10 ÅRS JUBILÆUM 12. MARTS 2001 TIL 12. MARTS 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 ÅRS JUBILÆUM 12. MARTS 2001 TIL 12. MARTS 2011"

Transkript

1 10 ÅRS JUBILÆUM 12. MARTS 2001 TIL 12. MARTS 2011 Det var vel egentlig en NATURLIG udvikling for mange af os campister, noget der måtte komme. Det vi ville var at kunne campere så nær naturen som muligt, kunne være midt i naturen uden at skade den eller misbruge den. Vi havde ikke brug for de store forkromede campingpladser med parceller og badeland. Hvis vi ville have komfort, havde vi det jo i vores campingvogne. Forhistorien: Vi skal tilbage til slutningen af 1999, hvor de første sporadiske kommentarer dukker op i de dengang 2 eneste debatfora om camping på Internettet: DCU s og Tommy Hansen s Hotforum. I løbet af år 2000 kommer der en diskussion i gang på disse fora omkring billige, smukt beliggende campingpladser uden stjerner. En enkelt tråd på DCU s forum var på ca.160 indlæg, hvoraf langt de fleste var positive overfor dannelsen af en interessegruppe indenfor DCU s rammer, der skulle varetage og indføre begrebet Naturcamping i Danmark. Altså camping på beskedne pladser, med nemmere adgang til naturen. Projektet blev forelagt DCU af en interessegruppe, der på Internettet af offentligheden havde fået navnet Back To Nature -folkene eller gruppen. Samtalen forløb ikke frugtbart og den blev ikke til noget. Som en reaktion på dette opstod en mere eller mindre selvbestaltet gruppe, som bestod af Per Jespersen fra Vallensbæk, Tom Noach fra Haslev, Tommy Hansen fra Dalmose(måtte efter de 2 første møder trække sig pga arbejde) og Hans Duggen fra Nykøbing Falster. Disse folk mødtes så til nogle møder i løbet af vinteren Stiftende Generalforsamling 12. marts Efter nogen betænkningstid blev det vedtaget, at indkalde til en stiftende generalforsamling. Denne fandt sted den 12. marts 2001 i Peer Nesleins forretningslokaler og der var 16 par til stede ved dannelsen af foreningen, som bibeholdt navnet Back To Nature, med en støttetitel Naturcamping. Den første bestyrelse bestod af: Per Jespersen som formand Tom Noach som næstformand Susan Dahl som kasserer Hans Duggen som sekretær Karl Jeremiassen som revisor. Nicolai Jespersen var webmaster fra 12.marts 2001 til september Han har æren af det grundlæggende udseende, som vores hjemmeside havde helt frem til Hjælpende hænder med hjemmesiden fik vi Side 1

2 også fra Thomas Kragelund, udbyderen af webhotellet MCB. Han er også ansvarlig for BTN s meget flotte logo. De første samarbejdspladser: Straks efter foreningens start kørte Per Jespersen, Nicolai Jespersen og Tom Noach landet rundt og lavede aftaler med 11 samarbejdspladser, der var blevet nøje vurderet ud fra foreningens formål om at der på og omkring pladsen skal være nogle dejlige naturområder hvor vi kan nyde naturen sammen. De fleste af pladserne er stadig i 2011 i samarbejde med os: Albuen Strand Camping, Corona Camping, Elverdams Camping, Byaasgaard Camping, Ulvshale Camping, Fåborg Camping, Skamling Camping, Tolne Bakker Camping, Gyvelborg Bondegårdscamping. Den 1. ordinære generalforsamling blev afholdt i efteråret 2001 på Billevænge Camping på Langeland. På det tidspunkt er Hans Duggen udtrådt af bestyrelsen, da hans forretning krævede alle døgnets timer og Ellen Møller trådte i stedet ind i bestyrelsen som sekretær. I foråret 2002 blev der afholdt træf på Albuen Strand Camping på Lolland. Der var 14 familier med. Her havde man besøg af en naturvejleder, som fortalte om Nakskov Fjords og Albuens tilblivelse og om alle de forskellige sten man kunne finde på den lange strand. Generalforsamlingen i 2002 blev afholdt den 26. oktober i forbindelse med et træf på Corona Camping ved Borup på Sjælland. Der blev også tid til en travetur i den smukke natur sammen med en naturvejleder. Marianne Køhn blev på denne generalforsamling valgt som ny kasserer, og det fik stor betydning for foreningen, da Marianne gik til opgaven med megen energi og entusiasme, regnskaber og budgetter blev endevendt og sat op på en ny og overskuelig måde. Foreningen havde på det tidspunkt 152 medlemmer, og antal samarbejdspladser var kommet op på 13. Efter generalforsamlingen i 2002 bestod bestyrelsen af: Per Jespersen som formand Tom Noach som næstformand Marianne Køhn som kasserer Ellen Møller som sekretær I løbet af 2003 skete der det ulykkelige at formanden løb ind i private problemer, næstformanden var ikke mere til rådighed og foreningen sygnede hen p.g.a. manglende aktiviteter. Hjemmesiden, som var oprettet straks ved foreningens start, gik i stå og medlemsskaren svandt ind. Så det eneste træf der blev afholdt det år var generalforsamlingen. Generalforsamlingen i 2003 blev afholdt 6. september i forbindelse med et træf på den lille idylliske Bandholm Camping på Lolland. Bandholm (er desværre ikke samarbejdsplads mere) vil altid stå i vores erindring, som stedet, der blev vendepunktet for foreningens fortsatte eksistens. Utrolig nok mødtes, ud af den tilbageblevne skare, 14 vogntræk til generalforsamling i Bandholm. Der var heldigvis jyder blandt disse, hvilket ikke havde været tilfældet i udpræget grad før. Ved denne generalforsamling blev det vedtaget at foreningen skulle have klistermærker med BTN logo til at sætte på medlemmernes campingvogne og vi skulle have et træfflag med BTN logo. Efter generalforsamlingen i 2003 bestod bestyrelsen af: Per Jespersen som formand Leo Henriksen som næstformand Marianne Køhn Kampmann som kasserer Jan Kampmand som sekretær Hans Duggen som webmaster (ad hoc uden for bestyrelsen) Da den nye bestyrelse var dannet, kom der skred i sagerne igen, anført af næstformanden Leo Henriksen. Hans Duggen havde afhændet sin forretning og havde nu tid tilovers for foreningen og tilbød at påtage sig arbejdet som webmaster. Det blev primært Marianne Kampmann med støtte af sin mand Jan Kampmann,(sekretær), Leo Henriksen og Hans Duggen (som jo var udenfor bestyrelsen), der kørte løbet. Det var et frugtbart samarbejde, der også indebar gode kontakter til pressen. I 2004 inviterede foreningen til forårstræf den 6. maj på Hjemstavnsgårdens Camping ved Glamsbjerg på det idylliske sydvest Fyn. Side 2

3 Generalforsamlingen i 2004 blev afholdt 18. september i forbindelse med et træf på Daler Camping ved Tønder, og dette træf blev et tilløbsstykke! 29 vogne fra hele landet kom for at være med til generalforsamling og sort sol. Det drænede vistnok klubkassen ganske kraftigt, men det var et træf, ikke mindst ved hjælp af en artikel om BTN og træffet i Jyllands-Posten, der fik ringene til at sprede sig. Kort efter havde Politiken også fået nys om, at der var en græsrodsbevægelse indenfor camping, som nu var en branche med stor medvind. Efter disse 2 avisartikler strømmede det ind med medlemmer. Allerede ved juletid 2004 rundede vi 300 medlemmer. Vores første vognmærke udkom kort efter. Efter generalforsamlingen 2004 havde vi en bestyrelse, der sådan ud: Leo Henriksen, formand Bent Lui Nielsen, næstformand Marianne Køhn, kasserer Hans Duggen, webmaster Jan Kampmann, sekretær Efter dette tidspunkt forøgedes aktiviteten stærkt. Der kom mange nye samarbejdspladser til og der var altid nyt at hente på hjemmesiden, Leo Henriksen og Hans Duggen holdt i foråret 2005 et møde med Campingrådet, hvilket førte til at vi kunne udstede campingpas via Thorsager Camping. Back To Nature blev i maj 2005 optaget som fuldgyldigt medlem af campingrådet og kan fra 1. jan selv udstede campingpas. På grund af det stærkt stigende medlemstal besluttede den nye bestyrelse at der i 2005 skulle afholdes 2 forårstræf, et vest for Storebælt og et øst for Storebælt. Forårstræffet i vest 2005 blev afholdt på Thorager Camping som ligger i et dejligt naturområde ved Tim i Vestjylland. Forårstræf øst 2005 blev afholdt på Ulfshale Camping på Møn. Sammen med en naturvejleder var deltagerne ude på en 3 timer lang vandring i Ulfshale Skov og Hede. Der blev også tid til en tur til den idylliske lille by Nyord. Sommerferien 2005 kunne indledes med 32 samarbejdspladser i Danmark, plus 2 i udlandet, og medlemstallet var stadig jævnt stigende. Generalforsamlingen i 2005 blev afholdt den 3. september i forbindelse med træf på Lystskov Camping ved Korsør. Der var rekorddeltagelse med 42 vogne til træf og et festtelt, der var proppet til sidste plads. Ved den anledning blev BTN s eget flag taget i brug for første gang. Der var arrangeret en stor udflugt som gik til Sprogø i lejet bus med guide fra Korsør Turistforening. Der var mange aktiviteter, der trængte sig på og derfor blev det vedtaget af generalforsamlingen at BTN herefter skulle have en bestyrelse på 7 medlemmer, som kom til at bestå af: Leo Henriksen, formand Hans Duggen, næstformand Marianne Køhn Kampmann, kasserer Steen Larsen, Svend Poulsen Bent Lui Nielsen Hans-Jørgen Hvidberg Men allerede kort tid efter generalforsamlingen var Leo nødt til at stoppe som formand og Bent måtte trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Det var igen en alvorlig situation midt i en ekspanderende periode, for medlemstallet var ved at runde 400 på dette tidspunkt. Efter nogen rådslagning indvilligede Hans Duggen i at overtage formandsposten, hvis det kunne laves således at bestyrelsen blev inddelt som sektioner med selvstyrende funktioner, så ikke alt hang på de samme personer. Leo blev igen aktiv i bestyrelsen på en mindre krævende post som sekretær, medens vi måtte indkalde 1.suppleanten Anne Marie Brader. Den udvidede bestyrelse med inddeling i sektioner så nu således ud: Hans Duggen, formand Svend Poulsen, næstformand Marianne Køhn Kampmann, sektionsleder for PR/Marketing sektionsleder for salg af reklamer sektionsleder af økonomi og kasserer Side 3

4 Anne-Marie Brader Leo Henriksen Steen Larsen Hans-Jørgen Hvidberg sektionsleder for udvikling og modtagelse af tilmeldinger til træf sektionsleder for referater o.a. skriftligt sektionsleder for medlemsservice, kontakt til samarbejdspladser sektionsleder for kommunikation hjemmeside m.v. De nye udvalg skulle vise sig at være en god ide. Nu går udviklingen stærkt. Til nytår 2006 var medlemstallet 533 og BTN deltog på messerne både i Bella Center og Herning og i åbent hus arrangementer hos forhandlere i forsøg på at hverve endnu flere medlemmer. Vi fik synliggjort os og vist vores meget flotte flag og fik uddelt en masse BTN brochurer. Hjemmesiden blev også udvidet og hele tiden opdateret. BTN blev nu også taget seriøst af de andre campingforeninger, som flere gange omtalte os i deres klubblade og kontaktede os for evt. samarbejde. Alt dette gav resultat og omkring 1. maj var medlemstallet steget til over 700, samtidig blev antallet af samarbejdspladser med natur på eller ved pladsen udvidet til 44. På grund af stadig større deltagerantal på vores træf blev der anskaffet 2 partytelte, så træfdeltagerne kunne samles og sidde i tørvejr. Forårstræf vest blev i 2006 afholdt på Daler Camping i Sønderjylland. Der var blandt andet arrangeret en fantastisk spændende udflugt med naturvejleder til Mandø. Forårstræf øst blev 2006 afholdt på Corona Camping, som er en af BTN s første samarbejdspladser. Der var jungle, nattergal, æbleskiver og gyngende grund. Området hvor campingpladsen ligger kaldes Dyndet. I 2006 blev der også afholdt de såkaldte spontantræf, det vil sige træf som medlemmerne selv arrangerer og afholder med lidt hjælp fra BTN. I juni blev der afholdt et såkaldt Åletræf på Onsevig Camping på Lolland, i juli et Damptræf på Vejle Fjord Camping med tur til Vejle Havn, og i september et Svampetræf på Gyvelborgs Bondegårds Camping. Generalforsamlingen i 2006 blev afholdt den 2. september i forbindelse med træf på Camping Ulbjerg som ligger lige op til et skønt naturområde ned til Limfjorden. Hans Duggen læste sin formandsberetning op og han siger om BTN-året : Jeg vil ikke sige, at det var et nemt år. De komplikationer, der har været, kan dog alle lægges på den hylde, der hedder vokseværk. Vi skal huske på, at vi stadig er en ung forening, der har sit afsæt i en masse idealisme og uden den store erfaring i at lede og drive en forening. Vi har vist at samarbejdet og sammenholdet fungerede, selv på svære tidspunkter. Vi har vist den øvrige campingverden, at vi tager vore opgaver seriøst og vores medlemstal vokser da også konstant. Bestyrelsen ser i efteråret 2006 sådan ud: Hans Duggen, formand. Steen Larsen, næstformand og medlemsservice. Marianne Kampmann, kasserer. Anna Marie Frydendall, sekretær. Anne Marie Brader, Salg. Preben Pedersen, pladskoordinator. Hans-Jørgen Hvidberg, kommunikation. BTN deltog også i vinteren 2007 på messer i Bella Center og i Herning. Sidst i februar var der 563 betalende medlemmer. Foreningen er ved at være helt etableret, der er faste aktiviteter, bestyrelsesarbejdet fungerer godt og BTN bliver regnet for noget blandt de andre organisationer på området. Bestyrelsen beslutter at bestille 60 flag med BTN logo, så alle samarbejdspladser kan få et. Forårstræf øst blev i 2007 afholdt på Byaasgaard Camping i Nordsjælland ud til Roskilde fjord. Denne gang var der arrangeret guidet tur til Den Økologiske Landsby. Mange deltagere var selvfølgelig også ude at se Knud Rasmussens hus. Forårstræf vest blev i 2007 afholdt på Tårup Strand Camping som ligger på Fyn ud til Storebælt. Her blev deltagerne inviteret ud på guidet tur i Holckenhavn skovene, og til ølsmagning på et nærliggende bryggeri. Side 4

5 I 2007 blev der også stablet 4 spontantræf på benene, ålegildet på Albuen på Lolland, minigolftræf på Møllegården Camping, svampetræf i Jylland, juletræf på Klüthsee Camping med tur til Lübeck. Generalforsamlingen i 2007 blev afholdt den 8. september i forbindelse med træf på Reersø Camping på Vestsjælland. Medlemstallet er nu steget til 821! Der deltog 50 vogne (familier) i træffet og campingpladsens forsamlingslokale blev ved generalforsamlingen og den efterfølgende fest, fyldt til sidste plads. Marianne Kampmann, som havde været kasserer siden 2002, ønskede ikke genvalg, så hun blev takket og hyldet for sit store arbejde for foreningen. Bestyrelsen ser i efteråret 2007 sådan ud: Hans Duggen, formand. Steen Larsen, medlemsservice + salg Finn Munch Jørgensen, kasserer. Kai Rud Svanberg, næstformand. Anne Marie Brader, sekretær Preben Pedersen, pladskoordinator. Hans-Jørgen Hvidberg, kommunikation. BTN arbejder hele tiden på at opfylde foreningens formål vedrørende campingreglementet, derfor bliver der afsendt brev til miljøministeren med protest mod større og flere hytter på campingpladserne. Miljøministeren har svaret at BTN`s argumenter skal medtages i overvejelserne i By- og Landskabsstyrelsen. Argumenterne blev delvist fulgt, Campingrådet (Campingpladserne) kom ikke fuldt ud igennem med de ønsker, de havde. Det er ved at være et must at deltage på ferie og campingmesser, så det gjorde BTN også i vinteren Det gik rigtig godt, der var stor interesse, og der blev kapret en del nye medlemmer. Forårstræf vest blev i 2008 afholdt fra den 18. til 20. april på Tolne Bakker Camping ved Sindal. Pladsen er en naturperle i Danmarks nordligste bøgeskov, Tolne Skov. På sædvanlig BTN-manér var der hidkaldt en naturvejleder til at føre træfdeltagerne ud på en lang vandretur i Tolne Bakkers særegne og skønne natur, hvori også indgik et besøg i et egnsmuseum med en rigtig levende gammeldags bondegård. Forårstræf øst blev i 2008 afholdt fra 1. til 3. maj på Kragenæs Camping på Lolland. Sammen med en naturvejleder kom deltagerne ud på en lang cykel- og gåtur i Ravnsby Bakker til Ravnsby slotsruin og derfra ind om Birket Kirke og videre forbi Birket Grusgrav. En anden cykeltur gik rundt om Fejø med besøg på Skalø, æbleplantager og mosteri. Vejret var fantastisk, æbletræerne blomstrede, buskene var lysegrønne og ruinen var oversået med gule kodrivere. Spontantræf blev der i 2008 arrangeret adskillige af, både åletræf på Ulfshale Camping, fisketræf på Enderupskov Camping, damptræf på Vejle Fjord Camping, minigolftræf på Møllegården Camping, svampetræf på Skyttehusets Camping og juletræf på Kristianshåb Camping. I juli 2008 blev der i BTN regi afholdt en 4 ugers campingtur til Balkan. Turen var planlagt og ledet af Addy og Gert Romme i samarbejde med Hans Duggen og der deltog 17 vogne. Turen var en stor succes og en fantastisk oplevelse for deltagerne. Generalforsamlingen i 2008 blev afholdt den 6. september i forbindelse med træf på Fåborg Camping ved Svanninge Bakker på Fyn. I løbet af året er medlemstallet kommet op på ca og BTN er nu blevet en meget velfungerende og solid forening. I sin formandsberetning, som samtidig viste sig også at være en afskedstale, sagde Hans Duggen: Jeg tror, at det forløbne år på mange måder har været det roligste år i foreningens historie. Ikke således at forstå, at der ikke er sket noget i BTN. Tværtimod! Med ro mener jeg det stædige og rolige arbejdstempo i bestyrelsen. BTN er en flot og velsmurt maskine, der bare kører derudaf. Bestyrelsen for så efter generalforsamlingen således ud: Kai Rud Svanberg, formand Steen Larsen, medlemsservice + salg Side 5

6 Finn Munch Jørgensen, kasserer. Anne Marie Brader, sekretær Preben Pedersen, pladskoordinator og næstformand Hans-Jørgen Hvidberg, kommunikation. Erling Mikkelsen, Bannerreklamer Messedeltagelsen var også i 2009 en stor succes, der var stor interesse og der blev delt mange foldere ud. I forbindelse med Herningmessen var der mulighed for BTN medlemmerne at campere på Herninghallernes egen campingplads. Men det er dyrt og meget tidkrævende at deltage i messer og det er blevet besluttet at BTN fremover kun vil deltage i en messe årligt, skiftevis Herning og Bella. Forårstræf øst blev i 2009 afholdt fra 7. til 10. maj på Elverdams Camping på Røsnæs ved Kalundborg. Den ene af dagene var deltagerne på en underholdene og lærerig guidet tur i Kalundborgs smukke gamle bydel, og den anden dag blev der vandret sammen med en naturvejleder i den skønne og særegne natur på Røsnæs. Og så var der nogle af deltagerne der fangede 5 hornfisk, som kom til at mætte 40 sultne maver. Forårstræf vest blev i 2009 afholdt fra 20. til 24. maj på Gyvelborg Bondegårdscamping ved Nørre Snede i Jylland. Deltagerne blev vist rundt på den velholdte gård og fik lidt at vide om økologiske jerseykøer og kalve. Også her blev der, sammen med en naturvejleder, vandret. Deltagerne fik en meget interessant, lærerig, smuk og for nogle en lang tur ved Tinnet Krat og Rørbæk Sø. Specielt ved Rørbæk Sø var det op og ned ad stejle skrænter. Der blev i 2009 arrangeret 6 spontantræf, alle i Jylland og på Fyn: Fyns Hoved træf på Fyns Hoved Camping, storketræf På Camping Erfde-Bargen, skinnecykeltræf på Skjern Å Camping, minigolftræf på Helnæs Camping, svampetræf på Velling Koller Camping, og juletræf på Ostseecamping Feriepark Zierow. I efteråret blev der arrangeret en uges campingtur til Småland i Sverige. Generalforsamlingen i 2009 blev afholdt den 5. september i forbindelse med træf på Skarresø Camping i Jyderup på Sjælland. Campingpladsen ligger smukt i skovkanten og lige ned til Skarresø, så der var rige muligheder for vandreture i skoven og langs vandet. Generalforsamlingen blev som sædvanligt afholdt kl. 10 om formiddagen, og om aftenen var der, som altid, fest med helstegt pattegris med tilbehør var igen et godt år for BTN, interessen var stor og foreningen havde på det tidspunkt ca medlemmer, så der må jo være et behov for det BTN repræsenterer. Desværre går udviklingen i campingbranchen imod BTN tanken, de små og enkle pladser må vige for badeland og ferieparker. Hans Jørgen Hvidbjerg ønskede ikke genvalg, men ville heldigvis fortsætte som webmaster. Bestyrelsen for kom derefter til at se således ud: Kai Rud Svanberg, formand Steen Larsen, medlemsservice + salg Finn Munch Jørgensen, kasserer. Anne Marie Brader, sekretær + shop Preben Pedersen, pladskoordinator og næstformand Carsten Simonsen, messer. Erling Mikkelsen, Bannerreklamer I februar 2010 deltog BTN igen på Herning messen Ferie for alle. Denne gang med egen flot stand. Der var opstillet en TV monitor hvor der blev vist klip fra samarbejdspladser og træf. Interessen var stor og der kom da også flere nye medlemmer til. I forbindelse med udstillingen var der arrangeret vintercamping for BTN s medlemmer, messetræf, på den udmærkede campingplads der tilhører messehallerne. Side 6

7 Forårstræf vest blev i 2010 afholdt den 28. april til 2. maj på Bramslev Bakker Camping, som ligger i et helt unikt smukt naturområde på nord siden af Mariager Fjord. Træfdeltagerne kom selvfølgeligt på vandretur i de fredede Bramslev Bakker sammen med en kyndig naturvejleder, som undervejs fortalte om området. En meget smuk tur i det meget kuperede terræn. Forårstræf øst blev i 2010 afholdt den 12. til 16. maj på Stubbekøbing Camping på Falster. Pladsen ligger i et smukt, kuperet og parklignende terræn ud til Storstrømmen. Deltagerne blev inviteret ud på travetur med naturvejleder til Fortidsskoven Halvskovvænge, hvor han med stor iver viste og fortalte om fortidsminder, bronzealder høje og istidslandskaber. Spontantræf blev der også i 2010 afholdt: et skinnecykeltræf på Hjemstavnsgården Camping og et minigolftræf på Møllegården Camping, begge i vest. I efteråret 2010 blev der af Addy og Geert Romme igen arrangeret en campingtur til Småland i Sverige. Generalforsamlingen i 2010 blev afholdt den 4. september i forbindelse med træf på Ballum Camping ved Vadehavet. Deltagerne blev denne gang lokket ud på en spændende og ikke helt uproblematisk tur i Vadehavet for at plukke østers. Men der blev da høstet rigeligt med skaldyr til at alle kunne smage på delikatesserne og drikke champagne til. I formandens beretning blev der fortalt at BTN i 2010 har fået ny og mere tidssvarende hjemmeside, som Hans Jørgen Hvidbjerg står for. Kai Svanberg, Erling Mikkelsen og Anne Marie Brader ønskede ikke genvalg, så efter generalforsamlingen så bestyrelsen således ud: Preben Pedersen, formand Steen Larsen, medlemsservice Finn Munch Jørgensen, kasserer. Dagrunn Meling Hansen, sekretær + næstformand Ingvar Juhl Pedersen, pladskoordinator. Carsten Simonsen, messer + Shop John Nielsen, Bannerreklamer Ved årsskifte har BTN 74 danske samarbejdspladser og 15 udenlandske og et tæt samarbejde med den svenske campingforening Caravan Club Sweden. Som noget af det aller sidste inden BTN s 10 års fødselsdag den 12. marts 2011 vil vi også i år deltage på Herning messen Ferie for alle med vores egen flotte stand. Her vil vi markere vores jubilæum med plakater og billeder fra samarbejdspladser og træf igennem årene. I forbindelse med udstillingen bliver der også i år arrangeret vintercamping for BTN s medlemmer, messetræf, på den udmærkede campingplads der tilhører Herninghallerne. Bestyrelsen ser lyst på de næste 10 år, da vi tror campisterne også i fremtiden har brug for fred og ro i pagt med naturen. Sammen med medlemmerne vil vi arbejde på at vort formål og vore hensigter bliver opfyldt. For det vi egentlig vil er jo at kunne campere så nær naturen som muligt, kunne være midt i naturen uden at skade den eller misbruge den.. Side 7

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens Ny formand for Campingrådet Som det kan læses andetsteds i Campingrådet Informere stopper Jørn Rindum den 1. januar 2003 som formand for Campingrådet. Campingrådet vil hermed gerne takke Jørn Rindum for

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

SOLIFER. BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 27. årgang - nr. 1/2012 SOLIFER. Annonce. www.soliferklub.dk --- info@soliferklub.

SOLIFER. BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 27. årgang - nr. 1/2012 SOLIFER. Annonce. www.soliferklub.dk --- info@soliferklub. Annonce BLADET Medlemsblad for KLUB DANMARK. 27. årgang - nr. 1/2012 www.soliferklub.dk --- info@soliferklub.dk Tjelevej 8-12 - 7400 Herning - Tlf. 97 26 80 55 - www.campingparken.dk ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

CAMPING ER FOR ALLE PÅ UNION LIDO I ITALIEN SKREVET AF BJARNE SØBY TIL 20. NOVEMBER 2014.

CAMPING ER FOR ALLE PÅ UNION LIDO I ITALIEN SKREVET AF BJARNE SØBY TIL 20. NOVEMBER 2014. Brugernavn Adgangskode LOG PÅ Glemt din adgangskode? Glemt dit brugernavn? Registrer NYHEDER DEBAT FORUM LINKS OPRET PROFIL søg... REJSER CAMPINGVOGNE AUTOCAMPERE TELTVOGNE FORTELTE TELTE BILER UDSTYR

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2007 - Årgang 03

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2007 - Årgang 03 Klubblad nr. 2. 2007 - Årgang 03 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Nyt fra Klubben Dansk Cabby Club`s formål. Klub kontingent. Kontakt Dansk Cabby Club. Lidt reklame Lidt om SOS Cabby forhandlere

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Ferielandet Danmark - camping

Ferielandet Danmark - camping Ferielandet Danmark - camping I skal nu udforske Danmark med campingbriller på. 3 familier eller venner skal på camping, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har hver især

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Grundejerforeningen Ibsgården

Grundejerforeningen Ibsgården Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 Festsalen, Himmelev Skole, Ollerupvej 5 Siddende bestyrelse Henrik Wissing (178) - formand Gitte Brødsgård (16) - næstformand Carsten Rygner (162) - kasserer

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2014 Nr. 23 12. årgang Formanden har ordet: Vi har allerede haft nogle rigtig gode sommerdage. Midt i denne varme skal vi til at tænke på den kommende skisæson. Se

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted.

Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted. Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner Ringsted Kommune Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted. Dagsorden ordinær generalforsamling:

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde d. 27. februar 2010.

Referat. Bestyrelsesmøde d. 27. februar 2010. Referat Bestyrelsesmøde d. 27. februar 2010. Kl. 10 17 i Kolding Kajak Klub, Trindholmsgade 20, Kolding. Tilstede: Lone Pedersen LP 20 91 95 03 Hans Cramer HC 29 72 43 13 Steffen Juul-Sørensen SJS 21 45

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 4 Oktober 2015. Så kørte vi til Bakken. Sommerturen gik som bekendt til Dyrehavsbakken i år.

Storstrømmen. Nr. 4 Oktober 2015. Så kørte vi til Bakken. Sommerturen gik som bekendt til Dyrehavsbakken i år. Storstrømmen Nr. 4 Oktober 2015 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Så kørte vi til Bakken Sommerturen gik som bekendt til Dyrehavsbakken i år. Ulla fra De Grønne Busser måtte tidligt

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Velkommen til DK-Autocams demo sider.

Velkommen til DK-Autocams demo sider. Velkommen til DK-Autocams demo sider. Kig dig omkring, og læs om hvad DK-Autocam er. Her kan I se noget af det som I får adgang til som medlem. På de originale klubsider er der kun adgang for medlemmer.

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år 2012 inklusive det konstituerede møde den 26. marts

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015 Generalforsamlingen blev afholdt på klubbens facebook gruppe, som kun er for medlemmer. Deltagere var: Søren Slott

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 1: Valg af stemmetællere Jens N Buch, Bent Raith. 2: Valg af dirigent Kristine Fog-Morrissette, som erklærer generalforsamlingen for rettidigt

Læs mere