Fornuftigt resultat i usædvanligt år med fusion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fornuftigt resultat i usædvanligt år med fusion"

Transkript

1 Aktionærnyt Februar 2014 Kære aktionær Du sidder nu med det første Aktionærnyt fra Fynske Bank i hænderne! Fusionen mellem Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank er en realitet. Vi vil gerne sige tak til alle for massive opbakning til fusionen. Den blev tilbage i december vedtaget på de ekstraordinære generalforsamlinger med et overvælde flertal på 96,40 procent i Svendborg Sparekasse og 96,96 procent i Vestfyns Bank. Nu befinder vi os midt i sammenlægningsprocessen. Vi er i fuld gang med at få kørt de to pengeinstitutters administration og organisation sammen. Dagligt møder vi positive og forventningsfulde kunder, der med stor interesse følger nye Fynske Bank tage form. I dette nummer af Aktionærnyt løfter vi sløret for noget af alt det arbejde, der ligger til grund for Fynske Bank. Det visuelle design. Vores arbejde med at forme de værdier, kultur, ititet og vision, som skal være vores fremtidige ledestjerne. bank. Vi glæder os til løbende at involvere dig i udviklingen. Først og fremmest ser vi frem til at se dig til vores generalforsamling og til aktionærmøderne i Fynske Bank. Rigtig god læselyst. Vi præsenterer desu centrale tal fra årsregnskabet for Der er tale om en sund og fornuftig økonomi, som gør, at vi i Fynske Bank har stor tiltro til fremti. Vi skal konsolidere os og vi skal skabe vækst. Med disse ord håber vi, at du som aktionær får en oplevelse af at komme skridtet tættere på din nye Arne Jakobsen Bankdirektør Petter Blondeau Adm. direktør Unik visuel ititet De fleste banker i dette land er enten røde eller blå. I Fynske Bank har vi gennem flere måneder arbejdet intenst på at finde ud af, hvordan vi visuelt skal se ud. Vi er hverken blevet røde eller blå. Fynske Bank er turkis. Af flere grunde. Med vores farve viser vi, at Fynske Bank ikke er som de andre. Farven udstråler seriøsitet. Frisk og moderne. Med turkis som vores kendetegn vil vi understrege, at vi tør skille os ud med en stærk og iøjnefalde integritet og ortlighed. ititet, der består af tre ringe, der fletter ind i hinan. Vi er bundet sammen i ringene. Som et symbol på tætte forbindelse mellem aktionærer, kunder og medarbejdere. Tre ringe i turkis nuancer. Sammen vil vi være en bank Fynske Bank præget af almindelig sund fornuft med et udviklende og fremsynet blik. Så vidt farven. Bag vores nye logo gemmer sig mange kreative overvejelser. Fynske Bank har en visuel

2 Aktionærnyt Fornuftigt resultat i usædvanligt år med fusion Af Petter Blondeau, adm. direktør 2013 blev et særligt og historisk år for Fynske Bank, hvor årsrapporten er præget af fusionen pr. 5. december Regnskabet for 2013 er det første si fusionen af Vestfyns Bank og Svendborg Sparekasse 5. december 2013 og er ganske særligt, idet loven foreskriver, at der alene skal aflægges et regnskab for det fortsættende selskab. Resultatet dækker derfor Svendborg Sparekasses aktiviteter for hele perio 1. januar december 2013, mens Vestfyns Banks aktiviteter alene indgår for perio 6. december 31. december Vestfyns Banks resultater før fusionen er indeholdt i egenkapital, der blev overdraget i forbindelse med fusionen. Bankens årsrapport for 2013 viser således et resultat på 14,9 mio.kr. efter skat mod 11,9 mio.kr. i Basisindtjeningen - resultatet før kursreguleringer, nedskrivninger, fusionsposter og skat - udgør 57,9 mio.kr. og er på niveau med basisresultatet året før. Dette resultat er sammensat af nettorente- og gebyrindtægter på 165,6 mio.kr. mod 163,8 mio.kr. i 2012 samt driftsomkostninger for 111,8 mio.kr, mod 109,8 mio.kr. i Kursreguleringerne er positive med 6,8 mio.kr. mod 2,5 mio.kr. i 2012 og nedskrivningerne er opgjort til 62,1 mio.kr. mod 41,1 mio.kr. i Nedskrivningerne er i 2013 øget med 33 mio.kr. som følge af en særlig privatkundegennemgang. Endvidere har banken betalt bidrag til indskydergarantifon med 5,9 mio.kr. Fusionen påvirker bankens driftsresultat med såkaldte badwill indtægter på 40,6 mio.kr. og af afholdte fusionsomkostninger med 33,8 mio.kr. primært afholdte udtrædelsesomkostninger til IT centraler. Badwill indtægten dækker over forskellen mellem værdien af aktieudstedelsen og regnskabsmæssige tilførte kapital i forbindelse med fusionen. Årets resultat Udvalgte driftsposter (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter (2013: excl. badwill) Andre driftsudgifter (excl. udgifter til indskydergarantifon samt udgifter vedr. fusion og skift af IT-leverandør) Basisresultat Kursreguleringer Nedskrivninger på udlån Indtægtsført badwill Udgifter til fusion og skift af IT-leverandør Resultat før skat Skat Årets resultat Udvalgte balanceposter (1.000 kr.) Udlån Indlån og an gæld Egenkapital Garantier m.v Nøgletal Solvensprocent 19,7% 22,1% Kernekapitalprocent 19,7% 22,1% Egenkapitalforrentning før skat 0,5% 2,9% Egenkapitalforrentning efter skat 2,2% 2,1% Udlån i forhold til indlån 75,8% 79,5% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 306,1% 287,4% Ledelsen betragter basisresultatet, der lever op til de udmeldte forventninger, som tilfredsstillende og det relativt høje nedskrivningsomfang som mindre tilfredsstillende. Resultaterne i tidligere Vestfyns Bank, der er overdraget i forbindelse med fusionen, har ligeledes levet op til udmeldte forventninger. Balancen Balancens udvikling dækker primært tilførslen ved fusionen og hovedposter viser følgende: Balancen er øget fra 3,3 mia. kr. til 5,4 mia. kr. Udlånet er øget fra 1,9 mia. kr. til 2,9 mia. kr. Indlånet er øget fra 2,2 mia. kr. til 3,9 mia. kr. Egenkapitalen er øget fra 580 mio. kr. til 798 mio. kr. Fynske Banks centrale nøgletal er solvensen, der udgør 19,7%, og solvensbehovet, som er opgjort til 9,4%. Banken har således en solvensmæssig overdækning på ikke mindre end 10,3 % point. Endvidere har vores likviditet en overdækning på godt 306% i forhold til lovens krav. Banken er således meget solid og har en komfortabel og stærk likviditet. Selvom egenkapitalforrentningen her i fusionsåret alene kan beregnes til 2,2% efter skat har bankens aktionærer over året alligevel oplevet ganske pæne kursstigninger på deres aktier, der sammenlagt over året kan opgøres til procent. Med baggrund i resultatet, fusionen og bankens udbyttepolitik indstiller bestyrelsen at der ikke betales udbytte for året. Klar til 2014 og bankens forventninger I Fynske Bank nærer vi store forventninger til Det bliver det første hele driftsår i bankens historie. Samfundsøkonomisk har vi ikke forventninger om afgørende ændringer i 2014 og låneefterspørgslen for-

3 ventes fortsat yderst begrænset. Fynske Bank forventer således en basisindtjening for 2014 på mio.kr. og forventer samtidig, at vores nedskrivninger til tab vil blive lavere end de fusionerede bankers nedskrivninger i Vi påregner yderligere fusionsomkostninger på 5-10 mio.kr. i 2014, der således bliver lavere end de samlede fusionsomkostninger, som tidligere er udmeldt. Vi ser frem til at uddybe vores årsrapport og resultater ved generalforsamlingen og aktionærmøderne. Fire stærke værdier Af Arne Jakobsen, bankdirektør Om det er i Fynske Bank i Nyborg, i Børkop eller på Thurø, så skal kunderne opleve helt særlige kultur, som kendetegner Fynske Bank. Et væsentligt arbejde i fusionen mellem Vestfyns Bank og Svendborg Sparekasse har været at få defineret de kerneværdier, der skal være Fynske Banks særkende. Vi ønsker, at vores kunder møder fire stærke værdier, når de åbner dørene i en af vores 14 afdelinger - troværdighed, nærvær, købmandskab og fremsyn. Sådan ser værdierne ud i virkelighe Ude i de enkelte afdelinger og i Fynske Banks ledelse har værdierne allerede rodfæste. Alle arbejder de på at omsætte værdierne i daglig praksis. Godt købmandskab er overortligt vigtigt. Når vi får en ny kunde, skal vi kunne se, at det både er en god forretning for kun og for os. Det er vigtigt, at vores kunder også kender præmis at vi åbent fortæller, at det skal være en god forretning for begge parter. Hans Erik Hansen, finanschef i Fynske Bank Fremsyn handler om udvikling. Vi skal sammen med kun have modet til at se ind i fremti. Se mulighederne og agere. Med fremsyn giver vi vores kunder en økonomisk fordel, overblik og sikkerhed. Fælles planer er til fælles gavn. Steen Vinum, filialdirektør i Fynske Bank i Nyborg Troværdighed betyder, at vi altid skal turde en åben og ærlig dialog med kunderne. Både om det gode og det svære. Vi har kunder også nye som har henvendt sig som har fået afslag på lån eller på at blive kunde, fordi vi har vurderet, at indtjeningen var for lav i forhold til gæl. Der er flere, som kommer tilbage til os og takker for et ærligt svar og derefter går i gang med at forbedre deres økonomi, så hænger sammen. Jacob Rasmussen, filialdirektør, Fynske Bank i Haarby En af vore bærende værdier er nærvær. Hos os må en kunde aldrig bare være et nummer. Vi sætter en stor ære i at være til stede med vores fulde opmærksomhed. Vi er imødekommende når kunderne kommer hos os, også i de tilfælde hvor vi må sige fra. Jette Rosenberg, filialdirektør i Fynske Bank i Middelfart

4 Flere års flirt bag stærkt ægteskab Af Thorsten Asbjørn Lauritsen, journalist, Asbjørn & Borberg De to bankdirektører Petter Blondeau og Arne Jakobsen lægger ikke skjul på, at Vestfyns Bank og Svendborg Sparekasse gennem længere tid havde et godt øje til hinan. Derfor var det heller ikke svært at finde en fælles vision og fire bærende værdier Gennem lang tid har de haft et godt øje til hinan. Vestfyns Bank og Svendborg Sparekasse har gennem et par år gjort tilløb til det, som nu er endt med en fusion. - Når man indgår et ægteskab, som vi har gjort, handler det i høj grad om kemi. Gennem mange snakke over de seneste år har vi mærket, at vi både forretningsmæssigt og personligt var på bølgelængde, siger Petter Blondeau, adm. direktør i Fynske Bank. Han bakkes op af Arne Jakobsen, der stod i spidsen for Vestfyns Bank. - I begge ledelser var der fremsynethed. Vi delte det samme versbillede og kunne i begge banker se et behov for at blive større, så vi ville være gearede til fremtis større krav både fra markedet og fra lovgivningen med regulering- og kapitalkrav, siger Arne Jakobsen, bankdirektør i Fynske Bank. En stærk rygsøjle Derfor var det heller ikke vanskeligt for de to banker at nå frem til vision og de fire værdier, der nu skal være bærende for Fynske Bank. - Stort set alle vores værdier overlappede. Derfor har processen med at få defineret de fire værdier været enkel, siger Arne Jakobsen. Troværdighed, nærvær, købmandskab og fremsyn har ligget i begge bankers dna, og nu er de rygsøjlen i Fynske Bank. - Mens mange af de store banker har en meget fast forretningsgang, der er styrende for medarbejdernes møde med kunder, er det vigtigt for os, at vores medarbejdere tager afsæt i enkelte kunde og nes behov. Vi giver en høj grad af frihed til vores rådgivere og afdelinger i tillid til, at de in for vores fælles rammer finder de bedste løsninger for både kun og banken, siger Petter Blondeau. Her står værdien købmandskab centralt - Vi skal give et tilfredsstillende afkast til aktionærer samtidig med, at vi er konkurrencedygtige på priser og vilkår, fremhæver Arne Jakobsen, der er overbevist om, at bankens værdisæt også er med til at skabe engagerede og målrettede medarbejdere. Ose kalder Med det afsæt ser de to ledere nedfældede vision om at blive kundernes foretrukne pengeinstitut i bankens markedsområder, som en tydelig ledestjerne. - Vi vil vinde på vores evne til nærvær og til at skabe god forretning, siger Petter Blondeau og ser derfor også frem til åbningen af nye afdeling centralt i Ose i 2014: - Begge banker havde gennem flere år gået med overvejelser om at åbne i Ose. Et marked med stort potentiale og konkurrence. Med fusionen har vi fået muskler til at åbne en større filial i Ose, med forventeligt 7-8 medarbejdere, og med både en privatog erhvervsafdeling samt formuepleje på paletten fra dag ét. Det nærværende, empatiske møde med kunder i øjenhøjde bliver det helt afgørende konkurrenceparameter, fastslår de to direktører. Her handler det om en kultur, hvor medarbejderne sætter sig selv personligt i spil.

5 Fynske Bank ny sponsor i GOG Fynske Bank indgik i februar måned et VIP sponsorat i GOG Sport A/S for resten af ne og de to næste sæsoner. Samarbejdet betyder, at Fon for Fynske Bank har ydet en donation til en ny tilskuertribune i Gudmehallerne, der forventes at være klar ved starten af næste sæson. Samtidig er Fynske Bank blevet synlige på spillertøjet og i Gudmehallerne. Som vækstorienteret bank er vi glade for at kunne brande os sammen med GOG fortæller adm. direktør Petter Blondeau og fortsætter, GOG har formået at tilpasse sig situationen og har været forandringsparate det har bl.a. været medvirkende til at holdet netop har spillet sig videre til slutspillet i hjemlige herre håndboldliga. Fynske Bank lægger også vægt på samme værdier, og det sammenholdt med synlighed GOG vil give os betyder, at vi glæder os, og har store forventninger til samarbejdet. Dette - sammen med det store og dygtige ungdomsarbejde klubben gør fortæller om en fremsynethed hos ledelsen og de frivillige hjælpere. Gode tilbud på både opsparing og lån På vores kommende aktionærmøder vil vi blandt andet løfte sløret for et attraktivt opsparingsprodukt med binding. Jo længere binding, jo højre fast rente, fortæller underdirektør Per Smith, Fynske Bank. Samtidig med et favorabelt indlånstilbud ønsker vi også i Fynske Bank at bidrage til, at der kommer gang i hjulene igen. Vi vil derfor afsætte en pulje, som vi vil låne ud til nye investeringer i energibesparende og boligforbedrende investeringer på favorable lave rentevilkår. Et tilbud der vil passe godt i tråd med regeringens genindførelse af håndværkerfradraget til private boligforbedringer, der gælder hele Af Per Smith, underdirektør Generalforsamling og aktionærmøder Ønsker du at modtage din indkaldelse til generalforsamling via post eller mail? Og ønsker du at modtage Aktionærnyt, som vi udsender to gange årligt, via post eller mail? Det kan du fortælle os ved at gå ind på Fynske Banks investorportal, hvor du fortæller os, hvordan du ønsker det. Sådan gør du: 1. Gå ind på adressen /ip 2. Log på med din NemID og gå ind på fanen min profil i menuen til venstre. 3. Indtast din , hvis du ønsker, at vi skal benytte. 4. Ved Aktionærnyt markerer du i feltet eller post. Sammen med forårsnummeret af Aktionærnyt modtager du også indbydelse til vores aktionærmøder. 5. Ved Generalforsamling markerer du i feltet . Hvis du ikke ønsker at modtage indkaldelse til generalforsamling, markerer du i feltet modtag ikke. 6. Klik på Gem indstillinger. Hvis vi ikke hører fra dig Såfremt du ikke foretager dig noget, vil tillade os at gå ud fra, at du ikke ønsker at modtage skriftlig indkaldelse til vores generalforsamling. Du vil fortsat modtage Aktionærnyt og indbydelse til aktionærmøder.

6 RadioAlfa Aktionærtilbud Den Stundesløse Tirsdag 1. april i Arena Assens En klassisk komedie om kærlighed og indbildt travlhed. Holberg viser sig her fra sin mest vittige og skarpsynede side. Stress, rastløshed, problemer med kærlighe tilsynelade evigt aktuelle emner, som Holberg for snart 300 år si spiddede med sin spidse og vittige pen. De fleste kender sikkert en stundesløs. Måske er navnet ikke som i Holbergs komedie Vielgeschrei, eller er det? Mange kender sikkert også eksempler på, hvor svært kærlighedslivet kan være, og måske en nævenyttig Kirsten-giftekniv. Så er scenen faktisk sat til Holbergs måske mest vittige og skarpsindige komedie, der, da det hele når topmålet af vanvid og morskab, ender lykkeligt trods de mange vanskeligheder. Blandt de medvirkende ses bl.a. Henrik Koefoed, Cecilie Stenspil, Sonja Oppenhagen, Ole Thestrup, Søren Hauch-Fausbøll m.fl. Aktionærpris: 175 kr. (normalpris 250 kr.) Maks. 2 billetter pr. aktionær. præsenterer OPEN AIR SVENDBORG HØJE BØGE L.O.C Open Air Høje Bøge Lørdag 17. maj 2014 Fynske Bank er sponsor for Høje Bøge Open Air i Svendborg. Som aktionær har du mulighed for at komme til årets musikbrag i Svendborg, hvor du blandt andre kan høre LOC, Burhan G og L.I.G.A. Aktionærpris: 200 kr. (normalpris 345 kr. indtil 16. maj - pris på dagen 400 kr.) Maks. 4 billetter pr. aktionær. Billetter Bestil billetter på fynskebank.dk, men vent ikke for længe, da antallet af billetter er begrænset og afsættes efter først-til-mølle princippet. CARPARK NORTH Mere info på vores facebook-side BURHAN G L.I.G.A NEVOERNE JERESBAND.DK Pris: Indtil 16. maj kr. 345,- (+ gebyr) På døren kr. 400,- Børn u. 8 år gratis ifølge med voksne Forlades pladsen u udgangsbånd er billetten ugyldig Udgangsbånd kr Mad og drikkevarer må ikke medbringes w.hø Billet.dk Sydfynsbilletten.dk lett en.d SVENDBORG TURISTFORENING RadioAlfaSydfyn.dk LØRDAG 17. MAJ 2014 PORTENE ÅBNES KL festen Arr.: SfB Venner ryk.dk Nyansættelser Hans Jørgen Larsen, 51 år, investeringsrådgiver, ansat 1. oktober med ansvar for trekantområdet Iben Laen, 37 år, kunderådgiver i Middelfart, ansat 1. december 2013 Kim Bolvig Hansen, 47 år, kunderådgiver i Kolding, ansat 2. januar 2014 Anne Merete Sørensen, 53 år, kasserer i Glamsbjerg, ansat 1. marts 2014

7 INDBYDELSE Aktionærmøder og generalforsamling Svendborg Kære Aktionær Du indbydes herved til aktionærmøde i Fynske Bank, hvor du kan høre om det forløbne år i banken, få en gennemgang af regnskabet og en orientering om udviklingen lokalt. Herefter er banken vært ved en buffet og aftenen slutter med underholdning. Du har i år mulighed for at vælge mellem følgende: Tirsdag Onsdag Mandag Onsdag Torsdag 25. marts 26. marts 31. marts 2. april 3. april Svendborg Idrætscenter, Svendborg Hotel Nyborg Strand, Nyborg Arena Assens, Assens Lillebæltshallerne, Middelfart Hotel Rudkøbing Skudehavn, Rudkøbing Generalforsamling Dario Campeotto - Danmarks største smørtenor gennem tiderne, leverer underholdningen i Svendborg Idrætscenter. Middelfart Fynske Bank afholder ordinær generalforsamling torsdag 20. marts 2014 kl på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, Svendborg. De fuldstændige forslag, kandidatlisten til repræsentantskabet mm. til dagsorens punkter kan findes på bankens hjemmeside. Tilmelding og adgangskort Du tilmelder dig aktionærmøderne online via Fynske Banks Investorportal /ip senest en uge før arrangementet. Tilmelding til bankens generalforsamling foretages ligeledes online senest mandag 17. marts. Sådan gør du: 1. gå ind på adressen /ip 2. vælg om du vil benytte dit cpr/cvr.nr. eller vp-nummer 3. indtast dit cpr/cvr.nr. eller vp-nummer 4. vælg det møde du ønsker at tilmelde dig 5. tryk på knappen tilmeld nederst 6. herefter får du et skærmbillede med bekræftelse på din tilmelding 7. ønsker du at tilmelde dig både aktionærmøde og generalforsamling skal du igennem tilmeldingsproceduren to gange I Lillebæltshallerne i Middelfart kan man opleve Dodo and the Dodos akustisk, med alle deres hits krydret med fortællinger fra bandets 25 års karriere. Nyborg og Assens Såfremt du ikke har mulighed for online tilmelding, kan du tilmelde dig ved at kontakte din lokale afdeling i Fynske Bank. Ved for mange tilmeldte til aktionærmøderne må vi desværre lade først til mølle princippet være gælde. Adgangskort til aktionærmøderne og til generalforsamlingen kan du forvente at modtage 3-5 dage efter tilmelding. Violinvirtuosen Kim Sjøgren underholder både på Hotel Nyborg Strand og i Arena Assens med et bredt repertoire og små sjove anekdoter.

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Fynske Bank åbnet i Odense. Februar 2015. www.fynskebank.dk

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Fynske Bank åbnet i Odense. Februar 2015. www.fynskebank.dk Aktionærnyt Februar 2015 Kære Aktionær Fynske Bank har, i sit første driftsår efter fusionen, realiseret et godt og tilfredsstillende resultat, hvilket du kan læse mere om i dette Aktionærnyt. Vi har samtidig

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Søren Dahl fra Cafe Hack - Radioens bedste ven Årsregnskab 2011 - Tilfredsstillende basisindtjening, men utilfredsstillende resultat Efterløn eller ej? -

Læs mere

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010 Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010 Læs om: Solen titter atter frem bag skyerne Virksomhed med vokseværk Når du går, gavner det både helbred og humør ØkonomiEftersyn Tilfredsstillende resultat i et turbulent

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Selskabsoplysninger. Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg CVR: 2580 2888. Hjemsted: Svendborg.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Selskabsoplysninger. Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg CVR: 2580 2888. Hjemsted: Svendborg. Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 4 Fusionen Fynske Bank Side 5 Fynske Bank s hovedaktiviteter Side 6 Året 2013 i overskrifter Side 6 Regnskabet 2013

Læs mere

Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse

Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Årsrapport 2014 Hoved- og nøgletal // 2 Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Beløb i 1.000 kr. 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og gebyrindtægter 371.991 332.387 305.444 319.199 276.938 Kursreguleringer

Læs mere

Kunde Bank Nr. 2 August 2010

Kunde Bank Nr. 2 August 2010 Kunde Bank Nr. 2 August 2010 Læs om: Pænt halvårsresultat Vigtigt at vælge det rigtige boliglån Krisen - en lærerig proces for Hilmars Camping Unge til både bank og bowling Pænt halvårsresultat i svære

Læs mere

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance 5 Kapital, solvens, likviditet og risikorapportering 5 Kapital og solvens 6 Likviditet

Læs mere

GarantenForår 2011. MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi. www.sparv.

GarantenForår 2011. MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi. www.sparv. GarantenForår 2011 MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi www.sparv.dk FLOT OVERSKUD i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Klokkerholm projekt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Året 2014 i overskrifter Side 4 Bankens hovedaktiviteter Side 5 Regnskabet 2014 Side 5 Kapitalgrundlag Side 7 Kapitalstyring,

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Vendsyssel 55 PLUS. Nyt fordelsprogram. - for dig der ser fremad! Læs også om: Tid til pensionstjek Sammenlægning af 2 Brovst afdelinger Kundebesøg

Vendsyssel 55 PLUS. Nyt fordelsprogram. - for dig der ser fremad! Læs også om: Tid til pensionstjek Sammenlægning af 2 Brovst afdelinger Kundebesøg GarantenForår 21 Nyt fordelsprogram Vendsyssel 55 PLUS - for dig der ser fremad! Læs også om: Tid til pensionstjek Sammenlægning af 2 Brovst afdelinger Kundebesøg www.sparv.dk 29 blev et tilfredsstillende

Læs mere

Hold på hat og briller. Sponsorater. Accepter livet. når du går i banken. Det handler om engagement. og drop selvmedlidenheden, siger Anders Hansen

Hold på hat og briller. Sponsorater. Accepter livet. når du går i banken. Det handler om engagement. og drop selvmedlidenheden, siger Anders Hansen S E P T E M B E R 2 0 0 9 K U N D e - o G A K t I o N æ r m A G A S I N Hold på hat og briller når du går i banken Sponsorater Det handler om engagement Accepter livet og drop selvmedlidenheden, siger

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Det simple liv. Tættere på erhvervskunderne. Bonderøven er med på bankens aktionærmøder

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Det simple liv. Tættere på erhvervskunderne. Bonderøven er med på bankens aktionærmøder Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Det simple liv Bonderøven er med på bankens aktionærmøder Tættere på erhvervskunderne Nye erhvervscentre giver unikke muligheder Indhold: Forandre for at

Læs mere

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen.

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen. Fokus Sparekassen udvider med tre nye afdelinger De tre nye afdelinger i Skovlund, Alslev og Billum har fået solidt fodfæste. Side 18 september 2010 Side 5 Århus-virksomhed har valgt Sparekassen Den tætte

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Fælleskassens beretning 2005

Fælleskassens beretning 2005 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Årsrapport 2005 Fælleskassens beretning

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Årsrapport 21 acceptabelt resultat med plus på bundlinjen Lillebror-ånd giver succes tv-værten Peter Ingemann er årets gæstetaler på aktionærmøderne 1 års

Læs mere

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering

Læs mere

Spar Nord Banks årsrapport 2007

Spar Nord Banks årsrapport 2007 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr. 1. 2008 Kontaktperson: Ole Madsen 96 34 40 21 Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat.

Læs mere

SJournalen. August 2014. Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift!

SJournalen. August 2014. Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift! SJournalen August 2014 2 Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift! 2014 Kandidat-opstilling - til Sparekassen Thys repræsentantskabsvalg oktober/november 2014 Navn: Stilling: Adresse: Postnr: By: Cpr.

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2013 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Resumé... 1 Introduktion til temasider: Plan 218.... 2 Hoved- og nøgletal 2009-2013... 3 Ledelsesberetning... 4-24 Plan 218 nye mål for vækst

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 InDholDSfortegnelSe Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra det

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere