2020 DOMANE SLR SERVICE MANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2020 DOMANE SLR SERVICE MANUAL"

Transkript

1 2020 DOMANE SLR SERVICE MANUAL

2 2020 Domane Service Manual Table of Contents 1. Installere vanlige komponenter 2 A. Installere og justere setepinnen 2 B. Installere framgiret 3 C. Installere bakgiret 3 D. Installere kjedeholderen 3 2. Føre og installere bremsene 4 A. Installere bakbremsen i rammen. 4 B. Installere frambrems og bremseslange 4 3. Før vaiere og strømper gjennom rammen 5 A. Mekanisk 5 Tre strømpen for framgiret Tre strømpen til bakgiret Installer vaierføreren i underrøret Installere vindusrammen i underrør B. Di2 7 Tre inn vaier for krankgir Tre inn vaier for bakgir Plassere batteri og installere Installere vindusramme i underrør Vaierføring til styret Montere gaffel 4. Installere gaffelen Føre og installere styrefremspringet og styret 12 Monter styreframspringet Installere styret A. Mekanisk 13 Feste bremseslange og strømpe/vaier Installere vaierfører for overrør B. Di2 13 Installere vaierfører i overrør Installere girhendler 6. Domane momentspesifikasjoner Serviceinformasjon Register 17 A. Installere fremre IsoSpeed 17 B. Installere bakre IsoSpeed 20 C. Samle og installere DT lagringsdør 22 D. Installere T47 kranklager 24 E. Montere skjermer 25 Montere framskjerm Oversikt bakskjerm 1

3 1 INSTALLERE VANLIGE KOMPONENTER 1 Montere vanlige komponenter A. Installere og justere setepinnen NØDVENDIG VERKTØY OG ANNET Sete Setepinne Kile og skruer til setepinne Nedre pakning 5 mm Unbraco for langt styrefremspring Momentnøkkel 4. Stramme bolten akkurat så mye at setepinne og kile er jevne. Ikke skru helt til ennå. SETEPINNE SKRUE 8. For å justere setehøyden løsner du de klemmebolten i setepinnen, justerer høyden og strammer bolten til anbefalt moment. SETEPINNE SKRUE C. Installere bakgiret 1. Installer bakgiret på girøret. Stramme til OEM anbefalt moment. 1. Fjern teip eller gummibånd fra setepinnekilen før du installerer. 2. Plasser den nedre pakningen nederst på setepinnen. 5. Monter setet. Pass på at "ørene" på klemmen passer til formen på setets skinner. 6. For å justere vinkelen på setet, løsner du den bakre klembolten, justerer vinkelen og strammer klembolten igjen. Bruk en lang 5 mm hylse på momentnøkkelen for å stramme setepinnebolten. Dette gir en bedre passform på bolten og vil hindre at verktøyet skraper opp sykkelens finish. D. Installere kjedeholderen 1. Installer kjedeholder ved basen av festet til framgiret. Stramme skruen til 3Nm. B. Installere framgiret Hvis setepinnen skal senkes helt ned, må du kanskje fjerne den nederste forseglingen. 1. Bruk den spesielle karbonskiven og skruen for å installere framgiret på basen til framgirfestet. Stramme skruen akkurat så mye at giret holdes på plass. Ikke skru helt til ennå. 3. Stikk setepinnen ned i setemasten. Vær sikker på at kilen er på plass i setepinnen før du utfører dette. 7. For å justere setet fremover eller bakover, løsner du klemmen som holder setet, skyver på setet og strammer klemmen igjen. 2 3

4 2 FØRE OG INSTALLERE BREMSENE 3 FØR VAIERE OG STRØMPER GJENNOM RAMMEN A. Installere bakbremsen i rammen. B. Installere frambrems og bremseslange A. Mekanisk Tre strømpen til bakgiret 1. Vennligst sjekk figuren nederst på side 5 for korrekt plassering av strømpen ved styrerøret. 2. Ta vekk gummimaljen fra kjedestaget på ikkedrivsiden. 1. Plasser nedre kulelager på gaffelens lagerskål. 2. Før slangen gjennom gaffelens tilkomsthull (ikke-drivside) og opp gjennom hullet på baksiden av kronerøret. Tre strømpen for framgiret 1. Tre strømpen til fremgiret fra styrerøret, ned gjennom underrøret, og ut av hullet for framgiret ved basen av seterøret. 1. Tre strømpen til bakgiret fra hullet i kjedestaget, gjennom krankhuset, opp i underrøret, og ut av toppen til styrerøret. 3. Tre maljen inn på bremseslangen og før slangen gjennom maljehullet. 3. Fest bremsen i gaffelen. Stramme skruen akkurat nok til et bremsen sitter fast. Ikke stram helt til. 2. Tre maljen på strømpen og plasser strømpen i stopperen på framgiret. 4. Før slangen gjennom krankhuset, opp underrøret, og ut av styrerøret. 3. Sett inn maljen i rammen. 2. Fra drivsiden til styrerøret til ikke-drivsiden, er plasseringen av strømper og slanger slik: FREMRE GIR STRØMPE 5. Plasser maljen tilbake i hullet i kjedestaget. 6. Skru fast bremsen BAKRE BREMSESLANGE BAKRE GIR STRØMPE 1. Strømpe til framgiret 2. Slange til bakbremsen 3. Strømpe til bakgiret 4 5

5 3 Før ledninger og slanger gjennom rammen 3 Før ledninger og slanger gjennom rammen 3. Tre maljen på girstrømpen og sett maljen inn bunnen av endestykket på drivsiden. 4. Plasser strømpen i stopperen på bakgiret. 3. Mens du holder strømpe og slange ved styrerøret, tar du føreren ned underrøret til hullene i føreren er på linje med hullene i bunnen av underrøret. 2. Stramme skruene til 1,2Nm B. Di2 Tre inn vaier for krankgir 1. Feste krankgirvaier i krankgir 2. Plassere vaieren gjennom maljen, inn i hullet i bunnen av seterøret, og ut gjennom krankhuset. 3. Sett maljen på plass i rammen. 3. Installere dekselet over lagringshullet med hendelen pekende mot drivsiden. Installer vaierføreren i underrøret 1. Skli vaierføreren ned i adkomsthullet i underrøret og under variere og slange. 4. Fra bunnen av underrøret bruker du to skruer til å feste vaierfører til ramme. Stramme skruene til 3Nm 2. Trykk strømper og slange inn i sporene i riktig rekkefølge og plassering (ikke-drivside til drivside): 1. Bakbrems 2. Krankgir 3. Bakgir Installere vindusrammen i underrør BAKRE BREMSESLANGE BAKGIR STRØMPE FREMRE GIR STRØMPE 1. Installere vindusrammen i underrørets lagringshull. Vær sikker på at tab`en til vindusrammen er øverst i lagringshullet. DEKSEL LUKKET Tre inn vaier for bakgir Bakbrems bør være montert og slangen ført opp gjennom styrerør. 4. Se innholdregister for hele prosedyren: Samle og installere døren til lagringshull i underrør. Proff-tips: For å gjøre denne jobben enklere, bruker du Park Tool IR-1.2 Internal Cable Routing Kit 1. Fest bakgirvaier i bakgir 6 7

6 3 Før ledninger og slanger gjennom rammen 3 Før ledninger og slanger gjennom rammen 2. Før bakgirvaier fra hullet i kjedestaget på drivsiden til hullet i krankhuset. 4. Tre batteriledningen gjennom lagringshullet og ut gjennom hullet i kranken. 9. Fra bunnen av underrøret bruker du to skruer for å feste vaierfører til ramme Stramme boltene til 3Nm. 3. Installere dekselet over lagringshullet med hendelen pekende mot drivsiden. 5. Du skal nå ha tre vaiere ut av hullet i kranken. Installere vindusramme i underrør 1. Installere vindusramme i lagringshullet i underrøret. Vær sikker på at tab`en på vindusrammen er øverst i lagringshullet. 3. Skyv maljen rundt girstrømpen og plassere maljen i bunnen av endestykket på drivsiden. 4. Se innholdregister for hele prosedyren: Samle & installere lagringsdøren i underrøret Plassere batteri og installere 1. Plassere batteriet i batteriholder og vaierfører. 2. Stramme skruene til 0,3Nm 6. Gli batteriet, ledningen og vaierfører-oppsettet inn i lagringshullet og under bremseslangen. Vaierføring til styret Proff-tips: 1. For å gjøre denne jobben enklere, bruker du Park Tool IR-1.2 Internal Cable Routing Kit. 2. Stramme skruene til 1,2Nm 2. For enkel vaierføring, plasserer du styret i holderen på mekanikerstativet. 7. Trykk bakbremsslangen inn i sporet på ikkedrivsiden på vaierføreren. 3. Fest batteriledningen til batteriet. 8. På toppen av styrerøret, holder du bakre bremseslange og beveger føreren ned underrøret for å få førerhullene på linje med hullene nederst i underrøret. 8 9

7 3 Før ledninger og slanger gjennom rammen 4 INSTALLERE GAFFELEN 1. Tre Park Tool-vaieren fra høyre styreende gjennom styret og ut ved venstre styreende. 2. Trekk den lange venstre Di2-ledningen (1200 mm) fra høyre styreende gjennom styret, og ut av girskifterhullet i bunnen på venstre side. Fest vaieren til styret med teip 4. Fest de to ledningene i styreendepluggen. Montere gaffel 1. Med nedre kulelager installert på gaffelen, fører du kronerøret og bremseslangen opp gjennom bunnen av styrerøret. 2. Styr bremseslangen ut gjennom kabelhullet i overrøret. 4. Montere i rekkefølge: Malje for fremre IsoSpeed, avstandsskive for IsoSpeed, øvre kulelager, splittring, og topphette. 3. Før kronerøret gjennom IsoSpeed-settet. Vær sikker på at de to bremseslangene og girledningen(e) er plassert i kabelhullet i overrøret. 3. Før den korte høyre Di2-ledningen fra girskifterhullet i bunnen på høyre side, og ut av høyre styreende. Fest vaieren til styret med teip. Du har nå to Di2-ledninger som kommer ut av høyre styreende. Hvordan de to ledningene er plassert i styreendepluggen har ingen betydning. 5. Tre en Di2-ledning fra toppen av styrerøret, ned underrøret, og ut av hullet i krankhuset. Ledningen kobles til høyre skifter. Du har nå fire Di2-ledninger som stikker ut av hullet i krankhuset. 6. Plugg alle fire ledningene inn i koblingsboksen. Plasseringen av ledningene har ingen betydning. BAKRE BREMSE SLANGE BAKRE GIRVAIER FREMRE BREMSE SLANGE FREMRE GIR VAIER 5. Installere pannedekselet. Bøy sidene på gaffeldekselet utover, og plassere det øverst på styrerøret. 7. Før koblingsboksen og fire ledninger gjennom hullet i krankhuset og inn i underrøret

8 5 FØRE OG INSTALLERE STYREFREMSPRINGET OG STYRET 5 Føre og installere styrefremspringet og styret Monter styreframspringet 1. Installere ønsket antall avstandsskiver og selve styreframspringet på kronerøret. 2. Rett opp styrefremspringet og stramme klemmeskruene til anbefalt moment. 2. Sett styret på plass i styreframspringet og stramme skruene i frontplaten til spesifikasjon. A. Mekanisk Feste bremseslange og strømpe/vaier Installere vaierfører for overrør 1. Med vaierfører korrekt plassert, presser du inn bremseslangen først, deretter girvaierne. Drivside: Bakre bremseslange; bakre girvaier. Ikke-drivside: Fremre bremseslange; girvaier framme. 2. Gli vaierfører ned i riktig stilling øverst i hullet i styrerøret. B. Di2 Installere vaierfører i overrør 1. Med vaierfører i riktig posisjon, fester du bremseslangene først, deretter Di2-ledningen. Drivside: Bakre bremseslange; Di2- ledning Ikke-drivside: Fremre bremseslange 2. Gli vaierfører ned i riktig stilling øverst i hullet i styrerøret. 3. Installere skruen og stramme til 1Nm. Vær sikker på at tabs`ene på ledningsholderen er i linje med plassen på styreframspringet. Foretrekker du bremsene som på en motorsykkel, bytter du om på bremseslangene. 3. Installere skruen og stramme til 1Nm Installere styret 1. Press ledningsholderen fast til styret. Plasseringen er viktig fordi holderen skal være i styreframspringet. 3. Når ledningsholder, styreframspring og styre er riktig montert, skal en person kunne dra i kabelsløyfen uten at det er bevegelse mellom klipset og styret. RIKTIG RETNING Installere girhendler 1. Føre slanger og ledninger (Di2) eller vaiere (mekanisk) gjennom ledningsholderen. 2. Fra holderen, fører du dem langs venstre og høyre side av styret. VAIER WRANGLER LOOP Det er ulike ledningsholdere for ulike styreframspring avhengig av kompatibilitet med Blendr. (PNs: W582439, W584649, ). 4. Når korrekt montert, skal du ikke være i stand til å se tab`en til ledningsholderen under styreframspringet. SE UNDENFRA Trek anbefaler å bruke ledningsholder på styreframspring fra 100 mm og lengre. For styreframspring kortere enn 100 mm, gir ikke ledningsholderen noen ekstra fordel

9 5 Føre og installere styrefremspringet og styret 6 DOMANE MOMENTSPESIFIKASJONER 3. Plassere gir-/bremsehendler på ønsket plass på styret. 4. Tilpasse bremseslangen og girstrømpen til riktig lengde. Strømpelengden skal være lang nok til at styret kan rotere fritt i +/- 60 grader. Komponent Kjedeholderskruen Vindusrammeskruen i underrøret Batteriholderskruene Skruene som fester vaierfører i rammen Skrue for bakre IsoSpeed-ramme Skrue for vaierfører i overrør Skruer til demperenhet Kranklager Skruer for lagerdør og verktøyholder Setepinnebolten Momentverdi 3Nm 1,2Nm 0,3Nm 3Nm 8Nm 1Nm 5Nm 50Nm maks 1Nm 7Nm 14 15

10 7 SERVICEINFORMASJON 8 REGISTER Di2 styrespesifikasjoner for referanse DS-skifter til ledd A NDS-skifter til ledd A DS-skifter til ledd B Batteri til ledd B FD til ledd B RD til ledd B A. Installere fremre IsoSpeed 1. Fett opp hullene og området rundt på innsiden, samt undersiden av styrerøret. 4. Stikk en skrue ut gjennom frikoblingen og hullet i styrerøret på kjedesiden Denne vaierlengden vil endre seg etter rammestørrelse, lengde på styreframspring eller bredde på styre Alle andre vaierlengder er like uansett rammestørrelse. 2. Plasser en skive over hvert av kulelagrene i IsoSpeed-frikoblingen. 5. Vend den skrå siden av ellipsemutteren mot hullet i styrerøret. HØYRE SKIFTER - TIL STYREENDEPLUGG - TIL LEDD B SKRÅKANT FARGEKODE, KUN FOR TEGNING: BAKBREMS = RØD FRAMBREMS = MØRK GRÅ Di2 LEDNING = LYS GRÅ JCT B - TIL HØYRE SKIFTER - TIL BATTERI - TIL FRAMGIR - TIL BAKGIR STYREENDEPLUGG - TIL VENSTRE SKIFTER - TIL HØYRE SKIFTER GJENNOM STYRET, UT HULLET PÅ I DROPP UNDER STYRETEIPEN 3. Klem IsoSpeed-frikoblingen mellom to fingre for å holde skivene på plass, og før den forsiktig inn hulrommet i styrerøret. Stopp når hullene i frikoblingen er på linje med hullene i rammen. 6. Plasser en finger inni frikoblingen og press skruen utover

11 8 Installere fremre IsoSpeed 8 Installere fremre IsoSpeed 7. Skru ellipsemutteren noen runder mot VENSTRE for å feste den før neste trinn. Ikke smør fett på gjengene. 9. Plasser en hånd på motsatt side av styrerøret (9a) og sett med den andre momentnøkkelen i mutteren og klem til med begge hender til mutteren smetter på plass i styrerøret (9b). Med fast press mot mutteren skrur du så mot klokka (9c). Dette trekker skruen i styrerøret ut mot mutteren. Skru det sammen, men ikke stram helt til. 12. For å stramme helt, legg bra trykk på momentnøkkelen mens du skrur. Dette vil hindre skruen inne i frikobleren fra å spinne rundt og vil dra den mot mutteren. Stramme til maks 8Nm. 15. Sett forspenningshylsa ned i frikoblingen slik at BEARING peker oppover og SPRING peker nedover. Det er flate sider som skal være i linje med skruene på begge sidene av frikobleren. 9b 9c BEARING SPRING 9a 8. Ellipsemutterens ovale form passer inn i det ovale hullet i styrerøret. Når ellipsemutteren er håndstrammet, retter du inn langsiden med linja på styrerøret. 10. Gjenta stegene 4 til 8 for den andre siden av frikobleren. 13. Gjenta steg 12 for den andre siden. 14. Sjekk at frikobleren beveger seg fritt etter installering. Hvis den ikke beveger seg fritt, løsne, rense sammenkoblingene, smør på fett og installere på nytt. Ikke smøre fett på IsoSpeedenheten utenom den øverste skråkanten der det øverste kulelageret er plassert. Ikke smøre fett på nedre kulelager, bølgeskive, lavere splittring eller avstandsskive. LINJE SKRÅKANT 11. Gjenta steg 9 for den andre siden

12 8 Installere bakre IsoSpeed 8 Installere bakre IsoSpeed B. Installere bakre IsoSpeed 1. Installere demper-enhet i seterør. Demperen skal peke opp. 4. Rengjøre overflaten med alkohol eller tilsvarende avfettingsmiddel og installere den selvklebende bumperen på den fremre enden av setemast-tungen. 7. Stikk dreiebolten, skiven, bølgeskiven og mutteren på ikke-drivsiden. VIKTIG: Skiven og bølgeskiven må være på samme side som skruehodet. SKRUEHODE BØLGET SKIVE 10. Installere skrue og skive på den fremre enden av frikobleren og stramme som spesifisert på klistremerket. 5. Stikk setemasten ned i rammen. FLAT SKIVE 2. Hold demper-enheten Stramme skruene til 5Nm. 8. Stramme skruen til 8Nm. Bruk momentnøkkelen på 8 mm-siden, ikke 6 mm-siden. 11. Stramme justeringsskruen for demperen. Vær sikker på at justeringsskruen for demperen er slakket helt 6. Sett maljen på plass i rammen. 9. Installere glideregulatoren på setemast-tungen 3. Plassere maljen for IsoSpeed over toppen på setemasten

13 8 Samle og installere DT lasteluke Samle Domane og installere Service DT Manual lagringsdør C. Samle og installere DT lagringsdør NØDVENDIGE DELER: 3. Fra innsiden plasserer du den bølgede fjæren over skaftet til hendelen. 6. Press pinnen gjennom så den er jevn med vingen. 9. Hvis den er utstyrt med et Bontrager multiverktøy, skyver du verktøyet inn i holderen fra siden uten hakk helt til den klikker på plass Bølgeskive 2. Flat skive 3. Spak 4. Splint 5. Vinger 6. Lagringsdør 7. Skruer (2) 8. Vingedeksel/ verktøyholder 4. Plassere vingen over skaftet til hendelen med vingens ribber synlig. 7. Plassere verktøyholder-tab`en i kanalen på døren. 10. For å løsne verktøyet, skyver du på verktøyet ved hakket og trekker opp på den motsatte siden av holderen. Press verktøyet ut i ca 45 graders vinkel. 1. Forspenne pinnen i vingen. Vær sikker på at pinnen ikke er presset inn i hullet i midten av vingene. PRESS HER DRA HER 5. Rett opp hullene i skaftet og vingen så de er på linje med hendelen i lukket posisjon og vingen vinkelrett på flaskeholderhullet. 8. Installere og stramme de to skruene til 1Nm. 2. Plassere den flate skiven på skaftet til hendelen

14 Installere Domane T47 kranklager Service Manual Montere Domane skjermer Service Manual D. Installere T47 kranklager 1. Smør fett på gjenger i ramme 2. Begynn med å skru inn kranklager for hånd: Drivside: revers gjenget (venstregjenget) Ikke-drivside: vanlig gjenget (høyregjenget) E. Montere framskjerm NØDVENDIG VERKTØY 4 mm unbrako, forlenget arm, rundt hode Loctite Blue 242 Trek anbefaler skjermer fra Bontrager. Domane SL, SLR og LT-modeller 1. Fjerne settskruen eller plastpluggen under gaffelkronen. 2. Fjerne de to skruene fra skjermfestet og fjerne selve festet. 4. Bruk skruen med Loctite for å feste skjermen på gaffelkronens underside. 5. Bruk instruksjonene som kom med skjermen for å gjøre ferdig montering. 3. Bruk monteringsverktøyet som er spesifikt for ditt kranklager for å stramme til produsentens spesifikasjoner. Ikke overstig de maksimal 50Nm. Domane HP-modeller 1. Fjerne settskruen eller plastpluggen bak på gaffelen. 2. Hvis de øverste festeskruene er brukt tidligere eller ikke har gjengelås, smør på ny Loctite Blue 242 så gjengene dekkes. 3. Hvis de øverste festeskruene er brukt tidligere eller ikke har gjengelås, smør på ny Loctite Blue 242 så gjengene dekkes. Skruene som følger med din Bontrager-skjerm er påført Loctite. Den øverste festeskruen bør ha et knapphode og være minst 12,7 mm lang. Skruene som følger med din Bontrager-skjerm er påført Loctite. 3. Bøy skjermfestet så det best mulig passer vinkelen på gaffelen. 4. Bruk skruen med Loctite for å feste skjermen bak på gaffelen Bruk instruksjonene som kom med skjermen for å gjøre ferdig montering.

15 Domane Montere skjermer Service Manual Oversikt bakskjerm Delenummer Beskrivelse W Rammestørrelse Domane SL Domane SLR Domane+ LT Domane+ HP Midtre feste peker ned W Midtre feste peker opp W Skjermfeste - liten W Avstandsskiver eller struts monteres utenpå skjermbroen/ innsiden av setestag. W Avstandsskiver eller struts monteres inne i skjermbroen/ under skruehodet. 26

16

2020 DOMANE SLR SERVICE MANUAL

2020 DOMANE SLR SERVICE MANUAL 2020 DOMANE SLR SERVICE MANUAL 2020 Domane Service Manual Table of Contents 1. Installere vanlige komponenter 2 A. Installere og justere setepinnen 2 B. Installere framgiret 3 C. Installere bakgiret 3

Læs mere

DELER TIL SAAB 92, 93, 95 & 96 06.05.2010 1

DELER TIL SAAB 92, 93, 95 & 96 06.05.2010 1 Kuperus Consulting Vognvegen 120 2315 Hamar mobil 97 11 55 13 DELER TIL SAAB 92, 93, 95 & 96 06.05.2010 1 April-mai 2010 Innholdsfortegnelse Deler til SAAB 92, 93, 95 &96 side 6 motor totakt 6 motor V4

Læs mere

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015.

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. MODERNE DØRER De fleste av livets store hendelser skjer bak hjemmets dører Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. NORSKE HELTREDØRER NORSKPRODUSERT OG KORTREIST Vi er stolte av å kunne si at vi er Norges

Læs mere

Brugervejledning 3-18 trehjulet cykel

Brugervejledning 3-18 trehjulet cykel 3-18 trehjulet cykel Tlf: 70 10 1 755 www.medema.dk Kære kunde Først vil vi takke for den tillid, du har vist os ved at købe vores produkt. Vi anbefaler, at du læser brugsanvisningen samt brugs- og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

INDEX TEKNISKE PRODUKTER 2 LAMPER

INDEX TEKNISKE PRODUKTER 2 LAMPER 40 Side Vare INDEX TEKNISKE PRODUKTER 2 LAMPER 200mm Gul slavelampe. Euroskilt LED lampe type SR2D. Leveres med 5m kabel. L8M / L8H Effekt: 8W Artikkel nr.: 16095201424 1: 9-28 Vdc 41 200mm rød slavelampe.

Læs mere

Quick Start Guide. DA Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. 2 NO Koble opp husholdningsapparatet til fremtiden. 12

Quick Start Guide. DA Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. 2 NO Koble opp husholdningsapparatet til fremtiden. 12 Quick Start Guide DA Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. 2 NO Koble opp husholdningsapparatet til fremtiden. 12 Nu begynder fremtiden i dit hjem! Dejligt, at du bruger Home Connect * Hjertelig

Læs mere

Lynvejledning. SØRG FOR AT BEGGE ENHEDER ER SLUKKEDE FØR TILSLUTNING. Forbind de to enheder med et

Lynvejledning. SØRG FOR AT BEGGE ENHEDER ER SLUKKEDE FØR TILSLUTNING. Forbind de to enheder med et Lynvejledning 1 Sæt batterierne i fjernbetjeningen Fjern dækslet på fjernbetjeningens bagside. Indsæt to AAA-batterier. Kontrollér, at + og - på batterierne (polerne) passer med symbolerne i batterikammeret.

Læs mere

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt Meteorologisk institutt Lars Petter Røed John Smits Nils M. Kristensen Vær, vind og strøm Færderseilasen 2013 Meteorologisk institutt Husker du i fjor? 3 Husker du i fjor? 4 To gode nyheter fra MET: #1

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

Bluetooth nøgleboks app instruktioner

Bluetooth nøgleboks app instruktioner Bluetooth nøgleboks app instruktioner 5441 PN nr. 836700021 HURTIGSTART LÅS OPP MED MOBILTELEFON 1. Fjern Select Access SMART & instruksjoner fra pakken. 2. Følg instruksjonene under for å åpne Select

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 55107 Brugsanvisning Bruksanvisning LAMELFRÆR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før du tager lamelfræseren i brug, så du ved, hvordan den skal anvendes. Sørg for at vedligeholde maskinen

Læs mere

Rullestol Kørestol Rullstol Pyörätuoli. Brukerveiledning Brugervejledning Bruksanvisning Käyttöohjeet. Xenon SA

Rullestol Kørestol Rullstol Pyörätuoli. Brukerveiledning Brugervejledning Bruksanvisning Käyttöohjeet. Xenon SA Rullestol Kørestol Rullstol Pyörätuoli Xenon SA Brukerveiledning Brugervejledning Bruksanvisning Käyttöohjeet 000690675.9 HVIS DU ER SVAKSYNT, KAN DETTE DOKUMENTET SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.NO

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Runtime-omgivelser Kap 7 - I

Runtime-omgivelser Kap 7 - I Runtime-omgivelser Kap 7 - I Generelt Språk som bare trenger statiske omgivelser Språk som trenger stakk-orienterte omgivelser Språk som trenger mer generelle omgivelser Vel så riktig å si at forskjellige

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Vedvarende Energi ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE

Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Vedvarende Energi ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Vedvarende Energi ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Energi i fremtiden Energi er et af de vigtigste emner i det moderne samfund. Det, at vi alle

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Spilleregler. for 2-8 diamantdetektiver / 2 hold. Fra 6 + Indhold: Kræver 2 x AA LR x AAA LR03 batterier (medfølger ikke).

Spilleregler. for 2-8 diamantdetektiver / 2 hold. Fra 6 + Indhold: Kræver 2 x AA LR x AAA LR03 batterier (medfølger ikke). DK Spilleregler for 2-8 diamantdetektiver / 2 hold. Fra 6 + Indhold: Kræver 2 x AA LR06 + 4 x AAA LR03 batterier (medfølger ikke). 1 detektor og 2 nøgler 1 skattekiste med aftagelig diamant 10 opgavekort

Læs mere

Typisk: Kan det være både nøkkelord og navn, så skal det ansees som nøkkelord

Typisk: Kan det være både nøkkelord og navn, så skal det ansees som nøkkelord Scanning-I Kap. 2 Hovedmål Gå ut fra en beskrivelse av de enkelte leksemer (tokens), og hvordan de skal deles opp i klasser Lage et program (funksjon, prosedyre, metode) som leverer ett og ett token, med

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Vedvarende Energi. LEGO Education ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE. Fremtiden tilhører de kreative KLASSE

Vedvarende Energi. LEGO Education ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE. Fremtiden tilhører de kreative KLASSE Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Vedvarende Energi 5. - 10. KLASSE NATUR/TEKNOLOGI, MATEMATIK, FYSIK ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Energi i fremtiden Undervisning med modeller

Læs mere

GRESSKLIPPER RIDER GRÄSKLIPPARE RIDER PLÆNEKLIPPER RIDER SEKAČKA NA TRÁVU «RIDER»

GRESSKLIPPER RIDER GRÄSKLIPPARE RIDER PLÆNEKLIPPER RIDER SEKAČKA NA TRÁVU «RIDER» 63 NO SV DA FI CS GRESSKLIPPER RIDER BRUKSANVISNING - VEDLIKEHOLD ADVARSEL! - Les denne håndboken nøye før du tar maskinen i bruk. GRÄSKLIPPARE RIDER BRUKSANVISNING OCH UNDERHÅLL VARNING! Innan ni använder

Læs mere

Tips & Idéer Nunofilt

Tips & Idéer Nunofilt 600306 Tips & Idéer Nunofilt SE Vägledning till tyger som är filtade med hjälp av en torktumlare Du behöver Blankt, syntetiskt fodertyg Merinoull Siden, ponge 5, eller gasväv Gammal handuk Plastbalja Varmt

Læs mere

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel Touring / City / Hybridcykel Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI.

Læs mere

AUDI A3 8P RETROFIT. Eftermontering af RS3 Læder. http://lightnings.dk/rs3leather.html

AUDI A3 8P RETROFIT. Eftermontering af RS3 Læder. http://lightnings.dk/rs3leather.html AUDI A3 8P RETROFIT Eftermontering af RS3 Læder http://lightnings.dk/rs3leather.html Trekanter Armlæn i fordøre Armlæn i bagdøre Midterarmlæn Gearknop Håndbremse Trekanter 1. Træk læderet ved gearstangen

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5. PCarrier

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5. PCarrier REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5 PCarrier1 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj... 4 3. Vedligeholdelse... 5 3.1 Motor 50275... 5 3.2

Læs mere

Hellukket kassette markise

Hellukket kassette markise Hellukket kassette markise Del oversigt... 2 Beskrivelse... 3 Montering... 4 Indstilling af hældningsvinkel... 7 Motor... 8 Vedligeholdelse... 9 1 Vi anbefaler at midst 2-3 personer arbejder sammen om

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Videnskab & Teknologi MEKANIK PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE

Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Videnskab & Teknologi MEKANIK PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Videnskab & Teknologi MEKANIK PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Kreativ naturvidenskab! Med Videnskab & Teknologi fra LEGO Education bliver undervisningen

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Brugervejledning 3-18 trehjulet cykel

Brugervejledning 3-18 trehjulet cykel 3-18 trehjulet cykel Tlf: 70 10 1 755 www.medema.dk Kære kunde Først vil vi takke for den tillid, du har vist os ved at købe vores produkt. Vi anbefaler, at du læser brugsanvisningen samt brugs- og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8. 5 LED System carrier 2

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8. 5 LED System carrier 2 REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8 5 LED System carrier 2 - 2 - version 2 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 4 2. Nødvendigt specialværktøj... 5 2.1 Specialværktøj... 5 3. Vedligeholdelse... 6 3.1

Læs mere

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Møde med nordmanden Af Pål Rikter Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Seminar hos Væksthus Sjælland, 23. januar, 2014 På programmet Hvem er jeg? Basale huskeregler Typografier Mødekulturen

Læs mere

Installasjon-, bruks- og vedlikeholdsveiledning. Precious Ventilator

Installasjon-, bruks- og vedlikeholdsveiledning. Precious Ventilator Installasjon-, bruks- og vedlikeholdsveiledning Precious Ventilator INNHOLD Advarsel... 3 Recirkulation... 7 Teknisk tegning... 8 Installasjon... 9 Betjening... 11 Vedlikehold... 14 Garanti... 15 Service...

Læs mere

Samlevejledning til byg-selv drone

Samlevejledning til byg-selv drone Samlevejledning til byg-selv drone Dette er samlevejledningen. Hvert skridt indledes med en beskrivelse af de nødvendige komponenter, efterfulgt af en generel beskrivelse og et billede. Indhold SDU s byg-selv-drone

Læs mere

9. Justering 7. Justering af stramhed B Placer TV'et i ønsket vinkel og stram skruen som vist. 180 C +3-3 +15-15 Stram skruen hvis leddene laver en lyd 180 Benyt en egnet unbrakonøgle til at løsne eller

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Bardum ISO-kode Beskrivelse

Bardum ISO-kode Beskrivelse Bardum ISO-kode Beskrivelse Lev-artnr Aksel understell Seabass 1/Seabass 2/Seabass 3/Seabass 1 lav/seabass 2 lav/seabass 3 lav sittemodul formstøpt Anatomic sits/anatomic myk sits quick release 103x12mm

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Monteringsvejledning. www.e2a.net

Monteringsvejledning. www.e2a.net Monteringsvejledning www.e2a.net Nøglefri adgang Tak fordi du valgte et Easy2Access produkt, vi håber du må bliver glad for det. For at give dig de bedste forudsætninger til at komme godt fra start har

Læs mere

LEGO Education Vedvarende Energi

LEGO Education Vedvarende Energi Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Vedvarende Energi NATUR/TEKNOLOGI, MATEMATIK, FYSIK 5.-10. KLASSE Undervisning i globale udfordringer ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Energi i

Læs mere

WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE

WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE NO Bruksanvisning VASKEMASKIN SV Bruksanvisning DK Brugervejledning VASKEMASKINE SR БГ EL WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE If you want to view advanced functions for your product,

Læs mere

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A MA01 VEJLEDNING HAMLET World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A 709231207 - 1 - - 2 - - 3 - MA04 FITTINGS TIL MODEL 108-A 65103 #8-32 møtrik (163) 65900A #10Bx1/2" skrue (8) (Pakket med

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 870 III Art. No / BM 875 III Art. No

Montage bjælkeklipper BM 870 III Art. No / BM 875 III Art. No Montage bjælkeklipper BM 870 III Art. No. 112871 / BM 875 III Art. No. 112872 Assembly scythe mower BM 870 III Art. No. 112871 / BM 875 III Art. No. 112872 Motor og driv enhed. Engine and drive unit. Løsdele

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Montering på dobbeltdøre PÅ hængselsside Monteringsvejledning til FD451, FD452 og FD454

Montering på dobbeltdøre PÅ hængselsside Monteringsvejledning til FD451, FD452 og FD454 1 Stående dør Gående dør Anvend boreskabelon til FD451-454 glideskinne. Find den korrekte illustration på skabelonen, se dørillustrationer med Active/Passive og vær opmærksom på gående/stående og udadgående/indadgående

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

Hahn VL-Band AL Dolt gångjärn för aluminiumdörrar

Hahn VL-Band AL Dolt gångjärn för aluminiumdörrar Hahn VL-Band AL Dolt gångjärn för aluminiumdörrar N DK Skjult hengsel for aluminiumsdører Skjultliggende hængsel til aluminiumdøre n Monteringsanvisning n Monteringsanvisning n Monteringsvejledning Hahn

Læs mere

Rockfon System Fusion H

Rockfon System Fusion H Part of the ROCKWOOL Group Systembeskrivelse H-kant Skjult profilsystem Lineært design -- Et elegant himlingsystem med spesialutformede aluprofiler som gir et stramt uttrykk i hele himlingens lengde --

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

Samling af C-Dax Sprayrider sprøjter

Samling af C-Dax Sprayrider sprøjter Trin 1: Start med at holde sprøjten lodret og tømme den for løse dele. Du skal have en lanse, en fastgøringsrem, et ledningssæt samt en manual som vist på billedet. Ryst sprøjten, så du er sikker på at

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Form No. Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Modelnr. 121-6337 3378-782 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

Samlevejledning Mountain Bike

Samlevejledning Mountain Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI. Tilpasning af sadlen 10 VII.

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053255 Centrifugalspreder, 23 liter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Håndspreder - Varenr. 9053255 Beskrivelse: Centrifugalspreder

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFA9673AS http://da.yourpdfguides.com/dref/621952

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFA9673AS http://da.yourpdfguides.com/dref/621952 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DREID TREVERK Stolte håndverkstradisjoner siden 1945

DREID TREVERK Stolte håndverkstradisjoner siden 1945 Søyler Rekkverk Flaggstenger Båtmaster Lysmaster Takås/Rundstokk Spesialprodukter Prisliste DESEMBER 2014 Inkl. mva. DREID TREVERK Stolte håndverkstradisjoner siden 1945 VI LEIER UT FLAGGSTENGER TIL ULIKE

Læs mere

XP52 SERIE. www.krups.com FIN

XP52 SERIE. www.krups.com FIN XP52 SERIE www.krups.com F I E P D GB NL DK N S FIN Position for 1 Position for 2 Dansk Tillykke med din nye Krups espressomaskine. Din espressomaskine er udstyret med en filterholder, som har tre eksklusive

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS 600 & RAIS 80 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug tørt kvas, pindebrænde

Læs mere

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder Makramé SV Makramé är en gammal teknik som använts i flera tusen år. Tekniken att knyta makraméknutar kräver nästan inga redskap alls förutom fingrarna och en makramékrok. Du kan knyta makramé med vilket

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

Montage vejledning Ropox Flytbar Skydedør Denne vejledning skal altid ledsage produktet

Montage vejledning Ropox Flytbar Skydedør Denne vejledning skal altid ledsage produktet Montage vejledning Ropox Flytbar Skydedør Denne vejledning skal altid ledsage produktet PDF6177 011217 Indhold Komponentoversigt Pakket på palle... 3 Montagedele til skydedør... 4 Samling af skydedør ramme...

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning

Brugs- og monteringsvejledning Brugs- og monteringsvejledning Hippocampe OPSUMERING LÆR HIPPOCAMPE AT KENDE...3 MONTERING AF SÆDERYGGEN, SOM KAN LÆGGES NED...4 MONTERING AF DEN HØJDEJUSTERBARE SÆDERYG SOM KAN LÆGGES NED...4 MONTERING

Læs mere

BRUGSANVISNING - DK BRUKSANVISNING - NO BRUKSANVISNING - SE

BRUGSANVISNING - DK BRUKSANVISNING - NO BRUKSANVISNING - SE BRUGSANVISNING - DK BRUKSANVISNING - NO BRUKSANVISNING - SE 1 Dansk brugsanvisning... 5 Norsk bruksanvisning... 22 Svensk bruksanvisning... 39 Kontakt KNAU Danmark Tlf. 70 70 29 29 danmark@knau.dk Kontakt

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

P.T. findes der 3 forskellige typer ( 2008 ) og kan bla. købes her www.mc-butikken.dk

P.T. findes der 3 forskellige typer ( 2008 ) og kan bla. købes her www.mc-butikken.dk epoulsen@dbmail.dk Mange har lidt problemer med koblingen på vores kinesere og ved nærnere eftersyn ser det ud til, at det oftest er Regal Raptor cyklerne der har de største problemer. Vi vil her gennemgå

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad MÅNE Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Læs mere

Design and Quality IKEA of Sweden

Design and Quality IKEA of Sweden A E I SY 6 5 A B C D E F G H I J K L M M L K J H 4 D CB F G Design and Quality IKEA of Sweden DANSK 4 NORSK 30 SUOMI 56 SVENSKA 82 DANSK INDHOLD Advarsel/Sikkerhed Forholdsregler... 5 Sikker betjening...

Læs mere

DREID TREVERK Stolte håndverkstradisjoner siden 1945

DREID TREVERK Stolte håndverkstradisjoner siden 1945 Søyler Rekkverk Flaggstenger Båtmaster Lysmaster Takås/Rundstokk Spesialprodukter Prisliste NOVEMBER 2015 DREID TREVERK Stolte håndverkstradisjoner siden 1945 VI LEIER UT FLAGGSTENGER TIL ULIKE ARRANGEMENT

Læs mere

LADCYKEL med mekaniske skivebremser SAMLEVEJLEDNING

LADCYKEL med mekaniske skivebremser SAMLEVEJLEDNING LADCYKEL med mekaniske skivebremser SAMLEMANUAL SAMLEVEJLEDNING Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Cyklen leveres delvist samlet, og det er vigtigt, at læse manualen igennem,

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

TRÆSKUFFER Monteringsvejledning

TRÆSKUFFER Monteringsvejledning TRÆSKUFFER Monteringsvejledning TRÆDYVEL D 5 mm x L 5 mm Bruges til at montere fronter TRÆSKRUE M 6 mm x L 3 mm Bruges til at montere skinner til kabinetter STOR SKRUE M 4 mm x L 5 mm Bruges til at montere

Læs mere

TRE HJULET EL SCOOTER STRADA MANUAL

TRE HJULET EL SCOOTER STRADA MANUAL TRE HJULET EL SCOOTER STRADA MANUAL Læs denne manual omhyggeligt inden du starter med at bruge scooteren. Tak fordi du har købt Strada 3 hjulet el scooter. Vi håber du får store glæden af den. Læs denne

Læs mere

Hold et kompas (et simpelt er ok) mod den højre side af motoren (lad bare dækslet sidde).

Hold et kompas (et simpelt er ok) mod den højre side af motoren (lad bare dækslet sidde). Følgende er en supplerende dansk oversættelse af de informationer der medfølger et VAPE tændingssystem til MZ 250 m. fl.. Systemet forhandles af MZ-B i Berlin m. fl.. Hvis du ikke har gjort dette, inden

Læs mere

Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster

Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster 1/8 Trin 1: Pak Slugmaster ud og læg den på et plant (vigtigt!) underlag. Skal du bruge Slugmaster sammen med en Quicksmart adapter så du kan klikke den på,

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

R99 DUAL MODE ROWER SAMLINGS VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Tjekliste M5 M13 M14 M14 M13

R99 DUAL MODE ROWER SAMLINGS VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Tjekliste M5 M13 M14 M14 M13 R99 DUAL MODE ROWER SAMLINGS VEJLEDNING Introduktion Indholdsfortegnelse Tillykke med dit køb af denne romaskine. Dette produkt er konstrueret og fremstillet til at opfylde behov og krav ved privat brug.

Læs mere

Samlevejledning Road Bike

Samlevejledning Road Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 7 V. Justering af styret 7 VI. Tilpasning af sadlen 8 VII. Montering

Læs mere

TRE HJULET EL SCOOTER STRADA MANUAL

TRE HJULET EL SCOOTER STRADA MANUAL TRE HJULET EL SCOOTER STRADA MANUAL Læs denne manual omhyggeligt inden du starter med at bruge scooteren. Tak fordi du har købt Strada 3 hjulet el scooter. Vi håber du får store glæden af den. Læs denne

Læs mere

Yamaha FS1 Spændingsregulator.

Yamaha FS1 Spændingsregulator. Yamaha FS1 Spændingsregulator. Denne spændingsregulator kan begrænse spændingen til for/bag og instrument lyste så pærerne ikke springer. Selv om man køre tunet og eventuelt uden batteri. (hvilket bestemt

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

// Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler

// Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler Samlevejledning 1 // Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler // Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler 2 1 x skruetrækker 2 x 10mm skruenøgle 1 x 15mm

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S VÆRKTØJ MASKINER ENGROS MEDLEM AF V.O.V DJ TOOL. Installation Instruktioner. Målestave. mod. Galileo

SNEHOLT & NILSEN A/S VÆRKTØJ MASKINER ENGROS MEDLEM AF V.O.V DJ TOOL. Installation Instruktioner. Målestave. mod. Galileo SNEHOLT & NILSEN A/S VÆRKTØJ MASKINER ENGROS MEDLEM AF V.O.V DJ TOOL Installation Instruktioner Målestave mod. Galileo Ådalen 9 4600 Køge Danmark Tel. +45 46154600 Fax. +45 46154225 http://www.sneholt-nilsen.dk

Læs mere

Kenneth Sandberg, COWI AS

Kenneth Sandberg, COWI AS Avfallskonferansen Midt-Norge 2017 Evalueringskriterier i anbudskonkurranser: et kritisk blikk på poengsystemer. Eller stein-saks-papir, om du vil Kenneth Sandberg, COWI AS 1 16. FEBRUAR 2017 COWI POWERPOINT

Læs mere

INSTRUKTIONSVEJLEDNING

INSTRUKTIONSVEJLEDNING TELESKOPER I POWERSEEKER SERIEN INSTRUKTIONSVEJLEDNING DANSK PowerSeeker 40AZ #21008 PowerSeeker 50AZ #21039 PowerSeeker 60AZ #21041 PowerSeeker 70AZ #21036 PowerSeeker 76AZ #21044 PowerSeeker 40 mm Telescope

Læs mere

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1.

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1. Denne vejledning gælder Yamaha FS1 motorer monteret på både 4Gear og 2Gear modellen. Bemærk at der er flere forskellige typer tændingsanlæg monteret på disse knallerter fra fabrikken. De skal dog stilles

Læs mere