Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg"

Transkript

1 Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Hold S14S Uge 46 (2015) til uge 4 (2016)

2 Indhold Indhold Modulets fag og ECTS fordeling Modulets tema: Relationer og interaktioner Læringsudbytte Modul Studie- og arbejdsmetoder Introducerende undervisning Studiekurser Færdighedslaboratorium Projekt Fagbeskrivelse Orienterende lektioner Sygeplejefaget Studiekursus i sygeplejefaget Færdighedslaboratoriet Pædagogik Studiekursus Fastlagt studieaktivitet (D) Psykologi Kommunikation Studiekursus Farmakologi Studiekursus Færdighedslaboratorium (D) Forudsætninger for at deltage i modulets eksterne teoretiske prøve Feedback og forward på det skriftlige produkt til den eksterne prøve på modul Referenceliste

3 1.0 Modulets fag og ECTS fordeling Fagområder ECTS-point Teoretiske ECTS-point Kliniske Sygeplejefaget: Sygepleje 6 0 Sundhedsvidenskabelige fag: Farmakologi 2 0 Humanistiske fag: Kommunikation Psykologi Pædagogik Tildeling af ECTS opnås gennem en ekstern teoretisk prøve. 2.0 Modulets tema: Relationer og interaktioner Modul 7 retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande. Modulet retter sig ligeledes mod pædagogiske og kommunikative aspekter og dilemmaer i patientsygeplejerske samspil. 3.0 Læringsudbytte Modul 7 Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om menneskelige relationer og interaktioner, herunder psykologiske, pædagogiske og kommunikative aspekter som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder. At redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande. At redegøre for kommunikative og pædagogiske aspekter i samspillet mellem patient og sygeplejerske. At redegøre for udvalgte dele af farmakokinetik og dynamik. At identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed. At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygepleje praksis. 4.0 Studie- og arbejdsmetoder På UCN arbejdes der generelt med Refleksiv praksislæring med henblik på, at de studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer til at kunne handle professionelt og reflekterende i deres kommende profession. 2

4 I sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg beskæftiger vi os med Refleksiv praksislæring ved at arbejde med problemorienteret læring, der er organiseret som projektarbejde i grupper, og de teoretiske ECTS er tilrettelagt i overensstemmelse hermed. Projektarbejdsformen er en metode til at organisere læreprocesser, indenfor hvilke det er muligt at arbejde på tværs af fag (tværfagligt) og med udgangspunkt i sygeplejefaglige kliniske problemstillinger, dvs. kobling af studiesituationer til situationer i professionspraksis, med anvendelse af fagligt- og/eller professionsrelevant teori og empiri. På er modulets studieaktiviteter illustreret i en studieaktivitetsmodel. Modellen illustrerer fire forskellige hovedtyper af studieaktivitet, der hver er karakteriseret af forskellige former for samarbejde mellem studerende og underviser. I overensstemmelse med modulets tema, relationer og interaktioner, er Kari Martinsens omsorgsfilosofi valgt som overordenet sygeplejefagligt pespektiv, jævnfør Sygeplejefaglige perspektiver i sygeplejerskeuddannelsen af 2008 ( I hele modulet arbejdes der med praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden og med udvikling af kompetencer til at tilrettelægge egen læring og anvende forskellige studiemetoder. Dette kommer til udtryk i undervisningens tilrettelæggelse og krav til at arbejde individuelt og i grupper. Modulet indledes med en kort introduktion til modulet, hvor undervisning og vejledning tilrettelægges som introducerende undervisning, studiekursus, færdighedslaboratorium og projektarbejde. I forbindelse med studiekurser, øvelser i færdighedlaboratoriet, kommunikationslaboratorium og projektarbejde inddrages, i det omfang det er relevant, viden fra alle modulets fag samt tidligere tilegnet viden som forklaringer og begrundelser for sygeplejerskens opmærksomhed og metoder. 4.1 Introducerende undervisning Introducerende undervisning foregår for mange studerende ad gangen. Ved introducerende undervisning præsenterer underviseren stof, emner, begreber, problemstillinger, der er relevante i forhold til modulets læringsudbytte, således de studerende får et indblik i udvalgte dele af fagets centrale omdrejningspunkter. 4.2 Studiekurser Studiekurser tilrettelægges i relation til både introducerende undervisning og projekt. I studiekurser får de studerende mulighed for at fordybe sig i dele af det, der er præsenteret i den introducerende undervisning og dele af det, de arbejder med i deres projekt. De studerende deltager enten individuelt eller i grupper. I et studiekursus arbejder de studerende dels selvstændigt og dels med vejledertilknytning. Kontakten til vejleder kan være face2face eller online. 4.3 Færdighedslaboratorium I færdighedslaboratoriet har de studerende mulighed for at træne udvalgte sygeplejefærdigheder med henblik på at kvalificere sig til klinisk praksis. Når de studerende arbejder i færdighedslaboratoriet, er der altid en underviser tilstede. 4.4 Projekt Modulet afsluttes med et projekt, der skal danne udgangspunkt for den eksterne prøve. Det er de studerende selv, som vælger den kliniske sygeplejefaglige problemstilling, der skal arbejdes med i projektet. Projektet udarbejdes i grupper. Grupperne er dannet af uddannelsen og meddeles de studerende ved modulets start. For yderligere uddybning henvises til dokumentet Projektbaseret, problemorienteret og gruppeorganiseret læring ( 5.0 Fagbeskrivelse Her beskrives lektionstal, emne, litteratur og underviserinitialer for modulets fag. Et (D) betyder, at der er deltagelsespligt til timerne. Deltagelse er en forudsætning for at være instillet til prøven på modulet, jf. pkt

5 5.1 Orienterende lektioner Lektionnr. Emne og litteratur Undervisere Introduktion til modul 7 og det at være studerende (Mac & Hagedorn-Rasmussen 2013, s. 1-26) 1-2 (Fabricius 2013, s ) Modulbeskrivelse Modul 7: Relationer og interaktioner Projektbaseret læring (findes på find dit hold diverse studierelevante dokumenter) IMS 3-4 Samarbejdsaftale 5 Internationalisering 6-8 Klinisk undervisning ift fordeling af pladser til modul 11 og 12 samt introduktion til modul 6 og modul 8 IKS LET og kliniske vejledere Introduktion til ekstern prøve (Sievert & Chaiklin 2010, s ) Infosøgning: Introduktion til systematisk søgestrategi Intro til SweMed PsycINFO (Hørmann 2011, s ) BIR ULL, Bibliotekar 5.2 Sygeplejefaget 6 ECTS Lektionnr. Emne og litteratur Undervisere Humanioras bidrag til sygepleje (Bjerg 2011, s. 42, og 54-57) (Hall 2010, s , 34-38) (Jørgensen 2010, s ) (Naldahl et al. 2012, s ) Klassiske humanistiske forestillinger om viden (Benner, Tanner & Chelsa 2009, s , ) BIR BIR 4

6 (Benner 2013, s ) (Martinsen 2010, s , ) Lidelse (Eriksson 2010, s , 76-99) Kari Martinsens omsorgsbegreb (Martinsen 2010, s , , ) Relationer og interaktioner (Martinsen 2006, s ) BIR BIR BIR Studiekursus i sygeplejefaget lektionsnr Emne og litteratur Underviser Med vejledning Se ITS Learning e Hold x: BIR, JAE Hold y: JNB, HAT Uden vejledning Fremlæggelse Hold x: BIR, JAE Hold y: JNB, HAT Færdighedslaboratoriet lektionsnr Emne og litteratur Undervisere Teknik og håndelag i forbindelse med injektionsgivning. 5.3 Pædagogik (Kamp Nielsen 2009, s ) Region Nordjylland. Infektionshygiejne. Ampuller, hætteglas, sprøjter og kanyler. Retningslinje nr ( ). fanebladet infektionshygiejne Region Nordjylland. Infektionshygiejne. Huddesinfektion før hudpunktur. Retningslinje nr. 5.6 ( ). fanebladet infektionshygiejne. Hold x: BIR, KAD, JAE JTC Hold y: RKR, HAT, TAT, JAE 3 ECTS Lektionsnr. Emne og litteratur Undervisere Sundhedspædagogik 1-5 JTC / BRS (Glinsvad 2006, s ) 5

7 (Rosdahl 2013, s ) (Miller & Rollnick 2014, s ) Self-efficacy (Bandura 2012) Pædagogiske / didaktiske begreber Læring og pædagogiske grundsyn (Illeris 2006, s , 52-61) (Andersen, Ellegaard & Muchinsky 2007, s , , ) Didaktik (Hiim & Hippe 2007, s. 73, 77-82) (Christensen & Jensen 2002, s , 86-89) Vejledning (Tveiten 2008, s ) Refleksion (Wahlgren 2002, s ) (Bjerknes & Bjørk 2004, s ) JTC HAT Studiekursus Lektionsnr. Emne og litteratur Undervisere Se ITS Learning Med vejledning Hold x: HAT, JTC Hold y: HAT, JAE Uden vejledning Fastlagt studieaktivitet (D) Lektionsnr. Emne og litteratur Undervisere Se ITS Learning Med vejledning Hold x: HAT, JTC Hold y: HAT, JAE Fremlæggelse Hold x: HAT, JTC Hold y: HAT, JAE 6

8 5.4 Psykologi 2 ECTS Lektionsnr. Emne og litteratur Undervisere Introduktion til udviklingspsykologi og begrebet mentalisering 1-2 Film: Er du mors lille dreng Tilknytningsteori ifølge John Bowlby Selvets udvikling ifølge Daniel Stern Mentalisering ifølge Peter Fonagy Neuropsykologiskperspektiv på udvikling KNH (Jerlang 2008, s , , ) (Hart 2006b, s ) (Hart 2006a, s ) (Berk 2013, s ) Angst (Gerlach 2008b, s ) (Rosenberg 2008, s ) (Gerlach 2008a, s ) (Jepsen & Gade 2010, s ) Stress og mestring (Schilling 2012, s ) (Møhl 2015, s ) Sorg og Krise (Guldin 2007, s ) (Jacobsen 2011, s ) (Mogensen m.fl. 2013, s ) s KNH JTC JTC JTC 7

9 5.5 Kommunikation 2 ECTS Lektionsnr. Emne og litteratur Undervisere Kommunikation og sundhedsvæsenet Samtalens struktur. Verbal og non-verbal 1-3 (Jørgensen 2012 s.14-33) (Eide & Eide 2007 s ) JTC / BRS Kommunikationsværktøjer Bekræftende og udforskende færdigheder (Eide & Eide 2007, s ) Samtaletyper Den svære samtale Den informerende samtale Krisesamtaler (Eide & Eide 2007 s , ) Anerkendende kommunikation med patienter og pårørende Introduktion til kommunikationstræning (Lunde Frederiksen 2007, s. 7-18) JTC / BRS JTC / BRS JTC / BRS Studiekursus Lektionsnr Emne og litteratur Undervisere Kommunikationstræning BRS og Se ITS Learning JTC 5.6 Farmakologi 2 ECTS Lektionsnr. Emne og litteratur Undervisere Farmakologi alm del 1-7 JNB (Olsen & Hallin 2013, s ) Respirations organer Midler til behandling af astma, allergi, hoste (Olsen & Hallin 2013, s ) Antidiabetika JNB JNB 8

10 (Olsen & Hallin 2013a, s ) Diuretika/antihypertensiva/hyperlipidæmi (Olsen & Hallin 2013, s og s ) Antireumatika/svagt virkende analgetica/laxsantia (Olsen & Hallin 2013, s , , ) JNB JNB Studiekursus Lektionsnr Emne og litteratur Underviser Lægemiddelregning Grundlæggende lægemiddelregning (Reinertsen & Notevarp 2006, s.9-79) (Olsen & Hallin 2013, s , s ) Test i lægemiddelregning (D) Testen i lægemiddelregning er en obligatorisk øvelse, hvor der er deltagelsespligt. Testen afvikles elektronisk og der er adgang via It slearning. Der er adgang til testen i minimum 24 timer. Det fremgår af skemaet, hvornår testen er åben. Der er mulighed for at lave testen flere gange i den tid, den er åben. JNB og MaGru 22 Opsamling på test (D) JNB Færdighedslaboratorium (D) lektionsnr Emne og litteratur Underviser 23 Case teoretisk arbejde JNB Se ITS Learning 24 Hands-on-øvelser Foregår i grupper og omhandler praktisk håndtering af lægemidler i medicinrum og hos patienten. JNB og HAT (Olsen & Hallin 2013, s ) 6.0 Forudsætninger for at deltage i modulets eksterne teoretiske prøve Der er ifølge Studieordningen generel deltagelsespligt til teoretisk og klinisk undervisning. Deltagelsespligten i undervisningsaktiviteterne beskrevet nedenfor er en forudsætning for at deltage i prøven på modul 7. I modulbeskrivelsen her er disse undervisningsaktiviteter markeret med (D). 9

11 I pædagogik er der en fastlagt studieaktivitet, hvor den studerendes deltagelse er forudsætningskrav for, at den studerende kan indstilles til prøven. En nærmere beskrivelse af den fastlagte studieaktivitet findes på It slearning i mappen studiekursus. I farmakologi er der deltagelsespligt i test i lægemiddelregning, opsamling på denne samt øvelserne i færdighedslaboratoriet og dermed forudsætningskrav for, at den studerende kan indstilles til prøven. En nærmere beskrivelse af disse aktiviteter findes på It slearning i mappen studiekursus. Hvis ikke den studerende deltager i den fastlagte studieaktivitet eller de aktiviteter, der er deltagelsespligt til, bruges et prøveforsøg, med mindre den studerende kan dokumentere sit fravær med en lægeerklæring. Ved manglende deltagelse skal den studerende aflevere en erstatningsopgave efter aftale med studiekoordinator før ekstern teoretisk prøve på modul 7 for at kunne deltage i den eksterne prøve. Erstatningsopgaven/erne skal opfylde kravet til redelighed, jf. Prøver og regler herfor i, Del 2, p. 4.5 og p Feedback og forward på det skriftlige produkt til den eksterne prøve på modul 7 Jf. Refleksiv Praksislæring arbejder vi i uddannelsen med fælles feedbackprocesser ( Vejleder giver en skriftlig og mundtlig feedback og forward på gruppens skriftlige produkt udarbejdet til prøven på modul 7. Dato og tidspunkt for denne feedback og forward på én lektion oplyses af vejleder på prøvedatoen og finder sted senest på det efterfølgende modul (modul 6 eller modul 8). 8.0 Referenceliste Andersen, P.Ø, Ellegaard, T. & Muchinsky, L.J., Klassisk og moderne pædagogisk teori. København: Hans Reitzels Forlag. Scannet til Canvas. Bandura, A., Self-efficiacy, Kognition & pædagogik, årg. 22, nr. 83, s Scannet til Canvas. Benner, P., Tanner, C.A. & Chelsa, C.A., Expertice in Nursig Practice. Caring, Clinical Judgement and Ethics. 2. udgave. N.Y.: Springer Publishing Company. Scannet til Canvas. Benner, P., Fra novice til ekspert : mesterlighed og styrke i klinisk sygeplejepraksis. 2. udgave. Kbh.: Munksgaard. Berk, L.E., Child development. 9. ed. edn. Boston: Pearson. Bjerg, O., Metoder og erkendelsesteori. I S. Vallgårda & L. Koch red Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. 4. udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark. Scannet til Canvas. Bjerknes, M.S. & Bjørk, I.T., Praktiske studier-perspektiver på refleksion og læring. Sverige: Tano A/S. Scannet til Canvas. Christensen, S.L. & Jensen, B.H., Didaktik og patientuddannelse-sygeplejens pædagogiske felt. København: Gyldendals lærerbibliotek G.E.C Gads Forlag. Scannet til Canvas. Eide & Eide, Kommunikasjon i relasjoner. 2. reviderte og utvidede utgave. udgave. Oslo: Gyldendal Akademisk. Eriksson, K., Det lidende menneske. 2. udgave edn. Danmark: Munksgaard. 10

12 Fabricius, K., Projektarbejdet forstås baglæns, men må laves forlæns. I A. Mac, P. Hagedorn- Rasmussen & K. Fabricius red Projektarbejdets kompleksitet : viden, værktøjer og læring. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Gerlach, J., Den sygelige angst. I J. Gerlach red. 2008a. Angstbogen : angstens symptomer, årsager og behandling. Kbh.: PsykiatriFonden, s. 304 sider, illustreret i farver. Scannet til Canvas. Gerlach, J., Symptomber og diagnoserne. I J. Gerlach red. 2008b. Angstbogen : angstens symptomer, årsager og behandling. Kbh.: PsykiatriFonden, s. 304 sider, illustreret i farver. Scannet til Canvas. Glinsvad, B., Sundhedspædagogik. I B. Hørdam & C. Pedersen red Vidensformer, pædagogik, sundhed. Kbh.: Gad, s. 223 sider. Scannet til Canvas. Guldin, M., Sorg-reaktioner : ny forståelse og behandling, Klinisk sygepleje, årg. 21, nr. 2, s Scannet til Canvas. Hall, E.O.C., Sygeplejeteori - udvikling, begreber og anvendelse. I B. Bidstrup Jørgensen & V.Ø Steenfeldt red Med sygeplejeteori som referenceramme - i forskning og udvikling. Kbh.: Gad. Scannet til Canvas. Hart, S., Betydningen af samhøringhed om neuroaffektiv udviklingpsykologi. In S. Hart ed. 2006a. Betydningen af samhørighed. 1. udgave edn. Kbh.: Hans Reitzel. (Scannet til Canvas). Hart, S., Hjerne, samhørighed, personlighed : introduktion til neuroaffektiv udvikling. I S. Hart red. 2006b. Hjerne, samhørighed, personlighed : introduktion til neuroaffektiv udvikling. Kbh.: Hans Reitzel. Scannet til Canvas. Hiim, H. & Hippe, E., Læring gennem oplevelser, forståelse og handling. 2. udgave. udgave. København: Gyldendals lærerbibliotek G.E.C Gads Forlag. Scannet til Canvas. Hørmann, E., Litteratursøgning. I S. Glasdam, K. Beedholm & Dansk Sygeplejeråd red Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område : indblik i videnskabelige metoder. Kbh.: Dansk Sygplejeråd; Nyt Nordisk Forlag. Scannet til Canvas. Illeris, K., Læring. 2. udgave. udgave. Fredriksberg: Roskilde universitetsforlag. Scannet til Canvas. Jacobsen, B., Kriser og krisehåndtering. I Å Renolen red Psykologi - for sundhedsprofessionelle. 1. udgave. udgave. Kbh.: Gad. Scannet til Canvas. Jepsen, B. & Gade, M., Coaching i arbejdslivet : styrk din kommunikation i hverdagen. Kbh.: Hans Reitzel. Scannet til Canvas. Jerlang, E., Udviklingspsykologiske teorier: en introduktion. 4. udgave edn. Kbh.: Hans Reitzel. Jørgensen, B.B., Sygeplejeteori som referenceramme. In B.B. Jørgensen & V.Ø Steenfelt eds Med sygeplejeteori som referenceramme - i forskning og udvikling Gylling: Gads Forlag. Scannet til Canvas. Jørgensen, K., Kommunikation - for sundhedsprofessionelle. 2. udgave. Kbh.: Gad. Scannet på Canvas. Kamp Nielsen, B., Injektionsgivning. I E. Wederkinck Andersen, et al. red Sygeplejeprocedurer og -teknikker. 2. udgave. Kbh.: Gad. Scannet til Canvas. Lunde Frederiksen, L., Statsborgerskab - medborgerskab, et spørgsmål om gensidig anerkendelse, KvaN : Et tidskrift for læreruddannelsen og folkeskolen, årg. 27, nr. 77. Scannet til Canvas. 11

13 Mac, A. & Hagedorn-Rasmussen, P., Projektarbejdets kompleksitet - viden, værktøjer og læring. I A. Mac & P. Hagedorn-Rasmussen red Projektarbejdets kompleksitet - viden, værktøjer og læring. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Martinsen, K., Fra Marx til Løgstrup: om etik og sanselighed i sygepleje. 2. udgave. udgave. København, Danmark: Munksgaard. Martinsen, K., Samtalen, skønnet og evidensen. København, Danmark: Gads Forlag. Miller, W.R. & Rollnick, S., Den motiverende samtale : støtte til forandring. 2. udgave. Kbh.: Hans Reitzel. Scannet til Canvas. Mogensen m.fl., At forstå sorg. 1. udgave. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Scannet til Canvas. Møhl, B., Selvskade : psykologi og behandling. Kbh.: Hans Reitzel. Scannet til Canvas. Naldahl, K. et al., Sygeplejeteorier som meningsfuld og praksisrelevant grundlag i sygeplejerskeuddannelsen., Klinisk sygepleje, vol 26, no 2. Olsen, I. & Hallin, S.P., Farmakologi - hånden på hjertet. 1. udgave edn. København: Munksggard. Reinertsen, H. & Notevarp, J.O., Lægemiddelregning. 2. udgave. Kbh.: Gad. Rosdahl, G., Den motiverende samtale i teori og praksis. 1. udgave. udgave. Kbh.: Munksgaard. Scannet til Canvas. Rosenberg, N.K., Psykologiske årsager til angst. 1. udgave. udgave. Kbh.: PsykiatriFonden. Scannet til Canvas. Schilling, M., Psykologi i sundhedsfag : en grundbog. Kbh.: Munksgaard. Scannet til Canvas. Sievert, A. & Chaiklin, S., Betydningen af sygeplejeteori i faglige undersøgelser: belyst i et spørgsmålmetode-konklusion-perspektiv. I B.B. Jørgensen & V.Ø Steenfeldt red Med sygeplejeteori som referenceramme - i forskning og udvikling.: Gads Forlag. Scannet til Canvas. Tveiten, S., Pedagogik i Sykepleie Praksis. 2.udgave. udgave. Bergen: Fakbolaget. Scannet til Canvas. Wahlgren, B., Refleksion og læring. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. Scannet til Canvas. 8.1 Bogliste Benner, P., Fra novice til ekspert : mesterlighed og styrke i klinisk sygeplejepraksis. 2. udgave. Kbh.: Munksgaard. Eide & Eide, Kommunikasjon i relasjoner. 2. reviderte og utvidede utgave. udgave. Oslo: Gyldendal Akademisk. Eriksson, K., Det lidende menneske. 2. udgave edn. Danmark: Munksgaard. Mac A & P. Hagedorn-Rasmussen red Projektarbejdets kompleksitet - viden, værktøjer og læring. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Martinsen, K., Fra Marx til Løgstrup: om etik og sanselighed i sygepleje. 2. udgave. udgave. København, Danmark: Munksgaard. 12

14 Martinsen, K., Samtalen, skønnet og evidensen. København, Danmark: Gads Forlag. Olsen, I. & Hallin, S.P., Farmakologi - hånden på hjertet. 1. udgave edn. København: Munksggard. Reinertsen, H. & Notevarp, J.O., Lægemiddelregning. 2. udgave. Kbh.: Gad. 13

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Hold S13S Uge 46, 2014 til uge 4, 2015 Indhold Indhold... 1 1.0 Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2.0 Modulets tema:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Hold S13V April 2014 uge 17 til uge 26, 2014 Indhold Indhold... 1 1.0 Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2.0 Modulets

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Hold S14V Uge 17 til uge 26, 2015 Indhold Indhold... 1 1.0 Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2.0 Modulets tema: Relationer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Hold S11S uge 46 til uge 4 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 7, 3. semester... 2 2.0 Modulets

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Hold S12V April 2013 uge 17 til uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 7, 3. semester...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Hold S10V April 011 April 011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 7,. semester....0 Modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner 3. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 7 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Hold: SYPL-2013-feb, forår 2015 Revideret 15.01.2015 1 Indhold Modul 9 - Sygepleje, etik og videnbaseret

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Psykologi. Vi vil foreslå at undervisningen deles op i 2 områder på 4. semester, dette for at skelne mellem begreberne tab og sorg og krise.

Psykologi. Vi vil foreslå at undervisningen deles op i 2 områder på 4. semester, dette for at skelne mellem begreberne tab og sorg og krise. Psykologi Faget psykologi har fået tildelt 1 teoretisk ECTS point på 3. semester og 1 teoretisk ECTS point på 4. semester. Der er ingen kliniske ECTS point til faget. Gruppen foreslår, at der sættes fokus

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød 18. december 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 7 Relationer og interaktioner Hold: Sept./14 Netunderstøttet Forår 2016 Professionsbachelor

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M).

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Kommunikation Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Faget kommunikation har fået tildelt 1 teoretisk ECTS point på 2. semester, 1

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse. Modul 5 - Tværprofessionel virksomhed Monofaglig del Hold S14S

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse. Modul 5 - Tværprofessionel virksomhed Monofaglig del Hold S14S Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 5 - Tværprofessionel virksomhed Monofaglig del Hold S14S Indholdsfortegnelse 1. Modulets fag og ECTS fordeling... 3 2. Modulets tema: Tværprofessionel

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Hold S09S April 011 April 011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 6, 4. semester...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 7. Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 7. Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse 4. semester - modul 7 Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 7 RELATIONER OG INTERAKTIONER... 1 SYGEPLEJE... 2 FARMAKOLOGI...

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Modulplan MODUL 7 Relationer og interaktioner

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Modulplan MODUL 7 Relationer og interaktioner SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Modulplan MODUL 7 Relationer og interaktioner 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 7 Relationer og Interaktioner... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Situationsbestemt kommunikation

Situationsbestemt kommunikation Gør tanke til handling VIA University College Situationsbestemt kommunikation Workshop v. uddannelsesansvarlig Linda Nebel & underviser Stine Leegaard Jepsen 1 Situationsbestemt kommunikation Begrebet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Version af: 7..april 2016 Modul 7 Relationer og interaktioner Hold: Febr. 15 Forår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 7 Relationer og interaktioner

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Hold februar og september 2013 efterår 2014 Revideret 20102014. 1 Modul 7 - Relationer og interaktioner... 3 Tema: Sygepleje,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Hold 14 II Forår 2016

Hold 14 II Forår 2016 Læseplan for Modul 8 - den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse. Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Hold S13V x og y Februar 2015 uge 6-15

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse. Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Hold S13V x og y Februar 2015 uge 6-15 Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Hold S13V x og y Februar 2015 uge 6-15 Indholdsfortegnelse 1.0 Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2.0

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Toningsforløb: Hurtigt ind-hurtigt ud! - Er der stadig tid til sygepleje? Modulbeskrivelsen er godkendt okt. 2013 revideret

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 9 Sygepleje,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse. Modul 5

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse. Modul 5 Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Monofaglig del 1 Indholdsfortegnelse 1. Modulets fag og ECTS fordeling... 3. Modulets tema: Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 4. semester Hold 2012

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og vidensbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og vidensbaseret virksomhed Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og vidensbaseret virksomhed Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier, kultur og livsanskuelse. Modulet retter sig ligeledes

Læs mere

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper.

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. 2014 Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. Sygeplejeerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 27-01-20142014 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi -Terminologi Udleverede kopier Anatomi 2 - Muskellære Udleverede kopier Anatomi 3 - Støttevæv og biomekaniske egenskaber Udleverede kopier Anatomi 4 - Ledlære Udleverede

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst

Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød T 4189 7200 www.ucc.dk Valgfaget afholdes: UCC Nord,

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner

Sygeplejerskeuddannelsen. Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Modulbeskrivelsen er godkendt okt. 2013 revideret september 2015 1 1. Modul 7 Relationer og interaktioner... 3 Læringsudbytte...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modulet:...3 3.0 Den

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser.

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Valgfagets titel (dansk/engelsk): Traumepatienten i den akutte fase / The traumatised patient ECTS-point: 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerlöfs Vej 2, 9220 Aalborg

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Informationssøgningsundervisning ved ergoterapeutuddannelsen progression, integration og organisation

Informationssøgningsundervisning ved ergoterapeutuddannelsen progression, integration og organisation Informationssøgningsundervisning ved ergoterapeutuddannelsen progression, integration og organisation Det er centralt, at informationssøgningsundervisningen bygger på et tæt samarbejde mellem biblioteket

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Version af: 14. april 2015 Modul 7 Relationer og interaktioner Hold: Febr. 14 Forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8 Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SVS12-NET Modul: 8 1 Introduktion til Modulets temaer Undervisningen på modul 8 har fokus på sygeplejefaglige problemstillinger

Læs mere