Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP"

Transkript

1 August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony SP protokolark: Tissue_LC_200_V7_DSP and Tissue_HC_200_V7_DSP side 2 af 10

2 Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Disse protokoller er til oprensning af totalt DNA fra væv og formalinfikseret, paraffinindlejret (FFPE) væv med anvendelse af QIAsymphony SP og QIAsymphony DSP DNA Mini-kit. Afhængig af den samme type anbefaler vi at anvende enten protokollen for lavt indhold (LC) eller højt indhold (HC). Væv vil give øgede DNA-resultater, når behandlet med protokollen for højt indhold, men protokollen for lavt indhold sammen med en lille elueringsmængde (50 µl) kan anvendes, hvis en høj DNA-koncentration er påkrævet. For FFPE-væv anbefaler vi at anvende protokollen for lavt indhold. Protokol for lavt indhold Kit QIAsymphony DSP DNA Mini Kit (kat. nr ) Prøvemateriale Protokolnavn Standard analysekontrolsæt FFPE-væv og væv* Op til 4 FFPE-vævssektioner, hver med en tykkelse på op til 10 µm eller 8 sektioner med en tykkelse på op til 5 µm og et overfladeareal på op til 250 mm 2, kan kombineres i én prøveklargøring. Tissue_LC_200_V7_DSP ACS_Tissue_LC_200_V7_DSP Elueringsmængde 50 µl, 100 µl, 200 µl eller 400 µl Påkrævet softwareversion Version 4.0 * Se protokollen for højt indhold for information om vævsprøver Protokol for højt indhold Kit QIAsymphony DSP DNA Mini Kit (kat. nr ) Prøvemateriale Protokolnavn Standard analysekontrolsæt Væv Hvis ingen information om det forventede resultat er tilgængelig, anbefaler vi at starte med 25 mg prøvemateriale. Afhængig af det opnåede resultat kan prøvestørrelsen øges i efterfølgende prøveklargøringer. Tissue_HC_200_V7_DSP ACS_Tissue_HC_200_V7_DSP Elueringsmængde 100 µl, 200 µl eller 400 µl Påkrævet softwareversion Version 4.0 QIAsymphony SP protokolark: Tissue_LC_200_V7_DSP and Tissue_HC_200_V7_DSP side 3 af 10

3 Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt Til alle prøvetyper Buffer ATL, 4 x 50 ml (katalognr ) For at minimere RNA-indhold: DNase-fri RNase A (stamopløsning på 100 mg/ml) Til FFPE-væv (xylenfri afparaffinering) Afparaffineringsopløsning (Deparaffinization Solution, katalognr ) Til FFPE-væv (afparaffinering vha. xylen) Xylen ( %) Ethanol ( %)* Skuffen Sample (Prøve) Prøvetype Prøveinputmængde FFPE-væv og væv 220 µl (påkrævet pr. prøve, pr. protokol)* Behandlet prøvemængde 200 µl Primære prøveglas Sekundære prøveglas Indsatser i/r Se for at få flere oplysninger. Afhænger af den anvendte prøveglastype, for at få flere oplysninger se For både protokoller med højt og lavt indhold kan systemet ikke registrere, at prøvemængden er under 220 µl, fordi prøveoverførslen sker uden væskeniveaudetektion. Derfor skal det tilsikres, at prøveinputmængden er 220 µl. i/r = ikke relevant. * Der må ikke anvendes denatureret alkohol, som indeholder yderligere stoffer, såsom methanol eller methylethylketon. Skuffen Reagents and Cosumables (Reagenser og forbrugsartikler) Position A1 og/eller A2 Position B1 Reagenspatron i/r Spidsrackholder 1 17 Engangsfilterspidser, 200 µl eller 1500 µl QIAsymphony SP protokolark: Tissue_LC_200_V7_DSP and Tissue_HC_200_V7_DSP side 4 af 10

4 Enhedsboksholder 1 4 Enhedsbokse med prøveklargøringsbeholdere eller 8-stavs dæksler i/r = ikke relevant. Skuffen Waste (Affald) Enhedsboksholder 1 4 Affaldsposeholder Holder til flaske til flydende affald Tomme enhedsbokse Affaldspose Tom flaske til flydende affald Skuffen Eluate (Eluat) Elueringsrack (vi anbefaler at anvende åbning 1, afkølingsposition) Se for at få flere oplysninger. Påkrævede plastikprodukter plastikprodukter Et batch, 24 prøver* To batches, 48 prøver* Tre batches, 72 prøver* Fire batches, 96 prøver* Engangs filterspidser, 200 µl Engangs filterspidser, 1500 µl Prøveklargøringsbeholdere stavs dæksler * Anvendelse af mindre end 24 prøver pr. batch reducerer antallet af engangsfilterspidser påkrævet pr. kørsel. Der er 32 filterspidser/spidsrack. Antal nødvendige filterspidser indeholder filterspidser til 1 indholdsscanning per reagensbeholder. Der er 28 prøveklargøringsbeholdere/enhedsboks. Der er tolv 8-stavs dæksler/enhedsboks. Bemærk: Antallet af angivne filterspidser kan afvige fra det antal, der vises på berøringsskærmen, afhængigt af indstillinger. Vi anbefaler at isætte det størst mulige antal spidser. Elueringsmængde Elueringsmængden vælges på berøringsskærmen. Afhængig af prøvetypen og DNA-indholdet kan den endelige eluatmængde variere med op til 15 µl mindre end den valgte mængde. Da eluatmængden kan variere anbefaler vi at tjekke den faktiske eluatmængde, når der anvendes et automatiseret analyseopsætningssystem, som ikke verificerer eluatmængden før overførslen. Eluering i lavere mængder øger den endelige DNA-koncentration, men reducerer udbyttet en smule. Vi anbefaler at anvende en elueringsmængde, der er passende for den tilsigtede senere anvendelse. QIAsymphony SP protokolark: Tissue_LC_200_V7_DSP and Tissue_HC_200_V7_DSP side 5 af 10

5 Klargøring af prøvemateriale Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der findes mere information i de tilhørende sikkerhedsdatablade (material safety data sheets, SDS'er), som kan fås hos den pågældende leverandør. Vigtigt punkt før start QIAsymphony magnetiske partikler oprenser både RNA og DNA, hvis begge er til stede i prøven. For at minimere indholdet af RNA i prøven tilsættes RNase A til prøven i de trin, som er angivet i den respektive forbehandlingsprotokol. Ting, der skal gøres før start Undersøg Buffer ATL for hvidt bundfald. Om nødvendigt inkuberes i 30 minutter ved 37 C med lejlighedsvis rystning for at opløse bundfaldet. Indstil en termomixer eller rysteinkubator til den påkrævede temperatur til den respektive forbehandling. Væv Frisk og frossent væv kan anvendes til DNA-oprensning. DNA-udbytte og DNA-kvalitet vil afhænge af vævstype, kilde og opbevaringsforhold. Frisk væv kan skæres i små stykker og opbevares ved 20 C eller 80 C før behandling. Generelt anbefaler vi at anvende protokollen med højt indhold, som vil give øget DNA-udbytte. Protokollen med lavt indhold, sammen med 50 µl elueringsmængde, anbefales kun, hvis høje DNA-koncentrationer er nødvendige for efterfølgende analyse. Hvis ingen information om det forventede udbytte er tilgængelig, anbefaler vi at starte med 25 mg prøvemateriale vha. protokollen med højt indhold og 200 µl elueringsmængde. Afhængig af det opnåede resultat kan prøvestørrelsen øges eller elueringsmængde reduceres i efterfølgende prøveklargøringer. Vær opmærksom på, at overfyldning af præparater sammen med små elueringsmængder kan forårsage overførsel af magnetiske partikler i eluatet og kan kompromittere DNA'ets renhed og efterfølgende analyse. Forbehandlingsprotokol til væv 1. Overfør vævsprøven til et 2 ml mikrocentrifugeglas (ikke leveret). 2. Tilsæt 220 µl Buffer ATL. 3. Tilsæt 20 µl proteinase K og bland ved at banke let på glasset. Sample to Insight

6 Bemærk: Anvend proteinase K fra enzymracket i QIAsymphony DSP DNA Mini-kittet. 4. Anbring glasset i en ThermoMixer eller rysteinkubator og inkubér ved 56 C med rystning ved 900 o/min, indtil vævet er helt lyseret. Bemærk: Lyseringstiden varierer afhængig af den behandlede vævstype. For de fleste væv fuldføres lyseringen inden for 3 timer. Hvis lyseringen er ufuldstændig efter 3 timer som angivet af tilstedeværelsen af uopløseligt materiale eller meget viskøse lysater, kan lyseringstiden forlænges eller uopløseligt materiale fjernes ved centrifugering som beskrevet i trin 6. Lysering i løbet af natten er mulig og påvirker ikke klargøringen. 5. For at minimere RNA-indholdet i prøven tilsættes 4 µl RNase A (100 mg/ml) og inkuberes i 2 minutter ved stuetemperatur (15 25 C), før der fortsættes med trin Homogenisér prøven ved at pipettere op og ned flere gange. Bemærk: Hvis stykker af uopløseligt materiale stadig er til stede, centrifugeres ved 3000 x g i 1 minut. 7. Overfør forsigtigt 220 µl supernatant til prøveglas, der er kompatible med QIAsymphony SP's prøveholder. For at få en oversigt over kompatible prøveglas, se Vi anbefaler at anvende 2 ml glas (f.eks. Sarstedt, katalognr eller ). FFPE-væv Standard formalinfikserings- og paraffinindlejringsprocedurer resulterer altid i signifikant fragmentering af nukleinsyrer. For at begrænse omfanget af DNA-fragmentering skal der sørges for følgende: Fiksér vævsprøver i 4 10 % formalin så hurtigt som muligt efter kirurgisk fjernelse Anvend en fikseringstid på timer (længere fikseringstider fører til mere alvorlig DNAfragmentering, hvilket resulterer i ringe præstation i efterfølgende analyser) Dehydrér grundigt prøverne før indlejring (restformalin kan hæmme opløsningen af proteinase K). Startmaterialet til DNA-oprensning skal være friske, afskårne sektioner af FFPE-væv. Op til 4 sektioner, hver med en tykkelse på op til 10 µm eller 8 sektioner med en tykkelse på op til 5 µm og et overfladeareal på op til 250 mm 2, kan behandles i én prøveklargøring. Hvis du ikke har information om dit startmateriales beskaffenhed, anbefaler vi, at du starter med højst 3 sektioner til en enkelt prøveklargøring. Afhængig af DNA-udbyttet og dets renhed, kan det være muligt at anvende op til 8 sektioner i efterfølgende klargøringer. QIAsymphony SP protokolark: Tissue_LC_200_V7_DSP and Tissue_HC_200_V7_DSP 08/2015 7

7 Bemærk: FFPE-vævsprotokoller er specielt designede til kun samtidig at oprense lave mængder RNA. Dette vil føre til en reduceret fotometrisk målingsværdi sammenlignet med værdier, der er opnået med det manuelle QIAamp DSP DNA FFPE-vævskit. Forbehandlingsprotokol til FFPE-væv Metode 1: afparaffinering vha. afparaffineringsopløsning 1. Vha. en skalpel trimmes overskydende paraffin af prøveblokken. 2. Skær op til 4 sektioner 10 µm tykt eller op til 8 sektioner 5 µm tykt. Bemærk: Hvis prøveoverfladen er blevet udsat for luft, bortskaffes de første 2 3 sektioner. 3. Anbring straks sektionerne i et 2 ml Sarstedt-glas (ikke leveret, katalognr eller ), der er kompatibelt med QIAsymphony SP's prøveholder. 4. Tilsæt 200 µl Buffer ATL til sektionerne. 5. Tilsæt 20 µl proteinase K. Bemærk: Anvend proteinase K fra enzymracket i QIAsymphony DSP DNA Mini-kittet. 6. Tilsæt 160 µl eller 320 µl afparaffineringsopløsning (se nedenstående tabel) og bland vha. vortexer. Sektionernes tykkelse Antal sektioner Mængde afparaffineringsopløsning 5 µm µm µl 320 µl 160 µl 320 µl 7. Anbring glasset i en termomixer eller rysteinkubator og inkubér ved 56 C i 1 time med rystning ved 1000 o/min (eller indtil vævet er helt lyseret). Bemærk: Lyseringstiden varierer afhængig af den behandlede vævstype. For de fleste væv fuldføres lyseringen inden for 1 timer. Hvis lyseringen er ufuldstændig efter 1 time som angivet af tilstedeværelsen af uopløseligt materiale, kan lyseringstiden forlænges eller uopløseligt materiale pelleteres ved centrifugering som beskrevet i trin 10. Lysering i løbet af natten er mulig og påvirker ikke klargøringen. 8. Inkubér ved 90 C i 1 time. Bemærk: Inkuberingen ved 90 C i Buffer ATL reverserer delvist formaldehydmodifikationen af nukleinsyrer. Længere inkuberingstider eller højere inkuberingstemperaturer kan resultere i QIAsymphony SP protokolark: Tissue_LC_200_V7_DSP and Tissue_HC_200_V7_DSP 08/2015 8

8 mere fragmenteret DNA. Hvis der kun anvendes en varmeblok, skal prøven forblive ved stuetemperatur efter 56 C inkubering, indtil varmeblokken har nået 90 C. 9. For at minimere RNA-indholdet i prøven tilsættes 2 µl RNase A (100 mg/ml) til den lavere fase og inkuberes i 2 minutter ved stuetemperatur, før der fortsættes med trin 10. Lad prøven afkøle til stuetemperatur, før der tilsættes RNase A. 10. Centrifugér ved fuld hastighed i 1 minut ved stuetemperatur. 11. Overfør forsigtigt glassene (med begge faser) til prøveholderen på QIAsymphony SP. Metode 2: afparaffinering vha. xylen 1. Vha. en skalpel trimmes overskydende paraffin af prøveblokken. 2. Skær op til 4 sektioner 10 µm tykt eller op til 8 sektioner 5 µm tykt. Bemærk: Hvis prøveoverfladen er blevet udsat for luft, bortskaffes de første 2 3 sektioner. 3. Anbring straks sektionerne i et 1,5 eller 2 ml mikrocentrifugeglas (ikke leveret) og der tilsættes 1 ml xylen til prøven. Luk låget og vortex kraftigt i 10 sekunder. 4. Centrifugér ved fuld hastighed i 2 minutter ved stuetemperatur. 5. Fjern supernatanten ved pipettering. Pelleteringen må ikke fjernes. 6. Tilsæt 1 ml ethanol ( %) til pellet'en og bland med vortexer. Bemærk: Ethanolet ekstraherer restxylen fra prøven. 7. Centrifugér ved fuld hastighed i 2 minutter ved stuetemperatur. 8. Fjern supernatanten ved pipettering. Pelleteringen må ikke fjernes. Bemærk: Fjern forsigtigt eventuelt restethanol vha. en fin pipettespids. 9. Åbn glasset og inkubér ved stuetemperatur (15 25 C) i 10 minutter eller indtil al det resterende ethanol er fordampet. Bemærk: Inkubation kan udføres ved temperaturer på op til 37 C. 10. Resuspendér pellet'en i 220 µl Buffer ATL. 11. Tilsæt 20 µl proteinase K og bland med vortexer. Bemærk: Anvend proteinase K fra enzymracket i QIAsymphony DSP DNA Mini-kittet. 12. Inkubér ved 56 C i 1 time (eller indtil prøven er blevet fuldstændig lyseret). Bemærk: Lyseringstiden varierer afhængig af den behandlede vævstype. For de fleste væv fuldføres lyseringen inden for 1 timer. Hvis lyseringen er ufuldstændig efter 1 time som angivet af tilstedeværelsen af uopløseligt materiale, kan lyseringstiden forlænges eller uopløseligt materiale fjernes ved centrifugering som beskrevet i trin 16. Lysering i løbet af natten er mulig og påvirker ikke klargøringen. 13. Inkubér ved 90 C i 1 time. QIAsymphony SP protokolark: Tissue_LC_200_V7_DSP and Tissue_HC_200_V7_DSP 08/2015 9

9 Bemærk: Inkuberingen ved 90 C i Buffer ATL reverserer delvist formaldehydmodifikationen af nukleinsyrer. Længere inkuberingstider eller højere inkuberingstemperaturer kan resultere i mere fragmenteret DNA. Hvis der kun anvendes en varmeblok, skal prøven forblive ved stuetemperatur efter 56 C inkubering, indtil varmeblokken har nået 90 C. 14. Centrifugér prøven kortvarigt for at fjerne dråber fra lågets inderside. 15. For at minimere RNA-indholdet i prøven tilsættes 2 µl RNase A (100 mg/ml) og inkuberes i 2 minutter ved stuetemperatur, før der fortsættes med trin 16. Lad prøven afkøle til stuetemperatur, før der tilsættes RNase A. 16. Overfør forsigtigt 220 µl af lysatet til prøveglas, der er kompatible med QIAsymphony SP's prøveholder. Bemærk: Hvis lysater indeholder uopløst materiale, centrifugeres de for fuld hastighed i 2 minutter ved stuetemperatur før supernatanten overføres til prøveglas. For at få en oversigt over kompatible prøveglas, se Vi anbefaler at anvende 2 ml glas (f.eks. Sarstedt, katalognr eller ). For opdateret licensinformation og produktspecifikke ansvarsfraskrivelser henvises til den aktuelle QIAGEN kit-håndbog eller brugervejledning. QIAGEN-kithåndbøger og brugervejledninger kan findes på eller kan rekvireres fra QIAGENs tekniske serviceafdeling eller den lokale leverandør. Varemærker: QIAGEN, Sample to Insight, QIAamp, QIAsymphony (QIAGEN Group), Sarstedt (Sarstedt AG and Co), ThermoMixer (Eppendorf AG). Registrerede navne, varemærker osv., som er anvendt i dette dokument, selv når de ikke specifikt er markeret som sådan, skal ikke betragtes som værende juridisk ubeskyttede. 08/2015 HB-0977-S QIAGEN. Alle rettigheder forbeholdes. QIAsymphony SP protokolark: Tissue_LC_200_V7_DSP and Tissue_HC_200_V7_DSP 08/

10 Ordering Technical Support support.qiagen.com Website QIAsymphony SP protokolark: Tissue_LC_200_V7_DSP and Tissue_HC_200_V7_DSP 08/

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit)

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) August 2015 QIAsymphony SP-protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret

Læs mere

QIAsymphony SP protokolark

QIAsymphony SP protokolark QIAsymphony SP protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Disse protokoller er til oprensning af totalt DNA fra væv og formalinfikseret,

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) Juli 2015 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 192 (katalog nr. 937036) Version 1 96 (katalog nr. 937055) QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree200_V5_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit Plasma, serum og CSF Cellfree200_V5_DSP

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Complex400_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Luftvejs- og urogenitale

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Oktober 2014 Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Version 1 24 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4500363 1062626DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA Juni 2015 PAXgene Blood RNA Kit-håndbog 50 (katalog nr. 762174) Version 2 762174 R2 1051083DA PreAnalytiX GmbH, Feldbachstrasse, CH-8634 Hombrechtikon Produceret af QIAGEN GmbH for PreAnalytiX Varemærker:

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Februar 2015 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Version 3 Til in vitro-diagnostisk brug. 62124 1054989DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R5 1054989DA Sample & Assay Technologies

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog December 2010 artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4503363 1060926DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

PAXgene Blood RNA Kit-håndbog

PAXgene Blood RNA Kit-håndbog PAXgene Blood RNA Kit-håndbog Version 2 PAXgene Blood RNA-systemet indeholder et rør til blodprøvetagning (PAXgene Blood RNA-rør) og et kit (PAXgene Blood RNA-kit) til oprensning af nukleinsyrer. Systemet

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid)

Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid) Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid) (Denne del tager ca. 3 timer, max 14 prøver) ELEVVEJLEDNING forsøgskasse nr. 1 AAU Oprensning af DNA-prøven foregår gennem fem trin, se figur 1:

Læs mere

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Februar 2017 Til installation og anvendelse med PyroMark Q24-instrumenter og PyroMark Q24- softwareversion 2.0 Sample to Insight Om GIST RapidScreen Pyro

Læs mere

QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) Marts 2017 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) Version 1 192 Til in vitro-diagnostisk brug 937556 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden TYSKLAND R2 1103177DA Sample to Insight

Læs mere

therascreen NRAS Pyro -kit Håndbog

therascreen NRAS Pyro -kit Håndbog Marts 2015 therascreen NRAS Pyro -kit Håndbog 24 Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug 971530 1061828DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R3 1061828DA Sample & Assay Technologies

Læs mere

therascreen BRAF Pyro -kit Håndbog 24

therascreen BRAF Pyro -kit Håndbog 24 Marts 2015 therascreen BRAF Pyro -kit Håndbog 24 Version 2 Til in vitro-diagnostisk brug 971470 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R2 1074213DA Sample & Assay Technologies QIAGEN prøve-

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog Januar 2015 artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog 24 (katalognr. 4559263) Version 1 96 (katalognr. 4559265) Kvalitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4559263, 4559265

Læs mere

Sporbarhed: Alle sterile poser er mærket med lot. nummer, så sterilcertifikater kan bestilles.

Sporbarhed: Alle sterile poser er mærket med lot. nummer, så sterilcertifikater kan bestilles. Laboratorieudstyr -fordi det er enkelt! Messeavis Scanlab 28-30 sept. 2010 Besøg vores stand på scanlab messen stand nr C3-165 og se alle de spændende nyheder! Optimale vækstbetingelser FLERBRØNDSPLADER

Læs mere

PyroMark Q24-beholder

PyroMark Q24-beholder PyroMark Q24-beholder Version 2 Til dispensering af nukleotider og reagenser på PyroMark Q24 MDx Til in vitro-diagnostisk brug 979302 1062816DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R1 1062816DA

Læs mere

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion produceres fra rapsolie som består af 95% triglycerider (TG), samt diglycerider (DG), monoglycerider (MG) og frie fedtsyrer (FA). Under reaktionen

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt

MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt Til in-vitro-diagnostisk brug: MycXtra Tilsigtet anvendelse MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt REF 080-005 MycXtra Fungal DNA ekstraktionssættet er beregnet til isolering rensning af fungal DNA tilstedeværende

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 November 2014 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 IFN-γ-fuldblodstesten til måling af medfødte og adaptive immunstimulerende midler. Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug 0650-0201

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48 Marts 2015 Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48 Version 4 Til in vitro-diagnostisk brug. 62724 1066790DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R4 1066790DA Sample & Assay Technologies QIAGEN

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus BK Virus QS-RGQ Kit (prøvetype: urin, 400 µl) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på

Læs mere

Brugsanvisning til QIAsymphony DSP DNA (håndbog)

Brugsanvisning til QIAsymphony DSP DNA (håndbog) August 2015 Brugsanvisning til QIAsymphony DSP DNA (håndbog) 192 (cat. no. 937236) Version 1 96 (cat. no. 937255) Til in vitro-diagnostisk brug QIAsymphony DSP DNA Mini Kit QIAsymphony DSP DNA Midi Kit

Læs mere

LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test

LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. AmpliLute Liquid Media Extraction Kit EXTRN 50 Tests P/N: 03750540 190 LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test LA HPV GT 48 Tests P/N: 04391853 190 LINEAR

Læs mere

Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit. Katalog nr. 166-2600EDU

Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit. Katalog nr. 166-2600EDU 1 Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit Katalog nr. 166-2600EDU Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks pakken og læg de dele, der er mærket med -20

Læs mere

Håndbog til QIAamp DSP Viruskit

Håndbog til QIAamp DSP Viruskit November 2016 Håndbog til QIAamp DSP Viruskit 50 QIAamp DSP Virus-kittet er et generisk system, der anvender QIAamp-teknologi til isolering og oprensning af virale nukleinsyrer fra humane plasma- eller

Læs mere

Kun til professionel brug af uddannet og valideret laboratoriepersonale. Læs denne vejledning omhyggeligt, før testen anvendes.

Kun til professionel brug af uddannet og valideret laboratoriepersonale. Læs denne vejledning omhyggeligt, før testen anvendes. Brugsvejledning digene HC2 CT-ID DNA-test En in vitro nukleinsyrehybridiseringsanalyse med signalamplifikation vha. mikrotiterplade kemiluminescens til kvalitativ påvisning af Chlamydia trachomatis (CT)

Læs mere

Optimering af oprensning og kvantificering af DNA template i forbindelse med cancerdiagnostik

Optimering af oprensning og kvantificering af DNA template i forbindelse med cancerdiagnostik Afgangsprojekt for Den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse Professionspraksis Optimering af oprensning og kvantificering af DNA template i forbindelse med cancerdiagnostik Et kvalitetsudviklingsprojekt Udarbejdet

Læs mere

2670 Greve Hants, RG24 8PW, England. Tlf.: 44 97 97 35 Tlf. +44 1256 841144 Fax: 44 97 97 45 E-mail: oxoid.dk@thermofisher.com

2670 Greve Hants, RG24 8PW, England. Tlf.: 44 97 97 35 Tlf. +44 1256 841144 Fax: 44 97 97 45 E-mail: oxoid.dk@thermofisher.com 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. UUProduktets navn og/eller nummer: Pr-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 14.10.2006 Revisionsdato: 27.02.2009 UUFirmanavn, adresse og telefonnummer:

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 31.01.2010 Firmanavn, adresse og telefonnummer: Importør: Udenlandsk

Læs mere

Håndbog til QIAamp DSP Virus Spin-kit 50

Håndbog til QIAamp DSP Virus Spin-kit 50 Marts 2012 Håndbog til QIAamp DSP Virus Spin-kit 50 Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug 61704 1062686DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R5 1062686DA Sample & Assay Technologies QIAGEN

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus HSV-1/2 QS-RGQ Kit (prøvetype: plasma) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artushsv-

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn Information til forældre Modermælkserstatning Om flaskeernæring til spædbørn Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling At give mad på flaske Hvorfor flaske? At skulle give sit barn modermælkserstatning

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Kuvettetest LCK 380 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 380 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

Bestemmelse af koffein i cola

Bestemmelse af koffein i cola Bestemmelse af koffein i cola 1,3,7-trimethylxanthine Koffein i læskedrikke Læs følgende links, hvor der blandt andet står nogle informationer om koffein og regler for hvor meget koffein, der må være i

Læs mere

HER2 FISH pharmdx Kit Kode K5331 7. udgave

HER2 FISH pharmdx Kit Kode K5331 7. udgave HER2 FISH pharmdx Kit Kode K5331 7. udgave Direkte in situ fluorescenshybridiseringsanalyse til kvantitativ bestemmelse af HER2 genamplifikation i formalinfikseret, paraffinindstøbt (FFPE ) brystcancervæv

Læs mere

PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201

PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201 PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201 9. udgave Til in situ hybridisering ved brug af fluoresceinkonjugerede PNA-prober. Sættet indeholder reagenser til mindst 40 tests*. * Antallet af tests er baseret på

Læs mere

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, ,

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, , artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4506363, 4506366 Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artushbvpcrkitce.aspx før udførelse

Læs mere

B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay

B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay TILSIGTET BRUG BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis (CT) amplificeret DNA-analyse anvender, når det testes med BD ProbeTec ET systemet, Strand Displacement

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Analyse af geners ekspressionsprofil i arkiveret lymfoidt materiale: Undersøgelse af metode til kvalitetsbaseret udvælgelse af tumorvæv, der er fikseret i formalin og indstøbt i paraffin Afgangsprojekt

Læs mere

B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays

B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays TILSIGTET BRUG 3300754JAA(01) 2013-11 U 0344 Dansk BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis (CT) and Neisseria gonorrhoeae

Læs mere

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BRUGSANVISNING DC Bead M1 Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BESKRIVELSE: DC Bead M1 er hydrogel-emboliske medikamenteluerende kugler, der er nøjagtigt kalibrerede.

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

GAPDH PCR modul Manual

GAPDH PCR modul Manual GAPDH PCR modul Manual Katalog nr. 166-5010EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

Biodiesel. Forsøg: Biodiesel. Page 1/11

Biodiesel. Forsøg: Biodiesel. Page 1/11 Biodiesel af Page 1/11 Indholdsfortegnelse Hvordan man laver biodiesel af vegetabilsk olie... 3 Hvorfor ikke bare hælde planteolie i dieselmotoren?... 3 Grundlæggende biodiesel kemi... 3 Fremstillling

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Håndbog til therascreen KRAS RGQ PCR-kit

Håndbog til therascreen KRAS RGQ PCR-kit August 2014 Håndbog til therascreen KRAS RGQ PCR-kit 24 Version 1 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug med Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM- eller Rotor-Gene Q 5plex HRM-instrumenter 874011 QIAGEN Manchester

Læs mere

QIAamp DSP-viruskit Håndbog

QIAamp DSP-viruskit Håndbog 1050717_DA 16.04.2008 9:33 Uhr Seite 1 November 2007 QIAamp DSP-viruskit Håndbog Version 1 Σ 50 IVD QIAamp DSP-viruskit er et generisk system, der anvender QIAamp-teknologi til isolering og oprensning

Læs mere

Kvantitativ forsæbning af vindruekerneolie. Rapport nr. 1 1.9-2005

Kvantitativ forsæbning af vindruekerneolie. Rapport nr. 1 1.9-2005 Kvantitativ forsæbning af vindruekerneolie. Rapport nr. 1 1.9-2005 Skrevet af: Helene Berg-Nielsen Lærer: Hanne Glahder Formål: At bestemme vindruekerneolies gennemsnitlige molare masse, for derved at

Læs mere

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris 160 mg Spot-on, opløsning til små katte ProMeris 320 mg Spot-on, opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Én ml indeholder

Læs mere

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer 1 Blodprøvetagning: Følg trin for trin vejledning på side 3 Ved brug af sommerfugle tages evt. andre rør eller dummy først

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Porter til 20 liter,, ca. 5% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en rigtig god mørk porter. Sættet indeholder følgende: 2 kg. Ekstra Dark tørret maltekstrakt fra Muntons 1 kg.

Læs mere

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]?

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]? DNA-smeltetemperaturbestemmelse KemiF2-2008 DNA-smeltetemperaturbestemmelse Introduktion Oligonucleotider er ofte benyttet til at holde nanopartikler sammen med hinanden. Den ene enkeltstreng er kovalent

Læs mere

Chematest 25 Brugermanual

Chematest 25 Brugermanual C.K.Environment A/S Chematest 25 1 Chematest 25 Brugermanual Se også vores on-line klor / ph / redox målere på www.cke.dk Forhandles i Skandinavien af: C.K. Environment A/S Walgerholm 3 DK-3500 Værløse

Læs mere

Sample & Assay Technologies. artus C. trachomatis TM PCR Kit Håndbog. Januar 2015. Kvantitativ in vitro diagnostik

Sample & Assay Technologies. artus C. trachomatis TM PCR Kit Håndbog. Januar 2015. Kvantitativ in vitro diagnostik Januar 2015 artus C. trachomatis TM PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4552163) 96 (katalog nr. 4552165) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med ABI PRISM 7000, 7700 og 7900HT Sequence Detection

Læs mere

Materialeliste: Ready-to-loadTM DNA prøver til elektroforese. Medfølgende reagenser og tilbehør. Egne materialer

Materialeliste: Ready-to-loadTM DNA prøver til elektroforese. Medfølgende reagenser og tilbehør. Egne materialer Elevvejledning 1 Materialeliste: Ready-to-loadTM DNA prøver til elektroforese A B C D E F Plasmid DNA (uskåret) Plasmid skåret med Bgl I Plasmid skåret med Eco RI Lambda DNA (uskåret) Lambda DNA skåret

Læs mere

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog Februar 2015 artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog 24 (catalog no. 4500063) 96 (catalog no. 4500065) Kvantitativ in vitro diagnostik For use with the LightCycler Instrument Version 1 4500063, 4500065 1046888DA

Læs mere

COBAS AMPLICOR TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK.

COBAS AMPLICOR TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test CT TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. Bestillingsoplysninger AMPLICOR CT/NG CT/NG PREP 100 Tests P/N: 20759414 122 Specimen Preparation Kit ART: 07 5941 4 US: 83315 AMPLICOR

Læs mere

cobas KRAS Mutation Test KRAS

cobas KRAS Mutation Test KRAS cobas KRAS Mutation Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: 05985536190 cobas KRAS Mutation Test KRAS 24 Tests P/N: 05852170190 BEMÆRK: Købet af dette produkt

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Analyse af benzoxazinoider i brød

Analyse af benzoxazinoider i brød Analyse af benzoxazinoider i brød Øvelsesvejledning til kemi-delen af øvelsen. Af Stine Krogh Steffensen, Institut for Agroøkologi, AU Eleven har forberedt før øvelsen: 1. Eleven har udfyldt skemaet herunder

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Green Fluorescent Protein (GFP) Oprensnignskit Katalognummer 166-0005-EDU www.bio-rad.com For teknisk service bedes du ringe til dit lokale Bio-Rad kontor Office or in the U.S. Call

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

STUVA. Opbevaringssystem. DESIGN Ebba Strandmark. VEDLIGEHOLDELSE Stellet rengøres med en fugtig klud og tørres af med en ren, tør klud.

STUVA. Opbevaringssystem. DESIGN Ebba Strandmark. VEDLIGEHOLDELSE Stellet rengøres med en fugtig klud og tørres af med en ren, tør klud. 36_015 STUVA Opbevaringssystem DESIGN Ebba Strandmark VEDLIGEHOLDELSE Stellet rengøres med en fugtig klud og tørres af med en ren, tør klud. SIKKERHED Børn gør sjældent, hvad man forventer. De klatrer,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2015 07 14 Revideret den: 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr:. Artikelnr: 304, 305. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse www.volvoxdk.dk C. Girnth-Diamba og B. Fahnøe, 2010 Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Solrød Gymnasium, Solrød Center 2 DK 2680 Solrød Strand, Denmark E: sgcg@solgym.dk og sgbf@solgym.dk Plasmidoprensning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet

Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet af Page 1/20 Indholdsfortegnelse Hvilken indflydelse har kompost på jordens egenskaber?... 3 Indledning:...

Læs mere

Anvendelse af Enzymer i Fødevarer

Anvendelse af Enzymer i Fødevarer SRP-øvelse ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Anvendelse af Enzymer i Fødevarer Øvelsesvejledning 2013 Henriette Erichsen, Anni Bygvrå Hougaard, Karsten Olsen og Jeanette

Læs mere