REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 4. FEBRUAR 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 4. FEBRUAR 2007"

Transkript

1 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 4. FEBRUAR 2007

2 Dagsorden ifølge foreningens vedtægter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning for Behandling af indkomne forslag 4. Fastlæggelse af kontingent 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab 6. Valg af bestyrelsen 7. Valg af 1 revisor, 1 revisor suppleant, 1 bestyrelse suppleant 8. Eventuelt Pkt. 1 valg af dirigent og referent: - KB blev valgt som dirigent - Mads Thygesen blev valgt som referent Dirigenten konstaterede af generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Der var: - 21 stemme berettiget senior medlemmer - 2 stemme berettiget junior medlemmer - 1 senior fuldmagt Pkt. 2 formandens beretning for 2006: Formanden fremlagde sin beretning: Det snart forgangne medlems år har været et rigtigt uddannelsesår i PLØKS. Vi har fået uddannet ikke mindre end 7 nye instruktører af to omgange. Det er lidt af en kraftpræstation for de personer, der har stået for uddannelse af instruktører: KB Andersen, Henrik Bruun og Poul Erik Larsen stor tak til jer og tillykke til de nyuddannede. Vi har også fået uddannet 6 trænere på den nyoprettede træneruddannelse, som klatreforbundet står for. Da en forudsætning for at afslutte træneruddannelsen er, at der undervises i 50 timer i det efterfølgende år, betyder dette også øget undervisningsaktivitet i klubben. Udover juniortræning er der således blevet afholdt et begynderkursus og der vil komme flere lignende kurser. Uafhængigt af dette er der opstartet et helt nyt tiltag: Børne-/forældreklatring, som der er god tilslutning til og, tror jeg, potentielt kan være interessant for endnu flere end de nuværende deltagere. 2

3 Et rutebyggerkursus er det også blevet til, denne gang også med deltagelse af nogle personer fra omkringliggende småklubber. Det har resulteret i nye ruter og tre nye heraf mindst én ret vedholdende rutebyggere i PLØKS. Endelig har vi også fået uddannet 5 nye vægvagter og fået afholdt et 12-timers- og et genopfriskningsførstehjælpskursus. Vi har afholdt en enkelt konkurrence i år: DM i ruteklatring for seniorer. Trods begrænset opbakning ved sidste års generalforsamling var der stor opbakning hos medlemmerne, da arrangementet skulle løbe af stablen, og der var mange, der lagde mange frivillige timer i projektet. Store arrangementer slider dog på kræfterne og det ser p.t. ikke ud til, at der er basis for, at vi arrangerer den type organisatorisk krævende konkurrencer mere end hvert andet år. I løbet af året er der blevet lavet nye tiltag og vedligeholdelse på væggen: Først på året blev den nye væg malet, hvorefter det gamle udslidte stilladstårn blev savet i stykket Der er blevet foretaget sikkerhedstjek på de gamle dele af væggen efter sikkerhedsudvalgets vedligeholdelsesplan Som vedtaget på sidste generalforsamling er der indkøbt nyt lydanlæg, så lydniveauet på andre dele af væggen ikke behøver at være lige så højt som i bouldergrotten Derudover er der indkøbt et nyt og bedre brandmeldeanlæg Desuden er der indkøbt temmelig mange nye greb (for godt og vel kr.) desværre er der opstået mistanke om, at nogle af dem er forsvundet. Forhåbentligt dukker de op igen. Hvad angår den daglige drift af væggen har der været udskiftning på den vigtige post som vægvagtskoordinator; først har Dorte Kold overtaget fra Bjarke Chaluppa og nu har Jakob Bonfils taget opgaven på sig. Vi har fået en rengøringsaftale i stand med skolens rengøringspersonale og selv om der stadig er nusset i hjørnerne må det siges at være en stor forbedring. Biblioteket er blevet udvidet med både klatreførere og træningslitteratur. På trods af at biblioteket er mere synligt end tidligere, er det dog stadig sjældent at nye medlemmer benytter sig af det. Trods nogle hackerangerb og svigt fra udbyders side fungerer hjemmesiden rigtigt godt, ikke mindst pga. vores vedholdende og kompetente webmaster Frede Graae. Medlemstallet har igen i år været svagt stigende fra ca. 210 ved udgangen af sidste år til 240 nu en ret stor andel er kommet til i sidste halvår. Et sammenfald mellem almindelig vintertravlhed på væggen, mange nye medlemmer i sidste del af året, mange gæste- og dagskortsklatrere og begynderhold, har givet et stort pres på væggen. Det har givet anledning til en forsøgsordning, hvor vi har meldt ud at vi for en periode ikke ønsker gæste- og dagskortsklatrere om tirsdagen. 3

4 Der har desværre igen været tyveri af penge fra klubben. Da den nuværende kasserer sørger for, at der ikke er mange penge ad gangen i klublokalerne er det heldigvis ikke store beløb, men det er ubehageligt, at der forsvinder penge fra pengekassen og køleskabet. Det er trist at nogen åbenbart ikke har respekt for medlemmerne og alt det frivillige arbejde, der lægges i klubben, og beriger sig på bekostning af alle andre. Som noget nyt blev det på sidste generalforsamling besluttet at belønne vægvagterne for deres indsats med en ting i stedet for en tur, da meget få vægvagter deltog i turen. Det førte til indkøb af veste til vægvagterne, og de bliver i høj grad brugt, så det må siges at have været et godt valg. Konkurrencedeltagelsen har så vidt jeg kan bedømme været lidt lavere i år end den plejer. Ikke desto mindre har et par af klubbens medlemmer lavet nogle flotte præstationer og det er således blevet til en delt førsteplads som Nordisk mester i juniorklassen, flere danske juniormestre og andre flotte juniorplacering i bouldering, og en Danmarksmester i ruteklatring og flotte World Cup placeringer. På den sociale side var påsketuren atter trods en mindre ulykke en hyggelig tur, der i 2006 gik til Ardeche. Også til daglig er der en god stemning i klubben med gensidig støtte og opmærksomhed på sikkerhed. Det gode sociale miljø fremhæves ofte af både gæster og nye og gamle medlemmer, og er formentlig klubbens største aktiv udover selve væggen. Jeg ser frem til at klubben igen i det kommende år vil være et rart og på flere måder aktivt miljø. Pkt. 3 behandling af indkomne forslag: Der var indkommet i alt 4 forslag til behandling under dagsordenens pkt. 3 og alle forslag var kommet rettidigt. Forslag nr. 1: Bestyrelsen foreslår at foreningens vedtægter under 3 ændres således: 3 - Foreningens tilhørsforhold Foreningen er tilsluttet DGI og således underlagt DGI's forbundsvedtægter. Foreningen er tilsluttet DSF [DKF] og således underlagt DSF's [DKF s] forbundsvedtægter og instruktørnormer. (Tilføjelser indrammet med [ ] Udeladelser markeret med overstregning) Forslaget blev begrundet af Sidsel Grosen, men ikke debatteret yderligere. Forslaget blev stemt med: - 24 stemmer for - 0 stemmer imod Forslaget blev med hermed vedtaget! 4

5 Forslag nr. 2: Bestyrelsen foreslår at foreningens vedtægter under 4.1 ændres således: 4.1 Medlemmer under 16 år kan kun deltage på specielt arrangerede junior kurser og ture [, eller efter særlig aftale med bestyrelsen], og da kun med underskrift fra forældre eller værge. (Tilføjelser indrammet med [ ] ) Forslaget afstedkom en generel debat om turer med deltagelse af juniormedlemmer samt ansvar for junior medlemmer. Generalforsamlingen udtrykte et generelt ønske om at de tur-ansvarlige giver bestyrelsen besked, inden turafgang. Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at finde en brugbar model for dette. Forslaget blev stemt med: - 23 stemmer for - 1 stemme blank Forslaget blev med hermed vedtaget! Forslag nr. 3: Bestyrelsen foreslår at foreningens vedtægter under 5 ændres således at den i vedtægterne fastsatte dagsorden pkt. 7 ændres således: 5 - Generalforsamling 7. Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant, 1 bestyrelsessuppleant [over 18 år og 1 suppleant for juniorrepræsentanten] (Tilføjelser indrammet med [ ] ) Hvis ændringen af den faste dagsordens pkt. 7 vedtages foreslår bestyrelsen tillige følgende tilføjelse til 6.2: 6.2 Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem over 18 år, der på valgtidspunktet har været medlem i mindst 6 på hinanden følgende måneder. Juniorrepræsentanten i bestyrelsen[, samt suppleanten for juniorrepræsentanten,] skal på valg tidspunktet være under 18 år. (Tilføjelser indrammet med [ ] ) 5

6 Forslaget blev stemt med: - 24 stemmer for - 0 stemme imod Forslaget blev med hermed vedtaget! Forslag nr. 4: Tommy foreslår: At der afsættes kr. til indkøb af to flytbare madrasser til brug i hallen. Forslaget er begrundet med at de to nuværende hjemmelavede er for bløde og afbøder ikke fald skånsomt nok. Forslaget afstedkom en debat om sikkerhed, madras-konstruktioner, renovering, budget, ny/gammel etc. Forslaget blev stemt med: - 15 stemmer imod - 7 stemme blanke Forslaget blev med hermed forkastet! Forslaget blev lagt til drøftelse under dagsordenens pkt. 5. (Bemærk juniorer ikke deltager i afstemninger der vedrører klubbens økonomi derfor kun 22 talte stemmer til forslag nr. 4). Pkt. 4 fastlæggelse af kontingent: Der blev stemt om at kontingentet skulle fastholdes til nuværende 600,- pr. år Der blev stemt med: - 24 stemmer for - 0 stemmer imod Kontingentet for 2007 bliver hermed 600,- pr. år Pkt. 5 Forelæggelse af det reviderede regnskab Kassereren (Poul Erik) fremlagde det reviderede regnskab for 2006 sammen med bestyrelsens forslag til budget for Kassereren præciserede at bestyrelsen får sit mandat på Generalforsamlingen. Hvis Generalforsamlingen vedtager et andet budget end det bestyrelsen forslår, skal bestyrelsen søge at følge dette. 6

7 Regnskab og budget afstedkom en generel debat samt spørgsmål og svar. Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at: - Medtage beholdning pr 31/12 i ved næste regnskabsfremlæggelse, for at Generalforsamlingen bedre kan se den generelle økonomiske situation. - Budgettere med ,- til 2 stk. nye madrasser. Budgettet blev stemt med: - 20 stemmer for - 2 stemmer blanke Pkt. 6 Valg af bestyrelsen Følgende blev valgt uden modkandidater: o Næstformand Henrik Bruun o Kasserer Poul Erik Kristensen o Alm. bestyrelsesmedlem 1 år Karina Bentzen o Alm. bestyrelsesmedlem 2 år Janni Jørgensen o Juniorrepræsentant Michelle Petersen Pkt. 7 Valg af 1 revisor, 1 revisor suppleant, 1 bestyrelse suppleant Følgende blev valgt uden modkandidater: o Revisor Miguel Valls o Revisor suppleant Frede Graae Jensen o Bestyrelses suppleant Christian Eilers Der var 2 kandidater til posten som juniorsuppleant - Sander Glahn og Kasper Espenheim.. Ved skriftlig afstemning blev der stemt følgende: - Sander Glahn = 1 stemme - Kasper Espenheim = 20 stemmer - 3 blanke stemmer Ny juniorsuppleant er således Kasper Espenheim. Pkt. 8 Eventuelt: Under dette punkt kan der ikke vedtages noget der har betydning for drift, budget vedtægter. Henrik Bruun: Generel orientering om sikkerhedsudvalget. Den 3-årige kontrol cyklus er nu gennemført og alt er fundet OK. Per ønsker at være med i sikkerhedsudvalget. 7

8 KB: Ønsker fokus på det svind der har været i klubben ifm sodavandkassen. KB ønsker en kasse med lås i køleskabet. Ulrik: Ønsker at slukke klubtelefonen i åbningstiden, for at lette presset på vægvagterne. Bjarke: Snak om etik på klubbens forum. Generel stemning om at der ikke skal være censur, men medlemmerne skal/bør udvise alm. fornuft og omtanke. Poul Erik: Skolegårds boulderen skal have nu træbeskyttelse. Mads: Ønsker en fælles rengøringsdag. Forslag til dato rejses på forumet Mads Thygesen 20. februar

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk Fodbold ordinær generalforsamling Dato & tid: 24. februar 2009 kl. 19.00 Sted: Hedehusene ny Idrætspark, Stenbuen 34, 2640 Hedehusene. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Optælling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere