Khilafah er livssagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Khilafah er livssagen"

Transkript

1 Khilafah er livssagen Et blik tilbage på de sidste årtier og mere præcist på år 1918, viser os, at Mustafa Kamal (den vestligt-orienterede vantro) afskaffede den islamiske politik fra staten Khilafah og dernæst udslettede Khilafah fra den internationale arena i 1924 i samarbejde med England, Frankrig og Rusland. Lige siden har muslimerne levet uden en khalifah og Khilafah, der varetager deres affærer i livet (dagligdagen), samfundet og i staten, i henhold til den islamiske lovgivning. Den naturlige konsekvens heraf blev, at muslimerne ikke længere kunne sanse Islam i realiteten, den tryghed, retfærdighed og lykke, Islam forårsager, og hvad det i virkeligheden indebærer, at Islam er en barmhjertighed for menneskeheden, og det samme gør sig gældende for ikke-muslimer. Dette førte til, at Islam blev fremmed for sine egne tilhængere og desuden til fjende i nogle tilfælde, idet enhver person, der adopterer demokrati, er Islams fjende, eftersom demokrati er menneskets opfindelse, hvorimod Islam er åbenbaret fra Skaberen, Den Fuldkomne. Medens Islam stadfæster, at der ingen ilah (dvs. den der fortjener at blive tilbedt) er foruden Allah, så påstår demokratiet, at der ingen er ilah foruden folket. Dette skyldes, at Islam ikke separerer Skaberen fra Lovgiveren og dermed indskrænker retten til lovgivnings til Skaberen, imedens demokratiet overlader det til folket, hvilket markerer den principielle modsætning. Da Vesten koloniserede de muslimske lande, sørgede den for at lægge en dyb kløft mellem muslimerne og den korrekte forståelse af Islam, bl.a. i forhold til, at dens livsanskuelse er forstandsmæssig og ikke metafysisk, at den er politisk såvel som åndelig, at den indeholder politiske, økonomiske, sociale og retssystemer, en undervisningspolitik, der er omfattet af dens indenrigspolitik og sågar en islamisk udenrigspolitik. -At livet for muslimen ikke er andet end Islam, at kalde til Islam og jihad. -At Islam ikke kun er begrænset til og gyldig for et bestemt folk, en bestemt tid og, et bestemt sted. Med andre ord at den er universel og via dens dynamiske og omfattende lovgivning, der udelukkende udspringer fra dens to lovgivningskilder, Qur an og Sunnah, har kompetence til at løse ethvert problem og organisere et hvilket som helst forhold uanset arten til alle tider og steder indtil dommedagen. -At den ikke er en religion, som de forestiller sig, generaliserende deres forståelse af kristendommen, dvs. religion. Når denne vestlige politik mod muslimerne, af denne vildledende karat, tages med i betragtning, er det lettere at forstå muslimernes enormt svækkede forståelse af Islam og den ekstreme uvidenhed, der hersker blandt muslimerne omkring den. Trods det faktum, at muslimerne bekæmpede vesten militært for at opnå uafhængighed på den ene side, så blev de mere og mere afhængige og til sidst slaver af vesten på den anden side. Dette skyldes, at de blev ført bag lyset og vildledt. Idet vesten efter koloniseringen af den islamiske verden og afskaffelsen af den islamiske stat begyndte at herske over muslimernes liv og tænkning ved at indbilde og overbevise dem om, at den industrielle revolution og den videnskabelige og teknologiske udvikling og fremgang kun kan opnås med den forudsætning, at muslimerne adopterer vestens livssyn, værdier og tanker som sekularisme, demokrati, frihed, markedsøkonomi, lighed, frigørelse af kvinden og nytteprincippet osv. Dette udmundede i, at medens muslimerne afviste og bekæmpede vestens militære dominans og kolonisering, omfavnede de samtidig den økonomiske, politiske, kulturelle og intellektuelle dominans og kolonisering, som er langt mere grusom, smertefuld og ødelæggende end den første. Heraf er det indlysende, hvor farligt det er, at Islam ikke dominerer staten, samfundet og livet og ikke får lov til at varetage muslimernes interesser, om end dette er, når de skal kultiveres i Islam, udøve den eller indbyde folk til at adoptere og forholde sig til den, eftersom Khilafah-staten er ansvarlig for den islamiske undervisningspolitik, mediepolitik og trykkerier og distribution af kulturel art, som Khilafah-staten skal sørge for er baseret på Islam. Udover det indlysende ved dette, er muslimernes livssag fastlagt og defineret af Islam. Man skal yde al kunnen og stræben til døden eller sejren for at genoprette den islamiske stat, hvilket er bekræftet på en entydig og krystalklar måde i Qur'an og Sunnah og redegjort for af vores (Islams) trofaste og skarpsindige mujtahideen (jurister) i deres udtalelser vedrørende vigtigheden og forpligtelsen mht. Khilafah-statens eksistens og khalifahens udpegelse. Allah (swt) siger:

2 ي ا ا يه ا ا لذ ين ا م ن وا ا ط يع وا ال له و ا ط يع وا ال رس ول و ا و ل ي الا م ر م ن كم "Adlyd Allah og adlyd sendebudet og dem, der har myndighed iblandt jer" (OQM.4:59) altså khalifahen, hans medhjælpere og hans fuldmægtige. Og så længe de ikke er til stede, er det obligatorisk at arbejde for at etablere Khilafah-staten, som medfører og forårsager imamens tilstedeværelse, eftersom imamen (khalifahen) repræsenterer staten som helhed. Dette skyldes, at det islamiske princip stadfæster: "Det, som en obligatorisk handling (i dette tilfælde lydighed til khalifahen) er afhængig af, er i sig selv obligatorisk (dvs. khalifahens tilstedeværelse)." Allah (swt) siger: فاح كم ب ي ن ه م بم ا ا نز ل ال له "Så styr blandt dem med det, som Allah har nedsendt." (OQM.5:48). I dette tilfælde kan man umuligt implementere eller styre ifølge Islam, eller rettere sagt vil dette slet ikke være på dagsordenen, medmindre der eksisterer en islamisk stat, der iværksætter befalingen fra Allah om at styre ifølge Islam. Allah (swt) siger også: ا ن ال ح ك م ا لا ل له ا م ر ا لا ت ع ب د وا ا لا ا ياه "Lovgivningen tilkommer udelukkende Allah, og Han har befalet jer udelukkende at tilbede Ham." (OQM.12:40). Dvs. Allah har befalet os udelukkende at godtage og underordne os Hans suverænitet og lovgivning. Uanset om man er i norden, syden, østen eller vesten eller under den islamiske stat, er man som individ, gruppe eller stat forpligtet til at forholde sig til og iværksætte den islamiske lovgivning. Der er hundredvis af vers, der omtaler og forpligter muslimerne til at styre ifølge Islam, at iværksætte den islamiske lovgivning, og som kommer med skarpe advarsler og trusler om smertefuld straf i tilfælde af, at muslimen går på kompromis med eller afviger fra blot en del af den islamiske lovgivning, hvilket er gældende for muslimen som individ, gruppe eller stat. Allah siger: ف ل ي ح ذ ر ا لذ ين ي خ ال فون ع ن ا م ر ه ا ن ت ص يب ه م ف ت ن ة ا و ي ص يب ه م ع ذ اب ا ل يم "Lad da dem, som modstrider hans (sendebudets) befaling, tage sig i agt for, at der ikke rammer dem en prøvelse eller en smertefuld straf." (OQM. 24:63). Desuden siger Allah (swt): و ا ن اح كم ب ي ن ه م بم ا ا نز ل ال له و لا ت تب ع ا ه و اء ه م و اح ذر ه م ا ن ي فت ن وك ع ن ب ع ض م ا ا نز ل ال له ا ل ي ك "Og styr blandt dem med det, Allah har nedsendt, og følg ikke deres lyster, og tag dig i agt for, at de ikke får dig på afveje fra en del af det, Allah har nedsendt til dig." (OQM.5:49 ). Og Allah (swt) siger: و م ن لم ي ح كم بم ا ا نز ل ال له ف ا و ل ي ك ه م ال ك اف ر ون "De, der ikke styrer med alt, hvad Allah har nedsendt, er visselig de vantro." (OQM.5:44 ). Og ikke mindst siger Allah (swt):

3 ا فت و م ن و ن ب ب ع ض ا لك ت ا ب و ت ك فر و ن ب ب ع ض فم ا ج ز اء م ن ي ف ع ل ذ ل ك م ن كم ا لا خ ز ي ف ي ا لح ي اة ال دن ي ا و ي و م ال ق ي ام ة ي ر دو ن ا لى ا ش دال ع ذ اب "Har I Iman på en del af bogen og forkaster en anden del. Sandelig, straffen for dem af jer, der gør dette, vil være elendighed i det jordiske liv, og på dommedagen vil disse udsættes for den værste straf." (OQM.2:85). Udover disse beærede vers fra Qur'an, er der massevis af ahadith fra sendebudet (saaws), der omtaler, fokuserer på og påpeger, hvor livsvigtigt og hvor mægtig en forpligtelse, det er at styre ifølge Islam, og at Khilafah-staten og khalifahen er til stede. Vi vil nøjes med at nævne nogle af dem. Allahs sendebud (saaws) siger: "Den, der fjerner hånden fra lydighed til Allah, vil på dommedagen møde Allah uden noget som helst bevis til sin fordel. Og den, der dør uden bai'ah (lydighedsløfte) om sin hals til en khalifah (dvs. uden tilstedeværelsen af en Khilafah-stat, der indebærer, at muslimerne har bai ah om deres hals til en khalifah) vil dø en jahiliyyah-død. (Berettet af Imam Muslim). Profeten (saaws) siger: "Den, der dør uden kendskab til sin tids imam (khalifahen), vil dø en jahiliyyahdød". "Den, der ser noget slet fra sin amir (khalifah), skal være tålmodig, fordi den, som adskiller sig en tomme fra sin amirs autoritet, dør en jahiliyyah-død." (Muslim, Bukhari, Abu Dawud). Allahs sendebud (saaws) siger: "Imamen er en hyrde, og han er ansvarlig for sine borgere." (Berettet af Bukhari, Tirmidhi og Ahmad ibn Hanbal). Profeten (saaws) siger: "Sandelig, imamen er et skjold, som man kæmper bag og beskytter sig med" (Berettet af Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai og Ahmad ibn Hanbal). Profeten (saaws) siger: "Den, der adlyder mig, har adlydt Allah, og den, der modsætter sig mig, har modsat sig Allah. Den, der adlyder amiren (khalifahen), har adlydt mig, og den, der modsætter sig amiren, har modsat sig mig." (Berettet af Bukhari og Muslim). Profeten (saaws) siger: "Hvis der bliver givet bai ah til to khalifah er, så slå den sidste ihjel." (Berettet af Imam Muslim). Profeten (saaws) siger: "Den, der giver bai ah til en imam, givende ham sin hånd og visende tilfredshed, skal adlyde ham, så længe han kan. Hvis der så dukker en person op, som strides med ham for at fratage ham magten, så hug denne persons hoved af." (Muslim, Nasai, Ibn Majah og Ahmad Ibn Hanbal). Allahs sendebud (saaws) siger: "Bani Israel blev politiseret af profeter. Da en profet døde, blev han efterfulgt af en anden, men efter mig er der ingen profeter. Men der vil være masser af khalifah er (som så vil politisere jer). De tilstedeværende spurgte: Hvad beordrer du os til, o Allahs sendebud? Giv dem bai ah, den ene efter den anden, og giv dem deres ret, for Allah vil sandelig stille dem til regnskab for det, han betroede dem". (Berettet af Bukhari og Muslim). De ovenstående ahadith er tilstrækkelige til at tydeliggøre og stadfæste, at tilstedeværelsen af Khilafah og khalifah en er obligatorisk og en livsvigtig sag for den islamiske Ummah. Forneden bringer vi et udpluk af meninger og holdninger, som nogle af de mest berømte 'ulamaa' i den islamiske verden har fremlagt omkring emnet Khilafah. Vi håber, at dette vil forstærke muslimernes forholdelse til Islam som helhed og til den islamiske lovgivning og fremme deres forståelse af Islam, hvormed de udøver deres forpligtelse vedr. Khilafah og khalifah, ved at engagere sig i arbejdet for etableringen af den Islamiske Stat (Al-Khilafah), således at de opnår Allahs tilfredshed og frelser dem selv fra Allahs vrede og straf. Khilafah er den generelle ledelse for alle muslimer med henblik på at implementere Islam indenrigs og bære den til hele menneskeheden.

4 A) Ibn Khaldun: "Udpegelse af en imam er en velkendt forpligtelse i shari'ah, ifølge sahabah og tabi'ins ijma' (enstemmighed)." B) Ibn Taimiyyah: "Det skal vides, at forpligtelsen om at varetage folks interesser er en af de mægtigste forpligtelser i Islam, dvs. der er ingen ISLAM uden den." C) Al-Baghdadi: "Al-Imamah (Khilafah) er en bindende pligt, som Ummah er pålagt for at iværksætte Islam." D) Al-Aamadi: "Ifølge det rigtige folks (muslimernes) metode, er det en pligt pålagt enhver muslim (at imamen bliver udpeget og adlydt)." E) An-Nabhani: "Implementering af Islam og udøvelse af den islamiske lovgivning - i alle livets anliggender - er en pligt pålagt muslimerne, hvilket er bekræftet gennem det absolut bekræftede og entydige bevis. Dette er ikke muligt, medmindre en khalifah, som skal besidde autoriteten, bliver udpeget. Det islamiske princip stadfæster: Det, som fuldførelsen af en forpligtelse er afhængig af, er i sig selv en forpligtelse." Derfor er det obligatorisk at udpege en khalifah. F) Ibn Kathir sagde, i sin fortolkning af verset (Og da din Herre sagde til englene: Jeg vil indsætte en khalifah på jorden...) (OQM. 2:30): "Qurtubi anvendte dette vers som argument for at påpege, at udpegelsen af en khalifah er obligatorisk for at gøre en ende på folks uenigheder, for at behandle deres stridigheder, for at støtte de undertrykte mod undertrykkerne, for at implementere straffelovene og for at afholde folk fra korrupte ting og handlinger og lign. af det, der hører til det vigtige, der ikke kan implementeres uden imamen, og princippet siger: "Det, som fuldførelsen af en forpligtelse er afhængig af, er også obligatorisk." G) Al-Mawardi: "Imamah (Khilafah) er lovgivet for at efterfølge profetskabet i styret mht. at bevogte Deen (den islamiske levemåde) for at varetage livets affærer og for at udpege den egnede mand i Ummah, hvilket er obligatorisk ifølge sahabahs ijma." H) Ash-Shafi i As-Saghir: "At udpege en imam er en pligt, pålagt muslimerne, for at varetage deres interesser, såsom: - At implementere ahkam (love), at opretholde implementeringen af deres straffelove, at bevogte deres grænser, at forberede og udstyre deres hærstyrker, at indkræve deres sadaqat (almisse), når tiden er inde, at bekæmpe (Al-Mutaghalleba) de personer i ummah, der prøver at undertrykke muslimerne, og røvere, at behandle de stridigheder, der finder sted blandt stridsparterne og at fordele ghana im (krigsbytte) og lign. - Sahabahs ijma er fundamentet for udpegelsen af en imam, eftersom de efter profetens død anså det som deres allervigtigste sag at udpege en imam frem for at begrave profeten (saaws). Muslimerne har gjort det samme siden da, og de gør det i hver tidsalder." I) Ibn Hazm: "At udpege en imam er en forpligtelse, der var velkendt af sahabah og dem, der kom lige efter (at-tabi'in). Da han (saaws) døde, begyndte de straks at beskæftige sig med at give Abu Bakr bai ah, for at han skulle varetage deres anliggender som en khalifah. Sahabahs valg af Abu Bakr ved at give ham bai ah, hvilket skete ifølge deres ijma', betyder, at udpegelsen af Imamen er en pligt, og det udøves af muslimerne i hver tidsalder". J) Al-Haythami: "Du skal også vide, at efter profetskabet var afsluttet, lavede sahabah (raa) ijma om at udpege en imam, hvilket er en pligt, og de prioriterede den over alle andre forpligtelser, da de arbejdede på dette i stedet for at arbejde med at begrave Ham (saaws)." K) Diyaa' Ad-Deen: "Al-Khilafah er det vigtigste anliggende i shari'ah og vedrører alle muslimer, fordi den islamiske shari'ah understregede etableringen af Al-Khilafah som værende den mest fundamentale forpligtelse blandt de andre af deens forpligtelser og desuden som den allermægtigste pligt, fordi alle andre forpligtelser er afhængig af den." L) Al-Legi: "Der eksisterer absolutte (mutawatir) beretninger fra de første muslimer vedr. deres ijma efter profetens død om, at der ikke må forløbe et tidsrum uden tilstedeværelsen af en imam. Abu Bakr (raa) sagde

5 i sin berømte tale (khutbah), da profeten (saaws) døde: O folk (muslimer), Muhammad (saaws) er død, og der skal være én, der implementerer Deen, hvorefter alle begyndte at give ham (raa) bai ah og efterladte det vigtigste, hvilket er at begrave profeten (saaws). Folk fortsatte med dette (med at udpege en khalifah og give ham bai ah) i enhver tidsalder indtil vores dage." M) Abu Ya'la Al-Fara': "Udpegelsen af imamen er en pligt. Ahmad (raa) sagde i en beretning fra Muhammad ibn Auf ibn Sufyan Al-Humaci: Fitnah (prøvelse) er, hvis der ikke eksisterer en imam, der varetager folks interesser." N) Ash-Shawkani: "Udpegelsen af en imam er en shari'ahmæssig forpligtelse hos Al-Eitra, de fleste af Al- Mu'tazila og Al-Ash-'Aareia." O) Al-Qurtubi: "Der er ingen uenighed i ummah og heller ikke hos retslærde om, at Khilafah er en forpligtelse. Undtagen, hvad der blev berettet om al-asam (den døve mand), fordi han var døv for shari'ah, og ligeledes er enhver, der fulgte efter ham og adopterede hans mening." P) An-Nawawi: "De (sahabah) lavede ijma om, at muslimerne skal udpege én imam." R) Imam Al-Haramain: "Der er konsensus om forpligtelsen vedr. at udpege en imam, som skal implementere Islam blandt folk." S) Abdulrahman Abdulkhalik: "Den Generelle Imamah (Al-Khilafah) er den, som implementeringen af Allahs (swt) love er afhængige af, og som sørger for, at Bogen dominerer og varetager muslimernes anliggender, tager sig af deres sager og bekæmper deres fjender. Der er ikke uenighed blandt muslimerne om, at Khilafah er en forpligtelse og et påbud, og at de er syndige, hvis ikke de arbejder for, at den etableres." T) Sulaiman Ad-Deegi: "Sandheden er, at udpegelsen af en khalifah uden tvivl er en forpligtelse, set fra tre sider (Qur'an, Sunnah og sahabahs ijma'), men hvis muslimerne ikke opretter denne forpligtelse, vil synden påfalde enhver muslim. Dette er ideen med den kollektive forpligtelse (fard kifayah). Hvis en del af dem (muslimerne) opretter den, vil synden fjernes fra de andre. Men hvis ingen af dem opretter den, vil alle sammen være syndige; ligesom at påbyde ma'ruf (det forpligtede) og at forbyde munkar (det forbudte), jihad og viden og lignende." Efter denne her krystalklare opklaring er der ingen undskyldning for en hvilken som helst muslim, hvor end han befinder sig, for ikke at arbejde for og stræbe efter genetableringen af Khilafah-staten, som Allah har forpligtet muslimerne at arbejde for, da de på nuværende tidspunkt ikke har en islamisk stat. Dette arbejde skal inkludere at engagere sig i den islamiske politik på basis af den islamiske lovgivning og ledelse. Dette forudsætter naturligvis, at de får en ideologisk kultivering i Islam gennem et politisk parti, der er baseret på den islamiske livsanskuelse, og hvis tanker, opfattelser, målestokke og regler er baseret på eller udspringer fra den islamiske aqidah, med henblik på, at de herefter bærer denne her kultur til andre muslimer og kalder dem til at forholde sig til Islam og gøre den suveræn og legemliggjort i en stat. Her i landet er det kun os fra Hizb ut-tahrir - der seriøst og målrettet arbejder for genetableringen af Khilafah-staten i den islamiske verden. Vores (Islams) dagsorden her i landet er at forstærke bevidstheden om Islam og Da wah, at sammensmelte muslimerne i den islamiske kultur for at frembringe islamiske personligheder og da'wah-aktivister, at kalde ikke-muslimerne til Islam med henblik på at støtte den kommende islamiske stat i de islamiske lande. O Allah vær vidne til, at vi har meddelt Dit budskab. Allah (swt) siger: ي ا ا يه ا ا لذ ين ا م ن وا اس ت جيب وا ل له و ل ل رس ول ا ذا د ع ا كم ل م ا ي ح يي كم "O I som har Iman, tag imod, når Allah og sendebudet kalder jer til det, som giver jer liv." (OQM. 8:24).

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI I midten af det sidste århundrede førte Vesten en kulturel og intellektuel invasion i den islamiske verden, som skulle være et alternativ til den flere århundrede

Læs mere

Islams opfattelse af stat og samfund

Islams opfattelse af stat og samfund Islams opfattelse af stat og samfund Definitionen af Islam Allah har nedsendt det Islamiske budskab, hvis fundament er livsanskuelsen, der udtrykkes i sætningen: "Der er ingen ilah foruden Allah, Muhammad

Læs mere

Behovet for Sendebud

Behovet for Sendebud Behovet for Sendebud Den islamiske aqeedah (livsanskuelse) er et veldefineret sæt af ideer om eksistensen af mennesket, livet og universet. Denne aqeedah behandler den første og mest fundamentale ide,

Læs mere

9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende:

9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende: (الخلافة) Al-Khilafah? Hvad er 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land, hvor Islamisk Lov (Shari ah) er implementeret i alle områder, vedrørende livet og styret, og hvis sikkerhed opretholdes

Læs mere

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat SHAIKH ABU AHMAD AL FILISTINE Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat - et modsvar til Hizb ut Tahrir WWW. ISLAMISKUNDERVISNING.COM 0 بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله

Læs mere

Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark

Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark ISLAM Det Sande Livssyn og Livssystem for Menneskeheden Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark Al-Khilafah Publikationer Postboks 1286 DK-2300 København S ISBN 87-989718-2-4 1426 e.h.

Læs mere

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af HIZB UT-TAHRIR ح زب التحرير Hizb ut-tahrir Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af Hizb ut-tahrir 2 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til det originale

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt fra Allah. Hizb ut-tahrir - Danmark

Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt fra Allah. Hizb ut-tahrir - Danmark Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt fra Allah Hizb ut-tahrir - Danmark Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 7 Tawhîd ul-asmâ was-sifât: Vigtighed, definition og hvad det betyder for os rent praktisk i vores

Læs mere

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk (الزكاة) Zakâh Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk Disposition Betydningen af Zakâh Dens Hukm Hvem er forpligtet til at betale Zakâh? Hvad skal der betales Zakâh af? Hvor meget skal der betales? Hvem

Læs mere

Islams Entydige Holdning Til Demokrati

Islams Entydige Holdning Til Demokrati Islams Entydige Holdning Til Demokrati Demokratiet modstrider Islam i bund og grund, hvad angår kilden, hvor den udgår fra, livsanskuelsen den udspringer fra og med de tanker, begreber, værdier og idealer,

Læs mere

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat:

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat: As-Sabr (Tålmodighed) Og søg hjælp i tålmodighed og As-Salah (bønnen). Allah er sandelig med As-Sabireen (de tålmodige). Og sig ikke om dem, som bliver dræbt for Allahs skyld, De er døde. Nej, de er levende,

Læs mere

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage:

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage: Munida 06.10.13 6. October 2013 C.E. svarer til 1. Dhul-Hijjah 1434 A.H. Nogle nætter, dage, måneder mere velsignede end andre. De første 10 dage af Dhul Hijjah fyldt med velsignelser som Allah swt sværger

Læs mere

Om Den Islamiske Stat

Om Den Islamiske Stat Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes

Læs mere

(Mafahim Hizb ut-tahrir)

(Mafahim Hizb ut-tahrir) Hizb ut-tahrirs opfattelser Hizb ut-tahrir Hizb ut-tahrirs opfattelser (Mafahim Hizb ut-tahrir) Hizb ut-tahrirs publikationer (Oversat fra arabisk) For den præcise mening af teksten, referér venligst til

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Sunnah Den Islamiske Livsstil

Sunnah Den Islamiske Livsstil 1. Udgave Sunnah Den Islamiske Livsstil Af Dawah Studiecenter Publikationer www.al-dawah.dk ISBN 978-87-992944-0-4 2 Oversættelse af Qur anen Det skal stå fuldstændigt klart, at Qur anen udelukkende er

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

Youth By Night inviterer til

Youth By Night inviterer til Youth By Night inviterer til Vi nærmer os en afslutning Underemner 1. Hvad betyder Dajjal og hvorfor er han al Masîh? 2. Hvad vil finde sted før hans kommen? 3. Hans beskrivelse (fysisk) 4. Hvorfra vil

Læs mere

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade USUL PRINCIPPER Skade Princip Der må hvirken fortages skade eller påfører skade Der er to ting vedrørende dette princip som bør understreges: Den første ting: Det som reglen fastlægger er, at ethvert realitet

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

Hizb ut-tahrirs Ændringsmetode

Hizb ut-tahrirs Ændringsmetode Hizb ut-tahrirs Ændringsmetode (Autoriseret udgave) Ummah Forlaget For tryk, udgivelse og distribution Postboks 135190 Beirut Libanon 1. udgave: 24. Jumada Al-Awwal 1410 e.h. December 1989 e.kr. 2. udgave

Læs mere

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah Downloaded from: justpaste.it/gkny Dem som glemmer Allah :Udarbejdet af Kaldet til Islam Facebook: Abu-Kaldet Til-Islam Web: www.kaldettilislam.com Dato: 08.08.2014 ب س م ال ه الر ح م ن الر ح يم I Allahs

Læs mere

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Islamisk forhindring af sekularisme og demokrati 1 Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Ideen bag forhindring af sekularisme og demokrati er at forhindre muslimerne i at falde i nogle katastrofale handlinger

Læs mere

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h e.kr. Udgivet af

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h e.kr. Udgivet af HIZB UT-TAHRIR ح زب التحرير Hizb ut-tahrir Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af Hizb ut-tahrir 2 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til det originale

Læs mere

Allah siger i Surat ul-anfal:

Allah siger i Surat ul-anfal: Iman Diskussion Iman er den absolutte erkendelse, som stemmer overens med realiteten, og er baseret på beviser. Dette er en shariamæssig definition; og der findes adskillige Ayaat, som antyder, at denne

Læs mere

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde)

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Profeten (saws) har sagt: Når en dommer dømmer på ijtihad og rammer sandheden, får han to belønninger, og når en dommer dømmer på en ijtihad og rammer forkert,

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Khilafah. Den eneste løsning

Khilafah. Den eneste løsning Khilafah Den eneste løsning Khilafah: Den eneste løsning Ramadhan 1409 e.h./april 1989 e.kr. Revideret Jumada al-oula 1423 e.h./juli 2002 e.kr. ISBN: 87-991683-0-8 Oversættelse af Koranen Det skal stå

Læs mere

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden 1 Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden Dette

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Bismillahir Rahmanir Raheem Mange mennesker har påstået, både førhen og i de moderne tider, at Qur anen indeholder videnskaber, industri og opfindelser osv. De

Læs mere

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Når man overvejer den mangfoldighed af problemer som den Islamiske Ummah står overfor, om end det er fremmed besættelse, fattigdom, udbredt korruption, teknologisk

Læs mere

Tafsir Surah ul-qadr

Tafsir Surah ul-qadr Tafsir Surah ul-qadr Bismillahir Rahmanir Raheem Følgende er fra Tafsir Ibn Kathir: - Som blev åbenbaret i Makkah: (Vi har sandelig nedsendt den på al-qadr Natten.) (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-qadr

Læs mere

Khilafah- M A G A S I N E T Khilafah er et kulturelt og politisk magasin, der er baseret på den islamiske ideologi

Khilafah- M A G A S I N E T Khilafah er et kulturelt og politisk magasin, der er baseret på den islamiske ideologi Khilafah- M A G A S I N E T Khilafah er et kulturelt og politisk magasin, der er baseret på den islamiske ideologi Islams Holdning til Valg i det Sekulære Demokratiske System Islams holdning til valg i

Læs mere

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende :

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende : Retsvæsenet i Islam Det islamiske retssystem og straffesystem har længe været udsat for et massivt angreb fra Vesten. For at modvirke angrebet, giver denne artikel et overblik over rets- og straffesystemet,

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-

Læs mere

Bismillahir Rahmanir Raheem

Bismillahir Rahmanir Raheem Kaldet til Islam Bismillahir Rahmanir Raheem Forpligtelsen hvad angår etableringen af Khilafah, betragtes med stigende grad klart, utvivlsomt, og tydeligt, som den vitale sag, muslimer skal fokusere deres

Læs mere

Allāh siger i Koranen:

Allāh siger i Koranen: 1 اخلطبة األوىل ا ل م د هلل ال ذ ي ز ي ن الن ب ي ي ب ب ي ب و ال م ص ط فى و م ن ع ل ى ال م ؤ م ن ي ب ن ب ي و ال م ج ت ب. و الص ال ة و الس ال م ع ل ى س ي د ن ا و م و ال ن ا م م د خ ا ت الن ب ي ي س ي د ال

Læs mere

Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende

Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende Varede Khilafah kun i 30 år? Spørgsmål: Behovet for Khilafah er blevet grundfæstet solidt, og mange muslimer kalder nu til den. Men nogle folk påstår at Khilafah kun varede i 30 år, og at Khilafah derefter

Læs mere

At leve et halâl liv

At leve et halâl liv At leve et halâl liv Kyllinger og Halâl-slagtning Del 2 Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Overblik over processen Vi ser nærmere på processen fra slagteklare kyllinger Til færdigpakkede frosne

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Målet med Da'wah La ilaha illa Allah's Aqeedah

Målet med Da'wah La ilaha illa Allah's Aqeedah Målet med Da'wah Målet og metoden af Muhammads (saaws) Da'wah i Makkah vedbliver at være årsag for megen spekulation og forvirring blandt nogle muslimer. Mange individer, grupper og bevægelser påstår at

Læs mere

Taqi Al-Din Al-Nabhani. (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs. publikationer

Taqi Al-Din Al-Nabhani. (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs. publikationer TAQI AL-DIN AL-NABHANI Islams system Hizb ut-tahrir Taqi Al-Din Al-Nabhani Islams system (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs publikationer 2 (Oversat fra arabisk) For den præcise mening af teksten, referér

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus. Dagens program

Søndagsundervisning Basiskursus. Dagens program Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Lektion 2 Dagens program Hvorfor lære om Aqîdah (er det ikke nok at bede og passe sit arbejde)? Begyndelsen for splittelse

Læs mere

Kategorier af Islamiske regler

Kategorier af Islamiske regler Kategorier af Islamiske regler Fard, Wajib, Sunna, Makruh og Haram Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer de forskellige regler fra?... 1 2 De enkelte kategorier... 3 2.1 Oversigt... 3 2.2 Uddybning af hver

Læs mere

Minoriteternes Fiqh En Jurisprudens for Assimilation

Minoriteternes Fiqh En Jurisprudens for Assimilation Minoriteternes Fiqh En Jurisprudens for Assimilation Forfattet af Asif K. Khan Redigeret af Dawud Masieh 1. udgave 2004 ISBN 87-991683-2-4 Khilafah Publikationer Postboks 1286 DK-2300 København S info@khilafah.dk

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah.

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah. Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning) Denne bog er udgivet og adopteret af Hizb ut-tahrir Bogen annullerer uoverensstemmende adopterede meninger Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning)

Læs mere

Grundloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902

Grundloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902 Til rette kompetente myndigheder pr mail 9/7 2013 Grundloven og straffeloven mv. Om Inger Støjbergs kronik mv. Jeg tillader mig hermed, som dansk statsborger, at bede om, at Danmarks riges Grundlov overholdes

Læs mere

Første udgave 1415 EH / 1995 GT

Første udgave 1415 EH / 1995 GT Første udgave 1415 EH / 1995 GT Sheikh Ahmed Al-Mahmoud Oversættelse af Qur anen: Det bør være forstået, at Qur anen udelukkende er autentisk på sit oprindelige sprog, som er arabisk. Idet en fyldestgørende

Læs mere

I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige

I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige Kumails Forbøn Kumails Forbøn Imam Ali Islamic Centre Foreningen Ahlul Bait i Danmark Dua af generationens Imam Fred være med ham I Allah den barmhjertig den

Læs mere

"Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu" Forklaringen af "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu "

Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu Forklaringen af Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu رسالة أصل دين أإلسالم وقاعدته "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu" Skrevet af Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abdul-Wahhab Efterfulgt af Forklaringen af "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu "

Læs mere

Jøder og kristne oplevede historisk sikkerhed og tryghed under Khilafah

Jøder og kristne oplevede historisk sikkerhed og tryghed under Khilafah Jøder og kristne oplevede historisk sikkerhed og tryghed under Khilafah Alle muslimer i dag har nu hørt om ordet Khilafah, og en stor del af disse muslimer ved at Khilafah er en islamisk stat, men få muslimer

Læs mere

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Intro Kendskab til de lærde Forståelse for deres liv Indsigt i historikken Hjælpe vores egen situation Indsigt i behandling af forskellige hændelser Opnåelse af Respekt

Læs mere

Døden, Dommedagen og Helvedet

Døden, Dommedagen og Helvedet Døden, Dommedagen og Helvedet Døden vil ramme dig.. Hvem ved? måske dør du nu, eller om blot et par sekunder. Disse linier kan være de sidste du læser, - den sidste påmindelse - en sidste advarsel om at

Læs mere

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Introduktion Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Hele verdenen har i løbet af de sidste to årtier været vidne til Islams genopståen. Islam er brudt frem på verdensarenaen med en styrke, der

Læs mere

HADITH & USUL AL-HADITH

HADITH & USUL AL-HADITH HADITH & USUL AL-HADITH Underviser: Hafiza Aqsa Mushtaq 26. august 2017 E-mail: aqsa@saifi.dk Fahm al-din (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ulūm Tlf.: 30 58 30 30 E-mail:

Læs mere

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver.

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Disse opgaver er spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Shariamæssig Illah og Rationel Illah

Shariamæssig Illah og Rationel Illah Shariamæssig Illah og Rationel Illah Bismillahir Rahmanir Raheem De islamiske systemer er sammensat af Ahkam Shar iyah, relateret til Ibadaat (ritualer), moral, føde, klæder, transaktioner (Mu amalaat),

Læs mere

Mindesdagen for Khilafah-statens ophør

Mindesdagen for Khilafah-statens ophør 1/4 Mindesdagen for Khilafah-statens ophør Den 3. marts mindedes muslimerne en smertelig dag, nemlig årsdagen for Khilafah-systemets og khaleefah-postens eksistentielle ophør. For 75 år siden, den 3. marts

Læs mere

Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur

Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur Den Islamiske ideologi udledes fra Qur an il-kareem og Sunnah. Lovgivningen i Islam udledes også fra disse to kilder. Derfor, hvis en af disse kilder

Læs mere

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem Mantuq og Mafhum Bismillahir Rahmanir Raheem Allah sendte Islam som det sidste budskab indtil Dommens Dag. Derudover siger Han, at dette budskab er fuldkomment og indeholder svar til alt. Den (Qur anen)

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(فوضى الوقت) Hvad er Fawdâ al-waqt Sprogligt Fawdâ (فوضى) har to betydninger

Læs mere

De tre fundamentale principper

De tre fundamentale principper De tre fundamentale principper Af Imam Muhammad bin Abdul-Wahhaab Vid må Allah (subhânahu wa ta âlâ) være dig barmhjertighed at det er obligatorisk for os at lære disse fire ting: - At man har viden om

Læs mere

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen.

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen. Forståelsen af Hadith 2 Der er intet i historien, som har fået flere svidende angreb fra Kuffar end Hadith litteraturen, som er det bevarede korpus af beretninger om Profetens udtalelser, handlinger og

Læs mere

Kampagnens mottoer: Demokrati Pluralisme Menneskerettigheder Markedspolitik. 6. Dhul-Qi dah 1416 e.h. 25. marts 1996 e.kr.

Kampagnens mottoer: Demokrati Pluralisme Menneskerettigheder Markedspolitik. 6. Dhul-Qi dah 1416 e.h. 25. marts 1996 e.kr. Den amerikanske kampagne for tilintetgørelsen af Islam Hizb ut-tahrir Kampagnens mottoer: Demokrati Pluralisme Menneskerettigheder Markedspolitik 6. Dhul-Qi dah 1416 e.h. 25. marts 1996 e.kr. 2 I Allahs

Læs mere

Miljøproblemet Årsagerne & Islams Løsning

Miljøproblemet Årsagerne & Islams Løsning Miljøproblemet Årsagerne & Islams Løsning 1 Dette hæfte er udgivet af Hizb ut Tahrir Danmark 1430 e.h. / 2009 e.kr. 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Realiteten og problemet... 12 Løsningen ifølge kapitalismen...

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

At leve et halâl liv

At leve et halâl liv At leve et halâl liv Kyllinger og Halâl-slagtning Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvorfor overhovedet Halâl og Harâm 1. Det første er, at man må vide, at erklære noget for Halâl og Harâm er

Læs mere

Mindedagen for Khilafah-statens ophør

Mindedagen for Khilafah-statens ophør Mindedagen for Khilafah-statens ophør Den 3. marts mindedes muslimerne en smertelig dag, nemlig årsdagen for Khilafah-systemets og khaleefah-postens eksistentielle ophør. For 75 år siden, den 3. marts

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 5 Tawhîd ar-rûbûbiyyah og hvad det betyder for os rent praktisk i vores hverdag. 1 Tawhîd ur-rubûbiyyah

Læs mere

En Påmindelse om Khilafahs Afskaffelse

En Påmindelse om Khilafahs Afskaffelse En Påmindelse om Khilafahs Afskaffelse Den 3. marts markerede det 78. år for afskaffelsen af Khilafah, hvor den Tyrkiske Nationalforsamling i 1924 satte en stopper for det Islamiske styresystem. Dette

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(المراء ا و الجدال) Hvad er Mirâ og Jidâl Sprogligt: Al-Mirâ (المراء)

Læs mere

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet Hukm af deltagelse i valg حكم املشاركة يف اإلنتخابات Munida.dk Wakf.com København November 2013 Disposition 1. Kort indblik i selve valgprocessen

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

PRÆDIKEN TIL JULEDAG 2005 - Allerslev kl. 9.00 - Osted kl. 10.30

PRÆDIKEN TIL JULEDAG 2005 - Allerslev kl. 9.00 - Osted kl. 10.30 Nu vil vi sjunge og være glad i Jesu Kristi navn! Guds Søn er født i Betlehems stad, os alle til glæde og gavn. Han steg fra tronen i Himmerig og blev et barn på jord; for os han daled så nederlig, hans

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

Livets test - En virkelighed for alle

Livets test - En virkelighed for alle Livets test - En virkelighed for alle Et islamisk perspektiv Munida December 2013 Jeg har ondt i sjælen! Frygt Gråd og tårer Aggression Isolation Vrede Utålmodig Sorg Angst Uro Frustration Utaknemmelig

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4.s.e. påske 2015.docx. Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4.s.e. påske 2015.docx. Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16. Det er forår. Trods nattekulde og morgener med rim på græsset, varmer solen jorden, og det spirer og gror.

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Er Det Bare et Tegn?

Er Det Bare et Tegn? Er Det Bare et Tegn? Bismillahir Rahmanir Raheem Enhver, der tager en oversættelse af Qur anen, eller endda den arabiske original, vil opdage, at ordet Ayah er brugt mange gange. Dette ord, som også er

Læs mere

Den Islamiske Psyke (Bog 2)

Den Islamiske Psyke (Bog 2) Den Islamiske Psyke (Bog 2) Naim bin Ahmad (mail@naimsplace.com) Version: 2.0 Sidst opdateret: 12-07 -2015 Forord Forskellen på den sproglige betydning og den shariamæssige betydning Begrebet الا یمان

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

Mon I frygter dem. Men Allah er mere værdig at frygte hvis I har Iman

Mon I frygter dem. Men Allah er mere værdig at frygte hvis I har Iman Dawabæreren En dawabærere der arbejder for en fundamental ændring af ummahs og verdens realitet, har en mægtig opgave. At skulle være den som stræber mod en fuldstændig befrielse af denne mægtige ummah

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2.

Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2. Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2. Fatma: Min mand og jeg er inde i en periode, hvor vi har en del diskussioner. Vi er uenige om nogle ting, og han hidser sig op. Vi er

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook.

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook. Majlis Sibawayh Dar al-hijrah Masjid Taiba Arabisk for alle 1 INTRO I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Side 1 af 9 Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Evangeliet til 2. påskedag Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom

Læs mere

Den Islamiske Mentalitet (Bog 1)

Den Islamiske Mentalitet (Bog 1) Den Islamiske Mentalitet (Bog 1) Naim al-gharib (mail@naimsplace.com) Version: 1.0.4 Oprettet: 18-05-2016 Sidst opdateret: 18-05-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Tænkning og personlighed

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere