Generalforsamling CC 95 Herfølge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling CC 95 Herfølge"

Transkript

1 Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 27/ KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 52 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af referent Tine Jensen blev valgt 3. Formandens beretning Formanden bød velkommen til alle og de nye medlemmer. Vi har fordoblet antallet af medlemmer fra 2012 til Nu er opgaven så at fastholde de nye (og gamle) medlemmer. Der blev afholdt et møde i september med henblik på at få input fra nye medlemmer. Medlemstallet er steget fra 64 til 124. Ebbe foreslog indslusningshold om lørdagen, hvilket vi har besluttet at føre ud i livet. Ebbe er kaptajn på lørdagsseancen. John Christoffersen har også tilbudt sin hjælp. Tanken er, at der bliver kørt således, at alle kan være med. Relativt korte ture ca. 20 km. Alle opfordres til at bakke op om dette initiativ og til at køre med, når dette er muligt, så vi gradvist får sluset de nye medlemmer ind på holdene. I lighed med sidste år, planlægger vi også i år et Åbent Hus arrangement for at gafle ny medlemmer. Datoen er ikke endeligt fastlagt måske den 13. April Vi har haft en del styrt, dog ikke nogen alvorlige og ingen har fået varige men (ingen dødsfald). Vi siger tak til vore sponsorer: HM, Omron, Superbrugsen i Herfølge og Superbrugsen i Hårlev samt Oldebjerg. Sponsorkroner er altid velkomne. Vi har sponsoret det nye tøj fra klubbens side med ca ,- For at få skiftet det gamle ud med nyt tøj, er en bluse blevet udbudt til kun kr Nye medlemmer kan købe et sæt klubtøj bestående af en kortærmet trøje og en kort buks til kr Vi ville jo gerne at alle klubbens medlemmer kører i klubtøj. Formanden opfordrede alle til at møde i klubtøj til træning og løb.

2 I det forgangne år har vi haft fokus på hvordan man kører på hold (og hvordan man IKKE kører på hold). Mere herom senere under summemøde. Formanden fortalte bredt om det forgangne års aktiviteter. Jesper, John og Kim har været på kaptajn-kursus. Et udmærket kursus, som vi alle har haft glæde af. Vi deltog bl.a. i Bornholm Rundt, Grejsdalsløbet i Vejle, Vallø Rundt, Stevns Løbet og nogle har været på Mallorca. og om 2014 aktiviteter: For et par uger siden prøvede vi noget nyt med stor succes. Johnny arrangerede et 3 timers spinning event i Herfølge hallen - 25 aktive deltagere. Helge har inviteret til 2 timers spinning event i Bjæverskov den 21/2 februar kl Helge har 35 cykler med det nyeste lir til rådighed. Torsten og Ivan har arrangeret en tur til Harzen med garanteret godt vejr og bakker, der altid vender nedad. Indbydelse til Gudhjems bjergløb 25/ er sendt rund på mail Af andre løb som vi vil deltage i kan nævnes: Grejsdalsløbet, Vallø Rundt, Rishøjløbet, Stevns Løbet Det endelig løbsprogram vil blive vedtaget af den nye bestyrelse snarest. Den 10/2 er der inviteret til Klubaften, som vil handle om holdstruktur. Bettina fra Ringsted Cykelmotion kommer forbi og deler ud af erfaringer fra Ringsted Cykelmotion. Formanden vævede lidt rundt i, at han egentlig havde tænkt sig at trække sig, men at han havde skiftet mening på grund af den store opbakning, som han har fået fra menige medlemmer og bestyrelse. Uddelegering er løsningen, og nu er der nogen at uddelegere til, udtaler formanden. Sidste punkt i beretningen - Årets kammerat - er et nyt indlæg, som formanden introducerede sidste år. Formanden fik selv 741 stemmer (hovedsageligt fra sin mor og andre familiemedlemmer ) men spøg til side John Hove fik flest stemmer, og han får en klubtrøje og en bøllehat med fjer.

3 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2013 samt budget for 2014 Torsten gennemgik regnskabet for 2013 og budgettet for Overskuddet for 2013 er kr ,29. Regnskabet ligger i klubhuset til gennemsyn for dem, der er interesseret. Torsten har taget et nyt regnskabsmodul i brug, som er en integreret del af vores nye hjemmeside, Det er professionelt opbygget og gør os mindre sårbare. Den nye hjemmeside inkl. regnskabsmodul koster klubben kr per år. Torsten efterlyser hjælp til konti-tilpasninger og små tilrettelser. Kontakt Torsten hvis du har ambitioner / evner i den retning. Der henvises i øvrigt til kopi af regnskabet, som er vedhæftet dette referat. Spørgsmål / kommentarer til budgettet: Vi kunne godt bruge flere sponsorer måske vi skulle overveje at oprette et sponsorudvalg I hvilket omfang skal klubben betale for æbleskiver /pølser osv? skal vi indføre mere bruger betaling? Charlotte foreslog sponsorer til løb og betalende deltagere udefra. Der blev spurgt ind til udgift til IT, og Torsten forklarede, at det koster klubben ca. kr årligt at have hjemmeside inkl. regnskabsmodul. De kr er en engangsudgift til design og opsætning af den nye hjemmeside. Regnskabet blev godkendt 5. Behandling af indkomne forslag: Ingen Gennemgang af vor nye hjemmeside Torsten har prøvekørt vores nye hjemmeside i 2013, og Køge Kommune har betalt for driften af denne i Klubmodul er leverandør. Der en lang række ting, som nu bliver nemmere: Nemt at lægge indlæg, event, billeder ind Det bliver ikke kun én person, som kan gøre dette Regnskabsmodul følger med Betaling af kontingent via Dankort bliver muligt Medlemskartotek er integreret i den nye hjemmeside Muligt at sende gruppe sms er ud til medlemmerne

4 Mulighed for tøjsalg via shoppen Forum hvor man kan sætte en cykel til salg, spørge om der er nogen der vil med ud og cykle en eftermiddag, etc. Info fra bestyrelsen Det nye design er næsten klart og den nye hjemmeside går i luften inden for et par uger. Ligeledes vil der blive sendt besked ud om kontingent betaling via den nye hjemmeside en gang i februar. Alle bedes oprette en profil på hjemmesiden nu, og man har herefter selv ansvaret for at vedligeholde sin egen profil (opdatering af mailadresse, tlf nummer, etc). Hvis der ønskes hjælp med oprettelse af profil eller betaling af kontingent, så tag fat i Torben eller en af os andre fra bestyrelsen. Torsten og Peter brugte tæt på en uge på at opdatere medlemslisten sidste år. Der er en åben del, og så er der en password beskyttet del på hjemmesiden. Der vil blive arrangeret undervisning af udvalg og bestyrelse, så disse kan lægge information og billeder ind på siden. Gorm, som er nyt medlem, har hjulpet rigtig meget med hjemmesiden. Som tak har han fået et sæt klubtøj. Det skal dog siges, at arbejde i klubben, normalt ikke belønnes på denne måde. Dette er en undtagelse. Tak til Gorm for det store arbejde. Forslag til udvalgsstruktur Tine talte om fordelene ved udvalg. Et udvalg kan bestå af menige medlemmer, og der behøver ikke at sidde nogen fra bestyrelsen i et udvalg. Jo flere, der deltager i arbejdet omkring klubben, jo sjovere og mindre bliver arbejdsbyrden for den enkelte og vi er jo medlemmer, fordi vi godt kan lide at cykle, og fordi vi skal have det sjovt. I dag har vi følgende udvalg:

5 Klubhus udvalg, som består af Per El, Bjarne P og Jørn Stenkilde godt hjulpet på vej af onsdagsholdet. De passer klubhus og de grønne områder, sørger for slanger, vand, kaffe mm. Og man må vel sige, at Per El er formand for dette udvalg Løbsudvalg ved John, Carsten og Ole Hjemmesideudvalg v/torsten, Tine, Ralf, Gorm, Johnny Forslag til nye udvalg: Sponsorudvalg Forretningsudvalg (koordinerer og samler trådene) MTB-udvalg v/tine og Gorm Event-udvalg Fest-udvalg, etc? Cup-udvalg Udvalg og udvalgsstruktur vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde. Medlemmerne opfordres til at tage kontakt til Tine eller en anden fra bestyrelsen, hvis de har forslag til udvalg / ønsker at være med i et udvalg. Film om klubbens nye køreteknik Video om særlig køreteknik. Sjov og meeeget underholdende video skal ses! Gennemgang af Cuppen debat til ny struktur Søren fortalte om Cuppen. Der har ikke været den helt store tilslutning til Cuppen, og der har været oppe at vende, om konceptet skal revurderes. Der har været afholdt 10 km enkeltstart, 30 km enkeltstart og tidsløb (gæt din egen tid), som Bjarne vandt. Den der har trænet mest ud fra informationerne fra træningslisten fra klubhuset er som følger: Nr. 3 i blev Flemming Hanskov, nr. 2 blev John Hove, og vinderen hvad angår flittigst fremmøde blev Flemming Jakobsen, som blev udnævnt til årets træningsnarkoman.

6 Resultatliste 2013 Navn April Maj Juni Juli Aug Sept I alt 1 Flemming Jacobsen John Hove Nielsen Flemming Hansgaard Der var flere i klubben, der ikke kendte til dette koncept, og som ikke viste, at man skulle krydse af, når man var ude og cykle for at være med i kåringen af årets træningsnarkoman. Træning på hverdage giver 1 point, og træning i weekender giver 3 point. Info om træningslisten og dette koncept bør lægges op på hjemmesiden. Der indkom flere forslag fra flere medlemmer, om hvordan cuppen eventuelt kunne afholdes fremover: f.eks. kun et klubløb om året eventuelt med efterfølgende sommerfest. Stjerneløb med frokost i det grønne med slanger. Bakkeløb (Et planlagt bakkeløb i 2013 blev ikke til noget). Klubmesterskab det har vi før haft. Søren er formand for Cup-udvalget. Der samles op ved bestyrelsesmøde. 6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer for 2014 Torsten forslog, at gebyret hæves med 5 kr. Thor foreslog, at det blev forhøjet til kr Ægtefælle til halv pris. Det blev vedtaget at forhøje kontingentet til kr Valg til bestyrelsen Peter meddelte, at Jesper Mott og Gorm stiller op til bestyrelsen. På valg er: Peter Christensen (formand) John Hove (modtager ikke genvalg) Carsten Sylvest (modtager ikke genvalg) Tine Jensen (nyt medlem) Johnny Johannesen (nyt medlem) Peter genopstiller og er genvalgt. Tine Jensen og Gorm er valgt ind i bestyrelsen. Desuden skal der vælges to suppleanter:

7 Jesper Andersen (modtager ikke genvalg) Ole Pihl (modtager ikke genvalg) Jesper Mott og Johnny er valgt til suppleanter 8. Valg af revisorer Leo er på valg og blev genvalgt. 9. Eventuelt, herunder summemøde holdvis. MTB jægere og skovfogeder er ikke glade for cykler især hvis man kører uden for de afmærkede stier måske ikke godt at køre i meget befærdede skove, hvor der er mange hundeluftere og løbere. Gorm har erfaring med disse problemer og har kontakt til DGI. Helge har arrangeret et 2-timers spinning event i Bjæverskov den 21/2-14 med X-træner computere. 21 cykler, der kan projiceres op på væggen. Start kl Tilmelding hos Helge det koster 50,-. Peter meddelte, at Allan er fyldt 40 år og det syntes Allan skulle fejres, hvorfor han gav en omgang slanger. Tillykke til Allan Vin blev uddelt til afgående bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og fødselar. Summemøde omkring Holdstruktur. Der blev summet i hold (hold 1, hold 2, hold 3 og hold 4). Hold 4: Kaptajner: John + John Kaptajnen skal stå for rutelægning og sørge for sammenhold Vi kører ca km på hverdage og 75 km i weekenden Hold 3: Kaptajner: Mogens + Per (+ Peter formand) Vi venter, hvis der er nogen der punkterer. Hastighed ca. 28 (27 31km) De sidste 5-10 km bliver løbet givet frit Kaptajn og eventuelt en løjtnant til bagtropperne Hold 2: Kaptajner: Tom Kaptajnen lægger ruten, samler op, skærer igennem, uddeler opgaver og tager beslutninger Løjtnanter: Kent, Søren og Ivan

8 Rytterne skal kende deres niveau og respektere kaptajnens beslutninger. Alle har et ansvar for holdet og hinanden km hverdage og km i weekenden Hastighed km/t Vi sætter ikke nogen, og sørger for at folk kommer med hjem Hold 1 Kaptajner: Carsten + Kim Kaptajnen skal have terræn-kendskab og hurtighed Det er struktureret træning km hverdage og km i weekenden Hastigheden er +32 km/t Man skal være indstillet på at blive sat af det skal man kunne se i øjnene. Generelt: Hvert hold kører ud for sig og man kører, når kaptajnen siger kør. Der bliver samlet op på dette den 10/2, når Bettina Tue fra Ringsted Motion kommer på besøg. Vi håber at få inspiration og input fra Bettina, som vi kan bruge i CC95. Får man nogen med på et hold, der kører for stærkt, så må de jo så bare kører det skal ikke gå ud over holdet. Det er kaptajnens opgave at holde igen, hvis det skulle blive nødvendigt. Afsluttet

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: TOR 26 FEB 2015 kl.1900 Klubhuset Højvangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

KIBÆK Cykel Motion. Billeder fra DGI-mountainbike. Klubblad Marts 2011

KIBÆK Cykel Motion. Billeder fra DGI-mountainbike. Klubblad Marts 2011 KIBÆK Cykel Motion Billeder fra DGI-mountainbike BÆ KI M OT ION K CYK EL Klubblad Marts 2011 Nyt cykeltøj Af Benny Stevnhoved Som det er gået op for de fleste fra klubben, skal vi have nyt klubtøj. Vi

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00 på Bagsværd Stadion NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 2 Beretninger Formanden 4 Ungdom 6 Senioratletik

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling Lørdag, d. 21. februar 2015, kl. 10.00, Odense Eventyr Golfklubs Restaurant Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Revideret regnskab for 2014.

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang Juni 2007 Nr. 4 Ishøj Roklub Tangloppen 1 2635 Ishøj Tlf. 4373 4843 Kontonr.: 5475-2005969 ISSN: 1603-659X www.ishoj-roklub.dk e-mail: ishoj-roklub@ishoj-roklub.dk

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere