brugermanual _1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "brugermanual 10026788_1"

Transkript

1 DA brugermanual _1

2

3 INHOLDSFORTEGNELSE Chapter A GENERELT 1 INTRODUKTION TIL PLANMECA ROMEXIS... A Kort Introduktion til digital billedbehandling...a Sikring af Billeddata...A Optagelse...A Indstillinger...A Arkivering...A Behandling...A Måling...A Annotation...A Printning...A DICOM-funktionalitet...A Ansvarsfraskrivelse...A-5 2 ROMEXIS MODULER... A-6 3 OPSTART... A-7 Chapter B PATIENT- OG FILMODUL 1 PATIENTVALG OG STYRING... B Patientsøgning...B Patientliste...B Åbning af patientfil...b Demografiske data...b Tilføjelse og redigering af patienter...b Redigering af patientoplysninger...b Tildeling af patient...b Find tildelte patienter...b Tilføj skabelonpatienter...b Tilføjelse af virtuelle patienter...b Deaktiver patienter...b Find patient efter billede...b-5 2 DICOM FORESPØRGSEL / HENT (EKSTRAUDSTYR)... B-6 3 DICOM-ARBEJDSLISTE SØGNING... B-6 Planmeca Romexis 1

4 INHOLDSFORTEGNELSE Chapter C 2D-BILLEDBEHANDLINGSMODUL 1 VÆRKTØJSLINJER... C-1 2 BILLEDBROWSING OG -FREMVISNING... C Billedbrowser... C Åbning af et billede... C Åbning af en undersøgelse... C Oprettelse af en ny undersøgelse... C Lukning af Alle billeder... C Justering af layout... C-11 3 BILLEDOPTAGELSE... C Optag intraorale billeder... C Optagelse af panoramabilleder... C SmartPan panoramabilleder i lag... C Optagelse af cephalostat billeder... C TWAIN... C-19 4 IMPORTER/EKSPORTER BILLEDER... C Importer billeder... C Eksporter billeder... C DICOM-importering... C DICOM eksportering... C DICOM medielager (DICOMDIR)... C DICOMDIR importering... C DICOMDIR eksportering... C-28 5 BILLEDBEHANDLING... C Lodret værktøjslinje... C Billeværktøjslinjer... C-36 6 BILLEDUNDERSØGELSER... C Arranger billeder i undersøgelsen... C Fjern billeder fra en undersøgelse... C Tilføj billeder til en undersøgelse... C-40 7 BILLEDFUNKTIONER... C Generelle billedegenskaber... C Billediagnose... C Alle parametre... C Billedjusteringer... C-42 2 Planmeca Romexis

5 INHOLDSFORTEGNELSE 7.5 Kopier billede til udklipsholder... C Sådan flyttes billeder til en anden patient... C Tildel som ansigtsfoto... C Deaktivere billede... C-42 8 UDSKRIV BILLEDER / PRINTEDITOR... C Hovedværktøjslinje... C Lodret værktøjslinje... C-47 9 DICOM PRINT (EKSTRAUDSTYR)... C DICOM-LAGER & LAGERFORPLIGTIGELSE (EKSTRAUDSTYR). C-51 Chapter D 3D-BILLEDBEHANDLINGSMODUL 1 3D-VOLUMENER... D Åbning af en 3D-volumen... D Volumen funktioner... D-2 2 3D EXPLORER... D D-hovedmenu værktøjslinje... D D Volume Viewing (3D-volumen visning)... D Volumen justeringer... D D-rendering... D D-PANORAMAMODUL (EKSTRAUDSTYR)... D Lag og kurve skydeknap... D Juster... D Panoramaværktøjer... D Justering af panoramabilleder... D Justering af 3D-renderet visning... D D-TVÆRSNITSMODUL (EKSTRAUDSTYR)... D Justering af skiver i tværsnitvisninger... D Fuld bue tilstand... D Justering af aksialskiver... D Justering af panoramaskiver... D Tværsnitrullepanel... D Juster... D Panorama... D Nerve... D D Rendered view (3D-renderet visning)... D-50 Planmeca Romexis 3

6 INHOLDSFORTEGNELSE 5 IMPLANTATMODUL... D Implantatplaceringsværktøjer... D Implantatbibliotek... D D-Implantatverificeringsværktøj... D-56 6 TMJ-MODUL... D TMJ-værktøj... D-60 Chapter E KLINISK-MODUL 1 CLINIC-MODUL VISNINGER... E Klinisk overvågning...e Apparatovervågning/fjernbetjening...E Diagnostisk log...e Apparatoversigt...E Infovisning...E-12 Chapter F ADMIN-MODUL 1 RESSOURCE... F Grupper fanebladet...f Fanebladet Brugere...F Apparatalarmer...F-5 2 BILLEDBEHANDLING OG DICOM... F Skabeloner...F DICOM-konfiguration...F-10 3 LOKALE INDSTILLINGER... F D...F D...F Eksterne applikationer...f Dentalapparatets brugergrænseflade...f Intra Cam Serial Connection (Intracam-serielforbindelse) (CamComm)...F Practice Management Software Interface (PMBRIDGE)...F CD-optagelsesenhed...F DICOM...F-22 4 Planmeca Romexis

7 INHOLDSFORTEGNELSE Chapter G RAPPORTMODUL 1 RAPPORTGENERERING...G Billedlink... G Patientlink... G Opdater... G Udskriv... G-2 2 BILLEDVISNING...G Forrige/Næste billede... G Åben kopi... G Indstil layout... G-4 Chapter H ROMEXIS KONFIGURATIONSPROGRAM 1 GENERELLE INDSTILLINGER... H Ressourcer... H Person... H Sikkerhed... H Regional... H-6 2 BILLEDBEHANDLING... H Panorama... H Cephalostat... H Intraoral... H Brug brugerdefineret billedforbehandling... H CBVT... H Display... H Tandlægejournal... H PlanLink & Diagnostik... H Udskriv... H-20 3 BILLED- & DATASTYRING... H Data mapper... H Trash (Papirkurv)... H Long Term Arkiv (Langtidsarkiv)... H-22 4 OPSTART... H Client Parameters (Klientparametre)... H Romexis Service... H-26 Planmeca Romexis 5

8 INHOLDSFORTEGNELSE 5 SERVER-PARAMETRE... H Server... H Database... H Ekstern kommunikation... H-31 APPENDIKS A: PLANMECA PROMODEL 1 HURTIGVEJLEDNING TIL PLACERING AF PLANMECA PROMODEL ORDRER... APPENDIKS A-1 2 SÅDAN PLACERES PLANMECA PROMODEL ORDRER... APPENDIKS A D-hovedmenuens værktøjslinje med Planmeca ProModel Ordre...Appendiks A Oversigt over Planmeca ProModel Bestillingsformular...Appendiks A-4 APPENDIKS B:ROMEXIS FREMVISER 1 GENERELT... APPENDIKS B-1 2 SÅDAN ÅBNES BILLEDER... APPENDIKS B-1 3 FREMVISNING AF 3D-BILLEDER... APPENDIKS B-2 4 SÅDAN ÅBNES YDERLIGERE BILLEDER... APPENDIKS B-2 Fabrikanten, montøren og importøren er kun ansvarlig for apparatets sikkerhed, pålidelighed og funktion såfremt: - installation, kalibrering, modificering og reparation af apparatet udføres af kvalificeret og auktoriseret personale - elektriske installationer udføres i overensstemmelse med gældende regler, fx IEC udstyret anvendes ifølge brugervejledning. Planmecas produkter videreudvikles til stadighed. Trods alle tænkelige anstrengelser for at stille aktuel dokumentation til rådighed, bør denne manual ikke betragtes som en præcis beskrivelse af gældende produktspecifikationer. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer uden at meddele dette i forvejen. COPYRIGHT PLANMECA Publikationsnummer Version 1 Publicered 09 juli 2010 Original English language publication: Planmeca Romexis - User s Manual Publication number Revision 9 6 Planmeca Romexis

9 Kapitel A GENERELT 1 INTRODUKTION TIL PLANMECA ROMEXIS Denne manual beskriver, hvordan du bruger Planmeca Romexis TM billedbehandlingssoftware, som er udviklet til brug med Planmeca digitale dentalapparater og Intracam intraorale videokameraer. Læs denne manual omhyggeligt før apparatet tages i brug. BEMÆRK ProMax 3D dentalapparat, andre digitale dentalapparater og Intracam kamera har separate manualer, som skal anvendes i forbindelse med denne manual. BEMÆRK Denne manual er gyldig med følgende softwareversioner: Planmeca Romexis 2.4.R Se apparatets manualer for tilgængeligheden af bestemte funktioner. BEMÆRK Romexis kan bruges med Microsoft Windows XP, Windows 7, Windows Vista Business, Windows 2003 Server-styresystemer. Romexis opfylder Windowsbrugergrænsefladens standarder. Mac OS styresystemer understøttes med visse begrænsninger. BEMÆRK Brugerorganisationen skal sørge for at beskytte computeren og netværket, ved at bruge up-to-date virus- og malwareprogrammer og firewall. Planmeca Romexis er et registreret varemærke tilhørende Planmeca. Romexis røntgensoftware opfylder kravene i direktiv 93/42/EØF. Planmeca Romexis giver brugeren mulighed for at få vist, forbedre og arkivere billeder, og det kan også bruges til at tage billeder med alle de nuværende og fremtidige Planmeca digitale billedbehandlingsenheder. Romexis understøtter alle grundlæggende funktioner der kræves for at se og manipulere billeder, og giver fuld understøttelse til flere brugere på et fælles billedarkiv, som kan gemmes på en netværksserver. Der er blevet givet særlig opmærksomhed til, at gøre driften af Romexis-systemet så enkelt som muligt. Men det er vigtigt at indse, at intet computersystem kan fungere uafbrudt og med held uden kompetent software og hardware support. Især i forretningskritiske applikationer, såsom arkivering af patientbilleder, skal der sørges for at systemet virker hele tiden. Dette omfatter, men er ikke begrænset til at sikre, at der er blevet arrangeret,at hardware og software support er tilgængelig, telefonhjælp og uddannelse af brugere samt sikkerhedskopiering af patientdata. Det anbefales at engagere en kompetent systemintegratorservice til dette formål Planmeca Romexis A-1

10 INTRODUKTION TIL PLANMECA ROMEXIS 1.1 Kort Introduktion til digital billedbehandling Digitale billeder er sammensat af små prikker kaldet pixels, ligesom billeder i en avis. 3Dbilleder består derimod af voxels, der er pixels med tre dimensioner, der sammen danner en lille kube. Størrelsen af de enkelte pixel sætter en absolut øvre grænse for, hvad der kan observeres. Se dokumentationen til det specifikke dentalapparat for detaljerede oplysninger om maksimal opløsning, billeddimensioner og eksponeringstider. Billeddynamik Hver pixel i et billede er repræsenteret af en talværdi i computerens hukommelse. På grund af billedets numeriske (ikke fysiske) karakter, kan billedets lysstyrke og kontrast ændres og forskellige forbedringsfunktioner kan udføres, der normalt ikke er mulige med filmbilleder. Som en af de vigtigste fordele ved digital billedbehandling, er det også nødvendigt at forstå og holde det i tankerne, når du bruger manipulerede billeder til diagnosticering. Billedets numeriske karakter sætter også en øvre grænse for at spore kontrastforskelle (forskelle i radiogennemsigtighed) i digitale billeder. Denne kontrastopløsning er udtrykt i antallet af bits, der anvendes i optagelse og lagring af billedet eller i antal af gråtoner, som systemet kan registrere. Se værdier for Planmeca udstyr nedenfor: Apparat Antal bits Gråtoner DIMAX (alle indstillinger) Promax 3D (alle indstillinger) 12 (15 bit rå forarbejdning) 4096 Bemærk, at selv om de fleste computerskærme kun kan vise 256 (8 bit) gråtoner eller derunder, og selv om det har vist sig, at det menneskelige øje knap kan skelne kontrastforskelle i størrelsesordenen 1 / 32-1 / 64 (5 / 6 bits), tilpasser øjet sig automatisk til lynforholdene, og dette, sammen med korrekt brug af lysboksen, gør det muligt at detektere mindre variationer i filmkontrast. Derfor er det nødvendigt at optage billeder med højere kontrastopløsning end 256 gråtoner (8 bit). Mere kontrastspillerum giver også flere varianter i eksponeringsfaktorer (kv / ma). VIGTIG SIKKERHED MEDDELELSE! Billedbehandling kan i væsentlig grad ændre synligheden af både store og små strukturer (dvs. knogletab og karies), hvilket kan resultere i enten alt for mange falske positive eller falske negative resultater, hvis man ikke er forsigtig 1.2 Sikring af Billeddata Romexis bruger databasen til lagring patientdata og billeders metainformation. Billeddata er gemt i filsystemet som individuelle filer. Der skal tages backup af både databasen og billeddata i filsystemer, og den skal gemmes på et sikkert sted. Bemærk, at Planmeca ikke er ansvarlig for slutbrugernes datasikkerhed eller for enhver fejl i computersystemet, der kan føre til tab af data. 1.3 Optagelse Systemet er designet til at automatisere optagelse af billeder med minimum indgreb fra brugeren. Forudsat at brugeren har valgt den rigtige patient i Romexis-softwaren, optagelse (under en eksponering) og arkivering af billedet er næsten nøjagtig det samme som med konventionelle filmbaserede billedsystemer, bortset fra at arkivering er fuldt automatiseret, og ingen filmbehandlingen er nødvendig. Den anvendte eksponeringsteknik er automatisk gemt sammen med hvert billede. A-2 Planmeca Romexis

11 INTRODUKTION TIL PLANMECA ROMEXIS 1.4 Indstillinger Romexis har forskellige indstillinger som brugeren kan vælge imellem. En række parametre og andre muligheder kan indstilles til at give kontrol over de vigtigste procedurer. Standardindstillingerne er valgt for et typisk Romexis-miljø. Hvis det er påkrævet, kan de let ændres i Romexis-konfiguratinsprogram. 1.5 Arkivering Arkivering af billeder i Romexis er organiseret under patientnavne. Billeddata gemmes i filsystemet. Eksponeringsværdier og grundlæggende patientdata gemmes i en database. Flere brugere kan gemme og hente (forskellige) billeder til og fra systemet samtidig. Langtidsarkiv Langtidsarkivet (LTA) tillader, at gamle billeder kan flyttes til en mere permanent lagring baseret på deres alder. For mere information om Romexis-langtidsarkiv funktion kan du se billedbehandling under Romexis-konfigurationsprogram. Bemærk, at langtidsarkivet ikke er et backup-system, derfor bør passende sikkerhedskopier gemmes i andet end LTAmedier. Diskpladskrav til 2D-billeder I det følgende gives den skønsmæssige diskplads for de forskellige billedformater: Format Uden komprimering Med JPEG 1 komprimering DIMAX /3 normalopløsning, panorama 5,0 MB 0,8 MB DIMAX2/3 normalopløsning, cephalostat 7,0 MB 0,95 MB DIMAX2/3 forbedret opløsning 2, Panorama 8,9 MB 1,1 MB DIMAX2/3 forbedret opløsning 2, cephalostat 12,5 MB 1,9 MB DIMAX2/3 højopløsning 2, Panorama 20 MB 2,2 MB Dixi2/3 B0 normal opløsning 560 kb 180 kb Dixi2/3 B1 normal opløsning 940 kb 310 kb Dixi2/3 B2 normal opløsning 1,3 MB 430 kb Dixi2 B0 højopløsning 2 2,2 MB 720 kb Dixi2/3 B1 højopløsning 2 3,8 MB 1,2 MB Dixi2/3 B2 højopløsning 2 5,2 MB 1,7 MB ProSensor S0 normal opløsning ProSensor S1 normal opløsning ProSensor S2 normal opløsning 1,0 MB 1,4 MB 2,0 MB 1. De faktiske opnåelige værdier afhænger af det enkelte billede. 2. På grund af de omfattende diskpladskrav og den yderligere røntgenstråling der er nødvendig, for at opnå den samme (lave) niveau af støj (quantum mottle), bør brugeren omhyggeligt evaluere fordelene ved at anvende den udvidet/høj opløsningstilstand Planmeca Romexis A-3

12 INTRODUKTION TIL PLANMECA ROMEXIS VIGTIG SIKKERHEDMEDDELELSE! JPEG-konvertering er en såkaldt datakorrumperende kompression, hvis anvendelse kan føre til tab af billeddetaljer, og det kan ikke garanteres, at den diagnostiske værdi af det komprimerede billede svarer til det originale billede. Mens flere undersøgelser (se fx IADMFR / CMI '97 Fremskridt i maxillofacial billedbehandling: Tabet af billedkvalitet i panorama røntgen med billedkomprimering, C.G.H. Sanderink et al.) Viser, at tab af data kan være ubetydelig, kan Planmeca ikke garantere, at det er sikkert at bruge komprimeret billededata til diagnostiske formål. Diskpladskrav til 3D-billeder 3D-dentalapparat Filformat Maksimal filstørrelse ProMax 3D s DICOM MB~ (Multi-billede) Promax 3D DICOM MB~ (Multi-billede) ProMax 3D Max DICOM MB~ (Multi-billede) Bemærk! For hæftede mængder er diskpladskravet dobbelt den maksimale filstørrelse som den originale mængde er gemt i udover endelige hæftede mængde. 1.6 Behandling 1.7 Måling Bemærk, at nogle af billedbehandlingsindstillingerne radikalt ændre udseende og muligvis billedets diagnostiske værdi. Men det er altid muligt at gendanne billedet til dets oprindelige stand eller fortryde ændringer én efter én. Måleværktøjerne tillader at både geometrisk og relativ intensitets (dvs. røntgengennemskinnelighed eller lysstyrke/kontrast) -målinger foretages. Ved udførelsen af geometriske målinger skal det bemærkes, at billedbehandlingsfunktioner (selv bare at justere lysstyrke/kontrast) kan ændre den tilsyneladende geometri af objekterne i billedet. På grund af de normale skævheder (især varierende forstørrelse) forbundet med normale prognose røntgenbilleddannelse, skal målingerne baseres på kendte referenceobjekter i billedet. Til dette formål findes et kalibreringsværktøj i Romexissoftwaren. Ved udførelse af intensitetsmålinger skal det bemærkes, at efter særlige billedbehandlinger kan objekternes relative intensiteter påvirkes af deres naboobjekter, som kan påvirke pålideligheden af fx knogledensitetsmålinger ved hjælp af en kalibreringsgråskala De eneste billedebehandlingsfunktioner, der er garanteret ikke at ændre de relative intensiteter, så målingerne er uafhængige af målingens position, er lysstyrken/kontrast og niveaujusteringsfunktioner. Ingen garanti kan gives mellem intensitetsmålinger af to forskellige billeder. 1.8 Annotation Billeder kan annoteres med markører og tekst. Disse annoteringer vises som en skabelon på billedet og kan derfor aktiveres og lukkes efter behag, men den påvirker ikke det faktiske billede. A-4 Planmeca Romexis

13 INTRODUKTION TIL PLANMECA ROMEXIS 1.9 Printning Romexis understøtter DICOM-kompatibel printere og Windows-kompatible printere DICOM-funktionalitet Romexis understøtter følgende DICOM (Medicinsk digital billeddannelse og kommunikation) servicer: DICOM Storage SCU (DICOM-lager) (ekstraudstyr) DICOM Storage Commitment SCU (DICOM-lagerforpligtelse) (ekstraudstyr) DICOM Query Retrieve SCU (DICOM Forespørgsel Hent) (ekstraudstyr) DICOM Worklist SCU (DICOM-arbejdsliste) (ekstraudstyr) DICOM Print SCU (DICOM-udskrivning) (ekstraudstyr) DICOM Import, single and multi frame (DICOM-Importer, enkelt og multi-billede) DICOM Export, single and multi frame (DICOM-Eksporter, enkelt og multi-billede) DICOMDIR Media Storage (DICOMDIR-medielager) DICOM-funktionaliteten er beskrevet i kapitel PATIENT- OG FILMODUL, 2D-BILLED- BEHANDLINGSMODUL og 3D-BILLEDBEHANDLINGSMODUL. DICOM-konfigurationen er beskrevet i afsnit 2.2 DICOM-konfiguration på side 10 i kapitel ADMIN-MODUL Ansvarsfraskrivelse VIGTIG SIKKERHEDsMEDDELELSE! Bemærk, at Planmeca ikke bærer noget ansvar for slutbrugerens datasikkerhed eller for enhver fejl i computersystemet, der kan føre til tab af data. Da billedbehandling og digital subtraktionsradiografi kan i væsentlig grad ændre synligheden af både store og små strukturer (dvs. knogletab og karies), hvilket kan resultere i enten alt for mange falske positive eller falske negative resultater, Planmeca bærer intet ansvar for brug af software eller aktioner og diagnoser, som slutbrugeren laver. Skærmkvaliteter kan kraftigt påvirke billedkvaliteten. Skærmenkvaliteterne ændrer sig, når den bliver ældre. Forsøg aldrig at korrigere under/overeksponering ved at tage et nyt billede med nye eksponeringsværdier. Dette skal gøres ved at indstille gamma og/ eller kontrast/lysstyrke til det rigtige niveau. Hvis disse tilpasninger ikke hjælpe, tages et nyt billede. Cone beam-computertomografi (CBVT) til billeddannelse er baseret på komplekse matematiske algoritmer, der producerer hi-fi billeder, dog kan forskellige kilder forårsage billedartefakter, der kan føre til forkerte diagnoser, hvis de ikke er korrekt fortolket. Billedfortolkning bør kun udføres af en kompetent person, som er fortrolig med ProMax 3D CBVT billedevner, -begrænsninger og artefakter. Planmeca Romexis A-5

14 ROMEXIS MODULER 2 ROMEXIS MODULER Romexis-softwaren er bygget op omkring forskellige software-moduler. Hver af dem er designet til at udføre specielle opgaver. Disse moduler kan åbnes med navigatorknapperne i den lodrette værktøjslinje på venstre kant af skærmen. 1. Patient module (Patientmodul) giver patientvalg og -behandling 2. Files module (Filmodul) indeholder demografiske karakteristika 3. Dental record module (Tandlægejournalmodul) (ekstraudstyr) 4. Imaging module (Billedbehandlingsmodul) til røntgen- og andre billedbehandlingsbehov 5. 3D Imaging modul (3D-billedbehandlingsmodul) til ProMax 3D-billeder (ekstraudstyr) 6. Clinic management (Klinikstyring) (Ekstraudstyr) 7. Report module (Rapportmodul) 8. Admin module (Admin-modul) Navigeringsværktøjslinjen er altid synlig, og den kan altid bruges til at navigere mellem modulerne. BEMÆRK Synligheden af Romexis-moduler og -funktioner styres af licens og brugerrettigheder. Afhængig af de installerede licens og brugerrettigheder kan funktionaliteten beskrevet i denne manual variere. A-6 Planmeca Romexis

15 OPSTART 3 OPSTART Efter opstart bliver brugeren præsenteret for et log-in-vindue, hvis det er angivet i Romexis-konfigurationsprogram (se kapitel ROMEXIS KONFIGURATIONSPROGRAM ). Login-vinduets udseende kan derfor afvige fra det ovenstående afhængig af indstillingerne konfigureret af din administrator. Når der logges på indlæser Romexis Patientmodule (Patientmodulet) hvorfra patienterne styres. Navnet på den aktuelle bruger vises i titellinjen. Et nyt log-in initieres ved at klikke på Login-knappen. Logout-knappen lukker alle patientfiler og logger den aktuelle bruger af. BEMÆRK Hvis et nyt log-in udføres, mens en anden bruger er logget ind, lukkes alle patientjournaler, men den aktuelle indstilling vil blive husket og blive vist, når en patient åbnes af en bruger næste gang. Denne funktion tillader flere autoriseret medarbejdere at se og ændre en patients status ved hjælp af deres egne brugeroplysninger. Hvis Logout-funktion bruges vil indstillingerne ikke blive husket, og patientdata vil blive åbnet med standardvisning når den åbnes næste gang. Planmeca Romexis A-7

16 Kapitel B PATIENT- OG FILMODUL 1 PATIENTVALG OG STYRING Efter opstart åbner Patientmodulet automatisk. I Patientmodulet kan du: 1. Søge efter en patient i databasen. 2. Åbne en patientfil. 3. Se og sortere en patientliste. 4. Tilføje nye patienter. 5. Redigere patientoplysninger. 6. Tildele patienter til en bestemt læge/studerende. 7. Søge efter patienter tildelt en vis udbyder. 8. Oprette skabelonpatienter. 9. Oprette virtuelle skabelonpatienter. 10. Deaktivere patienter. 1.1 Patientsøgning Patienter kan søges efter ID eller navn. For at søge en patient efter ID, skal du indtaste patient-id'et i tekstfeltet, og klik på Find -knappen. For at søge patienter efter navn skal du vælge indstillingen Find after name (Find efter navn) fra dropdown-menuen til venstre for søgefeltet. Indtast patientens navn i Last name, First name (Efternavn, fornavn)-format i søgefeltet og tryk på Enter (Retur)-tasten nøglen eller klik Find, for at få matchende patienter vist i patientlisten. For at se alle patienter gemt i databasen, brug *-tegnet som søgeord. BEMÆRK Hvis et delvis navn indtastes vil Romexis returnere alle patienter, hvis efternavn begynder med den delvise streng. Hvis du ønsker at søge patienterne efter deres fornavn erstat efternavnet med *-tegnet. Eksempler: Doe, John alle patienter med efternavnet Doe og fornavnet John S alle patienter hvis efternavn begynder med S Smi alle patienter hvis efternavn begynder med Smi, fx Smith og Smiley Van Cogh alle patienter med efternavnet Van Cogh *, Paul alle patienter hvis fornavn er Paul Patienterne kan også søges efter et optaget billede, se afsnit 1.12 Find patient efter billede på side B-5. B-1 Planmeca Romexis

17 PATIENTVALG OG STYRING 1.2 Patientliste Patienter i patientlisten kan sorteres efter ID, navn, fødselsdato, alder, køn, telefonnummer, antallet af tildelte udbydere og type (for virtuelle og skabelonpatienter) ved at klikke på den respektive kolonne titel. 1.3 Åbning af patientfil Efter patientsøgningen klik på patientens navn i patientlisten og klik på Select (Vælg)- knappen (eller dobbeltklik på patientens navn). Du bliver præsenteret med en dialogboks, hvor du er skal give en grund til at åben patientjournalen. Denne dialogboks kan indstilles valgfrit i Romexis konfigurationsprogram. Vælg den relevante årsag og klik OK. Romexis åbner automatisk Files module (Filmodulet). Årsagen til at åbne patientjournalen gemmes og vises i dentaljournalen under patienthistorie. Navnet på den aktive patientjournal er altid vist i øverste højre hjørne af skærmen. Flere patientjournaler kan være åbne på en gang, men kun én af de åbne journaler er aktiv ad gangen. For at lukke den aktive patientjournal klik på Close Patient (Luk patient)-knappen ved siden af patientens navn. Den åbne patientjournaler kan ses ved hjælp af dropdownmenuen (klik på navn), og den aktive patientjournal kan ændres ved at vælge en anden patient fra dropdownn-listen. Planmeca Romexis B-2

18 PATIENTVALG OG STYRING 1.4 Demografiske data Demographics (Demografiske karakteristika)-fanebladet indeholder alle patientdemografiske karakteristika og vælges automatisk, når du opretter en ny patient eller redigerer en eksisterende. Klik på Edit patient (Rediger patient)-knappen for at redigere demografiske oplysninger og Save patient (Gem patient)-knappen for at gemme ændringerne. Bemærk, at ændringerne ikke gemmes automatisk. Klik på Save patient (Gem patient)- knappen for at gemme ændringerne. 1.5 Tilføjelse og redigering af patienter For at oprette en ny patientjournal skal du klikke på Add Patient (Tilføj patient)-knappen, der vil tage dig til Files module (Filmodulet). I Files module (Filmodulet) kan du indtaste patientens demografiske oplysninger og tilføje et ansigtsfoto til patienten. De obligatoriske felter er Person ID, First name (Fornavn) og Last name (Efternavn). Klik på Save patient (Gem patient)-knappen for at gemme patientjournalen i databasen. Bemærk, at ændringer ikke gemmes automatisk, Save Patient (Gem patient)-knappen skal bruges. En ny patientsøgning skal udføres for at få vist de nyoprettede patient på patientlisten. BEMÆRK Alle patientinformationer styres i filmodulet. Romexis åbner automatisk filmodulet, når der klikkes på Add patient (Tilføj patient)-knappen. Eksisterende patienter ændres også med dette modul. 1.6 Redigering af patientoplysninger For at redigere en eksisterende patients oplysninger skal du klikke på Edit Patient (Rediger patient)-knappen for at åbne patientdemografi-vinduet. Rediger informationen og klik Save (Gem). B-3 Planmeca Romexis

19 PATIENTVALG OG STYRING 1.7 Tildeling af patient Patienterne kan tildeles til udbydere med Assign patient (Tildel patient)-knappen. Vælg den patient du vil tildele fra listen og klik på Assign patient (Tildel patient)-knappen for at åbne en liste over udbydere, og vælg derefter den udbyder, du vil tildele patienten til. Patienterne kan have én primær udbyder og flere sekundære udbydere. Hvis en patient allerede har en udbyder og der klikkes på Assign patient (Tildel patient)-knappen igen vises følgende dialogboks. Dette gør det muligt for brugeren at overflytte patienten til en ny primær udbyder eller tildele patienten nye sekundære udbydere. For at se den tildelte udbyder klik på -knappen. Antallet af udbydere der er tildelt patienten er vist i patientlisten. 1.8 Find tildelte patienter For at hente alle patienter, der er tildelt den aktuelle bruger, kan Find assigned (Find tildelte)-knappen bruges til at liste disse patienter fra databasen. 1.9 Tilføj skabelonpatienter Romexis har en kombination af skabeloner og virtuelle patienter til undervisningsbrug. Idéen med skabelonpatienter er, at vejlederne kan skabe virtuelle patienthistorier for de studerende at øve på i simulation laboratory (simuleringslaboratoriet). Skabelonpatienter er ikke rigtige patienter, men repræsenterer mulige patienttilfælde, som derefter kan klones i virtuelle patienter så de studerende kan arbejde med dem. Vejlederen kan definere en skabelonpatientens mundtlige status, medicinsk/dental historie og importere billeder til skabelonpatienterne. Skabelonpatienter oprettes ved at klikke på Add template (Tilføj skabelon)-knappen. Før eleverne rent faktisk kan begynde at arbejde på en skabelonpatient, skal den klones til en virtual (virtuel) patient, som derefter kan tildeles til de enkelte elever. BEMÆRK Skabelonpatienter kan differentieres fra andre patienter med en skabelon indtastning i kolonnen Type. Planmeca Romexis B-4

20 PATIENTVALG OG STYRING 1.10 Tilføjelse af virtuelle patienter Efter at vejlederen har oprettet en skabelonpatient, kan elevernes virtuelle patienter oprettes. Idéen er at hver elev har deres egen/egne virtuelle patient(r) at arbejde med, men de starter alle med samme skabelonpatient, altså, med de samme kliniske problemsæt. For at oprette en virtuel patient skal du vælge skabelonpatienten fra patientlisten og klikke på Add virtual 8Tilføj virtuel)-knappen. Det kan være en god idé at navngive hver virtuelle patient, således at navnet også angiver elevens navn, fx Jane's Child Patient. BEMÆRK Virtuelle patienter kan differentieres fra andre patienter med en virtuel indtastning i kolonnen Type Deaktiver patienter En patient kan fjernes fra patientlisten ved at klikke på Inaktivate (Deaktiver)-knappen. Alle patientinformationer med billeder er dog bevaret. Patientinformation kan reaktiveres eller slettes permanent i Romexis konfigurationsprogram, se kapitel ROMEXIS KONFIGURATIONSPROGRAM Find patient efter billede I Find by Image (Find efter billede)-fanen kan patienterne også søges efter billedtype, -dato og -bemærkninger. Definer søgekriterier og klik på Find-knappen. De patienter, der passer til søgekriterierne vises i listen. Åben patienten ved at vælge patienten fra listen og klik på Select (Vælg)-knappen. B-5 Planmeca Romexis

21 DICOM FORESPØRGSEL / HENT (EKSTRAUDSTYR) 2 DICOM FORESPØRGSEL / HENT (ekstraudstyr) DICOM Query Retrieve SCU (Q/R) (DICOM forespørgsel hent) service bruges til at hente billeder fra DICOM PACS-servere. Du kan forespørge billeder og derefter vælge at hente dem til lokallageret. Når billederne er hentet kan de behandles uafhængigt af fjern-serveren. Brug DICOM Storage-funktionen til at sende behandlede billeder tilbage til DICOM PACS-serveren. Brug Query (Forespørgsel)-knappen til at liste billeder for en patient i Patient Root Level, Retrieve (Hent)-knappen for at hente de markerede billeder, og Study (Undersøgelse)-knappen for at liste billeder på Study Root Level. 3 DICOM-ARBEJDSLISTE SØGNING DICOM-arbejdsliste søgning kan bruges til at søge og hente patiens fra et centralt patientarkiv. Søgninger kan filtreres med patient, information, DICOM-parametre såsom hentningsnummer, behandlingsmetode eller datointervaller. Når dette er valgt tilføjes en patient automatisk Romexis-databasen, hvis patienten ikke allerede eksisterende. Hvis et nært match findes i databasen vil brugeren blive spurgt om hvordan der skal fortsættes. Planmeca Romexis B-6

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiske meddelelser Juridiske meddelelser Hvis du vil se de juridiske meddelelser, skal du gå til http://help.adobe.com/da_dk/legalnotices/index.html. iii Indhold Kapitel 1: Ressourcer

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Smart Pix SOFTWARE. Brugsanvisning

Smart Pix SOFTWARE. Brugsanvisning Smart Pix SOFTWARE Brugsanvisning Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning Udgivelsesdato: Juni 2012 Roche Diagnostics GmbH 2012 Alle rettigheder forbeholdes ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA

Læs mere

Pinnacle Studio. Dit liv på film. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Dit liv på film. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate Dit liv på film Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Respektér venligst rettighederne for

Læs mere

Brugermanual Sitecore Content Manager

Brugermanual Sitecore Content Manager Brugermanual Sitecore Content Manager Udarbedelse: Sitecore A/S Dato: Oktober 2004 Udgave: Revision 4.3.2 Sprog: Dansk Sitecore er et varemærke under Sitecore A/S. Andre produkt- og firmanavne nævnt i

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning 2009 ABBYY. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan uden videre ændres, og ABBYY har intet ansvar for dokumentets indhold. Softwaren,

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 4 December 2012 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN... 3 1.1 Support... 3 2. OM DET AT BYGGE

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD DANSK INSTRUKTIONSBOG LYT1124-007A 2 DA INDHOLD INTRODUKTION... 5 Hvordan dette dokument læses... 5 Symbolernes betydning... 6 Ophavsret... 6 UENDELIGE MULIGHEDER...

Læs mere

Bruger Manual Version 6.0

Bruger Manual Version 6.0 Bruger Manual Version 6.0 2010, MMB SOFTWARE ApS. i Indhold 1. INTRODUKTION... 5 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG:... 5 2.1 INSTALLER DESKTOPSURVEY... 5 3. DESIGN MODULET... 6 3.1 OVERBLIK... 6 3.1.1 Spørgsmålstyper...

Læs mere

Using Sitecore 5.3. An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore

Using Sitecore 5.3. An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore Using Sitecore 5.3 An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore Author: Sitecore Corporation Date: March 8, 2007 Release: Revision 1.1 Language: Danish Sitecore is a registered trademark. All

Læs mere

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 OpenOffice.org Calc: Brugerhåndbog v. 1.1.3 Titel: OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 Version: 9. januar 2005 Forfatter: Leif L. Lodahl Første udgave: 9. januar 2005 Engelsk udgave: 07-maj 2004

Læs mere

Administrationsvejledning Udgave D. SaaS Email Archiving

Administrationsvejledning Udgave D. SaaS Email Archiving Administrationsvejledning Udgave D SaaS Email Archiving COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Må ikke kopieres uden tilladelse. VAREMÆRKER McAfee, McAfee-logoet, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

Startvejledning til software

Startvejledning til software DANSK Startvejledning til software (Til brug sammen med cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk Version 24) Du skal installere den software, der fulgte med på cd-rom'en Canon Digital Camera Solution

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx 0 INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx Lite software...2 Installering og aktivering af RSLogix

Læs mere

Brugervejledning. HLA Fusion -software v. 3.x.x. Til brug ved in vitro-diagnostik.

Brugervejledning. HLA Fusion -software v. 3.x.x. Til brug ved in vitro-diagnostik. Brugervejledning HLA Fusion -software HLA Fusion -software v. 3.x.x Til brug ved in vitro-diagnostik. 21001 Kittridge Street, Canoga Park, CA 91303-2801 Tlf.: (818)702-0042 www.onelambda.com LABType, LABScreen

Læs mere

Introduktion til Klub-cms

Introduktion til Klub-cms Introduktion til Klub-cms Manualen er tænkt som et opslagsværk, som er inddelt efter menupunkterne i systemet. Læs dog indledningen inden du starter. 1 Indhold: Indledning... 4 Kort om Klub-cms... 4 Hvordan

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere