Referat af generalforsamling i Dansk Ride-Instruktør Forening Vejle, den 15. februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Dansk Ride-Instruktør Forening Vejle, den 15. februar 2010"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Dansk Ride-Instruktør Forening Vejle, den 15. februar Valg af dirigent. Formanden bød velkommen, og foreslog John Randskov som dirigent Dirigenten kunne meddele, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og er derfor beslutningsdygtig. 2. Formandens beretning. FORORD: 2009 har på mange måder været et multi-år med store forandringer, fornyelser, tiltag, udfordringer og pgaver; det gælder både sportsligt og politisk for såvel bestyrelse som medlemmer. Sportsligt er det jo især målbart og glædeligt, at opleve, at vi stort set sidder på alle sejre og placeringerne i hampionater. Det fortæller mig - og forhåbentlig også omverdenen at vores uddannelsessystem og vores måde at håndtere og uddanne unghestene på - er faglig korrekt. Men vi skal stadigvæk tage os sammen - for 4-års championats vinderen i springning var ikke én af DRIFs medlemmer :O) Det har jeg selvfølgelig en forventning om, bliver bragt i orden i års spring Ulrik Kjær 6 års spring Torben Frandsen 5 års spring Søren Knudsen 4 års spring Camilla Enemark 6 års dressur Astrid Gemal 5 års dressur Andreas Helgstrand 4 års dressur Michael Grønne 1

2 Politisk er det vigtigt, at vi står sammen og skaber en fælles front og holdning mod de fremtidige krav og forventninger, der er oppe i tiden, samt til tider den manglende tillid til vores faglighed. Vi står overfor, at der til alle tider er en stor mediebevågenhed oftest positiv heldigvis og sportsorienteret men desværre også negative spots på vores træningsmetoder og uddannelse af heste. Hvordan håndterer vi det? Hvordan møder vi de forskellige og alternative synspunkter vedr. træningsmetoder og uddannelse af heste, som popper op i de diverse medier med besnærende ord.det gælder både magasiner, tv og internet? Hvordan sikrer vi, at vores medlemmer ikke ufrivilligt og uretfærdigt bliver genstand for negativ omtale? Hvordan viser vi, at vores faglige uddannelse, kompetencer og erfaring ikke kan sidestilles med hjemmestrikkede løsninger og ridning i baghaven? Ikke sagt, at jeg er modstander af selvlærte, nye tiltag og anderledes synspunkter - men for mit vedkommende kræver det faglig dokumentation og faglige kompetencer for at udtale sig om, hvad der er grundlæggende fagligt korrekt og ikke korrekt. Er tiden moden til, at vi tager til genmæle? Er det NU vi med vores faglighed, erfaringer og kompetencer går ind i en professionel dialog omkring netop tidens store samtaleemne; træningsmetoder og horsemansship? Vi skal sikrer, at vores dialog er præget af stor saglighed. Det nytter ikke, at vi snakker om hvad v i gjorde i gamle - dage eller hvad vi føler eller tror.. Jeg mener, at tiden er kommet til, at DRIF tegner den professionelle del af rideverdenen på en sådan måde, at der ikke kan blive sået tvivl ved vores faglige kompetencer og vores seriøsitet, saglige og faglige tilgang. Ved både vores faglighed men også vores meninger og holdninger. Og dermed i fællesskab skaber en troværdig markedsføring, som bliver mere ligetil - at formidle og forholde sig til. Det kræver viden, sammenhold og dygtiggørelse. Og i det - skal vi tør holde fast og stå fast. 2

3 En branding som vil få DRIF i det positive søgelys fra omverdenen og blive en uundværlig aktiv medspiller på alle fronter, både politisk, uddannelsesmæssigt og sportsligt. ØKONOMI: I 2009 har det store samtaleemne været finanskrisen. Og i skyggen af finanskrisen synes jeg, at denne nye analyse, som er udarbejdet i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret af Chris Hommeltoft Petersen og Lars Bråd Nielsen er meget opløftende og yderst relevant. Analysen viser, at heste er en rigtig god forretning for samfundet. Analysen er den første af sin art i Danmark. Udover at klarlægge økonomien for den primære sektor, tager den også fat på de mange andre erhverv, der lever højt på hestene. Hvert år skaber hestesektoren en omsætning på knap 25 milliarder kroner i det danske samfund. Pengene kommer blandt andet fra avl, opdræt, landbrug og ridesport. Landets rideklubber omsætter f.eks. årligt for 410 millioner kroner på hesteelskende danskere, viser en ny rapport. Sektoren skaber en beskæftigelse i det danske samfund på knap beskæftigelser på årsbasis. Heste er ikke bare en hobby, det er et erhverv med stor betydning for samfundsøkonomien Bilindustrien omsætter for op mod 70 millioner kroner årligt på de ekstra hestekræfter, det kræver for en bil at trække en hestetrailer. Hvert år bliver der omsat for 65 millioner kroner på bøger og magasiner så som Wendy, Ridehesten og faglitteratur. Landets 29 efterskoler med ridelinje omsætter for 90 millioner kroner udelukkende pga. deres ridelinje NY ANSÆTTELSE & HJEMMESIDE: På generalforsamlingen 2009 blev der besluttet, at ansætte en person, som kunne klare DRIF s administrative opgaver. I oktober 2009 ansatte vi Helle Eriksen, som tidligere har været i DRF, som uddannelseskonsulent. DRIF og Helle Eriksen har trods det korte samarbejde allerede lanceret ny folder for berideruddannelsen og godt på vej med fornyelse af hjemmesiden. 3

4 UDDANNELSE: Den nye uddannelse trådte i kraft i august 2009 og blev taget godt imod for de flestes vedkommende. Jeg er overbevist om, at uddannelsens nye system vil sikre, at vores medlemmer fagligt højner niveauet i forhold til den tidligere uddannelse, bl.a. fordi det er blevet muligt at blive indstillet via læremester igen. Læremestrene får en anden forpligtigelse og indsigt i - hvad det er for folk vi får ansat i vores virksomheder rundt i landet. Antal starter om året er et af de kloge krav, som er med til, at gøre de unge mennesker medansvarlige for deres egen uddannelse, ved at opfylde sportslige krav og forventninger - som ligger i de resultater - de skal indfri. Jeg kan kun sige, at jeg er glad for at se mange flere lærlinge på stævnepladserne og som generelt laver en god sportslig figur. Efter eksamen i juni 2009 har vi nu: 11 nye uddannede beridere 7 nye uddannede trænere 15 nye uddannede rideskoleassistenter Til de to optagelsesprøver i 2009 kom i alt 48 aspiranter hvoraf de 17 bestod. Fordelt på uddannelsen er der nu: 4 elever på årgang elever på både årgang 2005 og elever på årgang elever på årgang 2008 Det giver i alt 52 elever i fuld gang med berideruddannelsen. Desuden har vi 4-6 elever som af forskellige grunde skal gå om og der forventes at prøve at komme ind i systemet igen. I.U. udvalget har besøgt 2/3 læresteder i sidste del af Vi synes, at det generelt ser fint ud på lærestederne.og der er en god aktivitet på stederne. Endvidere har DRF lanceret en ridepædagog uddannelse, som kan være med til at understøtte de fremtidige behov, som der er i klubberne. Det bliver spændende, at se deres værdi i samarbejdet med klubberne og rytterne og dermed os. Der er ingen tvivl om, at ryttere i dag skal stimuleres og motiveres på en ganske anden måde end tidligere. 4

5 AKTIVITETER: Da den nye uddannelse og nye bestyrelsesstruktur har brugt meget af bestyrelsens tid har 2009 desværre ikke budt på mange aktiviteter. Men det vil vi råde bod på i fremtiden. I januar i år har vi allerede haft et arrangement. En temadag om de nye kraftcentermodeller og struktur i Dansk Rideforbund ved Elitechef Christian Struck, samt mental træning i ridesporten ved Martin Langagergaard. FREMTIDEN: Der er ingen tvivl om, at vores job også ændrer sig i takt med tiden og dens forventninger, krav og trends. Vi må tage andre forholdsregler, skabe nicher og spørge os selv hvad vi kan gøre for at geare os til fremtiden og de nye forventninger som stilles. Det kræver at vi i højere grad skal stille fokus på: Kunden og den professionelle rolle, som leder. Rollen som central viden-formidler En mere offensiv markedsføring og profilering Udvikling af sportslige profiler. Sikring af muligheder for faglig og personlig udvikling Hestevelfærd og sporten Tidssvarende uddannelse - og forening Vi må matche tiden og dens mange holdninger eller mangel på samme. Hvis vi fortsat skal kunne finde job til de nyuddannede. TAK: Til slut TAK for opbakning, stort arbejde og godt samarbejde skal lyde til alle; 5

6 Bestyrelsen Medlemmer Ann Mertz, som frivillig i IU udvalget og Jens Kronborg Kommentarer til beretningen Bjarne Nielsen: Du får sagt alle de rigtige ting, men jeg tror det er vigtigt, at vi bliver meget mere aktive. Vi burde have en fælles plan. DRF har i flere år gjort en dyd ud af at have ansat folk på kontoret, der ikke har en faglig viden omkring ridning. Vi skal derfor være meget mere fremme, så DRF kan få den faglige støtte fra DR-IF. Vi har i mange år haft en unik chance for at tilbyde den assistance til DRF. Det er meget vigtigt nu, at vi støtter op om forbundet. Torben Frandsen: Vi skal ikke mere tænke på forbundet som en aktiv medspiller, det er os, der skal melde ud, og så håbe, at de vil lytte til os. De ved ikke selv, hvordan de skal takle problemerne, så vi skal i fællesskab finde ud af, hvor vi vil hen, hvad der faglig korrekt, og at vi så står sammen omkring det. Formandens beretning blev derefter godkendt med applaus. 3. Kassereren fremlægger regnskabet. Da David Amager ikke var til stede, fremlagde sekretær Helle Eriksen regnskabet. Der var bl.a. spørgsmål til aktierne, der i regnskabet er optaget til anskaffelsessummen. Bestyrelsen lovede at checke op på dette. 4. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår ændring af kontingentet. Sidste år blev det besluttet, at kontingentet fra 2010 skulle stige til kr for elever kr Bestyrelsen har efterfølgende regnet på det, og fundet ud af, at det ikke er nødvendigt med den store stigning. Bestyrelsen foreslår derfor, at kontingentet for læremestre fastholdes på de kr , andre medlemmer kr og elever kr. 500,00. Dette blev vedtaget af generalforsamlingen. 5. Valg til bestyrelsen. Thomas Uhler ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Ole Hummelshøj. Mads Rom blev ikke valgt ind sidste år, men er trådt ind i stedet for Maria Anita Andersen, som trådte ud lige efter sidste års generalforsamling. Ole Hummelshøj og Mads Rom blev valgt med applaus. 6

7 6. Valg af revisor Jens Trabjerg blev nyvalgt og John Randskov blev genvalgt som revisor. 7. Eventuelt Torben fortalte om et seminar, som flere af DR-IF s medlemmer har været på omkring rollkur m.m. Jens Trabjerg: Hvis foreningen ud ad til skal fremstå troværdig i forhold til andre, så vi bliver indkaldt til diskussioner omkring faglige forhold er vi nødt til at fremstå som en samlet gruppe, og medlemmerne bør møde op til generalforsamlingen. De læremestre, der ikke er til stede, bør have at vide, at de skal møde op til generalforsamlingen. Jens vil også gerne appellere til, at de der er samlet, tager det emne Kimi bringer på banen seriøst. Vi har slet ikke været aktive nok i diskussionen, og det er sørgeligt, at det er DRF der kommer til os og ikke omvendt. Jens tror det får langt værre konsekvenser, end vi alle tror, omkring dyrevelfærd og etik, da det hele styres af følelser. Herefter holdt Kimi Nielsen, DRF s dressurudvalg sit indlæg. Kimi gav en kort orientering omkring dressurvalgets arbejde for et fælles kodeks omkring træningsmetoder. Hun kunne fortælle, at de den 17. januar 2010 har afholdt et arbejdsseminar omkring træningsmetoder og hestevelfærd. På seminaret var inviteret trænere, ryttere, dyrlæger, dommere, stævnearrangører, kommunikationsrådgivere og repræsentanter fra Dansk Ride Forbund. På baggrund af seminaret arbejdes der videre med at få udarbejdet en folder med klare retningslinjer for træning af rideheste. Det er dressurudvalgets tanke, at denne folder skal laves i et samarbejde med Dansk Ride-Instruktør Forening, Hestens Værn og Danske Heste Dyrlæger. Folderen skal udover nogle korte konkrete retningslinjer, give en del links til hjemmesider med relevant uddybning og video materiale. Det er et arbejde som kræver en del ressourcer også økonomisk, og udvalget er i fuld gang med at søge sponsorater og har allerede fået fra Toosby Fonden og Dyrenes Beskyttelse. Det er dressur udvalgets håb, at også DRIF vil bidrage både økonomisk og fagligt. Udvalget har taget initiativ til en clinic ved Hingstekåringen i Herning, torsdag aften, hvor Andreas Helgstrand, Dyrlæge Svend Kold og Berider Bjarne Nielsen sammen skal vise hvordan en hest trænes, så der tages hensyn til både velfærd og holdbarhed. Ridemetoden Low, deep and round vil blive demonstreret og forklaret. Dressurudvalget har også et indlæg ved Dansk Ride Forbunds repræsentantskabsmøde, hvor der skal gøres opmærksom på nødvendigheden af at afsætte ressourcer på arbejdet omkring kommunikation af træning og træningsmetoder. 7

8 Dressurudvalget arbejder tæt sammen med et kommunikations rådgivningsfirma, og det er tanken at alt materiale, som skal offentliggøres, skal godkendes af disse rådgivere, ligesom det er tanken at der skal optrænes en task force altså en lille gruppe personer med hver sit fagområde berider, dyrlæge, rytter, dommer, stævnearrangør, politiker, som kan rykke ud i en fart og udtale sig i medierne, hvis der skulle komme sager eller kritiske spørgsmål på bordet. Der var rigtig stor interesse for projektet blandt de fremmødte beridere og trænere og ingen tvivl om, at DRIF så absolut ønsker at deltage aktivt i projektet, hvorefter der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med faglige input til dressurudvalget. Arbejdsgruppen kom til at bestå af følgende: Tina Aavang, Nikolai Kowalski og Jens Trabjerg. Det blev ligeledes besluttet, at DRIF også bør bidrage økonomisk, dog blev der ikke fastsat et beløb. Slutteligt blev der opfordret til alle med gode ideer at de sender deres ideer via mail til Kimi på adressen: 8

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning. Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: drif@drif.dk Tlf.: 20

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

bel bel Fra formanden... Indhold:

bel bel Fra formanden... Indhold: bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Indhold: bel Juni 2003 6. årgang Nr. 2 Fra formanden 1 Referat fra decibels generalforsamling 2003 2 CI Teknik Aften 5 Første - men ikke

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere