Danmark er et e-eksperimentarium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark er et e-eksperimentarium"

Transkript

1 Danmark er et e-eksperimentarium Danmarks særlige styrke på IT-området er den høje grad af brugerinddragelse i produktudviklingen - Kontakten til kunden, den enkelte danske forbruger, er nøglen til succes for mobil og software, hvor Danmark står særlig stærkt - Med en fokuseret politisk indsats og ved at kombinere de to styrkeområder kan Danmark komme til tops i e-business Den danske forbruger. Det er navnet på en afgørende ingrediens i den opskrift på fremtiden, som gør, at den danske IT-branche står ganske godt rustet i den internationale konkurrence: Det, der ser ud til at blive den nye økonomis væsentligste konkurrenceparametre - evnen til at inddrage slutbrugerne, dvs. den danske forbruger, i produktudviklingen - er nemlig den danske IT-branches kerneforce. Det er især tydeligt inden for det, der er Danmarks to absolutte IT-styrkeområder, mobiltelefoni og software. På de to områder giver den høje danske penetration af internet og mobiltelefoni overordentlig gode muligheder for brugerinddragelse. Det tiltrækker internationale virksomheder, der kan bruge Danmark som et e-eksperimentarium. Det er så at sige den almindelige danske brugers høje krav, relativt store erfaring og generelt høje uddannelsesniveau, der har fået den ene IT-gigant efter den anden til at satse på Danmark som base for sin udviklingsafdeling. Udviklingen er selvforstærkende, og dermed opstår de såkaldte kompetenceklynger, hvor en række virksomheder er samlet inden for et geografisk område, har mange indbyrdes transaktioner og er på forkant internationalt. Et eksempel herpå er koncentrationen af mobiltelefoni-virksomheder i Nordjylland, hvor senest Siemens har etableret en udviklingsog forskningsafdeling med 300 medarbejdere. På software-området var det en tidlig internationalisering, med IBM som drivkraft, der tvang de danske virksomheder ud på det globale marked - og den tidlige erfaring har givet et forspring som virksomhederne nyder godt af nu. Særligt mobiltelefonibranchen står internationalt over for en markant vækst de kommende år, og den vil i stigende grad smelte sammen med softwarebranchen: Dermed står den danske IT-sektor med store muligheder de kommende år. Danmarks styrke indenfor software og mobiltelefoni skyldes:! Tidlige danske erfaringer med mobiltelefoni og den nordjyske kompetenceklynge inden for mobiltelefoni har skabt et kreativt og dynamisk dansk miljø på mobiltelefoni-området.! Et højt dansk uddannelsesniveau og en tidlig internationalisering gør, at vi er i stand til at producere software til en internationalt konkurrencedygtig kvalitet.! Arbejdskraftens høje grad af selvstændighed og omstillingsparathed giver danskerne en højere produktivitet end vidensarbejdere i andre lande. Vidensøkonomiens internationale storspillere kommer til Danmark, fordi danskerne scorer højt på personlige og sociale kvalifikationer. De danske kompetencer er et godt udgangspunkt for fremtiden. Med en fokuseret erhvervspolitisk indsats og opblomstringen af nye styrkepositioner kan Danmark måske se frem til det helt store, nye industrieventyr. Danmarks særlige kompetencer inden for IT-sektoren er et centralt erhvervspolitisk spørgsmål, der hidtil ikke er blevet undersøgt i dybden. Der findes ikke tilgængeligt talmateriale, der kan give svaret. Erhvervsfremme Styrelsen offentliggør senere på året en bred under- Nr september

2 søgelse af, hvor dansk erhvervsliv har særlige styrker og kompetenceklynger. Styrelsen udfører for tiden også en særlig analyse af IT-erhvervets situation. Men indtil videre har styrelsen ikke noget bud på Danmarks særlige styrke på dette område. Mandag Morgen kigger i denne artikel nærmere på de spørgsmål. Artiklen bygger på interview med ledende medarbejdere i de danske afdelinger af 5 af verdens største IT-virksomheder: Nokia, Ericsson, Hewlett-Packard, Siemens og IBM. Inddragelse af brugerne giver lederposition En central nøgle til at forstå, hvad der er Danmarks særlige kompetencer inden for den nye økonomi, er multinationale virksomheder. Multinationale virksomheder kan i princippet vælge at placere deres aktiviteter, hvor som helst i verden. Når den enkelte virksomhed placerer aktiviteter, der er andet og mere end et lokalt salgskontor, sker det ikke af venskabelighed, men fordi man i det pågældende land kan få noget, man ikke kan få andre steder. For de virksomheder, Mandag Morgen har talt med, er det i høj grad mulighederne for brugerinddragelse, der gør Danmark til et attraktivt land. Fordi udbredelsen af mobiltelefoner er så høj i Danmark, kan vi hente en masse informationer om, hvad brugerne synes om vores produkter, siger Ib Byder, chef for Ericssons Global Product Centre. Centret har været placeret i Danmark siden 1998 og udvikler Ericssons produkter til det globale marked. Det er i dag af afgørende betydning for en virksomhed som Ericsson at være i tæt kontakt med brugerne. Der er meget stor forskel på, hvad en teenager og en familiefar vil have. I Danmark kan vi være i løbende dialog med de forskellige grupper af brugere. Det er en væsentlig grund til, at vi har lagt vores aktiviteter her i landet. Ib Byder har været ansat i Ericsson i tæt ved 30 år. De 21 har han tilbragt i udlandet. Efter han vendte tilbage til Danmark, har han været med til at bygge det globale produktcenter op. I dag står centret blandt andet for at udvikle de meget omtalte tredjegenerationsmobiltelefoner, der i fremtiden vil gøre det muligt for brugerne at se video, tv og - naturligvis - besøge world wide web mobilt. Undersøgelser af danske virksomheders inddragelse af samarbejdspartnere i forbindelse med innovation af nye produkter understøtter de udenlandske virksomheders vurdering. En international sammenligning af virksomhedskultur foretaget af European Institute for Business Ethics har tidligere vist, at ingen andre landes virksomheder benytter så mange informationskilder, som danske virksomheder gør, når de innoverer. Næsten 90 pct. af danske virksomheder er i kontakt med mindst seks forskellige partnere, mens 40 pct. er i kontakt med mindst fire forskellige partnere. I et land som Norge inddrager under 80 pct. af virksomhederne mindst fire partnere i deres innovation. Flere internet-eksperter siger, at netop evnen til at inddrage brugerne på alle niveauer i en virksomhed lige fra udvikling af produkterne til selve salget er en af de helt afgørende konkurrenceparametre i den nye økonomi. En af de førende eksperter inden for internet og den nye økonomi, David Siegel, der besøgte Danmark tidligere på året og har skrevet de to internationale bestsellere Creating Killer Web Sites og Futurize Your Enterprise, siger: Internettet giver mulighed for, at virksomheder kan inddrage forbrugerne direkte i tilpasningen og udviklingen af deres produkter og serviceydelser. Internettet forøger mulighederne for, at forbrugerne selv kan vælge, hvad de vil købe og i det hele taget bruge deres tid på. Virksomhederne bliver derfor nødt til at imødekomme forbrugerne, hvis de vil overleve i fremtiden. 2 Nr september 2000

3 Tabel 1: Der er udsigt til en eksplosiv udvikling i antallet af f.eks.netmobiltelefoner på verdensplan - og det er et produkt, hvor Danmark er med helt i front. Flere og flere på nettet Antal apparater i brug mio. kr Internet pc Net mobiltelefoner pct. brug i idtv Net tilgængelig PDA Note 1 : Ordforklaring: Mulighed for online-adgang over tv (TV-shop). Note 2 : Ordforklaring: Håndholdt adgang til nettet. Bedst kendte eksempel er Palm Pilot.. Kilde: Forrester Research. Mobiltelefoni: Danmarks lovende fremtid Den danske mobiltelefoni-industri er et fyrtårn i IT-branchen og et af de områder, hvor Danmark har en meget stærk position internationalt set. Mobilbranchen ser ud til at stå overfor et sandt boom de kommende år, vurderer internationale analysebureauer. I år 2004 vil flere bruge mobiltelefoner end PCer til at gå på nettet, vurderer amerikanske Forrester Research i en netop offentliggjort rapport, Driving Retail With Devices. Se tabel 1. Samme rapport viser, at værdien af indkøb foretaget over mobiltelefoner - såkaldt m- commerce - vil stige fra omkring 1 million euro i år til 5,2 milliarder euro i år Se tabel 2. En anden rapport offentligjort for nylig af analyseinstituttet Datamonitor viser, at markedet for hardware og software til brug for mobilhandel vil eksplodere i Europa over de kommende fem år. I alt vil markedet for software og hardware til mobilhandel være på omkring 4,8 milliarder euro i år 2005, og forbrugerne vil i alt købe varer for cirka 17 milliarder. euro i år 2005, viser Datamonitors undersøgelse. Undersøgelsen anslår, at Europa er 18 til 22 måneder foran USA inden for mobiltelefoni, og konkluderer, at der ikke er udsigt til at USA indhenter Europa lige med det første. Tilsammen bekræfter Forrester og Datamonitors forudsigelser en generel antagelse i IT-cirkler: Fremtiden er mobil. Det lover godt for Danmark, der i dag er førende i udviklingen af mobiltelefoni. Områder som Nordjylland og Sydhavnen i København tiltrækker sig i stigende grad de multinationale virksomheders opmærksomhed. Årsagerne til Danmarks styrke inden for mobiltelefoni skal findes tilbage i 1980 erne, hvor Danmark var et af de lande, der gik tidligst i gang med at udvikle mobiltelefonien. Firmaer som Dancall, Flextronix og AP Radio var med til at udvikle NMT-nettet, der tidligt gjorde det muligt at bruge mobiltelefoner på tværs af de skandinaviske landegrænser. Satsningen på mobiltelefoni trak internationale virksomheder som Phillips og Motorola til og gav de danske arbejdere en førende indsigt i mobilteknologien. I 1990 erne kom så virksomheder som Ericsson, Nokia og Siemens til Danmark. Nokia overtog i 1994 Phillips aktiviteter, og har siden haft et globalt udviklingscenter for mobiltelefoner placeret i København. Da vi kom til, var der en kritisk masse af folk, der var dygtige på mobilteknologiområdet, siger Peter Røpke, som er direktør for Nokias udviklingscenter for mobiltelefoner. For at det kunne lade sig gøre, var den tidlige danske start af kritisk betydning. Danskerne var jo involveret i mobiltelefoni, længe før det blev trendy andre steder. Nordjylland har længe været den ledende danske region på mobil-området og er i internationale sammenhænge det, embedsmænd i ErhvervsfremmeStyrelsen kalder en kompetenceklynge. En kompetenceklynge eksisterer, hvor en række virksomheder er samlet inden for et geografisk afgrænset område, har mange indbyrdes transaktioner og er på forkant internationalt. Koncentrationen af mobiltelefoni i Nordjylland har haft en positiv selvforstærkende effekt. I dag er der hele 27 forskellige mobilvirksomheder i området. Det er både lokale virksomheder og afdelinger af de store mobilgiganter Siemens, Nokia og Ericsson. Over de seneste seks år har området ifølge en opgørelse foretaget af Børsens Nyhedsmagasin i foråret haft en vækst på 37 pct., og der er blevet skabt i alt nye arbejdspladser. Senest oprettede Siemens den 1. maj i år Siemens Mobile Phones A/S, som overtog forsknings- og udviklingsaktiviteterne fra Bosch Telecom Danmark A/S. Siemens-gruppen i Danmark føjede dermed 350 medarbejdere til sin danske stab. Nr september

4 Tabel 2: Handel over internettet fra såvel pc som fra de nye m- handel-produkter - f.eks.den nye generation af mobiltelefoner - vil stige eksplosivt i de kommende fem år. Handel for milliarder Online-handel (retail), omsætning pr. apparattype mio. euro Internet pc pct. brug i Net mobiltelefoner idtv Net tilgængelig PDA ,02? Note 1 : Ordforklaring: Mulighed for online-adgang over tv (TV-shop). Note 2 : Ordforklaring: Håndholdt adgang til nettet. Bedst kendte eksempel er Palm Pilot.. Kilde: Forrester Research. Software: Tidlig internationalisering gav fordele Det, der tegner sig som Danmarks andet væsentlige styrkeområde, er software. Alle de internationale virksomheder, Mandag Morgen har talt med, har peget på denne del af ITsektoren som et klart dansk styrkeområde. I dag er en række internationale IT-virksomheder ved at opprioritere deres softwareudviklingsafdelinger i Danmark. For ti år siden var alle Siemens aktiviteter i Danmark fokuseret omkring hardware. Men nu er to tredjedele af vores aktiviteter baseret på softwareudvikling, siger Siemens danske underdirektør, Jens-Uffe Andersen. Dette billede går igen hos IBM Danmark. De ansatte i IBMs lokaler i Lyngby bruger omtrent en tredjedel af deres ressourcer på at udvikle software til det internationale marked. I 1999 investerede IBM i Danmark således ca. 300 millioner kroner på software-udvikling i Lyngby. IBM har tidligere været i tæt samarbejde med danske succeshistorier som Navision og Damgaard, som begge har specialiseret sig i at udvikle softwareløsninger til økonomistyring. Det samarbejde resulterede i, at de to danske virksomheder tidligt kom ud på det globale marked. Denne tidlige internationalisering blev i høj grad drevet af IBM, der nærmest tvang de danske virksomheder ud på det globale marked. Det var afgørende for Danmarks nuværende position på softwareområdet, siger den ledende europæiske softwareekspert i det anerkendte internationale analyseinstitut International Data Corporation, Anne-Lise Wang. Hvis man i dag sammenligner os med andre lande på samme størrelse, er vi de eneste, der er så stærke internationalt. Mobiltelefoni møder software De to danske styrkeområder har gode fremtidsudsigter hver for sig. Men de rigtig store muligheder ligger måske i at få de to områder integreret med hinanden. Når vi i stigende grad begynder at gå på nettet via vores mobiltelefoner, bliver det stadigt vigtigere at der udvikles software, der passer til mobiltelefonerne, siger Peter Røpke fra Nokia. Dette betyder, at virksomhederne i Danmark kan udnytte samspillet mellem de to ressourceområder. Morten Kyng, der er direktør i Center for Dansk IT-forskning, mener, at danske virksomheder står særlig stærkt inden for det såkaldte objektorienteret software (på engelsk: persuasive computing), som ifølge Kyng er ved at blive det førende paradigme inden for softwareindustrien. Allerede i dag er udviklingen i fuld sving. Forleden lancerede Nokia en ny model mobiltelefon, 3310 eren eren er en efterfølger til Nokias ovenud succesfulde model, 3210, og den er udviklet fra bunden i Danmark. Det særlige ved model 3310 er, at den er målrettet mod brugerorienteret personalisering. Som en del af Nokias Expression -serie, kan den enkelte bruger tilpasse telefonen individuelle behov. Det har krævet en del softwareudvikling at få telefonen til at kunne det, vi gerne ville, siger Peter Røpke fra Nokia. I udviklingen af denne software har Nokia nydt godt af placeringen i København, hvor der har været nogle dygtige partnere, vi kunne samarbejde med. Selvstændighed og nysgerrighed tiltrækker de store Udover brugerinddragelsen, der har tiltrukket software- og mobiltelefonibranchen, fremhæver ledelsen i de største IT-virksomheder, at den danske IT-branche er meget omstillingsparat. Danskerne sætter spørgsmålstegn ved autoriteterne, har en åbenhed over for nye måder at gøre tingene på og fungerer selvstændigt på arbejdpladsen. 4 Nr september 2000

5 Hvis man sammenligner danskerne med andre folkeslag, er vi langt mere effektive, siger Ib Byder fra Ericsson. Andre steder skal man skrive direktiver, hvis man vil have folk til at lave noget, men danskerne er gode til at sætte sig selv i gang. Det betyder meget for en virksomhed, der lever af, at folk tænker sig om. Hos IBM har underdirektør Kim Østrup gennem mange år været med til at opbygge udviklingsaktiviteterne i Danmark: Når vi skal argumentere for, at IBM internationalt skal satse på Danmark, så peger vi på helhedsindtrykket, siger Østrup, der fremhæver især, at danskerne er veluddannede, servicemindede og effektive, og at vi har en veludbygget offentlig sektor. Hvis man bare ser på det danske skatteniveau, når man skal placere en ny international aktivitet, er man ude af landet hurtigere, end man kan tælle til tre. Men det er vigtigt at se på det store billede, siger han. Rapporten A New Economy?, som OECD udsendte denne sommer, understøtter de internationale virksomheders argumenter om, at danskerne er effektive sammenlignet med vidensarbejderne i andre lande. OECD fremhæver Danmark som et af de lande, hvor den såkaldte multifaktor-produktivitet (MFP) har været overraskende høj gennem slutningen af 1990 erne. MFP henviser til forhold som organisationsformer og evnen til at lære, og Danmark blev i OECD placeret som det land, der havde haft den tredjehøjeste vækst. I lande som for eksempel Tyskland, hvor MFP har været lav, har væksten primært været drevet af et øget kapitalapparat. Danskerne derimod har været i stand til at omsætte deres nysgerrighed til et højere produktivitetsniveau. Succes kræver politisk fokus Den erhvervspolitiske lære af den danske succes inden for software og mobiltelefoni er, at det giver pote at opbygge deciderede kompetenceområder, men at det tager tid og kræver politisk fokusering. Lars Krull, der er direktør i BankInvest og dagligt sidder og vurderer, hvor der er succespotentiale for danske virksomheder, siger: Hvis man gerne vil have flere kompetenceområder i Danmark, så må man skabe det. Men det kræver både politisk vilje og tålmodighed. Det, der er sket i Ålborg inden for mobiltelefoni, er et resultat af en udvikling, der har fundet sted over en årrække, hvor virksomheder i samarbejde med Aalborg Universitet har fået opbygget en ekspertise inden for et særligt område. Det kan man også gøre andre steder, men det tager tid. Krull, der er Formand for Dansk Ventureforening, siger, at det bedste, man erhvervspolitisk kan gøre for at fremme kompetenceområder, er at kombinere en fokusering af forskningsuddannelses-indsatsen med støtte i tidlige faser af virksomheders udvikling. Hvis man kobler en fokuseret uddannelsesindsats, med offentlig støtte til opstartsvirksomheder i en meget tidlig fase af produktudviklingen, hvor den private kapital endnu ikke er villig til at gå ind, så tror jeg, man vil kunne opnå rigtig store resultater, siger Krull, der fremhæver Handelshøjskolen i Københavns indsats inden for e-commerce som et eksempel på en uddannelsesindsats, der vil give afkast, hvis man formår at fastholde indsatsen de næste fem år. Danmark kan komme helt til tops. Udfordringen de kommende år for den danske IT-sektor bliver at fastholde styrkepositionerne inden for mobiltelefoni og software, samtidig med at der bliver skabt nye høj-vækst- og kompetenceområder. Det vil for alvor kunne bringe Danmark på højde med de førende ITlande. Et af de områder, der er godt på vej til at blive et styrkeområde, er de såkaldte fiberoptiske netværkskomponenter, der kan få kommunikation til at glide hurtigere.10 milliarder kroner-salget af virksomheden Giga - der opererer inden for dette område - til amerikanske Intel viste, at Danmark kan gøre sig inden for denne branche. Og inden for de seneste uger har først NKT åbnet en ny højteknologisk fabrik, Ionas, og derefter annoncerede Intel, at virksomheden flytter dele af sin produktion til Danmark. Tilsammen har de to begivenheder vist, at Danmark er ved at få opbygget en ny styrkeposition inden for produktion af højmoderne chips. Det særlig interessante ved den fiberoptiske chipbranche er, at der indgår decideret produktion. Generelt er den danske IT-branche ellers kendetegnet ved i lille omfang selv at fremstille produkter. NKT er en af de få danske IT-virksomheder, som har haft stor international gennemslagskraft med decideret IT-produktion i Danmark. Og ifølge NKTs kommende forskningsdirektør Ove Poulsen, så skal der egentlig produktion til, hvis Danmark skal opleve det helt store industrielle boom inden for IT-sektoren: Nr september

6 Vi er gode til rigtig meget i Danmark, og jeg tror, vi har muligheden for et nyt industrieventyr, men det kræver, at vi kommer mere i gang med egentlig produktion. Det gælder om at få skabt nogle højteknologiske produkter, der kan masseproduceres, og som der er en kritisk efterspørgsel efter. Det er dér, de virkelig store eksportindtægter - og de mange arbejdspladser - er at finde. De klassisk producerende virksomheder vil ikke blive mindre vigtige de kommende år, de vil bare producere noget helt andet og på et helt andet teknologisk niveau end tidligere, siger Ove Poulsen og nævner, hvordan produktionen af kommunikationsinfrastruktur vil smelte sammen med produktionen inden for bio-medico-industrien. Kan Danmark for alvor komme med på den vogn - og det kan vi, hvis vi satser - så er der næsten uanede muligheder. Det handler som i klassisk økonomi om at kunne masseproducere noget med så stor efterspørgsel, at kunderne kommer til dig i stedet for, at du skal komme til dem. Andreas Wester Hansen Rasmus Bech Hansen 6 Nr september 2000

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob

Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob Hvis vi tror, vi skal leve af vidensjob i fremtiden, kan vi tage fejl. 6 ud af 10 direktører i Danmarks største industrivirksomheder mener, at vidensjobbene

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

FREMTIDENS GIGANTER - hvordan skaber vi fremtidens store industrivirksomheder i Danmark?

FREMTIDENS GIGANTER - hvordan skaber vi fremtidens store industrivirksomheder i Danmark? FREMTIDENS GIGANTER - hvordan skaber vi fremtidens store industrivirksomheder i Danmark? Vice President, Chemicals, R&D, Martin Skov Skjøth-Rasmussen, Haldor Topsøe A/S 1 Hovedanbefalinger Til universiteterne

Læs mere

INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER. ErhvervsCamp 20. august 2015

INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER. ErhvervsCamp 20. august 2015 INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER ErhvervsCamp 20. august 2015 HVEM ER VORES MEDLEMMER? 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Regioner 5 5 5 5 5 4 Kommuner: 31 31 35 35 35 38 Erhvervsråd: 10 8 7 5 4 4 Ministerier:

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

FAKTAARK. Faktaark om udvalgte styrker og udfordringer fra Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2019

FAKTAARK. Faktaark om udvalgte styrker og udfordringer fra Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2019 FAKTAARK 17. februar 19 Faktaark om udvalgte styrker og udfordringer fra Redegørelse om Danmarks digitale vækst 19 Digital førsteplads i Europa Overordnet set har Danmark fortsat en digital førsteplads

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Maritimt Brancheudviklingscenter

Maritimt Brancheudviklingscenter 1(5) Projektrapport 2013-05-06 Anne Sofie Rønne Erhvervshus Nord Maritimt Brancheudviklingscenter Baggrund Etablering af det maritime brancheudviklingscenter udspringer af en række lokale forhold så som

Læs mere

EOT Robotindustriensom. styrkeposition

EOT Robotindustriensom. styrkeposition EOT 090519 Robotindustriensom dansk styrkeposition World-leading robotics centre Odense Robotics is a global leader in industrial robots and automation. - Cobots invented here - Innovation in mobile robots

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Analysen omhandler kun erhvervslivets innovation, forskning og udvikling, og den offentlige sektor er derfor udeladt.

Analysen omhandler kun erhvervslivets innovation, forskning og udvikling, og den offentlige sektor er derfor udeladt. VIDEN OG INNOVATION I NORDJYLLAND INDLEDNING Forskning, udvikling og innovation er en vigtig drivkraft for vækst og beskæftigelse. Ny viden og idéer kan omsættes til kommerciel værdi for både virksomheden

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE DISPOSITION Hvad er Aftercare? Analyser Segmentering Målsætninger for arbejdet Få større resultater Hvordan kan jeg komme i gang mandag morgen? 2 AFTERCARE HVAD ER

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri ELCOR SKAGEN A/S er en elektro-teknisk virksomhed som designer og producerer kontrol- og fordelingstavler til førende industrier i verden med den

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

Porters nye budskab til erhvervslederne

Porters nye budskab til erhvervslederne Porters nye budskab til erhvervslederne Harvard-professor Michael Porter, en af verdens førende vækststrateger, opfordrer erhvervslederne til at engagere sig mere direkte i samfundsudviklingen. Politikerne

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Nu starter vi arbejdet med klyngerne

Nu starter vi arbejdet med klyngerne Nu starter vi arbejdet med klyngerne Lidt om klyngebegrebet Lidt om klyngebegrebet Jens Oluf Bruun Pedersen Den moderne økonomis fader Alfred Marshall 1890 England Han bemærker at tekstilindustrien ikke

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber

1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber 1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber 1 Budskabs-kæden Præmis Hovedbudskaber Argumenter Defensives Q&A 2 Præmis Danmark mister konkurrenceevne og taber derfor produktionsarbejdspladser.

Læs mere

VÆKSTKULTUR PÅ AARHUSIANSK. Realdania Erhvervsforum 19. marts 2015

VÆKSTKULTUR PÅ AARHUSIANSK. Realdania Erhvervsforum 19. marts 2015 VÆKSTKULTUR PÅ AARHUSIANSK Realdania Erhvervsforum 19. marts 2015 1 2 JO HØJERE UDDANNELSESNIVEAU, DESTO STØRRE VELSTAND. Værdiskabelse i kommunens erhvervsliv, 2007 (i 1000 kr.) 450 400 De byer der vinder,

Læs mere

Udfordringer og muligheder for nordjysk erhvervsliv de kommende år. v/ Lars Erik Jønsson Adm. Direktør, Erhvervshus Nordjylland

Udfordringer og muligheder for nordjysk erhvervsliv de kommende år. v/ Lars Erik Jønsson Adm. Direktør, Erhvervshus Nordjylland Udfordringer og muligheder for nordjysk erhvervsliv de kommende år v/ Lars Erik Jønsson Adm. Direktør, Erhvervshus Nordjylland Specialiseret vejledning til alle nordjyske virksomheder Virksomheder modtager

Læs mere

Juni Analysekonsulent i Djøf Kathrine Marie Skou Brandt på Hovedresultaterne er:... 1

Juni Analysekonsulent i Djøf Kathrine Marie Skou Brandt på Hovedresultaterne er:... 1 Juni 213 Meget store forskelle i danske virksomheders evne til at skabe værdi Dette faktaark viser resultaterne fra en analyse, der er offentliggjort i Djøfs analysebrev DeFacto 12. juni 213.Se www.djoef.dk/defacto.

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Fremtidens danske giganter - baggrundsanalyse. ATV-konference 9. juni 2017

Fremtidens danske giganter - baggrundsanalyse. ATV-konference 9. juni 2017 Fremtidens danske giganter - baggrundsanalyse ATV-konference 9. juni 2017 1 Indhold 1) Afgrænsning og karakteristik af det industrielle vækstlag 2) Vækst starter hos ledelsen 3) Strategisk innovation i

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne i industrien ser positivt på globalisering

Tillidsrepræsentanterne i industrien ser positivt på globalisering ØKONOMISK ANALYSE. september 8 Tillidsrepræsentanterne i industrien ser positivt på globalisering Tre ud af fire tillidsrepræsentanter i industrien er helt eller delvist enig i, at globalisering samlet

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2018 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2017 foretog Vækstfonden 804 medfinansieringer, og har siden 1992

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

ROBOTINDUSTRIENS ANBEFALINGER 2019

ROBOTINDUSTRIENS ANBEFALINGER 2019 ROBOTINDUSTRIENS ANBEFALINGER 2019 En vækstskabende robotindustri 5 konkrete tiltag kan beskæftige 25.000 i 2025 i robotindustrien De sidste 20 år er det lykkedes at gøre Danmark til en af verdens førende

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER CRT 13. NOVEMBER 2015 REG LAB REG LAB = REGIONAL LÆRING, ANALYSE OG BEST PRACTICE. ET MEDLEMSBASERET LABORATORIUM DER INDSAMLER, UDVIKLER OG FORMIDLER GOD PRAKSIS INDEN FOR

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

4 Godt arbejde er centralt

4 Godt arbejde er centralt 4 Godt arbejde er centralt Medarbejdernes gode arbejde er det, der muliggør udvikling i virksomhederne. Cevea har i gentagende analyser påpeget, at gode virksomheder klarer sig bedre end deres konkurrenter

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

RÅDGIVER- BRANCHEN. - En branche i vækst og udvikling

RÅDGIVER- BRANCHEN. - En branche i vækst og udvikling RÅDGIVER- 2019 BRANCHEN - En branche i vækst og udvikling INDHOLDSFORTEGNELSE OM DI RÅDGIVERNE... 1 RÅDGIVERBRANCHEN ER MIDTPUNKT I EN RIVENDE UDVIKLING... 2 RÅDGIVERBRANCHEN I DANMARK ER GANSKE MARKANT...

Læs mere

Diskussionsoplæg: Globale onlineplatforme

Diskussionsoplæg: Globale onlineplatforme Diskussionsoplæg: Globale onlineplatforme og effektiv konkurrence Disruptionrådets sekretariat September 2018 De store globale onlineplatforme er uomgængelige handelspartnere for mange virksomheder verden

Læs mere

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik Oplev forskellen! HVEM ER SCHMIDT? Schmidt er Europas største køkkenkæde med mere end 700 franchisebutikker. Schmidt er en del af den franske

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere