DU HAR BRUG FOR: Trådløs på nettet, nemt og 0 DK9 C_TRAADLOES.indd 0 KOMPUTER FOR ALLE /006 9/06/06 ::5 Gå på opdagelse på nettet med den bærbare overalt i huset, på terrassen eller

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brugerhåndbog Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Indhold Sikkerhedsinformation 3 FCC-information 4 Indhold i æsken 5 Hurtigvejledning til internetradio 6 Dette har man brug

Læs mere

Brugervejledning til StofaNet. www.stofa.dk

Brugervejledning til StofaNet. www.stofa.dk Brugervejledning til StofaNet www.stofa.dk Forord Tillykke med din nye StofaNet FlexRate opkobling, som giver dig adgang til internettet med én af Danmarks hurtigste internetforbindelser. Denne vejledning

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

IP-telefoni. Brugervejledning. System SPA9000. Modelnr. Voice

IP-telefoni. Brugervejledning. System SPA9000. Modelnr. Voice IP-telefoni System Brugervejledning Voice Modelnr. SPA9000 Copyright og varemærker Specifikationerne kan ændres uden varsel. Linksys er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect og fjernbetjening med ConnectR app til iphone og Android Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere