MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl , på Hotel Dalgas, Brande.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande."

Transkript

1 MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl , på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 73 personer af 100 mulige. Også velkommen til selskabets revisor Karsten Pedersen og vore ledende medarbejdere. Plance 1: Koncerndiagram MES Net A/S. Vor el-leverance i 2012 blev 248,5 GWh, hvilket er 1,1 % højere end i Der blev leveret 260,0 GWh til vort elnet. Det giver en virkningsgrad på 95,6 - eller et nettab på ca. 4,4 %. I 2012 har vi haft 8 stk. 10 og 60 kv-fejl mod 14 stk. i Desværre havde vi en større 60 kvfejl, den 16. januar, som betød, at området omkring Sdr. Omme var afbrudt i mere end 6 timer. Årsagen til afbrydelsen var 2 samtidige fejl, hvilket sker meget sjældent, og det er først gang, vi har oplevet det. Årets resultat før skat i MES Net A/S på 10,0 mio. kr. er 4,4 mio. kr. lavere end i 2011, som bl.a. skyldes flere udgifter til vedligeholdelse af elnettet og færre indtægter vedrørende sideordnede aktiviteter. Når der tages højde for den generelle markedssituation i 2012, vurderes et overskud efter skat på 7,2 mio. kr. som tilfredsstillende. Selskabet har haft stor aktivitet med bl.a. kabellægning af 60 kv luftledninger mellem Skerris og Thyregod, ny 60 kv transformerstation ved Siemens Wind Power og renovering af vandkraftværket i Dørslund. På 10 kv-niveau er der bl.a. etableret opsamlingsnet til vindmøllerne i Flø og udskiftet

2 10 kv oliekabel i Ejstrupholm. På lavspændingsniveau har motorvejsbyggeriet medført en del omlægninger. Kabellægning af lavspændingsluftledninger har i år koncentreret sig om Givskud by, og er lavet i samarbejde med Vejle Kommune, der har etableret nyt gadelys og med MES Fibernet, der har lagt fibernet i hele byen. Desuden blev 2012 året, hvor der var en stor aktivitet med installation af Mikro VE-anlæg, primært nettoafregnede solcelleanlæg til private. I starten af året havde MES registreret 39 Mikro VEanlæg og med udgangen af året har vi registreret anlæg. På grund af rygter om ændring i lovgivningen, steg tallet eksplosivt i 4. kvartal, med en rekordtilgang på 271 nye anlæg i oktober måned (se side 7 i beretningen). I 2013 forventer selskabet at investere for ca. 35 mio. kr. Der skal bl.a. kabellægges 60 kv luftledninger mellem Dørslund og Ejstrupholm, ny 60 kv slukkespole i Thyregod, nye tråde og isolatorer på 60 kv-luftledninger mellem Uhe og Filskov. På 10 kv-niveau forventes udskiftet og nyanlagt i alt 14 km kabel, heraf en del opsamlingsnet til nye vindmøller i Raulund og Tykskov. Desuden forventes projektet med fjernaflæsning af alle elmålere at blive sat i gang. MES Fibernet. Kundeantallet er steget meget i 2012, og udgør ved udgangen af året mere end privat- og erhvervskunder. Selskabet har givet et overskud før skat på 282 t.kr., hvilket er lidt bedre end budgetteret. Det øgede kundeantal skyldes både øget salg i etablerede zoner og nye projektområder. I 2012 er der bl.a. etableret nyt fibernet i Givskud by, området syd for Drantum og mindre områder i Brande by, bl.a. er tilsluttet 75 lejemål i Lejerbo s afdeling på Ørbækvej. Den øgede kundetilgang bekræfter også, at fibernet er fremtiden, og vi vil fremover se endnu flere produkter, som kræver en endnu hurtigere internetforbindelse.

3 Selskabet budgetterer i 2013 med et overskud før skat, som er lidt større end i 2012., og investeringer for 6 mio. kr. i bl.a. 2 større områder i Brande by samt landområder og mindre bysamfund, hvor der er tilstrækkelig stor interesse til at sikre en rimelig tilbagebetalingstid. Formueforvaltningen. De finansielle markeder var i 2012 præget af store stigninger på aktier og højrenteobligationer og pæne stigninger på almindelige obligationer. Det samlede afkast fra de 3 forvaltningsaftaler har i 2012 givet et positivt afkast på omkring 7 %, hvilket anses for meget tilfredsstillende. For 2013 forventes et noget lavere afkast, da vi sandsynligvis ikke får de samme stigninger på aktier og højrenteobligationer i år. Scanenergi Elsalg A/S Selskabet er fusioneret med Forsyning Helsingør Elsalg A/S med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2012, med Scanenergi Elsalg A/S som det fortsættende selskab. Årets resultat efter skat i 2012 udgør et underskud på 15,3 mio. kr., hvilket skyldes nedskrivning af skatteaktiv på 14,7 mio. kr. til 0 kr. Konkurrencen på privatkundemarkedet er steget meget, på grund af forsyningspligtudbuddene, som blev besluttet af myndigheder med meget kort varsel. Derfor har der i år været stor opmærksomhed på privatkundernes leverandørvalg. For at imødegå den markedsmæssige situation, har selskabet besluttet at satse på privatkunderne og en aktivitetsudvidelse på markedet. Sinus Energi er lanceret med nye produkter, bl.a. Spotmåned, hvilket Michael Mikkelsen lige har været inde på i sit indlæg, og som I alle sikkert har hørt om, set annoncer eller blevet kontaktet om.

4 Opmærksomheden på privatkundernes frie leverandørvalg, som har været svært at forstå og meget forvirrende for kunderne, hvilket har været et problem over hele landet. Det har givet mange henvendelser til MES, men vi har desværre ikke haft ressourcer til at svare på og tale med alle, men vi har prøvet at hjælpe alle, vi kom i kontakt med, så godt som muligt. MES har anbefalet Spotmåned fra Sinus Energi Scanenergi Elsalg A/S, da vi er medejer af selskabet, og produktet har en konkurrencedygtig pris. Desuden vil kunderne fortsat modtager én regning fra MES. Er du endnu ikke tilmeldt, kan du stadig nå det! Scanenergi A/S Det nye samarbejde med Helsingør Forsyning har medført, at Helsingør Forsyning A/S har købt nye aktier i selskabet, og nu ejer 10 % af aktiekapitalen. Årets overskud efter skat i 2012 er på 42,8 mio. kr., hvilket lidt bedre end rekordåret 2011, hvor overskuddet var 42,2 mio. kr. efter skat. Det flotte resultat gives delvis videre til aktionærerne, da selskabet udbetaler et udbytte på 17,9 mio. kr., svarende til 25 % af aktiekapitalen. Det flotte resultat skyldes især, at Scanenergi s fokus på energioptimering for alvor er slået igennem. Det har medvirket til at fastholde eksisterende kunder, og der er samtidig kommet mange nye kunder til. Hele 39 % af danske virksomheder svarer i en undersøgelse lavet af Dansk Industri, at de er hårdt ramt af stigende energipriser. Her rammer selskabets produkt ENERGIPAKKE et stort behov hos de små og mellemstore virksomheder for at realisere energibesparelser. Da behovet for energioptimering aldrig har været større, og det er afgørende at have de rette kompetencer indenfor energioptimering, har selskabet i 2012 købt Danfoss Solutions A/S, som beskæftiger sig med energioptimering rettet mod store virksomheder i Danmark og internationalt.

5 Selskabet sælger fortsat flere og flere prissikringsprodukter på markedet. Dette skal sammen med energistyring og energioptimering fremover styrke selskabets markedsposition og resultater. Scanenergi A/S forventer i 2013 et resultatet efter skat på mio. kr. Årsagen til det lavere resultat i forhold til i 2012 er, at tilkøbet af Danfoss Solutions kræver betydelige ressourcer til fortsat udvikling af salget og koncepterne i samarbejde med kunderne. Men som nævnt forventer vi, at Solutions kommer til at bidrage til en endnu stærkere konkurrenceevne og markedsposition fremover. Sydøstjyske Net A/S: Som nævnt i beretningen sidste år blev vores ejerandel på 4,59 % i Sydøstjyske Net A/S i 2012 solgt til Energinet.dk. med tilbagevirkende kraft til 1. januar. Aktierne i Sydøstjyske Net A/S blev solgt for 14,4 mio. kr. og gav i 2012 en avance i regnskabet på 4,2 mio. kr. Øvrige forhold: Sidst år nævnte jeg, at vi i 2012, sammen med kollegaer i Midt- og Vestjylland, ville lave et udbud på fjernaflæste målere til alle. Vi var da også klar til at underskrive en aftale om køb af fjernaflæste målere til alle i december måned. Desværre ændrede Energitilsynet praksis i den økonomiske regulering med hensyn til fjernaflæste målere, som betød, at netselskaber blev straffet for at investere i disse målere. Energitilsynets ændring af praksis var noget overraskende, da politikerne i Energiaftalen fra marts 2012 netop havde forudsat, at der skulle indgås en aftale med branchen om etablering af fjernaflæsning af alle elmålere.

6 Vi forventer, at Energistyrelsen inden sommerferien underskriver en måleraftale med Danske Energi, så vi kan starte fjernaflæsningsprojektet op til efteråret. Som I måske har bemærket, er der i revisors erklæring om regnskabet en supplerende bemærkning omkring usikkerhed om MES A.m.b.a. s skattepligtstatus. Usikkerheden skyldes en ændring af selskabsskatteloven, som måske medfører, at selskabet ikke er omfattet af skattefrihed for visse aktiviteter (foreningsbeskatning). Erhvervsstyrelsen har juni måned 2012 afsagt en kendelse, som går MES A.m.b.a. imod. Da vi og jurister i Dansk Energi mener, at afgørelsen baserer sig på et forkert grundlag, er sagen anket til Erhvervsankenævnet, og vi forventer en afgørelse i løbet af Såfremt MES A.m.b.a. bliver omfattet af en normal skattepligt, vil det betyde en skatteomkostning på 6 7 mio. kr. - Diverse tak. P.b.v. Svend Mathiasen.

KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh.

KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. Beretning 2013 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar 1921 - Hjemsted:

Læs mere

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. Beretning 2014 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar 1921 Hjemsted: Brande

Læs mere

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. Beretning 2009 1 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 - Fax: 97 18 13 53 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår Årsrapport 2013 CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift i selskabet har været

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 København K Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev, 23. april

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord)

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord) Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014 Beretning v/ Formand Franz Cuculiza Beretningen Generelt om udviklingen arbejdspladser - ledighed og befolkning Jeg vil starte med en hurtig

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår

ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår CVR-nr. 31 81 62 11 Nærværende årsrapport for ØSTKRAFT Holding A/S for 2013 er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS Pressemeddelelse Horsens, den 9. april 2010 Generalforsamlingsreferat 2010 År 2010, den 9. april, afholdtes ordinær generalforsamling i Klimax A/S, CVR-nr. 10665744.. Generalforsamlingen afholdtes på Snaptun

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere