Indhold. Bavarian Nordic og samfundsansvar 3. Nøgletal 4. Politikker for samfundsansvar 5. Miljø 6. Medarbejdere 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Bavarian Nordic og samfundsansvar 3. Nøgletal 4. Politikker for samfundsansvar 5. Miljø 6. Medarbejdere 8."

Transkript

1 CSR 2009

2 2 Redegørelse for samfundsansvar 2009 Indhold Bavarian Nordic og samfundsansvar 3 Nøgletal 4 Politikker for samfundsansvar 5 Miljø 6 Medarbejdere 8 Leverandører 10 Revisorerklæring 11 Rapporteringsprincipper og praksis 12

3 Redegørelse for samfundsansvar Bavarian Nordic og samfundsansvar Bavarian Nordic udvikler og producerer innovative vacciner til forebyggelse og behandling af livstruende sygdomme, hvor der er et stort udækket medicinsk behov. Processen fra tidlig forskning, henover udvikling og test til produktion af vacciner, er forbundet med nøje intern kvalitetskontrol og strenge eksterne krav fra sundhedsmyndighederne. Der stilles store krav til slutproduktet, og det er derfor afgørende for selskabets forretning og succes, at ansvarlighed er bygget ind i alle vores processer. Fra regnskabsåret 2009 er årsregnskabsloven blevet omfattet af et nyt krav om redegørelse for virksomhedens arbejde med samfundsansvar. Bavarian Nordic har i henhold til kravet udarbejdet nærværende redegørelse, der udgør en del af ledelsens beretning, som er underskrevet af bestyrelsen og direktionen den 9. marts Vi definerer vores arbejde med samfundsansvar ud fra en række interessentgrupper og vil i første omgang koncentrere os om miljøet, medarbejdere og leverandører. På sigt vil vi vurdere, om det er relevant at inddrage yderligere interessenter. Eksisterende målsætninger og politikker samles i en overordnet strategi Vi har ingen formaliseret overordnet politik for samfundsansvar, men vi har i en årrække arbejdet med konkrete målsætninger og politikker på en række forskellige men relevante områder. Det er hensigten at samle disse målsætninger og politikker i en overordnet politik for samfundsansvar, der løbende vil blive tilpasset og fremover indgå som en integreret del af selskabets overordnede strategi. De målsætninger, vi arbejder med, ligger i naturlig forlængelse af eksisterende aktiviteter, som er relevante for vores arbejde med samfundsansvar. Vi tilstræber, at alle de forhold, der bliver rapporteret på, direkte eller indirekte, har en relevant forretningsmæssig betydning for selskabets fremtidige udvikling. Det primære tema for vores redegørelse er miljø, der tager afsæt i vores hidtidige rapportering på miljøområdet via de grønne regnskaber, der er udarbejdet siden 2005, hvor fabrikken i Kvistgård blev taget i brug. Udover miljøforhold har vi valgt at koncentrere redegørelsen om forhold, der knytter sig til medarbejder- og leverandørforhold. Struktur for redegørelsen Redegørelsen er udarbejdet med inspiration fra dele af Global Reporting Initiative (GRI) 1, som er en anerkendt ramme for redegørelse om bæredygtighed. GRI strukturen indeholder principper og indikatorer, som anvendes til at måle og redegøre for de økonomiske, miljømæssige og sociale præstationer. Bavarian Nordic har kontorer og faciliteter seks forskellige steder i verden, fordelt på fire lande. Lokale forskelle i kravene til og opgørelsen af statistikker inden for miljø, arbejdstid, fravær m.m., vanskeliggør en konsistent, fyldestgørende og korrekt afrapportering på tværs af koncernen af visse af de områder, som vi har valgt at inddrage i redegørelsen. Derfor er redegørelsen for 2009 primært koncentreret om vores to største faciliteter; Kvistgård i Danmark og Martinsried i Tyskland. Vi arbejder løbende med at harmonisere metoder og principper, således at der fremadrettet kan opgøres statistikker for hele koncernen. 1

4 4 Redegørelse for samfundsansvar 2009 Nøgletal Total Kvistgård Martinsried Berlin Mountain View Washington Singapore Carbon Footprint (tco 2 ) X X Arbejdsulykkefrekvens* 15,0 X X X X X X Fravær (uden orlov) 4,9% X X X Gns. antal medarbejdere, fuldtid X = indgår i nøgletalsberegningen * (Ulykker pr. mio. arbejdstimer) Det har ikke været muligt at inddrage alle selskabets faciliteter i samtlige nøgletalsberegninger, enten som følge af at data ikke var tilgængelige, eller fordi opgørelsesmetoderne varierer fra land til land. Derfor har vi i denne første redegørelse valgt primært at fokusere rapporteringen på vores to største faciliteter: Kvistgård (industriel produktion, kvalitetskontrollaboratorier, teknisk afdeling og administration) og Martinsried (forskning og udvikling), der tilsammen beskæftiger mere end 80% af koncernens medarbejdere.

5 Redegørelse for samfundsansvar Politikker for samfundsansvar Miljøpolitik I Bavarian Nordic tilrettelægger vi fremstilling af vaccine således, at der ingen risiko er for, at virus slipper ud i det omgivende miljø, hverken via luften, spildevand eller affald. I Bavarian Nordic arbejder vi løbende på at forbedre vores indsats for miljøet. Målsætningen er at: fremme miljøbevidst adfærd og forebygge forurening i hele virksomheden nedbringe vores påvirkning af miljøet ved at: udvikle og anvende miljøbevidste processer optimere udnyttelsen af materialer og energi reducere udledninger og affald overholde miljølovgivningen og relevante krav gradvist opbygge et miljøledelsessystem efter principperne i ISO standarden Arbejdsmiljøpolitik Et sundt og sikkert arbejdsmiljø er vigtigt for de ansattes trivsel og tryghed på arbejdspladsen, og Bavarian Nordic arbejder derfor målrettet og systematisk med kortlægning af såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø, således at der forebyggende kan træffes de nødvendige foranstaltninger til gavn for såvel den enkelte medarbejder som virksomheden i sin helhed. Målsætningerne for den overordnede arbejdsmiljøpolitik er at: fremme bevidstheden omkring arbejdsmiljø og sikkerhedsadfærd for alle ansatte som led i det daglige arbejde, og arbejde mod proaktive løsninger på potentielle problemer opfylde sikkerhedslovgivning og relevante krav gradvist udvikle et ledelsessystem for at lette det proaktive sikkerhedsarbejde Leverandørpolitik Bavarian Nordic har omfattende procedurer, der skal sikre, at leverandører lever op til de høje kvalitetskrav, vi stiller, og vi foretager kontrolbesøg hos de enkelte leverandører for at sikre, at kravene overholdes. Vi har i dag ikke formuleret en leverandørpolitik i forhold til social ansvarlighed, men vi har en målsætning om at integrere retningslinjer for social ansvarlighed i samarbejde med vores leverandører, som efterfølgende vil danne udgangspunkt for en egentlig politik på området.

6 6 Redegørelse for samfundsansvar 2009 Miljø Miljøet spiller en stor rolle for Bavarian Nordic og har været et vigtigt indsatsområde for selskabet lige siden etableringen af fabrikken i Kvistgård. I forbindelse med projekteringen af fabrikken i Kvistgård fokuserede selskabet på at reducere miljøpåvirkningen og selskabet har siden arbejdet på at indføre renere teknologi gennem udvikling og tilpasning af den allerede anvendte teknologi, herunder at reducere miljøbelastningen gennem en reduktion af energiforbrug og anvendelse af hjælpestoffer. Siden idriftsætningen af fabrikken i 2005 har vi årligt udgivet et Grønt Regnskab, der redegør for selskabets miljømæssige forhold, herunder blandt andet en opgørelse af energi- og vandforbrug samt udledninger og affald for fabrikken i Kvistgård. Det grønne regnskab udarbejdes efter Miljøministeriets bekendtgørelse og kan findes på selskabets hjemmeside. Fra regnskabsåret 2009 har vi valgt at integrere dele af det grønne regnskab i redegørelsen for samfundsansvar. Til dette formål er udarbejdet et klimaregnskab ( Carbon footprint ), der foreløbig redegør for udledningen af drivhusgasser (C0 2 ) for selskabets to største faciliteter; Kvistgård og Martinsried. Carbon footprint Virksomhedens klimaregnskab - Carbon footprint er opgjort for 2009 og vil fremadrettet indgå i redegørelsen for samfundsansvar. Klimaregnskabet redegør for virksomhedens energiforbrug og udledninger, som følge heraf, udtrykt i tons CO 2, og dækker samlet flere GRI-indikatorer. Den første egentlige kortlægning af energiforbruget har fundet sted på vores faciliteter i Kvistgård og Martinsried i Tyskland, der omfatter forsknings- og kvalitetslaboratorier, administration og produktion. Samlet beskæftiger disse to faciliteter ca. 80% af alle medarbejdere i Bavarian Nordic. Bavarian Nordic har endnu ikke opstillet en egentlig målsætning for reduktion af selskabets C0 2 udledning, men arbejder på fremadrettet at reducere den relative udledning. Da selskabet dels forventer en øget produktion på faciliteten i Kvistgård henover de kommende år, og dels på nuværende tidspunkt ikke har opgjort CO 2 udledning for alle koncernens faciliteter, forventes den rapporterede samlede udledning i de kommende år at være større end for Selskabet arbejder dog løbende med at optimere Carbon Footprint Udledning af drivhusgasser (tco 2 ) Kvistgård Martinsried Total Direkte emissioner Opvarmning Flygtige emissioner Transport (køretøjer) Indirekte emissioner Indkøbt elektricitet Indkøbt opvarmning Indkøbt køling Total udledning af drivhusgasser (tco 2 ) tco 2 : Tons CO 2 eller ækvivalente gasser

7 Redegørelse for samfundsansvar produktionsprocesserne og forventer således, at de relative udledninger fremadrettet vil være mindre end i Den samlede udledning af drivhusgasser i 2009 var ca tons C0 2 ækvivalenter, svarende til udledningen fra ca. 400 gennemsnitshusholdninger. 2 De største kilder til udledning fra Kvistgård-faciliteten er elforbruget, efterfulgt af forbrænding af naturgas til opvarmning. Elektricitet anvendes til ventilationsanlæg, kølekompressor, procesudstyr, køleskabe og frysere, luftkompressorer, kontorudstyr og belysning. Naturgas anvendes til opvarmning og dampproduktion. Mål: I 2010 er det vores hensigt at kunne inkludere flere af koncernens faciliteter i beregningen af koncernens CO 2 udledning 2 Klima- og Energiministeriet, Pöyry Energy Consulting

8 8 Redegørelse for samfundsansvar 2009 Medarbejdere Bavarian Nordic har i løbet af få år transformeret sig fra en rendyrket forsknings- og videnbaseret virksomhed til i dag at være en fuldt integreret virksomhed med egen produktion, der beskæftiger en lang række forskellige faggrupper. Medarbejdersammensætningen har ændret sig signifikant, og det stiller store krav til virksomheden, der løbende skal tilpasse sig for at kunne udvikle og varetage den enkelte medarbejders kompetencer og interesser bedst muligt. Som moderne forskningsvirksomhed hører vi til blandt de absolut mest innovative virksomheder, og vi formår til stadighed at tiltrække velkvalificerede medarbejdere. Medarbejderne og deres viden er selskabets vigtigste aktiv, og vi har derfor et stort ansvar over for vore medarbejdere. Et ansvar for at sikre tryghed, trivsel og individuelt tilpassende udfordringer for den enkelte medarbejder, men også et ansvar for den sociale interaktivitet mellem medarbejderne og medarbejdergrupperne. Hos Bavarian Nordic tænker vi i helheder og vi tilstræber, at der er en god og sund balance mellem arbejde og fritid. I Kvistgård er alle medarbejdere omfattet af en sundhedsforsikring, der sikrer hurtig og professionel hjælp og behandling på privathospital, hos psykolog, kiropraktor og fysioterapeut m.m., hvis behovet skulle opstå. På arbejdspladsen afholdes seminarer om stresshåndtering, og vi har i flere år arbejdet aktivt med dialogbaserede sygefraværssamtaler, der sikrer en hurtig, lempelig og individuelt tilpasset tilbagevending til virksomheden for medarbejdere med længerevarende fravær. Sociale aktiviteter er en vigtig faktor i et balanceret arbejdsliv. En aktiv personaleforening i Kvistgård iværksætter, med opbakning fra ledelsen, løbende nye initiativer, der tilgodeser de forskellige interesser, medarbejderne måtte have. Et sikkert og godt arbejdsmiljø Vi skal til enhver tid sikre, at medarbejderne kan udføre deres arbejde uden at risikere liv eller helbred, og vi arbejder vedvarende med at optimere sikkerheden på arbejdspladsen. I 2009 har vi haft 9 mindre arbejdsulykker, svarende til en ulykkesfrekvens på 15,0 for hele selskabet. I 2008 var ulykkesfrekvensen blandt danske virksomheder 25,1. Ud af de 9 arbejdsulykker forekom de 7 ulykker blandt medarbejdere i produktionen. Der er overvejende tale om lettere småskader, der ikke relaterer sig til selve arbejdets udførelse, og kun én medarbejder havde mere end 3 dages relateret fravær. Virksomheden arbejder systematisk med arbejdsmiljø og gennemfører løbende kortlægning af arbejdsmiljøforhold gennem arbejdspladsvurderinger. På den baggrund opstilles relevante forbedringstiltag, som prioriteres i en handlingsplan for løbende at skabe forbedringer. Indsatsområderne i Kvistgård i 2009 har været fokuseret på forbedring af rengøringsprocedurer, mødeforhold, spiseforhold samt trækgener i administrative områder. De udpegede indsatsområder i 2010 i Kvistgård er følgende: Gennemførelse af regelmæssige arbejdsmiljøinspektioner Ubekvemme arbejdsstillinger i produktionsgruppen, QC-gruppen og teknikgruppen Støjkortlægning af arbejdsmiljøforhold inkl. eventuel handlingsplan Undersøgelse af faldulykker inkl. eventuel handlingsplan Mål: Det er vores målsætning fortsat at minimere antallet af arbejdsulykker via forebyggende tiltag med særligt fokus på de områder, hvor der forekommer flest ulykker. Mål: Det er vores målsætning fortsat at minimere antallet af arbejdsulykker via forebyggende tiltag med særligt fokus på de områder, hvor der forekommer flest ulykker. Fravær Det samlede fravær i Bavarian Nordic i 2009 ligger på gennemsnitligt 10 dage pr. medarbejder, svarende til en fraværsprocent på 4,9%, hvilket er lavere end gennemsnittet for medicinalindustrien, der ligger på 6,7%. (2008 tal). Registreringen af fravær på selskabets forskellige lokationer er i dag ikke standardiseret på tværs af koncernen. Det betyder, at 3 Ulykkesfrekvensen udtrykker antallet af ulykker pr. million arbejdstimer 4 Tallet er opgjort for hele Bavarian Nordic koncernen 5 Dansk Industri, Arbejdsulykker, Virksomhedsstatistik, 2009

9 Redegørelse for samfundsansvar den opgjorte registrering af fravær er behæftet med usikkerhed på grund af lokale forskelle i registreringen. Det er hensigten i løbet af 2010 at få implementeret et effektivt system samt udarbejdet ensartede retningslinjer for registreringen af fravær på tværs af koncernen, således at rapporteringen for 2011 vil ske på baggrund af standardiserede registreringer. Mål: Det er selskabets mål i de kommende år at implementere et effektivt system samt at udarbejde ensartede retningslinjer for registrering af fravær på tværs af koncernen. Mål: Det er selskabets mål i de kommende år at implementere et effektivt system samt at udarbejde ensartede retningslinjer for registrering af fravær på tværs af koncernen. stilles til os som følge af brancheregulativer, nationale love og overenskomster, men har ikke et mål for antal uddannelsestimer pr. medarbejder. For os er målet, at medarbejdere og ledere til enhver tid som minimum er kompetencemæssigt rustet til at søge - og få deres eget job. Mål: Vi vil undersøge muligheden for at etablere et centralt system til registrering af efteruddannelses og opkvalificeringsaktiviteter. Personlig og organisatorisk udvikling Gode udviklingsmuligheder er ikke alene vigtige for at sikre rekrutteringen og fastholdelsen af kvalificerede medarbejdere men også nødvendige for, at medarbejderne kan bringe deres fulde potentiale i spil og dermed sikre virksomhedens konkurrencedygtighed. Det er afgørende, at vores medarbejdere har de nødvendige redskaber til at løse opgaverne på en kompetent måde nu og i fremtiden. De årlige medarbejderudviklingssamtaler følges derfor løbende op og tilrettes efter det aktuelle behov. Vi overholder naturligvis de høje krav til løbende efteruddannelse og opkvalificering, der 6 Inkluderer medarbejdere i Kvistgård, Martinsried og Berlin. 7 Dansk Industri, Fraværsstatistik, 2009

10 10 Redegørelse for samfundsansvar 2009 Leverandører Som en integreret del af Bavarian Nordics politik for samfundsansvar ønsker vi at opstille en række retningslinjer for vores samarbejde med råvareleverandører I henhold til Good Manufacturing Practice (GMP) samt Bavarian Nordics eksisterende leverandørstyring bliver alle råvareleverandører underlagt kontrolbesøg (audits), førend der kan indgås endelige leverandøraftaler. Således er selskabet godt positioneret til at påvirke leverandørers engagement i socialt ansvarlige aktiviteter. Inddragelse af forhold omkring samfundsansvar er i dag ikke en del af de allerede omfattende kontrolbesøg, der foregår, men vil blive integreret i fremtidige vurderinger af såvel eksisterende som nye leverandører. Det er vores målsætning i 2010 at opstille vurderingskriterier for vores leverandører. I 2011 vil vi integrere principper for social ansvarlighed i indkøbsfunktionen ud fra de fastlagte vurderingskriterier. Målet er at have et datagrundlag, der kan danne basis for rapportering af leverandørforhold i årsrapporten for 2011 (forår 2012). Herigennem tilsikres, at retningslinjerne bliver en vigtig integreret del af samarbejdet med leverandører. Intentionen er at implementere de nye retningslinjer i vurderingen af alle relevante og væsentlige leverandører. På baggrund af vurderingerne kan Bavarian Nordic efterfølgende indikere, hvor forbedringer er påkrævede med henblik på at opfordre til en best practice tilgang i et tæt samarbejde, der baserer sig på kommunikation og uddannelse. Mål: Vi ønsker i 2010 at sætte et mål for etablering af et system til vurdering af råvareleverandører i forhold til social ansvarlighed, herunder miljøforhold

11 Redegørelse for samfundsansvar Revisorerklæring Til direktionen i Bavarian Nordic A/S Vi har gennemgået Bavarian Nordic s redegørelse for samfundsansvar for 2009 (herefter redegørelsen ) med det formål at afgive erklæring herom. Selskabets ledelse har ansvaret for redegørelsen. Vores ansvar er at afgive en konklusion om redegørelsen på grundlag af vores gennemgang. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for erklæringsopgaver med sikkerhed ("RS 3000 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger"). Formålet har været at opnå begrænset sikkerhed for, at data præsenteret i redegørelsen på koncernniveau er i overensstemmelse med den beskrevne rapporteringspraksis og oplysninger fra de rapporterende enheder. Vi har efter aftale med ledelsen stikprøvevis gennemgået data for Kvistgaard, men har iøvrigt ikke gennemgået data på de rapporterende enheder. Vores gennemgang er baseret på en vurdering af risiko for væsentlige fejl. Vi har vurderet den anvendte rapporteringspraksis og analyseret sammenhænge til selskabets aktiviteter. Gennemgangen er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler hos ledelse og medarbejdere samt analyse af de talmæssige sammenhænge. En begrænset grad af sikkerhed er derfor lavere end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis vi havde foretaget revision. Konklusion Under vores gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at redegørelsen for 2009 på koncernniveau er i overensstemmelse med de beskrevne rapporteringsprincipper og -praksis og oplysninger fra de rapporterende enheder. København, den 9. marts 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Preben J. Sørensen statsautoriseret revisor

12 12 Redegørelse for samfundsansvar 2009 Rapporteringsprincipper og praksis Redegørelsen for samfundsansvar er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens krav om rapportering om samfundsansvar. Redegørelsen er udarbejdet med inspiration fra dele af Global Reporting Initiative (GRI), som er en anerkendt ramme for redegørelse om bæredygtighed. GRI strukturen indeholder principper og indikatorer, som anvendes til at måle og redegøre for selskabets økonomiske, miljømæssige og sociale præstationer. Vi anvender ikke GRI som en tjekliste, men som en fortsat kilde til inspiration i vores rapportering. Udvælgelsen af områder for rapporteringen er sket på baggrund af et væsentlighedsprincip, hvormed vi tilstræber at inddrage de væsentligste forhold, hvor virksomheden enten direkte eller indirekte indvirker på omverdenen. Vores produktion er en af de væsentligste kilder til påvirkning af miljøet, og via det beregnede Carbon Footprint, der er inkluderet i redegørelsen samt det grønne regnskab, der udgives årligt, tilstræber vi en høj gennemsigtighed i rapporteringen på de miljømæssige indvirkninger. Produktionen og afledte aktiviteter heraf (kvalitetskontrollaboratorier m.m.) er ligeledes den primære kilde til forbrug af råvarer, hvorfor vi anser det for relevant at inddrage dette led i vores redegørelse. Inddragelse af forhold omkring samfundsansvar er i dag ikke en del af de allerede omfattende kontrolbesøg, der foregår, men vil blive integreret i fremtidige vurderinger af såvel eksisterende som nye leverandører. Da denne er den første redegørelse for samfundsansvar for Bavarian Nordic, har det ikke været muligt at indhente data for alle selskabets faciliteter, enten som følge af, at data ikke var tilgængelige, eller fordi opgørelsesmetoderne varierer fra land til land. Derfor har vi i denne første redegørelse valgt primært at fokusere rapporteringen på vores faciliteter i Kvistgård og Martinsried, der står for størstedelen af selskabets aktiviteter. Kvistgård rummer, udover vores industrielle produktionsfacilitet, også kvalitetskontrollaboratorier, teknisk afdeling og administration. Med næsten 180 medarbejdere, beskæftiger Kvistgård mere end halvdelen af alle medarbejdere i Bavarian Nordic. Martinsried er vores forskningscenter, der beskæftiger ca. 100 medarbejdere. Carbon Footprint Carbon Footprint beregningen er sket med udgangspunkt i Greenhouse Gas Protocol Initiative s standard og anbefalinger for opgørelse af virksomhedens samlede kulstofemission, der omfatter de seks gasser, der er nævnt i Kyoto-protokollen: CO2, CH4, N2O, HFC er, PFC er og SF6, og opgøres i tons CO2 ækvivalenter. Emisisonskilderne er inddelt i tre scopes, der omfatter henholdsvis direkte emissioner fra aktiviteter under virksomhedens kontrol (scope 1), emissioner fra forbrug af el (scope 2) og indirekte emissioner fra produkter og services (scope 3). I henhold til anbefalingerne, bør virksomheder som minimum rapportere på scope 1 og scope 2, og dette har vi valgt at følge i vores redegørelse. Etablering af udgangspunkt Vi har foretaget en beregning af den samlede kulstofemission fra vores faciliteter i Kvistgård og Martinsried med henblik på at etablere et udgangspunkt for fire forskellige emissionstyper: Naturgas og olieforbrug Tallet er baseret på aktuelt forbrug i henhold til månedlige aflæsninger. Drivhusgasudledningen fra forbrænding af fossilt brændsel er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig emissionsfaktor Kølemiddeludslip Beregnet udslip fra kølingssystemer i henhold til logbog over genpåfyldning. Elforbrug Anvendt elforbrug baseret på måleraflæsning ved udgangen af Drivhusgasudledningen fra elforbruget er beregnet med udgangspunkt i specifikke emissionsfaktorer fra energiselskabet samt en gennemsnitlig emissionsfaktor for produktion af el i Tyskland. Antal kørte kilometer Tallet er beregnet ud fra kvitteringer fra benzinselskaber og dækker såvel ejede som leasede køretøjer. Drivhusgasudledningen er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig brændselsspecifik emissionsfaktor for almindelige biler i Danmark og Tyskland. Fravær Opgørelsen af fravær for 2009 dækker alene Bavarian Nordics medarbejdere i Kvistgård, Martinsried og Berlin og omfatter registreringer af medarbejderes eget sygefravær, barn syg, hospitalsbesøg og indlæggelser samt fravær som følge af arbejdsulykke. Orlov, herunder barsel er ikke inkluderet i opgørelsen. Ved beregning af fraværsprocenten er anvendt det gennemsnitlige årlige antal fuldtidsmedarbejdere gange antallet af arbejdsdage delt med antallet af samlede fraværsdage. Ulykker Opgørelsen af arbejdsulykker dækker hele Bavarian Nordic koncernen og omfatter ulykker med mere end 1 dags fravær som følge. Ved beregning af ulykkesfrekvensen er anvendt det totale antal arbejdstimer i koncernen i 2009, opgjort på baggrund af det gennemsnitlige årlige antal fuldtidsmedarbejdere gange med antallet af årlige arbejdstimer. Ferie er ikke indregnet.

Redegørelse for samfundsansvar (CSR) 2010

Redegørelse for samfundsansvar (CSR) 2010 Redegørelse for samfundsansvar (CSR) 2010 2 Indhold Bavarian Nordic og samfundsansvar 3 Nøgletal 4 Politikker for samfundsansvar 5 Miljø 6 Medarbejdere 8 Leverandører 11 Revisorerklæring 12 Rapporteringsprincipper

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato september 2009 KLIMAPLAN GULD- BORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUS- GASSER 2008 - RESUMÉ KLIMAPLAN GULDBORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUSGASSER 2008 - RESUMÉ

Læs mere

1. Bavarian Nordic og samfundsansvar

1. Bavarian Nordic og samfundsansvar CSR-rapport 2011 Indhold 1. Bavarian Nordic og samfundsansvar 3 2. Bavarian Nordic kort fortalt 5 3. Politikker 6 4. Produkter 7 5. Miljø 8 6. Medarbejdere 9 7. Leverandører 11 8. Forretningsetik 12 9.

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

CSR - politik Danmarks Skibskredit

CSR - politik Danmarks Skibskredit CSR - politik Danmarks Skibskredit Indholdsfortegnelse Formål 3 Lovregulering 3 Målsætning 3 Fokusområder 4 Ansvar for CSR 5 Rapportering 5 2 Formål Corporate Social Responsibility (CSR) politikken har

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

csr- sr rapport rappor 2012 2

csr- sr rapport rappor 2012 2 csr-rapport 2012 Indhold Nøgletal 3 Bavarian Nordic kort fortalt 3 Bavarian Nordic og CSR 4 Politikker 6 Produkter 7 Miljø 8 Medarbejdere 9 Leverandører 11 Forretningsetik 12 Uafhængig revisors erklæring

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

Udarbejd en klimastrategi og tjen penge

Udarbejd en klimastrategi og tjen penge Klimakompasset 18. jan. 10 Udarbejd en klimastrategi og tjen penge www.klimakompasset.dk Fortsat fokus på klima? Fremtidig lovgivning eksempelvis kvotesystem 2013 Reducerer energiforbrug Efterspørgsel

Læs mere

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 REPORT Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger 2. Ledelsessystemer og certificering 3. Politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø 4. Forbrug og emissioner 5.

Læs mere

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 N O T AT 13. august 2013 Ref. mis/abl Klima og energiøkonomi Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 Siden den seneste basisfremskrivning fra efteråret 2012, BF2012, er der

Læs mere

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 2 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. ODDER SPILDEVANDS YDELSER 4 3. EJERSTRATEGI 4 4. FREMTIDENS UDFORDRINGER 5 5. ORGANISATION 5 6. VISION 6 7. MISSION 6 8. VÆRDIER 7 9. HOVEDSTRATEGI

Læs mere

Brønderslev Kommune Klimarapport

Brønderslev Kommune Klimarapport Brønderslev Kommune Klimarapport 2009 Kolofon. Titel : Brønderslev kommune klimarapport 2009 Udgivet af : Brønderslev kommune, Bygninger & beredskab Udgivelses dato : August 2010 Udgivelsessted : Dronninglund

Læs mere

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 INDHOLD CSR XL-BYG CF Gruppen - året der gik... 3 XL-BYG CF Gruppen - vi passer på miljø og klima... 4 XL-BYG CF Gruppen - vi har omtanke for og tager hensyn til

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a

Fjernvarme Fyn A/S. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a Fjernvarme Fyn A/S Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a 2013 CSR-Erklæring fra Fjernvarme Fyn A/S Samfundsansvar og bæredygtighed CSR-redegørelsen udgør en del af ledelsesberetningen

Læs mere

ARKIL A/S SAMFUNDSANSVAR 2015

ARKIL A/S SAMFUNDSANSVAR 2015 ARKIL A/S SAMFUNDSANSVAR 2015 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret LEDELSESBERETNING i Arkil koncernens værdier. 1 SAMFUNDSANSVAR 1 2 ÅRSBERETNING 2015 10% Vi har

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Indkøb ansvarlig leverandørstyring

Indkøb ansvarlig leverandørstyring I:\CSR\Koncern dokumenter\, 2011.02.14.doc - 27-04-11 15:59 Der arbejdes aktivt for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne i og samtidig er det intentionen at minimere belastningen

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2015

Klima- og miljøregnskab 2015 Klima- og miljøregnskab 2015 Status på vej mod 65% -reduktion Siden lanceringen af Nykredits klima- og miljøstrategi frem mod 2020 er vi i Nykredit nået knap halvdelen af vejen i forhold til den interne

Læs mere

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling.

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling. CsR-rapport 2013 3 indhold Bavarian kort fortalt 3 Introduktion 4 Nøgletal 5 Mål 5 Bavarian Nordic og CSR 6 Politikker 8 Produkter 9 Miljø og klima 10 Medarbejdere 11 Leverandører 14 Forretningsetik 15

Læs mere

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Side1/5 KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 15 Fax: 65 15 14 99 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk 28-05-2009 Forord

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Indledning. Indhold. MiljøPolitik Sort til Hvidt Side 2

Indledning. Indhold. MiljøPolitik Sort til Hvidt Side 2 Miljø Indledning Sort til Hvidt tillægger det globale miljø samt arbejdsmiljøet for vore medarbejdere afgørende vægt. Derfor har vi udarbejdet en officiel miljøpolitik, som beskriver alle dele af vore

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

MILJØ OG SIKKERHED MUEHLHAN A/S. Firma: Muehlhan A/S Udarbejdet af: Jan Tofte Henriksen

MILJØ OG SIKKERHED MUEHLHAN A/S. Firma: Muehlhan A/S Udarbejdet af: Jan Tofte Henriksen Side: 1 MILJØ OG SIKKERHED MUEHLHAN A/S Side: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MILJØ- OG SIKKERHEDSSYSTEMET Sikkerhedsfilosofi...3 Sikkerhedsmålsætning...4 Opdatering/revision...4 2 OPLÆRING & INFORMATION Generelt...5

Læs mere

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 1. Indledning: Præsentation af Energitilsynet Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme. Energitilsynet består af en formand,

Læs mere

Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan

Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan CO2 - indsatsplan Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan Følgende vejledning beskriver hvordan du kan udarbejde en CO2-indsatsplan for sin virksomhed. Ved en indsatsplan forstås en proces, hvor der sættes

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger CO 2 -regnskab Svendborg Kommune 2010 9,05 Tons / Indbygger 1 CO 2 -regnskabet 2010 Svendborg Byråd vedtog i 2008 en klimapolitik, hvori kommunen har besluttet at opstille mål for reduktionen af CO 2 -emissionen

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Energisyn? Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der arbejder med energi Hvad laver DI Energi? Interessevaretagelse Fremmer branchens eksport Opdaterer på energidagsordenen Sektioner,

Læs mere

ProjectZero PROJECTZERO KLIMA- OG ENERGIRÅDGIVNING Generel revision af monitoreringsmetoder iht. GPC metoden

ProjectZero PROJECTZERO KLIMA- OG ENERGIRÅDGIVNING Generel revision af monitoreringsmetoder iht. GPC metoden Notat ProjectZero PROJECTZERO KLIMA- OG ENERGIRÅDGIVNING Generel revision af monitoreringsmetoder iht. GPC metoden 27. juni 2016 Projekt nr. 207364 Dokument nr. 1220188945 Version 1 Udarbejdet af ACS Kontrolleret

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Europaudvalget 2008 2856 - miljø Bilag 2 Offentligt KLIMA OG ENERGIMINISTERIET S AM L E N O T AT 21. februar 2008 Side 1/7 Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Forslaget om fastsættelse af præstationsnormer

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune.

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. Byrådet har vedtaget, at et af de overordnede mål for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune er at reducere udledningen af drivhusgasser, herunder udledningen af CO 2

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

CO₂ regnskab for 2010

CO₂ regnskab for 2010 CO₂ regnskab for 2010 Moe & Brødsgaard, Rødovre Februar 2011 Udarbejdet af: Helle Lundsgaard Hansen Kontrolleret af: Bente Mortensen Godkendt af: Morten Andersson Dato: 20.4.2011 Version: 0.2 Projekt nr.:

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA 1 Indhold En klassisk workshop Mit baggrund for oplægget Mit oplæg Efterfølgende debat mellem deltagerne Opsamling i pointer i plenum 2 Hvad

Læs mere

Danmarks bedste CSR rapportering

Danmarks bedste CSR rapportering Indstilling og nominering til prisen for Danmarks bedste CSR rapportering Inden for kategorierne: Børsnoterede C20 virksomheder Store virksomheder (over 250 ansatte) og øvrige statslige- eller børsnoterede

Læs mere

Indledning. Indhold. PersonalePolitik Sort til Hvidt Side 2

Indledning. Indhold. PersonalePolitik Sort til Hvidt Side 2 Personale Indledning Sort til Hvidt beskæftiger mere end 300 medarbejdere, hvilket indebærer et stort ansvar for at opretholde en bæredygtig personalepolitik Sort til Hvidt lægger afgørende vægt på en

Læs mere

NÅ VIRKSOMHEDENS MÅL MED CSR RAPPORTERING

NÅ VIRKSOMHEDENS MÅL MED CSR RAPPORTERING BUSINESS ASSURANCE NÅ VIRKSOMHEDENS MÅL MED CSR RAPPORTERING DNV GL er specialister inden for viden om fremtidens CSR udfordringer. Denne informationsfolder hjælper dig med at skabe overblikket over CSR

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen Social- og miljømæssig erklæring for koncernen 13 Grundlag for udarbejdelse af erklæringen 13 Social indsats 13 Miljøindsats 16 Den uafhængige revisors erklæring om sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

frontavenue Uddrag af COWI rapport Praktisk brug af COWI rapport

frontavenue Uddrag af COWI rapport Praktisk brug af COWI rapport Praktisk brug af COWI rapport Indledning frontavenue har efter bedste evne gennemgået interessante beregningsfaktorer i den nye COWI Rapport finansieret af LO. Cowi-rapporten bygger på data og anbefalinger

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration v. Søren Boas, Post Danmark Ninkie Bendtsen og Mads Holm-Petersen, COWI Baggrund og formål Hver dag transporterer Post Danmark over 4 millioner

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær.

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær. Analyse og aktiviteter i relation til sygefravær Byrådet har på budgetseminaret i august 2012 fokus på sygefravær og mulighederne for at nedbringe sygefraværet til gavn for de sygemeldte og arbejdspladserne.

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Vi sætter fokus på CO 2 -aftryk 2015 - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Forsyningen udleder mindre CO 2 Mere grøn strøm! Fra år til år opgør Energinet.dk, hvordan vores strøm sammensættes.

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 April 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Sygefravær... 3 Arbejdsulykker... 3 APV problemstillinger i IPL... 3

Læs mere

Kolding Kommune - case. 1) Hvad lykkedes? 2) Hvad var den største udfordring? 3) Hvad har jeg lært?

Kolding Kommune - case. 1) Hvad lykkedes? 2) Hvad var den største udfordring? 3) Hvad har jeg lært? Kolding Kommune - case 1) Hvad lykkedes? 2) Hvad var den største udfordring? 3) Hvad har jeg lært? Præsentation af virksomheden Maskinfabrik, som er producent af stillads og leverandør af stiger, lifte

Læs mere

DANVA Temadag Ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

DANVA Temadag Ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber DANVA Temadag Ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber 23. Maj 2012 Fakta om ALECTIA Etableret som Birch & Krogboe i 1912 Fire divisioner Stærke tværfaglige kompetencer 700 medarbejdere i ind-

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Colas CSR-rapport for 2009 Corporate Social Responsibility

Colas CSR-rapport for 2009 Corporate Social Responsibility Colas CSR-rapport for 2009 Side 1 af 8 Colas CSR-rapport for 2009 Corporate Social Responsibility Colas CSR-rapport for 2009 udgør selskabets lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til Årsregnskabslovens

Læs mere

Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 2014

Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 2014 Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: 13/21174 Dato: 6. oktober 214 Udarbejdet af: HR Personaleudvikling Notat Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 214 Baggrund Som

Læs mere

CIP-optimering uden risiko for fødevaresikkerheden

CIP-optimering uden risiko for fødevaresikkerheden CIP-optimering uden risiko for fødevaresikkerheden LARS HOUBORG REGIONAL R&D/APPLICATION MANAGER 26. MAJ 2016 CIP optimering og fødevaresikkerhed Når man optimerer CIP-processen for at opnå besparelser,

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 1/8 Brødrene A & O Johansen A/S er certificeret efter ISO14001 af Dansk Standard. Følgende adresser er omfattet af certificeringen: Brødrene A & O Johansen A/S, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Brødrene A

Læs mere

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug Energi 2. juni 2016 Emission af drivhusgasser 2014 Opgørelser over emissionen af drivhusgasser anvendes bl.a. til at følge udviklingen i forhold til Grønlands internationale mål for reduktion af drivhusgasudledninger.

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Nedenfor følger en beskrivelse af pejlemærkerne for den fortsatte udvikling af sundhedsordningen samt tilpasningerne i den forbindelse.

Nedenfor følger en beskrivelse af pejlemærkerne for den fortsatte udvikling af sundhedsordningen samt tilpasningerne i den forbindelse. Notat Til: Udvalget for Sundhed og Trivsel samt Hovedudvalget Fra: Sundhed & Trivsel Optimering af sundhedsordningen 1. Baggrund Sundhed & Trivsel har eksisteret siden 2008 og er nu godt forankret i kommunen.

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere