Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30."

Transkript

1 Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indskud 5) Forslag fra bestyrelsen (der er ingen forslag) 6) Forslag fra medlemmerne (Der er indkommet følgende forslag fra medlem nr Gunner Pedersen: Alle medlemmer skal have mulighed for at få udleveret 10 stk. green-fee kuponer til at spille golf på Lemvig Golfbane til halv pris) 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Karsten Bro, Peter Risom, Flemming Nielsen og Egon Christensen). De tre førstnævnte modtager genvalg, medens Egon Christensen ikke ønsker genvalg. Samtidig har Leif Clausen, der ikke er på valg, meddelt at han ønsker at træde ud af bestyrelsen. 8) Valg af revisor jfr ) Eventuelt Dagsorden punkt 1 Valg af dirigent: Klubbens formand Flemming Nielsen bød de 92 fremmødte medlemmer velkommen, og gik herefter over til første punkt på dagsordenen valg af dirigent. Flemming Nielsen foreslog på bestyrelsens vegne Chr. Nielsen, der blev valgt uden modkandidat. Chr. Nielsen takkede for valget, og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt iflg. vedtægterne, idet indkaldelsen indenfor den i vedtægterne fastsatte tidsramme både havde været på klubbens hjemmeside og på opslag i klubhuset. Herefter konstaterede Chr. Nielsen, at regnskabet som foreskrevet i vedtægterne ligeledes indenfor tidsterminen havde været fremlagt ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside. Endvidere læste han dagsordenen op, herunder det fremkomne forslag fra Gunner Pedersen. Der var ingen bemærkninger fra medlemmerne til noget af det, og Chr. Nielsen gav herefter ordet til Flemming Nielsen, der fremlagde følgende beretning i henhold til dagsordenens punkt 2: 1

2 Jeg har igen i år valgt at dele min beretning ind i overskrifter. Min første overskrift hedder: Økonomi: Og hvorfor nu lige starte med det i år det plejer vi jo at have styr på i Lemvig Golfklub. Det har vi heldigvis også haft i 2013, og klubbens resultat er endnu bedre end det flotte resultat på kr ,-, vi havde budgetteret med. Men når jeg vælger, at starte med det, er det fordi 2013 har været et år, hvor vi flere gange end tidligere har set golfklubber måtte lukke eller gå konkurs. En trist udvikling men desværre forudsigelig. Men hvad har det egentlig med Lemvig Golfklub at gøre. Jo det er et signal til os om, at vi skal passe på. Golfsporten er kommet ind i en negativ udvikling omkring medlemmer, og når sådan noget sker, kan det blive en spiral, der er svær at stoppe. Af de omkring liggende klubber, med hvem vi i et vist omfang konkurrerer om de samme medlemmer, har ikke alle klaret krisen lige godt. Især Golfklub Storådalen, hvor klubben netop er opløst, er i stor krise, og ejeren af banen vil nu forsøge at drive anlægget uden klub. Det er da en flot og spændende bane, men den har siden sin start for omkring ca. 7 år siden, ikke formået at tage ret mange medlemmer fra de omkring liggende baner, Struer, Holstebro, Trehøje og Lemvig. Nu må vi se hvad der sker, men dens tidligere medlemmer er hjertelig velkomne i Lemvig. Tilbage til vores økonomi i Lemvig og fremtiden. Sidste år var kontingentet uændret, men i år foreslår vi at seniorkontingentet hæves med kr. 75,-. Trods det har vi stadig landets billigste kontingent for en full-service golfklub, som i min terminologi er en klub med 18 huller, en par 3 bane, Cafe, Pro-shop og en fuldtidsansat træner. Selv om vi alle ønsker at betale et så lavt kontingent som muligt, er det for mange medlemmer ikke afgørende, om det koster kr ,- eller kr ,-. Men for de medlemmer, som måske ikke spiller så tit, har det afgjort betydning, og derfor er bestyrelsens klare strategi, at vi også i årene fremover skal være dygtige nok til at undgå større kontingentstigninger. Branden i Bagrum III: Året startede skidt for os, idet jeg den 9. april ved et tiden om natten blev ringet op af Redningsringen. Der var gået en alarm om brand, og desværre var det ikke en fejlalarm. Der var brand i bagrummet, og Brandvæsenet var tilkaldt. Heldigvis blev skadernes omfang nogenlunde begrænset af den hurtige indgriben fra Redningsrin- 2

3 gen og Brandvæsenet. Det blev dog til en dyr omgang for forsikringsselskaberne og meget bøvl for mange af medlemmerne. Klubben havde forsikret bagrummet og løsøret i Codan, og deres håndtering af sagen var vi meget tilfredse med. I øvrigt tog medlemmerne besværlighederne i stiv arm og med godt humør, og det skal de her have meget ros for. Branden gav os anledning til overvejelser om at indrette bagrum III lidt anderledes, og få plads til nogle flere bagrum. Overvejelserne mundede ud i, at vi fik indrettet 15 nye bagrum, således at mange af de medlemmer der stod på venteliste nu fik et rum. Som bekendt er intet så dårligt, at det ikke er godt for noget! Begynderudvalget: Det er her nye golfspillere uddannes og dermed kimen til klubbens fremtid. Udvalget havde budgetteret med at uddanne 50 begyndere, og var med 47 tæt på at nå resultatet. Desværre var det ikke alle, der havde lyst til at fortsætte, og vi måtte således nøjes med at få 36 nye medlemmer, og dermed ikke tilstrækkelig til at absorbere de der melder sig ud. Begynderudvalget havde en hård start på året det er ikke optimalt at hverve nye golfspillere, når vejret mere er til skisport og indendørs hygge. Men foråret kom og to hold begyndere a ca. 15 personer pr. hold blev uddannet. Henover sommerferien fik begynderudvalget så en god ide. Man prøvede med et hold i august måned og valgte at strikke undervisningen sammen, således at golfkørekortet blev taget på godt tre uger. Samtidig blev begynderne undervist efter en individuel planlægning, og de fik alle en mentor fra begynderudvalget således, at der fra gang til gang kunne aftales, hvornår næste lektion skulle finde sted. Både begynderne og instruktørerne gav efterfølgende udtryk for, at det var en helt ideel måde at gennemføre undervisningen på, og det bliver formentlig fremgangsmåden i år. I øvrigt har udvalget gjort en stor indsats for at skaffe flere begyndere. Der blev arrangeret åbent hus den 14. april også kaldet golfens dag -, og en ven/venindematch blev med stor succes afviklet den 7. maj. Endvidere deltog vi i Foreningernes Dag, hvor Lemvig Kommune havde indbudt samtlige foreninger i kommunen til at deltage i dagen med en aktivitet på det nye havneareal. Desværre blæste det rigtigt meget på dagen, så antallet af besøgende var beskedent. Anderledes run var der på det arrangement som Cheminova havde i Harboøre den 11. august i anledning af deres jubilæum. Her havde vi arrangeret en putte-og indspilskonkurrence og udsat tre prøvemedlemsskaber i præmier. Sideløbende var fodboldbanen lavet om til en drivingrange, hvor alle kunne prøve at slå til en golfbold. Arrangementet var en stor succes og en god reklame for vores sport. Året sluttede af med, at vi havde en stand 3

4 i Lemvig Idræts-og kulturcenter under håndboldklubbens julemesse, hvor man kunne putte og høre om golfspillet. Her var der også ganske pænt med besøgende. Vi har også brugt flere penge end tidligere på at skaffe begyndere, og havde en anderledes men spændende annonceringsrække i Lokalavisen og Lemvig Folkeblad. Vi følte at mange så den og har da også besluttet, at vi bruger samme form i år. Juniorafdelingen: Afdelingen, der tæller ca. 40 juniorer, havde en forrygende sæson med stor opbakning til deres arrangementer og flotte sportslige resultater. F. eks hentede juniorerne vandrepokalen i by-matchen mod Holstebro, Struer, Sydthy, Trehøje og Storådalen. For at opnå vandrepokalen skal man have flest point på den samlede pointliste for hele året. Point får man både for at stille op og for at opnå placeringer i de enkelte bymatcher. Vandrepokalen handler derfor ikke kun om placeringer, men står også i Lemvig som et symbol på den opbakning, der har været fra Lemvigs spillere til de enkelte bymatcher. Årets juniorklubmester blev Meik Aagaard, der i suveræn stil gik de to runder i blot 160 slag. Ja han var faktisk blevet klubmester i åben række, hvis han havde været tilmeldt der. Sidste års mester Frederik Frost måtte i år nøjes med 2. pladsen. Årets junior blev Mikkel Skov Trabjerg, der meget fortjent fik denne hæder. Så skal der lyde en stor tak til Helle Nielsen, der efter seks års god indsats, har valgt at træde ud af juniorudvalget. Klubmesterskab elitehold - turneringer: Klubmesterskabet blev vundet af Ryan Kirk, der efter at være blevet nr. to de sidste to år, kunne glæde sig over at ordsproget: Tredje gang er lykkens gang, holdt stik. Runner up blev Carsten Stigaard, der ellers lagde rigtig flot ud med golf i verdensklasse, men desværre for ham gik lidt ned til sidst, og blev slået på 18. hul af Ryan Kirk. En flot finale der sædvanen tro blev overværet af mange tilskuere. Vi havde kun et hold med i Danmarksturneringen, og det var herreholdet i kvalifikationsrækken. Holdet deltog i oprykningsspillet, men måtte efter en spændende afslutning nøjes med en placering, der lige nøjagtig ikke gav oprykning. Men den kom alligevel, da Dronninglund golfklub gik konkurs, og vi fik deres plads i 4. division. Så der spiller vi altså i den kommende sæson, og da vi i år kan stille et slagkraftig 2. hold, har vi også meldt et hold til i kvalifikationsrækken. I øvrigt vil jeg henstille til, at 4

5 man bakker op om holdene, når de spiller hjemme. Der vises faktisk noget godt golf, som vi alle kan blive inspireret af. Det var eliten. Jeg vil også gerne sige lidt om bredden. Vi synes, det er en rigtig god ide, at vore medlemmer kommer ud og spiller mod hinanden og mod andre klubber. Vi har derfor i år tilmeldt otte hold til regionsgolf, hvor man konkurrerer mod spillere med nogenlunde samme handicap som én selv. Har du lyst til at være med, kan du skrive dig på listen, der hænger på opslagstavlen i klubhuset. Klubturneringerne var meget populære i 2013, og der var hver gang mellem 80 og 100 deltagere. Som noget nyt er besluttet, at åbningsturneringen bliver som en holdturnering. De fleste er lidt rustne i april, og en holdturnering kunne måske give lidt flere mod på at være med så tidligt i sæsonen. I øvrigt er det jo sådan, at der skal være plads til alle i vores klub også dem der aldrig vælger at deltage i turneringer, men mest spiller for hyggens og motionens skyld. Jeg vil bare så gerne, at flere af disse valgte at spille med i match jeg er sikker på, at de vil blive glædelig overrasket. Sponsorer: Vi havde også i 2013 en meget fin opbakning fra vore sponsorer. Til trods for dette måtte vi dog for andet år i træk notere en nedgang i indtægterne, og landede på kr ,-. Det skal vi have vendt, og har da også tilladt os at budgettere med en stigning til kr ,-. Det har vi gjort, fordi vi har fået styrket klubbens PR-udvalg med nye gode navne, som allerede på nuværende tidspunkt har været i positiv dialog med mange af de bestående sponsorer og nye emner. Eagle-konceptet er fortsat det bærende element, og her fik vi stor ros for todages udflugten til Gut Apelør sidste sommer. I år bliver rammerne for udflugten lidt mere beskedne, idet vi nøjes med én endagstur til Vejle, hvor vi skal spille deres skønne gamle bane. Vi regner så med, at vi igen næste år arrangerer en tur med overnatning. Men en stor tak til alle sponsorer både små og store. Og lad mig slutte dette emne med at sige noget der aldrig kan siges for tit: Husk nu at støtte vore sponsorer. Banen: Vinteren i 2012/13 var meget streng og lang og for første gang i flere år, kunne vi først spille til sommergreens den 5. april og dermed lang tid efter påske. Banen var da også mærket af vinteren den første måneds tid, men så kom foråret for alvor med varme og gode vækstbetingelser for græsset, og - vupti så var greens og 5

6 fairways perfekte. Det var banen så resten af sæsonen, og der var masser af ros til greenkeeperne fra både medlemmer og grenfee-spillere. Der var også ros til bestyrelsen for initiativet med får på anlægget, og jeg synes godt man kan betegne det som en gedigen succes. Man oplevede stadig som spiller, at en bold skudt ud i roughen ikke kunne findes, men modsat tidligere år var det langtfra hver gang. En gevinst var også, at flowet på banen var bedre end set i mange år, da der nu ikke skulle ledes så meget efter bolde som tidligere. Set i et miljøperspektiv var det også en fornuftig beslutning, og vi er meget tilfredse med, at vores klub bidrager til et mere miljørigtigt Danmark. Samarbejdet med folkene bag FÅR TIL KANTEN var perfekt, og deres evne til at passe får og viden omkring dyrene er helt i top. Vi har da også valgt at fortsætte samarbejdet med dem, og ser nu frem til, at vi kan få det til at fungere endnu bedre i F. eks. har vi hele tiden haft et ønske om får i to folde, således at roughen ikke bliver helt så tæt nogle steder, som den var sidste år. Dette ønske bliver opfyldt, og måske kommer der endda får hele tre steder. Der er nemlig sådan, at FÅR TIL KANTEN sammen med Lemvig Kommune arbejder på et projekt, hvor der på jorden over til Sdr. Vinkel og ved Horn Sø skal græsse får. Det kan så aflede, at fårene her får adgang til noget af roughen venstre for hul 4, og kan holde ukrudt og tidsler væk, som der i dette område er rigtig meget af. Jeg nævnte sidste år i min beretning, at Lemvig Kommune var meget begejstret for vores ide med får på anlægget. Det er de stadig, og vi har da også et vældig godt samarbejde med dem. Stor ros til dem, og også for deres håndtering af to anlægsopgaver, der har betydning for vores klub. Her tænker jeg for det første på, at kommunen sørgede for uddybning af Ballevad, hvorved vi i efteråret undgik de sædvanlige store oversvømmelser af par 3 banen. Samtidig oplevede vi, at vandet nemmere trak fra hul 15 og 17 på den store bane. For det andet er kommunen i gang med at sætte stien fra Ydunslund til maskinhuset i bedre stand, således at alle nu mere sikkert kan cykle til golfbanen og videre til hele fritidsområdet ved Vinkelhage. Som noget nyt forsøgte vi sidste år at inddrage medlemmerne mere i arbejdet på banen, og indbød alle til en arbejdsdag den 23. marts. Der var pæn opbakning fra medlemmerne ca. 35 havde meldt sig til men desværre havde vi ikke fået taget højde for Kong Vinter, der endnu ikke havde sluppet sit tag i vores golfbane, og vi måtte aflyse med kort varsel. Vi forsøgte os så senere med en arbejdsdag på en hverdagsaften. Det blev en succes vi var ca. 30 friske damer og herrer, der den 10. juli tog tusindvis af tidsler op fra roughen og fik kantet og ukrudt taget op af alle bunkers. Det gav os naturligvis mod på mere, og vi har planer om at arrangere en 6

7 eller to lignende aftener i år. Det siger sig selv, at alt frivillig hjælp er en økonomisk fordel for klubben og medvirker til et lavt kontingent. Men den sociale værdi er mindst ligeså vigtig. Der er nok en tendens til, at undervurdere betydningen heraf, men for mange mennesker er det en stor tilfredsstillelse at hjælpe andre, og se den hjælp man yder giver værdi. Man bliver en del af et sammenhold og en succes. Endvidere udvikles der venskaber på tværs af alder, køn og social status. Vi har ikke i budgettet for 2014 afsat beløb til større investeringer på banen. Det er ikke ensbetydende med, at vi ikke hele tiden tumler med planer om at gøre banen endnu bedre, f. eks. er planen om at gøre green-området ved hul ni mere interessant, ikke skrinlagt. Men det er vigtig for bestyrelsen at holde fast i, at der ikke skal foretages ændringer for ændringernes skyld, men alene for at gøre banen markant bedre. En lille ændring bliver der dog i løbet af 2014, idet vi er i gang med at gøre den venstre bunker på hul 16 mindre, således at det med et præcist slag kan lade sig gøre at komme på green, uden at bolden absolut skal flyves hele vejen. Personale: Vi havde mange udfordringer på personalesiden i 2013, idet både Peder i Shoppen og Mie på kontoret var plaget af sygdom. Ja Peder er det stadig, men han er i god bedring, og vi håber på at ryggen bliver så stabil, at han kan genoptage sit job omkring den 1. april. I cafeen er det fortsat Vita der regerer, og hun fik pr. 1. maj sidste år udvidet sit arbejdsområde, da rengøringen af hele klubhuset kom ind under hende. Det har vi været godt tilfredse med i bestyrelsen, idet det gav en bedre helhed i rengøringen, og Vita har kunnet udnytte stille perioder i Cafeen til at gøre rent. I maskinhuset skete der også ændringer, idet Poul Jensen efter næsten 21 års ansættelse havde valgt at gå på efterløn, og blev afløst af Erling Raundahl. En anden solid medarbejder i maskinhuset Henrik Birch måtte vi også sige farvel til, da han ønskede nye udfordringer i Australien. Heldigvis fik Erling fat i nogle nye gode folk, nemlig Aung Khai og Bo. De er begge vokset flot med opgaverne, og har sammen med Erling været et stærkt team, der i eftersommeren og efteråret måtte tage en del ekstra timer, da vi her var en ansat mindre end normalt. Men stor ros og tak til alle medarbejdere. Peder og Mie kæmpede flot trods sygdom, Erling sørgede for at vi havde en perfekt bane, og Vita leverede god mad til os alle. Green-fee gæster: 2013 var året, hvor det endelig lykkedes for os at øge indtægterne fra greenfeespillere, der har været konstant faldende siden Vi er dog ikke superoptimister 7

8 omkring fremtiden, og er efter en nærmere analyse af vore gæster i 2013 kommet frem til, at vi ikke kan gøre ret mange ting anderledes end vi gør. Vi har set andre klubber gå på en enhedspris på kr. 200,-, droppe golfhæftet, teetimekortet og alle samarbejdsaftaler. Vi vurderer, at det årligt vil koste os ca. kr ,-, og samtidig bortskære vore medlemmers muligheder for at spille billigt på fremmede baner. Vores konklusion er derfor, at vi fortsætter med rabatordningerne, har uændrede priser og i øvrigt gerne vil indgå aftaler med øvrige klubber om halv green-fee. Afslutning: Her i dette afsnit vil jeg gerne starte med at takke alle udvalgsmedlemmer og de frivillige hjælpere i klubben. Der er rigtig mange, der giver et nap med, nogen mere end andre, men sådan vil det altid være. Men vi kan bruge mange flere hænder, og derfor appellerer jeg til jer, der allerede hjælper til, om at være med til at finde nogle flere. Det er altså den nemmeste måde at rekruttere folk på. Også en tak til vores samarbejdspartner på greenfeeområdet Hotel Nr. Vinkel, og den lokale presse for altid god og saglig omtale af klubben. I år skal der skiftes ud i bestyrelsen, da Egon efter fire års solid og dygtig indsats ikke har ønsket genvalg. Samtidig træder Leif efter eget ønske ud af bestyrelsen, da han er blevet fuldtidsansat forretningsfører i Holstebro Golfklub, og naturligvis må lægge alle sine kræfter der. Leif blev valgt ind i 2009, og har været dynamoen og omdrejningspunktet i PR-arbejdet, hvor især hans eagle-sponsorkoncept blev en succes. Stor tak til både Egon og Leif for deres indsats for klubben. Der skal også lyde en tak til dem og den øvrige bestyrelse for deres bidrag til, at der igen i det forgangne år har været en god og konstruktiv stemning i bestyrelsen. Når der skal findes nye folk til bestyrelsen er det vigtig, at de samlede kompetencer favner bredt, ligesom vi gerne vil tage hensyn til geografi og kønsfordeling. Det er derfor mig en glæde, at Henning Lilleøre fra Thyborøn og Inger Schmidt fra Lemvig har sagt ja til at stille op til nyvalg. Egentlig går det rigtig godt i Lemvig Golfkub. Vi har overskud vi har landets laveste kontingent for en full-service klub vi har tilfredse medlemmer vi har ingen ævl og kævl. Er der overhovedet noget at være utilfreds med. Ja - det er der faktisk klubbens medlemsantal falder, og er nu faldet for andet år i træk og ser også ud til at falde i Det kan jo ikke fortsætte, hvis vi fortsat skal drive en klub med overskud og lavt kontingent. Indtil videre er det gået med stram omkostningsstyring og 8

9 en masse hjælp fra mange frivillige. Men på et tidspunkt går den ikke længere, og vi skal derfor have denne ubehagelige trend med færre medlemmer vendt. Og hvordan gør vi så det? Først og fremmest er det jer medlemmer, der skal hjælpe. Få nu fat på naboer, venner og familie og få dem til at tegne et prøvemedlemsskab. Det kommer formentlig også i 2014 kun til at koste kr ,-. Du kan også tage dem med herud på Golfens Dag den 27. april. Her gentages de senere års succeser med en ven/veninde match, hvor et medlem spiller 9 hullers greensome sammen med et ikke-medlem. Men hvad har bestyrelsen ellers tænkt sig at gøre for at skaffe nye medlemmer? Udover den nævnte større annonceringsrække i de lokale medier, vil vi definitiv teste hvilken indvirkning prisen har på, om man får startet op med golf, og hvor meget økonomien spiller ind, hvis man er startet op og fortsat vil spille. Vi tilbyder derfor alle nybegyndere i hvis de ønsker det - et komplet golfsæt stillet gratis til rådighed. Udgiften for at komme i gang er således alene kr ,- og så nogle golfbolde. Så kan det ikke blive billigere, og vi får i hvert fald fundet ud af hvor afgørende prisen er. I øvrigt får begynderen mulighed for at købe golfsættet til en meget favorabel pris, hvis vedkommende efter at have taget golfkørekortet, melder sig ind i klubben. Forhåbentlig får det rigtig mange til at prøve spillet af, og finde ud af om det er noget for dem. Her har især vores træner Peder Nielsen en central rolle i at få dem lært spillet, således at de finder glæde ved det. Når de så har det og vil fortsætte, tester vi igen hvor afgørende prisen er. Det er jo sådan at kontingentet i Lemvig, som jeg tidligere i min beretning har nævnt, er blandt landets billigste. Regner vi indskud med kniber det dog lidt, idet kontingentet de første fire år reelt er kr. 600,- højere. Mange klubber, heriblandt vore naboer i Struer og Holstebro har valgt at fjerne indskuddet, og deres kontingentsats er således de første år ikke ret meget højere end hos os. Det er ikke bestyrelsens holdning, at indskuddet helt skal fjernes det vil ikke være fair overfor dem, der netop har betalt - men i en tid hvor vi oplever medlemstilbagegang, finder vi det ikke forsvarligt ikke at ændre på det, og foreslår derfor at det nedsættes. Vi skal have vendt medlemstilbagegangen. Den kamp vinder vi kun, hvis vi står sammen. Så jeg vil gerne her til slut henvise til, at alle erfaringer siger, at det er de bestående medlemmer, der er den bedste kilde til at få nye medlemmer. Med de fra bestyrelsen nu gjorte og foreslåede tiltag, er der ingen undskyldninger for noget med- 9

10 lem for ikke at forsøge at skaffe nye medlemmer, eller som et vigtigt alternativ være med til at fastholde dem vi har. Tak! Der var ingen spørgsmål til beretningen, som herefter blev godkendt uden afstemning. Dagsorden punkt 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Flemming Nielsen gennemgik det reviderede regnskab, der viste et overskud på kr ,- og en egenkapital på kr ,-. Der var et enkelt spørgsmål til regnskabet. Otto Schumann ønskede at vide hvorfor kontingentet skulle stige, når det nu går så godt! Han mente, at det ville være et godt budskab PR-mæssigt, hvis kontingentet var uændret. Formanden ville gerne vente med at svare på dette til næste punkt på dagsorden. Det gav Otto Schumann accept af. Dirigenten spurgte herefter om regnskabet kunne godkendes, hvilket det blev uden afstemning. Dagsorden punkt 4- Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud: Flemming Nielsen fremlagde budgettet for 2014, der viste et overskud på kr ,-. Der var ingen spørgsmål til budgettet og Flemming Nielsen fremlagde herefter bestyrelsens forslag til satser for kontingent og indskud: Kontingent: Seniorer kr ,- Ungseniorer kr ,- Studerende kr ,- Juniorer kr ,- Børn kr. 600,- Prøvemedlemmer x) kr ,- Årskort par 3- banen kr ,- Kom i gang igen 2014 kr ,- Seniorer over 100 km kr ,- Distance seniorer kr ,- Distance ungseniorer kr ,- Distance juniorer kr. 900,- Distance Struer kr ,- Passive kr. 235,- 10

11 x) Et prøvemedlem i 2014 betaler kr. 200,- for golfkørekortet og kr. 800,- til proen for undervisning. Endvidere kr ,- hvis man ønsker at spille resten af sæsonen. Indskud: Kr ,-, der enten betales med kr. 500,- pr. år eller kr ,- som en engangsbetaling. Samtidig får alle medlemmer, der endnu ikke har betalt det fulde indskud, tilbud om 40% rabat mod straks betaling. Flemming Nielsen redegjorde for bestyrelsens synspunkter omkring kontingentfastsættelsen og nedsættelse af indskuddet, samt den foreslåede rabatordning til de der endnu ikke har betalt hele indskuddet. Han henviste også til den aflagte beretning, hvor forholdene var omtalt, og supplerede med at bestyrelsen med forslaget om at give rabat til alle forsøger at være så retfærdig som muligt, og ikke vil risikere at komme i samme situation som enkelte andre klubber, hvor der det ene år betales fuldt indskud, for så det næste år helt at slette det. Herefter svarede han på Otto Schumanns spørgsmål til kontingentstigningen på kr. 75,-. Flemming Nielsen redegjorde for, at bestyrelsen for år tilbage fastlagde en strategi om et årligt overskud på mellem kr ,- og kr ,-, således at gælden løbende kan blive nedbragt. Det kan der kun blive plads til, hvis der vedtages en kontingentstigning. Han supplerede med at kontingentet ikke steg sidste år, og at klubbens kontingentniveau generelt er meget lavt. Dirigenten spurgte herefter om der var andre spørgsmål. Det var der og Mads Lund ønskede at vide hvordan indskuddet fremover præcist skal betales. Det blev præciseret af Flemming Nielsen, der henviste til den omdelte kontingent/indskudsoversigt. (som ikke var blevet omdelt til alle, men herefter blev det) Ulla Thygesen spurgte til, hvordan man skal forholde sig, hvis man ikke har betalt alt indskuddet, og ikke ved at der nu er en rabatordning. Flemming Nielsen svarede at alle, der har hængende indskud, vil blive direkte kontaktet indenfor de næste par måneder, således at alle bliver oplyst om rabatmuligheden. Kaj Gøtzsche havde et opklarende spørgsmål, idet han undrede sig over, at der på den omdelte oversigt stod at prøvemedlemmer skal betale kr ,-, og dermed ikke stemmede overens med beretningen, hvor Flemming Nielsen havde nævnt, at begyndere skal betale kr ,- for et prøvemedlemsskab. Flemming Nielsen forklarede, at der budgetteres med, at 40 begyndere vælger både at tage golfkørekor- 11

12 tet og fortsætte spillet resten af året og dermed betale kr ,-. Herfra fragår kr. 800,- til proen for undervisning, og dermed fremkommer beløbet på kr ,-. Birthe Balle ønskede at vide, hvornår de der ønsker rabat på indskuddet skal betale. Det blev af dirigenten fastslået, at der er tale om et her og nu tilbud hvis man ønsker rabatten på 40%. Kurt Laursen syntes at indskuddet blev for billigt og mente selv at have betalt kr ,- i sin tid. Formanden svarede, at han i 1997 havde betalt kr ,- og stod uforstående overfor de kr ,-. Fastholdte samtidig det fornuftige i forslaget, og at vi måtte se i øjnene, at tiden var blevet en anden, nu hvor der ikke længere hvert år er medlemstilgang, men derimod tilbagegang. Herefter tog Herman Balle ordet. Han roste bestyrelsen og alle de øvrige frivilliges indsats, og fandt at det var grundlaget for det flotte resultat. Han forsvarede kontingentstigningen med, at det var vigtigt at få afviklet klubbens gæld, og dermed få nedbragt renteudgifterne, som kan ødelægge enhver klub. Supplerende pointerede han, at der løbende er behov for investeringer i nye maskiner, og det er nemmere at få plads til og få finansieret, hvis klubben har pæne overskud. Herman Balle omtalte også indskuddet, og bemærkede bl.a. at hver gang vi nedsætter det, koster det på egenkapitalen, og at det i den sidste ende kan betyde højere kontingent. Otto Schumann kommenterede kort Herman Balles indlæg med, at det fra hans side ikke var et tema, om han skulle betale kr. 75,- mere eller mindre i kontingent, men at hans bemærkning om uændret kontingent skulle ses ud fra et PR-mæssigt synspunkt. Der var ikke flere spørgsmål, og dirigenten spurgte herefter om der ønskedes afstemning om punktet. Der var der ingen der ønskede, og bestyrelsens forslag til kontingent og indskud, blev således vedtaget uden afstemning. Dagsorden punkt 6 Forslag fra medlemmer: Dirigenten spurgte Gunner Pedersen, om han ønskede at uddybe sit forslag. Det ville han gerne, og fandt at forslaget kunne blive en god forretning for både klubben og medlemmerne, idet det hele jo drejede sig om at få flere gæster til Lemvig. Flemming Nielsen kommenterede herefter forslaget, og sagde at bestyrelsen syntes det var et godt forslag, men at man gerne så det tidsbegrænset og præciseret. Det havde Flemming Nielsen før generalforsamlingen talt med Gunner Pedersen om, og der var således mellem ham og bestyrelsen enighed om, at indstille følgende til vedta- 12

13 gelse: Hvert medlem kan i 2014 og 2015 af klubben købe 10 green-fee billetter til halv pris (kr ,- i 2014) ved kontant betaling, idet der ikke kan dispenseres for færre eller flere køb. Otto Schumann spurgte om det ikke bare kunne gøres sådan, at alle fik en rabat på kr. 150,-, når man havde en gæst med, da han fandt at det var meget at skulle købe 10 billetter, hvis man kun har to gæster med. Flemming Nielsen svarede, at der fortsat vil være en rabat på kr. 50,- til dem der har en gæst med, og at der jo intet er til hindring for, at man kan bruge billetterne ud i fremtiden i princippet løber de uendelig. Og i øvrigt hvis man syntes at man har købt for mange er der jo ikke noget i vejen for, at man kan sælge nogle af dem til et andet medlem. Ivar Lorentsen spurgte om der så er 50% på alt, således at man kan komme endnu længere ned i pris. Flemming Nielsen svarede, at det var der ikke tale om man kan max. nå ned på en green-fee pris på kr. 150,-. Fin Anderson anførte, at de var en del der havde green-feespillere med, og klubben kunne således fra dem imødese færre indtægter. Kurt Laursen syntes godt om ideen, men kunne man ikke bare nøjes med at skrive sig ind i greenfee bogen til den halve pris. I øvrigt fandt han det dårligt, at man skulle købe 10 billetter. Mads Lund syntes, at det var et godt forslag. Han havde dog gerne set den udbygget med, at medlemmerne kunne købe nogle green-fee billetter til en endnu lavere pris, som kunne strøs rundt til potentielle gæster, der så ville tage flere gæster med til Lemvig til fuld pris, hvilket i den sidste ende kunne blive en god forretning for klubben. Dirigenten spurgte herefter om der var flere bemærkninger, og om der ønskedes afstemning om punktet. Det var der ingen der ønskede, og følgende var herefter besluttet: Hvert medlem kan i 2014 og 2015 af klubben købe 10 green-fee billetter til halv pris (kr ,- i 2014) ved kontant betaling, idet der ikke kan dispenseres for færre eller flere køb. Dagsorden punkt 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen foreslog genvalg af Karsten Bro, Peter Risom og Flemming Nielsen, samt nyvalg af Inger Schmidt og Henning Lilleøre. Dirigenten spurgte herefter forsamlingen om der var andre emner, og om accept af bestyrelsens ønske, hvor Karsten Bro, 13

14 Peter Risom, Inger Schmidt og Henning Lilleøre vælges for to år og Flemming Nielsen for et år, idet han træder ind i Leif Clausens mandat, der jo går ud af bestyrelsen inden hans valgperiode udløber. Der blev ikke foreslået andre emner, og ingen havde bemærkninger til bestyrelsens ønske om valgperioder. Dirigenten konstaterede herefter at de fem var valgt på den skitserede måde. Dagsorden punkt 8 Valg af revisor jfr. 11. Bestyrelsen foreslog genvalg af Vestjysk Revision A/S. Der blev ikke foreslået andre emner, og dirigenten konstaterede herefter, at Vestjysk Revision A/S var valgt. Dagsorden punkt 9 Eventuelt: Otto Schumann spurgte på vegne old-boys, om man ikke kunne få nogle bedre vintergreens naboklubbernes var meget bedre. Flemming Nielsen svarede, at vi ikke vil risikere at ødelægge vore greens ved at spille på dem om vinteren, som andre klubber gør, og at vi gerne vil fastholde den omvendte bane. Afledt heraf bruger vi mange steder teestederne som greens, og de er måske nok kedelige, men vel egentlig udmærkede at putte på. Han lovede at tage en snak med baneudvalget og greenkeeperchefen om problematikken, idet han erkendte at anlæggelsen af vintergreens godt kunne være startet lidt før, og så var de nok blevet bedre. Bent Sandgrav bemærkede, at det var hyggeligt med fårene, men at banen afledt deraf var blevet lidt for nem nogle steder f.eks. var det næsten risikofrit at skyde tværs over på hul 17. Han mente man skulle overveje, at oprette en dropzone her. Flemming Nielsen svarede, at han var enig i, at banen visse steder var blevet lige lovlig nem. Der var da også derfor tanker i gang hos greenkeeperchefen, HCP og regelkomiteen og bestyrelsen om at fjerne de blå pæle, således at der ikke længere er fri drop hos fårene. Ivar Lorentsen roste bestyrelsen for initiativet med fårene. Han frygtede dog, at banen skal omrates, og at det vil give færre slag. Flemming Nielsen forklarede, at det ikke er noget klubben selv er herre over, men er noget DGU tager sig af med 3-4 års mellemrum. Det er så korrekt, at vi til den tid kan risikere, at vi bliver tildelt færre slag. Hanne Henriksen informerede om, at glemte sager er lagt frem i klubhuset, og hvis ikke effekterne bliver hentet i dag, vil de blive fjernet og gå til genbrug. Endvidere orienterede hun om, at der er ledige overskabe i bagrummet, og at de lejes ud efter først til mølle princippet. 14

15 Da der ikke var flere spørgsmål, takkede dirigenten for god ro og orden og gav ordet tilbage til Flemming Nielsen. Han overrakte herefter en vingave til Egon Christensen som tak for hans fire år i bestyrelsen, og sagde at der var en tilsvarende gave til Leif Clausen for hans indsats gennem fem år. Denne gave kunne nemlig ikke overrækkes, da Leif Clausen var på ferie i Østrig. Til slut takkede Flemming Nielsen dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og overrakte ham et par flasker vin som tak for ulejligheden. Og herefter var der kaffe og lagkage. Referenter: Bente Knudsen og Flemming Nielsen Godkendt af dirigent Chr. Nielsen Lemvig, den Chr. Nielsen 15

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø Sorø den 18. december 2014 Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø 1. Valg af dirigent. Formanden Ulla Buhl (UB) bød velkommen, og der blev

Læs mere

Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT

Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter. Klubbens formand Poul Christensen bød de 66 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt. 1: Valg

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 GENERALFORSAMLING 2013 SØNDAG DEN 17. MARTS KLOKKEN 13:00 ODENSE KOMMUNES UDDANNELSESCENTER SCHACKSGADE 39, ODENSE DAGSORDEN 0. Valg af dirigent Valgt blev Flemming Hartvig Pedersen. Stemmetal opgjort

Læs mere

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012 Generalforsamling efterår 202 - referat Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 202 Afholdt i Stensballegaard Golfklub Deltagere: Distriktsledelsen: Peter Bøgelund Riis (PBR), Bjarne Nielsen, Bjarne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016

Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016 Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016 Formanden Ulla Buhl (UB) bød velkommen, og der blev holdt 1 min. stilhed for at mindes de medlemmer, der var afgået ved døden siden sidste

Læs mere

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet En af HGK s talentfulde juniorer, 15-årige Anne Lasthein Hansen snuppede den samlede sejr i Girls Only Tour 2017. DGU turneringen "Girls Only Tour" består af

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning 2016 Bestyrelsen 2016 er snart historie. Det er det første år med syv medlemmer i bestyrelsen for Trehøje Golfklub. Jeg vil gerne sige hele bestyrelsen 1000 tak for et super godt og konstruktivt

Læs mere

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Mandag 8. april 2013 Odder Gymnasium Dagsorden Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 20. november 2007.

Referat fra ordinær generalforsamling den 20. november 2007. Referat fra ordinær generalforsamling den 20. november 2007. Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset fra kl. 19.00. Der deltog 128 medlemmer i generalforsamlingen. Referatet er udarbejdet af Kim Dalsgaard.

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011. Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer.

Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011. Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer. Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011 Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer. Dagsorden: Valg af dirigent Aflæggelse af beretning Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010 Aabybro Golfklub marts 2010 Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010 Formanden, Niels A. Jensen, bød velkommen til generalforsamlingen, hvor der var 127 fremmødte. I bestyrelsen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Fredag den 15. januar 2010. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen Næstformand - Marianne D. Jensen Sportsansvarlig - Peter Bragh Baneansvarlig - Egon Christensen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

KSG Idrætsforening. stiftet 5. oktober 1902. Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg

KSG Idrætsforening. stiftet 5. oktober 1902. Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg KSG Idrætsforening stiftet 5. oktober 1902 Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg Hovedforeningens formand Steen Glaring bød velkommen til generalforeningen, og gik over til punkt 1. Valg af dirigent

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Skråplanet 18, Jonstrup, 3500 Værløse. Deltagere: Annette Calmar Simonsen,

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent. Referat fra generalforsamlingen 2016 i BRT Golf Klub Søndag den 27. november 2016 kl. 10.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Årsberetning. Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning. Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning Bestyrelsen Nu kan vi snart se tilbage på endnu et år i Trehøje Golfklubs historie. Marius har brugt meget tid sammen med Maibrit på at indføre et nyt regnskabssystem der hænger godt sammen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Senior Klubben 2013. Valg af ordstyrer: Vagn Pedersen blev valgt

Referat fra generalforsamling i Senior Klubben 2013. Valg af ordstyrer: Vagn Pedersen blev valgt Referat fra generalforsamling i Senior Klubben 2013. Valg af ordstyrer: Vagn Pedersen blev valgt 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 2. Fremlæggelse af regnskab. 3. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent:

Læs mere

KSG Idrætsforening. stiftet 5. oktober 1902 Digestykket 66, 2730 Herlev

KSG Idrætsforening. stiftet 5. oktober 1902 Digestykket 66, 2730 Herlev KSG Idrætsforening stiftet 5. oktober 1902 Digestykket 66, 2730 Herlev Referat af hovedforeningens generalforsamling den 10. april 2014 på Thurøvej 24 Fr berg. Hovedforeningens formand Steen Glaring bød

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Brøndby Golfklub onsdag den 29. marts 2017 kl

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Brøndby Golfklub onsdag den 29. marts 2017 kl Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Brøndby Golfklub onsdag den 29. marts 2017 kl. 18.30 Sted: Kulturhuset Kilden, Nygårds Pl. 31, 2605 Brøndby Dagsorden ifølge vedtægternes 8 stk. 3: 1. Valg af

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG)

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig Rækkefølge: SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Vi har i år spillet i 4. Division og i kvalifikationsrækken, begge herrer hold.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. september 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. september 2013 Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Jørgensen Henrik Leth Peter Norskov Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere