Læs om de offentlige svømmeanlæg på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs om de offentlige svømmeanlæg på www.kulturogfritid.kk.dk"

Transkript

1 FORDELINGSREGLER FOR SVØMMEFACILITETER SVØMME- OG BADEANLÆG De københavnske svømme- og badeanlæg stilles til rådighed for mange brugergrupper kommunale og private skoler, folkeoplysende foreninger, institutioner, ældreidræt, private svømmeskoler og offentlige badegæster. Hvert forår foregår ansøgning, planlægningen og fordelingen af facilitetstid til den efterfølgende sæson (skolestart august/foreningsstart september). Fordelingen af timerne sker på baggrund af følgende kriterier/prioriteringer: 1. Prioritering af skolebørn i formiddagstimerne, 2. En fast %vis mængde timer til offentlige gæster, 3. Prioritering af foreningsbørn i primetime kl De timer som afsættes til offentlige gæster indgår ikke i fordelingen af træningstimer til folkeoplysende foreninger Faciliteter Offentlige svømmehaller: Bellahøj Svømmestadion, Emdrup Bad, Frankrigsgade Svømmehal, Hillerødgade Bad og Hal, Sundby Bad, Valby Vandkulturhus, Vesterbro Svømmehal og Øbro-Hallen. Offentlige friluftsbade: Bellahøj Friluftsbad og Bavnehøj Friluftsbad Offentlige Havnebade Fisketorvet, Islands Brygge og Sluseholmen Søbadeanstalt: Ny Amager Helgoland (Det er ikke muligt at søge om facilitetstid på havnebade, søbadeanstalt eller i friluftsbadene) Skolesvømmehaller: Hyltebjerg, Kirsebærhaven, Sct. Annæ, Tingbjerg og Vigerslev. Hyltebjerg Skole og Kirsebærhavens Skole har begge et undervisningsbassin. Sankt Annæ Gymnasium og Tingbjerg Skole har et 25m bassin. Læs om de offentlige svømmeanlæg på Fordelingsperioder Fordelingsperiode alle svømmefaciliteter 1. september 31. maj Offentlige svømmehaller De offentlige svømmehaller kan af folkeoplysende foreninger i fordelingsperioden primært søges i tidsrummet kl Der er kun begrænset foreningstid til rådighed i weekenderne. Svømmehallernes offentlige åbningstid kan ses på De offentlige svømmehaller er lukket på helligdage og kan i sommerferieperioden være lukkede i op til 5 uger. I alle svømmehaller foregår løbende renovering og vedligehold. Disse opgaver

2 forsøges - i det omfang det lader sig gøre - planlagt i svømmehallernes stille perioder. Alle brugere skal dog være opmærksomme på at akutte nedbrud vil medføre aflysning af tid/lukning. Skolesvømmehaller: I skolesvømmehallerne har skolens egen svømmeundervisning 1. prioritet, tider før kl. 16 kan dog søges af alle. Foreningstiden starter kl. 16 i alle skolesvømmehaller, undtagen Tingbjerg Skole som er heldagsskole, dvs. skolen har råderet over tiden indtil kl De fleste skolesvømmehaller har foreningstid i weekender fra kl. 9. Friluftsbade Bavnehøj Friluftsbad og Bellahøj Friluftsbad er åbent for offentligheden i sommermånederne juniaugust. Havnebade: Havnebadene Fisketorvet er åbent for offentligheden i sommermånederne juni-august. Havnebadet Sluseholmen og Havnebadet Islands Brygge har åbent for medlemmer af hhv. foreningen Badekompagniet og vinterbadeforeningen Bryggen hele året og i sommermånederne juni-august også for offentligheden. Søbadeanstalten Amager Helgoland Søbadeanstalten Amager Helgoland har åbent for medlemmerne af Det kolde Gys hele året og er herudover tilgængeligt for offentlige gæster i perioden juni-august. 6.3 Ansøgning om facilitetstid Ansøgning På kan foreninger, institutioner og andre søge facilitetstid. Det vil ikke umiddelbart fremgå hvilken tid som er foreningstid/ledig tid, da al åbningstid inden 1. februar er åben for søgning/forespørgsel. Det er primært tiderne efter kl. 16 på hverdage som pr. definition er traditionel foreningstid. På Københavns Kommunes hjemmeside fritid.kk.dk - kan man se de enkelte svømmebades offentlige åbningstid, hvilket ikke er det samme, som den tid der stilles vederlagsfrit til rådighed for de københavnske foreninger. Træningstid kan søges i fordelingsperioden. Periode Fordelingen der fortages i foråret 2013 til den kommende sæson er gældende for 2 sæsoner - dvs. fra 1. september 2013 til og med 31. maj Stævner og turnering Ansøgninger om stævne- og turneringstid og øvrige arrangementer skal være Lokaleudlån i hænde senest 1. februar. Ansøgninger efter denne dato behandles løbende af Team Bade. Team Bade og Badenes FordelingsUdvalg placerer primært stævne-/turneringsaktiviteter i weekender efter offentlig åbningstid og i henhold til reglerne om aflysning. Ansøgninger, der i sæsonen modtages senere end 5 uger før stævnets/turnerings eller arrangementets afholdelse, vil ikke kunne imødekommes i henhold til vagtplanlægning og bemanding (med mindre foreningen er villig til at betale for overarbejde m.m.).

3 Sommertræning BEMÆRK ansøgningsfrist! Der er ansøgningsfrist om tid til sommertræning (maj-august) senest 1. februar (samtidig med ansøgningsfrist for den kommende sæson). Ansøgninger om sommertræning, vil sammen med ansøgninger til den kommende sæson blive behandlet af Team Bade/Badenes Fordelingsudvalg. Sommertræning placeres primært indenfor anlæggenes offentlige åbningstid og tildeles kun til foreningernes konkurrencehold/-svømmere. Da Bellahøj Svømmestadion har elitestatus forsøges sommertræningen som udgangspunkt samlet her. 6.4 Kompetence og prioritering Svømmehaller: Alle ansøgninger samles i Lokaleudlån, hvor de registreres og journaliseres. Der udarbejdes en prioriteringsliste på baggrund af de fremsendte ansøgninger. Team Bade og svømmehallernes banefordelingsudvalg (BFU) forestår fordelingen. Fordelingen fremsendes til Lokaleudlån som sender fordelingen til endelig godkendelse i Folkeoplysningsudvalget. Skolebade: Alle ansøgninger samles i Lokaleudlån, hvor de registreres. Lokaleudlån forestår i samarbejde med Team Bade den endelige fordeling. Der foretages en koordineret fordeling mellem de offentlige svømmehaller og skolesvømmehallerne. Prioritering af brugere: Dagtimer (kl ): 1. Foreninger med børne- og ungdomsaktiviteter 2. Københavnske kommuneskoler, som ikke selv har idrætsfaciliteter 3. Private skoler, som ikke har idrætsfaciliteter 4. Øvrige københavnske skoler 5. Øvrige private skoler 6. Børneaktiviteter i samarbejde mellem forening og institution 7. Idræt i dagtimerne (ældreidræt, idræt for arbejdsledige ol. brugergrupper) 8. De københavnske institutioner 9. Andre (private ol.) Eftermiddags- og aftentimer (kl ): 1. Aktiviteter/undervisning af handicappede 2. Aktiviteter for børn og unge under 19 år 3. Aktiviteter for unge mellem år 4. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. 5. Eliteidræt i henhold til rammer udstukket af Team Copenhagen 6. Aktiviteter for voksne i foreninger med børn og unge 7. Aktiviteter for voksne I København opereres der med et begreb Primetime i tidsrummet fra kl til kl på hverdage. Timerne her er primært prioriteret til børn og ungeaktiviteter. Kriterier for fordeling Udover ovennævnte prioriteringer suppleres fordelingen med følgende 4 kriterier: 1. Nærhedsprincippet hvor der i vides muligt omfang tages hensyn til aktiviteter med tilknytning til nærmiljøet 2. Optimal udnyttelsesgrad hvor de foreninger, som kan udnytte hele sæsonen prioriteres

4 højere end foreninger, som kun anvender en del af sæsonen. Der tages samtidig højde for at faciliteten er afpasset aktiviteten. Der er fastsat en minimumsgrænse for deltagerantallet som varierer efter aktivitetsform og facilitetstype 3. Den hele forening hvor der så vidt muligt tages hensyn til foreningens ønske om at samle foreningens aktiviteter i samme facilitet, eller en facilitet i umiddelbar nærhed 4. Alt andet lige hvis der er flere ansøgere med samme prioritet, har den forening som anvendte lokalerne sidste sæson fortrinsret til faciliteten, såfremt timerne ikke har været misligholdt. 6.5 Principper for placering af stævner, turnering og arrangementer Foreningerne kan som udgangspunkt søge de anlæg, de er hjemmehørende på til afvikling af stævner og turnering samt andre arrangementer, og Team Bade vil i det omfang det kan lade sig gøre imødekomme disse ønsker. Svømmehallerne er tilgængelige for afvikling af foreningernes stævner og turnering efter offentlig åbningstid. Svømmehallernes offentlige åbningstid kan ses på Særligt attraktiv i forhold til afvikling af store idrætslige stævner, kommercielle arrangementer m.m. er Bellahøj Svømmestadion og Øbro-Hallen, hvorfor de hjemmehørende foreninger ikke har højeste prioritet i weekenderne efter offentlig åbningstid. Ved placering af idrætsarrangementer skelnes der mellem de forskellige arrangementstyper, som prioriteres således: Forbund/Union er arrangør: Prioritet 1 VM stævner - 2 EM stævner - 3 Europæiske turneringer - 4 Landskampe - 5 Nationale forbundsmesterskaber - 6 Regions- og kredsmesterskaber Klub/forening er arrangør: - 7 Øvrige nationale mesterskaber og internationale invitationsstævner - 8 Klubmesterskaber - 9 Øvrige arrangementer I henhold til ovenstående prioritering er det muligt/tilladt at aflyse alle brugergrupper (offentlige, foreninger, skoler mv.) i hallerne efter følgende rangorden Prioritet 1-5: Alle svømmehaller Prioritet 6: Alle svømmehaller undtagen Øbro-Hallen og Bellahøj Svømmestadion Prioritet 7: Alle svømmehaller undtagen Øbro-Hallen og Bellahøj Svømmestadion Prioritet 8: Emdrup Bad og Sundby Bad 6.6 Minimuskrav til deltagerantal Offentlige svømmehaller Der er i de offentlige svømmehaller minimumskrav til deltagerantal for den tildelte foreningstid. Tiden skal udnyttes med følgende minimumsantal deltagere pr. time: Træningspas skal udnyttes med følgende minimumsantal deltagere pr. hold/træningspas:

5 Svømning 50m bassiner: Svømning 25m bassiner: Svømning - lille bassin: Sundby og Emdrup Frankrigsgade og Øbro-Hallen: Livredning: Finne- og apparatsvømning: Vandpolo: Undervandsrugby: Sportsdykning: Fridykning: Handicapsvømning: Udspring: Kajakpolo: Synkronsvømning: 8 pr. bane 4 pr. bane (elitesvømmere = 3 pr. bane) 14 i alt dvs. 7 i ½ bassin 8 i alt dvs. 4 i ½ bassin 4 pr. bane 3 pr. bane (elitesvømmere = 2 pr. bane) 12 pr. bassin 12 pr. bassin 12 pr. bassin 10 pr. bassin (elite 7 pr. bassin) Minimumstallet gælder også i deletræningspas, når der er flere foreninger, som træner samtidig (i samme træningspas, i samme svømmehal), f.eks. 2 eller 3 svømmeklubber. Det vil sige, at hvis man som svømmeklub har to baner til rådighed, skal man være minimum 8 deltagere for at opfylde kravene. Ellers vil anlægget være berettiget til at reducere baneantallet i de pågældende træningspas, hvis det skønnes nødvendigt. I tilfælde hvor en klub både har tid i stort og lille bassin er det det samlede tal der gælder. F.eks. hvis en klub har et lille bassin i Emdrup og 3 baner skal fremmødet være på minimum 26 samlet set. 6.7 Deltagerregistrering og opfølgning Krav om minimumsdeltagerantal er begrundet ud fra en vurdering omkring hvad er en rimelig udnyttelse af svømmefaciliteterne. Åbningstilbud og foreningstilbud forsøges justeret fra sæson til sæson, der hvor behovet er/viser sig at være dvs. en optimal udnyttelse af Københavns Kommunes facilitets- og personaleressourcer. Et fremmøde, der afviger fra det gældende minimunskrav, er ikke en optimal udnyttelse af disse ressourcer. Dvs. hvis en forening har tid som de ikke med rimelighed udnytter, vil der blive fundet en løsning hvor behov og tid i højere grad matcher hinanden. Personalet vil i foreningstiden være synlige i svømmehallen for at sikre overensstemmelse mellem foreningernes træningstid og reelle fremmøde. Vi har i Team Bade et overordnet krav om dokumentation af besøgstal både af sikkerhedshensyn til påførsel på vores daglige driftsjournal, og som dokumentation overfor vores politiske niveau. Det betyder at alle foreninger - der desværre ikke som alle andre brugere bliver registreret via vores kasseterminal, da foreningstid ofte ligger den offentlige åbningstid - i samarbejde med personalet hver gang skal dokumentere fremmødet. Dvs. foreninger skal på anlægget kvittere for fremmødet ved at påføre deres deltagerantal på en optællingsliste. 6.8 Rigtig udnyttelse af den tildelte tid: 1. Når deltagerantal er på eller over det gældende minimumskrav. 2. Når der meldes afbud til tiden senest 48 timer før til. Aflysning skal ske til anlægget pr. e- mail eller telefon. 3. At en time benyttes til den aktivitet den er søgt til, dvs. en dykkertime bruges til dykkerundervisning.

6 4. At en time benyttes af den brugergruppe/aldersgruppe den er søgt til, dvs. ingen voksne i timer, der er søgt til børn. 5. At anlægget informeres om start og slutdato og evt. ferie. 6. At en forening afmelder tider, som ikke kan/skal benyttes. Tildelt facilitetstid kan ved gentagende misligholdelse af ovenstående krav enten fratages eller ændres, så det passer bedre med foreningens reelle behov. Afmeldte og fratagne timer kan søges af andre foreninger for den resterende del af sæsonen. 6.9 Aflysninger: Team Bade forbeholder sig ret til at aflyse træningspas 2 gange i efteråret ( og 2 gange i foråret ( ) på grund af særlige arrangementer. Særligt gælder dog for foreninger der får tildelt facilitetstid i weekender, at de må regne med flere aflysninger specielt på Bellahøj Svømmestadion, Hillerødgade, Vesterbro og Frankrigsgade Svømmehal. I alle svømmehaller foregår løbende renovering og vedligehold. Disse opgaver forsøges - i det omfang det lader sig gøre - planlagt i svømmehallernes stille perioder. Alle brugere skal dog være opmærksomme på at akutte nedbrud vil medføre aflysning af tid/lukning Dokumentation Senest 30. juni fremsender de foreninger, som har mange hold - primært de store foreninger som har svømmeskolehold - en oversigt over hold, holdnavne, holdtider evt. trænerkontakt til holdene til de enkelte anlæg Bookingbevis Aftalen om den tildelte faciltetstid bekræftes med et bookingbevis fra Lokaleudlån. Den tid som fremgår af beviset er bassintid, dvs. der er adgang til omklædning 15 minutter før Klage Klage over den tildelte tid og facilitet skal ske senest 4 uger efter modtagelse af bookingbevis og sendes til: Folkeoplysningsudvalget Kultur- og Fritidsforvaltningen Flæsketorvet 68, 2. Postboks København V 6.13 Sikkerhed og praktiske forhold Sikkerhed Foreningerne har selv det fulde ansvar for medlemmernes sikkerhed. Det vil sige, at der skal være mindst et livredderkvalificeret opsyn på bassinkanten med kendskab til lokale forhold. Hvis ikke dette er tilfældet har anlægget ret til at afvise foreningen. Gyldigt bassinprøvebevis skal bæres synligt. Livredderudstyr Opsynet har pligt til at orientere sig om hvor udstyret er placeret i den pågældende hal, samt hvorledes det anvendes.

7 Alarmeringsplan Opsynet skal vide hvorfra og hvordan der skal alarmeres i tilfælde af ulykker, og hvordan redningsfolkene kan dirigeres til ulykkesstedet. Ordensregler Københavns Kommunes ordensreglement skal overholdes. Adgang til omklædning 15 minutter før træningspassets begyndelse ifølge med ansvarlig træner/opsyn. Umiddelbart efter træningspassets ophør skal hallen forlades. Træneren/opsynet er den sidste, der forlader svømmehallen. Medlemskort Medlemskort/bevis på foreningstilhørsforhold skal fremvises i kassen, når der svømmes i den offentlige åbningstid og på forlangende i ren foreningstid DEADLINES 1. februar: Ansøgning om træningstimer, stævner/turneringer og sommertræning for den kommende sæson fremsendes til Lokaleudlån. Efter journalisering fremsendes ansøgninger til Team Bade Februar/marts: Team Bade og Badenes FordelingsUdvalg forestår fordelingen af facilitetstid til den kommende sæson (træningstid, stævner, turnering, sommertræning mv. Bemærk, der kan først bookes foreningstid i mellem kl når Team Bade har modtaget besked fra BUF. Først booke ansøgt tid i skolesvømmehallerne når tiderne har været i høring på de enkelte skoler. Primo april: Primo maj: Den endelige fordeling fremsendes til Lokaleudlån til godkendelse. Oversigt over tildelte faciliteter udsendes til foreningerne.

Fordelingsregler for svømmefaciliteter

Fordelingsregler for svømmefaciliteter Fordelingsregler for svømmefaciliteter 2013-2016 6. Svømme- og badeanlæg De københavnske svømme- og badeanlæg stilles til rådighed for mange brugergrupper kommunale og private skoler, folkeoplysende foreninger,

Læs mere

Fordelingsregler. for Idrætsfaciliteterne. i Egedal kommune

Fordelingsregler. for Idrætsfaciliteterne. i Egedal kommune Sagnr. 09/7933 Fordelingsregler for Idrætsfaciliteterne i Egedal kommune Indholdsfortegnelse: Forord..... side: 03 1. Folkeoplysende foreninger side: 05 2. Vederlagsfrit versus leje. side: 05 3. Ansøgningsrunder

Læs mere

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Forord Lokalefordelingen er samlet under Folkeoplysningsudvalget, som har den overordnede kompetence. Kravene i folkeoplysningsloven

Læs mere

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Forord Lokalefordelingen er samlet under Folkeoplysningsudvalget, som har den overordnede kompetence. Kravene i folkeoplysningsloven

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE. KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE. KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale 1 Fordeling af timer i idrætshaller/sale og svømmehaller/svømmesale Udgangspunktet

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 27.marts 2008 Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i

Læs mere

Efterår 2008. Fritid & Idræt. Mads Kamp Hansen. Folkeoplysning Anders Christensen. Folkeoplysningsudvalg. Aftenskoler. Udlån af faciliteter

Efterår 2008. Fritid & Idræt. Mads Kamp Hansen. Folkeoplysning Anders Christensen. Folkeoplysningsudvalg. Aftenskoler. Udlån af faciliteter Nyhedsbrev fra Team Bade Efterår 2008 Kære foreninger Team Bade vil 2 gange årligt udsende et nyhedsbrev til de foreninger, som har facilitetstid i de københavnske svømmehaller (offentlige svømmehaller

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Køge Byråd 27. november 2012 Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler

Læs mere

Fordelingsregler for idrætsfaciliteter i Herlev Kommune

Fordelingsregler for idrætsfaciliteter i Herlev Kommune Fordelingsregler for idrætsfaciliteter i Herlev Kommune Revideret 20. december 2011 Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Fordelingsregler for idrætsfaciliteter... 3 1. Folkeoplysende foreninger... 3 2. Vederlagsfrit

Læs mere

Retningslinjer for brug af Slagelse Kommunes svømmehaller

Retningslinjer for brug af Slagelse Kommunes svømmehaller 1 Retningslinjer for brug af Slagelse Kommunes svømmehaller Slagelse Kommunes svømmehaller stilles til rådighed efter følgende principper: Vederlagsfrit: 1. Godkendte, folkeoplysende svømmeklubber, dykkerklubber,

Læs mere

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter:

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Formål: Fordelingsreglerne for Sorø kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces med klare prioriteringer.

Læs mere

A - Generelt... 1. B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter... 2

A - Generelt... 1. B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter... 2 Lokaleudlånsregler Frederiksberg Kommune 28-05-2009 Sagsbeh: VF Sagsnr.: 1147-100482 Dokumentnr.: 1147-789690 Kulturdirektoratet A - Generelt... 1 B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter...

Læs mere

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale SOLRØD KOMMUNE Fritid & Kultur NOTAT Emne: Til: Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale Foreningerne Dato: 11. december 2014 Sagsbeh.: Fritid & Kultur Journalnr.: I dette

Læs mere

Fordelingsregler. for Idrætsfaciliteterne. i Egedal kommune

Fordelingsregler. for Idrætsfaciliteterne. i Egedal kommune Fordelingsregler for Idrætsfaciliteterne i Egedal kommune Side 1 Indholdsfortegnelse: 0. Forord.....side: 3 1. Folkeoplysende foreninger side: 4 2. Gebyr versus vederlagsfri. side: 4 3. Regler for nøgle

Læs mere

Fordelingsregler. for Idrætsfaciliteterne. i Egedal kommune

Fordelingsregler. for Idrætsfaciliteterne. i Egedal kommune Sagnr. 09/7933 Fordelingsregler for Idrætsfaciliteterne i Egedal kommune Indholdsfortegnelse: Forord..... side: 03 1. Folkeoplysende foreninger side: 05 2. Vederlagsfrit versus leje. side: 05 2a Betalings

Læs mere

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Indholdsfortegnelse: 1. Generelle bestemmelser 2. Hvem kan låne lokaler? Folkeoplysende foreninger Lokalelånsberettigede foreninger Foreninger

Læs mere

Lån af lokaler i Sorø Kommune. Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter

Lån af lokaler i Sorø Kommune. Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter Lån af lokaler i Sorø Kommune Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter FORM ÅL Fordelingsreglerne for Sorø Kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces

Læs mere

Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med fornødent udstyr til:

Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med fornødent udstyr til: Reglement for anvisning og benyttelse af lokaler m.v. Retningslinier for lokaleanvisning: Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 2007-2008 Lokaletildelingen gennemføres på baggrund af Folkeoplysningslovens 21 og 22 samt bekendtgørelsens

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg Indhold 1. Generelle regler...3 1.10. Indledning...3 1.11. Målsætning

Læs mere

Udlånsregler for kommunale haller og idrætsanlæg

Udlånsregler for kommunale haller og idrætsanlæg Holstebro Kommune Sport og Fritid Udlånsregler for kommunale haller og idrætsanlæg sidst opdateret marts 2015 Udlån af Holstebro Kommunes skoler og idrætsanlæg Holstebro Badelands svømmehalsdel Holstebro

Læs mere

NY ORGANISERING AF SKOLESVØMMEHALLER

NY ORGANISERING AF SKOLESVØMMEHALLER Kultur- og Fritidsforvaltningen Folkeoplysning NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget 08-07-2010 Sagsnr. 2010-40829 Dokumentnr. 2010-524546 Sagsbehandler Lise Kingo Hansen NY

Læs mere

Vejledning til søgning af udendørsfaciliteter, sæson 2015-2017

Vejledning til søgning af udendørsfaciliteter, sæson 2015-2017 Vejledning til søgning af udendørsfaciliteter, sæson 2015-2017 Dette er en vejledning til jer, der vil søge tider på udendørsfaciliteter sæson 2015-17. Vejledningen indeholder: Vigtig information om ansøgningsrunden

Læs mere

Holdoversigtsplan for svømmesæson 2014/2015, sorteret efter holdniveau Ledige pladser i Hovedstadens Svømmeklub pr. 5. august kl. 12.

Holdoversigtsplan for svømmesæson 2014/2015, sorteret efter holdniveau Ledige pladser i Hovedstadens Svømmeklub pr. 5. august kl. 12. Holdoversigtsplan for svømmesæson 2014/2015, sorteret efter holdniveau Ledige pladser i Hovedstadens Svømmeklub pr. 5. august kl. 12.00 Holdniveau Antal tilmeldte Antal ledige pladserantal på venteliste

Læs mere

LOKALEANVISNINGSREGLER

LOKALEANVISNINGSREGLER LOKALEANVISNINGSREGLER Udlån af lokaler... 2 Nøgleudlevering m.v.... 2 Børneattest... 3 Gebyropkrævning for kommunale samlings- og gymnastiksale... 3 Afbookning... 4 Oversigt over kommunale lokaler til

Læs mere

Regler for tildeling af træningstid i haller og sale

Regler for tildeling af træningstid i haller og sale Regler for tildeling af træningstid i haller og sale FORMÅL Fordelingsreglerne for Sorø kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces med klare prioriteringer. Ud fra dette regelsæt

Læs mere

Nedenfor gennemgås udvalgte nøgletal for DGI-byen og Team Bades svømmehaller. På side 5 ses en liste, der kort beskriver de enkelte svømmehaller.

Nedenfor gennemgås udvalgte nøgletal for DGI-byen og Team Bades svømmehaller. På side 5 ses en liste, der kort beskriver de enkelte svømmehaller. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Strategi og Økonomi NOTAT 05-05-2015 Sagsnr. 2015-0109196 Benchmark-analyse: Team e og DGI-byen Formålet med benchmarksanalysen er at sammenligne DGI-byen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge offentlige fritidsfaciliteter Retningslinjerne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Fritid og Eliteidræt samt Odense Idrætspark.

Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Fritid og Eliteidræt samt Odense Idrætspark. By- og Kulturforvaltningen Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Fritid og Eliteidræt samt Odense Idrætspark. Indholdsfortegnelse Følgende lokaler udlånes af Fritid og Eliteidræt... 2

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af timer i kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune

Retningslinjer for anvisning af timer i kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune Retningslinjer for anvisning af timer i kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune Anvisning af kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune til brug for folkeoplysende

Læs mere

Direktion. Amager Kultur. Betaling og Kontrol. Center for Digitalisering og Innovation. Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017

Direktion. Amager Kultur. Betaling og Kontrol. Center for Digitalisering og Innovation. Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017 Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017 Direktion Administrerende direktør Mette Touborg Direktør Thomas Jakobsen Direktør Anders Bager Jensen Amager Kultur Chef: Bjarne Fey Sundby Idrætspark

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

Kriterier for tildeling af timer

Kriterier for tildeling af timer d. 4.3.2010 (rev. Sommer 2010) Kriterier for tildeling af timer Fordelingsmodel Der tildeles træningstider i Fredericia Kommunes indendørs idrætsfaciliteter (dog ikke svømmefaciliteter eller skydefaciliteter)

Læs mere

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Formål Gribskov Kommune anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed, egnede ledige lokaler, herunder

Læs mere

Referat. Ansvarlig og deadline

Referat. Ansvarlig og deadline Deltagere: Simon, Lene, Ulrik, Steffen, Marina Afbud: Referent: Miriam,, Susanne Lene Emne Referat Referat 1. Godkendelse af Dagsordenen godkendes. dagsorden 2. Referat fra sidste møde Referatet fra sidste

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Notat fra brugerrådsmøde Bellahøj Svømmestadion Dato Torsdag d.23. april 2015 Klokken 17:00 19:00 Deltagere

Notat fra brugerrådsmøde Bellahøj Svømmestadion Dato Torsdag d.23. april 2015 Klokken 17:00 19:00 Deltagere Notat fra brugerrådsmøde Bellahøj Svømmestadion Dato Torsdag d.23. april 2015 Klokken 17:00 19:00 Deltagere Navn Forening/brugergruppe Deltager Mogens Berg Offentlig bruger X Willy Jensen Offentlig bruger

Læs mere

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse. Denne pjece er til forældre,

Læs mere

Retningslinjer for Fordelingsgruppen vedr. tildeling af kommunale faciliteter i Esbjerg Kommune

Retningslinjer for Fordelingsgruppen vedr. tildeling af kommunale faciliteter i Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. februar 2017 Sagsid 17/4290 Sagsbehandler Pernille Sjørup Telefon direkte 76 16 18 61 E-mail pem@esbjergkommune.dk Retningslinjer for Fordelingsgruppen vedr. tildeling

Læs mere

Københavnerbarometer 2009

Københavnerbarometer 2009 Københavnerbarometer 2009 04-09-2009 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Dreng 57% 166 Pige 43% 125 100% 291 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Generelle bestemmelser Kommunens lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed for foreninger på vilkår, der er fastsat i Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Opsamling fra seminar om fremtidens indendørs idrætsfaciliteter. 1. Giver analysen os den viden vi har brug for, som grundlag for den kommende plan?

Opsamling fra seminar om fremtidens indendørs idrætsfaciliteter. 1. Giver analysen os den viden vi har brug for, som grundlag for den kommende plan? Opsamling fra seminar om fremtidens indendørs idrætsfaciliteter Afholdt onsdag d. 2. marts 2016 kl. 17:30 21:30 i Hvalsø Kulturhus. Der var ca. 55 deltagere, repræsenterende Halbestyrelsen, brugerråd,

Læs mere

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016 FORORD Svendborg Kommune er karakteriseret ved at have et stærkt idræts- og foreningsliv, der udgøres af både frivillige og professionelle af bredde og elite. For Svendborg Byråd er det vigtigt at udtrykke

Læs mere

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler.

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger og er hjemmehørende i Greve Kommune samt offentlige institutioner, kan ansøge

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kultur- og Idrætsudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kultur- og Idrætsudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kultur- og Idrætsudvalgets kommunale Fælles- og Kulturforvaltningen Kultur- og Idrætsafdelingen Godkendt Kultur- og Idrætsudvalget 02.10.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vandtårnsvej 8 4300 Holbæk (herefter HSK) Johnny Henriksen - formand formand@swimhsk.dk 26 37 85 19

Vandtårnsvej 8 4300 Holbæk (herefter HSK) Johnny Henriksen - formand formand@swimhsk.dk 26 37 85 19 Driftskontrakt for Holbæk Svømmehal Kontraktindehaver: Navn og adresse Tegningsberettigede personer Holbæk Svømme Klub Vandtårnsvej 8 4300 Holbæk (herefter HSK) Johnny Henriksen - formand formand@swimhsk.dk

Læs mere

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold.

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold. Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev september 2012 Årets bredde-idrætsforening Bestyrelsen i HIR har fundet årets bredde idrætsforening. Der var indkommet 13 meget fornemme og velbegrundede indstillinger til

Læs mere

Lokalefordelingsregler. Kriterier og proces for fordelingen af lokaler

Lokalefordelingsregler. Kriterier og proces for fordelingen af lokaler Lokalefordelingsregler Kriterier og proces for fordelingen af lokaler Indholdsfortegnelse Forord...3 Kompetence...3 Fordelingsproces...3 Fordelingsprincipper...5 Regler for fordeling af idrætsfaciliteter...5

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturog Idrætsudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturog Idrætsudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturog Idrætsudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Kultur- og Idrætsudvalget 04.05.2015 Retningslinjer for lån og leje

Læs mere

Bent Hansen (RIF) Nanna Lücke (floorball) Jesper Bjerg (Ajax) Torben Dart - KV (referent ) Lene Karsbæk KV

Bent Hansen (RIF) Nanna Lücke (floorball) Jesper Bjerg (Ajax) Torben Dart - KV (referent ) Lene Karsbæk KV Referat af brugerbestyrelsesmøde Valby Idrætspark Dato: 06.10 2015 i Valby Hallen Tid: 17.00-19.00 Mødedeltagere: Anja Olsen (Sct. Jørgen) Bent Hansen (RIF) Nanna Lücke (floorball) Jesper Bjerg (Ajax)

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 45% 129 Pige 55% 159 Total 100% 288

Er du... Procent Antal Dreng 45% 129 Pige 55% 159 Total 100% 288 1 Er du... Dreng 45% 129 Pige 55% 159 100% 288 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Marienlyst Tennis Odense - Banekriterier

Marienlyst Tennis Odense - Banekriterier Marienlyst Tennis Odense - Banekriterier Tennis Club Odense har, hvis TCO ønsker det, brugsret til 2 baner Klubber uden egne indendørs tennisbaner har fortrinsret til leje af baner før klubber med egne

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Nivå Kokkedal Badmintonklub

Velkommen til ungdomsafdelingen i Nivå Kokkedal Badmintonklub Velkommen til ungdomsafdelingen i Nivå Kokkedal Badmintonklub Sæson 2012-2013 I dette hæfte er der samlet en lang række informationer, som du/i vil kunne finde nyttige i forbindelse med badminton i ungdomsafdelingen

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Vandhunde og vinterbadere i tidligere industrihavn

Vandhunde og vinterbadere i tidligere industrihavn 6 Vandhunde og vinterbadere i tidligere industrihavn Vandkultur I Landets første helårshavnebad er lagt til kaj i Aalborg Havn. Som et af de sidste elementer i byens enorme forvandling af den tidligere

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danmarks Rulleskøjte Union nr. 5, maj 2014

Nyhedsbrev fra Danmarks Rulleskøjte Union nr. 5, maj 2014 Nyhedsbrev fra Danmarks Rulleskøjte Union nr. 5, maj 2014 Indhold: Beskeder fra bestyrelsen Sidste nyt fra sekretariatet Indbydelser Nyhedsklip Beskeder fra Bestyrelsen Evelina Komarova Valgt som kasserer.

Læs mere

Indbydelse til Ungekursus (håndbold)

Indbydelse til Ungekursus (håndbold) Arrangement nr. 201001653005 Indbydelse til Ungekursus (håndbold) Fredag den 15. oktober kl.19:00 til søndag den 17. oktober kl.16.00 i Idrætscenter Vendsyssel (Vrå), (Stadionvej 17, 9760 Vrå) Vi skal

Læs mere

Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 2 2012-2013 Mandag d. 12. november 2012, kl. 17-22 på DSB s kursuscenter i Nyborg.

Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 2 2012-2013 Mandag d. 12. november 2012, kl. 17-22 på DSB s kursuscenter i Nyborg. Brøndby den 12. november 2012 Journal nr. 2283-12 -SHA Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 2 2012-2013 Mandag d. 12. november 2012, kl. 17-22 på DSB s kursuscenter i Nyborg. Deltagere: Lars

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik *

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * Møde i tirsdag den 17. august 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * 3. s konference

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe-Hallerne. Bilag 2 - Svømmehallen

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe-Hallerne. Bilag 2 - Svømmehallen Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe-Hallerne Bilag 2 - Svømmehallen FH-bilag2 juli 2013 Side 1 af 5 Indhold bilag 2 1 Lokaler og råderet 2 Åbningstider og tilgængelighed

Læs mere

Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center

Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center SOLRØD KOMMUNE FRITID & KULTUR Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center (Billede fra Solrød60+Motion) Baggrund Motionslokalet i Solrød Idræts Center

Læs mere

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Blomsternes matchpropositioner side 1 af 7 Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Senest opdateret: 12. 03. 2013 Vælg et emne eller blad ned igennem dokumentet PROPOSITIONER Generelt Deltagere MATCHTIDER

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Retningslinjer pr. 1.9.2016 Generelt De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.4 TØJVASK, V-pakke Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så

Læs mere

REGLER OMKRING KUNSTGRÆSBANER

REGLER OMKRING KUNSTGRÆSBANER REGLER OMKRING KUNSTGRÆSBANER OPLÆG TIL NYE OG OPTIMEREDE REGLER FOR DE 2 KOMMENDE KUNSTGRÆSBANER PÅ GL. CIRKUSPLADS REGLERNE VIL BLIVE POLITISK GODKENDT I STARTEN AF DECEMBER 2015 1 ANSØGNING OG ANSØGNINGSFRISTER

Læs mere

Idræt i forandring faciliteter for fremtiden. Et et resumé

Idræt i forandring faciliteter for fremtiden. Et et resumé Idræt i forandring faciliteter for fremtiden Et et resumé 1. INDLEDNING I 2012 bestilte Rudersdal Kommune Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC)

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 15/02-2011

Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 15/02-2011 Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 15/02-2011 Til stede:, Leni, Tina, Lars, Karin, Pia og Afbud: Eva Værter: Leni og Børge Referent: Karin Emne Dialog Beslutning Ansvar Deadline Godkendelse

Læs mere

Caféen i Gladsaxe Sportshal Udbudsmateriale

Caféen i Gladsaxe Sportshal Udbudsmateriale Caféen i Gladsaxe Sportshal Udbudsmateriale J. nr. 82.16.05P27 1 Gladsaxe Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Kultur, Fritid og Idræt 20. december 2010 Caféen er beliggende i forbindelse med Gladsaxe

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Anvisning af baner / lokaler

Anvisning af baner / lokaler Anvisning af baner / lokaler Retningslinjer pr. 15.3.2015 De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på idrætsanlæg, skoler,

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Sendes pr. e-mail til star@star.dk, kfm@star.dk, asc@star.dk, mou@star.dk og sfn@star.dk. Deres ref. 2015-00002998 Den 21. april

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Ansøgning om tilskud til VM og EM udtagelses- Voltigestævne 27-29. maj 2016

Ansøgning om tilskud til VM og EM udtagelses- Voltigestævne 27-29. maj 2016 Ansøgning om tilskud til VM og EM udtagelses- Voltigestævne 27-29. maj 2016 Forenings information: Foreningens navn: Hvidovre- Avedøre Rideklub Formand Natasha Rosenskjold - n-rosenskjold@hotmail.com Mobil:

Læs mere

Tilladelse til permanent placering af havnebadet Fisketorvet

Tilladelse til permanent placering af havnebadet Fisketorvet Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH Nyropsgade 1 1602 København V Sendt elektronisk til EEON@kff.kk.dk Tilladelse til permanent placering af havnebadet Fisketorvet elektronisk

Læs mere

14.02.2005 1. HareTris elitestruktur

14.02.2005 1. HareTris elitestruktur HareTris elitestruktur 1 Baggrund HareTri har valgt at definere en ny elitestruktur, som forsøger at tilgodese alle, som er aktive for klubben såvel sportsligt som socialt. Reglerne skal være synlige for

Læs mere

Krav om at en medkontrahent, fx en forpagter skal være dækket af kollektiv overenskomst

Krav om at en medkontrahent, fx en forpagter skal være dækket af kollektiv overenskomst Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecentret NOTAT Til KFU Krav om at en medkontrahent, fx en forpagter skal være dækket af kollektiv overenskomst Udvalgsmedlem Simon Strange har rejst spørgsmål om krav

Læs mere

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Formål Gribskov Kommune anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed, egnede ledige lokaler, herunder

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2013-2017

FINA MASTERS REGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Masters (MGR) 2 Masters Svømmeregler (MSW) 3 Masters Åbent Vand Svømning (MOWS) 6 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler

Læs mere

DAGSORDEN. for BRUGERBESTYRELSEN FOR BAGSVÆRD STADION OG BAGSVÆRD SVØMMEHAL. Møde nr. 1

DAGSORDEN. for BRUGERBESTYRELSEN FOR BAGSVÆRD STADION OG BAGSVÆRD SVØMMEHAL. Møde nr. 1 GLADSAXE KOMMUNE Bagsværd Stadion og Bagsværd Svømmehal 25.01.2005 DAGSORDEN for BRUGERBESTYRELSEN FOR BAGSVÆRD STADION OG BAGSVÆRD SVØMMEHAL Møde nr. 1 Onsdag den 02.02.2005, på Bagsværd Stadion i mødelokalet

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 16. december 2013 Mødetidspunkt 17.45 Mødelokale Skriftlig votering Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.46 Tilstede:

Læs mere

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Fredericia 5. november 2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 51 26 60 62 Team Danmarks

Læs mere

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen EVALUERINGSRAPPORT KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN DATO: 28.10.2016 Sags nr. 2016-0083970 Evalueringsrapport

Læs mere