Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14"

Transkript

1 Repræsentantskabsmøde side 1 Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal januar :50 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af revideret årsregnskab samt budget for kommende år 4. Indkomne forslag 5. Valg af repræsentantskabets formand for 2 år 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt 2 suppleanter 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Referat Ad. 1 Bjarne Skøtt Jensen er valgt som dirigent. René Stig Jacobsen er valgt som referent. Dirigenten vurderer at repræsentantskabsmødet er indkaldt lovligt. Det vedtages, at referatet offentliggøres på hjemmesiden og der sendes en mail til en repræsentant fra hver klub. Alle 31 anmeldte repræsentanter er tilstede. Ad. 2 Formandens beretning er at finde i slutningen af dokumentet. Formandens beretning blev godkendt. Der fremsættes ønske om, at der oprettes en separat hjemmeside for Vejle Tennis Hal, helt adskilt fra Vejle Tennis Klub. Ad. 3 Regnskabet blev godkendt. Budgettet for kommende år blev godkendt. Det foreslås, at regnskabsperioden ændres. Det bliver op til den nye bestyrelse at beslutte det. Ad. 4 Der er indkommet et forslag vedrørende optagelse af nye klubber i repræsentantskabet. Oversigt er vedlagt i slutningen af dokumentet. Forslaget blev vedtaget. Ad. 5 Opstillede: Niels Larsen fra Vejle Tennis Klub Der var ingen modkandidater. Niels Larsen er valgt som formand for repræsentantskabet og bestyrelsen i Vejle Tennis Hal. Ad. 6 Der er indsigelse imod den måde der stemmes på fra Poul Boie Pedersen Kandidater til Bestyrelsen: Lars Ole Larsen - Gårslev (12 stemmer) Hanne Schultz - Vejle Kammeraterne (6 stemmer) Karsten Jensen - Jelling (5 stemmer) Claus Veenstra - VTK (1 stemme) Jan Bruun - VTK (3 stemme)) Flemming Jørgensen - VTK (3 stemmer) Gert Trabjerg - VTK (1 stemme) Valgt blev:

2 Repræsentantskabsmøde side 2 Valgt blev: Lars Ole Larsen Hanne Schultz Karsten Jensen Flemming Jørgensen Suppleanter: 1. Jan Bruun 2. Claus Veenstra Ad. 7 Gunnar Lund blev foreslået og valgt. Ad. 8 Intet under eventuelt

3 VEJLE TENNIS HAL Repræsentantskabsmøde 14. Januar 2014

4 Dagsorden Valg af dirigent og referent Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning Godkendelse af revideret årsregnskab samt budget for kommende år Indkomne forslag Valg af Repræsentantskabets formand for 2 år Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt 2 suppleanter Valg af revisor Eventuelt

5 BESTYRELSENS BERETNING

6 Hallens Historie og Udgangspunkt Hallen blev i 2003 givet til alle tennis klubber og spillere i Vejle Kommune Hallen er en selvejende institution Med en repræsentantskabsmodel for at de enkelte klubber kan melde sig ind og få indflydelse Hallen er moms registreret Hallen drives uden tilskud fra kommunen Hallens areal er på lejet jord af kommunen for 10 år af gangen

7 Hallens Historie og Udgangspunkt Oprindeligt blev alle klubber i den gamle kommune adspurgt om de ville deltage Det var der ikke interesse for på det tidspunkt Sidenhen har mange klubber sendt spillere til Hallen I dag er Hallen fyldt til bristepunktet Faktisk kan man sige at Hallen er kommunens største tennisklub med sine godt og vel 280 medlemmer på blot to baner.

8 En typisk uge Vejle Tennis Hal Repræsentantskabsmøde 14. januar 2014

9 Balance er et nøgleord Der er mange typer af medlemmer i Vejle Tennis Hal Seniorer Juniorer Old Boys Yngre spillere Elite Motionist Spillere fra andre kommuner Klubber Det er I dette krydsfelt at Hallen skal forsøge at være tennis hal for alle Det kræver konduite og indsigt i hvad brugerne reelt ønsker sig og hvad der ret og rimeligt Og vi mener ikke at vi for alvor har modtaget nogen klager i de 11 år som hallen er drevet

10 Medlemsstatistik Sum of Antal Sæson Abonnement 2005_ _ _ _ _ _ _ _ _14 PrimeTime Junior Eftermiddag_Fri Formiddag Klippekort Udlejning Kom og Spil Grand Total Antal medlemmer er ikke 100% korrekt som følge af diverse abonnementer ikke oplyser antallet Tallet er derfor tilnærmet efter bedste evne

11 Medlemsstatistik Medlemmer 2013_14 Pct. Korrigeret Vejle Tennis Klub % Heraf 69 Juniorer 50% Vejle Kammeraterne 20 7% 10% Grejs Tennisklub 11 4% 5% Hedensted Tennisklub 9 3% 4% Vinding 7 3% 3% Gårslev 5 2% 2% Jelling 6 2% 3% Andre 47 17% 22% I alt % 100% Antal medlemmer er ikke 100% korrekt som følge af diverse abonnementer ikke oplyser antallet eller klub tilhørs forhold Tallet er derfor tilnærmet efter bedste evne

12 Medlemsstatistik Medlems loyalitet antal medlemmer med medlemsskab i X antal år Count of Medl Antal år Total Akk. Pct. Pct. 2013_14 (278) % 18% % 5% % 6% % 6% % 10% % % % % Grand Total % Antal medlemmer er ikke 100% korrekt som følge af diverse abonnementer ikke oplyser antallet eller klub tilhørs forhold Tallet er derfor tilnærmet efter bedste evne

13 Hvad har Hallen bidraget med? Først og fremmest at fastholde en masse spillere idet tennis blev en helårssport i Vejle Til gavn for alle klubber i området og mange ældre medlemmer En gylden årgang af VTK juniorer som fik adgang til tennis i mange flere timer Så de kan måle sig med andre store jyske tennisbyer Nye medlemmer som er startet i hallen og fortsat videre i klubberne Det er Bestyrelsens klare indtryk, at langt den overvejende del af de mange medlemmer har været meget tilfredse med hallens drift og udbud af Abo typer og ikke mindst den lave pris.

14 UNDSKYLD På bestyrelsens vegne vil jeg gerne undskylde for den manglende overholdelse af de formelle spilleregler omkring Vedtægter Vi har blot drevet Hallen og således ikke taget store strategiske eller omkostningsmæssige beslutninger Vi har gjort det som frivilligt arbejde og lagt mange timer i det gennem 11 år Og drevet det efter fair principper og med en meget sund økonomi og glade medlemmer som beviset herfor Vi synes selv vi har gjort meget godt for tennis- livet i Vejle og omegn

15 ØKONOMI Vejle Tennis Hal Repræsentantskabsmøde 14. januar 2014

16 Styrings principper Hallen skal tilbyde lave abo priser og leve af et relativt stort antal medlemmer For at flest mulige får glæde af hallen som beskrevet i fundats Hallens finansieringsomkostninger = 0 Opsparing til nyt tæppe ca kr Udskiftning af lysarmaturer ca. hvert 5. år ca kr Løbende vedligehold er en del af budgettet Men hallen er næsten vedligeholdelsesfri indtil videre!

17 Hallen har en meget sund økonomi Dels er kapaciteten godt udnyttet Optimering af indtægter Evnen til at finde løsninger Udlejning Idrætsskole/Idræt for alle Lave driftsomkostninger Ingen finansiering Frivilligt arbejde Hallen er isoleret og holder varme udgifter nede Moms registrering giver visse fradrag på driften Elafgift

18 Omkostninger Lys og varme Forsikring Løbende vedligehold herunder ventilation Vandskade! Øvrige omkostninger

19 Likviditeten forventes at være ca kr. efter indeværende sæson

20 Budget 2014/15 Vi forventer samme indtægter som i 2013/14 Omkostningerne kan forventes at stige til Bogførings assistance Revision Forsikringer Vedligehold Forventet overskud på ca kroner

21 BERETNING DEL 2 Vejle Tennis Hal Repræsentantskabsmøde 14. januar 2014

22 Hallens tilstand Tæppet er stadig godt nok Det forventedes at holde i 6 år iflg. leverandøren Dels har vi kun spillet i vinter men det kommer nok til at holde i år Det ved vi fra Virum Tennis Klub Lyset skal skiftes om ca. to sæsoner Afhænger af Watt forbruget

23 Fremtiden Der er brug for en tredje bane i tilknytning til den eksisterende hal Det vil løse mange problemer Og første step er opnået efter 12 måneders arbejde med Naturstyrelsen og kommunen

24 Det nye Repræsentantskab og Bane 3 Med det nye Repræsentantskab som skabes i dag vil vi stå stærkt ift. kommunen fordi vi indirekte anerkender at indendørs tennis for hele kommunen finder sted i Vejle Mulig Finansiering af bane 3: Eget indskud Kommunalt lån Kommunalt tilskud Optagelse af lån og en forhøjelse af kontingent på kr Pris ca 2,5 mio. DKK excl. Moms Målene bliver nok en anelse smallere end bane 1+2

25 Den nye Bestyrelse Vi glæder os over at vi i dag får sammensat et bredt Repræsentantskab og en Bestyrelse som kan repræsentere mange klubber i kommunen og drive Vejle Tennis Hal til den næste æra Kommende opgaver for den nye Bestyrelse kunne være: Etablering af en Bane 3 i samarbejde med kommunen Udarbejdelse og beslutning omkring generelle regler og driftsramme for hallen Oplæg til modernisering af nuværende Vedtægter Til vedtagelse ved næste Repræsentantskabsmøde Nye pris og Abonnements pakker om det ønskes Udarbejdelse af selvstændig hjemmeside Almindelige driftsopgaver herunder regnskab og administration

26 Repræsentantskabet Klubber som ønsker optagelse i VTH s Repræsentantskab er: Vejle Tennis Klub Jelling Tennis Klub Give Tennis Klub Egtved Tennis klub Gårslev Tennis Grejs Tennisklub Vejle Kammeraterne Gauerslund Alle klubber har sendt en liste med Repræsentanter til nuværende formand: Thomas Svendsen.

27 Afslutning Tak for gode 11 år René og jeg føler, at vi har gjort en forskel uden at gøre alting alt for kompliceret Det er vores håb, at man kan fortsætte med en let og tilgængelig tilgang til driften af hallen Det er nemt nok blot man tænker at der skal være plads til alle - og ikke alle kan få alt, hvad de beder om TAK for denne gang og held og lykke

28 Dagsorden Valg af dirigent og referent Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning Godkendelse af revideret årsregnskab samt budget for kommende år Indkomne forslag Valg af Repræsentantskabets formand for 2 år Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt 2 suppleanter Valg af revisor Eventuelt

29 GODKENDELSE BERETNING + REGNSKAB

30 INDKOMNE FORSLAG

31 Indkomne forslag nr. 1 af 1 Det indstilles at følgende klubber optages i Vejle Tennis Hal Repræsentantskab Vejle Tennis Klub Jelling Tennis Klub Give Tennis Klub Egtved Tennis klub Gårslev Tennis Grejs Tennisklub Vejle Kammeraterne Gauerslund

32 Anmeldte Repræsentanter Anmeldte Repræsentanter for Vejle Tennis Hal Vejle Tennis Klub Jelling Tennis Klub Vejle Kammeraterne Gert Trabjerg Karsten Jensen Hanne Schultz Niels Larsen Palle Jessen Hugo Ottesen Claus Venstraa Karin Tarp Britta Otesen Flemming Jørgensen Birger Struve Pedersen Steen Juul Petersen Jan Bruhn Birgitte Friis Poul Boie Pedersen Grejs Tennisklub Gårslev Tennis Give Tennis Klub Kurt Gosvig Peter Kristiansen Jan Ek Niels Helmond Jørgen Pedersen Vivi Ek Ib Klausen Bo Frederiksen Ole Lauritsen Tito Johnsen Niels Madsen Lars Ole Larsen Gauerslund Egtved Tennis klub Vinding Rikke Trebbien Knud Højer Ønsker ikke at deltage Anne Fynboe Inge Lorenzen i Repræsentantskabet

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettede 4. Beretning til godkendelse Generelt Børge Korsholm

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse.

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse. Generalforsamling 28. august 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ingolf Skousen). Ingolf Skousen blev valgt. 2. Beretning af formand. Se bilag. 3. Aflæggelse af regnskab. Se bilag.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Generalforsamlingen. Tirsdag d. 26. april 2005.

Generalforsamlingen. Tirsdag d. 26. april 2005. Ejerforeningen Vestervang 4,5,6,9 og 10 Referat fra Generalforsamlingen Tirsdag d. 26. april 2005. Generalforsamlingen, der fandt sted på Lokalcenter Vestervang, havde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamling. d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT. 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt

Generalforsamling. d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT. 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt Generalforsamling d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt 2. Bestyrelsens beretning, fremlagt af Annette Mortensen Bestyrelsens beretning for 2012

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere