Humanistisk Fødevareforskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Humanistisk Fødevareforskning"

Transkript

1 Humanistisk Fødevareforskning Tre seminarer om madkultur og fødevarer i efteråret 2008: Storby og Regionalisme. Et seminar om madkultur Mål-tider. Måltidet mellem erindring og forventning Food, Value and Taste - An interdisciplinary international conference Arrangeret af Humanistisk Fakultets Fødevare- og Madkulturforskning og Emotionsnetværket under Videnssamfundet

2 Humanistisk forskning i madkultur og fødevarer Aarhus Universitet har mange forskergrupper og enkeltforskere, der arbejder med fødevarer og mad også på humaniora. Under satsningsområdet Videnssamfundet er der givet en bevilling til at støtte denne forskning og det gør vi bl.a. ved at afholde en række seminarer og små konferencer. Set fra et humanistisk perspektiv er madkultur og fødevarer et komplekst felt og det er et spændende felt, fordi så mange betydningssystemer og forskellige former for medialisering er på spil og ofte på én gang. Madens kulturhistorie, nutidens madsystemer, madens og kroppens repræsentationer i sprog, kunst og medier: alt sammen kræver en humanistisk tilgang og en skelnen mellem det faktiske felt: Hvem spiser hvad? Hvad spiser hvem ikke? Hvordan er forholdet mellem gruppe og individ, tradition og fornyelse, helse og hedonisme? Hvorfor fylder mad så meget i moderne performance og installationskunst og i kunsthistorien? I litteratur? Hvorfor er madstoffet eksploderet i de fleste medier i de seneste 15 år? Mad knyttes i videnssamfundet på radikal vis ind i alle niveauer af kulturen. Vi har indtil videre formuleret fire felter for pågående madforskning: - Mad, smag og oplevelse: Æstetik, medier og livsstil. - Mad, sted og rum. - Mad og livssituation. - Mad og fødevarepolitik og forbrugsmønstre. I november 2007 afholdt vi en lille konference, der hed Food, Media, and Gender med en række internationale oplægsholdere. Sammen med forskere fra Aarhus School of Business og Det jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Institut for Folkesundhed har vi i foråret arbejdet på at udarbejde en ansøgning til Det strategiske Forskningsråd om et tværfakultært projekt. I efteråret 2008 afholder vi to seminarer og en konference i samarbejde med Emotionsnetværket under Videnssamfundet: Det kan man læse mere om i denne lille folder. Karen Klitgaard Povlsen 1

3 2 Storby og regionalisme et seminar om madkultur Universitetet møder producenterne og kokkene 18. sept kl i bygning 1324, lokale 025

4 Formål Formålet med seminariet er at vise, hvorledes det regionale, nationale og nordisk inspirerede køkken med vægt på råvarekvalitet og behandlingsomhu bidrager til sanselighed, kulturel mangfoldighed og berigelse i form af sans for fødevarekvalitet og forfinet madkultur. Derudover at etablere et møde mellem den humanistiske forskning i madkultur og fødevarer og verden uden for universitetet, spændende fra raffineret madlavning og gastronomi til økologisk og bæredygtig produktion og salg af ordentlige produkter. Temaer Land og by Fornyelse gennem tradition Lokal, regional og national repræsentation Sensorisk køkken Kvalitet gennem råvarer Fra jord til bord med hånd og mund Madkvalitet i det regionale Madkultur mellem kulturarv og oplevelsesøkonomi Temapartnere Seminar Land-By (Historisk Afdeling-IHO) Humanistisk Fakultets Fødevare- og Madkulturforskning Masteruddannelsen i Oplevelsesøkonomi 3

5 Program : Velkomst v. Niels Kayser Nielsen, IHO : Skødstrup Gårdbutik - en gårdbutik i en storby : Pause - frugt : Farm Café, Houstrup en tysk café i Vestjylland : Mette Warming, Vejrs gårdbutik og gastronomi på den jyske vestkyst : Pause - frokost : Fur Gårdbutik- en gårdbutik på landet : Kromanden fra Mandø præsenterer Vadehavskøkkenet : Pause - kaffe : Malling & Schmidt det sensoriske køkken : Pause - frugt : Noe Munck madkultur og livskvalitet : Afslutning v. Niels Kayser Nielsen, IHO 4

6 Mål-tider. Måltidet mellem erindring og forventning Et endagsseminar i samarbejde mellem det Humanistiske Fakultets Emotionsnetværk og Fødevare- og Madkulturforskning 9. oktober kl i Nobelsalen Programmet meddeles primo september 5

7 Formål Seminaret har til formål at belyse måltidets temporale aspekter med særligt fokus på dets erindrings- og håbsdimensioner. Det fælles måltid er en illustration af, hvorledes kollektiv erindring og kollektiv forventning er knyttet til en konkret materiel manifestation, der samtidig har en institutionel og kulturel forankring. Disse temporale aspekter peger samtidigt hen på en tæt forbindelse mellem måltid og emotionalitet. Måltidet er en begivenhed hvor der er emotioner og følelser på spil en kompleks vekselvirkning mellem det kollektive og det individuelle. Hovedspørgsmål på seminaret vil eksempelvis være: Hvilken type institution og social praksis er måltidet? I hvilket forstand kan det temporale siges at være konstituerende for måltidet som social praksis? På hvilken måde er måltid og emotioner knyttet sammen med hinanden? 6

8 Food, Value and Taste - An interdisciplinary international conference November 6 th and 7 th, in Studenternes Hus Free entrance no registration One can require lunch each of the days, as well as participate in the conference dinner Thursday evening November 6 th, for reasonable prices. Such requests can be delivered to with the heading: meal registration. 7

9 Theme Perhaps food that is healthy, food that looks and smells good, food that is easy to cook and eat, food that is interestingly different and strange, food that is salient in the stores and prominent on the market, or food that simply tastes good very different things. The idea behind the conference Food, Value, and Taste is therefore to put a sharper focus on the many different ways in which to value, assess and recognize food, drinks, and meals. Researchers from a number of very different disciplines and backgrounds each present a particular view on the evaluation of food, and all join in the common discussion of how the different kinds of evaluation can, and cannot, be adjoined and supplement each other. 8

10 Programme Thursday Svein-Ottar Olsen: The role of ambivalence and conflicting preferences in consumer s and family s food choice Lotte Holm: What is good food? Lunch Hannes Nykanën: On the idea that something simply tastes good Carsten Sestoft: The field of wine and its lessons for quality notions in other food fields Friday Harald Lemke: Ethics of Taste Hans Fink: On the Value, Quality and Enjoyment of Food Lunch Anette Kistrup Thybo: How to determine quality of foods using human senses as an instrument Karen Brunsø: Understand consumers food choice - with perspectives from values, lifestyles and quality preferences 9

11 Svein Ottar Olsen, Professor, Norwegian College of Fishery Science, University of Tromsø, Norway The role of ambivalence and conflicting preferences in consumers and family s food choice Ambivalence is one term used to describe contradictions people experience in their individual values, beliefs, attitudes or evaluation ( mixed feelings or intrapersonal attitudinal ambivalence ) or in their social relationships ( conflict or interpersonal ambivalence ). Although the nature of ambivalence is as old as human thinking and feeling, interest in ambivalence as a descriptive and explanatory construct and empirical research on ambivalence are relatively new within social psychology, marketing or food science. For example is ambivalence relevant when people express both positive and negative evaluations about perceived quality of a food product - or when families express different preferences for a family meal. My presentation will first discuss conceptual and measurement issues related to ambivalence. Secondly, I will present some of my research on food ambivalence. The presentation will have a particular focus on an empirical study of more than 1000 Norwegian adolescents. In order to extend previous research on ambivalence, this study incorporates attitudinal ambivalence with interpersonal ambivalence or conflict and self-identity in an integrated model explaining adolescents attitude and intention to consume seafood as a healthy meal. The findings are discussed in relation to previous and future research and add support to the arguments that ambivalence, interpersonal conflict and self-identity are important for understanding adolescents attitudes and intended consumption in the domain of healthy food choice. Lotte Holm, ph.d, Professor, Head of the Research Group for the Sociology of Food, Department of Human Nutrition, Copenhagen University, Denmark. What is good food? The paper will argue that evaluations of the taste of food, the quality of food products and meals largely depends on the social contexts in which foods are consumed. Based on the sociological literature and several empirical studies of food the paper will discuss which kind of normative and social concerns and values influence modern food consumers conceptualizations and practices regarding food and eating. 10

12 Hannes Nykänen, Ph.D., Åbo Academy, Finland On the idea that something simply tastes good Enjoying food and drinking is usually without qualification taken to be a matter of taste. Good food and drinking TASTE good. Irrespective of how subjective taste is taken to be, the quality of tasting good is considered to be essential for enjoying food and drinking. Our taste is usually understood as something naturally given. If I do not like, say, fish, that is to thought to be a fact about my taste buds and olfactory experience. But could not our taste be socially mediated? If it could, how does sociality enter the realm of taste? What is the refinement of discrimination that goes with the refinement of taste all about? Could destructive impulses be part of it? - My intention is to complicate the idea that something "simply" tastes good. Carsten Sestoft, Ph.d., Academic Administrator, Department of Philosophy and the History of Ideas University of Aarhus, Denmark The field of wine and its lessons for quality notions in other food fields The aim of this paper is twofold: First, to use the sociology of cultural fields of Pierre Bourdieu to reflect on the notions of quality and taste in the production, description and consumption of wine. This will lead to a rough sketch of the variation in quality notions along two dimensions: production/consumption and connoisseur/mass market, both of which should be understood in a historical perspective. Second, to consider what lessons for other kinds of food production and consumption can be drawn from this mapping of a highly particular case. Part of the argument is that wine writing functions as a coordinator of supply and demand in the connoisseur market. Wine writing establishes and communicates notions of quality common to producers and consumers; and this presupposes i) certainty of the identity of the individual wine, ii) a commonly accepted language of description. Both of these premises seem to be lacking, or exist only in a rudimentary form, in most other food fields, but presumably they could be developed. 11

13 Harald Lemke, Dr. Philos., Senior Lecturer, Institute for Cultural Studies at the University of Lüneburg, Germany Ethics of Taste Only recently is a philosophical discourse on food been initiated by a small number of international scholars. My contribution builds on these pioneering studies by developing a philosophy of food and a concept of food ethics. A crucial aspect of this is to outline an ethically good way of eating. To meet the epistemological and universalistic challenge of formulating a philosophically as well as (natural/social) scientifically based concept of ethical food, the conceived gastrosophy avoids speculative principles such as religious or metaphysical goodness. Its underlying claim to normativity regarding good or just practices (of farming, trading, labeling, buying, cooking, and enjoying food) is founded on the rich knowledge production that political scientists, sociologists, nutritionists, historians, cultural studies scholars, and philosophers have generated. As such, the philosophical foundation of an ethics of taste aims to meet another challenge. It confronts pertinent political issues concerning the protection of the environment, human rights (to food entitlement), animal rights and legal and economic matters relating to food production, public health and welfare issues. In sum, a food ethics discusses the important role of the responsible consumer as well as the ideal of the conscious individual, who practices a culinary good life. By incorporating a trans-cultural and pluralistic understanding of the good, a philosophical food ethics shows an awareness of the diversity of eating cultures throughout the world. Hans Fink, Docent, D. Phil Oxon, Department of Philosophy and the History of Ideas, University of Aarhus, Denmark On the Value, Quality and Enjoyment of Food In my paper I shall sketch a general philosophical account of what it is to be good what it is for something to be valuable, of high quality or enjoyable? This account is meant to cover all kinds of value judgements, be they economical, technical, aesthetical or moral. I shall then try to apply this account to questions concerning the production, consumption and appreciation of food. What is good food? What is a good cook? What makes a meal worth a detour? 12

14 Anette Kistrup Thybo, ph.d., Head of Research Unit, Institute of Food Science, The Faculty of Agricultural Sciences, University of Aarhus, Denmark How to determine quality of foods using human senses as an instrument Food quality is a matter of internal quality determinants as chemical composition, and can therefore be determined by a number of chemical and physical analyses. However since food quality is evaluated when buying foods and when eating foods the human senses are the ultimate instrument for evaluation of food quality as this is the way consumers perceive quality the sensory quality. The sensory quality is determined by various attributes related to appearance, sound, texture, aroma, flavour and taste determined by the sight, ears, nose and mouth. Sensory quality of foods can be determined as objective measures by trained panels of sensory assessors and subjectively by means of consumers preferences scores. Various sensory methodologies exist as difference test, ranking and sensory profiling. The use and relevance of these methods will be presented and related to other analyses as chemical analyses and preferences tests, which will give a holistic interpretation of quality from product to person. Karen Brunsø, ph.d., Professor at the MAPP Centre, Aarhus School of Business, Denmark Understand consumers food choice - with perspectives from values, lifestyles and quality preferences To predict consumers' food choices are an often raised topic - and many answers have been put forward over the years. Motive and value fulfilment seems to be major antecedents for consumer decision-making in general as well as being very important for consumers' food choices. Thus, the achievement of desired consequences, such as a nice, enjoyable meal or the expected health benefits achieved by eating specific foods, seem to be important drivers for many food choices. Thus, consumers may choose food products inspired by how they believe the particular product will contribute to the achievement of desired con-sequences and values. Product information such as a label or brand and its information about health, nutrition, quality guaranties, ethical issues like environmental friendliness or sustainability can develop expectations about high eating quality and pleasure - giving the consumer a feeling of luxury - or expectations about improved health, and of a long happy life. Specific food related preferences are often formed based on perceived available cues in the (shopping) environment combined with existing knowledge. Positive and negative cues are integrated with memory content to form an overall evaluation: a preference, which can be more 13

15 or less strong depending on personal relevance (e.g. values) and experiences, and may be changed when new information and/or experiences are perceived/have occurred, and may - in the end- also influence the final food choice. 14

16 Kontaktpersoner: Storby og regionalisme. Et seminar om madkultur: Niels Kayser Nielsen: Mål-tider. Måltidet mellem erindring og forventning: Anders Moe Rasmussen: Food, Value and Taste: Steen Brock: 15

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Basic statistics for experimental medical researchers

Basic statistics for experimental medical researchers Basic statistics for experimental medical researchers Sample size calculations September 15th 2016 Christian Pipper Department of public health (IFSV) Faculty of Health and Medicinal Science (SUND) E-mail:

Læs mere

Richter 2013 Presentation Mentor: Professor Evans Philosophy Department Taylor Henderson May 31, 2013

Richter 2013 Presentation Mentor: Professor Evans Philosophy Department Taylor Henderson May 31, 2013 Richter 2013 Presentation Mentor: Professor Evans Philosophy Department Taylor Henderson May 31, 2013 OVERVIEW I m working with Professor Evans in the Philosophy Department on his own edition of W.E.B.

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Observation Processes:

Observation Processes: Observation Processes: Preparing for lesson observations, Observing lessons Providing formative feedback Gerry Davies Faculty of Education Preparing for Observation: Task 1 How can we help student-teachers

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Agenda. The need to embrace our complex health care system and learning to do so. Christian von Plessen Contributors to healthcare services in Denmark

Agenda. The need to embrace our complex health care system and learning to do so. Christian von Plessen Contributors to healthcare services in Denmark Agenda The need to embrace our complex health care system and learning to do so. Christian von Plessen Contributors to healthcare services in Denmark Colitis and Crohn s association Denmark. Charlotte

Læs mere

SCHOOL OF COMMUNICATION AND CULTURE AARHUS UNIVERSITY MARIANNE PING HUANG 12 APRIL 2018 DEVELOPMENT COORDINATOR

SCHOOL OF COMMUNICATION AND CULTURE AARHUS UNIVERSITY MARIANNE PING HUANG 12 APRIL 2018 DEVELOPMENT COORDINATOR Viden- og innovationsmiljøer i Aarhus SCHOOL OF COMMUNICATION AND CULTURE Fødevarer / Agro Food Park +1000 medarbejdere 75 virksomheder og videninstitutioner 100 ha. + 5 ha. forsøgsmarker +45.000 m 2 -

Læs mere

Vina Nguyen HSSP July 13, 2008

Vina Nguyen HSSP July 13, 2008 Vina Nguyen HSSP July 13, 2008 1 What does it mean if sets A, B, C are a partition of set D? 2 How do you calculate P(A B) using the formula for conditional probability? 3 What is the difference between

Læs mere

F o r t o l k n i n g e r a f m a n d a l a e r i G I M - t e r a p i

F o r t o l k n i n g e r a f m a n d a l a e r i G I M - t e r a p i F o r t o l k n i n g e r a f m a n d a l a e r i G I M - t e r a p i - To fortolkningsmodeller undersøgt og sammenlignet ifm. et casestudium S i g r i d H a l l b e r g Institut for kommunikation Aalborg

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Fra pædagogik til uddannelsesvidenskab

Fra pædagogik til uddannelsesvidenskab EMPIRISK DANNELSESFORSKNING 3 Fra pædagogik til uddannelsesvidenskab Konference 21. - 22. marts 2019 på Vingsted hotel & konferencecenter ucsyd.dk På konferencen sættes spot på mødet mellem fag, dannelse

Læs mere

Program. Seminarets tema. Påskemåltidet som ritual og som formidling af kollektiv erindring og kollektiv forventning

Program. Seminarets tema. Påskemåltidet som ritual og som formidling af kollektiv erindring og kollektiv forventning Seminarets tema Det fælles måltid er en illustration af, hvorledes kollektiv erindring og kollektiv forventning er knyttet til en konkret materiel manifestation, der samtidig har en institutionel og kulturel

Læs mere

Challenges for the Future Greater Helsinki - North-European Metropolis

Challenges for the Future Greater Helsinki - North-European Metropolis Challenges for the Future Greater Helsinki - North-European Metropolis Prof. Dr.-Ing. / M.A. soc. pol. HafenCity University Hamburg Personal introduction background: - urban and regional planning - political

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside Research Seminar in Computer Science Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Datalogi master course English Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode,

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Reventlow Lille Skole

Reventlow Lille Skole 1 Reventlow Lille Skole - så kan du lære det! Engelsk 3.-4. Der vil mundtlig primært blive arbejdet ud fra clio portalen skriftligt arejder vi enten med pirana eller lets do it. Måned Uge nr. Forløb Antal

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Motion på arbejdspladsen

Motion på arbejdspladsen Motion på arbejdspladsen - fra påtvungen aktivitet til en motiverende rettighed? Ulrik Wagner Associate professor Management of People Department of Marketing and Management University of Southern Denmark

Læs mere

Susan Svec of Susan s Soaps. Visit Her At:

Susan Svec of Susan s Soaps. Visit Her At: Susan Svec of Susan s Soaps Visit Her At: www.susansoaps.com Background Based on All-Natural Soap and Other Products Started Due to Experience with Eczema Common Beginning Transition to Business Started

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

How Long Is an Hour? Family Note HOME LINK 8 2

How Long Is an Hour? Family Note HOME LINK 8 2 8 2 How Long Is an Hour? The concept of passing time is difficult for young children. Hours, minutes, and seconds are confusing; children usually do not have a good sense of how long each time interval

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

LESSON NOTES Extensive Reading in Danish for Intermediate Learners #8 How to Interview

LESSON NOTES Extensive Reading in Danish for Intermediate Learners #8 How to Interview LESSON NOTES Extensive Reading in Danish for Intermediate Learners #8 How to Interview CONTENTS 2 Danish 5 English # 8 COPYRIGHT 2019 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED. DANISH 1. SÅDAN

Læs mere

Our activities. Dry sales market. The assortment

Our activities. Dry sales market. The assortment First we like to start to introduce our activities. Kébol B.V., based in the heart of the bulb district since 1989, specialises in importing and exporting bulbs world-wide. Bulbs suitable for dry sale,

Læs mere

Engelsk 6. klasse årsplan 2018/2019

Engelsk 6. klasse årsplan 2018/2019 Måned Uge nr. Forløb August 32 American Summer 33 Camp 34 Antal Kompetencemål og lektioner færdigheds- og vidensområder 9 Tekst og medier (fase 1) Samtale (fase 2) Læringsmål I can use information from

Læs mere

Reventlow Lille Skole

Reventlow Lille Skole 1 Reventlow Lille Skole - så kan du lære det! Engelsk 5.-6. klasse Der vil mundtlig primært blive arbejdet ud fra clio portalen skriftligt arejder vi enten med pirana eller lets do it. Måned Uge nr. Forløb

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

DENCON ARBEJDSBORDE DENCON DESKS

DENCON ARBEJDSBORDE DENCON DESKS DENCON ARBEJDSBORDE Mennesket i centrum betyder, at vi tager hensyn til kroppen og kroppens funktioner. Fordi vi ved, at det er vigtigt og sundt jævnligt at skifte stilling, når man arbejder. Bevægelse

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

IBM Network Station Manager. esuite 1.5 / NSM Integration. IBM Network Computer Division. tdc - 02/08/99 lotusnsm.prz Page 1

IBM Network Station Manager. esuite 1.5 / NSM Integration. IBM Network Computer Division. tdc - 02/08/99 lotusnsm.prz Page 1 IBM Network Station Manager esuite 1.5 / NSM Integration IBM Network Computer Division tdc - 02/08/99 lotusnsm.prz Page 1 New esuite Settings in NSM The Lotus esuite Workplace administration option is

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Privat-, statslig- eller regional institution m.v. Andet Added Bekaempelsesudfoerende: string No Label: Bekæmpelsesudførende

Privat-, statslig- eller regional institution m.v. Andet Added Bekaempelsesudfoerende: string No Label: Bekæmpelsesudførende Changes for Rottedatabasen Web Service The coming version of Rottedatabasen Web Service will have several changes some of them breaking for the exposed methods. These changes and the business logic behind

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Children s velomobility how cycling children are made and sustained

Children s velomobility how cycling children are made and sustained Children s velomobility how cycling children are made and sustained Trine Agervig Carstensen, tac@ign.ku.dk Anton Stahl Olafsson, asol@ign.ku.dk Thomas Sick Nielsen, thnie@transport.dtu.dk Trafikdage i

Læs mere

ESG reporting meeting investors needs

ESG reporting meeting investors needs ESG reporting meeting investors needs Carina Ohm Nordic Head of Climate Change and Sustainability Services, EY DIRF dagen, 24 September 2019 Investors have growing focus on ESG EY Investor Survey 2018

Læs mere

1. How many of the lectures for this module have you participated in? 2. How much of the curriculum have you read?

1. How many of the lectures for this module have you participated in? 2. How much of the curriculum have you read? 1. How many of the lectures for this module have you participated in? None or almost none (0-20%) 0 0.0% Few (21-40%) 0 0.0% Some (41-60%) 1 5.9% Many (61-80%) 1 5.9% All or almost all (81-100%) 15 88.2%

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Velkommen til IFF QA erfa møde d. 15. marts Erfaringer med miljømonitorering og tolkning af nyt anneks 1.

Velkommen til IFF QA erfa møde d. 15. marts Erfaringer med miljømonitorering og tolkning af nyt anneks 1. Velkommen til IFF QA erfa møde d. 15. marts 2018 Erfaringer med miljømonitorering og tolkning af nyt anneks 1. 1 Fast agenda kl.16.30-18.00 1. Nyt fra kurser, seminarer, myndighedsinspektioner, audit som

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Project Step 7. Behavioral modeling of a dual ported register set. 1/8/ L11 Project Step 5 Copyright Joanne DeGroat, ECE, OSU 1

Project Step 7. Behavioral modeling of a dual ported register set. 1/8/ L11 Project Step 5 Copyright Joanne DeGroat, ECE, OSU 1 Project Step 7 Behavioral modeling of a dual ported register set. Copyright 2006 - Joanne DeGroat, ECE, OSU 1 The register set Register set specifications 16 dual ported registers each with 16- bit words

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

PARALLELIZATION OF ATTILA SIMULATOR WITH OPENMP MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DEL AMOR MINIPROJECT OF TDT24 NTNU

PARALLELIZATION OF ATTILA SIMULATOR WITH OPENMP MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DEL AMOR MINIPROJECT OF TDT24 NTNU PARALLELIZATION OF ATTILA SIMULATOR WITH OPENMP MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DEL AMOR MINIPROJECT OF TDT24 NTNU OUTLINE INEFFICIENCY OF ATTILA WAYS TO PARALLELIZE LOW COMPATIBILITY IN THE COMPILATION A SOLUTION

Læs mere

Den nye Eurocode EC Geotenikerdagen Morten S. Rasmussen

Den nye Eurocode EC Geotenikerdagen Morten S. Rasmussen Den nye Eurocode EC1997-1 Geotenikerdagen Morten S. Rasmussen UDFORDRINGER VED EC 1997-1 HVAD SKAL VI RUNDE - OPBYGNINGEN AF DE NYE EUROCODES - DE STØRSTE UDFORDRINGER - ER DER NOGET POSITIVT? 2 OPBYGNING

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Integrated Coastal Zone Management and Europe

Integrated Coastal Zone Management and Europe Integrated Coastal Zone Management and Europe Dr Rhoda Ballinger Format of talk What is ICZM Europe and the coast non-iczm specific Europe and ICZM ICZM programme development ICZM Recommendation What is

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

South Baileygate Retail Park Pontefract

South Baileygate Retail Park Pontefract Key Details : available June 2016 has a primary shopping catchment of 77,000 (source: PMA), extending to 186,000 within 10km (source: FOCUS) 86,000 sq ft of retail including Aldi, B&M, Poundstretcher,

Læs mere

Aktiv aldring En annullering af alderdommen?

Aktiv aldring En annullering af alderdommen? Aktiv aldring En annullering af alderdommen? Aske Juul Lassen Kirsten Avlund Prisforelæsning 2014 ved Dansk Gerontologisk Selskabs nationale konference 1. Aldring som bekymringsgenstand og formbar proces

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Find vejen frem VIA University College STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Find vejen frem VIA University College FASE 2 FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Læs mere

H2020 DiscardLess ( ) Lessons learnt. Chefkonsulent, seniorrådgiver Erling P. Larsen, DTU Aqua, Denmark,

H2020 DiscardLess ( ) Lessons learnt.   Chefkonsulent, seniorrådgiver Erling P. Larsen, DTU Aqua, Denmark, H2020 DiscardLess (2015-2019) Lessons learnt www.discardless.eu Chefkonsulent, seniorrådgiver Erling P. Larsen, DTU Aqua, Denmark, Fra ændrede fiskeredskaber til cost-benefit analyser Endnu et skifte i

Læs mere

Bogen CMYK GUIDE Composing Colors Kay Werner Schmidt

Bogen CMYK GUIDE Composing Colors Kay Werner Schmidt Bogen CMYK GUIDE Composing Colors Kay Werner Schmidt Har du svært ved at sætte farver sammen? Køb bogen CMYK GUIDE Composing Colors og bliv bedre til at sammensætte farver og farvepaletter også til krævende

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

GRUNDLAGT I 1988 FOUNDED IN 1988

GRUNDLAGT I 1988 FOUNDED IN 1988 DK UK GRUNDLAGT I 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Mandara. PebbleCreek. Tradition Series. 1,884 sq. ft robson.com. Exterior Design A. Exterior Design B.

Mandara. PebbleCreek. Tradition Series. 1,884 sq. ft robson.com. Exterior Design A. Exterior Design B. Mandara 1,884 sq. ft. Tradition Series Exterior Design A Exterior Design B Exterior Design C Exterior Design D 623.935.6700 robson.com Tradition OPTIONS Series Exterior Design A w/opt. Golf Cart Garage

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

ELEVERS INTERESSE OG SELVTILLID I NATURFAGENE -OG I FREMTIDEN

ELEVERS INTERESSE OG SELVTILLID I NATURFAGENE -OG I FREMTIDEN ELEVERS INTERESSE OG SELVTILLID I NATURFAGENE -OG I FREMTIDEN 1. Oplæg på baggrund af artiklen: Nordic Students self-beliefs in science Publiceret som kapitel 4 i Northern Lights on TIMSS and PISA 2018

Læs mere

Evaluating Germplasm for Resistance to Reniform Nematode. D. B. Weaver and K. S. Lawrence Auburn University

Evaluating Germplasm for Resistance to Reniform Nematode. D. B. Weaver and K. S. Lawrence Auburn University Evaluating Germplasm for Resistance to Reniform Nematode D. B. Weaver and K. S. Lawrence Auburn University Major objectives Evaluate all available accessions of G. hirsutum (TX list) for reaction to reniform

Læs mere

INTEL INTRODUCTION TO TEACHING AND LEARNING AARHUS UNIVERSITET

INTEL INTRODUCTION TO TEACHING AND LEARNING AARHUS UNIVERSITET INTEL INTRODUCTION TO TEACHING AND LEARNING 8 BÆRENDE PRINCIPPER 1-4: BÆREDYGTIGT OG FLEKSIBELT Billigt Nemt at administrere Skalérbart Fleksibelt 5: RELEVANT Indhold organiseret i themes 6: EKSEMPLARISK

Læs mere

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside Visual Communication and Digital Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Kommunikation master course English Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode,

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Identifying Gender BILL EVANS SEDOR WENDLANDT EVANS & FILIPPI LLC NOVEMBER 11, 2016

Identifying Gender BILL EVANS SEDOR WENDLANDT EVANS & FILIPPI LLC NOVEMBER 11, 2016 BILL EVANS SEDOR WENDLANDT EVANS & FILIPPI LLC NOVEMBER 11, 2016 Definitions According to a May 13, 2016 joint release by the U.S. DOE and U.S. DOJ: Gender Identity: Refers to an individual s internal

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Cross-Sectorial Collaboration between the Primary Sector, the Secondary Sector and the Research Communities

Cross-Sectorial Collaboration between the Primary Sector, the Secondary Sector and the Research Communities Cross-Sectorial Collaboration between the Primary Sector, the Secondary Sector and the Research Communities B I R G I T T E M A D S E N, P S Y C H O L O G I S T Agenda Early Discovery How? Skills, framework,

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Engelsk 8. klasse årsplan 2018/2019

Engelsk 8. klasse årsplan 2018/2019 Måned Uge nr. Forløb Antal lektioner Kompetencemål og færdigheds- og vidensområder August 32 Zombie Apocalypse 11 Skriftlig kommunikation 33 Læsning 34 35 Lytning Samtale September 36 Titanic 10 Skriftlig

Læs mere

ADMISSION REQUIREMENTS for Nordic Urban Planning Studies

ADMISSION REQUIREMENTS for Nordic Urban Planning Studies ADMISSION REQUIREMENTS for Nordic Urban Planning Studies MASTER OF SCIENCE Valid per 1 september 2019 ROSKILDE UNIVERSITY 1 1. Admission requirements 1.1 Legal Claim There are no bachelor's degrees that

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsarkitektur - Aalborg 3 respondenter 10 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 30% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere