Referat - Minutes of Meeting

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - Minutes of Meeting"

Transkript

1 Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer foruden fire bestyrelsesmedlemmer og suppleanten. Jens Rasmussen 5 inkl. forside 13. marts 2011 / JR

2 Generalforsamlingen blev afholdt i HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle, lørdag den 12. marts 2011 kl Generalforsamlingen var indkaldt med dagsorden i Curious 2010:3 (det sidste nummer af Curious udgivet ind under jul 2010) samt erindret med en mail til medlemmer med mailadresse. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskab Vedtægtsændringer 5. Budget 2011 og fastlæggelse af kontingent Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 7. Valg af revisor 8. Indkomne forslag 9. Eventuelt Punkt 1: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Gunnar Kristensen. Generalforsamlingen valgte Gunnar Kristensen, som takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne, og at dagsordenen indeholdt de krævede punkter. Punkt 2: Bestyrelsens beretning Formanden for CAFS, Jørgen Dieckmann Rasmussen, aflagde bestyrelsens beretning for 2010: Som Venskabsforeningens trofaste medlemmer vil vide, har Venskabsforeningen gennem de senere ti år været gennem en række forskellige samarbejder. Gamle navne er blevet skiftet ud med nye, medlemsbladet har skiftet navn, udseende, layout, medlemsarrangementer har varieret i antal, form og indhold. I de seneste år har Venskabsforeningerne for Canada, USA, Australien og New Zealand samarbejdet i en fælles overbygning og haft flere ting fælles, bl.a. medlemsbladet Curious, og indtil udgangen af maj 2010 havde vi også et fællessekretariat i Middelfart. Som jeg nævnte på generalforsamlingen sidste år, og som det også har været nævnt i medlemsbladet, blev det af økonomiske grunde desværre nødvendigt at opsige sekretæren til udgangen af maj Det skete i marts, men desværre blev hun efterfølgende syg, så vi reelt stod uden sekretær fra midten af marts. Det medførte desværre en lang række problemer, ikke mindst i serviceringen af medlemmerne, ligesom opdatering af hjemmesiden blev et problem. Den løbende opkrævning af kontingenter, som på norsk krav var blevet muligt, var blevet så teknisk kompli- 2

3 ceret, at det ikke videre var muligt at gå til. Kort sagt mængden af praktiske problemer blev mange, som en i for vejen travl beskæftiget bestyrelse skulle tage sig af at løse. Vi arbejdede dog på at holde bladet i luften, og det er udsendt til medlemmerne. Der blev også i foråret 2010 holdt en række foredrag og arrangementer for medlemmerne, men på grund af den uafklarede situation lå denne del af virksomheden stille i resten af Da foregik der nemlig helt andre ting. Det formaliserede samarbejde, som siden 2001 har foregået i WA mellem Venskabsforeningerne for Canada, USA, Australien og New Zealand i Danmark, Norge og Sverige blev efter fælles overenskomst ophævet fra den 31. december Dvs. Venskabsforeningen er blevet sig selv. Endelig vil nogle sige, og det skal ikke skjules, at der er gået tid med mange møder, som ingen steder er ført hen. Nu er det imidlertid historie, men på den anden side betyder det, at vi i dag skal træffe en alvorlig beslutning: Skal vi lukke foreningen, eller skal vi ikke som bestyrelsen går ind for arbejde på en videreførelse? Bestyrelsen for Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening er nemlig overbevist om, at foreningen stadig har en mission og vil have et publikum. Ikke mindst nu, hvor vores eget medlemsblad, som vi agter at udsende fire gange om året, kan fokusere på Canada og USA, og hvor der bliver plads til andet end rejseoplevelser. Medlemmernes oplevelser i Canada og USA vil dog stadig være et væsentligt stofområde i bladet. Bladet er efter vores mening søjlen i virksomheden, og den skal stadig komme på papir. Det er vores opfattelse, at medlemmerne sætter pris på papirudgaven. Rejseaftener har vi til gengæld haft lidt blandede erfaringer med, så det er spørgsmålet, om vi ikke snarere skal koncentrere os om et virkelig godt og aktuelt blad. Vi vil forfærdelig gerne høre jeres kommentarer her efterfølgende. De ændrede samarbejdsforhold er efter bestyrelsens opfattelse ikke så afgørende, at vi har anset for nødvendigt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Men vi skal dog på generalforsamling i dag justere vedtægterne til den nye situation, men ellers er planen at fortsætte driften som hidtil. Dog med en enkelt undtagelse. I de senere år har Venskabsforeningen haft rullende kontingent dvs. tidspunktet for indbetaling af første kontingent har afgjort, hvornår kontingentfornyelsen skulle finde sted. Dette har som nævnt gjort administrationen meget tung og kompliceret, så derfor vil kontingentet på 200 kr., som normalt vil blive opkrævet i januar, gælde for det år, det betales i. I år kommer opkrævningen til at foregå lidt senere, forhåbentlig i april, og i forbindelse med kontingentfornyelsen kommer der et par rejsegavekort i spil. Jeg kan underholde meget længe om nogle af de praktiske problemer, der er opstået i forbindelse med ophævelsen af det gamle samarbejde og etableringen af et nyt. Bankbetjeningen er ét af dem, udarbejdelse af årsregnskab et andet. Som bekendt har WA 3

4 stået for al praktisk m.h.t. regnskab m.m., og vi har kort efter årsskiftet fortalt, hvornår vi havde generalforsamling m.m. Der er blevet rykket flere gange, men materialet er sendt så sent, at vi desværre ikke kan præsentere et revideret regnskab i dag, men kun et udkast, som vi forhåbentlig kan præsentere i revideret form i næste uge. Forhåbentlig kan I tilstedeværende leve med dette i denne helt ekstraordinære situation, hvor vi ikke har været herrer i eget hus. DET bliver anderledes næste år. Beretningen blev godkendt med opfordring fra forsamlingen til at fortsætte virksomheden. Punkt 3: Fremlæggelse af årsregnskab 2010 m.m. Kasserer Svend Aage Jensen fremlagde regnskab, som også blev godkendt uden sværdslag. Et overskud på kroner møder sjældent kritik... Punkt 4: Vedtægtsændringer Efter bruddet med WA var det betimeligt med en opdatering af foreningens vedtægter - også godkendt uden kommentarer. Punkt 5: Budget 2011 og fastlæggelse af kontingent 2011 Forslaget til budget 2011 blev fremlagt. Det byggede på et uforandret kontingent på 200 kr. pr husstand. Et enkelt medlem, Erik Madsen, Haderslev, opfordrede bestyrelsen til ikke yderligere at øge kontingentet, da det kunne koste medlemmer. Et andet medlem, Frida Petersen: Venskabsforeningen er noget af det billigste at være medlem af. Generalforsamlingen godkendte budgettet, der satser på et overskud på kroner i Punkt 6: Valg Valg af bestyrelsesmedlemmer: Svend Faarvang, Svend Aage Jensen og Jens Rasmussen blev genvalgt for en to-årig periode. Gunnar Kristensen blev genvalgt som suppleant. Punkt 7: Valg af revisor KPMG blev genvalgt. Punkt 8: Indkomne forslag Ingen. 4

5 Punkt 9: Eventuelt Bestyrelsen spurgte medlemmerne, om det vigende antal deltagere til især rejsearrangementer betød, at man ønskede disse afskaffet og måske i stedet satse på et nummer mere af bladet. Et medlem ønskede, at arrangementerne ikke måtte ligge for afsides. "Prøv Middelfart, det er meget centralt for de fleste medlemmer". Gunnar Kristensen afsluttede generalforsamlingen ved at takke forsamlingen for god ro og orden, og Jørgen Dieckmann Rasmussen takkede Gunnar Kristensen for veludført arbejde. Dato: 13. marts Gunnar Kristensen dirigent Efter generalforsamlingen underholdt bestyrelsesmedlem Anni Filt med flotte lysbilleder fra smukke, smukke Canada. Generalforsamlingen sluttede kl medlemmer deltog i årsmødet 5

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere