Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013"

Transkript

1 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær for DAU Ole G. Nielsen blev valgt som sekretær. Pkt. 2 Konstatering af repræsentanternes stemmeret og gyldige fuldmagter Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet Tilstede var Holbæk, Vestsjællands Akvarie- og Terraieklub, Ølstykke, Vejle, Randers, Viborg, Skive, Århus, Silkeborg og DanishShowGuppy, samt fuldmagt fra Avedøre, som alle var stemmeberettigede. Pkt.3 Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelses beretning Først endnu engang TAK til Vejle, for at de vil lægge hus til vores generalforsamling Vejle er et godt sted her centralt i Danmark. Beretningen ser dels tilbage fra sidste generalforsamling som var den 4. marts 2012 her i Vejle og dels har jeg nogle bud på nogle fremadrettede udfordringer. Når jeg har holdt beretningen, håber jeg vi kan få en debat generelt om DAU s virke og om enkeltpunkterne i beretningen. Det er nemlig her under dette punkt af generalforsamlingen, at medlemsforeningerne kan ytre sig, hvilket jeg naturligvis opfordrer til. Antal medlemmer Vi var i registrerede medlemsforeninger af DAU, en stigning på 3 i forhold til Desværre må vi konstaterer, at antallet af medlemmer i de enkelte foreninger er faldende, hvilket betyder noget for DAU s økonomi. Jeg vil senere komme tilbage til, hvad vi i DAU har gjort, og med forslag til hvad vi kan gøre for at foreningerne kan få flere medlemmer. Hjemmebedømmelse Hjemmebedømmelsesfinalen i foråret 2012, hvor Lone Nørrevang og undertegnede var dommere havde 5 deltagere. 3 i klasse 2 (prydakvarier) og 2 i klasse 4 (biotopakvarier). Der er alt for få deltagere, hvorfor vi opfordrede DAS til at lave en klasse, hvor flere typer akvarier kan

2 deltage. Med den nye klasse Free Style, håber vi, at den kan være med til at trække nye akvarister til at deltage fremover. Nyhedsbreve Sekretærens udsendelse af Nyhedsbreve er fortsat i Her er udsendt 1 nyhedsbrev hver den 1. i måneden. Nyhedsbrevene bliver godt modtaget og vi udsender hver gang til 71 abonnenter, 17 specielforbund og ikke medlemsforeninger og 25 medlemsforeninger, en stor stigning siden de første Nyhedsbreve blev udsendt. En stor tak til Ole for det store arbejde. Tipskupon og artikler Som en service overfor medlemsforeningerne lægger vi fortsat nye Tipskuponer på hjemmesiden. Der ligger i dag 13 kuponer på hjemmesiden, ligesom der løbende bliver lagt nye artikler op. Opdrætskonkurencen Vi må desværre erkende, at antallet af anmeldte opdræt til opdrætskonkurrencen er faldende samtidig med, at jeg er vidende om at mange akvarister går og laver mange opdræt de anmelder dem ikke. Vi har mødt en kritik fra flere sider om, at det har været administrativt tungt at anmelde opdræt, derfor har bestyrelsen valgt at ændre reglerne i opdrætskonkurrencen. Desværre nåede vi det ikke fra årets start, men det skete sidst i marts og blev kommunikeret ud i forbindelse med Nyhedsbrevet 1. april. Den største ændring er nu, at opdrætteren selv efter opdrættet er godkendt selv kan anmelde opdrættet direkte i en formular på DAU s hjemmeside og sende den herfra til kampagnelederen. Jeg vil nu appellere stærkt til alle om at anmelde deres opdræt ikke for konkurrencens skyld, men her er noget vi kan stå stærkt med rent politisk, nemlig at vi opdrætter mange af vores akvariefisk selv, og ikke belaster naturen. DAU s deltagelse i den offentlige debat Der er ingen tvivl om, at der bliver flere og flere restriktioner overfor det at holde dyr. Vi ser det bl.a. gennem krav til dyrehandlerne. ( Plejemidler pasningsvejledninger uddannelse). Inden længe er jeg bange for, at det ikke længere bliver muligt at købe akvariefisk gennem en dyrehandler, så er der kun privatsalget tilbage, hvor der slet ingen kontrol er. Truede dyrearter DAU har i årets løb deltaget i høringsmøde vedr. CITES CoP 16 i Naturstyrelsen. Her fik vi lejlighed til uden for dagsorden at fortælle om vores synspunkter overfor de andre hobbyforeninger, Dyrenes Beskyttelse og ministeriets embedsfolk. Genetisk modificerede akvariefisk Vi har i samarbejde med Miljøstyrelsen via vores hjemmeside og Nyhedsbreve gjort opmærksom på ulovligheden med at holde genetisk modificerede akvariefisk fra vores hobby. Henvendelse fra pressen Vi har haft henvendelse fra TV2 om vores holdning og anbefalinger vedr. Fisketuberkulose, som har ramt flere akvarister i bl.a. i Danmark. Efterfølgende har vi på hjemmesiden og i Nyhedsbreve anvist forholdsregler, som kan forebygge Fisketuberkulose hos akvarister. Forholdsreglerne er lavet i samarbejde med Odense Universitetshospital.

3 Fiskeplejemidler Dialogen med Sundhedsministeriet om fiskeplejemidler er desværre kørt fast, dog ikke mere fast, end vi nu fortsætter med en anden myndighed, nemlig fødevarestyrelsen. Vi er blevet gjort opmærksomme på, at de har en afdeling for dyrevelfærd og veterinærmedicin. Til dem har vi så sent som i ugen der er gået skrevet til, og afventer svar herfra. Samarbejde med dyrenes beskyttelse, og Dyrehandlernes brancheforening Fokus på dyr i denne sag afventer vi lidt med. Vi er dog på i tæt dialog med Dyrehandlernes brancheforening Fokus på dyr Pasningsvejledninger Her vil jeg henvise til Ole G Nielsens beretning, og kun benytte lejligheden til at takke ham og Poul Petersen for deres store arbejde. Endvidere en tak til alle de akvarister fra vores specielforbund der har bidraget det vil Ole komme ind på i sit indlæg. At udbrede og fremme kendskabet til akvariehobbyen Er vores hovedformål. Det har vi bl.a. gjort ved at deltage i den offentlige debat, jf. det jeg lige har sagt. Messer Derudover har vi i årets løb deltaget i 2 messer med egen stand - Først i Køge og senere i Skive, og i år i Vejle. Vi har fået lavet nogle flotte informationsplancher. Tak til Per for arbejdet med layout og tak til Knud Erik for de fornuftige indkøb. Sådan noget med indkøb skal man overlade til jyder. DAU s formål ved disse messer, er ikke blot at gøre DAU kendt, men allermest at fortælle publikum vigtigheden i, at blive medlem af en akvarieforening. Det er også derfor at vores reklameskilte bringer dette budskab. Hjemmesiden At udbrede kendskab sker også gennem vores hjemmeside. Vores hjemmeside er velbesøgt: 2011: 2.889/mdr. 89/dagligt 2012: 3.729/mdr. 122 dagligt 2013: 4.907/mdr. 166 dagligt Vi har tidligere opfordret til, at de enkelte regioner kan benytte DAU s hjemmeside til oplysninger om hvad der sker i regionen, samt et arkiv for referater af deres møder. Kun region Sjælland benytter dette tilbud i dag. Vores opfordring gælder stadig benyt jer af tilbuddet, kontakt vores webmaster Tage. Af økonomiske grunde er vi nød til at have sponsorer på vores hjemmeside så hvis du kender en eller flere, så kom med et navn. DAU er blevet synligt i Danmark. Jeg kan konstatere, at et af de mål vi satte os, da denne bestyrelse tiltrådte for 2 år siden, nemlig at udbrede kendskabet til DAU er nået vi er blevet en organisation som myndigheder og pressen lytter til, og henvender sig til.

4 Nu mangler vi, at de enkelte foreninger kan få flere medlemmer! Foreningerne mere synlige. Vi har før de messer DAU har deltaget i efterlyst informationsmateriale fra de enkelte akvarieforeninger, så vi kunne reklamerer netop for jeres forening på vores stand. Desværre har kun ganske få taget imod tilbuddet. Ligeledes har det været slående, at mig bekendt, at kun en forening har benyttet sig af disse messer til gøre noget aktivt for at få flere medlemmer. Foreningerne tror, at bare de lægger en folder, et blad med et girokort, så henvender folk sig automatisk. Jeg vil derfor opfordre foreningerne til at benytte disse messer mere aktivt. Inden messen kan man fortælle den lokale avis, radio, tv at man deltager, gerne gennem en historie om en person, hvis liv er gået i fisk. På messen inviterer publikum til et møde nogle få dage efter messen. Hvad vil DAU gøre? Først vil vi give alle jer foreningsformænd og bestyrelsesmedlemmer et skulderklap for, at I trods svære tider fortsat har holdt fanen højt at vi fortsat er 25 medlemsforeninger i Danmark er flot. På de Pasningsvejledninger som forhandlerne skal udleverer pr , henvises direkte til DAU s hjemmesiden. Det er derfor vigtigt, at de henvendelser kommer videre til de lokale foreninger/specielforbund Vi har på DAU s hjemmeside givet foreningerne en mere åben plads på forsiden. Senere vil vi også direkte skrive, at hvis brugerne har spørgsmål til deres akvarium, skal de henvende sig til den lokale klub. Det er derfor naturligt, at vi har haft en drøftelser af, om vi fortsat, skal henvise til foreninger/specielforbund der ikke er medlem af DAU. Her er bestyrelsen ikke enig. Så en tilkendegivelse fra generalforsamlingen ville være fint. Inden du tager stilling, vil jeg lige komme med et par bemærkninger: 1) Der står i vores formålsparagraf, at vi skal udbrede kendskab til akvariehobbyen. Det gøres bl.a. ved at fortælle hvor der er mulighed for at få viden. 2) Fjerner vi ikkemedlemsforeninger og -klubber fra hjemmesiden, kan vi ikke overfor det officielle Danmark sige, at vi fortsat repræsenterer alle danske akvarieforeninger og klubber. AKVARIETS DAG eller AKVARIEFISKENS DAG. Bestyrelsen har et forslag om AKVARIETS DAG eller AKVARIEFISKENS DAG. Det er tanken, at vi i kalenderen afsætter en bestemt dag/weekend i efteråret, hvor alle foreninger laver en event. Det kan være et åbent hus i deres lokaler, inviterer til foredrag på byens bibliotek, opstille et akvarium med en lille stand i et supermarked eller indkøbscenter.

5 DAU fastsætter datoen, og foreningerne indmelder til bestyrelsen hvad, hvor og hvornår deres event foregår. DAU vil forinden gå i pressen og fortælle om den landsdækkende AKVARIETS DAG og de mange events. Jeg tror på, at vi på den måde kan skabe en interesse for akvariehobbyen, og de enkelte foreninger kan lave reklame for sig selv. Det giver naturligvis også DAU mulighed for at komme frem med vores synspunkter bl.a. om de rammer det officielle Danmark giver akvaristerne. Men for at dette skal lykkes, skal alle foreninger være med, være klar til at yde en indsats. I skal være klar til at tage imod henvendelser fra spørgende brugere på hjemmesiden. I skal lave event med efterfølgende møder for nye medlemmer etc. - Lad os komme i arbejdstøjet. LÆS NYHEDSBREVENE OPDRÆT NOGLE FISK OG ANMELD DEM LAV EN EVENT OG REKLAMER FOR JERES KLUB BRUG MESSERNE AKTIVT UDBRED KENDSKABET TIL AKVARIEHOBBYEN Tak Hans Ole Kofoed formand DanishShowGuppy roste nyhedsbrevene, men at der af sagens natur var mange gentagelser og opfordrede til at ændre teksterne noget mere ind imellem, så de ikke var så ensformige, og at man fx prøvede at finde en anden indgangsvinkel på emnet Beretningen medførte en mindre debat om, hvorvidt foreninger, der ikke er medlem af DAU skal have tilsendt informationer fra DAU og om at link til disse skulle slettes fra DAU s hjemmeside. Det drejer sig om 5-6 foreninger. Man blev enige om, på trods af, at sekretæren, flere gange forgæves havde opfordret disse foreninger, om at melde tilbage, om hvorfor de ikke ønskede at være med i fællesskabet, at udsende materiale og bibeholde deres hjemmeside link på DAU s hjemmeside. Vi skal selvfølgelig fast holde specifikke emner låst, så kun medlemsforeningerne kan benytte disse, fx foredragsholderlisterne, tipskuponerne mm. Der var bred enighed om, at det kunne være spændende med tiltaget til en årlig fælles AKVARIEDAG. DanishShowGuppy oplyste at de faktisk havde arbejdet med noget af det samme, men ville i så fald kalde det guppyens dag, men var helt med på ideen om akvariets dag. Vejle oplyste, at ved at være synlig i nærområdet og gøre det attraktivt at være medlem, får man også flere medlemmer, og at de nu har omkring 70 medlemmer. Hans Ole mente i øvrigt, at konkurrencen med internettet ville aftage, da mange af de forskellige sites om akvaristiske forhold ville forsvinde pga. af manglende sponsorer og manglende reklame indtægter.

6 Randers kommenterede dette med at oplyse, at meget salg foregår via nettet. Vejle var af den overbevisning, at selv om nogle portaler gik ned, ville der snart være nye der blomstrede op, Vejle mente i øvrigt, at det var foreningerne og ikke DAU som skulle tage kampen op mod internettet om enkelt medlemmerne. DAU skal koncentrere sig om foreningerne. Helt klart oplyste Hans Ole. DAU skal skabe rammerne for foreningerne, og selvfølgelig henvise eventuelle brugere af DAU s hjemmeside til at opsøge nærmeste forening. Og i forbindelse med fx Akvariets dag, at lave nødvendigt pressemateriale til foreningerne, samt at reklamere for foreningerne Århus var bange for at tiden ville indebære, at alle dyr herunder også akvariefisk ikke må være indespærret. Hvis det med tiden ender sådan vil vi få det meget svært med vores hobby. Og at de nye pasningsvejledninger pegede i den retning. Dirigenten kunne oplyse, at DAU samarbejde med Dyrenes Beskyttelse ikke pegede i den retning. Tværtimod. Da var en mindre drøftelse af kontingentet indbetalinger, da Vejle fx ikke have kontingent fra januar til januar, men have differenceret indbetalinger. Ville mene, det var bedre hvis foreningerne betalte et fast medlemsgebyr. Dirigenten oplyste, at årsagen til vores nuværende betalingsform viste hvor mange medlemmer foreningerne havde. Randers efterlyste en opdatering af foredragsholderlisterne. Mange tlf. nr. og mail adresser var forkerte. DAU opfordrer foreningerne til at give besked herom til sekretæren, nå man stødte ind på problemerne. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Pkt.4 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Regnskabet og budget blev gennemgået og enstemmigt godkendt med revisorpåtegningen. Regnskabet er vedhæftet Budgetforslag 2013 INDTÆGTER Kontingent reklame hjemmeside UDGIFTER Administration 500 Internet 300 DM-konkurrencen Præmier opdræt 600 Transport til møder/messer Mødeudgifter i øvrigt 500 Reklame materiale

7 Budgetteret underskud Formanden gennemgik budgettet og oplyste at kontingentet var uændret. Pkt. 5 Beretning fra udvalgene Danskdommersammenslutning v/steen Larsen Formanden oplyste, at man intet havde modtaget fra DAS. Han benyttede herefter lejligheden til at forklare DAS s struktur i forhold til DAU. Der skulle blandt andet have været holdt årsmøde i Das i forbindelse med den aflyste generalforsamling i Nivå-Kokkedal, hvor blandt andet den nye free-style-klasse 15, skulle have været godkendt. Der er ikke indkaldt til noget nyt bestyrelsesmøde, og klassen er derfor endnu ikke godkendt. DAU s formand har flere gange bedt DAS es formand Steen Larsen om at indkalde til årsmøde, men forgæves. Førstegangsregistrator v/kim Mathiesen Kim var ikke tilstede. Årsagen skulle formentligt skyldes en familieforøgelse. Formanden benyttede lejligheden til at omtale, det papirarbejde der var i forbindelse med registreringen af førstegangsopdræt, måske trængte til en revision. Der var flere punkter der i dag ikke er relevante, da papirerne stammer helt tilbage til 1940 erne. Opdrætskampagnen v/heinrich Petersen Heinrich var desværre syg men har sendt følgende beretning: Der har i 2012 været ca. 50 opdræt hvoraf kun enkelte er blevet afvist Langt de fleste opdræt kommer fra en enkelt forening(silkeborg). Jeg har manglet viden om pointtal for enkelte arter, da jeg overtog registreringen pr. jan 2012 fik jeg at vide at jeg skulle kontakte 1 opdrætsregistratoren (Kim) som så vil hjælpe mig det gjorde han også med henblik på Maller, men med Amerikanske cichlider har jeg måtte kontakte Tonny Brandt Sandersen for at få hjælp. Vedr. opdrætslister syntes jeg DAU skal tage kontakt til specialforeningerne for at få dem til at revidere listerne med hensyn til point for sværhed især dem med egne lokaler kunne bruge et par klubaftener på at gå den igennem. Endvidere savner jeg også svar når jeg skriver til DAU om opdræt, da det ikke altid sker. Der har været lavet et link til en anden side hvor jeg skulle føre opdræt ind efterhånden som jeg fik dem, men jeg kunne ikke får det til at virke og har måtte lave mit eget regneark. Håber så at DAU har fået lavet et nyt der virker. Henrich Pedersen Opdrætsregistrator De af Henrich oplyste problemer med registreringen blev drøftet blandt deltagerne. Hans Ole fortalte om at man havde lavet et regneark system via Google som skulle benyttes, og det var dette der bla. gav Henrich problemer med at få adgang til. Efter en længere debat tilbød Per Kyllesbech (VAT), som havde stået for programeringen på nettet, at overtage registreringen fremover. Nordisk samarbejde v/erik Lind Larsen

8 Erik Lind Larsen var ikke tilstede, men Formanden kunne oplyse at Erik Lind Larsen havde fortalt ham, at både det Norske og Svenske forbund var mere eller mindre ved at lukke ned. Pasningsvejledninger v/ole G. Nielsen I foråret 2012 bliver DAU gjort opmærksom på, fra Søren Werther fra Arbejdsgruppen for Hobbydyrsorganisationer, at der skal laves pasningsvejledninger for akvariefisk, og at disse skal være færdige til udlevering i akvariebutikker mm senest den 1.januar 2013 (denne frist er senere ændret til 1.januar 2014). Kontaktperson fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er Martin Reinseth og der er nedsat en 3 mandsgruppe, som skal godkende vejledningerne, bestående af: Dyrlæge, lic.med.vet. Hans Henrik Dietz (formand) Vicedirektør Bengt Holst Direktør Henrik Herold (Randers Regnskov) Hobbydyrsorganisationerne har foreslået at de vil lave vejledningerne i stedet for brancheforeningerne, og for akvariefiskenes vedkommende er det Fokus på Dyr. I DAU besluttede vi at gøre det samme, og i april måned nedsatte vi en arbejdsgruppe bestående af Benny B. Larsen, Poul Petersen og sekretær Ole G. Nielsen. Vi måtte dog snart indse, at det vil blive et stort arbejde, hvis der skulle laves en vejledning for hver enkelt fisk, og fokuserede derfor på alternative muligheder fx en brugbar gruppeinddeling. For ikke at starte på noget overilet, var vi enige om, at en sådan inddeling først skulle godkendes af 3 mandsrådet inden vi for alvor gik i gang. Ved henvendelse den 11.maj 2012 til Søren Werther herom, fik vi oplyst at det var for sent. Der var åbenbart en tidsfrist som DAU ikke var blevet gjort bekendt med. Dyrenes Beskyttelse har reserveret retten til at skrive vejledningerne. Vi blev dog opfordret til at kontakte Martin Reinseth fra ministeriet og tilbyde vores hjælp. Hvilket vi gjorde. Den 6.juni 2012 fik vi en henvendelse fra Dyrenes Beskyttelse om, at de meget gerne ville mødes med os. De havde ansat en biolog til at varetage jobbet. Den 12.juni var Poul Petersen og Ole G. Nielsen til møde med Dyrenes Beskyttelse, hvor man bla ønskede at trække på vores erfaringer om, hvordan sådanne vejledninger kan laves i form af gruppeopdelinger da det vil være helt uholdbart at lave en vejledning for hver enkelt fiskeart. På mødet havde de også inviteret brancheforeningen Fokus på Dyr, som dog ikke havde nogen kommentarer. DAU har så lige siden stået til rådighed med at kontrollere og foreslå ændringer til de forskellige beskrivelser. Da det har været og stadig er et større arbejde, har vi fået hjælp til gennemgangen af forskellige akvarister. Det drejer sig om: Poul Petersen (KA) John Møller Andersen (RAF) Tonny Brandt Andersen (Akvarie West) Erik Lind Larsen John Rosenstock (Killiforeningen) Thue Grum-Schwensen(Poecilia) Kim Kastberg Mathiasen (Skive Akvarieforening) Finn Petersen (Langeland) Som det ser ud i slutningen af 2012, vil vejledningerne blive gruppe opdelt med henblik på akvarietyper som fiskene kan holdes i.

9 I forbindelse med vores hjælp betyder det, at vores hjemmesideadresse og logo vil være at finde på alle vejledningerne med opfordring til køberne om, at de kan få mere information ved henvendelse til DAU, hvilket i praksis betyder at DAU vil henvise spørgeren til nærmeste akvarieforening/klub, som er medlem hos DAU. SLUTBLOK PÅ VEJLEDNINGERNE: Kontakt Dansk Akvarie Union (www.danskakvarieunion.dk) for mere information. Denne pasningsvejledning er udarbejdet af Dyrenes Beskyttelse i samarbejde med Dansk Akvarie Union. Vejledningen er dermed et udtryk for, hvordan vi mener, fiskene bør holdes, således at deres naturlige behov opfyldes. Der tages forbehold for, at arterne kan holdes på andre velfærdsmæssige forsvarlige måder end dem beskrevet. Ligeledes tages forbehold for at ny viden om arternes biologi og erfaringer med deres hold kan foreligge efter udarbejdelsen af denne vejledning. Version 1/2013 Pkt. 7 Indkomne forslag Bestyrelsen havde følgende forslag: Vedtægten 15 ændres således at den bliver i overensstemmelse med virkeligheden. De sidste 2 generalforsamlinger har begge ligget før april, hvorfor 15 ændres fra " 15. Indkaldelse. Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i april måned." til 15. Indkaldelse. Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i 1. kvartal af kalenderåret. Formanden begrundede årsagen til ændringen, som skyldes at DAU ville opnå en større mulighed for at lave generalforsamlingen i forbindelse med et foreningsarrangement. Forslaget blev vedtaget med en ændring således af 15 indkaldelse fremover er: Den ordinære generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned. Fra Skive var modtaget følgende forslag: Påskønnelsesgave. Her skal du se en smuk ting som kunne bruges som påskønnelsesgave fra DAU i forskellige situationer når der var lejlighed til påskønnelse af en eller anden grund, den kunne så følges af et diplom beskrivelse af hvad det var der blev påskønnet og så kunne det nok lade sig gøre at

10 der blev graveret DAU s logo på soklen, som bevis for hvor den kommer fra Foreningerne står nogle gange i den situation at ville påskønne et medlem for vedkommendes arrangement og arbejde. Det kunne måske også være en ide at foreningerne kunne købe en påskønnelse fra DAU til personer i foreningerne for ting, som har stor betydning for vores hobby. Foreningerne kan gennem DAU købe og give hænders tegn i form af nåle, som for alle nåle knytter sig et åremål til. Forslaget er derfor, at DAU indkøber en gave (et glas formet som en vanddråbe), som det er den alle foreninger selv benytter som påskønnelsesgave. Gaven kan købes af DAU for kr. 350,00. Knud Erik Madsen Skive Akvarieforening Knud Erik Madsen begrundede forslaget, idet han syntes, at der manglede et supplement til DAU s årsnåle, hvis man i en eller anden situation ønskede at belønne et medlem for en særlig indsats, som ikke var dækket af DAU s årsnåle. Den kunne også benyttes som præmien i DAU s opdrætskonkurrence. Ideen med dråben blev godt modtaget, da man så havde en form for rød snor, som foreningerne kunne belønne med. Der var dog en længere debat om DAU skulle ligge inde med et lager, eller om det var de enkelte foreninger, der selv måtte foretage indkøbet. Hvis DAU s logo skulle på, ville det betyde en betragtelig udgift til prægningsværktøj. Knud Erik gjorde opmærksom på, at logoet ikke skulle på, men at der på soklen kunne sættes en metalplade på med DAU graveret. Hans Ole oplyste, at DAU har i tidernes morgen modtaget et træsnit fra 1800 tallet. Fra originalsnittet har DAU før scannet en kopier og bagefter indrammet dette i en A4 ramme. Dette er blevet brugt i forbindelse med jubilæer og lign. Det kunne være et alternativ til dråben, idet omkostninger ville være minimale. Som Hans Ole hører, at det ikke gavens økonomiske størrelse det drejer sig om, men et skulderklap for udført arbejde. Randers syntes det var en god ide. Debatten fortsatte videre men endte med, at Dirigenten kunne opstille flere modeller for indkøbet: 1. DAU indkøber dråben som angivet i forslagsstillerens forslag 2. Som ovenstående, men det er foreningerne selv der står for indkøbet, og oplysning om hvor købet kan ske, fås oplyst af DAU 3. Oplysning om hvor den kan købes uden indgravering 4. Forslaget bliver forkastet, eller at man opfordrer DAU til at gå videre med forslaget Ad 1) blev forkastet Ad 2) blev enstemmigt vedtaget Ad 3 og 4 bortfald herefter

11 Forslag til ændring af præmie til opdræts konkurrencen. Pkt. 8 Valg Det har i mange år været bøger som præmie til både forening og mand. I disse tider, hvor nettet har vundet meget frem, er der næsten ingen der bruger bøger. Så for at prøve at fremme interessen for opdræts konkurrencen forslår jeg følgende ændring: Til foreningskonkurrencen tildeles der kun et diplom til den vindende forening. Til den personlige konkurrence, udstedes et gave kort på kr. 500,- til en forretning eller forretnings kæde, som ligger nær den vindende person. Dette for at vi sætter pris på den enkelte opdrætter, da det er ham/hende der yder en stor indsats på dette område og ikke selve foreningen. Ser frem til at forslaget kan godtages, da denne eventuelle ændring godt kan iværksættes fra dette opdræts år. Hilsen Michael Hansen Silkeborg Akvarie Forening. Silkeborg have en ide om, at man kunne ændre præmieren ved at man delte opdrætterne op således af fx hvis man havde deltaget i konkurrencen i over 5 år og så for nybegyndere under 5 år. Efter en kortvarig drøftelse blev det oprindelige forslag godkendt, men med den ændring, at der blev 2 gavekort til en dyrehandel/akvariebutik a 300 kr. En præmie til flest opdræt og én præmie til flest point. DAU ville så prøve, om man kunne få firmaer til at sponserer gavekortene Næstformand Tage Falz Billeskov, Århus Sekretær Ole G. Nielsen, Ølstykke Kasserer Knud Erik Madsen, Skive 2 suppleanter, Michael Hansen, Silkeborg Heine Dupont, Vejle 2 revisorer, Per Kyllesbech, Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub Dennis Langvad, DanishShowGuppy 2 revisorsuppleanter, Poul Petersen, Københavns Akvarieforening Henrik Pedersen, Århus Pkt. 9. Valg af arrangør for næste ordinære generalforsamling Vides ikke endnu Pkt.10 Eventuelt Der var en livlig debat med mange forslag og input - - Fællesspisning før generalforsamlingerne - Blive mere synlige. Hvad gør man for at være berettigede - Hvad kan man gøre, nu når alt foregår over nettet - Akvariets dag - Kommende pasningsvejledninger - DAU deltager i foreningernes generalforsamlinger

12 - Akvarieudstillinger - Kvalitetsmærke lige som kennelklubberne - Brug nu DAU s logo på foreningernes hjemmesider - Lav en PowerPoint instruktion om DAU Generalforsamling sluttede Referent: Ole G. Nielsen Referat godkendt af dirigenten Poul Petersen

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 21.februar 2015

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 21.februar 2015 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 21.februar 2015 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Bestyrelsen foreslog Henrik Hansen fra Tønder Akvarieforening

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 22.februar 2014

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 22.februar 2014 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 22.februar 2014 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Bestyrelsen foreslog Poul Petersen fra KA som dirigent.

Læs mere

Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006. 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun.

Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006. 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun. Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun. 02. Til stede var Horsens, KA, KAK, Avedøre, Silkeborg, Ålborg, Århus, Randers, Viborg, Slagelse,

Læs mere

Nyhedsbrev fra DAU Den 1.juni 2011

Nyhedsbrev fra DAU Den 1.juni 2011 Nyhedsbrev fra DAU Den 1.juni 2011 Vi vil fremover fremsende et nyhedsbrev månedligt, for at informere om aktiviteterne i bestyrelsen www.danskakvarieunion.dk Hvad står DAU for? Der kører i øjeblikket

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Da n s k Ak v a rie Un io n

Da n s k Ak v a rie Un io n Da n s k Ak v a rie Un io n Re fe ra t D e le g e re t m ø d e t 2 3. o kt o b e r 2 0 0 5 i Ru d k ø b in g Jens V. Bruun bød velkommen til delegeretmødet 1. Valg af dirigent og mødesekretær Finn Pedersen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Nyhedsbrev fra DAU Den 1.maj 2012

Nyhedsbrev fra DAU Den 1.maj 2012 Nyhedsbrev fra DAU Den 1.maj 2012 Stiftet den 4.marts 1945 Her bliver der også plads til din annonce, hvis du annoncerer på vores hjemmeside Vi vil fremover fremsende et nyhedsbrev månedligt, for at informere

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening 1. Navn og hjemsted Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening 2830 Virum 2. Formål a. Foreningen har til formål at sikre borgernes, virksomhedernes,

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter.

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter. Vedtægter. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for den Gamle Danske Spids (GDS) 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Ændring af nuværende vedtægter 3. Eventuelt Der var til generalforsamlingen

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Vedtægter 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere