Virus & Orme. - en Teknisk Analyse. IT-sikkerhed Underviser: Freddie Drewsen Type: Miniprojekt. Udarbejdet af: Morton Christiansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virus & Orme. - en Teknisk Analyse. IT-sikkerhed Underviser: Freddie Drewsen Type: Miniprojekt. Udarbejdet af: Morton Christiansen"

Transkript

1 Virus & Orme - en Teknisk Analyse Fag: IT-sikkerhed Underviser: Freddie Drewsen Type: Miniprojekt Udarbejdet af: Morton Christiansen CPR-nr.: xxxx 0

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Spredningsmekanismer Stealth mekanismer I/O interface Payload DDoS/DRDoS Økonomisk kriminalitet Prævention Konklusion...15 Litteraturliste...17 Bilag

3 1. Indledning Når man tager adskillige computere og sætter sammen over net har man et distribueret system. Et effektivt distribueret system samler alle computernes regnekraft og båndbredde, og får hermed en enorm kapacitet. Eksempler på udnyttelse af denne kapacitet er brute force brydningen af DES via Internet PC er og en supercomputer på blot 22 timer og 15 minutter [1; 2], samt de succesfulde DDoS angreb mod websites som bl.a. CNN, Yahoo! og E-Bay [3]. Et distribueret system styret af en ondsindet person udgør dermed en enorm trussel. Det netværk af inficerede computere, som orme og netbårne virus danner, kan ses som et sådant distribueret system. Dette gælder specielt når skaberen er i stand til at give input til, og få output fra, de inficerede systemer. Selv uden dette I/O interface kan orme/virus gøre stor skade: den første offentligt kendte orm in the wild Internet Worm fik således 10% af computerne på det atombombesikre daværende ARPANet til midlertidigt at være utilgængelige [4] og resulterede bl.a. som direkte konsekvens i dannelsen af Computer Emergency Response Team (CERT) [5]. Truslen fra virus og orme er bestemt ikke blevet mindre siden da: nye tal indikerer, at for det meste af 2002 har mellem hver indeholdt en virus eller orm [6], antallet af sårbarheder (som orme og virus potentielt kan udnytte) rapporteret til CERT i de første 3 kvartaler af 2002 har næsten været lige så mange som for hele 2001 og 2000 tilsammen 1, og en nylig analyse fra IDC baseret på 200 interviews anslår den samlede udgift for danske virksomheder til genetablering af data og tabt omsætning pga. virusangreb i 2001 til at udgøre knap 3 mia. kr. [9]. Orme og virus har yderligere den egenskab at de bryder ind og kører under givne bruger- eller systemrettigheder, hvorfor de i princippet kan gøre alt som disse brugere/systemer kan. Således har nyere orme og virus brudt systemers konfidentialitet ved f.eks. at sende lokale personlige dokumenter til alle i ens kontaktbog (e.g. SirCam), brudt integritet ved f.eks. at deface websites (e.g. Code Red), og ødelagt tilgængelighed ved f.eks. at slette filer. Ved orme forstås selvstændige programmer, som spreder sig ved at lave dupletter af sig selv på andre drev, systemer eller netværk. Ved virus forstås koder der hægter sig på andre programmer [8; 17]. Denne opgave vil vise at den nærmeste fremtids orme og virus kan være endnu farligerere end dem vi kender idag. Den vil fokusere på de overordnede mekanismer i nutidens orme og virus, og kigge på hvordan disse kan optimeres til at gøre mest mulig skade, set i perspektiv af den teknologi der allerede i dag er tilgængelig. Fokus på den nærmeste fremtids orme og virus er nødvendig for at kunne forberede beskyttelsesmekanismer mod dem, samt for at skabe awareness omkring problematikken. Således diskuteres i kapitel 2 hvordan orme/virus hurtigst muligt kan sprede sig til flest mulige systemer. I kapitel 3 diskuteres kort stealth mekanismer, hvorved ormen/virussen kan undgå at blive opdaget. I kapitel 4 ses på hvordan ormen/virussen kan styres og give output til dens skaber f.eks. modtage kommandoer om at indlede et DDoS angreb, eller sende fortrolige informationer til skaberen. I kapitel 5 kigges på payload når ormen/virussen har inficeret flest mulige systemer, hvilke handlinger kan det da : 1090, 2001: 2437, Q1-Q3 2002: 3222 [7] 2

4 foretage for at udføre mest mulig skade? Endelig kigges i kapitel 6 overordnet på mulige præventionsmidler 2. Af pladshensyn afgrænser opgaven sig til at omhandle infektioner på traditionelle computersystemer, hvorfor den relevante diskussion om ormes/virussers potentielle spredning til mobiltelefoner, PDAer o.l. ikke medtages. 2. Spredningsmekanismer Det er yderst afgørende for en ny orm eller virus, at den spreder sig hurtigst muligt fra starten af. Det tager noget tid for antivirus selskaber at udvikle en signatur på virusset/ormen, og få denne aktiveret hos kunderne, og det er i denne tid virusset/ormen møder mindst modstand. Kommer virusen/ormen før antivirus kan opdage det, får den ligeledes en række første træk fordele, bl.a. kan den forsøge at gøre antivirus systemet uvirksomt, den kan nå at få aktiveret sin payload, såsom at udsende fortrolige oplysninger, osv. De fleste netbårne orme/virusser leder efter sårbare systemer ved simpel IP scanning af Internettet. Problemet herved er at langt størstedelen af de scannede IP er ikke indeholder et sårbart system ormen spilder kostbar tid. Selv ved en eksponentiel spredning er udviklingen langsom i de værdifulde starttimer, som f.eks. illustreret 3 ved spredningen af Code Red: Ønsket om en hurtigere spredning vil kunne nås, hvis forfatteren først selv scanner en stor del af Internettet efter den sårbarhed som hans orm/virus skal udnytte og laver en liste med disse sites. Første infektion får så hele listen, og giver halvdelen af listen videre til dens første infektion osv. således at hver IP på listen kun scannes en gang. Selv hvis 80% af de tidligere sårbare systemer er blevet patched i perioden mellem forfatteren opdagede dem og ormen bliver aktiveret, er en 1:5 hit ratio betydlig bedre end f.eks. 1:2000 ved normal tilfældig scanning. 2 Et af kendetegne ved IT-sikkerhed er, at det er et våbenkapløb: et system udgives checket af sikkerhedsfolk, hackere o.a. finder et sikkerhedshul, hullet lappes, der findes et nyt hul, osv. Konsekvensen for opgavens opbygning er at ræventionsmidler uundgåeligt også kommer til at blive diskuteret i de øvrige penetrationsafsnit, da de to ting hænger nøje sammen. 3 Diagrammet stammer fra en forelæsningsplanche fra Dubex [29, p. 45] 3

5 Når denne hitliste er brugt op, bør ormen/virussen dels forsøge at dybdepenetrere det interne netværk, dels forsøge at sprede sig yderligere på Internettet. Førsteprioriteten er her tilgængelig information fra sniffing 4 om valide adresser, URLer fra f.eks. et history katalog, samt øvrige netværkskonfigurationsfiler, der specificerer hvilke IP er det pågældende system er forbundet med, da disse adresser med stor sikkerhed eksisterer. Herefter kan den scanne de IP adresser, der er reserveret til intern brug, samt i rækkefølge de Internet adresser lige efter den selv. Når den herefter støder på et allerede inficeret system, ved den at dens kloner har scannet det efterfølgende område. Derfor stopper den, tager en ny tilfældig adresse, og begynder derfra i rækkefølge. Dette sikrer mindst mulig scanning af de samme IP-adresser. Metoden kan ligeledes anvendes til at finde ud af, hvornår den skal indstille scanning f.eks. når den er rendt ind i 50 infektioner af sig selv. Herved ungås det problem som Loveletter rendte ind i ved at sende bunkevis af breve til de samme kontoer, der resulterede i at mailserverne crashede. I det hele taget gælder det for både orme og virus om at lave mindst mulig støj, og ikke at smadre den båndbredde og de servere som de er afhængige af. Man kan argumentere for at selvformerende 5 orme/virus ikke burde kunne penetrere det interne netværk udefra, da Internet servere jo altid bør befinde sig på en DMZ heraf også et argument for at man måske bør give scanning af Internettet større prioritet. Omvendt er det på de interne net ormene/virus kan gøre størst skade, og i virkelighedens verden er langt fra alle firewall arkitekturer fornuftigt sat op. Et eksempel er IT-højskolens, der skam har firewall, men har valgt at placere Internet Webserveren hvorpå et par hundrede elever i øvrigt eksperimenterer med server side scripting direkte på VIP segmentet. VIP segmentet er de ansattes, administrationens & enkelte firmaers interne net, og indeholder bl.a. en eksamensdatabase, patentbeskyttede værker, osv. Orme/virus der er afhængige af en bruger for at køre har ofte endnu bedre muligheder for at sprede sig på det interne net. Hvad enten kilden er s, downloads, eller disketter bliver virusset aktiveret direkte på det interne net, hvor den pågældende klient befinder sig. Et eksempel er . Viruserne anvender her ofte social engineering for at lokke brugerne til at køre den vedhæftede virus. F.eks. sender Loveletter en mail der beder brugeren om kindly check the attached LOVELETTER coming from me.. Da mailen kommer fra én brugeren kender, er der større sandsynlighed for at modtageren åbner den. Virusset bliver da aktiveret og sender sig videre til personer i adressebogen hos den nye person. Hybrider mellem orme og virus er ligeledes blevet udbredt. Klez.H er et eksempel herpå: for det første forsøger den at køre sig selv i Outlook, idet den udnytter en ActiveX sårbarhed i Outlook uden brugerens aktive handling og uden på dette tidspunkt at have hæftet sig på andre programmer (i.e. orme funktionalitet). Derudover anvender den social engineering, og kan sammensætte en lang række forskellige subjects, og mails. Kører brugeren først den vedhæftede fil, installeres, udover Klez.h, en companion virus, der dels spreder sig når den bliver kørt, dels selv forsøger at formere sig til delte Windows netværksdrev. 4 Sniffing gøres absolut lettest på netværk forbundet med hubs, da disse broadcaster netværkspakkerne til alle forbundede computere, men det kan ofte også godt lade sig gøre på switches. Dette skyldes ARPs dynamiske mapping af MAC adresser. Når et system ønsker at kommunikere med en nabo (inkl. default gatewayen) ARP broadcaster den i søgen efter hardware adressen på destinationen. Destinationen svarer herefter med sin hardware adresse og kommunikationen kan begynde. Men ARP kan let spoofes derfor kan en hacker svare på en broadcast og udgive sig for den søgte, hvorefter han modtager pakkerne. Disse kan så sniffes og videresendes til den korrekte destination i.e. et Man In The Middle angreb [24]. 5 Dvs. orme/virus der ikke er afhængige af en eksekvering fra en bruger for at sprede sig. 4

6 En orm/virus der er afhængig af at brugeren aktiverer den, rammer typisk bredere end en selvformerende orm/virus, da den ikke er afhængig af et bug. En sådan orm/virus kan således laves til at køre på de fleste Windows systemer, mens en automatisk, selvformerende orm/virus typisk vil være rettet mod en speciel bug i en bestemt version af f.eks. websereveren IIS. Omvendt har selvformerende programmer i teorien en bedre mulighed for hurtig spredning, da de ikke kræver aktivering af langsomme brugere dette forudsat at ormen/virussen ikke skal lede i meget lang tid mellem de inficerede systemer. Spørgsmålet opstår da, om man kan lave en selvformerende orm/virus der rammer bredere. Internet Worm forsøgte f.eks. både at udnytte en trapdoor i sendmail, et bufferoverflow i fingerd, trust relationer mellem det inficerede og tilknyttede systemer, samt at brute force passwords [10]. Problemet er at jo flere bugs ormen skal kunne udnytte, desto større bliver den kode der skal spredes dermed bliver spredningen langsommere og danner mere mistænksom trafik som f.eks. et IDS kan reagere på. En mulighed synes at være, at når ormen/virussen ikke længere mener at kunne inficere flere systemer (e.g. den er rendt ind i 50 kloner) skifter den til en ny mode, hvor den slår de fundne systemer op i en sårbarhedsdatabase. SecurityFocus [27] indeholder en meget omfattende af slagsen, baseret bl.a. på Bugtraq, der passende kunne bruges 6. Forfatteren laver inden ormen sættes fri en kopi af denne database, idet han sørger for at frasortere sårbarheder der ikke indeholder exploit eksempler. Den første infektion på f.eks. hver ny inficeret klasse B blok får denne database overført de øvrige orme/virus indeholder blot en henvisning til sidst udnævnte blok mester. Ormene/virusserne på B blokken kan evt. vente lidt med at udpege blok mesteren, og først via sniffing eller på hver enkelt host måle sig frem til hvilken IP der modtager mest data. Da der bliver sendt en hel del pakker til blok mesteren bør den med mest trafik oftest udpeges til blok mester. Hver blok mester kan derudover med fordel indeholde en stack fingerprint database. Heraf gøres det muligt at identificere systemer ikke kun på baggrund af banner (der kan være forfalsket eller ikke-eksisterende), men også på baggrund af systemspecifikke forskelle i dannelsen af TCP/IP pakker [28]. De enkelte orme/virus scanner dermed det ønskede net, og laver en liste med bl.a. IP numre og tilhørende stack fingerprint, samt banner information og sender denne liste til blok mesteren f.eks. hver time. Hvis blok mesteren indeholder information om det søgte system, sendes tilhørende exploit kode, samt information om hvorvidt det er et lokalt eller fjernt explot tilbage til forespørgeren. Hvordan den pågælgende exploit kode skal eksekveres kan relativt let ses på koden, e.g. indeholder det #!/bin/sh er der tale om et shell script, #include [ ] c/c++, public class [...] java, etc. I praksis kan der dog opstå problemer, hvis et menneske har lavet beskrivelser i exploitet uden at sætte det i kommentarfeltet, ligesom meningen af target [ ] kan tolkes forskelligt i forskellige sammenhænge, for slet ikke at tale om evt. instruktioner om under hvilke omstændigheder koden skal udføres. Antageligt vil metoden dog føre til at bredden i angrebene for den pågælgende orm/virus bliver væsentlig større end noget der tidligere er set man kan nærmest betragte metoden som værende en automatiseret script kiddie. Databasen kan opdateres via I/O specifikationen i afsnit 4. Det bør bemærkes at metoden vil danne ekstemt meget trafik, hvis f.eks inficerede noder sender lister med request til samme blok mester. Når denne modtager for mange list request kan den derfor med fordel udnævne endnu en blok mester, og henvise nogle af sine klienter til denne nye mester. Endelig kan den enkelte infektion scanne betydeligt hurtigere ved at dele sine scanningsområder op i en række samtidigt kørende tråde fremfor kun at køre i én tråd. 6 Et konkret opslag er vedlagt som bilag for at illustrere opstillingen af informationerne. 5

7 3. Stealth mekanismer Problemet med med orme/virus ifb. m. stealth er, at der kommer megen ny kommunikation, som ikke plejer at være der, hvorfor et evt. IDS vil reagere herpå. En mulighed for orme/virus er da at forsøge at camouflere sig som normal trafik. Einwechter [32] nævner W32.Leave.Worm som et eksempel herpå fra the wild. Den søger efter åbne Sub7 servere, inficerer dem, og lukker herefter hullet, hvorefter den fortsætter sin jagt. Ideen skulle være, at eftersom porten til bagdøren allerede i forvejen var åben, har IDS nok vænnet sig til den. Argumententationen synes at halte, idet et netværksbaseret IDS (NIDS) gerne skulle reagere når nogen forsøger at tage fat i default porten på en særdeles kendt bagdør, firewallen bør slet ikke tillade hverken den udgående eller indgående trafik, det hostbaserede IDS (HIDS) burde have reageret da Sub7 blev installeret og begyndte at åbne en ny server port, ændre registeroplysninger osv., ligesom et antivirus system ville have opdaget bagdøren baseret på dens signatur eller heuristik så hvis ingen af disse mekanismer er til stede, hvad er der så tilbage at være stealth overfor? Staniford et al. [31] kommer med et bedre eksempel. De foreslår en orm, der først lægges ud på en hjemmeside, hvor den ved hvert besøg undersøger klienterne for en given sårbarhed. Smittes en klient undersøger dén ved hvert besøg på en hjemmeside om web serveren er sårbar, osv. Her sker infektionen altså udelukkende under normal Web kommunikaion. Problemet med Stanifords forslag, og andre der anvender stealth kommunikation, er at de er nødt til at danne meget mindre trafik for at virke naturlige, og dermed får en betydeligt dårligere spredningshastighed. Derfor mistes de første træk fordele som nævnt som essentielle i kapitel 2. Stealth teknikker kæmper mod at blive opdaget, en kamp der næsten per definition er rettet mod IDS. Men det er en umulig kamp. Er først ét eksemplar af ormen/virussen opdaget og sendt til antivirus selvskaberne kan en signatur hurtigt dannes og distribueres. Da man må antage, at langt de fleste, der har investeret i et IDS, også har et antivirus system, er stealth værdien væk. Og med nutidens IDS er det utopi at tro, at der ikke er ét af dem der opdager en ny orm/virus Tripwire skal f.eks. nok reagere når executables begynder at bliver ændret 7. Stealths virkelige mål synes da at være, dels at forsinke udsendelse af updates fra antivirusselskaberne, dels at undgå at lave handlinger der åbenlyst afslører ormen/virussen selv på systemer der ikke har IDS/antivirus installeret. Forsinkelse af antidote kan bl.a. nås ved at lave DDoS mod antivirus selskabernes opdateringsserver 8. Ligeledes kan der anvendes polymorfiske orme/virus, hvor dennes interne struktur/krypteringsteknik ændres mellem hver infektion. Antivirus selskaber skal nok få den identificeret, om ikke andet så når den bliver aktiveret, da der her uungåeligt vil være unikke instruktionssæt, men polymorfien kan forsinke analysen, og dermed give ormen/virussen lidt længere tid at sprede sig i. Virus/ormen kan mindske sandsynligheden for at blive opdaget ved bl.a. ikke at danne unødvendig meget trafik f.eks. som nævnt i kapitel 2 ved at indstille spedningen når et vist antal infektioner er nået, omdirigere trafikken når for meget data modtages på en inficeret node, etc. Rootkits er derudover en mulighed, der kan sørge for at de nye versioner af logningsprogrammerne ikke logger ormen/virusset, og 7 Stealth teknikker a la den anvendt af CIH, hvor man sørger for at filen beholder sin størrelse trods infektion, vil ligeledes opdages, da filintegritetschecket er baseret på hash værdier. 8 Se venligst kapitel 5.1 6

8 sørge for at kompileren ikke installerer nye logningsprogrammer uden denne stealth funktion. Ormen/virussen kan ligeledes holde øje med systemkald, der typisk anvendes af en checksummer og gemme sig når disse opstår [17] evt. ved at hoppe hen til filer der allerede er blevet checket & samtidig slette sig selv fra RAM. 4. I/O interface Langt størstedelen af de traditionelle virus & orme bliver kodet fra starten af og sat ud in the wild, hvorefter forfatteren mister enhver kontrol over dem. Det kan imidlertid være en stor fordel for forfatteren både at kunne give input til og hente output fra (I/O) et sådant netværk. F.eks. vil man via input kunne kommandere netværket til at indlede DDoS mod et angivet system, man vil kunne opdatere det med exploits til at køre mod nye sikkerhedshuller, opdatere det til at undgå en netop udviklet signatur mod det, etc. Ligeledes vil man fra outputtet f.eks. kunne få fat i passwords, fortrolige dokumenter, eller måske endda resultatet af en distribueret DES brydning. Enkelte nyere virus & orme har da også et I/O interface. Et eksempel er Babylonia der tager input fra et specificeret website, og sender output til en bestemt adresse. Både input og output er her særdeles sårbare single points of failures, idet nedlukning af dem vil ske når først et eksemplar af hybriden er blevet opdaget. IRC er et andet muligt I/O medie. Et eksempel er Goner, der joiner en bestemt IRC kanal og modtager kommandoer til at lave DDoS mod andre brugere på samme kanaler som den inficerede bruger. Orme/virus der anvender dette medie kan evt. have en skjult og passwordbeskyttet kanal på IRC. Problemet er her, at de er nødt til at være på en bestemt kanal for at kunne kende hinanden. IRC serverene kan således i samarbejde logge de inficerede systemers IP og kontakte ejerne med information om infektionen. Lukning af den pågældende kanal er triviel, da en IRC operator blot kan kicke alle i kanalen, og herefter lave en med samme navn som ikke kan joines uden tilladelse. Password og kanalnavn er nemlig let at finde frem til, blot kan man undersøge koden ude på ét af de inficerede systemer evt. ved at sniffe sig frem til informationerne. En 3. mulighed er peer-to-peer (P2P). Forfatteren forbinder til et antal systemer han ved er inficerede og afgiver sine kommandoer, herunder kommando om at få output, der så bliver sendt op gennem de forskellige noder. Problemet er at noderne bliver nødt til at have mange krydsreferencer til hinanden, for at undgå at blive sluppet løs efterhånden som deres referencer dør. Når én node afsløres, afsløres også alle dens referencer og når ejerne af disse referencer kontaktes, begynder netværket at blive hurtigt afdækket væsentligt hurtigere end normalt, hvor man skal til at læse div. (måske ikke-eksisterende) logfiler igennem. Derudover må hver node have mulighed for dynamisk at få flere referencer, ellers ville dens referenceliste langsomt dø ud og der vil ikke længere kunne nås kontakt med noden. Problemet er at denne request meget let kan spoofes af et systems ejer for at få information om endnu flere inficerede systemer traditionel kryptografisk autentifikation kan ikke bruges da ejeren af den enkelte computer jo har fuld kontrol over den pågældende inficerede node. Endelig er nyhedsgrupper et muligt medie. F.eks. lod hybriden Hybris sig opdatere ved at lede efter en signeret besked fra sin skaber i alt.comp.viruses. Den ledte alle nye beskeder igennem og havde en liste med nyhedsservere, hvorved et single point of failure blev undgået. Metoden skaber et tidskapløb mellem dem der måtte ønske at bekæmpe hybriden, og den der ejer den. Det er nemlig muligt faktisk for 7

9 enhver 9 at slette beskeder i nyhedsgrupper. Spørgsmålet bliver da om hybriden når at få sit input, hhv. om skaberen når at få outputtet, inden de respektive poster er blevet slettet. Nyhedsgrupper er antageligt det medie hvor forfatteren løber mindst risiko af alle: beskeder i nyhedsgrupperne bliver læst af tusinder, og postningen kan forberedes offline og hurtigt postes fra en anonym opkobling 10. Når ormen/virussen har et I/O interface er det, uanset kommunikationsformen, vigtigt at kommandoer og opdateringer er underskrevet med forfatterens private nøgle. Samtlige virus/orme skal have den modsvarende offentlige nøgle, og checke postens autentitet inden kommandoer eller opdateringer foretages. Er denne sikkerhedsmekanisme ikke indkodet, vil det være muligt for enhver at nedbryde alle infektioner ved at afgive kommandoer, der f.eks. sender en til systemernes legitime ejere med information om infektionen, og/eller sågar få de inficerede systemer til at desinficere sig selv 11. Omvendt bør output fra orme/virus netværket være krypteret med forfatterens offentlige nøgle, således at kun denne kan forstå de udsendte informationer. Under I/O fasen kan virussen/ormen komme i problemer når den skal have fat i I/O mediet, hvad enten dette er IRC, P2P, nyhedsgrupper eller sjældnere ved udsendelse og hentning af kommandoer fra website. Dette kan være tilfældet hvis virussen/ormen f.eks. er kommet ind på et internt net, hvor en firewall f.eks. kun tillader udgående trafik på port 80. En løsning kunne her være at ormene/virrusserne indeholder et tunnel modul, der efter lodtrækning og evt. nærmere undersøgelser af dens omgivelser (såsom afprøvning af om den kan komme i kontakt med det ønskede medie), bliver aktiveret. Info om sidstudnævnte tunnels IP viderebringes da til dennes afkom. Er forhindringen blot et pakkefilter sender de fangede virus/orme pakkerne over port 80 til tunnelen, der så videreformidler trafik mellem virussen/ormen og det valgte opdateringsmedie. Skal løsningen udvides til også at understøtte en proxy der kun tillader udgående HTTP trafik, kan dette løses via en slags HTTP marshalling. Dette ved at pakke den ulovlige kommunikation ind som var den legal HTTP trafik. Eksempelvis sender en fanget orm GET /cgi-bin/order?[krypteret news post] http 1.0 til tunnelen, der så pakker [krypteret news post] ud og poster beskeden til den indkodede nyhedsgruppe. Tunnelen svarer tilbage til ormen med evt. opdateringer <html><header><body>[signed update/kommando fra forfatteren] </body> </header></html>. Teknikken kan illustreres således: 9 Det eneste der kræves for at slette en hvilken som helst post er dens offentlige message ID, og oftest et Approved: felt. Dette sender man så i en kontrolbesked til en nyhedsserver, der i praksis automatisk sletter posten. Manuel bearbejdning (tjeck af at personen i Approved: er autentisk) foretages ikke på sletninger af posts, da der er alt for mange af dem, men derimod typisk kun hvis nogen forsøger at fjerne en hel nyhedsgruppe (rmgroup) [25]. 10 Det er utroligt at relativt mange bliver taget for at have kodet orme/virus set i lyset af mulighederne for at sætte disse i gang anonymt, f.eks. via acoustic adapters til at sætte på telefonbokse, beige boxes til at koble på andres telefonlinier, eller simpelthen ved anvendelse af offentlige Internet forbindelser, e.g. på et bibliotek. 11 Det kan ikke anbefales antivirus selskaber eller andre at udføre en sådan handling, da der reelt er tale om at udføre uberettigede kommandoer på andres systemer, hvorfor forholdet må antages at være omfattet af Straffelovens 263, stk. 2 herom. 8

10 Intranet Firewall Internet GET /cgi-bin/order?[krypteret news post] http 1.0 port 80 Post [krypteret news post] port 119 Orm/virus <html><header><body>[signeret update/kommando fra forfatteren] </ body> </header></html> Orm/virus med aktiveret tunnel modul Nye kommando-posts/ updates (signeret) News server Selv om proxy serveren aldrig sender den originale pakke ud, men kasserer denne og i stedet sender en ny ud med samme payload en teknik der virker mod covert channels i øvrige TCP/IP felter vil dette ikke virke mod HTTP marshalling, da den skjulte information her netop ligger i payloadet. Da pakkerne er camoufleret som admindelig HTTP trafik, og da den ulovlige udsendte information er krypteret, vil et evt. indholdstjek på firewallen heller ikke virke. 5. Payload 12 Stort set alle eksisterende orme & virus er lavet enten for at ødelægge systemer på traditionel vis, i.e. slette filer - måske endda langsomt så generationer af backups også ødelægges -, eller som tilsyneladende proof of concepts. Enkelte forsøger tilmed at slette BIOS (e.g. CIH) eller opretter en bagdør på de inficerede systemer (e.g. Code Red II). Deres store spredningspotentiale synes dog også at åbne op for DDoS angreb, samt for økonomisk kriminalitet hvad enten målet er personlig gevinst eller destablisering af finansielle systemer. 5.1 DDoS/DRDoS Et ondsindet orme/virus netværk har stort potentiale for at udføre båndbreddebaseret DDoS angreb. Dette dels pga. netværkets størrelse, dels pga. at denne type DDoS kan rettes mod praktisk talt alle systemer på Internettet og der er meget lidt der kan gøres mod det modsat f.eks. buffer overflows og race conditions, der er begrænsede til bestemte versioner af OS/applikationer og typisk hurtigt bliver patched, og modsat DoS SYN angreb der kan beskyttes mod via en SYN cookies firewall. Tidligere er muligheden for DDoS dog sjældent og ringe blevet udnyttet bevidst. Loveletter kvalte sig selv ved at blive ved med at sende til samme mail adresser, med det resultat at en række mailservere gik ned. Code Red forsøgte bevidst mod whitehouse.gov, men gjorde den fatale fejl at angribe IP nummeret i stedet for DNS navnet, hvorfor DNS navnet blot blev ændret til at pege på en ny IP. Et væsentlig mere elegant eksempel er Slapper, der indeholder et kommandointerface hvorved ormens forfatter bl.a. kan beordre hans orme til at indlede et DDoS angreb mod et specificeret site [12]. Slapper kan udføre DDoS vha. bl.a. UDP og TCP/TCP Ipv6 flooding. UDP og TCP/TCP IPv6 flooding kan ske mod tilfældige portnumre, indholdet og mængden af data i UDP pakkerne er tilfældigt, mens der intet payload er i TCP pakkerne [14]. Det faktum at pakkerne bliver sendt direkte fra potentielt mange tusinde forskellige inficerede IP adresser, sammenholdt med at de er sendt mod tilfældige portnumre, gør det i praksis umuligt at reagere via traditionelle midler, såsom at få et pakkefilter hos ens ISP til at bortfiltrere pakkerne. En proxy firewall eller andre mekanismer der er i stand til at filtrere på payload, vil heller ikke være virksomt grundet den tilfældige længde og det 12 Bemærk at mens ordet payload i foregående kapitel refererede til selve dataindholdet i TCP/IP, refererer det i dette kapitel til den del af ormen/virussen der ikke fungerer som sprednings-/stealthmekanisme eller I/O interface. 9

11 tilfældige indhold af UDP pakkerne ligesom tomme TCP pakker anvendes legalt til at sende bl.a. ACKs, hvorfor disse heller ikke kan bortfiltreres. Men Slapper gør sig selv enormt sårbar, idet den udfører DDoS angreb direkte fra de inficerede systemer: metoden reklamerer særdeles højlydt med hvilke IPer der er inficerede og giver i praksis ikke den angrebne mange andre muligheder end at kontakte disse IPers ejere for at fortælle om infektionen. Ormen afslører dermed sig selv. Dette kunne let være undgået ved at spoofe afsenderadressen. Et endnu mindre sporbart og effektivt angreb ville være baseret på Distributed Reflection Denial of Service (DRDoS) metoden[15]: de inficerede systemer SYN flooder Internet routere/servere med TCP connection requests, der har afsenderen spoofed til målet for angrebet. Routerne tror dermed pakkerne kommer fra den spoofede afsender, og svarer denne med SYN/ACK pakker. Da den angrebnes router vil smide størstedelen af pakkerne væk, tror de pakkereflekterende routere blot de er gået tabt, hvorfor de sender hver SYN/ACK pakke adskellige gange således bliver mængden af data som den angrebne skal forsvare sig mod mangedoblet. De inficerede systemer sprayer pakkerne ud på en lang række pakkereflekterende systemer, således at ingen af disse fatter mistanke. Mens DDoS blev spoofed direkte fra de enkelte inficerede systemer, hvor pakkerne per system typisk følger den samme route hver gang, er pakkerne fra hver enkelte inficerede system nu spredt over mange pakkereflekterende systemer, hvorfor sporing bliver endnu mere kompliceret. Dertil kommer at pakketrafikken på routere blot få hops længere væk fra det inficerede system nu er mere spredt og dermed ser mere normal ud, hvilket skaber mindre grundlag for evt. IDS at reagere på. Som nævnt af Anderson[17] er ICMP traceback beskeder en del af visionen 13 mod almindelige DDoS angreb, men disse vil have ringe værdi under et DRDoS angreb: de pakkereflekterende mellemled sender i forvejen pakker med dem som afsender til det angrebne system. Kun hvis et pakkereflekterende mellemled tilfældigvis 14 logger ICMP traceback beskeder, og i øvrigt er villig til at samarbejde, kan ét enkelt inficeret system spores, hvilket på ingen måde er nok til at stoppe det samlede DRDoS angreb. Nu hvor ormen/virussen har et yderst effektivt DRDoS våben kan den true tilgængeligheden af praktisk talt enhver udvalgt server på Internettet. DNS servere er her en oplagt mulighed. Anderson [17, p.372] siger således om DDoS angreb at they could target services such as DNS and thus take down the entire Internet. Antageligt er det her DDoS mod de 13 root DNS servere han tænker på, men udtalelsen synes at være en overdrivelse. Det er rigtigt at DNS står for oversættelsen mellem domænenavne og IP-numre, og at mennesker og ofte også systemer kun kender domænenavnet kunne DNS således tages ned ville det reelt gøre væsentlige dele af Internettet ubrugligt. Men Anderson glemmer tilsyneladende at data på root DNS servere er replikeret ud på mange andre DNS servere. Således lykkedes det for nyligt et større DDoS angreb mod netop de 13 root DNS servere, at gøre 7 af disse disse midlertidigt utilgængelige, uden nogen mærkbar effekt på Internettet som helhed. Dette skyldes ifølge eksperters vurdering at kun ca. 6% af alle DNS forespørgsler kommer til en af de 13 root DNS servere og størstedelen heraf er enten fejl forespørgsler eller forespørgsler for sjældne besøgte sites [18]. Men under alle omstændigheder kan ormen/virussen angribe f.eks. online banker, virksomheder eller antivirus selskaber via DRDoS efter forgodtbefindende sidstnævnte også for at forhindre kunderne i at få virusopdateringer, hvorved ormen/virussen undgår at blive detekteret på en række inficerede systemer. 13 Det bør bemærkes at det oprindelige ICMP traceback RFC forslag blev afvist, da det indeholdt fejl. Initiativet har dermed endnu ikke passeret denne fase[16], og der kan således gå en del tid inden den bliver godkendt som RFC standard. Herefter kan det tage yderligere år inden størstedelen af Internettets routere evt. har implementeret det. 14 Internet draftet for ICMP traceback beskeder[16] indeholder ingen krav til logning af disse hvilket også vil være uheldigt da ikke alle routere har logningsfunktioner. 10

12 Fremtidens netbårne orme og virus har i det hele taget en enestående mulighed for at forhindre desinfektion. Traditionelle virus og orme har forsøgt at opnå dette ved f.eks. larmende teknikker, som at afinstallere antivirus programmer, eller som Roron hybriden der simpelthen sletter hele harddisken, hvis man sletter en af dens filer. Teknikkerne har generelt virket dårligt, eftersom deres fjende computerens legitime bruger har fuld kontrol over computeren og dermed også over den konkrete infektion. En gang virusrensning har således oftest været hurtigt og uden frygt for repressalier. Netbårne virus og orme har derimod en mere distribueret natur med bedre mulighed for intern kommunikation mellem infektioner og åbner således op for at de forskellige infektioner kan passe på hinanden: udsender en inficeret server ikke længere et specificeret livstegn går dens kompaner ud fra, at serveren er blevet desinficeret og indleder et DRDoS angreb som hævn. Ejeren kan således komme i en situation hvor han bogstaveligt talt må vurdere om medicinen er værre end sygdommen 15. DDoS angreb behøver ikke være begrænset til netværkstrafik mellem computere. Man kan forestille sig, og der har været lavet et enkelt forsøg (911 Share Virus 16 ) på, orme og virus der forsøger at lave DDoS mod verdens alarmcentraler. Dette ved simpelthen at ringe til det pågældende lands alarmcentral. Da orme og virus kan formere sig til f.eks infektioner 17, og antager vi at 20% af disse systemer har modemmer, har vi altså et scenario med inficerede computere der ringer til alarmcentralerne, hvilket sandsynligvis vil kunne lægge alarmcentralerne ned. Dette vil i sig selv medføre dødsfald pga. folk der ikke kan få hjælp, og kunne frygtes kombineret med et spredt terrorangreb. I Internet verdenen er løsningen på almindelig netværksbaseret DDoS ofte at man kontakter sin ISP og får denne til at bortfiltrere pakker der måtte have et specielt karakteristika. Dette kan lade sig gøre fordi ISPen har en større båndbredde. Overfører man denne tankegang til vores problemstilling med DDoS mod alarmcentralerne er "ISPen" (læs: udbyderen) Tele Danmark. Ergo kunne man forestille sig, at Tele Danmark havde et beredskabssystem som griber ind i en krisesituation, og som mellemled beder opkalderen ringe til et andet nummer. Beskeden vil jo kun kunne forstås af mennesker, og dermed vil alarmcentralen være afskærmet (forudsat at ormen/virussen ikke har I/O interface, hvor den blot bliver opdateret til det nye nummer! 18 ). Men om der findes en sådan eller lignende funktion i telefonsystemet er der ganske forståeligt tilsyneladende ingen offentlig tilgængelig information om. 5.2 Økonomisk kriminalitet Der kendes i hvert fald ét forsøg på økonomisk kriminalitet via virus. En variant af Love Letter var således kodet til at lede efter Swiss Bank netbank oplysninger og sende disse til en som virussens forfatter havde kontrol over [17; 19]. Virusset stjal informationer ved at downloade et program kaldet Hooker, der søger efter passwords via keylogging og sender dette til en angiven i krypteret format. Den angivne bliver dermed et single point of failure for virussen så snart det første eksemplar af varianten er fundet, men inden en bliver lukket kan virussens skaber nå at have hentet adskellige logins fra den. I hvor stort omfang han så rent faktisk kan misbruge disse til egen vinding 15 Da ejeren af den inficerede computer har fuld kontrol over den, kan antivirus selskaber dog altid fake dette livssignal. Omvendt, bliver metoden udbredt hos orme/virus, er dette næppe en god permanent løsning, da man så ender med at have bunkevis af falske livstegn farende rundt på sit net med nødvendige huller i firewallen hertil, speciel konfiguration af IDS til ikke at reagere på det som en valid signatur på et angreb, osv. 16 Hybriden ødelagde i praksis sin mulighed for DDoS mod 911, idet den under opringningen skrev You have been slammed By foreskin motherf*****" på brugerens skærm, hvorfor den sjældent fik lov til at ringe mere end én gang. 17 Verdens mest udbredte hybrid, Klez.H, har alene baseret på de infektioner opdaget af Trend Micro World Virus Tracing Center, inficeret computere p.t. [26] 18 I hvilket tilfælde det nye nummer skal være dynamisk, i.e. ændre sig f.eks. hver 10. min. De to sidste numre skal da være gyldige for at forhindre den situation at en person får et nummer, hvis periode udløber 2 sekunder efter. 11

13 afhænger bl.a. af om netbanken tillader overførelser til ikke-samarbejdsvillige udenlandske banker, da han ellers via identity theft skal have oprettet en konto i en andens navn og møde op for at afhente pengene, hvilket må betegnes som særdeles risikofyldt. Danske netbanker (Den Danske Bank/BGbank[21] 19 & Nordea) tillader således ikke overførsel til udenlandske konti men Nordea arbejder på at gøre det muligt [20]. Anvendelse af kryptografiske nøgler for at beskytte adgangen til netbanker, som vi bl.a. kender den i Danmark, er af ringe værdi i denne sammenhæng. Virussen el. ormen kan blot være programmeret til at lede efter nøglerne fra bankerne og sende disse ud sammen med den keyloggede login information. Er ønsket ikke personlig gevinst, men derimod destabilisering af nogle givne netbanker, kan informationerne i stedet efter lodtrækning sendes til alle i folks adressebøger, tilfældige nyhedsgrupper, tilfældige IRC kanaler eller lægges op på penetrerede websites. Tilfældighedselementet vil gøre det yderst vanskeligt for bankerne at finde ud af hvilke logins og nøgler der er offentliggjorte, og vil i yderste konsekvens kunne tvinge dem til midlertidigt at lukke ned, mens samtlige brugere får nye logins og nøgler. Det bør bemærkes at denne problematik ikke er enestående for netbankerne. Således gælder den også regeringens kommende digitale signatur til det danske folk, der kun er softwarebaseret og dermed lider af samme sårbarhed. Målet med den digitale signatur er i første omgang at give borgerne mulighed for at underskrive bl.a. ansøgninger til det offentlige online autentisk, sikre kommunikationens konfidentialitet og integritet, samt at vinde folks tiltro til digitale signaturer med henblik på en senere udstedelse af kvalificerede certifikater 20, der også tænkes anvendt af den private sektor [22]. Disse mål kan blive umuliggjort når først en given virus eller orm har spredt nøglerne ud på Internettet, og folkets tiltro til fremtidige - selvkvalificerede - certifikater kan blive ødelagt efterhånden som historier om brudt konfidentialitet, uautoriseret underskrivelse af ansøgninger m.v. begynder at sprede sig. Domstolene vil næppe heller anerkende sådanne underskrivninger som gyldige 21, og der kan således danne sig præcedens, der juridisk gør det nuværende initiativ om digitale signaturer ubrugeligt. Intet system er mere sikkert end sit svageste led, og dette led vil ofte være klienterne specielt i forbindelse med systemer der både anvendes til almindelig, usikker Internet kommunikation, og samtidig indeholder nøgler til systemer med en højere sikkerhedsklassifikation. Har forfatteren eller ormen fundet noget værdifuldt krypteret med DES kan ormene/virusserne sættes til at bryde det pågældende materiale. Dette via distribuerede brute force, hvor hver node i størst muligt omfang arbejder på hver deres del af potentielle nøgler. Finder en node nøglen giver den forfatteren besked via det valgte I/O medie. Endelig bliver den aktuelle trussel i form af phonedialers ekstra stor i virus/orme sammenhæng. En kriminel kan indgå aftale med et telefonselskab i et mindre land, hvis lovgivning ikke har taget højde for 19 BG-bank & Den Danske Bank er gået sammen om et fælles netbank system 20 Kvalificerede certifikater er omfattet af Lov om Elektroniske Signaturer (LES) og er i praksis hardwarebaserede løsninger, der kræver personlig fremmøde på f.eks. politistationen for afhentning af nøglerne formuleret i LES 2 som værende entydigt knyttet til underskriveren, og skabt med midler som kun underskriveren har kontrol over. Lovens hensigt er at stille en række krav til kvalificerede certifikater, således at signaturer baseret på sådanne kan anses som havende status som autentisk bevis. Loven er en gennemførelse af EU direktivet 1999/93/EF af 13. december 1999, der pålægger medlemslandene at gennemføre initiativer, således at digitale signaturer kan ligestilles med traditionelle papirunderskrifter. Regeringens nuværende initiativ er ikke baseret på kvalificerede certifikater, idet den dels kun er softwarebaseret, dels ventes dernikke at kræve personligt fremmøde [22]. 21 Der er som udgangspunkt ingen formkrav til aftaleindgåelse i dansk ret, hvorfor f.eks. en mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig [23]. Den afgørende forskel ligger i bevisets værdi: den der har fået et løfte skal kunne bevise dette. Digitale signaturer fungerer altså juridisk som bevis en funktion der er ødelagt hvis først en stor del af nøglerne er blevet offentligt kendte. 12

14 den slags, om at han får 10% af opkaldstaksten til et bestemt nummer. På dette nummer sætter den kriminelle så en Internet server, og får ormen/virusset til at ringe fast til dette nummer fremfor til det normale lokale opkaldsnummer. Laver vi samme regnskab som før: infektioner, 20% med modem, sætter taksten til 15 kr./min. og laver en lav antagelse om at hver infektion kun får ringet 30 min. i hele dens levetid får den kriminelle altså et afkast på: * 0.2 * 15 * 30 * 0.1 = kr. som sagt nok lavt sat 22. Heraf følger også et samlet tab til opkald på kr. 6. Prævention Virus og orme er afhængige af en computer for at formere sig. Hvis bare alle computere verden over indholdt automatisk opdaterende antivirusprogrammer ville nye virus og orme hurtigt blive udryddet, i hvert fald på Internettet. Det kunne derfor være ønskværdigt at fremtidens OS havde antivirus med som en integreret del. Selvom dette i høj grad ville ødelægge konkurrencen på antivirus markedet, synes dette mere attraktivt end den nuværende situation, hvor måske kun 40% af alle brugere har antivirus, og dermed også udsætter andres systemer for fare i form af f.eks DDoS. Set i perspektiv af de faldne domme mod Microsoft i monopolsager er det dog stærkt tvivlsomt om OS firmaer tør dette. Det bør også bemærkes at metoden ikke vil hjælpe mod hurtigt formerende orme/virus i starten, før en signatur er fundet. Heuristiske funktioner i forskellige antiviruspakker kan ligeledes afprøves af ormen/virussens skaber for at sikre, at disse ikke kan detektere den. Relateret til debaten om integreret antivirus fortjener Microsoft ros for Windows XP Professional, hvor der er integreret tæt på automatisk patching: når der er fundet et nyt sikkerhedshul, fortæller computeren brugeren dette og denne får mulighed for at installere patchet hertil blot ved at vælge install. Funktionen er også relavant i relation til selvformerende orme/virus, der jo netop lever af ikke-patchede huller, og lignende initiativer vil være meget velkomne også på andre OSer. Et væsentligt problem når vi taler sikkerhed på Internettet er at sårbarheden langt hen af vejen er i nettet. I sin spæde fødsel, dengang det hed ARPAnet, var det beregnet til kommunikation mellem indbyrdes betroede militære mainframes. Man har så gradvist taget protokollerne i dette netværk mere eller mindre uændret og sat ind i en helt ny kontekst, hvor det bruges af millioner af mennesker herunder af script kiddies, hackere, industrispioner, osv. Man har glemt at intet netværk som udgangspunkt er stærkere end sit svageste led og i Internetsammenhæng er dette led særdeles svagt. Man har således et netværk baseret på en protocol (TCP/IP), hvor folk efter forgodtbefindende kan angive bl.a. falsk afsender, ligesom telnet og FTP kan aflyttes hvis man er en del af kommunikationspath en. Resultatet af falsk afsender i TCP/IP er bl.a. mulighed for session hijacking, samt DRDoS angreb der er stort set umulige at spore. Også SMTP kan spoofes, hvilket kan besværliggøre sporing af orme/virus. Kan vi lappe dette net? På bl.a. MIT forskes pt. i hvad der muligvis er fremtidens infrastruktur for serveres data. Systemet er kendt som Infrastructure for Resilient Internet Systems (IRIS) og er beregnet til at modstå overbelastninger og DDoS angreb. Der er reelt tale om et peer-to-peer netværk, som dataene replikeres ud på. Overbelastes en given node over en vis tærskel henvises i stedet blot til en ny node [35]. Mere nutidigt kan IPsec ses som en måde at sikre autentitet i IP laget på, men den er frivillig, forstået på den måde, at folk stadig kan sende almindelige spoofed IP pakker til systemet som led i et 22 Det faktiske tal kan være adskillige gange højere, idet mange hjemmebrugere ikke anvender antivirus, og således typisk først vil opdage at der er noget helt galt når de i slutningen af måneden eller kvartalet får deres regning. En undersøgelse fra år 2000 blandt 2000 husstande på Mauritius viste således at kun 40% havde antivirus installeret [30]. 13

15 netværksbaseret DRDoS angreb. Afsenders autentitet skal således sikres når pakkerne kommer på nettet, hvilket må være ISPernes job. ISPerne kan mappe en given opkobling til en bestemt IP, og ikke tillade routing af pakker med andre afsenderadresser herfra. Det er uhyggeligt, at man fra en dansk ISP kan påstå et komme fra et helt andet netværk, mens ISPen glædeligt router denne pakke videre ud som led i f.eks. et DRDoS angreb. Hermed også et argument for, at der fra lovgivernes side bør stilles eksplicit sikkerhedsmæssige krav til ISPer, og disse bør kunne gøres juridisk erstatningsansvarlige for groft uansvarlige sikkerhedsbrister iht. disse krav. Forholdet bør tages op i EU på niveau a la anti-hacking lovgivningen, og aftaler bør forsøges indgået også med lande udover EU. Problemet er at de mange lande tilknyttet Internettet næppe vil kunne blive enige, og DRDoS kan da blot indledes fra udenlandske ISPer der ikke er underkastet denne lovgivning. Alligevel bør forsøget gøres, da det vil resultere i at infektioner bag tilsluttede landes ISPer ikke kan indgå i DRDoS angreb uden at afsløre sig selv. Tilsvarende kunne det virke fristende at få ISPerne til at scanne deres trafik for orme/virus: alt trafik kommer jo igennem her, og hvis disse blot sikrer hurtig opdatering, kommer denne også automatisk til at omfatte kunderne. Der er flere problemer forbundet hermed. For det første er der et performancetab ved at lade alt trafik gå gennem her. F.eks. kan en virussignatur være delt i to pakker, så ISPen må først samle disse og kigge på payloadet inden de kan videresendes. Et endnu større problem er kryptering, der gør det umuligt for ISPerne at finde signaturerne ihvert fald uden key escrow, som må anses som urealistisk pga. enormt performancetab samt manglende tiltro til ISPerne. Endelig egner ISP scanning sig ikke som eneste middel mod orme/virus, da de også kan komme ind af andre veje, såsom fra trådløse net, disketter, etc. ISP scanning kan dog med fordel anvendes til mail scanning, således at orme/virus fanges centralt inden de har mulighed for at sprede sig. Virus112 og Messagelabs er eksempler på kommercielle udbydere af en tilsvarende service. Vælger man kun én antivirus løsning bør denne antageligt være placeret på den enkelte desktop, da langt de fleste orme/virus skal køres herigennem for at formere sig. Dette gælder selv for de fleste selvformerende orme/virus som f.eks. Klez.H, der kan køre automatisk under Outlook. Man har dog så ikke beskyttet sig mod selvformerende virus/orme mod serversystemer, som f.eks.codered der er rettet mod MS IIS webservere det kan således kraftigt anbefales også at beskytte serverne. s kan også med fordel scannes, og et generelt forbud mod vedhæftelser er bestemt en mulighed, specielt hvis brugerne har mulighed for at hente deres mail hjem, da man herved undgår at den del af netværket inficeres. Antivirussystemer bør automatisk opdateres direkte fra en intern central server. Denne server henter opdateringer fra antivirusselskabets server. I tilfælde af DDoS mod antivirus opdateringsservere bør man i den indgåede kontrakt sikre sig, at de sender signerede opdateringer via f.eks. . Som ved forhindring af andre former for udefrakommende indbrud er firewalls også i forbindelse med orme/virus en essentiel del af beskyttelsesmekanismerne. En selvformerende orm/virus vil alt andet lige ikke kunne trænge ind udefra 23, hvis de eneste systemer tilgængelige fra Internettet er placeret på hver deres DMZ, eller på en fælles DMZ baseret på en VLAN switch, således at ubegrænset kommunikation mellem de forskellige bastioner ikke kan finde sted. Udgående trafik bør ligeledes filtreres bl.a. for at undgå at ens netværk indgår i f.eks. infektionsforsøg eller DRDoS mod andre, specielt firmaets vigtige kontakter. Dertil kommer at filtrering af udgående trafik kan forhindre udsendelse af fortrolige oplysninger, i det omfang ormen/virussen ikke anvender covert channels a la tidligere nævnte HTTP marshalling og/eller kryptering. 23 Antaget at der også anvendes mailsweeping. 14

16 Efter firewallen er IDS antageligt det 3. vigtigste: IDS systemers primære opgave er at opdage indbrud på det beskyttede net. NIDS systemer kan undersøge pakkerne der sendes rundt, og bør bl.a. kunne detektere når mange interne systemer pludselig begynder at sende meget trafik til ét bestemt system f.eks. til en blok mester som nævnt i kapitel 2. HIDS undersøger aktiviteterne på den enkelte hosts f.eks. pakkerne til den pågælgende host, samt filintegritetscheck der vil reagere når en virus har hægtet sig på en eksekverbar fil. Optimalt placeres disse sensorer distribueret, og information sendes til et centralt sted for analyse for at se tendenser for hele netværket. Anvendelse af NIDS kan være gjort umuligt pga. anvendelse af kryptografi og switches, i hvilket tilfælde det distribuerede system da må bestå af HIDS enheder. Endelig har honeypots også sin anvendelse i antivirus sammenhæng. De kan sættes op til at simulere forskellige systemer, der hisorisk set ofte er blevet angrebet af orme/virus, ligesom det blotte forsøg på at skabe en forbindelse til den er et muligt tegn på indbrudsforsøg. Honeypotten kan ligeledes have en mail server, og adresser hertil kan være angivet i brugers almindelige adressebøger for at fange orme/virus der anvender folks adressebøger som del af deres spredningsmekanisme. Honeypots giver mulighed for dels at detektere angreb, dels for at analysere funktionaliteten af en given orm/virus nærmere. Mens denne opgave har fokuseret på de tekniske aspekter af orme & virus må man ikke glemme de blødere beskyttelsesmekanismer. Således f.eks. DS484 del 1[33] & 2[34] pkt. 7.3 om bl.a. uddannelse af brugerne (awareness), udvikling af en beredskabsplan ved orme/virus angreb, forbud og forebyggelse mod anvendelse af piratkopier og uautoriseret downloading af software, afprøvning af nye programmer på et separat og fra de andre adskilt system med henblik på viruskontrol, m.m. 7. Konklusion Opgaven tegner ikke en entydig lys fremtid. Det blev vist at orme/virus kan sprede sig meget hurtigere end i dag, bl.a. ved at blive født med en hitliste over sårbare systemer, anvendelse af trådprogrammering, samt ved at organisere scanningen således at de samme IPer ikke bliver scannet unødvendig mange gange. Resultatet er at ormen/virussen får en række første træk fordele den kan f.eks. nå at aktivere sit payload inden det bliver opdaget. Selvformerende orme/virus har også mulighed for at ramme mange flere versioner af applikationer og OSer end tidligere set. Dette ved at hente exploits fra distribuerede sårbarhedsdatabaser ( blok mestre ). Systemet kunne identificere målet via TCP/IP stack fingerprinting, samt banners. Metoden dannede dog meget trafik, og kunne opdages ved anvendelse af IDS. De bedste udsigter kom fra stealth området. De tilgængelige beskyttelsesmekanismer, særligt IDS, vil i nogen tilfælde opdage, når en ny orm/virus begynder at sprede sig. Så snart dette sker i blot ét anmeldt tilfælde kan antivirus leverandørerne komme i gang med at udvikle en ny signatur. Stealth kan således ikke gemme sig fra hverken IDS eller antivirus, men kan højst forsinke udviklingen af en ny kur. Omvendt fandtes masser af teknikker til at gemme sig på ikke-beskyttede sites: root kits, checksum opdagere, samt undgåelse af dannelse af unødvendig meget trafik, blev nævnt som eksempler. Et I/O interface blev nævnt som en vigtig forudsætning for at en given orm/virus kan betragtes som et distribueret system. Herigennem kan forfatteren give input om DDoS angreb, opdatering af selve ormen/virussen, samt hente output, såsom udsendte fortrolige informationer. Via asymmetrisk kryptering kan det sikres, at kun forfatteren kan afgive kommandoer, samt at kun han kan læse outputtet. Det blev 15

17 illustreret at websites, s og IRC alle havde single points of failure som medie, mens nyhedsgrupper synes at være den bedste løsning for ormen/virussen. I/O interfacet kunne i teorien få problemer når det skulle i kontakt med det anvendte medie pga. firewalls. Opgaven illusterede dog en væsentlig begrænsning i firewalls, hvorved dette problem løses, idet selv proxier med indholdstjek kunne omgås ved dannelse af en covert channel der sendte det ulovlige information ud krypteret, indbundet i f.eks. lovligt udseende HTTP forespørgselser og svar på den af firewallen tilladte port. Kontakten blev formidlet af en orm/virus med aktiveret tunnel modul på Internet siden. Payloadet kunne være endnu mere ondskabsfuldt end vi kender det i dag. DRDoS angreb kunne anvendes som et mere kraftfuldt alternativ til almindelig DDoS teknikken gjorde det også i praksis endnu mere umuligt at spore flere end ganske få inificerede noder. Angrebene kunne være rettet mod udvalgte systemer som straf for desinfektion, eller mod andre Internetservere efter forgodtbefinde. Via anvendelse af modems tilknyttet de inficerede systemer kunne disse indlede et egentligt DDoS mod alarmcentraler rundt omkring i verden, med døende hjælpeløse mennesker som mulig konskevens. Det synes tvivlsomt om der akuelt er teknikker til at bekæmpe disse angreb. Dog blev IRIS nævnt som en mulighed i fremtiden ifb. m. Internet DRDoS/DDoS. Destabilisering af rent softwarebaserede nøgleløsninger, e.g. netbanke og digitale signatursystemer, kunne nås ved at keylogge login information på de enkelte inficerede noder, og sende dette ud til tilfældige kilder, sammen med fundne private nøgler. Økonomisk gevinst kunne nås, om ikke ved DES brydning, så i hvert fald ved phonedialing til dyre udenlandske numre. Antivirus scannere, firewalls, IDS, DS484 og i enkelte tilfælde honeypots er del af nutidens forsvar mod orme/virus. Yderligere eksempler på effektive fremtidige midler ville være automatisk antivirus/patching i alle OS, lovgiving der tvang ISPer til at tage ansvar, samt total decentralisering af data via peer-to-peer a la IRIS projektet. 16

18 Litteraturliste 1 Electronic Frontier Foundation (1999, 19. januar). Distributed.Net and EFF DES Cracker put the final nail into the Data Encyption Standard s coffin. [Hjemmeside for Electronic Frontier Foundation]. Lokaliseret d. 30. oktober 2002 på World Wide Web: 2 Distributed.Net (1999, 19. januar). US Government s Encryption Standard Broken in Less Than a Day. [Hjemmeside for Distributed.Net]. Lokaliseret d. 30. oktober 2002 på World Wide Web: 3 ABCNews (2000, 8. februar). Web Under Attack. [Hjemmeside for ABCNews]. Lokaliseret d. 30. oktober 2002 på World Wide Web: 4 PBS (1997). Net Timeline. [Hjemmeside for pbs.org]. Lokaliseret d. 30. oktober 2002 på World Wide Web: 5 Howard, D. J. (1998, 7. maj). An Analysis of Security Incidents on the Internet. Lokaliseret d. 30. oktober 2002 på World Wide Web: 6 Messagelabs (2002). VirusEye Virus/ ratio. [Hjemmeside for Messagelabs]. Lokaliseret d. 31. oktober 2002 på World Wide Web: 7 CERT (2002, 4. oktober). CERT/CC Statistics [Hjemmeside for CERT]. Lokaliseret d. 31. oktober 2002 på World Wide Web: 8 McAfee (2002). Virus Glossary. [Hjemmeside for McAfee]. Lokaliseret d. 20. november 2002 på World Wide Web: 9 Arildsen, S., & Elbak, A. (2002). Virus i Danmark Valby: IDC Analyse. 10 Rubin, A.D. (2001). White-hat Security Arsenal. Addison Wesley. ISBN: McAfee (2001). W32/CodeRed.a.worm. [Hjemmeside for McAfee]. Lokaliseret d. 31. oktober 2002 på World Wide Web: 12 F-Secure (2002, 26. september). Global Slapper Worm Information Center. [Hjemmeside for F-Secure]. Lokaliseret d. 9. november 2002 på World Wide Web: 13 IANA (2002, 6. november). Port Numbers. [Hjemmeside for IANA]. Lokaliseret d. 7. november 2002 på World Wide Web: 17

19 14 SecuriTeam (2002, 18. september). Slapper OpenSSL/Apache Worm Propagation. [Hjemmeside for SecuriTeam]. Lokaliseret d. 9. november 2002 på World Wide Web: 15 Gibson, S. (2002, 22. februar). DRDoS. [Hjemmeside for Gibson Research Center]. Lokaliseret d. 8. november 2002 på World Wide Web: 16 IEFT (2002, 28. marts). ICMP Traceback Internet Draft. [Hjemmeside for IEFT]. Lokaliseret d. 9. november 2002 på World Wide: 17 Anderson, R. (2001). Security Engineering. Canada: Wiley. ISBN CNN (2002, 28. oktober). FBI seeks to trace massive Net attack. [Hjemmeside for CNN]. Lokaliseret d. 11. november 2002 på World Wide Web: 19 Internet Security News (2000, 17. april). Computer virus targets Swiss bank. [Hjemmeside for The Landfield Group]. Lokaliseret d. 10. november 2002 på World Wide Web: 20 Nordea (2002, 4. januar). Spørgsmål & svar. [Hjemmeside for Nordea]. Lokaliseret d. 10. november 2002 på World Wide Web: jeg_overfoere_penge_til_udlandet 21 BGbank (2002). Spørgsmål & svar. [Hjemmeside for BGbank]. Lokaliseret d. 10. november 2002 på World Wide Web: 22 Finansministeriet (2001, maj). Sikkerhed og digital signatur. [Hjemmeside for Finansministeriet]. Lokaliseret d. 6. november 2002 på World Wide Web: 23 Stoltze, L. (2001). Internet Ret. København: Nyt Juridisk Forlag. ISBN: McClure, S., Scrambray, J. & Kurtz, G. (2001). Hacking Exposed (3. ed.). Berkeley, California: Osborne / McGraw-Hill. ISBN: Network Working Group. (1987, december). RFC 1036 Standard for Interchange of USENET Messages. [Hjemmeside for W3]. Lokaliseret d. 18. november 2002 på World Wide Web: 26 Trend Micro (2002, 18. november). Worm_Klez.H Statistics. [Hjemmeside for Trend Micro]. Lokaliseret d. 18. november 2002 på World Wide Web: 18

20 &VSect=S&Period=All 27 SecurityFocus (2002). Vulnerabilities. [Hjemmeside for SecurityFocus]. Lokaliseret d. 5. november 2002 på World Wide Web: 28 Fyodor (2002, 11. juni). Remote OS detection via TCP/IP Stack FingerPrinting. [Hjemmeside for Insecure.org]. Lokaliseret d. 5. november 2002 på World Wide Web: 29 Dubex (2002, 5. april). Virus. Forelæsningsplancer fra foredrag. [Hjemmeside for Dubex]. Lokaliseret d. 1. november 2002 på World Wide Web: 30 National Computer Board (2000). IT Household Survey [Hjemmeside for National Computer Board]. Lokaliseret d. 20. november 2002 på World Wide Web: 31 Staniford, S.; Paxson, V. & Weaver, N. (2002). How to 0wn the Internet in Your Spare Time. [Hjemmeside for i.c.s.i. center for internet research]. Lokaliseret d. 18. november 2002 på World Wide Web: 32 Einwechter, N. (2002, 16. oktober). Identifying and Tracking Emerging and Subversive Worms Using Distributed Intrusion Detection Systems. [Hjemmeside for SecurityFocus]. Lokaliseret d. 18. november 2002 på World Wide Web: 33 Dansk Standard. (2000, 21. januar). DS 484-1: Norm for edb-sikkerhed Del 1: Basale krav. Charlottenlund: Dansk Standard. 34 Dansk Standard. (2000, 21. januar). DS 484-2: Norm for edb-sikkerhed Del 2: Skærpede krav. Charlottenlund: Dansk Standard. 35 IRIS Project Group. (2002). IRIS: Infrastructure for Resilient Internet Systems. [Hjemmeside for IRIS]. Lokaliseret d. 15. november 2002 på World Wide Web: 19

Forsvarets Forskningstjeneste

Forsvarets Forskningstjeneste Forsvarets Forskningstjeneste FOFT RAPPORT NR. F-35/2003 FOFT Rapport Sårbarheder i intranet og internet AF Morton Christiansen Freddie Drewsen Forsvarets Forskningstjeneste FOFT F-35/2003 Sårbarheder

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen, Orod Badjelan. Af Orod Badjelan, DIKU august 2001 1. http://www.diku.dk/students/orod

Forord. Med venlig hilsen, Orod Badjelan. Af Orod Badjelan, DIKU august 2001 1. http://www.diku.dk/students/orod Af Orod Badjelan, DIKU august 2001 1 Forord Denne artikel er et projekt der blev gennemført på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet som en del af kurset Projekter indenfor datanet. Formålet med

Læs mere

Analyse af Intruder Detection Systemer

Analyse af Intruder Detection Systemer Datalogi Institut ved Københavns Universitet November 2004 Analyse af Intruder Detection Systemer Udarbejdet af: Orod Badjelan orod@diku.dk Vejleder: Klaus Hansen khan@diku.dk Af Orod Badjelan, DIKU november

Læs mere

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul SPYWARE Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul 1 Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Teknologiens betydning for hverdagen World Wide Web og internet Hvordan fungere

Læs mere

IT-KRIMINALITET MED FOKUS PÅ BOTNETS

IT-KRIMINALITET MED FOKUS PÅ BOTNETS IT-KRIMINALITET MED FOKUS PÅ BOTNETS Kandidatspeciale af Daniel Jovanovic IT-Universitetet København, Forår 2012 Vejleder: Freddie Drewsen Abstract A botnet is a specific kind of malware which compromise

Læs mere

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING EN DEL AF DANSK INDUSTRI Elektronisk infrastruktur Virksomhedens IT-sikre placering EN DEL AF DANSK INDUSTRI EN DEL AF DANSK INDUSTRI Januar 2005

Læs mere

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus IT-Sikkerhedsrådet Marts 2001 Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

Undersøgelse af datasikkerhed i forbindelse med hjemmearbejdspladser i Danmark. Søren Maigaard. Kgs. Lyngby 2003 IMM-THESIS-2003-41

Undersøgelse af datasikkerhed i forbindelse med hjemmearbejdspladser i Danmark. Søren Maigaard. Kgs. Lyngby 2003 IMM-THESIS-2003-41 Undersøgelse af datasikkerhed i forbindelse med hjemmearbejdspladser i Danmark Søren Maigaard Kgs. Lyngby 2003 IMM-THESIS-2003-41 Undersøgelse af datasikkerhed i forbindelse med hjemmearbejdspladser i

Læs mere

Usikre trådløse netværk i private hjem.

Usikre trådløse netværk i private hjem. ? Usikre trådløse netværk i private hjem. Datanomspeciale i Datakommunikation Udarbejdet af Dion Rønne-Rasmussen Udarbejdet Foråret 2005 Specialevejleder Finn Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Chill. Hackerguiden 2.013. Hacking - Træk og modtræk

Chill. Hackerguiden 2.013. Hacking - Træk og modtræk Chill Hackerguiden 2.013 Hacking - Træk og modtræk http://hackerguiden.com Index FORORD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Truslen fra cyberspace baggrund og konsekvenser...5 2.1. Samfundets digitale nervesystem er sårbart... 5 2.2. Truslen fra organiseret cyberterrorisme eller -sabotage...

Læs mere

DK CERT. Trendrappor t 2009. It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik

DK CERT. Trendrappor t 2009. It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik DK CERT Trendrappor t 2009 It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik Redaktion: Shehzad Ahmad, Jens Borup Pedersen og Morten Bartvig, DK CERT Grafisk arbejde: Kirsten Tobine Hougaard, UNI C Foto: colourbox.com

Læs mere

NAT B208 17. December 2003 Aalborg Universitet

NAT B208 17. December 2003 Aalborg Universitet NAT B208 17. December 2003 Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet Basisuddannelsen TITEL: ROUTING PROJEKTPERIODE: P1, 6. Oktober 17. December, 2003 PROJEKT GRUPPE:

Læs mere

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal Netværksprojekt Projektdeltagere: Henrik Hansen Kristjan Nielsen Martin Gertsen Ognjen Grgic Rasmus Dal Indholdsfortegnelse Indledning og resume...4 Kravspecifikation...6 Tidsplan...7 Firma analyse...9

Læs mere

Tør du stole på dit IT-miljø?

Tør du stole på dit IT-miljø? Tør du stole på dit IT-miljø? Om Symantec Symantec er verdens førende leverandør af løsninger, som er designet til at hjælpe privatpersoner og virksomheder til at garantere sikkerhed, tilgængelighed og

Læs mere

ITEK og Dansk Industris antispywarevejledning

ITEK og Dansk Industris antispywarevejledning ITEK og Dansk Industris antispywarevejledning Udgivet af: ITEK og Dansk Industri Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-522-2 0.04.04 2 Den korte version Spyware er ondsindede programmer, som alene

Læs mere

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær 48,- En klassiker og bestseller Start med Torben Kjær Internettet Også til Mac En begynderguide til det globale computernetværk Svar på dine spørgsmål: * internettet, surfe, e-mail, sikkerhed, * chat,

Læs mere

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark Trendrapport 20 14 Status på informationssikkerheden i Danmark DKCERT Trendrapport 2014 Redaktion: Shehzad Ahmad, Tonny Bjørn og Torben B. Sørensen Eksterne bidragydere: Henrik Jensen, Roskilde Universitet,

Læs mere

DK CERT. Trendrapport. It-sikkerhed i første kvartal 2011

DK CERT. Trendrapport. It-sikkerhed i første kvartal 2011 DK CERT Trendrapport It-sikkerhed i første kvartal 2011 Redaktion: Shehzad Ahmad, Jens Borup Pedersen, Tonny Bjørn og Dennis Panduro Rand, DK CERT Grafisk arbejde: Kirsten Tobine Hougaard, UNI C Foto:

Læs mere

FREE TEXT REPLIES TO THE ON-LINE CONSULTATION ON THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 95/46/EC - DATA SUBJECTS - DENMARK

FREE TEXT REPLIES TO THE ON-LINE CONSULTATION ON THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 95/46/EC - DATA SUBJECTS - DENMARK FREE TEXT REPLIES TO THE ON-LINE CONSULTATION ON THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 95/46/EC - DATA SUBJECTS - DENMARK I virkeligheden er det besynderligt, at I (hvem) kan stille alle disse spørgsmål uden

Læs mere

IT-infrastrukturens sårbarhed

IT-infrastrukturens sårbarhed IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2004/4 IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

Brevmodellen. - bliver dine rettigheder krænket?

Brevmodellen. - bliver dine rettigheder krænket? Brevmodellen - bliver dine rettigheder krænket? Rapport udarbejdet af: Simone Lydersen Degen Ditte Simmelhack Eggen Mikala Nowicki Nielsen Ida Andersen Humanistisk teknologisk basisstudie, Roskilde Universitet

Læs mere

3-12-2012 MODERNISERING AF BUDSTIKKENS IT-INFRASTRUKTUR H3 SVENDEPRØVE. Dennis Røn Gaba John Clemans Thomas Thomsen Jonas Mejlby

3-12-2012 MODERNISERING AF BUDSTIKKENS IT-INFRASTRUKTUR H3 SVENDEPRØVE. Dennis Røn Gaba John Clemans Thomas Thomsen Jonas Mejlby 3-12-2012 MODERNISERING AF BUDSTIKKENS IT-INFRASTRUKTUR H3 SVENDEPRØVE John Clemans Thomas Thomsen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Virksomhedsbeskrivelse... 5 SWOT-Analyse... 6 Problemformulering...

Læs mere

Dette speciale er udarbejdet i perioden fra den 20. september 2010 til den 20. marts 2011 på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet.

Dette speciale er udarbejdet i perioden fra den 20. september 2010 til den 20. marts 2011 på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet. DET NATURVI DENSKABELI GE FAKULTET KØBENHAVNSUNI VERSI TET Us abi l i t yeval uer i ngafnemi D -enbel ys ni ngafaut ent ii kat i onibor ger vendt ei t s ys t emer Kandi dat s pec i al eaf Ander sbj er

Læs mere