LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015"

Transkript

1 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland

2 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien. Denne rapport beskriver patienternes svar inden for denne region. Hvert tredje år gennemføres der desuden landsdækkende undersøgelser af pårørendeoplevelser inden for voksenpsykiatrien. Der har eksisteret landsdækkende undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien siden I den efterfølgende gennemgang af de enkelte spørgsmål præsenteres regionens resultater på afdelingsniveau. Spørgsmålene om patienternes samlede indtryk vises før de øvrige temaer i spørgeskemaet. Eventuelle regionale spørgsmål præsenteres til sidst. Formål Formålet med undersøgelsen er at bidrage med viden om patienternes oplevelser af kvalitet i psykiatrien på afsnits-, afdelings-, regions- og landsniveau. Foruden de nationale spørgsmål har regionerne mulighed for at stille op til fire regionale spørgsmål. Baggrund Der er tale om en landsdækkende undersøgelse, som gennemføres på vegne af de fem regioner og Danske Regioner. Patientundersøgelserne gennemføres årligt og omfatter indlagte og ambulante patienter inden for henholdsvis voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien på landets offentlige psykiatriske hospitaler. Rapportens opbygning Rapporten har følgende opbygning: Indledning Datagrundlag Overordnet gennemgang af spørgsmålene Gennemgang af de enkelte spørgsmål I den overordnede gennemgang af spørgsmålene er det blandt andet muligt at sammenligne regionens resultater på de enkelte spørgsmål inddelt i temaer med landsresultatet. På baggrund af undersøgelsesresultaterne fremhæves desuden fem spørgsmål, der rummer umiddelbare forbedringsmuligheder, og fem spørgsmål, hvor fastholdelse af stor patienttilfredshed er vigtig i forhold til patienternes samlede indtryk af psykiatrien. Rapporter på flere niveauer Der er udarbejdet rapporter på afsnits-, afdelingsog regionsniveau. På landsniveau er der desuden udarbejdet en samlet tværgående eksplorativ landsrapport. Organisering Projektledelsen af undersøgelsen varetages af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, der sammen med Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse i Region Hovedstaden udgør projektsekretariatet. Styregruppen for undersøgelsen er Temagruppen for Kvalitet. Derudover er der nedsat en kompetenceenhed bestående af et medlem fra hver af de fem regioner, Danske Regioner samt CFK. Hvert år gennemføres der ligeledes forældreundersøgelser på henholdsvis ambulatorier og dag- eller døgnafsnit i børne- og ungdomspsykiatrien

3 Datagrundlag Datagrundlag Personalet udleverede, i perioden 1. september til og med 21. september 2014, personligt spørgeskemaer til patienter, som havde været indlagt i mindst tre døgn på et specialiseret retspsykiatrisk afsnit inden undersøgelsesperiodens afslutning. Udleverede spørgeskemaer 20 Besvarede spørgeskemaer 15 Regionens svarprocent 75 Afdelinger med færre end ti udleverede spørgeskemaer eller mindre end fem besvarelser får ikke rapporteret deres resultater på afdelingsniveau. Resultater fra disse afdelinger vil dog indgå i de samlede resultater for regionen. Repræsentativitet Besvarede spørgeskemaer Udleverede spørgeskemaer n % n % Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet

4 Patienternes samlede indtryk Det samlede indtryk fordelt på køn, alder og indlæggelseslængde Figurerne til højre viser patienternes samlede indtryk fordelt på køn, alder og indlæggelseslængde. Region Nordjylland (n=14) Mand (n=13) Kvinde (n=1) I figurerne er patienternes svar kategoriseret som henholdsvis positive og negative. 38% 62% Svarkategorierne virkelig godt og godt er kategoriseret som positive svar, mens svarkategorierne 36% dårligt og virkelig dårligt er kategoriseret som negative svar. 64% Alder Under 40 år (n=11) 40 år og ældre (n=3) Af hensyn til patienternes anonymitet er der kun vist figurer, hvor der er minimum fem svar. 45% 55% Patienternes samlede indtryk præsenteres mere detaljeret senere i forbindelse med gennemgangen af spørgsmålene i undersøgelsen. Positive svar Negative svar Under 2 mdr. (n=5) Over 2 mdr. (n=9) 33% 67% - 4 -

5 Hvordan svarer patienterne på spørgsmålene? Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) Patienternes svar på spørgsmålene er her sammenlignet med landsresultatet. Spørgsmålene vises temavist med det samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst i figuren viser, hvilket tema spørgsmålene hører under. Søjlerne viser andelen af patienternes svar, som er positive. Parentesen foran hver søjle angiver det samlede antal svar (positive og negative), der indgår i beregningen. For hvert spørgsmål præsenteres to søjler. Den øverste søjle angiver regionens resultat, mens den nederste angiver resultatet for hele landet. Yderst til højre i figuren er regionens resultat vist. SAMLET INDTRYK KONTAKT BEHANDLING (n=14) 64% 23. Samlet indtryk (n=124) 75% (n=13) 69% 24. Har fået det bedre af indlæggelse (n=121) 68% (n=12) 67% 25. Tilrettelæggelse af forløb (n=115) 74% (n=14) 71% 1. Personale tog godt imod dig (n=125) 84% 2. Kan åbent fortælle personale om vanskeligheder (n=14) (n=122) (n=13) 54% 3. Personale godt forberedt til samtaler (n=120) 78% (n=15) 4. Respekt fra personalet (n=125) 76% (n=14) 57% 5. Kontaktperson tager særligt ansvar (n=124) 82% (n=11) 36% 6. Samtale om hvad der beroliger dig (n=85) (n=13) 85% 7. Kender behandlingsplan (n=124) 68% (n=14) 5 8. Rette behandling (n=123) 67% (n=13) 77% 9. Indflydelse på behandling (n=115) 63% (n=13) 85% 11a. Behandling med medicin har hjulpet (n=107) 77% 71% 77% b. Samtaler med behandler har hjulpet (n=11) (n=75) 73% 83% c. Gruppeterapi/gruppesamtaler har hjulpet (n=1) (n=16) 56% d. Behandlingssamtaler med pårørende har hjulpet (n=4) (n=22) 5 59% Region Nordjylland Hele landet - 5 -

6 Hvordan svarer patienterne på spørgsmålene? (fortsat) Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) 12. Tilfreds med aktiviteter under indlæggelse (n=14) (n=123) 57% 63% Talt om hvad du kan gøre ift. dine psykiske problemer (n=14) (n=112) 5 65% BEHANDLING 14. Talt om problemer med dit fysiske helbred (n=11) (n=103) (n=12) 75% 15. Inddragelse af pårørende (n=91) 56% 45% 59% (n=15) 16. Har ikke oplevet fejl (n=125) 62% (n=8) 25% 18. Personales håndtering af fejl (n=46) 35% 19. Informationer om sygdom og behandling (n=15) (n=121) 61% INFORMATION (n=14) Modtaget skriftlig information (n=103) 52% (n=6) Vurdering af skriftlig information (n=50) 72% 22. Information om din livsstils påvirkning af sygdom (n=15) (n=119) 33% (n=15) 27. Ikke anvendt tvang (n=127) 57% TVANG (n=3) 33% 28. Brug af tvang ordentlig (n=50) 42% 29. Udbytte af opfølgende samtale om tvang (n=2) (n=48) 44% SAMMENHÆNG (n=10) 30. Tilrettelæggelse af overflytning(er) (n=104) 65% 31. Samarbejde mellem sengeafsnittet og andre (n=13) (n=93) (n=15) 73% 33. Mangler ikke behandlingstilbud (n=125) 69% 54% 68% Region Nordjylland Hele landet - 6 -

7 På hvilke spørgsmål er tilfredsheden størst? Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) Spørgsmålene i figuren til højre er rangordnet efter patienternes tilfredshed. Spørgsmålene med den største andel positive svar fremgår øverst i figuren. 29. Udbytte af opfølgende samtale om tvang 11c. Gruppeterapi/gruppesamtaler har hjulpet 11a. Behandling med medicin har hjulpet (n=2) (n=1) (n=13) 85% 7. Kender behandlingsplan (n=13) 85% Søjlerne viser andelen af patienternes svar, som er 27. Ikke anvendt tvang (n=15) positive. Parentesen foran hver søjle angiver det 9. Indflydelse på behandling (n=13) 77% samlede antal svar (positive og negative), der indgår 15. Inddragelse af pårørende (n=12) 75% i beregningen. 33. Mangler ikke behandlingstilbud (n=15) 73% 11b. Samtaler med behandler har hjulpet (n=11) 73% 2. Kan åbent fortælle personale om vanskeligheder (n=14) 71% 1. Personale tog godt imod dig (n=14) 71% 24. Har fået det bedre af indlæggelse (n=13) 69% 25. Tilrettelæggelse af forløb (n=12) 67% 23. Samlet indtryk (n=14) 64% 4. Respekt fra personalet (n=15) 12. Tilfreds med aktiviteter under indlæggelse (n=14) 57% 5. Kontaktperson tager særligt ansvar (n=14) 57% 31. Samarbejde mellem sengeafsnittet og andre (n=13) 54% 3. Personale godt forberedt til samtaler (n=13) 54% 20. Modtaget skriftlig information (n=14) Talt om hvad du kan gøre ift. dine psykiske problemer (n=14) 5 8. Rette behandling (n=14) Vurdering af skriftlig information (n=6) 5 11d. Behandlingssamtaler med pårørende har hjulpet (n=4) Talt om problemer med dit fysiske helbred (n=11) 45% 19. Informationer om sygdom og behandling (n=15) 16. Har ikke oplevet fejl (n=15) 30. Tilrettelæggelse af overflytning(er) (n=10) 6. Samtale om hvad der beroliger dig (n=11) 36% 22. Information om din livsstils påvirkning af sygdom (n=15) 33% 28. Brug af tvang ordentlig (n=3) 33% 18. Personales håndtering af fejl (n=8) 25% - 7 -

8 Er resultatet bedre end landsresultatet? Sammenligning med landsresultatet Figuren til højre viser hvor mange spørgsmål, hvor andelen af patienter, der har svaret positivt, er: Højere end landsresultatet. Det samme som landsresultatet. Lavere end landsresultatet. 28% I figuren er resultatet sammenlignet med landsresultatet på i alt 32 spørgsmål. Spørgsmål hvor forskellene er under et procentpoint indgår i den midterste kategori, idet de hverken betragtes som højere eller lavere hvad enten det drejer sig om landsresultatet eller resultatet sidste år. 72% Forskellene mellem regionens resultat og landsresultatet er ikke signifikanstestet. Højere end landsresultatet Det samme som landsresultatet Lavere end landsresultatet - 8 -

9 Fastholdelse og forbedring af resultater Næste side præsenterer et bud på, hvilke områder regionen kan være opmærksom på i det løbende arbejde med at forbedre og fastholde den patientoplevede kvalitet. På baggrund af undersøgelsesresultaterne fremhæves fem spørgsmål, der rummer umiddelbare forbedringsmuligheder, og fem spørgsmål, hvor fastholdelse af stor patienttilfredshed er vigtig i forhold til patienternes samlede indtryk af psykiatrien. Beregninger Som mål for sammenhængen med det samlede indtryk anvendes korrelationen mellem de enkelte spørgsmål og patienternes samlede indtryk. To spørgsmål er eksempelvis stærkt korreleret (stor sammenhæng), hvis personer, der svarer positivt på spørgsmål A samtidig har tendens til at svare positiv på spørgsmål B. Sammenhængen mellem spørgsmålene og det samlede indtryk er undersøgt bivariat (γ), og beregningerne er, for at få det mest præcise mål for sammenhængen, foretaget samlet for hele landet og ikke for den enkelte region. Spørgsmålet, der er anvendt i beregningen af sammenhængen med de enkelte spørgsmål og patienternes samlede indtryk, er: Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på dette sengeafsnit? Spørgsmålene er udvalgt ved at sammenholde patienternes svar på spørgsmålene og sammenhængen mellem de enkelte spørgsmål og patienternes samlede indtryk af psykiatrien. Figuren nedenfor illustrerer, hvordan spørgsmålene er udvalgt. Spørgsmålene er dels rangordnet efter andel positive svar (den vertikale akse i figuren) og dels rangordnet efter spørgsmålenes sammenhæng med det samlede indtryk (den horisontale akse i figuren). Figuren er på baggrund heraf inddelt i fire områder, der er karakteriseret ved varierende forbedringsmuligheder. Spørgsmål er herefter udvalgt blandt de spørgsmål, der er placeret henholdsvis øverst og nederst i figurens højre side. De fremhævede spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder er karakteriseret ved: Beregningsmetoden og spørgsmålsudvælgelsen er beskrevet mere deltaljeret på psykiatriundersogelser.dk. Relativ lille andel positive svar. Relativ stor sammenhæng med det samlede indtryk. De fremhævede spørgsmål, hvor fastholdelse af stor patienttilfredshed er vigtig, er karakteriseret ved: Relativ stor andel positive svar. Relativ stor sammenhæng med det samlede indtryk. Tilfredshed Fasthold resultat (sekundær) Forbedringsmulighed (sekundær) Fasthold resultat (primær) Forbedringsmulighed (primær) Sammenhæng med samlet indtryk - 9 -

10 Fastholdelse og forbedring af resultater (fortsat) Spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder Patienternes svar på spørgsmålene er her sammenholdt med sammenhængen mellem de enkelte spørgsmål og patienternes samlede indtryk. De fem spørgsmål, der rummer forbedringsmuligheder, og de fem spørgsmål, hvor fastholdelse af tilfredsheden er vigtigt, er præsenteret i hver deres tabel. 18. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e), efter den/de blev opdaget? (n=8) Positive Positive Sammenhæng % [1-31] [1-31] Oplever du, at du får den rette behandling under din indlæggelse? (n=14) Hvordan vurderer du, at din overflytning mellem psykiatriske sengeafsnit var tilrettelagt? (n=10) Har du oplevet, at der skete fejl i forbindelse med dit indlæggelsesforløb? (n=15) Fra venstre mod højre viser kolonnerne efter de fremhævede spørgsmål: Andel positive svar på spørgsmålet. Spørgsmålets placering, når spørgsmålene rangordnes efter højest andel positive svar. 6. Havde du en samtale med personalet om, hvad der kan virke beroligende på dig, da du blev indlagt? (n=11) Spørgsmål hvor fastholdelse af stor tilfredshed er vigtigt Positive Positive Sammenhæng Spørgsmålets placering, når spørgsmålene rangordnes efter størst sammenhæng med patienternes samlede indtryk. % [1-31] [1-31] 24. Har du fået det bedre af at være indlagt på sengeafsnittet? (n=13) Spørgsmålene er udvalgt blandt de i alt 31 nationale spørgsmål, der indgår i rangordningen. 9. I hvilket omfang har du indflydelse på din behandling? (n=13) Hvordan vurderer du, at dit samlede undersøgelses- og behandlingsforløb er tilrettelagt? (n=12) Skaber personalet en situation, hvor du åbent kan fortælle dem om dine vanskeligheder og problemer? (n=14) Oplever du, at personalet respekterer dig? (n=15)

11 Spredningen på spørgsmålene Spredningsfigur Figuren til højre viser variationen i patienternes svar på regionsniveau. I figuren er andel positive svar på spørgsmålene vist for hver region. Regionens resultat er markeret med en farvet cirkel. Spørgsmålene vises temavist med det samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst yderst til venstre viser, hvilket tema spørgsmålene hører under. SAMLET INDTRYK KONTAKT BEHANDLING INFORMATION TVANG SAMMEN- HÆNG 23. Samlet indtryk 24. Har fået det bedre af indlæggelse 25. Tilrettelæggelse af forløb 1. Personale tog godt imod dig 2. Kan åbent fortælle personale om vanskeligheder 3. Personale godt forberedt til samtaler 4. Respekt fra personalet 5. Kontaktperson tager særligt ansvar 6. Samtale om hvad der beroliger dig 7. Kender behandlingsplan 8. Rette behandling 9. Indflydelse på behandling 11a. Behandling med medicin har hjulpet 11b. Samtaler med behandler har hjulpet 11c. Gruppeterapi/gruppesamtaler har hjulpet 11d. Behandlingssamtaler med pårørende har hjulpet 12. Tilfreds med aktiviteter under indlæggelse 13. Talt om hvad du kan gøre ift. dine psykiske problemer 14. Talt om problemer med dit fysiske helbred 15. Inddragelse af pårørende 16. Har ikke oplevet fejl 18. Personales håndtering af fejl 19. Informationer om sygdom og behandling 20. Modtaget skriftlig information 21. Vurdering af skriftlig information 22. Information om din livsstils påvirkning af sygdom 27. Ikke anvendt tvang 28. Brug af tvang ordentlig 29. Udbytte af opfølgende samtale om tvang 30. Tilrettelæggelse af overflytning(er) 31. Samarbejde mellem sengeafsnittet og andre 33. Mangler ikke behandlingstilbud

12 Sådan læser du figurerne på de kommende sider

13 23. Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på dette sengeafsnit? Tema: Samlet indtryk af indlæggelsen Svar på spørgsmål: 14 (93 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 21% 14% 64% 57% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=124) 23% 52% 18% Region Nordjylland (n=14) 57% 21% 14% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal % % % % n Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet

14 24. Har du fået det bedre af at være indlagt på sengeafsnittet? Tema: Samlet indtryk af indlæggelsen Svar på spørgsmål: 14 (93 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 15% 15% 31% 69% 38% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=121) 27% 17% 16% Region Nordjylland (n=13) 31% 38% 15% 15% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

15 25. Hvordan vurderer du, at dit samlede undersøgelses- og behandlingsforløb er tilrettelagt? Tema: Samlet indtryk af indlæggelsen Svar på spørgsmål: 15 (100 %) 8% 8% 67% Positive svar: Virkelig godt; Godt 25% 58% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=115) 24% 5 17% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Region Nordjylland (n=12) 58% 25% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

16 1. Tog personalet godt imod dig, da du blev indlagt på sengeafsnittet? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 15 (100 %) 14% 71% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 14% 5 21% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=125) 51% 33% Region Nordjylland (n=14) 5 21% 14% 14% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

17 2. Skaber personalet en situation, hvor du åbent kan fortælle dem om dine vanskeligheder og problemer? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 15 (100 %) 71% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 21% 36% 36% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=122) 34% 43% 15% Region Nordjylland (n=14) 36% 36% 21% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

18 3. Er personalet godt forberedt til planlagte samtaler? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 15 (100 %) 8% 15% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 54% 38% 38% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=120) 38% 14% Region Nordjylland (n=13) 15% 38% 38% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

19 4. Oplever du, at personalet respekterer dig? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 15 (100 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 27% 13% 27% 33% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=125) 42% 34% 16% Region Nordjylland (n=15) 27% 33% 27% 13% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

20 5. Oplever du, at din kontaktperson tager særligt ansvar for dine undersøgelser og din behandling? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 15 (100 %) 14% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 36% 57% 29% 21% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=124) 44% 38% Region Nordjylland (n=14) 36% 21% 29% 14% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/kender ikke kontaktperson

21 6. Havde du en samtale med personalet om, hvad der kan virke beroligende på dig, da du blev indlagt? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 15 (100 %) Positive svar: Ja 36% 64% 36% Ja Nej, men jeg ville have ønsket Hele landet (n=85) Ja Nej, men jeg ville have ønsket det Antal [Andet]* Region Nordjylland (n=11) 36% 64% Ja Nej, men jeg ville have ønsket det % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Nej, det var ikke nødvendigt; Ved ikke

22 7. Kender du din behandlingsplan? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 15 (100 %) Positive svar: Ja 15% 85% 85% Ja Nej Hele landet (n=124) 68% 32% Region Nordjylland (n=13) 85% 15% Ja Nej Ja Nej Antal [Andet]* % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

23 8. Oplever du, at du får den rette behandling under din indlæggelse? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 15 (100 %) 21% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 29% 43% 5 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=123) 33% 34% 15% 17% Region Nordjylland (n=14) 43% 29% 21% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

24 9. I hvilket omfang har du indflydelse på din behandling? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 15 (100 %) 15% 8% 77% Positive svar: Passende 77% For meget Passende For lidt Hele landet (n=115) 63% 31% Region Nordjylland (n=13) 77% 15% For meget Passende For lidt For meget Passende For lidt Antal [Andet]* % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

25 11a. Har behandling med medicin hjulpet dig til at få det bedre under din indlæggelse? Tema: Din behandling på sengeafsnittet 85% Svar på spørgsmål: 14 (93 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 8% 8% 46% 38% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=107) 45% 32% 13% Region Nordjylland (n=13) 46% 38% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

26 11b. Har samtaler med en behandler hjulpet dig til at få det bedre under din indlæggelse? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 12 (80 %) 18% 73% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 9% 18% 55% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=75) 44% 39% 11% Region Nordjylland (n=11) 55% 18% 18% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

27 11c. Har gruppeterapi/gruppesamtaler hjulpet dig til at få det bedre under din indlæggelse? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 5 (33 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=16) 13% 44% 25% 19% Region Nordjylland (n=1) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

28 11d. Har behandlingssamtaler, hvor pårørende deltog, hjulpet dig til at få det bedre under din indlæggelse? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 10 (67 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 5 25% 5 25% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=22) 18% 41% 27% 14% Region Nordjylland (n=4) 25% 25% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

29 12. Er du tilfreds med de aktiviteter, du kan deltage i under indlæggelsen? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 15 (100 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 29% 29% 57% 14% 29% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=123) 34% 29% 15% 21% Region Nordjylland (n=14) 29% 29% 14% 29% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

30 13. Har personalet talt med dig om, hvad du kan gøre for at få dine psykiske problemer under kontrol, hvis du f.eks. har angst, uro eller søvnbesvær? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 15 (100 %) 21% 14% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 5 29% 36% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=112) 29% 37% 17% 18% Region Nordjylland (n=14) 14% 36% 29% 21% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

31 14. Har personalet talt med dig om problemer, som du har med dit fysiske helbred? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 15 (100 %) 18% 18% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 45% 36% 27% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=103) 27% 32% 23% 17% Region Nordjylland (n=11) 18% 27% 36% 18% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/har ingen fysiske sygdomme

32 15. I hvilket omfang bliver dine pårørende inddraget i din behandling? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 15 (100 %) 17% 8% 75% Positive svar: Passende 75% For meget Passende For lidt Hele landet (n=91) 56% 38% Region Nordjylland (n=12) 75% 17% For meget Passende For lidt For meget Passende For lidt Antal [Andet]* % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

33 16. Har du oplevet, at der skete fejl i forbindelse med dit indlæggelsesforløb? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 15 (100 %) Positive svar: Nej Nej Ja Hele landet (n=125) 62% 38% Region Nordjylland (n=15) Nej Ja Nej Ja Antal % % n Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet

34 18. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e), efter den/de blev opdaget? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 9 (60 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 5 25% 25% 25% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=46) 28% 26% 39% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Region Nordjylland (n=8) 25% 25% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Personalet kendte ikke fejlen(e)

35 19. Får du de informationer om din sygdom og behandling, som du har brug for? Tema: Information fra sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 15 (100 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 33% 33% 27% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=121) 3 31% 22% 17% Region Nordjylland (n=15) 33% 27% 33% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

36 20. Har du i forbindelse med dit indlæggelsesforløb modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? Tema: Information fra sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 14 (93 %) Positive svar: Ja Ja Nej, jeg fik ikke tilbudt det Hele landet (n=103) 52% 48% Region Nordjylland (n=14) Ja Nej, jeg fik ikke tilbudt det Ja Nej, jeg fik ikke tilbudt det Antal [Andet]* % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Nej, jeg havde ikke behov for det

37 21. Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du har fået? Tema: Information fra sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 7 (47 %) 17% Positive svar: Virkelig god; God % Virkelig god Dårlig God Virkelig dårlig Hele landet (n=50) 52% 26% Region Nordjylland (n=6) 17% 33% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Jeg har ikke læst den

38 22. Har personalet informeret dig om, hvordan din livsstil kan påvirke din sygdom? Tema: Information fra sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 15 (100 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 47% 13% 33% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=119) 34% 26% 17% 24% Region Nordjylland (n=15) 13% 47% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

39 27. Har personalet anvendt tvang i forbindelse med din indlæggelse på dette sengeafsnit? Tema: Tvang under indlæggelsen Svar på spørgsmål: 15 (100 %) Positive svar: Nej Nej Ja Hele landet (n=127) 57% 43% Region Nordjylland (n=15) Nej Ja Nej Ja Antal % % n Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet

40 28. Synes du, at personalets brug af tvang foregik på en ordentlig måde? Tema: Tvang under indlæggelsen Svar på spørgsmål: 3 (20 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 33% 33% 33% 33% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=50) 18% 24% 16% 42% Region Nordjylland (n=3) 33% 33% 33% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

41 29. Fik du udbytte af den opfølgende samtale med personalet, efter at tvangen var ophørt? Tema: Tvang under indlæggelsen Svar på spørgsmål: 3 (20 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=48) 23% 21% 19% 38% Region Nordjylland (n=2) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/har ikke haft en samtale

42 30. Hvordan vurderer du, at din overflytning mellem psykiatriske sengeafsnit var tilrettelagt? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 14 (93 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=104) 17% 48% 17% 17% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Region Nordjylland (n=10) Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/blev ikke overflyttet

43 31. Hvordan oplever du samarbejdet mellem sengeafsnittet og andre offentlige steder, som du har kontakt med om din sygdom? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 15 (100 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 23% 8% 54% 23% 46% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=93) 29% 39% 22% 11% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Region Nordjylland (n=13) 46% 23% 23% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

44 33. Mangler du behandlingstilbud i psykiatrien? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 15 (100 %) Positive svar: Nej 27% 73% 73% Nej Ja Hele landet (n=125) 69% 31% Region Nordjylland (n=15) 73% 27% Nej Ja Nej Ja Antal % % n Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 2 mdr Over 2 mdr F Andet

45 Ønsker du at vide mere? På psykiatriundersogelser.dk kan du læse mere om LUP-psykiatri. På hjemmesiden er det muligt at se spørgeskemaer, oversigt over spørgsmål med relevans for Den Danske Kvalitetsmodel, undersøgelseskoncept, tidsplan m.v. Her kan du blandt andet også finde kontaktoplysninger på de regionale koordinatorer samt de medarbejdere i CFK, som er involveret i undersøgelserne. Du kan også nemt blive guidet videre til rapporten med nationale resultater samt regionale rapporter, der findes på sundhed.dk

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens dag-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi drift, ortopædi Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O Aarhus Universitetshospital 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på IVF-klinikken, Brædstrup Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Dialyse Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus Revideret: 29/10-2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på FERTILITETSKLINIK Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4A Børnemodtagelsen - RRA Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Lunge-Ambulatoriet Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling O Regionshospitalet Randers og Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

Landsdækkende psykiatriundersøgelser LUP-psykiatri 2015

Landsdækkende psykiatriundersøgelser LUP-psykiatri 2015 Landsdækkende psykiatriundersøgelser LUP-psykiatri 2015 MENU KONCEPT ni delundersøgelser Årlige patientundersøgelser og B&U forældreundersøgelser Treårlige pårørendeundersøgelser pårørende bliver spurgt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus Revideret: 30/11-2009 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinikken - Varicer Friklinikken Silkeborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling K Regionshospitalet Randers og Grenaa 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013 LUP-Psykiatri 2013 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder- og Albue-ambulatoriet Ortopædkirurgisk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Hjertemedicinsk ambulatorium Herning Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere