Erhvervsejendom TIL SALG. Svendborg Centrum Sag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsejendom TIL SALG. Svendborg Centrum Sag"

Transkript

1 Erhvervsejendom Svendborg Centrum Sag TIL SALG Svendborg - Tinghusgade 20B & 20C Opdelt i 2 erhvervsejerlejligheder Butik i stueetagen fri til købers disposition Ejerlejligheden på 1. sal er udlejet til klinik med en lejeindtægt på kr ,00 årligt Parkering i gården Kontantpris kr Etageareal m Grundareal m 2 592

2 1. BESKRIVELSE Ejendomsbeskrivelse Erhvervsejendom indeholdende 2 særskilte erhvervsejerlejligheder med vandret skel, beliggende Tinghusgade 20B og Tinghusgade 20C. Tinghusgade 20B - stueetagen Erhvervsejerlejlighed til detailhandel, som jf. BBR-Meddelelsen andrager 346 m². Lejemålet er p.t. frit til købers disposition. Ejerlejligheden er indrettet med salgsareal i stueetagen, med hovedindgang fra Tinghusgade samt bagindgang fra gården. Stueetagen andrager ca. 171 m² og fremtræder lyst og indbydende med særdeles god facadedækning på ca. 15 meter. Der er fra stueetagen, via indvendig trappe, adgang til underetage på ca. 175 m², indrettet med yderligere salgsareal samt lager- og personalefaciliteter. Lejemålet anvendes til butik/detail, men er også særdeles velegnet til liberalt erhverv, som f.eks. ejendomsmægler, pengeinstitut, forsikringsselskab m.m. Tinghusgade 20C - 1. sal Denne ejerlejlighed er p.t. udlejet klinik/behandler. Ejerlejlighed andrager i alt jf. BBR-Meddelelsen 199 m² og er indrettet med velkomstområde med receptionsafsnit med tilhørende kontor, venteværelse samt garderobe og kundetoilet. Fra gangarealet er der adgang til personalefaciliteter i form af kantine samt garderobe og toilet samt 3-4 kliniklokaler og et mindre lokale indrettet til sterilisation. Ejerlejligheden fremtræder lys og med en rigtig god indretning. Der findes akustiklofter og delvis glasvæg til nogle af lokalerne. Gulvene er p.t. belagt med gulvtæpper og linoleum. I gården bagved ejendommen vil køber råde over 2 stk. parkeringspladser. Ejendommen er beliggende lige overfor Svendborg Bycenter og med kun ca. 300 meter til byens gågadenet, tæt på byens store hotel. Sideløbende med salget af ejendommen, forsøges udlejning af ejerlejligheden 20B. Som udgangspunkt kan der kun ske køb af hele ejendommen, ikke køb af ejerlejlighederne særskilt. 2

3 2. EJENDOMMENS DATA Beliggenhed Adresse Matr.nr. Anvendelse Ejendomstype Tinghusgade 20B & 20C, 5700 Svendborg 48a, Svendborg Bygrunde Butik/Kontor Arealfordeling Grundareal 592 m 2, heraf vej 0 m 2 Bebygget areal 352 m 2 Erhvervsareal m/afskrivninger 346 m 2 Erhvervsareal u/afskrivninger 199 m 2 Etageareal i alt 545 m 2 Ejerlejligheder Tinglyst areal 508 m 2 Tinglyst fordelingstal 59/100 Bygningsspecifikation, herunder ejerlejlighed 2 og 3 Bygning nr. 1 - Beliggende Tinghusgade 20B & 20C Opført/Ombygget 1968/1988 Bebygget areal 352 m 2 Antal etager 2 Enhed Ejerlejlighed nr. 2 Tinghusgade 20B Tinglyst areal 346 m 2 Tinglyst fordelingstal 40/100 Butik Etageareal 346 m 2 Type Afskrivning Erhvervsareal Ja Enhed Ejerlejlighed nr. 3 Tinghusgade 20C Tinglyst areal 162 m 2 Tinglyst fordelingstal 19/100 Kontor Etageareal 199 m 2 Type Afskrivning Erhvervsareal Nej Ejendommen er ikke særskilt opmålt. Offentlig vurdering År 2017 Ejendomsværdi kr Heraf grundværdi kr Ejendommen er ikke under omvurdering. Ejerlejlighed nr. 2, Tinghusgade 20B Ejendomsværdi: Heraf grundværdi: Ejerlejlighed nr. 3, Tinghusgade 20C Ejendomsværdi: Heraf grundværdi: Energimærkning Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Gyldig energimærkning foreligger af den med energiklassifikation C. 3

4 3. SERVITUTTER, PLANFORHOLD M.V. Zonestatus Vej Offentlige planer/forhold Ejendommen er beliggende i byzone. Ejendommen er beliggende til offentlig vej. Området, hvori ejendommen er beliggende, er omfattet af kommuneplan nr C3.560 samt lokalplan nr. 290, der bl.a. bestemmer det følgende: Kommuneplan nr C3.560 Kommuneplanen udlægger området til blandet bolig- og erhvervsformål. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 75 og bygningshøjden må ikke overstige 11,5 meter (2½ etager). Lokalplan nr. 290 Lokalplanen indeholder en række bestemmelser, som sigter mod at bevare og genskabe karakteristiske bygningskvaliteter samt sikre, at nutidige elementer og ny bebyggelse indpasses i god harmoni med den eksisterende bebyggelses karakter. Lokalplanen gælder for alle udvendige bygningssider (gade- og gårdfacader, gavle og tag). Kommune- og lokalplan kan rekvireres på eller hos medvirkende erhvervsmægler. Servitutter Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. 4. TEKNISKE INSTALLATIONER M.V. Der er p.t. tinglyst følgende servitutter på ejendommen: Dokument om bygningstegningers godkendelse Dokument om fjernvarme/anlæg mv Vedtægter for ejerforening Dokument om tilslutningspligt til fjernvarme Lejekontrakt med tandlægerne Thomas Juel Koll og Vitus Jacobsen El, vand og varme Ejendommen forsynes med el fra SEF. Lejeren i 20C betaler for eget forbrug af el efter særskilt måler og direkte til forsyningsselskabet. Ejendommen forsynes med vand fra Svendborg Vand. Lejeren i 20C betaler for eget forbrug af vand efter særskilt måler og der udarbejdes årligt vandregnskab. Ejendommen forsynes med varme fra Svendborg Fjernvarme. Lejeren i 20C betaler for eget forbrug af varme efter særskilt måler og der udarbejdes årligt varmeregnskab. Løsøre og inventar Det inventar, der i henhold til lejekontrakten tilhører udlejer, medfølger handlen. 4

5 5. MILJØFORHOLD Miljøforhold drift Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet. Region Syddanmarks Jordforureningskontor har derudover ingen oplysninger om forurening eller formodet forurening på ejendommen. 6. EJERFORENING Ejerforening Øvrige forhold Køber har pligt til at være medlem af ejerforeningen Tinghusgade 20A-C. Vedligeholdelse Ejerlejlighed nr. 2 og 3 vedligeholder i fælleskab og uden ejerlejlighed nr. 1's deltagelse den bygning, hvori ejerlejlighederne er beliggende. Udgifterne fordeles efter fordelingstal. Den fælles vedligeholdelse omfatter murværk, hoveddøre til fællesarealer, vinduer, opgange samt alle fællesarealer og anlæg, rør, faldstammer, aftrækskanaler, hovedledninger mv., uanset om disse er ført igennem den enkelte lejlighed. Alt udvendigt træværk, herunder hoveddøre og andet, skal males i samme farve, således at ejendommen stedse fremtræder som en enhed. Der tilkommer ejeren af ejerlejlighederne nr. 2 og 3 ret til parkering af én bil for hver lejlighed på gårdspladsen. Vedligeholdelsen af gårdspladsen påhviler derfor ejerlejlighederne nr. 2 og 3 på den ene side og nr. 1 på den anden side med halvdelen til hver, ligesom udgifterne til vedligeholdelse af gårdspladsen fordeles med halvdelen til ejerlejlighederne nr. 2 og 3 og halvdelen til nr. 1. Nyanlæg Et medlem må ændre og modernisere sin lejlighed, herunder flytte eller fjerne ikke-bærende skillerum i det omfang dette ikke er til gene for medejerne. Medlemmet er under alle omstændigheder ansvarlig for enhver følgeudgift f.eks. i forbindelse med krav fra det offentlige, herunder om brandsikring eller forsyningsselskaberne, skade på eller forringelse af fælles installationer, der berøres af indgrebet. Vedtægterne for ejerforeningen er tinglyst på ejendommen og kan rekvireres hos medvirkende erhvervsmægler. 7. ØKONOMISKE FORHOLD 7.1 Købesum Kontantpris kr Lejeindtægter m.v. Faktiske lejeindtægter: Lejeindtægt erhvervslejemål kr I alt kr Lejeindtægterne er angivet ekskl. evt. a conto vand og varme. Der henvises til lejemålsoversigt med specifikation over samtlige lejemål på ejendommen, herunder opgørelse af lejeindtægter, deposita, driftsudgifter, arealer, kontraktsforhold m.m. 5

6 7.3 Driftsudgifter Ejendomsskatter (år 2018) kr Forsikringer Præmie årligt, anslået kr Driftsudgifter, i alt anslået (Driftsudgifterne er ikke udtømmende) kr Handelsomkostninger og kapitalbehov (Anslået) Købers handelsomkostninger (anslået): Tinglysningsafgift - skøde kr Advokatsalær - skøde kr Moms kr Handelsomkostninger i alt inkl. moms kr Kapitalbehov: Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Anslået kapitalbehov kr Købesummens fordeling - afskrivninger Den kontante købesum foreslås fordelt som følger: Bygninger og installationer: Grundens værdi kr Afskrivningsberettigede bygninger m/ evt. installationer kr Ikke afskrivningsberettigede bygninger kr Kontant købesum kr Afskrivningsberegning på basis af den kontantomregnede anskaffelsessum: Bygninger m/install., afsk.berettigede 4 % x kr = kr Afskrivninger 1. år kr Afskrivningsberegningen er vejledende. Købere henvises derfor til egen revisor, advokat eller anden rådgiver for at få foretaget fornødne skattetekniske undersøgelser og konsekvensberegninger for ejendommen. 6

7 8. BESIGTIGELSE Henvendelse besigtigelse: Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes venligst rettet til: Nybolig Erhverv Svendborg Vestergade Svendborg Att.: Kenneth Jørgensen, Erhvervsmægler MDE Tlf.: , 7

8 FOTOS Arkiv foto Arkiv foto 8

9 PLANTEGNING Kælder (Tinghusgade 20B) 9

10 PLANTEGNING Stueetage (Tinghusgade 20B) 10

11 PLANTEGNING 1. sal (Tinghusgade 20C) 11

12 KORT 12

13

Investeringsejendom TIL SALG. Ryslinge Sag

Investeringsejendom TIL SALG. Ryslinge Sag Investeringsejendom Ryslinge Sag 71067-8 TIL SALG Ryslinge - Hestehavevej 23A Velholdt investeringsejendom omfattende ombygget i 2015 Indeholder 3 nydelige beboelseslejligheder og 1 erhvervslejemål Beliggende

Læs mere

Domicilejendom TIL SALG. "Ørkildhus", Svendborg Sag

Domicilejendom TIL SALG. Ørkildhus, Svendborg Sag Domicilejendom "Ørkildhus", Svendborg Sag 73098-6 TIL SALG Svendborg - Tvedvej 2 Flot og præsentabel domicilejendom evt. velegnet til kontor, liberale erhverv eller beboelse Højt beliggende med panoramaudsigt

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Blandet bolig og erhverv

Blandet bolig og erhverv Blandet bolig og erhverv Svendborg Centrum Sag 71087-8 TIL SALG Svendborg - Brogade 29 Fuldt udlejet ejendom Centralt beliggende ved sivegade/gågade i Svendborg Kontantpris kr. 2.100.000 1. års nettoafkast

Læs mere

Kontor og lagerejendom

Kontor og lagerejendom Kontor og lagerejendom Sag 24565 TIL SALG Odense M - Klokkestøbervej 25 Beliggende i godt erhvervsområde Synlig beliggenhed Mulighed for at opdele ejendommen i 2 lejemål Kontantpris kr. 1.975.000 Etageareal

Læs mere

Projektejendom TIL SALG. Sag 10R15122

Projektejendom TIL SALG. Sag 10R15122 Projektejendom Sag 10R15122 TIL SALG Frederikssund - Jernbanegade 25 Projektejendom - mulighed for boliger Parkering bag ejendommen Nyere ejendom i rigtig flot stand Beliggende i attraktivt gågade miljø

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag E2208. Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov. Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781.

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag E2208. Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov. Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781. Salgsopstilling Investeringsejendom Sag E2208 Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781.501 Kontantpris kr. 7.125.000 / Startforrentning 9,91 % Etageareal

Læs mere

Værkstedsejendom TIL SALG. Skal sælges nu! Sag 23479

Værkstedsejendom TIL SALG. Skal sælges nu! Sag 23479 Værkstedsejendom Skal sælges nu! Sag 23479 TIL SALG Middelfart - Værkstedsvej 32A Tæt på motorvej Gode kontorer og værksted Tidligere tømrerværksted og bilværksted Ejendommen kan overtages fri for lejere

Læs mere

Regulær blandet bolig- og erhvervsejendom

Regulær blandet bolig- og erhvervsejendom Regulær blandet bolig- og erhvervsejendom Sag 25352 TIL SALG Odense S - Landbrugsvej 16 Bolig på 154 m² og erhvervslokaler på 592 m² incl. indskudt dæk God beliggenhed tæt på Odense C, nyt OUH samt motorvej

Læs mere

Kontor og lagerejendom

Kontor og lagerejendom Salgsopstilling Kontor og lagerejendom Sag 24565 Klokkestøbervej 25, 5230 Odense M Beliggende i godt erhvervsområde Synlig beliggenhed 2 lejemål, hvoraf det ene er ledigt for køber Kontantpris kr. 2.750.000

Læs mere

Bolig- og erhvervsejendom

Bolig- og erhvervsejendom Bolig- og erhvervsejendom Sag 24368 TIL SALG Odense M - Læssøegade 60 Butik til eget brug - kan evt. udlejes til nuværende ejer Udlejet bolig på 84 m² på 1. sal Attraktivt kvarter Kontantpris kr. 2.300.000

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 25694 TIL SALG Odense M - Læssøegade 106 Cykelforretning, 2 lejligheder samt værelser i kælder Attraktiv beliggenhed Kontantpris kr. 2.700.000 1. års nettoafkast % 6,10 Etageareal

Læs mere

Blandet bolig/erhverv

Blandet bolig/erhverv Blandet bolig/erhverv Sag 25619 TIL SALG Odense NV - Rugårdsvej 260 Ledig bolig på 1. sal Synlig beliggenhed til trafikeret vej Tæt på kommende letbane Mulighed for parkering foran ejendommen Kontantpris

Læs mere

Investeringsejendom TIL SALG. 2 boliger og 1 erhverv Fuld udlejet Sag 20295

Investeringsejendom TIL SALG. 2 boliger og 1 erhverv Fuld udlejet Sag 20295 Investeringsejendom 2 boliger og 1 erhverv Fuld udlejet Sag 20295 TIL SALG Gråsten - Nygade 14 Ved Torvet i Gråsten Fuld udlejet Offentlige p-pladser bagved ejendommen Lejer i butik har en bindingsperiode

Læs mere

Blandet bolig/erhverv

Blandet bolig/erhverv Salgsopstilling Blandet bolig/erhverv Sag 23627 Lundsager 32, 5540 Ullerslev Gode anvendelsesmuligheder Synlig beliggenhed på hjørnegrund Gode parkeringsmuligheder Kontantpris kr. 1.700.000 Etageareal

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 25770 TIL SALG Odense M - Møllervænget 8 Velholdt ejendom med 3 boliglejemål Fuld kælder med vaskerum m.m. Attraktiv beliggenhed i Odense M Kontantpris

Læs mere

Blandet bolig- og erhvervsejendom

Blandet bolig- og erhvervsejendom Blandet bolig- og erhvervsejendom I Ringe Sag 71026-8 TIL SALG Ringe - Algade 31A Beliggende midt på Algade Udlejet butikslejemål i stueetagen Udlejet beboelse på 1. sal Kontantpris kr. 1.600.000 1. års

Læs mere

Projektejendom til boligudlejning

Projektejendom til boligudlejning Projektejendom til boligudlejning Sag 23882S TIL SALG Odense N - H.C. Lumbyes Vej 15, Lumby Centralt placeret erhvervsejendom midt i Lumby God solid bygning Mulighed for indretning af f.eks. 4 boliger

Læs mere

Butik/lager/værksted m.v.

Butik/lager/værksted m.v. Butik/lager/værksted m.v. Sag 24534 TIL SALG Nyborg - Lyøvej 1 Regulær udstillings- og butiksejendom Synlig beliggenhed i populært erhvervsområde Gode parkeringsmuligheder på ejendommen Kontantpris kr.

Læs mere

Lager/produktionsejendom

Lager/produktionsejendom Lager/produktionsejendom Sag 25951 TIL SALG Søndersø - Sunekær 13 Nydeligt og præsentabelt byggeri Udvidelsesmuligheder Kun ca. 10 minutters kørsel til motorvejstilkørsel 54 Kontantpris kr. 11.900.000

Læs mere

Investeringsejendom i Fredericia

Investeringsejendom i Fredericia Salgsopstilling Investeringsejendom i Fredericia Sag 112552 Treldevej 86, 7000 Fredericia Opført i 2002 Vel beliggende dagligvarebutik Udlejet til Aldi Stor tilhørende parkeringsplads Kontantpris kr. 9.995.000

Læs mere

Håndværks- eller værkstedsejendom

Håndværks- eller værkstedsejendom Håndværks- eller værkstedsejendom Sag 25789 TIL SALG Otterup - Søndergårdsvænget 11 Regulær ejendom i god stand 1.087 m² incl. overdækket areal på 176 m² Store udvidelsesmuligheder Kontantpris kr. 2.300.000

Læs mere

3 parcelhuse TIL SALG. Sag Odense S - Sønderdalen 23, 31 og 35 Fritliggende, selvstændige parcelhuse Fuldt udlejet God løbende drift

3 parcelhuse TIL SALG. Sag Odense S - Sønderdalen 23, 31 og 35 Fritliggende, selvstændige parcelhuse Fuldt udlejet God løbende drift 3 parcelhuse Sag 25093 TIL SALG Odense S - Sønderdalen 23, 31 og 35 Fritliggende, selvstændige parcelhuse Fuldt udlejet God løbende drift Kontantpris kr. 3.350.000 1. års nettoafkast % 6,80 Etageareal

Læs mere

Udstilling/lager/værksted

Udstilling/lager/værksted Udstilling/lager/værksted Sag 25950 TIL SALG Ringe - Algade 3 Central placering Mulighed for alternativ anvendelse Gode p-muligheder Kontantpris kr. 2.100.000 Etageareal m 2 924 Grundareal m 2 1.426 1.

Læs mere

Industri-/værkstedsejendom

Industri-/værkstedsejendom Industri-/værkstedsejendom Sag 25932 TIL SALG Otterup - Industrivej 12 Beliggende i veludbygget erhvervsområde Stor grund med mulighed for udvidelser Fuldt isoleret Kontantpris kr. 1.250.000 Etageareal

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241 Rådhustorvet 4, 4.sal., 7100 Vejle Tlf.: 75840123 hesel@hesel.dk - www.hesel.dk SALGSOPSTILLING Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle Sag 34241 Gode og stabile

Læs mere

Beliggende i forlængelse af gågade

Beliggende i forlængelse af gågade Beliggende i forlængelse af gågade 1 erhvervs og 1 boliglejemål Sag 20189 TIL SALG Nordborg - Storegade 7 Stor butik i stueplan Boliglejemål på 1. sal I område med gågade, Netto, Super Brugsen m.m. Kontantpris

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 24903 TIL SALG Odense C - Vindegade 81A Central beliggenhed Tæt på gågadenettet Kontantpris kr. 4.500.000 1. års nettoafkast % 5,47 Etageareal m 2 321 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE:

Læs mere

Parkeringskælder med meget attraktiv beliggenhed på Christianshavn

Parkeringskælder med meget attraktiv beliggenhed på Christianshavn Parkeringskælder med meget attraktiv beliggenhed på Christianshavn Sag CC5110S TIL SALG København K - Prinsessegade 2A, Central beliggende Attraktiv placering pga. mangel på p-pladser på gaden Kontantpris

Læs mere

Spændende ejendom til boligprojekt eller institution

Spændende ejendom til boligprojekt eller institution Spændende ejendom til boligprojekt eller institution KONTOR Skive - Godthåbsvej 7A-B Central beliggenhed Opført i gode og solide materialer Gode parkeringsforhold Velegnet til boligprojekt eller institution.

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom 2 lejligheder Sag 25241 TIL SALG Odense SØ - Toftevej 13 Velholdt ejendom med bl.a. nyere vinduer Vaskefaciliteter i kælder Fælles have Kontantpris kr. 1.775.000 1. års nettoafkast

Læs mere

Logistikejendom, investeringsejendom eller boligprojekt

Logistikejendom, investeringsejendom eller boligprojekt Logistikejendom, investeringsejendom eller boligprojekt Sag 25883 TIL SALG Odense SV - Faaborgvej 248 Markant produktions-/lagerejendom Beliggende umiddelbart ved motorvejsnettet Mulighed for boligprojekt

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 25734 TIL SALG Odense C - Vesterbro 108 Central beliggenhed 5 lejligheder Alle 4 lejligheder i forhuset er ledige Kontantpris kr. 5.600.000 1. års nettoafkast % 4,58 Etageareal

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom BOLIGUDLEJNING Svendborg - Vestergade 58 Central beliggenhed Arkitektonisk pæn ejendom Løbende vedligeholdt. TIL SALG Kontantpris kr. 2.700.000 1. års nettoafkast % 6,37 Etageareal

Læs mere

Investeringsejendom i Fredericia

Investeringsejendom i Fredericia Investeringsejendom i Fredericia Sag 112552 TIL SALG Fredericia - Treldevej 86 Opført i 2002 Vel beliggende dagligvarebutik Udlejet til Aldi Stor tilhørende parkeringsplads Kontantpris kr. 8.000.000 1.

Læs mere

Lager/produktion m. kontor

Lager/produktion m. kontor Lager/produktion m. kontor Sag 25871 TIL SALG Langeskov - Lucernetoften 2 Beliggende ved motorvejen Kort afstand til Odense m.m. Ejendommen er i nydelig stand Kontantpris kr. 4.450.000 Etageareal m 2 865

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag Rugårdsvej 240, Tarup, 5210 Odense NV. Nyopført butiksejendom Synlig beliggenhed Attraktiv lejer

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag Rugårdsvej 240, Tarup, 5210 Odense NV. Nyopført butiksejendom Synlig beliggenhed Attraktiv lejer Salgsopstilling Investeringsejendom Sag 23425 Rugårdsvej 240, Tarup, 5210 Odense NV Nyopført butiksejendom Synlig beliggenhed Attraktiv lejer Kontantpris kr. 16.500.000 / Startforrentning 5,48 % Etageareal

Læs mere

Ejendom med muligheder

Ejendom med muligheder Ejendom med muligheder Beliggende i kort afstand af Randers C Sag 6244 TIL SALG Randers C - Søren Møllers Gade 10 A-C Facadejendom i roligt kvarter Mulighed for spændende gårdmiljø Selvstændig bolig i

Læs mere

Investeringsejendom TIL SALG. Ryslinge Sag

Investeringsejendom TIL SALG. Ryslinge Sag Investeringsejendom Ryslinge Sag 71067-8 TIL SALG Ryslinge - Hestehavevej 23A Markant hjørneejendom 3 beboelseslejligheder og 1 erhvervslejemål Beliggende midt i Ryslinge by Ombygget i 2015 Kontantpris

Læs mere

Latinerkvarteret - Byhus med erhverv i stueplan

Latinerkvarteret - Byhus med erhverv i stueplan Latinerkvarteret - Byhus med erhverv i stueplan KOMBINERET ERHVERV OG BOLIG Aarhus C - Badstuegade 15 Beliggende i nok byens hyggeligste gade Charmerende byhus med muligheder Gårdhave og lille baghus Ejendommen

Læs mere

Flot investeringsejendom (ejerlejlighed)

Flot investeringsejendom (ejerlejlighed) Flot investeringsejendom (ejerlejlighed) Evt. brugerejendom Sag KM6061S Slangerup - Kongensgade 14A Høj forrentning Lejekontrakt til 2018 Gode anvendelsesmuligheder TIL SALG Kontantpris kr. 1.300.000 1.

Læs mere

Lager/produktionsejendom i Hasselager

Lager/produktionsejendom i Hasselager Lager/produktionsejendom i Hasselager Velegnet til værksted- og produktionsvirksomhed Sag 521528AV TIL SALG Hasselager - Jegstrupvej 66 Kort afstand til Aarhus syd motorvejen Gode og velindrettede lager

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Industrivej 13, 7000 Fredericia. Sag 10672

SALGSPROSPEKT. Industrivej 13, 7000 Fredericia. Sag 10672 SALGSPROSPEKT Industrivej 13, 7000 Fredericia Sag 10672 . Mægler: Niels Henrik Billund Dato: 26. februar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Industrivej 13 7000 Fredericia Matr.nr. 67 ao Fredericia

Læs mere

Værksted/lager TIL SALG. Sag Odense S - Kratholmvej 47 Tæt på motorvej Regulær hal

Værksted/lager TIL SALG. Sag Odense S - Kratholmvej 47 Tæt på motorvej Regulær hal Værksted/lager Sag 25707 TIL SALG Odense S - Kratholmvej 47 Tæt på motorvej Regulær hal Kontantpris kr. 1.200.000 Etageareal m 2 418 Grundareal m 2 2.596 1. BESKRIVELSE Ejendomsbeskrivelse Erhvervsejendom

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Egeskovvej 145, 7000 Fredericia. Sag 10312

SALGSPROSPEKT. Egeskovvej 145, 7000 Fredericia. Sag 10312 SALGSPROSPEKT Egeskovvej 145, 7000 Fredericia Sag 10312 . Mægler: Niels Henrik Billund Dato: 26. februar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Egeskovvej 145 7000 Fredericia Matr.nr. 122 m Fredericia

Læs mere

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. C E Christiansens Vej 25, 4930 Maribo Sag 5507

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. C E Christiansens Vej 25, 4930 Maribo Sag 5507 - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT C E Christiansens Vej 25, 4930 Maribo Sag 5507 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 24.

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 25824 TIL SALG Odense C - Vesterbro 91 Central beliggenhed God stand på lejligheder Fuldt udlejet Kontantpris kr. 3.500.000 1. års nettoafkast % 5,23 Etageareal m 2 149 1. BESKRIVELSE

Læs mere

Investeringsejendom i Vejen

Investeringsejendom i Vejen Investeringsejendom i Vejen Sag 112312-2 Vejen - Nørregade 56 Beliggende yderst centralt i Vejen Delvist udlejet Gode parkeringsforhold Kan handles sammen med yderligere tre ejendomme i Vejen TIL SALG

Læs mere

God værkstedejendom med stabil lejer

God værkstedejendom med stabil lejer God værkstedejendom med stabil lejer KONTOR / LAGER Ringsted - Frejasvej 16 Pæn kontordel med adgang til værksted og udstilling Udlejet til samme lejer gennem en årrække Muret værkstedsdel med olieudskiller

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Damvej 10, 7000 Fredericia. Sag 10857

SALGSPROSPEKT. Damvej 10, 7000 Fredericia. Sag 10857 SALGSPROSPEKT Damvej 10, 7000 Fredericia Sag 10857 . Mægler: Niels Henrik Billund Dato: 26. februar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Damvej 10 7000 Fredericia Matr.nr. 302 b Fredericia Stadsjorder

Læs mere

Investeringsejendom i Esbjerg

Investeringsejendom i Esbjerg Salgsopstilling Investeringsejendom i Esbjerg Sag 114002 Stenhuggervej 12-14, 6710 Esbjerg V Udlejet til Semco Maritime A/S Består af kontor- og lagerfaciliteter Fremstår flot, fleksibelt og indbydende

Læs mere

Boligudlejningsejendom - 3 lejemål

Boligudlejningsejendom - 3 lejemål Boligudlejningsejendom - 3 lejemål Sag 25345 TIL SALG Odense C - Gartnerhaven 2 God beliggenhed Lejlighed i stuen ledig Billig husleje i 2 udlejede boliger Kontantpris kr. 2.500.000 1. års nettoafkast

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Attraktiv erhvervsejendom Velegnet til håndværksvirksomhed

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Attraktiv erhvervsejendom Velegnet til håndværksvirksomhed SALGSPROSPEKT Attraktiv erhvervsejendom Velegnet til håndværksvirksomhed Håndværkervej 22, 3700 Rønne Sag 5634 . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk Mægler: Carsten

Læs mere

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo Sag 905703 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 24. august 2015

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 25479 TIL SALG Odense C - Dronningensgade 82 Centralt beliggende 6 lejligheder Fuldt udlejet Kontantpris kr. 6.650.000 1. års nettoafkast % 4,69 Etageareal m 2 386 1. BESKRIVELSE

Læs mere

Investeringsejendom med 4 lejemål

Investeringsejendom med 4 lejemål Salgsopstilling Investeringsejendom med 4 lejemål Sag 2103 Løngang 20, 6400 Sønderborg Gode, store lejligheder Central beliggenhed Lejepotentiale i 2.+3. sals lejlighed Kontantpris kr. 2.375.000 / Startforrentning

Læs mere

Boligudlejningsejendom centralt i Fredericia

Boligudlejningsejendom centralt i Fredericia Boligudlejningsejendom centralt i Fredericia Sag 115351 TIL SALG Fredericia - Prinsensgade 42A Kort afstand til byens gågade, indkøbsmuligheder m.v. Indeholder 3 boliglejemål Mulighed for parkering foran

Læs mere

Dyrlevvej 26, 4720 Præstø

Dyrlevvej 26, 4720 Præstø SALGSPROSPEKT Værkstedsejendom med beboelse. Dyrlevvej 26, 4720 Præstø Sag ERH14072 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Dyrlevvej 26 4720 Præstø

Læs mere

Erhvervsejendom i Vordingborg

Erhvervsejendom i Vordingborg Erhvervsejendom i Vordingborg Nuværende finmekanisk fabrik Sag 11N14075 TIL SALG Vordingborg - Langøvej 5 Flot vedligeholdt ejendom Mange AMP indlagt i ejendommen Velegnet til mange typer erhverv Overtagelse

Læs mere

Bymidte ejendom TIL SALG. Køge Torv. Sag 10R14078

Bymidte ejendom TIL SALG. Køge Torv. Sag 10R14078 Bymidte ejendom Køge Torv Sag 10R14078 TIL SALG Køge - Torvet 26 Ledig bolig til køber Hyggelig aflukket gårdhave Sydvest vendt terrasse Udlejet butik i stueplan Kontantpris kr. 15.750.000 1. års nettoafkast

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 110

SALGSPROSPEKT Sag nr. 110 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 110 Torvet 14, st.th., 6870 Ølgod Fuldt udlejet erhvervsejerlejlighed på Torvet i Ølgod Pris kontant: Kr. 250.000 Afkast 1. år, anslået: 13,1% Årlig lejeindtægt:

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom 6 boliglejemål i dobbelthus/rækkehuse Sag 24845 TIL SALG Faaborg - Møllehøj 7-17, Åstrup Beliggende i nyere udstykning i Åstrup tæt ved Faaborg Alle boliger er beliggende på egen

Læs mere

1 m Ydernæs, Næstved Jorder. Næstved

1 m Ydernæs, Næstved Jorder. Næstved SALGSPROSPEKT Værkstedsvej 1, 4700 Næstved Sag ERH11120 674 m² tømrer og snedkerværksted tæt på omfartsvej. 319 m² lager tæt på hovedbygningen. 142 m² højloftet og åben lagerbygning. Samlet grund - 3.799

Læs mere

Den flotte tidligere politistation i Skanderborg sælges (evt. projektejendom)

Den flotte tidligere politistation i Skanderborg sælges (evt. projektejendom) Den flotte tidligere politistation i Skanderborg sælges (evt. projektejendom) Sag 861706PM TIL SALG Skanderborg - Adelgade 38 Flot bygning i centrum af Skanderborg Projektejendom Markant bygning Kontantpris

Læs mere

3 families boligudlejningsejendom

3 families boligudlejningsejendom 3 families boligudlejningsejendom Sag 25515 TIL SALG Odense N - Bogensevej 9 Boligerne er moderniseret med køkken og bad i år 2003 Fællesvaskeri i kælder Stor fælles have og gode parkeringsmuligheder Kontantpris

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom 8 lejligheder Sag 25586 TIL SALG Odense C - Sdr. Boulevard 80 Beliggenhed overfor Ansgar Anlæg og ca. 1 km fra Odense City To store lejligheder i stueplan 6 lejligheder på 1.- 3.-

Læs mere

Præstøvej 111, 4700 Næstved

Præstøvej 111, 4700 Næstved SALGSOPSTILLING Velholdt kontorejendom med synlig beliggenhed Præstøvej 111, 4700 Næstved Sag ERH15008 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 11. september 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Præstøvej

Læs mere

Blandet bolig/erhvervsejendom

Blandet bolig/erhvervsejendom Blandet bolig/erhvervsejendom Sag 26012 TIL SALG Broby - Østergade 48 Mange kvadratmeter for pengene Ejendommen er i fin vedligeholdelsesstand Gode parkerings- og udenomsarealer Anvendelse til butik, grossist,

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Stor lagerhal/værksted centralt i Sønderjylland 797 m2 inkl. kontorlokale og toilet/badfaciliteter

SALGSPROSPEKT. Stor lagerhal/værksted centralt i Sønderjylland 797 m2 inkl. kontorlokale og toilet/badfaciliteter - Mikkelsens Ejendomskontor Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Stor lagerhal/værksted centralt i Sønderjylland

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 26017 TIL SALG Kerteminde - Nørregade 1A-D Særdeles velholdt ejendom Fuldt udlejet Pæne og velholdte lejligheder 4 lejligheder Kontantpris kr. 3.500.000 1. års nettoafkast %

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Vesterbrogade 29, 7000 Fredericia. Sag 10571

SALGSPROSPEKT. Vesterbrogade 29, 7000 Fredericia. Sag 10571 SALGSPROSPEKT Vesterbrogade 29, 7000 Fredericia Sag 10571 . Mægler: Niels Henrik Billund Dato: 26. februar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Vesterbrogade 29 7000 Fredericia Matr.nr. 233

Læs mere

Investeringsejendom TIL SALG. Sag Odense C - Enggade 15 Præsentabel ejendom Udlejet til Dansk Flygtningehjælp og Odense Kommune

Investeringsejendom TIL SALG. Sag Odense C - Enggade 15 Præsentabel ejendom Udlejet til Dansk Flygtningehjælp og Odense Kommune Investeringsejendom Sag 24645 TIL SALG Odense C - Enggade 15 Præsentabel ejendom Udlejet til Dansk Flygtningehjælp og Odense Kommune Kontantpris kr. 25.500.000 1. års nettoafkast % 11,93 Etageareal m 2

Læs mere

Investeringsejendom i Kolding Nord

Investeringsejendom i Kolding Nord Salgsopstilling Investeringsejendom i Kolding Nord Sag 113292 Kokholm 13, 6000 Kolding Fuldt udlejet logistikejendom Få minutters kørsel til motorvej E45/E20 Flere sluseporte med rampe Større flisebelagt

Læs mere

Investeringsejendom TIL SALG. Ejerlejlighed Sag 24583

Investeringsejendom TIL SALG. Ejerlejlighed Sag 24583 Investeringsejendom Ejerlejlighed Sag 24583 TIL SALG Nyborg - Baggersgade 6, st. Udlejet til Fakta - uopsigeligt til den 1. juni 2022 Central placering Stor synlighed Kontantpris kr. 8.295.000 1. års nettoafkast

Læs mere

Boksbutik TIL SALG. Tæt ved Randers Storcenter Sag 6385

Boksbutik TIL SALG. Tæt ved Randers Storcenter Sag 6385 Boksbutik Tæt ved Randers Storcenter Sag 6385 TIL SALG Randers SØ - Marsvej 7B Stort, højloftet butikslokale God adgang til lager via alu/hejseport Befæstede arealer med fælles p-pladser Beliggende i stort

Læs mere

Blandet bolig/erhverv

Blandet bolig/erhverv Blandet bolig/erhverv Sag 25397 TIL SALG Odense S - Hindbærvej 16 Totalistandsat stor bolig samt kontorer Ligger tæt på natur, men samtidig centralt i Odense Perfekt til håndværkeren eller handelsvirksomheder

Læs mere

Boligudlejningsejendom - 12 ejerlejligheder

Boligudlejningsejendom - 12 ejerlejligheder Boligudlejningsejendom - 12 ejerlejligheder Mejlholmparken Sag 25274B TIL SALG Odense C - 1 m.fl. Nye boliger i Odense - opdelt i ejerlejligheder Vedligeholdelsesfrie materialer Meget efterspurgte boliger

Læs mere

Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved

Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved SALGSOPSTILLING 177 m² ejerlejlighed til erhverv - fri for lejemål. Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved Sag ERH15105 God erhvervsejerlejlighed - beliggende i hyggelig handelsgade Her god gående trafik

Læs mere

Investeringsejendom TIL SALG. Skellerup Sag

Investeringsejendom TIL SALG. Skellerup Sag Investeringsejendom Skellerup Sag 71084-6 TIL SALG Ullerslev - Højbjergvej 1B, Skellerup Rummelig boligudlejningsejendom beliggende i Skellerup Indeholder 5 lejligheder i størrelsen 57-126 m² Høj forrentning

Læs mere

Boligudlejningsejendom i Kgs. Lyngby

Boligudlejningsejendom i Kgs. Lyngby Boligudlejningsejendom i Kgs. Lyngby Boligudlejningsejendom Sag AB6366S TIL SALG Kgs. Lyngby - Gedvad 5 Ejendom med udviklingspotentiale Nabo til roligt villakvarter Attraktiv beliggenhed Kontantpris kr.

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 25825 TIL SALG Odense C - Kochsgade 32 Central beliggenhed Fremtræder yderst velvedligeholdt 3 lejligheder Kontantpris kr. 4.000.000 1. års nettoafkast % 5,08 Etageareal m 2

Læs mere

Centralt beliggende mindre investeringsejendom

Centralt beliggende mindre investeringsejendom Centralt beliggende mindre investeringsejendom Sag 112312-4 Vejen - Søndergade 16 Indeholder et ledigt boliglejemål og et erhvervslejemål Velegnet til bl.a. grill, bar, restaurant, butik o.lign. God placering

Læs mere

God investeringsejendom

God investeringsejendom God investeringsejendom Beliggende centralt i Vejen Sag 112312-1 TIL SALG Vejen - Rosengade 3 Samme lejer gennem mange år Udlejet til lav m² leje Charmerende og flot lejemål Kan handles sammen med yderligere

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 25915 TIL SALG Odense C - Enggade 7 Central beliggenhed 2 lejligheder Lejlighederne fremstår i flot og tidssvarende stand Kontantpris kr. 3.250.000 1. års nettoafkast % 4,59

Læs mere

Investeringsejendom TIL SALG. Sag Vejle - Gormsgade 15A Præsentabel ejendom Beliggende ned til en lille å 8 boliger og 1 erhvervslejemål

Investeringsejendom TIL SALG. Sag Vejle - Gormsgade 15A Præsentabel ejendom Beliggende ned til en lille å 8 boliger og 1 erhvervslejemål Investeringsejendom Sag 26061 TIL SALG Vejle - Gormsgade 15A Præsentabel ejendom Beliggende ned til en lille å 8 boliger og 1 erhvervslejemål Kontantpris kr. 5.400.000 1. års nettoafkast % 4,95 Etageareal

Læs mere

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 Rugvænget 21, 2630 Taastrup Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 EJENDOMMEN ADRESSE: Rugvænget 21, Invest 2630 Taastrup MATR.NR.: 11 R Høje Taastrup By KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

SALGSOPSTILLING. 6 ejerlejligheder i butikscenter - sælges samlet. Alt er udlejet - afkast på mere ende 10% årligt

SALGSOPSTILLING. 6 ejerlejligheder i butikscenter - sælges samlet. Alt er udlejet - afkast på mere ende 10% årligt SALGSOPSTILLING 6 ejerlejligheder i butikscenter - sælges samlet. Alt er udlejet - afkast på mere ende 10% årligt Byagervej 13+15+17+19+47a+47b+49, 4250 Fuglebjerg Sag ERH15107 Butikscenter med i lalt

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Præstemosevej 7B, Asminderød, 3480 Fredensborg. Sag 94500010996

SALGSPROSPEKT. Præstemosevej 7B, Asminderød, 3480 Fredensborg. Sag 94500010996 SALGSPROSPEKT Præstemosevej 7B, Asminderød, 3480 Fredensborg Sag 94500010996 2 store lagerhaller samt administrationsafsnit Kan anvendes til værkstedsvirksomhed, lettere industri og lager Gode tilkørselsforhold

Læs mere

Boligudlejningsejendom centralt i Fredericia

Boligudlejningsejendom centralt i Fredericia Boligudlejningsejendom centralt i Fredericia Sag 115341 TIL SALG Fredericia - Prinsessegade 63 Beliggende inden for voldene Direkte ved gågaden samt det ny opførte Føtex Bevaringsværdi på 2 Indeholder

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT SALGSPROSPEKT Særdeles attraktivt beliggende erhvervsejendom Velegnet til mange formål Brovangen 25, 3720 Aakirkeby Sag 5553 . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk

Læs mere

4 ejerlejligheder TIL SALG. Sag 26291

4 ejerlejligheder TIL SALG. Sag 26291 4 ejerlejligheder Sag 26291 TIL SALG Odense C - Schacksgade 30-32 Ejerlejligheder i veldrevet ejerforening Stort lejepotentiale på sigt Salgspotentiale ved enkeltsalg på sigt Lejlighederne er umoderniserede

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 26068 TIL SALG Odense C - Hjallesevej 46 4 fine lejligheder (3 stk. med 3 værelser og 1 stk. med 2 værelser) Nem have med græsplæne God, central beliggenhed i Odense C Kontantpris

Læs mere

Investeringsejendom i centrum

Investeringsejendom i centrum Investeringsejendom i centrum Med blandet bolig/erhverv Sag 20144 TIL SALG Sønderborg - Perlegade 64/Brandtsgade 11 På gågaden i Sønderborg 4 boliger, 2 butikker og 1 baggårdsbutik/lager Præsentabel ejendom

Læs mere

Boligudlejningsejendom i Brønshøj

Boligudlejningsejendom i Brønshøj Boligudlejningsejendom i Brønshøj Småhus ejendom Sag AB6365S TIL SALG Brønshøj - Arnesvej 15 Beliggende i roligt villakvarter Nyrenoveret Gode parkeringsmuligheder Kontantpris kr. 11.500.000 1. års nettoafkast

Læs mere

Ejendom med 3 udlejede lejligheder sælges

Ejendom med 3 udlejede lejligheder sælges Ejendom med 3 udlejede lejligheder sælges Opdelt i 2 ejerlejligheder Sag 534639PJ TIL SALG Herning - Paghs Alle 12 Lejekontrakterne er med fast årllig huslejeregulering Gode genudlejningsmuligheder Kontantpris

Læs mere

Slagelsevej 16, 4700 Næstved

Slagelsevej 16, 4700 Næstved SALGSOPSTILLING Pæn kontorejendom med egen parkeringsplads Slagelsevej 16, 4700 Næstved Sag ERH14090 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 4. november 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Slagelsevej

Læs mere

4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170.

4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170. SALGSPROSPEKT Holmensvej 10, 3600 Frederikssund Sag 94500010004 Investeringsejendom beliggende i udbygget erhvervsområde Tæt på omfartsvej . Mægler: Palle Andersen Dato: 5. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

Attraktiv brugerejendom, kontor/lager

Attraktiv brugerejendom, kontor/lager Attraktiv brugerejendom, kontor/lager Lager/produktion Sag 11R16039 TIL SALG Roskilde - Håndværkervej 62 Gode tilkørselsmuligheder Præsentable lokaler Stort opvarmet lager Fleksible indretningsmuligheder

Læs mere

Den gamle stationsbygning i Jebjerg

Den gamle stationsbygning i Jebjerg Den gamle stationsbygning i Jebjerg Omdannet til 6 lejligheder og er i dag fuldt udlejet Sag 8272 TIL SALG Roslev - Jernbaneallé 10A 6 lejligheder Lejlighederne er fra 56 kvm til 68 kvm Alle lejligheder

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere