FINA FACILITETSREGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINA FACILITETSREGLER 2013-2017"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 FR 1 Generelt 2 FR 2 Svømmebassiner 2 FR 3 Svømmebassiner til Olympiske Lege og VM 7 FR 4 El-tid 9 FR 5 Springanlæg 12 FR 6 Springanlæg til Olympiske Lege og VM 16 FR 7 Bassiner til vandpolo 16 FR 8 Bassiner til vandpolo ved Olympiske Lege og VM 17 FR 9 Udstyr til vandpolobassiner 18 FR 10 Bassiner til synkrosvømning 18 FR 11 Bassiner til synkrosvømning ved Olympiske Lege og VM 19 FR 12 Automatisk registreringsudstyr 19 FR 13 Standardudstyr for lyd 20 I henhold til FINA HANDBOOK Oversat og bearbejdet af Dansk Svømmeunions Regel-Tekniske Udvalg. 1

2 INDLEDNING Formålet med Facilitetsreglerne er at skaffe de bedst mulige omgivelser i forbindelse med konkurrence og træning. Disse regler skal ikke løse problemer i forbindelse med offentlig åbning. Svømmebassinernes ejer eller opsynsmyndighed har ansvar for at skaffe overvågning i den offentlige åbningstid. FR 1 GENERELT FR 1.1 FINA olympiske standard bassiner Alle Verdensmesterskaber (undtagen Masters VM) og Olympiske Lege skal afholdes i bassiner, som opfylder bestemmelserne i reglerne FR 3, FR 6, FR 8 og FR11. FR 1.2 FINA generelle standard bassiner Andre FINA stævner skal afholdes i FINA Olympiske standard bassiner, men FINA's bureau kan se bort fra visse standarder for eksisterende bassiner, hvis de fysiske rammer ikke har indflydelse på afviklingen af konkurrencerne. FR 1.3 FINA minimum standard bassiner Alle andre stævner, der afholdes efter FINA's regler, bør afvikles i bassiner, som er i overensstemmelse med minimumskravene, som er omtalt i det følgende. FR 1.4 For at beskytte helbreddet og sikkerheden for personer, som benytter svømme-faciliteter med henblik på rekreation, træning og konkurrence, skal ejerne af offentlige svømmebassiner, eller bassiner kun til træning og konkurrence, følge krav fastsat ved lov og krav af sundhedsmyndigheder i det land, hvor svømmebassinet er placeret. FR 1.5 Nyt konkurrenceudstyr (for eksempel startskamler, banetove m.v.) skal være til disposition pr. 1. januar i det år der afvikles OL og FINA verdensmesterskaber. FR 2 - SVØMMEBASSINER FR 2.1 Længde FR ,000 m. Når berøringsplader til eltidtagning bruges i startenden eller i vendeenden, skal bassinet have en sådan længde, at det sikres, at der er den krævede afstand på 50,000 m mellem de to paneler. Se Svømmediagram m Fig. 1 FR ,000 m. Når berøringsplader til eltidtagning bruges i startenden eller i vendeenden, skal bassinet have en sådan længde, at det sikres, at der er den krævede afstand på 25,000 m mellem de to paneler. Se Svømmediagram m Fig

3 FR 2.2 Tolerancer FR På den nominelle længde på 50,000 m kan der accepteres en tolerance på +0,030 m - 0,000 m på hver bane i begge ender af bassinet på et hvilket som helst punkt fra 0,300 m over vandoverfladen til 0,800 m under vandoverfladen. Rigtigheden af disse mål skal attesteres af en landmåler eller en anden kvalificeret person, som er udpeget eller godkendt af det pågældende lands forbund. Tolerancerne må ikke overskrides selv når elpaneler er installeret. Se Svømmediagram m Fig. 1 FR På den nominelle længde på 25,000 m kan der accepteres en tolerance på + 0,030 m - 0,000 m på hver bane i begge ender af bassinet på et hvilket som helst punkt fra 0,300 m over vandoverfladen til 0,800 m under vandoverfladen. Rigtigheden af disse mål skal attesteres af en landmåler eller en anden kvalificeret person, som er udpeget eller godkendt af det pågældende lands forbund. Tolerancerne må ikke overskrides selv når elpaneler er installeret. Se Svømmediagram m Fig. 2 FR 2.3 Vanddybde Der kræves minimum 1,35 m vanddybde fra 1 6 m fra endevæggen i bassiner med startskamler. En vanddybde på min. 1 m kræves i resten af bassinet. FR 2.4 Bassinvægge FR Bassinvæggene skal være lodrette, parallelle og danne 90 graders rette vinkler med banerne og vandoverfladen, de skal være konstrueret af et fast materiale med en ru overflade strækkende sig 0,8 m under vandoverfladen, således at det er muligt for svømmeren, at berøre og sætte af i vendingerne uden risiko. FR Hvileramper langs bassinvæggene er tilladt: de skal være placeret mindst 1,2 m under vandoverfladen og kan være fra 0,1 til 0,15 m bredde. Både interne og eksterne ramper er acceptable, men interne foretrækkes. FR Skvulperender kan placeres på alle bassinvægge. Hvis de findes på endevæggen, skal berøringsplader kunne fastgøres indtil de krævede 0,3 m over vandoverfladen. De skal være dækket af passende gitter eller skærm. FR 2.5 Banerne skal være mindst 2,5 m bredde med en afstand af minimum 0,2 m på ydersiden af den første og den sidste bane. FR 2.6 Banetove FR Banetove skal strække sig i banens fulde længde og være fastgjort i hver endevæg i kroge bygget ind i endevæggen. Krogene skal være placeret således, at flyderne ved begge 3

4 endevægge er på overfladen af vandet. Hvert banetov skal bestå af flydere i hele tovets længde med en minimum diameter på 0,10 m til maksimum 0,15 m. I et svømmebassin skal farverne på banetovene være som følger: To (2) grønne tove til banerne 1 og 8 Fire (4) blå tove til banerne 2, 3, 6 og 7 Tre (3) gule tove til banerne 4 og 5 Flyderne skal i en afstand af, til og med, 5.0 meter fra hver ende af bassinet være røde. Der må kun være et banetov mellem hver bane. Banetovene skal være helt stramme. Se Svømmediagram m Fig. 4 FR Ved 15 m-mærket fra hver af bassinets endevægge skal flyderne have en afvigende farve fra de øvrige flydere. FR I 50 m bassiner skal markeringen være 25 m fra hver endevæg. FR Man kan placere banenumre af blødt materiale på banetovene i begge ender af bassinet. FR Se venligst bassin markering i sammenhæng med FR bassin tegninger. FR Bassin tegninger Se Svømmediagram m Olympisk lege og Verdensmesteskaber Se Svømmediagram m tegning og banemarkeringer 4

5 FR 2.7 Startskamlerne skal være faste og må ikke have nogen fjedrende effekt. Højden på startskamlen over vandoverfladen skal være fra 0,5 m til 0,75 m. Overfladearealet skal være minimum 0,5 x 0,5 m og skal være dækket af skridsikkert materiale. Den maksimale hældning må ikke overstige 10 grader. Startskamlen kan have en justerbar plade til afsæt. En justerbar start platform til rygsvømning kan også anvendes. Startskamlen skal være konstrueret således, at svømmeren kan gribe om startskamlen enten foran eller på siderne. Det anbefales, hvis startskamlens tykkelse overskrider 0,04 m, at der udskæres fordybninger på minimum 0,1 m længde på hver side og 0,04 m længde foran, således at startskamlens tykkelse disse steder kun bliver 0,03 m regnet ovenfra. Håndgreb til brug for forlæns start kan installeres på siderne af startskamlerne. Håndgrebene for rygsvømnings starter skal placeres fra 0,3 m til 0,6 m over vandoverfladen både vandret og lodret. De skal være parallelle med endevæggens overflade og må ikke rage ud over endevæggen. Såfremt der er startskamler skal vanddybden være minimum 1,35 m i en afstand fra 1,0 m til 6,0 m fra endevæggen. Elektroniske informationsskærme kan installeres under startskamlerne. Der må ikke være blinkende tekst. Teksten må ikke være i bevægelse under starten til rygsvømning. Se Svømmediagram 1 & 2, Fig. 3 FR 2.8 Nummerering: Hver startskammel skal være tydeligt nummereret på alle fire sider. Bane nr. 0 skal være længst til højre, når man står i startenden og ser ud over bassinet, undtagen ved 50 m løb på langbane, hvor man kan starte i den modsatte ende. Berøringspladerne må være nummererede på den øverste del. FR 2.9 Vendingsmarkering for rygsvømning - tove med flag, skal være spændt tværs over bassinet 1,8 m over vandoverfladen fra faste standere placeret 5,0 m fra hver endevæg. Der skal være tydelig markering på begge sider af bassinet, og hvor det er muligt, skal hvert banetov markeres 15,0 m fra hver endevæg. FR 2.10 Tyvstartsnor kan være spændt over hele bassinet min. 1,2 m over vandoverfladen samt være placeret på faste standere 15,0 m fra startendevæggen. Snoren skal være fastgjort i standerne med en mekanisme, der hurtigt kan udløses. Snoren skal effektivt dække alle baner, når den anvendes. Se Svømmediagram 1 & 2, Fig. 1 & 2 FR 2.11 Vandtemperaturen skal være mellem 25 C - 28 C. Vandet i bassinet holdes i konstant niveau uden mærkbar bevægelse. For at overholde de sundhedsbestemmelser, der gælder i de fleste lande, tillades til - og afløb af vand, forudsat at der ikke derved skabes mærkbar strøm eller hvirvelbevægelser. FR 2.12 Belysning: Lysintensiteten over startskamler og vendefelter må ikke være mindre end 600 lux. FR 2.13 Banemarkeringer skal være i mørk kontrastfarve og placeret på bassinets bund midt i hver bane. 5

6 Bredde: minimum 0,2 m, maksimum 0,3 m Længde: 46,0 m for 50 m bassiner 21,0 m for 25 m bassiner Hver markering skal ende 2,0 m fra bassinets endevægge med en tydelig tværstribe i 1,0 m længde og af samme bredde som banemarkeringen. Målstreger, af samme bredde som banemarkeringerne, skal placeres på endevæggene eller på de elektroniske berøringsplader midt i hver bane. De skal uden afbrydelse strække sig fra overkanten til bassinets bund. En tværstribe 0,5 m lang skal placeres 0,3 m under vandoverfladen, målt fra tværstribens midterpunkt. I 50 meter bassiner etableret efter 1. januar 2006 skal der være tværgående linier med en længde på 0,5 meter ved 15 meter mærket fra begge ender af bassinet. Efter oktober 2013 skal dette måles fra endevæggen og til midten af den tværgående linje. Se Svømmediagram 1 & 2, Banemarkeringer Fig. 5, 6, 7 & 8 FR 2.14 Hæve-/sænkebroer Når en hæve-/sænkebro bruges som endevæg, skal den strække sig i hele bassinets bredde og have en jævn, ru og fast lodret væg, hvorpå der kan monteres berøringsplader, der kan fastgøres indtil de 0,3 m over og 0,8 m under vandoverfladen. Berøringspladerne må ikke have huller eller revner, hverken over eller under vandoverfladen, hvor svømmerne kan få hænder, fødder, tæer eller fingre i klemme. En hæve-/sænkebro skal være konstrueret således, at officials har mulighed for at bevæge sig frit frem og tilbage uden at skabe turbulens i vandet. 6

7 FR 3 - SVØMMEBASSINER TIL OLYMPISKE LEGE & VERDENSMESTERSKABER Længde: 50,0 m mellem eltidtagningsplader, bortset fra Verdensmesterskaberne i svømning på kortbane, hvor afstanden skal være 25,0 m mellem eltidtagningspladerne i startenden og væggen eller berøringspladerne i vendeenden. FR 3.1 Tolerancer som anført i FR FR 3.2 Bredde: 25,0 m ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaberne. FR 3.3 Dybde: 2,0 m (minimum); 3 meter anbefales, når bassinet anvendes til flere discipliner f.eks. synkro-svømning. FR 3.4 Bassinvægge: som anført i FR FR 3.5 Bassiner, der benyttes ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaber, skal være udstyret med flade vægge (hele vejen) i begge ender. FR 3.6 Antal baner: 8 (otte), for Verdensmesterskaber og Olympiske Lege: 10 (ti). 7

8 FR 3.7 Banerne skal være 2,5 m brede med en afstand på 2,5 m på ydersiderne af banerne 1 og 8. Der skal være banetove, som markerer afstanden fra bassinvæggen til banerne 1 og 8 ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaberne. Hvis der er 10 baner skal disse være markeret fra 0 9. FR 3.8 Banetove: Banetove skal strække sig i banens fulde længde og være fastgjort i hver endevæg i kroge bygget ind i endevæggen. Krogene skal være placeret således, at flyderne ved begge endevægge er på overfladen af vandet. Hvert banetov skal bestå af flydere i hele tovets længde med en minimum diameter på 0,05 m til maksimum 0,15 m. I et svømmebassin skal farverne på banetovene være som følger: To (2) grønne tove til banerne 0 og 9 Fire (6) blå tove til banerne 1, 2, 3, 6, 7 og 8 Tre (3) gule tove til banerne 4 og 5 Flyderne skal i en afstand af, til og med, 5.0 meter fra hver ende af bassinet være røde. Der må kun være et banetov mellem hver bane. Banetovene skal være helt stramme. FR 3.9 Startskamler: som anført i FR

9 Dog skal overfladen være mindst 0,5 meter bred og 0,6 meter lang og dækket med et ru materiale. Udstyr til kontrol af tyvstart skal være installeret. FR 3.10 Nummerering: som anført i FR 2.8. FR 3.11 Vendingsmarkering for rygsvømning: som anført i FR 2.9. Vendeflag skal være 1,8 meter over vandoverfladen. Flagene skal sidde fast på tovet og have følgende dimensioner: 0,20 meter på tovet og formet som en trekant der måler 0,4 meter på siderne. Afstanden imellem flagene skal være 0,25 meter. Flagene må være udstyret med et hvert tryk der er godkendt på forhånd af FINA. FR 3.12 Tyvstartsnor: som anført i FR FR 3.13 Vandtemperatur: som anført i FR FR 3.14 Belysning: lysintensiteten over hele bassinet må ikke være mindre end 1500 lux. FR 3.15 Banemarkeringer: som anført i FR Afstanden mellem midtpunkterne i hver bane skal være 2,5 m. FR 4 - ELTID FR 4.1 Eltid med og uden backup dømmer rækkefølgen i mål og fastsætter hver enkelt svømmers tid i et løb. Placering og tidtagning skal ske med 2 decimaler (1/100 sek.). Udstyret til eltidtagning, som er installeret, må ikke gribe forstyrrende ind i svømmerens start, vendinger eller funktioner i bassinets overløbssystem. FR 4.2 Udstyret skal: FR Sættes i gang af starteren, FR Være uden udækkede ledninger på bassinkanten, hvis dette er muligt, FR Kunne vise alle oplysninger, der registreres for hver bane, både hvad angår placering og bane. 9

10 FR Gøre det muligt let at aflæse svømmerens tid digitalt. FR 4.3 Startudstyr FR Starteren skal være forsynet med en mikrofon. FR Såfremt der benyttes pistol, skal den være forsynet med en forstærker. FR Både mikrofon og forstærker skal forbindes med højttalerne under hver startskammel, hvor såvel starterens kommando som startsignalet kan høres tydeligt af hver enkelt svømmer samtidig. FR 4.4 Berøringsplader FR Minimumsmålene for berøringsplader skal være 2,4 m i bredden og 0,9 m i højden og deres tykkelse skal være 0,01 m ± 0,002 m. De skal være 0,3 m over og 0,6 m under vandoverfladen. Udstyret på hver bane skal være forbundet uafhængigt af hinanden, således at det kan kontrolleres individuelt. Pladernes overflade skal være i en lys farve og skal have markeringslinier, som er godkendt for endevæggen. FR Installering - Berøringspladerne skal være installeret på en fast plads midt på banen. Pladerne kan være aftagelige, således at de kan fjernes, når der ikke er svømmere. FR Følsomhed - Pladen må ikke være så følsom, at den kan påvirkes af vandets bevægelser, men den skal kunne påvirkes ved et let tryk med hånden. Pladen skal være følsom over for tryk på den øverste kant. FR Banemarkering - Banemarkering på berøringspladerne skal svare til og anbringes på de eksisterende markeringer i bassinet. Pladens omkreds og kanter skal være tydelig angivet med en 0,025 m bred sort kant. FR Sikkerhed - Pladen må ikke kunne give elektrisk stød, og må ikke have skarpe kanter. FR 4.5 Når der benyttes backup tid skal tidtagerne trykke på backup knappen, når svømmeren går i mål. FR 4.6 Til en minimumsinstallation kræves følgende tilbehør: 10

11 FR En printer, som løbende kan udskrive informationer om løbet. FR Lystavle. FR Enhed til bedømmelse af skift ved holdkapsvømning på 1/100 sek. Hvor der forefindes video kamera installationer oven over banerne kan disse benyttes som supplement til det automatiske systems afgørelse af holdkapskift. For tolerancer ved holdkapskifter skal producenten af udstyret konsulteres. FR Automatisk banetæller. FR Enhed til udlæsning af mellemtider. FR Enhed der giver sammendrag af data. FR Korrektion af fejlagtig berøring. FR Mulighed for automatisk akkumulatordrift. FR 4.7 Ved Olympiske Lege og Verdens Mesterskaberne er følgende udstyr også nødvendigt: FR Den elektroniske lystavle skal bestå af mindst tolv (12) linjer med hver 32 karakterenheder, som gør det muligt at vise både bogstaver og tal. Hver karakterenhed skal have en højde på minimum 360 mm. Hver linie i matrix-scoreboardet skal kunne rulle op eller ned og have blinkefunktioner. Hele matrixscoreboardet skal være programmerbart og i stand til at vise animation. Lystavlen skal have en minimumstørrelse på 7,5 meter bred og 4,5 meter høj. FR Der skal være et kontrolcenter med aircondition, på minimum 6,0 m x 3,0 m, som er placeret mellem 3,0 m og 5,0 m fra målenden med uhindret udsyn over denne under hele løbet. Overdommeren skal have let adgang til kontrolcentret under konkurrencen. Til enhver tid skal kontrolcentret kunne sikres. FR Videoanlæg med tidsregistrering. 11

12 FR 4.8 Backup tid kan benyttes i forbindelse med eltid ved FINA stævner eller andre større stævner, hvis der pr. bane er 3 trykknapper, som hver betjenes af en official (i dette tilfælde behøves ikke måldommere). En vendedommer må gerne betjene den ene backup knap. Tegninger til svømning (3 i alt) FR 5 - SPRINGANLÆG FR 6 - SPRINGANLÆG TIL OLYMPISKE LEGE OG VERDENSMESTERSKABERNE FR 7 - BASSINER TIL VANDPOLO FR 8 - BASSINER TIL VANDPOLO VED OL OG VM FR 9 - UDSTYR TIL VANDPOLOBASSINER FR 10 - BASSINER TIL SYNKROSVØMNING FR 11 - BASSINER TIL SYNKROSVØMNING VED OLYMPISKE LEGE & VERDENSMESTERSKABERNE FR 12 - AUTOMATISK REGISTRERINGSUDSTYR FR 13 - STANDARDUDSTYR FOR LYD Henvisning til: 12

FINA FACILITETSREGLER

FINA FACILITETSREGLER Indholdsfortegnelse Indledning FR 1 Generelt FR 2 Svømmebassiner FR 3 Svømmebassiner til Olympiske Lege og VM FR 4 El-tid FR 5 Springanlæg FR 6 Springanlæg til Olympiske Lege og VM FR 7 Bassiner til vandpolo

Læs mere

FINA FACILITETSREGLER 2009-2013

FINA FACILITETSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 FR 1 Generelt 2 FR 2 Svømmebassiner 2 FR 3 Svømmebassiner til Olympiske Lege og VM 7 FR 4 El-tid 9 FR 5 Springanlæg 12 FR 6 Springanlæg

Læs mere

FINA FACILITETSREGLER 2002

FINA FACILITETSREGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 FR 1 Generelt 2 FR 2 Svømmebassiner 3-8 FR 3 Svømmebassiner til Olympiske Lege og VM 9-10 FR 4 El-tid 11-12 FR 5 Springanlæg 15-22

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2013-2017

FINA MASTERS REGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Masters (MGR) 2 Masters Svømmeregler (MSW) 3 Masters Åbent Vand Svømning (MOWS) 6 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

REGELTOLKNINGER SW 2.8 LEDENDE TIDTAGER. Brug af ledende tidtager ved stævner med manuel tidtagning:

REGELTOLKNINGER SW 2.8 LEDENDE TIDTAGER. Brug af ledende tidtager ved stævner med manuel tidtagning: Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne, imens anbefalinger kan anvendes. SW 2.1 OVERDOMMEREN Kravet

Læs mere

FINA MASTERS REGLER

FINA MASTERS REGLER INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Masters Generelle Regler (MGR) 2 Masters Svømmeregler (MSW) 3 Masters Åbent Vand Svømning (MOWS) 6 7 Henvisning til: Masters Udspringsregler http://www.fina.org Masters

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 SW 1 Stævneledelsen 02 SW 2 Officials 03 SW 3 Seedning af heats, semifinaler og finaler 08 SW 4 Starten 11 SW 5 Fri svømning 11 SW 6 Rygsvømning

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 SW 1 - STÆVNELEDELSEN SW 1.2 Ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaber udpeger FINA-Bureauet følgende minimum antal officials til kontrol af konkurrencerne: Overdommer (1) (2), Leder af kontrolrum (1)

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 SW 1 Stævneledelsen 02 SW 2 Officials 03 SW 3 Seedning af heats, semifinaler og finaler 08 SW 4 Starten 10 SW 5 Fri svømning 11 SW 6 Rygsvømning

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY Indhold 1. TEKNISKE BESTEMMELSER... 2 2. STARTNUMRE... 2 3. MOTORBESTEMMELSER... 2 4. BESKYTTELSESBUR... 3 5. FØRERSÆDE... 4 6. SIKKERHEDSSELE... 4 7. ILDSLUKKERE... 4 8. KAROSSERI OG CHASSIS... 5 9. STÆNKLAPPER...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2018 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret december 2018 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

Redskabsregulativ for TeamGym 2013-2014

Redskabsregulativ for TeamGym 2013-2014 Redskabsregulativ for TeamGym 2013-2014 Vedtaget på TeamGyms aktivitetsmøde 27. oktober 2013 1 Rytmeserie 1.1 Gulvflade Rytmegulvet er 14 x 20 m. Arealet skal dækkes af måtter i tykkelsen 30-35 mm (+/-

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2017

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2017 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2017 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ.

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Afretter Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Opbygning På maskinen er der monteret et sideanslag, som kan indstilles sideværts

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

INTERNATIONAL 806 DANSKE KLASSEREGLER (STANDARDKLASSE)

INTERNATIONAL 806 DANSKE KLASSEREGLER (STANDARDKLASSE) 1 af 7 1 Formål Formålet med disse bestemmelser er at sikre, at bådene i denne klasse er så ens som muligt i relation til fart og sikkerhed. 2 Sikring af ensartede både 2.1 Specialklubbens bestyrelse har

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2 SB 3001 Stoffet klippes (husk sømrum) og 2 cm sidesømme syes Velcrobåndet påsyes foroven på gardinet, og der syes en 2,5 cm løbegang forneden. Lommebånd påsyes med ca. 20-25 cm afstand på tværs af gardinet.

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen Små passagerer på cyklen Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne, på små og store cykler, og små børn som passagerer på voksnes cykler

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Special Olympics - Svømning

Special Olympics - Svømning ARTIKEL2-SVØMNING De officielle sportsregler for Special Olympics Sommerlege vil gælde for alle Special Olympics konkurrencer i svømning. Special Olympics har lavet disse regler baseret på Federation International

Læs mere

Regler for traktortræk i Farmklasse 2016

Regler for traktortræk i Farmklasse 2016 Regler for traktortræk i Farmklasse 2016 Regler gældende for perioden: Sæsonen 2016 med DM efteråret 2016 Røde markeringer slettes Grønne markeringer er tilføjelser 1. Dommer skal respekteres og har al

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke)

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt HKC0840 331257144 780x400 368 118 HKC0850 HBC0850 331257154 331257151 780x500 468 131 HKC10 331256444

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

ALSTER P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER DESIGN-SERIEN FARVER/FINISH VENDBAR. Ydelse W (dt60) (watt) C/C mål (mm)

ALSTER P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER DESIGN-SERIEN FARVER/FINISH VENDBAR. Ydelse W (dt60) (watt) C/C mål (mm) TEKNISKE DETALJER ALSTER Farve Type Vvs-nr. Mål (H&B) (mm) C/C mål (mm) Vægt (kg) Ydelse W (dt60) (watt) DESIGN-SERIEN Central/fjernvarme AL-10-W AL-10-WS AL-10-C AL-10-CS 3325.3 3325.352 3325.354 3325.356

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Rudersdal Kommune 2014 Registrant Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen Navn Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen E-mail Registrering

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

Naturhov Kort tilpasnings manual Swiss Boot

Naturhov Kort tilpasnings manual Swiss Boot Naturhov Kort tilpasnings manual Swiss Boot Den Schweiziske hovstøvle er meget slidstærk og giver god støddæmpning. Den holder i gennemsnit 4 6 gange længere end jernsko, i nogle tilfælde mere end et år.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Lænkekæder At-meddelelse nr. 2.02.8 November 1995 Erstatter: Marts 1985 Baggrund Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Denne At-meddelelse

Læs mere

TERANO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

TERANO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme THC5850 TKC5850 TSC5850 THC7950 TKC7950 TSC7950 THC7960 TKC7960 TSC7960 THC1250 TKC1250 TSC1250 THC1260 TKC1260 TSC1260 331224.050 331224.054 331224.056

Læs mere

Montage & vedligehold

Montage & vedligehold Montage & vedligehold for træledhejseporte UNIQUE og ledhejseporte i stål MODERN & GRACE Lavhejsbeslag, frontmonterede fjedre overhøjde min. 20 cm; færdigsamlet fjederaksel m.m. Frank Goedhart, July 2007

Læs mere

Galleriskinner og tilbehør

Galleriskinner og tilbehør Galleriskinner & billedophæng let at udskifte og justere billeder e.l. på vægen. De billigste samlede priser. Faste lave priser. Det største udvalg. Den bedste kvalitet og vejledning. Hurtig levering!

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Märklin og Fleischman har en fælles drejeskive med op til 48 tilslutningsspor. Drejeskiven har et mekanisk låsesystem der bevirker at broen kan stoppe præcis ud for tilslutningssporet.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor

Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor El.nr. 63 98 401 551 Indhold Generelt... 1 Installering af batteri... 1 Bliv fortrolig med instrumentet... 1 Tænd og sluk for instrumentet... 2 Genscanning

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2002

FINA MASTERS REGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 MGR Masters 02-03 MSW Masters Svømmeregler 04-07 MOWS Masters Langdistancesvømning (åbent vand) 08-09 MD Masters Springregler 10-17 MSS Masters

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Montering af termoruder med manuelt betjente persienner...... Side 1 1.1 Betjeningsmekanismens pladsbehov........ Side 1 1.2 Montering

Læs mere

Overdommere i Dansk Svømmeunion

Overdommere i Dansk Svømmeunion Overdommere i Dansk Svømmeunion 1. Dokumentets Omfang 1 1.1 Definitioner 1 2. Overdommer Kategorier 1 2.1 Danske Kategorier 1 2.2 FINA Overdommere og Startere 3 3. Særlige Kvalifikationskrav til Overdommere

Læs mere

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator El-nr. 87 98 327 411 Elma AT3000 side 2 Forord R-3000 og G-3000 er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

Teknisk Reglement 2016

Teknisk Reglement 2016 Teknisk Reglement 2016 DRIFTING Februar 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Tilladte Biler 2. Karosseri/Chassis 3. Bur 4. Kabine 5. Elektrisk 6. Undervogn 7. Bremser 8. Motor 9. Drivlinje Februar 2016

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Matematikprojekt Belysning

Matematikprojekt Belysning Matematikprojekt Belysning 2z HTX Vibenhus Vejledning til eleven Du skal nu i gang med matematikprojektet Belysning. Dokumentationen Din dokumentation skal indeholde forklaringer mm, således at din tankegang

Læs mere

Regler for traktorer m.v.

Regler for traktorer m.v. Regler for traktorer m.v. Traktorbekendtgørelsen Den 1. oktober 1996 trådte en ny bekendtgørelse om traktorer og motorredskaber m.v. i kraft. Bekendtgørelsen fastsætter regler for traktorer, motorredskaber

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

DANSK / EUROPÆISK STANDARD DS/EN 1838

DANSK / EUROPÆISK STANDARD DS/EN 1838 Ikke-autoriseret oversættelse 2/12 DANSK / EUROPÆISK STANDARD DS/EN 1838 Denne standard er frit oversat fra engelsk og må ikke anvendes som reference. Bilag er ikke oversat, men medtaget på originalsproget.

Læs mere

Viborgvej. Parkering. 4 11-mandsmål 4 8-mandsmål 4 5-mandsmål. (Superliga-bane) 4 11-mandsmål 4 8-mandsmål. 8 3-mandsmål. Græs.

Viborgvej. Parkering. 4 11-mandsmål 4 8-mandsmål 4 5-mandsmål. (Superliga-bane) 4 11-mandsmål 4 8-mandsmål. 8 3-mandsmål. Græs. Viborgvej V 9 (Superliga-bane) 8 3-mandsmål 8 4 5-mandsmål 7 4 5-mandsmål V 5 Kunstgræs 4 5-mandsmål 4 3-mandsmål 6 Kunstgræs/græs 2 Græs 3 Græs 1 (kampbane) 4 Græs Måloptælling/-behov Optalt 20.5.2014

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Certifikat nr. 105 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2009 www.legepladskontrollen.dk Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Symfonialle 18 DK 8700 Horsens E-mail

Læs mere

SunFlux Varenr.: 03104

SunFlux Varenr.: 03104 SunFlux Varenr.: 03104 Guide og specifikationer for SunFlux Master Sensor LED loftlampe m. RF mikrobølge sensor & Master-Master trådløst netværk SunFlux Master Sensor Lampe V.2. er fjerde generations mikrobølgesensor

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Træningsmateriale sprint

Træningsmateriale sprint Træningsmateriale sprint Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Generelt om sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 4 Lektion 2 start og acceleration... 5

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Sejlmagerlinien Sprayhood og Bådkalecher. Syning af sprayhood

Sejlmagerlinien Sprayhood og Bådkalecher. Syning af sprayhood Syning af sprayhood Side 1 Indhold: 1. Valg af fremstillings metode 1. 2. 3. 4. Sprayhood fremstilles efter eksisterende model Sprayhood fremstilles efter gammel sprayhood Sprayhood fremstilles efter måltagning

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U7 U8

Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Driblinger Alle 1 bold pr. spiller Der laves en firkant hvor hver spiller har en bold, træneren tager også en bold så spiller kan se hvad der skal laves. Man starter

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling:

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling: Tørring Friluftstørring og lagring Stabling Stabling af træ har overordentlig stor betydning for opnåelse af en god og ensartet ovntørring. Ved stablingen bør det tilstræbes at opbygge træstablen på en

Læs mere

Puste til æg. Vaske sig selv i hovedet. Flyde på ryggen og maven med og uden redskab. Raketstarter på maven og ryg. Balanceøvelser med søslanger

Puste til æg. Vaske sig selv i hovedet. Flyde på ryggen og maven med og uden redskab. Raketstarter på maven og ryg. Balanceøvelser med søslanger General sæsonplan for Leg og Plask i Vordingborg Svømmeklub. Formål: Er at svømmerne efter endt sæson har fået skabt tryghed omkring det at komme i vandet samt tilvænning til at færdes i vandet. Der vil

Læs mere

Hvad er en Klimaspand?

Hvad er en Klimaspand? Hvad er en Klimaspand? En klimaspand er et primitivt komfur, der hjælper med at udnytte brændet bedre. På et normalt bål slipper meget af varmen ud til siden og det kan på den måde vare længe før man f.eks.

Læs mere

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

At øvelsen hedder kænguru hop ligger selvfølgelig op til at svømmerne skal hoppe rundt som kænguruer, men tag endelig andre dyr med i legen.

At øvelsen hedder kænguru hop ligger selvfølgelig op til at svømmerne skal hoppe rundt som kænguruer, men tag endelig andre dyr med i legen. Leg og plask: Hoppe kænguru hop i bassinet Her menes at svømmeren tør hoppe og plaske rundt i bassinet uden at være bange for at få vand i øjnene. At øvelsen hedder kænguru hop ligger selvfølgelig op til

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Elektrisk converter til støtteben. designet til brug på campingvogne og campere

Elektrisk converter til støtteben. designet til brug på campingvogne og campere Elektrisk converter til støtteben designet til brug på campingvogne og campere Betjening Med dette sæt konverteres de manuelt betjente støtteben til elektrisk drift. Motoren driver den eksisterende spindel

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

DGI Skydning. Hjælp på banen. Pistol

DGI Skydning. Hjælp på banen. Pistol DGI Skydning Hjælp på banen Pistol Indhold Nulpunktet 3 Det optimale sigte 4 Det rigtige fokus 5 Aftrækkerfingeren 6 Hovedplacering 7 Rekyloptag 8 Håndfatning 9 Vejrtrækning 10 Skydning med pude 11 Fokuspunkter

Læs mere

Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage

Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage Den Lette Jolle Denne jolle er i dobbelt forstand let. Det er forholdsvist let at bygge den. Den Vejer ikke så meget, så den er let at sætte i søen når den er bygget. Værdi/salgspris: Materialepris: 15-40.000

Læs mere