Dagsorden: Stemmeberettigede fremmødt: 26. Fremmødte: Dennis Sørensen Cumulus Allan Grynnerup Dragen 77. Marcus Malmqvist Dragen 77 / Wingman

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden: Stemmeberettigede fremmødt: 26. Fremmødte: Dennis Sørensen Cumulus Allan Grynnerup Dragen 77. Marcus Malmqvist Dragen 77 / Wingman"

Transkript

1 Referat af repræsentantskabsmødet, 1. marts 2008, Dansk Hanggliding og Paragliding Union afholdt på Fasterholt Hanggliding og Paragliding Center, Brandevej 14, 7330 Fasterholt kl Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens årsberetning 3) Godkendelse af revideret regnskab 4) Behandling af indkomne forslag samt program og budget 5) Valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 6) Godkendelse af ekstern revisor samt valg af en intern revisor 7) Valg af 3 medlemmer samt 2 suppleanter til DHPU s Amatør- og Ordensudvalg 8) Valg af medlemmer til Eliteudvalg for drageflyvning og Eliteudvalg for paragliding 9) Eventuelt Stemmeberettigede fremmødt: 26 Fremmødte: Jeppe Krogh Airwave & DHPU Essi Saadi Airwave Dorthe Nielsen Airwave Dennis Sørensen Cumulus Allan Grynnerup Dragen 77 Rasmus Rohlff Dragen 77 & DHPU Marcus Malmqvist Dragen 77 / Wingman Henrik Larsen Dragen Nordjylland Peter Jørgensen Fyns Paraglider Klub Kjeld Eilrich OP87 Jørgen Mathiesen OP87 Referat af repræsentantskabsmødet den 1. marts Dansk Hanggliding og Paragliding Union Side 1 af 7

2 Erik Schmidt OP87 Lauri Makela Paragliding Klubben Albatrosserne Søren Lykke Sørensen Paragliding Klubben Albatrosserne Jacob Nielsen Paragliding Klubben Albatrosserne Luise Dige Kristoffer Nielsen Johannes H.-Hansen Ulrich Brandt Christensen Kai Nilsson Kenneth Bakholm Hansen Kirsti Husted Kurt Grotkjær Peter Petersen Palle J. Christensen & DHPU Mads Ullitz Paragliding Nord Jeppe Wandrup Paragliding Nord Jan Nielsen Paragliding Nord Nick Godfrey Paranaut Anders Thorup Valhalla Martin Heckscher Valhalla Niels Jørgen Askirk XC Sjælland & DHPU Niels Ole Dalby XC Sjælland Birger Strandquist XC Sjælland Anders Madsen DHPU (referent ikke stemmeberettiget) Birgit Eldov DHPU (ikke stemmeberettiget) 1. Valg af dirigent Palle J. Christensen, DHPU blev valgt uden modkandidater. 2. Formandens årsberetning Formanden knyttede følgende kommentarer til den skriftlige beretning. Den skriftlige beretning var tidligere udsendt, hvorfor formanden valgte at tage punkter og fremtidsmuligheder op. Formanden redegjorde for begrundelsen for at have en union, f.eks. støttemuligheder fra DIF, vi kan endvidere arrangere støttegivende arrangementer, hvis vi har en aktiv union. Formanden gennemgik grundprincipperne i fordelingsnøglen fra DIF. Det blive understreget at vi skal op på medlemmer for ikke at miste DIF tilskud. Nye aktiviteter på breddeområdet og klubudviklingsområdet sættes i gang i Jeppe Krogh bliver breddekonsulent for klubberne. Referat af repræsentantskabsmødet den 1. marts Dansk Hanggliding og Paragliding Union Side 2 af 7

3 Fremtiden er afhængig af frivillig indsats. Instruktørseminarer kommer også til at foregå om sommeren på venølejer. Formanden bad om at klubberne allerede nu melder sig til at planlægge, forberede og afholde bl.a. instruktørseminarer. Formanden understregede endvidere, at det er helt nødvendigt med en aktivt styrende bestyrelse. 3. Godkendelse af revideret regnskab Regnskabet var udsendt (urevideret, iflg. vedtægterne) og det reviderede regnskab var uddelt inden mødet. Birgit Eldov gennemgik nøgletallene i regnskabet. Den kritiske revisor havde fremsendt kommentarer til bestyrelsen og gennemgik disse til mødet og havde følgende kommentarer til regnskabet. Der var fundet bilag, hvor det ikke fremgik klar hvad beløbet dækkede. Det henstilles til alle i unionen samt sekretariatet at sikre at bilagene er beskrevet grundigt og ordentligt. Det blev anbefalet at bestyrelsen gøres fortrolig og bekendt med kontoplanen, således at kontering af bilag kan gøres korrekt. Der var et ønske om en enklere regnskabsopstilling og gerne reduktion af antal konti, således at konti der ikke er brugt i det sidste regnskabsår fjernes fra kontoplanen. Udgifterne til vedligeholdelse af bussen har været uforholdsmæssigt store i Bestyrelsen valgte ikke at købe en ny bus i regnskabsåret. Der er brugt flere penge på konto 2330 Instruktør- og lederseminar end der var budgetteret. Beløbet er større end budgetteret idet kontoen også indeholder udgifter til unionens udviklingskonsulent. Den interne revisor havde spørgsmål til udgifter afholdt til uddannelse af bestyrelsesmedlemmer og bogført under uddannelse. Sekretariatet svarede hertil at dette var besluttet og godkendt af bestyrelsen. Formanden redegjorde for aftalen med unionens udviklingskonsulent (Jan Nielsen). Bl.a. klubudviklingsaktiviteter og ændring af instruktøruddannelsen, således at der kan gives tilskud til grunduddannelsen. Der var en række kommentarer til bussen. Der var forskellige kommentarer til klubudviklingsaftalerne. Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt. 4. Behandling af indkomne forslag og budget Martin Heckscher mente at forslagene var indkommet for sent. En længere række af indlæg om de indsendte forslag kørte i længere tid. OP87 trak de to indsendte forslag tilbage og ønskede dette drøftet under eventuelt. Forslag nr. 3 var indsendt 20. januar, så dette blev ikke accepteret som indsendt rettidigt. Referat af repræsentantskabsmødet den 1. marts Dansk Hanggliding og Paragliding Union Side 3 af 7

4 Formanden henstillede til repræsentantskabet at acceptere de fremsendte forslag som gyldige ellers kunne det ende med en ekstraordinær generalforsamling med forelæggelse af de fremsendte forslag, hvilket kun ville medføre mere tidsforbrug og ekstra rejseomkostninger. Forslag 1: Sikkerhedskursus OP87 havde fremsendt forslag om etablering af et sikkerhedskursus. Forslagstillerne gennemgik baggrunden for forslaget (se endvidere det fremsendte forslag). Baggrunden for forslaget er baseret på en positiv tilbagemelding fra SIV kursus i Norge. Der blev spurgt om arbejdet egentlig ikke allerede var sat i gang. Dennis Sørensen bekræftede at der havde været aktiviteter i gang. Det blev også foreslået at placere dette under breddeudvalget. Dennis Sørensen gennemgik ideerne og mulighederne med optræk med båd. Det blev pointeret at DIF faktisk har gode regler / muligheder for tilskud til et sådant projekt. PR-værdien blev nævnt. Dennis Sørensen supplerede med at nævne, at der kunne flyves opvisninger o.s.v. hvis man valgte at gå videre med ideen. Der var usikkerhed om hvad forslaget i virkeligheden indeholdt. En længere diskussion fandt nu sted. Det blev bemærket fra forsamlingen at dette ikke var en blanko-check der blev tildelt. Forslaget blev vedtaget det budgetmæssige behandles under budget. Forslag 2: Undervisningsmateriale: OP87 havde stillet forslag om undervisningsmateriale. Baggrunden for forslaget blev gennemgået. Generelt mangler der opdatering af materialet. Desværre har der ikke været den store mængde frivillig arbejdskraft til at tage fat i opgaven. Bl.a. blev der efterlyst mere videndeling og mere fokus på instruktøruddannelsen. Formanden forklarede at vi allerede har udvalget i organisationsplanen men at der ikke er nogle mennesker i det. Hvem melder sig til udvalget? Det er det store spørgsmål. Forslaget faldt på baggrund af dette, men der skal altså mennesker i udvalget. Formanden forventede at OP87 stillede op til udvalget. Forslag 3 Acroeliteudvalg. Formanden gennemgik baggrunden for forslaget. Det handler om et eliteudvalg som kan få støtte til deltagelse i acrokonkurrencer på internationalt plan. Der blev fra forsamlingens side understreget at der kan søges støtte fra DIF til dette. Formanden mener at det tilskud der kan fås fra Elitepulje i DIF burde kunne dække de reelle udgifter til et acrolandshold. Der er i budgettet afsat kr til et acroelitehold. Der blev sagt fra repræsentantskabet, at det sikkert vil være mange som er interesseret i dette. Referat af repræsentantskabsmødet den 1. marts Dansk Hanggliding og Paragliding Union Side 4 af 7

5 Det er vigtigt at dette går godt, da det så kan være god PR. Men hvis det går galt, så kan det være en stor ulykke for unionen og give dårlig PR. Det blev besluttet at overlade forslagets videre skæbne til bestyrelsen. Budget 2008 Formanden redegjorde for budgettet, som bla. sigter mere på bredden. Der er afsat til træningcenter Fasterholt. Der forventes ikke store udgifter til bussen, idet den er blevet repareret grundigt i Niels Jørgen Askirk stillede nogle spørgsmål til budgetposterne. Der blev spurgt om kr. til uddannelse. Formanden redegjorde for ønsket om at tilbyde flere kurser både i Danmark og udlandet, hvorfor der var afsat flere penge til uddannelse. Der var spørgsmål til kr til træningscenter Fasterholt, som mente var lidt lavt. Det viste sig at dette beløb var for lavt. Følgende ændringer til budgettet blev vedtaget: Elitecenter Fasterholt kr ændres til Optrækscentre kr De manglende kr. finder bestyrelsen besparelse for andre steder. Der var tillid til at den kommende bestyrelse er i stand til at håndtere budgetterne. Spørgsmål til administrationsomkostninger blev besvaret med at stigningen skyldes der nu er tale om et helt år, imod sidste år som var et halvt år. Paraglidingklubben Albatrosserne foreslår arrangementer for unge mennesker fra år, da det giver tilskudsmuligheder fra de nye kommuner. Budgettet blev vedtaget. 5. Valg af Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter Formand: Rasmus Rohlff på valg Bestyrelse: Jens Thullesen på valg ikke Birger Strandqvist på valg Lasse Brahe på valg ikke Jeppe Krogh på valg i 2009 Suppleanter: Anders Thorup på valg ikke Tommy Pedersen på valg ikke Ekstern revisor: KPMG (kontakt Henrik Paludan) på valg Intern revisor: Niels Jørgen Askirk på valg Uddannelseschef Niels Jensen på valg Flyvechef Preben Bjørkman på valg ikke Amatør & Ordensudvalg: 3 medlemmer: Steen Thorø, Palle Christensen og Keld Eilrich alle Suppleanter: Kaj Lauritzen og Niels Jørgen Askirk alle Referat af repræsentantskabsmødet den 1. marts Dansk Hanggliding og Paragliding Union Side 5 af 7

6 Eliteudvalg / HG: Lars Bo Johansen Niels Ole Dalby Mikkel Wilmann Eliteudvalg / PG: Marcus Malmqvist Mads Søndergård Dennis W. Sørensen ikke ikke Formand: Rasmus Rohlff, valgt ved akklamation. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Følgende kandidater stillede op til bestyrelsesposter: Birger Strandqvist, Dennis Sørensen, Jeppe Wandrup, Allan Grynnerup, Kirsti Husted. Følgende blev valgt til bestyrelsen: Birger Strandqvist (valgt for to år) Dennis Sørensen (valgt for to år) Jeppe Wandrup (valgt for ét år) Valgte suppleanter (2) til bestyrelsen: Allan Grynnerup (1. suppleant) og Kirsti Husted (2. suppleant). Flyvechef: Kenneth Bakholm Hansen Uddannelseschef: Niels Jensen, genvalgt. Sikkerhedschef: Nick Godfrey, genvalgt. 6. Godkendelse af ekstern revisor samt valg af en intern revisor Ekstern revisor: KPMG blev godkendt. Intern revisor: Niels Jørgen Askirk valgt. 7. Valg af tre medlemmer samt 2 suppleanter til DHPU s Amatør- og Ordensudvalg 3 medlemmer: Steen Thorø, Palle Christensen & Keld Eilrich alle genvalgt. Suppleanter: Kaj Lauritzen og Niels Jørgen Askirk genvalgt. Referat af repræsentantskabsmødet den 1. marts Dansk Hanggliding og Paragliding Union Side 6 af 7

7 8. Valg af medlemmer til Eliteudvalg for hanggliding og Eliteudvalg for paragliding Valgt til Eliteudvalg, HG: Nils Ole Dalby, to poster ubesat. Valgt til Eliteudvalg, PG: Marcus Malmquist, Mads Søndergård og Morten Olsen valgt. Valgt til Eliteudvalg, Acro: Dennis Sørensen, Jeppe Wandrup og Essi Saadi. 10. Eventuelt Følgende personer vil gerne hjælpe med forskellige opgaver når der er behov: Dennis Sørensen, Luise Dige. Anders Thorup mener at Safepro bør gå i høring. Formanden mener at vi skal give mandatet til at beslutte reglerne som SLV skal godkende. Evt. til alle klubformænd. Formanden ønskede at nogle meldte sig til at administrere bussen o.s.v. HG DM i Fasterholdt er fastlagt til den maj Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede repræsentantskabsmødet kl Formanden takkede dirigenten for mødeledelsen. Referent Anders Madsen Dirigent Palle J. Christensen Referat af repræsentantskabsmødet den 1. marts Dansk Hanggliding og Paragliding Union Side 7 af 7

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Dansk Curling Forbund

Dansk Curling Forbund Dansk Curling Forbund 11.05. 2013 Til alle klubber under Dansk Curling Forbund. Referat af Årsmøde lørdag d. 11. maj 2012 kl. 11,00. Idrættens Hus i Brøndby. Til stede: Knud Meinertz, Bent Sørensen, Anne,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 1900 Sted: Skive Sejlklub Klubhus Deltagere: 58 stemmeberettigede medlemmer Bilag: Formandens beretning for

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde

Referat af Repræsentantskabsmøde Referat af Repræsentantskabsmøde Dato: 26. februar 2014 Sted: Foreningshuset, Randers gymnastiske Forening, Udbyhøjvej 189, 8930 Randers NØ. Deltagere, bestyrelsen: Mikael Bach Langå Håndbold Klub Torben

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere