Medlemsblad Nr Årgang oktober - november. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad Nr. 4 2005 10. Årgang oktober - november. Dagsorden"

Transkript

1 Afsender: Vejle Sportsfiskerforening Kasserer: Leo Mikkelsen Ny Grejsdalsvej 18. C A Medlemsblad Nr Årgang oktober - november Indkaldelse til Vejle Sportsfiskerforenings 80. ordinære generalforsamling. Afholdes den 24. november 2005 kl , i Sct. Andreas Lokaler, Niels Finsensvej 18,. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Asker Nielsen. 2. Formandens beretning herunder juniorafdelingen. 3. Regnskab herunder juniorafdelingen. 4. Indkomne forslag fra medlemmer. Ingen indkommende forslag 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg til bestyrelsen. På valg er Arne Rasmussen, Leo Mikkelsen, Anders Chr. Rasmussen, Peter Rødsgaard, Bent Keller og Kim Palm. Peter Rødsgaard, Bent Keller og Kim Palm ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår: Søren Stjernholm Jensen, Ole Damsgård og Kim Jensen. 8. Valg af suppleanter: På valg er Bjarke Horst Jensen. Bjarke Horst Jensen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår: Thomas H. Bech. 9. Valg af bilagskontrollant. På valg er Søren Østergård (modtager genvalg). 10. Eventuelt.

2 Medlemmer af bestyrelsen Formand: Alvin Balle Klækkehuset Glentevej Næstformand: Arne Rasmussen Arrangementsudvalg Niels Skovsvej 50 Lodsejerudvalg Kasserer: Leo Mikkelsen Ny Grejsdalsvej 18. C Mobil nr Sekretær: Anders Chr. Rasmussen Engbakken Tom Jensen Åudvalg Gl. Landevej Niels Risak Klubhusudvalg Skovstien 3 Lodsejerudvalg 7300 Jelling Peter Rødsgaard Arrangementsudvalg Mølvangvej Jelling Lars Hillerup Lodsejerudvalg Grønningen 27 Redaktør Bent Keller Åudvalg Lerbæk Østre Skovvej Kim Palm Åudvalg Rønnen Vejle Ø. Mobil nr Medlemmer af fiskeriopsynet Formand: Flemming Maack Kærbøllingvej Bredsten Bent Vilain Johan Skjoldborgsvej Bredsten Knud Jørgensen N. C. Hüttelsvej Hedensted Erik Wihrs Erantisvej Per Andersen Ribe Landevej Verner Hansen Lindealle 6, Ølsted 8723 Løsning Per Palm Runeager Vejle Ø Claus Jelling Glentevej Bo Nielsen Fakkegravvej Stouby Hans Laulund Tårnvej 94 Gl. Højen Medlemsblad Åudvalgsmedlemmer Formand: Tom Jensen Gl. Landevej 30 Mobil Alex Arnholtz Grønningen Brian Petrowski Silkehalevej Per Andersen Ribe Landevej Henrik Laursen Vardevej Michael Fejrskov Gammelgårdsvej Gadbjerg Flemming Maack Kærbøllingvej Bredsten Simon V. Hansen Slugten 20 B Alvin Balle Glentevej Michael Christensen Toftegårdsvej Brian Andersen Neder Bjerrevej Hornsyld Lodsejerudvalg Niels Risak Skovstien Jelling Simon V. Hansen Slugten 20 B Knud Jørgensen N. C. Hüttelsvej Hedensted Kurt Jørgensen Tagesvej Vejle Ø Bent Vilain Johan Skjoldborgsvej Bredsten Arne Rasmussen Niels Skovsvej Klubhus udvalget Niels Risak Skovstien / Mobil Jelling Arne Rasmussen Niels Skovsvej Kim Palm Rønnen Vejle Øst / mobil Claus Jelling Glentevej Brian Petrowski Silkehalevej Brian Petrowski Juniorafdelingen Silkehalevej 3. Åudvalg Lars Hillerup Grønningen Claus Bjerremand Junovej Alex Arnholtz Grønningen Suppleanter: Ronni Lagoni Thomsen Arrangementsudvalg Kollegievej 9H Jelling Lars Højmark Østerlidevej Fin B. Nielsen Ballevej 24 B. 2. sal 7182 Bredsten Per Andersen Ribe Landevej Jan Andersen Marsvej / mobil Løsning

3 HALV KONTINGENT FOR DE MEDLEMMER DER ER FYLDT 65 ÅR. Alle, der er fyldt 65 år inden det nye kontingentårs start den 1. januar, kan anmode om nedsat kontingent, og uanset hvor mange år, man har været medlem. For 2006 vil det sige, de der er fyldt 65 år inden udgangen af DE, DER TIDLIGERE HAR ANMODET OM NEDSÆTTELSE SKAL IKKE GØRE DET IGEN. Alle, der opfylder BESTEMMELSEN OG ØNSKER NEDSAT KONTINGENT, SAMT ER BLEVET 65 ÅR I SKAL udfylde nedenstående talon og indsende den inden den 1. december Undertegnede erklærer med min underskrift, at det oplyste fødselsår er rigtig og anmoder om nedsat kontingent. Medlemsnr. se medlemskortet. Nummeret står ved navnet. Navn: Adresse: By: Fødselsår: 19 Underskrift: Indsendes inden den 1. december 2005 til: Redaktionen: Grønningen 27, Lars Hillerup ansvarlig redaktør Grønningen 27 tlf bladet: VSF Web adresse: Layout Lars Hillerup Bladet udkommer til alle medlemmer og samarbejdspartnere af Vejle Sportsfiskerforening 4 gange årligt, i månederne: januar - marts - juli - november. INDHOLDSFORTEGNELSE Forslag til generalforsamlingen Side 2 Medlems forslag Bestyrelsens forslag Præsentation af opstillede nye bestyrelses medlemmer Side 2 Nyt fra åudvalget Side 6 Nyt fra opsynet Side 8 Klubhuset Side 9 Opfordring til VSFs folkepensionister Side 14 Tak for lån af Leo Side 15 Årstidens fiskeret Side 16 Trutta siderne Side 17 Optagelsesblanket Side kontingent blanket Side 24 Generalforsamlings indkaldelse Bagsiden Kære medlem Sæsonen er nu slut, jeg håber alt forløb som I forventede. Hvad angår bestyrelsesarbejdet, har det nok været et af de år vi vil huske tilbage på med glæde. Endelig lykkedes det at få et klubhus, ja ikke bare et klubhus, nej men et godt hus med den mest perfekte beliggenhed for en sportsfiskerforening, midt i den natur, hvor det hele foregår. Der er også kommet gang i vandpleje, hvor der restaureres bække i lange baner, jeg kan kun opfordre interesserede medlemmer i at slutte op om dette arbejde, da det er med til at sikre, at vi fortsat kan fange fisk i vort fiskevand. Hvad angår fiskevand er der i år også kommet nye stykker til, i form af et samarbejde med LF 1926 i Skjern Å sommerhuset på Nørager stykket, vi har dog også opsagt samarbejdet med det Grønske Skovdistrikt i den øvre ende af Vejle Å. Ved Rohden Å er der etableret gangbro i et af de sumpede ufremkommelige områder, så dette stykke igen er blevet fiskbar. Mange aktiviteter i bestyrelse og udvalg, hvilket jeg syntes er tegn på en styrket forening med et godt samarbejde og opbakning, hvilket jeg håber vil gøre, at mange medlemmer vil benytte klubhuset, jeg har ikke modtaget en aktivitetsplan fra arrangementsudvalget, men så snart den er klar kommer den på hjemmesiden. God jul og godt nytår til dig og din familie. Lars Hillerup RED. Leo Mikkelsen Ny Grejsdalsvej 18. C. Tlf Side 24 Næste blad. Artikler og stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest d. 15. december 2005 Side 1

4 Forslag til Generalforsamlingen Medlems forslag: Ad. 4. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer. Bestyrelsens forslag: Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ingen blive medlem af Juniorafdelingen. Selv, deltager jeg aktivt som medhjælp i Juniorafdelingen samt dertilhørende arrangementer ligesom jeg også er med i Vandplejen. Udover fiskeriet går en del af fritiden med at campere, primært i Danmark. Ole Damsgård Anmodning om optagelse som aktiv / passiv medlem af Vejle Sportsfiskerforening Navn : Brug venligst blokbogstaver Stilling : Evt. tlf. nr.: Adresse : Postnr. og by: Dato : Fødselsdag og år : ansøgeren skal være fyldt 18 år Præsentation af opstillede nye bestyrelses medlemmer Søren Stjernholm Jensen Mit navn er Søren Stjernholm Jensen. Jeg er 39 år og bor i Jerlev sammen med min hustru Lene samt vores 2 drenge Jonas (11) og Rune (9). Jeg har været medlem af Vejle Sportsfiskerforening siden 1996, og nyder at være ved åen, og den skønne natur der omgiver den. Min ældste dreng, Jonas, er allerede ivrig sportsfisker og har været medlem af vores Juniorafdeling (Minifisker) i 1 år. Min yngste dreng, Rune, venter endnu på at kunne Side 2 Mit navn er Ole Damsgaard. Jeg er 39 år er gift og har to børn. En pige på 6 år samt en dreng på 10 år. Jeg arbejder til daglig som kvalitetschef og har en baggrund som henholdsvis elektronikmekaniker samt svagstrømsingeniør. Jeg har været medlem af VSF de sidste 10 år og jeg har altid færdes langs åen med stor glæde samt haft utroligt mange dejlige og berigende timer derude. Min kone plejer at sige, at mit fiskeri ikke er en hobby, men derimod en lidenskab, hvilke jeg må give hende ret i. Mit fiskeri bruger jeg blandt andet til at stresse af og derfor er det altafgørende for mig at kunne finde roen i fiskeriet i en form for meditation over dagligdagens problemer. Det er vigtigt for mig at fiskeriet fore- Optagelse af nye medlemmer sker fortrinsvis i MARTS måned. Kontingentet andrager for aktive medlemmer kr for et kalenderår. Heri er indbefattet medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund, samt bladet Sportsfiskeren, som udsendes af Danmarks Sportsfiskerforbund. BEMÆRK, at medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund er obligatorisk i Vejle Sportsfiskerforening - hvis man gennem medlemskab i andre foreninger i forvejen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, bliver dette administreret i forbundets sekretariat og kontingent bliver returneret direkte til medlemmet fra forbundet. Der må fiskes i det af foreningen lejede fiskevand i Vejle og Rohden å, samt Gelsåen i Sønderjylland. Når vi fremsender opkrævningen på medlemskabet (medlemskort) vedlægges samtidig et medlemsblad, som også indeholder en oversigt over vort fiskevand. Angående fredningstider, mindste mål m.v., i det fremsendte medlemsblad. Foruden kontingent betales der et engangsindskud på kr. 200 ved første kontingentopkrævning. Udover kontingentet skal der betales licens til staten, inden fiskeriet må påbegyndes. Indsendes til kassereren: Registreret Revisor Leo Mikkelsen Ny Grejsdalsvej 18. C. Side 23

5 Side 22 Side 3

6 går på naturens præmisser samt at vi værner om den både for vores egen men også for vores børns skyld. De skulle jo også gerne i fremtiden kunne have mulighed for at kunne glæde sig over en ren og uspoleret natur med eller uden fiskestang i hånden. Ole Damsgaard Kim Jensen Mit navn er Kim Juhl Jensen. jeg er 48 år, og er gift har 2 drenge på 13 og 17 år. Jeg arbejder som smed ved Unichains. Jeg har været medlem af VSF siden april 2002, og min store interesse er, at tage ud til åen, for at fiske og nyde naturen. Jeg vil gerne være med til, at lave et stykke arbejde for klubben og naturen. Jeg har før haft forskellige tillidsposter i forbindelse med mit arbejde Hilsen Kim Juhl Jensen. ThomasH. Bech Jeg hedder Thomas Holstein Bech, er 36 år og bor i Vejle sammen med min kone. Jeg er uddannet pædagog, og arbejder i et lille bofællesskab på Ibæk Strandvej, for voksne døve med psykosociale problemer. Min største fritidsinteresse er fiskeriet, som jeg finder stor glæde i, og har dyrket siden 6-7 års alderen. Jeg er meget alsidig i mit fiskeri, med ture bl.a. til Engelsholm sø, Lillebælt og det gule rev. Vejle fjord besøger jeg flittigt året rundt, er som regel i Norge hver sommer efter laksen, og fiskeriet efter sommerens blanke havørreder i åen går heller ikke uset hen! I det hele taget elsker jeg naturen og alt hvad den byder på af rekreative gøremål. De lange mørke vinteraftener fordriver jeg gerne med fluebinding og stangbygning, for derigennem at lade op til den kommende sæson. Jeg sætter stor pris på det stykke arbejde der laves i vores forening, og føler nu, at jeg har den tid og de ressourcer der skal til, for at kunne bidrage foreningen nyttigt med mit arbej- Referat af hornfisketuren d 22/5-05 Denne gang gik turen til kysten, 15 junior var fremmødt. Denne gang skulle vi ud og se om vi kunne fange nogle hornfisk. Da vi ankom til Treldenæs fik vi en lille pause efter gåturen. Efter den lille pause gik vi i gang med af fiske, efter 5 min. fiskeri fik Brian en flot hornfisk og så var turen i gang. Efter Brian havde fået fisk gik der nogle timer uden der skete noget, men så blev fluegrejet fundet frem. Udrustet med fluestænger gik 3 fra bestyrelsen nogle 100 meter hen til en revle. Efter lidt fiskeri med fluen fik Brian endnu en fisk, dette var nu kun en lille havørred langt under målet. Så var kl. blevet og vi skulle spise, der stod døde finger (pølser) og brød på menuen. Efter noget godt at spise gik vi i gang at fiske igen. Resten af dagen forløb stille og roligt endnu et par fisk blev fanget men kun en var til at tage med hjem. Så var det tid til at tage hjem. Billeder fra restaurering af klubhuset Side 4 Side 21

7 generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen kan læses på en af de følgende sider. Desuden afholder seniorbestyrelsen generalforsamling d. 24/11 for hele foreningen, og juniorerne opfordres selvfølgeligt også til at deltage i dette, indkaldelsen findes andetsteds i bladet. Efter en sæson med flot fremmøde og gode resultater, ja flere har fanget deres første havørred i åen og på kysten i denne sæson, vil jeg i dette årets sidste medlemsblad sige tak for et godt år og velkommen til den kommende sæson og de nye juniorer. Benjamin Jakobsen Indkaldelse til generalforsamling i junior afdelingen. 8/ Punkt:1. Formandens beretning. Punkt:2. Fremlægning af regnskab. Punkt:3. Valg af bestyrelse alle ønsker genvalg. Punkt:4. Fremtidens junior afdeling. Punkt:5. Evt. Side 20 Side 5

8 de. Med venlig hilsen Thomas Holstein Bech Nyt fra å udvalget. Vi har nu været i gang med nogle dejlige restaurerings opgaver og vi har fået En del ros for det arbejde vi har lavet indtil videre. Vi har også været i gang nede ved åen nogle steder. Men vi skal bruge nogle flere til at løse denne opgave. Vi mangler 4 mand der gerne vil hjælpe fast med nogle af de opgaver vi i fremtiden skal løse for at havørredens yngle steder vil være optimale. Hvis dette skulle vække din opmærksomhed så kontakt venligst å udvalget på følgende numre / eller send en mail til På å udvalgets vegne. Brian petrowski. Som en Fugl Fønix, er vandplejeudvalget endnu engang aktivt igen, og vi er gået helt amok! Første gang gik det ud over Kjeldkær bæk, hvor vi fjernede 3 cementrør ved en gammel markoverkørsel, som var brast sammen. Her var der skabt en totalspærring af bækken. Nu er der fri passage, og mange m2 gydegrus er igen tilgængeligt. Deltagerne ved projektes udførelse (en blandet flok af frivillige og juniorer samt klækhusfolk), havde en ualmindeligt dejlig formiddag. Et kort resume: Det var dejligt vejr - folk var meget engagerede - det tog ca. 2 timer at få lavet fri passage - der var kun een som faldt i vandet og blev våd - vi er alle sikre på, at indsatsen vil lønne sig og sidst, men ikke mindst, grillpølser ved klubhuset!!! Anden gang møvede vi rundt i Ødsted bæk, hvor væltede træer og sammenstuvede grene 2 steder havde skabt alvorlige forhindringer for passagemulighederne. Forhindringerne blev fjernet, og nu håber vi så der kommer en massiv opgang af gydemodne havørreder. Juniorafdelingens gang I Juniorafdelingen i VSF er vi nu efter endnu en sæson ved åen ved at nærme os afslutningen på sæsonen ved det dejlige vandløb. Vi kan se tilbage på mange vellykkede tiltag, som kastekursus og juniorfiskeri på tirsdage, og samtidigt se fremad mod den nye indendørssæson, der i skrivende stund er påbegyndt. Denne sæson har været gennemsyret at et godt fremmøde fra juniorernes side, hvilket ikke ligefrem har været kutyme gennem alle sæsonen i juniorafdelingen, og stabiliteten har givet langt mere ro for bestyrelsens arbejde omkring bla. turplanen, der herved lettere kunne ændres, hvor det var nødvendigt. Desuden har det nye tiltag med fiskeriet på tirsdage været godt besøgt, hvilket er dejligt for deltagere såvel som arrangører. Herfra skal der lyde en stor tak til juniorerne og deres bagland for deres vedvarende opbakning gennem sæsonen, som har gjort al planlægning lettere. Som sagt er den nye undervisningssæson i vort klubhus ved det gamle Knabberub Stadion allerede påbegyndt, hvilket også er nyt i forhold til tidligere år. Men dette har ikke desto mindre gjort, at vi tidligere har fået fat i den kommende sæsons nye lystfiskere. I skrivende stund er allerede over 10 nye juniorer mødt op, og flere vil som altid dukke op med efteråret og vinterens komme, for at gennemgå undervisningsprogrammet vinteren igennem med det privilegerede fiskekort til foreningens dejlige vande for øje. Det bliver spændende at se, om denne flok nye juniorer kan holde niveauet fra sidste år, hvor interessen og engagementet fra nybegynderne virkeligt var i top. Sidste års erfaringer har bla. medført, at vi i den kommende undervisningssæson sideløbende med undervisningen vil køre et program for de såkaldte andetårs-juniorer, dvs. de juniorer der sidste år eller tidligere erhvervede sig fiskekortet i VSF, som skal forsøge sig med opgaver af en lidt større kaliber end de nye. Det er et tiltag, der i flere år har været snak om og forsøg på, men som der først reelt er basis for efter en sæson som denne, hvor de ivrige og velkendte juniorer fra den forgangne sæson igen møder op i lokalerne i deres tørst efter lærdom og viden i fiskeriets verden. Efteråret byder dog også på andre arrangementer såsom den sidste tur, som er foregået i oktober ved vort eget vand i Vejle Å, hvor helt nye juniorer også deltog, samt en forestående restaurering af Ibækken, som bliver yderst spændende og lærerig. Beskrivelser af dette samt referater af sæsonens sidste ture vil som altid være at finde på de følgende sider i bladet og selvfølgeligt også på VSF s juniorafdelings hjemmeside Derudover er det tid til generalforsamlinger i VSF, hvilket også vil sige generalforsamling i Juniorafdelingen i VSF. Den foregår i klubhuset d. tirsdag 8/11 kl , og hermed opfordres alle nye juniorer, men også andetårs-juniorerne, til at møde op og følge en af grundpillerne i den danske foreningskultur, nemlig Side 6 Side 19

9 Vejle Sportsfiskerforenings Juniorafdeling Bestyrelsen Formand: Benjamin H. Jakobsen Bystedvænget Børkop Tlf /mobil Øvrig bestyrelse: Jimmie B. Arnholtz Grønningen 25 Tlf: /mobil Martin Fabricius Rasmussen Hesselkær 34 Tlf /mobil Suppleanter: Jakob Hougaard Iverjarlsvej 28 Tlf / Mobil Rasmus Kjeldsen Bakkedraget Jelling Tlf Medledere: Leder/kasserer: Brian Petrowski Silkehalevej 3 Tlf Per F. Kristensen Vindinggårdparken 1 st. tv. Tlf Ronni Lagoni Thomsen Kollegievej 9H Jelling Tlf: / mobil Jan Andersen Marsvej Løsning Tlf Henrik Kjeldsen Bakkedraget Jelling Tlf INDHOLDSFORTEGNELSE Juniorafdelingens gang Side 19 Indkaldelse til generalforsamling Side 20 Referat hornfisketur Side 21 Takket være Egtved kommune og Vejle Amt, som i november 2004 fik fjernet 3 styrt i den øvre del af bækken, er der igen er fri passage i hele vandløbets længde. Det er rigtig godt, idet Ødsted bæk er et fantastisk flot gydevandløb. Derfor følte Vandplejeudvalget sig forpligtiget til at bruge kræfter på at gøre passagemulighederne optimale, således at der den kommende vinter, forekommer gydning i hele Ødsted bæk for første gang i meget lang tid. For ca. 8 år siden satte foreningen fisk ud i bækken, fordi der var for få ørreder. Nu da alle spærringer er fjernet, er Ødsted bæk et af de allerbedste gydevandløb i Vejle Å systemet. Et kort resume: Det var dejligt vejr vi knoklede hårdt i 4 timer der er også meget stejle bakker langs Ødsted bæk een havde korte støvler på, og de blev fyldt med vand flere gange vi er sikre på at arbejdet vil lønne sig grillpølser ved klubhuset som afslutning, hvor dagens dont, visioner for fremtiden, lystfiskerhistorier...og kvinder, fik ivrige kommentarer med på vejen. Til de berørte lodsejere ved de omtalte projekter, er der en rigtig stor tak fra Vejle Sportsfiskerforening. Alle lodsejerne har været utroligt imødekomne og interesserede i vores små projekter. Det er dejligt at der uden tøven bliver bakket op fra lodsejernes side. Hurra for dem!! Også mange tak til Egtved Kommune og Vejle Amt for inspiration og godkendelse af projekterne. Man skulle tro det var løgn! Men vandplejegruppen udfører yderligere passageforbedringer i 2 vandløb i løbet af efteråret Alt er klappet og klart. Vi starter kl 8.00 med kaffe og rundstykker, og slutter af med grillpølser når vi er færdige! Side 18 Side 7

10 Desuden regner vandplejeudvalget med at genopstå igen efter vinterens dvale (som fugl fhønix), og vi har allerede nye opgaver klar til næste år, og næste igen. Så hvis nogen skulle have lyst til at give et nap med en lørdag formiddag, skal man endelig ikke holde sig tilbage. Os der har prøvet det, vil meget gerne dele oplevelsen med jer andre!!! Og vi slutter altid af med at grille!! Interesserede kan ringe til Brian Petrowski Finn Nielsen TRUTTA- Juniorafdelingens medlemssider Siderne På udvalgets vegne... Finn Nyt fra opsynet Fra opsynet kan vi oplyse, at vi har etableret en overgang ved Rohden å, cirka halvvejs mellem Årup mølle og fjorden. Det skulle nu være muligt at passerer helt ud til fjorden uden at drukne i de våde enge, så hvis du syntes at fiskeriet til tider går lidt trægt i Vejle Å, udskift det tunge skyts til noget lettere, og prøv lykken i et lille og til tider spændende vandløb. Vi har fået granstammerne fra Rohden Gods, div. træ fra Bygma, Jelling Trælast og beslag og skruer fra Carj F., så nu håber vi at medlemmerne vil benytte og få glæde af denne overgang i mange år fremover. For opsynet Flemming Maack Da vi står og mangler et par medlemmer til opsynet fra næste sæson, vil vi gennem medlemsbladet prøve, om der eventuelt er nogle medlemmer, der kunne tænke sig at deltage i opsynsafdelingen i Vejle Sportsfiskerforening. Vi er personer, der i fiskesæsongen fører opsyn ved vores fiskevande i Vejle og Rohden Å, samt vores geddesø ved Jelling. Vores opgaver er mange, vi skal blandt andet sørge for, vore medlemmer overholder foreningens regler, kontrollere at der er betalt et gyldigt fisketegn, og at fiskerilovens regler angående fredningstider, mindstemål og garn/ruser overholdes. For at må udføre disse opgaver har vi af Fiskeridirektoratet fået udleveret et legitimationskort. For at Side 8 Side 17

11 Fyldig thailandsk fiskesuppe Ingredienser: 400 g frosne sejfileter, halvt optøet 150 g rejer 1 porrer i ringe 4 pressede fed hvidløg 1 spsk olie 1 tsk gurkemeje 1 tsk thailandsk Tom Yam Pasta 6 dl kraftig fiskebouillon 3 dl økologisk skummetmælk 1 ds hakkede flåede tomater 2 ½ spsk mel 2½ dl optøede ærter Tilbehør: Grovboller. ter hældes i gryden og det koges op. Melet udrøres i den økologiske skummetmælk, til en jævning, som kommes i suppen under omrøring. Fisketernene kommes i og suppen koges forsigtigt under låg i et par minutter. Lige før suppen serveres kommes ærter og rejer i suppen, der gives et kort opkog Tips! Pas på den thailandske Tom Yam Pasta, den er stærk, men dejlig og er det der giver suppen særpræg. få dette, skal man op til en skriftlig prøve, når dette er overstået og man kan fremvise en ren straffeattest, vil Fiskerikrontrollen( for vores vedkommende i Fredericia) indstille til Fiskeridirektoratet, at vedkommende optages i opsynsafdelingen i Vejle Sportsfiskerforening. En anden vigtig opgave i opsynet er, at kontrollere, at hegn og lignende ikke beskadiges, at overgange vedligeholdes og fornyes, så vi fortsat har tilfredse lodsejere. Så hvis du stadig efter denne remse har mod på at hjælpe til i opsynet, kontakt undertegnede, så vil vi indkalde de personer, der henvender sig til en videre snak, eller meddele dem, at der ikke blev brug for dem denne gang, men at de bliver skrevet op på ventelisten, hvis de ønsker dette. Formand for opsynet Flemming Maack, Kærbøllingvej 110, 7182 Bredsten, telefon eller Mail: Klubhuset Indvielse af klubhuset Den 17. september var en flot sensommerdag med høj sol og masser af varme. Dagens skønhed indvarslede en ny æra i foreningens historie. Vores nye klubhus blev indviet med maner. Et sted mellem 120 og 150 af foreningens medlemmer, lodsejere, sponsorer og officielle repræsentanter for vore samarbejdspartnere var mødt op for at være med til at festligholde denne store dag for Vejle Sportsfiskerforening. Skær de halvt optøede fisk i mindre tern. Opvarm olien i en gryde og svits porrer og hvidløg her i under omrøring. 1 tsk. thailandsk Tom Yam Pasta og 1 tsk. gurkemeje tilsættes. Fiskebouillon og toma- Side 16 Side 9

12 Foreningens fungerende formand Arne Rasmussen benyttede lejligheden til at takke de mange sponsorer, som på forskellig vis har bidraget til etableringen (se sponsorliste nedenfor). En særlig tak blev rettet til Vejle Kommune, som har bidraget med det absolut største sponsorat nemlig selve huset. Det var en stor glæde for foreningen, at Vejle Kommunes Borgmester, Flemming Christensen havde indvilget i at indvie klubhuset ved at klippe fiskelinen monteret med mange meget fancy udseende rørfluer over. I sin indvielsestale forsikrede borgmesteren os om, at hvis ikke vi skulle have huset, ja, hvem skulle så? Med den beliggenhed! Han ønskede og god fornøjelse med huset. Det samme gjorde formanden for kommunens Natur & Miljøudvalg, Lars Kromann Larsen, der causerede over begrebet Fast Fisk. Nu har vi Fast hus og yderligere Fast bænk, Side 10 idet Vejle Kommune ved indvielsen tillige forærede os et bord/bænkarrangement indgraveret foreningens navn. En flot gave, som vi nok skal få god gavn af ved de hyggelige stunder ved klubhuset og åen. I det hele taget blev foreningen begavet med mange flotte ting til væggene og de praktiske gøremål i huset, og vi vil gerne på denne plads benytte lejligheden til at sige tak for dem også. Efter den officielle indvielse var der budt på besigtigelse af lokalerne, på hvidvin, iskold fadøl, is og pølser. De fleste af gæsterne blev hængende i længere tid og nød denne del af arrangementet med masser af god snak. Som det formentligt er medlemmerne bekendt, er huset langt fra færdigindrettet endnu. I den kommende periode vil klubhusudvalget lægge strategi og TAK for lån af Leo Jeg vil gerne sætte et stykke i jeres blad. Onsdag d 10/8 kl , havde Vejle Handicap center arrangeret en fisketur for husets brugere, der var 7 personer tilmeldt. Meningen var at det skulle være ved ravningbroen. Men jeres gode mand Leo Mikkelsen., kom og hentede os her i Centeret, og mente vi skulle tage til Tørskind. Det var et meget bedre sted at fiske for de handicappede. Det blev en rigtig dejlig dag, vejret var nogenlunde, men ingen fisk kom i nettet. Men det gjorde ingenting, de havde haft en god oplevelse. Jeg vil hermed gerne sende en stor tak til Vejle Sportsfiskerforening, som var så venlig at lade os låne Leo Mikkelsen denne dag.tak Leo. Med venlig hilsen Ruth Andersen. Vejle handicap Center Kirkegade 11 c Side 15 Husk at bevare nedgængerne på kysten!!!

13 KLUBAFTENER for seniorer i det nye klubhus Opfordring til VSF s folkepensionister Nu hvor vi har fået vores klubhus skal det også bruges. Hvis i ligesom os syntes det er en god ide i fiskenes fredningstid at mødes en gang om ugen til et hyggeligt og socialt samvær i klubhuset, evt. hver mandag fra kl , så kom til et orienteringsmøde mandag d. 7. november 2005 i klubhuset. Hvor vi over en kop kaffe kan høre og drøfte hvad medlemmerne mener der skal på programmet i en kommende folkepensionistklub. Mød talrigt op Kurt Jørgensen Knud Jørgensen Kig ind vi er altid klar til en god handel Vi fører bla. Følgende mærker. Desuden har vi et stort udvalg i fluebinding VSF s legendariske formand gennem mere end 40 år, - hvilken præstation! - Nu æresmedlem Kurt Jørgensen. Som i ser, kan medlemmernes køretøjer være yderst forskellige Indsendt af et medlem, efter aftale med Kurt Jørgensen, RED Side 14 Side 11 5

14 Vejle Sportsfiskerforening ønsker vore annoncører en god jul samt et godt nytår, og ser frem til et godt samarbejde i VSF. tidsplan for færdiggørelsen. Der mangler stadig indretning af værksted og køkken, renovering af de store fællesrum samt alle udearealerne herunder også området ved parkeringspladsen ved åen. Men huset kan bruges som det er, og det bliver det i vid udstrækning allerede af især juniorerne, diverse udvalg og bestyrelsen. Vi håber meget på, at flere seniorer vil komme til at bruge huset mere. Det bliver der rig mulighed for i den kommende vinter, hvor der arrangeres mange klubaftner med forskelligt indhold. Dem kan du læse mere om andetsteds i bladet. Som nævnt har mange sponsorer bidraget dels med foræringer, dels med cool cash og dels med klækkelige rabatter og tjenesteydelser. Vejle Sportsfiskerforening vil derfor gerne på dette sted takke følgende for bidrag til etableringen af foreningens klubhus. Nordea Bank Fonden Sydbank Handelsbanken Bruun Laursens Fond STARK VAe A/S Erik Petrowsky HL Klinker Sign Service Jansson Kommunikation August Hansen DLK A/S Glarmester Benno Pazdecki EA-Værktøj Macnap Jagt og Fiskerishop Mortensens Kaffe Friluftsrådet Vejle Kommune Som klubhusudvalgsformand vil jeg godt benytte pladsen her til at rette en særlig tak til de medlemmer af klubhusudvalget og bestyrelsen, som har ydet en stor indsats for, dels at få huset til at tage sig godt ud til indvielsen og, dels har hjulpet ved selve arrangementet. Med venlig hilsen Niels Risak Side 12 Side 13 5

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 29 Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling 2.a. Formandens beretning Generelt Der er fanget mange store og flotte fisk i vores fiskevande Vejle Å er blevet

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling.

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling. Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling. Afholdt den 27. november 2008 i Vejle - Idrættens Hus. Formand Per Nørgaard bød på bestyrelsens vegne de ca. 80 fremmødte medlemmer

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Nyt fiskevand ved Skjern å og Karstofte å

Nyt fiskevand ved Skjern å og Karstofte å Afsender: Vejle Sportsfiskerforening Kasserer: Leo Mikkelsen Ny Grejsdalsvej 18. C 7100 Vejle A Medlemsblad Nr. 2 2005 10. Årgang Marts - april Nyt fiskevand ved Skjern å og Karstofte å Sidste klubaften

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011 Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011 Beretningerne danner grundlag for fremlæggelsen på generalforsamlingen, hvor der ikke afsættes tid til detaljeret gennemgang, men til uddybende spørgsmål.

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2014

Medlemsinfo foråret 2014 Medlemsinfo foråret 2014 19. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 HUSK PREMIEREN: TIRSDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET Bestyrelsen (FU) = Forretningsudvalg Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13, 7100 Vejle E-mail:

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde?

Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde? Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde? Bred enighed om at der udføres et godt arbejde i de 3 hoved-grupperinger i VSF (Senior, Klub 60+ og juniorafdelingen) Fortsæt med vinteraktiviteter o Vær opmærksom

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere