Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sport - adgangsbegrænsning - medhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sport - adgangsbegrænsning - medhold"

Transkript

1 KEN nr 9038 af 05/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2020 Ministerium: Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sport - adgangsbegrænsning - medhold J.nr En pige blev afvist fra fortsat at deltage i fodboldtræning på et U8-hold. Pigen oplyste, at hun havde fået at vide, at hun ikke længere måtte træne, fordi hun er en pige, og at klubben ikke satsede på piger. Klubben, der ikke bestred udtalelsen, havde ikke løftet bevisbyrden for, at pigen ikke var blevet forskelsbehandlet på grund af køn. Pigen fik derfor medhold og en godtgørelse på kr. Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager blev afvist fra fodboldtræning. Ligebehandlingsnævnets afgørelse Det var i strid med ligestillingsloven, at klager blev afvist fra fodboldtræning. Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på kr. med procesrente fra den 28. juni 2018, hvor klagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Sagsfremstilling Der er klaget over, at klager, der er pige, blev afvist fra deltagelse i fodboldtræning på U8-holdet i den indklagede klub. Klager og tre veninder mødte den 25. juni 2018 omklædte til fodboldtræning på U8-holdet i indklagede boldklub. Ifølge klagers oplysninger blev pigerne kontaktet af en konsulent fra indklagede boldklub, som udtalte: "Pigerne må godt træne med i dag, og de må også godt komme til sidste træning på onsdag, men de skal ikke komme igen efter sommerferien." Ifølge klager, svarede konsulenten desuden til klagers spørgsmål om der ikke trænede piger i klubben: "Nej, det gør der ikke, for [indklagede] satser ikke på piger." 1

2 Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 28. juni Af referat fra indklagedes bestyrelsesmøde den 13. marts 2017 fremgår blandt andet: Vi har på forespørgsel understreget, at piger på fx U6 gerne må deltage på drengeholdene. Af udskrift fra indklagedes hjemmeside af 27. juni 2018 fremgår: [Indklagede] har i de seneste dage fået mange henvendelser fra forældre og nysgerrige, der undrer sig over, at det på [tv-station] er blevet fremstillet således, at [indklagede] ikke ønsker pige-spillere fodboldhold. Sådan forholder sagen sig ikke, og derfor er det vigtigt for os at pointere, at piger er meget velkomne i [indklagede]. [Indklagede] er en klub for alle. Men [indklagede] er også en klub, der sætter det meget højt, at hver enkelt spiller får den bedst mulige oplevelse af at spille fodbold. Uanset om det er drenge eller piger, om det eller ungdomsspillere og om det er elitespillere eller breddespillere, føler vi et stort ansvar for at få spillerne til at føle sig godt tilrette, og for at hjælpe spillerne til at få den bedst mulige sport oplevelse ud af fodbolden, så de også vil fortsætte med at være en del af vores elskede sport i mange år fremover. I forbindelse med Indslaget i [tv-station] gjorde [indklagede] det klart, at piger er meget velkomne I [indklagede], men at vi samtidig lader pigerne og deres forældre forstå, at der findes bedre forhold i andre klubb ikke alle budskaberne, der er blevet taget med i indslaget, og derfor føler vi behov for at præcisere vores holdninger. - Drenge og piger kan sagtens spille fodbold sammen indtil en vis aldersgruppe, og det er de meget velkomne til at gøre i [indklagede]. Hvis vi har givet anledning til en anden opfattelse, så skal vi være beklage det. En stor del af det at spille fodbold handler også om det sociale, og i og med at vi ikke kan tilbyde omklædningsfaciliteter til piger, fortæller vi pigerne og deres forældre, når de øn hos os, hvordan forholdene er, for vi ønsker ikke at skuffe nogen, når de først har betalt deres kontingent. Hvis de alligevel ønsker at melde sig ind hos os, er de meget velkomne til dette, mer overveje, om deres piger får en bedre oplevelse både på det sportslige og sociale, hvis de vælger en klub, der har rene pigehold, siger formanden for [indklagedes] Amatørafdeling, [ ]. Microkonsulent i [indklagede], [ ], uddyber: - Der skal være plads til alle i [indklagede], og når vi forhåbentlig får faciliteter til det, vil vi rigtig gerne begynde at oprette pigehold. Når vi bliver kontaktet af piger og deres forældre, der gerne vil meld, fortæller vi dem ærligt, at vi ikke kan tilbyde dem omklædningsfaciliteter. Det kan sagtens lade sig gøre, at de møder omklædte til træning og træner sammen med deres jævnaldrende drenge 2

3 velkomne til. De skal blot være klar over, at de går glip af den sociale del, der foregår i et omklædningsrum, og at de i løbet af nogle år får behov for at kunne klæde om før og efter træning. N ikke giver mulighed for dette, vil pigerne formentlig enten stoppe med at spille fodbold - eller skulle finde en anden klub, siger [indklagedes microkonsulent] og fortsætter: - Det vil være synd hvis fodboldinteressen skal knækkes af den grund, ligesom vi vil være kede af, at de gode kammeratskaber, som børn i den alder knytter, skal brydes, fordi pigerne finder d søge til en anden klub. Derfor anbefaler vi pigerne og deres forældre, at de overvejer nøje, om det vil være en fordel at melde sig ind hos en af vores mange samarbejdsklubber, der tilbyder n Hvis de stadig ønsker at spille i [indklagede], så er de meget velkomne, men vi vil bare være ærlige og præcise fra start, så pigerne ved, hvad de går ind til, inden de melder sig ind. [indklagede] har p.t. godt 900 medlemmer og 8 omklædningsrum i [ ]. Parternes bemærkninger Klager gør gældende, at hun er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Klager fik ingen saglig begrundelse for, hvorfor piger og drenge ikke skulle kunne træne sammen til års alderen, og det undrer klager, at der kan være en sådan holdning i en boldklub, der ellers bl.a. slår på mangfoldig og at være for alle. Efterfølgende har indklagedes bestyrelsesformand på klubbens hjemmeside beklaget konsulentens udtalelse, og samtidigt oplyst, at piger bliver valgt fra pga. manglende omklædningsfaciliteter, samt at de har så mange medlemmer, at de ikke kan tilbyde kvindehold eller kvindeomklædningsfaciliteter. Det undrer klager, at kvinder og mænd ikke kan bruge de samme faciliteter om end ikke samtidigt. I øvrigt møder alle - både drenge og piger omklædt til årsalderen, ofte også til kampe. Hvis indklagede har skaffet sig så mange medlemmer, at de ikke kan tilbyde de rette faciliteter, må indklagede begrænse medlemstallet, udregne hvor mange spillere, der er plads til på hver årgang og lade tilmeldingen foregå uafhængigt af køn. Indklagedes bemærkninger stemmer ikke overens med indklagedes praksis, idet klager blev afvist pga. køn. Indklagedes efterfølgende bemærkninger ændrer ikke herpå. Indklagede, at afviser diskrimination på grund af køn. Indklagede er en klub for alle, som tilbyder fodbold og ikke mindst gode oplevelser til både drenge og piger. Indklagede sætter det højt, at alle spillere får den bedst mulige oplevelse på bredde- eller eliteniveau, så de i fremtiden kan fortsætte med at dyrke fodbold. 3

4 Drenge og piger kan sagtens spille fodbold sammen til en vis aldersgruppe, og det er de meget velkomne til at gøre hos indklagede. Indklagede henviser i den forbindelse til fremlagte referater fra bestyrelsesmøder, hvori indklagedes holdning afspejles, samt til udskrift fra klubbens hjemmeside af 27. juni 2018, hvor indklagede holdning uddybes. Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligestilling af kvinder og mænd (ligestillingsloven). Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden. Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Klager har oplyst, at hun og tre veninder blev afvist fra at deltage i fodboldtræning efter sommerferien med henvisning til deres køn. Afvisningen fandt sted den 25. juni 2018 om eftermiddagen, hvor klager og de tre veninder var mødt til fodboldtræning på U8-holdet i indklagede boldklub. Klagen blev indbragt for nævnet den 28. juni Nævnet vurderer herefter og ud fra sagens oplysninger i øvrigt, at klager har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at hun har været udsat for forskelsbehandling på grund af sit køn. Det er herefter indklagede, der skal bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Indklagede har ikke bestridt, at klager den 25. juni 2018 blev afvist fra fortsat deltagelse i fodboldtræning med henvisning til klagers køn. Nævnet finder i øvrigt, at indklagede med sine generelle oplysninger ikke har løftet bevisbyrden for, at klager ikke blev udsat for forskelsbehandling af indklagedes konsulent. Klager får derfor medhold i klagen. Godtgørelse Klager tilkendes en godtgørelse, der skønsmæssigt passende kan fastsættes til kr. Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse. 4

5 Indklagede skal herefter betale kr. til klager med procesrente fra den 28. juni 2018, hvor sagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage. Retsregler Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser: Lov om Ligebehandlingsnævnet 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, om nævnets kompetence 9, stk. 1, om klagebehandling 12, stk. 1 og 2, om klagebehandling Ligestillingsloven 1 a, om lovens anvendelsesområde 2, stk. 1-3, om forbud mod forskelsbehandling 2, stk. 4, om bevisbyrde 3 c, om godtgørelse < > 5

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - sprog - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - sprog - ej medhold KEN nr 9108 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-6811-10239 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - uddannelse - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - uddannelse - ej medhold KEN nr 9486 af 23/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: 19-18129 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - sagsbehandling - kommuner - medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - sagsbehandling - kommuner - medhold KEN nr 9501 af 13/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2019 Ministerium: Journalnummer: 2500166-09 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - kommuner - medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - kommuner - medhold KEN nr 9759 af 12/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. marts 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-6810-14030 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - etnisk oprindel - køn - ansættelse - medhold - parts- og vidneforklaring

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - etnisk oprindel - køn - ansættelse - medhold - parts- og vidneforklaring KEN nr 10131 af 21/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-6810-02947 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - social oprindelse - ansættelse - medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - social oprindelse - ansættelse - medhold KEN nr 10424 af 30/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2019 Ministerium: Journalnummer: 2500009-11 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - national oprindelse - ansættelse - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - national oprindelse - ansættelse - ej medhold KEN nr 9730 af 09/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: 18-22796 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kompetence - fagretlig - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kompetence - fagretlig - ej medhold KEN nr 9543 af 08/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100565-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - afskedigelse efter orlov - arbejdsvilkår - ej medhold - ligeløn - medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - afskedigelse efter orlov - arbejdsvilkår - ej medhold - ligeløn - medhold AFG nr 10764 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2019 Ministerium: Journalnummer: 2500259-10 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt T A L E 23.08.2016 J.nr. 2016-4514 Ministerens tale ved samråd den 1. september 2016 om spørgsmål stillet ved jobsamtaler

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om politisk anskuelse - afskedigelse - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om politisk anskuelse - afskedigelse - ej medhold KEN nr 10892 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100086-13 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ligeløn - medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ligeløn - medhold KEN nr 10084 af 11/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2019 Ministerium: Journalnummer: 2500019-09 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) LBK nr 1678 af 19/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 2013-967

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kommuner - chikane - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kommuner - chikane - ej medhold KEN nr 10043 af 27/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2013-6810-09250 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 156 af 22/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2018-5945 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - parts- og vidneforklaringer

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - parts- og vidneforklaringer KEN nr 10313 af 10/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100199-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold KEN nr 10191 af 10/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100273-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Afgørelse nr. 18/2003. truffet af Ligestillingsnævnet den 26. november 2003

Afgørelse nr. 18/2003. truffet af Ligestillingsnævnet den 26. november 2003 Ligestillingsnævnet Afgørelse nr. 18/2003 truffet af Ligestillingsnævnet den 26. november 2003 Ligestillingsnævnet Skindergade 38, 2 1159 København K Tlf. 3392 3311 Fax. 3391 3115 E-mail naevn@lige.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - parts og vidneforklaringer

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - parts og vidneforklaringer KEN nr 9141 af 18/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-6810-09584 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ej handicap - afskedigelse - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ej handicap - afskedigelse - ej medhold KEN nr 9854 af 28/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100310-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - national oprindelse - handicap - uanset handicap - afskedigelse - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - national oprindelse - handicap - uanset handicap - afskedigelse - ej medhold KEN nr 9880 af 13/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2018 Ministerium: Journalnummer: 7100607-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - arbejdsvilkår - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - arbejdsvilkår - ej medhold KEN nr 10250 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100600-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich)

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich) Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DSB (advokat Morten Ulrich) Uoverensstemmelsen i sagen drejer sig om, hvorvidt DSB har

Læs mere

København, den 11. februar 2010 J.nr

København, den 11. februar 2010 J.nr København, den 11. februar 2010 J.nr. 2009-02-0973 LNJ/NNI 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A, (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) LBK nr 645 af 08/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0006834 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Er det diskrimination O M

Er det diskrimination O M Er det diskrimination T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelser baseret på en delvist fiktiv case om diskrimination af personer med funktionsnedsættelse ved et restaurantbesøg. Efterfølgende arbejdes

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Ikke-diskrimination og ligebehandling med udgangspunkt i ligestilling af kvinder og mænd. 30. oktober 2017

Ikke-diskrimination og ligebehandling med udgangspunkt i ligestilling af kvinder og mænd. 30. oktober 2017 Ikke-diskrimination og ligebehandling med udgangspunkt i ligestilling af kvinder og mænd 30. oktober 2017 HVILKE UDFORDRINGER NÆVNER RAPPORTEN? Der er færre mænd end kvinder på pædagoguddannelsen og få

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem kvinder og mænd ved ansættelse som præster i den danske folkekirke

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem kvinder og mænd ved ansættelse som præster i den danske folkekirke 2007/2 BSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. februar 2008 af Lone Dybkjær (RV), Bente Dahl (RV), Niels Helveg Petersen (RV) og Margrethe

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - kommuner - ej handicap - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - kommuner - ej handicap - ej medhold KEN nr 11221 af 21/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-6810-57850 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - afskedigelse - ansættelse - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - afskedigelse - ansættelse - ej medhold KEN nr 9782 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-6810-37019 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: 18-88

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: 18-88 AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: 18-88 Klager: NN Indklagede: Fullrate A/S Telegade 2, bygn. 4 2630 Taastrup Danmark CVR: 14773908 Klagetema: Mobil Aftaleforhold Uanmodet levering Uanmodet henvendelse

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - medhold KEN nr 10475 af 01/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: 2500110-10 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15 AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15 Klager: NN Indklagede: YouSee A/S Teglholmsgade 1 0900 København C CVR: 14 77 39 08 Klagetema: Mobil aftaleforhold aftaleindgåelse - opsigelse Nævnets sammensætning:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

MSI Research. har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister på området.

MSI Research. har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister på området. Trænerundersøgelse MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister på området. I dag er vi derfor blandt de foretrukne

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 14. april 2015 kl. 18.30 i Caféen Tilstedeværende:, Henrik, Lau, Peskho,, Fraværende: Kirsten, Stig. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvar Deadline:

Læs mere

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indbringelse af sager for Ligebehandlingsnævnet samt formandsafgørelser

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - stillingsopslag - medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - stillingsopslag - medhold KEN nr 10277 af 11/11/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: 2500008-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn og handicap - afskedigelse efter orlov - er handicap - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn og handicap - afskedigelse efter orlov - er handicap - ej medhold KEN nr 10896 af 19/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2013-6810-27304 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over kønsdiskriminerende reklame for Fitness World vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over kønsdiskriminerende reklame for Fitness World vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 25. februar 2014 Sagsnr. 2014-001065 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Engagement og ansvarlighed

Engagement og ansvarlighed årsplan 01-016 Værdier Det der bestemmer og motiverer vores holdninger, handlinger og vurderinger Glæde og mod Rummelighed og respekt Engagement og ansvarlighed Mission Formålsbeskrivelse - hvad vi vil

Læs mere

Undersøgelse af frivillige

Undersøgelse af frivillige Undersøgelse af frivillige MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister på området. I dag er vi derfor blandt de foretrukne

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 41 - Bilag 7 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Den 29. januar 2007 J.nr. 3947.274 [24.TEL.OTN] MR/ck DSI s høringssvar til høring

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde for et dødsbo en andelsbolig til salg, som klagerne var interessere i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde for et dødsbo en andelsbolig til salg, som klagerne var interessere i at købe. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben Høyrup Reventlowsvej 11 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 12. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0339 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold KEN nr 9826 af 22/02/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100097-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ligeløn - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ligeløn - ej medhold KEN nr 10195 af 27/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100364-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Den sendte indklagede en oversigt over manglende betalinger med et indbetalingskort på 8.522,53 kr. (bilag 2).

Den sendte indklagede en oversigt over manglende betalinger med et indbetalingskort på 8.522,53 kr. (bilag 2). 2 SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 27.12.2004-19.05.2006. Påklaget beløb: 8.522,53 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 23. maj 2006. Energiselskabet truffet afgørelse i

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - uanset handicap - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - uanset handicap - ej medhold KEN nr 9988 af 11/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-6810-37967 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19 UNGDOMS FODBOLD U13 - U19 Samspil og relationer 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Ungdomsfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Cases og handlemuligheder

Cases og handlemuligheder Den svære samtale Cases og handlemuligheder Der er 9 cases og du skal vælge dem, der er mest relevante for den pågældende klasse. Cases: 1. Ligestilling 2. Beskyttelse af privatlivet 3. Religionsfrihed

Læs mere

Inden Advokatrådet kommenterer de to nævnte forhold, er der dog anledning til at knytte et par generelle bemærkninger til lovforslaget.

Inden Advokatrådet kommenterer de to nævnte forhold, er der dog anledning til at knytte et par generelle bemærkninger til lovforslaget. Advokatrådet ADVOKAT SAMFUNDET Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 I 061 København K bm@bm.dk + mll@bm.dk + ksw@bm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 8. april 2015 SAGSNR.:

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020048 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010 K E N D E L S E VKAREN ApS (advokat Niels Eriksen, Odense) mod Odense Kommune (advokat Majse

Læs mere

Lige i natten. - En pjece om et fair natteliv uden diskrimination

Lige i natten. - En pjece om et fair natteliv uden diskrimination Lige i natten - En pjece om et fair natteliv uden diskrimination Lige i natten - En pjece om et fair natteliv uden diskrimination Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2018 Publikationen kan frit

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

MSI Research. har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister på området.

MSI Research. har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister på området. Trænerundersøgelse MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister på området. I dag er vi derfor blandt de foretrukne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Universitets- og

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0163 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved DSB Klagen vedrører: Rejsetidsgaranti-beregning Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

Tidligere medlemmer af børsnoteret selskabs ledelse havde ret til aktindsigt i advokattilsynsrapport.

Tidligere medlemmer af børsnoteret selskabs ledelse havde ret til aktindsigt i advokattilsynsrapport. Kendelse af 4. juni 1996. 94-69.159. Tidligere medlemmer af børsnoteret selskabs ledelse havde ret til aktindsigt i advokattilsynsrapport. Lov om Københavns Fondsbørs 16, stk. 1. Forvaltningslovens 10

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

N Y H E D S B R E V 02/2018

N Y H E D S B R E V 02/2018 VEJLE BOLDKLUB Hellumvej 9 7100 Vejle CVR nr. 68046718 N Y H E D S B R E V 02/2018 Information fra bestyrelsesformanden Kære læsere Det er med stor glæde, at vi kan dele nyheden om, at etableringen af

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold KEN nr 10206 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100481-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren]

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren] Kendelse afsagt den 10. august 2017 Sag nr. 17-70-01170 Ekstra Bladet mod [Moren] og [Stedsøsteren] Ekstra Bladet har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01059, [Moren] og [Stedsøsteren]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) Fagligt Fælles Forbund (3F) Byggegruppen. (Jacob Scavenius) mod. Dansk Byggeri for Dansk Tagteknik A/S

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) Fagligt Fælles Forbund (3F) Byggegruppen. (Jacob Scavenius) mod. Dansk Byggeri for Dansk Tagteknik A/S OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV2019.0039) Fagligt Fælles Forbund (3F) Byggegruppen (Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Dansk Tagteknik A/S (Anne Gausland) Afsagt den 7. maj 2019 2 1. Indledning

Læs mere

Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Garverigrunden

Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Garverigrunden UDT nr 9008 af 27/03/2002 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, j.nr. 2001/1078/701-1 Senere ændringer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 K E N D E L S E Sømændenes Forbund i Danmark (selv) mod 1. Nordjyllands Amt 2. Læsø Kommune (advokat Karl

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag VEJ nr 9364 af 01/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2019 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 2013-211 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Det indsendte årsregnskab for 1997/1998 har ikke givet styrelsen anledning til at tage sagen op til ny vurdering.

Det indsendte årsregnskab for 1997/1998 har ikke givet styrelsen anledning til at tage sagen op til ny vurdering. Kendelse af 30. august 1999. 99-77.221 Spørgsmål vedrørende en erhvervsdrivende virksomheds registreringspligt og hæftelsesforhold afvist. Bekendtgørelse om erhvervsankenævnet 8. (Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om egenbetaling - midlertidigt botilbud - integreret del af botilbuddet

Ankestyrelsens principafgørelse om egenbetaling - midlertidigt botilbud - integreret del af botilbuddet KEN nr 10332 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-2126-01628 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

RETTEN I Odense - 11.afdeling

RETTEN I Odense - 11.afdeling RETTEN I Odense - 11.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 12. april 2017 i sag nr. BS 11-894/2016 og BS 11-895/2016 Ligebehandlingsnævnet s.m.f. [person 1] c/o [person 2] ([person 2]s adresse)

Læs mere

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980)

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980) Beskæftigelsesministeriet Att.: Birgitte Buchwald Jørgensen (bbj@bm.dk) STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere