AktionærNYT.» Marts 2012 «

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AktionærNYT.» Marts 2012 «"

Transkript

1 AktionærNYT» Marts 2012 «

2 God udvikling i Hvidbjerg Bank trods tab på bankkrak og nedskrivninger Hvidbjerg Bank kom ud af 2011 med det næstbedste resultat af den primære bankvirksomhed i bankens historie, der i år runder 100 år. Uheldige omstændigheder i forbindelse med Amagerbankens krak samt yderligere nedskrivninger i henhold til nye retningslinj er fra Finanstilsynet bevirker imidlertid, at bundlinjen udviser et minus på 7,2 mio. kr. efter skat. Men den underliggende udvikling er altså ganske lovende. Jeg hæfter mig særligt ved, at Hvidbjerg Bank i de senere år har oplevet en sund vækst, ikke mindst som følge af vores strategiske tiltag med etablering af de to nye afdelinger i Viborg i 2006 og i Holstebro i 2007, fastslår Oluf Vestergaard. 2 Den gode udvikling er fortsat i 2011, hvor begge afdelinger igen har noteret en nettofremgang i kundeunderlaget på over 30 %. Sammenlagt er antallet af kunder i Hvidbjerg Bank faktisk vokset med 36 % siden Begge de nye afdelinger bidrager i dag til bankens indtjening, og de forventes begge at give overskud efter indregning af alle fælles omkostninger fra Resultatet af vores primære bankdrift udviser da også en rigtig god udvikling. Faktisk har vi i 2011 realiseret det næstbedste resultat af den primære bankdrift i Hvidbjerg Banks historie. Oluf Vestergaard, bankdirektør i Hvidbjerg Bank. Så har vi haft et ærgerligt uheld i forbindelse med Amagerbankens krak, hvor en tilfældig men dybt beklagelig hændelse i 2011 har givet os et unødvendigt tab på 4,4 mio. kr. Heldigvis er tabet dog blevet væsentligt mindre end oprindeligt frygtet, men det smerter naturligvis. AktionærNYT Udgives af: Hvidbjerg Bank / Østergade 2 / 7790 Thyholm Tlf.: / Ansvarshavende: Anders G. Pedersen Tekst: Hvidbjerg Marketing i samarbejde med journalist Jens Peder Tornvig og tekstforfatter Joan Jasper Oplag: stk. Tryk: Dantryk A/S Dertil kommer, at Finanstilsynet i sit såkaldte julebrev har udmeldt nye retningslinjer, hvilket har medført et yderligere nedskrivningsbehov. Og så har vi i 2011 haft andre ekstraordinære udgifter på 1,6 mio. kr. som følge af danske bankkrak. Havde vi været foruden disse tre faktorer, havde vi faktisk haft et fornuftigt overskud, pointerer Oluf Vestergaard. Han bedyrer samtidig, at i hvert fald hændelsen omkring Amagerbanken ikke kommer til at gentage sig, idet Hvidbjerg Bank har ændret sine forretningsgange, så større saldi i forhold til andre banker reguleres dagligt.

3 Planlægger kapitaludvidelse Hvidbjerg Bank ønsker at styrke bankens muligheder for at fremstå stærkt i lokalområdet. Det kræver konsolidering og kapitalmæssige kræfter. Derfor påtænker vi i 2. kvartal 2012 at gennemføre en kapitaludvidelse i form af en aktieemission med fortegningsret for bankens nuværende aktionærer eventuelt suppleret med andre former for styrkelse af bankens kapitalgrundlag, siger Oluf Vestergaard. Samtidig ønsker vi med kapitaludvidelsen at tage højde for kommende international regulering i form af nye EU-krav og de såkaldte Basel III-regler, som forventes at stille krav om betydelig forøgelse af kapitalkravene for pengeinstitutter. Jeg håber rigtig meget, at den lokale befolkning vil støtte massivt op omkring kapitaludvidelsen, som er den første, vi gennemfører i næsten 20 år, noterer Oluf Vestergaard. De nærmere vilkår og tidspunkter for kapitaludvidelsen er endnu ikke fastlagt, men vil fremgå af et detaljeret prospekt, som ventes offentliggjort i forbindelse med bankens ordinære generalforsamling lige efter påske. Hovedtal og nøgletal (tkr.) (tkr.) ResulTATOPgørelse Netto renteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Resultat af primær bankdrift Kursreguleringer Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Årets resultat BalANce Udlån Indlån Egenkapital Balance Garantier

4 Bestyrelsesformanden fyldte 60 Bestyrelsesformand i Hvidbjerg Bank, gårdejer og politiassistent Knud Steffensen, Hvidbjerg, fyldte den 28. februar 60 år. er avlsbygningerne på Hvidbjerggaard og en tilhørende naboejendom bortforpagtet, men Knud driver fortsat de 85 ha jord, som hører til ejendommen. 4 Som værnepligtig i Livgarden var Knud netop for 40 år siden med ved indsættelsen af Dronning Margrethe dagen efter Kong Frederik IX s død og også ved kongens efterfølgende begravelse. Efter værnepligten var han lige hjemme for at gøre sin landbrugsuddannelse færdig på Asmildkloster Landbrugsskole ved Viborg, inden Knud Steffensen 1. september 1973 be gyndte på Politiskolen i København. Efter seks år i København rykkede familien til Holstebro, hvor Knud gjorde tjeneste som ordensbetjent hos Politiet i Holstebro. Set i bakspejlet ville jeg egentlig gerne have taget nogle flere år i København. Dels er der flere muligheder for at prøve forskellige afdelinger inden for politiet i hovedstaden. Og dels kan jeg godt lide København, reflekterer 60-årsfødselaren. Overtog den fædrene gård I 1989 overtog Knud den fædrene gård Hvidbjerggaard, som ligger lige uden for Hvidbjergs bygrænse. Sideløbende med, at han fastholdt sin stilling ved Holstebro Politi på deltid, udviklede han Hvidbjerggaard til at være et særdeles veldrevet landbrug baseret på svineavl og planteavl. I dag Efter politikredsreformen i 2007, hvor syv midt- og vestjyske politikredse blev lagt sammen til Midt- og Vestjyllands Politi, har Knud Steffensen fastholdt sin tilknytning til ordensmagten som deltidsmedarbejder i den nye organisations HRfunktion, hvor hans arbejdsopgaver vedrører stationernes drift og planlægning. Arealmæssigt er Midt- og Vestjyllands Politi landets største og omfatter 23 % af det samlede areal i Danmark og syv store byer bl.a. Viborg, Herning, Silkeborg og Holstebro. Knud Steffensen blev indvalgt i Hvidbjerg Banks repræsentantskab i 1991, og året efter blev han indvalgt i bestyrelsen og blev samtidig næstformand. I 2010 blev Knud valgt til posten som formand for Hvidbjerg Banks bestyrelse. Spændende at være i bestyrelsen Fra dag ét syntes jeg, det var spændende at være med i bestyrelsen, fastslår bankformanden. Og det gør jeg stadigvæk, selvom kravene til bestyrelsens arbejde er vokset næsten eksponentielt i de senere år. I dag er det således ikke ualmindeligt, at sagsbunken til et enkelt bestyrelsesmøde omfatter op til mere end 100 sider sagsakter, som vi skal sætte os ind i, siger Knud Steffensen. Knud Steffensen, bestyrelsesformand i Hvidbjerg Bank

5 I dag er Hvidbjerg Bank den eneste lokale bank på Thyholm, efter at Sparekassen Limfjorden er blevet en del af Sparekassen Vendsyssel. Jeg er på mange måder ked af, at den lokale sparekasse ikke kunne overleve som lokalt pengeinstitut. Konsolidering er nødvendig Mit ønske for fremtiden er, at egnen bevarer et lokalt pengeinstitut, der kan og vil være med til at støtte op om vores mange erhvervsvirksomheder og alle vores private kunder. For at dette kan lade sig gøre, håber jeg, at alle vil støtte op om Hvidbjerg Bank i forbindelse med den forestående kapitaludvidelse. Konsolidering er nødvendig i disse tider, pointerer Knud Steffensen. Privat er fødselaren gift med Lene, der er synskonsulent ved Center for Kommunikation i Herning. Sammen har parret datteren Marie, der er læge i Esbjerg; Søren, der er civilingeniør og lige nu i gang med et ph.d.-studium på Harvard i Boston; samt Emil, der er uddannet elektriker og i øjeblikket i gang med en landbrugsuddannelse med henblik på at overtage Hvidbjerggaard. Udvidet Struer-afdeling indviet I begyndelsen af december kunne den nye udvidelse af Hvidbjerg Banks afdeling i Struer indvies. Og det blev fejret med manér med en række timetilbud, hvor kunderne bl.a. kunne købe euro til kurs 700. En enkelt gæst forlod senere festen som den glade vinder af en ipad tablet-computer efter at have deltaget i en forsikrings-konkurrence. Dagen afsluttedes med en omgang Deal No deal efter konceptet fra tv. 5 Omkring middag var temaet Hvad byder man uventede gæster med undertitlen Du behøver ikke selv at medbringe madpakken. Her var både kunder, personale fra de omkringliggende butikker og de implicerede håndværkere inviteret til at komme og få en bid brød. Ved den seneste ombygning er banken blevet udvidet med yderligere 40 m 2 ved at inddrage et tidligere udlejet areal. I forbindelse med inddragelsen af det nye areal er Struerafdelingens indgangsparti blevet rykket nærmere på gågaden. Samtidig er kasseafsnittet flyttet. Så glade var medarbejderne i Struer-afdelingen, da om- og tilbygningen stod færdig, og medarbejderne var klar til at tage imod kunderne ved bankens åbent hus arrangement, der fandt sted fredag den 9. december.

6 Strategiplan med ambitiøse mål 6 Hvidbjerg Bank har i de seneste år oplevet en sund vækst. Nu sætter banken turbo på udviklingen. Siden 2006 har Hvidbjerg Bank oplevet en sund vækst i kundeunderlaget på 36 %, som primært stammer fra de to nye afdelinger i Viborg og Holstebro. Nu sætter banken turbo på udviklingen med en ambitiøs strategiplan, som bankens ledergruppe udformede i begyndelsen af 2011, og som siden er blevet tiltrådt af bestyrelsen. Planen definerer en række indsatsområder, som skal øge Hvidbjerg Banks vækst og indtjening. Målet er at sikre Hvidbjerg Banks fortsatte eksistens som en selvstændig bank med en rentabilitet, der gør banken til en attraktiv investering for aktionærerne og ikke mindst et attraktivt alternativ for bankens kundesegment. Der er i strategiplanen sat klare og ambitiøse mål for udviklingen i rådgivning, kundeunderlag, indtjening, balance og egenkapital. Hvidbjerg Banks afdelingsdirektør i Viborg, René Bysted, er udnævnt til udviklingsdirektør med ansvar for at gennemføre strategiplanen. Ambitiøse mål De konkrete mål i strategiplanen er fortrolige, men jeg kan oplyse, at der er tale om ganske ambitiøse mål både når det gælder udvikling i indsatsen over for vore kunder samt selve kunde- og forretningsomfanget, siger René Bysted. Fortsat tiltrækning af nye kunder samt udvikling og fastholdelse af nuværende er et væsentligt element i strategiplanen, hvilket vi er overbeviste om kan bidrage til at udvide vores forretningsomfang. Der er således et gensidigt udbytte i at skabe værdi for kunderne gennem kompetent, opsøgende og proaktiv rådgivning. Der er rigtigt mange kunder, som for eksempel ikke har fået en grundig analyse af deres forhold omkring pension, død, invaliditet og kritisk sygdom. Vi ønsker gennem vores proaktive rådgivning at sikre, at vores kunder er afklaret med de gængse risici, og hvordan disse kan afdækkes alt sammen i forhold til kundernes individuelle behov, pointerer René. Kundetilfredshedsundersøgelse Som led i strategiplanen gennemfører Hvidbjerg Bank i foråret 2012 en kundetilfredshedsundersøgelse, og samtidig gennemføres en undersøgelse blandt medarbejderne i banken. Målet er at få indsigt i kundernes oplevelse af og forventninger til banken, hvilket ligeledes gør sig gældende for bankens medarbejdere. Resultaterne af kundetilfredshedsundersøgelsen forventes at foreligge i løbet af 2. kvartal René Bysted

7 40-års jubilæum Løn- og administrationsmedarbejder Inga Knudsen kan 1. maj fejre 40-års jubilæum i Hvidbjerg Bank. Inga er oprindeligt uddannet på Landboforeningens kontor i Hurup, men allerede som 21-årig kom hun til Hvidbjerg Bank som all-round medarbejder. Hendes arbejdsopgaver gik dog hurtigt i retning af administrative funktioner. Og i dag har Inga Knudsen i næsten en menneskealder arbejdet med lønafregning og indberetninger til SKAT og andre myndigheder på vegne af Hvidbjerg Banks erhvervskunder. Desuden sidder hun i dag med administration af pensionskonti i banken. Der er sket en revolution på de 40 år, jeg nu har været i Hvidbjerg Bank. Da jeg begyndte i banken, var vi netop så småt begyndt at bruge edb, men kundernes konti blev stadigvæk ajourført på papirlister. I dag er alt jo automatiseret og foregår via internettet, fortæller Inga Knudsen. Men selvom måden at arbejde på er blevet meget anderledes, så har Hvidbjerg Bank altid været en rigtig god arbejdsplads med gode kolleger. Vi har det godt både med hinanden og med ledelsen. Det vil jeg ger ne fremhæve, pointerer jubilaren. Inga bor i Hvidbjerg, som hun altid har gjort, sammen med sin mand Hans Knudsen. De tre børn er dog for længst fløjet fra reden. Sønnen Søren (40) er revisor i Holstebro, og døtrene Dorte (36) og Sofie (28) bor i henholdsvis Herning og Århus, men begge arbejder på Lego i Billund. 60 år Når Inga Knudsen ikke har travlt i Hvidbjerg Bank, er det ikke mindst de fire børnebørn, der optager hendes tid. Og så går hun også meget op i slægtsforskning og elsker at grave i familiens fortid. Hun går dog heller ikke af vejen for at grave i haven derhjemme, selvom hun blankt erkender, at det er gemalen, der er mest havemand. Traveture i den lokale natur eller når det er muligt i Grækenland, som er et elsket rejsemål, hører også til 40-års-jubilarens foretrukne sysler. 7 Regnskabs- og administrationschef i Hvidbjerg Bank, Lilly Nielsen, fyldte 28. januar 60 år. Lilly Nielsen er født og opvokset på Jegindø. Hun er oprindeligt uddannet hos revisionsfirmaet Krøyer Pedersen i Holstebro, men blev 1. august 1972 ansat i Hvidbjerg Bank og kan således om få måneder fejre 40-års jubilæum i banken. Frem til begyndelsen af 1990 erne fungerede Lilly Nielsen som allround kunderådgiver, hvorefter hun gradvist blev mere og mere involveret i administrations- og regnskabsdelen. Og da den tidligere regnskabschef stoppede i midten af 1990 erne overtog Lilly Nielsen hans job og fik samtidig ansvar for hele administrationen. Selvom Hvidbjerg Bank ikke er en stor bank, er de administrative pligter og opgaver vokset betragteligt i de senere år ikke mindst som følge af en regulær haglbyge af nye myndighedskrav. Lilly Nielsen har på den baggrund fået udvidet sit ansvarsområde med bl.a. rollen som risikoansvarlig. I regnskabssæsonen, der nu om dage strækker sig fra før årsskiftet og frem til bankens generalforsamling i april, er det derfor ikke megen tid, der er tilovers til familien og andre private sysler. Når det er muligt, engagerer Lilly Nielsen sig imidlertid gerne i lokale aktiviteter på Jegindø, hvor hun og gemalen selv bor på fyrretyvende år. Privat er Lilly Nielsen familiemenneske om en kant. Børnene Kim (37), Karina (34) og Mads (26) er alle for længst fløjet fra reden, men de og børnebørnene optager i høj grad Lilly Nielsens fritid. Fra børnene var helt små gik den årlige sommerferie fast til Italien. De seneste år er det dog mere charterferier til bl.a. Ægypten, Gran Canaria og Tunesien, som opfylder fødselarens ønske om at komme ned til varmen i ferierne og så langt væk som muligt fra de krævende daglige pligter. Ellers nyder Lilly Nielsen at arbejde i sin have, hvorfra der er udsigt over Limfjorden. Det kalder hun selv for afslapningsterapi. Og en god lang gåtur langs vandet er heller ikke af vejen.

8 To danskere gør en forskel i Afrika 8 Når det drejer sig om sult- og fattigdomsproblemet i Afrika, er der de danskere, der tænker på det og de, der ikke tænker på det. De, der taler om det og de, der ikke taler om det. De, der gør noget og de, der ikke gør noget. Ægteparret Jens og Maria Silkjær, som er kunder i Hvidbjerg Banks Holstebro-afdeling, hører til en helt særlig kategori under de mennesker, der gør noget. Sammen har de startet det humanitære hjælpeprogram Farming 4 Life et landbrugsprojekt med fokus på hjælp til selvhjælp for småbønder i Uganda. Ideelle vilkår for vækst Med Farming 4 Life rådgiver og underviser vi de lokale i det nordlige Lira-distrikt i effektive dyrkningsmetoder, fortæller Jens, som er uddannet landmand og i gang med at videreuddanne sig til produktionsleder og agronom. Uganda ligger ved ækvator, og vækstbetingelserne for landbrugsafgrøder er ret fantastiske med masser af sol og vand fra regn samt fra landets mange floder, søer og vandløb. Jorden er simpelthen sort af frugtbarhed, hvis bare man passer på den, tilføjer Maria, som er uddannet lærer og dyreadfærdsterapeut. Og netop dét at passe på jorden er et af de helt store omdrejningspunkter i Farming 4 Life. For i Uganda, hvor klimaet er tropisk og temperaturerne høje, tørrer jorden hurtigt ud, hvis man ikke tager sine forholdsregler. Et tæppe af græs er guld værd Ifølge Jens, som er leder af Farming 4 Life-projektet, er løsningen på tørkeproblemet lige ved hånden i form af noget så enkelt som græs. Ved at lægge et fem centimeter tykt tæppe af græs ud på den nytilsåede jord, gør man jorden modstandsdygtig over for tørke, da græstæppet holder på fugten. Jorden bliver også mere frugtbar, fordi græstæppet hindrer, at solen brænder de vigtige næringsstoffer af og samtidig kan der spares mange arbejdstimer på at luge, da der lægges en dæmper på ukrudtet med helt op til procent. Desuden afværges termitangreb, idet termitterne foretrækker at gå løs på græsset frem for på afgrøderne, beretter Jens, som de sidste par år har været på flere Farming 4 Lifearbejdsrejser til Uganda sammen med Maria og deres børn, Levi på 2 og Emmely på 4. Fra 3 til 30 sække majskorn Når de lokale begynder at bruge græstæppemetoden samt flere andre gode dyrkningsprincipper som f.eks. at plante i lige rækker og i de samme huller år efter år frem for at håndsprede såsæden på må og få, erfarer de, at der skal gødes, vandes og luges mindre, og at der spildes langt mindre såsæd end før. Jens og Maria har sammen med deres børn Levi og Emmely været på flere Farming 4 Life-arbejdsrejser til Uganda i de sidste par år.

9 [ fakta ] Høstudbyttet mangedobles, ja ofte tidobles, oplyser Maria, hvis rolle i Farming 4 Life er projektkoordinator. Det har vi i hvert fald oplevet med afgrøder som majs, bønner, ris, ananas og solsikker. Den succesoplevelse, som de lokale får, når de kan høste frugten af deres anstrengelser, overgår alt. Pludselig kan alle familiens munde mættes, og der bliver overskud til også at tænke langsigtet og udviklingsorienteret i modsætning til kun at tænke kortsigtet og overlevelsesorienteret, hvilket de har været vant til før. Hjælp til selvhjælp Ifølge Jens og Maria er formålet med Farming 4 Life at afhjælpe hungersnøden og fattigdommen i lokalområder i Uganda. Måden at gøre det på er ved at uddanne uganderne i at effektivisere deres landbrugsdrift med henblik på at øge høstudbyttet. Den øgede vækst giver mad på bordet, afgrøder at sælge på markedet og grobund for, at den positive udvikling kan sprede sig som ringe i vandet. 10 millioner mennesker sulter i Uganda. Hvis landbrugssektoren kom op at stå i Centralafrika, ville man kunne brødføde hele Afrika. Syv lokalt ansatte Farming 4 Life-landbrugsledere træner 250 småbønder i effektive landbrugsmetoder. Flere småbønder står på venteliste til at komme i gang. En mand går 80 kilometer frem og tilbage kun for at komme til et endagskursus med Farming 4 Life. Farming 4 Life er meget inspireret af den danske andelsbevægelse. De ugandiske småbønder kan f.eks. gå sammen om at dele udgifterne til større indkøb. To mejetærskere, to vindmøller og it-udstyr er lige nu på vej fra Danmark til Farming 4 Life i Uganda. I et land, som har været hærget af borgerkrig i 20 år, hvor rigtig mange mennesker er døde af aids, og hvor arbejdsløsheden er oppe på procent, er der virkelig brug for hjælp, fortæller Maria, hvis arbejdskraft er drevet af en stor portion næstekærlighed. Skulle der sidde en privatperson eller en repræsentant for en erhvervsvirksomhed, som har lyst til at støtte Farming 4 Life, er der ingen tvivl om, at det vil være en kæmpe hjælp. Som ægteparret siger, så behøver det på ingen måde at være et stort beløb mange bække små gør jo en stor å. 9 Vi er katalysatorer, uddyber Jens, og det er vores fornemste opgave at undervise, rådgive, støtte og bakke op omkring landbrugssektoren i Uganda. Vi yder hjælp til selvhjælp, og målet er at gøre projektet selvbærende, så det kommer til at hvile i sig selv både på det organisatoriske og økonomiske plan. Forsøgslandbrug, kurser og landbrugsskole Farming 4 Life rummer tre delprojekter. Først er der forsøgslandbruget, som også er et demonstrationslandbrug, der tester forskellige afgrøder, dyrkningsmetoder og dyreavlsprogrammer. Dernæst er der kurser og seminarer, hvor småbønderne trænes i effektivt landmandskab. Endelig er der en landbrugsskole, som dog ikke er begyndt endnu, men hvor målet er at give de børn og unge, som blev tvunget til at gå i krig imod deres eget folk, en positiv fremtid i form af en landbrugsuddannelse. Hjælp 100 mennesker for 100 kr. Farming 4 Life søger ifølge Jens og Maria en lang række fonde om finansiel bistand til at dække projektets mange opstartsudgifter. F.eks. kan man for 100 kr. om måneden i et år give 12 familier svarende til 100 mennesker en startpakke med såsæd samt deltagelse i otte kurser og selvhjælpsgrupper. Ud over penge har Farming 4 Life også brug for frivillig arbejdskraft, brugte landbrugsmaskiner, brugt værktøj og itudstyr som f.eks. computere, mobiltelefoner og kameraer. Økonomiske donationer, som i øvrigt er fradragsberettigede efter ligningsloven, kan gives via hjemmesiden -adressen eller på telefon Organisationer bag Farming 4 Life Danida International Aid Service Denmark Åbenkirke, Herning Victory Outreach Ministries, Uganda

10 Hvidbjerg Bank i 100 år I år er det 100 år siden en gruppe fremsynede bønder, håndværkere og fiskere fra Thyholm og Jegindø besluttede at skabe en lokalt forankret bank, som kunne sikre en god finansiel samarbejdspartner i forbindelse med udbygningen af egnens landbrug, fiskeri, handel og de private husholdninger. stemt af et flertal i repræsentantskabet. Var sammenslutningen blevet vedtaget, havde Hvidbjerg Bank i dag været en del af Danske Bank, som senere opkøbte Thylands Bank. I 1975 opførte Hvidbjerg Bank en bankbygning på Østergade 2 i Hvidbjerg, der fortsat er bankens hovedkontor. Banken holdt konstituerende generalforsamling den 4. marts 1912, og 1. juni samme år begyndte den virksomhed i to stuer i malermester C.N. Rokkjærs privatbolig på adressen Nørregade 9 med banktid kl ½ og 4-5½. Foranlediget af en befolkningsmæssig tilbagegang i det oprindelige kerneområde på Thyholm rettede Hvidbjerg Bank i 1990 erne øjnene mod syd. Og i 1992 etablerede banken sin første afdeling uden for Thyholm i Humlum. Hvidbjerg Bank udviklede sig stille og roligt de første 47 år under samme direktør, og siden har banken kun haft tre direktører. Tæt på sammenlægning I 1959 blev der stillet forslag om sammenlægning af Hvidbjerg Bank og Thylands Bank, men forslaget blev ned- I januar 1995 blev den nuværende direktør, Oluf Vestergaard, ansat. Solidt fodfæste også uden for Thyholm Landbruget var i midten af 1990 erne Hvidbjerg Banks suverænt største kundegruppe målt på udlån og tegnede sig i 1997 for 37 % af det samlede udlån. I alt udgjorde erhverv 10 Hvidbjerg Bank har altid været god til at passe på bankens og dermed kundernes penge. At man også har været god til at passe på inventaret, står nu beviseligt til skue på Thyholms Egnsmuseum. Her er bankens første møbler udstillet. Det drejer sig om to stole og et bord, som blev leveret til bankens åbning i 1912 af møbelfabrikant Madsen, Hvidbjerg, hvis søn 48 år senere i 1960 leverede yderligere to stole magen til de første.

11 62 %. Derfor indledte Hvidbjerg Bank en strategisk indsats for at øge andelen af privatkunder og erhvervskunder uden for landbruget for dermed at opnå en bedre risikospredning. Sådan markeres jubilæet 100-års jubilæet bliver markeret med åbent hus-arrangementer i bankens afdelinger på jubilæumsdagen, fredag den 1. juni. Som led i denne proces etablerede banken i 1997 en ny afdeling i Struer. I de følgende år opnåede Hvidbjerg Bank et solidt fodfæste uden for Thyholm, og i midten af 00 erne var banken klar til et nyt strategisk tiltag i form af etablering af to nye afdelinger i Viborg (2006) og Holstebro (2007). Desuden bliver jubilæet markeret i forbindelse med bankens ordinære generalforsamling i Thyholm Midtpunkt onsdag den 11. april. Efter selve generalforsamlingen underholder pianisten, solisten, entertaineren, komponisten og forfatteren Sigurd Barret med sin Sigurd Barret Trio - Pianoshow. Mange har travlt med at aflive de små banker for tiden. Men Hvidbjerg Bank har en vision om fortsat at være til stede i markedet og for sine kunder i dag som det eneste pengeinstitut med hovedsæde på Thyholm. Og bankens ledelse og medarbejdere tror og håber, at lokalbefolkningen fortsat vil opleve dette som en stor værdi for lokalsamfundet og bidrage til, at Hvidbjerg Bank fremadrettet kan konsolidere sig og styrke sin position som lokalbank. 11 Værdigrundlag Hvidbjerg Bank har et værdigrundlag, som løbende er blevet moderniseret og tilpasset til de ændrede vilkår for bankens virksomhed. Men den dag i dag udtrykker værdigrundlaget grundlæggende den samme ambition og målsætning, som gjaldt i 1912, og som i dag er udtrykt i følgende fem bærende værdiord: Fremadrettet Handlekraftig Vedholdende Troværdig Tilgængelig Søren Sigurd Barret er født i Rødovre, men er faktisk opvokset i Viborg. Han spillede klaver første gang som toårig og skrev sine første børnesange som seksårig. Han er cand.-phil. i musikvidenskab fra Aarhus Universitet med speciale i russisk rock. Sit folkelige gennembrud fik han med tv-programmerne Sigurds Bjørnetime og Hit med Sangen på DR1. Husk tilmelding til generalforsamlingen Adgangskort kan bestilles i Hvidbjerg Banks afdelinger eller via bankens hjemmeside til og med tirsdag den 3. april Vær opmærksom på, at tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse i år er fremrykket til kl

12 Et rådhus med rigtig god økonomi i! Sådan siger Frank Mikkelsen om Viborg Rådhus. I skrivende stund er han stabschef i Viborg Kommune, og han er manden, der har stået i spidsen for opførelsen af det storslåede m 2 store kommune-domicil, som ligger på Prinsens Allé 5 kun et stenkast fra Hvidbjerg Banks bygning på Vævervej 5. Politiske visioner Da de 924 medarbejdere flyttede ind i det nye, flotte rådhus i september måned 2011, blev det kulminationen på en proces, som begyndte helt tilbage i 2004 med de seks gamle kommuners planlægning af kommunesammenlægningen. Dengang var der fuld politisk opbakning til at samle den centrale forvaltning for kommunens borgere i ét hus. God forretning At Viborg Rådhus vitterligt gik hen og blev en rigtig god forretning for Viborg Kommune, hersker der ifølge Frank Mikkelsen absolut ingen tvivl om. Uanset hvordan vi regner ja, selv med den allermest forsigtige tilgang så er dette hus betalt tilbage på under otte år, lyder det fra den erfarne administrator, som med rådhusbyggeriet har været tovholder på planlægningen af Danmarks eneste rådhus igennem de sidste 150 år, som huser samtlige administrative medarbejdere i en hel kommune. Allerede i 2010 sparede vi ca. 40 mio. kr. på lønninger sammenlignet med 2007, fortsætter Frank Mikkelsen. Og frem til 2012 er der vedtaget yderligere lønbesparelser på ca. 26 mio. kr. 12 Borgmestre og byråd fra de gamle Bjerringbro, Fjends, Karup, Møldrup, Tjele og Viborg Kommuner var faktisk meget fremsynede, fortæller Frank Mikkelsen. De forstod, at én administrationsbygning ville være ensbetydende med en langt mere effektiv drift, og at den nye storkommune derved ville kunne spare mange penge på personale, transport, lokaler og energi. Dertil kommer ifølge stabschefen, at Viborg Kommune sparer ca. 13 mio. kr. om året på driften af rådhusbygningen sammenlignet med driften af de gamle rådhus- og forvaltningsbygninger. Alene dét, at vi har samlet administrationen på én adresse i stedet for på 15 forskellige adresser, betyder, at vi har reduceret vores udgifter til rengøring kraftigt. Her sparer vi ca. 2 mio. kr. om året, beretter Frank Mikkelsen. Foyeren i det nye rådhus i Viborg er et imponerende rum.

13 [ fakta ] Finansiering af Viborg Rådhus Budget: 315 mio. kr. Salg af gamle rådhuse m.m.: Salg af aktier m.m.: Lån: Frigivelse af overskudslikviditet: Brug af kassebeholdning: 126 mio. kr. 98 mio. kr. 17 mio. kr. 59 mio. kr. 15 mio. kr. Forventet afsluttet regnskab: 300 mio. kr. Stabschef Frank Mikkelsen. Økonomi i energi Også på energifronten har Viborg Kommune opnået store besparelser. Rådhuset er bygget, så det lever op til kravene for energiklasse 1, og det fungerer nærmest som et arbejdende energilaboratorium, hvor avancerede systemer holder styr på varme, kulde og frisk luft. Anvendelsen af hypermoderne teknologi er ensbetydende med, at kommunen sparer mest muligt på energien samtidig med, at indeklimaet holdes helt i top. Det forventes oven i købet, at man kommer væsentligt under kravene til energiklasse 1, når hele systemet er på plads. BesT Energy Viborg Rådhus er med i EU-projektet BEST Energy (Built Environment Sustainability and Technology). Formålet med projektet er via intelligent kommunikationsteknologi effektivt at styre og reducere energiforbruget i det nye rådhus. Vil du også spare penge på dit byggeri? Spørger man Frank Mikkelsen, om man som almindelig privatperson i et almindeligt husbyggeri ville kunne opnå den samme procentvise besparelse som Viborg Rådhus, er svaret ja når bare man ser bort fra de personale-relaterede besparelser. Opskriften er enkel: Du skal selv være bygherre, men du skal ville og kunne det. Du skal lægge masser af tid, energi og ressourcer i arbejdet. Du skal selv tage det overordnede ansvar og konstant holde snor i projektet. Du skal køre en løbende stram og opfølgende budgetstyring. Du skal ikke delegere økonomiaspektet ud til tredje part. Du skal indhente tilbud på alle dele af projektet hos mindst tre leverandører og på baggrund af tilbuddene vælger du den løsning, som er bedst og billigst. Du skal vælge energibesparende løsninger. 13 En del af rådhusets energiforbrug kommer fra 760 m 2 solceller, der årligt leverer kwh, supplerer Frank Mikkelsen. Ved at vente til allersidste øjeblik med at afgive ordre på solcellerne sparede vi 3 mio. kr., fordi prisen på delkomponenterne til solcelleproduktionen var faldet. Det er da vist det, man kalder en rigtig solstrålehistorie, afslutter Frank Mikkelsen med et glimt i øjet. Borger-servicering og arbejdsplads Viborg Rådhus er et fascinerende hus med en fantastisk akustik. Borgerne oplever huset som spændende, indbydende og overskueligt, og medarbejderne har fået gode og velindrettede arbejdspladser, der indbyder til samarbejde og effektivitet. Frank Mikkelsen Arkitektonisk vartegn Ikke alene har Viborg Kommune fået et rådhus med god økonomi i. Byen og egnen har også fået en moderne og skulpturel bygning, der signalerer kvalitet og dynamik. Frank Mikkelsen

aktionærnyt September 2012

aktionærnyt September 2012 aktionærnyt September 2012 Flere kunder og bedre basisindtjening men også uventet høje nedskrivninger Hvidbjerg Bank kom ud af 1. halvår 2012 med en forbedring af basisindtjeningen på 3,1 mio. kr., svarende

Læs mere

04 06 10 11 12-15 16-21 22-23 24 25 26 27-28 29 30-31 32 34 35

04 06 10 11 12-15 16-21 22-23 24 25 26 27-28 29 30-31 32 34 35 Årsrapport 2011 1912-2012 Fredag den 1. juni 2012 er det 100 år siden Hvidbjerg Bank for første gang slog dørene op for kunderne. Det skete i to stuer i malermester C.N. Rokkjærs privatbolig på adressen

Læs mere

AktionærNYT.» August 2011 «

AktionærNYT.» August 2011 « AktionærNYT» August 2011 « Væsentligt forbedret resultat i 2. kvartal 2011 2 Oluf Vestergaard, bankdirektør i Hvidbjerg Bank. AktionærNYT Udgives af: Hvidbjerg Bank / Østergade 2 / 7790 Thyholm Tlf. 9695

Læs mere

aktionærnyt Marts 2013

aktionærnyt Marts 2013 aktionærnyt Marts 2013 CVR 64 85 54 17 Bedste basisindtjening nogensinde i Hvidbjerg Bank Alligevel betyder omfanget af nedskrivninger minus på bundlinjen, men udviklingen synes at have vendt, og Hvidbjerg

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Søren Dahl fra Cafe Hack - Radioens bedste ven Årsregnskab 2011 - Tilfredsstillende basisindtjening, men utilfredsstillende resultat Efterløn eller ej? -

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse og bestyrelsens øvrige

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Årsrapport 21 acceptabelt resultat med plus på bundlinjen Lillebror-ånd giver succes tv-værten Peter Ingemann er årets gæstetaler på aktionærmøderne 1 års

Læs mere

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen.

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen. Fokus Sparekassen udvider med tre nye afdelinger De tre nye afdelinger i Skovlund, Alslev og Billum har fået solidt fodfæste. Side 18 september 2010 Side 5 Århus-virksomhed har valgt Sparekassen Den tætte

Læs mere

årsrapport 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014

årsrapport 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 årsrapport 2014 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse, ledelsesudvalg og øvrige ledelseshverv

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Vær førstevælger i dit arbejdsliv Side 38

Vær førstevælger i dit arbejdsliv Side 38 Finansforbundets magasin nr. 4, 2015 Vær førstevælger i dit arbejdsliv Side 38 E-handelsplatformen Tradeshift er gået fra 0-220 ansatte på fem år og har nu over 500.000 virksomhedskunder fordelt på 190

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

Hold på hat og briller. Sponsorater. Accepter livet. når du går i banken. Det handler om engagement. og drop selvmedlidenheden, siger Anders Hansen

Hold på hat og briller. Sponsorater. Accepter livet. når du går i banken. Det handler om engagement. og drop selvmedlidenheden, siger Anders Hansen S E P T E M B E R 2 0 0 9 K U N D e - o G A K t I o N æ r m A G A S I N Hold på hat og briller når du går i banken Sponsorater Det handler om engagement Accepter livet og drop selvmedlidenheden, siger

Læs mere

Kampe er til for at vindes

Kampe er til for at vindes Nr. 4 december 2008 Den gammeldags sælger er populær... Tæt på»udsolgt«på Kontorhotellet... Færre tør tage springet... Færre iværksættere ønsker at låne penge... Arbejdsstyrken på vej ned i Holbæk... 1

Læs mere

Unge ledere vil være perfekte Side 28. Finansforbundets magasin nr. 3, 2015

Unge ledere vil være perfekte Side 28. Finansforbundets magasin nr. 3, 2015 forbundets magasin nr. 3, 2015 Unge ledere vil være perfekte Side 28 GøR plads til de ældre Vi ældre har vist os i stand til at skabe værdi på arbejdsmarkedet i mange år. Vi har ingen børnesygdomme. Vi

Læs mere

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010 Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010 Læs om: Solen titter atter frem bag skyerne Virksomhed med vokseværk Når du går, gavner det både helbred og humør ØkonomiEftersyn Tilfredsstillende resultat i et turbulent

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 6, 2011. tro mod jobbet

Finansforbundets magasin nr. 6, 2011. tro mod jobbet Finansforbundets magasin nr. 6, 2011 tro mod jobbet Finansfolk bliver i snit over 13 år på samme arbejdsplads, hvilket er næsten fem år mere end den gennemsnitlige lønmodtager. Læs side 14 www.bankpension.dk

Læs mere

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 forbundets magasin nr. 10, 2014 Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 Foran på point Flere små pengeinstitutter tjener relativt flere penge end de største banker, samtidig med at de holder liv

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Vi kan. gøre en. forskel

Vi kan. gøre en. forskel Finansforbundets magasin nr. 8, 2014 Vi kan gøre en forskel Louise Byssing og Jens Erik Bjørn fra Danske Bank er blandt det hastigt voksende antal compliancemedarbejdere i bankerne, der skal få juraen

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere