Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen"

Transkript

1 Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen Jacob Nielsen, udviklingskonsulent Helsingør Kommune Henrik Sylvan, chefplanlægger Atkins Danmark Den danske og svenske regering har med rapporten: "Øresund - en region bliver til" 1 udtrykt deres ønske om at medvirke til at virkeliggøre visionen om en fuldt integreret Øresundsregion. Dette indebærer, at by-, bolig- og erhvervsudviklingen i Skånes to største byregioner - Malmö-Lund og Helsingborg med henv og indbyggere - bliver knyttet tæt til København. Øresundsringbanen: København-Malmö-Lund-Helsingborg-Helsingør-København inkl. en fast HH-forbindelse, er som sådan det kollektive trafiksystem, der kan binde Øresundsregionen sammen. Og det ligger inden for mulighedernes grænser, at den maksimale rejsetid på ringen til en hvilken som helst station er mindre end 1 time. Derfor er det kun naturligt, at regionale aktører som Helsingør og Helsingborg kommuner må forholde sig til regeringernes scenario og de deraf nødvendige investeringer på Øresundsringbanen. De danske og svenske myndigheder har med investeringer i det kollektive trafiksystem allerede lagt op til at løfte den kollektive infrastruktur til et niveau, hvor det er muligt for Malmö og Lunds indbyggere at komme til store dele af Københavnsområdet inden for 1 times rejsetid. Øresundsforbindelsen er her det afgørende link koblet sammen med investeringerne i Malmös Citytunnel, den skånske Västkystbane, den københavnske metro, S-togsbane fra Hellerup til Ny Ellebjerg station og udbygningen af Frederikssundsbanen. For så vidt angår de grænseoverskridende Øresundstog har det nye kollektive trafiksystem bevist sin styrke og succes trods indkøringsproblemer. Men effekten af de mange investeringer er kun synlig i den sydlige den af Øresundsregionen. Den nordlige del af Øresundsregionen har tilsyneladende haft begrænset glæde af de nye muligheder. Det betyder, at dersom Nordvest Skåne skal knyttes tættere til hovedstadens kollektive trafiksystem kræves en opgradering af den nordsjællandske Kystbane og på sigt en fast HHforbindelse. I dag kan det ikke svare sig at benytte omvejen omkring Øresundsbroen. Færgerne er hurtigere! HH-kommunernes forstudie viser, at den tidsmæssige afstand mellem Helsingborg og København H med en fuldt etableret Øresundsringbane kan komme ned på 33 min., hvilket giver Nordvest Skånes befolkning hurtige togforbindelser til København H sådan som befolkningen i Malmö-Lund allerede har opnået. Tilgængeligheden for den nordlige del af Sjælland til at nå mål i Landskrona-Lund-Malmö området kan tilsvarende forbedres med Øresundsringen via HH-forbindelsen. Dertil kommer, at den internationale togtrafik mellem Nordskandinavien, København og resten af kontinentet kan opnå betydelige 1 Den danske og svenske regering: "Øresund - en region bliver til". Statens publikationer, maj Trafikdage på Aalborg Universitet

2 rejsetidsfordele, ligesom HH-forbindelsens etablering vil medvirke til at afhjælpe de begyndende kapacitetsproblemer på Øresundsforbindelsen. En opgradering af Kystbanen kan derfor ikke ses isoleret som noget, der alene gavner danske kommuner langs Øresund. Ved at undersøge muligheder for at få flere og hurtigere togforbindelser på Kystbanen, etableres samtidig et bæredygtigt mobilitetsgrundlag for en fremtidig beslutning om en fast HH-forbindelse. Den danske regering har indtil videre ikke haft fokus på investeringer i infrastruktur omkring Øresundsregionens nordlige akse. Risici herved er, dels at Nordsjælland og Nordvest Skåne marginaliseres i Øresundsregionen, dels at Øresundsregionens samlede udviklingspotentiale reduceres, dels at Øresundsregionen ikke knyttes tæt til Göteborg/Oslo og Stockholm. For således at sætte Kystbanen på den nationale politiske dagsorden, indledte Helsingør og Helsingborg Kommuner i august 2000 et samarbejde med to rådgivere, henholdsvis ScanRail Consult (nu Atkins Danmark A/S) og Instituttet for Fremtidsforskning. Opgaven bestod i for det første, at få udarbejdet et kvalificeret oplæg vedrørende muligheder for at skabe et hurtigere, højfrekvent og mere varieret togtilbud på Kystbanen som en del af Øresundsringbanen, for det andet at få skitseret perspektiver ved en sådan opgradering af Kystbanen for Øresundsregionens samlede udvikling. Kystbanen år Kystbanen tjener i dag navnlig den regionale pendlertrafik, idet Øresundsbroen overfører al international godstrafik til og fra Skandinavien samt den internationale passagertrafik over større afstande. Kystbanen var blandt de første baner i Danmark, da den blev elektrificeret i I midten af 1990 erne fik banen ligeledes etableret sikkerhedssystemet ATC og de sidste stier/overkørsler i niveau blev omlagt til niveaufrie krydsninger. Fra sommeren 2001 betjenes Kystbanen med de nye Øresundstog, som alle kører videre til Malmö. Investeringer i banen og det rullende materiel har imidlertid ikke ført til nedsat rejsetid. I 1974 var rejsetiden Helsingør København H på 48 min. hver halve time. Desuden kørtes der med eksprestog med en køretid på 41 min. I dag eksisterer disse eksprestog ikke længere og den ordinære rejsetid er 55 min. med tre tog pr. time, dog 48 min. for visse tog i myldretiden. Dette gør Kystbanen til en af hovedstadsområdets langsomste togstrækninger målt i effektiv rejsehastighed. Og med det igangværende opgraderingsprogram for S-banens infrastruktur til godt 900 mio., konsolideres Kystbanens placering i bunden. 642 Trafikdage på Aalborg Universitet 2001

3 Tabel 1: Effektive rejsehastigheder for en række toglinier i hovedstadsområdet Rejsetid min. Længde km Gennemsnitlig rejsehastighed Fremtidig gns. rejsehastighed Helsingør-København 1) km/t - Køge-København 2) km/t 67 km/t Hillerød-København 2) km/t 60 km/t Frederikssund-København 2) km/t 64 km/t Roskilde-København 3) km/t 95 km/t 1) For myldretidstog er den gennemsnitlige rejsehastighed 58 km/t. 2) Den igangværende opgradering af S-banen giver mulighed for 10-15% rejsetidsreduktion, der introduceres i nye køreplaner frem mod 2005, hvorved gennemsnitshastigheden øges f.eks. til 67 km/t til Køge. 3) Med projekt Kapacitetsudbygning på Vestbanen (hvor S-tog til Roskilde er en del af planen) gives mulighed for flere direkte regionaltog med højere fart. Kystbanen har over rejsende pr. dag (inkl. S-banen Klampenborg-København H). Strækningen udviser et trafikmønster med relativt mange langtrejsende, hvor de tungeste rejserelationer ligger mellem København og de nordligste stationer med Helsingør som den største. Man kunne derfor forvente, at regionaltogenes fordel ved de længere ture faktisk blev omsat i en køreplan med hurtigere gennemsnitlige rejsetider end de øvrige kortere S- banelinier. Men sådan forholder det sig ikke. S-togsbetjeningen på strækningerne til Køge, Hillerød, Frederikssund osv. har faktisk en form og kvalitet, der på mange måder overgår det trafiktilbud, som passagererne oplever på Kystbanen. I dette lys er Kystbanen en værdig kandidat til en nødvendig opgradering, der vil kunne sikre flere og hurtigere togforbindelser til København. Den nye banestrækning fra København H til Kastrup er desuden anlagt og dimensioneret på en sådan måde, at forbindelsen allerede i dag er kapacitetsmæssigt højt udnyttet. Med DSB s planer om at indsætte flere tog, forventningen om øget godstogtrafik samt en konkurrencesituation med flere togselskaber på Øresundsforbindelsen, er der ydermere kapacitetsmæssig begrundelse for igen at føre en del af togtrafikken mellem Danmark og det øvrige Skandinavien op til Helsingør-Helsingborg. Øresundsregionen: Fra politisk vision til virkeliggørelse... Danmark har med Storebælts- og Øresundsbroen fået en ny geografi, som allerede i dag tenderer til at trække fokus for hovedstadens opland hen imod den trafikale øst-vest akse, hvorpå en række byer i kraft af dels deres nærhed til både København, Fyn og Jylland, dels deres muligheder for at tilbyde kvalificeret arbejdskraft samt relativt billige jord- og ejendomspriser synes at være stærke kort i udviklingen. Sat op imod disse midt- og vestsjællandske konkurrencefordele synes Nordsjælland på sigt at risikere en vis marginalisering, hvis ikke Øresundsregionen bliver en realitet 2. I dag eksisterer en række usikkerhedsmomenter, når det gælder Øresundsregionens fremtid, og der kan peges på i hvert fald følgende to vigtige forhold: 2 Disse og de følgende scenarier er beskrevet nærmere i forstudiet Helsingborg-Helsingør-København et fremtidsperspektiv om HH-forbindelen og Kystbanens opgradering, Trafikdage på Aalborg Universitet

4 Det er usikkert, hvorvidt de danske og svenske politikere finder mulighederne for at gennemføre den nødvendige følgelovgivning på f.eks. skatte- og arbejdsmarkedsområdet, således at integrationen på tværs af Øresund lykkes. Det er ligeledes usikkert, hvorvidt der trods en tæt integration København-Malmö - investeres i en opgradering af Kystbanen og en fast HH-forbindelse. Faktum er, at hvis Helsingør og Helsingborg ønsker by-, bolig- og erhvervsudvikling, så må byerne over for de politiske beslutningstagere gøre opmærksom på udviklingspotentialet ved Øresundsregionens integration inkl. HH-aksen. I modsat fald vil den ny geografi i Danmark betyde, at hovedstadsregionen - uden potentialet ved en integration med Nordvest Skåne og Nordsjælland for øje - i stedet orienterer sig fortrinsvis mod Malmö-Lund og Midt- og Vestsjællands relativt tyndt befolkede områder. Et nyt kørselskoncept for Kystbanen. Det er karakteristisk for Kystbanen, at stationerne ligger tæt. På den 46,2 km lange strækning er der 12 stationer mellem Helsingør og København H. Der er således en gennemsnitafstand på 3,6 km mellem stationerne. Som nævnt ovenfor fører dette til relativt langsomme rejsetider sammenlignet med andre baner i hovedstads/øresundsregionen, hvilket bl.a. skyldes regionaltogenes nuværende begrænsede hastighed, deres langsomme afgangsprocedure, og det forhold at alle ordinære tog standser ved samtlige stationer på Kystbanen. Som sådan kan rejsetiderne i det nuværende kørselskoncept næppe forkortes væsentligt. Trafikstudiet med tilhørende kapacitetssimuleringer påpeger betydelige forbedringsmuligheder. Figur 1 skitserer, at såfremt der indsættes S-tog på strækningen mellem Klampenborg og Kokkedal i lighed med planerne om indsættelse af S-tog som supplement til regionaltogene på fjernstrækningen til Roskilde, kan der gennemføres et kørselskoncept med rejsetider for 6 tog pr. time på henholdsvis 40 min. og 43 min. i stedet for de nuværende 55 min. og 48 min. (myldretiden). Desuden vil der i en sådan køreplan blive plads til ét gennemkørende tog pr. time med en rejsetid på 36 min. Kørselskonceptet inkluderer, som vist i figur 1, en S-togsløsning Klampenborg-Kokkedal. De tekniske krav til det skitserede kørselskoncept er en generel opgradering af baneanlægget inkl. en baneudfletning ved Klampenborg og vendefaciliteter til S-tog ved Kokkedal. I givet fald vil Øresundstogene kunne øge deres maksimale hastigheder fra de nuværende km/t til km/t. Sådanne anlægsinvesteringer på Kystbanen er samlet estimeret til at ligge i intervallet mill. I forhold til sparet rejsetid vil 77% af Kystbanens passagerer drage direkte fordel af det foreslåede kørselskoncept, 19 % vil være uberørte af ændringerne, mens 4 % af passagererne vil få et ekstra skift. En foreløbig vurdering af det samfundsøkonomiske potentiale er, at der alt i alt kan spares godt timer pr. dag svarende til timer årligt. Således kan den samfundsøkonomiske nettogevinst beregnes til ca. 40 mio. årligt alene på basis af det nuværende antal passagerer på Kystbanen. Faktisk må man forvente et øget antal passagerer ved nedsat rejsetid, hvorfor de samfundsøkonomiske fordele bliver tilsvarende højere. 3 3 En mere udførlig konkretisering af det skitserede køreplankoncept og de samfundsøkonomiske fordele kan læses i HH-kommunernes forstudie: "Helsingborg-Helsingør-København - et fremtidsperspektiv...", side 25-31, april Trafikdage på Aalborg Universitet 2001

5 Figur 1: Kystbanen med Øresundstog, der tænkes at betjene Helsingborg, samt fortsættelse af S-banen fra Klampenborg til Kokkedal Et nyt kørselskoncept for Kystbanen inkl. en HH-togforbindelse. Helsingør og Helsingborg Kommuner fremlagde i april 1998 en rapport, udarbejdet af Cowi og SSC JV, som viser, at det er teknisk muligt at anlægge en togtunnel for persontog Helsingør-Helsingborg. 4 Det vil dog med den forudsatte løsning ikke være muligt p.g.a. stigningsforholdene at køre godstog. Rapporten estimerede et anlægsbudget for en 2-sporet togtunnel til ca. 5,3 mia. På ovenstående baggrund har HH-kommunernes rådgivere derfor alene arbejdet med et kørselskoncept for persontog i seneste studie. Den fulde vision for en opgradering af Kystbanen i sammenhæng med anlæg af en fast HHtogforbindelse mellem Helsingborg og Helsingør giver særlige udviklingsmuligheder for Øresundsregionens integration. Figur 2 er som sådan en videreudvikling af kørselskonceptet i figur 1. Figur 2 viser bl.a. muligheden for direkte togforbindelser mellem Helsingborg og København H som en del af den fuldt etablerede Øresundsringbane, dels muligheden for 4 Helsingør og Helsingborg Kommuner: "Tågtunnel Helsingborg-Helsingør. Förstudie". Cowi og SSC JV, april Rapporten blev delvist finansieret med EU-midler under Interreg IIA-programmet. Trafikdage på Aalborg Universitet

6 internationale togforbindelser til Göteborg/Oslo og Stockholm, dels muligheden for at koble andre kollektive trafiksystemer sammen over Øresund såsom Hillerød-Helsingør- Helsingborg-Hässleholm. Figur 2: Kystbanen som del af en Øresundsringbane samt eksempel på nye Øresundstoglinier. Det virkelige perspektiv med HH-forbindelsen og opgraderingen af Kystbanen er dog Øresundsringbanen og de væsentligt forbedrede forudsætninger for Øresundsregionens integration. Tilgængeligheden på tværs af Øresund øges ganske markant, sådan som eksemplerne viser i mellem Helsingør-Malmö og Helsingborg-København H i tabel 2, hvor rejsen foregår med regionaltog. Tabel 2: Rejsetider med Øresundsringbane via HH-forbindelsen. Rejsetid Rejsetid med Øresundsringbane Sparet tid i min. % Helsingborg-København via Helsingør via Malmö 85 min. 85 min. 50 min. 67 min Helsingør-Malmö via Helsingborg via København 74 min. 86 min. 44 min. 76 min Trafikdage på Aalborg Universitet 2001

7 Som det fremgår, er der meget store rejsetidsgevinster at hente, og tabellen udtrykker således også, at Øresundsringbanen bliver det kollektive trafiksystem, der binder Øresundsregionen fysisk sammen. Den skitserede Øresundsringbane giver rejsetider på 50 min. mellem Helsingborg og København H (altså en udvidelse af det eksisterende kørselskoncept i figur 1 med 7 min. for strækningen Helsingør-Helsingborg). Muligheden for, som omtalt i forbindelse med figur 1, at indlægge en direkte togforbindelse uden stop Helsingør-København H, kan med en HHforbindelse udnyttes til de internationale tog fra Göteborg/Oslo og Stockholm. I Sverige præsterer X2000-togene i dag høje gennemsnitshastigheder og der arbejdes med, at togenes effektive fart skal op i nærheden af 200 km/t, jævnfør planerne lagt frem i Europakorridoren. 5 Hvis sådanne ambitiøse mål skal indfries på dansk side, vil det naturligt skabe et behov for at tilpasse Kystbanen på dele af strækningen mellem Helsingør og Klampenborg. Dette kræver et ekstra 3-spor på Kystbanen på en ca. 15 km lang strækning, eksempelvis mellem de eksisterende stationer Snekkersten og Rungsted. Herved kan rejsetiden Helsingør-København mindskes til 26 min. og gennemsnitshastigheden vil for sådanne tog på Kystbanen blive ca. 105 km/t. Ved anlæg af et sådant 3-spor er perspektivet, i sammenhæng med de svenske planer om Europakorridoren, rejsetider mellem København og Göteborg på kun 2 timer, Oslo 4 t. 50 min, Stockholm 2 t. 45 min. Et foreløbigt overslag for et supplerende 3-spor til en hastighed på max. 160 km/t er ca. 1,5 mia. Øresundsregionen inklusiv Helsingborg: Hvad koster det? Der er skitseret 3 overslag omkring nødvendige anlægsinvesteringer på Kystbanen inklusiv en fast HH-togtunnel: Opgradering af Kystbanen - til højere teknisk standard - med S-tog Klampenborg-Kokkedal 500 mill. Togtunnel Helsingør-Helsingborg - dobbeltsporet mill. Yderligere opgradering af Kystbanen - med et 3-spor på dele af strækningen mill. Til sammenligning er udgifterne til igangværende og planlagte anlægsinvesteringer i kollektiv infrastruktur: 5 Europakorridoren: "Sveriges kommunikationer: Ny infrastruktur för ett effektivare och ekologiskt hållbart kommunikationssystem i södra Sverige, Norden och Europa" OrdArt AB. Hösten Trafikdage på Aalborg Universitet

8 Ballerup-Frederikssund - dobbeltspor 850 mill. Ringbanen - Hellerup-Ny Ellebjerg mill. Vestkustbanen - Helsingborg-Kävlinge-Lund mill. S-tog til Roskilde - 1. etape 800 mill. Københavns Metro - alle etaper mill. Malmö Citytunnel - med ny Malmö centralstation mill. Som det fremgår af ovenstående oversigt, er anlægsinvesteringerne for den nødvendige kollektive infrastruktur, der kan skabe grundlag for en Øresundsregion med Nordsjælland og Nordvest Skåne med direkte koblede udviklings- og samfærdselsmuligheder, ikke usammenlignelige med de investeringer, der allerede nu enten er i gang eller er ved at blive projekteret i København-Malmö-Lund aksen. Set fra kommunerne Helsingør og Helsingborg synes det derfor alene at være et spørgsmål om i tilstrækkeligt omfang at gøre danske og svenske politiske beslutningstagere opmærksomme på potentialet ved en byintegration Helsingborg-København. I sidste instans er det op til politikerne at udvise tilstrækkelig vilje til at gennemføre integrationen af Øresundsregionen som et projekt for hele regionen. 648 Trafikdage på Aalborg Universitet 2001

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt.

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt. i:\november 99\kbh-hovedbane-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 25. november 1999 RESUMÈ KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD HELHEDSLØSNING Allerede i dag er kapaciteten på Københavns Hovedbanegård

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 TDP 14. Høring om trafikplan for jernbanen 2008-2018 Indstilling: Direktionen indstiller, at Movia afgiver høringssvar vedrørende

Læs mere

To nye S-banespor gennem København. Indledning. Projektforslaget. Linieføring. Af: Civilingeniør, Alex Landex, CTT DTU

To nye S-banespor gennem København. Indledning. Projektforslaget. Linieføring. Af: Civilingeniør, Alex Landex, CTT DTU To nye S-banespor gennem København Af: Civilingeniør, Alex Landex, CTT DTU Indledning Det overordnede kollektive transportnet i hovedstadsområdet er i dag bygget op over S-banen og Metroen. S-banens struktur

Læs mere

Framtidens järnväg i Helsingborg

Framtidens järnväg i Helsingborg Framtidens järnväg i Helsingborg - stadsutveckling och expansion mot Helsingør Civilingeniør Sten Hansen Planeringschef Håkan Lindström Trafikdage i Aalborg 2006-08-29 Dagens præsentation Håkan Stadsutveckling

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Transport 2018 Klimavenlig og bæredygtig mobilitet Prioriterede grønne korridorer Kobling på Femern Bælt Pentagon zonen Globale

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TØF KONFERENCE 8. MARTS 2004 TRAFIKKENS ORGANISERING I KØBENHAVN Søren Elle, trafikplanlægger, Københavns Kommune OVERORDNET MÅLSÆTNING EN STÆRK, KONKURRENCEDYGTIG REGION MED EN

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København NOTAT DOK 32(A) Dato J. nr. Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Atkins har for en række Østjyske kommuner og Region

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL ,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL,QGOHGQLQJ Formålet med Projekt Basisnet er at undersøge mulige fremtidige opgraderinger af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet.

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011

Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011 Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011 Danmark i det internationale transportsystem 2011 Side 2 Danmark i det internationale

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Forbedret togbetjening med S-tog til Roskilde

Forbedret togbetjening med S-tog til Roskilde Forbedret togbetjening med S-tog til Roskilde Af: Civilingeniør Jan Schneider-Tilli, Banestyrelsen Civilingeniør Jens W. Brix, Banestyrelsen Civilingeniør, Ph.D. Anders Hunæus Kaas, WS Atkins Danmark 1

Læs mere

Perspektiver og muligheder i bustrafikken

Perspektiver og muligheder i bustrafikken Perspektiver og muligheder i bustrafikken Jeppe Gaard Områdechef, Projekter og infrastruktur 1 Oplæg i Transportministeriet 14. november 2013 Hvad efterspørger kunderne i den kollektive trafik? Movia kundepræferenceundersøgelse

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Dato: 3. november 2014 Brevid: 2424525 Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Formål Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede

Læs mere

Dobbelt så mange personkilometre i 2030

Dobbelt så mange personkilometre i 2030 100 års tornerose søvn er slut: Dobbelt så mange personkilometre i 2030 Jesper Mølgård Miljøchef Hvordan skal væksten i togtrafikken nås? Med gulerod Kunderne vælger toget fordi det er attraktivt Kortere

Læs mere

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser Trafikdag på Aalborg Universitet 99 Jernbane, aktuelle tiltag, Tirsdag den 31. august 1999 kl. 15.15-16.25 Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser DSB Projekt Øresund Sektorchef Søren Lynge Jacobsen

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER København-Helsingør startede som en enkelt bureaulinie, men da Kystbanen åbnede blev det to linier med fælles endestationer (i København dog to forskellige, (Kystbanen kørte til 1917 normalt til Østerport

Læs mere

Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012

Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012 Høringssvar vedr. Trafikplan 2012-27 fra borgere på Vestfyn 1 Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012 Vi har med interesse læst Trafikstyrelsens

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt Oktober 2005 Forord Forord Med denne korte udgave af Strategianalyse København Ringsted ønsker Trafikstyrelsen at gøre det muligt for kommunalpolitikere, borgere, organisationer med flere hurtigt at sætte

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Fælles mål og udfordringer - Transportens CO 2 -udledning skal ned - Kollektiv

Læs mere

RUF på Ring 3. Februar 2004

RUF på Ring 3. Februar 2004 RUF på Ring 3 Februar 2004 Notat om perspektiverne for Danmark ved at anvende RUF teknologi til løsning af de presserende problemer på Ring 3 RUF International, Forhåbningsholms Alle 30, 1904 Frb. C. Tlf.

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Jesper Fønss Projektleder i Movia Trafik- og rådgivningscenter E-mail: jf@moviatrafik.dk 1 Agenda 1. Kort om baggrunden for +Way 2. +Way er Movias

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

Hvordan bruger vi Øresundsbanen

Hvordan bruger vi Øresundsbanen Hvordan bruger vi Øresundsbanen...når der er en ny forbindelse? Anders H. Kaas, Atkins Malmö 8. februar 2013 Agenda Overblik Situationen i dag Trafikvækst Undersøgte alternativer Kapacitetsmodel Resultater

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

S-tog køreplan Gælder fra 14. december 2003

S-tog køreplan Gælder fra 14. december 2003 S-tog køreplan Gælder fra 14. december 003 H H+ rederikssund Ølstykke Gl. Toftegård 7 94 85 74 63 53 4 31 Stense Veksø Kildedal Bx B+ B Måv C 66 54 43 3 6 5 41 31 Sjær 9 8 71 61 51 41 30 0 99 89 77 67

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Idéer til udvikling af regionalbanerne Banebranchens konference 11. maj 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Jernbanerne i Danmark Status 2011 140 km/t og derover 120

Læs mere

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

For Transportministeriet. Potentiale for vækst i togtrafikken

For Transportministeriet. Potentiale for vækst i togtrafikken For Transportministeriet Potentiale for vækst i togtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Togets markedsandel og konkurrenceposition 4 2.1 Generelle tendenser 4 2.2 Turformål 7 2.3 Geografi 10

Læs mere

En grøn transportpolitik 2009

En grøn transportpolitik 2009 En grøn transportpolitik 2009 Bred trafikpolitisk aftale mellem V,K, S, SF, R, DF og LA af 29. januar 2009. Grøn transportvision, der både skal sikre høj mobilitet og mindske forureningen og andre negative

Læs mere

Opgradering af jernbanen mellem Odense og Aarhus. Lars Wittrup Jensen 11. december 2013

Opgradering af jernbanen mellem Odense og Aarhus. Lars Wittrup Jensen 11. december 2013 Opgradering af jernbanen mellem Odense og Aarhus Lars Wittrup Jensen 11. december 2013 Agenda Introduktion og baggrund Metode Resultater Perspektivering og Trafikstyrelsens arbejde Konklusion 1 Timemodellen

Læs mere

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren Lasse Winterberg, De seneste aftaler Aftalerne bygger i vid udstrækning oven på En Grøn Transportpolitik En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvej

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Jernbanen nord for Århus

Jernbanen nord for Århus Jernbanen nord for Århus - opgradering af strækningen Hobro - Århus Præsentation for Region Nordjylland 15. december 2009 Helge Bay Region Nordjylland ønsker: Opfølgning på forliget om En Grøn Transportpolitik

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Bedre tilbud til rejsende med tog, bus og cykel ved indførelse af trængselsring i København

Bedre tilbud til rejsende med tog, bus og cykel ved indførelse af trængselsring i København Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 230 Offentligt DET ØKOLOGISKE RÅD FREMTIDENS MILJØ SKABES I DAG Bedre tilbud til rejsende med tog, bus og cykel ved indførelse af trængselsring i København

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere