brugermanual _1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "brugermanual 10026788_1"

Transkript

1 DA brugermanual _1

2

3 INHOLDSFORTEGNELSE Chapter A GENERELT 1 INTRODUKTION TIL PLANMECA ROMEXIS... A Kort Introduktion til digital billedbehandling...a Sikring af Billeddata...A Optagelse...A Indstillinger...A Arkivering...A Behandling...A Måling...A Annotation...A Printning...A DICOM-funktionalitet...A Ansvarsfraskrivelse...A-5 2 ROMEXIS MODULER... A-6 3 OPSTART... A-7 Chapter B PATIENT- OG FILMODUL 1 PATIENTVALG OG STYRING... B Patientsøgning...B Patientliste...B Åbning af patientfil...b Demografiske data...b Tilføjelse og redigering af patienter...b Redigering af patientoplysninger...b Tildeling af patient...b Find tildelte patienter...b Tilføj skabelonpatienter...b Tilføjelse af virtuelle patienter...b Deaktiver patienter...b Find patient efter billede...b-5 2 DICOM FORESPØRGSEL / HENT (EKSTRAUDSTYR)... B-6 3 DICOM-ARBEJDSLISTE SØGNING... B-6 Planmeca Romexis 1

4 INHOLDSFORTEGNELSE Chapter C 2D-BILLEDBEHANDLINGSMODUL 1 VÆRKTØJSLINJER... C-1 2 BILLEDBROWSING OG -FREMVISNING... C Billedbrowser... C Åbning af et billede... C Åbning af en undersøgelse... C Oprettelse af en ny undersøgelse... C Lukning af Alle billeder... C Justering af layout... C-11 3 BILLEDOPTAGELSE... C Optag intraorale billeder... C Optagelse af panoramabilleder... C SmartPan panoramabilleder i lag... C Optagelse af cephalostat billeder... C TWAIN... C-19 4 IMPORTER/EKSPORTER BILLEDER... C Importer billeder... C Eksporter billeder... C DICOM-importering... C DICOM eksportering... C DICOM medielager (DICOMDIR)... C DICOMDIR importering... C DICOMDIR eksportering... C-28 5 BILLEDBEHANDLING... C Lodret værktøjslinje... C Billeværktøjslinjer... C-36 6 BILLEDUNDERSØGELSER... C Arranger billeder i undersøgelsen... C Fjern billeder fra en undersøgelse... C Tilføj billeder til en undersøgelse... C-40 7 BILLEDFUNKTIONER... C Generelle billedegenskaber... C Billediagnose... C Alle parametre... C Billedjusteringer... C-42 2 Planmeca Romexis

5 INHOLDSFORTEGNELSE 7.5 Kopier billede til udklipsholder... C Sådan flyttes billeder til en anden patient... C Tildel som ansigtsfoto... C Deaktivere billede... C-42 8 UDSKRIV BILLEDER / PRINTEDITOR... C Hovedværktøjslinje... C Lodret værktøjslinje... C-47 9 DICOM PRINT (EKSTRAUDSTYR)... C DICOM-LAGER & LAGERFORPLIGTIGELSE (EKSTRAUDSTYR). C-51 Chapter D 3D-BILLEDBEHANDLINGSMODUL 1 3D-VOLUMENER... D Åbning af en 3D-volumen... D Volumen funktioner... D-2 2 3D EXPLORER... D D-hovedmenu værktøjslinje... D D Volume Viewing (3D-volumen visning)... D Volumen justeringer... D D-rendering... D D-PANORAMAMODUL (EKSTRAUDSTYR)... D Lag og kurve skydeknap... D Juster... D Panoramaværktøjer... D Justering af panoramabilleder... D Justering af 3D-renderet visning... D D-TVÆRSNITSMODUL (EKSTRAUDSTYR)... D Justering af skiver i tværsnitvisninger... D Fuld bue tilstand... D Justering af aksialskiver... D Justering af panoramaskiver... D Tværsnitrullepanel... D Juster... D Panorama... D Nerve... D D Rendered view (3D-renderet visning)... D-50 Planmeca Romexis 3

6 INHOLDSFORTEGNELSE 5 IMPLANTATMODUL... D Implantatplaceringsværktøjer... D Implantatbibliotek... D D-Implantatverificeringsværktøj... D-56 6 TMJ-MODUL... D TMJ-værktøj... D-60 Chapter E KLINISK-MODUL 1 CLINIC-MODUL VISNINGER... E Klinisk overvågning...e Apparatovervågning/fjernbetjening...E Diagnostisk log...e Apparatoversigt...E Infovisning...E-12 Chapter F ADMIN-MODUL 1 RESSOURCE... F Grupper fanebladet...f Fanebladet Brugere...F Apparatalarmer...F-5 2 BILLEDBEHANDLING OG DICOM... F Skabeloner...F DICOM-konfiguration...F-10 3 LOKALE INDSTILLINGER... F D...F D...F Eksterne applikationer...f Dentalapparatets brugergrænseflade...f Intra Cam Serial Connection (Intracam-serielforbindelse) (CamComm)...F Practice Management Software Interface (PMBRIDGE)...F CD-optagelsesenhed...F DICOM...F-22 4 Planmeca Romexis

7 INHOLDSFORTEGNELSE Chapter G RAPPORTMODUL 1 RAPPORTGENERERING...G Billedlink... G Patientlink... G Opdater... G Udskriv... G-2 2 BILLEDVISNING...G Forrige/Næste billede... G Åben kopi... G Indstil layout... G-4 Chapter H ROMEXIS KONFIGURATIONSPROGRAM 1 GENERELLE INDSTILLINGER... H Ressourcer... H Person... H Sikkerhed... H Regional... H-6 2 BILLEDBEHANDLING... H Panorama... H Cephalostat... H Intraoral... H Brug brugerdefineret billedforbehandling... H CBVT... H Display... H Tandlægejournal... H PlanLink & Diagnostik... H Udskriv... H-20 3 BILLED- & DATASTYRING... H Data mapper... H Trash (Papirkurv)... H Long Term Arkiv (Langtidsarkiv)... H-22 4 OPSTART... H Client Parameters (Klientparametre)... H Romexis Service... H-26 Planmeca Romexis 5

8 INHOLDSFORTEGNELSE 5 SERVER-PARAMETRE... H Server... H Database... H Ekstern kommunikation... H-31 APPENDIKS A: PLANMECA PROMODEL 1 HURTIGVEJLEDNING TIL PLACERING AF PLANMECA PROMODEL ORDRER... APPENDIKS A-1 2 SÅDAN PLACERES PLANMECA PROMODEL ORDRER... APPENDIKS A D-hovedmenuens værktøjslinje med Planmeca ProModel Ordre...Appendiks A Oversigt over Planmeca ProModel Bestillingsformular...Appendiks A-4 APPENDIKS B:ROMEXIS FREMVISER 1 GENERELT... APPENDIKS B-1 2 SÅDAN ÅBNES BILLEDER... APPENDIKS B-1 3 FREMVISNING AF 3D-BILLEDER... APPENDIKS B-2 4 SÅDAN ÅBNES YDERLIGERE BILLEDER... APPENDIKS B-2 Fabrikanten, montøren og importøren er kun ansvarlig for apparatets sikkerhed, pålidelighed og funktion såfremt: - installation, kalibrering, modificering og reparation af apparatet udføres af kvalificeret og auktoriseret personale - elektriske installationer udføres i overensstemmelse med gældende regler, fx IEC udstyret anvendes ifølge brugervejledning. Planmecas produkter videreudvikles til stadighed. Trods alle tænkelige anstrengelser for at stille aktuel dokumentation til rådighed, bør denne manual ikke betragtes som en præcis beskrivelse af gældende produktspecifikationer. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer uden at meddele dette i forvejen. COPYRIGHT PLANMECA Publikationsnummer Version 1 Publicered 09 juli 2010 Original English language publication: Planmeca Romexis - User s Manual Publication number Revision 9 6 Planmeca Romexis

9 Kapitel A GENERELT 1 INTRODUKTION TIL PLANMECA ROMEXIS Denne manual beskriver, hvordan du bruger Planmeca Romexis TM billedbehandlingssoftware, som er udviklet til brug med Planmeca digitale dentalapparater og Intracam intraorale videokameraer. Læs denne manual omhyggeligt før apparatet tages i brug. BEMÆRK ProMax 3D dentalapparat, andre digitale dentalapparater og Intracam kamera har separate manualer, som skal anvendes i forbindelse med denne manual. BEMÆRK Denne manual er gyldig med følgende softwareversioner: Planmeca Romexis 2.4.R Se apparatets manualer for tilgængeligheden af bestemte funktioner. BEMÆRK Romexis kan bruges med Microsoft Windows XP, Windows 7, Windows Vista Business, Windows 2003 Server-styresystemer. Romexis opfylder Windowsbrugergrænsefladens standarder. Mac OS styresystemer understøttes med visse begrænsninger. BEMÆRK Brugerorganisationen skal sørge for at beskytte computeren og netværket, ved at bruge up-to-date virus- og malwareprogrammer og firewall. Planmeca Romexis er et registreret varemærke tilhørende Planmeca. Romexis røntgensoftware opfylder kravene i direktiv 93/42/EØF. Planmeca Romexis giver brugeren mulighed for at få vist, forbedre og arkivere billeder, og det kan også bruges til at tage billeder med alle de nuværende og fremtidige Planmeca digitale billedbehandlingsenheder. Romexis understøtter alle grundlæggende funktioner der kræves for at se og manipulere billeder, og giver fuld understøttelse til flere brugere på et fælles billedarkiv, som kan gemmes på en netværksserver. Der er blevet givet særlig opmærksomhed til, at gøre driften af Romexis-systemet så enkelt som muligt. Men det er vigtigt at indse, at intet computersystem kan fungere uafbrudt og med held uden kompetent software og hardware support. Især i forretningskritiske applikationer, såsom arkivering af patientbilleder, skal der sørges for at systemet virker hele tiden. Dette omfatter, men er ikke begrænset til at sikre, at der er blevet arrangeret,at hardware og software support er tilgængelig, telefonhjælp og uddannelse af brugere samt sikkerhedskopiering af patientdata. Det anbefales at engagere en kompetent systemintegratorservice til dette formål Planmeca Romexis A-1

10 INTRODUKTION TIL PLANMECA ROMEXIS 1.1 Kort Introduktion til digital billedbehandling Digitale billeder er sammensat af små prikker kaldet pixels, ligesom billeder i en avis. 3Dbilleder består derimod af voxels, der er pixels med tre dimensioner, der sammen danner en lille kube. Størrelsen af de enkelte pixel sætter en absolut øvre grænse for, hvad der kan observeres. Se dokumentationen til det specifikke dentalapparat for detaljerede oplysninger om maksimal opløsning, billeddimensioner og eksponeringstider. Billeddynamik Hver pixel i et billede er repræsenteret af en talværdi i computerens hukommelse. På grund af billedets numeriske (ikke fysiske) karakter, kan billedets lysstyrke og kontrast ændres og forskellige forbedringsfunktioner kan udføres, der normalt ikke er mulige med filmbilleder. Som en af de vigtigste fordele ved digital billedbehandling, er det også nødvendigt at forstå og holde det i tankerne, når du bruger manipulerede billeder til diagnosticering. Billedets numeriske karakter sætter også en øvre grænse for at spore kontrastforskelle (forskelle i radiogennemsigtighed) i digitale billeder. Denne kontrastopløsning er udtrykt i antallet af bits, der anvendes i optagelse og lagring af billedet eller i antal af gråtoner, som systemet kan registrere. Se værdier for Planmeca udstyr nedenfor: Apparat Antal bits Gråtoner DIMAX (alle indstillinger) Promax 3D (alle indstillinger) 12 (15 bit rå forarbejdning) 4096 Bemærk, at selv om de fleste computerskærme kun kan vise 256 (8 bit) gråtoner eller derunder, og selv om det har vist sig, at det menneskelige øje knap kan skelne kontrastforskelle i størrelsesordenen 1 / 32-1 / 64 (5 / 6 bits), tilpasser øjet sig automatisk til lynforholdene, og dette, sammen med korrekt brug af lysboksen, gør det muligt at detektere mindre variationer i filmkontrast. Derfor er det nødvendigt at optage billeder med højere kontrastopløsning end 256 gråtoner (8 bit). Mere kontrastspillerum giver også flere varianter i eksponeringsfaktorer (kv / ma). VIGTIG SIKKERHED MEDDELELSE! Billedbehandling kan i væsentlig grad ændre synligheden af både store og små strukturer (dvs. knogletab og karies), hvilket kan resultere i enten alt for mange falske positive eller falske negative resultater, hvis man ikke er forsigtig 1.2 Sikring af Billeddata Romexis bruger databasen til lagring patientdata og billeders metainformation. Billeddata er gemt i filsystemet som individuelle filer. Der skal tages backup af både databasen og billeddata i filsystemer, og den skal gemmes på et sikkert sted. Bemærk, at Planmeca ikke er ansvarlig for slutbrugernes datasikkerhed eller for enhver fejl i computersystemet, der kan føre til tab af data. 1.3 Optagelse Systemet er designet til at automatisere optagelse af billeder med minimum indgreb fra brugeren. Forudsat at brugeren har valgt den rigtige patient i Romexis-softwaren, optagelse (under en eksponering) og arkivering af billedet er næsten nøjagtig det samme som med konventionelle filmbaserede billedsystemer, bortset fra at arkivering er fuldt automatiseret, og ingen filmbehandlingen er nødvendig. Den anvendte eksponeringsteknik er automatisk gemt sammen med hvert billede. A-2 Planmeca Romexis

11 INTRODUKTION TIL PLANMECA ROMEXIS 1.4 Indstillinger Romexis har forskellige indstillinger som brugeren kan vælge imellem. En række parametre og andre muligheder kan indstilles til at give kontrol over de vigtigste procedurer. Standardindstillingerne er valgt for et typisk Romexis-miljø. Hvis det er påkrævet, kan de let ændres i Romexis-konfiguratinsprogram. 1.5 Arkivering Arkivering af billeder i Romexis er organiseret under patientnavne. Billeddata gemmes i filsystemet. Eksponeringsværdier og grundlæggende patientdata gemmes i en database. Flere brugere kan gemme og hente (forskellige) billeder til og fra systemet samtidig. Langtidsarkiv Langtidsarkivet (LTA) tillader, at gamle billeder kan flyttes til en mere permanent lagring baseret på deres alder. For mere information om Romexis-langtidsarkiv funktion kan du se billedbehandling under Romexis-konfigurationsprogram. Bemærk, at langtidsarkivet ikke er et backup-system, derfor bør passende sikkerhedskopier gemmes i andet end LTAmedier. Diskpladskrav til 2D-billeder I det følgende gives den skønsmæssige diskplads for de forskellige billedformater: Format Uden komprimering Med JPEG 1 komprimering DIMAX /3 normalopløsning, panorama 5,0 MB 0,8 MB DIMAX2/3 normalopløsning, cephalostat 7,0 MB 0,95 MB DIMAX2/3 forbedret opløsning 2, Panorama 8,9 MB 1,1 MB DIMAX2/3 forbedret opløsning 2, cephalostat 12,5 MB 1,9 MB DIMAX2/3 højopløsning 2, Panorama 20 MB 2,2 MB Dixi2/3 B0 normal opløsning 560 kb 180 kb Dixi2/3 B1 normal opløsning 940 kb 310 kb Dixi2/3 B2 normal opløsning 1,3 MB 430 kb Dixi2 B0 højopløsning 2 2,2 MB 720 kb Dixi2/3 B1 højopløsning 2 3,8 MB 1,2 MB Dixi2/3 B2 højopløsning 2 5,2 MB 1,7 MB ProSensor S0 normal opløsning ProSensor S1 normal opløsning ProSensor S2 normal opløsning 1,0 MB 1,4 MB 2,0 MB 1. De faktiske opnåelige værdier afhænger af det enkelte billede. 2. På grund af de omfattende diskpladskrav og den yderligere røntgenstråling der er nødvendig, for at opnå den samme (lave) niveau af støj (quantum mottle), bør brugeren omhyggeligt evaluere fordelene ved at anvende den udvidet/høj opløsningstilstand Planmeca Romexis A-3

12 INTRODUKTION TIL PLANMECA ROMEXIS VIGTIG SIKKERHEDMEDDELELSE! JPEG-konvertering er en såkaldt datakorrumperende kompression, hvis anvendelse kan føre til tab af billeddetaljer, og det kan ikke garanteres, at den diagnostiske værdi af det komprimerede billede svarer til det originale billede. Mens flere undersøgelser (se fx IADMFR / CMI '97 Fremskridt i maxillofacial billedbehandling: Tabet af billedkvalitet i panorama røntgen med billedkomprimering, C.G.H. Sanderink et al.) Viser, at tab af data kan være ubetydelig, kan Planmeca ikke garantere, at det er sikkert at bruge komprimeret billededata til diagnostiske formål. Diskpladskrav til 3D-billeder 3D-dentalapparat Filformat Maksimal filstørrelse ProMax 3D s DICOM MB~ (Multi-billede) Promax 3D DICOM MB~ (Multi-billede) ProMax 3D Max DICOM MB~ (Multi-billede) Bemærk! For hæftede mængder er diskpladskravet dobbelt den maksimale filstørrelse som den originale mængde er gemt i udover endelige hæftede mængde. 1.6 Behandling 1.7 Måling Bemærk, at nogle af billedbehandlingsindstillingerne radikalt ændre udseende og muligvis billedets diagnostiske værdi. Men det er altid muligt at gendanne billedet til dets oprindelige stand eller fortryde ændringer én efter én. Måleværktøjerne tillader at både geometrisk og relativ intensitets (dvs. røntgengennemskinnelighed eller lysstyrke/kontrast) -målinger foretages. Ved udførelsen af geometriske målinger skal det bemærkes, at billedbehandlingsfunktioner (selv bare at justere lysstyrke/kontrast) kan ændre den tilsyneladende geometri af objekterne i billedet. På grund af de normale skævheder (især varierende forstørrelse) forbundet med normale prognose røntgenbilleddannelse, skal målingerne baseres på kendte referenceobjekter i billedet. Til dette formål findes et kalibreringsværktøj i Romexissoftwaren. Ved udførelse af intensitetsmålinger skal det bemærkes, at efter særlige billedbehandlinger kan objekternes relative intensiteter påvirkes af deres naboobjekter, som kan påvirke pålideligheden af fx knogledensitetsmålinger ved hjælp af en kalibreringsgråskala De eneste billedebehandlingsfunktioner, der er garanteret ikke at ændre de relative intensiteter, så målingerne er uafhængige af målingens position, er lysstyrken/kontrast og niveaujusteringsfunktioner. Ingen garanti kan gives mellem intensitetsmålinger af to forskellige billeder. 1.8 Annotation Billeder kan annoteres med markører og tekst. Disse annoteringer vises som en skabelon på billedet og kan derfor aktiveres og lukkes efter behag, men den påvirker ikke det faktiske billede. A-4 Planmeca Romexis

13 INTRODUKTION TIL PLANMECA ROMEXIS 1.9 Printning Romexis understøtter DICOM-kompatibel printere og Windows-kompatible printere DICOM-funktionalitet Romexis understøtter følgende DICOM (Medicinsk digital billeddannelse og kommunikation) servicer: DICOM Storage SCU (DICOM-lager) (ekstraudstyr) DICOM Storage Commitment SCU (DICOM-lagerforpligtelse) (ekstraudstyr) DICOM Query Retrieve SCU (DICOM Forespørgsel Hent) (ekstraudstyr) DICOM Worklist SCU (DICOM-arbejdsliste) (ekstraudstyr) DICOM Print SCU (DICOM-udskrivning) (ekstraudstyr) DICOM Import, single and multi frame (DICOM-Importer, enkelt og multi-billede) DICOM Export, single and multi frame (DICOM-Eksporter, enkelt og multi-billede) DICOMDIR Media Storage (DICOMDIR-medielager) DICOM-funktionaliteten er beskrevet i kapitel PATIENT- OG FILMODUL, 2D-BILLED- BEHANDLINGSMODUL og 3D-BILLEDBEHANDLINGSMODUL. DICOM-konfigurationen er beskrevet i afsnit 2.2 DICOM-konfiguration på side 10 i kapitel ADMIN-MODUL Ansvarsfraskrivelse VIGTIG SIKKERHEDsMEDDELELSE! Bemærk, at Planmeca ikke bærer noget ansvar for slutbrugerens datasikkerhed eller for enhver fejl i computersystemet, der kan føre til tab af data. Da billedbehandling og digital subtraktionsradiografi kan i væsentlig grad ændre synligheden af både store og små strukturer (dvs. knogletab og karies), hvilket kan resultere i enten alt for mange falske positive eller falske negative resultater, Planmeca bærer intet ansvar for brug af software eller aktioner og diagnoser, som slutbrugeren laver. Skærmkvaliteter kan kraftigt påvirke billedkvaliteten. Skærmenkvaliteterne ændrer sig, når den bliver ældre. Forsøg aldrig at korrigere under/overeksponering ved at tage et nyt billede med nye eksponeringsværdier. Dette skal gøres ved at indstille gamma og/ eller kontrast/lysstyrke til det rigtige niveau. Hvis disse tilpasninger ikke hjælpe, tages et nyt billede. Cone beam-computertomografi (CBVT) til billeddannelse er baseret på komplekse matematiske algoritmer, der producerer hi-fi billeder, dog kan forskellige kilder forårsage billedartefakter, der kan føre til forkerte diagnoser, hvis de ikke er korrekt fortolket. Billedfortolkning bør kun udføres af en kompetent person, som er fortrolig med ProMax 3D CBVT billedevner, -begrænsninger og artefakter. Planmeca Romexis A-5

14 ROMEXIS MODULER 2 ROMEXIS MODULER Romexis-softwaren er bygget op omkring forskellige software-moduler. Hver af dem er designet til at udføre specielle opgaver. Disse moduler kan åbnes med navigatorknapperne i den lodrette værktøjslinje på venstre kant af skærmen. 1. Patient module (Patientmodul) giver patientvalg og -behandling 2. Files module (Filmodul) indeholder demografiske karakteristika 3. Dental record module (Tandlægejournalmodul) (ekstraudstyr) 4. Imaging module (Billedbehandlingsmodul) til røntgen- og andre billedbehandlingsbehov 5. 3D Imaging modul (3D-billedbehandlingsmodul) til ProMax 3D-billeder (ekstraudstyr) 6. Clinic management (Klinikstyring) (Ekstraudstyr) 7. Report module (Rapportmodul) 8. Admin module (Admin-modul) Navigeringsværktøjslinjen er altid synlig, og den kan altid bruges til at navigere mellem modulerne. BEMÆRK Synligheden af Romexis-moduler og -funktioner styres af licens og brugerrettigheder. Afhængig af de installerede licens og brugerrettigheder kan funktionaliteten beskrevet i denne manual variere. A-6 Planmeca Romexis

15 OPSTART 3 OPSTART Efter opstart bliver brugeren præsenteret for et log-in-vindue, hvis det er angivet i Romexis-konfigurationsprogram (se kapitel ROMEXIS KONFIGURATIONSPROGRAM ). Login-vinduets udseende kan derfor afvige fra det ovenstående afhængig af indstillingerne konfigureret af din administrator. Når der logges på indlæser Romexis Patientmodule (Patientmodulet) hvorfra patienterne styres. Navnet på den aktuelle bruger vises i titellinjen. Et nyt log-in initieres ved at klikke på Login-knappen. Logout-knappen lukker alle patientfiler og logger den aktuelle bruger af. BEMÆRK Hvis et nyt log-in udføres, mens en anden bruger er logget ind, lukkes alle patientjournaler, men den aktuelle indstilling vil blive husket og blive vist, når en patient åbnes af en bruger næste gang. Denne funktion tillader flere autoriseret medarbejdere at se og ændre en patients status ved hjælp af deres egne brugeroplysninger. Hvis Logout-funktion bruges vil indstillingerne ikke blive husket, og patientdata vil blive åbnet med standardvisning når den åbnes næste gang. Planmeca Romexis A-7

16 Kapitel B PATIENT- OG FILMODUL 1 PATIENTVALG OG STYRING Efter opstart åbner Patientmodulet automatisk. I Patientmodulet kan du: 1. Søge efter en patient i databasen. 2. Åbne en patientfil. 3. Se og sortere en patientliste. 4. Tilføje nye patienter. 5. Redigere patientoplysninger. 6. Tildele patienter til en bestemt læge/studerende. 7. Søge efter patienter tildelt en vis udbyder. 8. Oprette skabelonpatienter. 9. Oprette virtuelle skabelonpatienter. 10. Deaktivere patienter. 1.1 Patientsøgning Patienter kan søges efter ID eller navn. For at søge en patient efter ID, skal du indtaste patient-id'et i tekstfeltet, og klik på Find -knappen. For at søge patienter efter navn skal du vælge indstillingen Find after name (Find efter navn) fra dropdown-menuen til venstre for søgefeltet. Indtast patientens navn i Last name, First name (Efternavn, fornavn)-format i søgefeltet og tryk på Enter (Retur)-tasten nøglen eller klik Find, for at få matchende patienter vist i patientlisten. For at se alle patienter gemt i databasen, brug *-tegnet som søgeord. BEMÆRK Hvis et delvis navn indtastes vil Romexis returnere alle patienter, hvis efternavn begynder med den delvise streng. Hvis du ønsker at søge patienterne efter deres fornavn erstat efternavnet med *-tegnet. Eksempler: Doe, John alle patienter med efternavnet Doe og fornavnet John S alle patienter hvis efternavn begynder med S Smi alle patienter hvis efternavn begynder med Smi, fx Smith og Smiley Van Cogh alle patienter med efternavnet Van Cogh *, Paul alle patienter hvis fornavn er Paul Patienterne kan også søges efter et optaget billede, se afsnit 1.12 Find patient efter billede på side B-5. B-1 Planmeca Romexis

17 PATIENTVALG OG STYRING 1.2 Patientliste Patienter i patientlisten kan sorteres efter ID, navn, fødselsdato, alder, køn, telefonnummer, antallet af tildelte udbydere og type (for virtuelle og skabelonpatienter) ved at klikke på den respektive kolonne titel. 1.3 Åbning af patientfil Efter patientsøgningen klik på patientens navn i patientlisten og klik på Select (Vælg)- knappen (eller dobbeltklik på patientens navn). Du bliver præsenteret med en dialogboks, hvor du er skal give en grund til at åben patientjournalen. Denne dialogboks kan indstilles valgfrit i Romexis konfigurationsprogram. Vælg den relevante årsag og klik OK. Romexis åbner automatisk Files module (Filmodulet). Årsagen til at åbne patientjournalen gemmes og vises i dentaljournalen under patienthistorie. Navnet på den aktive patientjournal er altid vist i øverste højre hjørne af skærmen. Flere patientjournaler kan være åbne på en gang, men kun én af de åbne journaler er aktiv ad gangen. For at lukke den aktive patientjournal klik på Close Patient (Luk patient)-knappen ved siden af patientens navn. Den åbne patientjournaler kan ses ved hjælp af dropdownmenuen (klik på navn), og den aktive patientjournal kan ændres ved at vælge en anden patient fra dropdownn-listen. Planmeca Romexis B-2

18 PATIENTVALG OG STYRING 1.4 Demografiske data Demographics (Demografiske karakteristika)-fanebladet indeholder alle patientdemografiske karakteristika og vælges automatisk, når du opretter en ny patient eller redigerer en eksisterende. Klik på Edit patient (Rediger patient)-knappen for at redigere demografiske oplysninger og Save patient (Gem patient)-knappen for at gemme ændringerne. Bemærk, at ændringerne ikke gemmes automatisk. Klik på Save patient (Gem patient)- knappen for at gemme ændringerne. 1.5 Tilføjelse og redigering af patienter For at oprette en ny patientjournal skal du klikke på Add Patient (Tilføj patient)-knappen, der vil tage dig til Files module (Filmodulet). I Files module (Filmodulet) kan du indtaste patientens demografiske oplysninger og tilføje et ansigtsfoto til patienten. De obligatoriske felter er Person ID, First name (Fornavn) og Last name (Efternavn). Klik på Save patient (Gem patient)-knappen for at gemme patientjournalen i databasen. Bemærk, at ændringer ikke gemmes automatisk, Save Patient (Gem patient)-knappen skal bruges. En ny patientsøgning skal udføres for at få vist de nyoprettede patient på patientlisten. BEMÆRK Alle patientinformationer styres i filmodulet. Romexis åbner automatisk filmodulet, når der klikkes på Add patient (Tilføj patient)-knappen. Eksisterende patienter ændres også med dette modul. 1.6 Redigering af patientoplysninger For at redigere en eksisterende patients oplysninger skal du klikke på Edit Patient (Rediger patient)-knappen for at åbne patientdemografi-vinduet. Rediger informationen og klik Save (Gem). B-3 Planmeca Romexis

19 PATIENTVALG OG STYRING 1.7 Tildeling af patient Patienterne kan tildeles til udbydere med Assign patient (Tildel patient)-knappen. Vælg den patient du vil tildele fra listen og klik på Assign patient (Tildel patient)-knappen for at åbne en liste over udbydere, og vælg derefter den udbyder, du vil tildele patienten til. Patienterne kan have én primær udbyder og flere sekundære udbydere. Hvis en patient allerede har en udbyder og der klikkes på Assign patient (Tildel patient)-knappen igen vises følgende dialogboks. Dette gør det muligt for brugeren at overflytte patienten til en ny primær udbyder eller tildele patienten nye sekundære udbydere. For at se den tildelte udbyder klik på -knappen. Antallet af udbydere der er tildelt patienten er vist i patientlisten. 1.8 Find tildelte patienter For at hente alle patienter, der er tildelt den aktuelle bruger, kan Find assigned (Find tildelte)-knappen bruges til at liste disse patienter fra databasen. 1.9 Tilføj skabelonpatienter Romexis har en kombination af skabeloner og virtuelle patienter til undervisningsbrug. Idéen med skabelonpatienter er, at vejlederne kan skabe virtuelle patienthistorier for de studerende at øve på i simulation laboratory (simuleringslaboratoriet). Skabelonpatienter er ikke rigtige patienter, men repræsenterer mulige patienttilfælde, som derefter kan klones i virtuelle patienter så de studerende kan arbejde med dem. Vejlederen kan definere en skabelonpatientens mundtlige status, medicinsk/dental historie og importere billeder til skabelonpatienterne. Skabelonpatienter oprettes ved at klikke på Add template (Tilføj skabelon)-knappen. Før eleverne rent faktisk kan begynde at arbejde på en skabelonpatient, skal den klones til en virtual (virtuel) patient, som derefter kan tildeles til de enkelte elever. BEMÆRK Skabelonpatienter kan differentieres fra andre patienter med en skabelon indtastning i kolonnen Type. Planmeca Romexis B-4

20 PATIENTVALG OG STYRING 1.10 Tilføjelse af virtuelle patienter Efter at vejlederen har oprettet en skabelonpatient, kan elevernes virtuelle patienter oprettes. Idéen er at hver elev har deres egen/egne virtuelle patient(r) at arbejde med, men de starter alle med samme skabelonpatient, altså, med de samme kliniske problemsæt. For at oprette en virtuel patient skal du vælge skabelonpatienten fra patientlisten og klikke på Add virtual 8Tilføj virtuel)-knappen. Det kan være en god idé at navngive hver virtuelle patient, således at navnet også angiver elevens navn, fx Jane's Child Patient. BEMÆRK Virtuelle patienter kan differentieres fra andre patienter med en virtuel indtastning i kolonnen Type Deaktiver patienter En patient kan fjernes fra patientlisten ved at klikke på Inaktivate (Deaktiver)-knappen. Alle patientinformationer med billeder er dog bevaret. Patientinformation kan reaktiveres eller slettes permanent i Romexis konfigurationsprogram, se kapitel ROMEXIS KONFIGURATIONSPROGRAM Find patient efter billede I Find by Image (Find efter billede)-fanen kan patienterne også søges efter billedtype, -dato og -bemærkninger. Definer søgekriterier og klik på Find-knappen. De patienter, der passer til søgekriterierne vises i listen. Åben patienten ved at vælge patienten fra listen og klik på Select (Vælg)-knappen. B-5 Planmeca Romexis

21 DICOM FORESPØRGSEL / HENT (EKSTRAUDSTYR) 2 DICOM FORESPØRGSEL / HENT (ekstraudstyr) DICOM Query Retrieve SCU (Q/R) (DICOM forespørgsel hent) service bruges til at hente billeder fra DICOM PACS-servere. Du kan forespørge billeder og derefter vælge at hente dem til lokallageret. Når billederne er hentet kan de behandles uafhængigt af fjern-serveren. Brug DICOM Storage-funktionen til at sende behandlede billeder tilbage til DICOM PACS-serveren. Brug Query (Forespørgsel)-knappen til at liste billeder for en patient i Patient Root Level, Retrieve (Hent)-knappen for at hente de markerede billeder, og Study (Undersøgelse)-knappen for at liste billeder på Study Root Level. 3 DICOM-ARBEJDSLISTE SØGNING DICOM-arbejdsliste søgning kan bruges til at søge og hente patiens fra et centralt patientarkiv. Søgninger kan filtreres med patient, information, DICOM-parametre såsom hentningsnummer, behandlingsmetode eller datointervaller. Når dette er valgt tilføjes en patient automatisk Romexis-databasen, hvis patienten ikke allerede eksisterende. Hvis et nært match findes i databasen vil brugeren blive spurgt om hvordan der skal fortsættes. Planmeca Romexis B-6

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

WEB1000 brugermanual Kliniker

WEB1000 brugermanual Kliniker WEB1000 brugermanual Kliniker 4/2 2004 Joakim Oldenskov Indholdsfortegnelse Opstart WEB1000 3 Luk WEB1000 4 Kom godt igang med WEB1000 4 Ikonforklaring 7 2 Opstart af WEB1000 Web1000 (webben) er en såkaldt

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter

Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter - sidste rettelse: 10/06/2005 side 1 Indholdsfortegnelse Kort oversigt over dgn2osg... 3 Systemkrav... 3 Funktionalitet...4 Geometri...4 Materialer...

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 2.2 Brugervejledning 1 / 49 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 2.1 Hvad er nyt?... 5 3 Oprettelse af kort... 6 3.1 Kort centrum

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. HARDDISKEN Harddisken er den enhed der bruges til at lagre operativsystemet (Windows), programmer og egne filer i din computer. Egne filer kan være dokumenter,

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

REACH-IT - Industriens brugermanual

REACH-IT - Industriens brugermanual REACH-IT - Industriens brugermanual Del 9 Avanceret søgning 2 REACH-IT Industriens brugermanual Version: 2.0 Version Ændringer 2.0 Juli 2012: Dokument i nyt layout, links og tal opdateret Nyt kapitel om

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Email Archiving. SaaS Email Archiving. Brugervejledning Udgave D

Email Archiving. SaaS Email Archiving. Brugervejledning Udgave D Brugervejledning Udgave D SaaS Email Archiving Email Archiving Email Archiving er en skybaseret tjeneste, der automatisk arkiverer din mail på et sikkert centralt sted. Desuden giver Email Archiving dig

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

BAVTA MEDICINSK INFORMATIK. - Digitale løsninger til sundheds sektoren.

BAVTA MEDICINSK INFORMATIK. - Digitale løsninger til sundheds sektoren. BAVTA MEDICINSK INFORMATIK - Digitale løsninger til sundheds sektoren. VELKOMMEN HOS BAVTA MEDICINSK INFORMATIK. Vores mission: At forbedre arbejdsvilkårene & lette dokumentation af procedurer for sundheds

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Administratormanual Version 3.1

Administratormanual Version 3.1 Administratormanual Administratormanual Version 3.1 4 Indhold Systemopbygning 1.1 Systemkrav - Hardware/software.............................. side 7 - Indstillinger....................................

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 www.skive.dk Downloade picasa Picasa er Googles bud på et (gratis) billedbehandlingsprogram. Programmets allerstørste styrke er at skabe overblik over de

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Photoshopkursus - Billedbehandling

Photoshopkursus - Billedbehandling Photoshopkursus - Billedbehandling Software... 2 Skrivebord... 2 Reset skrivebord... 3 Nyt billede med lag... 4 Indlæs billede... 6 Redigeringsværktøjer... 7 Billedstørrelse... 7 Beskæring... 13 Retouchering...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Quick guide Performer til mekaniske låsesystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Quick Guide for Performer til mekaniske nøglesystemer Denne manual er et detaljeret værktøj,

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

2 KOM I GANG MED VUPTIWEB. 2.1 Log på og Log ud

2 KOM I GANG MED VUPTIWEB. 2.1 Log på og Log ud 2 KOM I GANG MED VUPTIWEB 2.1 Log på og Log ud 2.1.1 LOG PÅ Du har i mailen fået tilsendt hjemmesidens adresse, login adresse samt brugernavn og adgangskode. Navigér til login adressen og indtast dine

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere