Fornuftigt resultat i usædvanligt år med fusion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fornuftigt resultat i usædvanligt år med fusion"

Transkript

1 Aktionærnyt Februar 2014 Kære aktionær Du sidder nu med det første Aktionærnyt fra Fynske Bank i hænderne! Fusionen mellem Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank er en realitet. Vi vil gerne sige tak til alle for massive opbakning til fusionen. Den blev tilbage i december vedtaget på de ekstraordinære generalforsamlinger med et overvælde flertal på 96,40 procent i Svendborg Sparekasse og 96,96 procent i Vestfyns Bank. Nu befinder vi os midt i sammenlægningsprocessen. Vi er i fuld gang med at få kørt de to pengeinstitutters administration og organisation sammen. Dagligt møder vi positive og forventningsfulde kunder, der med stor interesse følger nye Fynske Bank tage form. I dette nummer af Aktionærnyt løfter vi sløret for noget af alt det arbejde, der ligger til grund for Fynske Bank. Det visuelle design. Vores arbejde med at forme de værdier, kultur, ititet og vision, som skal være vores fremtidige ledestjerne. bank. Vi glæder os til løbende at involvere dig i udviklingen. Først og fremmest ser vi frem til at se dig til vores generalforsamling og til aktionærmøderne i Fynske Bank. Rigtig god læselyst. Vi præsenterer desu centrale tal fra årsregnskabet for Der er tale om en sund og fornuftig økonomi, som gør, at vi i Fynske Bank har stor tiltro til fremti. Vi skal konsolidere os og vi skal skabe vækst. Med disse ord håber vi, at du som aktionær får en oplevelse af at komme skridtet tættere på din nye Arne Jakobsen Bankdirektør Petter Blondeau Adm. direktør Unik visuel ititet De fleste banker i dette land er enten røde eller blå. I Fynske Bank har vi gennem flere måneder arbejdet intenst på at finde ud af, hvordan vi visuelt skal se ud. Vi er hverken blevet røde eller blå. Fynske Bank er turkis. Af flere grunde. Med vores farve viser vi, at Fynske Bank ikke er som de andre. Farven udstråler seriøsitet. Frisk og moderne. Med turkis som vores kendetegn vil vi understrege, at vi tør skille os ud med en stærk og iøjnefalde integritet og ortlighed. ititet, der består af tre ringe, der fletter ind i hinan. Vi er bundet sammen i ringene. Som et symbol på tætte forbindelse mellem aktionærer, kunder og medarbejdere. Tre ringe i turkis nuancer. Sammen vil vi være en bank Fynske Bank præget af almindelig sund fornuft med et udviklende og fremsynet blik. Så vidt farven. Bag vores nye logo gemmer sig mange kreative overvejelser. Fynske Bank har en visuel

2 Aktionærnyt Fornuftigt resultat i usædvanligt år med fusion Af Petter Blondeau, adm. direktør 2013 blev et særligt og historisk år for Fynske Bank, hvor årsrapporten er præget af fusionen pr. 5. december Regnskabet for 2013 er det første si fusionen af Vestfyns Bank og Svendborg Sparekasse 5. december 2013 og er ganske særligt, idet loven foreskriver, at der alene skal aflægges et regnskab for det fortsættende selskab. Resultatet dækker derfor Svendborg Sparekasses aktiviteter for hele perio 1. januar december 2013, mens Vestfyns Banks aktiviteter alene indgår for perio 6. december 31. december Vestfyns Banks resultater før fusionen er indeholdt i egenkapital, der blev overdraget i forbindelse med fusionen. Bankens årsrapport for 2013 viser således et resultat på 14,9 mio.kr. efter skat mod 11,9 mio.kr. i Basisindtjeningen - resultatet før kursreguleringer, nedskrivninger, fusionsposter og skat - udgør 57,9 mio.kr. og er på niveau med basisresultatet året før. Dette resultat er sammensat af nettorente- og gebyrindtægter på 165,6 mio.kr. mod 163,8 mio.kr. i 2012 samt driftsomkostninger for 111,8 mio.kr, mod 109,8 mio.kr. i Kursreguleringerne er positive med 6,8 mio.kr. mod 2,5 mio.kr. i 2012 og nedskrivningerne er opgjort til 62,1 mio.kr. mod 41,1 mio.kr. i Nedskrivningerne er i 2013 øget med 33 mio.kr. som følge af en særlig privatkundegennemgang. Endvidere har banken betalt bidrag til indskydergarantifon med 5,9 mio.kr. Fusionen påvirker bankens driftsresultat med såkaldte badwill indtægter på 40,6 mio.kr. og af afholdte fusionsomkostninger med 33,8 mio.kr. primært afholdte udtrædelsesomkostninger til IT centraler. Badwill indtægten dækker over forskellen mellem værdien af aktieudstedelsen og regnskabsmæssige tilførte kapital i forbindelse med fusionen. Årets resultat Udvalgte driftsposter (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter (2013: excl. badwill) Andre driftsudgifter (excl. udgifter til indskydergarantifon samt udgifter vedr. fusion og skift af IT-leverandør) Basisresultat Kursreguleringer Nedskrivninger på udlån Indtægtsført badwill Udgifter til fusion og skift af IT-leverandør Resultat før skat Skat Årets resultat Udvalgte balanceposter (1.000 kr.) Udlån Indlån og an gæld Egenkapital Garantier m.v Nøgletal Solvensprocent 19,7% 22,1% Kernekapitalprocent 19,7% 22,1% Egenkapitalforrentning før skat 0,5% 2,9% Egenkapitalforrentning efter skat 2,2% 2,1% Udlån i forhold til indlån 75,8% 79,5% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 306,1% 287,4% Ledelsen betragter basisresultatet, der lever op til de udmeldte forventninger, som tilfredsstillende og det relativt høje nedskrivningsomfang som mindre tilfredsstillende. Resultaterne i tidligere Vestfyns Bank, der er overdraget i forbindelse med fusionen, har ligeledes levet op til udmeldte forventninger. Balancen Balancens udvikling dækker primært tilførslen ved fusionen og hovedposter viser følgende: Balancen er øget fra 3,3 mia. kr. til 5,4 mia. kr. Udlånet er øget fra 1,9 mia. kr. til 2,9 mia. kr. Indlånet er øget fra 2,2 mia. kr. til 3,9 mia. kr. Egenkapitalen er øget fra 580 mio. kr. til 798 mio. kr. Fynske Banks centrale nøgletal er solvensen, der udgør 19,7%, og solvensbehovet, som er opgjort til 9,4%. Banken har således en solvensmæssig overdækning på ikke mindre end 10,3 % point. Endvidere har vores likviditet en overdækning på godt 306% i forhold til lovens krav. Banken er således meget solid og har en komfortabel og stærk likviditet. Selvom egenkapitalforrentningen her i fusionsåret alene kan beregnes til 2,2% efter skat har bankens aktionærer over året alligevel oplevet ganske pæne kursstigninger på deres aktier, der sammenlagt over året kan opgøres til procent. Med baggrund i resultatet, fusionen og bankens udbyttepolitik indstiller bestyrelsen at der ikke betales udbytte for året. Klar til 2014 og bankens forventninger I Fynske Bank nærer vi store forventninger til Det bliver det første hele driftsår i bankens historie. Samfundsøkonomisk har vi ikke forventninger om afgørende ændringer i 2014 og låneefterspørgslen for-

3 ventes fortsat yderst begrænset. Fynske Bank forventer således en basisindtjening for 2014 på mio.kr. og forventer samtidig, at vores nedskrivninger til tab vil blive lavere end de fusionerede bankers nedskrivninger i Vi påregner yderligere fusionsomkostninger på 5-10 mio.kr. i 2014, der således bliver lavere end de samlede fusionsomkostninger, som tidligere er udmeldt. Vi ser frem til at uddybe vores årsrapport og resultater ved generalforsamlingen og aktionærmøderne. Fire stærke værdier Af Arne Jakobsen, bankdirektør Om det er i Fynske Bank i Nyborg, i Børkop eller på Thurø, så skal kunderne opleve helt særlige kultur, som kendetegner Fynske Bank. Et væsentligt arbejde i fusionen mellem Vestfyns Bank og Svendborg Sparekasse har været at få defineret de kerneværdier, der skal være Fynske Banks særkende. Vi ønsker, at vores kunder møder fire stærke værdier, når de åbner dørene i en af vores 14 afdelinger - troværdighed, nærvær, købmandskab og fremsyn. Sådan ser værdierne ud i virkelighe Ude i de enkelte afdelinger og i Fynske Banks ledelse har værdierne allerede rodfæste. Alle arbejder de på at omsætte værdierne i daglig praksis. Godt købmandskab er overortligt vigtigt. Når vi får en ny kunde, skal vi kunne se, at det både er en god forretning for kun og for os. Det er vigtigt, at vores kunder også kender præmis at vi åbent fortæller, at det skal være en god forretning for begge parter. Hans Erik Hansen, finanschef i Fynske Bank Fremsyn handler om udvikling. Vi skal sammen med kun have modet til at se ind i fremti. Se mulighederne og agere. Med fremsyn giver vi vores kunder en økonomisk fordel, overblik og sikkerhed. Fælles planer er til fælles gavn. Steen Vinum, filialdirektør i Fynske Bank i Nyborg Troværdighed betyder, at vi altid skal turde en åben og ærlig dialog med kunderne. Både om det gode og det svære. Vi har kunder også nye som har henvendt sig som har fået afslag på lån eller på at blive kunde, fordi vi har vurderet, at indtjeningen var for lav i forhold til gæl. Der er flere, som kommer tilbage til os og takker for et ærligt svar og derefter går i gang med at forbedre deres økonomi, så hænger sammen. Jacob Rasmussen, filialdirektør, Fynske Bank i Haarby En af vore bærende værdier er nærvær. Hos os må en kunde aldrig bare være et nummer. Vi sætter en stor ære i at være til stede med vores fulde opmærksomhed. Vi er imødekommende når kunderne kommer hos os, også i de tilfælde hvor vi må sige fra. Jette Rosenberg, filialdirektør i Fynske Bank i Middelfart

4 Flere års flirt bag stærkt ægteskab Af Thorsten Asbjørn Lauritsen, journalist, Asbjørn & Borberg De to bankdirektører Petter Blondeau og Arne Jakobsen lægger ikke skjul på, at Vestfyns Bank og Svendborg Sparekasse gennem længere tid havde et godt øje til hinan. Derfor var det heller ikke svært at finde en fælles vision og fire bærende værdier Gennem lang tid har de haft et godt øje til hinan. Vestfyns Bank og Svendborg Sparekasse har gennem et par år gjort tilløb til det, som nu er endt med en fusion. - Når man indgår et ægteskab, som vi har gjort, handler det i høj grad om kemi. Gennem mange snakke over de seneste år har vi mærket, at vi både forretningsmæssigt og personligt var på bølgelængde, siger Petter Blondeau, adm. direktør i Fynske Bank. Han bakkes op af Arne Jakobsen, der stod i spidsen for Vestfyns Bank. - I begge ledelser var der fremsynethed. Vi delte det samme versbillede og kunne i begge banker se et behov for at blive større, så vi ville være gearede til fremtis større krav både fra markedet og fra lovgivningen med regulering- og kapitalkrav, siger Arne Jakobsen, bankdirektør i Fynske Bank. En stærk rygsøjle Derfor var det heller ikke vanskeligt for de to banker at nå frem til vision og de fire værdier, der nu skal være bærende for Fynske Bank. - Stort set alle vores værdier overlappede. Derfor har processen med at få defineret de fire værdier været enkel, siger Arne Jakobsen. Troværdighed, nærvær, købmandskab og fremsyn har ligget i begge bankers dna, og nu er de rygsøjlen i Fynske Bank. - Mens mange af de store banker har en meget fast forretningsgang, der er styrende for medarbejdernes møde med kunder, er det vigtigt for os, at vores medarbejdere tager afsæt i enkelte kunde og nes behov. Vi giver en høj grad af frihed til vores rådgivere og afdelinger i tillid til, at de in for vores fælles rammer finder de bedste løsninger for både kun og banken, siger Petter Blondeau. Her står værdien købmandskab centralt - Vi skal give et tilfredsstillende afkast til aktionærer samtidig med, at vi er konkurrencedygtige på priser og vilkår, fremhæver Arne Jakobsen, der er overbevist om, at bankens værdisæt også er med til at skabe engagerede og målrettede medarbejdere. Ose kalder Med det afsæt ser de to ledere nedfældede vision om at blive kundernes foretrukne pengeinstitut i bankens markedsområder, som en tydelig ledestjerne. - Vi vil vinde på vores evne til nærvær og til at skabe god forretning, siger Petter Blondeau og ser derfor også frem til åbningen af nye afdeling centralt i Ose i 2014: - Begge banker havde gennem flere år gået med overvejelser om at åbne i Ose. Et marked med stort potentiale og konkurrence. Med fusionen har vi fået muskler til at åbne en større filial i Ose, med forventeligt 7-8 medarbejdere, og med både en privatog erhvervsafdeling samt formuepleje på paletten fra dag ét. Det nærværende, empatiske møde med kunder i øjenhøjde bliver det helt afgørende konkurrenceparameter, fastslår de to direktører. Her handler det om en kultur, hvor medarbejderne sætter sig selv personligt i spil.

5 Fynske Bank ny sponsor i GOG Fynske Bank indgik i februar måned et VIP sponsorat i GOG Sport A/S for resten af ne og de to næste sæsoner. Samarbejdet betyder, at Fon for Fynske Bank har ydet en donation til en ny tilskuertribune i Gudmehallerne, der forventes at være klar ved starten af næste sæson. Samtidig er Fynske Bank blevet synlige på spillertøjet og i Gudmehallerne. Som vækstorienteret bank er vi glade for at kunne brande os sammen med GOG fortæller adm. direktør Petter Blondeau og fortsætter, GOG har formået at tilpasse sig situationen og har været forandringsparate det har bl.a. været medvirkende til at holdet netop har spillet sig videre til slutspillet i hjemlige herre håndboldliga. Fynske Bank lægger også vægt på samme værdier, og det sammenholdt med synlighed GOG vil give os betyder, at vi glæder os, og har store forventninger til samarbejdet. Dette - sammen med det store og dygtige ungdomsarbejde klubben gør fortæller om en fremsynethed hos ledelsen og de frivillige hjælpere. Gode tilbud på både opsparing og lån På vores kommende aktionærmøder vil vi blandt andet løfte sløret for et attraktivt opsparingsprodukt med binding. Jo længere binding, jo højre fast rente, fortæller underdirektør Per Smith, Fynske Bank. Samtidig med et favorabelt indlånstilbud ønsker vi også i Fynske Bank at bidrage til, at der kommer gang i hjulene igen. Vi vil derfor afsætte en pulje, som vi vil låne ud til nye investeringer i energibesparende og boligforbedrende investeringer på favorable lave rentevilkår. Et tilbud der vil passe godt i tråd med regeringens genindførelse af håndværkerfradraget til private boligforbedringer, der gælder hele Af Per Smith, underdirektør Generalforsamling og aktionærmøder Ønsker du at modtage din indkaldelse til generalforsamling via post eller mail? Og ønsker du at modtage Aktionærnyt, som vi udsender to gange årligt, via post eller mail? Det kan du fortælle os ved at gå ind på Fynske Banks investorportal, hvor du fortæller os, hvordan du ønsker det. Sådan gør du: 1. Gå ind på adressen /ip 2. Log på med din NemID og gå ind på fanen min profil i menuen til venstre. 3. Indtast din , hvis du ønsker, at vi skal benytte. 4. Ved Aktionærnyt markerer du i feltet eller post. Sammen med forårsnummeret af Aktionærnyt modtager du også indbydelse til vores aktionærmøder. 5. Ved Generalforsamling markerer du i feltet . Hvis du ikke ønsker at modtage indkaldelse til generalforsamling, markerer du i feltet modtag ikke. 6. Klik på Gem indstillinger. Hvis vi ikke hører fra dig Såfremt du ikke foretager dig noget, vil tillade os at gå ud fra, at du ikke ønsker at modtage skriftlig indkaldelse til vores generalforsamling. Du vil fortsat modtage Aktionærnyt og indbydelse til aktionærmøder.

6 RadioAlfa Aktionærtilbud Den Stundesløse Tirsdag 1. april i Arena Assens En klassisk komedie om kærlighed og indbildt travlhed. Holberg viser sig her fra sin mest vittige og skarpsynede side. Stress, rastløshed, problemer med kærlighe tilsynelade evigt aktuelle emner, som Holberg for snart 300 år si spiddede med sin spidse og vittige pen. De fleste kender sikkert en stundesløs. Måske er navnet ikke som i Holbergs komedie Vielgeschrei, eller er det? Mange kender sikkert også eksempler på, hvor svært kærlighedslivet kan være, og måske en nævenyttig Kirsten-giftekniv. Så er scenen faktisk sat til Holbergs måske mest vittige og skarpsindige komedie, der, da det hele når topmålet af vanvid og morskab, ender lykkeligt trods de mange vanskeligheder. Blandt de medvirkende ses bl.a. Henrik Koefoed, Cecilie Stenspil, Sonja Oppenhagen, Ole Thestrup, Søren Hauch-Fausbøll m.fl. Aktionærpris: 175 kr. (normalpris 250 kr.) Maks. 2 billetter pr. aktionær. præsenterer OPEN AIR SVENDBORG HØJE BØGE L.O.C Open Air Høje Bøge Lørdag 17. maj 2014 Fynske Bank er sponsor for Høje Bøge Open Air i Svendborg. Som aktionær har du mulighed for at komme til årets musikbrag i Svendborg, hvor du blandt andre kan høre LOC, Burhan G og L.I.G.A. Aktionærpris: 200 kr. (normalpris 345 kr. indtil 16. maj - pris på dagen 400 kr.) Maks. 4 billetter pr. aktionær. Billetter Bestil billetter på fynskebank.dk, men vent ikke for længe, da antallet af billetter er begrænset og afsættes efter først-til-mølle princippet. CARPARK NORTH Mere info på vores facebook-side BURHAN G L.I.G.A NEVOERNE JERESBAND.DK Pris: Indtil 16. maj kr. 345,- (+ gebyr) På døren kr. 400,- Børn u. 8 år gratis ifølge med voksne Forlades pladsen u udgangsbånd er billetten ugyldig Udgangsbånd kr Mad og drikkevarer må ikke medbringes w.hø Billet.dk Sydfynsbilletten.dk lett en.d SVENDBORG TURISTFORENING RadioAlfaSydfyn.dk LØRDAG 17. MAJ 2014 PORTENE ÅBNES KL festen Arr.: SfB Venner ryk.dk Nyansættelser Hans Jørgen Larsen, 51 år, investeringsrådgiver, ansat 1. oktober med ansvar for trekantområdet Iben Laen, 37 år, kunderådgiver i Middelfart, ansat 1. december 2013 Kim Bolvig Hansen, 47 år, kunderådgiver i Kolding, ansat 2. januar 2014 Anne Merete Sørensen, 53 år, kasserer i Glamsbjerg, ansat 1. marts 2014

7 INDBYDELSE Aktionærmøder og generalforsamling Svendborg Kære Aktionær Du indbydes herved til aktionærmøde i Fynske Bank, hvor du kan høre om det forløbne år i banken, få en gennemgang af regnskabet og en orientering om udviklingen lokalt. Herefter er banken vært ved en buffet og aftenen slutter med underholdning. Du har i år mulighed for at vælge mellem følgende: Tirsdag Onsdag Mandag Onsdag Torsdag 25. marts 26. marts 31. marts 2. april 3. april Svendborg Idrætscenter, Svendborg Hotel Nyborg Strand, Nyborg Arena Assens, Assens Lillebæltshallerne, Middelfart Hotel Rudkøbing Skudehavn, Rudkøbing Generalforsamling Dario Campeotto - Danmarks største smørtenor gennem tiderne, leverer underholdningen i Svendborg Idrætscenter. Middelfart Fynske Bank afholder ordinær generalforsamling torsdag 20. marts 2014 kl på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, Svendborg. De fuldstændige forslag, kandidatlisten til repræsentantskabet mm. til dagsorens punkter kan findes på bankens hjemmeside. Tilmelding og adgangskort Du tilmelder dig aktionærmøderne online via Fynske Banks Investorportal /ip senest en uge før arrangementet. Tilmelding til bankens generalforsamling foretages ligeledes online senest mandag 17. marts. Sådan gør du: 1. gå ind på adressen /ip 2. vælg om du vil benytte dit cpr/cvr.nr. eller vp-nummer 3. indtast dit cpr/cvr.nr. eller vp-nummer 4. vælg det møde du ønsker at tilmelde dig 5. tryk på knappen tilmeld nederst 6. herefter får du et skærmbillede med bekræftelse på din tilmelding 7. ønsker du at tilmelde dig både aktionærmøde og generalforsamling skal du igennem tilmeldingsproceduren to gange I Lillebæltshallerne i Middelfart kan man opleve Dodo and the Dodos akustisk, med alle deres hits krydret med fortællinger fra bandets 25 års karriere. Nyborg og Assens Såfremt du ikke har mulighed for online tilmelding, kan du tilmelde dig ved at kontakte din lokale afdeling i Fynske Bank. Ved for mange tilmeldte til aktionærmøderne må vi desværre lade først til mølle princippet være gælde. Adgangskort til aktionærmøderne og til generalforsamlingen kan du forvente at modtage 3-5 dage efter tilmelding. Violinvirtuosen Kim Sjøgren underholder både på Hotel Nyborg Strand og i Arena Assens med et bredt repertoire og små sjove anekdoter.

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Fynske Bank åbnet i Odense. Februar 2015. www.fynskebank.dk

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Fynske Bank åbnet i Odense. Februar 2015. www.fynskebank.dk Aktionærnyt Februar 2015 Kære Aktionær Fynske Bank har, i sit første driftsår efter fusionen, realiseret et godt og tilfredsstillende resultat, hvilket du kan læse mere om i dette Aktionærnyt. Vi har samtidig

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Nye kontaktløse Dankort på vej. August 2015. www.fynskebank.dk

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Nye kontaktløse Dankort på vej. August 2015. www.fynskebank.dk Aktionærnyt August 2015 Kære Aktionær Vi har i Fynske Bank netop offentliggjort et godt og tilfredsstillende resultat for første halvår med vækst i basisindtjeningen, faldende nedskrivninger og stigende

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Hals Sparekasse. Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn. Forår 2008. Sparekassen til åbent hus 17. maj...side 2

Hals Sparekasse. Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn. Forår 2008. Sparekassen til åbent hus 17. maj...side 2 Forår 2008 Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn Så er tiden igen kommet, hvor Hals Sparekasse inviterer til det årlige garantmøde. Det bliver 25. april - i år med dansebandet 4tunez. Læs mere på

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Året 2014 i overskrifter Side 4 Bankens hovedaktiviteter Side 5 Regnskabet 2014 Side 5 Kapitalgrundlag Side 7 Kapitalstyring,

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT KEMI & LIFE SCIENCE Torsdag den 19. marts 2015 NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ 2, 5800 NYBORG VIGTIGT! Der er vigtige vedtægtsændringer til afstemning på generalforsamlingen

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Er du godt kørende? De positive resultater fortsætter Sparekassen har fundet melodien. Regnskabet for årets første ni måneder viser et overskud på 17,7 mio. kr. før skat og en

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Danske Andelskassers Bank. Generalforsamling, 29. april 2013

Danske Andelskassers Bank. Generalforsamling, 29. april 2013 Danske Andelskassers Bank Generalforsamling, 29. april 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Selskabsoplysninger. Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg CVR: 2580 2888. Hjemsted: Svendborg.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Selskabsoplysninger. Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg CVR: 2580 2888. Hjemsted: Svendborg. Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 4 Fusionen Fynske Bank Side 5 Fynske Bank s hovedaktiviteter Side 6 Året 2013 i overskrifter Side 6 Regnskabet 2013

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing

Sådan bruger du Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing På de næste sider får du en introduktion i, hvordan du skal udfylde "Din risikoprofil" via Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing. Vi

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Vejledning Tilmelding til ny sæson

Vejledning Tilmelding til ny sæson Vejledning Tilmelding til ny sæson I forbindelse med overgangen til Klubmodul som nyt medlemssystem i Triton, er proceduren for tilmelding og betaling af svømmehold ændret. Denne vejledning beskriver trinvis

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen.

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen. Kære kunde, Vi har lavet en lille guide til hvordan man handler på vores webshop. Følg blot disse anvisninger så du trygt kan foretage din bestilling. Du har jo allerede fundet vejen til Shoppen, så lad

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads og et godt sted at være kunde Kristian Gren 35 år og gift med Tina Far til Emil, Magnus, August og Sebastian Cand. Merc. Int. Markting 2 år

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Tilmelding til Åbne løb i O-service

Tilmelding til Åbne løb i O-service Tilmelding til Åbne løb i O-service Før du kan tilmelde dig via O-service, skal du have et password til hjemmesiden. Det får du ved at sende en e-mail til Tove på: klubtilmelder@horsensok.dk. Du vil så

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere