Referat af Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del af livet, for 'som solfanger er jeg nu begyndt at forstå, at Alt og Intet er os givet. Og en gang går solen sin runde uden mig, men når forårssolen skinner, lever jeg! (Citat: Det er forår alting klippes ned, Benny Andersen (sidste vers)) Årets solfanger er en pris/anerkendelse, der gives til en person, som i særlig grad har bidraget til glæde og livskvalitet blandt nyrepatienter. Prisen gives for indsatsens medmenneskelige indhold. Prismodtageren kan eksempelvis være en patient som altid fortæller vittigheder under dialysen, som får de andre patienter til at grine. Det kan være en læge eller en sygeplejerske, som skaber en god stemning blandt patienterne. Det kan være et medlem af Nyreforeningen, som har igangsat et vigtigt projekt, som skal styrke livskvaliteten blandt patienterne osv. For anden gang skal prisen uddeles. Prisen gives til en sand ildsjæl, der virkelig brænder for at hjælpe dialysepatienter til bedre forhold i deres behandling. En person, der tænker ud af boksen støtter i svære perioder. er: Forretningsudvalget har valgt årets solfanger. Sygeplejerske Helle Hansen, Nykøbing F. Centralsygehus modtog årets solfanger. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Landsformanden foreslår, at Jan Rishave vælges som dirigent at Sven Gerner Nielsen vælges som referent at Jan Jensen og Troels Busk vælges som stemmetællere 1

2 . Jan Rishave blev valgt som dirigent. Sven Gerner Nielsen som referent. Jan Jensen og Troels Busk som stemmetællere. 2. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse. Beretningen er udsendt før generalforsamlingen. Beretningen er i år udarbejdet i ny formidlingsvenlig form. Der anvendes såkaldte QR-koder, som henviser til foreningens hjemmeside. På hjemmesiden forefindes en traditionel årsberetning i form af artikler. Disse kan læses på hjemmesiden og/eller udskrives. Såfremt det ønskes, kan årsberetningen/artikler fremsendes ved henvendelse til Sekretariatet. Papirudgaver af årsberetningen/artikler vil være fremlagt til generalforsamlingen. Forretningsudvalget indstiller, at beretningen godkendes.. Beretningen blev godkendt. 3. Revideret regnskab til godkendelse. Det reviderede regnskab er udsendt før generalforsamlingen. Regnskabet er underskrevet af revisor uden bemærkninger. Forretningsudvalget indstiller, at regnskabet godkendes.. Regnskabet blev godkendt. 4. Budgetorientering for indeværende år. Direktøren orienterer om budgettet. Orienteringen blev taget til efterretning. 2

3 5. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår. Kontingentet for 2013 (medlemmer) udgør 250 kr. Kontingentet for 2013 (virksomheder) udgør kr. Kontingentet for livsvarigt medlemskab udgør 10 x medlemskab. Forretningsudvalget indstiller, at kontingentet fastholdes uændret for Godkendt som indstillet. Kontingentet fastholdes. 6. Drøftelse af foreningens fremtidige virke. Oplæg ved Landsformanden.. Landsformanden lagde op til diskussion af de emner, som skulle drøftes senere i Landsmødet. Det helt overordnede mål er at fjerne ventelisten til organtransplantation. 7. Forelæggelse, drøftelse og afstemning vedr. indkomne forslag. A. Anne Marie Møller fremsender følgende forslag: Generalforsamlingen opfordrer Nyreforeningen til at få en tilkendegivelse fra Etisk Råd vedr. Etisk råds holdning til formodet samtykke. Motivering for forslaget: En høring i Etisk råd vil skabe en offentlig debat om formodet samtykke. En eventuel positiv tilkendegivelse vil gøre lovgivningsarbejdet i folketinget om formodet samtykke lettere. Overordnet handler det om at redde flere liv. Direktøren indstiller, at landsformanden, der er medlem af arbejdsgruppen, som skal udarbejde forslag til national handlingsplan vedr. organdonation, medtager forslaget i arbejdsgruppens arbejde. en godkendes. 3

4 B. Frants Villadsen fremsender følgende forslag: Vedr. kontingentforhøjelse og differentieret kontingent. Jeg læser i Nyrenyt, at kontingentet stiger til 250 kr. fra Jeg vil hermed protestere imod stigningen og genfremsætte mit forslag til differentieret kontingent, som jeg forelagde Landsmødet i Forslaget er vedhæftet som bilag. Jeg har dog ført alle tallene up to date. Det er for mig uforståeligt, at Nyreforeningen som den eneste patientforening i Danmark anno 2012 fastholder kun at tilbyde et personligt medlemskab, medens andre foreninger helt naturligt differentierer deres tilbud. Må jeg være så fri og spørge: Hvad skyldes denne modstand? Ydermere vil jeg anholde, at i min husstand er vi to, der er medlem af Nyreforeningen, men vi får kun 1 stk. Nyrenyt - og dermed kun 1 spørgeskema. Hvad med den anden person? Regner I ikke med vedkommende, der trods alt også er fuldgyldigt medlem? Det er for galt og det er netop et af mine argumenter for et differentieret medlemskab, at Nyreforeningen på den måde sparer penge, ved kun at udsende et eksemplar pr. familie. Den besparelse skal også komme familien til gode, mener jeg. Det er sådan, at jeg som nyresyg selvfølgelig beholder mit medlemskab i 2013, men jeg har anbefalet hele min familie at melde sig ud, for løbet er kørt og der kommer jo ikke noget ud af denne henvendelse. Bilag: Udarbejdet fra oprindelig tekst fra Undertegnede ønsker hermed at fremkomme med forslag til, at Nyreforeningen indfører et Familiekontingent, således at Nyreforeningen tilbyder medlemmer et personligt medlemskab til 250 kr. samt et familiemedlemsskab til 400 kr. Dette punkt har åbenbart været diskuteret mange gange før, så det er et emne, der til stadighed florerer både blandt medlemmerne og nye nyrepatienter som jeg møder, når jeg underviser på nyreskole. Argumentet fra FU for ikke selv at tage spørgsmålet om familiekontingent op er, at der er en igangværende værdidebat i foreningen som først skal afsluttes. Dette argument mener jeg ikke holder og de to ting har efter min mening ikke noget med hinanden at gøre. Et andet argument for ikke at indføre familiekontingent har vel også været, at Nyreforeningens samlede kontingentindtægter skulle være de samme før og efter - og at man således frygtede en nedgang i indtægt. Jeg forstår imidlertid ikke dette argument, da Nyreforeningen ved indførelse af Familiekontingent ville spare penge på bl.a. porto, konvolutter, trykning af Nyrenyt, trykning af andre publikationer ( Rejseklar m.fl.) - når der kun skal sendes et stk. blad ud pr. husstand. Det drejer sig vel om mindst 10 kr. pr gang. Bladet udkommer 6 gange om året. 6 x 10 kr. = 60 kr. sparet for en familie. Denne besparelse bør efter min mening direkte komme familierne til gode. Desuden tilkommer en gevinst i sparede miljøomkostninger og CO2 udledning som Nyreforeningen kan prale af. 4

5 Jeg har, for at understøtte ovenstående forslag undersøgt 9 patientforeningers medlemspriser pr Undersøgelsen viser, at 7 ud af 9 foreninger tilbyder differentieret medlemskab. Følgende oversigt viser de pågældende foreningers navn og i parentes prisen for et almindeligt medlemskab efterfulgt af prisen for andre former for medlemskaber: Foreninger, der både har almindeligt og familiemedlemskab: Hjerte- (195/310), Sclerose- (265/400), Hjerneskade- (-/250), Gigt- (165/250) og Leverforeningen (200/275) samt Hjernesagen (195/265) Forening, der både har almindeligt, pensionist/studerende, familie samt pensionistfamiliemedlemskab: Kræftens Bekæmpelse (325/200/475/275) Forening, der både har almindeligt, ungdoms-, pensionist- og familiemedlemskab: Diabetes- (260/160/160/375) Foreninger, der kun har almindeligt medlemskab: Nyre- (250/-) Min undersøgelse viser med al tydelighed, at Nyreforeningen er langt bagud mht. kontingenttilbud. Man kan spørge sig selv, om det ufleksible tilbud er årsagen til, at så mange medlemmer ikke betaler de lodsedler, de får tilsendt. Endvidere kan man måske mene, at Nyreforeningen allerede sparer de nævnte 60 kr. pr. par, da man allerede nu kun udsender et blad pr. husstand. Men det mener jeg er en ukorrekt politik overfor medlemmerne. Sidst, men ikke mindst, ser jeg en mulighed for en medlemsfremgang ved et nuanceret kontingent-udbud. Direktøren indstiller, at generalforsamlingen stemmer om det fremsendte forslag. Forretningsudvalget udarbejder forslag til en kontingentstruktur, der indeholder rabat til ægtefæller/samboende. Dette forelægges generalforsamlingen 2014 med henblik på ikrafttræden 1. januar Valg af næstformand Jf. vedtægter skal næstformanden vælges i ulige år. Hovedbestyrelsen indstiller, at Jan Rishave vælges. 5

6 Jan Rishave blev valgt for to år. 9. Valg af 2 interne revisorer. Jf. vedtægterne skal der vælges to interne revisorer. Nuværende: Henriette Christiansen Eva Juhl Direktøren indstiller, at der vælges to interne revisorer (for et år). Henriette Christiansen og Eva Juhl blev genvalgt. 10. Valg af 2. suppleant for intern revisor. Jf. vedtægterne skal der i ulige år vælges 2.suppleant for intern revisor (for to år). Nuværende: Ulf Noltensmeier Direktøren indstiller, at der vælges en 2. suppleant for to år. Ulf Noltensmeier blev genvalgt. 11. Eventuelt. Dato: 14. maj 2013 Dirigent Jan Rishave. 6

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 26. marts 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Sekretariatet i Vanløse, Herlufsholmvej 37 Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 7. Godkendelse af dagsorden 8. Godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og meddelte, at rækkefølgen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af Landsforeningen Praktisk Økologis generalforsamling d. 18.04.15 på Livø:

Referat af Landsforeningen Praktisk Økologis generalforsamling d. 18.04.15 på Livø: Referat af Landsforeningen Praktisk Økologis generalforsamling d. 18.04.15 på Livø: 54 stemmeberettigede medlemmer fik udleveret stemmesedler. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagordenen blev godkendt. 2.

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen.

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. Dagsorden Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Nr. 4 2014 December 18. Årgang

Nr. 4 2014 December 18. Årgang Nr. 4 2014 December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling 2014... 4 Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer...

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere