Skoleår 20/21 A-Z TIL DIG, SOM SKAL STARTE PÅ MIDTJYSK EFTERSKOLE. MEN OGSÅ LIDT TIL DINE FORÆLDRE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleår 20/21 A-Z TIL DIG, SOM SKAL STARTE PÅ MIDTJYSK EFTERSKOLE. MEN OGSÅ LIDT TIL DINE FORÆLDRE."

Transkript

1 TIL DIG, SOM SKAL STARTE PÅ MIDTJYSK EFTERSKOLE. MEN OGSÅ LIDT TIL DINE FORÆLDRE. Skoleår 20/21 A-Z VESTERGADE EJSTRUPHOLM TLF: MAIL: WEB: midtjyskefterskole.dk Velkommen til et nyt skoleår på Midtjysk Efterskole. Vi beder dig og dine forældre læse vores A-Z grundigt igennem, inden skolen starter efter sommerferien. Så vil både du og dine forældre være godt forberedte til skoleåret. Vi har skrevet hæftet til dig, som starter som elev, men meget af indholdet er lige så vigtigt for dine forældre. Vi ved, at pakkelisten over de ting, du skal have med, har stor interesse. Den finder du bagerst i hæftet. A-Z ligger på skolens hjemmeside under fanen Forældre som PDF så I altid kan finde den. Her findes også "Beredskab ved smitte med COVID-19" som løbende bliver opdateret. Når I møder på skolen, vil der vil stadig være krav om øget hygiejne, og og måske også andre smittebegrænsende foranstaltninger. Dem er vi rustet til at imødekomme, og vi vil skrive til jer om det, når vi ved mere lige op til skolestart. Program for første skoledag følger så snart vi kender retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Første skoledag mødes vi kl. 13:00 og siger farvel til forældre kl. 17:15-17:30: Vi glæder os til at være sammen med dig i næste skoleår. Venlig hilsen og på gensyn Alle os på Midtjysk Efterskole

2 A ANKOMST OG AFSLUTNINGER Skoleåret starter søndag 9. august 2020 kl. 13:00. Juleafslutning: 18. december Skoleårets afslutning: 26. juni Se også årskalender på skolens hjemmeside og Forældreintra. B BESØG PÅ SKOLEN Hvis du skal afleveres/afhentes, sker dette på en af skolens p-pladser. Når elever går ind eller ud fra skolen, skal der vaskes hænder ved hovedindgangen. Når/hvis vi får OK fra sundhedsmyndighederne til besøg, må dine forældre og søskende meget gerne besøge dig om aftenen. Du kan få besøg af venner og andre gæster efter efterårsferien, da vi ønsker, at I finder sammen som hold, inden de første venner udefra kommer på besøg. Du skal spørge vagtlæreren, om du må få besøg, og du skal præsentere din gæst, når I ankommer til skolen. BOFORHOLD Når du kommer til skolen den første dag, bliver du indkvarteret på et 2, 3 eller 4-mandsværelser efter en boplan, vi har lavet. Du kommer til at bo på en fløj, hvor der både bor drenge og piger. På hvert værelse er der senge, skriveborde, hylder og skabe. Der er også en værdiboks/værdiskab, hvor du kan opbevare værdigenstande. På fløjen har du et stålskab, som skal bruges til udendørs tøj, sovepose mm. Lærerne siger godnat kl og der skal være ro på værelset kl. 23:00. BROBYGNING Vi udvikler i øjeblikket at særligt projekt, der også indbefatter brobygning. Du får information om projektet og skolevejledning i begyndelsen af skoleåret. CYKLER Du skal medbringe cykel og cykelhjelm (med navn), som du altid skal bruge på cykelture i undervisningssammenhæng. Dæk, slanger og lygter skal være i orden, da du bl.a. kan komme ud for at skulle have oppakning med på cykelturene. Husk også lappegrej. C Du får et navneskilt til cyklen den første skoledag.

3 D DAGSPLAN 7:00 7:20 8:00 8:20 9:40 10:10 12:00 13:00 17:20 18:00 19:00 21:30 22:00 22: Morgentur Morgenmad Morgensamling Rengøring/undervisning Formiddagspause Undervisning Middagspause og Tid til ro/kor Undervisning med indlagte pauser Aftensmad Stilletime Aftenaktiviteter Aftenforfriskning Alle er på fløjen Godnat Ro på værelset E ELEVBANK OG LOMMEPENGE Vi har en elevbank, som bliver bestyret af skolens sekretær, Marianne Høj Andersen. Her kan dine forældre sætte lommepenge ind til dig. Byens butikker har kortautomater. Skolen påtager sig ikke ansvar for penge, der bliver væk. Der er en værdiboks på hvert værelse. Dine forældre skal oplyse dit navn og dit elevnummer, når de sætter penge ind på skolens elevbank. Kontonr.: (Jyske Bank) eller MobilePay til ELEVFESTER Elever arrangerer private fester i løbet af skoleåret, som følger sundhedsministeriets retningslinjer for samvær. Efterskolen er ikke medarrangør af elevfesterne, og skolen påtager sig ikke noget ansvar for dem. Festerne kan ikke foregå på skolen, og der må ikke opbevares alkohol på skolen. F Dine forældre vil blive opfordret til at lave et forældrefestråd, som kan hjælpe elevernes festudvalg med festerne. FERIER Se årskalender på skolens hjemmeside eller på Forældreintra.

4 F...fortsat FORLÆNGEDE WEEKENDER I de forlængede weekender tager eleverne hjem og besøger venner og familie. Se datoer i vores årskalender. Planlæg tandlæge- og lægebesøg i de forlængende weekender. FORSIKRING Efterskolen anbefaler, at dine forældre dels har en familieforsikring, dels en privat ulykkesforsikring. Midtjysk er forsikret mod ansvarspådragende forhold forvoldt af efter-skolen og skolens medarbejdere. Du har selv ansvaret, hvis du kommer til at ødelægge skolens bygninger. Skolen har derimod ikke ansvaret for elevernes ejendele som f.eks. computer eller cykel, hvis dette skulle blive ødelagt ved eksempelvis brand eller tyveri. Eleverne bærer selv ansvaret, hvis de kommer til at ødelægge skolens bygninger og løsøre. Ovennævnte situationer skal dækkes af familiens forsikring. Endelig bærer eleven selv ansvaret for ulykker, hvor eksempelvis en elev får en bold i ansigtet og knækker en tand. En sådan skade vil normalt være omfattet af en privat ulykkesforsikring. Ved akut skade har Midtjysk en Taxa-ordning, som dækker transport til og fra skadestue. Dine forældre skal selv tegne en rejseforsikring, som dækker hjemtransport med ledsager ved sygdom i forbindelse med skolens udlandsrejse. Kopi af forsikringspolice afleveres til skolen to måneder før afrejse. Særligt dyre cykler skal have en specialforsikring. FORÆLDREDAG Vi holder forældredag 26. september (dagen før Efterskolernes Dag). På forældredagen er der fælles aktiviteter og oplæg for forældre og elever. FOREDRAG I løbet af skoleåret er der forskellige foredrag og koncerter, som skolen arrangerer i samarbejde med det lokale foredragsudvalg i Ejstrupholm. FRITAGELSE Hvis det ud over almindelige weekender, forlængede weekender og ferier skulle blive nødvendigt at bede om fri, skal dine forældre i god tid kontakte skolens kontor på Bliver du forhindret i at møde ind på skolen (f.eks. en søndag), skal dine forældre ringe/sende sms til lærerværelset på

5 F...fortsat Vi beder om, at du kun beder om fri ved helt specielle lejligheder, såsom runde fødselsdage, sølvbryllup eller lignende i den nærmeste familie. Skolen kan ikke give fri til ferier eller lignende i undervisningsugerne. Da vi ikke modtager tilskud fra Undervisningsministeriet, når du er på ferie, tillader vi os at opkræve kr. pr. uge, du holder ferie i undervisningsuger. Planlæg så vidt muligt lægebesøg til de skemafrie dage. FYSISK AKTIVITET Der er obligatoriske svømme- og idrætstimer, og du vil ofte skulle med på cykel- og vandreture. Er du ikke i stand til at deltage i disse aktiviteter over længere tid, skal vi have en lægeerklæring. Det kan for eksempel være i forbindelse med en idrætsskade som kræ-ver genoptræning, hvilket vi gerne hjælper med. G GRUNDREGLER Dialog er en hjørnesten i skolens arbejde, men der er nogle grundregler. Du skal møde til tiden og deltage aktivt i timerne. Du skal sove i din egen seng. Du må ikke tage snus, ryge, indtage øl, spiritus og euforiserende stoffer på skolen eller i forbindelse med rejsen til og fra skolen. Du skal være en god kammerat. Hvis du kommer til at udfordre grundreglerne træder vores princip om dialog i kraft. Vi vil holde samtaler med dig og dine forældre til vi forhåbentlig får genoprettet tilliden. Lykkes det ikke, kan vi blive nødt til at afbryde vores samarbejde, og du må forlade skolen. HJEMVE H Det er dejligt at komme på efterskole, men det er ikke sikkert, det er dejligt fra dag ét. For nogle elever tager det et stykke tid at falde til, og alle har hver sin måde at falde til på. Nogle skal bruge lang tid, andre kortere. Vi forsøger i den første tid at tale med eleverne, så alle får sat nogle ord på, hvad de savner og længes efter. Du vil opleve, at vi opfordrer dine forældre støtter denne proces, og ikke straks giver efter, hvis du ønsker at komme hjem. Du og dine forældre skal holde fast i jeres beslutning om, at du skal tilbringe skoleåret på efterskole. Vi ved en masse om, hvordan unge reagerer, når de kommer på efterskole. Lærerne kan bruge rigtig meget tid for at få en elev til at blive på skolen, men uden opbakning hjemmefra lykkes det ikke.

6 Dine forældre vil blive opfordret til at lytte og skubbe dig nænsomt afsted efter telefonopkald og weekender hjemme. Dine forældre vil blive opfordret til aldrig at give frister (eks.: Nu ser vi lige til efterårsferien ). Det kan medføre, at du kun venter på, at denne dag skal komme, og i den mellemliggende periode ikke giver dig selv og efterskolelivet en reel chance. Ring til kontaktlæreren, hvis I synes hjemveen vokser sig større, end I kan håndtere på afstand. Ring hellere før end senere. K KNALLERT Du må gerne tage din knallert med på skolen. Det kræver, at du har kørekort og forsikring, samt at både du og dine forældre skriver under på et knallertkort. Du må kun bruge knallerten til og fra dit hjem. Vi kan ikke tilbyde en aflåst plads til knallerter. KONTOR Telefontid på hverdage kl Kontoret: Vagttelefon: Mail: (tjekkes på hverdage kl ) KONTAKTGRUPPER Din kontaktgruppe bliver din nye familie, mens du er på Midtjysk. Du kommer i en kontaktgruppe med andre elever fra dit spor og en lærer. Kontaktgrupperne samles én gang om ugen. Vi snakker om mange forskellige emner, situationer og aktuelle problemstillinger. Vi prioriterer kontaktgruppearbejdet højt og lægger stor vægt på den personlige udvikling gennem samtalen. Hvis du eller dine forældre ønsker at drøfte nogle spørgsmål, situationer eller informere om noget vigtigt, er kontaktgruppelæreren den naturlige kontakt. Kontaktlærerens mail står på midtjyskefterskole.dk under personale. KØKKEN OG KOST Du har køkkenvagt på skiftende tidspunkter i løbet af skoleåret. Sammen med køkkenpersonalet, er du med til at lære om mange af de forskellige arbejdsopgaver, der er i vores køkken. Hvis du har behov for speciel kost, skal du kontakte skolen inden skole-årets start. Se køkkenets kostpolitik på midtjyskefterskole.dk under kostpolitik. Køkkentjans

7 L LÆGEBESØG Vi kan kun bestille tid til lægebesøg ved akut opstået sygdom. Du skal altid tage dit sygesikringskort med til lægen. Hvis du er i behandling for sygdomme hos din egen læge, skal du fortsætte med det. Bliver du syg i ferier eller i weekender, skal du vente med at komme på skolen, til du er rask. M MÅLTIDER Du skal møde til tre måltider om dagen. Der er morgenmad fra kl Middagsmaden er normalt kl , og aftensmaden er kl Alle har en fast plads i spisesalen. God mad er en forudsætning for at kunne fungere godt, og vi ønsker, at alle spiser med ved hvert måltid. Du får lidt brød/frugt om formiddagen, om eftermiddagen og om aftenen kl Du kan bruge køleskabet på den fløj, hvor du bor. Skolen skal have skriftlig besked, hvis du skal have specialkost. MOBILTELEFONER N O Du må selvfølgelig gerne have din mobiltelefon med, men den skal ligge på værelset indtil kl. 19:00. Hvis der er obligatorisk aftenaktiviteter skal den ligge på værelset. Forældre kan ringe i stilletimen. NØGLE Du får en nøgle til dit værelse, når du kommer. Hvis nøglen bliver væk, skal du betale 190,- kr. i erstatning. Det er forbudt at kopiere nøgler. ORDBLIND ELLER LÆSESVAG Hvis du er ordblind, skal du kunne klare dig selv, og selv kunne bruge hjælpemidlerne. Skolen yder ikke specialstøtte til ordblinde elever. Ordblinde kan få programmerne CD-ord/App Writer gratis, og har adgang til at kunne scanne tekster gratis. Hvis du bruger andre programmer, skal du selv have dem installeret på din computer hjemmefra. P PERSONLIG COMPUTER Du skal have en bærbar pc med, og du må bruge den efter de regler, vi aftaler. Skolen tilbyder gratis Office365, mens du er elev her.

8 P...fortsat POST Al post til dig skal adresseres således: Dit navn (ikke kælenavne og lign.) Midtjysk Efterskole Vestergade Ejstrupholm Posten bliver normalt delt ud i forbindelse med middagsmaden. PAKKELISTE Se listen på sidste side, over hvad du skal have med PRAKTIK (STUDIE- OG ERHVERVS PRAKTIK) Vi anbefaler, at du bruger uge 42 (efterårsferien) eller uge 7 (vinterferien) til erhvervspraktik. Vi er selvfølgelig behjælpelige med at lave de nødvendige aftaler. Du får et efterskolebevis, når dit ophold på Midtjysk slutter Vi tilbyder ikke erhvervspraktik som en del af skoleåret, fordi vi ved, at de fleste ønsker at komme i praktik på deres hjemegn. En undtagelse er praktik i militæret og som sygeplejerske. Her skal du aftale praktik med det lokale UU-center og koordinere med os. Som udgangspunkt er det dig og dine forældre, der arrangerer praktikken, da vi ikke kender jeres lokalområde. Det er vigtigt at komme i praktik, hvis du skal have en læreplads. Dine forældre skal selv betale udgifter i forbindelse med praktikken. PRØVER AFGANGSBEVIS Vi forventer, at alle elever går til prøve. Du går til prøve i de fag og på det niveau, du modtager undervisning. Dine forældre skal give skriftlig tilladelse, hvis du ikke går op til prøve. Afmelding til prøver skal ske senest 20. april 2021 på til Du skal til prøve i dansk, engelsk og matematik for at få et adgangsgivende prøvebevis til ungdomsuddannelserne. Når skoleåret slutter, får du et efterskolebevis med: Bevis for FP (9. klasse) eller FP-10 prøven Personlig udtalelse.

9 R RADIO, MUSIKANLÆG OG ANDRE EL-APPARATER Du må medbringe et lille musikanlæg til eget brug på værelset. Det er en god idé at aftale med sin værelseskammerat, hvad man kan have på værelset Du må ikke tage tv-apparater, kogeplader, toaster, brødrister, varmeovn, elkedel eller lignende med til skolen. REFLEKSVEST Du får en refleksvest, når skolen starter. Den skal du aflevere, når skolen slutter. Bliver den væk eller ødelagt, skal du erstatte den. Prisen er 75,- kr. S SKOLEDRAGT Du får en drikkedunk samt skoledragt (bestående af træningsbukser, shorts, t-shirt og hoodie, som er betalt via skolegebyret. Første skoledag skal du prøve skoledragten, og du får den ca. fem uger efter skolestart. SKOLEVEJLEDNING Mens du går på Midtjysk skal du beslutte dig for, hvad der skal ske videre i dit uddannelsesforløb. På Midtjysk er vi meget opmærksomme på, hvor vigtigt et valg det er. Derfor har vi et målrettet vejledningsforløb, der leder hen mod, at alle elever inden den 15. marts har truffet et velovervejet valg for, hvad man skal efter sommerferien. Vi er opmærksomme på, at dit valg er vigtigt. På Midtjysk er der tre vejledere en på hvert team, og de vil i samarbejde med kontaktlærerne afvikle en række vejledningssamtaler med alle elever. Desuden skal alle elever i samarbejde med deres forældre skrive en uddannelsesplan. 10. klasses eleverne skal ud i et brobygningsforløb og skrive en såkaldt OSO-opgave. SYGDOM Ved sygdom beder jer holde øje med skolens hjemmeside "Beredskab ved smitte med covid-19" som holdes opdateret. Den findes her: Hvis du er syg, er du i din egen seng hele dagen, dvs. til næste dag. Din værelseskammerat henter mad til dig. Du kan ikke have besøg af andre elever denne dag. Normalt møder du op umiddelbart inden morgenløb og melder dig syg hos skolemor eller hos vagtlæreren. T Hvis dine forældre henter dig, skal de først give besked til skolen. Kan de ikke få fat i os på telefonen, kan de sende en sms til Bliver du forhindret i at møde ind på skolen (f.eks. en søndag), skal dine forældre ringe/sende sms til lærerværelset på TRIVSELSSAMTALER Kontaktlærerne inviterer til skole-hjem-samtaler, hvor vi vil tale om din faglige og sociale udvikling. Du kan se datoer i årskalenderen.

10 TANDLÆGE Der er en tandklinik i Nr. Snede, som du kun kan bruge, hvis du får et akut tilfælde. Det mest almindelige er, at man går til tandlæge hjemme. Vigtigt: Hvis du skal til tandlægen hjemme, skal du gøre det på de dage, hvor der ikke er undervisning. Læs derfor årsplanen og planlæg rigtigt. U UDSMYKNING AF VÆRELSET Du må kun hænge plakater og lette ting op med plakattyggegummi, og kun på opslagstavlen. Du må ikke bruge tape, søm eller nåle, og du må ikke skrive på opslagstavlen. Du må ikke hænge noget i loftet eller på træflader af hensyn til brandfaren. Du må ikke tænde levende lys/røgelsespinde på værelset. V VASK Eleverne har deres eget vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler til fri afbenyttelse. Du skal selv medbringe vaskemiddel. W WEEKENDER Ønsker du at være på skolen i weekenden gælder dette hele weekenden. Tirsdag skal du tilmelde eller framelde dig den kommen-de weekend. Hvis du tager med en kammerat hjem eller et andet sted hen, regner vi med, at det sker efter aftale med dine forældre. Tilmelding til weekenden er bindenden. Weekenderne starter fredag kl efter fredagssamling. Søndag skal du være på skolen senest kl. 21:30. Elever, der kommer tilbage fra weekend er velkomne efter kl Vær opmærksom på, at skolens grundregler også gælder til og fra skolen. Hvis du bliver syg hjemme eller på anden måde bliver forhindret i at møde på skolen søndag aften, skal dine forældre ringe eller sende sms til weekendvagtlæreren inden kl søndag aften på tlf

11 I skoleåret 2020/21 skal du være på skolen i følgende weekender: Forældredag og Efterskolernes Dag: Fredag søndag, september Sidste weekend: Fredag søndag, juni I løbet af året vil elever og lærere arrangere temaweekender, som det vil være en god ide, at være med til. Ellers er weekender ikke obligatoriske. Det kan være en god ide, at du inden efterårsferien prøver at være på skolen et par weekender. Det sociale liv i weekenderne kan betyde, at du lærer mange flere kammerater at kende. Z ZKOLENS PERSONALE Velkommen til projekter på Midtjysk På Midtjysk vil du opleve en undervisning med en god portion af projektorienteret arbejde i fag og på tværs af fag. På den måde bliver du gjort parat til at fortsætte på din ungdomsuddannelse. Vi vil præsentere projektformen i det omfang, vi finder det forsvarligt i forhold til lige præcis dit valg. Forstander: Bo Thorup BT Viceforstander: Helle Nørregaard HN Forretningsfører: Pia Sobczak PI Sekretær: Marianne Høj Andersen MHA Kontorassistent: Annemarie Dalgaard AD Køkken: Lene Nordby Mortensen LM Ruth Skov Hansen RSH Jytte Andersen JA Ulla Vistesen UV Pedel: Kim Stahl Nielsen KS Ralf Svaneklink RS Rengøring: Lene Østergaard Hauge LH Rengøringsass.: Anna-Marie Eriksen Lærere: Arne Kvaale Jensen AK Bo Thorup BT Birthe Sidsel Strunge BS Heine Birkkjær HB Helle Nørregaard HN Jane L. Homann JH Jesper Lomholt JL Jonas Juel Andersen JJ Louise Gammelgaard LG Mads Milsgaard MI Majbritt Jensen MJ Martin Cochet Svinkløv MS Michael Andersen MA Mikkel Vestergaard MV Morten Pehn MP Nanna Kjelstrup NK Stephan Lauridsen SL Toby Lamb TL Ulla Søndergaard US

12 PAKKE- LISTE Sengetøj, dyne, pude, betræk, lagen, rullemadras (skal medbringes) og sengetæppe. Madras mål er 85 cm x 200 cm. Hvis du er allergiker, skal du selv have allergilagen med. Toiletsager, plaster, og andre småting - også håndklæder. Evt. tøjbøjler. Lille turrygsæk, sovepose, liggeunderlag og regntøj, da vi skal på overnatnings/cykeltur i den første uge. Stor sportstaske, som kan foldes helt sammen, så den ikke fylder på værelset i dagligdagen. Kufferter fylder for meget. Praktisk skiundertøj, fleecestrøje, arbejdstøj og gummistøvler til bl.a. friluftsliv. Idrætstøj badedragt eller badebukser og svømmebriller. Fodtøj - indefodtøj og udefodtøj. Fodtøj, især træsko med afsmittende sorte såler, må ikke medbringes. Skrivesager USB-stik (påført elevnummer + navn), 2 x A4-blok (linjeret + ternet), passer, vinkelmåler og formelsamling. Krus eller kop, tallerken og spisebestik og madkasse. Alt af plastik til turbrug. Du skal have cykel, cykelhjelm (med navn), lappegrej, dækjern, pumpe, der passer til din cykel, med den første skoledag. Du må tage mindre musikanlæg/ghettoblaster med. Tv, lysshow o. lign skal blive hjemme. Vasketøjskurv, vaskepulver og skyllemiddel, da der er adgang til tøjvask på skolen 9. klasse: Husk uddannelsesbogen og kopi af årskarakterer fra sidste år. 10. klasse: Husk kopi af 9. kl. afgangsbevis. Sygesikringsbevis medbringes, husk at have en gyldig ulykkes- og tyveriforsikring, som også gælder her. Vækkeur og armbåndsur Festivalstol Opdateret bærbar PC. Skolen tilbyder gratis Office365, mens du er elev. Evt. medicin, lav aftale med kontaktlærer om opbevaring af dette. Forsikringspapirer (evt. kopi) til brug for tur til Norge. Der bliver mulighed for at købe en rejseforsikring via en fællesforsikring til Norge. Pas og blå sygesikringsbevis, skal du have med til Norgesturen HUSK AT SKRIVE NAVN PÅ ALT

SKOLEÅRET 2018/19 fra A-Z

SKOLEÅRET 2018/19 fra A-Z TIL DIG, SOM SKAL STARTE PÅ MIDTJYSK EFTERSKOLE. MEN OGSÅ LIDT TIL DINE FORÆLDRE. SKOLEÅRET 2018/19 fra A-Z VESTERGADE 50 7361 EJSTRUPHOLM TLF: 75 77 23 33 MAIL: midtjysk@midtjyskefterskole.dk WEB: midtjyskefterskole.dk

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 lærere VELKOMMEN HJERTELIG VELKOMMEN Vi er glade for at netop I har valgt Halvorsminde Efterskole 1.0. I er med på det første hold, hvor rammerne og indholdet i høj grad

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Indhold Kontakt... 3 Praktiske oplysninger til forældre... 3 Forsikring... 3 Fri... 4 Transport... 4 Læge... 4 Medicin... 4 Lommepenge... 4 Opstart... 5 Hvad skal jeg

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Idrætsefterskole. I det følgende kapitel skal vi forsøge at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der vil opstå i løbet af skoleåret.

Idrætsefterskole. I det følgende kapitel skal vi forsøge at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der vil opstå i løbet af skoleåret. Idrætsefterskole Gørlev Idrætsefterskole fra A til Å I det følgende kapitel skal vi forsøge at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der vil opstå i løbet af skoleåret. Besøg på skolen. I forbindelse

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2018/ 2019 1 PAKKELISTE: Når du kommer til efterskolen skal du medbringe: Almindeligt tøj, badetøj, fodtøj til længere gåture og regntøj. Desuden liggeunderlag

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN SKOLEÅRET 2012/2013 Velkommen til elever og forældre på ankomstdagen Søndag den 12. august 2012 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole. Skoleåret 2019/ 2020

Velkommen til Billeshave Efterskole. Skoleåret 2019/ 2020 Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2019/ 2020 1 PAKKELISTE: Når du kommer til efterskolen skal du medbringe: Almindeligt tøj, badetøj, fodtøj til længere gåture og regntøj. Håndklæder og toiletsager.

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 - på gensyn den 9. august 2015. Rev. 30.06.15 Adresser Besøg Brandinstruks Busordning Elevbank Computer Ferier Hvis du under opholdet

Læs mere

Efterskole Villads Villadsen

Efterskole Villads Villadsen Praktiske oplysninger Efterskole Villads Villadsen 2017-2018 Indhold VELKOMMEN... 2 FÆLLESSKAB... 2 ANKOMST... 3 BESØG PÅ SKOLEN... 3 BO-FORHOLD... 3 BØGER OG UNDERVISNINGSMIDLER... 3 DAGSPLAN... 3 ELEVBANK

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018!

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Juni 2017 Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Så har vi fået sendt elevholdet 2016/17 hjem. Vi glæder os til at møde jer efter ferien og derfor får I allerede nu en invitation til åbningsmødet:

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

VELKOMMEN TIL MUNKEGÅRDEN

VELKOMMEN TIL MUNKEGÅRDEN VELKOMMEN TIL MUNKEGÅRDEN Elevhåndbog Tilhører: DIN DAGLIGDAG Godt du kom Du møder naturligvis frisk og veludhvilet til. Arbejdstøj Du vil få udleveret det arbejdstøj og fodtøj, der er nødvendigt for den

Læs mere

Vi har glædet os til at byde jer velkommen, og vi vil gøre alt for, at I får en god og tryg start i efterskolens nye, spændende verden.

Vi har glædet os til at byde jer velkommen, og vi vil gøre alt for, at I får en god og tryg start i efterskolens nye, spændende verden. Kære elever og forældre Rigtig hjertelig velkommen til Sdr. Feldings Efterskole. Vi har glædet os til at byde jer velkommen, og vi vil gøre alt for, at I får en god og tryg start i efterskolens nye, spændende

Læs mere

SKOLEÅRET KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF

SKOLEÅRET KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017 2018 KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF 8694 4166 VELKOMMEN PÅ KLANK EFTERSKOLE Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen som elev på skolen. Da der altid

Læs mere

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015 Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø Telefon46496096 kontoret@mse.dk Dato: 11-06-2015 Kære Rekha og dine forældre Elevnr 225 Med venlig hilsen og ønsket om en god sommer Christian Hougaard-Jakobsen

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Rønde, 3. juli 2012 Kære kommende elev og forældre Vi glæder os til at se jer til skolestart søndag den 19. august 2012. Ankomst er mellem klokken 14.00 15.00 Du bliver modtaget og budt velkommen i skolens

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Forældre- og elevorientering

Forældre- og elevorientering Forældre- og elevorientering Praktiske oplysninger 2012-2013 Drammelstrupvej 15, 8400 Ebeltoft telefon 87 52 91 20 mail: post@djfh.dk hjemmeside: www.djfh.dk Kære elev Med dette lille hæfte byder vi dig

Læs mere

Fag På Maniitsumi Efterskoli undervises i følgende obligatoriske fag. - Grønlandsk - Dansk

Fag På Maniitsumi Efterskoli undervises i følgende obligatoriske fag. - Grønlandsk - Dansk Ankomst Den dag du ankommer, vil der være personale på kajen til at byde dig velkommen. Du vil ankomme nogle dage før skolestart, så der er tid til at finde sig til rette. Besøg på skolen Forældre, søskende

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte Brejninggaard Efterskole 2011-2012 Orienteringshæfte I sidder nu med orienteringshæftet fra Brejninggaard Efterskole, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, som I måtte have før skolestart. A Affaldssortering

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2015 / 2016 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Helle Sikjær Sørensen Klaus Lorenzen Le Kondrup Mads Kamp

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Praktiske oplysninger for det kommende år (A-Å) I den følgende tekst, er der praktiske oplysninger i alfabetisk orden. Anderledes uger: I løbet af skoleåret

Læs mere

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold I alfabetisk rækkefølge: Aftale med Sport 1 i Rønde Vi har i indeværende skoleår lavet en aftale med Sport 1 i Rønde om leverance

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Husorden for Solgården

Husorden for Solgården Husorden for Solgården Velkommen til Solgården I dette materiale har vi samlet forskellige informationer, som kan være relevante i forbindelse med opholdet på Solgården. Efterskolen Solgården Vardevej

Læs mere

Velkommen til Bethesda

Velkommen til Bethesda Velkommen til Bethesda Velkommen til Bethesda. Vi glæder os til at være sammen med dig og din familie. I denne pjece er der nyttige informationer til dig om dagligdagen, husregler og alt det praktiske

Læs mere

Elbæk Efterskole Skoleåret

Elbæk Efterskole Skoleåret Elbæk Efterskole Skoleåret 2019 2020 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er information til dig og dine forældre.

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog 18/19

Kongensgaards elevhåndbog 18/19 Kongensgaards elevhåndbog 18/19 Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Kontaktoplysninger: Telefon: Kontoret: 97891544 Vagttelefonen: 30628227 Kontorets åbningstid: 08.00-15.30 Adresse:

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS EFTERSKOLE

MIDTSJÆLLANDS EFTERSKOLE Du skal medbringe: c sengetøj - dyne, betræk, hovedpude og lagen samt skånemadras (rullemadras) ca. 70 x 190 cm. c håndklæder og toiletgrej c ekstra skiftetøj c idrætstøj og idrætssko (kun til indendørs

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

VELKOMMEN PÅ SKOLEÅRET

VELKOMMEN PÅ SKOLEÅRET VELKOMMEN PÅ SKOLEÅRET 2019 2020 KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF 8694 4166 VELKOMMEN PÅ KLANK EFTERSKOLE Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen som elev på skolen. Da der altid

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Instagram og Facebook...

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen!

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Brejninggaard Efterskole. Vi glæder os til samarbejdet om at skabe et godt og givtigt skoleår for alle, og håber, at vi med denne skolefolder

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Kære kommende elev & forældre!

Kære kommende elev & forældre! Kære kommende elev & forældre! Introbrevet skal ses som en opsamling og en præcisering af de ting, som er rare at vide, inden du kommer. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe til skolen.

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2012 / 2013 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Charlotte Slot Larsen Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Klaus Lorenzen

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

Velkommen til Dejbjerglund Efterskole

Velkommen til Dejbjerglund Efterskole Velkommen til Dejbjerglund Efterskole Orienteringsfolder - 2017/2018 Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Dejbjerglund Efterskole I denne info-folder kan du og dine forældre finde mange

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

TERING

TERING SKOLEÅRET 2017-18 i Elev-/ forældre ORIEN- TERING WWW.FJORDVANGEFTERSKOLE.DK Kære elev Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er et overstået

Læs mere

Husorden for Solgården

Husorden for Solgården Husorden for Solgården Velkommen til Solgården I dette materiale har vi samlet forskellige informationer, som kan være relevante i forbindelse med opholdet på Solgården. Efterskolen Solgården Vardevej

Læs mere

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Velkommen til elever og forældre Søndag d. 9. august 2015 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation af

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2015/16

Informationshæfte Skoleår 2015/16 Informationshæfte Skoleår 2015/16 Gældende fra 1. august 2015 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

Velkommen til. Jernbanegade Hobro Tlf

Velkommen til. Jernbanegade Hobro Tlf Velkommen til Jernbanegade 26 9500 Hobro Tlf.97115160 Velkommen i Jernbanegades børnehus I denne folder vil i finde en række praktiske informationer om mange forskellige ting der er værd at vide når dit

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2013 / 2014 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Katja Maria

Læs mere

Sport Musik Design Tro. Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole

Sport Musik Design Tro. Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole Sport Musik Design Tro Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole Skoleåret 2015-2016 Stikordsregister Side Cykel og cykelhjelm... 4 Optagelsesgebyr... 4 Elevbank... 3 Erhvervsvejledning... 4 Erstatning...

Læs mere

SYDFYNS FRI FAGSKOLE. Velkommen til. Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 11. august 2019 SKOLEÅRET 2019/2020

SYDFYNS FRI FAGSKOLE. Velkommen til. Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 11. august 2019 SKOLEÅRET 2019/2020 Velkommen til SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2019/2020 Velkommen til elever og forældre Søndag d. 11. august 2019 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation

Læs mere

Retningslinjer for Risskov Efterskole Risskov, April 2019

Retningslinjer for Risskov Efterskole Risskov, April 2019 Retningslinjer for Risskov Efterskole Risskov, April 2019 BADEREGLER Som elev har du efter anvisning fra tilsynslærer mulighed for at tage til stranden og bade. Hvis du ønsker at bade, kan dette kun ske

Læs mere

Praktisk info årgang 2019/20

Praktisk info årgang 2019/20 Praktisk info årgang 2019/20 Velkommen som elev på Gørlev Idrætsefterskole. Vi glæder os til at være sammen med dig og håber, at skoleåret vil indfri vores gensidige forventninger. Velkommen som forældre

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Kære kommende elev & forældre!

Kære kommende elev & forældre! Kære kommende elev & forældre! Introbrevet skal ses som en opsamling og en præcisering af de ting, som er rare at vide, inden du kommer. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe til skolen.

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret

VELKOMMEN til skoleåret VELKOMMEN til skoleåret 2016-2017 REGLER ORDENSREGLER Vi forventer at eleverne viser hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Vi forventer at eleverne møder til undervisningen og holder aftaler

Læs mere

FDF Agedrup byder dig nu velkommen til noget af det bedste vi har i FDF, nemlig årets sommerlejr.

FDF Agedrup byder dig nu velkommen til noget af det bedste vi har i FDF, nemlig årets sommerlejr. Kære Lejrdeltager FDF Agedrup byder dig nu velkommen til noget af det bedste vi har i FDF, nemlig årets sommerlejr. Sommerlejren er en lille uge sammen med alle vennerne fra de ugentlige møder, hvor fantasi,

Læs mere

Strib Idrætsefterskole INFOHÆFTE Skoleåret 2016/2017

Strib Idrætsefterskole INFOHÆFTE Skoleåret 2016/2017 Strib Idrætsefterskole INFOHÆFTE Skoleåret 2016/2017 1 Infohæftet er tiltænkt som en praktisk hjælp på alverdens oplysninger om livet på Strib Idrætsefterskole. Lad infohæftet blive hjemme, så familien

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2014/15

Informationshæfte Skoleår 2014/15 Informationshæfte Skoleår 2014/15 Gældende fra 1. august 2014 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

Velkommen til 2018/2019. Håndbog for elever og forældre DU GLEMMER ALDRIG DIN TID PÅ BROBY

Velkommen til 2018/2019. Håndbog for elever og forældre DU GLEMMER ALDRIG DIN TID PÅ BROBY Velkommen til Håndbog for elever og forældre 2018/2019 DU GLEMMER ALDRIG DIN TID PÅ BROBY Kære elever og forældre Denne folder indeholder en række praktiske oplysninger. Det er vigtigt, at du kender indholdet,

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Forældrehåndbog. Camp Sund & Sjov på Fanø Foreningen OPAD

Forældrehåndbog. Camp Sund & Sjov på Fanø Foreningen OPAD Forældrehåndbog Camp Sund & Sjov på Fanø 2012 Foreningen OPAD Kære forældre Denne håndbog indeholder kontaktoplysninger, praktiske oplysninger, datoer for særlige arrangementer og meget mere. Det er en

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret

VELKOMMEN til skoleåret VELKOMMEN til skoleåret 2018-2019 VELKOMMEN SOM ELEV PÅ HALVORSMINDE HAR DU SAGT JA TIL at være en god kammerat. at vise hensyn til dine omgivelser. at passe undervisningen og aftaler i øvrigt. at give

Læs mere

Besked til alle vikinger I skal snart afsted

Besked til alle vikinger I skal snart afsted Besked til alle vikinger I skal snart afsted Nu er der kun et par uger til at du skal afsted på årets sommerlejr sammen med resten af kredsen og alle vennerne fra Husum som vi også var på sommerlejr med

Læs mere

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E-mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere

Tumlinge 2 og Pilte ( klasse) skal sove i shelter og telte hele ugen, sammen deres ledere.

Tumlinge 2 og Pilte ( klasse) skal sove i shelter og telte hele ugen, sammen deres ledere. Kære Lejrdeltager FDF Agedrup byder dig nu velkommen til noget af det bedste vi har i FDF, nemlig årets sommerlejr. Sommerlejren er en lille uge sammen med alle vennerne fra de ugentlige møder, hvor fantasi,

Læs mere

ABC. Regler & nyttige oplysninger. Maniitsumi Efterskoli Personalet på Maniitsumi Efterskoli. Maniitsumi Efterskoli

ABC. Regler & nyttige oplysninger. Maniitsumi Efterskoli Personalet på Maniitsumi Efterskoli. Maniitsumi Efterskoli Personalet på Maniitsumi Efterskoli Forstander: Jens Væggemose Viceforstander: Bendt Olsen Kontorleder: Margrethe Nielsen Kontorfuldmægtig: Stina Motzfeldt Lærer Kristian Kristoffersen ABC Regler & nyttige

Læs mere

Informationshæfte Skoleåret 2011/2012

Informationshæfte Skoleåret 2011/2012 Informationshæfte Skoleåret 2011/2012 Thyland Idrætsefterskole, Vorupørvej 73, 7700 Thisted Tlf: 97937050 - Fax: 97937550 - Email: info@thyland.dk www.thyland.dk Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag for

Læs mere

INFORMATIONER STUK Vestergade 8, 6520 Toftlund Tlf

INFORMATIONER STUK Vestergade 8, 6520 Toftlund Tlf INFORMATIONER STUK Vestergade 8, 6520 Toftlund Tlf. 74 83 20 62 www.kostskolen.dk Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder

Læs mere

Ryå Efterskole. Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16. For unge med læsevanskeligheder. RYÅ EFTERSKOLE Side 1

Ryå Efterskole. Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16. For unge med læsevanskeligheder. RYÅ EFTERSKOLE Side 1 Ryå Efterskole For unge med læsevanskeligheder Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16 RYÅ EFTERSKOLE Side 1 Vores vision - vores ledestjerne Vores mission - vores rolle og opgave Vores værdier - hvad

Læs mere

Hermed forskellige praktiske oplysninger angående skoleåret

Hermed forskellige praktiske oplysninger angående skoleåret Hermed forskellige praktiske oplysninger angående skoleåret Kontakt: Kontorets telefonnummer er 64763113, som også bliver viderestillet til Maries telefon. Jeg er gerne på kontoret mellem 10-11.30, men

Læs mere

TERING

TERING SKOLEÅRET 2018-19 i Elev-/ forældre ORIEN- TERING WWW.FJORDVANGEFTERSKOLE.DK Kære elev Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er et overstået

Læs mere

Forældreinfo til spejdernes lejr 2017

Forældreinfo til spejdernes lejr 2017 Forældreinfo til spejdernes lejr 2017 1 Indhold Kort om hvad spejdernes lejr er for noget:... 3 Fællestransport:... 4 Besøgsdag/ Afhentningsdag for mikro og minier:... 4 Oppakning:... 5 Ordensregler:...

Læs mere

Værd at vide 2015-2016

Værd at vide 2015-2016 Emmerske Efterskole Værd at vide 2015-2016 Ankomst første skoledag 2. årseleverne møder søndag den 9. august 2015 kl. 11.00 Hvor der bliver udleveret nøgler og eleverne får deres værelse. Der er middag

Læs mere

STABY EFTERSKOLE 8. KL. TUR TIL SVERIGE 2013

STABY EFTERSKOLE 8. KL. TUR TIL SVERIGE 2013 17-6-2013 STABY EFTERSKOLE 8. KL. TUR TIL SVERIGE 2013 Infohæfte Leif Laugesen og Kaja Toft Kære elever og forældre i 8A Dette hæfte indeholder oplysninger om turen i uge 25 for 8. klasse. Turen starter

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Velkommen til AAE Skoleåret Dagens gang, Værelsesmanual & Svar på alle dine spørgsmål ;-)

Velkommen til AAE Skoleåret Dagens gang, Værelsesmanual & Svar på alle dine spørgsmål ;-) Velkommen til AAE Skoleåret 2018-19 Dagens gang, Værelsesmanual & Svar på alle dine spørgsmål ;-) Dagens gang på alm. hverdage 0650-0725 Morgenmad, man møder værelset samlet senest 0710 Rengøring 0750-0935

Læs mere

VEJLEDNING PÅ MIDTJYSK 2018/2019

VEJLEDNING PÅ MIDTJYSK 2018/2019 TIL ELEVER OG FORÆLDRE VEJLEDNING PÅ MIDTJYSK 2018/2019 Velkommen til vejledningen på Midtjysk Denne lille folder beskriver i korte træk vejledningen på Midtjysk Efterskole. Her kan I finde forskellige

Læs mere

Orienteringsfolder med praktiske oplysninger for skoleåret på

Orienteringsfolder med praktiske oplysninger for skoleåret på Orienteringsfolder med praktiske oplysninger for skoleåret 2017-2018 på Dit springbræt til livet Orienteringsfolder med praktiske oplysninger for skoleåret 2017-18 Ting du skal medbringe: Godt humør og

Læs mere

Kære kommende elev! God fornøjelse med håndbogen, men først og fremmest med dit efterskoleår. Ankomst efter ferier og weekender Besøg på skolen

Kære kommende elev! God fornøjelse med håndbogen, men først og fremmest med dit efterskoleår. Ankomst efter ferier og weekender Besøg på skolen Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i ca. 10 måneder, som man

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Sommerkurser 2014 Kære elev Vi har hermed fornøjelsen at fremsende de praktiske oplysninger for dit ophold på Djurslands Folkehøjskole. Har du behov for at der tages specielle kosthensyn

Læs mere