Fornuftigt resultat i usædvanligt år med fusion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fornuftigt resultat i usædvanligt år med fusion"

Transkript

1 Aktionærnyt Februar 2014 Kære aktionær Du sidder nu med det første Aktionærnyt fra Fynske Bank i hænderne! Fusionen mellem Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank er en realitet. Vi vil gerne sige tak til alle for massive opbakning til fusionen. Den blev tilbage i december vedtaget på de ekstraordinære generalforsamlinger med et overvælde flertal på 96,40 procent i Svendborg Sparekasse og 96,96 procent i Vestfyns Bank. Nu befinder vi os midt i sammenlægningsprocessen. Vi er i fuld gang med at få kørt de to pengeinstitutters administration og organisation sammen. Dagligt møder vi positive og forventningsfulde kunder, der med stor interesse følger nye Fynske Bank tage form. I dette nummer af Aktionærnyt løfter vi sløret for noget af alt det arbejde, der ligger til grund for Fynske Bank. Det visuelle design. Vores arbejde med at forme de værdier, kultur, ititet og vision, som skal være vores fremtidige ledestjerne. bank. Vi glæder os til løbende at involvere dig i udviklingen. Først og fremmest ser vi frem til at se dig til vores generalforsamling og til aktionærmøderne i Fynske Bank. Rigtig god læselyst. Vi præsenterer desu centrale tal fra årsregnskabet for Der er tale om en sund og fornuftig økonomi, som gør, at vi i Fynske Bank har stor tiltro til fremti. Vi skal konsolidere os og vi skal skabe vækst. Med disse ord håber vi, at du som aktionær får en oplevelse af at komme skridtet tættere på din nye Arne Jakobsen Bankdirektør Petter Blondeau Adm. direktør Unik visuel ititet De fleste banker i dette land er enten røde eller blå. I Fynske Bank har vi gennem flere måneder arbejdet intenst på at finde ud af, hvordan vi visuelt skal se ud. Vi er hverken blevet røde eller blå. Fynske Bank er turkis. Af flere grunde. Med vores farve viser vi, at Fynske Bank ikke er som de andre. Farven udstråler seriøsitet. Frisk og moderne. Med turkis som vores kendetegn vil vi understrege, at vi tør skille os ud med en stærk og iøjnefalde integritet og ortlighed. ititet, der består af tre ringe, der fletter ind i hinan. Vi er bundet sammen i ringene. Som et symbol på tætte forbindelse mellem aktionærer, kunder og medarbejdere. Tre ringe i turkis nuancer. Sammen vil vi være en bank Fynske Bank præget af almindelig sund fornuft med et udviklende og fremsynet blik. Så vidt farven. Bag vores nye logo gemmer sig mange kreative overvejelser. Fynske Bank har en visuel

2 Aktionærnyt Fornuftigt resultat i usædvanligt år med fusion Af Petter Blondeau, adm. direktør 2013 blev et særligt og historisk år for Fynske Bank, hvor årsrapporten er præget af fusionen pr. 5. december Regnskabet for 2013 er det første si fusionen af Vestfyns Bank og Svendborg Sparekasse 5. december 2013 og er ganske særligt, idet loven foreskriver, at der alene skal aflægges et regnskab for det fortsættende selskab. Resultatet dækker derfor Svendborg Sparekasses aktiviteter for hele perio 1. januar december 2013, mens Vestfyns Banks aktiviteter alene indgår for perio 6. december 31. december Vestfyns Banks resultater før fusionen er indeholdt i egenkapital, der blev overdraget i forbindelse med fusionen. Bankens årsrapport for 2013 viser således et resultat på 14,9 mio.kr. efter skat mod 11,9 mio.kr. i Basisindtjeningen - resultatet før kursreguleringer, nedskrivninger, fusionsposter og skat - udgør 57,9 mio.kr. og er på niveau med basisresultatet året før. Dette resultat er sammensat af nettorente- og gebyrindtægter på 165,6 mio.kr. mod 163,8 mio.kr. i 2012 samt driftsomkostninger for 111,8 mio.kr, mod 109,8 mio.kr. i Kursreguleringerne er positive med 6,8 mio.kr. mod 2,5 mio.kr. i 2012 og nedskrivningerne er opgjort til 62,1 mio.kr. mod 41,1 mio.kr. i Nedskrivningerne er i 2013 øget med 33 mio.kr. som følge af en særlig privatkundegennemgang. Endvidere har banken betalt bidrag til indskydergarantifon med 5,9 mio.kr. Fusionen påvirker bankens driftsresultat med såkaldte badwill indtægter på 40,6 mio.kr. og af afholdte fusionsomkostninger med 33,8 mio.kr. primært afholdte udtrædelsesomkostninger til IT centraler. Badwill indtægten dækker over forskellen mellem værdien af aktieudstedelsen og regnskabsmæssige tilførte kapital i forbindelse med fusionen. Årets resultat Udvalgte driftsposter (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter (2013: excl. badwill) Andre driftsudgifter (excl. udgifter til indskydergarantifon samt udgifter vedr. fusion og skift af IT-leverandør) Basisresultat Kursreguleringer Nedskrivninger på udlån Indtægtsført badwill Udgifter til fusion og skift af IT-leverandør Resultat før skat Skat Årets resultat Udvalgte balanceposter (1.000 kr.) Udlån Indlån og an gæld Egenkapital Garantier m.v Nøgletal Solvensprocent 19,7% 22,1% Kernekapitalprocent 19,7% 22,1% Egenkapitalforrentning før skat 0,5% 2,9% Egenkapitalforrentning efter skat 2,2% 2,1% Udlån i forhold til indlån 75,8% 79,5% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 306,1% 287,4% Ledelsen betragter basisresultatet, der lever op til de udmeldte forventninger, som tilfredsstillende og det relativt høje nedskrivningsomfang som mindre tilfredsstillende. Resultaterne i tidligere Vestfyns Bank, der er overdraget i forbindelse med fusionen, har ligeledes levet op til udmeldte forventninger. Balancen Balancens udvikling dækker primært tilførslen ved fusionen og hovedposter viser følgende: Balancen er øget fra 3,3 mia. kr. til 5,4 mia. kr. Udlånet er øget fra 1,9 mia. kr. til 2,9 mia. kr. Indlånet er øget fra 2,2 mia. kr. til 3,9 mia. kr. Egenkapitalen er øget fra 580 mio. kr. til 798 mio. kr. Fynske Banks centrale nøgletal er solvensen, der udgør 19,7%, og solvensbehovet, som er opgjort til 9,4%. Banken har således en solvensmæssig overdækning på ikke mindre end 10,3 % point. Endvidere har vores likviditet en overdækning på godt 306% i forhold til lovens krav. Banken er således meget solid og har en komfortabel og stærk likviditet. Selvom egenkapitalforrentningen her i fusionsåret alene kan beregnes til 2,2% efter skat har bankens aktionærer over året alligevel oplevet ganske pæne kursstigninger på deres aktier, der sammenlagt over året kan opgøres til procent. Med baggrund i resultatet, fusionen og bankens udbyttepolitik indstiller bestyrelsen at der ikke betales udbytte for året. Klar til 2014 og bankens forventninger I Fynske Bank nærer vi store forventninger til Det bliver det første hele driftsår i bankens historie. Samfundsøkonomisk har vi ikke forventninger om afgørende ændringer i 2014 og låneefterspørgslen for-

3 ventes fortsat yderst begrænset. Fynske Bank forventer således en basisindtjening for 2014 på mio.kr. og forventer samtidig, at vores nedskrivninger til tab vil blive lavere end de fusionerede bankers nedskrivninger i Vi påregner yderligere fusionsomkostninger på 5-10 mio.kr. i 2014, der således bliver lavere end de samlede fusionsomkostninger, som tidligere er udmeldt. Vi ser frem til at uddybe vores årsrapport og resultater ved generalforsamlingen og aktionærmøderne. Fire stærke værdier Af Arne Jakobsen, bankdirektør Om det er i Fynske Bank i Nyborg, i Børkop eller på Thurø, så skal kunderne opleve helt særlige kultur, som kendetegner Fynske Bank. Et væsentligt arbejde i fusionen mellem Vestfyns Bank og Svendborg Sparekasse har været at få defineret de kerneværdier, der skal være Fynske Banks særkende. Vi ønsker, at vores kunder møder fire stærke værdier, når de åbner dørene i en af vores 14 afdelinger - troværdighed, nærvær, købmandskab og fremsyn. Sådan ser værdierne ud i virkelighe Ude i de enkelte afdelinger og i Fynske Banks ledelse har værdierne allerede rodfæste. Alle arbejder de på at omsætte værdierne i daglig praksis. Godt købmandskab er overortligt vigtigt. Når vi får en ny kunde, skal vi kunne se, at det både er en god forretning for kun og for os. Det er vigtigt, at vores kunder også kender præmis at vi åbent fortæller, at det skal være en god forretning for begge parter. Hans Erik Hansen, finanschef i Fynske Bank Fremsyn handler om udvikling. Vi skal sammen med kun have modet til at se ind i fremti. Se mulighederne og agere. Med fremsyn giver vi vores kunder en økonomisk fordel, overblik og sikkerhed. Fælles planer er til fælles gavn. Steen Vinum, filialdirektør i Fynske Bank i Nyborg Troværdighed betyder, at vi altid skal turde en åben og ærlig dialog med kunderne. Både om det gode og det svære. Vi har kunder også nye som har henvendt sig som har fået afslag på lån eller på at blive kunde, fordi vi har vurderet, at indtjeningen var for lav i forhold til gæl. Der er flere, som kommer tilbage til os og takker for et ærligt svar og derefter går i gang med at forbedre deres økonomi, så hænger sammen. Jacob Rasmussen, filialdirektør, Fynske Bank i Haarby En af vore bærende værdier er nærvær. Hos os må en kunde aldrig bare være et nummer. Vi sætter en stor ære i at være til stede med vores fulde opmærksomhed. Vi er imødekommende når kunderne kommer hos os, også i de tilfælde hvor vi må sige fra. Jette Rosenberg, filialdirektør i Fynske Bank i Middelfart

4 Flere års flirt bag stærkt ægteskab Af Thorsten Asbjørn Lauritsen, journalist, Asbjørn & Borberg De to bankdirektører Petter Blondeau og Arne Jakobsen lægger ikke skjul på, at Vestfyns Bank og Svendborg Sparekasse gennem længere tid havde et godt øje til hinan. Derfor var det heller ikke svært at finde en fælles vision og fire bærende værdier Gennem lang tid har de haft et godt øje til hinan. Vestfyns Bank og Svendborg Sparekasse har gennem et par år gjort tilløb til det, som nu er endt med en fusion. - Når man indgår et ægteskab, som vi har gjort, handler det i høj grad om kemi. Gennem mange snakke over de seneste år har vi mærket, at vi både forretningsmæssigt og personligt var på bølgelængde, siger Petter Blondeau, adm. direktør i Fynske Bank. Han bakkes op af Arne Jakobsen, der stod i spidsen for Vestfyns Bank. - I begge ledelser var der fremsynethed. Vi delte det samme versbillede og kunne i begge banker se et behov for at blive større, så vi ville være gearede til fremtis større krav både fra markedet og fra lovgivningen med regulering- og kapitalkrav, siger Arne Jakobsen, bankdirektør i Fynske Bank. En stærk rygsøjle Derfor var det heller ikke vanskeligt for de to banker at nå frem til vision og de fire værdier, der nu skal være bærende for Fynske Bank. - Stort set alle vores værdier overlappede. Derfor har processen med at få defineret de fire værdier været enkel, siger Arne Jakobsen. Troværdighed, nærvær, købmandskab og fremsyn har ligget i begge bankers dna, og nu er de rygsøjlen i Fynske Bank. - Mens mange af de store banker har en meget fast forretningsgang, der er styrende for medarbejdernes møde med kunder, er det vigtigt for os, at vores medarbejdere tager afsæt i enkelte kunde og nes behov. Vi giver en høj grad af frihed til vores rådgivere og afdelinger i tillid til, at de in for vores fælles rammer finder de bedste løsninger for både kun og banken, siger Petter Blondeau. Her står værdien købmandskab centralt - Vi skal give et tilfredsstillende afkast til aktionærer samtidig med, at vi er konkurrencedygtige på priser og vilkår, fremhæver Arne Jakobsen, der er overbevist om, at bankens værdisæt også er med til at skabe engagerede og målrettede medarbejdere. Ose kalder Med det afsæt ser de to ledere nedfældede vision om at blive kundernes foretrukne pengeinstitut i bankens markedsområder, som en tydelig ledestjerne. - Vi vil vinde på vores evne til nærvær og til at skabe god forretning, siger Petter Blondeau og ser derfor også frem til åbningen af nye afdeling centralt i Ose i 2014: - Begge banker havde gennem flere år gået med overvejelser om at åbne i Ose. Et marked med stort potentiale og konkurrence. Med fusionen har vi fået muskler til at åbne en større filial i Ose, med forventeligt 7-8 medarbejdere, og med både en privatog erhvervsafdeling samt formuepleje på paletten fra dag ét. Det nærværende, empatiske møde med kunder i øjenhøjde bliver det helt afgørende konkurrenceparameter, fastslår de to direktører. Her handler det om en kultur, hvor medarbejderne sætter sig selv personligt i spil.

5 Fynske Bank ny sponsor i GOG Fynske Bank indgik i februar måned et VIP sponsorat i GOG Sport A/S for resten af ne og de to næste sæsoner. Samarbejdet betyder, at Fon for Fynske Bank har ydet en donation til en ny tilskuertribune i Gudmehallerne, der forventes at være klar ved starten af næste sæson. Samtidig er Fynske Bank blevet synlige på spillertøjet og i Gudmehallerne. Som vækstorienteret bank er vi glade for at kunne brande os sammen med GOG fortæller adm. direktør Petter Blondeau og fortsætter, GOG har formået at tilpasse sig situationen og har været forandringsparate det har bl.a. været medvirkende til at holdet netop har spillet sig videre til slutspillet i hjemlige herre håndboldliga. Fynske Bank lægger også vægt på samme værdier, og det sammenholdt med synlighed GOG vil give os betyder, at vi glæder os, og har store forventninger til samarbejdet. Dette - sammen med det store og dygtige ungdomsarbejde klubben gør fortæller om en fremsynethed hos ledelsen og de frivillige hjælpere. Gode tilbud på både opsparing og lån På vores kommende aktionærmøder vil vi blandt andet løfte sløret for et attraktivt opsparingsprodukt med binding. Jo længere binding, jo højre fast rente, fortæller underdirektør Per Smith, Fynske Bank. Samtidig med et favorabelt indlånstilbud ønsker vi også i Fynske Bank at bidrage til, at der kommer gang i hjulene igen. Vi vil derfor afsætte en pulje, som vi vil låne ud til nye investeringer i energibesparende og boligforbedrende investeringer på favorable lave rentevilkår. Et tilbud der vil passe godt i tråd med regeringens genindførelse af håndværkerfradraget til private boligforbedringer, der gælder hele Af Per Smith, underdirektør Generalforsamling og aktionærmøder Ønsker du at modtage din indkaldelse til generalforsamling via post eller mail? Og ønsker du at modtage Aktionærnyt, som vi udsender to gange årligt, via post eller mail? Det kan du fortælle os ved at gå ind på Fynske Banks investorportal, hvor du fortæller os, hvordan du ønsker det. Sådan gør du: 1. Gå ind på adressen /ip 2. Log på med din NemID og gå ind på fanen min profil i menuen til venstre. 3. Indtast din , hvis du ønsker, at vi skal benytte. 4. Ved Aktionærnyt markerer du i feltet eller post. Sammen med forårsnummeret af Aktionærnyt modtager du også indbydelse til vores aktionærmøder. 5. Ved Generalforsamling markerer du i feltet . Hvis du ikke ønsker at modtage indkaldelse til generalforsamling, markerer du i feltet modtag ikke. 6. Klik på Gem indstillinger. Hvis vi ikke hører fra dig Såfremt du ikke foretager dig noget, vil tillade os at gå ud fra, at du ikke ønsker at modtage skriftlig indkaldelse til vores generalforsamling. Du vil fortsat modtage Aktionærnyt og indbydelse til aktionærmøder.

6 RadioAlfa Aktionærtilbud Den Stundesløse Tirsdag 1. april i Arena Assens En klassisk komedie om kærlighed og indbildt travlhed. Holberg viser sig her fra sin mest vittige og skarpsynede side. Stress, rastløshed, problemer med kærlighe tilsynelade evigt aktuelle emner, som Holberg for snart 300 år si spiddede med sin spidse og vittige pen. De fleste kender sikkert en stundesløs. Måske er navnet ikke som i Holbergs komedie Vielgeschrei, eller er det? Mange kender sikkert også eksempler på, hvor svært kærlighedslivet kan være, og måske en nævenyttig Kirsten-giftekniv. Så er scenen faktisk sat til Holbergs måske mest vittige og skarpsindige komedie, der, da det hele når topmålet af vanvid og morskab, ender lykkeligt trods de mange vanskeligheder. Blandt de medvirkende ses bl.a. Henrik Koefoed, Cecilie Stenspil, Sonja Oppenhagen, Ole Thestrup, Søren Hauch-Fausbøll m.fl. Aktionærpris: 175 kr. (normalpris 250 kr.) Maks. 2 billetter pr. aktionær. præsenterer OPEN AIR SVENDBORG HØJE BØGE L.O.C Open Air Høje Bøge Lørdag 17. maj 2014 Fynske Bank er sponsor for Høje Bøge Open Air i Svendborg. Som aktionær har du mulighed for at komme til årets musikbrag i Svendborg, hvor du blandt andre kan høre LOC, Burhan G og L.I.G.A. Aktionærpris: 200 kr. (normalpris 345 kr. indtil 16. maj - pris på dagen 400 kr.) Maks. 4 billetter pr. aktionær. Billetter Bestil billetter på fynskebank.dk, men vent ikke for længe, da antallet af billetter er begrænset og afsættes efter først-til-mølle princippet. CARPARK NORTH Mere info på vores facebook-side BURHAN G L.I.G.A NEVOERNE JERESBAND.DK Pris: Indtil 16. maj kr. 345,- (+ gebyr) På døren kr. 400,- Børn u. 8 år gratis ifølge med voksne Forlades pladsen u udgangsbånd er billetten ugyldig Udgangsbånd kr Mad og drikkevarer må ikke medbringes w.hø Billet.dk Sydfynsbilletten.dk lett en.d SVENDBORG TURISTFORENING RadioAlfaSydfyn.dk LØRDAG 17. MAJ 2014 PORTENE ÅBNES KL festen Arr.: SfB Venner ryk.dk Nyansættelser Hans Jørgen Larsen, 51 år, investeringsrådgiver, ansat 1. oktober med ansvar for trekantområdet Iben Laen, 37 år, kunderådgiver i Middelfart, ansat 1. december 2013 Kim Bolvig Hansen, 47 år, kunderådgiver i Kolding, ansat 2. januar 2014 Anne Merete Sørensen, 53 år, kasserer i Glamsbjerg, ansat 1. marts 2014

7 INDBYDELSE Aktionærmøder og generalforsamling Svendborg Kære Aktionær Du indbydes herved til aktionærmøde i Fynske Bank, hvor du kan høre om det forløbne år i banken, få en gennemgang af regnskabet og en orientering om udviklingen lokalt. Herefter er banken vært ved en buffet og aftenen slutter med underholdning. Du har i år mulighed for at vælge mellem følgende: Tirsdag Onsdag Mandag Onsdag Torsdag 25. marts 26. marts 31. marts 2. april 3. april Svendborg Idrætscenter, Svendborg Hotel Nyborg Strand, Nyborg Arena Assens, Assens Lillebæltshallerne, Middelfart Hotel Rudkøbing Skudehavn, Rudkøbing Generalforsamling Dario Campeotto - Danmarks største smørtenor gennem tiderne, leverer underholdningen i Svendborg Idrætscenter. Middelfart Fynske Bank afholder ordinær generalforsamling torsdag 20. marts 2014 kl på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, Svendborg. De fuldstændige forslag, kandidatlisten til repræsentantskabet mm. til dagsorens punkter kan findes på bankens hjemmeside. Tilmelding og adgangskort Du tilmelder dig aktionærmøderne online via Fynske Banks Investorportal /ip senest en uge før arrangementet. Tilmelding til bankens generalforsamling foretages ligeledes online senest mandag 17. marts. Sådan gør du: 1. gå ind på adressen /ip 2. vælg om du vil benytte dit cpr/cvr.nr. eller vp-nummer 3. indtast dit cpr/cvr.nr. eller vp-nummer 4. vælg det møde du ønsker at tilmelde dig 5. tryk på knappen tilmeld nederst 6. herefter får du et skærmbillede med bekræftelse på din tilmelding 7. ønsker du at tilmelde dig både aktionærmøde og generalforsamling skal du igennem tilmeldingsproceduren to gange I Lillebæltshallerne i Middelfart kan man opleve Dodo and the Dodos akustisk, med alle deres hits krydret med fortællinger fra bandets 25 års karriere. Nyborg og Assens Såfremt du ikke har mulighed for online tilmelding, kan du tilmelde dig ved at kontakte din lokale afdeling i Fynske Bank. Ved for mange tilmeldte til aktionærmøderne må vi desværre lade først til mølle princippet være gælde. Adgangskort til aktionærmøderne og til generalforsamlingen kan du forvente at modtage 3-5 dage efter tilmelding. Violinvirtuosen Kim Sjøgren underholder både på Hotel Nyborg Strand og i Arena Assens med et bredt repertoire og små sjove anekdoter.

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Fynske Bank åbnet i Odense. Februar 2015. www.fynskebank.dk

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Fynske Bank åbnet i Odense. Februar 2015. www.fynskebank.dk Aktionærnyt Februar 2015 Kære Aktionær Fynske Bank har, i sit første driftsår efter fusionen, realiseret et godt og tilfredsstillende resultat, hvilket du kan læse mere om i dette Aktionærnyt. Vi har samtidig

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

6 fakta om Sparekassens. soliditet 2014. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. den 31.

6 fakta om Sparekassens. soliditet 2014. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. den 31. 6 fakta om Sparekassens soliditet 2014 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud Baseret på tal pr. den 31. december 2013 02 // Åbenhed Middelfart Sparekasses tilhørsforhold og

Læs mere

Du skal træffe en vigtig beslutning for din bank Nordjyske Bank

Du skal træffe en vigtig beslutning for din bank Nordjyske Bank Til Dato: 07.01.2015 Aktionærerne Du skal træffe en vigtig beslutning for din bank Nordjyske Banks bestyrelse og repræsentantskab opfordrer dig til at stemme ja til vedtægtsændringerne på den ekstraordinære

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Soliditet Årsrapport. 6 fakta om Sparekassens. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud

Soliditet Årsrapport. 6 fakta om Sparekassens. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud Årsrapport 2010 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud 6 fakta om Sparekassens Soliditet 2011 Baseret på tal pr. den 31. december 2010 2 Åbenhed Middelfart Sparekasses tilhørsforhold

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel...

Lokal forankring gør en forskel... Lokal forankring gør en forskel... Årsr apport 20 09 Supplerende/korrigerende information til ÅRSRAPPORT 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 De uafhængige revisorers erklæring om supplerende/korrigerende

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 31. maj 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2013 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.kvartal 2015

DELÅRSRAPPORT. 1.kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT 1.kvartal 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 5. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 8 Resultatopgørelse side 9-10 Balance side 11

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2014

Delårsrapport 1. halvår 2014 21-08-2014 1 Delårsrapport 1. halvår 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden begynder at skabe resultater Telekonference 20. august 2014 21-08-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. halvår 2014 Indtjening

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Nye kontaktløse Dankort på vej. August 2015. www.fynskebank.dk

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Nye kontaktløse Dankort på vej. August 2015. www.fynskebank.dk Aktionærnyt August 2015 Kære Aktionær Vi har i Fynske Bank netop offentliggjort et godt og tilfredsstillende resultat for første halvår med vækst i basisindtjeningen, faldende nedskrivninger og stigende

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Meddelelse nr. 1/2005.

Meddelelse nr. 1/2005. Meddelelse nr. 1/2005. Skive, den 25. januar 2005 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2004 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat udgør 20,2 mio.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

6 fakta om Sparekassens. Soliditet 2011. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud

6 fakta om Sparekassens. Soliditet 2011. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud 6 fakta om Sparekassens Soliditet 2011 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud Baseret på tal pr. den 30. juni 2011 2 3 Åbenhed Middelfart Sparekasses tilhørsforhold og engagement

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing

Sådan bruger du Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing På de næste sider får du en introduktion i, hvordan du skal udfylde "Din risikoprofil" via Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing. Vi

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 30. september 2004 (9 mdr.) KORT resumé 2 centrale mål nået: Udlån

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere