Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013"

Transkript

1 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær for DAU Ole G. Nielsen blev valgt som sekretær. Pkt. 2 Konstatering af repræsentanternes stemmeret og gyldige fuldmagter Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet Tilstede var Holbæk, Vestsjællands Akvarie- og Terraieklub, Ølstykke, Vejle, Randers, Viborg, Skive, Århus, Silkeborg og DanishShowGuppy, samt fuldmagt fra Avedøre, som alle var stemmeberettigede. Pkt.3 Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelses beretning Først endnu engang TAK til Vejle, for at de vil lægge hus til vores generalforsamling Vejle er et godt sted her centralt i Danmark. Beretningen ser dels tilbage fra sidste generalforsamling som var den 4. marts 2012 her i Vejle og dels har jeg nogle bud på nogle fremadrettede udfordringer. Når jeg har holdt beretningen, håber jeg vi kan få en debat generelt om DAU s virke og om enkeltpunkterne i beretningen. Det er nemlig her under dette punkt af generalforsamlingen, at medlemsforeningerne kan ytre sig, hvilket jeg naturligvis opfordrer til. Antal medlemmer Vi var i registrerede medlemsforeninger af DAU, en stigning på 3 i forhold til Desværre må vi konstaterer, at antallet af medlemmer i de enkelte foreninger er faldende, hvilket betyder noget for DAU s økonomi. Jeg vil senere komme tilbage til, hvad vi i DAU har gjort, og med forslag til hvad vi kan gøre for at foreningerne kan få flere medlemmer. Hjemmebedømmelse Hjemmebedømmelsesfinalen i foråret 2012, hvor Lone Nørrevang og undertegnede var dommere havde 5 deltagere. 3 i klasse 2 (prydakvarier) og 2 i klasse 4 (biotopakvarier). Der er alt for få deltagere, hvorfor vi opfordrede DAS til at lave en klasse, hvor flere typer akvarier kan

2 deltage. Med den nye klasse Free Style, håber vi, at den kan være med til at trække nye akvarister til at deltage fremover. Nyhedsbreve Sekretærens udsendelse af Nyhedsbreve er fortsat i Her er udsendt 1 nyhedsbrev hver den 1. i måneden. Nyhedsbrevene bliver godt modtaget og vi udsender hver gang til 71 abonnenter, 17 specielforbund og ikke medlemsforeninger og 25 medlemsforeninger, en stor stigning siden de første Nyhedsbreve blev udsendt. En stor tak til Ole for det store arbejde. Tipskupon og artikler Som en service overfor medlemsforeningerne lægger vi fortsat nye Tipskuponer på hjemmesiden. Der ligger i dag 13 kuponer på hjemmesiden, ligesom der løbende bliver lagt nye artikler op. Opdrætskonkurencen Vi må desværre erkende, at antallet af anmeldte opdræt til opdrætskonkurrencen er faldende samtidig med, at jeg er vidende om at mange akvarister går og laver mange opdræt de anmelder dem ikke. Vi har mødt en kritik fra flere sider om, at det har været administrativt tungt at anmelde opdræt, derfor har bestyrelsen valgt at ændre reglerne i opdrætskonkurrencen. Desværre nåede vi det ikke fra årets start, men det skete sidst i marts og blev kommunikeret ud i forbindelse med Nyhedsbrevet 1. april. Den største ændring er nu, at opdrætteren selv efter opdrættet er godkendt selv kan anmelde opdrættet direkte i en formular på DAU s hjemmeside og sende den herfra til kampagnelederen. Jeg vil nu appellere stærkt til alle om at anmelde deres opdræt ikke for konkurrencens skyld, men her er noget vi kan stå stærkt med rent politisk, nemlig at vi opdrætter mange af vores akvariefisk selv, og ikke belaster naturen. DAU s deltagelse i den offentlige debat Der er ingen tvivl om, at der bliver flere og flere restriktioner overfor det at holde dyr. Vi ser det bl.a. gennem krav til dyrehandlerne. ( Plejemidler pasningsvejledninger uddannelse). Inden længe er jeg bange for, at det ikke længere bliver muligt at købe akvariefisk gennem en dyrehandler, så er der kun privatsalget tilbage, hvor der slet ingen kontrol er. Truede dyrearter DAU har i årets løb deltaget i høringsmøde vedr. CITES CoP 16 i Naturstyrelsen. Her fik vi lejlighed til uden for dagsorden at fortælle om vores synspunkter overfor de andre hobbyforeninger, Dyrenes Beskyttelse og ministeriets embedsfolk. Genetisk modificerede akvariefisk Vi har i samarbejde med Miljøstyrelsen via vores hjemmeside og Nyhedsbreve gjort opmærksom på ulovligheden med at holde genetisk modificerede akvariefisk fra vores hobby. Henvendelse fra pressen Vi har haft henvendelse fra TV2 om vores holdning og anbefalinger vedr. Fisketuberkulose, som har ramt flere akvarister i bl.a. i Danmark. Efterfølgende har vi på hjemmesiden og i Nyhedsbreve anvist forholdsregler, som kan forebygge Fisketuberkulose hos akvarister. Forholdsreglerne er lavet i samarbejde med Odense Universitetshospital.

3 Fiskeplejemidler Dialogen med Sundhedsministeriet om fiskeplejemidler er desværre kørt fast, dog ikke mere fast, end vi nu fortsætter med en anden myndighed, nemlig fødevarestyrelsen. Vi er blevet gjort opmærksomme på, at de har en afdeling for dyrevelfærd og veterinærmedicin. Til dem har vi så sent som i ugen der er gået skrevet til, og afventer svar herfra. Samarbejde med dyrenes beskyttelse, og Dyrehandlernes brancheforening Fokus på dyr i denne sag afventer vi lidt med. Vi er dog på i tæt dialog med Dyrehandlernes brancheforening Fokus på dyr Pasningsvejledninger Her vil jeg henvise til Ole G Nielsens beretning, og kun benytte lejligheden til at takke ham og Poul Petersen for deres store arbejde. Endvidere en tak til alle de akvarister fra vores specielforbund der har bidraget det vil Ole komme ind på i sit indlæg. At udbrede og fremme kendskabet til akvariehobbyen Er vores hovedformål. Det har vi bl.a. gjort ved at deltage i den offentlige debat, jf. det jeg lige har sagt. Messer Derudover har vi i årets løb deltaget i 2 messer med egen stand - Først i Køge og senere i Skive, og i år i Vejle. Vi har fået lavet nogle flotte informationsplancher. Tak til Per for arbejdet med layout og tak til Knud Erik for de fornuftige indkøb. Sådan noget med indkøb skal man overlade til jyder. DAU s formål ved disse messer, er ikke blot at gøre DAU kendt, men allermest at fortælle publikum vigtigheden i, at blive medlem af en akvarieforening. Det er også derfor at vores reklameskilte bringer dette budskab. Hjemmesiden At udbrede kendskab sker også gennem vores hjemmeside. Vores hjemmeside er velbesøgt: 2011: 2.889/mdr. 89/dagligt 2012: 3.729/mdr. 122 dagligt 2013: 4.907/mdr. 166 dagligt Vi har tidligere opfordret til, at de enkelte regioner kan benytte DAU s hjemmeside til oplysninger om hvad der sker i regionen, samt et arkiv for referater af deres møder. Kun region Sjælland benytter dette tilbud i dag. Vores opfordring gælder stadig benyt jer af tilbuddet, kontakt vores webmaster Tage. Af økonomiske grunde er vi nød til at have sponsorer på vores hjemmeside så hvis du kender en eller flere, så kom med et navn. DAU er blevet synligt i Danmark. Jeg kan konstatere, at et af de mål vi satte os, da denne bestyrelse tiltrådte for 2 år siden, nemlig at udbrede kendskabet til DAU er nået vi er blevet en organisation som myndigheder og pressen lytter til, og henvender sig til.

4 Nu mangler vi, at de enkelte foreninger kan få flere medlemmer! Foreningerne mere synlige. Vi har før de messer DAU har deltaget i efterlyst informationsmateriale fra de enkelte akvarieforeninger, så vi kunne reklamerer netop for jeres forening på vores stand. Desværre har kun ganske få taget imod tilbuddet. Ligeledes har det været slående, at mig bekendt, at kun en forening har benyttet sig af disse messer til gøre noget aktivt for at få flere medlemmer. Foreningerne tror, at bare de lægger en folder, et blad med et girokort, så henvender folk sig automatisk. Jeg vil derfor opfordre foreningerne til at benytte disse messer mere aktivt. Inden messen kan man fortælle den lokale avis, radio, tv at man deltager, gerne gennem en historie om en person, hvis liv er gået i fisk. På messen inviterer publikum til et møde nogle få dage efter messen. Hvad vil DAU gøre? Først vil vi give alle jer foreningsformænd og bestyrelsesmedlemmer et skulderklap for, at I trods svære tider fortsat har holdt fanen højt at vi fortsat er 25 medlemsforeninger i Danmark er flot. På de Pasningsvejledninger som forhandlerne skal udleverer pr , henvises direkte til DAU s hjemmesiden. Det er derfor vigtigt, at de henvendelser kommer videre til de lokale foreninger/specielforbund Vi har på DAU s hjemmeside givet foreningerne en mere åben plads på forsiden. Senere vil vi også direkte skrive, at hvis brugerne har spørgsmål til deres akvarium, skal de henvende sig til den lokale klub. Det er derfor naturligt, at vi har haft en drøftelser af, om vi fortsat, skal henvise til foreninger/specielforbund der ikke er medlem af DAU. Her er bestyrelsen ikke enig. Så en tilkendegivelse fra generalforsamlingen ville være fint. Inden du tager stilling, vil jeg lige komme med et par bemærkninger: 1) Der står i vores formålsparagraf, at vi skal udbrede kendskab til akvariehobbyen. Det gøres bl.a. ved at fortælle hvor der er mulighed for at få viden. 2) Fjerner vi ikkemedlemsforeninger og -klubber fra hjemmesiden, kan vi ikke overfor det officielle Danmark sige, at vi fortsat repræsenterer alle danske akvarieforeninger og klubber. AKVARIETS DAG eller AKVARIEFISKENS DAG. Bestyrelsen har et forslag om AKVARIETS DAG eller AKVARIEFISKENS DAG. Det er tanken, at vi i kalenderen afsætter en bestemt dag/weekend i efteråret, hvor alle foreninger laver en event. Det kan være et åbent hus i deres lokaler, inviterer til foredrag på byens bibliotek, opstille et akvarium med en lille stand i et supermarked eller indkøbscenter.

5 DAU fastsætter datoen, og foreningerne indmelder til bestyrelsen hvad, hvor og hvornår deres event foregår. DAU vil forinden gå i pressen og fortælle om den landsdækkende AKVARIETS DAG og de mange events. Jeg tror på, at vi på den måde kan skabe en interesse for akvariehobbyen, og de enkelte foreninger kan lave reklame for sig selv. Det giver naturligvis også DAU mulighed for at komme frem med vores synspunkter bl.a. om de rammer det officielle Danmark giver akvaristerne. Men for at dette skal lykkes, skal alle foreninger være med, være klar til at yde en indsats. I skal være klar til at tage imod henvendelser fra spørgende brugere på hjemmesiden. I skal lave event med efterfølgende møder for nye medlemmer etc. - Lad os komme i arbejdstøjet. LÆS NYHEDSBREVENE OPDRÆT NOGLE FISK OG ANMELD DEM LAV EN EVENT OG REKLAMER FOR JERES KLUB BRUG MESSERNE AKTIVT UDBRED KENDSKABET TIL AKVARIEHOBBYEN Tak Hans Ole Kofoed formand DanishShowGuppy roste nyhedsbrevene, men at der af sagens natur var mange gentagelser og opfordrede til at ændre teksterne noget mere ind imellem, så de ikke var så ensformige, og at man fx prøvede at finde en anden indgangsvinkel på emnet Beretningen medførte en mindre debat om, hvorvidt foreninger, der ikke er medlem af DAU skal have tilsendt informationer fra DAU og om at link til disse skulle slettes fra DAU s hjemmeside. Det drejer sig om 5-6 foreninger. Man blev enige om, på trods af, at sekretæren, flere gange forgæves havde opfordret disse foreninger, om at melde tilbage, om hvorfor de ikke ønskede at være med i fællesskabet, at udsende materiale og bibeholde deres hjemmeside link på DAU s hjemmeside. Vi skal selvfølgelig fast holde specifikke emner låst, så kun medlemsforeningerne kan benytte disse, fx foredragsholderlisterne, tipskuponerne mm. Der var bred enighed om, at det kunne være spændende med tiltaget til en årlig fælles AKVARIEDAG. DanishShowGuppy oplyste at de faktisk havde arbejdet med noget af det samme, men ville i så fald kalde det guppyens dag, men var helt med på ideen om akvariets dag. Vejle oplyste, at ved at være synlig i nærområdet og gøre det attraktivt at være medlem, får man også flere medlemmer, og at de nu har omkring 70 medlemmer. Hans Ole mente i øvrigt, at konkurrencen med internettet ville aftage, da mange af de forskellige sites om akvaristiske forhold ville forsvinde pga. af manglende sponsorer og manglende reklame indtægter.

6 Randers kommenterede dette med at oplyse, at meget salg foregår via nettet. Vejle var af den overbevisning, at selv om nogle portaler gik ned, ville der snart være nye der blomstrede op, Vejle mente i øvrigt, at det var foreningerne og ikke DAU som skulle tage kampen op mod internettet om enkelt medlemmerne. DAU skal koncentrere sig om foreningerne. Helt klart oplyste Hans Ole. DAU skal skabe rammerne for foreningerne, og selvfølgelig henvise eventuelle brugere af DAU s hjemmeside til at opsøge nærmeste forening. Og i forbindelse med fx Akvariets dag, at lave nødvendigt pressemateriale til foreningerne, samt at reklamere for foreningerne Århus var bange for at tiden ville indebære, at alle dyr herunder også akvariefisk ikke må være indespærret. Hvis det med tiden ender sådan vil vi få det meget svært med vores hobby. Og at de nye pasningsvejledninger pegede i den retning. Dirigenten kunne oplyse, at DAU samarbejde med Dyrenes Beskyttelse ikke pegede i den retning. Tværtimod. Da var en mindre drøftelse af kontingentet indbetalinger, da Vejle fx ikke have kontingent fra januar til januar, men have differenceret indbetalinger. Ville mene, det var bedre hvis foreningerne betalte et fast medlemsgebyr. Dirigenten oplyste, at årsagen til vores nuværende betalingsform viste hvor mange medlemmer foreningerne havde. Randers efterlyste en opdatering af foredragsholderlisterne. Mange tlf. nr. og mail adresser var forkerte. DAU opfordrer foreningerne til at give besked herom til sekretæren, nå man stødte ind på problemerne. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Pkt.4 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Regnskabet og budget blev gennemgået og enstemmigt godkendt med revisorpåtegningen. Regnskabet er vedhæftet Budgetforslag 2013 INDTÆGTER Kontingent reklame hjemmeside UDGIFTER Administration 500 Internet 300 DM-konkurrencen Præmier opdræt 600 Transport til møder/messer Mødeudgifter i øvrigt 500 Reklame materiale

7 Budgetteret underskud Formanden gennemgik budgettet og oplyste at kontingentet var uændret. Pkt. 5 Beretning fra udvalgene Danskdommersammenslutning v/steen Larsen Formanden oplyste, at man intet havde modtaget fra DAS. Han benyttede herefter lejligheden til at forklare DAS s struktur i forhold til DAU. Der skulle blandt andet have været holdt årsmøde i Das i forbindelse med den aflyste generalforsamling i Nivå-Kokkedal, hvor blandt andet den nye free-style-klasse 15, skulle have været godkendt. Der er ikke indkaldt til noget nyt bestyrelsesmøde, og klassen er derfor endnu ikke godkendt. DAU s formand har flere gange bedt DAS es formand Steen Larsen om at indkalde til årsmøde, men forgæves. Førstegangsregistrator v/kim Mathiesen Kim var ikke tilstede. Årsagen skulle formentligt skyldes en familieforøgelse. Formanden benyttede lejligheden til at omtale, det papirarbejde der var i forbindelse med registreringen af førstegangsopdræt, måske trængte til en revision. Der var flere punkter der i dag ikke er relevante, da papirerne stammer helt tilbage til 1940 erne. Opdrætskampagnen v/heinrich Petersen Heinrich var desværre syg men har sendt følgende beretning: Der har i 2012 været ca. 50 opdræt hvoraf kun enkelte er blevet afvist Langt de fleste opdræt kommer fra en enkelt forening(silkeborg). Jeg har manglet viden om pointtal for enkelte arter, da jeg overtog registreringen pr. jan 2012 fik jeg at vide at jeg skulle kontakte 1 opdrætsregistratoren (Kim) som så vil hjælpe mig det gjorde han også med henblik på Maller, men med Amerikanske cichlider har jeg måtte kontakte Tonny Brandt Sandersen for at få hjælp. Vedr. opdrætslister syntes jeg DAU skal tage kontakt til specialforeningerne for at få dem til at revidere listerne med hensyn til point for sværhed især dem med egne lokaler kunne bruge et par klubaftener på at gå den igennem. Endvidere savner jeg også svar når jeg skriver til DAU om opdræt, da det ikke altid sker. Der har været lavet et link til en anden side hvor jeg skulle føre opdræt ind efterhånden som jeg fik dem, men jeg kunne ikke får det til at virke og har måtte lave mit eget regneark. Håber så at DAU har fået lavet et nyt der virker. Henrich Pedersen Opdrætsregistrator De af Henrich oplyste problemer med registreringen blev drøftet blandt deltagerne. Hans Ole fortalte om at man havde lavet et regneark system via Google som skulle benyttes, og det var dette der bla. gav Henrich problemer med at få adgang til. Efter en længere debat tilbød Per Kyllesbech (VAT), som havde stået for programeringen på nettet, at overtage registreringen fremover. Nordisk samarbejde v/erik Lind Larsen

8 Erik Lind Larsen var ikke tilstede, men Formanden kunne oplyse at Erik Lind Larsen havde fortalt ham, at både det Norske og Svenske forbund var mere eller mindre ved at lukke ned. Pasningsvejledninger v/ole G. Nielsen I foråret 2012 bliver DAU gjort opmærksom på, fra Søren Werther fra Arbejdsgruppen for Hobbydyrsorganisationer, at der skal laves pasningsvejledninger for akvariefisk, og at disse skal være færdige til udlevering i akvariebutikker mm senest den 1.januar 2013 (denne frist er senere ændret til 1.januar 2014). Kontaktperson fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er Martin Reinseth og der er nedsat en 3 mandsgruppe, som skal godkende vejledningerne, bestående af: Dyrlæge, lic.med.vet. Hans Henrik Dietz (formand) Vicedirektør Bengt Holst Direktør Henrik Herold (Randers Regnskov) Hobbydyrsorganisationerne har foreslået at de vil lave vejledningerne i stedet for brancheforeningerne, og for akvariefiskenes vedkommende er det Fokus på Dyr. I DAU besluttede vi at gøre det samme, og i april måned nedsatte vi en arbejdsgruppe bestående af Benny B. Larsen, Poul Petersen og sekretær Ole G. Nielsen. Vi måtte dog snart indse, at det vil blive et stort arbejde, hvis der skulle laves en vejledning for hver enkelt fisk, og fokuserede derfor på alternative muligheder fx en brugbar gruppeinddeling. For ikke at starte på noget overilet, var vi enige om, at en sådan inddeling først skulle godkendes af 3 mandsrådet inden vi for alvor gik i gang. Ved henvendelse den 11.maj 2012 til Søren Werther herom, fik vi oplyst at det var for sent. Der var åbenbart en tidsfrist som DAU ikke var blevet gjort bekendt med. Dyrenes Beskyttelse har reserveret retten til at skrive vejledningerne. Vi blev dog opfordret til at kontakte Martin Reinseth fra ministeriet og tilbyde vores hjælp. Hvilket vi gjorde. Den 6.juni 2012 fik vi en henvendelse fra Dyrenes Beskyttelse om, at de meget gerne ville mødes med os. De havde ansat en biolog til at varetage jobbet. Den 12.juni var Poul Petersen og Ole G. Nielsen til møde med Dyrenes Beskyttelse, hvor man bla ønskede at trække på vores erfaringer om, hvordan sådanne vejledninger kan laves i form af gruppeopdelinger da det vil være helt uholdbart at lave en vejledning for hver enkelt fiskeart. På mødet havde de også inviteret brancheforeningen Fokus på Dyr, som dog ikke havde nogen kommentarer. DAU har så lige siden stået til rådighed med at kontrollere og foreslå ændringer til de forskellige beskrivelser. Da det har været og stadig er et større arbejde, har vi fået hjælp til gennemgangen af forskellige akvarister. Det drejer sig om: Poul Petersen (KA) John Møller Andersen (RAF) Tonny Brandt Andersen (Akvarie West) Erik Lind Larsen John Rosenstock (Killiforeningen) Thue Grum-Schwensen(Poecilia) Kim Kastberg Mathiasen (Skive Akvarieforening) Finn Petersen (Langeland) Som det ser ud i slutningen af 2012, vil vejledningerne blive gruppe opdelt med henblik på akvarietyper som fiskene kan holdes i.

9 I forbindelse med vores hjælp betyder det, at vores hjemmesideadresse og logo vil være at finde på alle vejledningerne med opfordring til køberne om, at de kan få mere information ved henvendelse til DAU, hvilket i praksis betyder at DAU vil henvise spørgeren til nærmeste akvarieforening/klub, som er medlem hos DAU. SLUTBLOK PÅ VEJLEDNINGERNE: Kontakt Dansk Akvarie Union (www.danskakvarieunion.dk) for mere information. Denne pasningsvejledning er udarbejdet af Dyrenes Beskyttelse i samarbejde med Dansk Akvarie Union. Vejledningen er dermed et udtryk for, hvordan vi mener, fiskene bør holdes, således at deres naturlige behov opfyldes. Der tages forbehold for, at arterne kan holdes på andre velfærdsmæssige forsvarlige måder end dem beskrevet. Ligeledes tages forbehold for at ny viden om arternes biologi og erfaringer med deres hold kan foreligge efter udarbejdelsen af denne vejledning. Version 1/2013 Pkt. 7 Indkomne forslag Bestyrelsen havde følgende forslag: Vedtægten 15 ændres således at den bliver i overensstemmelse med virkeligheden. De sidste 2 generalforsamlinger har begge ligget før april, hvorfor 15 ændres fra " 15. Indkaldelse. Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i april måned." til 15. Indkaldelse. Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i 1. kvartal af kalenderåret. Formanden begrundede årsagen til ændringen, som skyldes at DAU ville opnå en større mulighed for at lave generalforsamlingen i forbindelse med et foreningsarrangement. Forslaget blev vedtaget med en ændring således af 15 indkaldelse fremover er: Den ordinære generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned. Fra Skive var modtaget følgende forslag: Påskønnelsesgave. Her skal du se en smuk ting som kunne bruges som påskønnelsesgave fra DAU i forskellige situationer når der var lejlighed til påskønnelse af en eller anden grund, den kunne så følges af et diplom beskrivelse af hvad det var der blev påskønnet og så kunne det nok lade sig gøre at

10 der blev graveret DAU s logo på soklen, som bevis for hvor den kommer fra Foreningerne står nogle gange i den situation at ville påskønne et medlem for vedkommendes arrangement og arbejde. Det kunne måske også være en ide at foreningerne kunne købe en påskønnelse fra DAU til personer i foreningerne for ting, som har stor betydning for vores hobby. Foreningerne kan gennem DAU købe og give hænders tegn i form af nåle, som for alle nåle knytter sig et åremål til. Forslaget er derfor, at DAU indkøber en gave (et glas formet som en vanddråbe), som det er den alle foreninger selv benytter som påskønnelsesgave. Gaven kan købes af DAU for kr. 350,00. Knud Erik Madsen Skive Akvarieforening Knud Erik Madsen begrundede forslaget, idet han syntes, at der manglede et supplement til DAU s årsnåle, hvis man i en eller anden situation ønskede at belønne et medlem for en særlig indsats, som ikke var dækket af DAU s årsnåle. Den kunne også benyttes som præmien i DAU s opdrætskonkurrence. Ideen med dråben blev godt modtaget, da man så havde en form for rød snor, som foreningerne kunne belønne med. Der var dog en længere debat om DAU skulle ligge inde med et lager, eller om det var de enkelte foreninger, der selv måtte foretage indkøbet. Hvis DAU s logo skulle på, ville det betyde en betragtelig udgift til prægningsværktøj. Knud Erik gjorde opmærksom på, at logoet ikke skulle på, men at der på soklen kunne sættes en metalplade på med DAU graveret. Hans Ole oplyste, at DAU har i tidernes morgen modtaget et træsnit fra 1800 tallet. Fra originalsnittet har DAU før scannet en kopier og bagefter indrammet dette i en A4 ramme. Dette er blevet brugt i forbindelse med jubilæer og lign. Det kunne være et alternativ til dråben, idet omkostninger ville være minimale. Som Hans Ole hører, at det ikke gavens økonomiske størrelse det drejer sig om, men et skulderklap for udført arbejde. Randers syntes det var en god ide. Debatten fortsatte videre men endte med, at Dirigenten kunne opstille flere modeller for indkøbet: 1. DAU indkøber dråben som angivet i forslagsstillerens forslag 2. Som ovenstående, men det er foreningerne selv der står for indkøbet, og oplysning om hvor købet kan ske, fås oplyst af DAU 3. Oplysning om hvor den kan købes uden indgravering 4. Forslaget bliver forkastet, eller at man opfordrer DAU til at gå videre med forslaget Ad 1) blev forkastet Ad 2) blev enstemmigt vedtaget Ad 3 og 4 bortfald herefter

11 Forslag til ændring af præmie til opdræts konkurrencen. Pkt. 8 Valg Det har i mange år været bøger som præmie til både forening og mand. I disse tider, hvor nettet har vundet meget frem, er der næsten ingen der bruger bøger. Så for at prøve at fremme interessen for opdræts konkurrencen forslår jeg følgende ændring: Til foreningskonkurrencen tildeles der kun et diplom til den vindende forening. Til den personlige konkurrence, udstedes et gave kort på kr. 500,- til en forretning eller forretnings kæde, som ligger nær den vindende person. Dette for at vi sætter pris på den enkelte opdrætter, da det er ham/hende der yder en stor indsats på dette område og ikke selve foreningen. Ser frem til at forslaget kan godtages, da denne eventuelle ændring godt kan iværksættes fra dette opdræts år. Hilsen Michael Hansen Silkeborg Akvarie Forening. Silkeborg have en ide om, at man kunne ændre præmieren ved at man delte opdrætterne op således af fx hvis man havde deltaget i konkurrencen i over 5 år og så for nybegyndere under 5 år. Efter en kortvarig drøftelse blev det oprindelige forslag godkendt, men med den ændring, at der blev 2 gavekort til en dyrehandel/akvariebutik a 300 kr. En præmie til flest opdræt og én præmie til flest point. DAU ville så prøve, om man kunne få firmaer til at sponserer gavekortene Næstformand Tage Falz Billeskov, Århus Sekretær Ole G. Nielsen, Ølstykke Kasserer Knud Erik Madsen, Skive 2 suppleanter, Michael Hansen, Silkeborg Heine Dupont, Vejle 2 revisorer, Per Kyllesbech, Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub Dennis Langvad, DanishShowGuppy 2 revisorsuppleanter, Poul Petersen, Københavns Akvarieforening Henrik Pedersen, Århus Pkt. 9. Valg af arrangør for næste ordinære generalforsamling Vides ikke endnu Pkt.10 Eventuelt Der var en livlig debat med mange forslag og input - - Fællesspisning før generalforsamlingerne - Blive mere synlige. Hvad gør man for at være berettigede - Hvad kan man gøre, nu når alt foregår over nettet - Akvariets dag - Kommende pasningsvejledninger - DAU deltager i foreningernes generalforsamlinger

12 - Akvarieudstillinger - Kvalitetsmærke lige som kennelklubberne - Brug nu DAU s logo på foreningernes hjemmesider - Lav en PowerPoint instruktion om DAU Generalforsamling sluttede Referent: Ole G. Nielsen Referat godkendt af dirigenten Poul Petersen

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere