AktionærNYT.» Marts 2012 «

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AktionærNYT.» Marts 2012 «"

Transkript

1 AktionærNYT» Marts 2012 «

2 God udvikling i Hvidbjerg Bank trods tab på bankkrak og nedskrivninger Hvidbjerg Bank kom ud af 2011 med det næstbedste resultat af den primære bankvirksomhed i bankens historie, der i år runder 100 år. Uheldige omstændigheder i forbindelse med Amagerbankens krak samt yderligere nedskrivninger i henhold til nye retningslinj er fra Finanstilsynet bevirker imidlertid, at bundlinjen udviser et minus på 7,2 mio. kr. efter skat. Men den underliggende udvikling er altså ganske lovende. Jeg hæfter mig særligt ved, at Hvidbjerg Bank i de senere år har oplevet en sund vækst, ikke mindst som følge af vores strategiske tiltag med etablering af de to nye afdelinger i Viborg i 2006 og i Holstebro i 2007, fastslår Oluf Vestergaard. 2 Den gode udvikling er fortsat i 2011, hvor begge afdelinger igen har noteret en nettofremgang i kundeunderlaget på over 30 %. Sammenlagt er antallet af kunder i Hvidbjerg Bank faktisk vokset med 36 % siden Begge de nye afdelinger bidrager i dag til bankens indtjening, og de forventes begge at give overskud efter indregning af alle fælles omkostninger fra Resultatet af vores primære bankdrift udviser da også en rigtig god udvikling. Faktisk har vi i 2011 realiseret det næstbedste resultat af den primære bankdrift i Hvidbjerg Banks historie. Oluf Vestergaard, bankdirektør i Hvidbjerg Bank. Så har vi haft et ærgerligt uheld i forbindelse med Amagerbankens krak, hvor en tilfældig men dybt beklagelig hændelse i 2011 har givet os et unødvendigt tab på 4,4 mio. kr. Heldigvis er tabet dog blevet væsentligt mindre end oprindeligt frygtet, men det smerter naturligvis. AktionærNYT Udgives af: Hvidbjerg Bank / Østergade 2 / 7790 Thyholm Tlf.: / Ansvarshavende: Anders G. Pedersen Tekst: Hvidbjerg Marketing i samarbejde med journalist Jens Peder Tornvig og tekstforfatter Joan Jasper Oplag: stk. Tryk: Dantryk A/S Dertil kommer, at Finanstilsynet i sit såkaldte julebrev har udmeldt nye retningslinjer, hvilket har medført et yderligere nedskrivningsbehov. Og så har vi i 2011 haft andre ekstraordinære udgifter på 1,6 mio. kr. som følge af danske bankkrak. Havde vi været foruden disse tre faktorer, havde vi faktisk haft et fornuftigt overskud, pointerer Oluf Vestergaard. Han bedyrer samtidig, at i hvert fald hændelsen omkring Amagerbanken ikke kommer til at gentage sig, idet Hvidbjerg Bank har ændret sine forretningsgange, så større saldi i forhold til andre banker reguleres dagligt.

3 Planlægger kapitaludvidelse Hvidbjerg Bank ønsker at styrke bankens muligheder for at fremstå stærkt i lokalområdet. Det kræver konsolidering og kapitalmæssige kræfter. Derfor påtænker vi i 2. kvartal 2012 at gennemføre en kapitaludvidelse i form af en aktieemission med fortegningsret for bankens nuværende aktionærer eventuelt suppleret med andre former for styrkelse af bankens kapitalgrundlag, siger Oluf Vestergaard. Samtidig ønsker vi med kapitaludvidelsen at tage højde for kommende international regulering i form af nye EU-krav og de såkaldte Basel III-regler, som forventes at stille krav om betydelig forøgelse af kapitalkravene for pengeinstitutter. Jeg håber rigtig meget, at den lokale befolkning vil støtte massivt op omkring kapitaludvidelsen, som er den første, vi gennemfører i næsten 20 år, noterer Oluf Vestergaard. De nærmere vilkår og tidspunkter for kapitaludvidelsen er endnu ikke fastlagt, men vil fremgå af et detaljeret prospekt, som ventes offentliggjort i forbindelse med bankens ordinære generalforsamling lige efter påske. Hovedtal og nøgletal (tkr.) (tkr.) ResulTATOPgørelse Netto renteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Resultat af primær bankdrift Kursreguleringer Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Årets resultat BalANce Udlån Indlån Egenkapital Balance Garantier

4 Bestyrelsesformanden fyldte 60 Bestyrelsesformand i Hvidbjerg Bank, gårdejer og politiassistent Knud Steffensen, Hvidbjerg, fyldte den 28. februar 60 år. er avlsbygningerne på Hvidbjerggaard og en tilhørende naboejendom bortforpagtet, men Knud driver fortsat de 85 ha jord, som hører til ejendommen. 4 Som værnepligtig i Livgarden var Knud netop for 40 år siden med ved indsættelsen af Dronning Margrethe dagen efter Kong Frederik IX s død og også ved kongens efterfølgende begravelse. Efter værnepligten var han lige hjemme for at gøre sin landbrugsuddannelse færdig på Asmildkloster Landbrugsskole ved Viborg, inden Knud Steffensen 1. september 1973 be gyndte på Politiskolen i København. Efter seks år i København rykkede familien til Holstebro, hvor Knud gjorde tjeneste som ordensbetjent hos Politiet i Holstebro. Set i bakspejlet ville jeg egentlig gerne have taget nogle flere år i København. Dels er der flere muligheder for at prøve forskellige afdelinger inden for politiet i hovedstaden. Og dels kan jeg godt lide København, reflekterer 60-årsfødselaren. Overtog den fædrene gård I 1989 overtog Knud den fædrene gård Hvidbjerggaard, som ligger lige uden for Hvidbjergs bygrænse. Sideløbende med, at han fastholdt sin stilling ved Holstebro Politi på deltid, udviklede han Hvidbjerggaard til at være et særdeles veldrevet landbrug baseret på svineavl og planteavl. I dag Efter politikredsreformen i 2007, hvor syv midt- og vestjyske politikredse blev lagt sammen til Midt- og Vestjyllands Politi, har Knud Steffensen fastholdt sin tilknytning til ordensmagten som deltidsmedarbejder i den nye organisations HRfunktion, hvor hans arbejdsopgaver vedrører stationernes drift og planlægning. Arealmæssigt er Midt- og Vestjyllands Politi landets største og omfatter 23 % af det samlede areal i Danmark og syv store byer bl.a. Viborg, Herning, Silkeborg og Holstebro. Knud Steffensen blev indvalgt i Hvidbjerg Banks repræsentantskab i 1991, og året efter blev han indvalgt i bestyrelsen og blev samtidig næstformand. I 2010 blev Knud valgt til posten som formand for Hvidbjerg Banks bestyrelse. Spændende at være i bestyrelsen Fra dag ét syntes jeg, det var spændende at være med i bestyrelsen, fastslår bankformanden. Og det gør jeg stadigvæk, selvom kravene til bestyrelsens arbejde er vokset næsten eksponentielt i de senere år. I dag er det således ikke ualmindeligt, at sagsbunken til et enkelt bestyrelsesmøde omfatter op til mere end 100 sider sagsakter, som vi skal sætte os ind i, siger Knud Steffensen. Knud Steffensen, bestyrelsesformand i Hvidbjerg Bank

5 I dag er Hvidbjerg Bank den eneste lokale bank på Thyholm, efter at Sparekassen Limfjorden er blevet en del af Sparekassen Vendsyssel. Jeg er på mange måder ked af, at den lokale sparekasse ikke kunne overleve som lokalt pengeinstitut. Konsolidering er nødvendig Mit ønske for fremtiden er, at egnen bevarer et lokalt pengeinstitut, der kan og vil være med til at støtte op om vores mange erhvervsvirksomheder og alle vores private kunder. For at dette kan lade sig gøre, håber jeg, at alle vil støtte op om Hvidbjerg Bank i forbindelse med den forestående kapitaludvidelse. Konsolidering er nødvendig i disse tider, pointerer Knud Steffensen. Privat er fødselaren gift med Lene, der er synskonsulent ved Center for Kommunikation i Herning. Sammen har parret datteren Marie, der er læge i Esbjerg; Søren, der er civilingeniør og lige nu i gang med et ph.d.-studium på Harvard i Boston; samt Emil, der er uddannet elektriker og i øjeblikket i gang med en landbrugsuddannelse med henblik på at overtage Hvidbjerggaard. Udvidet Struer-afdeling indviet I begyndelsen af december kunne den nye udvidelse af Hvidbjerg Banks afdeling i Struer indvies. Og det blev fejret med manér med en række timetilbud, hvor kunderne bl.a. kunne købe euro til kurs 700. En enkelt gæst forlod senere festen som den glade vinder af en ipad tablet-computer efter at have deltaget i en forsikrings-konkurrence. Dagen afsluttedes med en omgang Deal No deal efter konceptet fra tv. 5 Omkring middag var temaet Hvad byder man uventede gæster med undertitlen Du behøver ikke selv at medbringe madpakken. Her var både kunder, personale fra de omkringliggende butikker og de implicerede håndværkere inviteret til at komme og få en bid brød. Ved den seneste ombygning er banken blevet udvidet med yderligere 40 m 2 ved at inddrage et tidligere udlejet areal. I forbindelse med inddragelsen af det nye areal er Struerafdelingens indgangsparti blevet rykket nærmere på gågaden. Samtidig er kasseafsnittet flyttet. Så glade var medarbejderne i Struer-afdelingen, da om- og tilbygningen stod færdig, og medarbejderne var klar til at tage imod kunderne ved bankens åbent hus arrangement, der fandt sted fredag den 9. december.

6 Strategiplan med ambitiøse mål 6 Hvidbjerg Bank har i de seneste år oplevet en sund vækst. Nu sætter banken turbo på udviklingen. Siden 2006 har Hvidbjerg Bank oplevet en sund vækst i kundeunderlaget på 36 %, som primært stammer fra de to nye afdelinger i Viborg og Holstebro. Nu sætter banken turbo på udviklingen med en ambitiøs strategiplan, som bankens ledergruppe udformede i begyndelsen af 2011, og som siden er blevet tiltrådt af bestyrelsen. Planen definerer en række indsatsområder, som skal øge Hvidbjerg Banks vækst og indtjening. Målet er at sikre Hvidbjerg Banks fortsatte eksistens som en selvstændig bank med en rentabilitet, der gør banken til en attraktiv investering for aktionærerne og ikke mindst et attraktivt alternativ for bankens kundesegment. Der er i strategiplanen sat klare og ambitiøse mål for udviklingen i rådgivning, kundeunderlag, indtjening, balance og egenkapital. Hvidbjerg Banks afdelingsdirektør i Viborg, René Bysted, er udnævnt til udviklingsdirektør med ansvar for at gennemføre strategiplanen. Ambitiøse mål De konkrete mål i strategiplanen er fortrolige, men jeg kan oplyse, at der er tale om ganske ambitiøse mål både når det gælder udvikling i indsatsen over for vore kunder samt selve kunde- og forretningsomfanget, siger René Bysted. Fortsat tiltrækning af nye kunder samt udvikling og fastholdelse af nuværende er et væsentligt element i strategiplanen, hvilket vi er overbeviste om kan bidrage til at udvide vores forretningsomfang. Der er således et gensidigt udbytte i at skabe værdi for kunderne gennem kompetent, opsøgende og proaktiv rådgivning. Der er rigtigt mange kunder, som for eksempel ikke har fået en grundig analyse af deres forhold omkring pension, død, invaliditet og kritisk sygdom. Vi ønsker gennem vores proaktive rådgivning at sikre, at vores kunder er afklaret med de gængse risici, og hvordan disse kan afdækkes alt sammen i forhold til kundernes individuelle behov, pointerer René. Kundetilfredshedsundersøgelse Som led i strategiplanen gennemfører Hvidbjerg Bank i foråret 2012 en kundetilfredshedsundersøgelse, og samtidig gennemføres en undersøgelse blandt medarbejderne i banken. Målet er at få indsigt i kundernes oplevelse af og forventninger til banken, hvilket ligeledes gør sig gældende for bankens medarbejdere. Resultaterne af kundetilfredshedsundersøgelsen forventes at foreligge i løbet af 2. kvartal René Bysted

7 40-års jubilæum Løn- og administrationsmedarbejder Inga Knudsen kan 1. maj fejre 40-års jubilæum i Hvidbjerg Bank. Inga er oprindeligt uddannet på Landboforeningens kontor i Hurup, men allerede som 21-årig kom hun til Hvidbjerg Bank som all-round medarbejder. Hendes arbejdsopgaver gik dog hurtigt i retning af administrative funktioner. Og i dag har Inga Knudsen i næsten en menneskealder arbejdet med lønafregning og indberetninger til SKAT og andre myndigheder på vegne af Hvidbjerg Banks erhvervskunder. Desuden sidder hun i dag med administration af pensionskonti i banken. Der er sket en revolution på de 40 år, jeg nu har været i Hvidbjerg Bank. Da jeg begyndte i banken, var vi netop så småt begyndt at bruge edb, men kundernes konti blev stadigvæk ajourført på papirlister. I dag er alt jo automatiseret og foregår via internettet, fortæller Inga Knudsen. Men selvom måden at arbejde på er blevet meget anderledes, så har Hvidbjerg Bank altid været en rigtig god arbejdsplads med gode kolleger. Vi har det godt både med hinanden og med ledelsen. Det vil jeg ger ne fremhæve, pointerer jubilaren. Inga bor i Hvidbjerg, som hun altid har gjort, sammen med sin mand Hans Knudsen. De tre børn er dog for længst fløjet fra reden. Sønnen Søren (40) er revisor i Holstebro, og døtrene Dorte (36) og Sofie (28) bor i henholdsvis Herning og Århus, men begge arbejder på Lego i Billund. 60 år Når Inga Knudsen ikke har travlt i Hvidbjerg Bank, er det ikke mindst de fire børnebørn, der optager hendes tid. Og så går hun også meget op i slægtsforskning og elsker at grave i familiens fortid. Hun går dog heller ikke af vejen for at grave i haven derhjemme, selvom hun blankt erkender, at det er gemalen, der er mest havemand. Traveture i den lokale natur eller når det er muligt i Grækenland, som er et elsket rejsemål, hører også til 40-års-jubilarens foretrukne sysler. 7 Regnskabs- og administrationschef i Hvidbjerg Bank, Lilly Nielsen, fyldte 28. januar 60 år. Lilly Nielsen er født og opvokset på Jegindø. Hun er oprindeligt uddannet hos revisionsfirmaet Krøyer Pedersen i Holstebro, men blev 1. august 1972 ansat i Hvidbjerg Bank og kan således om få måneder fejre 40-års jubilæum i banken. Frem til begyndelsen af 1990 erne fungerede Lilly Nielsen som allround kunderådgiver, hvorefter hun gradvist blev mere og mere involveret i administrations- og regnskabsdelen. Og da den tidligere regnskabschef stoppede i midten af 1990 erne overtog Lilly Nielsen hans job og fik samtidig ansvar for hele administrationen. Selvom Hvidbjerg Bank ikke er en stor bank, er de administrative pligter og opgaver vokset betragteligt i de senere år ikke mindst som følge af en regulær haglbyge af nye myndighedskrav. Lilly Nielsen har på den baggrund fået udvidet sit ansvarsområde med bl.a. rollen som risikoansvarlig. I regnskabssæsonen, der nu om dage strækker sig fra før årsskiftet og frem til bankens generalforsamling i april, er det derfor ikke megen tid, der er tilovers til familien og andre private sysler. Når det er muligt, engagerer Lilly Nielsen sig imidlertid gerne i lokale aktiviteter på Jegindø, hvor hun og gemalen selv bor på fyrretyvende år. Privat er Lilly Nielsen familiemenneske om en kant. Børnene Kim (37), Karina (34) og Mads (26) er alle for længst fløjet fra reden, men de og børnebørnene optager i høj grad Lilly Nielsens fritid. Fra børnene var helt små gik den årlige sommerferie fast til Italien. De seneste år er det dog mere charterferier til bl.a. Ægypten, Gran Canaria og Tunesien, som opfylder fødselarens ønske om at komme ned til varmen i ferierne og så langt væk som muligt fra de krævende daglige pligter. Ellers nyder Lilly Nielsen at arbejde i sin have, hvorfra der er udsigt over Limfjorden. Det kalder hun selv for afslapningsterapi. Og en god lang gåtur langs vandet er heller ikke af vejen.

8 To danskere gør en forskel i Afrika 8 Når det drejer sig om sult- og fattigdomsproblemet i Afrika, er der de danskere, der tænker på det og de, der ikke tænker på det. De, der taler om det og de, der ikke taler om det. De, der gør noget og de, der ikke gør noget. Ægteparret Jens og Maria Silkjær, som er kunder i Hvidbjerg Banks Holstebro-afdeling, hører til en helt særlig kategori under de mennesker, der gør noget. Sammen har de startet det humanitære hjælpeprogram Farming 4 Life et landbrugsprojekt med fokus på hjælp til selvhjælp for småbønder i Uganda. Ideelle vilkår for vækst Med Farming 4 Life rådgiver og underviser vi de lokale i det nordlige Lira-distrikt i effektive dyrkningsmetoder, fortæller Jens, som er uddannet landmand og i gang med at videreuddanne sig til produktionsleder og agronom. Uganda ligger ved ækvator, og vækstbetingelserne for landbrugsafgrøder er ret fantastiske med masser af sol og vand fra regn samt fra landets mange floder, søer og vandløb. Jorden er simpelthen sort af frugtbarhed, hvis bare man passer på den, tilføjer Maria, som er uddannet lærer og dyreadfærdsterapeut. Og netop dét at passe på jorden er et af de helt store omdrejningspunkter i Farming 4 Life. For i Uganda, hvor klimaet er tropisk og temperaturerne høje, tørrer jorden hurtigt ud, hvis man ikke tager sine forholdsregler. Et tæppe af græs er guld værd Ifølge Jens, som er leder af Farming 4 Life-projektet, er løsningen på tørkeproblemet lige ved hånden i form af noget så enkelt som græs. Ved at lægge et fem centimeter tykt tæppe af græs ud på den nytilsåede jord, gør man jorden modstandsdygtig over for tørke, da græstæppet holder på fugten. Jorden bliver også mere frugtbar, fordi græstæppet hindrer, at solen brænder de vigtige næringsstoffer af og samtidig kan der spares mange arbejdstimer på at luge, da der lægges en dæmper på ukrudtet med helt op til procent. Desuden afværges termitangreb, idet termitterne foretrækker at gå løs på græsset frem for på afgrøderne, beretter Jens, som de sidste par år har været på flere Farming 4 Lifearbejdsrejser til Uganda sammen med Maria og deres børn, Levi på 2 og Emmely på 4. Fra 3 til 30 sække majskorn Når de lokale begynder at bruge græstæppemetoden samt flere andre gode dyrkningsprincipper som f.eks. at plante i lige rækker og i de samme huller år efter år frem for at håndsprede såsæden på må og få, erfarer de, at der skal gødes, vandes og luges mindre, og at der spildes langt mindre såsæd end før. Jens og Maria har sammen med deres børn Levi og Emmely været på flere Farming 4 Life-arbejdsrejser til Uganda i de sidste par år.

9 [ fakta ] Høstudbyttet mangedobles, ja ofte tidobles, oplyser Maria, hvis rolle i Farming 4 Life er projektkoordinator. Det har vi i hvert fald oplevet med afgrøder som majs, bønner, ris, ananas og solsikker. Den succesoplevelse, som de lokale får, når de kan høste frugten af deres anstrengelser, overgår alt. Pludselig kan alle familiens munde mættes, og der bliver overskud til også at tænke langsigtet og udviklingsorienteret i modsætning til kun at tænke kortsigtet og overlevelsesorienteret, hvilket de har været vant til før. Hjælp til selvhjælp Ifølge Jens og Maria er formålet med Farming 4 Life at afhjælpe hungersnøden og fattigdommen i lokalområder i Uganda. Måden at gøre det på er ved at uddanne uganderne i at effektivisere deres landbrugsdrift med henblik på at øge høstudbyttet. Den øgede vækst giver mad på bordet, afgrøder at sælge på markedet og grobund for, at den positive udvikling kan sprede sig som ringe i vandet. 10 millioner mennesker sulter i Uganda. Hvis landbrugssektoren kom op at stå i Centralafrika, ville man kunne brødføde hele Afrika. Syv lokalt ansatte Farming 4 Life-landbrugsledere træner 250 småbønder i effektive landbrugsmetoder. Flere småbønder står på venteliste til at komme i gang. En mand går 80 kilometer frem og tilbage kun for at komme til et endagskursus med Farming 4 Life. Farming 4 Life er meget inspireret af den danske andelsbevægelse. De ugandiske småbønder kan f.eks. gå sammen om at dele udgifterne til større indkøb. To mejetærskere, to vindmøller og it-udstyr er lige nu på vej fra Danmark til Farming 4 Life i Uganda. I et land, som har været hærget af borgerkrig i 20 år, hvor rigtig mange mennesker er døde af aids, og hvor arbejdsløsheden er oppe på procent, er der virkelig brug for hjælp, fortæller Maria, hvis arbejdskraft er drevet af en stor portion næstekærlighed. Skulle der sidde en privatperson eller en repræsentant for en erhvervsvirksomhed, som har lyst til at støtte Farming 4 Life, er der ingen tvivl om, at det vil være en kæmpe hjælp. Som ægteparret siger, så behøver det på ingen måde at være et stort beløb mange bække små gør jo en stor å. 9 Vi er katalysatorer, uddyber Jens, og det er vores fornemste opgave at undervise, rådgive, støtte og bakke op omkring landbrugssektoren i Uganda. Vi yder hjælp til selvhjælp, og målet er at gøre projektet selvbærende, så det kommer til at hvile i sig selv både på det organisatoriske og økonomiske plan. Forsøgslandbrug, kurser og landbrugsskole Farming 4 Life rummer tre delprojekter. Først er der forsøgslandbruget, som også er et demonstrationslandbrug, der tester forskellige afgrøder, dyrkningsmetoder og dyreavlsprogrammer. Dernæst er der kurser og seminarer, hvor småbønderne trænes i effektivt landmandskab. Endelig er der en landbrugsskole, som dog ikke er begyndt endnu, men hvor målet er at give de børn og unge, som blev tvunget til at gå i krig imod deres eget folk, en positiv fremtid i form af en landbrugsuddannelse. Hjælp 100 mennesker for 100 kr. Farming 4 Life søger ifølge Jens og Maria en lang række fonde om finansiel bistand til at dække projektets mange opstartsudgifter. F.eks. kan man for 100 kr. om måneden i et år give 12 familier svarende til 100 mennesker en startpakke med såsæd samt deltagelse i otte kurser og selvhjælpsgrupper. Ud over penge har Farming 4 Life også brug for frivillig arbejdskraft, brugte landbrugsmaskiner, brugt værktøj og itudstyr som f.eks. computere, mobiltelefoner og kameraer. Økonomiske donationer, som i øvrigt er fradragsberettigede efter ligningsloven, kan gives via hjemmesiden -adressen eller på telefon Organisationer bag Farming 4 Life Danida International Aid Service Denmark Åbenkirke, Herning Victory Outreach Ministries, Uganda

10 Hvidbjerg Bank i 100 år I år er det 100 år siden en gruppe fremsynede bønder, håndværkere og fiskere fra Thyholm og Jegindø besluttede at skabe en lokalt forankret bank, som kunne sikre en god finansiel samarbejdspartner i forbindelse med udbygningen af egnens landbrug, fiskeri, handel og de private husholdninger. stemt af et flertal i repræsentantskabet. Var sammenslutningen blevet vedtaget, havde Hvidbjerg Bank i dag været en del af Danske Bank, som senere opkøbte Thylands Bank. I 1975 opførte Hvidbjerg Bank en bankbygning på Østergade 2 i Hvidbjerg, der fortsat er bankens hovedkontor. Banken holdt konstituerende generalforsamling den 4. marts 1912, og 1. juni samme år begyndte den virksomhed i to stuer i malermester C.N. Rokkjærs privatbolig på adressen Nørregade 9 med banktid kl ½ og 4-5½. Foranlediget af en befolkningsmæssig tilbagegang i det oprindelige kerneområde på Thyholm rettede Hvidbjerg Bank i 1990 erne øjnene mod syd. Og i 1992 etablerede banken sin første afdeling uden for Thyholm i Humlum. Hvidbjerg Bank udviklede sig stille og roligt de første 47 år under samme direktør, og siden har banken kun haft tre direktører. Tæt på sammenlægning I 1959 blev der stillet forslag om sammenlægning af Hvidbjerg Bank og Thylands Bank, men forslaget blev ned- I januar 1995 blev den nuværende direktør, Oluf Vestergaard, ansat. Solidt fodfæste også uden for Thyholm Landbruget var i midten af 1990 erne Hvidbjerg Banks suverænt største kundegruppe målt på udlån og tegnede sig i 1997 for 37 % af det samlede udlån. I alt udgjorde erhverv 10 Hvidbjerg Bank har altid været god til at passe på bankens og dermed kundernes penge. At man også har været god til at passe på inventaret, står nu beviseligt til skue på Thyholms Egnsmuseum. Her er bankens første møbler udstillet. Det drejer sig om to stole og et bord, som blev leveret til bankens åbning i 1912 af møbelfabrikant Madsen, Hvidbjerg, hvis søn 48 år senere i 1960 leverede yderligere to stole magen til de første.

11 62 %. Derfor indledte Hvidbjerg Bank en strategisk indsats for at øge andelen af privatkunder og erhvervskunder uden for landbruget for dermed at opnå en bedre risikospredning. Sådan markeres jubilæet 100-års jubilæet bliver markeret med åbent hus-arrangementer i bankens afdelinger på jubilæumsdagen, fredag den 1. juni. Som led i denne proces etablerede banken i 1997 en ny afdeling i Struer. I de følgende år opnåede Hvidbjerg Bank et solidt fodfæste uden for Thyholm, og i midten af 00 erne var banken klar til et nyt strategisk tiltag i form af etablering af to nye afdelinger i Viborg (2006) og Holstebro (2007). Desuden bliver jubilæet markeret i forbindelse med bankens ordinære generalforsamling i Thyholm Midtpunkt onsdag den 11. april. Efter selve generalforsamlingen underholder pianisten, solisten, entertaineren, komponisten og forfatteren Sigurd Barret med sin Sigurd Barret Trio - Pianoshow. Mange har travlt med at aflive de små banker for tiden. Men Hvidbjerg Bank har en vision om fortsat at være til stede i markedet og for sine kunder i dag som det eneste pengeinstitut med hovedsæde på Thyholm. Og bankens ledelse og medarbejdere tror og håber, at lokalbefolkningen fortsat vil opleve dette som en stor værdi for lokalsamfundet og bidrage til, at Hvidbjerg Bank fremadrettet kan konsolidere sig og styrke sin position som lokalbank. 11 Værdigrundlag Hvidbjerg Bank har et værdigrundlag, som løbende er blevet moderniseret og tilpasset til de ændrede vilkår for bankens virksomhed. Men den dag i dag udtrykker værdigrundlaget grundlæggende den samme ambition og målsætning, som gjaldt i 1912, og som i dag er udtrykt i følgende fem bærende værdiord: Fremadrettet Handlekraftig Vedholdende Troværdig Tilgængelig Søren Sigurd Barret er født i Rødovre, men er faktisk opvokset i Viborg. Han spillede klaver første gang som toårig og skrev sine første børnesange som seksårig. Han er cand.-phil. i musikvidenskab fra Aarhus Universitet med speciale i russisk rock. Sit folkelige gennembrud fik han med tv-programmerne Sigurds Bjørnetime og Hit med Sangen på DR1. Husk tilmelding til generalforsamlingen Adgangskort kan bestilles i Hvidbjerg Banks afdelinger eller via bankens hjemmeside til og med tirsdag den 3. april Vær opmærksom på, at tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse i år er fremrykket til kl

12 Et rådhus med rigtig god økonomi i! Sådan siger Frank Mikkelsen om Viborg Rådhus. I skrivende stund er han stabschef i Viborg Kommune, og han er manden, der har stået i spidsen for opførelsen af det storslåede m 2 store kommune-domicil, som ligger på Prinsens Allé 5 kun et stenkast fra Hvidbjerg Banks bygning på Vævervej 5. Politiske visioner Da de 924 medarbejdere flyttede ind i det nye, flotte rådhus i september måned 2011, blev det kulminationen på en proces, som begyndte helt tilbage i 2004 med de seks gamle kommuners planlægning af kommunesammenlægningen. Dengang var der fuld politisk opbakning til at samle den centrale forvaltning for kommunens borgere i ét hus. God forretning At Viborg Rådhus vitterligt gik hen og blev en rigtig god forretning for Viborg Kommune, hersker der ifølge Frank Mikkelsen absolut ingen tvivl om. Uanset hvordan vi regner ja, selv med den allermest forsigtige tilgang så er dette hus betalt tilbage på under otte år, lyder det fra den erfarne administrator, som med rådhusbyggeriet har været tovholder på planlægningen af Danmarks eneste rådhus igennem de sidste 150 år, som huser samtlige administrative medarbejdere i en hel kommune. Allerede i 2010 sparede vi ca. 40 mio. kr. på lønninger sammenlignet med 2007, fortsætter Frank Mikkelsen. Og frem til 2012 er der vedtaget yderligere lønbesparelser på ca. 26 mio. kr. 12 Borgmestre og byråd fra de gamle Bjerringbro, Fjends, Karup, Møldrup, Tjele og Viborg Kommuner var faktisk meget fremsynede, fortæller Frank Mikkelsen. De forstod, at én administrationsbygning ville være ensbetydende med en langt mere effektiv drift, og at den nye storkommune derved ville kunne spare mange penge på personale, transport, lokaler og energi. Dertil kommer ifølge stabschefen, at Viborg Kommune sparer ca. 13 mio. kr. om året på driften af rådhusbygningen sammenlignet med driften af de gamle rådhus- og forvaltningsbygninger. Alene dét, at vi har samlet administrationen på én adresse i stedet for på 15 forskellige adresser, betyder, at vi har reduceret vores udgifter til rengøring kraftigt. Her sparer vi ca. 2 mio. kr. om året, beretter Frank Mikkelsen. Foyeren i det nye rådhus i Viborg er et imponerende rum.

13 [ fakta ] Finansiering af Viborg Rådhus Budget: 315 mio. kr. Salg af gamle rådhuse m.m.: Salg af aktier m.m.: Lån: Frigivelse af overskudslikviditet: Brug af kassebeholdning: 126 mio. kr. 98 mio. kr. 17 mio. kr. 59 mio. kr. 15 mio. kr. Forventet afsluttet regnskab: 300 mio. kr. Stabschef Frank Mikkelsen. Økonomi i energi Også på energifronten har Viborg Kommune opnået store besparelser. Rådhuset er bygget, så det lever op til kravene for energiklasse 1, og det fungerer nærmest som et arbejdende energilaboratorium, hvor avancerede systemer holder styr på varme, kulde og frisk luft. Anvendelsen af hypermoderne teknologi er ensbetydende med, at kommunen sparer mest muligt på energien samtidig med, at indeklimaet holdes helt i top. Det forventes oven i købet, at man kommer væsentligt under kravene til energiklasse 1, når hele systemet er på plads. BesT Energy Viborg Rådhus er med i EU-projektet BEST Energy (Built Environment Sustainability and Technology). Formålet med projektet er via intelligent kommunikationsteknologi effektivt at styre og reducere energiforbruget i det nye rådhus. Vil du også spare penge på dit byggeri? Spørger man Frank Mikkelsen, om man som almindelig privatperson i et almindeligt husbyggeri ville kunne opnå den samme procentvise besparelse som Viborg Rådhus, er svaret ja når bare man ser bort fra de personale-relaterede besparelser. Opskriften er enkel: Du skal selv være bygherre, men du skal ville og kunne det. Du skal lægge masser af tid, energi og ressourcer i arbejdet. Du skal selv tage det overordnede ansvar og konstant holde snor i projektet. Du skal køre en løbende stram og opfølgende budgetstyring. Du skal ikke delegere økonomiaspektet ud til tredje part. Du skal indhente tilbud på alle dele af projektet hos mindst tre leverandører og på baggrund af tilbuddene vælger du den løsning, som er bedst og billigst. Du skal vælge energibesparende løsninger. 13 En del af rådhusets energiforbrug kommer fra 760 m 2 solceller, der årligt leverer kwh, supplerer Frank Mikkelsen. Ved at vente til allersidste øjeblik med at afgive ordre på solcellerne sparede vi 3 mio. kr., fordi prisen på delkomponenterne til solcelleproduktionen var faldet. Det er da vist det, man kalder en rigtig solstrålehistorie, afslutter Frank Mikkelsen med et glimt i øjet. Borger-servicering og arbejdsplads Viborg Rådhus er et fascinerende hus med en fantastisk akustik. Borgerne oplever huset som spændende, indbydende og overskueligt, og medarbejderne har fået gode og velindrettede arbejdspladser, der indbyder til samarbejde og effektivitet. Frank Mikkelsen Arkitektonisk vartegn Ikke alene har Viborg Kommune fået et rådhus med god økonomi i. Byen og egnen har også fået en moderne og skulpturel bygning, der signalerer kvalitet og dynamik. Frank Mikkelsen

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 22. marts 2017 kl i Kulturcenter Limfjord

Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 22. marts 2017 kl i Kulturcenter Limfjord Generalforsamling Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 22. marts 2017 kl. 17.30 i Kulturcenter Limfjord Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån.

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. værd at vide om din bank Tryghed i din økonomi Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. Tryghed i din økonomi Med vores nye kampagne sætter

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

EBH-kunder er sikret fortsat lokal forankring

EBH-kunder er sikret fortsat lokal forankring EBH-kunder er sikret fortsat lokal forankring Med salget af de to største afdelinger, Fjerritslev og Brovst, er EBH Bank A/S næsten nået til vejs ende i salgsprocessen Det bliver udelukkende nordjyske

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Passion for tømmerhandel

Passion for tømmerhandel år med byggeri Passion for tømmerhandel Det hele startede i 1974. Drivkraften var en passion for tømmerhandel for medejer Vagn Hansen. Stedet var Øster Jølby midt på Mors, og det blev begyndelsen på den

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Min søn skulle ikke se sin far som hjælpeløs

Min søn skulle ikke se sin far som hjælpeløs Min søn skulle ikke se sin far som hjælpeløs Per Dommerby Kristiansen, kredsformand for Dansk Blindesamfund Thy-Mors: Hvor der er en vilje, er der en vej Min søn var tre år, da det begyndte at ske. Han

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen 1EFTERLØN

A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen 1EFTERLØN A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen Seniorer. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti åbner for en ny runde med udbetaling af efterlønsbidrag TEKST: JIM JÆGER ILLUSTRATION: COLOURBOX Skal skal

Læs mere

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads og et godt sted at være kunde Kristian Gren 35 år og gift med Tina Far til Emil, Magnus, August og Sebastian Cand. Merc. Int. Markting 2 år

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

"Jeg har ikke tid." "Jeg har ikke pengene."

Jeg har ikke tid. Jeg har ikke pengene. Lad ikke indvendinger skræmme dig. Se dem som en anmodning om hjælp til at se tingene i et nyt lys og din mulighed for at bringe dem ind i dette nye lys. En formel, der passer til alle indvendinger er

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

Du skal træffe en vigtig beslutning for din bank Nordjyske Bank

Du skal træffe en vigtig beslutning for din bank Nordjyske Bank Til Dato: 07.01.2015 Aktionærerne Du skal træffe en vigtig beslutning for din bank Nordjyske Banks bestyrelse og repræsentantskab opfordrer dig til at stemme ja til vedtægtsændringerne på den ekstraordinære

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere