Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar september 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009"

Transkript

1 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar september 2009 Resumé af 1. januar september 2009 Brøndby IF har i årets først ni måneder opnået en omsætning på 146,9 mio. kr., svarende til en stigning på 11,5% i forhold til den tilsvarende periode i 2008 (3. kvartal 2009 udgør væksten 2,4%). Resultat efter finansielle poster, men før transfer var i perioden på 2,5 mio. kr. (6,1 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2008), hvoraf 3. kvartal 2009 bidrog positivt med 2,1 mio. kr. (3. kvartal 2008: 2,1 mio. kr.) Resultat af transferaktiviteter har i perioden været negativt med -27,5 mio. kr. (-9,6 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2008) Resultat før skat blev på -25,0 mio. kr. (-3,4 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2008), hvoraf 3. kvartal 2009 udgør -8,2 mio. kr. (3. kvartal 2008: 7,5 mio. kr.). I SAS-Ligaen 2009/2010 ligger Brøndby IF på en 4. plads efter 15 runder. I europæisk fodbold vandt Brøndby IF først over Flora Tallin og Legia Warszawa, men lykkedes desværre ikke med at kvalificere sig til Europa League, da holdet blev slået af Hertha Berlin. Brøndby IF har i 3. kvartal skrevet kontrakt med Martin Bernburg fra FC Nordsjælland, Derudover er Daniel Stenderup forfremmet til A-truppen fra klubbens egen ungdomsafdeling. Både Jacob Berthelsen, David Williams, Nicolai Agger og Daniel Wass er blevet udlejet til henholdsvis AB, North Queensland Fury, SønderjyskE og Frederikstad FK. Endvidere er Tobias Mikkelsen skiftet til FC Nordsjælland. Brøndby IF ansatte d. 7. august 2009 Frank Buch-Andersen som ny administrerende direktør. Brøndby IF har i 3. kvartal gennemført salget af ca kvm af Gildhøj Centret. Det er aftalt mellem parterne, at prisen ikke oplyses, men salget har påvirket periodens resultat positivt. Brøndby IF forventer fortsat et resultat efter finansielle poster, men før transfer i niveauet 5 mio. kr. (2008: 2,4 mio. kr.) og et årsresultat før skat for 2009 i niveauet -30 mio. kr. (2008: -18,9 mio. kr.) Resumé af begivenheder efter periodens afslutning Brøndby IF blev i oktober slået ud af årets Ekstra Bladet Cup efter et nederlag til Vejle Boldklub. Med venlig hilsen Brøndby IF Frank Buch-Andersen Administrerende direktør

2 Delårsrapport - side 2 af 12 Information Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Frank Buch-Andersen på telefon

3 Delårsrapport - side 3 af 12 Hoved-og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr Hovedtal Nettoomsætning i alt Afskrivninger Øvrige omkostninger Resultat før transfer & fin. poster Resultat af transferaktiviteter Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomst Resultat efter finansielle poster, men før transfer Immaterielle aktiver Materielle aktiver Udskudt skat Værdipapirer Andre kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtigelser i alt Passiver i alt Pengestrøm fra driften Pengestrøm til investering, netto Heraf investering i materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm i alt Nøgletal Overskudsgrad (EBIT-margin) -14,4% 17,7% -15,1% 3,9% -5,4% Afkast af investeret kapital (ROIC) -1,0% 1,5% -2,9% 0,7% -1,4% Likviditetsgrad i % 51,2% 48,0% 51,2% 48,3% 65,7% Egenkapitalandel (soliditet) 60,3% 62,1% 60,3% 62,4% 61,8% Egenkapitalens forrentning (ROE) -1,6% 1,4% -5,0% -0,4% -3,5% Aktie- og udbyttenøgletal Gennemsnitlig antal aktier à 20 kr Resultat pr. aktie à 20 kr. (EPS), kr. -0,6 1,0-3,3-0,5-2,5 Udbytte pr. aktie à 20 kr Indre værdi pr. aktie à 20 kr. (BVPS) Børskurs pr. aktie à 20 kr Kurs/indre værdi (P/BV) 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2005".

4 Delårsrapport - side 4 af 12 Ledelsesberetning Kommentarer til den økonomiske udvikling i perioden 1. juli 30. september 2009 (3. kvartal 2009): Brøndbyernes IF Fodbold A/S og datterselskaber (herefter Brøndby IF eller Brøndby IF koncernen ) har i 3. kvartal 2009 haft en fremgang i nettoomsætningen til 51,8 mio. kr. (3. kvartal 2008: 50,6 mio. kr.), svarende til en vækst på 2,4%. Fremgangen skyldes primært en stigning i indtægter fra datterselskabet Brøndby Food&Mind og sponsorater. Brøndby IF koncernens omkostninger er i samme periode steget med 3,3% til 47,6 mio. kr. (3. kvartal 2008: 46,1 mio. kr.). Stigningen er primært begrundet i en stigning i personaleomkostningerne (vækst på 30,7%), som primært skyldes øgede lønudgifter i den sportslige sektor og personalet i Brøndby Food&Mind, samt at der er påløbet omkostninger i forbindelse med direktørskiftet. Eksterne omkostninger er faldet med 4,5%, primært som følge af faldende vareforbrug i Brøndby Shoppen. Afskrivninger er faldet med 3,0 mio. kr., primært som følge af indregningen af gevinsten fra salget af dele af Gildhøj Centret i denne regnskabspost. Resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat udgør for 3. kvartal ,2 mio. kr. (3. kvartal 2008: 4,5 mio. kr.). Kommentarer til den økonomiske udvikling i perioden 1. januar 30. september 2009: Resultatopgørelsen Brøndby IF s nettoomsætning udgør i årets første ni måneder 146,9 mio. kr. (131,8 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2008), svarende til en vækst på 11,5%. Fremgangen i omsætningen skyldes især en stigning i indtægterne fra sponsorer, som er vokset med 29,9% i de første ni måneder af 2009 til 68,7 mio. kr. (52,9 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2008). Den væsentligste årsag hertil er indgåelsen af hovedsponsoraftalen og stadionsponsoratet med KasiGroup med effekt fra sommeren 2008, men generelt har der været en stigning i omsætningen fra sponsorer. Endvidere er omsætningen i F&B og arrangementer i de første ni måneder af 2009 øget til 18,6 mio. kr. (16,1 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2008), svarende til en stigning på 15,5%. Stigningen skyldes både en øget omsætning på stadion i forbindelse med kampe samt en øget omsætning i forbindelse med afholdelse af andre arrangementer end fodbold på Brøndby Stadion. Desuden bidrager det nye forretningsområde, Brøndby Food&Mind, med en samlet omsætning på 13,0 mio. kr. i årets første ni måneder (0 kr. i perioden 1. januar til 30. september 2008). Til gengæld er entre- og tv-indtægterne i de første ni måneder af 2009 faldet med 18,4% til 34,4 mio. kr. (42,2 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2008), hvilket primært skyldes, at Brøndby IF i starten af 2008 havde en engangsindtægt på ca. 9 mio. kr. i forbindelse med indgåelsen af den nye tv-aftale for SAS-Ligaen. Justeret for denne engangsindtægt har området oplevet en stigning i forhold til 2008 på 3,7%. Brøndby IF s samlede omkostninger er vokset til 137,5 mio. kr. (118,7 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2008), svarende til en stigning på 15,8%.

5 Delårsrapport - side 5 af 12 Af de samlede omkostninger er eksterne omkostninger 56,6 mio. kr. i årets første ni måneder (52,1 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2008), hvilket er en stigning på 8,6% i forhold til Denne stigning skyldes hovedsagligt omkostninger til vareforbrug i forbindelse med omsætningen i Brøndby Food&Mind. Personaleomkostninger har i årets første ni måneder været 68,6 mio. kr. (51,9 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2008), hvilket er en stigning på 32,1%. Stigningen skyldes primært øgede personaleudgifter i den sportslige sektor og i Brøndby Food&Mind, samt en generel stigning i personaleomkostninger i administrationen, herunder øgede udgifter i forbindelse med udskiftningen af administrerende direktør. Brøndby IF s afskrivninger er faldet til 12,3 mio. kr. (14,7 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2008), som følge af indregningen af gevinsten fra salget af dele af Gildhøj Centret i denne regnskabspost. Som en effekt af ovenstående er resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat i årets første ni måneder 9,4 mio. kr. (13,1 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2008). Resultat af transferaktiviteter udgør -27,5 mio. kr. i årets første ni måneder (-9,6 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2008), svarende til en negativ udvikling på 18,0 mio. kr.. Udviklingen i transferresultatet skyldes primært investeringen i spillertruppen i sommeren 2008, samt tilkøbet af tre spillere i sommeren Resultat før skat udgør et underskud på -25,0 mio. kr. i de første ni måneder af 2009 (-3,4 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2008). Balancen Egenkapitalen udgør pr. 30. september ,9 mio. kr. (31. december 2008: 394,3 mio. kr.). Faldet skyldes det negative resultat i de første ni måneder af Koncernens lang- og kortfristede rentebærende forpligtigelser er faldet til 172,4 mio. kr. pr. 30. september 2009 (31. december 2008: 181,1 mio. kr.). Forventninger til 2009 Brøndby IF forventer fortsat et resultat efter finansielle poster, men før transfer i niveauet 5 mio. kr. (2008: 2,4 mio. kr.) og et årsresultat før skat for 2009 i niveauet -30 mio. kr. (2008: -18,9 mio. kr.) Kommentarer til den sportslige udvikling Efter en 3. plads i SAS-Ligaen 2008/2009, startede Brøndby IF efterårssæsonens SAS-Liga med fire point for de første fire kampe. De efterfølgende 11 kampe har resulteret i 7 sejre, 2 uafgjorte og 2 nederlag, hvilket giver Brøndby IF en placering som nr. 4 i SAS-Ligaen. I europæisk fodbold havde Brøndby IF kvalificeret sig til at deltage i kvalifikationsrunderne til den nyetablerede Europa League (afløser for UEFA-cuppen). Brøndby IFs første modstander var Flora Tallin, som blev slået 4-2 samlet. I næste runde ekspederede Brøndby IF Legia Warszawa ud, hvorefter Hertha Berlin ventede i en play-off kamp for at komme i Europa League. På trods af en hjemmesejr måtte Brøndby IF nøjes med et samlet nederlag, hvorefter årets deltagelse i europæiske turneringer desværre var slut.

6 Delårsrapport - side 6 af 12 Oversigt over ændringer i A-truppen 1. januar november 2009 Tilgange: Afgange: Remco van der Schaaf Burnley FC (Leje) Remco van der Schaaf Burnley FC (Retur) Joseph Elanga AC Horsens (Retur leje) Martin Ericsson IF Elfsborg Paul Jatta Banjul Hawks Mark Howard AGF Jan Frederiksen Randers FC Jacob Berthelsen AB (Leje) Mikael Nilsson Panathinaikos FC David Williams N Queensland Fury (Leje) Jens Stryger Larsen Egne rækker Kasper Lorentzen Kontraktudløb Daniel Stenderup Egne rækker Tobias Mikkelsen FC Nordsjælland Martin Bernburg FC Nordsjælland Nicolaj Agger SønderjyskE (Leje) Daniel Wass Frederikstad FK (Leje) Begivenheder efter delårsperiodens udløb I oktober måned tabte Brøndby IF i Ekstra Bladet Cuppens ottendedels-finale til Vejle Boldklub, og er dermed ude af årets pokalturnering.

7 Delårsrapport - side 7 af 12 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2009 for Brøndbyernes IF Fodbold A/S og datterselskaber. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af Brøndby IF koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. september 2009 samt af resultatet af Brøndby IF s aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Brøndby IF koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af Brøndby IF s finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Brøndby IF står overfor. Brøndby, den 12. november 2009 Direktion Frank Buch-Andersen Palle Nordahl Ole Palmå Administrerende direktør Finansdirektør Kommerciel direktør Bestyrelse Per Bjerregaard Finn Andersen Kurt Larsen Formand Torben Hjort Niels Roth Benny Winther

8 Delårsrapport - side 8 af 12 Resultatopgørelse 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr Indtægter Nettoomsætning Indtægter i alt Omkostninger Eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Omkostninger i alt Resultat før transferaktiviteter, fin. poster og skat Transferaktiviteter Resultat af transferaktiviteter Transferaktiviteter i alt Resultat før finansielle poster og skat Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Resultat før skat Skat af ordinært resultat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i Brøndbyernes IF Fodbold A/S Minoritetsinteresser Anden totalindkomst: Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) -1,1 1,0-3,3-0,5-2,5 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) -1,1 1,0-3,3-0,5-2,5

9 Delårsrapport - side 9 af sept. 30. sept. tkr AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Kontraktrettigheder, spillere Andre rettigheder Immaterielle aktiver i alt Materielle aktiver Grunde og bygninger Driftsmateriel og inventar Materielle aktiver i alt Udskudt skat Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Aktionærerne i Brøndbyernes IF Fodbold A/S andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Udskudt skat Kreditinstitutter Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter Bankgæld Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT

10 Delårsrapport - side 10 af 12 Egenkapitalopgørelse Reserve Aktie- for sikrings- Overført Minoritetstkr. kapital transaktioner resultat I alt interesser I alt Egenkapital 1. januar Værdiregulering af sikringsinstrumenter, ultimo Tilbageførsel af værdiregulering af sikringsinstrumenter, primo Skat af egenkapitalbevægelser Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen Årets resultat Totalindkomst i alt Udloddet udbytte Provenu ved fortegningsemission Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 30. september Egenkapital 1. januar Korrektion til primo Værdiregulering af sikringsinstrumenter, ultimo Tilbageførsel af værdiregulering af sikringsinstrumenter, primo Skat af egenkapitalbevægelser Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen Årets resultat Totalindkomst i alt Udloddet udbytte Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 30. september

11 Delårsrapport - side 11 af 12 Pengestrømsopgørelse 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr Resultat før transfer, finansielle poster og skat Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.: Afskrivninger og nedskrivninger samt øvrige reguleringer Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Renteindtægter, betalt Renteomkostninger, betalt Pengestrøm fra ordinær drift Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Salg af immaterielle aktiver Køb/salg af materielle aktiver Anlæg under udførsel overført til materielle aktiver Køb af dattervirksomheder Pengestrøm til investeringsaktivitet Fremmedfinansiering: Forøgelse af / (afdrag på) gæld til kreditinstitutter Aktionærerne: Overkurs ved emission Nettoprovenu i emissionsbank Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvide beholdninger, primo Kursregulering af likvider Likvide beholdninger, ultimo Det er ikke alle pengestrømsopgørelsens poster der direkte kan udledes af rapportens øvrige afsnit.

12 Delårsrapport - side 12 af 12 Noter 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2008, hvortil der henvises. Årsrapporten for 2008 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 2 Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af Brøndby IF s regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. december Koncernregnskab Selskabet ejer 100% af aktiekapitalen i datterselskabet Brøndby Food&Mind A/S samt 70% af aktiekapitalen i datterselskabet Amadeus Speciallægecenter A/S. Der er udarbejdet koncernregnskab for 3. kvartal 2009, mens der ikke er udarbejdet koncernregnskab for 3. kvartal 2008 og for hele 2008, idet Brøndby Food&Mind A/S har været uden aktivitet i hele 2008 og Amadeus Speciallægecenter A/S først har påbegyndt aktiviteten ultimo 2008 uden væsentlig resultateffekt i Noter 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr Nettoomsætning Entré-, TV- og præmieindtægter Indtægter fra sponsorer F&B og arrangementer m.v Udlejning erhvervsejendom m.v Merchandise m.v Food&Mind Andre indtægter Elimineringer Nettoomsætning i alt

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008 Delårsrapport - side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. november 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 23/2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2009

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2009 side 1 af 1 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 19. marts 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 5/2010 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2009 Hermed offentliggøres årsrapport 2009 for

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2009 30. juni 2009 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2009/11 3 Resumé for 1. halvår

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2010 31. marts 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/09 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/09 3 Resumé for 1. kvartal af 2010 3 Selskabsoplysninger m.v. 4

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

Side 1 af 2. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10. Brøndby, den 4. marts 2013 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 09/2013

Side 1 af 2. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10. Brøndby, den 4. marts 2013 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 09/2013 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 4. marts 2013 Side 1 af 2 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 09/2013 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2012 Hermed offentliggøres årsrapport 2012

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2007. 30. regnskabsår

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2007. 30. regnskabsår BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Årsrapport 2007 30. regnskabsår Cvr.nr. 83 93 34 10 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1.

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1. Aarhus Elite A/S Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2013/14 1 Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Totalindkomstopgørelse for 1. halvår 2013/14 12 Balance pr. 31.12.2013

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Århus Elite A/S Årsregnskabsmeddelelse Bestyrelsen for Århus Elite A/S har på et møde d. 30. september 2005 behandlet og godkendt

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 1 DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 PROFIL INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SSBV-Rovsing leverer standardprodukter samt systemer opbygget af standardprodukter til test af satellitter. Efter gennemførelsen af et

Læs mere

Årsrapport 2012. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2012. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2012 CVR. nr. 15 10 77 07 PARKEN Årsrapport 2012 Indhold Indhold Indledning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Idégrundlag og mål 4 Operationel koncernstruktur

Læs mere

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15 Copenhagen Capital A/S Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby CVR-nr.: 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 22. august 2014

Læs mere