Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole"

Transkript

1 Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole I år har jeg fornøjelsen af at fremlægge bestyrelsens beretning. Jan Fredsted er til det 2. møde i år mellem regionsformændene og styrelsen. Så vidt det er muligt, er vi begge med til møderne med styrelsen, men i år har vi måtte splitte op, da både mødet med styrelsen og regionens generalforsamling er møder der er svære at ændre datoen for. Årlige møder Året har som de tidligere år, været præget af gode og udbytterige møder med megen dialog. Vores vigtigste møde er i januar, hvor vi planlægger næste skoleår, og hvor alle udvalgsformænd er med. Det er et særdeles vigtigt møde, da vi vender meget af det, der er sket i det forgangne år, og vi får det kommende år sat på skinner både økonomisk og kalendermæssigt. Desuden er der et bestyrelsesmøde i september også med fremlæggelse fra udvalgene samt generalforsamlingen her i oktober. Samarbejdet mellem styrelsen og regionerne bliver fortsat styrket, og de 2 årlige møder er meget givtige for såvel regionerne som for styrelsen. Det 1. møde med styrelsen var den og omhandlede Samarbejdet mellem regionerne og styrelsen. Mødet i dag omhandler Regionernes vedtægter og opgaver samt Den politiske situation omkring 10. klasse. Aktuelle emner for vores fælles skoleform bliver diskuteret som altså lige nu, hvor det er DI, KL og Dansk Metals angreb på 10. Klasserne, der er i fokus. Styrelsen klæder os rigtig godt på i forhold til den markedsføring, og de politiske strategier der er, så vi kan bakke op om tiltagene. De 2 møder vi har, er rigtig gode, og det er rart at møde de andre regionsmedlemmer og mærke viljen til samarbejde til glæde for alle efterskoler. At Styrelsen går aktivt og positivt ind i samarbejdet og er tovholder er afgørende for dette samarbejde. Om PR arbejdet i regionen Den anden dag kom regionens hjemmeside op at køre og indeholder navne, adresser mm. på bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt kalender, indbydelser og referater. Vi glæder os til at få input fra Jer i forhold til, hvad den skal indeholde fremover. Vedtægterne kommer også til at ligge på hjemmesiden. Regionens PR udvalg er det senere år overgået til forstandersamarbejdet og er blevet meget koncentreret omkring markedsføring af regionen og alle skolerne under et. Vi følger som bestyrelse udviklingen og er med på sidelinjen. Generelt kan vi sige at med så velfungerende udvalg, er det nemt at være i bestyrelsen. Vi bliver brugt som sparring og er klar til at hjælpe, hvor det er nødvendigt.

2 En meget aktiv region Når vi ser på vores kalender, kan vi konstatere, at vi er den mest aktive region. Vi har mange flere tilbud til ansatte og elever end de andre regioner, hvilket vi er meget tilfredse med. Det er klart noget, vi kan bruge i en eventuel markedsføring af regionen. Vores stævner og arrangementer er til gode for alle vores efterskoleelever, og noget der kun kan lade sig gøre, når alle skoler bidrager med det store arbejde, der er i forbindelse med afviklingen af arrangementer for alle elever i regionen. Tak til alle udvalg og alle de skoler der bidrager hertil. Til slut vil jeg gerne sige tak for et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen og for samarbejdet med alle udvalgene. Vi er pt. Kun 4 i bestyrelsen, og vi mangler derfor et medlem gerne en sekretær. Så skulle der være en på en af skolerne, der kunne tænke sig at bidrage til regionssamarbejdet på den led, skal de endelig bare sige til. Jan Fredsted og Annette Støckel 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v. Lise Krintel Kursusudvalget har kun arrangeret et kursus. PR udvalget har nedlagt sig selv derfor er der kun brugt ,75 kr. En stor egenkapital bl.a. pga. aflyste arrangementer, men godt at have penge hvis regionen får brug for tiltag, som koster ekstra penge. Regnskabet blev godkendt. 4. Beretninger fra de etablerede udvalg a. Idrætsudvalget v. Lars Lynge, Vandel Efterskole I et skoleår med en Lockout periode, må vi sige at idrætsstævnerne gik godt. Deltagelse: Vi har dog oplevet at nogle af stævnene begynder at mangle deltagere måske fordi skolerne prioriterer stævnene mere ud fra skolens profil. Tendensen er også at der kommer mindre tilskuere med ud til kampene, det er primært de aktive som er med ude. Vi opfodrer stadig til at man tager nogle elever med ud og bakke op. Især årets første som er fodboldstævnet hvor eleverne kan mødes med kammerater hjemmefra, og udveksle historier fra deres nye skole. Nyt: Så var det første gang at Vejle skulle arrangere det fælles idrætsstævne, og det blev et godt stævne med mange nye aktiviteter, som satte andre elever i fokus.

3 Møder: Vi har to årlige møder i idrætsudvalget samt et stort evalueringsmøde, hvor årets gang planlægges. Til det møde oplever vi en stor opbakning og har nogle gode diskussioner omkring holdninger og sportslige mål. For første gang har vi ikke snakket fair play på evalueringsmødet, hvilket vi ser som et tegn på det går rigtigt godt, og der er kommet. En god forståelse på hvordan efterskolekampe skal og bør afvikles. Økonomi: Vi er stadig det udvalg som bruger flest penge, men når vi ser på antal deltagere er det et lille beløb pr. elev i løbet af året. Tak til udvalget som består af Tommy Kristiansen, Vesterlund, Kim Torp, Vejle, Kristian Winther, Hellebjerg, Poul Erik Nørregaard, Koldingegnen. Lars Lynge, Vandel Efterskole b. Vejlederudvalget v. Marianne Wollenberg, Flemming Efterskole Marianne Wollenberg manglede. Beretningen mailes? Finn fra Hellebjerg fortalte at vejledersamarbejdet går fint med 3 årlige møder. c. Sekretærudvalget v. Mette Kristiansen, Brøruphus Efterskole Mette Kristiansen havde meldt afbud så Annette Støckel fremlagde beretningen. Vi mødes 2 gange om året, dvs. til regionens kursusdag og på vores administrationsmøde i september. Til kursusdagen er der som regel et kursus målrettet TAP, men ønsket er, at det skal være "okay" at tilmelde sig et af de øvrige kurser, hvis interessen er til det. På vores dag i september er hele dagen målrettet til os, så der forsøger vi at byde ind med et kursus eller foredrag, vi kan drage nytte af og derefter, nok så vigtigt, - har vi erfaringsudveksling i henhold til en dagsorden med punkter, som alle har haft indflydelse på. Vi kontakter nye skoler - og formålet med vores udvalg er at skabe kontakter skoler imellem, så det er "let" for os at kontakte en kollega, hvis man har brug for det. Mette Kristiansen, Brøruphus Efterskole d. Skolebestyrelserne v. Lise Krintel, Vandel Efterskole

4 Vrigsted Efterskole havde den inviteret til fællesmøde for bestyrelser og ledere med et meget spændende program: Hvad får samfundet ud af efterskolen - lever vi op til det folkelige baglands mangfoldighed og kan de unge bruge efterskolen til noget? Vi fik et godt oplæg ved uddannelsespolitisk redaktør fra Politiken Jacob Fuglsang, og der var en god debat efterfulgt af en orientering fra Efterskoleforeningen ved Mette Sanggaard Schultz. En helt igennem vellykket aften der skulle have været afholdt 6. november 2012, men mødet blev flyttet til 5. marts 2013, da den oprindelige dato var dagen efter regionsmødet, der også skulle være på Vrigsted Efterskole. Der deltog ca. 30 fra 9 efterskoler. Når vi tager i betragtning, at det var tirsdag efter årsmødet i Nyborg, synes jeg, at det var i orden, men vi håber, at der fremtidig vil være flere skoler, der deltager. Balle Musik og Idrætsefterskole holder det næste arrangement den 28. november 2013, og jeg tror næsten, indbydelsen er på vej ud til skoler og bestyrelser. Lise Krintel, Vandel Efterskole e. Kursusudvalget v. Lisbet Debel, Vesterlund Efterskole Lisbet Debel havde meldt afbud så Annette Støckel fremlagde beretningen. 1) Tilfredshed med det store fremmøde (omkring 100 deltagere) ved sidste møde, hvor Peter Lund Madsen talte. Det er vores intension fremover at finde tilsvarende interessante navne. 2) Vi har besluttet at bytte om på forårsmødet og efterårsmødet. Det betyder, at efterårsmødet fremover bliver et dagsmøde med workshops, og forårsmødet bliver et eftermiddagsmøde med foredrag. Baggrunden for dette skifte er, at vi ser en fordel i, at man om efteråret kan gå hjem og afprøve sin viden fra workshops'ene. 3) Kursusudvalget er et lille udvalg på kun to medlemmer. Skulle nogle have lyst til at deltage i dette udvalg er man velkommen. I så fald kan man rette henvendelse til Lisbet Debel, Vesterlund Efterskole. Lisbet Debel f. Forstanderudvalget v. Ole Sørensen, Ågård Efterskole

5 Der er 2 årlige møder. Vi er optaget af den nye tjenestetid og giver hinanden sparring for at blive klogere på, hvordan vi griber det an. Vi taler om 10. klasses problematikken og andre emner, der er relevante for vores skoleform. Desuden hører vi, hvordan det går på hinandens skoler. Vores samarbejde er på trods af, at vi også er konkurrerende skoler præget af stor åbenhed og vilje til at dele og hjælpe hinanden. Ole Sørensen 5. Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag 6. Fremlæggelse af budget samt indstilling til kontigent til skolerne v. Lise Krintel, Vandel Efterskole Antallet af elever næste år rettet fra 2700 til Budget og kontingent på 185 kr. per elev blev godkendt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Lise Krintel genvalgt Jan Fredsted genvalgt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant Kirsten Weile genvalgt som revisor Ole Sørensen genvalgt som revisorsuppleant 9. Evt. Ide fra bestyrelsen om et evt. stor fællesarrangement med fx Rune Klan for alle efterskoleelever blev luftet. De enkelte skoler opfordres til at finde et medlem til bestyrelsen og/eller en til kursusudvalget. Afsluttende tak til de fremmødte og en særlig tak til dirigenten. Referant Formand

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde 15. marts 2012 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/3-2015 kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj.

DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/3-2015 kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj. DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/3-2015 kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj. Fremmødte: Johan Thorup Nielsen, DARU formand John Fatum, DARU + CAS Mogens, Team Delta

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere