Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30."

Transkript

1 Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indskud 5) Forslag fra bestyrelsen (der er ingen forslag) 6) Forslag fra medlemmerne (Der er indkommet følgende forslag fra medlem nr Gunner Pedersen: Alle medlemmer skal have mulighed for at få udleveret 10 stk. green-fee kuponer til at spille golf på Lemvig Golfbane til halv pris) 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Karsten Bro, Peter Risom, Flemming Nielsen og Egon Christensen). De tre førstnævnte modtager genvalg, medens Egon Christensen ikke ønsker genvalg. Samtidig har Leif Clausen, der ikke er på valg, meddelt at han ønsker at træde ud af bestyrelsen. 8) Valg af revisor jfr ) Eventuelt Dagsorden punkt 1 Valg af dirigent: Klubbens formand Flemming Nielsen bød de 92 fremmødte medlemmer velkommen, og gik herefter over til første punkt på dagsordenen valg af dirigent. Flemming Nielsen foreslog på bestyrelsens vegne Chr. Nielsen, der blev valgt uden modkandidat. Chr. Nielsen takkede for valget, og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt iflg. vedtægterne, idet indkaldelsen indenfor den i vedtægterne fastsatte tidsramme både havde været på klubbens hjemmeside og på opslag i klubhuset. Herefter konstaterede Chr. Nielsen, at regnskabet som foreskrevet i vedtægterne ligeledes indenfor tidsterminen havde været fremlagt ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside. Endvidere læste han dagsordenen op, herunder det fremkomne forslag fra Gunner Pedersen. Der var ingen bemærkninger fra medlemmerne til noget af det, og Chr. Nielsen gav herefter ordet til Flemming Nielsen, der fremlagde følgende beretning i henhold til dagsordenens punkt 2: 1

2 Jeg har igen i år valgt at dele min beretning ind i overskrifter. Min første overskrift hedder: Økonomi: Og hvorfor nu lige starte med det i år det plejer vi jo at have styr på i Lemvig Golfklub. Det har vi heldigvis også haft i 2013, og klubbens resultat er endnu bedre end det flotte resultat på kr ,-, vi havde budgetteret med. Men når jeg vælger, at starte med det, er det fordi 2013 har været et år, hvor vi flere gange end tidligere har set golfklubber måtte lukke eller gå konkurs. En trist udvikling men desværre forudsigelig. Men hvad har det egentlig med Lemvig Golfklub at gøre. Jo det er et signal til os om, at vi skal passe på. Golfsporten er kommet ind i en negativ udvikling omkring medlemmer, og når sådan noget sker, kan det blive en spiral, der er svær at stoppe. Af de omkring liggende klubber, med hvem vi i et vist omfang konkurrerer om de samme medlemmer, har ikke alle klaret krisen lige godt. Især Golfklub Storådalen, hvor klubben netop er opløst, er i stor krise, og ejeren af banen vil nu forsøge at drive anlægget uden klub. Det er da en flot og spændende bane, men den har siden sin start for omkring ca. 7 år siden, ikke formået at tage ret mange medlemmer fra de omkring liggende baner, Struer, Holstebro, Trehøje og Lemvig. Nu må vi se hvad der sker, men dens tidligere medlemmer er hjertelig velkomne i Lemvig. Tilbage til vores økonomi i Lemvig og fremtiden. Sidste år var kontingentet uændret, men i år foreslår vi at seniorkontingentet hæves med kr. 75,-. Trods det har vi stadig landets billigste kontingent for en full-service golfklub, som i min terminologi er en klub med 18 huller, en par 3 bane, Cafe, Pro-shop og en fuldtidsansat træner. Selv om vi alle ønsker at betale et så lavt kontingent som muligt, er det for mange medlemmer ikke afgørende, om det koster kr ,- eller kr ,-. Men for de medlemmer, som måske ikke spiller så tit, har det afgjort betydning, og derfor er bestyrelsens klare strategi, at vi også i årene fremover skal være dygtige nok til at undgå større kontingentstigninger. Branden i Bagrum III: Året startede skidt for os, idet jeg den 9. april ved et tiden om natten blev ringet op af Redningsringen. Der var gået en alarm om brand, og desværre var det ikke en fejlalarm. Der var brand i bagrummet, og Brandvæsenet var tilkaldt. Heldigvis blev skadernes omfang nogenlunde begrænset af den hurtige indgriben fra Redningsrin- 2

3 gen og Brandvæsenet. Det blev dog til en dyr omgang for forsikringsselskaberne og meget bøvl for mange af medlemmerne. Klubben havde forsikret bagrummet og løsøret i Codan, og deres håndtering af sagen var vi meget tilfredse med. I øvrigt tog medlemmerne besværlighederne i stiv arm og med godt humør, og det skal de her have meget ros for. Branden gav os anledning til overvejelser om at indrette bagrum III lidt anderledes, og få plads til nogle flere bagrum. Overvejelserne mundede ud i, at vi fik indrettet 15 nye bagrum, således at mange af de medlemmer der stod på venteliste nu fik et rum. Som bekendt er intet så dårligt, at det ikke er godt for noget! Begynderudvalget: Det er her nye golfspillere uddannes og dermed kimen til klubbens fremtid. Udvalget havde budgetteret med at uddanne 50 begyndere, og var med 47 tæt på at nå resultatet. Desværre var det ikke alle, der havde lyst til at fortsætte, og vi måtte således nøjes med at få 36 nye medlemmer, og dermed ikke tilstrækkelig til at absorbere de der melder sig ud. Begynderudvalget havde en hård start på året det er ikke optimalt at hverve nye golfspillere, når vejret mere er til skisport og indendørs hygge. Men foråret kom og to hold begyndere a ca. 15 personer pr. hold blev uddannet. Henover sommerferien fik begynderudvalget så en god ide. Man prøvede med et hold i august måned og valgte at strikke undervisningen sammen, således at golfkørekortet blev taget på godt tre uger. Samtidig blev begynderne undervist efter en individuel planlægning, og de fik alle en mentor fra begynderudvalget således, at der fra gang til gang kunne aftales, hvornår næste lektion skulle finde sted. Både begynderne og instruktørerne gav efterfølgende udtryk for, at det var en helt ideel måde at gennemføre undervisningen på, og det bliver formentlig fremgangsmåden i år. I øvrigt har udvalget gjort en stor indsats for at skaffe flere begyndere. Der blev arrangeret åbent hus den 14. april også kaldet golfens dag -, og en ven/venindematch blev med stor succes afviklet den 7. maj. Endvidere deltog vi i Foreningernes Dag, hvor Lemvig Kommune havde indbudt samtlige foreninger i kommunen til at deltage i dagen med en aktivitet på det nye havneareal. Desværre blæste det rigtigt meget på dagen, så antallet af besøgende var beskedent. Anderledes run var der på det arrangement som Cheminova havde i Harboøre den 11. august i anledning af deres jubilæum. Her havde vi arrangeret en putte-og indspilskonkurrence og udsat tre prøvemedlemsskaber i præmier. Sideløbende var fodboldbanen lavet om til en drivingrange, hvor alle kunne prøve at slå til en golfbold. Arrangementet var en stor succes og en god reklame for vores sport. Året sluttede af med, at vi havde en stand 3

4 i Lemvig Idræts-og kulturcenter under håndboldklubbens julemesse, hvor man kunne putte og høre om golfspillet. Her var der også ganske pænt med besøgende. Vi har også brugt flere penge end tidligere på at skaffe begyndere, og havde en anderledes men spændende annonceringsrække i Lokalavisen og Lemvig Folkeblad. Vi følte at mange så den og har da også besluttet, at vi bruger samme form i år. Juniorafdelingen: Afdelingen, der tæller ca. 40 juniorer, havde en forrygende sæson med stor opbakning til deres arrangementer og flotte sportslige resultater. F. eks hentede juniorerne vandrepokalen i by-matchen mod Holstebro, Struer, Sydthy, Trehøje og Storådalen. For at opnå vandrepokalen skal man have flest point på den samlede pointliste for hele året. Point får man både for at stille op og for at opnå placeringer i de enkelte bymatcher. Vandrepokalen handler derfor ikke kun om placeringer, men står også i Lemvig som et symbol på den opbakning, der har været fra Lemvigs spillere til de enkelte bymatcher. Årets juniorklubmester blev Meik Aagaard, der i suveræn stil gik de to runder i blot 160 slag. Ja han var faktisk blevet klubmester i åben række, hvis han havde været tilmeldt der. Sidste års mester Frederik Frost måtte i år nøjes med 2. pladsen. Årets junior blev Mikkel Skov Trabjerg, der meget fortjent fik denne hæder. Så skal der lyde en stor tak til Helle Nielsen, der efter seks års god indsats, har valgt at træde ud af juniorudvalget. Klubmesterskab elitehold - turneringer: Klubmesterskabet blev vundet af Ryan Kirk, der efter at være blevet nr. to de sidste to år, kunne glæde sig over at ordsproget: Tredje gang er lykkens gang, holdt stik. Runner up blev Carsten Stigaard, der ellers lagde rigtig flot ud med golf i verdensklasse, men desværre for ham gik lidt ned til sidst, og blev slået på 18. hul af Ryan Kirk. En flot finale der sædvanen tro blev overværet af mange tilskuere. Vi havde kun et hold med i Danmarksturneringen, og det var herreholdet i kvalifikationsrækken. Holdet deltog i oprykningsspillet, men måtte efter en spændende afslutning nøjes med en placering, der lige nøjagtig ikke gav oprykning. Men den kom alligevel, da Dronninglund golfklub gik konkurs, og vi fik deres plads i 4. division. Så der spiller vi altså i den kommende sæson, og da vi i år kan stille et slagkraftig 2. hold, har vi også meldt et hold til i kvalifikationsrækken. I øvrigt vil jeg henstille til, at 4

5 man bakker op om holdene, når de spiller hjemme. Der vises faktisk noget godt golf, som vi alle kan blive inspireret af. Det var eliten. Jeg vil også gerne sige lidt om bredden. Vi synes, det er en rigtig god ide, at vore medlemmer kommer ud og spiller mod hinanden og mod andre klubber. Vi har derfor i år tilmeldt otte hold til regionsgolf, hvor man konkurrerer mod spillere med nogenlunde samme handicap som én selv. Har du lyst til at være med, kan du skrive dig på listen, der hænger på opslagstavlen i klubhuset. Klubturneringerne var meget populære i 2013, og der var hver gang mellem 80 og 100 deltagere. Som noget nyt er besluttet, at åbningsturneringen bliver som en holdturnering. De fleste er lidt rustne i april, og en holdturnering kunne måske give lidt flere mod på at være med så tidligt i sæsonen. I øvrigt er det jo sådan, at der skal være plads til alle i vores klub også dem der aldrig vælger at deltage i turneringer, men mest spiller for hyggens og motionens skyld. Jeg vil bare så gerne, at flere af disse valgte at spille med i match jeg er sikker på, at de vil blive glædelig overrasket. Sponsorer: Vi havde også i 2013 en meget fin opbakning fra vore sponsorer. Til trods for dette måtte vi dog for andet år i træk notere en nedgang i indtægterne, og landede på kr ,-. Det skal vi have vendt, og har da også tilladt os at budgettere med en stigning til kr ,-. Det har vi gjort, fordi vi har fået styrket klubbens PR-udvalg med nye gode navne, som allerede på nuværende tidspunkt har været i positiv dialog med mange af de bestående sponsorer og nye emner. Eagle-konceptet er fortsat det bærende element, og her fik vi stor ros for todages udflugten til Gut Apelør sidste sommer. I år bliver rammerne for udflugten lidt mere beskedne, idet vi nøjes med én endagstur til Vejle, hvor vi skal spille deres skønne gamle bane. Vi regner så med, at vi igen næste år arrangerer en tur med overnatning. Men en stor tak til alle sponsorer både små og store. Og lad mig slutte dette emne med at sige noget der aldrig kan siges for tit: Husk nu at støtte vore sponsorer. Banen: Vinteren i 2012/13 var meget streng og lang og for første gang i flere år, kunne vi først spille til sommergreens den 5. april og dermed lang tid efter påske. Banen var da også mærket af vinteren den første måneds tid, men så kom foråret for alvor med varme og gode vækstbetingelser for græsset, og - vupti så var greens og 5

6 fairways perfekte. Det var banen så resten af sæsonen, og der var masser af ros til greenkeeperne fra både medlemmer og grenfee-spillere. Der var også ros til bestyrelsen for initiativet med får på anlægget, og jeg synes godt man kan betegne det som en gedigen succes. Man oplevede stadig som spiller, at en bold skudt ud i roughen ikke kunne findes, men modsat tidligere år var det langtfra hver gang. En gevinst var også, at flowet på banen var bedre end set i mange år, da der nu ikke skulle ledes så meget efter bolde som tidligere. Set i et miljøperspektiv var det også en fornuftig beslutning, og vi er meget tilfredse med, at vores klub bidrager til et mere miljørigtigt Danmark. Samarbejdet med folkene bag FÅR TIL KANTEN var perfekt, og deres evne til at passe får og viden omkring dyrene er helt i top. Vi har da også valgt at fortsætte samarbejdet med dem, og ser nu frem til, at vi kan få det til at fungere endnu bedre i F. eks. har vi hele tiden haft et ønske om får i to folde, således at roughen ikke bliver helt så tæt nogle steder, som den var sidste år. Dette ønske bliver opfyldt, og måske kommer der endda får hele tre steder. Der er nemlig sådan, at FÅR TIL KANTEN sammen med Lemvig Kommune arbejder på et projekt, hvor der på jorden over til Sdr. Vinkel og ved Horn Sø skal græsse får. Det kan så aflede, at fårene her får adgang til noget af roughen venstre for hul 4, og kan holde ukrudt og tidsler væk, som der i dette område er rigtig meget af. Jeg nævnte sidste år i min beretning, at Lemvig Kommune var meget begejstret for vores ide med får på anlægget. Det er de stadig, og vi har da også et vældig godt samarbejde med dem. Stor ros til dem, og også for deres håndtering af to anlægsopgaver, der har betydning for vores klub. Her tænker jeg for det første på, at kommunen sørgede for uddybning af Ballevad, hvorved vi i efteråret undgik de sædvanlige store oversvømmelser af par 3 banen. Samtidig oplevede vi, at vandet nemmere trak fra hul 15 og 17 på den store bane. For det andet er kommunen i gang med at sætte stien fra Ydunslund til maskinhuset i bedre stand, således at alle nu mere sikkert kan cykle til golfbanen og videre til hele fritidsområdet ved Vinkelhage. Som noget nyt forsøgte vi sidste år at inddrage medlemmerne mere i arbejdet på banen, og indbød alle til en arbejdsdag den 23. marts. Der var pæn opbakning fra medlemmerne ca. 35 havde meldt sig til men desværre havde vi ikke fået taget højde for Kong Vinter, der endnu ikke havde sluppet sit tag i vores golfbane, og vi måtte aflyse med kort varsel. Vi forsøgte os så senere med en arbejdsdag på en hverdagsaften. Det blev en succes vi var ca. 30 friske damer og herrer, der den 10. juli tog tusindvis af tidsler op fra roughen og fik kantet og ukrudt taget op af alle bunkers. Det gav os naturligvis mod på mere, og vi har planer om at arrangere en 6

7 eller to lignende aftener i år. Det siger sig selv, at alt frivillig hjælp er en økonomisk fordel for klubben og medvirker til et lavt kontingent. Men den sociale værdi er mindst ligeså vigtig. Der er nok en tendens til, at undervurdere betydningen heraf, men for mange mennesker er det en stor tilfredsstillelse at hjælpe andre, og se den hjælp man yder giver værdi. Man bliver en del af et sammenhold og en succes. Endvidere udvikles der venskaber på tværs af alder, køn og social status. Vi har ikke i budgettet for 2014 afsat beløb til større investeringer på banen. Det er ikke ensbetydende med, at vi ikke hele tiden tumler med planer om at gøre banen endnu bedre, f. eks. er planen om at gøre green-området ved hul ni mere interessant, ikke skrinlagt. Men det er vigtig for bestyrelsen at holde fast i, at der ikke skal foretages ændringer for ændringernes skyld, men alene for at gøre banen markant bedre. En lille ændring bliver der dog i løbet af 2014, idet vi er i gang med at gøre den venstre bunker på hul 16 mindre, således at det med et præcist slag kan lade sig gøre at komme på green, uden at bolden absolut skal flyves hele vejen. Personale: Vi havde mange udfordringer på personalesiden i 2013, idet både Peder i Shoppen og Mie på kontoret var plaget af sygdom. Ja Peder er det stadig, men han er i god bedring, og vi håber på at ryggen bliver så stabil, at han kan genoptage sit job omkring den 1. april. I cafeen er det fortsat Vita der regerer, og hun fik pr. 1. maj sidste år udvidet sit arbejdsområde, da rengøringen af hele klubhuset kom ind under hende. Det har vi været godt tilfredse med i bestyrelsen, idet det gav en bedre helhed i rengøringen, og Vita har kunnet udnytte stille perioder i Cafeen til at gøre rent. I maskinhuset skete der også ændringer, idet Poul Jensen efter næsten 21 års ansættelse havde valgt at gå på efterløn, og blev afløst af Erling Raundahl. En anden solid medarbejder i maskinhuset Henrik Birch måtte vi også sige farvel til, da han ønskede nye udfordringer i Australien. Heldigvis fik Erling fat i nogle nye gode folk, nemlig Aung Khai og Bo. De er begge vokset flot med opgaverne, og har sammen med Erling været et stærkt team, der i eftersommeren og efteråret måtte tage en del ekstra timer, da vi her var en ansat mindre end normalt. Men stor ros og tak til alle medarbejdere. Peder og Mie kæmpede flot trods sygdom, Erling sørgede for at vi havde en perfekt bane, og Vita leverede god mad til os alle. Green-fee gæster: 2013 var året, hvor det endelig lykkedes for os at øge indtægterne fra greenfeespillere, der har været konstant faldende siden Vi er dog ikke superoptimister 7

8 omkring fremtiden, og er efter en nærmere analyse af vore gæster i 2013 kommet frem til, at vi ikke kan gøre ret mange ting anderledes end vi gør. Vi har set andre klubber gå på en enhedspris på kr. 200,-, droppe golfhæftet, teetimekortet og alle samarbejdsaftaler. Vi vurderer, at det årligt vil koste os ca. kr ,-, og samtidig bortskære vore medlemmers muligheder for at spille billigt på fremmede baner. Vores konklusion er derfor, at vi fortsætter med rabatordningerne, har uændrede priser og i øvrigt gerne vil indgå aftaler med øvrige klubber om halv green-fee. Afslutning: Her i dette afsnit vil jeg gerne starte med at takke alle udvalgsmedlemmer og de frivillige hjælpere i klubben. Der er rigtig mange, der giver et nap med, nogen mere end andre, men sådan vil det altid være. Men vi kan bruge mange flere hænder, og derfor appellerer jeg til jer, der allerede hjælper til, om at være med til at finde nogle flere. Det er altså den nemmeste måde at rekruttere folk på. Også en tak til vores samarbejdspartner på greenfeeområdet Hotel Nr. Vinkel, og den lokale presse for altid god og saglig omtale af klubben. I år skal der skiftes ud i bestyrelsen, da Egon efter fire års solid og dygtig indsats ikke har ønsket genvalg. Samtidig træder Leif efter eget ønske ud af bestyrelsen, da han er blevet fuldtidsansat forretningsfører i Holstebro Golfklub, og naturligvis må lægge alle sine kræfter der. Leif blev valgt ind i 2009, og har været dynamoen og omdrejningspunktet i PR-arbejdet, hvor især hans eagle-sponsorkoncept blev en succes. Stor tak til både Egon og Leif for deres indsats for klubben. Der skal også lyde en tak til dem og den øvrige bestyrelse for deres bidrag til, at der igen i det forgangne år har været en god og konstruktiv stemning i bestyrelsen. Når der skal findes nye folk til bestyrelsen er det vigtig, at de samlede kompetencer favner bredt, ligesom vi gerne vil tage hensyn til geografi og kønsfordeling. Det er derfor mig en glæde, at Henning Lilleøre fra Thyborøn og Inger Schmidt fra Lemvig har sagt ja til at stille op til nyvalg. Egentlig går det rigtig godt i Lemvig Golfkub. Vi har overskud vi har landets laveste kontingent for en full-service klub vi har tilfredse medlemmer vi har ingen ævl og kævl. Er der overhovedet noget at være utilfreds med. Ja - det er der faktisk klubbens medlemsantal falder, og er nu faldet for andet år i træk og ser også ud til at falde i Det kan jo ikke fortsætte, hvis vi fortsat skal drive en klub med overskud og lavt kontingent. Indtil videre er det gået med stram omkostningsstyring og 8

9 en masse hjælp fra mange frivillige. Men på et tidspunkt går den ikke længere, og vi skal derfor have denne ubehagelige trend med færre medlemmer vendt. Og hvordan gør vi så det? Først og fremmest er det jer medlemmer, der skal hjælpe. Få nu fat på naboer, venner og familie og få dem til at tegne et prøvemedlemsskab. Det kommer formentlig også i 2014 kun til at koste kr ,-. Du kan også tage dem med herud på Golfens Dag den 27. april. Her gentages de senere års succeser med en ven/veninde match, hvor et medlem spiller 9 hullers greensome sammen med et ikke-medlem. Men hvad har bestyrelsen ellers tænkt sig at gøre for at skaffe nye medlemmer? Udover den nævnte større annonceringsrække i de lokale medier, vil vi definitiv teste hvilken indvirkning prisen har på, om man får startet op med golf, og hvor meget økonomien spiller ind, hvis man er startet op og fortsat vil spille. Vi tilbyder derfor alle nybegyndere i hvis de ønsker det - et komplet golfsæt stillet gratis til rådighed. Udgiften for at komme i gang er således alene kr ,- og så nogle golfbolde. Så kan det ikke blive billigere, og vi får i hvert fald fundet ud af hvor afgørende prisen er. I øvrigt får begynderen mulighed for at købe golfsættet til en meget favorabel pris, hvis vedkommende efter at have taget golfkørekortet, melder sig ind i klubben. Forhåbentlig får det rigtig mange til at prøve spillet af, og finde ud af om det er noget for dem. Her har især vores træner Peder Nielsen en central rolle i at få dem lært spillet, således at de finder glæde ved det. Når de så har det og vil fortsætte, tester vi igen hvor afgørende prisen er. Det er jo sådan at kontingentet i Lemvig, som jeg tidligere i min beretning har nævnt, er blandt landets billigste. Regner vi indskud med kniber det dog lidt, idet kontingentet de første fire år reelt er kr. 600,- højere. Mange klubber, heriblandt vore naboer i Struer og Holstebro har valgt at fjerne indskuddet, og deres kontingentsats er således de første år ikke ret meget højere end hos os. Det er ikke bestyrelsens holdning, at indskuddet helt skal fjernes det vil ikke være fair overfor dem, der netop har betalt - men i en tid hvor vi oplever medlemstilbagegang, finder vi det ikke forsvarligt ikke at ændre på det, og foreslår derfor at det nedsættes. Vi skal have vendt medlemstilbagegangen. Den kamp vinder vi kun, hvis vi står sammen. Så jeg vil gerne her til slut henvise til, at alle erfaringer siger, at det er de bestående medlemmer, der er den bedste kilde til at få nye medlemmer. Med de fra bestyrelsen nu gjorte og foreslåede tiltag, er der ingen undskyldninger for noget med- 9

10 lem for ikke at forsøge at skaffe nye medlemmer, eller som et vigtigt alternativ være med til at fastholde dem vi har. Tak! Der var ingen spørgsmål til beretningen, som herefter blev godkendt uden afstemning. Dagsorden punkt 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Flemming Nielsen gennemgik det reviderede regnskab, der viste et overskud på kr ,- og en egenkapital på kr ,-. Der var et enkelt spørgsmål til regnskabet. Otto Schumann ønskede at vide hvorfor kontingentet skulle stige, når det nu går så godt! Han mente, at det ville være et godt budskab PR-mæssigt, hvis kontingentet var uændret. Formanden ville gerne vente med at svare på dette til næste punkt på dagsorden. Det gav Otto Schumann accept af. Dirigenten spurgte herefter om regnskabet kunne godkendes, hvilket det blev uden afstemning. Dagsorden punkt 4- Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud: Flemming Nielsen fremlagde budgettet for 2014, der viste et overskud på kr ,-. Der var ingen spørgsmål til budgettet og Flemming Nielsen fremlagde herefter bestyrelsens forslag til satser for kontingent og indskud: Kontingent: Seniorer kr ,- Ungseniorer kr ,- Studerende kr ,- Juniorer kr ,- Børn kr. 600,- Prøvemedlemmer x) kr ,- Årskort par 3- banen kr ,- Kom i gang igen 2014 kr ,- Seniorer over 100 km kr ,- Distance seniorer kr ,- Distance ungseniorer kr ,- Distance juniorer kr. 900,- Distance Struer kr ,- Passive kr. 235,- 10

11 x) Et prøvemedlem i 2014 betaler kr. 200,- for golfkørekortet og kr. 800,- til proen for undervisning. Endvidere kr ,- hvis man ønsker at spille resten af sæsonen. Indskud: Kr ,-, der enten betales med kr. 500,- pr. år eller kr ,- som en engangsbetaling. Samtidig får alle medlemmer, der endnu ikke har betalt det fulde indskud, tilbud om 40% rabat mod straks betaling. Flemming Nielsen redegjorde for bestyrelsens synspunkter omkring kontingentfastsættelsen og nedsættelse af indskuddet, samt den foreslåede rabatordning til de der endnu ikke har betalt hele indskuddet. Han henviste også til den aflagte beretning, hvor forholdene var omtalt, og supplerede med at bestyrelsen med forslaget om at give rabat til alle forsøger at være så retfærdig som muligt, og ikke vil risikere at komme i samme situation som enkelte andre klubber, hvor der det ene år betales fuldt indskud, for så det næste år helt at slette det. Herefter svarede han på Otto Schumanns spørgsmål til kontingentstigningen på kr. 75,-. Flemming Nielsen redegjorde for, at bestyrelsen for år tilbage fastlagde en strategi om et årligt overskud på mellem kr ,- og kr ,-, således at gælden løbende kan blive nedbragt. Det kan der kun blive plads til, hvis der vedtages en kontingentstigning. Han supplerede med at kontingentet ikke steg sidste år, og at klubbens kontingentniveau generelt er meget lavt. Dirigenten spurgte herefter om der var andre spørgsmål. Det var der og Mads Lund ønskede at vide hvordan indskuddet fremover præcist skal betales. Det blev præciseret af Flemming Nielsen, der henviste til den omdelte kontingent/indskudsoversigt. (som ikke var blevet omdelt til alle, men herefter blev det) Ulla Thygesen spurgte til, hvordan man skal forholde sig, hvis man ikke har betalt alt indskuddet, og ikke ved at der nu er en rabatordning. Flemming Nielsen svarede at alle, der har hængende indskud, vil blive direkte kontaktet indenfor de næste par måneder, således at alle bliver oplyst om rabatmuligheden. Kaj Gøtzsche havde et opklarende spørgsmål, idet han undrede sig over, at der på den omdelte oversigt stod at prøvemedlemmer skal betale kr ,-, og dermed ikke stemmede overens med beretningen, hvor Flemming Nielsen havde nævnt, at begyndere skal betale kr ,- for et prøvemedlemsskab. Flemming Nielsen forklarede, at der budgetteres med, at 40 begyndere vælger både at tage golfkørekor- 11

12 tet og fortsætte spillet resten af året og dermed betale kr ,-. Herfra fragår kr. 800,- til proen for undervisning, og dermed fremkommer beløbet på kr ,-. Birthe Balle ønskede at vide, hvornår de der ønsker rabat på indskuddet skal betale. Det blev af dirigenten fastslået, at der er tale om et her og nu tilbud hvis man ønsker rabatten på 40%. Kurt Laursen syntes at indskuddet blev for billigt og mente selv at have betalt kr ,- i sin tid. Formanden svarede, at han i 1997 havde betalt kr ,- og stod uforstående overfor de kr ,-. Fastholdte samtidig det fornuftige i forslaget, og at vi måtte se i øjnene, at tiden var blevet en anden, nu hvor der ikke længere hvert år er medlemstilgang, men derimod tilbagegang. Herefter tog Herman Balle ordet. Han roste bestyrelsen og alle de øvrige frivilliges indsats, og fandt at det var grundlaget for det flotte resultat. Han forsvarede kontingentstigningen med, at det var vigtigt at få afviklet klubbens gæld, og dermed få nedbragt renteudgifterne, som kan ødelægge enhver klub. Supplerende pointerede han, at der løbende er behov for investeringer i nye maskiner, og det er nemmere at få plads til og få finansieret, hvis klubben har pæne overskud. Herman Balle omtalte også indskuddet, og bemærkede bl.a. at hver gang vi nedsætter det, koster det på egenkapitalen, og at det i den sidste ende kan betyde højere kontingent. Otto Schumann kommenterede kort Herman Balles indlæg med, at det fra hans side ikke var et tema, om han skulle betale kr. 75,- mere eller mindre i kontingent, men at hans bemærkning om uændret kontingent skulle ses ud fra et PR-mæssigt synspunkt. Der var ikke flere spørgsmål, og dirigenten spurgte herefter om der ønskedes afstemning om punktet. Der var der ingen der ønskede, og bestyrelsens forslag til kontingent og indskud, blev således vedtaget uden afstemning. Dagsorden punkt 6 Forslag fra medlemmer: Dirigenten spurgte Gunner Pedersen, om han ønskede at uddybe sit forslag. Det ville han gerne, og fandt at forslaget kunne blive en god forretning for både klubben og medlemmerne, idet det hele jo drejede sig om at få flere gæster til Lemvig. Flemming Nielsen kommenterede herefter forslaget, og sagde at bestyrelsen syntes det var et godt forslag, men at man gerne så det tidsbegrænset og præciseret. Det havde Flemming Nielsen før generalforsamlingen talt med Gunner Pedersen om, og der var således mellem ham og bestyrelsen enighed om, at indstille følgende til vedta- 12

13 gelse: Hvert medlem kan i 2014 og 2015 af klubben købe 10 green-fee billetter til halv pris (kr ,- i 2014) ved kontant betaling, idet der ikke kan dispenseres for færre eller flere køb. Otto Schumann spurgte om det ikke bare kunne gøres sådan, at alle fik en rabat på kr. 150,-, når man havde en gæst med, da han fandt at det var meget at skulle købe 10 billetter, hvis man kun har to gæster med. Flemming Nielsen svarede, at der fortsat vil være en rabat på kr. 50,- til dem der har en gæst med, og at der jo intet er til hindring for, at man kan bruge billetterne ud i fremtiden i princippet løber de uendelig. Og i øvrigt hvis man syntes at man har købt for mange er der jo ikke noget i vejen for, at man kan sælge nogle af dem til et andet medlem. Ivar Lorentsen spurgte om der så er 50% på alt, således at man kan komme endnu længere ned i pris. Flemming Nielsen svarede, at det var der ikke tale om man kan max. nå ned på en green-fee pris på kr. 150,-. Fin Anderson anførte, at de var en del der havde green-feespillere med, og klubben kunne således fra dem imødese færre indtægter. Kurt Laursen syntes godt om ideen, men kunne man ikke bare nøjes med at skrive sig ind i greenfee bogen til den halve pris. I øvrigt fandt han det dårligt, at man skulle købe 10 billetter. Mads Lund syntes, at det var et godt forslag. Han havde dog gerne set den udbygget med, at medlemmerne kunne købe nogle green-fee billetter til en endnu lavere pris, som kunne strøs rundt til potentielle gæster, der så ville tage flere gæster med til Lemvig til fuld pris, hvilket i den sidste ende kunne blive en god forretning for klubben. Dirigenten spurgte herefter om der var flere bemærkninger, og om der ønskedes afstemning om punktet. Det var der ingen der ønskede, og følgende var herefter besluttet: Hvert medlem kan i 2014 og 2015 af klubben købe 10 green-fee billetter til halv pris (kr ,- i 2014) ved kontant betaling, idet der ikke kan dispenseres for færre eller flere køb. Dagsorden punkt 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen foreslog genvalg af Karsten Bro, Peter Risom og Flemming Nielsen, samt nyvalg af Inger Schmidt og Henning Lilleøre. Dirigenten spurgte herefter forsamlingen om der var andre emner, og om accept af bestyrelsens ønske, hvor Karsten Bro, 13

14 Peter Risom, Inger Schmidt og Henning Lilleøre vælges for to år og Flemming Nielsen for et år, idet han træder ind i Leif Clausens mandat, der jo går ud af bestyrelsen inden hans valgperiode udløber. Der blev ikke foreslået andre emner, og ingen havde bemærkninger til bestyrelsens ønske om valgperioder. Dirigenten konstaterede herefter at de fem var valgt på den skitserede måde. Dagsorden punkt 8 Valg af revisor jfr. 11. Bestyrelsen foreslog genvalg af Vestjysk Revision A/S. Der blev ikke foreslået andre emner, og dirigenten konstaterede herefter, at Vestjysk Revision A/S var valgt. Dagsorden punkt 9 Eventuelt: Otto Schumann spurgte på vegne old-boys, om man ikke kunne få nogle bedre vintergreens naboklubbernes var meget bedre. Flemming Nielsen svarede, at vi ikke vil risikere at ødelægge vore greens ved at spille på dem om vinteren, som andre klubber gør, og at vi gerne vil fastholde den omvendte bane. Afledt heraf bruger vi mange steder teestederne som greens, og de er måske nok kedelige, men vel egentlig udmærkede at putte på. Han lovede at tage en snak med baneudvalget og greenkeeperchefen om problematikken, idet han erkendte at anlæggelsen af vintergreens godt kunne være startet lidt før, og så var de nok blevet bedre. Bent Sandgrav bemærkede, at det var hyggeligt med fårene, men at banen afledt deraf var blevet lidt for nem nogle steder f.eks. var det næsten risikofrit at skyde tværs over på hul 17. Han mente man skulle overveje, at oprette en dropzone her. Flemming Nielsen svarede, at han var enig i, at banen visse steder var blevet lige lovlig nem. Der var da også derfor tanker i gang hos greenkeeperchefen, HCP og regelkomiteen og bestyrelsen om at fjerne de blå pæle, således at der ikke længere er fri drop hos fårene. Ivar Lorentsen roste bestyrelsen for initiativet med fårene. Han frygtede dog, at banen skal omrates, og at det vil give færre slag. Flemming Nielsen forklarede, at det ikke er noget klubben selv er herre over, men er noget DGU tager sig af med 3-4 års mellemrum. Det er så korrekt, at vi til den tid kan risikere, at vi bliver tildelt færre slag. Hanne Henriksen informerede om, at glemte sager er lagt frem i klubhuset, og hvis ikke effekterne bliver hentet i dag, vil de blive fjernet og gå til genbrug. Endvidere orienterede hun om, at der er ledige overskabe i bagrummet, og at de lejes ud efter først til mølle princippet. 14

15 Da der ikke var flere spørgsmål, takkede dirigenten for god ro og orden og gav ordet tilbage til Flemming Nielsen. Han overrakte herefter en vingave til Egon Christensen som tak for hans fire år i bestyrelsen, og sagde at der var en tilsvarende gave til Leif Clausen for hans indsats gennem fem år. Denne gave kunne nemlig ikke overrækkes, da Leif Clausen var på ferie i Østrig. Til slut takkede Flemming Nielsen dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og overrakte ham et par flasker vin som tak for ulejligheden. Og herefter var der kaffe og lagkage. Referenter: Bente Knudsen og Flemming Nielsen Godkendt af dirigent Chr. Nielsen Lemvig, den Chr. Nielsen 15

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent:

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek J.nr. 06642 ptk/uw Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek Ca. 220 medlemmer var repræsenteret. Klubbens formand, Aase

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium)

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) Ordinær generalforsamling 2014 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling i ÅSKOV GOLFKLUB torsdag den 20. november 2014 i Klubhuset. Kl. 18.30 Fællesspisning menu: Wienerschnitzel med tilbehør. Kl. 19.30

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Derefter valg af dirigent. Bestyrelsens forslag om, at man valgte klubbens advokat Keld Nomanni, blev vedtaget.

Derefter valg af dirigent. Bestyrelsens forslag om, at man valgte klubbens advokat Keld Nomanni, blev vedtaget. 1 Referat af ekstraordinær generalforsamling. Torsdag den 13. oktober 2005 kl. 19.00 Referent: Erik Kudahl, honorær sekretær. Der var mødt 238 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af resultat af forhandlinger med kreditorer 3. Fremlæggelse af budget for dette år, herunder

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere