COOP DANMARK A/S ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COOP DANMARK A/S ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 COOP DANMARK A/S CVR-nr ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Per Sjøqvist Dirigent

2 Indhold: Side Koncernstruktur og organisering 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning 3 Hovedbegivenheder i året 4 Ansvarlighed 5 Kæder 8 Risikostyring 11 Forventninger til fremtiden 13 Ledelsespåtegning 14 Den uafhængige revisors påtegning 15 Anvendt regnskabspraksis 17 Resultatopgørelse 25 Balance 26 Pengestrømsopgørelse 28 Noter 29 Selskabsoplysninger 35 Sammenstilling af Coop Danmark A/S og Brugsforeningernes regnskab for

3 Koncernstruktur og organisering Coop Danmark A/S er ultimativt ejet af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB). Coop Danmark A/S Irma A/S 100 % Fakta A/S 100 % Coop Trading A/S 25 % Brugsforeninger Samarbejdsaftale Ejendomsaktieselskabet af 22. juni % Dansk Vinimport ApS 100 % Coop Danmarks hovedaktivitet består af detailhandel indenfor dagligvarer og dagligvarebaseret nonfood på det danske marked. Detailhandlen varetages gennem en række kædekoncepter, hvor de enkelte butikker dels er ejet af Coop Danmark og dels af en række selvstændige brugsforeninger. På siderne er foretaget en sammenstilling af resultatopgørelse, balance og udvalgte nøgletal for Coop Danmark og brugsforeningerne. Disse sammenstillinger er ikke en del af årsrapporten for Coop Danmark. 1

4 HOVEDTAL FOR COOP KONCERNEN (Mio. kr.) Coop Danmark koncernen Nettoomsætning Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Resultat før skat (EBT) Årets resultat Egenkapital Aktiver i alt Investeringer i materielle anlægsaktiver Afkastningsgrad 4,5% 3,9% 3,7% 3,2% 0,3% Egenkapitalens forrentning 11,3% 7,6% 9,2% 7,4% 1,0% Egenkapitalandel 26,7% 24,7% 22,8% 22,2% 21,0% Antal butikker Coop Danmark A/S Tilknyttede virksomheder Antal heltidsansatte medarbejdere (gns.) Coop Danmark A/S Tilknyttede virksomheder

5 Ledelsesberetning 2008 blev på flere måder et historisk år for Coop Danmark A/S. Ved årets begyndelse blev Coop Danmark A/S igen 100 procent ejet af FDB, da Coop Norden blev splittet op i de tre nationale selskaber med et fortsat stærkt fælles indkøbssamarbejde forankret i Coop Trading, der i løbet af året er blevet yderligere forstærket med den finske brugsforeningsbevægelse i form af SOK. Coop Danmark A/S præsterede sit 4. rekordresultat i træk samtidig med at virksomheden vandt markedsandele i et marked, hvor konkurrencen blev yderligere skærpet i 2. halvår som følge af finanskrise, som lagde en generel dæmper på forbruget og øgede kundernes fokusering på priser. Brugsforeningsbevægelsens mangeårige værdigrundlag inden for ansvarlighed blev moderniseret. En samlet strategi for ansvarlighed omfatter nu fire mærkesager: Sundhed, klima, miljø/økologi og etisk handel. Hvert forretningsområde har udarbejdet konkrete handlingsplaner for disse områder frem mod Visionen er, at Coop fortsat vil være den førende dagligvarevirksomhed inden for ansvarlighed. Samfundsøkonomisk blev 2008 også et historisk år. Krisen i den finansielle sektor bevirkede, at udviklingen i 1. og 2. halvår var meget forskellig. I 1. halvår var der en tilfredsstillende vækst i omsætningen. Men fra september vendte denne udvikling. Forbrugerne blev mere tilbageholdende, hvilket medførte at fremgangen i omsætning blev reduceret i 2. halvår. Gennem effektiviseringer og omkostningsreduktioner lykkedes det at reducere effekten på indtjeningen. Det betyder, at det samlede resultat for Coop Danmark blev forbedret i forhold til 2007, som var et rekordår. Samtidig lykkedes det i et meget konkurrencepræget marked at vinde markedsandele. Der har været gennemført et meget stort investeringsprogram med det formål at styrke virksomhedens fremtidige konkurrenceevne. Der er kommet nye butikker til og mange eksisterende butikker har gennemgået omfattende moderniseringer. Endvidere er der gennemført et stort investeringsprogram i lederudvikling/-uddannelse og træning i kundeservice. Coop Danmark A/S har øget detailomsætningen fra 24,1 mia. kr. til 25,6 mia. kr. Resultatet før skat er for Coop Danmark A/S øget fra 272 mio. kr. til 340 mio. kr. For den samlede omsætning og det samlede resultat for Coop Danmark og brugsforeninger henvises til side 36-39, som ikke er en del af Coop Danmarks årsrapport. Samlet set anses udviklingen i 2008 for tilfredsstillende. 3

6 Hovedbegivenheder i året: I hele 2008 er Coop Danmark igen en rent dansk virksomhed, ejet af FDB efter at en opsplitning af Coop Norden er gennemført. Fælles nordisk indkøb fortsætter i det associerede selskab Coop Trading A/S, der har hovedkontor i København. Selskabet formidler en indkøbsvolumen på 30 milliarder kr. og har ansvaret for udviklingen af Coops egne varemærker i de nordiske lande. Det omfattende investeringsprogram er fortsat i 2008, hvor der er investeret betydelige beløb i nyetablering og moderniseringer i butiksnettet. Der er i året investeret samlet 800 millioner kr. Der er gennemført en rekordhøj uddannelses- /udviklingsplan på godt kursusdage, fordelt på især talentudvikling, lederuddannelse og træning i kundeservice. En ny medlemsfordelsordning blev introduceret, hvor der hver måned trækkes lod om en million kr. mellem de medlemmer, der får scannet deres medlemskort. Derudover er der hver måned en lang række kontante medlemstilbud, de såkaldte prisbomber. Den første store fælles kampagne for Änglamark blev gennemført efter at Minirisk, Bluecare og Natura var samlet under dette fælles mærke for omtankeprodukter det vil sige produkter, der tager hensyn til allergi, miljø og økologi. Salget voksede med cirka 40 procent. Irma udvidede med butikker på Fyn og i Jylland. Fakta fik ny adm. direktør Michael Christiansen, der kom fra en tilsvarende stilling i byggemarkedskæden Silvan. Velgørenhedsknap blev installeret på flaskeautomater i alle butikker. Den giver kunderne mulighed for at donere flaskepanten til de to samarbejdspartnere UNICEF Danmark og Folkekirkens Nødhjælp. En ny hjemmeside, blev lanceret. Coop tilsluttede sig Ligestillingsministeriets Charter for flere kvinder i ledelse, og var vært for et seminar med deltagelse af bl.a. ligestillingsminister Karen Jespersen. Målet er at øge antallet af kvindelige ledere med 200 frem til Ordre på leverance af dagligvarer for millioner kr. til OK Plus butikkerne blev vundet. Som en af de første danske virksomheder blev Coop godkendt af SKAT som AEOcertificeret, som gives til pålidelige virksomheder, der med denne status kan opnå hurtigere toldbehandling, færre kontroller og toldmæssige forenklinger. Coop tilsluttede sig FN Global Compact. 4

7 Ansvarlighed Ny vision og strategi inden for ansvarlighed Som forbrugerejet virksomhed ønsker Coop at adskille sig fra konkurrenterne på dagligvaremarkedet med en særlig indsats på en række vigtige forbrugerpolitiske områder. Derfor udarbejdede og vedtog Coop i samarbejde med FDB en ny vision for arbejdet med Corporate Social Responsibility (CSR), i daglig tale kaldet ansvarlighed, der lever op til de fælles værdier: Nytænkning, indflydelse, omtanke og ærlighed. Visionen er: Vi driver Danmarks mest ansvarlige dagligvarevirksomhed. Vi driver udviklingen på vores marked ved til stadighed at: Øge butikkernes sortiment af ansvarlige varer Øge kundernes efterspørgsel efter ansvarlige varer. Visionen er en strømpil for den forbrugerpolitiske indsats og var udgangspunktet for den ansvarlighedsstrategi for perioden , der blev vedtaget af bestyrelsen i Ansvarlighedsstrategien er grundlaget for den konkrete indsats inden for miljø og økologi, sundhed, etisk handel og klima. Änglamark Coop Danmarks egen ansvarlighedsserie Änglamark, der inkluderer henholdsvis miljøvenlige, økologiske og allergivenlige produkter, fremviste en omsætningsfremgang på cirka 40 procent. I 2008 blev ca. 50 nye Änglamark varer introduceret og i alt findes der nu omkring 150 Änglamark produkter. Den store salgsfremgang er i høj grad resultatet af en bevidst opprioriteret markedsføringsindsats, der også medførte et markant øget kendskab hos forbrugerne. Satsningen på Änglamark fortsætter i Økologi 2008 blev endnu et rekordår for økologien. Oven på de seneste 2 års vækst endte Coop Danmark med en samlet stigning i salg af økologiske varer på 24 %. Der er flere årsager til den store vækst. En af årsagerne er, at alle kæder har haft en meget aktiv markedsføring af økologien og dermed været med til at fastholde forbrugernes fokus på de økologiske varer. En anden vigtig årsag er, at Coop har udviklet mange nye økologiske varer hovedsageligt i Änglamark serien. Sidst men ikke mindst har 2008 været præget af en aktiv offentlig debat om miljø og klima, som har medført, at mange forbrugere har valgt de økologiske varer til. 5

8 Klima I 2008 kom klimaet for alvor på dagsorden. Coop begyndte dog allerede i 2007 med at tilmelde sig Klimaministeriets kampagne 1 ton mindre. Kampagnen går ud på, at hver dansker skal spare 1 ton CO2 og Coop har brugt kampagnen som afsæt til mange aktiviteter. Logoet benyttes til at pege på de klimavenlige varer i tilbudsaviserne. Endvidere har Coop udgivet en folder, der forklarer om sammenhængen mellem klima og fødevarer. Folderen blev uddelt fra alle medlemskæder og blev bakket op af massiv markedsføring i tilbudsaviserne, hvor der også blev markedsført 1 ton mindre. Af andre klimainitiativer kan nævnes Coop Danmarks deltagelse i WWF initiativet Sluk lyset Danmark og en stor energisparekampagne på hovedkontoret. Elsparepærer er en af de klimavenlige varer. I 2008 blev der sat som mål at øge salget signifikant. Gennem målrettet markedsføring i tilbudsaviser og eksponering i butikker lykkedes det at øge salget med ikke mindre end 243 procent. Dermed nåede styksalget op på knap 1 million elsparepærer. 13 punkts planen Coop Danmark har sammen med den øvrige dagligvarehandel formuleret den såkaldte 13 punkts plan. 13 punkts planen sætter rammerne for en lang række initiativer, der har til formål, at modvirke fedmeepidemien, ikke mindst blandt børn og unge. Som følge af 13 punkts planen blev der sat en dæmper på udviklingen af pakkestørrelserne på de usunde produkter og et leverandørplanlagt salg af 60cl sodavand til erstatning for 50 cl blev reduceret til et introduktionstilbud i en meget kort periode. Fisk Bæredygtige fisk kom højere på den forbrugerpolitiske dagsorden. MSC-mærket er det eneste anerkendte mærke der garanterer bæredygtigt fiskeri og Coop Danmark havde ved udgangen af 2008 i alt 10 MSC mærkede fiskeprodukter i sortimentet. Nøglehullet Folketinget vedtog, at Danmark skulle arbejde for et fællesnordisk ernæringsmærke med udgangspunkt i den svenske nøglehulsmærke. En løsning Coop Danmark varmt har støttet og arbejdet på at fremme politisk. Coop Danmark introducerede i løbet af 2008 en lang række produkter med Nøglehullet, så der nu er over 100 nøglehulsmærkede varer i Coop s butikker. De nøglehulsmærkede produkter skal gøre det lettere for forbrugerne at vælge de sundere produkter. 6

9 Grønne Agenter For at ruste butikkerne til at kunne besvare spørgsmål fra kunderne og ikke mindst hjælpe kollegaer, blev der i 2008 gennemført kurser for udvalgte medarbejdere i alle SuperBrugser og Kvickly varehuse. De såkaldte Grønne Agenter har blandt andet fået en særlig træning i alle de forskellige mærkningsordninger, som anerkendes af Coop og i, hvad de forskellige mærker betyder. Etisk Handel Coop Danmark etablerede - sammen med blandt andre LO, Folkekirkens Nødhjælp, Forbrugerrådet, Max Havelaar, IC Company og Dansk Erhverv - Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH). Initiativet, der er et såkaldt multi-stakeholder initiativ, har til formål at fremme international handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder og bidrager til en bæredygtig udvikling i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier. Initiativet skal samle erhvervslivet, fagbevægelsen og organisationer for i fællesskab at finde løsninger på danske virksomheders udfordringer, når man handler med udviklingslande og nye vækstøkonomier. Initiativet har i dag 27 medlemmer. FSC-mærket træ Også satsningen på FSC - Forest Stewardship Council, en international mærkningsordning for bæredygtigt træ - er fortsat. I 2008 blev der solgt flere end FSC mærkede varer. Millioner til velgørenhed i 2008 Kunderne i Coop Danmarks kæder har i alt doneret 5,5 millioner kroner til Coops to samarbejdspartnere, Folkekirkens Nødhjælp og UNICEF Danmark i Donationen stammer primært fra Velgørenhedsknappen, som siden september 2008 har været installeret på flaskeautomaterne i over butikker i Kvickly, Kvickly xtra, SuperBrugsen, Dagli Brugsen, Irma og Fakta. Før dette blev Velgørenhedsknappen testet i et år i de 14 Kvickly xtra varehuse. Der er også blevet solgt to forskellige Velgørenhedsposer og særlige Maosko, hvor en del af pengene gik til de to organisationers humanitære arbejde. I maj satte Coop Danmark en akut indsamling til Burma i gang, da landet var blevet ramt af en cyklon. Kunderne kunne i 20 dage købe en stregkode for 50 kr. i alle Coops kæder og på den måde støtte Folkekirkens Nødhjælps og UNICEF Danmarks humanitære arbejde i det katastroferamte land. 7

10 Kæder Kvickly Kvickly og Kvickly xtra er en kæde af varehuse, hvis bærende idé er at være børnefamiliernes foretrukne indkøbssted. Nyetableringer og moderniseringer af eksisterende huse har stået øverst på dagsorden for Kvickly. I løbet af året er der åbnet 4 nye varehuse i henholdsvis Hjørring, Vejle, Ringkøbing og Nykøbing Falster. Samtidig er der foretaget omfattende moderniseringer i 15 varehuse. Markedsføringen har været et andet fokusområde. Den er forbedret markant gennem en modernisering af tilbudsavisen og med profilerende tema-aviser og outdoor-reklamer. På årets Roskilde Festival åbnede Kvickly den første dagligvarebutik med åbent hver dag fra klokken 8, morgen til klokken 3, nat. Forretningen blev en stor succes og var med til at profilere kæden. Kvickly xtra blev tildelt Netværksprisen, Erhvervslivets Ridderkors, der blev overrakt af H.K.H. Prins Joachim ved en ceremoni i Musikhuset i Århus. Prisen blev givet for en helstøbt og innovativ tilgang til socialt ansvar, specielt i forbindelse med den sociale mentorordning, kæden har udviklet. Kvickly og Kvickly xtra havde en god udvikling i omsætningen i første del af året, men den finansielle krise i Danmark bevirkede at omsætningen i årets sidste måneder var faldende. Overordnet set har kæden dog vundet markedsandele i varehussegmentet. SuperBrugsen SuperBrugsen er en kæde af supermarkeder, hvor målet er at være danskernes foretrukne madbutik. Kædens motto er Lidt ud over det sædvanlige, hvilket er kommet til udtryk i 2008 i form af en betydelig vækst i salget i tre af kædens profilområder: Slagter, frugt og grønt samt omtanke -varer (økologi, miljø og sundhed). SuperBrugsen har fortsat et omfattende moderniseringsprogram, hvor der i 2008 er moderniseret 12 eksisterende supermarkeder. I løbet af året er der åbnet 3 nye butikker, i Rødovre, Vindinggård ved Vejle og Trekroner ved Roskilde. 8

11 SuperBrugsen præsterede en betydelig vækst i salget af økologiske varer i kraft af mange aktiviteter og introduktion af nye varer. Salget steg med 24 procent. Et samarbejde med Økologisk Landsforening betød, at SuperBrugsen donerede overskuddet af kædens samlede økologi-omsætning en dag. Det betød en donation på godt kr. til omlægningsstøtte for landmænd, der vil skifte fra konventionel landbrug til økologisk. SuperBrugsen har haft en positiv udvikling i omsætningen, og er lykkedes med at fastholde sin markedsandel i en konkurrencesituation, der har været præget af stor vækst i discountsektoren. Dagli Brugsen og LokalBrugsen Dagli Brugsen er en kæde af nærbutikker, der primært er placeret i mange mindre byer over hele Danmark. Sortimentet er lagt an på fødevarer, som kunden har brug for til daglig. LokalBrugsen er en række af de mindste butikker med tilsvarende koncept og placeringer. I 2008 åbnede kæden det, Coop Danmark opfatter som fremtidens nærbutik. Den blev åbnet i Lem. Det nye koncept lægger vægt på personlig service. Som noget nyt er kød og grønt placeret sammen først i butikken. Dagli'Brugsen har fortsat arbejdet med at forstærke sin position som Danmarks mest ansvarlige nærbutikskæde, gennem øget fokus især på varer og markedsføring omkring sundhed, miljø og økologi. En LokalBrugs er lukket og 3 nye Dagli Brugser er åbnet. Omsætningen i 2008 har, som tidligere år, været stigende samtidig med at markedsandelene i segmentet er fastholdt. Fakta Fakta er en af Danmarks største discountkæder med vægt på faste lave priser på et sortiment af primært fødevarer. Derudover er en grundidé i kæden, at det skal være hurtigt og nemt at handle ind til daglig i kædens butikker. Det bliver udtrykt i kædens slogan: Det ta r kun 5 minutter at handle i Fakta.. Kæden blev i 2008 udvidet med 18 nye butikker, hvoraf 5 er flytninger. Herudover er der gennemført moderniseringer af 14 butikker. 9

12 I løbet af året fik Fakta ny ledelse, da Michael Christiansen blev ansat som ny adm. direktør. En række funktioner er blevet lagt sammen med de tilsvarende funktioner i Coop for at opnå størst mulig synergi. Det gælder Ejendomme, HR og IT, og det har allerede i 2008 resulteret i en række effektiviseringer. Kæden har præsteret en markant stigning i omsætningen og har på totalmarkedet vundet markedsandele. Irma Irma er en kæde af supermarkeder og nærbutikker, der lægger vægt på stort udvalg af højkvalitetsfødevarer, god service og velbeliggende forretninger, primært i hovedstadsområdet var et historisk år for Irma, da kæden inden for samme uge udvidede med butikker på Fyn og i Jylland. Det skete i Odense og Århus. Og i løbet af året åbnede kæden yderligere to butikker i henholdsvis Hasseris ved Aalborg og Risskov ved Århus. Butikkerne fik en meget tilfredsstillende start. I løbet af året åbnede Irma yderligere 4 butikker i hovedstadsområdet, nemlig i Solrød, Borgergade i det indre København, Buddinge og Sluseholmen. Kæden blev tildelt dansk detailhandels fornemste pris, MMM-Prisen, der uddeles af DetailForum. Kæden har præsteret en stigning i omsætning blandt andet som følge af etablering af nye butikker og har i året fastholdt kædens markedsandel. 10

13 Risikostyring Finansielle risici Coop Danmark er gennem sin virksomhed udsat for forskellige typer af finansielle risici. For finansiel risiko anses variationer i virksomhedens resultat og cashflow som følge af ændringer i valutakurser, renteniveauer, elpriser, samt refinansierings- og kreditrisici. Håndteringen af disse finansielle risici er centraliseret til Coop Danmarks Treasuryafdeling. Ved at centralisere de finansielle aktiviteter i Coop Danmark opnås stordriftsfordele, lavere finansieringsomkostninger samt bedre kontrol og håndtering af koncernens finansielle risici. Afdækning af finansielle risici styres ud fra en af bestyrelsen fastsat finanspolitik. Finansiering og renterisici Coop Danmarks rentebærende finansiering består væsentligst af realkreditlån samt forudbetalinger for varekøb fra brugsforeningerne. Rentebærende tilgodehavender består af kortfristede placeringer og likvide midler. Coop Danmarks realkreditlån har en gennemsnitlig tilbageværende løbetid på mere end 15 år. Pr. 31. december 2008 var der bevilget kreditfaciliteter på 520 mio. kr. hvoraf 32 mio. kr. var udnyttet. I overensstemmelse med finanspolitikken er målsætningen, at den gennemsnitlige rentebinding skal være 12 måneder for den rentebærende gæld. Finanspolitikken giver mulighed for at ændre rentebindingen med det formål at begrænse de negative effekter af en ændring af markedsrenterne, ligesom der kan anvendes forskellige typer af afledte finansielle instrumenter for at opnå en ønsket rentebinding. Pr. 31. december 2008 var den gennemsnitlige rentebinding ca. 12 måneder. Coop Danmark er eksponeret for finansiel kreditrisiko, som opstår ved placering af koncernens likvide midler og ved handel med afledte finansielle instrumenter, og denne risiko skal begrænses i overensstemmelse med finanspolitikken. Den finansielle kreditrisiko ligger jf. finanspolitikken således hovedsageligt mod de store danske banker og mod et af de største elselskaber i Norden. Valutarisici Coop Danmarks valutarisici opstår næsten udelukkende fra kommercielle vareindkøb i andre valutaer end danske kroner (transaktionseksponering). Forandringer i egenkapital som skyldes omregning af aktiver og passiver i anden valuta end danske kroner (balanceeksponering) er af meget begrænset omfang. Ved transaktionseksponering forstås alle afgivne ordrer, dvs. bestillinger fra leverandører, hvor pris, volumen og leveringstidspunkt er kendte. I overensstemmelse med finanspolitikken valutasikres transaktionseksponeringen. Transaktionseksponeringen omregnet til danske kroner er for 2008 opgjort til mio. kr., heraf EUR ca. 75 % og USD ca. 18 %. Samtlige valutaterminsforretninger vurderes til 11

14 markedsværdi med løbende ændringer i finansielle indtægter og udgifter, og indregnes løbende i resultatopgørelsen. Elrisici Coop Danmark har et årligt elforbrug på ca. 270 GWh. For at mindske resultateffekten af ændringer i elpriserne, indgår koncernen terminskontrakter på elmarkedet. Elmarkedet er kendetegnet ved store prisvariationer, mens koncernens elforbrug er relativt konstant. Som et resultat af dette, foreskriver finanspolitikken en langsigtet prissikringsstrategi. Koncernen har en aftagende sikringsandel over en 4-årig sikringshorisont. Pr. 31. december 2008 var 393 GWh sikret. Forsikringsrisici Coop Danmark har gennem flere år - for at sikre sig et samlet overblik over operationelle og forsikringsbare risici - praktiseret risikostyring ved brug af risikostyringsværktøjer, risikokortlægning og forsikringsprogrammer. I en integreret risikostyringsproces identificeres, analyseres og vurderes risici med henblik på primært forsikringsafdækning, accept af risiko eller risikooverførsel vurderet i forhold til risikoprofilen. Risikoprocessen omhandler bl.a. en økonomisk prioriteret plan for risikoforebyggende og -begrænsende tiltag. Risikostyringen og forsikringsafdækning rapporteres løbende til direktionen. Kreditrisici Som følge af karakteristikaene ved Coop Danmarks forretning er kreditrisici meget begrænset. Hovedparten af salget foregår således som kontantsalg og kreditrisikoen kan udelukkende henføres til salget til brugsforeninger og til større kreditkortudbydere. Historisk har tabet på disse tilgodehavender været lavt. Til sikring af disse tilgodehavender foretages løbende en central overvågning, således at eventuelle tab kan minimeres. 12

15 Forventninger til fremtiden For 2009 forventes en afdæmpet udvikling i forbruget generelt. Prisfald på råvarer kombineret med ændret forbrugeradfærd vil antageligt medføre en meget beskeden udvikling i omsætningen. Priskonkurrencen forventes samtidig skærpet. De seneste års massive investeringer i moderniseringer af det eksisterende butiksnet og etablering af nye butikker og varehuse på attraktive placeringer vil fortsætte. Desuden vil lagerstrukturen blive moderniseret og et helt nyt samlet nonfood lager i Odense vil blive taget i brug. Samlet set forventes der på denne baggrund et lavere resultat for Et nyt fordelsprogram, Coopplus, bliver i 2009 testet blandt medlemmer med et kombineret medlems- og betalingskort. Fordelsprogrammet forventes tilbudt alle medlemmer fra Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som har indflydelse på bedømmelsen af selskabets økonomiske stilling pr. 31.december Efter afslutningen på regnskabsåret er adm. direktør Per Bank fratrådt sin stilling. Vice adm. direktør Jesper Lien er udnævnt til ny adm. direktør. 13

16 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Coop Danmark A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet samt koncernens pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Albertslund, den 12. marts 2009 Direktion Jesper Lien Adm. direktør (Konstitueret) Jesper Loiborg Koncerndirektør Dorte Prip Koncerndirektør Bestyrelse Lasse Bolander Formand Thomas B. Olesen Næstformand Caroline S. Ahlefeldt- Laurvig-Bille Claus Solvig Henrik T. Jensen Johan Eggebrecht Jørgen Clausen Per C. Nielsen Tom Stengade Torben Larsen 14

17 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionæren i Coop Danmark A/S Vi har revideret årsrapporten, siderne 1-35, for Coop Danmark A/S for regnskabsåret 1. januar december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som moderselskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 15

18 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 12. marts 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Morten S. Renge statsautoriseret revisor Mie Stryg-Madsen statsautoriseret revisor 16

19 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Coop Danmark for 2008 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, på nær vedrørende: Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associeret virksomheder indregnes, som følge af en præcisering i Årsregnskabsloven, i moderselskabets resultatopgørelse, som resultatet efter skat, modsat tidligere, hvor det blev indregnet henholdsvis som resultat før skat og under skat af årets resultat. Herudover er der foretaget mindre tilretninger i årsrapporten, der væsentligst er sket i noterne til årsrapporten samt beskrivelse af regnskabspraksis, ligesom der er foretaget enkelte reklassifikationer i resultatopgørelsen og balancen. For alle ændringer er der foretaget tilretning af samligningstal. Ændringerne har ikke haft effekt på aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Konsolideringspraksis Årsrapporten omfatter moderselskabet, Coop Danmark, samt virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne eller hvori moderselskabet gennem aktiebesiddelse eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Der er ved sammendraget foretaget eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt realiserede og urealiserede interne gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der er anvendt til brug for koncernens årsrapport, er aflagt i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis eller der er sket tilpasning af regnskaberne til koncernens regnskabspraksis. Koncernens årsrapport er udarbejdet på grundlag af regnskaber for moderselskabet og dattervirksomhederne som et sammendrag af regnskabsposter af ensartet karakter. Minoritetsinteressers forholdsmæssige andel af resultatet og nettoaktiviteterne præsenteres som særskilte poster i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen. Ved køb af virksomheder opgøres på anskaffelsestidspunktet forskellen mellem anskaffelsessummen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, efter at de enkelte aktiver og forpligtelser er reguleret til dagsværdi (overtagelsesmetoden) og 17

20 under hensyntagen til indregning af eventuelle omstruktureringshensættelser vedrørende den overtagne virksomhed. Resterende positive forskelsbeløb (goodwill) indregnes i balancen under immaterielle anlægsaktiver som goodwill, der afskrives lineært i resultatopgørelsen over forventet brugstid, dog højst over 5 år. Resterende negative forskelsbeløb (negativ goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende dattervirksomheder, indregnes i balancen under periodeafgrænsningsposter som negativ goodwill og indregnes som indtægt i resultatopgørelsen i takt med, at de forhold, der ligger til grund for forskelsværdien, realiseres. Af negativ goodwill, der ikke relaterer sig til forventet ugunstig udvikling, indregnes i balancen et beløb svarende til handelsværdien af ikke-monetære aktiver, der efterfølgende indregnes i resultatopgørelsen over de ikke-monetære aktivers gennemsnitlige levetid, dog maksimalt 5 år. Ved beslutning om afvikling eller afhændelse af tilknyttede virksomheder medtages tab eller gevinst ved afhændelse eller afvikling samt virksomhedens resultat fra beslutningstidspunktet under øvrige omkostninger. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes ændringerne i de pågældende regnskabsposter. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster. 18

Indhold: Side. Selskabsoplysninger 1. Hovedtal 4. Koncernstruktur og organisering 5. Ledelsesberetning 6. Hovedbegivenheder i året 7.

Indhold: Side. Selskabsoplysninger 1. Hovedtal 4. Koncernstruktur og organisering 5. Ledelsesberetning 6. Hovedbegivenheder i året 7. Indhold: Side Selskabsoplysninger 1 Hovedtal 4 Koncernstruktur og organisering 5 Ledelsesberetning 6 Hovedbegivenheder i året 7 Ansvarlighed 8 Kæder 9 Risikostyring 11 Forventninger til fremtiden 13 Ledelsespåtegning

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08 IDdesign A/S Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. september 2013 Som dirigent:... Jesper Aabenhus Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Semler holding A/S. Årsrapport 2012. Udkast CVR-NR. 16 94 91 75

Semler holding A/S. Årsrapport 2012. Udkast CVR-NR. 16 94 91 75 Semler holding A/S Årsrapport 2012 Udkast CVR-NR. 16 94 91 75 INDHOLD Ledelsesberetning side 4 Koncernoversigt side 4 Hoved- og nøgletal for Semler Gruppen (koncernen) side 5 Selskabsoplysninger side

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Semler holding A/S. Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75

Semler holding A/S. Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75 Semler holding A/S Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75 INDHOLD Ledelsesberetning side 4 Koncernoversigt side 4 Hoved- og nøgletal for Semler Gruppen (koncernen) side 5 Selskabsoplysninger side 7 Beretning

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere