10 ÅRS JUBILÆUM 12. MARTS 2001 TIL 12. MARTS 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 ÅRS JUBILÆUM 12. MARTS 2001 TIL 12. MARTS 2011"

Transkript

1 10 ÅRS JUBILÆUM 12. MARTS 2001 TIL 12. MARTS 2011 Det var vel egentlig en NATURLIG udvikling for mange af os campister, noget der måtte komme. Det vi ville var at kunne campere så nær naturen som muligt, kunne være midt i naturen uden at skade den eller misbruge den. Vi havde ikke brug for de store forkromede campingpladser med parceller og badeland. Hvis vi ville have komfort, havde vi det jo i vores campingvogne. Forhistorien: Vi skal tilbage til slutningen af 1999, hvor de første sporadiske kommentarer dukker op i de dengang 2 eneste debatfora om camping på Internettet: DCU s og Tommy Hansen s Hotforum. I løbet af år 2000 kommer der en diskussion i gang på disse fora omkring billige, smukt beliggende campingpladser uden stjerner. En enkelt tråd på DCU s forum var på ca.160 indlæg, hvoraf langt de fleste var positive overfor dannelsen af en interessegruppe indenfor DCU s rammer, der skulle varetage og indføre begrebet Naturcamping i Danmark. Altså camping på beskedne pladser, med nemmere adgang til naturen. Projektet blev forelagt DCU af en interessegruppe, der på Internettet af offentligheden havde fået navnet Back To Nature -folkene eller gruppen. Samtalen forløb ikke frugtbart og den blev ikke til noget. Som en reaktion på dette opstod en mere eller mindre selvbestaltet gruppe, som bestod af Per Jespersen fra Vallensbæk, Tom Noach fra Haslev, Tommy Hansen fra Dalmose(måtte efter de 2 første møder trække sig pga arbejde) og Hans Duggen fra Nykøbing Falster. Disse folk mødtes så til nogle møder i løbet af vinteren Stiftende Generalforsamling 12. marts Efter nogen betænkningstid blev det vedtaget, at indkalde til en stiftende generalforsamling. Denne fandt sted den 12. marts 2001 i Peer Nesleins forretningslokaler og der var 16 par til stede ved dannelsen af foreningen, som bibeholdt navnet Back To Nature, med en støttetitel Naturcamping. Den første bestyrelse bestod af: Per Jespersen som formand Tom Noach som næstformand Susan Dahl som kasserer Hans Duggen som sekretær Karl Jeremiassen som revisor. Nicolai Jespersen var webmaster fra 12.marts 2001 til september Han har æren af det grundlæggende udseende, som vores hjemmeside havde helt frem til Hjælpende hænder med hjemmesiden fik vi Side 1

2 også fra Thomas Kragelund, udbyderen af webhotellet MCB. Han er også ansvarlig for BTN s meget flotte logo. De første samarbejdspladser: Straks efter foreningens start kørte Per Jespersen, Nicolai Jespersen og Tom Noach landet rundt og lavede aftaler med 11 samarbejdspladser, der var blevet nøje vurderet ud fra foreningens formål om at der på og omkring pladsen skal være nogle dejlige naturområder hvor vi kan nyde naturen sammen. De fleste af pladserne er stadig i 2011 i samarbejde med os: Albuen Strand Camping, Corona Camping, Elverdams Camping, Byaasgaard Camping, Ulvshale Camping, Fåborg Camping, Skamling Camping, Tolne Bakker Camping, Gyvelborg Bondegårdscamping. Den 1. ordinære generalforsamling blev afholdt i efteråret 2001 på Billevænge Camping på Langeland. På det tidspunkt er Hans Duggen udtrådt af bestyrelsen, da hans forretning krævede alle døgnets timer og Ellen Møller trådte i stedet ind i bestyrelsen som sekretær. I foråret 2002 blev der afholdt træf på Albuen Strand Camping på Lolland. Der var 14 familier med. Her havde man besøg af en naturvejleder, som fortalte om Nakskov Fjords og Albuens tilblivelse og om alle de forskellige sten man kunne finde på den lange strand. Generalforsamlingen i 2002 blev afholdt den 26. oktober i forbindelse med et træf på Corona Camping ved Borup på Sjælland. Der blev også tid til en travetur i den smukke natur sammen med en naturvejleder. Marianne Køhn blev på denne generalforsamling valgt som ny kasserer, og det fik stor betydning for foreningen, da Marianne gik til opgaven med megen energi og entusiasme, regnskaber og budgetter blev endevendt og sat op på en ny og overskuelig måde. Foreningen havde på det tidspunkt 152 medlemmer, og antal samarbejdspladser var kommet op på 13. Efter generalforsamlingen i 2002 bestod bestyrelsen af: Per Jespersen som formand Tom Noach som næstformand Marianne Køhn som kasserer Ellen Møller som sekretær I løbet af 2003 skete der det ulykkelige at formanden løb ind i private problemer, næstformanden var ikke mere til rådighed og foreningen sygnede hen p.g.a. manglende aktiviteter. Hjemmesiden, som var oprettet straks ved foreningens start, gik i stå og medlemsskaren svandt ind. Så det eneste træf der blev afholdt det år var generalforsamlingen. Generalforsamlingen i 2003 blev afholdt 6. september i forbindelse med et træf på den lille idylliske Bandholm Camping på Lolland. Bandholm (er desværre ikke samarbejdsplads mere) vil altid stå i vores erindring, som stedet, der blev vendepunktet for foreningens fortsatte eksistens. Utrolig nok mødtes, ud af den tilbageblevne skare, 14 vogntræk til generalforsamling i Bandholm. Der var heldigvis jyder blandt disse, hvilket ikke havde været tilfældet i udpræget grad før. Ved denne generalforsamling blev det vedtaget at foreningen skulle have klistermærker med BTN logo til at sætte på medlemmernes campingvogne og vi skulle have et træfflag med BTN logo. Efter generalforsamlingen i 2003 bestod bestyrelsen af: Per Jespersen som formand Leo Henriksen som næstformand Marianne Køhn Kampmann som kasserer Jan Kampmand som sekretær Hans Duggen som webmaster (ad hoc uden for bestyrelsen) Da den nye bestyrelse var dannet, kom der skred i sagerne igen, anført af næstformanden Leo Henriksen. Hans Duggen havde afhændet sin forretning og havde nu tid tilovers for foreningen og tilbød at påtage sig arbejdet som webmaster. Det blev primært Marianne Kampmann med støtte af sin mand Jan Kampmann,(sekretær), Leo Henriksen og Hans Duggen (som jo var udenfor bestyrelsen), der kørte løbet. Det var et frugtbart samarbejde, der også indebar gode kontakter til pressen. I 2004 inviterede foreningen til forårstræf den 6. maj på Hjemstavnsgårdens Camping ved Glamsbjerg på det idylliske sydvest Fyn. Side 2

3 Generalforsamlingen i 2004 blev afholdt 18. september i forbindelse med et træf på Daler Camping ved Tønder, og dette træf blev et tilløbsstykke! 29 vogne fra hele landet kom for at være med til generalforsamling og sort sol. Det drænede vistnok klubkassen ganske kraftigt, men det var et træf, ikke mindst ved hjælp af en artikel om BTN og træffet i Jyllands-Posten, der fik ringene til at sprede sig. Kort efter havde Politiken også fået nys om, at der var en græsrodsbevægelse indenfor camping, som nu var en branche med stor medvind. Efter disse 2 avisartikler strømmede det ind med medlemmer. Allerede ved juletid 2004 rundede vi 300 medlemmer. Vores første vognmærke udkom kort efter. Efter generalforsamlingen 2004 havde vi en bestyrelse, der sådan ud: Leo Henriksen, formand Bent Lui Nielsen, næstformand Marianne Køhn, kasserer Hans Duggen, webmaster Jan Kampmann, sekretær Efter dette tidspunkt forøgedes aktiviteten stærkt. Der kom mange nye samarbejdspladser til og der var altid nyt at hente på hjemmesiden, Leo Henriksen og Hans Duggen holdt i foråret 2005 et møde med Campingrådet, hvilket førte til at vi kunne udstede campingpas via Thorsager Camping. Back To Nature blev i maj 2005 optaget som fuldgyldigt medlem af campingrådet og kan fra 1. jan selv udstede campingpas. På grund af det stærkt stigende medlemstal besluttede den nye bestyrelse at der i 2005 skulle afholdes 2 forårstræf, et vest for Storebælt og et øst for Storebælt. Forårstræffet i vest 2005 blev afholdt på Thorager Camping som ligger i et dejligt naturområde ved Tim i Vestjylland. Forårstræf øst 2005 blev afholdt på Ulfshale Camping på Møn. Sammen med en naturvejleder var deltagerne ude på en 3 timer lang vandring i Ulfshale Skov og Hede. Der blev også tid til en tur til den idylliske lille by Nyord. Sommerferien 2005 kunne indledes med 32 samarbejdspladser i Danmark, plus 2 i udlandet, og medlemstallet var stadig jævnt stigende. Generalforsamlingen i 2005 blev afholdt den 3. september i forbindelse med træf på Lystskov Camping ved Korsør. Der var rekorddeltagelse med 42 vogne til træf og et festtelt, der var proppet til sidste plads. Ved den anledning blev BTN s eget flag taget i brug for første gang. Der var arrangeret en stor udflugt som gik til Sprogø i lejet bus med guide fra Korsør Turistforening. Der var mange aktiviteter, der trængte sig på og derfor blev det vedtaget af generalforsamlingen at BTN herefter skulle have en bestyrelse på 7 medlemmer, som kom til at bestå af: Leo Henriksen, formand Hans Duggen, næstformand Marianne Køhn Kampmann, kasserer Steen Larsen, Svend Poulsen Bent Lui Nielsen Hans-Jørgen Hvidberg Men allerede kort tid efter generalforsamlingen var Leo nødt til at stoppe som formand og Bent måtte trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Det var igen en alvorlig situation midt i en ekspanderende periode, for medlemstallet var ved at runde 400 på dette tidspunkt. Efter nogen rådslagning indvilligede Hans Duggen i at overtage formandsposten, hvis det kunne laves således at bestyrelsen blev inddelt som sektioner med selvstyrende funktioner, så ikke alt hang på de samme personer. Leo blev igen aktiv i bestyrelsen på en mindre krævende post som sekretær, medens vi måtte indkalde 1.suppleanten Anne Marie Brader. Den udvidede bestyrelse med inddeling i sektioner så nu således ud: Hans Duggen, formand Svend Poulsen, næstformand Marianne Køhn Kampmann, sektionsleder for PR/Marketing sektionsleder for salg af reklamer sektionsleder af økonomi og kasserer Side 3

4 Anne-Marie Brader Leo Henriksen Steen Larsen Hans-Jørgen Hvidberg sektionsleder for udvikling og modtagelse af tilmeldinger til træf sektionsleder for referater o.a. skriftligt sektionsleder for medlemsservice, kontakt til samarbejdspladser sektionsleder for kommunikation hjemmeside m.v. De nye udvalg skulle vise sig at være en god ide. Nu går udviklingen stærkt. Til nytår 2006 var medlemstallet 533 og BTN deltog på messerne både i Bella Center og Herning og i åbent hus arrangementer hos forhandlere i forsøg på at hverve endnu flere medlemmer. Vi fik synliggjort os og vist vores meget flotte flag og fik uddelt en masse BTN brochurer. Hjemmesiden blev også udvidet og hele tiden opdateret. BTN blev nu også taget seriøst af de andre campingforeninger, som flere gange omtalte os i deres klubblade og kontaktede os for evt. samarbejde. Alt dette gav resultat og omkring 1. maj var medlemstallet steget til over 700, samtidig blev antallet af samarbejdspladser med natur på eller ved pladsen udvidet til 44. På grund af stadig større deltagerantal på vores træf blev der anskaffet 2 partytelte, så træfdeltagerne kunne samles og sidde i tørvejr. Forårstræf vest blev i 2006 afholdt på Daler Camping i Sønderjylland. Der var blandt andet arrangeret en fantastisk spændende udflugt med naturvejleder til Mandø. Forårstræf øst blev 2006 afholdt på Corona Camping, som er en af BTN s første samarbejdspladser. Der var jungle, nattergal, æbleskiver og gyngende grund. Området hvor campingpladsen ligger kaldes Dyndet. I 2006 blev der også afholdt de såkaldte spontantræf, det vil sige træf som medlemmerne selv arrangerer og afholder med lidt hjælp fra BTN. I juni blev der afholdt et såkaldt Åletræf på Onsevig Camping på Lolland, i juli et Damptræf på Vejle Fjord Camping med tur til Vejle Havn, og i september et Svampetræf på Gyvelborgs Bondegårds Camping. Generalforsamlingen i 2006 blev afholdt den 2. september i forbindelse med træf på Camping Ulbjerg som ligger lige op til et skønt naturområde ned til Limfjorden. Hans Duggen læste sin formandsberetning op og han siger om BTN-året : Jeg vil ikke sige, at det var et nemt år. De komplikationer, der har været, kan dog alle lægges på den hylde, der hedder vokseværk. Vi skal huske på, at vi stadig er en ung forening, der har sit afsæt i en masse idealisme og uden den store erfaring i at lede og drive en forening. Vi har vist at samarbejdet og sammenholdet fungerede, selv på svære tidspunkter. Vi har vist den øvrige campingverden, at vi tager vore opgaver seriøst og vores medlemstal vokser da også konstant. Bestyrelsen ser i efteråret 2006 sådan ud: Hans Duggen, formand. Steen Larsen, næstformand og medlemsservice. Marianne Kampmann, kasserer. Anna Marie Frydendall, sekretær. Anne Marie Brader, Salg. Preben Pedersen, pladskoordinator. Hans-Jørgen Hvidberg, kommunikation. BTN deltog også i vinteren 2007 på messer i Bella Center og i Herning. Sidst i februar var der 563 betalende medlemmer. Foreningen er ved at være helt etableret, der er faste aktiviteter, bestyrelsesarbejdet fungerer godt og BTN bliver regnet for noget blandt de andre organisationer på området. Bestyrelsen beslutter at bestille 60 flag med BTN logo, så alle samarbejdspladser kan få et. Forårstræf øst blev i 2007 afholdt på Byaasgaard Camping i Nordsjælland ud til Roskilde fjord. Denne gang var der arrangeret guidet tur til Den Økologiske Landsby. Mange deltagere var selvfølgelig også ude at se Knud Rasmussens hus. Forårstræf vest blev i 2007 afholdt på Tårup Strand Camping som ligger på Fyn ud til Storebælt. Her blev deltagerne inviteret ud på guidet tur i Holckenhavn skovene, og til ølsmagning på et nærliggende bryggeri. Side 4

5 I 2007 blev der også stablet 4 spontantræf på benene, ålegildet på Albuen på Lolland, minigolftræf på Møllegården Camping, svampetræf i Jylland, juletræf på Klüthsee Camping med tur til Lübeck. Generalforsamlingen i 2007 blev afholdt den 8. september i forbindelse med træf på Reersø Camping på Vestsjælland. Medlemstallet er nu steget til 821! Der deltog 50 vogne (familier) i træffet og campingpladsens forsamlingslokale blev ved generalforsamlingen og den efterfølgende fest, fyldt til sidste plads. Marianne Kampmann, som havde været kasserer siden 2002, ønskede ikke genvalg, så hun blev takket og hyldet for sit store arbejde for foreningen. Bestyrelsen ser i efteråret 2007 sådan ud: Hans Duggen, formand. Steen Larsen, medlemsservice + salg Finn Munch Jørgensen, kasserer. Kai Rud Svanberg, næstformand. Anne Marie Brader, sekretær Preben Pedersen, pladskoordinator. Hans-Jørgen Hvidberg, kommunikation. BTN arbejder hele tiden på at opfylde foreningens formål vedrørende campingreglementet, derfor bliver der afsendt brev til miljøministeren med protest mod større og flere hytter på campingpladserne. Miljøministeren har svaret at BTN`s argumenter skal medtages i overvejelserne i By- og Landskabsstyrelsen. Argumenterne blev delvist fulgt, Campingrådet (Campingpladserne) kom ikke fuldt ud igennem med de ønsker, de havde. Det er ved at være et must at deltage på ferie og campingmesser, så det gjorde BTN også i vinteren Det gik rigtig godt, der var stor interesse, og der blev kapret en del nye medlemmer. Forårstræf vest blev i 2008 afholdt fra den 18. til 20. april på Tolne Bakker Camping ved Sindal. Pladsen er en naturperle i Danmarks nordligste bøgeskov, Tolne Skov. På sædvanlig BTN-manér var der hidkaldt en naturvejleder til at føre træfdeltagerne ud på en lang vandretur i Tolne Bakkers særegne og skønne natur, hvori også indgik et besøg i et egnsmuseum med en rigtig levende gammeldags bondegård. Forårstræf øst blev i 2008 afholdt fra 1. til 3. maj på Kragenæs Camping på Lolland. Sammen med en naturvejleder kom deltagerne ud på en lang cykel- og gåtur i Ravnsby Bakker til Ravnsby slotsruin og derfra ind om Birket Kirke og videre forbi Birket Grusgrav. En anden cykeltur gik rundt om Fejø med besøg på Skalø, æbleplantager og mosteri. Vejret var fantastisk, æbletræerne blomstrede, buskene var lysegrønne og ruinen var oversået med gule kodrivere. Spontantræf blev der i 2008 arrangeret adskillige af, både åletræf på Ulfshale Camping, fisketræf på Enderupskov Camping, damptræf på Vejle Fjord Camping, minigolftræf på Møllegården Camping, svampetræf på Skyttehusets Camping og juletræf på Kristianshåb Camping. I juli 2008 blev der i BTN regi afholdt en 4 ugers campingtur til Balkan. Turen var planlagt og ledet af Addy og Gert Romme i samarbejde med Hans Duggen og der deltog 17 vogne. Turen var en stor succes og en fantastisk oplevelse for deltagerne. Generalforsamlingen i 2008 blev afholdt den 6. september i forbindelse med træf på Fåborg Camping ved Svanninge Bakker på Fyn. I løbet af året er medlemstallet kommet op på ca og BTN er nu blevet en meget velfungerende og solid forening. I sin formandsberetning, som samtidig viste sig også at være en afskedstale, sagde Hans Duggen: Jeg tror, at det forløbne år på mange måder har været det roligste år i foreningens historie. Ikke således at forstå, at der ikke er sket noget i BTN. Tværtimod! Med ro mener jeg det stædige og rolige arbejdstempo i bestyrelsen. BTN er en flot og velsmurt maskine, der bare kører derudaf. Bestyrelsen for så efter generalforsamlingen således ud: Kai Rud Svanberg, formand Steen Larsen, medlemsservice + salg Side 5

6 Finn Munch Jørgensen, kasserer. Anne Marie Brader, sekretær Preben Pedersen, pladskoordinator og næstformand Hans-Jørgen Hvidberg, kommunikation. Erling Mikkelsen, Bannerreklamer Messedeltagelsen var også i 2009 en stor succes, der var stor interesse og der blev delt mange foldere ud. I forbindelse med Herningmessen var der mulighed for BTN medlemmerne at campere på Herninghallernes egen campingplads. Men det er dyrt og meget tidkrævende at deltage i messer og det er blevet besluttet at BTN fremover kun vil deltage i en messe årligt, skiftevis Herning og Bella. Forårstræf øst blev i 2009 afholdt fra 7. til 10. maj på Elverdams Camping på Røsnæs ved Kalundborg. Den ene af dagene var deltagerne på en underholdene og lærerig guidet tur i Kalundborgs smukke gamle bydel, og den anden dag blev der vandret sammen med en naturvejleder i den skønne og særegne natur på Røsnæs. Og så var der nogle af deltagerne der fangede 5 hornfisk, som kom til at mætte 40 sultne maver. Forårstræf vest blev i 2009 afholdt fra 20. til 24. maj på Gyvelborg Bondegårdscamping ved Nørre Snede i Jylland. Deltagerne blev vist rundt på den velholdte gård og fik lidt at vide om økologiske jerseykøer og kalve. Også her blev der, sammen med en naturvejleder, vandret. Deltagerne fik en meget interessant, lærerig, smuk og for nogle en lang tur ved Tinnet Krat og Rørbæk Sø. Specielt ved Rørbæk Sø var det op og ned ad stejle skrænter. Der blev i 2009 arrangeret 6 spontantræf, alle i Jylland og på Fyn: Fyns Hoved træf på Fyns Hoved Camping, storketræf På Camping Erfde-Bargen, skinnecykeltræf på Skjern Å Camping, minigolftræf på Helnæs Camping, svampetræf på Velling Koller Camping, og juletræf på Ostseecamping Feriepark Zierow. I efteråret blev der arrangeret en uges campingtur til Småland i Sverige. Generalforsamlingen i 2009 blev afholdt den 5. september i forbindelse med træf på Skarresø Camping i Jyderup på Sjælland. Campingpladsen ligger smukt i skovkanten og lige ned til Skarresø, så der var rige muligheder for vandreture i skoven og langs vandet. Generalforsamlingen blev som sædvanligt afholdt kl. 10 om formiddagen, og om aftenen var der, som altid, fest med helstegt pattegris med tilbehør var igen et godt år for BTN, interessen var stor og foreningen havde på det tidspunkt ca medlemmer, så der må jo være et behov for det BTN repræsenterer. Desværre går udviklingen i campingbranchen imod BTN tanken, de små og enkle pladser må vige for badeland og ferieparker. Hans Jørgen Hvidbjerg ønskede ikke genvalg, men ville heldigvis fortsætte som webmaster. Bestyrelsen for kom derefter til at se således ud: Kai Rud Svanberg, formand Steen Larsen, medlemsservice + salg Finn Munch Jørgensen, kasserer. Anne Marie Brader, sekretær + shop Preben Pedersen, pladskoordinator og næstformand Carsten Simonsen, messer. Erling Mikkelsen, Bannerreklamer I februar 2010 deltog BTN igen på Herning messen Ferie for alle. Denne gang med egen flot stand. Der var opstillet en TV monitor hvor der blev vist klip fra samarbejdspladser og træf. Interessen var stor og der kom da også flere nye medlemmer til. I forbindelse med udstillingen var der arrangeret vintercamping for BTN s medlemmer, messetræf, på den udmærkede campingplads der tilhører messehallerne. Side 6

7 Forårstræf vest blev i 2010 afholdt den 28. april til 2. maj på Bramslev Bakker Camping, som ligger i et helt unikt smukt naturområde på nord siden af Mariager Fjord. Træfdeltagerne kom selvfølgeligt på vandretur i de fredede Bramslev Bakker sammen med en kyndig naturvejleder, som undervejs fortalte om området. En meget smuk tur i det meget kuperede terræn. Forårstræf øst blev i 2010 afholdt den 12. til 16. maj på Stubbekøbing Camping på Falster. Pladsen ligger i et smukt, kuperet og parklignende terræn ud til Storstrømmen. Deltagerne blev inviteret ud på travetur med naturvejleder til Fortidsskoven Halvskovvænge, hvor han med stor iver viste og fortalte om fortidsminder, bronzealder høje og istidslandskaber. Spontantræf blev der også i 2010 afholdt: et skinnecykeltræf på Hjemstavnsgården Camping og et minigolftræf på Møllegården Camping, begge i vest. I efteråret 2010 blev der af Addy og Geert Romme igen arrangeret en campingtur til Småland i Sverige. Generalforsamlingen i 2010 blev afholdt den 4. september i forbindelse med træf på Ballum Camping ved Vadehavet. Deltagerne blev denne gang lokket ud på en spændende og ikke helt uproblematisk tur i Vadehavet for at plukke østers. Men der blev da høstet rigeligt med skaldyr til at alle kunne smage på delikatesserne og drikke champagne til. I formandens beretning blev der fortalt at BTN i 2010 har fået ny og mere tidssvarende hjemmeside, som Hans Jørgen Hvidbjerg står for. Kai Svanberg, Erling Mikkelsen og Anne Marie Brader ønskede ikke genvalg, så efter generalforsamlingen så bestyrelsen således ud: Preben Pedersen, formand Steen Larsen, medlemsservice Finn Munch Jørgensen, kasserer. Dagrunn Meling Hansen, sekretær + næstformand Ingvar Juhl Pedersen, pladskoordinator. Carsten Simonsen, messer + Shop John Nielsen, Bannerreklamer Ved årsskifte har BTN 74 danske samarbejdspladser og 15 udenlandske og et tæt samarbejde med den svenske campingforening Caravan Club Sweden. Som noget af det aller sidste inden BTN s 10 års fødselsdag den 12. marts 2011 vil vi også i år deltage på Herning messen Ferie for alle med vores egen flotte stand. Her vil vi markere vores jubilæum med plakater og billeder fra samarbejdspladser og træf igennem årene. I forbindelse med udstillingen bliver der også i år arrangeret vintercamping for BTN s medlemmer, messetræf, på den udmærkede campingplads der tilhører Herninghallerne. Bestyrelsen ser lyst på de næste 10 år, da vi tror campisterne også i fremtiden har brug for fred og ro i pagt med naturen. Sammen med medlemmerne vil vi arbejde på at vort formål og vore hensigter bliver opfyldt. For det vi egentlig vil er jo at kunne campere så nær naturen som muligt, kunne være midt i naturen uden at skade den eller misbruge den.. Side 7

10 års medlemskab af Dansk Cabby Club

10 års medlemskab af Dansk Cabby Club 10 års medlemskab af Dansk Cabby Club År 2004 Vi købte vores første Cabby 55 F3 i februar 2004 ved HD Camping i Børkop. I marts 2004 blev vi meldt ind i klubben. Allerede i juli 2004 blev vores 55F3 skiftet

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2010 15. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26362123/86957519 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013 Seniornyt Nr. 2 maj 2013 29. årgang Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark Senior- Nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-Danmark Nr. 2, marts 2013, 29. årg. Udkommer 4 gange årligt og

Læs mere

FODSLAWBLADET nr. 5 2014 Bladet på nettet

FODSLAWBLADET nr. 5 2014 Bladet på nettet FODSLAWBLADET nr. 5 2014 Bladet på nettet Hovedbestyrelsen Formand Leif Sloth Teglgade 38C 8643 Ans By Tlf. 86 65 80 80 e-mail: leifsloth1@c.dk Næstformand Inger-Marie Nielsen Kr. Poulsensvej 23 7430 Ikast

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup NR. 08 AUGUST 2014 ÅRG. 112 Reception i Silkeborg I anledning af at Peter Ederkop Poulsen lørdag den 2. august kan fejre 40 års jubilæum,som naver, holder vi på dagen en reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

for Hadsund og Omegn huset, men den første tid vil hun bruge til at sætte sig ind i arbejdsgangen

for Hadsund og Omegn huset, men den første tid vil hun bruge til at sætte sig ind i arbejdsgangen M useumsforeningen Ny museumsinspektør Indholdsfortegnelse: Ny museumsinspektør 1 Ny bestyrelse (præsentation) 2 Referat fra årsmødet 3-4 Formandsberetning fra årsmødet 5 Ideudkast for 2014/15 6 Formandsklummen/kontingent

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Alsmøde side 3 Familien Schmidt i Kærneland side 12 Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark TEMA: IPAs 50 års jubilæum IPA husene er en succes, der skrumper IPAs tillidsfolk Kan IPA hjælpe ved Europæiske fodboldkampe?

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Klar til afgang til Convention i Malaysia - og derude Indhold Nationalrepræsentanten skriver.................................4 Sommertræf

Læs mere

Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds. Dækkende følgende kommuner:

Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds. Dækkende følgende kommuner: Maj nr. 2. 2013 26 årgang Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds Dækkende følgende kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Når kornellen (cornus

Læs mere

Marts 2010 nr 1. Turkalender 2010. Fossiler på vej til Harzen. Turbeskrivelser. Vinterens møder MC-om-aftenen. www.mc-fossilerne.

Marts 2010 nr 1. Turkalender 2010. Fossiler på vej til Harzen. Turbeskrivelser. Vinterens møder MC-om-aftenen. www.mc-fossilerne. Marts 2010 nr 1 Fossiler på vej til Harzen Turkalender 2010 Turbeskrivelser Vinterens møder MC-om-aftenen www.mc-fossilerne.dk Måske får vi sol og kølige pils? Ka formanden se ind i fremtiden? Og hvad

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/13 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening August Besøg Landsforeningen På Mallorca Side 4 Side 6 generalforsamling i Postpensionisternes Landsforening Side 12 Vinteransøgning Side

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere