Årsberetning FSOS Generalforsamling d. 20/3-13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning FSOS Generalforsamling d. 20/3-13"

Transkript

1 Årsberetning FSOS Generalforsamling d. 20/3-13

2 Bestyrelsens sammensætning Web nurse, medlemsreg., Heidi Hvistendahl, udviklingssygeplejerske, Ålborg Sygehus, Region Nord Næstformand, Hanne Mainz, klinisk sygeplejespecialist, Århus Universitetshospital, Region Midt Suppleant (kommunikation), Janni Strøm, klinisk sygeplejespecialist, Regionshospitalet Viborg, Region Midt Redaktør, Betty Mikkelsen, udviklingssygeplejerske, Privathospitalerne Aleris-Hamlet Sekretær, Berit Ahlmann Thomsen (nyt bestyrelsesmedlem), Udviklingssygeplejerske, Herlev Hospital, Region Hovedstaden Kontakt til udstillere, Charlotte Siefert, uddannelsesansvarlig, OUH, Region Syddanmark Kasserer, Randi L. Jensen, specialeansvarlig, Kolding Sygehus, Region Syddanmark Suppleant (internationalt samarbejde), Kirsten Specht, phd studerende, Vejle Hospital, Region Syddanmark Suppleant (kursuskoordinator), Susanne Jung Høvsgaard, projektektsygeplejerske, Vejle Hospital, Region Syddanmark Formand, Birte Kristensen, afd.spl., Næstved Sygehus, Region Sjælland

3 Bestyrelsens poster FSOS Formand Næstformand Kasserer Sekretær Redaktør Kontakt til udstillere Webnurse Internationalt samarbejde Kursussekretær Kommunikation

4 Formand Birte Kristensen, afd.spl., Næstved Deltager i DASYS repræsentantskabsmøde Har en plads i Centerrådet i Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje, VIDOKS Varetager kommunikation med DSR, DASYS, medlemmer Mødeleder på bestyrelsesmøder

5 Næstformand Hanne Mainz, klinisk sygeplejespecialist, Århus Leder af Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje, VIDOKS (med i Centerrådet og det videnskabelige råd) Medlem af DASYS` dokumentationsråd Medlem af styregruppen for DR hoftebrud DSR og DASYS repræsentant i Rådgivende Forum for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, som er med til at give faglige input ift udviklingen af de kliniske kvalitetsdatabaser.

6 Kasserer Randi L. Jensen, specialeansvarlig spl, Kolding. Budget og regnskab Moms og skat Samarbejde med revisor(er) Udbetaler penge for kørselsudgifter mm til bestyrelsesmedlemmer Modtager indtægter og betaler udgifter ifm arrangementer Kontaktperson til Trinity Deltager i styregruppen for DR Hoftebrud

7 Sekretær Berit Ahlmann Thomsen, udviklingsspl, Herlev Hospital. Skriver referater af bestyrelsesmøder, temadage og konferencer Dagsorden til bestyrelsesmøder Booke mødelokaler til bestyrelsesmøder Ny i bestyrelsen

8 Redaktør Betty Mikkelsen, kvalitetskoordinerende spl, Aleris Hamlet Hospitaler. Modtager nyheder til Nyhedsbrevet Udgiver Nyhedsbrevet i den form det nu har Kontakt til trykkeri Betty har i år lagt stort arbejde i at oprette alle medlemmer hos nets (elektronisk opkrævning) postadresser stor udfordring

9 Kontakt til udstillere Charlotte Siefert, uddannelsesansvarlig, OUH. Kontakter firmaer mhp udstilling til konferencen Indgår aftaler med firmaerne vedr. ovenstående Varetager kontakten med firmaerne under konferencen

10 Webnurse Heidi Hvistendahl, udviklingsspl, Aalborg Universitetshospital Opbygning af hjemmesiden Løbende opdatering af hjemmesiden Medlemsregistrering Velkommen Velkommen til FSOS. Klik her for at læse om os.

11 Internationalt samarbejde Kirsten Specht, phd studerende, Vejle Samarbejde med ICON Deltagelse i skypemøder Deltage i internationale konferencer Kirsten er også flittig til at lægge info på facebook

12 Kursussekretær Susanne Jung Høvsgaard, projektspl., Vejle Modtage tilmeldinger til temadage og konference Varetage kommunikation ifm tilmeldinger Tæt samarbejde med Randi vedr. kursussted

13 Kommunikation Janni Strøm, Klinisk sygeplejespecialist, Viborg Er indtrådt som suppleant med det formål at arbejde med kommunikation / synliggøre FSOS Er ved at udarbejde en kommunikationsstrategi Ny i bestyrelsen

14 Netværksgrupper FSOS Amputation (Birte) Knæalloplastik (Susanne) Hoftealloplastik (Betty) Hoftebrud (Randi) Skulder / albue (Hanne) Børn med ortopædkirurgiske lidelser (Heidi) Hånd (Charlotte)

15 DASYS medlemmer i de forskellige råd udpeget af FSOS Dokumentationsråd: Hanne Mainz, klinisk spl. specialist Århus, næstformand FSOS, Birgit Villadsen, overspl., Palliativ Medicinsk afdeling, BBH Uddannelsesråd: Pia Koustrup, lektor, VIA University College, spl. udd, Århus Forskningsråd: Mette Trads, udviklingsspl., Regionshospitalet Randers Bestyrelsen: Grethe Kirk, overspl. Thisted (tidl. Formand FSOS) netop udtrådt, Mette Trads, udviklingsspl. Randers er indtrådt Deltagelse i repræsentantskabsmøde: formand + et bestyrelsesmedlem mere

16 DASYS udpegning arbejdsgrupper Vi får mange henvendelser vedr. udpegning og i det forløbne år har fra FSOS udpeget følgende: Pakkeforløb for sarkomer i knogle og bløddele, Birthe Hedegaard, specialeansvarlig spl., Århus Nationale kliniske retningslinjer for udvalgte skulderlidelser, Charlotte Myhre Jensen, udv.spl. OUH, Susanne Nygaard Nielsen, specialeansvarlig spl. Regionshospitalet Viborg (det kostede en del korrespondance, men VI FIK 2 SYGEPLEJERSKER MED I GRUPPEN!!!)

17 Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje (VIDOKS) Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

18 Kursusaktivitet Landskursus 2012 d /3-12 Trinity, Fredericia Temadag 2012: d. 23/10-12 OUH

19 Landskursus d / Temaet var Ortopædkirurgisk Sygepleje nu og i fremtiden Emnerne var: Patientens angst og bekymring ift effekt af behandlingen til patienter med hofte.- og skulderalloplastik Ortogeriatrisk sygepleje den ældre medicinske patient i ortopædkirurgien Blodtransfusion til svage ældre med hoftefraktur, Erfaringer med opgaveglidning alloplastik patienternes oplevelse med VAC, PatientSikkert Sygehus som projekt kommunikation i en ortopædkirurgisk afdeling, hvorfor forstår vi ikke altid hinanden? PARIS (Patientens Rejse i Sundhedsvæsenet) anvendt som analysemodel for håndpatienter Postoperativ obstipation hos patienter med hoftebrud PROHIP et interregionalt projekt om hoftenære frakturer og hoftealloplastikker mellem Skåne (Sverige) og Region Sjælland Kliniske kvalitetsdatabaser: Hvordan kan de bruges i en ortopædkirurgisk afdeling? Hvordan fremmes ortopædkirurgisk sygepleje gennem internationalt samarbejde? Journal Club bidrager til kompetenceudvikling i Ortopædkirurgisk Afdeling. FSOS nu og i fremtiden Projekt Bevægelse under indlæggelse Projekt om sår og amputationspatienter Patienttilfredshedsundersøgelser (LUP) hvordan bruges det fremadrettet i en ortopædkirurgisk afdeling? Udfordringer og dilemmaer i fremtidens ortopædkirurgiske sygepleje.

20 Temadag OUH d. 23/10-12 Titlen var Av min arm Emnerne var: skulderfraktur / alloplastik opgaveoverdragelse ifm anlæggelse af skulderblokader netværk for sygeplejersker med interesse for skulder / albuepatienter behandlersygeplejerskers kontrol af patienter med frossen skulder opstart af skulderdatabase optimering af patientforløb for skulderalloplastikpatientr ved anvendelse af auditmetoden sygepleje til skulderalloplastikpatient dupuytrens kontraktur behandlet med Xiapex axillarisblokade som smertebehandling ved håndkirurgiske patienter selvstændige håndkirurgiske sygeplejeprogrammer lægelige aspekter ift diagnosen og ny forskning og udvikling indenfor håndspecialet.

21 Nyt ved denne konference Nyt navn: FSOS landskonference Nyt vedr. talere: 2 udenlandske oplægsholdere fra henholdsvis Sverige og Storbritannien Call for abstract (både oplæg og postere) Hvordan formidler vi vores projekter?

22 Indsatsområder / gennemførte aktiviteter Landkursus 2012 med temaet Ortopædkirurgisk Sygepleje nu og i fremtiden d /3-12 på Trinity, Fredericia Temadag for sygeplejersker indenfor skulder- og håndspecialet Av min arm d. 23/10-12, OUH Medlemskab af ICON DSR har givet kr. til det internationale samarbejde Ansøgning til DSR s udviklingspulje (Nationalt videnscenter for ortopædkirurgisk sygepleje) afslag på ansøgning i november 2012, men opfordring til at prøve igen i maj 2013 Ansøgning om støtte til Nationalt videnscenter for ortopædkirurgisk sygepleje fra DASYS ifm 10-års jubilæum, men desværre ikke støtte herfra. Fortsat planlægning og implementering / drift af Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje (centerrådsmøde i Århus og Køge) Opstart af netværksgruppe for sygeplejersker med interesse for skulder / albue opstartet maj Opstart af netværksgruppe for sygeplejersker med interesse for ortopædkirurgisk sygepleje til patienter med håndkirurgi (januar 2013 Odense) Afvikling af 6 bestyrelsesmøder: 3 i Kvæsthuset i København (d. 20/6-12, 10/12-12, 29/1-13), 1 internatmøde ved Saksild Strand d. 30/9-1/10-12, 1 aftenmøde efter temadag i Odense (d. 23/10-12), og sidst 1 møde i Fredericia (d. 19/3-13) Deltagelse i DSR s konference for Faglige Selskaber og DASYS på Vilvorde i december Nyt reklamemateriale (krus) Diskuteret og opdateret vores visioner og strategi (se folder) Udarbejdet årshjul Opdateret folder Lavet bogmærke (FSOS og VIDOKS)

23 Vores største udfordringer - Moms og skat - Manglende mailadresser på medlemmer - Hjemmesiden. Den nye hjemmeside er startet op, men der er startvanskeligheder. - Oprettelse af elektronisk medlemsbetaling via nets

24 Visioner for FSOS FSOS vil støtte og fremme ortopædkirurgisk sygepleje så den udføres ud fra evidens og best practice FSOS er en del af det internationale samarbejde for ortopædkirurgiske sygeplejersker FSOS præger udviklingen indenfor ortopædkirurgien både fagligt, organisatorisk og politisk FSOS er et dynamisk selskab i dialog med ortopædkirurgiske sygeplejersker FSOS medvirker til kontinuerlig kvalitetsudvikling af den ortopædkirurgiske sygepleje

25 Strategi for FSOS At udviklingen aktivt præges ved deltagelse i diverse råd, arbejdsgrupper og gennem høringssvar At være forum for videndeling gennem selskabets aktiviteter f.eks. ved konferencer, temadage, netværksgrupper m.m. At FSOS er kendst blandt alle ortopædkirurgiske sygeplejersker og studerende i ortopædkirurgisk regi At hjemmesiden og facebook er opdateret og besøges hyppigt af medlemmerne At udbrede kendskab til Vidoks: Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje At medvirke til udvikling af kliniske retningslinjer At styrke kvalitetsudviklingen f.eks. ved udarbejdelse af kliniske indikatorer At være faglig sparringspartnere til DASYS/DSR At samarbejde tværfagligt for at opdatere den ortopædkirurgiske sygepleje, eks. via styrket samarbejde med DOS

26 Årshjul FSOS

27 Friplads og rejselegat Som medlem kan man søge om friplads til FSOS landskonference samt rejselegat I år har vi haft 3 ansøgere til friplads, og har imødekommet 2 af disse til Linda Koldsgaard og Margit Holm I år har vi haft 2 ansøgning til rejselegat (kun 1 opfyldte kriterierne), og Mai Sommer har fået 3000 kr. ifm dette

28 Ideer til kommende arrangementer Temadag om sygeplejefaglige indikatorer i kvalitetsdatabaser (oktober 2013, Århus?) Temadag om smertebehandling Konference Trinity marts 2014

29 Tak til bestyrelsen Til slut vil jeg takke den øvrige bestyrelse for et positivt og inspirerende samarbejde, hvor alle bidrager med stort engagement. Ligeledes tak til de mange udstillere, der har støttet op om vore arrangementer og til alle medlemmer for året, der er gået. Beretningen overdrages hermed til generalforsamlingens godkendelse. Birte Kristensen, Formand for Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker. Fredericia den 20. Marts 2013.

30 Tak for opmærksomheden

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009 nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Kæmpe fremmøde til efterårets Lungedage At være frivillig i Danmarks Lungeforening Forskningsstøtten

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Ansættelsessted og postadresse Ortopædkirurgisk afdeling, Regions hospital Horsens, sundvej 30, 8700 Horsens BARSEL TIL 24/8-2014

Ansættelsessted og postadresse Ortopædkirurgisk afdeling, Regions hospital Horsens, sundvej 30, 8700 Horsens BARSEL TIL 24/8-2014 Det Videnskabelige Råd, Videnscenter for ortopædkirurgisk VIDENSCENTER FOR ORTOPÆDKIRURGISK SYGEPLEJE VIDOKS-DK Billede Navn, mail og adresse Pia Kjær Kristensen Pia.kjar.kristense n@horsens.rm.dk Tlf.

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Ansættelsessted og postadresse Ortopædkirurgisk afdeling, Regions hospital Horsens, sundvej 30, 8700 Horsens BARSEL TIL 24/8-2014

Ansættelsessted og postadresse Ortopædkirurgisk afdeling, Regions hospital Horsens, sundvej 30, 8700 Horsens BARSEL TIL 24/8-2014 Det Videnskabelige Råd, Videnscenter for ortopædkirurgisk VIDENSCENTER FOR ORTOPÆDKIRURGISK SYGEPLEJE VIDOKS-DK Billede Navn, mail og adresse Pia Kjær Kristensen Pia.kjar.kristense n@horsens.rm.dk Tlf.

Læs mere

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ARTIKEL Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ved Margarethe Lorensen, formand for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Ph.D, professor

Læs mere

FSOS Konference 2015. Er vi klar til fremtidens sygepleje? Nyt ansvar & nye roller. 17.-18. marts Trinity, Fredericia

FSOS Konference 2015. Er vi klar til fremtidens sygepleje? Nyt ansvar & nye roller. 17.-18. marts Trinity, Fredericia FSOS Konference 2015 17.-18. marts Trinity, Fredericia Er vi klar til fremtidens sygepleje? Nyt ansvar & nye roller Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 17. MARTS

Læs mere

Deltagere. 22. 23. november 2014

Deltagere. 22. 23. november 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand Morten Lendal Petersen, næstformand Anne Møller Christoffersen, FU Martin Locht Pedersen, FU Rune Bruun Brodersen, FU SLS-DST Marie Kofoed Hutters

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2012 ÅRSBERETNING Folkemøde. Formanden for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ulla Astman var blandt debattørerne ved Folkemødet på Bornholm. Sygehusene er positive, sundhedspersonalet vil gerne, og patienter

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Dagsorden Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 15. marts 2013 Tid 9.00-11.30 Sted First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 1. Velkomst og valg

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling 2012 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Væk med barriererne for patientsikkerhed

Væk med barriererne for patientsikkerhed Årsberetning 2013 I N T R O D U K T I O N Væk med barriererne for patientsikkerhed Siloer brydes ned, grænser blødes op og forhindringer fjernes. For Dansk Selskab for Patientsikkerhed har 2013 været et

Læs mere

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september 2011 1. september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 36. Årgang. Nr. 4 November 2011 ISSN 0907-7421 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde 2013 Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde Generalforsamling 2013 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Nr 3 oktober 2010 Tema om forskning Flere sygeplejersker tager ph.d.-grad Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Lederforeningen: Vi vil have tillidsrepræsentanter for lederne Interview Sygeplejeforskningens

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere