Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej Tjele, ,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele."

Transkript

1 Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej Tjele, , REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende foreninger: Tranbjerg, Risskov, Nørhald, Hasselager, Hinnerup & Grenå Bilag Formandens skriftlige beretning. Driftsregnskab for år 2008 Budget 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af formand (ulige år) 7. Valg af kasserer (lige år) 8. Valg af sekretær (ulige år) 9. Valg af næstformand (lige år) 10. Valg af kredsens medlem til landsforeningens ordensudvalg 11. Valg af evt. udvalgsformænd til kredsens udvalg (lige år) 12. Valg af 2 revisorer 13. Valg af suppleanter for 2 revisorer 14. Eventuelt

2 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 3 side 2 af 3 Referat fra Kredsgeneralforsamling, den 17. februar Valg af dirigent Jørgen Randa blev valgt. 2. Formanden aflægger beretning Se bilag Medlemstal og DcH som konkurrenceforening eller med målet lagt på familiehunde. Michael Langå mener at det er konkurrencehundeførerne er rygraden i DcH. Ove Horsens ser et stort fald i medlemmer der vil gøre en indsats, og DcH er måske ved at blive kvalt i sin egen succes. Helle Skanderborg oplever det samme, at man når at for uddannet trænere, men det holder op efter kort tid. Kredsformanden synes vi ikke skal være bange for at se hundeejere som forbrugere, lad dem betale, og brug pengene til at give trænere med mere at ordentligt skulderklap. Helle Skanderborg mener at DcH, fra lokalforening til hovedbestyrelsen, skal til at se på hvordan vi forkæler vores trænere m.m., bedre, da det ikke er mangel på eventuelt nye medlemmer. Ove Horsens hvis vi skal lægge os op af hvad DGI har af bud på dette, får vi brug for mange penge. Odder og Kristian Hammel lægger vægt på at det er trænerne der skal profileres. Uddannelsesudvalget vil gerne være med til at forkæle trænerne, efterlyser ideer til t lave kurser på en anden måde. Marianne Århus ser et problem i at medlemmer der er/vil være trænere også skal lave alt muligt andet. Bent Mariager, de tilstræber at der ikke trænes en fast tid og man skal samles i klubhuset hver gang. Ove Horsens og Michael Langå mener at socialt liv og bredde hænger sammen konkurrencehundefører med gode resultater. Beretningen vedtaget. 3. Kassereren aflægger regnskab Se bilag Under dommeruddannelse indgår kr. til dommerjakker. Under indtægter træneruddannelse indgår indtægter for Morten Egtved kursus 40,000 kr. der afholdes i Plus at indtægter for grunduddannelse er afregnet i 2008 i den kursusrække er rækker ind i Regnskabet vedtaget. 4. Indkomne forslag Ingen indkommen forslag. 5. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, vedtaget 6. Valg af formand (ulige år) Forslag Orla Kristensen, genvalgt. 7. Valg af kasserer (lige år) Ikke på valg 8. Valg af sekretær (ulige år) Forslag Michael Rode Jensen, genvalgt. 9. Valg af næstformand (lige år) Ikke på valg.

3 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 3 side 3 af 3 Referat fra Kredsgeneralforsamling, den 17. februar Valg af kredsens medlem til landsforeningens ordensudvalg Forslag Anders Westh Lauritsen, genvalgt. 11. Valg af evt. udvalgsformænd til kredsens udvalg Jan Madsen er valgt som formand for Dommerudvalget af dommerne. Anne Daugaard uddannelsesudvalget ikke på valg. 12. Valg af 2 revisorer Genvalg af Leo Peer Larsen og Jørgen Randa. 13. Valg af suppleanter for 2 revisorer Kristian Priess og Michael Simonsen valgt 14. Eventuelt Anders Westh, spørger hvor mange medlemmer og trænere har foreningerne i dag i forhold til 10 til 20 år siden?, er problemet At der er for mange der overvintre og der ved kræver trænere der ikke kan træne nye medlemmer. Århus Civile Hundeførerforening afholder kredskonkurrence 4. oktober. Den er ikke landsdækkende. Torkild står for udtagelse af deltagere til DM og kredsmestre. Det betyder at agilityresultater skal sendes til Torkild. Ove Horsens, hvorfor kan hundeførerne ikke betale direkte ved onlinetilmelding? Orla bemærker der er problemer med hensyn til hundefører der ikke er berettiget til at stille op. Bent Mariager synes det er problematisk at lokalforeningerne kan komme til at lægge ud uden sikkerhed får at pengene ind. Det er vigtigt at forsikringsforhold er i orden, der er flere foreninger der har lært det på den hårde måde. Budget 2009, se bilag. Det store underskud på budgettet skyldes at der har været indtægter i 2008, Morten Egtved og grunduddannelse, hvor forbruget er i Se regnskab for Torkild opfordre til at hundefører for orden på deres startbog før DM. Anne opfordrer til at bruge kredsens hjemmeside i forbindelse med alle spørgsmål om uddannelse, mange af svarene findes her. Kreds 3 har 3 nye kredsinstruktører tilmeldt udannelse. Linda Vejle redegøre for planer om et fælles agility DM for DcH, DKK og DGI. DcH netbutik. Skal kredsen investerer i en anpart. Der er divergerende meninger fra salen. Charlotte Randers videre giver sine indtryk af sin kredsgeneralforsamling, hun synes det er interessant men tvivler på om hun også vil deltage om 25 år.

4 Beretning 2008 Så er der gået endnu et år i kreds 3 historie et år som efter min mening, vi i kredsen godt kan være bekendt. Vi har i året haft mange hunde som har repræsenteret kreds 3, det være i div. Konkurrencer og hundearrangementer, og vores hundefører har lavet nogle flotte resultater. Et stor tillykke fra kredsbestyrelsen, i skal huske at når I er ude og vise flaget så er I jo kredsens ansigt ud af til. Danmarksmesterskab Til DM i 2008 i Hjørring, viste kreds 3 helt klart at vi kunne være med i toppen af Danmark. Et stort tillykke til alle vores hundefører for det flotte arbejde. Hjørring havde i samarbejde med Frederikshavn og Sæby lavet et flot DM hvor alt klappede. De arrangerede også en flot kammerats skabsaften, hvor jeg dog savnede nogle af de deltagere fra kreds 3 som kredsen havde inviteret. Jeg håber at vi til det kommende DM vil være bedre repræsenteret - for I skal jo huske at DE også arbejder frivilligt og ulønnet Husk nu på at kreds 3 også skal afholde DM, og så vil I jo godt have at der kommer så mange som muligt til Jeres arrangement. Kredsbestyrelsen I kredsbestyrelsen have vi i opstarten af året aftalt en arbejdsfordeling, således at vi i kredsbestyrelsen kunne fordele de opgaver som vi havde, og jeg må blank erkende at jeg har været meget glad for det arbejde som vi har fået udført, og som jeg håber, kan mærkes i vores lokalforeninger. Vi har afholdt 4 kredsbestyrelsesmøder samt 1 kredsrådsmøder, og endelig et formandsmøde (hvis vi ser bort fra det møde som formanden kiksede). Jeg syntes vores møder har været afholdt i en god omgangstone som viser at vi i kreds 3 godt vil noget for kredsen og dens medlemmer. Jeg vil gerne takke kredsbestyrelsen for det gode samarbejde, og ser frem til at fortsætte Hvis jeg blive valgt senere i aften Uddannelse Kreds 3 har også i 2008 fået uddannet 1 nye hundekonsulenter Tillykke til dem. Desværre havde vi også 3 som ikke gennemførte deres uddannelse til stor ærgrelse for konsulentudvalget, og jeg vil godt opfordre jer til at udvælge kommende deltagere lidt bedre, konsulentuddannelsen er en kostbar uddannelse, men også meget efterspurgt, og vores missede pladsen kunne nok godt havde været brugt af en anden kreds. Vi havde også den fornøjelse at byde velkommen til 2 nye dommer i kreds 3 Velkommen til, og tillykke med jeres nye erhverv, jeg er sikker på i vil få nogle gode timer i kreds 3 og vil blive godt modtaget. Eliteturneringen

5 Vi har desværre i forbindelse med vores konkurrenceplanlægning ikke kunnet finde en forening som havde lyst til at afholde E turneringen. Her vil jeg ikke undlade at vi har en forpligtigelse til at afholde arrangementet Så hvad gør vi fremover? Jeg modtager gerne forslag? I år lykkedes det kredsbestyrelsen at overtale DcH Horsens og Ove Porsgaard til at tage arrangementet i 11 time Tak for det Ove og Horsens. Medlemstal I 2008 måtte vi konstatere at vores medlemstal i kredsen er faldet, og det med 292 medlemmer. Det svare jo til en stor lokalforening som lukker. Hvorfor dette? Når vi nu kan se at der kommer flere hunde i Danmark Er vi ikke gode nok til at få medlemmerne ind i vores foreninger eller hvad sker der lige? Vi bruger meget tid på at uddanne trænere, men stadigvæk høre jeg at I hele tiden mangler træner? Det hænger ikke helt sammen med at vi må efterlyse deltagere til vores uddannelse af trænere Jeg har også set at flere lokalforeninger tilbyder hvalpetræning, bestemte antal gange, og til en bestemt pris, og det er godt, men jeg håber selvfølgelig også at I husker at disse hvalpe medlemmer skal tilmeldes både lands og kreds, selvom I ikke har plads til dem på andre hold efterfølgende, for de er jo medlem ved os. Måske skal vi til at være mere fremsynet, og ud og vise flaget, således at flere kan blive opmærksom på DcH, og det vi tilbyder. Vi ved jo alle, at mange stopper efter en kort periode når de syntes at deres hund er lydig. Vi skal ikke glemme at vi ved at vise flaget får DcH frem i det offentlige rum, både til gavn for lokalforeningerne kreds og ikke mindst landsforeningen. Vi har jo også forskellige muligheder for at vi flaget ved div. Arrangementer som Skovens dag Byfester osv. Mulighederne er mange og jeg mener vi skal benytte os af dem, det er jo et plus at vi kan sige at vi ikke har plads lige nu. Hovedbestyrelsen Arbejdet i HB fylder meget, det er oppe i tiden at mistænke HB for at bare bruge løs af medlemmernes penge), ikke fordi at vi ikke bruger penge for det gør vi men når der skal bruges så meget tid må man også forvente at der er nogle udgifter, ikke at vi bare skal bruge løs men at man kan finde på at brokke sig over at vi overnatter på gode hoteller er sku lige i overkanten. Samarbejdet i Hb er godt og alle viser stor respekt for det arbejde som bliver lavet af de andre medlemmer. Lige nu arbejdes der på at få vores Netbutik på banen et arbejde som Hans Tonsborg helt har styr på. I den forbindelse er alle kredse blevet tilbudt at købe anparter for kr kredsbestyrelsen har endnu ikke beslutter om kreds 3 vil være med, og jeg vil gerne have nogle tilkendegivelser her i aften. Endelig har HB også indstillet til at kontingentet stiger (se bilag fra kasserer). Jeg vil indstille at vi godkender dette. Når man kikker på budgettet som de forskellige udvalg fremsendte virkede det som om at alle bare ville have flere penge end normalt Det første udkast fremkom med et underskud på Men efter at

6 kassereren har været i gang med den store kniv er vi kommet ned på et mere tåleligt budget. Online tilmelding Som det er alle kendt startede vi op med denne tilmeldingsform her i januar 2009, og jeg kan se at kreds 3 har været en af de kredse som har taget godt i mod dette nye tiltag vi har pt. Tilmeldt ca. 20 % af vores lokalforeninger, og 75 af vores medlemmer er tilmeldt. I skal dog stadigvæk huske at i som ansvarlige i lokalforeningerne har givet Jeres hundefører tilladelse til at deltage i konkurrence. Eftersøgningskorpset Er igen en realitet i DcH på landsplan er vi oppe på 36 hunde. Og kreds 3 er også godt med her Vi har pt. Tilmeldt 18 hundefører. Og korpset har fået lavet en sponsoraftale med Kingsmoor hundefoder. Vi med hund (Danmarks sødeste hund) Igen i år var kreds 3 aktiv ved dette arrangement. DcH Tranbjerg, var tovholder, og igen lavede de et flot og veltilrettelagt arrangement som bare klappede, og vi fik meget ros fra folkene bag Vi med hund. Og vi er blevet forespurgt om vi vil være med igen. Friluftsrådet Vi er som alle bekendt jo medlem af friluftsrådet, men jeg tror at vi godt kan forbedre dette samarbejde noget bedre. Nedenstående er uddrag fra orientering nr. 28 (ny) DcH ønsker med samarbejdet med Friluftsrådet at sikre optimale muligheder for at DcH til stadighed, som en udpræget udendørsforening, kan benytte hele naturen til anvendelse af hundens evner og færdigheder og medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. stræbe efter medlemsdeltagelse på alle niveauer i Friluftsrådet organisation. yde en aktiv indsats uanset hvor i Friluftsrådet organisation man befinder sig. Etablerer netværk til problemløsning i fællesskab. præge debatten med udgangspunkt DcH s primære interesse omkring hunden. Søge tilskud til DcH fra Friluftsrådet midler til gavn og udvikling for medlemmerne udnyttelses af friluftslivets muligheder i DcH. Der er 6 kredse i vores område, og vi mangler personer følgende steder: Århus Bugt samt Mariager Fjord. Så se nu at få fundet de kreative mennesker som vil være med til at gøre noget for DcH i samarbejde med friluftsrådet. Fremtid DcH Hvis jeg skal kikke lidt fremad, og se hvordan DcH ser ud i fremtiden. Så kan jeg se at vi skal til at være mere synlig i vores lokalområder vi skal ikke være bange for at vise flaget - vi skal deltage aktivt i de debatter som omhandler vores område og vi skal være bedre til at opfylde vores kommende medlemmers behov for træning, og se udover vores konkurrenceprogram, hvis vi fortsat skal være en af de bedste

7 hundeforeninger i Danmark. Vi skal også til at være bedre til at spotte de dygtige hundeførere, og gøre en ekstra indsat for dem, således at det er blandt dem vi spotter, vi skal hente vores kommende træner og bestyrelsesmedlemmer som vil DcH. Jeg vil slutte min beretning for året 2008, og ser frem til at vi sammen kan få DcH til at udvikle sig til en forening som er attraktiv at være medlem af, og takke Jer alle for et godt samarbejde. Kredsformand Orla Kristensen

8 DcH - KREDS 3 Kasserer Kristian Hyllested, Bredvadmøllevej 18, 8740 Brædstrup Driftsregnskab for år 2008 Indtægter Regnskab Budget Kontingent Træneruddannelse Bank, rente Giro, rente Diverse Indtægter i alt , , , , , ,00 37,29 15, ,00 0, , ,00 Udgifter Uddannelsesudvalg Møder, kørsel, kontor, tlf., porto Træneruddannelse Dommerudvalg Møder, kørsel, kontor, tlf., porto Dommeruddannelse Bestyrelse Møder, kørsel Kontor, porto, tlf., repræsentation Konkurrencer Nordisk mesterskab + Eliteturnering + DM Kredskonkurrencer + IPO + SPH + AG Bank, rente og gebyr Giro, rente og gebyr Diverse Udgifter i alt , , , , , , , , , , , , , , , ,00 50,00 30,00 330,00 350, , , , ,00 Driftsresultat , ,00

9 Balance pr. 31. December 2008 Aktiver Passiver Bankkonto Girokonto Kassebeholdning ,97 Saldo pr. 1. Januar 0, ,34 Årets resultat , ,00 Aktiver i alt ,31 Passiver i alt ,20 Beløb reserveret instruktøruddannelse , , ,00 I alt ,00 Regnskabet er revideret og fundet i orden. Brædstrup, den 31. Januar 2007 Revisor Leo Peer Larsen Revisor Jørgen Randa Kredskasserer Kristian Hyllested

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 1 Kredssekretær 16.06.2014 Kredsrådsmøde tirsdag d. 10/6 2014 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra DcH Frederikshavn, Vesthimmerland,

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 Find os på facebook: DcH-Aabenraa DcH Aabenraa Vi træner ikke hunde Vi træner hundenes mennesker! Danmarks civile hundeførerforening, Aabenraa afdeling 1 Adresseændring:

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Horsens DCH Medlemsblad

Horsens DCH Medlemsblad Horsens DCH Medlemsblad Nr. 3 2012-38. årgang Lund Dyreklinik Dyrlæge Lars Preisler Silkeborgvej 156, Lund Tlf. 75 65 46 40 e-post: lasu@post11.tele.dk www.lund-dyreklinik.dk Kirurgisk og medicinsk behandling

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere