AktionærNYT.» Marts 2012 «

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AktionærNYT.» Marts 2012 «"

Transkript

1 AktionærNYT» Marts 2012 «

2 God udvikling i Hvidbjerg Bank trods tab på bankkrak og nedskrivninger Hvidbjerg Bank kom ud af 2011 med det næstbedste resultat af den primære bankvirksomhed i bankens historie, der i år runder 100 år. Uheldige omstændigheder i forbindelse med Amagerbankens krak samt yderligere nedskrivninger i henhold til nye retningslinj er fra Finanstilsynet bevirker imidlertid, at bundlinjen udviser et minus på 7,2 mio. kr. efter skat. Men den underliggende udvikling er altså ganske lovende. Jeg hæfter mig særligt ved, at Hvidbjerg Bank i de senere år har oplevet en sund vækst, ikke mindst som følge af vores strategiske tiltag med etablering af de to nye afdelinger i Viborg i 2006 og i Holstebro i 2007, fastslår Oluf Vestergaard. 2 Den gode udvikling er fortsat i 2011, hvor begge afdelinger igen har noteret en nettofremgang i kundeunderlaget på over 30 %. Sammenlagt er antallet af kunder i Hvidbjerg Bank faktisk vokset med 36 % siden Begge de nye afdelinger bidrager i dag til bankens indtjening, og de forventes begge at give overskud efter indregning af alle fælles omkostninger fra Resultatet af vores primære bankdrift udviser da også en rigtig god udvikling. Faktisk har vi i 2011 realiseret det næstbedste resultat af den primære bankdrift i Hvidbjerg Banks historie. Oluf Vestergaard, bankdirektør i Hvidbjerg Bank. Så har vi haft et ærgerligt uheld i forbindelse med Amagerbankens krak, hvor en tilfældig men dybt beklagelig hændelse i 2011 har givet os et unødvendigt tab på 4,4 mio. kr. Heldigvis er tabet dog blevet væsentligt mindre end oprindeligt frygtet, men det smerter naturligvis. AktionærNYT Udgives af: Hvidbjerg Bank / Østergade 2 / 7790 Thyholm Tlf.: / Ansvarshavende: Anders G. Pedersen Tekst: Hvidbjerg Marketing i samarbejde med journalist Jens Peder Tornvig og tekstforfatter Joan Jasper Oplag: stk. Tryk: Dantryk A/S Dertil kommer, at Finanstilsynet i sit såkaldte julebrev har udmeldt nye retningslinjer, hvilket har medført et yderligere nedskrivningsbehov. Og så har vi i 2011 haft andre ekstraordinære udgifter på 1,6 mio. kr. som følge af danske bankkrak. Havde vi været foruden disse tre faktorer, havde vi faktisk haft et fornuftigt overskud, pointerer Oluf Vestergaard. Han bedyrer samtidig, at i hvert fald hændelsen omkring Amagerbanken ikke kommer til at gentage sig, idet Hvidbjerg Bank har ændret sine forretningsgange, så større saldi i forhold til andre banker reguleres dagligt.

3 Planlægger kapitaludvidelse Hvidbjerg Bank ønsker at styrke bankens muligheder for at fremstå stærkt i lokalområdet. Det kræver konsolidering og kapitalmæssige kræfter. Derfor påtænker vi i 2. kvartal 2012 at gennemføre en kapitaludvidelse i form af en aktieemission med fortegningsret for bankens nuværende aktionærer eventuelt suppleret med andre former for styrkelse af bankens kapitalgrundlag, siger Oluf Vestergaard. Samtidig ønsker vi med kapitaludvidelsen at tage højde for kommende international regulering i form af nye EU-krav og de såkaldte Basel III-regler, som forventes at stille krav om betydelig forøgelse af kapitalkravene for pengeinstitutter. Jeg håber rigtig meget, at den lokale befolkning vil støtte massivt op omkring kapitaludvidelsen, som er den første, vi gennemfører i næsten 20 år, noterer Oluf Vestergaard. De nærmere vilkår og tidspunkter for kapitaludvidelsen er endnu ikke fastlagt, men vil fremgå af et detaljeret prospekt, som ventes offentliggjort i forbindelse med bankens ordinære generalforsamling lige efter påske. Hovedtal og nøgletal (tkr.) (tkr.) ResulTATOPgørelse Netto renteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Resultat af primær bankdrift Kursreguleringer Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Årets resultat BalANce Udlån Indlån Egenkapital Balance Garantier

4 Bestyrelsesformanden fyldte 60 Bestyrelsesformand i Hvidbjerg Bank, gårdejer og politiassistent Knud Steffensen, Hvidbjerg, fyldte den 28. februar 60 år. er avlsbygningerne på Hvidbjerggaard og en tilhørende naboejendom bortforpagtet, men Knud driver fortsat de 85 ha jord, som hører til ejendommen. 4 Som værnepligtig i Livgarden var Knud netop for 40 år siden med ved indsættelsen af Dronning Margrethe dagen efter Kong Frederik IX s død og også ved kongens efterfølgende begravelse. Efter værnepligten var han lige hjemme for at gøre sin landbrugsuddannelse færdig på Asmildkloster Landbrugsskole ved Viborg, inden Knud Steffensen 1. september 1973 be gyndte på Politiskolen i København. Efter seks år i København rykkede familien til Holstebro, hvor Knud gjorde tjeneste som ordensbetjent hos Politiet i Holstebro. Set i bakspejlet ville jeg egentlig gerne have taget nogle flere år i København. Dels er der flere muligheder for at prøve forskellige afdelinger inden for politiet i hovedstaden. Og dels kan jeg godt lide København, reflekterer 60-årsfødselaren. Overtog den fædrene gård I 1989 overtog Knud den fædrene gård Hvidbjerggaard, som ligger lige uden for Hvidbjergs bygrænse. Sideløbende med, at han fastholdt sin stilling ved Holstebro Politi på deltid, udviklede han Hvidbjerggaard til at være et særdeles veldrevet landbrug baseret på svineavl og planteavl. I dag Efter politikredsreformen i 2007, hvor syv midt- og vestjyske politikredse blev lagt sammen til Midt- og Vestjyllands Politi, har Knud Steffensen fastholdt sin tilknytning til ordensmagten som deltidsmedarbejder i den nye organisations HRfunktion, hvor hans arbejdsopgaver vedrører stationernes drift og planlægning. Arealmæssigt er Midt- og Vestjyllands Politi landets største og omfatter 23 % af det samlede areal i Danmark og syv store byer bl.a. Viborg, Herning, Silkeborg og Holstebro. Knud Steffensen blev indvalgt i Hvidbjerg Banks repræsentantskab i 1991, og året efter blev han indvalgt i bestyrelsen og blev samtidig næstformand. I 2010 blev Knud valgt til posten som formand for Hvidbjerg Banks bestyrelse. Spændende at være i bestyrelsen Fra dag ét syntes jeg, det var spændende at være med i bestyrelsen, fastslår bankformanden. Og det gør jeg stadigvæk, selvom kravene til bestyrelsens arbejde er vokset næsten eksponentielt i de senere år. I dag er det således ikke ualmindeligt, at sagsbunken til et enkelt bestyrelsesmøde omfatter op til mere end 100 sider sagsakter, som vi skal sætte os ind i, siger Knud Steffensen. Knud Steffensen, bestyrelsesformand i Hvidbjerg Bank

5 I dag er Hvidbjerg Bank den eneste lokale bank på Thyholm, efter at Sparekassen Limfjorden er blevet en del af Sparekassen Vendsyssel. Jeg er på mange måder ked af, at den lokale sparekasse ikke kunne overleve som lokalt pengeinstitut. Konsolidering er nødvendig Mit ønske for fremtiden er, at egnen bevarer et lokalt pengeinstitut, der kan og vil være med til at støtte op om vores mange erhvervsvirksomheder og alle vores private kunder. For at dette kan lade sig gøre, håber jeg, at alle vil støtte op om Hvidbjerg Bank i forbindelse med den forestående kapitaludvidelse. Konsolidering er nødvendig i disse tider, pointerer Knud Steffensen. Privat er fødselaren gift med Lene, der er synskonsulent ved Center for Kommunikation i Herning. Sammen har parret datteren Marie, der er læge i Esbjerg; Søren, der er civilingeniør og lige nu i gang med et ph.d.-studium på Harvard i Boston; samt Emil, der er uddannet elektriker og i øjeblikket i gang med en landbrugsuddannelse med henblik på at overtage Hvidbjerggaard. Udvidet Struer-afdeling indviet I begyndelsen af december kunne den nye udvidelse af Hvidbjerg Banks afdeling i Struer indvies. Og det blev fejret med manér med en række timetilbud, hvor kunderne bl.a. kunne købe euro til kurs 700. En enkelt gæst forlod senere festen som den glade vinder af en ipad tablet-computer efter at have deltaget i en forsikrings-konkurrence. Dagen afsluttedes med en omgang Deal No deal efter konceptet fra tv. 5 Omkring middag var temaet Hvad byder man uventede gæster med undertitlen Du behøver ikke selv at medbringe madpakken. Her var både kunder, personale fra de omkringliggende butikker og de implicerede håndværkere inviteret til at komme og få en bid brød. Ved den seneste ombygning er banken blevet udvidet med yderligere 40 m 2 ved at inddrage et tidligere udlejet areal. I forbindelse med inddragelsen af det nye areal er Struerafdelingens indgangsparti blevet rykket nærmere på gågaden. Samtidig er kasseafsnittet flyttet. Så glade var medarbejderne i Struer-afdelingen, da om- og tilbygningen stod færdig, og medarbejderne var klar til at tage imod kunderne ved bankens åbent hus arrangement, der fandt sted fredag den 9. december.

6 Strategiplan med ambitiøse mål 6 Hvidbjerg Bank har i de seneste år oplevet en sund vækst. Nu sætter banken turbo på udviklingen. Siden 2006 har Hvidbjerg Bank oplevet en sund vækst i kundeunderlaget på 36 %, som primært stammer fra de to nye afdelinger i Viborg og Holstebro. Nu sætter banken turbo på udviklingen med en ambitiøs strategiplan, som bankens ledergruppe udformede i begyndelsen af 2011, og som siden er blevet tiltrådt af bestyrelsen. Planen definerer en række indsatsområder, som skal øge Hvidbjerg Banks vækst og indtjening. Målet er at sikre Hvidbjerg Banks fortsatte eksistens som en selvstændig bank med en rentabilitet, der gør banken til en attraktiv investering for aktionærerne og ikke mindst et attraktivt alternativ for bankens kundesegment. Der er i strategiplanen sat klare og ambitiøse mål for udviklingen i rådgivning, kundeunderlag, indtjening, balance og egenkapital. Hvidbjerg Banks afdelingsdirektør i Viborg, René Bysted, er udnævnt til udviklingsdirektør med ansvar for at gennemføre strategiplanen. Ambitiøse mål De konkrete mål i strategiplanen er fortrolige, men jeg kan oplyse, at der er tale om ganske ambitiøse mål både når det gælder udvikling i indsatsen over for vore kunder samt selve kunde- og forretningsomfanget, siger René Bysted. Fortsat tiltrækning af nye kunder samt udvikling og fastholdelse af nuværende er et væsentligt element i strategiplanen, hvilket vi er overbeviste om kan bidrage til at udvide vores forretningsomfang. Der er således et gensidigt udbytte i at skabe værdi for kunderne gennem kompetent, opsøgende og proaktiv rådgivning. Der er rigtigt mange kunder, som for eksempel ikke har fået en grundig analyse af deres forhold omkring pension, død, invaliditet og kritisk sygdom. Vi ønsker gennem vores proaktive rådgivning at sikre, at vores kunder er afklaret med de gængse risici, og hvordan disse kan afdækkes alt sammen i forhold til kundernes individuelle behov, pointerer René. Kundetilfredshedsundersøgelse Som led i strategiplanen gennemfører Hvidbjerg Bank i foråret 2012 en kundetilfredshedsundersøgelse, og samtidig gennemføres en undersøgelse blandt medarbejderne i banken. Målet er at få indsigt i kundernes oplevelse af og forventninger til banken, hvilket ligeledes gør sig gældende for bankens medarbejdere. Resultaterne af kundetilfredshedsundersøgelsen forventes at foreligge i løbet af 2. kvartal René Bysted

7 40-års jubilæum Løn- og administrationsmedarbejder Inga Knudsen kan 1. maj fejre 40-års jubilæum i Hvidbjerg Bank. Inga er oprindeligt uddannet på Landboforeningens kontor i Hurup, men allerede som 21-årig kom hun til Hvidbjerg Bank som all-round medarbejder. Hendes arbejdsopgaver gik dog hurtigt i retning af administrative funktioner. Og i dag har Inga Knudsen i næsten en menneskealder arbejdet med lønafregning og indberetninger til SKAT og andre myndigheder på vegne af Hvidbjerg Banks erhvervskunder. Desuden sidder hun i dag med administration af pensionskonti i banken. Der er sket en revolution på de 40 år, jeg nu har været i Hvidbjerg Bank. Da jeg begyndte i banken, var vi netop så småt begyndt at bruge edb, men kundernes konti blev stadigvæk ajourført på papirlister. I dag er alt jo automatiseret og foregår via internettet, fortæller Inga Knudsen. Men selvom måden at arbejde på er blevet meget anderledes, så har Hvidbjerg Bank altid været en rigtig god arbejdsplads med gode kolleger. Vi har det godt både med hinanden og med ledelsen. Det vil jeg ger ne fremhæve, pointerer jubilaren. Inga bor i Hvidbjerg, som hun altid har gjort, sammen med sin mand Hans Knudsen. De tre børn er dog for længst fløjet fra reden. Sønnen Søren (40) er revisor i Holstebro, og døtrene Dorte (36) og Sofie (28) bor i henholdsvis Herning og Århus, men begge arbejder på Lego i Billund. 60 år Når Inga Knudsen ikke har travlt i Hvidbjerg Bank, er det ikke mindst de fire børnebørn, der optager hendes tid. Og så går hun også meget op i slægtsforskning og elsker at grave i familiens fortid. Hun går dog heller ikke af vejen for at grave i haven derhjemme, selvom hun blankt erkender, at det er gemalen, der er mest havemand. Traveture i den lokale natur eller når det er muligt i Grækenland, som er et elsket rejsemål, hører også til 40-års-jubilarens foretrukne sysler. 7 Regnskabs- og administrationschef i Hvidbjerg Bank, Lilly Nielsen, fyldte 28. januar 60 år. Lilly Nielsen er født og opvokset på Jegindø. Hun er oprindeligt uddannet hos revisionsfirmaet Krøyer Pedersen i Holstebro, men blev 1. august 1972 ansat i Hvidbjerg Bank og kan således om få måneder fejre 40-års jubilæum i banken. Frem til begyndelsen af 1990 erne fungerede Lilly Nielsen som allround kunderådgiver, hvorefter hun gradvist blev mere og mere involveret i administrations- og regnskabsdelen. Og da den tidligere regnskabschef stoppede i midten af 1990 erne overtog Lilly Nielsen hans job og fik samtidig ansvar for hele administrationen. Selvom Hvidbjerg Bank ikke er en stor bank, er de administrative pligter og opgaver vokset betragteligt i de senere år ikke mindst som følge af en regulær haglbyge af nye myndighedskrav. Lilly Nielsen har på den baggrund fået udvidet sit ansvarsområde med bl.a. rollen som risikoansvarlig. I regnskabssæsonen, der nu om dage strækker sig fra før årsskiftet og frem til bankens generalforsamling i april, er det derfor ikke megen tid, der er tilovers til familien og andre private sysler. Når det er muligt, engagerer Lilly Nielsen sig imidlertid gerne i lokale aktiviteter på Jegindø, hvor hun og gemalen selv bor på fyrretyvende år. Privat er Lilly Nielsen familiemenneske om en kant. Børnene Kim (37), Karina (34) og Mads (26) er alle for længst fløjet fra reden, men de og børnebørnene optager i høj grad Lilly Nielsens fritid. Fra børnene var helt små gik den årlige sommerferie fast til Italien. De seneste år er det dog mere charterferier til bl.a. Ægypten, Gran Canaria og Tunesien, som opfylder fødselarens ønske om at komme ned til varmen i ferierne og så langt væk som muligt fra de krævende daglige pligter. Ellers nyder Lilly Nielsen at arbejde i sin have, hvorfra der er udsigt over Limfjorden. Det kalder hun selv for afslapningsterapi. Og en god lang gåtur langs vandet er heller ikke af vejen.

8 To danskere gør en forskel i Afrika 8 Når det drejer sig om sult- og fattigdomsproblemet i Afrika, er der de danskere, der tænker på det og de, der ikke tænker på det. De, der taler om det og de, der ikke taler om det. De, der gør noget og de, der ikke gør noget. Ægteparret Jens og Maria Silkjær, som er kunder i Hvidbjerg Banks Holstebro-afdeling, hører til en helt særlig kategori under de mennesker, der gør noget. Sammen har de startet det humanitære hjælpeprogram Farming 4 Life et landbrugsprojekt med fokus på hjælp til selvhjælp for småbønder i Uganda. Ideelle vilkår for vækst Med Farming 4 Life rådgiver og underviser vi de lokale i det nordlige Lira-distrikt i effektive dyrkningsmetoder, fortæller Jens, som er uddannet landmand og i gang med at videreuddanne sig til produktionsleder og agronom. Uganda ligger ved ækvator, og vækstbetingelserne for landbrugsafgrøder er ret fantastiske med masser af sol og vand fra regn samt fra landets mange floder, søer og vandløb. Jorden er simpelthen sort af frugtbarhed, hvis bare man passer på den, tilføjer Maria, som er uddannet lærer og dyreadfærdsterapeut. Og netop dét at passe på jorden er et af de helt store omdrejningspunkter i Farming 4 Life. For i Uganda, hvor klimaet er tropisk og temperaturerne høje, tørrer jorden hurtigt ud, hvis man ikke tager sine forholdsregler. Et tæppe af græs er guld værd Ifølge Jens, som er leder af Farming 4 Life-projektet, er løsningen på tørkeproblemet lige ved hånden i form af noget så enkelt som græs. Ved at lægge et fem centimeter tykt tæppe af græs ud på den nytilsåede jord, gør man jorden modstandsdygtig over for tørke, da græstæppet holder på fugten. Jorden bliver også mere frugtbar, fordi græstæppet hindrer, at solen brænder de vigtige næringsstoffer af og samtidig kan der spares mange arbejdstimer på at luge, da der lægges en dæmper på ukrudtet med helt op til procent. Desuden afværges termitangreb, idet termitterne foretrækker at gå løs på græsset frem for på afgrøderne, beretter Jens, som de sidste par år har været på flere Farming 4 Lifearbejdsrejser til Uganda sammen med Maria og deres børn, Levi på 2 og Emmely på 4. Fra 3 til 30 sække majskorn Når de lokale begynder at bruge græstæppemetoden samt flere andre gode dyrkningsprincipper som f.eks. at plante i lige rækker og i de samme huller år efter år frem for at håndsprede såsæden på må og få, erfarer de, at der skal gødes, vandes og luges mindre, og at der spildes langt mindre såsæd end før. Jens og Maria har sammen med deres børn Levi og Emmely været på flere Farming 4 Life-arbejdsrejser til Uganda i de sidste par år.

9 [ fakta ] Høstudbyttet mangedobles, ja ofte tidobles, oplyser Maria, hvis rolle i Farming 4 Life er projektkoordinator. Det har vi i hvert fald oplevet med afgrøder som majs, bønner, ris, ananas og solsikker. Den succesoplevelse, som de lokale får, når de kan høste frugten af deres anstrengelser, overgår alt. Pludselig kan alle familiens munde mættes, og der bliver overskud til også at tænke langsigtet og udviklingsorienteret i modsætning til kun at tænke kortsigtet og overlevelsesorienteret, hvilket de har været vant til før. Hjælp til selvhjælp Ifølge Jens og Maria er formålet med Farming 4 Life at afhjælpe hungersnøden og fattigdommen i lokalområder i Uganda. Måden at gøre det på er ved at uddanne uganderne i at effektivisere deres landbrugsdrift med henblik på at øge høstudbyttet. Den øgede vækst giver mad på bordet, afgrøder at sælge på markedet og grobund for, at den positive udvikling kan sprede sig som ringe i vandet. 10 millioner mennesker sulter i Uganda. Hvis landbrugssektoren kom op at stå i Centralafrika, ville man kunne brødføde hele Afrika. Syv lokalt ansatte Farming 4 Life-landbrugsledere træner 250 småbønder i effektive landbrugsmetoder. Flere småbønder står på venteliste til at komme i gang. En mand går 80 kilometer frem og tilbage kun for at komme til et endagskursus med Farming 4 Life. Farming 4 Life er meget inspireret af den danske andelsbevægelse. De ugandiske småbønder kan f.eks. gå sammen om at dele udgifterne til større indkøb. To mejetærskere, to vindmøller og it-udstyr er lige nu på vej fra Danmark til Farming 4 Life i Uganda. I et land, som har været hærget af borgerkrig i 20 år, hvor rigtig mange mennesker er døde af aids, og hvor arbejdsløsheden er oppe på procent, er der virkelig brug for hjælp, fortæller Maria, hvis arbejdskraft er drevet af en stor portion næstekærlighed. Skulle der sidde en privatperson eller en repræsentant for en erhvervsvirksomhed, som har lyst til at støtte Farming 4 Life, er der ingen tvivl om, at det vil være en kæmpe hjælp. Som ægteparret siger, så behøver det på ingen måde at være et stort beløb mange bække små gør jo en stor å. 9 Vi er katalysatorer, uddyber Jens, og det er vores fornemste opgave at undervise, rådgive, støtte og bakke op omkring landbrugssektoren i Uganda. Vi yder hjælp til selvhjælp, og målet er at gøre projektet selvbærende, så det kommer til at hvile i sig selv både på det organisatoriske og økonomiske plan. Forsøgslandbrug, kurser og landbrugsskole Farming 4 Life rummer tre delprojekter. Først er der forsøgslandbruget, som også er et demonstrationslandbrug, der tester forskellige afgrøder, dyrkningsmetoder og dyreavlsprogrammer. Dernæst er der kurser og seminarer, hvor småbønderne trænes i effektivt landmandskab. Endelig er der en landbrugsskole, som dog ikke er begyndt endnu, men hvor målet er at give de børn og unge, som blev tvunget til at gå i krig imod deres eget folk, en positiv fremtid i form af en landbrugsuddannelse. Hjælp 100 mennesker for 100 kr. Farming 4 Life søger ifølge Jens og Maria en lang række fonde om finansiel bistand til at dække projektets mange opstartsudgifter. F.eks. kan man for 100 kr. om måneden i et år give 12 familier svarende til 100 mennesker en startpakke med såsæd samt deltagelse i otte kurser og selvhjælpsgrupper. Ud over penge har Farming 4 Life også brug for frivillig arbejdskraft, brugte landbrugsmaskiner, brugt værktøj og itudstyr som f.eks. computere, mobiltelefoner og kameraer. Økonomiske donationer, som i øvrigt er fradragsberettigede efter ligningsloven, kan gives via hjemmesiden -adressen eller på telefon Organisationer bag Farming 4 Life Danida International Aid Service Denmark Åbenkirke, Herning Victory Outreach Ministries, Uganda

10 Hvidbjerg Bank i 100 år I år er det 100 år siden en gruppe fremsynede bønder, håndværkere og fiskere fra Thyholm og Jegindø besluttede at skabe en lokalt forankret bank, som kunne sikre en god finansiel samarbejdspartner i forbindelse med udbygningen af egnens landbrug, fiskeri, handel og de private husholdninger. stemt af et flertal i repræsentantskabet. Var sammenslutningen blevet vedtaget, havde Hvidbjerg Bank i dag været en del af Danske Bank, som senere opkøbte Thylands Bank. I 1975 opførte Hvidbjerg Bank en bankbygning på Østergade 2 i Hvidbjerg, der fortsat er bankens hovedkontor. Banken holdt konstituerende generalforsamling den 4. marts 1912, og 1. juni samme år begyndte den virksomhed i to stuer i malermester C.N. Rokkjærs privatbolig på adressen Nørregade 9 med banktid kl ½ og 4-5½. Foranlediget af en befolkningsmæssig tilbagegang i det oprindelige kerneområde på Thyholm rettede Hvidbjerg Bank i 1990 erne øjnene mod syd. Og i 1992 etablerede banken sin første afdeling uden for Thyholm i Humlum. Hvidbjerg Bank udviklede sig stille og roligt de første 47 år under samme direktør, og siden har banken kun haft tre direktører. Tæt på sammenlægning I 1959 blev der stillet forslag om sammenlægning af Hvidbjerg Bank og Thylands Bank, men forslaget blev ned- I januar 1995 blev den nuværende direktør, Oluf Vestergaard, ansat. Solidt fodfæste også uden for Thyholm Landbruget var i midten af 1990 erne Hvidbjerg Banks suverænt største kundegruppe målt på udlån og tegnede sig i 1997 for 37 % af det samlede udlån. I alt udgjorde erhverv 10 Hvidbjerg Bank har altid været god til at passe på bankens og dermed kundernes penge. At man også har været god til at passe på inventaret, står nu beviseligt til skue på Thyholms Egnsmuseum. Her er bankens første møbler udstillet. Det drejer sig om to stole og et bord, som blev leveret til bankens åbning i 1912 af møbelfabrikant Madsen, Hvidbjerg, hvis søn 48 år senere i 1960 leverede yderligere to stole magen til de første.

11 62 %. Derfor indledte Hvidbjerg Bank en strategisk indsats for at øge andelen af privatkunder og erhvervskunder uden for landbruget for dermed at opnå en bedre risikospredning. Sådan markeres jubilæet 100-års jubilæet bliver markeret med åbent hus-arrangementer i bankens afdelinger på jubilæumsdagen, fredag den 1. juni. Som led i denne proces etablerede banken i 1997 en ny afdeling i Struer. I de følgende år opnåede Hvidbjerg Bank et solidt fodfæste uden for Thyholm, og i midten af 00 erne var banken klar til et nyt strategisk tiltag i form af etablering af to nye afdelinger i Viborg (2006) og Holstebro (2007). Desuden bliver jubilæet markeret i forbindelse med bankens ordinære generalforsamling i Thyholm Midtpunkt onsdag den 11. april. Efter selve generalforsamlingen underholder pianisten, solisten, entertaineren, komponisten og forfatteren Sigurd Barret med sin Sigurd Barret Trio - Pianoshow. Mange har travlt med at aflive de små banker for tiden. Men Hvidbjerg Bank har en vision om fortsat at være til stede i markedet og for sine kunder i dag som det eneste pengeinstitut med hovedsæde på Thyholm. Og bankens ledelse og medarbejdere tror og håber, at lokalbefolkningen fortsat vil opleve dette som en stor værdi for lokalsamfundet og bidrage til, at Hvidbjerg Bank fremadrettet kan konsolidere sig og styrke sin position som lokalbank. 11 Værdigrundlag Hvidbjerg Bank har et værdigrundlag, som løbende er blevet moderniseret og tilpasset til de ændrede vilkår for bankens virksomhed. Men den dag i dag udtrykker værdigrundlaget grundlæggende den samme ambition og målsætning, som gjaldt i 1912, og som i dag er udtrykt i følgende fem bærende værdiord: Fremadrettet Handlekraftig Vedholdende Troværdig Tilgængelig Søren Sigurd Barret er født i Rødovre, men er faktisk opvokset i Viborg. Han spillede klaver første gang som toårig og skrev sine første børnesange som seksårig. Han er cand.-phil. i musikvidenskab fra Aarhus Universitet med speciale i russisk rock. Sit folkelige gennembrud fik han med tv-programmerne Sigurds Bjørnetime og Hit med Sangen på DR1. Husk tilmelding til generalforsamlingen Adgangskort kan bestilles i Hvidbjerg Banks afdelinger eller via bankens hjemmeside til og med tirsdag den 3. april Vær opmærksom på, at tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse i år er fremrykket til kl

12 Et rådhus med rigtig god økonomi i! Sådan siger Frank Mikkelsen om Viborg Rådhus. I skrivende stund er han stabschef i Viborg Kommune, og han er manden, der har stået i spidsen for opførelsen af det storslåede m 2 store kommune-domicil, som ligger på Prinsens Allé 5 kun et stenkast fra Hvidbjerg Banks bygning på Vævervej 5. Politiske visioner Da de 924 medarbejdere flyttede ind i det nye, flotte rådhus i september måned 2011, blev det kulminationen på en proces, som begyndte helt tilbage i 2004 med de seks gamle kommuners planlægning af kommunesammenlægningen. Dengang var der fuld politisk opbakning til at samle den centrale forvaltning for kommunens borgere i ét hus. God forretning At Viborg Rådhus vitterligt gik hen og blev en rigtig god forretning for Viborg Kommune, hersker der ifølge Frank Mikkelsen absolut ingen tvivl om. Uanset hvordan vi regner ja, selv med den allermest forsigtige tilgang så er dette hus betalt tilbage på under otte år, lyder det fra den erfarne administrator, som med rådhusbyggeriet har været tovholder på planlægningen af Danmarks eneste rådhus igennem de sidste 150 år, som huser samtlige administrative medarbejdere i en hel kommune. Allerede i 2010 sparede vi ca. 40 mio. kr. på lønninger sammenlignet med 2007, fortsætter Frank Mikkelsen. Og frem til 2012 er der vedtaget yderligere lønbesparelser på ca. 26 mio. kr. 12 Borgmestre og byråd fra de gamle Bjerringbro, Fjends, Karup, Møldrup, Tjele og Viborg Kommuner var faktisk meget fremsynede, fortæller Frank Mikkelsen. De forstod, at én administrationsbygning ville være ensbetydende med en langt mere effektiv drift, og at den nye storkommune derved ville kunne spare mange penge på personale, transport, lokaler og energi. Dertil kommer ifølge stabschefen, at Viborg Kommune sparer ca. 13 mio. kr. om året på driften af rådhusbygningen sammenlignet med driften af de gamle rådhus- og forvaltningsbygninger. Alene dét, at vi har samlet administrationen på én adresse i stedet for på 15 forskellige adresser, betyder, at vi har reduceret vores udgifter til rengøring kraftigt. Her sparer vi ca. 2 mio. kr. om året, beretter Frank Mikkelsen. Foyeren i det nye rådhus i Viborg er et imponerende rum.

13 [ fakta ] Finansiering af Viborg Rådhus Budget: 315 mio. kr. Salg af gamle rådhuse m.m.: Salg af aktier m.m.: Lån: Frigivelse af overskudslikviditet: Brug af kassebeholdning: 126 mio. kr. 98 mio. kr. 17 mio. kr. 59 mio. kr. 15 mio. kr. Forventet afsluttet regnskab: 300 mio. kr. Stabschef Frank Mikkelsen. Økonomi i energi Også på energifronten har Viborg Kommune opnået store besparelser. Rådhuset er bygget, så det lever op til kravene for energiklasse 1, og det fungerer nærmest som et arbejdende energilaboratorium, hvor avancerede systemer holder styr på varme, kulde og frisk luft. Anvendelsen af hypermoderne teknologi er ensbetydende med, at kommunen sparer mest muligt på energien samtidig med, at indeklimaet holdes helt i top. Det forventes oven i købet, at man kommer væsentligt under kravene til energiklasse 1, når hele systemet er på plads. BesT Energy Viborg Rådhus er med i EU-projektet BEST Energy (Built Environment Sustainability and Technology). Formålet med projektet er via intelligent kommunikationsteknologi effektivt at styre og reducere energiforbruget i det nye rådhus. Vil du også spare penge på dit byggeri? Spørger man Frank Mikkelsen, om man som almindelig privatperson i et almindeligt husbyggeri ville kunne opnå den samme procentvise besparelse som Viborg Rådhus, er svaret ja når bare man ser bort fra de personale-relaterede besparelser. Opskriften er enkel: Du skal selv være bygherre, men du skal ville og kunne det. Du skal lægge masser af tid, energi og ressourcer i arbejdet. Du skal selv tage det overordnede ansvar og konstant holde snor i projektet. Du skal køre en løbende stram og opfølgende budgetstyring. Du skal ikke delegere økonomiaspektet ud til tredje part. Du skal indhente tilbud på alle dele af projektet hos mindst tre leverandører og på baggrund af tilbuddene vælger du den løsning, som er bedst og billigst. Du skal vælge energibesparende løsninger. 13 En del af rådhusets energiforbrug kommer fra 760 m 2 solceller, der årligt leverer kwh, supplerer Frank Mikkelsen. Ved at vente til allersidste øjeblik med at afgive ordre på solcellerne sparede vi 3 mio. kr., fordi prisen på delkomponenterne til solcelleproduktionen var faldet. Det er da vist det, man kalder en rigtig solstrålehistorie, afslutter Frank Mikkelsen med et glimt i øjet. Borger-servicering og arbejdsplads Viborg Rådhus er et fascinerende hus med en fantastisk akustik. Borgerne oplever huset som spændende, indbydende og overskueligt, og medarbejderne har fået gode og velindrettede arbejdspladser, der indbyder til samarbejde og effektivitet. Frank Mikkelsen Arkitektonisk vartegn Ikke alene har Viborg Kommune fået et rådhus med god økonomi i. Byen og egnen har også fået en moderne og skulpturel bygning, der signalerer kvalitet og dynamik. Frank Mikkelsen

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen

Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen Udbud af 1.500.000 stk. nye aktier à nominelt kr. 20 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i Hvidbjerg Bank A/S. Hver aktie giver ret til at købe 2 nye aktier

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Hals Sparekasse. Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn. Forår 2008. Sparekassen til åbent hus 17. maj...side 2

Hals Sparekasse. Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn. Forår 2008. Sparekassen til åbent hus 17. maj...side 2 Forår 2008 Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn Så er tiden igen kommet, hvor Hals Sparekasse inviterer til det årlige garantmøde. Det bliver 25. april - i år med dansebandet 4tunez. Læs mere på

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

IKOM IINDEN IFOR PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE 6-7 SIDE 11 SIDE SOLID BANK SOLIDE SVAR 2-3

IKOM IINDEN IFOR PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE 6-7 SIDE 11 SIDE SOLID BANK SOLIDE SVAR 2-3 IKOM IINDEN IFOR BOLIG SIDE 4-5 SIDE 6-7 PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR PENSION KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SOLID BANK SIDE 2-3 SIDE 11 INVESTERING SIDE 8-9 SIDE 10 ERHVERV SOLIDE SVAR EN

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

NYHEDSMAIL 5. Kære Med-Garanter,

NYHEDSMAIL 5. Kære Med-Garanter, NYHEDSMAIL 5 Kære Med-Garanter, Vi er nu nået så langt, at vi kan fortælle noget mere om dannelsen af Foreningen Garantloekken, om bestyrelsen og om vores foreløbige planer for det videre forløb. Der vil

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Min søn skulle ikke se sin far som hjælpeløs

Min søn skulle ikke se sin far som hjælpeløs Min søn skulle ikke se sin far som hjælpeløs Per Dommerby Kristiansen, kredsformand for Dansk Blindesamfund Thy-Mors: Hvor der er en vilje, er der en vej Min søn var tre år, da det begyndte at ske. Han

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig?

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag Folketinget har ændret reglerne om efterløn, og det betyder, at du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit. Om det

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler?

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 4 - August 2010 Går du med livrente og seler? Foranlediget af indførelsen af et indbetalingsloft på 100.000 kr. årligt til ratepensioner, har der på det seneste været

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Prospekt Nordjyske Bank A/S

Prospekt Nordjyske Bank A/S Prospekt Nordjyske Bank A/S (under navneændring fra A/S Egnsbank Nord) Meddelelse til aktionærerne om tildeling af nominelt 32.200.000 kr. fondsaktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) i perioden

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Er du godt kørende? De positive resultater fortsætter Sparekassen har fundet melodien. Regnskabet for årets første ni måneder viser et overskud på 17,7 mio. kr. før skat og en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S Navn, hjemsted og formål Bankens navn er HVIDBJERG BANK, Aktieselskab. Hjemstedet er Struer Kommune. Formålet er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen

Læs mere

Antallet af. Jonas Zangenberg Hansen DREAM workshop Onsdag 25. april 2012

Antallet af. Jonas Zangenberg Hansen DREAM workshop Onsdag 25. april 2012 Antallet af efterlønsmodtagere fremover Jonas Zangenberg Hansen DREAM workshop Onsdag 25. april 2012 Introduktion 1. DREAMs formodeller 2. Eksempel på stød i formodel: Effekten af muligheden for skattefri

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Garanti for kvalitet og pålidelighed

Garanti for kvalitet og pålidelighed Garanti for kvalitet og pålidelighed Mange års erfaring B. Schrøder i Holsted er i dag en moderne virksomhed med en lang historie. Firmaet blev oprindeligt grundlagt i 1923 af Frederik Schrøder og senere

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Oktober 2007 HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ny strategi i TDC Borgfred og overtallighed Individuelle lønsamtaler 2007 Feriehuse Helbredsforsikring

Læs mere

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen Man lærer for livet ikke for skolen Skolebestyrelsesnyt september 2009 SFH en på Birkelundskolen Efter overflytningen fra klub Trekanten er nu både SFH 1 og SFH 2 samlet under samme tag på Birkelundskolen.

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads og et godt sted at være kunde Kristian Gren 35 år og gift med Tina Far til Emil, Magnus, August og Sebastian Cand. Merc. Int. Markting 2 år

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012

Nyhedsbrev december 2012 Nyhedsbrev december 2012 Kære kolleger Har din kollega fået nyhedsbrevet? Jeg vil begynde årets sidste nyhedsbrev med at takke alle ansatte ved Ejendomscenteret for jeres indsats i forbindelse med etablering

Læs mere