Økonomisk Prognose, februar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk Prognose, februar 2016"

Transkript

1 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud til at være i god gænge, så smitter den globale usikkerhed også af på os. Særligt eksporten og investeringerne trækkes således ned, hvilket er en medvirkende forklaring på, hvorfor at har nedjusteret vores forventninger til væksten i år til under 1% - og næste år til en vækst på 1,4%. Trods udsigt til afdæmpet vækst, så venter vi fremgang i beskæftigelsen men med en i forvejen meget lav ledighed, så bliver flaskehalsproblemer en stigende udfordring og muligvis også hindring for vækst fremadrettet trods den lave vækst. Global økonomi Der er ingen tvivl om, at usikkerheden om den globale økonomiske situation er steget hen over de seneste måneder. Med udgangspunkt i usikkerhed omkring retningen for kinesisk økonomi, bekymringer omkring konsekvenserne af stigende renter i USA og effekterne af de meget voldsomme olieprisfald, har vi set aktiekurserne falde globalt fra årsskiftet til midten af februar er S&P500 faldet med godt 6 procent, mens C20CAP er faldet med lidt over 8 procent. Faldende aktiekurser markerer ikke nødvendigvis indgangen til en periode med økonomisk krise, men aktiemarkederne sender et signal om, at verdensøkonomien er langt fra topformen. Selvom aktiemarkedet indikerer krise, så er det endnu ikke et billede, som vi ser i de realøkonomiske nøgletal. Men de seneste nøgletal fra både USA og Europa indikerer dog, at væksten bliver noget lavere, end tidligere vurderet. De globale PMI er ligger således på ganske lave niveauer. I det lys ventes væksten i år i både USA og Europa at blive moderat, og den længe ventede økonomiske genindhentning i Europa ser endnu engang ud til at være skudt til næste år. Den globale økonomiske usikkerhed er steget Globale PMI er ligger på lave niveauer Selvom der således ikke er tale om en global økonomi på katastrofekurs, så har den i forvejen lave inflation og den lavere oliepris i kombination med den økonomiske usikkerhed fået centralbankerne til at reagere. Den Europæiske Centralbank har således signaleret yderligere pengepolitiske tiltag i forbindelse med mødet i marts, og vi forventer på den baggrund, at Danmarks nationalbank kommer til at sænke renten. De lave renter stimulerer den indenlandske efterspørgsel via blandt andet effekten på boligmarkedet og de lave renter er således en vigtig del af forklaringen på, at vi trods global usikkerhed venter pæn forbrugsvækst herhjemme, se næste afsnit. Udsigten til endnu lavere renter er med til at stimulere forbruget Den globale usikkerhed har også haft konsekvenser for valutakurserne. Dollaren er blevet svækket i løbet af det seneste år, og kigger man på den effektive kronekurs, som måler valutabevægelsernes samlede effekt på vores konkurrenceevne, så er den blevet styrket med over 1 procent i forhold til gennemsnittet sidste år. Sammenlignet med efteråret sidste år er der tale om en svækkelse på 2%. Vores konkurrenceevne er med andre ord lige blevet svækket med 1-2 procent. Det er ikke alene dollaren, som er svækket. Det samme gælder svenske og norske kroner og kinesiske yuan er ligeledes faldet i værdi. Senest har vi set pundet blive svækket som følge af risikoen for et brexit. Det vil ikke være overraskende, hvis tendensen til en stærkere effektiv kronekurs kommer til at fortsætte igennem Den stærkere effektive kronekurs kan blive en udfordring for dansk eksport i Valutakursudviklingen er med til at gøre det svært for vores eksport Side 1/8 Dato: 29. februar 2016

2 Dansk økonomi Usikkert farvand men fortsat fremdrift Dansk økonomi skuffede i 2. halvår sidste år. Efter en pæn start på året, så faldt BNP i 3. kvartal, og 4. kvartal bød desværre ikke på nogen genopretning. Samlet blev væksten kun på 1,2% i 2015 men hvad der var mere bekymrende, så var BNP i 4. kvartal faktisk lavere end BNP i 1. kvartal sidste år. Året 2016 er som nævnt indledningsvis startet med global økonomisk usikkerhed, og selvom det efter vores vurdering ikke kan forventes at føre til faldende BNP i Danmark, så bliver vækstraterne gennem 2016 lavere end tidligere vurderet. Vores vurdering er, at kvartalsvæksten gennem 2016 bliver i størrelsesorden en kvart procent i første halvår stigende til i underkanten af en halv procent i andet halvår. Dermed bliver væksten i 2016 i underkanten af 1 procent - men det er trods alt vigtigt at understrege, at vi ikke forventer fald i BNP eller en egentlig krise i dansk økonomi, som følge af den globale økonomiske usikkerhed men det er oplagt, at hvis den globale økonomi skuffer endnu mere, så risikerer vi, at fremgangen forsvinder helt. Fremgangen i dansk økonomi i år ventes i høj grad at være drevet af det private forbrug. Lav vækst, men ikke recession Fortsat kun lav vækst i sigt Årlig vækst i BNP i procent Dansk økonomi har det fortsat svært Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Når vi kigger ind i 2017, så forventer vi en lidt højere vækst end i 2016 men trods, at der i dele af dansk økonomi er ledig kapacitet, så er det ikke vores vurdering, at der bliver tale om høj vækst. Væksten ventes i 2016 af være drevet af det private forbrug, mens både investeringer og eksport har det svært som følge af den globale økonomiske usikkerhed og den stærkere kronekurs. I 2017 venter vi, at væksten bliver en smule bredere baseret, da både eksportvæksten og investeringsvæksten forventes at blive højere som følge af mere gunstige globale forhold. Finanspolitikken er i tråd med finansloven antaget af være lettere opstrammende, men den offentlige sektor er fortsat meget stor målt som andel af økonomiens størrelse i forhold til, hvad vi har haft set historisk. Underskuddet på de offentlige finanser ventes at blive på 3,4 procent af BNP - dermed er Danmark teknisk set på kollisionskurs på underskudsreglerne i EU. Underskuddet er drevet af lave oliepriser, udgifter til flygtninge samt det faktum at de ekstraordinære indtægter fra fremrykket pensionsbeskatning falder bort. I Vi venter bredere baseret vækst i 2017 men vi venter ikke stærk vækst Side 2/8

3 jan-05 aug-05 mar-06 okt-06 maj-07 dec-07 jul-08 feb-09 sep-09 apr-10 nov-10 jun-11 jan-12 aug-12 mar-13 okt-13 maj-14 dec-14 jul-15 feb-16 sep-16 apr ventes underskuddet at holde sig under de magiske 3 procent med et faktisk underskud på 2 procent af BNP. Forsyningsbalancen Mia. kr. Real vækst Privat forbrug 0,6 2,1 1,8 1,9 Offentligt forbrug 0,2 0,9 0,4 0,5 Faste bruttoinvesteringer 2,1 0,8 1,3 1,9 Lagerforøgelser 1) 0,3-0,4 0,2 0,0 Eksport af varer og tjenester 3,1-0,9-0,4 3,5 Import af varer og tjenester 3,3-1,3 0,8 3,7 BNP 1,3 1,2 0,8 1,4 Bruttoledighed (1.000 personer) Beskæftigelse (1.000 personer) Inflation 0,6 0,5 0,6 1,5 Vi venter en mere normal vækst i 2017 efter et meget svagt 2016 Kilde: Danmarks Statistik (2014) og Dansk Erhvervs egne skøn ( ). 1) Bidrag til realvækst i BNP. Indenlandsk efterspørgsel, privatforbruget er kommet i gang: Efter en langvarig krise er der endelig kommet gang i det private forbrug. Realindkomstvækst, større økonomisk tryghed og stigende boligpriser har været væsentlige elementer i den forbrugsvækst, som vi så i 2015, hvor det private forbrug for første gang siden krisen steg med over 2 procent. Indikatorerne for 2016 er fortsat positive, men lidt lavere forbrugertillid og en tydelig opbremsning på boligmarkedet gør, at vi ikke venter høj vækst i forbruget gennem 2016 trods lave oliepriser. Dertil kommer, at husholdningernes gæld fortsat er på et meget højt niveau, hvilket vil være med til at dæmpe forbrugsvæksten trods reallønsvæksten. Det private forbrug bidrager pænt til væksten i BNP i prognoseperioden Udvikling i det private forbrug, pr. kvartal Det private forbrug, mia. kroner Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Side 3/8

4 jan-06 jun-06 nov-06 apr-07 sep-07 feb-08 jul-08 dec-08 maj-09 okt-09 mar-10 aug-10 jan-11 jun-11 nov-11 apr-12 sep-12 feb-13 jul-13 dec-13 maj-14 okt-14 mar-15 aug-15 Boligmarkedet spiller en central rolle i forhold til det private forbrug. Boligmarkedet har på landsplan været i bedring siden starten af 2012 men først i løbet af 2014 og starten af 2015 blev fremgangen bredt ud fra de store byer til resten af landet. I 3. kvartal 2015 lå huspriserne i 9 ud af 11 landsdele mindst 5 procent højere end samme tid året før. Det var kun på Bornholm og i Vestjylland, at priserne ikke steg så meget, her faldt de faktisk. At fremgangen på boligmarkedet er blevet bredt ud gør, at langt flere danskere har haft oplevet stigende formuer, og dermed større privatøkonomisk sikkerhed, sammenlignet med da prisfremgangen var isoleret til storbyområderne. Udviklingen på boligmarkedet spillede en aktiv rolle i at sikre en privatforbrugsvækst sidste år på over 2 procent. Når vi kigger ind i 2016, så er der dog noget, som kunne tyde på, at denne positive stimulans af det private forbrug ebber lidt ud i styrke. Boligpriserne steg nemlig primært i starten af 2015, siden har de været stort set uændrede på landsplan. Baggrunden for prisvæksten sidste år var det voldsomme rentefald, som vi så i starten af året. Siden steg renterne noget, men det har alligevel været overraskende, at boligpriserne så hurtigt begyndte at bøje af. Her i starten af det nye år er renterne atter faldet, men der er ikke indikationer på, at boligmarkedet på landsplan har fået fornyet luft under vingerne. Boligmarkedet er bøjet af Vi venter blandt andet i det lys, at forbrugsvæksten tager lidt af i styrke sammenlignet med sidste år. Men det er dog værd at holde fast i, at forbrugsvækst på næsten 2 procent om året er højere end den gennemsnitlige årlige forbrugsvækst i perioden siden 1966, så der er tale om et forbrugsopsving. Vi forventer derimod ikke noget egentligt forbrugsboom. Samtidig ses en ændret forbrugeradfærd omkring detailhandels-køb, hvor blandt andet høj vækst i danskernes e-handel i udlandet gør, at det ikke er alle dele af den danske detailhandel, som kan forventes at få glæde af forbrugsfremgangen. Vi forventer næsten 2 procent forbrugsvækst om året det er ganske høj vækst Væksten i boligpriserne er løjet af Huspriserne, 2006 = Kilde: Danmarks Statistik, egen sæsonkorrektion Offentligt forbrug: Stigningstakten i det offentlige forbrug i de kommende år forventes at blive moderat, hvilket er nødvendigt for ikke også at komme i karambolage med den maksimalt tilladte underskudsgrænse på 3-procent i I 2016 venter vi, at 3-procent grænsen overskrides. Når det Side 4/8

5 jan-00 okt-00 jul-01 apr-02 jan-03 okt-03 jul-04 apr-05 jan-06 okt-06 jul-07 apr-08 jan-09 okt-09 jul-10 apr-11 jan-12 okt-12 jul-13 apr-14 jan-15 okt-15 jul-16 apr-17 er sagt, så vil udgifterne til flygtninge og indvandrere være en udfordring at håndtere for den offentlige sektor og det er på den baggrund ikke utænkeligt, at finanspolitikken bliver mere ekspansiv, end der lagt op til i Finansloven for I den forbindelse skal det erindres, at det faktum, at en del af udviklingsbistanden kanaliseres til asylansøgere i Danmark alt andet lige, virker ekspansivt på den økonomiske aktivitet. Investeringer: De faste bruttoinvesteringer består af erhvervsinvesteringer, boliginvesteringer og offentlige investeringer. De offentlige investeringer har i en årrække ligget højt, men er nu faldende, mens erhvervs- og boliginvesteringerne så småt er begyndt at stige. Virksomhederne er dog fortsat forsigtige i forhold til at igangsætte nye investeringer. Den globale økonomiske usikkerhed er med til at holde investeringsaktiviteten nede trods meget lave renter. Når vi kigger på virksomhederne, så har de gennem de seneste år øget deres finansielle opsparing, men der er ikke meget, som tyder på, at vi står foran et investeringsløft. Der er heller ikke noget i bankernes udlånsaktivitet som på nogen måder antyder et snarligt investeringsdrevet opsving, og selvom vi forventer positiv investeringsvækst over de kommende år, så er det vores vurdering, at væksten bliver meget moderat. Virksomhederne er langsomt ved at blive mere positive i deres vurdering af økonomien, men det går fortsat trægt med at få gang i investeringerne De faste bruttoinvesteringer ventes at stige i afmålt tempo Bruttoinvesteringerne, mia. kr Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Udenrigshandel Udenrigshandlen var den store økonomiske skuffelse i Eksporten faldt i 3. kvartal og selvom vareeksporten faktisk rettede sig lidt i 4. kvartal, så fortsatte tjenesteeksporten sit fald. Tjenesteeksporten fylder meget i dansk BNP, men da cirka halvdelen af tjenesteeksporten er søtransport, så har ændringer i tjenesteeksporten ikke så stort et gennemslag på eksempelvis beskæftigelsen. Den faldende tjenesteeksport skal ses i lyset af svagere vækst i blandt andet Kina. Den danske tjenesteeksport er således blandt andet transport af gods mellem Kina og USA; denne handelsaktivitet er udfordret af Kinas ændrede rolle i verdensøkonomien, og resultatet har været lavere aktivitet og lavere fragtrater. Det kan mærkes på dansk økonomi. Tjenesteeksporten er faldet med 6,5 procent fra slutningen Side 5/8

6 jul-11 nov-11 mar-12 jul-12 nov-12 mar-13 jul-13 nov-13 mar-14 jul-14 nov-14 mar-15 jul-15 nov-15 mar-16 jul-16 nov-16 mar-17 jul-17 af 2014 til slutningen af 2015, når man måler det i løbende priser. Det svarer på årsbasis til et fald på 28 mia. kroner. Men det var ikke alene tjenesteeksporten som skuffede i Vareeksporten skuffede også efter en eller fin start på året. Når vi kigger fremad så vil både vare- og tjenesteeksporten være udfordret af, at den effektive kronekurs er blevet styrket ganske markant over de seneste måneder. Kombinationen af svagere nordiske valutaer, en svagere dollar og en pundsvækkelse har resulteret i, at den effektive kronekurs er blevet styrket med 1 procent i forhold til gennemsnittet af En stærkere krone gør det alt andet lige vanskeligere at eksporterer vores varer og tjenester. Vi venter i lyset heraf kun en afdæmpet vareeksportvækst gennem 2016 da udgangspunktet for eksporten er meget svagt med fald i både 2. og 3. kvartal 2015 og kun 0,1 procents fremgang i 4. kvartal, så bliver resultatet, at eksporten samlet set ventes at falde fra 2015 til 2016, men det er altså vigtigt at holde sig for øje, at vi venter stigende vareeksport kvartal for kvartal så vi er grundlæggende forholdsvis optimistiske, når man tager højde for forløbet gennem Valutakursudviklingen har svækket vores konkurrenceevne ganske meget Eksporten under pres i 2015 fremgang i vente Tjenesteeksporten, mia. kroner, højre akse Vareeksporten, mia. kroner Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Arbejdsmarkedet På trods af forholdsvis beskeden økonomisk vækst i år er antallet af beskæftigede steget støt siden Igennem 2015 steg lønmodtagerbeskæftigelsen med personer. Fremgangen på arbejdsmarkedet har været drevet af den private sektor målt siden bunden er der skabt lønmodtagere job i den private sektor hvorved vi faktisk er præcis halvvejs i relation til at have genskabt de private arbejdspladser, der forsvandt i forbindelse med krisen. Beskæftigelsen er steget mere end væksten skulle tilsige. Vil ikke være sundt hvis det fortsætter Side 6/8

7 jan-00 okt-00 jul-01 apr-02 jan-03 okt-03 jul-04 apr-05 jan-06 okt-06 jul-07 apr-08 jan-09 okt-09 jul-10 apr-11 jan-12 okt-12 jul-13 apr-14 jan-15 okt-15 jul-16 apr-17 Selvom væksten ventes at blive afdæmpet fremadrettet, så vil den efter vores vurdering være stærk nok til at øge efterspørgslen efter arbejdskraft. Det billede bekræftes af vores egen medlemsundersøgelse og også Dansk Jobindex viser en fortsat stærk efterspørgsel efter arbejdskraft. På den baggrund vurderer vi, at beskæftigelsen vil øges i de kommende år. Vi venter dog, at beskæftigelsesfremgangen vil ske i et noget mere afdæmpet tempo end, hvad vi har set over det seneste år. I 4. kvartal alene blev der skabt fuldtidsjob sammenlignet med 3. kvartal. Den udvikling ventes ikke at fortsætte, og hvis den skulle ske, så er der nok mere et udtryk for økonomiske problemer end økonomisk styrke givet den meget lave vækst i vores økonomi. En fortsat beskæftigelsesvækst trods lav vækst vil nemlig være udtryk for massive produktivitetsproblemer i dansk økonomi. Produktivitetsvæksten er negativ høj beskæftigelsesvækst uden BNP vækst er ikke en styrke for dansk økonomi Med udsigt til stigende beskæftigelse og i forvejen lav ledighed, så skal fokus også rette sig mod at sikre, at opsvinget ikke løber tør for arbejdskraft. Det kræver fortsatte reformer på arbejdsmarkedet men det kræver også højere produktivitetsvækst. En høj beskæftigelsesvækst over de kommende år vil derfor som nævnt ikke være et udtryk for styrke snarere det modsatte, da det vil være ensbetydende med fortsat ugunstig produktivitetsudvikling. Produktivitetsvæksten er negativ i både 2015 og 2016, og det er vigtigt, at denne tendens brydes i løbet af På lang sigt kommer al velstandsfremgang fra produktivitetsvækst. Vi venter, at beskæftigelsesvæksten vil tage af i styrke Den samlede beskæftigelse, personer Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Bruttoledigheden er som nævnt i udgangspunktet lav. Der var således ledige i januar i år, svarende til 4,4 procent af arbejdsstyrken. Det er vanskeligt at vurdere præcis, hvor langt ledigheden kan falde yderligere uden at skabe flaskehalsproblemer, men da ledigheden i 2008 nåede ned under 3 procent af arbejdsstyrken var det ikke sundt for økonomien. Vi skal med andre ord ikke ønske os tilbage til situationen i 2008, målet skal derimod være at sikre vækst gennem produktivitetsfremgang og øget arbejdsudbud. Side 7/8

8 Inflation: Selvom ledigheden er faldet over de seneste år, så er der endnu ingen tegn på tiltagende inflationspres i økonomien. Meget tyder på, at det tiltagende pres på arbejdsmarkedet kun i mindre grad forplanter sig til stigende lønpres. Det er ikke ulig, hvad vi så i , hvor lønvæksten den meget lave ledighed taget i betragtning steg mindre end under tidligere overophedninger af økonomien. At lønvæksten og inflationen ikke reagerer som tidligere betyder også, at de ikke er særligt gode indikatorer på presproblemer i økonomien. Kigger man på inflationen, så blev den sidste år på 0,5. Året i år er startet med faldende oliepriser og en stærkere kronekurs. Det trækker i retningen af meget lav inflation og vores vurdering er, at niveauet fra sidste år fastholdes i I 2017 ventes en mere normal inflationsudvikling, da særlige forhold ikke længere kan forventes at trække inflationen ned men der er ikke meget, som peger i retningen af høj inflation til trods for, at presset på arbejdsmarkedet er tiltagende. Inflationen fortsat lav, om end den vil være for opadgående de kommende år. Fakta om Dansk Erhvervs konjunkturanalyse Dansk Erhvervs økonomiske prognose er udarbejdet i februar 2016 og er baseret på data og vurderinger, ud fra vores kendskab til økonomien og den generelle udvikling på dette tidspunkt, samt konjunkturvurderingen i vores medlemskreds. Prognosen er således baseret på dels økonomiske nøgletal fra Danmarks Statistik, som erfaringsmæssigt navnlig fsva. BNP-estimater kan blive efterrevideret med ikke uvæsentlige ændringer til følge på et senere tidspunkt, og en survey blandt Danske Erhvervs medlemsvirksomheder. Surveyen er blevet til på baggrund af et tilfældigt udsnit af medlemsbasen, og afspejler derfor generelt Dansk Erhvervs medlemmer som repræsenterer servicesektoren bredt. Da servicesektoren tegner sig for over 70 pct. af den private sektors beskæftigelse, giver det en solid indikation på erhvervslivets forventninger til den økonomiske udvikling det kommende år. Side 8/8

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2017

Status på udvalgte nøgletal september 2017 Status på udvalgte nøgletal september 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Vi venter en vækst i år på 2,25-2,5%. Det vil være den højeste vækst siden 26. Den højere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2017

Status på udvalgte nøgletal august 2017 Status på udvalgte nøgletal august 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod det første år siden 26 med vækst på over 2%. De økonomiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2017

Status på udvalgte nøgletal november 2017 Status på udvalgte nøgletal november 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Nye tal har vist, at vi allerede sidste år fik en vækst på 2 pct. et mål, som vi ellers

Læs mere

Gunstige forhold for øget eksport

Gunstige forhold for øget eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE August 2015 Gunstige forhold for øget eksport Tiltagende vækst på vores nære eksportmarkeder og en svækket valuta i forhold til f.eks. USA og Kina giver gunstige forhold for øget

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2017

Status på udvalgte nøgletal maj 2017 Status på udvalgte nøgletal maj 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling De økonomiske nøgletal i ind- og udland er fortsat ganske fornuftige men der er dog også forhold,

Læs mere

Økonomisk Prognose, juni 2016

Økonomisk Prognose, juni 2016 Økonomisk Prognose, juni 2016 Presproblemer trods lavvækst behov for reformer Efter en turbulent start på året er der faldet mere ro på den globale økonomi. Det ændrer dog ikke ved, at væksten i den vestlige

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2016

Status på udvalgte nøgletal juni 2016 Status på udvalgte nøgletal juni 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i marts, men ledigheden bød i april på første

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2016

Status på udvalgte nøgletal august 2016 Status på udvalgte nøgletal august 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i maj, mens ledigheden faldt igen i juni. Flaskehalse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2016

Status på udvalgte nøgletal november 2016 Status på udvalgte nøgletal november 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i august mens ledigheden faldt i september efter et

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2017

Status på udvalgte nøgletal marts 2017 Status på udvalgte nøgletal marts 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Vi har rent økonomisk fået en god start på 217. De globale nøgletal peger generelt op, og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2017

Status på udvalgte nøgletal december 2017 Status på udvalgte nøgletal december 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er inde i et økonomisk opsving. Sidste år blev væksten på 2 pct., og meget

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2017

Status på udvalgte nøgletal april 2017 Status på udvalgte nøgletal april 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Vi har økonomisk fået en god start på 217. De globale nøgletal peger op, og prognoserne

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Notat markerede slutningen på forbrugskrisen

Notat markerede slutningen på forbrugskrisen Notat 2015 markerede slutningen på forbrugskrisen Af cheføkonom Steen Bocian 2015 blev ikke et vækstfyrværkeri 2015 blev på ingen måder et interessant år rent vækstmæssigt. Efter en lang ubrudt periode

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Klaus Rasmussen, chefanalytiker kr@di.dk, 3377 3908 Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 3377 3912 AUGUST 2016 DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Siden DI s prognose fra maj er væksten i verdensøkonomien

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1.-11. marts 216 Stockholm Nøgletal for Danmark marts 216 Forventet BNP-udvikling i 216 1,1 % Forventet Inflation i 216 1,1 % Forventet Ledighed 216,5 % Nationalbankens

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2016

Status på udvalgte nøgletal december 2016 Status på udvalgte nøgletal december 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i september mens ledigheden er stort set uændret. Fortsætter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 11-Nov-15 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst for de seneste 12 måneder frem til udgangen

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

ANALYSENOTAT Aktiekursfaldet har begrænset forbrugseffekt

ANALYSENOTAT Aktiekursfaldet har begrænset forbrugseffekt ANALYSENOTAT Aktiekursfaldet har begrænset forbrugseffekt AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Der er stor fokus på udviklingen på aktiemarkedet i år. Aktiekurserne er faldet med cirka 10% siden årets

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 19.-20 november 2015 Oslo

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 19.-20 november 2015 Oslo Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 19.-2 november 21 Oslo Nøgletal for Danmark oktober 21 Forventet BNP-udvikling i 21 1,7 % Forventet Inflation i 21 1, % Forventet Ledighed 21 4,6 % Nationalbankens

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, maj 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, maj 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, maj 2016 Verdensøkonomien og dansk økonomi er aktuelt i bedring oven på en langstrakt finans- og gældskrise. Både i verdensøkonomien og dansk økonomi er der gode takter, og

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Regionalt barometer for Region Hovedstaden, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Hovedstaden, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til de seneste års krise, men har alligevel oplevet en noget bedre økonomisk

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I den forgangne uge har vi fået en række indikatorer for væksten og udviklingen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

Erhvervslivet ser ikke noget brølende opsving om hjørnet

Erhvervslivet ser ikke noget brølende opsving om hjørnet Dansk økonomi bevæger sig fortsat i den rigtige retning, selvom farten aftog i 2. kvartal 2015. Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og roligt i den rigtige retning.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009 DI PROGNOSE Organisation for erhvervslivet DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst maj Økonomiske indikatorer peger på flad vækst En række ledende økonomiske indikatorer viser,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Risiko for overophedning ved lav varme

Risiko for overophedning ved lav varme Risiko for overophedning ved lav varme AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Det går fremad i dansk økonomi, og det økonomiske opsving begynder at tage mere og mere form. I 2016 blev væksten på

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011 Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011 DANMARKS NATIONALBANK DET TALTE ORD GÆLDER Væksten i den globale økonomi er fortsat robust og i stigende grad selvbærende.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Talepapir Samråd A (L193)

Talepapir Samråd A (L193) Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 2 Offentligt Talepapir Samråd A (L193) 4. oktober 2012 Samråd i Finansudvalget d. 8. oktober 2012 Beskæftigelsesvirkningen af finanspolitikken i 2013 7 Samrådsspørgsmål

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser Konjunkturvurdering og Offentlige finanser En prognoseopdatering 10. februar 2016 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2016 Forord Det Økonomiske Råds formandskab præsenterer to årlige rapporter. Det

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs

Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs Danmark er blevet ramt hårdere og tidligere af krisen end mange andre lande. Det skyldes, at vi først blev ramt af en indenlandsk drevet afmatning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 Hovedbudskaber Valutamarkedet viser tegn på normalisering valutareserven er reduceret. Udstedelse af statsobligationer genoptages, og rammen for bankernes

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving 25. september 2014 Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving Danmark befinder sig i begyndelsen af et økonomisk opsving, men de økonomiske nøgletal understreger, at opsvinget er svagt og skrøbeligt, og

Læs mere

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE marts 2016 Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen Vi oplever i disse år fornyet vækst i forbruget. Over de sidste to år er privatforbruget steget

Læs mere

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Værdien af en prognose er knyttet til dens præcision og der har prognosen i Økonomisk Redegørelse (ØR) ikke noget at skamme sig over i sammenligning

Læs mere

Sæsonkorrigeret beskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret beskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal februar 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling 215 sluttede af med stigende beskæftigelse og en lille stigning i vareeksporten efter et kedeligt eksportefterår. Privatforbruget

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Nettotilgangen til ledighed har siden 21 været tæt på nul

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

Spareplaner truer over 55.000 danske job

Spareplaner truer over 55.000 danske job Spareplaner truer over 55. danske job De økonomiske spareplaner i EU og Danmark kan tilsammen koste over 55. job i Danmark i 213. Det er specielt job i privat service, som er truet af spareplanerne. Private

Læs mere

Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter

Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter Mio. Kr. Dansk byggevareeksport i andet kvartal 2013 Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter Mens den samlede danske vareeksport viser en svag, men vedholdende vækst, er der et lille stykke vej

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2013

Status på udvalgte nøgletal marts 2013 Status på udvalgte nøgletal marts 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Et forår der lader vente på sig er meget beskrivende både for vejrsituationen og den nuværende økonomiske

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere