Meddelelser og oplysninger AFVIKLING AF M0DET Genoptagelse af sessionen Mindeord Meddelelser fra formanden...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelser og oplysninger AFVIKLING AF M0DET Genoptagelse af sessionen Mindeord Meddelelser fra formanden..."

Transkript

1 De Europreiske Frellesskabers Tidende ISSN C ârgang 5. december 2001 Dansk udgave Meddelelser og oplysninger Informationsnummer Indhold Sicle (Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET SESSIONEN M0det den 12. marts 2001 (2001/C 343/01) Mandag, den 12. marts 2001 PROTOKOL AFVIKLING AF M0DET Genoptagelse af sessionen Mindeord Meddelelser fra formanden Godkendelse af protokollen fra foregaende m0de Udvalgenes sammensretning Modtagne dokumenter Andragender Skriftlige erklreringer (forretningsordenens artikel 51) Meddelelse om Kommissionens reaktion pa Parlamentets udtalelser og beslutninger O. Anmodning om uopsrettelighed forhandling (forretningsordenens artikel 112) Arbejdsplan Sikker transport af radioaktivt materiale (forhandling) WTO: den indbyggede dagsorden (forhandling) Den frelles markedsordning for sukker * (forhandling) Information og kommunikation (forhandling) Pris: 59,50 EUR (Fortsœttes pa nœste side)

2 Informationsnummer Indhold (forsat) Sicle 16. Skibsbygning (forhandling) Dagsorden for nreste m0de Afslutning af sessionen TILSTEDEV.!ERELSESLISTE RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÂB 13.!Endring af dagsordenen - Tirsdag !Endring af dagsordenen - Torsdag Tegtiforklaring h0ringsprocedure ** I samarbejdsprocedure (forstebehandling) ** II samarbejdsprocedure (andenbehandling) *** samstemmende udtalelse *** I frelles beslutningsprocedure (forstebehandling) *** II frelles beslutningsprocedure (andenbehandling) *** III frelles beslutningsprocedure (tredjebehandling) (Den angivne procedure er baseret pa det af Kommissionen foreslaede retsgrundlag) Oplysninger vedrm-ende afttemningeme Medmindre andet er angivet, har ordforeren skriftligt tilkendegivet sin stilling til rendringsforslagene. Forkortelser af udvalgenes navne AFET BUDG CONT LIBE ECON JURI ITRE EMPL ENVI AGRI PECH RETT CULT DEVE AFCO FEMM PETI Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Prelles Sikkerhed og Forsvarspolitik Budgetudvalget Budgetkontroludvalget Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retsvresen og Indre Anliggender Udvalget om 0konomi og Valutasp0rgsmal Udvalget om Retlige Anliggender og Det Indre Marked Udvalget om Industripolitik, Eksterne 0konomiske Forbindelser, Forskning og Energi Udvalget om Beskreftigelse og Sociale Anliggender Udvalget om Milj0- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Fiskeriudvalget Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport Udvalget om Udvikling og Samarbejde Udvalget om Forfatningssp0rgsmal Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder Udvalget for Andragender Forkortelser for de politiske grupper PPE-DE PSE ELDR Gruppen for Det europreiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europreiske Demokrater De Europreiske Socialdemokraters Gruppe Det Europreiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe Verts/ALE Gruppen De Grnnne/Den Europreiske Fri Alliance GUE/NGL Den Europreiske Venstref10js fallesgruppe/nordisk Grnnne Venstre UEN TDI EDD NI Gruppen Union for Nationernes Europa Den Tekniske Gruppe for Uafhrengige Medlemmer - Blandet Gruppe Gruppen for Demokratiernes og Mangfoldighedens Europa L0sgrengere

3 Informationsnummer Indhold (forsat) SESSIONEN Sicle M0deperioden fra den 13. til 15. marts 2001 (2001/C 343/02) Tirsdag, den 13. marts 2001 PROTOKOL AFVIKLING AF M0DET Âbning af sessionen Âbning af m0det Godkendelse af protokollen fra foregaende m0de Modtagne dokumenter Aktuel og uopsrettelig debat (meddelelse om indgivne beslutningsforslag) Afg0relse om uopsrettelighed Dagsorden Sanktioner over for transportvirksomheder * (forhandling) Midlertidig beskyttelse af fordrevne personer * (forhandling) O. Behandling af visumans0gninger - grrensekontrol og -overvagning * - Periode med fri bevregelighed for personer, der er fritaget for visumtvang * - Gensidig anerkendelse af afg0relse om udvisning af tredjelandsstatsborgere * (forhandling) Velkomstord Kriminalprreventivt net * (forhandling) 20 AFSTEMNINGSTID 13. Den frelles markedsordning for sukker * (afstemning) Sanktioner over for transportvirksomheder * (afstemning) Midlertidig beskyttelse af fordrevne personer * (afstemning) Behandling af visumans0gninger - grrensekontrol og -overvagning * (afstemning) Periode med fri bevregelighed for personer, der er fritaget for visumtvang * (afstemning) Gensidig anerkendelse af afg0relser om udvisning af tredjelandsstatsborgere * (afstemning) Sikker transport af radioaktivt materiale (afstemning) WTO: den indbyggede dagsorden (afstemning) AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET 21. Endelig aftale omet nyt transfersystem for fodboldspillere (meddelelse fra Kommissionen) Bevisoptagelse i sager om civile og kommercielle sp0rgsmal * (forhandling) Bekrempelse af svig (1999) (forhandling) Offentlig adgang til milj0oplysninger ***I (forhandling) Sp0rgetid (sp0rgsmal til Kommissionen) Luftforurenende emissioner fra store fyringsanlreg ***Il (forhandling) Nationale emissionslofter for visse luftforenende stoffer ***Il (forhandling) Milj0inspektioner ***III (forhandling) Opvarmingsanlreg til motork0ret0jer ***Il (forhandling) Energieffektivitet (forhandling) Dagsorden for nreste m0de Hrevelse af m0det (Fortsœttes pa nœste side)

4 Informationsnummer Indhold (forsat) Sicle TILSTEDEV.!ERELSESLISTE RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÂB Betrenkning af Daul A5-0081/ Kommissionens forslag Betrenkning af Daul A5-0081/ Beslutning Betrenkning af Kirkhope A5-0069/ Nr Betrenkning af Kirkhope A5-0069/ Nr. 10, 11 og Betrenkning af Kirkhope A5-0069/ Nr Betrenkning af Wiebenga A / Nr Betrenkning af Wiebenga A / Nr Betrenkning af Wiebenga A / Nr Betrenkning af Wiebenga A5-0077/ Nr Betrenkning af Wiebenga A / Nr Betrenkning af Wiebenga A5-0077/ Nr Betrenkning af Wiebenga A / Kommissionens forslag Betrenkning af Hatzidakis A5-0040/ Beslutning Betrenkning af Schwaiger A5-0076/ Nr Betrenkning af Schwaiger A5-0076/ Nr Betrenkning af Schwaiger A5-0076/ Nr Betrenkning af Schwaiger A5-0076/ Punkt Betrenkning af Schwaiger A5-0076/ Nr. 42, 1. del Betrenkning af Schwaiger A5-0076/ Nr. 42, 2. del Betrenkning af Schwaiger A5-0076/ Nr Betrenkning af Schwaiger A5-0076/ Nr Betrenkning af Schwaiger A5-0076/ Nr. 15, 1. del Betrenkning af Schwaiger A5-0076/ Nr. 15, 2. del Betrenkning af Schwaiger A5-0076/ Nr Betrenkning af Schwaiger A5-0076/ Beslutning VEDTAGNE TEKSTER 1. Den frelles markedsordning for sukker * A5-0081/2001 Forslag til Radets forordning om den frelles markedsordning for sukker (KOM(2000) (5-0534/ /0250(CNS)) Europa-Parlamentets lovgivningsmressige beslutning om forslag til Radets forordning om den frelles markedsordning for sukker (KOM(2000) (5-0534/ /0250(CNS)) Sanktioner over for transportvirksomheder * A5-0069/2001 Udkast til Radets direktiv om harmonisering af de sanktioner, der palregges transportvirksomheder, som befordrer tredjelandsstatsborgere ind pa medlemsstaternes omrade uden de for indrejsen n0dvendige dokumenter (10701/ (5-0470/ / (5-0005/ /0822(CNS)) Europa-Parlamentets lovgivningsmressige beslutning om udkast til Radets direktiv om harmonisering af de sanktioner, der palregges transportvirksomheder, som befordrer tredjelandsstatsborgere ind pa medlemsstaternes omrade uden de for indrejsen n0dvendige dokumenter (10701/ (5-0470/ / (5-0005/ /0822(CNS))

5 Informationsnummer Indhold (forsat) 3. Midlertidig beskyttelse af fordrevne personer * Sicle A /2001 Forslag til Radets direktiv om minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse i tilfrelde af massetilstrnmning af fordrevne personer og om foranstaltninger til fremme af en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til modtagelse af disse personer og folgerne heraf (KOM(2000) (5-0387/ /0127(CNS)) Europa-Parlamentets lovgivningsmressige beslutning om forslag til Radets direktiv om minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse i tilfrelde af massetilstrnmning af fordrevne personer og om foranstaltninger til fremme af en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til modtagelse af disse personer og folgerne heraf (KOM(2000) (5-0387/ /0127(CNS)) Behandling af visumans0gninger - grrensekontrol og -overvagning * A5-0066/ Initiativ fra Republikken Finland med henblik pa vedtagelse af Radets forordning om at forbeholde Radet gennemforelsesbefojelserne vedrnrende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i forbindelse med behandling af visumans0gninger (11834/ (5-0559/ /0805(CNS)) Europa-Parlamentets lovgivningsmressige beslutning om initiativ fra Republikken Finland med henblik pa vedtagelse af Radets forordning om at forbeholde Radet gennemforelsesbefojelserne vedrnrende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i forbindelse med behandling af visumans0gninger (11834/ (5-0559/ /0805(CNS)) Den Portugisiske Republiks initiativ med henblik pa vedtagelse af Radets forordning om at forbeholde Radet gennemforelsesbefojelserne vedrnrende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i forbindelse med grrensekontrol og grrenseovervagning (5736/ (5-0044/ /0802(CNS)) Europa-Parlamentets lovgivningsmressige beslutning om Den Portugisiske Republiks initiativ med henblik pa vedtagelse af Radets forordning om at forbeholde Radet gennemforelsesbefojelserne vedrnrende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i forbindelse med grrensekontrol og grrenseovervagning (5736/ (5-0044/ /0802(CNS)) Periode med fri bevregelighed for tredjelandsstatsborgere, som er fritaget for visumtvang * A5-0075/2001 Initiativ fra Den Portugisiske Republik med henblik pa vedtagelse af Radets forordning om den periode, i hvilken tredjelandsstatsborgere, som er fritaget for visumtvang, frit kan rejse inden for medlemsstaternes omrade (8210/ (5-0286/ /0806(CNS)) Europa-Parlamentets lovgivningsmressige beslutning om initiativ fra Den Portugisiske Republik med henblik pa vedtagelse af Radets forordning om den periode, i hvilken tredjelandsstatsborgere, som er fritaget for visumtvang, frit kan rejse inden for medlemsstaternes omrade (8210/ (5-0286/ /0806(CNS)) Gensidig anerkendelse af afg0relser om udvisning eller afvisning af tredjelandsstatsborgere * A5-0065/2001 Udkast til Radets direktiv om gensidig anerkendelse af afg0relser om udsendelse af tredjelandsstatsborgere (10130/2000 (5-0398/ /2000 (5-0004/ /0819(CNS)) Europa-Parlamentets lovgivningsmressige beslutning om udkast til Radets direktiv om gensidig anerkendelse af afg0relser om udsendelse af tredjelandsstatsborgere (10130/ (5-0398/ / (5-0004/ /0819(CNS)) Sikker transport af radioaktivt materiale A5-0040/2001 Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om rapporten fra Den Staende Arbejdsgruppe om Sikker Transport af Radioaktivt Materiale i Den Europreiske Union (KOM(l 998)155 - (4-0034/ /2083(COS)) (Fortsœttes pa nœste side)

6 Informationsnummer Indhold (forsat) 8. WTO-forhandlingerne - den indbyggede dagsorden A5-0076/2001 Sicle Europa-Parlamentets beslutning med <lets henstillinger til Kommissionen om de WTO-forhandlinger, der fores som led i den indbyggede dagsorden (2028/2001(INI)) Onsdag, den 14. marts 2001 (2001/C 343/03) PROTOKOL AFVIKLING AF M0DET Âbning af m0det Godkendelse af protokollen fra foregaende m0de »Efter-Nice«-processen (redeg0relser efterfulgt af forhandling) Forberedelse af Det Europreiske Rads m0de i Stockholm ( marts 2001) (redeg0relser efterfulgt af forhandling) AFSTEMNINGTID 5. Vrerdipapirers optagelse til officiel notering pa en fondsb0rs samt oplysninger, der skal offentligg0res om disse vrerdipapirer ***I (procedure uden betrenkning) (afstemning) Finansielt instrument for landene i Latinamerika, Asien, Middelhavsomradet og Sydafrika ***Il (procedure uden forhandling) (afstemning) Milj0inspektioner ***III (afstemning) Luftforurenende emissioner fra store fyringsanlreg ***Il (afstemning) Nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer ***Il (afstemning) O. Opvarmningsanlreg til motork0ret0jer ***Il (afstemning) Offentlig ad gang til milj0oplysninger ***I (afstemning) Kriminalprreventivt net * (afstemning) Bevisoptagelse i sager om civile og kommercielle sp0rgsmal * (afstemning) Information og kommunikation (afstemning) Bekrempelse af svig (1999) (afstemning) Energieffektivitet (afstemning) AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET ~ Meddelelse af Radets frelles holdning Forberedelse af Det Europreiske Rads m0de i Stockholm ( marts 2001) (fortsat forhandling) Forebyggelse af konflikter og krisestyring (situationen ved grrensen mellem Forbundsrepublikken Jugoslavien/Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (FYROM)) (redeg0relser efterfulgt af forhandling) Reguleringen af de europreiske vrerdipapirmarkeder (forhandling) Mund- og klovsygeepedimi (redeg0relser efterfulgt af forhandling) Sp0rgetid (sp0rgsmal til Radet) Reguleringen af de europreiske vrerdipapirmarkeder (fortsat forhandling) Den 0konomiske situation i EU (forhandling) Swap-aftaler og fremtidige rentesikringsaftaler ***I (forhandling) EU-bistand til valghandlinger og valgovervagning (forhandling) Prelles strategi over for Ukraine (forhandling) Internettets organisation og administration - Politiske aspekter (forhandling) Arbejdet i Den Blandede Paritetiske Forsamling AVS-EU i 2000 (forhandling) Dagsorden for nreste m0de Hrevelse af m0det

7 Informationsnummer Indhold (forsat) Sicle TILSTEDEV.!ERELSESLISTE RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÂB Betrenkning af Jackson A5-0041/ Prelles holdning Indstilling Oomen-Ruijten A5-0068/ Nr Indstilling Oomen-Ruijten A5-0068/ Nr Indstilling Oomen-Ruijten A5-0068/ Nr Indstilling Oomen-Ruijten A5-0068/ Nr Indstilling Oomen-Ruijten A5-0068/ Nr Indstilling Oomen-Ruijten A5-0068/ Nr Indstilling Oomen-Ruijten A5-0068/ Nr Indstilling Oomen-Ruijten A5-0068/ Nr Indstilling Myller A5-0067/ Nr Indstilling Myller A5-0067/ Nr Indstilling Myller A5-0067/ Nr. 10, 2. del Indstilling Myller A5-0067/ Nr Betrenkning af Korhola A / Beslutning Betrenkning af Marinho A5-0073/ Beslutning Betrenkning af Bosch A5-0078/ Punkt Betrenkning af Bosch A5-0078/ Punkt Betrenkning af Bosch A5-0078/ Punkt Betrenkning af Bosch A5-0078/ Nr Betrenkning af Bosch A5-0078/ Nr Betrenkning af Bosch A5-0078/ Punkt Betrenkning af Wijkman A5-0054/ Punkt Betrenkning af Wijkman A5-0054/ Punkt Betrenkning af Wijkman A5-0054/ Punkt Betrenkning af Wijkman A5-0054/ Punkt 26, afsnit viii VEDTAGNE TEKSTER 1. Vrerdipapirers optagelse til officiel notering pa en fondsb0rs samt oplysninger, der skal offentligg0res om disse vrerdipapirer ***I (procedure uden betrenkning) (5-0390/2000 Forslag til Europa-Parlamentets og Radets direktiv vedrnrende betingelserne for vrerdipapirers optagelse til officiel notering pa en fondsb0rs samt oplysninger, der skal offentligg0res om disse vrerdipapirer (kodificeret udgave) (KOM(2000) (5-0390/ /0174(COD)) Finansielt instrument for landene i Latinamerika, Asien, Middelhavsomradet og Sydafrika ***Il (procedure uden forhandling) A5-0086/2001 Europa-Parlamentets lovgivningmressige beslutning om Radets frelles holdning med henblik pa vedtagelse af Europa-Parlamentets og Radets forordning om afslutning og afvikling af projekter, der tidligere er godkendt af Kommissionen i medfor af Radets forordning (EF) nr. 213/96 om det finansielle instrument»european Communities Investment Partners«til fordel for lande i Asien, Latinamerika, Middelhavsomradet samt Sydafrika (12280/1/ (5-0566/ /0034(COD)) Mindstekrav for milj0inspektioner ***III A5-0041/2001 Europa-Parlamentets lovgivningsmressige beslutning om Forligsudvalgets frelles udkast til Europa Parlamentets og Radets henstilling om mindstekrav for milj0inspektioner i medlemsstaterne (C5-0001/ /0358(COD)) (Fortsœttes pa nœste side)

8 Informationsnummer Indhold (forsat) 4. Luftforurenende emissioner fra store fyringsanlreg ***Il A5-0068/2001 Sicle Europa-Parlamentets lovgivningsmressige beslutning om Radets frelles holdning med henblik pa vedtagelse af Europa-Parlamentets og Radets direktiv om begrrensning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlreg (11070/1/ (5-0562/ /0225(COD)) Nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer ***Il A5-0067/2001 Europa-Parlamentets lovgivningsmressige beslutning om Radets frelles holdning med henblik pa vedtagelse af Europa-Parlamentets og Radets direktiv om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer (10674/1/ (5-0563/ /0067(COD)) Opvarmningsanlreg til motork0ret0jer og pahrengsk0ret0jer dertil ***Il A5-0055/2001 Europa-Parlamentets lovgivningsmressige beslutning om Radets frelles holdning med henblik pa vedtagelse af Europa-Parlamentets og Radets direktiv om opvarmningsanlreg til motork0ret0jer og pahrengsk0ret0jer dertil, om rendring af Radets direktiv 70/15 6/E0F og om ophrevelse af Radets direktiv 78/548/E0F (7074/1/ (5-0615/ /0277(COD)) Offentlig adgang til milj0oplysninger ***I A /2001 Forslag til Europa-Parlamentets og Radets direktiv om offentlig adgang til milj0oplysninger (KOM(2000) (5-0352/ /0169(COD)) Europa-Parlamentets lovgivningsmressige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Radets direktiv om offentlig adgang til milj0oplysninger (KOM(2000) (5-0352/ /0169(COD)) Kriminalprreventivt net * A5-0070/2001 Den Franske Republiks og Kongeriget Sveriges initiativ med henblik pa vedtagelse af Radets afg0relse om oprettelse af et europreisk kriminalprreventivt net (13464/ ( / /0824(CNS)) Europa-Parlamentets lovgivningsmressige beslutning om Den Franske Republiks og Kongeriget Sveriges initiativ med henblik pa vedtagelse af Radets afg0relse om oprettelse af et europreisk kriminalprreventivt net (13464/ (5-0717/ /0824(CNS)) Bevisoptagelse i sager om civile og kommercielle sp0rgsmal * A5-0073/2001 Forbundsrepublikken Tysklands initiativ med henblik pa vedtagelse af Radets forordning om samarbejde mellem medlemsstaternes retter for sa vidt angar bevisoptagelse i sager om civile og kommercielle sp0rgsmal (11808/ (5-0519/ /0823(CNS)) Europa-Parlamentets lovgivningsmressige beslutning om Forbundsrepublikkens Tysklands initiativ med henblik pa vedtagelse af Radets forordning om samarbejde mellem medlemsstaternes retter for sa vidt angar bevisoptagelse i sager om civile og kommercielle sp0rgsmal (11808/ (5-0519/ /0823(CNS)) O. Information og kommunikation B /2001 Europa-Parlamentets beslutning om EU's informations- og kommunikationsstrategi Bekrempelse af svig (1999) A5-0078/2001 Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens arsberetning for 1999 om beskyttelse af fallesskabernes finansielle interesser og bekrempelse af svig (KOM(2000) (5-0066/ /2036(COS))

9 Informationsnummer Indhold (forsat) 12. Energieffektivitet A5-0054/2001 Sicle Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen til Radet, Europa-Parlamentet, Det 0konomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Handlingsplan for st0rre energieffektivitet i Det Europreiske fallesskab (KOM(2000) (5-0567/ /2265(COS)) 190 Torsdag, den 15. marts 2001 (2001/C 343/04) PROTOKOL AFVIKLING AF M0DET Âbning af m0det Godkendelse af protokollen fra foregaende m0de Modtagne dokumenter Velkomstord Livsforsikring ***I (forhandling) Forvaltning af vandressourcerne (forhandling) Den bioteknologiske industri (forhandling) AFSTEMNINGSTID 8. Swap-aftaler og fremtidige rentesikringsaftaler ***I (afstemning) Livsforsikring ***I (afstemning) Det Europreiske Rad i Stockholm ( marts 2001) (afstemning) Forebyggelse af konflikter og krisestyring (afstemning) Situationen ved grrensen mellem Forbundsrepublikken Jugoslavien/Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (FYROM) (afstemning) Regulering af de europreiske vrerdipapirmarkeder (afstemning) Den 0konomiske situation i EU (afstemning) EU-bistand til valghandlinger og valgovervagning (afstemning) Frelles strategi over for Ukraine (afstemning) Internettets organisation og administration - Politiske aspekter (afstemning) Arbejdet i Den Blandede Paritetiske Forsamling AVS-EU i 2000 (afstemning) Den bioteknologiske industri (afstemning) AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET AKTUEL OG UOPSh:TTELIG DEBAT 20. Aids-patienters adgang til medicin i udviklingslandene (forhandling) 21. Situationen i Afghanistan, herunder 0delreggelse af kulturarven (forhandling) Menneskerettigheder (forhandling) Ulovlig handel med lette vaben (forhandling) Katastrofer (forhandling) AKTUEL OG UOPSh:TTELIG DEBAT AFSLUTTET 25. De politiske gruppers sammensretning Vedtregten for medlemmernes medarbejdere (forhandling) AFSTEMNING AKTUEL OG UOPSh:TTELIG DEBAT (Simpelt flertal pakrrevet) 27. Aids-patienters adgang til medicin i udviklingslandene (afstemning) Situationen i Afghanistan, herunder 0delreggelse af kulturarven (afstemning) (Fortsœttes pa nœste side)

10 Informationsnummer Indhold (forsat) Sicle 29. Menneskerettigheder: Situationen i Zimbabwe (afstemning) Menneskerettigheder: B0rn, der bortfores af en af deres forreldre (afstemning) Menneskerettigheder: Cabinda (afstemning) Menneskerettigheder: Situationen i Kalimantan (afstemning) Menneskerettigheder: Situationen i Turkmenistan (afstemning) Ulovlig handel med lette vaben (afstemning) Katastrofer: Oversv0mmelser i Mozambique (afstemning) Katastrofer: Den humanitrere katastrofe i Mongoliet (afstemning) AKTUEL OG UOPSh:TTELIG DEBAT AFSLUTTET AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET 37. Udvalgshenvisninger - Tilladelse til at afgive betrenkning - Hughes-/udvidet Hughes-procedure Skriftlige erklreringer (forretningsordenens artikel 51) Fremsendelse af beslutninger vedtaget un der dette m0de Tid og sted for nreste m0de Afbrydelse af sessionen TILSTEDEV.!ERELSESLISTE RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÂB 219 B5-0175/ Prelles beslutning - Det Europreiske Rad i Stockholm - Nr B5-0175/ Prelles beslutning - Det Europreiske Rad i Stockholm - Punkt 10 B / Prelles beslutning - Det Europreiske Rad i Stockholm - Punkt 11 B / Prelles beslutning - Det Europreiske Rad i Stockholm - Nr. 1 B / Prelles beslutning - Det Europreiske Rad i Stockholm - Nr. 3 B / Prelles beslutning - Det Europreiske Rad i Stockholm - Beslutning.... B5-0230/ Prelles beslutning - Kosovo - Beslutning.... B5-0173/ Regulering af de europreiske vrerdipapirmarkeder - Beslutning.... Betrenkning af von Wogau A5-0082/ Nr Betrenkning af von Wogau A5-0082/ Nr. 18, 1. del Betrenkning af von Wogau A5-0082/ Nr. 18, 2. del 232 Betrenkning af von Wogau A5-0082/ Punkt Betrenkning af von Wogau A5-0082/ Nr Betrenkning af von Wogau A5-0082/ Nr Betrenkning af von Wogau A5-0082/ Punkt Betrenkning af Fava A5-0060/ Beslutning Betrenkning af Carraro A5-0063/ Beslutning Betrenkning af Purvis A5-0080/ Nr Betrenkning af Purvis A5-0080/ Nr Betrenkning af Purvis A5-0080/ Punkt Betrenkning af Purvis A5-0080/ Betrenkning af Purvis A5-0080/ Nr. 6, 1. del Nr. 6, 2. del Betrenkning af Purvis A5-0080/ Punkt

11 Informationsnummer Indhold (forsat) Sicle Betrenkning af Purvis A5-0080/ Punkt 36, 1. del Betrenkning af Purvis A5-0080/ Punkt 36, 2. del Betrenkning af Purvis A5-0080/ Nr Betrenkning af Purvis A5-0080/ Beslutning B5-0183/ Prelles beslutning - Situationen i Zimbabwe - Nr VEDTAGNE TEKSTER 1. Swap-aftaler og fremtidige rentesikringsaftaler ***I A5-0071/2001 Forslag til Europa-Parlamentets og Radets forordning om rendring af Radets forordning (EF) nr. 2223/96 med henblik pa omklassificering af betalinger som led i swap-aftaler og fremtidige rentesikringsaftaler (KOM(l 999) (5-0018/ /0019(COD)) Europa-Parlamentets lovgivningsmressige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Radets forordning om rendring af Radets forordning (EF) nr. 2223/96 med henblik pa omklassificering af betalinger som led i swap-aftaler og fremtidige rentesikringsaftaler (KOM(l 999) (5-0018/ /0019(COD)) Livsforsikring (omarbejdet udgave) ***I A5-0072/2001 Forslag til Europa-Parlamentets og Radets direktiv om livsforsikring (omarbejdet udgave) (KOM(2000) (5-0351/ /0162(COD)) Europa-Parlamentets lovgivningsmressige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Radets direktiv om livsforsikring (omarbejdet udgave) (KOM(2000) (5-0351/ /0162(COD)) Forberedelse af Det Europreiske Rads m0de i Stockholm ( marts 2001) B5-0175, 0177, 0178, 0179 og 0181/2001 Europa-Parlamentets beslutning om forberedelse af Det Europreiske Rad i Stockholm Forebyggelse af konflikter og krisestyring B5-0172/2001 Europa-Parlamentets beslutning om styrkelse af Unionens kapacitet til forebyggelse af konflikter og de civile aspekter ved krisestyring Situationen ved grrensen mellem Forbundsrepublikken Jugoslavien/Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (FYROM) B5-0230, 0231, 0232, 0233, 0234 og 0235/2001 Europa-Parlamentets beslutning om sammenst0dene ved grrensen mellem Forbundsrepublikken Jugoslavien/Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og situationen i omradet Reguleringen af de europreiske vrerdipapirmarkeder B5-0173/2001 Europa-Parlamentets beslutning om Vismandsudvalgets endelige rapport om regulering af de europreiske vrerdipapirmarkeder konomisk arsrapport A5-0082/2001 Europa-Parlamentets beslutning om status over den europreiske 0konomi med henblik pa Kommissionens henstilling om de overordnede retningslinjer for de 0konomiske politikker (2001/2008(INI)) (Fortsœttes pa nœste side)

12 Informationsnummer Indhold (forsat) Sicle 8. EU-bistand til valghandlinger og valgovervagning A5-0060/2001 Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om EU-bistand til valghandlinger og valgovervagning (KOM(2000) C5-0259/ /2137(COS)) Frelles strategi over for Ukraine A5-0083/2001 Europa-Parlamentets beslutning om Den Europreiske Unions frelles strategi over for Ukraine (C5-0208/ /2116(COS)) Internettets organisation og administration - politiske aspekter A5-0063/2001 Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen til Radet og Europa Parlamentet om Internettets organisation og administration - politiske aspekter pa internationalt og europreisk plan (KOM(2000) 202 C5-0263/ /2140(COS)) Arbejdet i Den Paritetiske Forsamling AVS-EU i 2000 A5-0057/2001 Europa-Parlamentets beslutning om arbejdet i Den Paritetiske Forsamling AVS-EU i 2000 (2000/2106(INI)) Den bioteknologiske industri A5-0080/2001 Europa-Parlamentets beslutning om fremtiden inden for den bioteknologiske industri (2000/2100(INI)) Adgangen til lregemidler for HIV/AIDS-smittede i den tredje verden B5-0182, 0195, 0202, 0212 og 0221/2001 Europa-Parlamentets beslutning om adgangen til lregemidler for HIV/AIDS-smittede i den tredje verden Afghanistan B5-0184, 0196, 0203, 0213, 0219 og 0222/2001 Europa-Parlamentets beslutning om Afghanistan Menneskerettigheder: Situationen i Zimbabwe B5-0183, 0197, 0204 og 0223/2001 Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Zimbabwe Menneskerettigheder: B0rn, som er blevet bortfort af den ene af deres forreldre B5-0185, 0198, 0205, 0215 og 0224/2001 Europa-Parlamentets beslutning om b0rn, som er blevet bortfort af den ene af deres forreldre Menneskerettigheder: Cabinda B5-0186, 0206, 0216 og 0225/2001 Europa-Parlamentets beslutning om bortforelsen af portugisiske statsborgere i Cabinda Menneskerettigheder: Situationen i Kalimantan B5-0187, 0199, 0207, 0217 og 0226/2001 Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Kalimantan Menneskerettigheder: Situationen i Turkmenistan B5-0188, 0192, 0200 og 0208/2001 Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Turkmenistan 310 (Fortsœttes pa omslagets tredje side)

13 Informationsnummer Indhold (forsat) Sicle 20. Ulovlig handel med lette vaben B5-0189, 0201, 0209, 0218 og 0227/2001 Europa-Parlamentets beslutning om FN-konferencen i juli 2001 om ulovlig handel med handvaben og lette vaben i alle aspekter Katastrofer: Oversv0mmelser i Mozambique B5-0176, 0190, 0210, 0220 og 0228/2001 Europa-Parlamentets beslutning om oversv0mmelserne i Mozambique Katastrofer: Den humanitrere katastrofe i Mongoliet B5-0191, 0193, 0211 og 0229/2001 Europa-Parlamentets beslutning om den humanitrere katastrofe i Mongoliet 314

14 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 343/1 Mandag, den 12. marts 2001 I (Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET SESSIONEN Mødet den 12. marts 2001 LOUISE WEISS-BYGNINGEN STRASBOURG (2001/C 343/01) PROTOKOL AFVIKLING AF MØDET FORSÆDE: Nicole FONTAINE formand 1. Genoptagelse af sessionen Formanden åbnede mødet kl Mindeord Formanden udtalte mindeord over Bloch von Blottnitz og Lambrias, to tidligere medlemmer af Parlamentet, som var afgået ved døden den 3. marts Formanden kondolerede på Parlamentets vegne deres familier samt Verts/ALE-Gruppen og PPE-DE-Gruppen. Parlamentet iagttog et minuts stilhed. 3. Meddelelser fra formanden Formanden meddelte, at der havde fundet et nyt ETA-attentat sted natten til den 8. marts 2001, hvor en baskisk politimand var blevet dræbt. Hun kondolerede på Parlamentets såvel som på egne vegne ofrets pårørende, og hun udtrykte støtte til den spanske regerings kamp mod terrorismen. Parlamentet iagttog et minuts stilhed. Under henvisning til sammenstyrtningen af broen ved Entre-os-Rios nær Porto, hvor 78 mistede livet, kondolerede formanden på Parlamentets vegne de pårørende og den portugisiske statsminister. Parlamentet iagttog et minuts stilhed.

15 C 343/2 De Europæiske Fællesskabers Tidende DA Mandag, den 12. marts Godkendelse af protokollen fra foregående møde Raschhofer, Kronberger, Hager, Ilgenfritz og Sichrovsky havde meddelt, at de havde villet stemme imod forslag til beslutning indeholdt i betænkning af Jürgen Schröder om Den Tjekkiske Republiks ansøgning om medlemskab (A5-0245/2000) (protokollen af , punkt 11). Goebbels tog ordet for at gøre opmærksom på, at han havde været til stede under mødet torsdag den 1. marts 2001, men at hans navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten. Protokollen fra det foregående møde godkendtes. 5. Udvalgenes sammensætning På anmodning fra PSE- og ELDR-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser: Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik: Santkin Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme: Sanders-ten Holte i stedet for Attwooll Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder: Honeyball i stedet for McNally. 6. Modtagne dokumenter Formanden havde modtaget: a) fra Rådet og/eller Kommissionen: Udkast til Rådets forordning om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Rådets indstilling) (6281/2001 C5-0084/ /0208(CNS)) henvist til: korr.udv.: LIBE rådg.udv.: ECON retsgrundlag: EF-traktatens artikel 123 og artikel 308 Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Fællesskabets tilskyndelsesforanstaltninger på beskæftigelsesområdet (KOM(2001) 124 C5-0085/ /0195(COD)) henvist til: korr.udv.: EMPL rådg.udv.: BUDG, FEMM retsgrundlag: EF-traktatens artikel 129 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs flerårige rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration som bidrag til realiseringen af det europæiske forskningsrum (KOM(2001) 94 C5-0087/ /0053(COD)) henvist til: korr.udv.: ITRE rådg.udv.: BUDG, ALLE UDVALG retsgrundlag: EF-traktatens artikel 166, stk. 1 Forslag om overførsel af bevillinger 01/2001 fra kapitel til kapitel for sektion VII Regionsudvalget i det almindelige budget for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2001 (SEK(2001) 339 C5-0088/ /2042(GBD)) henvist til: korr.udv.: BUDG

16 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 343/3 Mandag, den 12. marts 2001 Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/22/EF vedrørende forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug (KOM(2001) 131 C5-0089/ /0132(COD)) henvist til: korr.udv.: ENVI rådg.udv.: ITRE, AGRI retsgrundlag: EF-traktatens artikel 152, stk. 4 b) fra udvalgene: ba) følgende betænkninger: * Betænkning om Den Franske Republiks initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv om gensidig anerkendelse af afgørelser om udsendelse af tredjelandsstatsborgere (10130/2000 C5-0398/ /2000 C5-0004/ /0819(CNS)) Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender Ordfører: Nassauer (A5-0065/2001) * Betænkning 1. om initiativ fra Republikken Finland med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om at forbeholde Rådet gennemførelsesbeføjelserne vedrørende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i forbindelse med behandling af visumansøgninger (11834/2000 C5-0559/ /0805(CNS)) 2. om Den Portugisiske Republiks initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om at forbeholde Rådet gennemførelsesbeføjelserne vedrørende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i forbindelse med grænsekontrol og grænseovervågning (5736/2001 C5-0044/ /0802(CNS)) Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender Ordfører: Deprez (A5-0066/2001) * Betænkning om Den Franske Republiks initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv om harmonisering af de sanktioner, der pålægges transportvirksomheder, som befordrer tredjelandsstatsborgere ind på medlemsstaternes område uden de for indrejsen nødvendige dokumenter (10701/2000 C5-0470/ /2000 C5-0005/ /0822(CNS)) Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender Ordfører: Kirkhope (A5-0069/2001) * Betænkning om Den Franske Republiks og Kongeriget Sveriges initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om oprettelse af et europæisk kriminalpræventivt net (13464/2000 C5-0717/ /0824(CNS)) Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender Ordfører: Angelilli (A5-0070/2001) *** I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med henblik på omklassificering af betalinger som led i swap-aftaler og fremtidige rentesikringsaftaler (KOM(1999) 749 C5-0018/ /0019(COD)) Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål Ordfører: Kauppi (A5-0071/2001) *** I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om livsforsikring (KOM(2000) 398 C5-0351/ /0162(COD)) Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked Ordfører: Lord Inglewood (A5-0072/2001)

17 C 343/4 De Europæiske Fællesskabers Tidende DA Mandag, den 12. marts 2001 * Betænkning om Forbundsrepublikken Tysklands initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om samarbejde mellem medlemsstaternes retter for så vidt angår bevisoptagelse i sager om civile og kommercielle spørgsmål (11808/00 C5-0519/ /0823(CNS)) Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked Ordfører: Marinho (A5-0073/2001) *** I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlig adgang til miljøoplysninger (KOM(2000) 402 C5-0352/ /0169(COD)) Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik Ordfører: Korhola (A5-0074/2001) * Betænkning om initiativ fra Den Portugisiske Republik med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om den periode, i hvilken tredjelandsstatsborgere, som er fritaget for visumtvang, frit kan rejse inden for medlemsstaternes område (8210/2000 C5-0286/ /0806(CNS)) Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender Ordfører: Frahm (A5-0075/2001) Betænkning med Europa-Parlamentets henstillinger til Kommissionen om de forhandlinger, der inden for rammerne af WTO føres om den indbyggede dagsorden 2001/2028(INI)) Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi (Hughes-procedure) Ordfører: Schwaiger (A5-0076/2001) * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer og om foranstaltninger til fremme af en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til modtagelse af disse personer og følgerne heraf (KOM(2000) 303 C5-0387/ /0127(CNS)) Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender Ordfører: Wiebenga (A5-0077/2001) Betænkning om Kommissionens årsberetning for 1999 om beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser og bekæmpelse af svig (KOM(2000) 718 C5-0066/ /2036(COS)) Budgetkontroludvalget Ordfører: Bösch (A5-0078/2001) Betænkning om fremtiden inden for den bioteknologiske industri 2000/2100(INI) Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi Ordfører: Purvis (A5-0080/2001) * Betænkning om forslag til Rådets forordning (EF) nr. 2038/1999 om den fælles markedsordning for sukker (KOM(2000) 604 C5-0534/ /0250(CNS)) Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Ordfører: Daul (A5-0081/2001) Betænkning om den økonomiske situation i EU rapport udarbejdet med henblik på Kommissionens henstilling om de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik 2001/2008(INI) Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål Ordfører: von Wogau (A5-0082/2001) Betænkning om Den Europæiske Unions fælles strategi over for Ukraine (C5-0208/ /2116(COS)) Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Den Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik Ordfører: Väyrynen (A5-0083/2001)

18 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 343/5 bb) følgende indstillinger ved andenbehandling: Mandag, den 12. marts 2001 *** II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer (10674/1/2000 C5-0563/ /0067(COD)) Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik Ordfører: Riitta Myller (A5-0067/2001) *** II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (11070/1/2000 C5-0562/ /0225(COD)) Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik Ordfører: Oomen-Ruijten (A5-0068/2001) *** II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 79/373/EØF om handel med foderblandinger og om ophævelse af Kommissionens direktiv 91/357/EØF (13292/1/2000 C5-0002/ /0015(COD)) Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Ordfører: Graefe zu Baringdorf (A5-0079/2001) *** II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om afslutning og afvikling af projekter, der tidligere er godkendt af Kommissionen i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 213/96 om det finansielle instrument»european Communities Investment Partners«til fordel for lande i Asien, Latinamerika, Middelhavsområdet samt Sydafrika (12280/1/2000 C5-0566/ /0034(COD)) Udvalget om Udvikling og Samarbejde Ordfører: Dell Alba (A5-0086/2001) c) fra medlemmerne: ca) følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 42) af: Barón Crespo, Westendorp y Cabeza, Schulz, Erika Mann, Rapkay, Piecyk og Duin for PSE-Gruppen til Kommissionen om situationen inden for værftsindustrien i Fællesskabet (B5-0019/2001) Grossetête og Moreira Da Silva for PPE-DE-Gruppen til Kommissionen om forvaltning af vandressourcerne (B5-0020/2001) Brie for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen om skibsbygningssektorens situation i Fællesskabet (B5-0152/2001) Olsson for ELDR-Gruppen til Kommissionen om forvaltning af vandressourcer i Europa (B5-0153/2001) González Álvarez for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen om forvaltning af vandressourcerne i Europa (B5-0154/2001) cb) følgende mundtlige forespørgsler til spørgetiden (B5-0018/2001) (forretningsordenens artikel 43): Alavanos, Newton Dunn, Hedkvist Petersen, Sjöstedt, Sandbæk, Davies, Cappato, Trakatellis, Kinnock, Frahm, Papayannakis, Schleicher, Nogueira Román, Collins, Andrews, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Staes, Izquierdo Rojo, Seppänen, Scallon, Posselt, Ribeiro e Castro, Van Dam, Sacrédeus, Miguélez Ramos, Cerdeira Morterero, Ford, Cornillet, Marset Campos, Sylla, Maes, Thors, Schörling, Gahrton, Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Pannella, Eriksson, Souladakis, De Veyrac, Dupuis, Cushnahan, Sacrédeus, Miguélez Ramos, Banotti, Izquierdo Collado, González Álvarez, Alavanos, Posselt, Titley, Cushnahan, Thors, Ebner, Ferrer, Papayannakis, Kinnock, Celli, Sjöstedt, Zabell, Hatzidakis, Xarchakos, De Veyrac, Corbett, Medina Ortega, Frassoni, Bordes, McKenna, Rübig, Stihler, Pérez Álvarez, Jackson,

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

september 2019 Strasbourg

september 2019 Strasbourg EUROPA-PARLAMENTET 2019 2024 Mødedokument DAGSORDEN 16. - 19. september 2019 Strasbourg 18/09/19 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse,

Læs mere

juli 2019 Strasbourg

juli 2019 Strasbourg EUROPA-PARLAMENTET 2019 2024 Mødedokument DAGSORDEN 15. - 18. juli 2019 Strasbourg 17/07/19 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget FORSLAG TIL DAGSORD Møde Onsdag den 24. januar 2018 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 Bruxelles Mødelokale: Paul-Henri Spaak (5B001) JURI(2018)0124_1 Den 24. januar

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget (2015)0223_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Mandag den 23. februar 2015 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Bruxelles Mødelokale:

Læs mere

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0081/

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0081/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0081/2019 21.2.2019 *** HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union på den ene side og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 11. januar 2002 FORELØBIG 2001/0267(COD) 2001/0268(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET DAGSORDEN

EUROPA-PARLAMENTET DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014 2019 Mødedokument DAGSORDEN Onsdag den 17. maj 2017 17/05/17 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes de behandlede

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel FORSLAG TIL GSORDEN INTA(2018)0321_1 Møde Onsdag den 21. marts 2018 kl. 9.00-10.00 (fælles møde) og 10.00-11.30 og 11.30-12.30 (koordinatormøde)

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget FORSLAG TIL GSORDEN JURI(2017)0228_1 Møde Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 15.00-18.30 Bruxelles Mødelokale: Altiero Spinelli (1G-2) Den 28. februar 2017 kl. 15.00-17.15

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 25.10.2016 COM(2016) 710 final ANNEX 4 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE

Læs mere

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den 20.10. 2017 Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Danske Fagbevægelse Uge 43 / 44 2017 Indhold Kommissionen... 3 Uge 43... 3 Møde i Kommissionen... 3 Uge 44... 3 Ingen møder

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi FORSLAG TIL GSORDEN ITRE(2017)0322_1 Møde Onsdag den 22. marts 2017 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Torsdag den 23. marts 2017 kl. 9.00-12.30

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORSLAG TIL GSORDEN LIBE(2017)0928_1 Møde Torsdag den 28. september 2017 kl. 9.00-12.30 og 14.00-18.00 Bruxelles

Læs mere

maj 2017 Strasbourg

maj 2017 Strasbourg EUROPA-PARLAMENTET 2014 2019 Mødedokument FORSLAG TIL DAGSORDEN 15. - 18. maj 2017 Strasbourg 08/05/17 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse,

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ENVI(2014)1105_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Onsdag den 5. november 2014 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Torsdag den 6. november

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget FORSLAG TIL GSORDEN JURI(2017)0712_1 Møde Onsdag den 12. juli 2017 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Torsdag den 13. juli 2017 kl. 9.00-12.30 Bruxelles Mødelokale:

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-parlamentet 2014-2019 Retsudvalget FORSLAG TIL GSORDEN (2015)1012_1 Møde Mandag den 12. oktober 2015 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 13. oktober 2015 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Bruxelles Mødelokale:

Læs mere

juni 2016 Bruxelles

juni 2016 Bruxelles EUROPA-PARLAMENTET 2014 2019 Mødedokument DAGSORDEN 22. - 23. juni 2016 Bruxelles 22/06/16 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2019)0336 Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget FORSLAG TIL GSORDEN (2016)1109_1 Møde Onsdag den 9. november 2016 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.00 og 18.00-18.30 (koordinatormøde) Torsdag den 10.

Læs mere

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Danske Fagbevægelse Uge 17/18 2018 Indhold Kommissionen... 2 Uge 17... 2 Møde i Kommissionen... 2 Præsentation af Whistleblower initiativ...

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 16.7.2013 2013/0177(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig og Malta til i Den Europæiske Unions interesse at

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 30.1.2014 2013/0120B(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi FORSLAG TIL GSORDEN (2018)1008_1 Møde Mandag den 8. oktober 2018 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Danske Fagbevægelse Uge 35/36 2017 Indhold Kommissionen... 3 Uge 35... 3 Møde i Kommissionen - seminar... 3 Uge 36... 3 Møde i Kommissionen...

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2017/0196(NLE) 12.10.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 20.1.2014 2013/0356(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter AGRI(2015)0715_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Onsdag den 15. juli 2015 kl. 9.00-12.30 Bruxelles, Mødelokale: Altiero Spinelli

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender LIBE(2015)0330_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Mandag den 30. marts 2015 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 31. marts

Læs mere

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Dette bilag indeholder en liste over de retsgrundlag, på hvilke den almindelige lovgivningsprocedure som

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0196/

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0196/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0196/2018 30.5.2018 *** HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Island

Læs mere

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den 18.05.2018 Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Danske Fagbevægelse Uge 21/22 2018 Indhold Kommissionen... 2 Uge 21... 2 Møde i Kommissionen:... 2 Uge 22... 2 Møde i Kommissioen:...

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 13.11.2018 COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU

Læs mere

Ændringsforslag 3 Claude Moraes for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG *

Ændringsforslag 3 Claude Moraes for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * 3.4.2019 A8-0047/3 Ændringsforslag 3 Claude Moraes for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Betænkning A8-0047/2019 Sergei Stanishev Fastlæggelse af listen over de tredjelande,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET DAGSORDEN

EUROPA-PARLAMENTET DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Mødedokument DAGSORDEN Torsdag den 7. april 2011 07/04/11 461.047 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget FORSLAG TIL GSORDEN BUDG(2017)0830_1 Møde Onsdag den 30. august 2017 kl. 15.00-18.30 Torsdag den 31. august 2017 kl. 9.00-10.00 (koordinatormøde) Bruxelles Mødelokale:

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 21.1.2013 2012/0138(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget FORSLAG TIL GSORDEN (2018)1008_1 Møde Mandag den 8. oktober 2018 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 Bruxelles Mødelokale:

Læs mere

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Danske Fagbevægelse Uge 19/20 2018 Indhold Kommissionen... 2 Uge 19... 2 Der afholdes ingen møder i Kommissionen i denne uge... 2 Uge

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0359/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0359/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0359/2015 7.12.2015 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks)

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0070/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0070/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0070/2017 23.3.2017 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår specifikke

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

9182/1/17 REV 1 1 GIP 1B

9182/1/17 REV 1 1 GIP 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) 9182/1/17 REV 1 OJ CRP2 18 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2628. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: 17. maj 2017 Kl.:

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2616. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 15. februar 2017 Kl.:

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0810(CNS) 4.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om tilpasning af direktiv 77/388/EØF på baggrund af Den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0367 (NLE) 14996/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 218

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.10.2014 2013/0418(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 11.11.2014 2014/0190(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings-

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentet 204-209 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(208)049 Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentets

Læs mere

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget 2013/0013(COD) 21.10.2016 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Læs mere

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172),

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172), P7_TA-PROV(2014)0265 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2014 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om indførsel

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. april 2017 (OR. en) 8381/17 OJ CRP1 15 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2625. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 26. april 2017 Kl.: 10.00

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 13.11.2014 2014/0276(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12927/17 FORSLAG fra: modtaget: 5. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 64 EEE 35

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2017/0272(NLE) 26.2.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***III BETÆNKNING. Mødedokument ENDELIG A5-0119/ april 2003

EUROPA-PARLAMENTET ***III BETÆNKNING. Mødedokument ENDELIG A5-0119/ april 2003 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 24. april 2003 ENDELIG A5-0119/2003 ***III BETÆNKNING om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/25/EF

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed FORSLAG TIL GSORDEN ENVI(2018)0425_1 Møde Onsdag den 25. april 2018 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 Torsdag den 26. april

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0366 (NLE) 14997/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 219

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET DAGSORDEN

EUROPA-PARLAMENTET DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014 2019 Mødedokument DAGSORDEN Onsdag den 17. december 2014 17/12/14 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 23.10.2014 2014/2036(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 ÆNDRINGSFORSLAG 001-008 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Miroslav Poche A8-0014/2019 Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juni 2017 (OR. en) 10204/17 OJ CRP1 22 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2632. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 14. juni 2017 Kl.: 9.30

Læs mere

- der henviser til Rådets fælles holdning (8558/2/ C5-0296/2003) 1,

- der henviser til Rådets fælles holdning (8558/2/ C5-0296/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0456 Europæisk jernbaneagentur ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om

Læs mere

11265/19 1 LIFE. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 23. juli 2019 (OR. en) 11265/19 PV CONS 42 AGRI 393 PECHE 332

11265/19 1 LIFE. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 23. juli 2019 (OR. en) 11265/19 PV CONS 42 AGRI 393 PECHE 332 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. juli 2019 (OR. en) 11265/19 PV CONS 42 AGRI 393 PECHE 332 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri) 15. juli 2019 11265/19

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

C 396 Tidende. Meddelelser og oplysninger 31. oktober 2018

C 396 Tidende. Meddelelser og oplysninger 31. oktober 2018 Den Europæiske Unions C 396 Tidende Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 31. oktober 2018 61. årgang Indhold III Forberedende retsakter REVISIONSRETTEN 2018/C 396/01 Udtalelse nr. 3/2018 (artikel 287,

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2015/0298(NLE) 27.5.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2009/0035(COD) 20.3.2009 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0406(CNS) 9.10.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2017 COM(2017) 663 final 2017/0298 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Associeringsrådet, som

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om flerårig ramme for EU's

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 2 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 5. december 2002 FORELØBIG 2002/0217(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

13656/18 mn/mn/clf 1 GIP.1

13656/18 mn/mn/clf 1 GIP.1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. oktober 2018 (OR. en) 13656/18 OJ CRP2 37 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 31. oktober 2018 (10.00)

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.12.2018 COM(2018) 832 final 2018/0422 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede

Læs mere

10106/19 ADD 1 1 JAI LIMITE DA

10106/19 ADD 1 1 JAI LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. juni 2019 (OR. en) 10106/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 31 JAI 665 COMIX 303 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (retlige og indre anliggender)

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2005 (24.11) (OR. en) 14764/05 OJ CONS 64 COMPET 256 RECH 219

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2005 (24.11) (OR. en) 14764/05 OJ CONS 64 COMPET 256 RECH 219 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. november 2005 (24.11) (OR. en) 14764/05 OJ CONS 64 COMPET 256 RECH 219 FORELØBIG GSORDEN for: 2694. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (KONKURRENCEEVNE

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. september 2017 (OR. en) 12494/17 OJ CRP1 32 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2642. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 27. september 2017

Læs mere