Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013"

Transkript

1 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer a. Stig Brogård Andersen (modtager genvalg) b. Lise Balle (modtager genvalg) c. Gert Nielsen (modtager genvalg) Bestyrelsen foreslår genvalg af Stig Brogård Andersen, Lise Balle og Gert Nielsen 6. Valg af suppleant Bestyrelsen foreslår genvalg af Judith Domino 7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle 8. Indkomne forslag 9. Eventuelt 171 stemmeberettigede deltog i generalforsamlingen. Beslutningsreferat: 1. Advokat Lars Dahl-Nielsen blev valgt til dirigent uden modkandidater. Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Der var indkommet 4 forslag fra medlemmer efter udsendelsen af den officielle dagsorden. Dirigenten motiverede på denne baggrund en ændring af den officielle dagsorden, som blev godkendt af generalforsamlingen uden kommentarer. Ny dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. 8D referat fra generalforsamlingen (bilag 1) 3. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge 5. 8A Pensionist medlemskab (bilag 2) 8B Flexmedlemskab (bilag 3) 8C Ændring for hverdagsmedlemmer (bilag 3) 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer a. Stig Brogård Andersen (modtager genvalg) b. Lise Balle (modtager genvalg) Vejle Golf Club Fællessletgård Ibækvej Vejle Tel Fax CVR nr

2 c. Gert Nielsen (modtager genvalg) Bestyrelsen foreslår genvalg af Stig Brogård Andersen, Lise Balle og Gert Nielsen 8. Valg af suppleant Bestyrelsen foreslår genvalg af Judith Domino 9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle 10. Indkomne forslag 11. Eventuelt 2. Forslaget blev vedtaget i henhold til bestyrelsens indstilling (bilag 1) og uden yderligere kommentarer. 3. Formand Stig Brogård Andersens beretning blev taget til efterretning uden kommentarer. 4. Manager Bo Vaabens gennemgang af regnskab blev taget til efterretning uden kommentarer og bestyrelsen blev meddelt decharge. 5. 8A Pensionistmedlemskab. Efter nogen debat valgte medlem nr 1632 Jill Hanghøj på vegne af alle forslagsstillerne at trække forslaget. 8B Flexmedlemskab. Forslagstilleren vælger at trække forslaget. 8C Ændring for hverdagsmedlemmer. Dirigenten meddelte at efter aftale med forslagstilleren blev forslag 8C præciseret således at formuleringen alle blev ændret til hverdagsmedlemmer. Præciseringen blev taget til efterretning af generalforsamlingen uden kommentarer. Efter afstemning ved håndsoprækning konstaterede dirigenten at forslaget ikke opnåede stemmer nok til vedtagelse. Dirigentens konstatering blev taget til efterretning af generalforsamlingen uden kommentarer. 6. Formand Stig Brogaard Andersens gennemgang af budget mv. blev taget til efterretning uden kommentarer. 7. De foreslåede kandidater blev valgt uden modkandidater. 8. Judith Domino blev valgt uden modkandidater. 9. BDO blev valgt uden modkandidater. 10. Indkomne forslag (behandlet under dagsorden punkt 2 og 5). 11. Intet besluttet. Referent: Manager Bo Vaaben, Vejle Golf Club Tiltrådt af dirigent advokat Lars Dahl-Nielsen fredag den 8. marts Side 2 af 5

3 Bilag 1 8D - REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Nedenstående forslag bedes bragt til afstemning på klubbens generalforsamling, og inden generalforsamlingen, formidlet videre til medlemmerne via klubbens hjemmeside og nyhedsbrev til medlemmer. Med det formål at sikre kontinuitet og medlemmernes adgang til klubbens historik indføres det at referat fra generalforsamlinger fremsendes via mail til samtlige medlemmer, alternativt at der oprettes et menupunkt på hjemmesiden, hvor medlemmer har adgang til et arkiv indeholdende referater fra generalforsamlingerne. Motivation for forslaget Kommende medlemmer og bestyrelses/udvalgsmedlemmer vil have mulighed for at se tilbage på, hvad der tidligere er behandlet og vedtaget under generalforsamlinger. Jill Hanghøj, medlemsnr Bestyrelsens indstilling omkring forslag 8D Igennem tiderne har der været tradition for at beslutninger og øvrige hændelser på klubbens årlige generalforsamlinger blev gengivet i en artikel i det førstkommende medlemsblad efter generalforsamlingen. En tradition som fortsat har bestyrelsens opbakning. Bestyrelsen anerkender behovet for at dette suppleres med offentliggørelsen af et mere formelt beslutningsreferat tiltrådt af generalforsamlingens dirigent. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der fra denne og ved fremtidige generalforsamlinger udarbejdes et beslutningsreferat, som tiltrædes af generalforsamlingens dirigent. Beslutningsreferatet skal være tilgængeligt fra klubbens officielle hjemmeside. Side 3 af 5

4 Bilag 2 8A PENSIONIST MEDLEMSKAB Der genindføres et medlemskategori Pensionist medlemskab for pensionister, der er fyldt 65 år og ikke har erhvervsarbejde, samt har indbetalt indskud på lige vilkår som fuldtidsmedlemmer eller har været medlem af Vejle Golf Club forud for indførelse af betaling af indskud. Pensionistmedlemmer er at betragte som fuldgyldige medlemmer med traditionelt DGU-kort. Kontingent for pensionistmedlemmer fastsættes således, at den halvårlige/årlige kontingent for denne kategori er med reduktion af 27% i forhold til fuldtidsmedlemmer. Motivation for forslaget I VGC forsvandt begrebet pensionsmedlemskabet i 2011 i forbindelse med indførelse at det af DGU indførte Fleksmedlemskab. På generalforsamlingen i 2011 blev de nuværende medlemskategorier præsenteret og vedtaget. Under generalforsamlingens behandling blev det ikke nævnt, at begrebet Pensionsmedlemmer ikke længere ville eksistere. Denne ændring havde meget negative konsekvenser for klubbens pensionistmedlemmer, bl.a. De kunne ikke længere deltage i klubmatcher, herunder åbningsmatchen, ægtepar matcher, kanin matcher m.fl. uden at skulle betale halv greenfee. De kunne ikke længere deltage i Regionsgolf Danmarks turneringer De havde ikke længere adgang til at benytte greenfee aftaler De kunne ikke erhverve sig TeeTime kortet De kunne ikke erhverve sig Golfhæftet Ved at genindføre Pensionistmedlemskab jf. ovenstående forslag, vil ovennævnte begrænsninger ikke længere være gældende. På den anden side, kan der forventes flere deltagere i klubmatcher og dermed øget indtægter i turneringsfee samt større omsætning i restauranten. Jill Hanghøj, medlemsnr Kurt Søndergaard, medlemsnr Kaj Plagborg, medlemsnr. 357 Joan Vad, medlemsnr Knud Højgaard, medlemsnr Ernst Feld, medlemsnr Bjarne Bladbjerg, medlemsnr. 945 Birgit Feld, medlemsnr Finn Lund, medlemsnr. 637 Preben Hanghøj, medlemsnr Bestyrelsens indstilling omkring forslag 8A: Vedtagelse af forslaget vil betyde en manglende kontingentindtægt på ca. kr ,- i forhold til bestyrelsens fremlagte budget for Vedtages forslaget vil kontingentet for fuldtidsmedlemmer stige ekstraordinært med mere end kr. 300,00. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen nærmere redegøre for de økonomiske konsekvenser en evt. vedtagelse af forslag 8A vil medføre i forhold til det fremlagte budget. Bestyrelsen fastholder det fremlagte budget herunder forslag til medlemskategorier og kontingenter og anbefaler derfor ikke en vedtagelse af forslaget. Side 4 af 5

5 Bilag 3 8B FLEKSMEDLEMSKAB Medlemskategori Hverdagsmedlem ændres til Fleksmedlem med følgende rettigheder: Fleksmedlemmer har spilleret på den store bane frem til kl på hverdage Fleksmedlemmer har spilleret på den store bane efter kl på lørdage, søndage og helligdage Fleksmedlemmer kan deltage i alle klubbens turneringer på lige fod med fuldtids medlemmerne, dvs uden betaling af greenfee Jill Hanghøj, medlemsnr C Ændring for hverdagsmedlemmer Begrundelse: I dag skal alle hverdagsmedlemmer af Vejle Golf Club som jo alle er gode bidragsydere til klubben, hvis man ønsker at deltage i diverse klub arrangementer f.eks. Åbningsmatch Kaninmatch Ægteskabsmatch Klubmatch osv Betale ½ greenfee for at deltage i alle klubmatcher hen over året Der vil sikkert blive flere deltagere når det godkendt klubmedlem ikke skal betale ½ greenfee for at spille med i klubbens egne turneringer og herved bidrage med et større fællesskab. FORSLAG: Alle medlemmer uanset kontingent form skal have ret til at deltage i de arrangementer hvor kravene til matchen er opfyldt, ved alene at betale det fastsatte matchs fee. Helle Medlem nr. 949 Bestyrelsens indstilling omkring forslag 8B og 8C I bestyrelsens forslag til budget for 2013 fastholdes hverdagsmedlemmernes rabatsats på 33%. I 2013 betyder det en årlig rabat i forhold til fuldtidsmedlemmer på kr ,00. Det er bestyrelsens vurdering, at der med de nugældende regler er et passende forhold mellem rabattens størrelse og hverdagsmedlemmets rettigheder. Det er som udgangspunkt bestyrelsens opfattelse, at skal der ske ændringer i hverdagsmedlemmernes rettigheder, bør det samtidig påvirke rabattens størrelse. Bestyrelsen anbefaler derfor ikke en vedtagelse af forslagene. Side 5 af 5

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Naturistforeningen Sjælland, forkortet NFS. Foreningens hjemsted er på adressen Solbakkevej 4, Kyndeløse Sydmark,

Læs mere

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Foreningens navn er Lidenlund Bredbånd 1. Foreningen formål er at sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris. Dette gøres ved at drive en

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere