0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 Kapitel 5: Dokumentgodkendelse Opsætningsvejledning 0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING 1Målsætninger Målene er at: Opsætte dokumentgodkendelsessystemets generelle funktioner. Opsætte dokumentskabelonerne, så de inkluderes i dokumentgodkendelsen. Opsætte godkendelsesbrugere og grænser for godkendelsesbeløb i et hierarki. Teste godkendelsesopsætningen. Opsætte notifikationssystemet til dokumentgodkendelse. Udsende forfaldsnotifikationer. Definere, hvordan godkendelser uddelegeres til en erstatningsperson. 2Introduktion Det nye dokumentgodkendelsessystem til salg og køb er praktisk, når et dokument skal godkendes af en anden person i virksomheden før anvendelse. Dette afsnit er en introduktion til implementeringskonsulenten, der er ansvarlig for opsætning af det nye dokumentgodkendelsessystem. Dette afsnit omhandler den generelle opsætning af brugere og dokumenter til godkendelse, herunder beløbsgrænser. Desuden diskuteres, hvordan -notifikationssystemet, der er forbundet med godkendelsessystemet, tilpasses. Opsætningen udføres i nært samarbejde med regnskabschefen eller en anden tilsvarende nøglerolle hos kunden. Denne rolle er bekendt med brugerne i virksomhedens salgs- og indkøbsafdelinger. Denne nøgleperson er også ansvarlig for at definere de relevante dokumenter, der skal godkendes, og for indstilling af godkendelseshierarkiet og beløbsgrænserne for salgs- og købsdokumenter. BEMÆRK! Se afsnittet Dokumentgodkendelse Brugervejledning for at få detaljerede oplysninger om anvendelsen af dokumentgodkendelsessystemet. Side 91

2 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del I 3Godkendelsesopsætning I dette emne introduceres opsætningen af det nye godkendelsessystem til salgsog købsdokumenter. Åbn menuen Administration, Dokumentgodkendelse og derefter Opsætning af godkendelse. FIGUR 5-1: OPSÆTNING AF GODKENDELSE Under fanen Generelt angives de overordnede indstillinger, f.eks.: Formlen for den dato før hvilken godkendelsen skal være foretaget, f.eks. inden for én uge (1U). Administratoren af godkendelsessystemet. Administratoren har rettigheder til at oprette alle brugere og kan gå ind og tjekke dokumenter for alle brugere. Uanset om afvisningen af et dokument skal forklares af godkenderen i en bemærkning. Godkendelsesadministratoren: Har adgang til alle opsætningsfunktioner. Vedligeholder hierarkiet af godkendere. Beslutter, hvilke salgs- og købsdokumenter der skal godkendes. Side 92

3 Kapitel 5: Dokumentgodkendelse Opsætningsvejledning 4Godkendelsesskabeloner Vinduet Godkendelsesskabeloner gør det muligt for brugere at vælge, hvilke typer salgs- eller købsdokumenter, der skal inkluderes i godkendelsesprocessen og hvilken godkendelses- og grænsetype, der skal bruges til hvert dokument. Der findes en række standardskabeloner til dette formål i vinduet Godkendelsesskabeloner. Der findes følgende indstillinger: Tilbud Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre Rammeordre Alle disse skabeloner er oprettet til både køb (K) og salg (S) bortset fra købsleverance. FIGUR 5-2: GODKENDELSESSKABELONER Skabelonerne til hver dokumenttype definerer, hvordan godkendelsesprocessen administreres den rute, der skal følges, så at sige, og de felter, der skal kontrolleres. Godkendelseskoden er blot et kort navn for skabelonen (dokumenttype definerer dokumentet). Side 93

4 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del I 13Godkendelsestype Godkendelsestype definerer typen af godkendelse. Den typiske godkendelsesstrøm anvendes, når type er angivet til Godkender. Der anvendes den alternative strøm, når type er angivet til Sælger/Indkøber. (Der skal være defineret en sælger eller indkøber i vinduet Brugeropsætning af godkendelser, før dette fungerer korrekt). En sælger er f.eks. en virkelig person, der har med en salgsordre at gøre, og den skal derfor sendes videre til sælgerens godkendelsesstrøm. I forbindelse med købsordren i det tidligere eksempel anvendes den typiske godkendelsesstrøm, der følger hierarkiet af godkendere for den person, der opretter ordren. 14Godkendelsesgrænser Grænsetypen forklarer, hvordan den bestemte dokumenttype skal håndteres i henhold til beløbsgrænser, som vist i følgende tabel. Beløbsgrænser Ingen grænser Godkendelsesgræ nser Anmodningsgræn ser Kreditgrænser Definition Beløbsgrænser kontrolleres ikke. Denne indstilling kræver, at der er oprettet en anden godkender. Den anvendes ofte i en situation, hvor der ikke er etableret et hierarki af brugere, men hvor den samme anden godkender godkender alt. Godkenderens godkendelsesgrænse kontrolleres, når denne godkender et dokument. Denne anvendes til en købsanmodning og kontrollerer, om godkenderen har tilladelse til at foretage en købsanmodning med det pågældende beløb. En kundes kreditgrænse kontrolleres. Dette gælder kun for salgsordrer. Grænserne kontrolleres i forhold til Brugeropsætning af godkendelser, der beskrives senere i dette afsnit. BEMÆRK! Hvis du vil bruge Kreditgrænseraf typen Godkendelsesgrænser til salgsordrer, skal kreditgrænsen for kunden altid være aktiv og højere end nul. Side 94

5 Kapitel 5: Dokumentgodkendelse Opsætningsvejledning 15Aktivering af skabelonerne En skabelon vælges ved at fremhæve linjen og markere kolonnen Aktiveret. I figur 5-2 ses, at købsordre- og salgsordreskabelonerne er aktiveret. Disse to dokumenttyper anvendes i alle scenarier i brugervejledningen til dokumentgodkendelse. BEMÆRK! Du skal aktivere hver enkelt skabelon på denne måde for at aktivere godkendelsessystemet. Systemet er som standard deaktiveret, da brugere ellers ikke kunne bogføre noget i disse dokumenter. Tabel-id'et for den tabel, der er forbundet med skabelonen, vises til information. For eksempel viser id'et, at det er forbundet med købshovedet. 16Andre godkendere Hvis brugerne vil have andre godkendere til at godkende en bestemt dokumenttype, kan de skrive det i kolonnen Andre godkendere. BEMÆRK! Dette kan også bruges som en let måde at definere godkendelseshierarkiet, hvis du ikke vil specificere alle roller og administrationsniveauer i opsætningen af godkendelsesbrugeren. Dette kan f.eks. bruges i en lille virksomhed, hvor chefen eller ejeren skal godkende alt. Derefter kan chefen angives som yderligere godkender for alle dokumenter. I det tidligere eksempel er der ingen yderligere godkendere, fordi hierarkiet bliver defineret i næste emne. BEMÆRK! Du kan finde flere oplysninger om felterne i vinduet Godkendelsesskabeloner i onlinehjælpen. Godkendelsesskabelonerne er forberedt til partnere, så de kan tilføje flere skabeloner som en forretningsmulighed. Side 95

6 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del I 5Oprettelse af godkendelsesbrugere i et hierarki De medarbejdere, der er ansvarlige for implementeringen, opretter hierarkiet af godkendelsesbrugere og beløbsgrænser i vinduet Brugeropsætning af godkendelser. I vinduet Opsætning af godkendelse skal du klikke på knappen Brugeropsætning for at åbne vinduet Brugeropsætning af godkendelser. Dette er hovedopsætningsvinduet i godkendelsesprocessen. Der skal allerede være oprettet brugere i Microsoft Dynamics NAV med rettigheder og logon-id'er. I følgende tabel vises et eksempel på et godkendelseshierarki fra Cronos, demonstrationsvirksomheden. Sælger/in dkøberkode Godkend er-id Brugerid Beløbsgrænse for godkendel se af salg Ubegrænset godkendelse af salg Beløbsgrænse for godkende lse af køb Ubegrænset godkendelse af køb Anmod om beløbsgr ænse for godkende lse Anmodning om ubegrænset godkendelse Erstatning Admin Alice Indk.chef Direktør Admin Martin Salgschef Indk.chef Direktør PS PS Direktør Admin Salgschef Direktør Submark Salgschef Susan Salgschef I dette hierarki er Susan salgsordrebehandler, og Alice er indkøber. Der er fastsat beløbsgrænser på RV for både salg og køb for dem. Deres chefer er henholdsvis salgschefen (Salgschef) og indkøbschef (Indk.chef). Der er fastsat beløbsgrænser på RV for både salg og køb for cheferne. De to chefer er underlagt direktøren for virksomheden. Direktøren har ubegrænset godkendelse af salg og en høj beløbsgrænse for godkendelse, fordi denne indsamler købsfakturaer for hele virksomheden. Administratoren (Admin) er det højeste niveau i dette hierarki. Administratoren har ubegrænset godkendelse i alle kategorier og har endda højere godkendelsesrettigheder end direktøren. Bruger-id henviser til bruger-id'et fra brugerens logonoplysninger, f.eks. "Admin". Feltet Sælger/indkøbskode henviser til den kode, der kan bruges til at henvise til denne person fra et dokument, f.eks. salgsordre eller købsordre. På den måde kan systemet indstilles til at bruge denne persons godkendelsesstrøm i stedet for den oprindelige godkenders godkendelsesstrøm. Denne funktion er beskrevet Side 96

7 Kapitel 5: Dokumentgodkendelse Opsætningsvejledning yderligere i afsnittet Dokumentgodkendelse Brugervejledning i emnet omhandlende alternativ godkendelsesstrøm. Godkender-id er bruger-id'et for personen, der godkender, f.eks. chefen. Beløbsgrænse for godkendelse af salg henviser til beløbsgrænsen for salgsordreprocessen. Når salgsordren overstiger denne grænse, sendes dokumentet til godkenderen. Beløbsgrænse for godkendelse af køb henviser til beløbsgrænsen for købsordreprocessen. Når købsordren overstiger denne grænse, sendes dokumentet til godkenderen. Anmod om beløbsgrænse for godkendelse henviser til beløbsgrænsen for købsordreprocessen. Når købsanmodningen overstiger denne grænse, sendes dokumentet til godkenderen. Ubegrænset godkendelse. En godkender kan have ubegrænsede godkendelsesgrænser for salg, køb eller anmodninger. I stedet for at angive et beløb, markeres det relevante ubegrænset-felt. Feltet Erstatning giver mulighed for at tilføje en erstatningsgodkender. Dette er beskrevet yderligere i emnet om erstatningsgodkendere senere i dette afsnit. Der skal altid være en administrator i denne opsætning, hvor administratoren kan: Have flere rettigheder end alle andre brugere. Tilføje nye brugere. Angive erstatningsgodkendere. Tilknytte nye dokumenter til godkendelse. Få vist ventende godkendelser for alle brugere. BEMÆRK! Der er ingen kontrolfunktione i systemet til at sikre, at der er oprettet en administrator med ubegrænsede godkendelsesrettigheder. BEMÆRK! Ved hjælp af rapporten Kontroller godkendelsesopsætning kan du kontrollere opsætningen bruger for bruger. Der angives en -adresse for hver godkender, så notifikationssystemet kan sende s til godkendelse (hvis notifikationssystemet anvendes). Opsætningen, der er vist i tabellen i dette emne, anvendes som grundlag for eksemplerne senere i afsnittet og demonstrationerne i afsnittet Dokumentgodkendelse Brugervejledning. Side 97

8 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del I 6Test af oprettet godkendelsesbruger Brugeropsætningen skal kontrolleres for fejl før brug af dokumentgodkendelsessystemet. Implementeringskonsulenten udfører kontrollen i nært samarbejde med en person, der er bekendt med kundens virksomhed, brugerne og deres roller. I vinduet Brugeropsætning af godkendelser skal du klikke på knappen Brugeropsætning af godkendelser kontrol. Kontrollen udføres bruger for bruger ved at indtaste bruger-id'et i det vindue, der åbnes. FIGUR 5-3: BRUGEROPSÆTNING AF GODKENDELSER KONTROL Du kan kontrollere hver bruger for alle følgende, afhængigt af hvilken strøm den pågældende bruger er del af: Opsætning af salgsgodkendelse Opsætning af købsgodkendelse Opsætning af anmodningsgodkendelse Alle Det anbefales at vælge Alle. Kontrollen sikrer, at der ikke er nogen løkker i godkendelsesprocessen, og at beløbsgrænserne på forskellige chefniveauer er indstillet korrekt. Hvis beløbsgrænsen f.eks. er angivet til for indkøberen, skal beløbsgrænsen for indkøbschefen være angivet til det samme eller mere end , før systemet fungerer korrekt. Efter gennemførelse af kontrollen er det muligt at udskrive eller få vist rapporten på skærmen. Side 98

9 Kapitel 5: Dokumentgodkendelse Opsætningsvejledning I de følgende to eksempler vises et muligt resultat af kontrollen. Eksempel 1. Opsætning gennemført korrekt for Susan, der er ordrebehandler hos Cronus: FIGUR 5-4: KONTROLLER GODKENDELSESOPSÆTNING EKSEMPEL 1 Side 99

10 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del I Eksempel 2. Opsætning gennemført ukorrekt for Susan, der er ordrebehandler hos Cronus: FIGUR 5-5: KONTROLLER GODKENDELSESOPSÆTNING EKSEMPEL 2 I eksemplet i figur 5-5 er beløbsgrænsen for Susans chef lavere end hendes grænse på RV. Salgschefens grænse er angivet ukorrekt til RV i dette eksempel. Fejlen angives i en meddelelse: "Brugeren har lavere værdi for Beløbsgrænse for godkendelse af salg end den tidligere bruger". Grænsen skal ændres til RV. Side 100

11 Kapitel 5: Dokumentgodkendelse Opsætningsvejledning 7Opsætning af notifikationssystem Notifikationssystemet er beregnet til at sende notifikationer til brugerne, hvis et dokument skal godkendes eller hvis en godkendelse forfalder. Notifikationssystemet er obligatorisk at bruge. De medarbejdere, der er ansvarlige for implementeringen, konfigurerer det grundlæggende i notifikationssystemet under fanen Notifikation i vinduet Opsætning af godkendelse. FIGUR 5-6: OPSÆTNING AF GODKENDELSE NOTIFIKATION På fanen Notifikation skal du angive, hvornår systemet automatisk skal sende notifikationer via om begivenheder. Beløbsgrænser Godkendelser Annulleringer Definition Godkendelser vælges, når du vil have besked om godkendelser. Dette skal altid anvendes, når du vil bruge det nye dokumentgodkendelsessystem i Microsoft Dynamics NAV 5.0. Det er som standard deaktiveret, fordi brugeren skal aktivere det. Annulleringer vælges, når godkenderen vil have besked om alle foretagne annulleringer i dokumenter, der er godkendt af godkenderen. Det kan være praktisk at få besked om dette, men antallet af s kan også påvirke systemets ydeevne. Side 101

12 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del I Beløbsgrænser Afvisninger Uddelegeringer Definition Vælg Afvisninger, hvis du vil have besked, når der foretages afvisninger i dine godkendelsesdokumenter. Det anbefales at aktivere denne, så du ved, om dokumenter afvises. Vælg Uddelegeringer, hvis du vil have besked om det, hvis en godkendelsesopgave er blevet uddelegeret. Nederst i vinduet i feltet Sidste kørselsdato kan du få vist sidste gang, at funktionen Forfaldne godkendelser blev kørt. Brug af notifikationssystemet er valgfrit. Hvis du ikke vil bruge det, skal du sørge for, at ingen af afkrydsningsfelterne under fanen Notifikation er markeret. Alternativt kan hver enkelt bruger gå direkte ind og få vist ventende godkendelser via vinduet Godkendelsesposter, der findes i ordrebehandlingsdelen af menuerne Salg & marketing og Køb. 17Serveropsætning til notifikationer Når du vælger at bruge notifikationssystemet, skal SMTP-serveren være konfigureret til det. Dette udføres i menuen IT-administration under Opsætning - generelt, Opsætning af SMTP-mail. FIGUR 5-7: OPSÆTNING AF SMTP-MAIL Angiv navnet på SMTP-serveren, og skriv et bruger-id og en adgangskode. Side 102

13 Kapitel 5: Dokumentgodkendelse Opsætningsvejledning 8Afsendelse af forfaldsnotifikationer Forfaldsnotifikationer sendes ud af administratoren, f.eks. hver uge, for at sikre, at alle brugere husker at godkende deres dokumenter. Hvis du vil sende forfaldsnotifikationer til alle brugere, skal du klikke på fanen Notifikation, klikke på Forfald og derefter klikke på Send om forfald. ene sendes nu til godkenderne, og feltet Sidste kørselsdato opdateres med datoen for sidste forfaldsnotifikationskørsel. Datoformlen sikrer, at forfaldne godkendelser, der allerede er sendt ud, ikke sendes ud igen. Den beregnes som den sidste kørselsdato plus den forfaldsdatoformel, der er angivet i feltet Formular for forfaldsdato under fanen Generelt i vinduet Opsætning af godkendelse. I dette tilfælde er det én uge (1U). 18Forfaldne dokumenter Systemet angiver automatisk en oprettelsesdato for alle dokumenter og beregner en forfaldsdato ved at bruge formularen for forfaldsdato (f.eks. oprettelsesdatoen plus én uge). Dokumenter forfalder, hvis den aktuelle dato overstiger forfaldsdatoen. Eksempel Forfaldne meddelelser udsendes i dag. De godkendelser, der har en forfaldsdato, der ligger før dags dato, modtager en forfaldsnotifikation. Når forfaldskontrollen køres næste gang, kontrollerer systemet ud fra sidste kørseldato plus én uge (i henhold til formularen for forfaldsdato). Alt med en forfaldsdato før denne dato, modtager en notifikation. Der vises en liste over alle forfaldne godkendelser, der blev fundet og udsendt, i vinduet Forfaldne notifikationsposter. Dette er en logfil, der viser, om der er nogen poster. Hvis vinduet er tomt, er der ingen forfaldsposter. Brugere kan ikke redigere i vinduet Forfaldne notifikationsposter. Dette er udelukkende en informationslogfil fra systemet. 19Notifikationsskabeloner De medarbejdere, der er ansvarlige for implementeringen, kan tilpasse skabelonerne i forhold til de s, der skal sendes ud til godkenderne. Dette udføres ved at klikke på knappen Notifikationer og vælge -skabeloner og derefter -skabeloner til godkendelse. Brug denne funktion til at indlæse, udlæse eller slette -skabeloner, der skal sendes ud med henblik på godkendelse af dokumenter. De tilsvarende skabeloner for forfaldsdokumenter kan administreres på samme måde via funktionen Forfaldsskabelon. Side 103

14 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del I Implementeringskonsulenten skal sammen med regnskabschefen og andre personer, der er ansvarlige for implementeringsprojektet, blive enige om teksten til disse skabeloner. Derefter indlæser implementeringskonsulenten dem. BEMÆRK! Microsoft leverer disse skabeloner sammen med dataene fra demodatavirksomheden. De skal kopieres herfra til andre databaser. Det er vigtigt at gøre det på denne måde, for at skabelonerne fungerer korrekt. Som tidligere behøver du ikke at bruge -notifikationsdelen af dokumentgodkendelsessystemet. Det hjælper dog at minde brugere om at kontrollere for indkommende godkendelser. 9Uddelegering til erstatningsgodkendere Administratoren er ansvarlig for vedligeholdelse af vinduet Brugeropsætning af godkendelser, hvor erstatningsgodkendere føjes til godkendelsesstrømmen. Når der føjes en erstatningsgodkender til en bruger, sendes alle dokumenter direkte til erstatningspersonen, når administratoren aktiverer uddelegeringsfunktionen. Hvis notifikationssystemet er konfigureret til at sende notifikationer, når dokumenter uddelegeres, sendes der en til den bruger, som dokumentet er uddelegeret til. I modsat fald sendes ingen notifikation. Administratoren åbner vinduet Godkendelsesanmodningsposter og aktiverer funktionen Uddeleger for at sende notifikationer til erstatningsgodkendere, hvis en person ikke er på kontoret, f.eks. på grund af sygdom eller ferie (vælg poster til massedelegering). I vinduet Godkendelsesanmodningsposter kan administratoren se alle poster i dokumentgodkendelsessystemet og kontrollere status og datoer for godkendelserne. Statussen Åben angiver, at godkendelsesdokumentet skal godkendes. BEMÆRK! Hvis godkenderens erstatning heller ikke er på kontoret, skal administratoren ændre erstatningsgodkenderen manuelt i vinduet Opsætning af godkendelse. Side 104

15 Kapitel 5: Dokumentgodkendelse Opsætningsvejledning 10Konklusion Det nye dokumentgodkendelsessystem for salg og køb er et omfattende værktøj til brug med købsdokumenter og salgsdokumenter, som skal godkendes af en anden person i virksomheden. I dette afsnit blev der undersøgt, hvordan de nødvendige grundlæggende parametre konfigureres, før det nye dokumentgodkendelsessystem kan anvendes. Hierarkiet for godkendelsesledere og beløbsgrænser skal overvejes nøje for at opnå en balance mellem antallet af trin i godkendelsesprocessen og sikkerheden. -notifikationsdelen er fleksibel og kan tilpasses i forhold til de enkelte virksomheders behov. I afsnittet Dokumentgodkendelse Brugervejledning beskrives den faktiske brug af dokumentgodkendelsessystemet. Side 105

16 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del I 11Øvelse 5.1 Oprettelse af dokumentgodkendelse Scenario: Du er regnskabschef hos Cronus. Du er på vej til at kontrollere de forskellige opsætningsvinduer for at få større kendskab til det nye dokumentgodkendelsessystem som forberedelse til det første møde med implementeringskonsulenten. 20Giv dig selv en udfordring! Åbn vinduet Opsætning af godkendelse. Klik på fanen Generelt. Åbn vinduet Brugeropsætning af godkendelser, og få vist de forskellige felter i vinduet. Opret en lille godkendelsesstrøm, hvis der findes nogen tilgængelige brugere i din version af systemet. Åbn fanen Notifikation i vinduet Opsætning af godkendelse. Åbn vinduet Godkendelsesskabeloner. Gennemse de forskellige skabeloner, der er tilgængelige i systemet. 21Har du brug for hjælp? Åbn menuen Administration, derefter Programopsætning og endelig Dokumentgodkendelse. Klik på Opsætning af godkendelse, og klik på fanen Generelt. Se felterne på fanen Generelt. I vinduet Opsætning af godkendelse skal du klikke på knappen Brugeropsætning for at åbne vinduet Brugeropsætning af godkendelser. Det er i dette vindue, at alle brugere arrangeres i et godkendelseshierarki. I feltet Bruger-id skal du bruge rullemenuen til at vælge en bruger mellem dine logons. Prøv at oprette nogle brugere og give dem beløbsgrænser for godkendelse. Se eksemplet i afsnittet Oprettelse af godkendelsesbrugere i et hierarki. Luk vinduet. I vinduet Opsætning af godkendelse skal du klikke på fanen Notifikation. Kig på felterne på fanen Notifikation. Åbn menuen Administration, derefter Programopsætning og endelig Dokumentgodkendelse. Klik på Godkendelsesskabeloner. I vinduet Godkendelsesskabeloner vises alle de forskellige skabeloner, der er tilgængelige i notifikationssystemet. Side 106

17 Kapitel 5: Dokumentgodkendelse Opsætningsvejledning 12Hurtig besvarelse: Resumé Brug et øjeblik på at skrive tre nøglepunkter ned, du har lært af dette kapitel: Side 107

18 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del I Side 108

KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE

KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE Kapitel 8: Oprettelse og administration af dokumentgodkendelse KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Oprette dokumentgodkendelsessystemets

Læs mere

0KAPITEL 2: UDLÆSNING TIL WORD OG EXCEL

0KAPITEL 2: UDLÆSNING TIL WORD OG EXCEL Kapitel 2: Udlæsning til Word og Excel 0KAPITEL 2: UDLÆSNING TIL WORD OG EXCEL 1Målsætninger Målsætningerne er at: Integrere med Microsoft Word. Integrere med Microsoft Excel. Integrere med andre Microsoft-produkter.

Læs mere

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG 1Målsætninger Målsætningerne er at: Konfigurere en ny sag: Konfigurere sagsopgaver Konfigurere sagsrelaterede priser og rabatter Konfigurere

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER

KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER Kapitel 6: Administration af brugerrettigheder KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Beskrive, hvordan godkendelse fungerer i Microsoft Dynamics

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2. Version 2015.09.16

BRUGERVEJLEDNING MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2. Version 2015.09.16 MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2 Version 2015.09.16 KOM GODT I GANG Vi vil her guide dig gennem opsætningen af TRIC Solutions Magentomodul Returvarer. Hvis du ikke allerede

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Teknisk vejledning til leverandører. Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune

Teknisk vejledning til leverandører. Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice Teknisk vejledning til leverandører Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune Alle e-fakturaer til Københavns Kommune skal være i OIOUBL-format

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Nyheder i GM EPC. Grafisk Navigation. Fælles Navigation for hver køretøj

Nyheder i GM EPC. Grafisk Navigation. Fælles Navigation for hver køretøj Nyheder i GM EPC GM Next Gen EPC har mange nye funktioner, designet til at gøre at finde den rigtige reservedel hurtigere og nemmere. For detaljerede instruktioner om brug af hver funktion, skal du vælge

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Dynamicweb Mail Opsætning

Dynamicweb Mail Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Mail Opsætning Document ID: UG-4003 Version: 1.30 2006.05.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument

Læs mere

0KAPITEL 3: OUTLOOK-SYNKRONISERING

0KAPITEL 3: OUTLOOK-SYNKRONISERING Kapitel 3: Outlook-synkronisering 0KAPITEL 3: OUTLOOK-SYNKRONISERING 1Målsætninger Målsætningerne er at: Definere grundlæggende begreber vedrørende synkronisering. Oprette synkroniseringsniveauer. Oprette

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Rykker Brugervejledning

Rykker Brugervejledning Rykker Brugervejledning AdvoForum A/S RYKKER...3 Rykkeropsætning...4 Rykkerbetingelser...5 Rykkerbetingelsernes niveauer...6 Skabelon pr sprog...7 Bogføring af rykker og/eller opkrævningsgebyr...8 Debitorbogføringsgrupper...9

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

KAPITEL 2: FINANSRAPPORTER

KAPITEL 2: FINANSRAPPORTER Kapitel 2: Finansrapporter KAPITEL 2: FINANSRAPPORTER Målsætninger Målsætningerne er at: Beskrive filtrerings- og analysevinduer, der har relation til kontoplaner. Give en demonstration af opsætning af

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten

Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten 1 Denne vejledning Sådan opretter og udsender du et boligtilbud til boligsøgende på en venteliste. Sidst i dokumentet finder du en vejledning til at svare

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse.

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse. Kopiering af servicelinjer Det er i flere situationer fordelagtigt at kunne kopiere servicelinjer fra en serviceordre eller bogført faktura til en ny serviceordre. Fx ved ensartede reparationer eller klargøringer

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF GRUPPEPROFIL - På kant med Kierkegaard.

GUIDE TIL OPRETTELSE AF GRUPPEPROFIL - På kant med Kierkegaard. Der oprettes én profil pr. gruppe. Altså hvis du er i gruppe med f.eks. tre andre fra din klasse, skal I oprette én fælles brugerprofil. Når I har oprettet jeres profil, kan I uploade billeder, dele videoer

Læs mere

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Handel AGIDON Kursushæfte Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Kapitel 1: Salgsordrestyring KAPITEL 1: SALGSORDRESTYRING Målsætninger Introduktion Målene er: Gennemgå opsætningen af salgsordrestyring,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE Dato: 7. januar 2015 Version: 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 A. Administrationsportal...3 2. Kom godt i gang...4 A. Minimumskrav...4 B.

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN

KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN Kapitel 7: Tilpasning af navigationsruden KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Skitsere de grundlæggende begreber og funktioner i navigationsruden.

Læs mere

Guide til digital børnetilmelding

Guide til digital børnetilmelding Guide til digital børnetilmelding Denne guide er til dig, der ønsker at indstille børn til Ungdommens Røde Kors ferielejre. Indstillingen sker via vores digitale tilmeldingssystem, som guiden vil hjælpe

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DAO - MAGENTO INTEGRATION MODUL VERSION 1.0.4 BRUGERVEJLEDNING DAO MAGENTO INTEGRATION

BRUGERVEJLEDNING DAO - MAGENTO INTEGRATION MODUL VERSION 1.0.4 BRUGERVEJLEDNING DAO MAGENTO INTEGRATION BRUGERVEJLEDNING DAO - MAGENTO INTEGRATION MODUL VERSION 1.0.4 Vejledning: DAO Magento integration. Version 2015.07.21 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM GODT I GANG 3 Generelt 4 Indstillinger 5 Design

Læs mere

Vejledning til forskellige mail programmer

Vejledning til forskellige mail programmer Vejledning til forskellige mail programmer Opdateret d. 4/1-2012 /PI Opsætning af Outlook Express 5.x / 6.x 1. Start Outlook Express - Hvis Windows prøver at ringe op skal du klikke på [Annuller] 2. I

Læs mere

05.060 E-mail mailinglister i Revimentor

05.060 E-mail mailinglister i Revimentor 05.060 E-mail mailinglister i Revimentor Revimentor giver mulighed for at revisor kan benytte mailinglister til sende e-mails kunder eller kontaktpersoner hos kunder. Dette kan bruges til nyhedsmail eller

Læs mere

Bruger manual, SDN-aftalesystem

Bruger manual, SDN-aftalesystem Bruger manual, SDN-aftalesystem Introduktion Dette dokument er en kort brugerintroduktion til brugere af det nye aftalesystem for sundhedsdatanettet (SDN). Formålet med dokumentet er derfor at hjælpe nye

Læs mere

Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015

Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015 SecureAware Quiz Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af quizmodulet i SecureAware.

Læs mere

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 2.0 Oprettet den 3. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. JOBNET PÅ MOBILEN... 3 1.1 FORBEREDELSE TIL BRUG AF JOBNET PÅ MOBILEN... 4 2. LOG

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller.

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. Generelt. Hvad er en farveskala anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. For hvilke programmoduler er dette afsnit relevant. er relevante på jobtyperne: Analyse,

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet standarden for e-samhandel Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 6.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til at du kommer på Min Tid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner Kapitel 2: Finans KAPITEL 2: FINANS Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Forklare hvordan man bruger Kontoplanen i Microsoft Dynamics NAV 5.0. Forklare indholdet af felterne på Finanskortet.

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. februar 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Dynamictemplate er navnet på Guldborgsund Kommunes nye skabelonsystem. Dynamictemplate er en ny måde at arbejde med skabeloner og standardtekst på. Din

Læs mere

Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme

Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme For at tilføje en ny VVM-redegørelse til en eksisterende kommuneplan, så start med at markere kladde, forslag og vedtaget som status, samt at markere

Læs mere

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Integration til Unifaun Online og Pacsoft Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.:

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Kategoriseringer uden ABC-kategorier Krydstabel (trebenede) Beregnede og avancerede

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere

Contents. WorkZone Process 2013

Contents. WorkZone Process 2013 2013 Onlinehjælp WorkZone Process 2013 Contents Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 3 Dokumenthistorik 4 Nyheder 5 Sådan starter du processer 6 Start proces i Captia Web Client 7 Start proces på basis

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Kom godt i gang med elektroniske ansøgninger om parallelimport Indhold

Kom godt i gang med elektroniske ansøgninger om parallelimport Indhold Kom godt i gang med elektroniske ansøgninger om parallelimport Indhold Ny ansøgning... 2 Prøvepakninger til Lægemiddelstyrelsen... 4 Sådan modtager du henvendelser fra Lægemiddelstyrelsen... 5 At svare

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Startvejledning ESET Smart Security leverer avanceret beskyttelse af din computer mod skadelig kode. Baseret på ThreatSense -scanningsmotoren, som

Læs mere

Brugsanvisninger for Visteon webportal

Brugsanvisninger for Visteon webportal Sammendrag af brugsanvisningerne, der beskrives på de følgende sider: Log på Ændring af foreløbig adgangskode Brug af funktionen Reparationsanmodningsblanket til at udfylde og indsende en formular til

Læs mere

for en skolemedarbejder med digital signatur

for en skolemedarbejder med digital signatur Brug af Elevoversigten for en skolemedarbejder med digital signatur Denne vejledning omhandler Elevoversigten i Institutionsmodulet og beskriver hvordan du som skolemedarbejder kan kommentere og godkende

Læs mere

Servicebrev BørneIntra 2.14 (Web og App)

Servicebrev BørneIntra 2.14 (Web og App) Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra 2.14 (Web og App) Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder Side 1 af 26 Indhold 1. Ændringer i webdelen version 2.14... 3 1.1 Responsivt

Læs mere

Quick Guide-Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud

Quick Guide-Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud -Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud Du kommer ind i Rejsud fra din webbrowser ved at skrive adressen https://381.rejsud.oes.dk Login: Du skal logge på Rejsud med din Bruger-ID og Adgangsord Du har fået

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Rådgiverens rolle på LinkedIn - Fagrelevante diskussioner på LinkedIn

Rådgiverens rolle på LinkedIn - Fagrelevante diskussioner på LinkedIn Rådgiverens rolle på LinkedIn - Fagrelevante diskussioner på LinkedIn Indhold Opret profil Naviger rundt på LinkedIn Tilpas profil Opret gruppe Hjælp 2 Opret profil 2. 1. Du opretter din profil på www.linkedin.com.

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test Brugervejledning til testsystemet for de nationale test frivillige test Booking Version: 1-1-1-1 23-9-2010 side 1 INDLEDNING... 3 OM DENNE VEJLEDNING... 4 MÅLGRUPPER FOR VEJLEDNINGEN... 5 SUPPORT... 5

Læs mere

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes.

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Denne brugervejledning er skrevet til personer, som har rollen [Admin] i denne SMS database. Administrator 3 Opret Admin setup 4 Oversigten: Alle Brugerprofiler

Læs mere