Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011"

Transkript

1 Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011

2 Specialforeningen Danske Invest CVR-nr Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax Bestyrelse Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, næstformand Adm. direktør Lars Fournais Direktør Birgitte Brinch Madsen Direktør Walther V. Paulsen Direktør Jens Peter Toft Direktion Danske Invest Management A/S: Adm. direktør Thomas Mitchell Vicedirektør Finn Kjærgård Revision Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab samt KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Depotbank Danske Bank Layout og produktion Lotte Skov Christiansen og BEYER Design Halvårsmeddelelse for Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSMEDDELELSE 2011 AFKAST Foreningens eneste afdeling, Danske Invest Indeksobligationer, gav et afkast på 2,73 pct. Læs mere om udviklingen i 1. halvår under beretningen for afdelingen. NETTOSALG AF BEVISER Netto tilbagesolgte investorerne beviser i Specialforeningen Danske Invest for 24,6 mio. kroner i 1. halvår af Formuen i Specialforeningen Danske Invest udgjorde pr. 30. juni ,5 mio. kroner mod en formue på 409,0 mio. kroner ved årsskiftet. Foreningen er en del af Danske Invest-gruppen, der samlet pr. 30. juni 2011 forvaltede en formue på 243,4 mia. kroner. ÆNDRINGER OG NYHEDER Lukket for emission På grund af nye skatteregler valgte vi i januar 2010 at lukke for emission i afdeling Indeksobligationer under Specialforeningen Danske Invest. Dette skete for at undgå udvanding af de eksisterende investorers skattefrie, urealiserede gevinster. Afdelingen er endnu ikke blevet genåbnet for emission, da vi vurderer, at det ikke er gunstigt for de eksisterende investorer i afdelingen. Ny lovgivning Sidst i april blev den nye lov om investeringsforeninger m.v. vedtaget. Med den omsættes UCITS IV-direktivet til dansk lovgivning. Direktivet er en opdatering og udvidelse af det fælleseuropæiske regelsæt for det, der i Danmark hedder investeringsforeninger. Loven gælder fra 1. juli 2011 og rummer en række nyskabelser, som blandt andet sigter på at forøge de internationale konkurrencemuligheder på området. Central investorinformation En synlig effekt af den nye lov vil være introduktionen af central investorinformation, som er et dokument, som skal gøre det nemmere for investorer at sammenligne investeringsforeninger og -afdelinger ikke kun inden for landegrænserne, men også på tværs af dem. Dokumentet er fuldt standardiseret. Det betyder, at det skal udarbejdes på samme måde i alle EU-lande. Enkel og overskuelig risikoskala Et nøgleelement i central investorinformation er en enkel risikoskala, hvor hver enkelt afdeling skal indplaceres. Den nye risikoskala går fra 1-7, hvor en kursstabil afdeling får et 1-tal, mens et 7-tal indikerer, at afdelingen svinger betydeligt fra år til år men omvendt også indebærer bedre afkastmuligheder på langt sigt end afdelinger i den anden ende af skalaen. Investeringsforeningerne har pligt til at følge risikoen uge for uge. Hvis tallene viser, at en afdeling skal flyttes på indikatoren, skal foreningen udarbejde et opdateret dokument til investorer og rådgivere. Let at læse let at få fat i Dokumentet er kun på to sider, så det er nemt at overskue. Hertil kommer et krav om, at teksten skal være til at forstå for de fleste. Dokumenterne for de enkelte afdelinger er tilgængelige på vores hjemmeside. INVESTERINGSMARKEDERNE ØKONOMI Det globale økonomiske opsving fortsatte ind i Den primære overraskelse i starten af året var styrken i amerikansk og europæisk økonomi. Erhvervstilliden steg til nye højder, og opsvinget spredte sig til arbejdsmarkedet med tiltagende jobskabelse og faldende arbejdsløshed. Kina førte an blandt udviklingsøkonomierne og igangsatte allerede i efteråret 2010 en stramningskampagne for at forhindre en overophedning og potentiel boligboble. Den Europæiske Centralbank 2 SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

3 (ECB) overraskede de fleste ved at hæve renten i april og dermed starte normaliseringen af pengepolitikken som den første af de store centralbanker. Omkring marts blev global økonomi ramt af stærkt stigende oliepriser og jordskælvskatastrofen i Japan. De stigende oliepriser reducerede forbrugernes disponible indkomst, og jordskælvet i Japan fik global betydning i form af forstyrrelser i den globale industrielle forsyningskæde. Således begyndte væksten at aftage, og hen mod slutningen af kvartalet opstod der ny usikkerhed i Europa drevet af bekymringer for Grækenlands statsgæld og en deraf afledt ny bankkrise. Oveni kom usikkerheden om den amerikanske statsgæld og den meget vanskelige indenrigspolitiske situation omkring forøgelsen af gældsloftet. Ved udgangen af halvåret er usikkerheden om det globale opsving således atter taget kraftigt til. Forventninger Afmatningen i den globale vækst var delvis ventet, idet den globale økonomi er vokset pænt over sit langsigtede potentiale. Men olieprisstigninger og jordskælvet i Japan samt usikkerheden om Grækenland har forårsaget en skarpere afmatning, end vi har ventet. Situationen i Europa er nu af afgørende betydning for udsigterne for det globale opsving. Vi risikerer, at en ny global finansiel krise sættes igang drevet af problemerne i Europa og usikkerheden om den amerikanske statsgæld. Det vil være af afgørende betydning for opsvinget. Vi vurderer dog, at de politiske beslutningstagere vil gå meget langt for at sikre stabiliteten i det europæiske og globale finansielle system, hvorfor vi holder fast i vores forventning om fortsat vækst i global økonomi. Forstyrrelserne i Japan er så småt ved at aftage og de globale forsyningskæder ved at normaliseres. Samtidig er oliepriserne faldet, hvilket er godt nyt for amerikanske og europæiske forbrugere. Endeligt er specielt den amerikanske banksektor igen i stand til at støtte opsvinget i form af fornyet kreditgivning. Vi vurderer, at regeringen i Kina har opnået den afmatning i aktiviteten, man ønsker, hvorfor vi mener, at den kinesiske opstramningskampagne er ved vejs ende i denne omgang. Vi venter således moderat tiltagende vækst i global økonomi, men det kræver, at Europa forhindrer en ny global finansiel krise. OBLIGATIONER I 1. halvår har obligationsmarkederne især haft fokus på væksten og på gældsproblemerne i de sydeuropæiske lande. Året begyndte med en pæn økonomisk vækst i både USA og Europa. En undtagelse var dog de sydeuropæiske lande, hvor væksten er presset af de store finanspakker, der skal reducerer budgetunderskuddet. Da inflationen samtidigt steg, drevet af råvarepriser, fik det generelt renten til at stige frem til april. Medvirkende til rentestigningen var også ECB s beslutning om at stramme pengepolitikken. Opbremsningen i global vækst, kombineret med fornyede problemer i Grækenland fik renten i USA og Nordeuropa til at falde markant i løbet af 2. kvartal. I Sydeuropa var der derimod betydelige rentestigninger. Danske obligationer betragtes i den sammenhæng som sikre, og derfor faldt renten også i Danmark i 2. kvartal. Realkreditobligationer klarede sig i 1. kvartal bedre end statsobligationer, fordi de korte renter steg mere end de lange. De faldende renter siden april og Moody s ændrede syn på sikkerheden i danske realkreditobligationer pressede dog realkreditobligationer, så afkastet blev på niveau på med statsobligationer for halvåret som helhed. Den stigende inflation betød generelt, at forventningerne til fremtidig inflation også steg, og derfor gav inflationsindekserede obligationer et bedre afkast end almindelige obligationer. Forventninger Vi forventer, at en række centralbanker vil stramme pengepolitikken og at blandt andet ECB formentlig vil forhøje renten til 1,75-2,00 pct. ved årets udgang. Derimod forventer vi ikke, at renten bliver forhøjet i hverken USA eller Storbritannien. Den amerikanske centralbank har gennem første del at 2011 opkøbt store mængder af amerikanske statsobligationer, men dette program stopper ultimo juni, hvilket kan få obligationsrenten til at stige på kort sigt. Det samme kan ske ved en løsning af Grækenlands gældsproblemer. Den svagere økonomiske udvikling peger dog på en lavere obligationsrente, og renten kan falde yderligere i løbet af sommeren. Vi forventer dog, at renten vil ligge på et højere niveau ved årets udgang. Vi har fortsat et positivt syn på realkreditobligationer, da de forventes at gøre det bedre end danske statsobligationer i dette rentestigningsscenarie. Vi har også et positivt syn på inflationsindekserede SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

4 obligationer. Markedet har erkendt, at inflationen i 2011 ender i niveauet 3 pct., men i 2012 forventer markedet, at inflationen igen kommer under 2 pct. Den fortsatte stigning i efterspørgslen efter fødevarer fra bl.a. Kina betyder, at vi betragter det som mere sandsynligt, at inflationen igen i 2012 bliver over 2 pct. VALUTA Den meget lempelige monetære politik i USA og renteforhøjelsen i Europa svækkede USD i første halvdel af Gældsproblemerne i Sydeuropa førte til betydelig usikkerhed omkring euroens stabilitet og styrke, og USD blev svækket mindre end forventet. Faktisk blev USD styrket i 2. kvartal på grund af gældskrisen i Grækenland. Vi forventer, at ECB vil fortsætte med at sætte renten op i løbet af året, hvilket vi forventer vil svække USD yderligere i 2. halvår AKTIER Målt i danske kroner gav de globale aktiemarkeder et negativt afkast på 2,49 pct. over halvåret, men det skyldes primært, at USD blev svækket 7,39 pct. i forhold til DKK. Det var især aktierne i Japan og på de nye markeder, der trak ned med negative afkast på henholdsvis 11,79 og 6,57 pct. Amerikanske aktier tabte 1,94 pct. mens de europæiske gav et behersket positivt afkast på 1,00 pct. I lokal valuta steg amerikanske aktier, mens de asiatiske aktier faldt. Gode regnskaber påvirkede markederne positivt, mens jordskælvet i Japan, de svagere økonomiske nøgletal i slutningen af halvåret og statsgældsproblemer i Sydeuropa trak i modsat retning. Forventninger I forhold til indtjeningen forekommer aktiekurserne relativt lave og med baggrund i vores forventninger om, at den globale økonomiske vækst fortsætter og tiltager moderat, er der udsigt til positive aktiemarkeder i 2. halvår af Statsgældsproblemerne må dog forventes fortsat at kunne medføre perioder med stor usikkerhed og faldende kurser. DANSKE AKTIER Det danske aktiemarked har i 1. halvår udvist en faldende tendens primært pga. uroen om den græske økonomi samt stigende usikkerhed i forbindelse med en række danske bankers refinansiering af udløbende statslån i 2012 og 2013, hvilket fortsat presser banksektoren. Det danske marked har i årets første seks måneder klaret sig dårligere end de europæiske markeder med et fald i indekset på 9,0 pct. Den væsentligste årsag til indeksfaldet er store kursfald i bankerne, der som sektor vejer tungt, samt indekstunge selskaber som A.P. Møller - Mærsk, FLS, Pandora og Vestas. Forventninger Det samlede danske aktiemarked er prisfastsat lidt under det langsigtede historiske gennemsnit. Vi vurderer, at det danske aktiemarked p.t. er fair prisfastsat, og at markedet bør kunne stige i takt med indtjeningen i selskaberne. Vi har fortsat moderat positive forventninger til markedet resten af året, dog vil den svigtende tillid til bankerne isoleret set fortsat præge banksektoren negativt. KREDITOBLIGATIONER Kreditmarkederne udviklede sig positivt i 1. kvartal, men faldt tilbage i 2. kvartal drevet af usikkerheden om global vækst og gældssituationen i Grækenland. For halvåret som helhed blev resultatet en mindre indsnævring af kreditspændene på europæiske virksomhedsobligationer og stort set ingen ændring på de amerikanske. Kreditspændene på emerging markets-statsobligationer var meget stabile gennem halvåret og sluttede på stort set uændret niveau. Primært i kraft af et højere løbende renteafkast gav såvel virksomhedsobligationer som emerging markets-statsobligationer pæne merafkast i forhold til AAA-ratede statsobligationer med samme varighed. Forventninger Vores overordnede syn på kreditmarkedet er rimeligt balanceret. På den positive side kan vi konstatere, at de fundamentale forhold i virksomhederne og i emerging markets-landene står i skærende kontrast til de statsgældsproblemer, som hele den vestlige verden slås med. Desuden har vi tillid til, at der vil blive fundet en rimelig markedsvenlig løsning på de græske statsgældsproblemer. På den negative side ser vi en risiko for, at første halvårs vækstafmatning vil bide sig fast og give næring til fornyet frygt for et dobbelt dyk i verdensøkonomien. 4 SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

5 I så fald må risikopræmierne forventes at stige markant, og kreditobligationer vil klare sig dårligere end højt ratede statsobliationer. Udsagn om forventninger De udsagn om fremtiden, som er indeholdt i denne årsrapport, afspejler ledelsens aktuelle forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater samt til konjunkturerne i verdensøkonomien og på finansmarkederne. Den type forventning er i sagens natur forbundet med usikkerhed. Og da det ydermere er behæftet med meget stor usikkerhed at give bud på den konkrete udvikling på de mange enkeltmarkeder, vi investerer på, vurderer vi, at det ikke er hensigtsmæssigt at komme med konkrete tal for afkastforventningerne for det kommende år. RISICI SAMT RISIKOSTYRING Som investor i specialforeningen får man en løbende pleje af sin opsparing. Plejen indebærer blandt andet en hensyntagen til de mange forskellige risikofaktorer på investeringsmarkederne. Risikofaktorerne varierer fra afdeling til afdeling. Nogle risici påvirker især aktieafdelingerne. Andre især obligationsafdelingerne, mens atter andre gælder for begge typer af afdelinger. Herudover er der risikofaktorer, som investor selv skal tage højde for. Risikoen ved at investere via en specialforening kan overordnet knytte sig til fire elementer: investeringsmarkederne investeringsbeslutningerne driften af foreningen investors eget valg af afdelinger Risici knyttet til investeringsmarkederne Disse risikoelementer er f.eks. risikoen på aktiemarkederne, renterisikoen, kreditrisikoen og valutarisikoen. Hver af disse risikofaktorer håndterer vi bedst muligt inden for de givne rammer på de mange forskellige markeder, vi investerer på. Eksempler på risikostyringselementer er afdelingernes rådgivningsaftaler og investeringspolitikker, vores interne kontroller, lovgivningens krav om risikospredning samt adgangen til at anvende afledte finansielle instrumenter. Desuden har Danske Invest rådgivere placeret i udvalgte lokale markeder. Risici knyttet til investeringsbeslutningerne Enhver investeringsbeslutning i de aktivt styrede afdelinger er baseret på vores og porteføljerådgiveres forventninger til fremtiden. Vi forsøger at danne os et realistisk fremtidsbillede af f.eks. renteudviklingen, konjunkturerne, virksomhedernes indtjening og politiske forhold. Ud fra disse forventninger køber og sælger vi aktier og obligationer. Denne type beslutninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed. Risici knyttet til driften af foreningen For at undgå fejl i driften af foreningen er der fastlagt en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Der arbejdes hele tiden på at udvikle systemerne, og der stræbes efter, at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Der er desuden opbygget et ledelsesinformationssystem, som sikrer, at der løbende følges op på omkostninger og afkast. Der gøres jævnligt status på afkastene. Er der områder, som ikke udvikler sig tilfredsstillende, drøftes det med porteføljerådgiver, hvad der kan gøres for at vende udviklingen. Specialforeningen er desuden underlagt kontrol fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved generalforsamlingsvalgte revisorer. Her er fokus på risici og kontroller i højsædet. På it-området lægges stor vægt på data- og systemsikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og beredskabsplaner, der har som mål inden for fastsatte tidsfrister at kunne genskabe systemerne i tilfælde af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og planer afprøves regelmæssigt. Ud over at administrationen i den daglige drift har fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverne løses, følger bestyrelsen med på området. Formålet er dels SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

6 Risikofaktorer Enkeltlande: Ved investering i værdipapirer i et enkelt land, f.eks. Danmark, ligger der en risiko for, at det finansielle marked i det pågældende land kan blive udsat for specielle politiske eller regu leringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i landet, herunder også udviklingen i landets valuta og rente, påvirke investeringernes værdi. Obligationsmarkedet: Obligationsmarkedet kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan påvirke værdien af afdelingens investeringer. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold, herunder renteudviklingen globalt, påvirke investeringernes værdi. Renterisiko: Renteniveauet varierer fra region til region, og skal ses i sammenhæng med inflationsniveauet. Renteniveauet spiller en stor rolle for, hvor attraktivt det er at investere i blandt andet obligationer, samtidig med at ændringer i renteniveauet kan give kursfald/- stigninger. Kreditrisiko: Inden for forskellige obligationstyper statsobligationer og realkreditobligationer er der en kreditrisiko relateret til, om obligationerne modsvarer reelle værdier, og om stater og boligejere kan indfri deres gældsforpligtelser. at fastlægge sikkerhedsniveauet og dels at sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede i form af personale, kompetencer og udstyr. Risici knyttet til investors valg af afdelinger Uanset hvor dygtig man måtte være med investeringerne og til at håndtere de administrative processer, så kan investor have en uhensigtsmæssig sammensætning af sine investeringsbeviser. Det kan f.eks. være investeringsbeviser, som ikke matcher den risikoprofil, investor ønsker. Ønsker investor f.eks. en meget stabil udvikling i sine Danske Invest-beviser, bør man som udgangspunkt slet ikke investere i afdelingerne med høj risiko. Og hvis man investerer over en kortere tidshorisont, er aktieafdelingerne, for de fleste investorer, sjældent velegnede. Derfor er det afgørende, at investor får defineret sin risikoprofil og sammensat sine investeringer derefter. Det sker oftest i samråd med en rådgiver. Af afdelingens regnskab fremgår dens risikoklassifikation. Afdelingerne (administreret af Danske Invest Management A/S) er opdelt i risikokategorierne høj, middel og lav efter deres relative risiko. Risikoklassifikationen viser, hvor kursstabil den enkelte afdeling historisk har været. Den faktiske risiko kan vise sig at være anderledes end den historiske. For en nærmere redegørelse af risici ved at investere i de enkelte Danske Invest-afdelinger henvises til de gældende prospekter for de pågældende afdelinger. Disse kan downloades fra under produktinformationen om den enkelte afdeling. REGNSKABSPRAKSIS Anvendt regnskabspraksis i halvårsrapporten er uændret i forhold til den anvendte regnskabspraksis for årsrapporten for Specifikationen af de børsnoterede finansielle instrumenter er udeladt i halvårsrapporten, idet specifikationen kan findes på dk eller kan bestilles ved at kontakte Danske Invest Management A/S, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby. På de følgende sider findes kommentarer til udviklingen i afdelingen samt regnskabstal. 6 SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

7 LEDELSESPÅTEGNING Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for regnskabsperioden sluttende 30. juni DIREKTION Danske Invest Management A/S Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Thomas Mitchell adm. direktør Finn Kjærgård vicedirektør Halvårsregnskabet for afdeling Indeksobligationer giver et retvisende billede af afdelingens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Foreningens ledelsesberetning og ledelsesberetningerne for afdeling Indeksobligationer indeholder en retvisende redegørelser for udviklingen i foreningens og afdelingens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen henholdsvis afdelingen kan påvirkes af. BESTYRELSE Jørn Ankær Thomsen Agnete Raaschou-Nielsen formand næstformand København, den 26. august 2011 Lars Fournais Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

8 INDEKSOBLIGATIONER Investerer i danske indeksobligationer AFDELINGENS PROFIL LØBETIDSFORDELING NØGLETAL Børsnoteret Udbyttebetalende Introduceret: November 1996 Risikoklasse: Lav Benchmark: Intet benchmark Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Danske Capital division af Danske Bank A/S Risikorådgiver: Danske Capital division af Danske Bank A/S Mellemlange obl., 1,9% Lange obligationer, 97,6% Øvrige inkl. likvide, 0,5% Sharpe Ratio 0,34 Standardafvigelse 2,62 Måleperiode: Jun til jun Afdelingen gav i 1. halvår 2011 et afkast på 2,73 pct. Afdelingen har ikke noget benchmark, men i forhold til markedet for danske indeksobligationer er det opnåede afkast tilfredsstillende. Vores positive forventninger til afkastet på danske indeksobligationer ved indgangen til 2011 blev dog indfriet. I 1. halvår af 2011 var obligationsmarkedet præget af stigende inflationsforventninger. Den udløsende faktor blev borgerkrigen i Libyen, som er et olieeksporterende land. Frygten for mangel på olie fik prisen til at stige. Indeksobligationer gav derfor et pænt positivt afkast i 1. halvår 2011 ligeledes hjulpet godt på vej af den høje indeksregulering, som udgjorde 1,6 pct. i årets første 6 måneder. Afdelingen vil følge en investeringsstrategi, hvor andelen af lange indeksobligationer fortsat vil være høj. Vi forventer ikke markante ændringer i inflationsforventningerne. For nærmere redegørelse om risici ved at investere i afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes på Der henvises i øvrigt til beretningens afsnit om forventninger under Investeringsmarkederne og Risici samt risikostyring. I 1. halvår blev porteføljens varighed forøget, idet korte indeksobligationer blev solgt. Det var medvirkende til afdelingens høje afkast, idet indeksobligationer med lang løbetid typisk gav de højeste afkast. Vi forventer, at nogle centralbanker vil stramme pengepolitikken op og hæve de ledende renter yderligere, som en reaktion på den stigende inflation. Dette vil lægge en dæmper på de stigende inflationsforventninger, så vi forventer, at de vil være uændrede resten af året. Såfremt den økonomiske fremgang overrasker positivt, kan der komme et opadgående pres på realrenterne. DET ER 100 KR BLEVET TIL 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

9 INDEKSOBLIGATIONER Specialforeningen Danske Invest Indeksobligationer Resultatopgørelse, Balance og Formueopgørelse i kr. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance Aktiver Likvide midler 1) Obligationer 1) Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue 2) Skyldige omkostninger 26 5 Mellemværende vedr. handelsafvikling Passiver i alt Note 1: Finansielle Instrumenter Børsnoterede finansielle instrumenter Øvrige finansielle instrumenter I alt finansielle instrumenter Note 2: Medlemmernes formue Medlemmernes formue primo Udlodning fra sidste år Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag 63 Periodens resultat Medlemmernes formue ultimo Nøgletal for halvåret 1. halvår halvår 2010 Medlemmernes formue Cirkulerende kapital (t.kr.) Indre værdi 113,92 115,60 Afkast (pct.) *) 2,73 4,73 Omkostningspct. *) 0,28 0,27 ÅOP 0,59 0,76 Kurs 113,70 115,20 *) Disse nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten opgjort på årsbasis. SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

10

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011 Danske Invest Velkommen til generalforsamling g 2011 12. april 2011 Fælles generalforsamling for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Aktier klarede sig bedre end obligationer. Fleste aktieafdelinger i plus, fald i mange obligationsafdelinger. Tilbagesalg af beviser

Aktier klarede sig bedre end obligationer. Fleste aktieafdelinger i plus, fald i mange obligationsafdelinger. Tilbagesalg af beviser Halvårsrapport 2007 Invester ingsforeningen Danske Invest H a lv å r s m e d d e l e l s e f o r I n v e s t e r i n g s - f o r e n i n g e n D a n s k e I n v e s t 1. h a lv å r 2 0 0 7 Aktier klarede

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr.

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr. Til Fondsbørsen Halvårsrapport 2006 (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest CVR nr. 28 70 59 21 1 Markedsudviklingen Trods stigende oliepriser og renter udviklede

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

Kapitalforeningen HP Hedge

Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen HP Hedge Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår 2014 4... Forventninger

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest CVR-nr. 31 06 05 40 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Udvikling og forventninger Risici og risikostyring Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Det store O fra Optimum blev brugt som ikon for selskabet, da det blev introduceret sidste år. 5 års afkastmål: 25% Nettoafkast efter selskabsskat

Læs mere

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2013

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2013 Halvårsrapport for 2013 Halvårsrapport for 2012 Halvårsrapport 2013 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Halvårsrapport Postboks 2672 for

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CEO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 LD INVEST HOLDING A/S

HALVÅRSRAPPORT 2013 LD INVEST HOLDING A/S HALVÅRSRAPPORT 213 LD INVEST HOLDING A/S 2 INDHOLD INDHOLD SÅDAN LÆSES HALVÅRSRAPPORTEN Investeringsforeningen Maj Invest består af ti afdelinger. Hver afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning.

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Årsrapport 2009. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig

Årsrapport 2009. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig Årsrapport 2009 Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig CVR-nr. 21 81 89 33 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvestalmenbolig.dk

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Årsrapport 2008. Specialforeningen Danske Invest

Årsrapport 2008. Specialforeningen Danske Invest Årsrapport 2008 Specialforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest CVR-nr. 24 26 06 82 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer Obligationer Danske Indeksobligationer Globale Lange Indeksobligationer

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Årsrapport 2011. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Årsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Årsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 4 Forord 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Årsrapport 2015. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Årsrapport 2015. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Kort om strukturen i årsrapporten Lån & Spar Invests årsrapport er opbygget med en række generelle afsnit og afsnit om de enkelte afdelinger. I de

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig. Halvårsrapport 201120

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig. Halvårsrapport 201120 Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Halvårsrapport 201120 11 Indhold Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig CVR-nr. 21 74 32 75 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf.

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Danske Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Danske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Danske Invest 2 kapiteltekst Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2006 Aalborg, den 13. november 2006 Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Vedlagt fremsendes

Læs mere

Årsrapport 2015. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Årsrapport 2015. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Årsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest De økonomiske omgivelser i 2014 Forventninger til 20 Risici og risikostyring Foreningsforhold Ledelsen Samfundsansvar Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Årsrapport 2015. Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Årsrapport 2015. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Kort om strukturen i årsrapporten Gudme Raaschous årsrapport er opbygget med en række generelle afsnit og afsnit om de enkelte afdelinger. I de generelle

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012 3. kvartal 2012 Rapportering fra KAB investeringsforeninger Udvikling i indre værdi og referenceindeks Kvartalskommentar Igennem tredje kvartal der været en stigende

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest HALVÅRSRAPPORT 2010

Investeringsforeningen Nordea Invest HALVÅRSRAPPORT 2010 Investeringsforeningen Nordea Invest HALVÅRSRAPPORT 2010 Om Nordea Invest Investeringsforeningen Nordea Invest Forening Investeringsforeningen Nordea Invest CVR.-nr: 73 41 00 10 Nyropsgade 17, st. 1602

Læs mere

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Danmark og euroen Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Hvad betyder den danske euroundtagelse for de danske rentespænd (forskellen mellem renterne i Danmark og i euroområdet),

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere