Medlemsblad Nr Årgang oktober - november. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad Nr. 4 2005 10. Årgang oktober - november. Dagsorden"

Transkript

1 Afsender: Vejle Sportsfiskerforening Kasserer: Leo Mikkelsen Ny Grejsdalsvej 18. C A Medlemsblad Nr Årgang oktober - november Indkaldelse til Vejle Sportsfiskerforenings 80. ordinære generalforsamling. Afholdes den 24. november 2005 kl , i Sct. Andreas Lokaler, Niels Finsensvej 18,. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Asker Nielsen. 2. Formandens beretning herunder juniorafdelingen. 3. Regnskab herunder juniorafdelingen. 4. Indkomne forslag fra medlemmer. Ingen indkommende forslag 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg til bestyrelsen. På valg er Arne Rasmussen, Leo Mikkelsen, Anders Chr. Rasmussen, Peter Rødsgaard, Bent Keller og Kim Palm. Peter Rødsgaard, Bent Keller og Kim Palm ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår: Søren Stjernholm Jensen, Ole Damsgård og Kim Jensen. 8. Valg af suppleanter: På valg er Bjarke Horst Jensen. Bjarke Horst Jensen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår: Thomas H. Bech. 9. Valg af bilagskontrollant. På valg er Søren Østergård (modtager genvalg). 10. Eventuelt.

2 Medlemmer af bestyrelsen Formand: Alvin Balle Klækkehuset Glentevej Næstformand: Arne Rasmussen Arrangementsudvalg Niels Skovsvej 50 Lodsejerudvalg Kasserer: Leo Mikkelsen Ny Grejsdalsvej 18. C Mobil nr Sekretær: Anders Chr. Rasmussen Engbakken Tom Jensen Åudvalg Gl. Landevej Niels Risak Klubhusudvalg Skovstien 3 Lodsejerudvalg 7300 Jelling Peter Rødsgaard Arrangementsudvalg Mølvangvej Jelling Lars Hillerup Lodsejerudvalg Grønningen 27 Redaktør Bent Keller Åudvalg Lerbæk Østre Skovvej Kim Palm Åudvalg Rønnen Vejle Ø. Mobil nr Medlemmer af fiskeriopsynet Formand: Flemming Maack Kærbøllingvej Bredsten Bent Vilain Johan Skjoldborgsvej Bredsten Knud Jørgensen N. C. Hüttelsvej Hedensted Erik Wihrs Erantisvej Per Andersen Ribe Landevej Verner Hansen Lindealle 6, Ølsted 8723 Løsning Per Palm Runeager Vejle Ø Claus Jelling Glentevej Bo Nielsen Fakkegravvej Stouby Hans Laulund Tårnvej 94 Gl. Højen Medlemsblad Åudvalgsmedlemmer Formand: Tom Jensen Gl. Landevej 30 Mobil Alex Arnholtz Grønningen Brian Petrowski Silkehalevej Per Andersen Ribe Landevej Henrik Laursen Vardevej Michael Fejrskov Gammelgårdsvej Gadbjerg Flemming Maack Kærbøllingvej Bredsten Simon V. Hansen Slugten 20 B Alvin Balle Glentevej Michael Christensen Toftegårdsvej Brian Andersen Neder Bjerrevej Hornsyld Lodsejerudvalg Niels Risak Skovstien Jelling Simon V. Hansen Slugten 20 B Knud Jørgensen N. C. Hüttelsvej Hedensted Kurt Jørgensen Tagesvej Vejle Ø Bent Vilain Johan Skjoldborgsvej Bredsten Arne Rasmussen Niels Skovsvej Klubhus udvalget Niels Risak Skovstien / Mobil Jelling Arne Rasmussen Niels Skovsvej Kim Palm Rønnen Vejle Øst / mobil Claus Jelling Glentevej Brian Petrowski Silkehalevej Brian Petrowski Juniorafdelingen Silkehalevej 3. Åudvalg Lars Hillerup Grønningen Claus Bjerremand Junovej Alex Arnholtz Grønningen Suppleanter: Ronni Lagoni Thomsen Arrangementsudvalg Kollegievej 9H Jelling Lars Højmark Østerlidevej Fin B. Nielsen Ballevej 24 B. 2. sal 7182 Bredsten Per Andersen Ribe Landevej Jan Andersen Marsvej / mobil Løsning

3 HALV KONTINGENT FOR DE MEDLEMMER DER ER FYLDT 65 ÅR. Alle, der er fyldt 65 år inden det nye kontingentårs start den 1. januar, kan anmode om nedsat kontingent, og uanset hvor mange år, man har været medlem. For 2006 vil det sige, de der er fyldt 65 år inden udgangen af DE, DER TIDLIGERE HAR ANMODET OM NEDSÆTTELSE SKAL IKKE GØRE DET IGEN. Alle, der opfylder BESTEMMELSEN OG ØNSKER NEDSAT KONTINGENT, SAMT ER BLEVET 65 ÅR I SKAL udfylde nedenstående talon og indsende den inden den 1. december Undertegnede erklærer med min underskrift, at det oplyste fødselsår er rigtig og anmoder om nedsat kontingent. Medlemsnr. se medlemskortet. Nummeret står ved navnet. Navn: Adresse: By: Fødselsår: 19 Underskrift: Indsendes inden den 1. december 2005 til: Redaktionen: Grønningen 27, Lars Hillerup ansvarlig redaktør Grønningen 27 tlf bladet: VSF Web adresse: Layout Lars Hillerup Bladet udkommer til alle medlemmer og samarbejdspartnere af Vejle Sportsfiskerforening 4 gange årligt, i månederne: januar - marts - juli - november. INDHOLDSFORTEGNELSE Forslag til generalforsamlingen Side 2 Medlems forslag Bestyrelsens forslag Præsentation af opstillede nye bestyrelses medlemmer Side 2 Nyt fra åudvalget Side 6 Nyt fra opsynet Side 8 Klubhuset Side 9 Opfordring til VSFs folkepensionister Side 14 Tak for lån af Leo Side 15 Årstidens fiskeret Side 16 Trutta siderne Side 17 Optagelsesblanket Side kontingent blanket Side 24 Generalforsamlings indkaldelse Bagsiden Kære medlem Sæsonen er nu slut, jeg håber alt forløb som I forventede. Hvad angår bestyrelsesarbejdet, har det nok været et af de år vi vil huske tilbage på med glæde. Endelig lykkedes det at få et klubhus, ja ikke bare et klubhus, nej men et godt hus med den mest perfekte beliggenhed for en sportsfiskerforening, midt i den natur, hvor det hele foregår. Der er også kommet gang i vandpleje, hvor der restaureres bække i lange baner, jeg kan kun opfordre interesserede medlemmer i at slutte op om dette arbejde, da det er med til at sikre, at vi fortsat kan fange fisk i vort fiskevand. Hvad angår fiskevand er der i år også kommet nye stykker til, i form af et samarbejde med LF 1926 i Skjern Å sommerhuset på Nørager stykket, vi har dog også opsagt samarbejdet med det Grønske Skovdistrikt i den øvre ende af Vejle Å. Ved Rohden Å er der etableret gangbro i et af de sumpede ufremkommelige områder, så dette stykke igen er blevet fiskbar. Mange aktiviteter i bestyrelse og udvalg, hvilket jeg syntes er tegn på en styrket forening med et godt samarbejde og opbakning, hvilket jeg håber vil gøre, at mange medlemmer vil benytte klubhuset, jeg har ikke modtaget en aktivitetsplan fra arrangementsudvalget, men så snart den er klar kommer den på hjemmesiden. God jul og godt nytår til dig og din familie. Lars Hillerup RED. Leo Mikkelsen Ny Grejsdalsvej 18. C. Tlf Side 24 Næste blad. Artikler og stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest d. 15. december 2005 Side 1

4 Forslag til Generalforsamlingen Medlems forslag: Ad. 4. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer. Bestyrelsens forslag: Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ingen blive medlem af Juniorafdelingen. Selv, deltager jeg aktivt som medhjælp i Juniorafdelingen samt dertilhørende arrangementer ligesom jeg også er med i Vandplejen. Udover fiskeriet går en del af fritiden med at campere, primært i Danmark. Ole Damsgård Anmodning om optagelse som aktiv / passiv medlem af Vejle Sportsfiskerforening Navn : Brug venligst blokbogstaver Stilling : Evt. tlf. nr.: Adresse : Postnr. og by: Dato : Fødselsdag og år : ansøgeren skal være fyldt 18 år Præsentation af opstillede nye bestyrelses medlemmer Søren Stjernholm Jensen Mit navn er Søren Stjernholm Jensen. Jeg er 39 år og bor i Jerlev sammen med min hustru Lene samt vores 2 drenge Jonas (11) og Rune (9). Jeg har været medlem af Vejle Sportsfiskerforening siden 1996, og nyder at være ved åen, og den skønne natur der omgiver den. Min ældste dreng, Jonas, er allerede ivrig sportsfisker og har været medlem af vores Juniorafdeling (Minifisker) i 1 år. Min yngste dreng, Rune, venter endnu på at kunne Side 2 Mit navn er Ole Damsgaard. Jeg er 39 år er gift og har to børn. En pige på 6 år samt en dreng på 10 år. Jeg arbejder til daglig som kvalitetschef og har en baggrund som henholdsvis elektronikmekaniker samt svagstrømsingeniør. Jeg har været medlem af VSF de sidste 10 år og jeg har altid færdes langs åen med stor glæde samt haft utroligt mange dejlige og berigende timer derude. Min kone plejer at sige, at mit fiskeri ikke er en hobby, men derimod en lidenskab, hvilke jeg må give hende ret i. Mit fiskeri bruger jeg blandt andet til at stresse af og derfor er det altafgørende for mig at kunne finde roen i fiskeriet i en form for meditation over dagligdagens problemer. Det er vigtigt for mig at fiskeriet fore- Optagelse af nye medlemmer sker fortrinsvis i MARTS måned. Kontingentet andrager for aktive medlemmer kr for et kalenderår. Heri er indbefattet medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund, samt bladet Sportsfiskeren, som udsendes af Danmarks Sportsfiskerforbund. BEMÆRK, at medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund er obligatorisk i Vejle Sportsfiskerforening - hvis man gennem medlemskab i andre foreninger i forvejen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, bliver dette administreret i forbundets sekretariat og kontingent bliver returneret direkte til medlemmet fra forbundet. Der må fiskes i det af foreningen lejede fiskevand i Vejle og Rohden å, samt Gelsåen i Sønderjylland. Når vi fremsender opkrævningen på medlemskabet (medlemskort) vedlægges samtidig et medlemsblad, som også indeholder en oversigt over vort fiskevand. Angående fredningstider, mindste mål m.v., i det fremsendte medlemsblad. Foruden kontingent betales der et engangsindskud på kr. 200 ved første kontingentopkrævning. Udover kontingentet skal der betales licens til staten, inden fiskeriet må påbegyndes. Indsendes til kassereren: Registreret Revisor Leo Mikkelsen Ny Grejsdalsvej 18. C. Side 23

5 Side 22 Side 3

6 går på naturens præmisser samt at vi værner om den både for vores egen men også for vores børns skyld. De skulle jo også gerne i fremtiden kunne have mulighed for at kunne glæde sig over en ren og uspoleret natur med eller uden fiskestang i hånden. Ole Damsgaard Kim Jensen Mit navn er Kim Juhl Jensen. jeg er 48 år, og er gift har 2 drenge på 13 og 17 år. Jeg arbejder som smed ved Unichains. Jeg har været medlem af VSF siden april 2002, og min store interesse er, at tage ud til åen, for at fiske og nyde naturen. Jeg vil gerne være med til, at lave et stykke arbejde for klubben og naturen. Jeg har før haft forskellige tillidsposter i forbindelse med mit arbejde Hilsen Kim Juhl Jensen. ThomasH. Bech Jeg hedder Thomas Holstein Bech, er 36 år og bor i Vejle sammen med min kone. Jeg er uddannet pædagog, og arbejder i et lille bofællesskab på Ibæk Strandvej, for voksne døve med psykosociale problemer. Min største fritidsinteresse er fiskeriet, som jeg finder stor glæde i, og har dyrket siden 6-7 års alderen. Jeg er meget alsidig i mit fiskeri, med ture bl.a. til Engelsholm sø, Lillebælt og det gule rev. Vejle fjord besøger jeg flittigt året rundt, er som regel i Norge hver sommer efter laksen, og fiskeriet efter sommerens blanke havørreder i åen går heller ikke uset hen! I det hele taget elsker jeg naturen og alt hvad den byder på af rekreative gøremål. De lange mørke vinteraftener fordriver jeg gerne med fluebinding og stangbygning, for derigennem at lade op til den kommende sæson. Jeg sætter stor pris på det stykke arbejde der laves i vores forening, og føler nu, at jeg har den tid og de ressourcer der skal til, for at kunne bidrage foreningen nyttigt med mit arbej- Referat af hornfisketuren d 22/5-05 Denne gang gik turen til kysten, 15 junior var fremmødt. Denne gang skulle vi ud og se om vi kunne fange nogle hornfisk. Da vi ankom til Treldenæs fik vi en lille pause efter gåturen. Efter den lille pause gik vi i gang med af fiske, efter 5 min. fiskeri fik Brian en flot hornfisk og så var turen i gang. Efter Brian havde fået fisk gik der nogle timer uden der skete noget, men så blev fluegrejet fundet frem. Udrustet med fluestænger gik 3 fra bestyrelsen nogle 100 meter hen til en revle. Efter lidt fiskeri med fluen fik Brian endnu en fisk, dette var nu kun en lille havørred langt under målet. Så var kl. blevet og vi skulle spise, der stod døde finger (pølser) og brød på menuen. Efter noget godt at spise gik vi i gang at fiske igen. Resten af dagen forløb stille og roligt endnu et par fisk blev fanget men kun en var til at tage med hjem. Så var det tid til at tage hjem. Billeder fra restaurering af klubhuset Side 4 Side 21

7 generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen kan læses på en af de følgende sider. Desuden afholder seniorbestyrelsen generalforsamling d. 24/11 for hele foreningen, og juniorerne opfordres selvfølgeligt også til at deltage i dette, indkaldelsen findes andetsteds i bladet. Efter en sæson med flot fremmøde og gode resultater, ja flere har fanget deres første havørred i åen og på kysten i denne sæson, vil jeg i dette årets sidste medlemsblad sige tak for et godt år og velkommen til den kommende sæson og de nye juniorer. Benjamin Jakobsen Indkaldelse til generalforsamling i junior afdelingen. 8/ Punkt:1. Formandens beretning. Punkt:2. Fremlægning af regnskab. Punkt:3. Valg af bestyrelse alle ønsker genvalg. Punkt:4. Fremtidens junior afdeling. Punkt:5. Evt. Side 20 Side 5

8 de. Med venlig hilsen Thomas Holstein Bech Nyt fra å udvalget. Vi har nu været i gang med nogle dejlige restaurerings opgaver og vi har fået En del ros for det arbejde vi har lavet indtil videre. Vi har også været i gang nede ved åen nogle steder. Men vi skal bruge nogle flere til at løse denne opgave. Vi mangler 4 mand der gerne vil hjælpe fast med nogle af de opgaver vi i fremtiden skal løse for at havørredens yngle steder vil være optimale. Hvis dette skulle vække din opmærksomhed så kontakt venligst å udvalget på følgende numre / eller send en mail til På å udvalgets vegne. Brian petrowski. Som en Fugl Fønix, er vandplejeudvalget endnu engang aktivt igen, og vi er gået helt amok! Første gang gik det ud over Kjeldkær bæk, hvor vi fjernede 3 cementrør ved en gammel markoverkørsel, som var brast sammen. Her var der skabt en totalspærring af bækken. Nu er der fri passage, og mange m2 gydegrus er igen tilgængeligt. Deltagerne ved projektes udførelse (en blandet flok af frivillige og juniorer samt klækhusfolk), havde en ualmindeligt dejlig formiddag. Et kort resume: Det var dejligt vejr - folk var meget engagerede - det tog ca. 2 timer at få lavet fri passage - der var kun een som faldt i vandet og blev våd - vi er alle sikre på, at indsatsen vil lønne sig og sidst, men ikke mindst, grillpølser ved klubhuset!!! Anden gang møvede vi rundt i Ødsted bæk, hvor væltede træer og sammenstuvede grene 2 steder havde skabt alvorlige forhindringer for passagemulighederne. Forhindringerne blev fjernet, og nu håber vi så der kommer en massiv opgang af gydemodne havørreder. Juniorafdelingens gang I Juniorafdelingen i VSF er vi nu efter endnu en sæson ved åen ved at nærme os afslutningen på sæsonen ved det dejlige vandløb. Vi kan se tilbage på mange vellykkede tiltag, som kastekursus og juniorfiskeri på tirsdage, og samtidigt se fremad mod den nye indendørssæson, der i skrivende stund er påbegyndt. Denne sæson har været gennemsyret at et godt fremmøde fra juniorernes side, hvilket ikke ligefrem har været kutyme gennem alle sæsonen i juniorafdelingen, og stabiliteten har givet langt mere ro for bestyrelsens arbejde omkring bla. turplanen, der herved lettere kunne ændres, hvor det var nødvendigt. Desuden har det nye tiltag med fiskeriet på tirsdage været godt besøgt, hvilket er dejligt for deltagere såvel som arrangører. Herfra skal der lyde en stor tak til juniorerne og deres bagland for deres vedvarende opbakning gennem sæsonen, som har gjort al planlægning lettere. Som sagt er den nye undervisningssæson i vort klubhus ved det gamle Knabberub Stadion allerede påbegyndt, hvilket også er nyt i forhold til tidligere år. Men dette har ikke desto mindre gjort, at vi tidligere har fået fat i den kommende sæsons nye lystfiskere. I skrivende stund er allerede over 10 nye juniorer mødt op, og flere vil som altid dukke op med efteråret og vinterens komme, for at gennemgå undervisningsprogrammet vinteren igennem med det privilegerede fiskekort til foreningens dejlige vande for øje. Det bliver spændende at se, om denne flok nye juniorer kan holde niveauet fra sidste år, hvor interessen og engagementet fra nybegynderne virkeligt var i top. Sidste års erfaringer har bla. medført, at vi i den kommende undervisningssæson sideløbende med undervisningen vil køre et program for de såkaldte andetårs-juniorer, dvs. de juniorer der sidste år eller tidligere erhvervede sig fiskekortet i VSF, som skal forsøge sig med opgaver af en lidt større kaliber end de nye. Det er et tiltag, der i flere år har været snak om og forsøg på, men som der først reelt er basis for efter en sæson som denne, hvor de ivrige og velkendte juniorer fra den forgangne sæson igen møder op i lokalerne i deres tørst efter lærdom og viden i fiskeriets verden. Efteråret byder dog også på andre arrangementer såsom den sidste tur, som er foregået i oktober ved vort eget vand i Vejle Å, hvor helt nye juniorer også deltog, samt en forestående restaurering af Ibækken, som bliver yderst spændende og lærerig. Beskrivelser af dette samt referater af sæsonens sidste ture vil som altid være at finde på de følgende sider i bladet og selvfølgeligt også på VSF s juniorafdelings hjemmeside Derudover er det tid til generalforsamlinger i VSF, hvilket også vil sige generalforsamling i Juniorafdelingen i VSF. Den foregår i klubhuset d. tirsdag 8/11 kl , og hermed opfordres alle nye juniorer, men også andetårs-juniorerne, til at møde op og følge en af grundpillerne i den danske foreningskultur, nemlig Side 6 Side 19

9 Vejle Sportsfiskerforenings Juniorafdeling Bestyrelsen Formand: Benjamin H. Jakobsen Bystedvænget Børkop Tlf /mobil Øvrig bestyrelse: Jimmie B. Arnholtz Grønningen 25 Tlf: /mobil Martin Fabricius Rasmussen Hesselkær 34 Tlf /mobil Suppleanter: Jakob Hougaard Iverjarlsvej 28 Tlf / Mobil Rasmus Kjeldsen Bakkedraget Jelling Tlf Medledere: Leder/kasserer: Brian Petrowski Silkehalevej 3 Tlf Per F. Kristensen Vindinggårdparken 1 st. tv. Tlf Ronni Lagoni Thomsen Kollegievej 9H Jelling Tlf: / mobil Jan Andersen Marsvej Løsning Tlf Henrik Kjeldsen Bakkedraget Jelling Tlf INDHOLDSFORTEGNELSE Juniorafdelingens gang Side 19 Indkaldelse til generalforsamling Side 20 Referat hornfisketur Side 21 Takket være Egtved kommune og Vejle Amt, som i november 2004 fik fjernet 3 styrt i den øvre del af bækken, er der igen er fri passage i hele vandløbets længde. Det er rigtig godt, idet Ødsted bæk er et fantastisk flot gydevandløb. Derfor følte Vandplejeudvalget sig forpligtiget til at bruge kræfter på at gøre passagemulighederne optimale, således at der den kommende vinter, forekommer gydning i hele Ødsted bæk for første gang i meget lang tid. For ca. 8 år siden satte foreningen fisk ud i bækken, fordi der var for få ørreder. Nu da alle spærringer er fjernet, er Ødsted bæk et af de allerbedste gydevandløb i Vejle Å systemet. Et kort resume: Det var dejligt vejr vi knoklede hårdt i 4 timer der er også meget stejle bakker langs Ødsted bæk een havde korte støvler på, og de blev fyldt med vand flere gange vi er sikre på at arbejdet vil lønne sig grillpølser ved klubhuset som afslutning, hvor dagens dont, visioner for fremtiden, lystfiskerhistorier...og kvinder, fik ivrige kommentarer med på vejen. Til de berørte lodsejere ved de omtalte projekter, er der en rigtig stor tak fra Vejle Sportsfiskerforening. Alle lodsejerne har været utroligt imødekomne og interesserede i vores små projekter. Det er dejligt at der uden tøven bliver bakket op fra lodsejernes side. Hurra for dem!! Også mange tak til Egtved Kommune og Vejle Amt for inspiration og godkendelse af projekterne. Man skulle tro det var løgn! Men vandplejegruppen udfører yderligere passageforbedringer i 2 vandløb i løbet af efteråret Alt er klappet og klart. Vi starter kl 8.00 med kaffe og rundstykker, og slutter af med grillpølser når vi er færdige! Side 18 Side 7

10 Desuden regner vandplejeudvalget med at genopstå igen efter vinterens dvale (som fugl fhønix), og vi har allerede nye opgaver klar til næste år, og næste igen. Så hvis nogen skulle have lyst til at give et nap med en lørdag formiddag, skal man endelig ikke holde sig tilbage. Os der har prøvet det, vil meget gerne dele oplevelsen med jer andre!!! Og vi slutter altid af med at grille!! Interesserede kan ringe til Brian Petrowski Finn Nielsen TRUTTA- Juniorafdelingens medlemssider Siderne På udvalgets vegne... Finn Nyt fra opsynet Fra opsynet kan vi oplyse, at vi har etableret en overgang ved Rohden å, cirka halvvejs mellem Årup mølle og fjorden. Det skulle nu være muligt at passerer helt ud til fjorden uden at drukne i de våde enge, så hvis du syntes at fiskeriet til tider går lidt trægt i Vejle Å, udskift det tunge skyts til noget lettere, og prøv lykken i et lille og til tider spændende vandløb. Vi har fået granstammerne fra Rohden Gods, div. træ fra Bygma, Jelling Trælast og beslag og skruer fra Carj F., så nu håber vi at medlemmerne vil benytte og få glæde af denne overgang i mange år fremover. For opsynet Flemming Maack Da vi står og mangler et par medlemmer til opsynet fra næste sæson, vil vi gennem medlemsbladet prøve, om der eventuelt er nogle medlemmer, der kunne tænke sig at deltage i opsynsafdelingen i Vejle Sportsfiskerforening. Vi er personer, der i fiskesæsongen fører opsyn ved vores fiskevande i Vejle og Rohden Å, samt vores geddesø ved Jelling. Vores opgaver er mange, vi skal blandt andet sørge for, vore medlemmer overholder foreningens regler, kontrollere at der er betalt et gyldigt fisketegn, og at fiskerilovens regler angående fredningstider, mindstemål og garn/ruser overholdes. For at må udføre disse opgaver har vi af Fiskeridirektoratet fået udleveret et legitimationskort. For at Side 8 Side 17

11 Fyldig thailandsk fiskesuppe Ingredienser: 400 g frosne sejfileter, halvt optøet 150 g rejer 1 porrer i ringe 4 pressede fed hvidløg 1 spsk olie 1 tsk gurkemeje 1 tsk thailandsk Tom Yam Pasta 6 dl kraftig fiskebouillon 3 dl økologisk skummetmælk 1 ds hakkede flåede tomater 2 ½ spsk mel 2½ dl optøede ærter Tilbehør: Grovboller. ter hældes i gryden og det koges op. Melet udrøres i den økologiske skummetmælk, til en jævning, som kommes i suppen under omrøring. Fisketernene kommes i og suppen koges forsigtigt under låg i et par minutter. Lige før suppen serveres kommes ærter og rejer i suppen, der gives et kort opkog Tips! Pas på den thailandske Tom Yam Pasta, den er stærk, men dejlig og er det der giver suppen særpræg. få dette, skal man op til en skriftlig prøve, når dette er overstået og man kan fremvise en ren straffeattest, vil Fiskerikrontrollen( for vores vedkommende i Fredericia) indstille til Fiskeridirektoratet, at vedkommende optages i opsynsafdelingen i Vejle Sportsfiskerforening. En anden vigtig opgave i opsynet er, at kontrollere, at hegn og lignende ikke beskadiges, at overgange vedligeholdes og fornyes, så vi fortsat har tilfredse lodsejere. Så hvis du stadig efter denne remse har mod på at hjælpe til i opsynet, kontakt undertegnede, så vil vi indkalde de personer, der henvender sig til en videre snak, eller meddele dem, at der ikke blev brug for dem denne gang, men at de bliver skrevet op på ventelisten, hvis de ønsker dette. Formand for opsynet Flemming Maack, Kærbøllingvej 110, 7182 Bredsten, telefon eller Mail: Klubhuset Indvielse af klubhuset Den 17. september var en flot sensommerdag med høj sol og masser af varme. Dagens skønhed indvarslede en ny æra i foreningens historie. Vores nye klubhus blev indviet med maner. Et sted mellem 120 og 150 af foreningens medlemmer, lodsejere, sponsorer og officielle repræsentanter for vore samarbejdspartnere var mødt op for at være med til at festligholde denne store dag for Vejle Sportsfiskerforening. Skær de halvt optøede fisk i mindre tern. Opvarm olien i en gryde og svits porrer og hvidløg her i under omrøring. 1 tsk. thailandsk Tom Yam Pasta og 1 tsk. gurkemeje tilsættes. Fiskebouillon og toma- Side 16 Side 9

12 Foreningens fungerende formand Arne Rasmussen benyttede lejligheden til at takke de mange sponsorer, som på forskellig vis har bidraget til etableringen (se sponsorliste nedenfor). En særlig tak blev rettet til Vejle Kommune, som har bidraget med det absolut største sponsorat nemlig selve huset. Det var en stor glæde for foreningen, at Vejle Kommunes Borgmester, Flemming Christensen havde indvilget i at indvie klubhuset ved at klippe fiskelinen monteret med mange meget fancy udseende rørfluer over. I sin indvielsestale forsikrede borgmesteren os om, at hvis ikke vi skulle have huset, ja, hvem skulle så? Med den beliggenhed! Han ønskede og god fornøjelse med huset. Det samme gjorde formanden for kommunens Natur & Miljøudvalg, Lars Kromann Larsen, der causerede over begrebet Fast Fisk. Nu har vi Fast hus og yderligere Fast bænk, Side 10 idet Vejle Kommune ved indvielsen tillige forærede os et bord/bænkarrangement indgraveret foreningens navn. En flot gave, som vi nok skal få god gavn af ved de hyggelige stunder ved klubhuset og åen. I det hele taget blev foreningen begavet med mange flotte ting til væggene og de praktiske gøremål i huset, og vi vil gerne på denne plads benytte lejligheden til at sige tak for dem også. Efter den officielle indvielse var der budt på besigtigelse af lokalerne, på hvidvin, iskold fadøl, is og pølser. De fleste af gæsterne blev hængende i længere tid og nød denne del af arrangementet med masser af god snak. Som det formentligt er medlemmerne bekendt, er huset langt fra færdigindrettet endnu. I den kommende periode vil klubhusudvalget lægge strategi og TAK for lån af Leo Jeg vil gerne sætte et stykke i jeres blad. Onsdag d 10/8 kl , havde Vejle Handicap center arrangeret en fisketur for husets brugere, der var 7 personer tilmeldt. Meningen var at det skulle være ved ravningbroen. Men jeres gode mand Leo Mikkelsen., kom og hentede os her i Centeret, og mente vi skulle tage til Tørskind. Det var et meget bedre sted at fiske for de handicappede. Det blev en rigtig dejlig dag, vejret var nogenlunde, men ingen fisk kom i nettet. Men det gjorde ingenting, de havde haft en god oplevelse. Jeg vil hermed gerne sende en stor tak til Vejle Sportsfiskerforening, som var så venlig at lade os låne Leo Mikkelsen denne dag.tak Leo. Med venlig hilsen Ruth Andersen. Vejle handicap Center Kirkegade 11 c Side 15 Husk at bevare nedgængerne på kysten!!!

13 KLUBAFTENER for seniorer i det nye klubhus Opfordring til VSF s folkepensionister Nu hvor vi har fået vores klubhus skal det også bruges. Hvis i ligesom os syntes det er en god ide i fiskenes fredningstid at mødes en gang om ugen til et hyggeligt og socialt samvær i klubhuset, evt. hver mandag fra kl , så kom til et orienteringsmøde mandag d. 7. november 2005 i klubhuset. Hvor vi over en kop kaffe kan høre og drøfte hvad medlemmerne mener der skal på programmet i en kommende folkepensionistklub. Mød talrigt op Kurt Jørgensen Knud Jørgensen Kig ind vi er altid klar til en god handel Vi fører bla. Følgende mærker. Desuden har vi et stort udvalg i fluebinding VSF s legendariske formand gennem mere end 40 år, - hvilken præstation! - Nu æresmedlem Kurt Jørgensen. Som i ser, kan medlemmernes køretøjer være yderst forskellige Indsendt af et medlem, efter aftale med Kurt Jørgensen, RED Side 14 Side 11 5

14 Vejle Sportsfiskerforening ønsker vore annoncører en god jul samt et godt nytår, og ser frem til et godt samarbejde i VSF. tidsplan for færdiggørelsen. Der mangler stadig indretning af værksted og køkken, renovering af de store fællesrum samt alle udearealerne herunder også området ved parkeringspladsen ved åen. Men huset kan bruges som det er, og det bliver det i vid udstrækning allerede af især juniorerne, diverse udvalg og bestyrelsen. Vi håber meget på, at flere seniorer vil komme til at bruge huset mere. Det bliver der rig mulighed for i den kommende vinter, hvor der arrangeres mange klubaftner med forskelligt indhold. Dem kan du læse mere om andetsteds i bladet. Som nævnt har mange sponsorer bidraget dels med foræringer, dels med cool cash og dels med klækkelige rabatter og tjenesteydelser. Vejle Sportsfiskerforening vil derfor gerne på dette sted takke følgende for bidrag til etableringen af foreningens klubhus. Nordea Bank Fonden Sydbank Handelsbanken Bruun Laursens Fond STARK VAe A/S Erik Petrowsky HL Klinker Sign Service Jansson Kommunikation August Hansen DLK A/S Glarmester Benno Pazdecki EA-Værktøj Macnap Jagt og Fiskerishop Mortensens Kaffe Friluftsrådet Vejle Kommune Som klubhusudvalgsformand vil jeg godt benytte pladsen her til at rette en særlig tak til de medlemmer af klubhusudvalget og bestyrelsen, som har ydet en stor indsats for, dels at få huset til at tage sig godt ud til indvielsen og, dels har hjulpet ved selve arrangementet. Med venlig hilsen Niels Risak Side 12 Side 13 5

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a.

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a. 29. årgang nr. 2 april 2013 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Forårskonkurrencen 2013 Fluefiskekonkurrence

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING INDHOLD: Medlemsundersøgelsen 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Børn under 10 år må fiske gratis i KS vande Regnbuer

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 28. årgang nr. 2 april 2012 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Foredrag med Klaus Balleby Logo-konkurrence

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nr. 3 September 2011 24 årg.

Nr. 3 September 2011 24 årg. Nr. 3 September 2011 24 årg. Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø Se og læs mere side 18. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 27. årgang nr. 1 januar 2011 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Årsafslutningen 2010 Syddanske Lystfiskere

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening. Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa. Søren Braagaard takker af

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening. Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa. Søren Braagaard takker af Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 1 august 2008 25. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Søren Braagaard takker af Formandsskifte i Nordjysk Lystfiskeriforening NL har fået ny formand.

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 2 december 2014 29. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Mark Hojfeldt Jan Nielsen Mark Hojfeldt Nordjysk Lystfiskeriforening afholder ordinær generalforsamling

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 APRIL 2005 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Ikke

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere