Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013"

Transkript

1 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær for DAU Ole G. Nielsen blev valgt som sekretær. Pkt. 2 Konstatering af repræsentanternes stemmeret og gyldige fuldmagter Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet Tilstede var Holbæk, Vestsjællands Akvarie- og Terraieklub, Ølstykke, Vejle, Randers, Viborg, Skive, Århus, Silkeborg og DanishShowGuppy, samt fuldmagt fra Avedøre, som alle var stemmeberettigede. Pkt.3 Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelses beretning Først endnu engang TAK til Vejle, for at de vil lægge hus til vores generalforsamling Vejle er et godt sted her centralt i Danmark. Beretningen ser dels tilbage fra sidste generalforsamling som var den 4. marts 2012 her i Vejle og dels har jeg nogle bud på nogle fremadrettede udfordringer. Når jeg har holdt beretningen, håber jeg vi kan få en debat generelt om DAU s virke og om enkeltpunkterne i beretningen. Det er nemlig her under dette punkt af generalforsamlingen, at medlemsforeningerne kan ytre sig, hvilket jeg naturligvis opfordrer til. Antal medlemmer Vi var i registrerede medlemsforeninger af DAU, en stigning på 3 i forhold til Desværre må vi konstaterer, at antallet af medlemmer i de enkelte foreninger er faldende, hvilket betyder noget for DAU s økonomi. Jeg vil senere komme tilbage til, hvad vi i DAU har gjort, og med forslag til hvad vi kan gøre for at foreningerne kan få flere medlemmer. Hjemmebedømmelse Hjemmebedømmelsesfinalen i foråret 2012, hvor Lone Nørrevang og undertegnede var dommere havde 5 deltagere. 3 i klasse 2 (prydakvarier) og 2 i klasse 4 (biotopakvarier). Der er alt for få deltagere, hvorfor vi opfordrede DAS til at lave en klasse, hvor flere typer akvarier kan

2 deltage. Med den nye klasse Free Style, håber vi, at den kan være med til at trække nye akvarister til at deltage fremover. Nyhedsbreve Sekretærens udsendelse af Nyhedsbreve er fortsat i Her er udsendt 1 nyhedsbrev hver den 1. i måneden. Nyhedsbrevene bliver godt modtaget og vi udsender hver gang til 71 abonnenter, 17 specielforbund og ikke medlemsforeninger og 25 medlemsforeninger, en stor stigning siden de første Nyhedsbreve blev udsendt. En stor tak til Ole for det store arbejde. Tipskupon og artikler Som en service overfor medlemsforeningerne lægger vi fortsat nye Tipskuponer på hjemmesiden. Der ligger i dag 13 kuponer på hjemmesiden, ligesom der løbende bliver lagt nye artikler op. Opdrætskonkurencen Vi må desværre erkende, at antallet af anmeldte opdræt til opdrætskonkurrencen er faldende samtidig med, at jeg er vidende om at mange akvarister går og laver mange opdræt de anmelder dem ikke. Vi har mødt en kritik fra flere sider om, at det har været administrativt tungt at anmelde opdræt, derfor har bestyrelsen valgt at ændre reglerne i opdrætskonkurrencen. Desværre nåede vi det ikke fra årets start, men det skete sidst i marts og blev kommunikeret ud i forbindelse med Nyhedsbrevet 1. april. Den største ændring er nu, at opdrætteren selv efter opdrættet er godkendt selv kan anmelde opdrættet direkte i en formular på DAU s hjemmeside og sende den herfra til kampagnelederen. Jeg vil nu appellere stærkt til alle om at anmelde deres opdræt ikke for konkurrencens skyld, men her er noget vi kan stå stærkt med rent politisk, nemlig at vi opdrætter mange af vores akvariefisk selv, og ikke belaster naturen. DAU s deltagelse i den offentlige debat Der er ingen tvivl om, at der bliver flere og flere restriktioner overfor det at holde dyr. Vi ser det bl.a. gennem krav til dyrehandlerne. ( Plejemidler pasningsvejledninger uddannelse). Inden længe er jeg bange for, at det ikke længere bliver muligt at købe akvariefisk gennem en dyrehandler, så er der kun privatsalget tilbage, hvor der slet ingen kontrol er. Truede dyrearter DAU har i årets løb deltaget i høringsmøde vedr. CITES CoP 16 i Naturstyrelsen. Her fik vi lejlighed til uden for dagsorden at fortælle om vores synspunkter overfor de andre hobbyforeninger, Dyrenes Beskyttelse og ministeriets embedsfolk. Genetisk modificerede akvariefisk Vi har i samarbejde med Miljøstyrelsen via vores hjemmeside og Nyhedsbreve gjort opmærksom på ulovligheden med at holde genetisk modificerede akvariefisk fra vores hobby. Henvendelse fra pressen Vi har haft henvendelse fra TV2 om vores holdning og anbefalinger vedr. Fisketuberkulose, som har ramt flere akvarister i bl.a. i Danmark. Efterfølgende har vi på hjemmesiden og i Nyhedsbreve anvist forholdsregler, som kan forebygge Fisketuberkulose hos akvarister. Forholdsreglerne er lavet i samarbejde med Odense Universitetshospital.

3 Fiskeplejemidler Dialogen med Sundhedsministeriet om fiskeplejemidler er desværre kørt fast, dog ikke mere fast, end vi nu fortsætter med en anden myndighed, nemlig fødevarestyrelsen. Vi er blevet gjort opmærksomme på, at de har en afdeling for dyrevelfærd og veterinærmedicin. Til dem har vi så sent som i ugen der er gået skrevet til, og afventer svar herfra. Samarbejde med dyrenes beskyttelse, og Dyrehandlernes brancheforening Fokus på dyr i denne sag afventer vi lidt med. Vi er dog på i tæt dialog med Dyrehandlernes brancheforening Fokus på dyr Pasningsvejledninger Her vil jeg henvise til Ole G Nielsens beretning, og kun benytte lejligheden til at takke ham og Poul Petersen for deres store arbejde. Endvidere en tak til alle de akvarister fra vores specielforbund der har bidraget det vil Ole komme ind på i sit indlæg. At udbrede og fremme kendskabet til akvariehobbyen Er vores hovedformål. Det har vi bl.a. gjort ved at deltage i den offentlige debat, jf. det jeg lige har sagt. Messer Derudover har vi i årets løb deltaget i 2 messer med egen stand - Først i Køge og senere i Skive, og i år i Vejle. Vi har fået lavet nogle flotte informationsplancher. Tak til Per for arbejdet med layout og tak til Knud Erik for de fornuftige indkøb. Sådan noget med indkøb skal man overlade til jyder. DAU s formål ved disse messer, er ikke blot at gøre DAU kendt, men allermest at fortælle publikum vigtigheden i, at blive medlem af en akvarieforening. Det er også derfor at vores reklameskilte bringer dette budskab. Hjemmesiden At udbrede kendskab sker også gennem vores hjemmeside. Vores hjemmeside er velbesøgt: 2011: 2.889/mdr. 89/dagligt 2012: 3.729/mdr. 122 dagligt 2013: 4.907/mdr. 166 dagligt Vi har tidligere opfordret til, at de enkelte regioner kan benytte DAU s hjemmeside til oplysninger om hvad der sker i regionen, samt et arkiv for referater af deres møder. Kun region Sjælland benytter dette tilbud i dag. Vores opfordring gælder stadig benyt jer af tilbuddet, kontakt vores webmaster Tage. Af økonomiske grunde er vi nød til at have sponsorer på vores hjemmeside så hvis du kender en eller flere, så kom med et navn. DAU er blevet synligt i Danmark. Jeg kan konstatere, at et af de mål vi satte os, da denne bestyrelse tiltrådte for 2 år siden, nemlig at udbrede kendskabet til DAU er nået vi er blevet en organisation som myndigheder og pressen lytter til, og henvender sig til.

4 Nu mangler vi, at de enkelte foreninger kan få flere medlemmer! Foreningerne mere synlige. Vi har før de messer DAU har deltaget i efterlyst informationsmateriale fra de enkelte akvarieforeninger, så vi kunne reklamerer netop for jeres forening på vores stand. Desværre har kun ganske få taget imod tilbuddet. Ligeledes har det været slående, at mig bekendt, at kun en forening har benyttet sig af disse messer til gøre noget aktivt for at få flere medlemmer. Foreningerne tror, at bare de lægger en folder, et blad med et girokort, så henvender folk sig automatisk. Jeg vil derfor opfordre foreningerne til at benytte disse messer mere aktivt. Inden messen kan man fortælle den lokale avis, radio, tv at man deltager, gerne gennem en historie om en person, hvis liv er gået i fisk. På messen inviterer publikum til et møde nogle få dage efter messen. Hvad vil DAU gøre? Først vil vi give alle jer foreningsformænd og bestyrelsesmedlemmer et skulderklap for, at I trods svære tider fortsat har holdt fanen højt at vi fortsat er 25 medlemsforeninger i Danmark er flot. På de Pasningsvejledninger som forhandlerne skal udleverer pr , henvises direkte til DAU s hjemmesiden. Det er derfor vigtigt, at de henvendelser kommer videre til de lokale foreninger/specielforbund Vi har på DAU s hjemmeside givet foreningerne en mere åben plads på forsiden. Senere vil vi også direkte skrive, at hvis brugerne har spørgsmål til deres akvarium, skal de henvende sig til den lokale klub. Det er derfor naturligt, at vi har haft en drøftelser af, om vi fortsat, skal henvise til foreninger/specielforbund der ikke er medlem af DAU. Her er bestyrelsen ikke enig. Så en tilkendegivelse fra generalforsamlingen ville være fint. Inden du tager stilling, vil jeg lige komme med et par bemærkninger: 1) Der står i vores formålsparagraf, at vi skal udbrede kendskab til akvariehobbyen. Det gøres bl.a. ved at fortælle hvor der er mulighed for at få viden. 2) Fjerner vi ikkemedlemsforeninger og -klubber fra hjemmesiden, kan vi ikke overfor det officielle Danmark sige, at vi fortsat repræsenterer alle danske akvarieforeninger og klubber. AKVARIETS DAG eller AKVARIEFISKENS DAG. Bestyrelsen har et forslag om AKVARIETS DAG eller AKVARIEFISKENS DAG. Det er tanken, at vi i kalenderen afsætter en bestemt dag/weekend i efteråret, hvor alle foreninger laver en event. Det kan være et åbent hus i deres lokaler, inviterer til foredrag på byens bibliotek, opstille et akvarium med en lille stand i et supermarked eller indkøbscenter.

5 DAU fastsætter datoen, og foreningerne indmelder til bestyrelsen hvad, hvor og hvornår deres event foregår. DAU vil forinden gå i pressen og fortælle om den landsdækkende AKVARIETS DAG og de mange events. Jeg tror på, at vi på den måde kan skabe en interesse for akvariehobbyen, og de enkelte foreninger kan lave reklame for sig selv. Det giver naturligvis også DAU mulighed for at komme frem med vores synspunkter bl.a. om de rammer det officielle Danmark giver akvaristerne. Men for at dette skal lykkes, skal alle foreninger være med, være klar til at yde en indsats. I skal være klar til at tage imod henvendelser fra spørgende brugere på hjemmesiden. I skal lave event med efterfølgende møder for nye medlemmer etc. - Lad os komme i arbejdstøjet. LÆS NYHEDSBREVENE OPDRÆT NOGLE FISK OG ANMELD DEM LAV EN EVENT OG REKLAMER FOR JERES KLUB BRUG MESSERNE AKTIVT UDBRED KENDSKABET TIL AKVARIEHOBBYEN Tak Hans Ole Kofoed formand DanishShowGuppy roste nyhedsbrevene, men at der af sagens natur var mange gentagelser og opfordrede til at ændre teksterne noget mere ind imellem, så de ikke var så ensformige, og at man fx prøvede at finde en anden indgangsvinkel på emnet Beretningen medførte en mindre debat om, hvorvidt foreninger, der ikke er medlem af DAU skal have tilsendt informationer fra DAU og om at link til disse skulle slettes fra DAU s hjemmeside. Det drejer sig om 5-6 foreninger. Man blev enige om, på trods af, at sekretæren, flere gange forgæves havde opfordret disse foreninger, om at melde tilbage, om hvorfor de ikke ønskede at være med i fællesskabet, at udsende materiale og bibeholde deres hjemmeside link på DAU s hjemmeside. Vi skal selvfølgelig fast holde specifikke emner låst, så kun medlemsforeningerne kan benytte disse, fx foredragsholderlisterne, tipskuponerne mm. Der var bred enighed om, at det kunne være spændende med tiltaget til en årlig fælles AKVARIEDAG. DanishShowGuppy oplyste at de faktisk havde arbejdet med noget af det samme, men ville i så fald kalde det guppyens dag, men var helt med på ideen om akvariets dag. Vejle oplyste, at ved at være synlig i nærområdet og gøre det attraktivt at være medlem, får man også flere medlemmer, og at de nu har omkring 70 medlemmer. Hans Ole mente i øvrigt, at konkurrencen med internettet ville aftage, da mange af de forskellige sites om akvaristiske forhold ville forsvinde pga. af manglende sponsorer og manglende reklame indtægter.

6 Randers kommenterede dette med at oplyse, at meget salg foregår via nettet. Vejle var af den overbevisning, at selv om nogle portaler gik ned, ville der snart være nye der blomstrede op, Vejle mente i øvrigt, at det var foreningerne og ikke DAU som skulle tage kampen op mod internettet om enkelt medlemmerne. DAU skal koncentrere sig om foreningerne. Helt klart oplyste Hans Ole. DAU skal skabe rammerne for foreningerne, og selvfølgelig henvise eventuelle brugere af DAU s hjemmeside til at opsøge nærmeste forening. Og i forbindelse med fx Akvariets dag, at lave nødvendigt pressemateriale til foreningerne, samt at reklamere for foreningerne Århus var bange for at tiden ville indebære, at alle dyr herunder også akvariefisk ikke må være indespærret. Hvis det med tiden ender sådan vil vi få det meget svært med vores hobby. Og at de nye pasningsvejledninger pegede i den retning. Dirigenten kunne oplyse, at DAU samarbejde med Dyrenes Beskyttelse ikke pegede i den retning. Tværtimod. Da var en mindre drøftelse af kontingentet indbetalinger, da Vejle fx ikke have kontingent fra januar til januar, men have differenceret indbetalinger. Ville mene, det var bedre hvis foreningerne betalte et fast medlemsgebyr. Dirigenten oplyste, at årsagen til vores nuværende betalingsform viste hvor mange medlemmer foreningerne havde. Randers efterlyste en opdatering af foredragsholderlisterne. Mange tlf. nr. og mail adresser var forkerte. DAU opfordrer foreningerne til at give besked herom til sekretæren, nå man stødte ind på problemerne. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Pkt.4 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Regnskabet og budget blev gennemgået og enstemmigt godkendt med revisorpåtegningen. Regnskabet er vedhæftet Budgetforslag 2013 INDTÆGTER Kontingent reklame hjemmeside UDGIFTER Administration 500 Internet 300 DM-konkurrencen Præmier opdræt 600 Transport til møder/messer Mødeudgifter i øvrigt 500 Reklame materiale

7 Budgetteret underskud Formanden gennemgik budgettet og oplyste at kontingentet var uændret. Pkt. 5 Beretning fra udvalgene Danskdommersammenslutning v/steen Larsen Formanden oplyste, at man intet havde modtaget fra DAS. Han benyttede herefter lejligheden til at forklare DAS s struktur i forhold til DAU. Der skulle blandt andet have været holdt årsmøde i Das i forbindelse med den aflyste generalforsamling i Nivå-Kokkedal, hvor blandt andet den nye free-style-klasse 15, skulle have været godkendt. Der er ikke indkaldt til noget nyt bestyrelsesmøde, og klassen er derfor endnu ikke godkendt. DAU s formand har flere gange bedt DAS es formand Steen Larsen om at indkalde til årsmøde, men forgæves. Førstegangsregistrator v/kim Mathiesen Kim var ikke tilstede. Årsagen skulle formentligt skyldes en familieforøgelse. Formanden benyttede lejligheden til at omtale, det papirarbejde der var i forbindelse med registreringen af førstegangsopdræt, måske trængte til en revision. Der var flere punkter der i dag ikke er relevante, da papirerne stammer helt tilbage til 1940 erne. Opdrætskampagnen v/heinrich Petersen Heinrich var desværre syg men har sendt følgende beretning: Der har i 2012 været ca. 50 opdræt hvoraf kun enkelte er blevet afvist Langt de fleste opdræt kommer fra en enkelt forening(silkeborg). Jeg har manglet viden om pointtal for enkelte arter, da jeg overtog registreringen pr. jan 2012 fik jeg at vide at jeg skulle kontakte 1 opdrætsregistratoren (Kim) som så vil hjælpe mig det gjorde han også med henblik på Maller, men med Amerikanske cichlider har jeg måtte kontakte Tonny Brandt Sandersen for at få hjælp. Vedr. opdrætslister syntes jeg DAU skal tage kontakt til specialforeningerne for at få dem til at revidere listerne med hensyn til point for sværhed især dem med egne lokaler kunne bruge et par klubaftener på at gå den igennem. Endvidere savner jeg også svar når jeg skriver til DAU om opdræt, da det ikke altid sker. Der har været lavet et link til en anden side hvor jeg skulle føre opdræt ind efterhånden som jeg fik dem, men jeg kunne ikke får det til at virke og har måtte lave mit eget regneark. Håber så at DAU har fået lavet et nyt der virker. Henrich Pedersen Opdrætsregistrator De af Henrich oplyste problemer med registreringen blev drøftet blandt deltagerne. Hans Ole fortalte om at man havde lavet et regneark system via Google som skulle benyttes, og det var dette der bla. gav Henrich problemer med at få adgang til. Efter en længere debat tilbød Per Kyllesbech (VAT), som havde stået for programeringen på nettet, at overtage registreringen fremover. Nordisk samarbejde v/erik Lind Larsen

8 Erik Lind Larsen var ikke tilstede, men Formanden kunne oplyse at Erik Lind Larsen havde fortalt ham, at både det Norske og Svenske forbund var mere eller mindre ved at lukke ned. Pasningsvejledninger v/ole G. Nielsen I foråret 2012 bliver DAU gjort opmærksom på, fra Søren Werther fra Arbejdsgruppen for Hobbydyrsorganisationer, at der skal laves pasningsvejledninger for akvariefisk, og at disse skal være færdige til udlevering i akvariebutikker mm senest den 1.januar 2013 (denne frist er senere ændret til 1.januar 2014). Kontaktperson fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er Martin Reinseth og der er nedsat en 3 mandsgruppe, som skal godkende vejledningerne, bestående af: Dyrlæge, lic.med.vet. Hans Henrik Dietz (formand) Vicedirektør Bengt Holst Direktør Henrik Herold (Randers Regnskov) Hobbydyrsorganisationerne har foreslået at de vil lave vejledningerne i stedet for brancheforeningerne, og for akvariefiskenes vedkommende er det Fokus på Dyr. I DAU besluttede vi at gøre det samme, og i april måned nedsatte vi en arbejdsgruppe bestående af Benny B. Larsen, Poul Petersen og sekretær Ole G. Nielsen. Vi måtte dog snart indse, at det vil blive et stort arbejde, hvis der skulle laves en vejledning for hver enkelt fisk, og fokuserede derfor på alternative muligheder fx en brugbar gruppeinddeling. For ikke at starte på noget overilet, var vi enige om, at en sådan inddeling først skulle godkendes af 3 mandsrådet inden vi for alvor gik i gang. Ved henvendelse den 11.maj 2012 til Søren Werther herom, fik vi oplyst at det var for sent. Der var åbenbart en tidsfrist som DAU ikke var blevet gjort bekendt med. Dyrenes Beskyttelse har reserveret retten til at skrive vejledningerne. Vi blev dog opfordret til at kontakte Martin Reinseth fra ministeriet og tilbyde vores hjælp. Hvilket vi gjorde. Den 6.juni 2012 fik vi en henvendelse fra Dyrenes Beskyttelse om, at de meget gerne ville mødes med os. De havde ansat en biolog til at varetage jobbet. Den 12.juni var Poul Petersen og Ole G. Nielsen til møde med Dyrenes Beskyttelse, hvor man bla ønskede at trække på vores erfaringer om, hvordan sådanne vejledninger kan laves i form af gruppeopdelinger da det vil være helt uholdbart at lave en vejledning for hver enkelt fiskeart. På mødet havde de også inviteret brancheforeningen Fokus på Dyr, som dog ikke havde nogen kommentarer. DAU har så lige siden stået til rådighed med at kontrollere og foreslå ændringer til de forskellige beskrivelser. Da det har været og stadig er et større arbejde, har vi fået hjælp til gennemgangen af forskellige akvarister. Det drejer sig om: Poul Petersen (KA) John Møller Andersen (RAF) Tonny Brandt Andersen (Akvarie West) Erik Lind Larsen John Rosenstock (Killiforeningen) Thue Grum-Schwensen(Poecilia) Kim Kastberg Mathiasen (Skive Akvarieforening) Finn Petersen (Langeland) Som det ser ud i slutningen af 2012, vil vejledningerne blive gruppe opdelt med henblik på akvarietyper som fiskene kan holdes i.

9 I forbindelse med vores hjælp betyder det, at vores hjemmesideadresse og logo vil være at finde på alle vejledningerne med opfordring til køberne om, at de kan få mere information ved henvendelse til DAU, hvilket i praksis betyder at DAU vil henvise spørgeren til nærmeste akvarieforening/klub, som er medlem hos DAU. SLUTBLOK PÅ VEJLEDNINGERNE: Kontakt Dansk Akvarie Union (www.danskakvarieunion.dk) for mere information. Denne pasningsvejledning er udarbejdet af Dyrenes Beskyttelse i samarbejde med Dansk Akvarie Union. Vejledningen er dermed et udtryk for, hvordan vi mener, fiskene bør holdes, således at deres naturlige behov opfyldes. Der tages forbehold for, at arterne kan holdes på andre velfærdsmæssige forsvarlige måder end dem beskrevet. Ligeledes tages forbehold for at ny viden om arternes biologi og erfaringer med deres hold kan foreligge efter udarbejdelsen af denne vejledning. Version 1/2013 Pkt. 7 Indkomne forslag Bestyrelsen havde følgende forslag: Vedtægten 15 ændres således at den bliver i overensstemmelse med virkeligheden. De sidste 2 generalforsamlinger har begge ligget før april, hvorfor 15 ændres fra " 15. Indkaldelse. Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i april måned." til 15. Indkaldelse. Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i 1. kvartal af kalenderåret. Formanden begrundede årsagen til ændringen, som skyldes at DAU ville opnå en større mulighed for at lave generalforsamlingen i forbindelse med et foreningsarrangement. Forslaget blev vedtaget med en ændring således af 15 indkaldelse fremover er: Den ordinære generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned. Fra Skive var modtaget følgende forslag: Påskønnelsesgave. Her skal du se en smuk ting som kunne bruges som påskønnelsesgave fra DAU i forskellige situationer når der var lejlighed til påskønnelse af en eller anden grund, den kunne så følges af et diplom beskrivelse af hvad det var der blev påskønnet og så kunne det nok lade sig gøre at

10 der blev graveret DAU s logo på soklen, som bevis for hvor den kommer fra Foreningerne står nogle gange i den situation at ville påskønne et medlem for vedkommendes arrangement og arbejde. Det kunne måske også være en ide at foreningerne kunne købe en påskønnelse fra DAU til personer i foreningerne for ting, som har stor betydning for vores hobby. Foreningerne kan gennem DAU købe og give hænders tegn i form af nåle, som for alle nåle knytter sig et åremål til. Forslaget er derfor, at DAU indkøber en gave (et glas formet som en vanddråbe), som det er den alle foreninger selv benytter som påskønnelsesgave. Gaven kan købes af DAU for kr. 350,00. Knud Erik Madsen Skive Akvarieforening Knud Erik Madsen begrundede forslaget, idet han syntes, at der manglede et supplement til DAU s årsnåle, hvis man i en eller anden situation ønskede at belønne et medlem for en særlig indsats, som ikke var dækket af DAU s årsnåle. Den kunne også benyttes som præmien i DAU s opdrætskonkurrence. Ideen med dråben blev godt modtaget, da man så havde en form for rød snor, som foreningerne kunne belønne med. Der var dog en længere debat om DAU skulle ligge inde med et lager, eller om det var de enkelte foreninger, der selv måtte foretage indkøbet. Hvis DAU s logo skulle på, ville det betyde en betragtelig udgift til prægningsværktøj. Knud Erik gjorde opmærksom på, at logoet ikke skulle på, men at der på soklen kunne sættes en metalplade på med DAU graveret. Hans Ole oplyste, at DAU har i tidernes morgen modtaget et træsnit fra 1800 tallet. Fra originalsnittet har DAU før scannet en kopier og bagefter indrammet dette i en A4 ramme. Dette er blevet brugt i forbindelse med jubilæer og lign. Det kunne være et alternativ til dråben, idet omkostninger ville være minimale. Som Hans Ole hører, at det ikke gavens økonomiske størrelse det drejer sig om, men et skulderklap for udført arbejde. Randers syntes det var en god ide. Debatten fortsatte videre men endte med, at Dirigenten kunne opstille flere modeller for indkøbet: 1. DAU indkøber dråben som angivet i forslagsstillerens forslag 2. Som ovenstående, men det er foreningerne selv der står for indkøbet, og oplysning om hvor købet kan ske, fås oplyst af DAU 3. Oplysning om hvor den kan købes uden indgravering 4. Forslaget bliver forkastet, eller at man opfordrer DAU til at gå videre med forslaget Ad 1) blev forkastet Ad 2) blev enstemmigt vedtaget Ad 3 og 4 bortfald herefter

11 Forslag til ændring af præmie til opdræts konkurrencen. Pkt. 8 Valg Det har i mange år været bøger som præmie til både forening og mand. I disse tider, hvor nettet har vundet meget frem, er der næsten ingen der bruger bøger. Så for at prøve at fremme interessen for opdræts konkurrencen forslår jeg følgende ændring: Til foreningskonkurrencen tildeles der kun et diplom til den vindende forening. Til den personlige konkurrence, udstedes et gave kort på kr. 500,- til en forretning eller forretnings kæde, som ligger nær den vindende person. Dette for at vi sætter pris på den enkelte opdrætter, da det er ham/hende der yder en stor indsats på dette område og ikke selve foreningen. Ser frem til at forslaget kan godtages, da denne eventuelle ændring godt kan iværksættes fra dette opdræts år. Hilsen Michael Hansen Silkeborg Akvarie Forening. Silkeborg have en ide om, at man kunne ændre præmieren ved at man delte opdrætterne op således af fx hvis man havde deltaget i konkurrencen i over 5 år og så for nybegyndere under 5 år. Efter en kortvarig drøftelse blev det oprindelige forslag godkendt, men med den ændring, at der blev 2 gavekort til en dyrehandel/akvariebutik a 300 kr. En præmie til flest opdræt og én præmie til flest point. DAU ville så prøve, om man kunne få firmaer til at sponserer gavekortene Næstformand Tage Falz Billeskov, Århus Sekretær Ole G. Nielsen, Ølstykke Kasserer Knud Erik Madsen, Skive 2 suppleanter, Michael Hansen, Silkeborg Heine Dupont, Vejle 2 revisorer, Per Kyllesbech, Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub Dennis Langvad, DanishShowGuppy 2 revisorsuppleanter, Poul Petersen, Københavns Akvarieforening Henrik Pedersen, Århus Pkt. 9. Valg af arrangør for næste ordinære generalforsamling Vides ikke endnu Pkt.10 Eventuelt Der var en livlig debat med mange forslag og input - - Fællesspisning før generalforsamlingerne - Blive mere synlige. Hvad gør man for at være berettigede - Hvad kan man gøre, nu når alt foregår over nettet - Akvariets dag - Kommende pasningsvejledninger - DAU deltager i foreningernes generalforsamlinger

12 - Akvarieudstillinger - Kvalitetsmærke lige som kennelklubberne - Brug nu DAU s logo på foreningernes hjemmesider - Lav en PowerPoint instruktion om DAU Generalforsamling sluttede Referent: Ole G. Nielsen Referat godkendt af dirigenten Poul Petersen

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 VAT 9. 2. 2009 Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 8 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub

Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub Til stede fra bestyrelsen: Konstitueret formand og fungerende kasserer Martin Iversen, Sekretær Erik Frederiksen, menigt medlem Peder Sterll,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Scramasax

Vedtægter for Scramasax Vedtægter for Scramasax Forening for håndværk, klædedragter og krigskunst. Paragraf 1 : Foreningens navn er Middelalderforeningen Scramasax og den hører hjemme i Odense Kommune. Navnet Scramasax er forbeholdt

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt 7. 2. 2005

Referat fra generalforsamlingen afholdt 7. 2. 2005 VAT 10. 2. 2005 Referat fra generalforsamlingen afholdt 7. 2. 2005 11 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund Sorø Kommune VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev etableret den 1. november 2012, og har hjemsted i Dianalund, Sorø Kommune. 2.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere