SEm. Management Working Paper Manglende bremseklodser i danske banker. Ken L. Bechmann and Johannes Raaballe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEm. Management Working Paper 2009-4. Manglende bremseklodser i danske banker. Ken L. Bechmann and Johannes Raaballe"

Transkript

1 Au SEm Management Working Paper Manglende bremseklodser i danske banker Ken L. Bechmann and Johannes Raaballe School of Economics and Management Aarhus University Bartholins Allé 10, Building 1322 DK-8000 Aarhus C - Denmark Phone Mail: Web:

2 Manglende bremseklodser i danske banker 11. december 2009 Ken L. Bechmann Institut for Finansiering CBS og Johannes Raaballe Institut for Økonomi Aarhus Universitet To tredjedele af de danske bankdirektører mener i august 2009, at vi kan risikere en lignende finanskrise i fremtiden. Storbritanniens centralbankchef, Mervyn King, deler denne opfattelse og efterlyser reformer. Statskasserne kan ikke klare en omgang mere, udtaler han. I Danmark er der behov for såvel nationale som overnationale reformer. Nationale reformer fordi danske banker lider af en række alvorlige skavanker, som udenlandske banker ikke lider af. Vi dokumenterer en ekstrem stor udbredelse, både sammenlignet med øvrige danske børsnoterede selskaber og med udenlandske forhold, af stemmebegrænsninger (86%) og ejerbegrænsninger (43%) i de danske børsnoterede banker. Vi dokumenterer også, at nuværende aktionærer ikke har taget stilling til stemmebegrænsningerne, idet disse ikke er indført i dette 1

3 århundrede, og formentlig heller ikke i sidste fjerdedel af forrige århundrede. Ejerbegrænsningerne er indført midt i 1990 erne, og er alle indført i banker, der i forvejen havde skrappe stemmebegrænsninger. Det var en overkommelig opgave for ledelserne i disse banker at få indført ejerbegrænsninger. I banker uden mulighed for indflydelse som følge af stemme- og ejerbegrænsninger ser vi i modsætning til det øvrige danske erhvervsliv naturligt nok meget få storaktionærer. I flertallet af danske banker har aktionærerne i realiteten intet at skulle have sagt. Ledelsen bestemmer det hele. I disse banker har resultaterne været dårlige og risikoen høj. Og en væsentlig del af regningen endte hos skatteborgeren og de veldrevne banker. Omfanget og kvaliteten af egenkapitalen i den danske banksektor er blevet markant forringet. Gammeldags egenkapital er blevet erstattet af gæld i form af hybrid- og ansvarlig lånekapital. Det er et internationalt fænomen. Mervyn King noterer, at lav kapitalisering indebar, at det gik godt for bankens ledelse og aktionærer, da det gik op, hvorimod staten måtte tage skraldet, da det gik ned. Der vil komme overnationale reformer på dette område. Nationale reformer, ikke penge, er påkrævet. Det er en politisk opgave og et politisk ansvar. Den danske statskasse kan næppe klare en omgang mere. 1 Motivering Morgenavisen Jyllands-Posten offentliggjorde den 10. august 2009 resultatet af en spørgeskemaundersøgelse, se Morgenavisen Jyllands-Posten (2009b), hvor landets bankdirektører stilles spørgsmålet: Tror du, at vi kan risikere at se en lignende finanskrise i fremtiden? 2

4 To tredjedele af bankdirektørerne svarede ja på spørgsmålet. Den sidste tredjedel af svarene var ligeligt fordelt på nej og ved ikke. På trods af to bankpakker, hvor staten har indskudt eller garanteret op til mia. kr. til den danske finansielle sektor, er problemerne altså ikke løst. I spørgeskemaundersøgelsen stilles også spørgsmålet: Føler du, at regeringen har gjort nok for at hjælpe din bank igennem krisen? Hertil svarer godt 70% ja og knap 25% nej. Nej-sigerne advokerer for, at de penge i bankpakke II, der ikke bliver brugt, ikke skal gå til spilde, men i stedet stilles til rådighed for bankerne med henblik på venligtsindede bankfusioner. 2 Opsummerende er banksektorens indstilling åbenbart, at nu er den akutte krise løst, og vi er tilbage ved business as usual, gerne med lidt yderligere flødeskum fra staten. Når ikke hvis en ny dansk bankkrise opstår, da er løsning heraf igen en statsopgave. Den 20. oktober 2009 holdt Storbritanniens centralbankchef Mervyn King en tale i Edinburgh, Storbritanniens næstvigtigste finanscenter, se King (2009). Mervyn King udtalte under henvisning til et Churchill citat: Aldrig har så få skyldt så mange penge til så mange. Og indtil nu næsten uden reformer. I lighed med de danske bankdirektører gav Mervyn King i talen udtryk for, at en lignende bankkrise ville opstå igen. Men i modsætning til de danske bankdirektører er Mervyn Kings opfattelse, at dette aktivt skal forhindres, og den eneste måde, dette kan forhindres på, er ved omfattende reformer, der skal sikre, at det er bankernes/aktionærernes og ikke statens opgave at redde bankerne i land. 3

5 Problemstilling Her, godt et år efter starten på den danske bankkrise, står vi altså med det problem, at vi har brugt rigtig mange penge på den danske banksektor uden nogen form for garanti for, at det ikke vil gentage sig. Reformer, ikke penge, er påkrævet. Effektive reformer kræver, at problemstillingerne er præcist identificeret. Problemstillingernes indhold og omfang er imidlertid vidt forskellige i de forskellige landes banksektorer, hvorfor der ikke generelt kan påregnes effektive overnationale reformer. Ansvaret for effektive reformer for de værst medtagne lande, herunder Danmark, bliver langt hen ad vejen det enkelte lands ansvar. I den forbindelse kan vi ikke dy os for at gengive (forhåbentligt ikke alt for upræcist) et mere end 20 år gammelt citat af direktøren for Sydbank, Carsten Andersen: Den danske banksektor er et forkælet hjemmemarkedserhverv. Med enkelte undtagelser er dette udsagn i vid udstrækning stadigt sandt. Formålet med denne artikel er at identificere og dokumentere de særlige danske bankproblemstillinger. Særligt de problemstillinger, der ikke tidligere er tilstrækkeligt dokumenterede. Vi har tidligere dokumenteret, se Bechmann og Raaballe (2008) og Bechmann, Grosen og Raaballe (2009), at den danske udgave af finanskrisen langt hen ad vejen er en dansk bankkrise med streg under dansk. Vi forstår dog godt, at det i stedet er mere bekvemt at fremstille den danske bankkrise som en international finanskrise. Hvem kan gøre for, at det regner? Vi dokumenterer i det efterfølgende, at den helt afgørende problemstilling i dansk bankvæsen er mangel på bremseklodser, særligt i form af at aktionærerne er sat uden for indflydelse. Det er dette, der er denne artikels 4

6 fokus. Vi begynder med et resume af optakten til den danske bankkrise baseret på Bechmann, Grosen og Raaballe (2009). Ved det politiske forlig af 5. oktober 2008 om den første bankredningspakke var syv børsnoterede danske banker og to mindre sparekasser faldet. Alt sammen inden lavkonjunkturen endnu havde nået den danske grænse og uden, at de danske banker endnu havde rapporteret nævneværdige hensættelser på udlån i deres regnskaber for tredje kvartal Hvad var gået galt? Historisk har banker altid lånt mindre ud, end de har indlån til. Det var imidlertid blevet umoderne for de fleste danske banker. Igennem perioden har den danske banksektor oparbejdet et indlånsunderskud på mia. kr. Dette skete som følge af en årlig udlånsvækst på over 25% til såvel erhverv som borgere. Fire år i træk, så bliver det til noget. Og man skal sammenligne med, at en årlig udlånsvækst på 10% efter hidtidige standarder anses som høj, se Raaballe (2008). Endvidere var de europæiske og amerikanske bankers gennemsnitlige udlånsvækst 10% dog over en ikke helt sammenlignelig periode, se Foss, Norden og Weber (2009). Jo, vi var et foregangsland. Hvordan blev udlånsvæksten finansieret? Af kortvarige lån fra udenlandske banker og for vore to store bankers vedkommende også ved udstedelse af kortvarige kreditpapirer. Da de udenlandske banker led tab på nogle danske banker, blev de usikre på alle danske banker og ville ikke længere refinansiere udlånene til danske banker. Det var baggrunden for den første bankpakke. Det er ikke overraskende, at enkelte banker i en højkonjunktur kaster sig ud i en uhæmmet udlånsvækst finansieret af andre banker. Men at en hel banksektor nærmest i flokmentalitet gør det, er hovedløst og rejser spørgsmål. Vi kan derimod godt se, hvorfor den enkelte bank kan komme i en sådan situation. Der er udpræget mangel på bremseklodser i nogle banker. 5

7 To ud af tre danske banker har ingen større aktionærer, der er uafhængig af bankens ledelse. De afhængige storaktionærer udgøres primært af sparekassefonde, hvor bankens bestyrelse har bestemmende indflydelse. 3 Dette står i skarp kontrast til øvrige danske børsnoterede selskaber, hvor kun 10% er kendetegnet ved ikke at have større aktionærer i ejerkredsen. En manglende storaktionær er et problem, da småaktionærer ikke overvåger ledelsen. Som følge af små aktiebeholdninger kan det ikke betale sig for en småaktionær at gøre en indsats. Der lægges også hindringer i vejen for danske bankaktionærer. I 86% af danske børsnoterede banker er der stemmebegrænsninger. Det tilsvarende tal for øvrige danske børsnoterede selskaber er 2%. I 43% af danske børsnoterede banker er der ejerbegrænsninger. Ejerbegrænsninger findes ikke i øvrige danske børsnoterede selskaber. I 75% af danske børsnoterede banker vælges bestyrelsen ikke direkte af generalforsamlingen, men i stedet indirekte af et repræsentantskab. Denne konstruktion bruges ikke i øvrige danske børsnoterede selskaber. Hertil kommer yderligere aktionærhindringer i danske banker i form af navnenotering, blankofuldmagter, for kort frist til at stille forslag til generalforsamling samt særegne vedtægter. Aktionærerne har af disse grunde ikke virket som en bremseklods på bankens ledelse. Nationalbankdirektøren revser Finanstilsynet i Morgenavisen Jyllands- Posten den 20. februar 2009 for manglende tilsyn med bankerne, se Morgenavisen Jyllands-Posten (2009a). Finanstilsynet har heller ikke været nogen bremseklods. Et af Danmarks Nationalbanks tre formål er at vurdere den finansielle stabilitet i Danmark. I Nationalbankens Finansiel Stabilitet 2008, hvor 6

8 redaktionen er afsluttet 30. april 2008, er sammenfatningens overskrift klar og enkel: Robust finansiel sektor i Danmark. Nationalbanken ramte altså ikke skiven, vel knap den væg, hvor skiven var placeret. Nationalbanken har altså heller ikke virket som bremseklods. De eneste, der i realiteten har fungeret som bremseklods, har været de udenlandske banker, da de afslog at forlænge kreditterne. Alle otte banker, der indtil i dag er faldet, har to fælles kendetegn: Indlånsunderskud og ingen bremseklodser på ledelsen. Ovennævnte forhold er i udpræget grad danske skavanker. Danske banker lider imidlertid også af nogle af de skavanker, som udenlandske banker lider af. Tidligere har danske banker været relativt velkapitaliserede. Dette har imidlertid ændret sig. Fra 2004 til 2008 er egenkapitalprocenten, defineret på den gode gammeldags måde som bogført egenkapital i forhold til bogførte aktiver, faldet fra 13,2% til 10,1% for de børsnoterede bankers vedkommende. Ydermere har 25% af de børsnoterede banker, primært de store, nu en egenkapitalprocent under 7%. Disse banker baserer sig nu i stedet på hybrid- og ansvarlig lånekapital, hvilket i realiteten er gæld. Altså er såvel omfanget som kvaliteten af egenkapitalen i de større banker blevet forringet. Og det skete endda under en højkonjunktur. Ovenstående er et internationalt fænomen. Mervyn King gør samme observation for såvel engelske som udenlandske banker, se King (2009). Lav kapitalisering indebar, at det gik godt for bankens ledelse og aktionærer, da det gik op, hvorimod staten måtte tage skraldet, da det gik ned. Der vil komme overnationale reformer på dette område, men stadig er det nationale islæt selv på dette punkt ganske afgørende. Hvem sikrer, at der øjeblikkeligt, konsekvent og troværdigt gribes ind, når bankens egenkapital 7

9 passerer en nedre tærskel? I modsat fald disciplineres bankernes ledelser ikke. Data og metode Undersøgelsens population er egentlige danske banker noteret på OMX Copenhagen primo 2008, i alt 44 banker. Afgrænsningen indebærer, at eksempelvis Nordea ikke er med i undersøgelsen, da Nordea ikke har hovedsæde i Danmark. Afgrænsning har efter vor vurdering ikke nævneværdig indflydelse på undersøgelsens resultater og konklusioner. Regnskabsdata, herunder aflønningsdata, er indsamlet fra bankernes årsregnskaber for årene Ejerskab af danske børsnoterede aktier er ikke offentlig tilgængelig viden. Aktionær og selskab skal dog oplyse, når en aktionærs beholdning af aktier i selskabet passerer en 5% grænse. Disse oplysninger er hentet fra Ejer- og bestyrelsesdatabasen. 4 Vi definerer en aktionær som storaktionær i et selskab, hvis aktionæren ejer mindst 5% af selskabets aktier. Vi bruger betegnelsen isoleret fra aktiemarkedet om selskaber, der ikke har en storaktionær, der er uafhængig af virksomhedens ledelse. I denne undersøgelse anvender vi ejerstrukturen primo Det spiller ikke den store rolle, om vi havde valgt at anvende ejerstrukturen opgjort et år før eller senere, idet ejerstrukturen er relativt stabil over tid. Data om bankens eventuelle stemme- og ejerbegrænsninger vedrørende dens aktier, eventuel tilstedeværelse af repræsentantskab samt frist for aktionæren til at stille forslag til selskabets generalforsamling er indsamlet fra bankens nyeste vedtægter med skæringsdato 1. april De tilsvarende data fra øvrige børsnoterede selskaber er hentet fra disse selskabers nyeste vedtægter med skæringsdato 15. september

10 For bankerne er gamle vedtægter, der vedrører perioden , venligst stillet til rådighed af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Aktiekursoplysninger og aktieafkast er hentet fra Datastream. En bank siges at have incitamentsaflønning, hvis banken har tildelt aktieeller bonusaflønning til den administrerende direktør i 2001 eller senere. Hvis tildelingen udgør mere end 20% af den faste løn, taler vi om væsentlig incitamentsaflønning. For yderligere diskussion af disse forhold henviser vi til Bechmann og Raaballe (2009a). Stemme- og ejerbegrænsninger m.v. i den danske banksektor Stemmebegrænsninger Af Ringkjøbing Landbobanks redegørelse i forhold til anbefalinger for god selskabsledelse fremgår: I henhold til bankens vedtægter giver en aktiebesiddelse på til og med nom. 500 kr. 1 stemme og aktiebesiddelser derover giver 2 stemmer. De oprindelige stemmeregler fra bankens etablering har bestyrelsen ikke fundet anledning til at ændre på, så længe banken klarer sig over gennemsnittet i den danske finansielle sektor. Der vil ikke blive indført nye stemmeretsbegrænsninger i bankens vedtægter, se Ringkjøbing Landbobank (2009a). En aktionær kan med andre ord, selv hvis aktionæren ejer halvdelen af aktierne i banken, højest stemme for 0,04 promille af aktiekapitalen. Vil aktionæren nu sammen med familie, naboer og venner øge sin indflydelse på bankens generalforsamling og får fuldmagt til også at stemme på deres vegne, hjælper det ikke stort, idet det af bankens vedtægter fremgår: 9

11 Ingen kan udover egne stemmer afgive mere end i alt 2 stemmer som fuldmægtig for andre, se Ringkjøbing Landbobank (2009b). I Ringkjøbing Landbobank er det altså entydigt ledelsen, som bestemmer. Men det skal også anføres, at banken økonomisk klarer sig ganske pænt, hvilket altid aftvinger respekt hos økonomer. Stemmebegrænsninger findes i 86% af de danske børsnoterede banker, og i disse banker er, som det ses af figur 1, stemmeforholdene meget lig stemmeforholdene i Ringkjøbing Landbobank. Figur 1: Stemmebegrænsninger i danske børsnoterede banker Antal banker S 0,01 0,01<S 0,1 0,1<S 0,5 0,5<S 1 1<S 10 10<S 50 50<S 100 Stemmebegrænsning, S, målt i promille Note: Figuren viser fordelingen af størrelsen på de stemmebegrænsninger, der findes i 38 af de børsnoterede banker. Stemmebegrænsningen er målt i promille af aktiekapitalen. Uafhængig af hvor mange aktier aktionæren ejer, kan denne typisk højest stemme for en brøkdel af en promille af aktiekapitalen. Stemmebegrænsninger findes stort set ikke i øvrige børsnoterede danske selskaber, 10

12 og i de tre selskaber (svarende til 2% af selskaberne), hvor de findes, er stemmeloftet 7,5%, 10% henholdsvis 20%. I selskabet med et stemmeloft på 7,5% (Danisco) er stemmeloftet i øvrigt under afskaffelse. I Ringkjøbing Landbobank stammer stemmebegrænsningerne tilbage fra bankens etablering i Vi har spurgt vidt og bredt til, hvornår stemmebegrænsningerne generelt er blevet indført i de danske banker. Ingen af de adspurgte kan huske: Hvornår var det nu, det var. Det nærmeste vi kom på et svar var en udtalelse af direktør i Lokale Pengeinstitutter Jan Kondrup den 22. januar, 2009 i P1Business: De ejerbegrænsninger og stemmeretsbegrænsninger, der er i pengeinstitutterne, dem har aktionærerne indført i fuld åbenhed på generalforsamlinger, og det vil jo være et brud på aftalefriheden, hvis man så skulle til at slippe dem. Med henblik på at belyse dette forhold har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gravet gamle vedtægter frem fra arkivet for de banker, der er med i nærværende undersøgelse. Disse vedtægter vedrører perioden Udviklingen i de børsnoterede danske bankers stemmebegrænsninger er angivet i tabel 1. Tabel 1: Udviklingen i de børsnoterede danske bankers stemmebegrænsninger siden midten af 1980 erne og indtil 1. april 2009 Banker, der har: Antal I procent Uændret ingen stemmebegrænsning 4 9% Afskaffet stemmebegrænsning 2 5% Indført stemmebegrænsning 0 0% Skærpet omfanget af stemmebegrænsning 17 38% Uændret omfang af stemmebegrænsning 11 25% Reduceret omfanget af stemmebegrænsning 10 23% I alt % Note: Populationen er de 44 børsnoterede danske banker, der er med i denne undersøgelse. Banker, der er børsnoteret efter midten af 1980 erne, behandles i 11

13 opgørelsen som om, at de allerede var børsnoterede i midten af 1980 erne. Banker, der er faldet i 2008 og senere, behandles i opgørelsen som om, at de stadig er i live. Eksempelvis Skærpet omfanget af stemmebegrænsning betyder, at aktionæren for en given brøkdel af aktiekapitalen i dag kan afgive færre stemmer, end aktionæren kunne i midten af 1980 erne. Vi ser, at stemmebegrænsningerne allerede var på plads før To banker har afskaffet stemmebegrænsningerne i perioden, så vi nu har seks banker uden stemmebegrænsninger. Disse seks banker, der i øvrigt heller ikke har ejerbegrænsninger, har vi tildelt en hædersplads i form af en faktaboks. For andre banker er stemmebegrænsningerne blevet skærpet. Dette skyldes i næsten alle tilfælde, at banken hen over perioden har udvidet sin aktiekapital og samtidig har fastholdt maksimum for det antal stemmer, som aktionæren kan afgive i henhold til bankens vedtægter. Et andet forhold, der giver anledning til bevægelse i den enkelte banks stemmebegrænsning, er når to banker fusionerer. Der skal i så fald laves et kompromis. Vor konklusion er: Aktionærerne har ikke indført stemmeretsbegrænsninger i dette århundrede, og formentlig heller ikke i sidste fjerdedel af forrige århundrede. Faktaboks: Danske børsnoterede banker uden stemme- og ejerbegrænsninger Bank (Bonusbanken) Danske Bank Grønlandsbanken Kreditbanken Spar Nord Bank Vestfyns Bank (Nordea) Bemærkning Overtaget af Vestjysk Bank. Ikke med i undersøgelsen. 12

14 Ejerbegrænsninger I midten af 1980 erne havde den daværende (danske) Handelsbank erhvervet en større aktiepost i den daværende Aktivbanken. Det anså Aktivbankens ledelse som et problem. Problemet bestod i, at Handelsbanken eksempelvis kunne forhindre en aktiekapitaludvidelse i Aktivbanken, idet en aktiekapitaludvidelse kræver to tredjedels flertal efter såvel stemmer som aktiekapital på en generalforsamling. Handelsbanken kunne således tænkes at blokere for en aktiekapitaludvidelse og dermed lægge pres på Aktivbankens ledelse med henblik på overtagelse. Aktivbankens aktionærer kunne overskue problemets omfang, idet Handelsbankens belejring indebar, at Aktivbankens aktiekurs fordobledes. Det var svært at kende forskel på ven og fjende. 5 Handelsbanken nedlagde aldrig veto overfor Aktivbanken, og os bekendt har der ikke været eksempler herpå. Det endte i øvrigt med, at Aktivbanken blev overtaget af Sydbank. På det tidspunkt var det ikke muligt at lave ejerbegrænsninger i danske børsnoterede selskaber. En ejerbegrænsning indebærer, at et selskab kan nægte samtykke til, at en aktionær kan eje mere end en bestemt ejerandel. Dette ændredes i begyndelsen af 1990 erne. Dels skete der en nyfortolkning af børslovgivningen således, at en ejerbegrænsning under visse omstændigheder ikke ansås som en indskrænkning af aktiens frie omsættelighed. Dels blev aktieselskabsloven ændret således, at ejerbegrænsning kunne indføres, hvis 90% af tilstedeværende stemmer og aktiekapital på en generalforsamling stemte for ejerbegrænsningen, se Werlauff (1994). I denne forbindelse er det interessant, at alle banker, der efterfølgende indfører ejerbegrænsninger, alle i forvejen havde 13

15 stemmebegrænsninger. Det var således overkommeligt for ledelsen at få et 90% flertal på en generalforsamling. Som den første indførte Jyske Bank i 1994 ejerbegrænsninger. I løbet af kort tid fulgte en række banker trop. Ejerbegrænsningerne, der findes i 43% af de danske børsnoterede banker, er langt mere ensartede end stemmebegrænsningerne. Skabelonen til vedtægternes ejerbegrænsninger findes i tre varianter alle formentlig formidlet videre af bankernes interesseorganisationer. Ejerbegrænsningen er som udgangspunkt på 10%, men der findes også to varianter med 5 og 15%. Standardiseringen har gjort sit indtog i dansk bankvæsen. Se nedenstående figur 2. Figur 2: Ejerbegrænsninger i danske børsnoterede banker Antal banker E=5% E=10% E=15% Ejerbegrænsning, E Note: Figuren viser fordelingen af størrelsen på de ejerbegrænsninger, der findes i 19 af de børsnoterede banker. Ejerbegrænsningen er målt i procent at aktiekapitalen. 14

16 Alle banker, der har ejerbegrænsning, har som nævnt herudover en stemmebegrænsning, der typisk skal måles som en brøkdel af en promille. Ingen danske børsnoterede selskaber udenfor bankernes kreds har ejerbegrænsninger. En aktie en stemme debatten Foreningen af Lokale Pengeinstitutter har flere gange fremført, at undersøgelser har vist, at stemme- og ejerbegrænsninger ikke har negativ effekt på bankerne. 6 Dette udsagn er ikke korrekt, idet der de her præsenterede resultater er de første resultater på området. Vi har svært ved at forstå, at det skulle være nødvendigt at fremsætte sådanne udsagn, og at man vil lægge navn til dem. Baggrunden for udsagnene er EU s forslag i begyndelsen af dette årti om at indføre princippet: En aktie en stemme. Dette forslag skabte megen debat og modstand i EU fra mange forskellige sider. Som følge heraf foranledigede kommissionær McCreevy (der i parentes bemærket selv var en entusiastisk tilhænger af forslaget) et omfattende udredningsarbejde for at belyse forholdene ikke blot i EU, men bl.a. også i USA. Set med danske øjne var den væsentligste afvigelse fra princippet om en aktie en stemme den omfattende anvendelse af A- og B-aktier i de børsnoterede selskaber uden for bankernes kreds. Godt en tredjedel af disse selskaber har i dag A- og B-aktier, hvorimod dette ikke er tilladt i banksektoren. Den anden danske afvigelse fra princippet om en aktie en stemme var danske bankers omfattende brug af stemme- og ejerbegrænsninger. Der var således basis for en dansk alliance mellem de øvrige selskaber og bankerne, men alligevel ikke. For A- og B-aktier er i 15

17 deres virkemåde dybt forskellige fra stemme- og ejerbegrænsninger. Ja, de to forhold befinder sig på hver sin ende af skalaen. De stemmestærke A-aktier og de stemmesvage B-aktier muliggør, at man kan have en storaktionær, selvom storaktionæren ikke har ret mange penge. Altså En (A)aktie mange stemmer. Fordelen består i, at ledelsen da bliver overvåget af en storaktionær, der som følge af stemmeretterne også har indflydelse. Der kan imidlertid også være ulemper (eksempelvis, at en storaktionær, der i realiteten ikke har ret mange penge i klemme, sikrer sig fordele på de øvrige aktionærers bekostning). Stemme- og ejerbegrænsninger har den helt modsatte effekt af A- og B- aktier, idet vi her har En aktie næsten ingen stemmer. Stemme- og ejerbegrænsninger enten umuliggør en storaktionær eller forhindrer effektivt indflydelse fra en storaktionær. Tilsvarende forhindres udskiftning af ledelser også, eksempelvis som følge af overtagelsesforsøg eller den latente fare herfor. 7 A- og B-aktier spiller en vigtig rolle i en række EU-lande, hvorimod det samme ikke er tilfældet med stemme- og ejerbegrænsninger, se Shearman & Sterling (2007). Spanien og Italien er undtagelser hertil, men intet kommer i nærheden af den danske banksektor. 8 I USA er stemmebegrænsninger ikke tilladt, og ejerbegrænsninger er så sjældent forekommende, at Bebchuck, Cohen og Ferrell (2009) end ikke har dem med i deres liste på 24 potentielle aktionærhindringer. Hvad viste EU s udredningsarbejde så? På det økonomiske område var EU s undersøgelse, udliciteret til Institutional Shareholder Service Europe, opdelt i teoretiske og empiriske studier, hvor al eksisterende litteratur blev gennemgået. 16

18 De teoretiske studier refereret i Burkhart og Lee (2007) viste, at der for de mest hyppigt forekommende (herunder A- og B-aktier samt pyramidekonstruktioner) afvigelser fra princippet om en aktie en stemme ikke kunne siges, om det alt i alt var en ulempe eller en fordel: The conclusion is ambiguous, og sagen måtte derfor i henhold til det teoretiske survey afgøres på baggrund af faktiske (empiriske) undersøgelser. Det teoretiske survey var dog anderledes klar i mælet for så vidt angår mere sjældent forekommende afvigelser fra princippet om en aktie en stemme : The verdict in the case of depositary certificates, voting and ownership ceilings is less ambiguous, since they insulate managers from both takeovers and effective shareholder monitoring citatet er fra abstraktet i Burkhart og Lee (2007). En gennemgang af de empiriske undersøgelser i Adams og Ferreira (2007) viste, at der for de mest hyppigt forekommende (herunder A- og B-aktier samt pyramidekonstruktioner) afvigelser fra princippet om en aktie en stemme ikke kunne siges, om det alt i alt var en fordel eller en ulempe. Gennemgangen viste imidlertid også, at der ikke kunne findes en eneste undersøgelse af stemme- og ejerbegrænsninger noget sted i verden for nogen som helst gruppe af virksomheder. Disse konklusioner ryger direkte ind på lystavlen hos EU-kommissionens embedsmænd jf. Commission of the European Communities (2007): However, no research papers could be identified estimating the impact on firm value of priority shares, depository certificates, voting right ceilings Therefore, there is an empty box in relation to those mechanisms. It should also be noted that some of them are identified by the theoretical survey as the most dangerous ones. 17

19 Den 3. oktober 2007 holdt kommissionær McCreevy en tale, hvor han redegjorde for resultatet af udvalgsarbejderne, se McCreevy (2007). På baggrund af de fundne resultater fandt han, at forslaget om en aktie en stemme burde tages af bordet. Vel var der enkelte hjørner, der kunne forbedres, men kommissionen burde bruge sin tid på andre og vigtigere opgaver. 9 Der blev altså ikke identificeret en eneste empirisk undersøgelse af stemmeog ejerbegrænsninger i noget som helst land i nogen som helst branche. Så må nærværende og vore tidligere undersøgelser, Bechmann og Raaballe (2009a og 2009b), da vække glæde i bankernes interesseorganisationer. Andre aktionærhindringer samt en lukket kultur Der findes tre andre udbredte former for aktionærhindringer i den danske banksektor: Repræsentantskaber, navnenotering af aktierne samt for kort frist til at stille forslag til generalforsamling. Omfanget af aktionærhindringer i de børsnoterede banker sammenlignet med omfanget af de tilsvarende hindringer i øvrige danske børsnoterede selskaber fremgår af tabel 2. Tabel 2: Aktionærhindringer i børsnoterede danske selskaber Banker Andre selskaber Antal I % Antal I % Samlet % % Aktionærhindringer Ejerbegrænsning 19 43% 0 0% Stemmebegrænsning 38 86% 3 2% Repræsentantskab 33 75% 0 0% Navnenotering af aktier 43 98% 41 32% Kort frist til at stille forslag til generalforsamling 37 84% 61 47% 18

20 Note: Tabellen viser udbredelsen af de væsentligste aktionærforhindringer i de 44 børsnoterede danske banker i vores datasæt sammenlignet med den samlede population af 129 andre selskaber noteret på OMX Copenhagen. Udover omfanget af de allerede nævnte stemme- og ejerbegrænsninger ses, at der i 75% af de børsnoterede banker er indirekte valg af bestyrelsen. På generalforsamlingen vælges et repræsentantskab (typisk medlemmer), som senere vælger bestyrelsen. I henhold til bankens vedtægter er bestyrelsen typisk ikke ansvarlig overfor repræsentantskabet. Repræsentantskabet besidder typisk ikke en stor viden om banken. Sydbanks vedtægter illustrerer på udmærket vis repræsentantskabets rolle: Repræsentantskabet har pligt til at virke for Bankens trivsel og efter bedste evne at repræsentere Banken og bistå bestyrelse og direktion., se Sydbank (2009). Intet over, intet ved siden af ledelsen. I øvrige børsnoterede selskaber er der ikke eksempler på repræsentantskaber. I 98% af de børsnoterede banker er det et krav, at bankens aktier skal være navnenoterede. Det indebærer, at banken kender aktionærerne og deres aktiebeholdning i banken, hvorimod den enkelte aktionær kun har oplysning om sin egen beholdning. Det er en stor fordel for bankens ledelse, eksempelvis ved fremskaffelse af blankofuldmagter fra venligtsindede aktionærer. Krav om navnenotering forekommer i 32% af øvrige børsnoterede selskaber. I 84% af de børsnoterede banker kan aktionærerne som følge af bankens vedtægter i praksis kun stille forslag til bankens generalforsamling, hvis dette forslag er indleveret inden offentliggørelsen af bankens årsregnskabsmeddelelse. Aktionærerne er ikke sat uden for døren ved bankens generalforsamling, men relevante forslag i forlængelse af årsregnskabet er de vedtægtsmæssigt afskåret fra at stille. Dette forhold er 19

21 dog i 47% af tilfældene heller ikke på plads hos øvrige børsnoterede selskaber. Den nuværende aktieselskabslovs 71 går imidlertid forud for selskabets vedtægter og giver den enkelte aktionær en forslagsret. Men det er aktionæren, der har bevisbyrden med hensyn til, at aktionærens forslag er fremsendt tids nok til, at forslaget rent praktisk kan optages på dagsordenen. Det er således op ad bakke for aktionæren. For netop at undgå den usikkerhed, der knytter sig til den gældende bestemmelse, er det nu i den nye selskabslov fastsat i 90, stk. 2, at såfremt forslaget er fremsat senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, skal punktet optages på dagsordenen. Den nye selskabslov er dog ikke til nogen hjælp i banksektoren, hvis bankerne opretholder praksis med kort tidsmæssig afstand mellem årsregnskabsmeddelelse, indkaldelse til generalforsamling og generalforsamling. Danske Bank har løst problemstillingen, se Danske Bank (2009). I henhold til Danske Banks finanskalender for 2010 har vi følgende datoer. Årsregnskabsmeddelelse: 4. februar Frist for forslag: 11. februar. Generalforsamling: 23. marts Måtte dette danne skole. Den store udbredelse af aktionærhindringer i banksektoren er udtryk for en lukkethed og magtkoncentration uden egne penge, som vi stort set ikke finder i øvrige erhverv. Dette giver sig også udtryk i, hvorledes banksektorens brancheorganisationer er organiseret. Bestyrelse og formandskab i eksempelvis Finansrådet består udelukkende af bankdirektører. Ikke én af bankernes bestyrelsesmedlemmer eller et andet medlem valgt af de egentlige ejere, aktionærerne, er der blevet plads til. 20

Wor King Papers. Management Working Papers. Udviklingen i danske børsnoterede bankers corporate governance karakteristika under bankkrisen

Wor King Papers. Management Working Papers. Udviklingen i danske børsnoterede bankers corporate governance karakteristika under bankkrisen Wor King Papers Management Working Papers 2016-04 Udviklingen i danske børsnoterede bankers corporate governance karakteristika under bankkrisen Johannes Raaballe and Nadja Schwabach Udviklingen i danske

Læs mere

SEm. Management Working Paper 2009-3. Danske bankdirektørers aflønning Incitamentsaflønning eller tag selv bord?

SEm. Management Working Paper 2009-3. Danske bankdirektørers aflønning Incitamentsaflønning eller tag selv bord? Au SEm Management Working Paper 2009-3 Danske bankdirektørers aflønning Incitamentsaflønning eller tag selv bord? Ken L. Bechmann and Johannes Raaballe School of Economics and Management Aarhus University

Læs mere

Wor King Papers. Management Working Papers. Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers soliditet

Wor King Papers. Management Working Papers. Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers soliditet Wor King Papers Management Working Papers 2017-02 Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers Johannes Raaballe Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers Johannes Raaballe

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse Finanstilsynet 5. juli 2010 Lov om finansiel virksomhed 207-210 Fortolkning af reglerne om omdannelse Indledning Ifølge 207-210 i lov om finansiel virksomhed (herefter benævnt FiL) kan en sparekasse omdannes

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Hvordan er helbredstilstanden i danske banker?

Hvordan er helbredstilstanden i danske banker? Hvordan er helbredstilstanden i danske banker? Morgenbusiness Aarhus Universitet, 14. november 2011 Johannes Raaballe Institut for Økonomi Aarhus Universitet 1 Den danske bankkrise Under bankkrisen er

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

DIRF-dagen 2015. Proxy service providers 21. september 2015. Proxy service providers 21. september 2015

DIRF-dagen 2015. Proxy service providers 21. september 2015. Proxy service providers 21. september 2015 DIRF-dagen 2015 1 2 Fremmøde og proxy Aktionærernes fysiske fremmøde på generalforsamlingerne fra 2011-2014 har været faldende (formentlig stigning i 2015): Fremmødt kapital via proxy (large cap) er stigende:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen Selskabsmeddelelse nr. 1 2012 Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank planlægger fusion

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Charlottenlund, den 11. juli 2014 Meddelelse nr. 131 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Fredag den 11. juli 2014 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 6.

DANMARKS NATIONALBANK 6. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 6. JUNI 2017 NR. 9 Øget kapital i banker rammer ikke BNP-vækst Pengeinstitutterne har øget kapitalprocenten BNP-væksten er ikke blevet ramt af øget kapitalprocent Velkapitaliserede

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 28. oktober 2013 Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Bestyrelserne i Sparekassen Himmerland

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Bankunion kræver politisk lederskab

Bankunion kræver politisk lederskab NOTAT Bankunion kræver politisk lederskab Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Den danske befolkning er ved første øjekast kritisk over for dansk deltagelse i bankunionen.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 16. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Aarhus Lokalbank forventer herefter, at årsregnskabet for 2010 vil udvise et underskud på ca. 233 mio. kr. før skat.

Aarhus Lokalbank forventer herefter, at årsregnskabet for 2010 vil udvise et underskud på ca. 233 mio. kr. før skat. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 31. januar 2011 Vor ref.: Bestyrelsen / direktionen Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2011 Nedjustering, konverteringsmeddelelse og efterfølgende

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR. Samlet resultat for fondenes efterlevelse. tilgængelig på komitéens hjemmeside

GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR. Samlet resultat for fondenes efterlevelse. tilgængelig på komitéens hjemmeside KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE Statusbrev, december 2016 Komitéen for god Fondsledelse ønsker med denne årsberetning at beskrive væsentlige punkter fra komitéens virke i det forløbne år. Komitéen for god

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 17. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 11/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere