Å R S B E R E T N I N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S B E R E T N I N G"

Transkript

1 D E T K G L B I B Å R S B E R E T N I N G L I O T E K 20 13

2 årsberetning 2013

3 KOLOFON Årsberetningen 2013 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger Redaktion: Lotte Svenningsen, Joana M. Nørskov og Jakob K. Meile Summary og statistikdelen er oversat af Vibeke Cranfield og EasyTranslate ApS Forsidemotiv Bladtegner Claus Seidel har fanget DiamantEnsemblet, der åbnede sin 10-års jubilæumssæson den 3. september Bagsidemotiv Plakat til udstillingen Årets Pressefoto 2012/2013. Vinderen af årets pressefoto blev fotojournaliststuderende Marie Halds billede fra hendes fortælling om den prostituerede Bonnie Cleo Andersen. Konceptdesign: Layout og produktion: Tryk: Papir: Foto: Svanemærket: Oplag: 2 Kontrapunkt Group A/S Phoenix Design Aid A/S, ISO miljøcertificeret og CSR-certificeret efter DS49001 Scanprint Papiret er officielt miljøgodkendt FSC-papir og trykt med planteoliefarve uden opløsningsmidler. FSC er et internationalt bæredygtighedsmærke, der garanterer, at træet kommer fra et bæredygtigt skovbrug, hvor der er taget hensyn til miljø, biodiversitet samt skovbrugernes socioøkonomiske forhold. Det opfylder de i ISO 9706:2010 fastsatte krav til langtidsholdbart materiale. Alle fotos er taget af Fotografisk Atelier, Det Kongelige Bibliotek, med mindre andet angives Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke Svanen. Licens nr Det Kongelige Bibliotek Postboks København K Tlf: eks. ISBN: ISSN:

4 INDHOLD FORORD FOKUS: FOKUS: 5 13 Sponsorering, fondsstøtte og partnerskaber 19 Den internationale evaluering af Dansk Center for Musikudgivelse NATIONALBIBLIOTEKET FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: 21 Nationalbibliotekets opgaver 24 De døde links, der blev vakt til live igen! 28 Nationalsamlingsafdelingen 36 Udgivelser af danske operapartiturer 39 Bevaringsafdelingen 42 Nordiske Bogbind Det Kongelige Biblioteks udstilling Den originale Kierkegaard 47 Kulturafdelingen 57 LOVE, FAITH, CHOICE Sådan fejredes Kierkegaards 200-års dag! 59 Fyraftenskoncerter i Den Sorte Diamant 61 Lydrejse Dansk Bogkunst og Kunst på Bogen 67 Forskningsafdelingen 77 Det 2. internationale Guaman Poma Kollokvium i København 80 Nationalbibliografien 84 Erhvervelsen af trykmanuskriptet til Georg Brandes berømte afhandling om Friedrich Nietzsche 86 Den digitale udgave af Søren Kierke gaards Skrifter overdraget til Det Kongelige Bibliotek 3

5 KØBENHAVNS UNIVERSITETSBIBLIOTEK FOKUS: FOKUS: FOKUS: 89 Universitetsbibliotekets opgaver 91 Ressourceøkonomi i relation til e-bøger vs. trykte bøger 94 Københavns Universitetsbibliotek Syd 96 KUB Diamanten 97 Samtalens kunst åbnede semestret i Students Only! 99 Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek 100 Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek 104 Københavns Universitetsbiblioteks materialebudget Det Kongelige Bibliotek på Google Cultural Institute INDHOLD FÆLLESOMRÅDET FOKUS: FOKUS: FOKUS: 107 Digital Infrastruktur og Service 112 Udviklingen i crowdsourcing 114 Administrationsafdelingen 120 Nyt Fællesmagasin 122 Teknikområdet 129 Samlet regnskab for materialeanskaffelser 131 Personalia 132 Det Kongelige Bibliotek og de sociale medier MEDARBEJDERFORENINGER 134 Kunstforeningen 136 Personaleforeningen STATISTIK RÅD & UDVALG PUBLIKATIONER MEDARBEJDERE BILAG SUMMARY Udstillingspolitik for Det Kongelige Bibliotek 204 4

6 Direktør Erland Kolding Nielsen FORORD FORORD Af direktør Erland Kolding Nielsen To forskere ved Det Kongelige Bibliotek modtog i 2013 hver en fornem forskningspris. Den 30. januar 2013 uddeltes for 12. gang G.E.C. Gads Fonds og Det Kongelige Biblioteks H.O. Lange Forskningsformidlingspris, opkaldt efter Det Kongelige Biblioteks navnkundige overbibliotekar , der blev indstiftet i år 2000 som en hæderspris, der gives for fremragende formidling af forskning inden for de humanistiske eller samfundsvidenskabelige fag eller undtagelsesvis inden for naturvidenskab. (Statutter for H.O. Lange-Prisen 1). Prisen gik for første gang til en forsker ved Det Kongelige Bibliotek, nemlig etnologen og historikeren, seniorforsker, dr.phil. Palle O. Christiansen, Dansk Folkemindesamling, for værket De forsvundne. Hedens sidste Fortællere, et i form og udstyr tillige meget smukt og rigt illustreret værk, der udkom på Gads Forlag i Prismotiveringen, der blev givet af tidligere udenrigs- og kulturminister, dr.phil. Per Stig Møller, kan sammen med prismodtagerens egen takketale læses i nr. 1 af bibliotekets kultur- og forskningsformidlingstidsskrift Magasin fra Det Kongelige Bibliotek fra Den 9. december overrakte kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriets nye forskningspris, Julius Bomholt Prisen, der i H.O. Lange-prisen 2012, der blev uddelt den 30. januar Prisen gik for første gang til en forsker ved Det Kongelige Bibliotek, nemlig etnologen og historikeren, seniorforsker, dr.phil. Palle O. Christiansen for værket De forsvundne. Hedens sidste Fortællere. Tidligere udenrigsog kulturminister, dr.phil. Per Stig Møller afholdt prismotiveringstalen og overrakte prisen. 5

7 historie. De 10 bind er en gave til dansk historieforskning, som gør os klogere på en række spørgsmål, der har betydning for vores forståelse af besættelsestiden i Danmark. Og formanden for Kulturministeriets Forskningsudvalg, professor Anne-Marie Mai, sagde i sin motiveringstale bl.a.: Der er tale om et enestående forskningsarbejde, der rekonstruerer den korrespondance, som Werner Best foranstaltede afbrændt efter ordre i april FORORD Den 9. december overrakte kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriets nye forskningspris, Julius Bomholt Prisen, der i 2013 uddeltes for anden gang, til forskningschef ved Det Kongelige Bibliotek, dr.phil. John T. Lauridsen, for storværket i 10 bind: Werner Bests korrespondance med Auswärtiges Amt og andre tyske akter vedrørende besættelsen af Danmark Foto: Martin Thorup Nielsen 2013 uddeltes for 2. gang, til forskningschef ved Det Kongelige Bibliotek, dr.phil. John T. Lauridsen, for storværket i 10 bind: Werner Bests korrespondance med Auswärtiges Amt og andre tyske akter vedrørende besættelsen af Danmark Værket er udgivet i en delvist dobbeltsproget dansk/tysk udgave på Museum Tusculanums Forlag som nr. 43 i Det Kongelige Biblioteks efterhånden ganske omfattende skriftserie Danish Humanist Texts and Studies. Julius Bomholt Prisen tildeles for forskning af højeste kvalitet som anerkendelse af en fremragende forskningsindsats. Prisen er indstiftet af Kulturministeriet og navngivet efter Danmarks første kulturminister, Julius Bomholt. I 2013 omfattede Julius Bomholt Prisen en ny medalje i bronze skabt af billedkunstner Morten Stræde. Kulturminister Marianne Jelved sagde ved overrækkelsen: Det er mig en stor glæde at overrække Julius Bomholt Prisen 2013 til John T. Lauridsen for hans imponerende forskning i en afgørende periode i dansk 1 Se undertegnedes fokusartikel Centrale kilder til den tyske besættelsespolitik i Danmark, Årsberetning 2012, ss med videre henvisninger til bibliografier, kildeudgaver og forskning. Københavns Universitets Biblioteksservice (KUBIS) Med virkning fra 1. januar 2013 blev KUBIS-organisationen i henhold til aftalen af 20. december 2012 med Københavns Universitet 2 gjort permanent og skulle således implementeres i Den vigtigste nydannelse i forhold til KUBIS1-aftalen er skabelsen af KUBIS Biblioteksudvalg. Det har universitetsdirektøren som formand, og det er derudover sammensat af ledelsesrepræsentanter for fakulteterne, studenter- og personalerepræsentanter og naturligvis universitetsbibliotekaren. Formålet med Biblioteksudvalget er dobbelt: på den ene side gør KUBIS-konstruktionen det nødvendigt at sikre, at Københavns Universitets fokus på biblioteket som en vital serviceinstitution fastholdes i rimeligt omfang. Forudsætningen herfor er, at interessenterne tillægges en rimelig indflydelse på KUBIS udvikling og forudsætningerne for denne, herunder ressourceanvendelsen. På den anden side beholder de to institutionelle parter naturligvis hver deres beslutningskompetence vedrørende deres egne økonomiske ressourcer, men efter årets to 2 Se hhv. forord og fokusartikel i Årsberetning 2012, s. 5f. og ss

8 NØGLETAL FOR DET KONGELIGE BIBLIOTEK udlån i alt heraf: hjemlån m.m fotokopier og fotografier institutlån Københavns Universitet læsesalslån elektroniske lån af bibliotekets egne ressourcer elektroniske lån af licensbelagte ressourcer udlån i alt heraf: hjemlån m.m fotokopier og fotografier institutlån Kbhvns Univ læsesalslån elektroniske lån Benyttelse: aktive lånere i REX aktive brugere i brugerbasen forespørgsler (basal vejledning) besøgende på betjeningsstederne, i alt besøg på bibliotekets website, i alt aktive lånere i REX forespørgsler (basal vejledning) besøgende på betjeningsstederne, i alt besøg på bibliotekets website, i alt FORORD møder i Biblioteksudvalget står det klart, at udvalget ønsker at have en vigtig funktion på det strategiske og servicepolitiske niveau og at være en aktiv part i idéudviklingen og beslutningsprocesserne. Set ud fra Det Kongelige Biblioteks synsvinkel er det glædeligt, for det er og har altid været vigtigt for biblioteket som universitetsbibliotek, at Københavns Universitet også engagerede sig i og tog medansvar for den fælles biblioteksudvikling. Og det har det af og til skortet på før fusionerne og indgåelsen af KUBISaftalen. Ny strategi Siden aftalens indgåelse har KUBIS udarbejdet en strategi, der revideres hvert tredje år. Det er nødvendigt med et så forholdsvis kort perspektiv, for tingene ændrer sig hurtigt i disse år. F.eks. forekom e-bøger ikke i den seneste strategi fra 2010! Men de er så til gengæld kommet ind i den nye for Et andet nyt tema i strategien vedrører det berigede studiemiljø. I den foregående periode er det fysiske studiemiljø ved KUBIS-bibliotekerne udbygget til maksimal kapacitet inden for de bygningsmæssige rammer. Det rummer dog kun få af de grupperum, som de studerende i højere og højere grad efterspørger. I den kommende periode vil KUBIS satse på berigelse af studiemiljøerne i retning af de såkaldte learning commons eller information commons, der kendes fra udlandet, med state-of-the-art-teknologi og smarte faciliteter i studiemiljøerne som støtte for læring i studiegrupper. KUBIS-strategien skal selvfølgelig stemme overens både med Det Kongelige Biblioteks samlede strategi og med Københavns Universitets, og det er i den nye strategi eksplicit nævnt hvordan. Brugerundersøgelse I 2013 gennemførtes en ny omfattende brugerundersøgelse med deltagelse af respondenter. I fem kategorier af tilfredshed svarede 1 pct. meget dårlig, 3 pct. dårlig, 55 pct. god og 43 pct. meget god, dvs. en tilfredsprocent på 97 pct., der ligger markant over målet på 80 pct. Resultatet er et par procentpoint bedre end den foregående undersøgelse i Tilfredshedsprocenten var nogenlunde den samme fordelt på fakulteter og brugergrupper. Berigelse af studiemiljøet Københavns Universitetsbibliotek har i de foregående år arbejdet intenst med at udvide studiemiljøet så meget, som bygningskapaciteten tillader. Det er indrettet så brugervenligt som muligt, og der er etableret ret lange åbningstider, herunder weekendåbning og aftenåbning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek har kun lukket tre dage om året, nemlig nytårsdag, 1. påskedag og 1. juledag. De studerende har taget godt imod de nye studiemiljøer, og i en nylig universitetsundersøgelse blev Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek betegnet som stedet med det bedste studiemiljø på universitetet. Det Kongelige Bibliotek har i dag med læsepladser mere end fjerdedel af den samlede læsepladskapacitet i landets forsknings-, fag- og uddannelsesbiblioteker. Nationalbiblioteket Ultimo oktober pensioneredes vicedirektør, cand.mag. Steen Bille Larsen efter 40 år i Det Kongelige Biblioteks tjeneste, heraf 25 som vicedirektør og senere nationalbibliotekschef. Han afløstes den 1. november som nationalbibliotekschef af cand.scient.bibl. Pernille Drost. Jeg skal her på Det Kongelige Biblioteks og egne vegne udtrykke en varm tak og stor anerkendelse af Steen Bille 7

9 FORORD Det Kongelige Biblioteks direktion pr. 1. november 2013 (fra venstre): administrationschef Bodil Henriksen, udviklingschef Birte Christensen-Dalsgaard, direktør Erland Kolding Nielsen, nationalbibliotekar Pernille Drost og universitetsbibliotekar Michael Cotta-Schønberg. Larsens enorme og betydningsfulde indsats gennem mere end 40 år. Adgang til de statslige netpublikationer fra Netarkivet via Det Administrative Bibliotek Siden 2005 har Det Kongelige Bibliotek i samarbejde med Statsbiblioteket indsamlet mere end 420 TB materiale, svarende til hyldekilometer papirbøger, til det nationale Netarkiv, som indtil nu kun har været tilgængeligt for forskere. I 2013 blev det blandt andet med økonomisk støtte fra DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) muligt via Det Administrative Bibliotek at give fri adgang til statens netpublikationer, indsamlet og arkiveret i Netarkivet. 3 Projektet er et af de første, som benytter sig af den nye nationale infrastruktur, DanPID, hvor unikke digitale objekter kan tildeles en permanent identifikation 3 Se fokusartiklen De døde links, der blev vakt til live igen! DAB-arkivet over statslige, digitale publikationer i denne beretning. (ID), så de kan refereres til og genfindes over tid. Forhåbentligt kan dette være med til at bane vejen for, at der kan gives yderligere adgang til materiale i Netarkivet. Privatarkiver i den digitale verden MyArchive 2013 blev også året, hvor Nationalbiblioteket efter en flerårlig planlægning lancerede infrastrukturen til det fremtidige digitale brevog dokumentarkiv, MyArchive, hvor private arkivskabere kan deponere og selv ordne digitalt arkivmateriale, der sidenhen som donation kan overdrages til Det Kongelige Bibliotek. Biblioteket sikrer derved materialets bevaring og tilgængelighed i henhold til de aftaler, der træffes med hver enkelt arkivskaber. Med oprettelsen af denne nye tjeneste er Det Kongelige Bibliotek i front med at løse et problem, der længe har naget verdens nationalbiblioteker: Hvordan sikrer man, at det kulturhistoriske kildemateriale, som 8

10 FORORD siden renæssancen har været båret og bevaret af breve og andre dokumenter, skrevet på papir, men som i dag sendes over internettet og ofte forsvinder, kan blive bevaret for eftertiden? Hvordan bevarer man med andre ord nutidens og fremtidens digitalt fødte private personarkiver? De arkivskabere, tjenesten først og fremmest er rettet imod, er danske forfattere, forskere, kunstnere og kulturpersonligheder i bred forstand. Tjenesten vil dog også stå til rådighed for private foreninger og institutioner inden for kulturområdet. I december gik der brev og mails ud til samtlige rektorer og dekaner på universiteterne og til alle forskningsinstitutionschefer, hvor vi orienterede om tjenesten og anmodede dem om at gøre opmærksom på betydningen af indsamlingen af digitale privatarkiver for fremtidig forskning og kultur. Projektet fik omfattende omtale i DR2 s Deadline den 22. december, hvor forskningsbibliotekar Bruno Svindborg blev interviewet om arkivet, og i en lang række avisartikler omkring nytår. 4 Digitaliseringsaktiviteter Brugerbasen En meget stor opgave i det forgangne år har været en gennemgribende fornyelse af Det Kongelige Biblioteks database over registrerede lånere, Brugerbasen, der i udgangspunktet omfattede flere hundrede tusinde gamle og nye brugere. Projektet begyndte ud fra et ønske om differentieret adgang til brugerbasen, men kom hurtigt til også at omfatte sikkerheden omkring brugernes log-in via REX, samt måden biblioteket i den sammenhæng opbevarer personfølsomme data på. Der 4 På MyArchive-tjenestens hjemmeside, <www.kb.dk/ myarchive>, kan man læse mere om tjenesten, dens baggrund og funktionalitet. Dér findes også links til aftalevilkår etc. og opsætningsvejledninger, herunder på YouTube. måtte udformes en ny passwordpolitik, der kort fortalt betyder, at brugerne fremover skal bruge en sikrere web-adgangskode frem for de gammelkendte pin-koder. I brugerbasen gemmes disse nu krypteret, hvilket betyder, at brugernes identitet er sikker, selv hvis nogen tiltvinger sig adgang til selve databasen. Danmark set fra luften før Google I november 2013 afsluttedes første fase af det store nationale retrodigitaliseringsprojekt over luftfotografier fra det 20. århundrede, Danmark set fra luften før Google. 5 Knap billeder over Fyn med omliggende øer, heraf lodfotos blev det til i denne fase, og lige før jul havde brugerne gennem en omfattende crowdsourcingproces været inde i basen, verificeret placeringen af og i øvrigt kommenteret ca. 85 pct. af alle de indlagte billeder. Det er foreløbig Danmarks største succes med crowdsourcing uden for arkivvæsenet. Det svarer til en arbejdsindsats på ca. 10 årsværk. Den 27. november åbnedes i samarbejde med Bornholms Regionskommune for adgang til de første knap luftfotos (ud af i alt ) fra Bornholm. På mindre end fire uger var mere 46 pct. af disse præcist placeret af brugerne. Hack4DK 2013 bød på den anden Hack4DK-event, hvor de store kulturarvsinstitutioner inviterede alle med lyst til at arbejde med data fra kulturarven indenfor. I en omtale op til arrangementet skrev Gameplay-online: Kulturarven er ikke bare skabt til at være lukket inde i montrer og skabe rundt omkring på landets kulturinstitutioner. Hvis det står til arrangementet Hack4DK, så skal kulturarven 5 Se fokusartiklen Luftfotoportalen Danmark set fra luften åbnet, Årsberetning 2012, ss , og fokusartiklen Udviklingen i crowdsourcing i denne beretning. 9

11 hackes, pilles fra hinanden og sættes sammen på nye måder, som tjenester, applikationer eller spil, som tager de rå data fra de danske kulturinstitutioner og kombinerer dem på en ny måde. Bag denne hackaton stod ud over Det Kongelige Bibliotek, Danmarks Radio, Det Danske Filminstitut, Kulturstyrelsen, Nationalmuseet, Statens Arkiver, Statens Museum for Kunst samt Meaning Making Experience. I 2013 var arrangementet udvidet til også at omfatte Aarhus. I København foregik Ignite-sessionen i en fyldt Blixen-sal på Det Kongelige Bibliotek, hvorefter arrangementet fortsatte i festsalen på Nationalmuseet. Der deltog ca. 50 mennesker og desuden op imod 30 fra Aarhus. Arrangementet var godt forberedt, og mange spændende datasæt blevet fundet og præsenteret. Data spændte vidt, fra Det Kongelige Biblioteks danske luftfotos over Nationalmuseets billedsamlinger til Politiets registerblade over folks flytninger i København. Hack4DK er et godt eksempel på, at giver man sine data fri, kan der tiltrækkes innovative ildsjæle, som synes, det er sjovt at arbejde med denne kulturarv, det være sig historiske kortdata, metadata om film, data om fredede bygninger, billeder fra kunstmuseer eller luftfotos. Resultatet er spændende prototyper, som kan inspirere kulturarvsinstitutionerne, men mindst ligeså vigtigt er det, at unge mennesker får øjnene op for, at interessante kulturdata er frit tilgængelige, og at kulturinstitutionerne gerne byder dem indenfor. Forskning I 2013 havde ordningen med tilknyttede/ domicilerede forskere under Forskningsafdelingen 20-års jubilæum. Ordningen begyndte i 1994 og var de første år mindre formaliseret, men fra 1999 figurerer ordningen i Det Kongelige Biblioteks årsberetninger, og domicilering kræver nu en særlig aftale. I 2013 omfattes omkring 30 personer af ordningen fordelt primært inden for de humanistiske fagområder. Der er blandt andre fire kunsthistorikere, fire musikforskere, fire historikere og adskillige litteraturhistorikere. Ordningen har en stor værdi for Det Kongelige Bibliotek og bidrager med et stort og værdifuldt netværk i den danske forskningsverden og naturligvis et styrket forskningsmiljø ved institutionen. Den anden af tre internationale forskningskonferencer finansieret af de i modtagne matchfondsmidler fra globaliseringspuljen løb af stablen i oktober i form af Det 2. internationale Guaman Poma Kollokvium, 6 med udgangspunkt i det berømteste endnu eksisterende håndskrift fra den tidlige kolonitid i Sydamerika, den peruvianske indianer Felipe Guaman Poma de Ayala s Nueva corónica y buen gobierno (En ny krønike og om god regering), renskrevet i 1615, som efter al sandsynlighed har været i Det Kongelige Biblioteks eje siden Frederik III s tid i anden halvdel af det 17. århundrede. Håndskriftet, der først blev kendt i den internationale forskningsverden i 1908, har siden været genstand for en intens udgivelses- og forskningsindsats, i de seneste årtier også fra Det Kongelige Bibliotek selv. Kulturområdet Kulturafdelingen har i det forløbne år som sædvanlig stået for en lang række udstillinger, herunder i relation til både bibliotekets funktioner som Danmarks Bogmuseum, Det Nationale Fotomuseum og som Danmarks de facto litteratur- eller forfattermuseum, sidstnævnte med en i henseende til idé og design nybrydende udstilling om Søren Kierkegaard i anledning af hans 200-års fødselsdag. 7 Ligeledes har der været mange fine 6 Konferencen var organiseret af chefkonsulent, cand.mag. Ivan Boserup, se fokusartiklen i denne beretning. 7 Se fokusartiklen i denne beretning. FORORD 10

12 FORORD arrangementer i regi af International Forfatterscene og StudentsOnly! Et 125-års jubilæum Forening for Boghaandværk I 2013 kunne den ærværdige Forening for Boghaandværk fejre sit 125-års jubilæum. Foreningen blev stiftet den 26. februar 1888 med det formål at udbrede kendskab til bogens fremstilling samt at fremme kvaliteten med hensyn til form, funktion og udførelse. Dette er fortsat foreningens formål. Et sådant jubilæum kunne naturligvis ikke fejres uden deltagelse af landets Nationalbibliotek, der jo har den særlige opgave i museumssystemet at være Danmarks Bogmuseum. Det skete blandt andet gennem en særlig jubilæumsudstilling med et nutidigt tilbageblik over dansk boghistorie, således som det er sket ved tidligere jubilæer. Men denne gang fejrede Det Kongelige Bibliotek jubilæet med hele to udstillinger, den ene med titlen Dansk Bogkunst. Højdepunkter gennem seks århundreder, dvs. den fysiske bogs historie og udvikling gennem næsten 600 år som tema, den anden med titlen Kunst på Bogen om bøgers funktion som medie for en særlig kunstart i det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede, fra opfindelsen af det dekorerede bogbind eller det illustrerede bogomslag omkring 1820 til efter Første Verdenskrig. Sidst, Det Kongelige Bibliotek var involveret i en udstilling af den første kategori, var i øvrigt ved foreningens 60-års jubilæum i 1948, og en udstilling af bøgernes omslag og omslagsillustrationer har så vidt vides aldrig før været vist i Danmark. Udstillingerne blev åbnet af kulturminister Marianne Jelved. 8 det første i sin art, af tidligere forskningsbibliotekar Harald Ilsøe med titlen De gamle bogomslag. 9 Harald Ilsøe, uden tvivl den største nulevende bog- og bibliotekshistoriker, fyldte 80 år i januar, og årets udgave af Det Kongelige Biblioteks store videnskabelige årbog Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger var tillige et festskrift for at markere hans omfattende og ofte banebrydende forskning og formidling inden for bog-, biblioteks-, kultur- og videnskabshistorie gennem 50 år. Som bog- og illustrationshistorisk udstilling var udstillingen også ny i den forstand, at der ikke var tale om en traditionel montreudstilling, men en vægudstilling inspireret i form og metode af kunstudstillinger. Dansk-Jødisk Museum i Galejsalen Som noget nyt har Det Kongelige Bibliotek i stillet Galejsalen fra 1604 i Holm-bygningen til rådighed for vor nabo og lejer, Dansk-Jødisk Museum til særudstillingen Hjem en særudstilling om eftervirkningen af krig og forfølgelse om de danske jøders hjemkomst efter flugten i 1943 og eksilet i Sverige indtil maj Museet har designet en usædvanlig udstilling, som levendegør Galejsalen på en både smuk, usædvanlig og velfungerende måde. Kiel-traktaten 1814 Den 14. januar var det 200-årsdagen for freden i Kiel 1814 imellem Danmark-Norge på den ene side og England og Sverige på den anden, som dels afsluttede Danmarks alliance med Napoleon og krigen med England, dels resulterede i afståelsen af Norge, det største territorielle tab i Danmarks Anledningen til den anden udstilling var, at Det Kongelige Bibliotek med støtte fra Carlsbergfondet kunne udgive et stort værk, 8 Se fokusartiklen i denne beretning. 9 Harald Ilsøe: De gamle bogomslag. 610 dekorerede danske bogomslag fra ca til 1920 afbildet og præsenteret af Harald Ilsøe. Det Kongelige Bibliotek: Museum Tusculanums Forlag, 2013, 260 s. Fol. (Danish Humanist Texts and Studies, vol. 44). ISBN Kr. 398,- 11

13 håndværksteknikker som fremstilling af skrivepergament, kalligrafering af teksten med jerngallusblæk og fjerpen, fremstilling af possementsnor, dvs. kvaster og snor, hvor der også indgår guldbelagt sølv, fremstilling af sølvkapsel med indgravering af tekst til seglet, der oprindelig blev fremstillet af voks, indfarvning af silkevelour og silke, fletning af possementsnoren, indbinding og montering af seglet og æske til hele herligheden. FORORD Kalligraf David Frank kopierer teksten fra den originale Kieltraktat over på nyt skrivepergament med en fjerpen. Foto: Bevaringsafdelingen historie. I Rigsarkivet ligger i henhold til den folkeretslige praksis det eksemplar, som Sveriges konge Karl XIII underskrev, mens det af Frederik VI underskrevne eksemplar naturligvis opbevares i det svenske udenrigsministeriums arkiv i Stockholm, hvilket vil sige, at staten Norge i sagens natur aldrig har haft noget eksemplar af dette for Norge så afgørende dokument. I 2013 har Bevaringsafdelingen efter bestilling fra det norske Storting fremstillet en nøjagtig faksimilekopi i fuld størrelse, dvs. storfolio, af den originale fredstraktat. Det har været en højest usædvanlig opgave, som krævede særlig ekspertise på en lang række områder, også ud over, hvad der kræves i den daglige bevarings- og restaureringsvirksomhed. Bevaringsafdelingen og en række underleverandører har skullet mestre gamle Kalligrafen, sølvkorpussmeden, gravøren, tekstilkonservatoren og den moderne 3Dscanning har alle bidraget til opgaven, og Bevaringsafdelingen har selv ekspertisen på pergamentfremstilling, indbinding og æske. Det har været et helt enestående projekt, og det er både en stor ære og fornøjelse, at Det Kongelige Bibliotek har fået og kunnet udføre en sådan opgave ved sine dygtige medarbejdere. Jeg fik for nogle måneder siden forevist det færdige arbejde, og jeg har sjældent været så imponeret over, hvad Det Kongelige Bibliotek også kan præstere. Den 7. januar præsenterede konservator Marianne Lund Petersen resultatet ved et seminar i Stortinget i Oslo. Afslutning Dette var, hvad jeg indledningsvis har valgt at bringe i år. Uddybninger, statistik og andre ting følger nedenfor i løbende beretninger, i fokusartikler og oversigter. Det Kongelige Bibliotek har mange samarbejdspartnere, netværk og medspillere. Som tidligere har vi i 2013 nydt omfattende støtte fra mange fonde og sponsorer. Mange ting kunne ikke gennemføres uden disse samarbejder og denne støtte. Hjertelig tak! 12

14 sponsorering FOKUS Sponsorering, fondsstøtte og partnerskaber Af direktør Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek retter en varm tak til følgende sponsorer, fonde, institutioner, virksomheder og private for engageret samarbejde i 2013:* 15. Juni Fonden: Støtte til erhvervelsen af manuskriptet til Aristokratisk radikalisme af Georg Brandes Støtte til udstillingen Krigens spor Fotografier fra Det Nationale Fotomuseum Støtte til dr.phil. Lennart Gottliebs forskningsprojekt om kunstmaleren Edvard Weie. Forskningsafdelingen Den Amerikanske Ambassade: International Forfatterscene. Arrangementet Love, Faith, Choice i forbindelse med Søren Kierkegaard-fejringen Students Only! Arrangementet The Art of Storytelling A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal: Fortsat støtte til digitalisering og registrering af bladtegninger. Museet for Dansk Bladtegning Fortsat drift og publikationsstøtte til Carl Nielsen Brevudgaven Carl Nielsen International Kammermusikkonkurrence. Fællesprojekt mellem DR, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Det Kongelige Bibliotek i 2015 Augustinus Fonden: Carl Nielsen International Kammermusikkonkurrence. Fællesprojekt mellem DR, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Det Kongelige Bibliotek i 2015 Koncert med DiamantEnsemblet og gæstesolist, den amerikanske violinist Sarah Chang i Dronningesalen Overførsel af den digitale udgave af Søren Kierkegaards Samlede Skrifter <www.sks.dk> til Det Kongelige Biblioteks platform Fortsat støtte til forskningsstipendiat, cand.mag. Morten Møllers forskningsprojekt Med hilsner fra Moskva. Forskningsafdelingen Støtte til dr.phil. Lennart Gottliebs forskningsprojekt om kunstmaleren Edvard Weie. Forskningsafdelingen Beckett-Fonden: DiamantEnsemblets koncertvirksomhed i Dronningesalen Fortsat drift og publikationsstøtte til Carl Nielsen Brevudgaven Fortsat støtte til seniorforsker, mag.art. Elisabeth Fabritius udgave af kunstnerparret Anna og Michael Anchers breve og fotografier. Forskningsafdelingen Støtte til dr.phil. Lennart Gottliebs forskningsprojekt om Edvard Weie. Forskningsafdelingen International Forfatterscene. Arrangementet Love, Faith, Choise i forbindelse med Søren Kierkegaard-fejringen Carl Nielsen International Kammermusikkonkurrence. Fællesprojekt mellem DR, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Det Kongelige Bibliotek i

15 Bornholms Regionskommune: Danmark set fra luften før Google. Støtte til digitalisering af luftfotos over Bornholm Canon Danmark: Støtte til udstillingen Krigens spor Fotografier fra Det Nationale Fotomuseum Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat: Fortsat drift og publikationsstøtte til Carl Nielsen Brevudgaven Carl Nielsen International Kammermusikkonkurrence. Fællesprojekt mellem DR, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Det Kongelige Bibliotek i 2015 Carlsbergfondet: Trykning og udgivelse af japanske og koreanske håndskrifter og sjældne trykte bøger i Catalogue of Oriental Manuscripts in Danish Collections, vol. 10 (COMDC). Orientalsk samling Støtte til mag.art. Lisbeth Ahlgren Jensens forskningsprojekt om musikhistorikeren Hortense Panum og musikvidenskaben. Forskningsafdelingen Udgivelse af trafikminister Gunnar Larsens dagbøger , redigeret af forskningschef, dr.phil. John T. Lauridsen i samarbejde med universitetslektor, ph.d. Joachim Lund. Forskningsafdelingen Fortsat støtte til dr.phil. Lise Busk- Jensens forskningsprojekt om det 20. århundredes kvindelige dannelsesroman. Forskningsafdelingen Fortsat støtte til tidl. museumsdirektør, mag.art. Mette Bligaards forskningsprojekt Arkitekternes fotografier. Forskningsafdelingen Fortsat støtte til forskningsstipendiat, cand.mag. Morten Møllers forskningsprojekt om forfatteren Børge Houmann. Forskningsafdelingen Fortsat støtte til ph.d. Badeloch Vera Noldus forskningsprojekt om arkitekten Philip de Lange. Forskningsafdelingen Fortsat støtte til forlagsdirektør, lic. phil. Marianne Alenius forskningsprojekt Feminae Doctae. Nordens internationale, intellektuelle kvinder Forskningsafdelingen Copenhagen Admiral Hotel: Hotelophold i forbindelse med udenlandske forfatteres deltagelse på International Forfatterscene Danmarks Radio: Mediepartner for DiamantEnsemblet (DR P2) Carl Nielsen International Kammermusikkonkurrence. Fællesprojekt mellem DR, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Det Kongelige Bibliotek i 2015 Det Strategiske Forskningsråd Støtte til forsker, ph.d. Marianne Holm Pedersens forskningsprojekt om lokal praksis og inklusion blandt unge og deres forældre i Valby Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond: Støtte til udstillingen Krigens spor Fotografier fra Det Nationale Fotomuseum sponsorering 14

16 sponsorering Ernst B. Sunds Fond: Udstillingen Fra 1. række teatertegninger gennem 100 år. Museet for Dansk Bladtegning Europakommissionens CIP-program: Digitalisering af danske samtidige bøger, småtryk og fotografier fra og om Første Verdenskrig til projektet Europeana Collections med henblik på en fælles europæisk portal i Europeana medio 2014 Foreningen Kulturnatten i København: Afholdelse af arrangementer under Kulturnatten i Det Kongelige Bibliotek Gangstedfonden: Fortsat drift og publikationsstøtte til Carl Nielsen Brevudgaven G.E.C. Gads Fond: Uddeling af den 13. H.O. Lange-Pris, Det Kongelige Biblioteks og G.E.C. Gads Fonds forskningsformidlingspris på kr. Gyldendal: Støtte til Det Humanistiske Fakultetsbiblioteks forfatterarrangementer i lit.house Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse: Støtte til udgivelse af Den smilende kamæleon. Karl Larsen ( ). Digter, journalist, militarist af forskningsbibliotekar, cand.phil. Jesper Düring Jørgensen Støtte til bogudgivelse i forbindelse med udstillingen Fra 1. række teatertegninger gennem 100 år Jurisch Legat: Erhvervelse af forfatteren Carl Erik Soyas scrapbøger Jyllands-Postens Fond: Digitalisering af Poul Erik Poulsens bladtegninger Knud Højgaards Fond: DiamantEnsemblets koncertvirksomhed i Dronningesalen Carl Nielsen International Kammermusikkonkurrence. Fællesprojekt mellem DR, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Det Kongelige Bibliotek i 2015 Kompetencesekretariatet (APU): Udvikling af kompetencer til forvaltning af det digitale bibliotek Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond: International koncertserie i Dronningesalen Støtte til udgivelse i forbindelse med udstillingen Fra 1. række teatertegninger gennem 100 år Støtte til bogudgivelse af Evald Tang Kristensens Jylland af seniorforsker, dr.phil. Palle O. Christiansen Kristeligt Dagblad: Støtte til International Forfatterscene Kulturministeriet: Danske Spil-midlerne: Driftsstøtte til Dansk Center for Musikudgivelse Kulturministeriets Forskningspulje: Fortsat støtte til forskningsbibliotekar, ph.d. Anders Toftgaards forskningsprojekt Spot på tryk. Mazarinader i Det 15

17 Kongelige Biblioteks samlinger. Nationalsamlingsafdelingen Fortsat støtte til ph.d. Kirstine Munks forskningsprojekt Jeg ved ikke hvorfor, men det virker. Nationalsamlingsafdelingen Støtte til ph.d. Eld Zieraus forskningsprojekt Model for distribueret digital bevaring. Digital Bevaring Støtte til projektforsker, mag.art. Lene Halskov Hansens forskningsprojekt På godt og ondt humor og skæmt hos den danske almue i 1800-tallet. Nationalsamlingsafdelingen Støtte til forskningsbibliotekar, ph.d. Mette Kia Krabbe Meyers forskningsprojekt På flugt fra krigen: Ingeborg Stemanns dokumentation af russiske krigsfanger i Danmark under Første Verdenskrig. Nationalsamlingsafdelingen Kulturministeriets ph.d.-pulje: Fortsat støtte til cand.scient.soc. Stig Roar Svenningsens ph.d.-stipendium i kartografi. Nationalsamlingsafdelingen Lillian og Dan Finks Fond: Støtte til udgivelse af Evald Tang Kristensens Jylland af seniorforsker, dr.phil. Palle O. Christiansen Støtte til udgivelse af Den smilende kamæleon. Karl Larsen ( ). Digter, journalist, militarist af forskningsbibliotekar, cand.phil. Jesper Düring Jørgensen Støtte til udgivelse af disputatsen Kulturradikalismens musik af universitetslektor, ph.d. Michael Fjeldsøe Lasson Andersens Fond: Støtte til bogudgivelse i forbindelse med udstillingen Fra 1. række teatertegninger gennem 100 år Lundbeckfonden: Forskningsprofessorat ved Dansk Center for Musikudgivelse Magister Jürgen Balzers Fond: Støtte til udgivelse af disputatsen Kulturradikalismens musik af universitetslektor, ph.d. Michael Fjeldsøe sponsorering Kulturministeriet, UMTS-midler til digitalisering af kulturarven: Igangsættelse af Danmarks Breve. Den Nationale Brevdatabase Kulturstyrelsen, Den digitale pulje: Danmark set fra luften før Google. Den nationale portal for luftfotografier Kulturstyrelsen, Litteratur- og personudvekslingspuljen: Arrangementer på International Forfatterscene Montana Møbler A/S: Udbygning af Skatte i Det Kongelige Bibliotek i Den Sorte Diamant Den Norske Ambassade: Koncert med Oslo Camerata Koncert med Oslo Kammerkor Novo Nordisk Fonden Fortsat støtte til dr.phil. Lennart Gottliebs forskningsprojekt om kunstmaleren Edvard Weie. Forskningsafdelingen Støtte til mag.art. Hanne Abildgaards forskningsprojekt om Barbermale- 16

18 sponsorering ren John Christensen. Forskningsafdelingen Ny Carlsbergfondet: Erhvervelse af Pia Arkes fotografier til Det Nationale Fotomuseum Erhvervelse af Erik Werners bladtegninger til Museet for Dansk Bladtegning Saxo.com: Støtte til udstillingen Digterportrætter Siemens Danmark A/S: Sponsor for DiamantEnsemblets koncertvirksomhed i Dronningesalen Hovedsponsor for Det Kongelige Biblioteks studenterklub Students Only! Den Obelske Familiefond Støtte til dr.phil. Lennart Gottliebs forskningsprojekt om kunstmaleren Edvard Weie. Forskningsafdelingen Oticon Fonden: DiamantEnsemblets koncertvirksomhed i Dronningesalen Støtte til udgivelse af disputatsen Kulturradikalismens musik af universitetslektor, ph.d. Michael Fjeldsøe Politiken-Fonden: Udstillingen Fra 1. række teatertegninger gennem 100 år. Museet for Dansk Bladtegning Mindeudstilling om tegneren Des Asmussen. Museet for Dansk Bladtegning Pressefotografforbundet: Udstillingen Krigens spor Fotografier fra Det Nationale Fotomuseum Realdania: Fortsat støtte til ph.d. Badeloch Vera Noldus forskningsprojekt om arkitekten Philip de Lange. Forskningsafdelingen Restaurant søren k: Service, rådgivning og servering ved udvalgte kulturaktiviteter Sonning-Fonden: Støtte til udgivelse af disputatsen Kulturradikalismens musik af universitetslektor, ph.d. Michael Fjeldsøe Summerbird A/S: International Forfatterscenes arrangementer Diamantklubben, Det Kongelige Biblioteks kulturklub Statens Kunstfond, Tonekunstudvalget for Klassisk Musik: Komponisthonorar til ny musik i Atriet, Diamanten Statens Kunstråd, Det Internationale Billedkunstudvalg: Fotoudstilling af Barbara Probst. Det Nationale Fotomuseum Statens Kunstråd, Forfattercentrum: De unge og de tunge arrangementer i café øieblikket Støtte til Det Humanistiske Fakultetsbiblioteks forfatterarrangementer i lit. house Statens Kunstråd, Koncertvirksomhed: Koncerter i Dronningesalen

19 Toyota-Fonden: International koncertserie i Dronningesalen Udstillingen Fra 1. række teatertegninger gennem 100 år. Museet for Dansk Bladtegning Velux Fonden: Fortsat støtte til forskningsstipendiat, cand.mag. Morten Møllers forskningsprojekt Med hilsner fra Moskva. Forskningsafdelingen Fortsat støtte til forskningsstipendiat, dr.phil. Niels W. Bruuns bidrag til Dansk Editionshistorie. Forskningsafdelingen Videoakademiet.dk: Videooptagelser af International Forfatterscene Weyse Fonden: Støtte til forskningsstipendiat, mag.art. Lisbeth Ahlgren Jensen til revision og publikation af foredraget Musikalske institutioner København i Biedermeier Wilhelm Hansen Fonden: Krig og fred tre fyraftenskoncerter med Figura Ensemble XL Print: Støtte til udstillingen Krigens Spor Fotografier fra Det Nationale Fotomuseum Aage og Johanne Louis-Hansens Fond: Carl Nielsen International Kammermusikkonkurrence. Fællesprojekt mellem DR, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Det Kongelige Bibliotek i 2015 Støtte til dr.phil. Lennart Gottliebs forskningsprojekt om kunstmaleren Edvard Weie. Forskningsafdelingen * Fondsbevillinger, der har karakter af engangsstøtte, anføres i det år, bevillingen er givet, selvom realiseringen eventuelt først sker i et senere kalenderår, typisk ved udgivelser og udstillinger. Flerårige bevillinger anføres i hele støtteperioden. sponsorering 18

20 nationalbiblioteket FOKUS Den internationale evaluering af Dansk Center for Musikudgivelse Af konstitueret centerleder, ph.d. Axel Teich Geertinger Dansk Center for Musikudgivelse (DCM) har i 2013 især gjort sig bemærket ved udgivelsen af Peter Heises ( ) store opera Drot og Marsk fra 1878 (se også fokusartiklen herom). En anden markant begivenhed i året, dog af mere intern karakter, har været den eksterne evaluering af DCM s hidtidige virke siden centrets oprettelse i Evalueringen blev foretaget af et panel af uvildige eksperter fra ind- og udland. Panelet fik til opgave at vurdere dels centrets og de enkelte udgivelsers faglige og videnskabelige niveau, dels dets fremtidsperspektiver og udviklingsmuligheder. Evalueringsrapporten blev afgivet af panelet i februar Som et kendetegn for DCM fremhæver rapporten en høj produktivitet kombineret med et højt videnskabeligt niveau i nodeudgivelserne. Historisk set er DCM først og fremmest bygget på erfaringerne fra den samlede udgave af Carl Nielsens værker, udgivet af Det Kongelige Bibliotek , og centeret har til formål at udarbejde pålidelige nodeudgaver på videnskabeligt grundlag, dog uden på forhånd at være bundet til nogen bestemt komponists værker. Evalueringsrapporten konstaterer, at denne centermodel gør det muligt at udgive nodemateriale fra et meget bredt repertoire mere eller mindre on demand, dvs. på bestilling fra musiklivet med relativt kort varsel. Denne funktion er enestående også på verdensplan, påpeger rapporten. Det er da også netop denne konstruktion, som muliggør en række samarbejdsprojekter, der udover en kritisk nodeudgave f.eks. kan omfatte opførelse og indspilning af et værk. Et konkret eksempel er DCM s udgivelse af Paul von Klenaus ( ) hidtil ukendte 9. symfoni, et stort anlagt værk fra 1945, som uropførtes af DR Symfoniorkestret ved en torsdagskoncert i marts 2014 og indspilledes på det statslige pladeselskab Dacapo. Samarbejde af denne type maksimerer effekten af DCM s arbejde og sikrer den kortest mulige vej fra forskning til anvendelse. Evalueringsrapporten giver endvidere en række anbefalinger, herunder at en langsigtet arbejdsplan med fordel kunne baseres på en generel kortlægning af behovet for kritiske nodeudgivelser i Danmark. DCM er derfor i gang med en sådan kortlægning, som involverer en lang række af både det udøvende og det akademiske musiklivs aktører. Kortlægningen skal munde ud i et idékatalog, som kan inspirere til nye samarbejdsprojekter. For yderligere at bidrage til at gøre centrets arbejde transparent, har DCM i 2013 offentliggjort sine retningslinjer for nodeudgivelser på <www.kb.dk/ dcm/udgivelser/retningslinjer> Evalueringspanelets medlemmer: 19

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G D E T K G L B I B Å R S B E R E T N I N G L I O T E K 20 14 årsberetning 2014 Forsidefoto: Tre russiske krigsfanger foran hus i Assens: Roman Pocilko (28 år), Evtik Voronickij (28 år) og Egor Kamarov (25

Læs mere

Vbu\ fmmåt) tttty. tømt. tuv qi. åtntr 4^0K. #tnt< Cmv- nt no 15. nr.4 oktober 2002 W"w w www rw. ftnrn ttu$

Vbu\ fmmåt) tttty. tømt. tuv qi. åtntr 4^0K. #tnt< Cmv- nt no 15. nr.4 oktober 2002 Ww w www rw. ftnrn ttu$ Vbu\ D E T K G L fmmåt) tu tttty tømt tuv qi åtntr tt 4^0K nt no Cmv- #tnt< FRA DET KONGELIGE 15. årgang nr.4 oktober 2002 W"w w www rw ftnrn ttu$ BIBLIOTEK INDHOLD H.O. Lange-Prisen Uddeling af forskningsformidlingspris

Læs mere

KUBIS Strategi 2014-2016

KUBIS Strategi 2014-2016 Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS Universitetsbibliotekaren 12. december 2013 Sagsnr. 2009-017825 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Strategi 2014-2016 Indhold 1. Indledning 2. Overordnet målsætning

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

B I B. Årsberetning L I O

B I B. Årsberetning L I O D E T K G L B I B Årsberetning L I O T E K 20 12 årsberetning 2012 KOLOFON Årsberetning 2012 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lisbet Crone Jensen Summary

Læs mere

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser.

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser. Kulturstyrelsen Adresse By Att.: DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Høringssvar fra danske fonde vedr. L71

Høringssvar fra danske fonde vedr. L71 Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 2 Offentligt Høringssvar fra danske fonde vedr. L71 København, 25. november 2015 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K juraogsamfundsoekonomi@skm.dk

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed - M E D H E N B L I K P Å A T Ø G E B O R G E R N E S M U L I G H E D E R F O R B E N Y T T E L S E A F S A M L I N G E R N E Masterafhandling af Heidi

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Myarchive tjenesten. Aftalevilkår for Deponering og Donation. Det Kongelige Bibliotek 22-08-2013

Myarchive tjenesten. Aftalevilkår for Deponering og Donation. Det Kongelige Bibliotek 22-08-2013 Myarchive tjenesten Aftalevilkår for Deponering og Donation Det Kongelige Bibliotek 22-08-2013 Selvaflevering af private e-mails og private arkivalier via e-mail 2 Indholdsfortegnelse Tjenestens formål...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

SS års bøger og bogkunstnere

SS års bøger og bogkunstnere SS93 50 års bøger og bogkunstnere 50 års bøger og bogkunstnere 6. oktober-9. november 1984 Gammel Holtegaard, Søllerød Forening for Boghaandværk 50 ÅRS DANSKE BØGER OG BOGKUNSTNERE 1984 af Forening for

Læs mere

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst Tabelforklaring Tabel 1. Større forskningsbiblioteker 2002 Bestand Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers bestand af materialer opgjort i fysiske enheder. Oplysningerne

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g

Å r s b e r e t n i n g D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 2008 årsberetning 2008 KOLOFON Årsberetning 2008 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Summary

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Hvad er vi? Hvad er et lokalarkiv? Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikkestatslig proveniens

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Herregården før, nu og i fremtiden

Herregården før, nu og i fremtiden Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 4 Offentlig Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Nationalmuseet Indbyder til FÆLLESSEMINAR Herregården før, nu og i fremtiden Indlæg ved: Museumschef Per

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af.

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af. Kultur- og Fritidsforvaltningen, KFU Att. borgmester Pia Allerslev Københavns Rådhus 1599 København V København, 6. april 2011 Ansøgning Jazzhus Montmartre fejrer ét års fødselsdag den 1. maj 2011 som

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g

Å r s b e r e t n i n g D e t k g l B i B Å r s b e r e t n i n g l i o t e k 2005 årsberetning 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING kolofon Forside Udsnit fra en side af et middelalderhåndskrift med drejelige skiver og data til brug

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Inspiration hentes fra udlandet

Inspiration hentes fra udlandet 2014 tidsskrift om personaleledelse I 6 udgivet af Dansk HR Inspiration hentes fra udlandet HR til gavn for hele universitetet Lisbeth Møller, Vicedirektør for HR & Organisation på Københavns Universitet

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde Bilag 4 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Brugerne som medskabere Digital Historie & Kunst Flere brugere af kommunens historiske

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket. Avisdigitalisering Fjernlånsmøde 12. november 2013 Planen Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Om bevillingerne bag Bevaring og formidling Avisdigitalisering hvordan Digitalisering

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

JAPANISME PÅ DANSK Kunst og design 1870-2010

JAPANISME PÅ DANSK Kunst og design 1870-2010 Kun de, der har et langvarigt og Indgående kendskab til et materiale, er i stand til at forny det. M I R J A M G E L F E R - J Ø R G E N S E N C IT A T F R A B O G E N JAPANISME PÅ DANSK Kunst og design

Læs mere

Databasesøgning. 1. års

Databasesøgning. 1. års Databasesøgning 1. års Gymnasiets Biblioteksbase Gymnasiets Biblioteksbase: Indeholder materialer, der fysisk befinder sig på Vordingborg Gymnasium & HFs bibliotek www.vgbib.dk Vordingborg Bibliotekerne

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Anne Sofie Fink, områdeleder for DDA Formidling af it-arkivalier og forskningsdata Rigsarkivet 14-10-2016 DeIC konference

Læs mere

Og selve navnet LANDBOHØJSKOLEN Det lever i bedste velgående i store dele af befolkningen.

Og selve navnet LANDBOHØJSKOLEN Det lever i bedste velgående i store dele af befolkningen. Kære alle sammen Tak fordi I er kommet i dag Vi skal fejre udgivelsen af bogen Mellem Land og By Landbohøjskolens historie. Bogen handler om Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles historie - fra den spæde

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR

DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR Aalborg 19-11-2014 OVERBLIK Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Avisdigitalisering hvordan Tilgængelighed hvordan får man adgang? Spørgsmål?

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

www.statsbiblioteket.dk KORT OM VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14.

www.statsbiblioteket.dk KORT OM VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14. www.statsbiblioteket.dk KORT OM STATS BIBLIOTEKET Statsbiblioteket VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Email: sb@statsbiblioteket.dk Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14.00

Læs mere

Håndbøger - bøger ved hånden

Håndbøger - bøger ved hånden "v O O G> yv> o Håndbøger - bøger ved hånden Bogvennen 1991-92 Håndbøger - bøger ved hånden Redaktion Knud H. Ditlevsen Christian Ejlers Hans Hertel Per Mollerup Forening for Boghaandværk Bogvennen 1991-92

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014 2016 SUPPLEMENT TIL UDVIKLINGSPLAN 2012 2016 DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014-2016 Supplement til UDVIKLINGSPLAN 2012-2016 Det Teologiske

Læs mere

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler Ver. 03.06.15 Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler 1 Hvad og hvor meget må du kopiere? Digitalkopiering eller fotokopiering? Kildehenvisning skal på kopierne Sådan opgør

Læs mere

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Temadag arrangeret

Læs mere

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Af Svend Hylleberg, dekan 18. december 2008 1. Indledning I foråret 2007 afleverede en arbejdsgruppe med repræsentanter for bibliotekerne ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

J.P. Jacobsen og kunsten

J.P. Jacobsen og kunsten J.P. Jacobsen og kunsten Faaborg Museum Aarhus Universitetsforlag J.P. Jacobsen og kunsten Tak for støtte til bogen og udstillingen J.P. Jacobsen og kunsten: 15. Juni Fonden A. P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Hvorfor privatarkiver?

Hvorfor privatarkiver? Hvorfor privatarkiver? Birgitte Possing, dr.phil. Seniorforsker, professor og ansvarlig for private personarkiver Rigsarkivet, Danmark Hvad er et privatarkiv? Et arkiv, der består af unika, som ikke tilhører

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl.

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. Referat Møde: Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra SA: Rigsarkiver Asbjørn Hellum, vicedirektør Ole Magnus Mølbak Andersen, vicedirektør Kirsten

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2014 Sat og tryk:

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere