Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S"

Transkript

1 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Torsdag den 21. juli 2011 klokken Strandvænget Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning Hgl. Referat 6. møde Udsendt alene elektronisk pr. 27 juli 2011 Side 1 af 9

2 Indkaldelse: Gode kammerater I indkaldes herved til 6. møde i områdegruppebestyrelsen. Tid og sted fremgår af side 1 Afbud meddelelses straks til områdegruppeformanden. 1. indkaldelsen er vedlagt følgende bilag: - Referat 5 møde Udsendt alene senest opdateret elektronisk pr. den 06. juli 2011 Fremsendte materialer medbringes til/på mødet Udsendt til: Stbtj Cristian Ghetz, Gruppeformand gr. Kystbanen Helgoland Stbtj Kim Gert Andersen, Områdegruppekasserer, gr. Kystbanen Helgoland Stbtj Hans V. Hvedstendal, Områdegruppenæstformand gr. Kystbanen Helsingør Stbtj Karin Rasmussen Folkevalgt revisor gr. Kystbanen Helgoland Og udsendt til orientering: Jan R Christensen Faglig sekretær Dansk Jernbaneforbund Til stede: - Cristian Ghetz - Kim Gert Andersen - Karin Rasmussen - Jan R Christensen Afbud: - Hans Hvedstendal Dagsorden: 1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Beretning fra virksomheden. 5. Meddelelser fra lokalgrupperne. 6. SU-information. 7. Regnskab 8. Andet. 9. Sager til afgørelse. 10. Spørgsmål fra bestyrelsen. Side 2 af 9

3 Ad 1. Mødets åbning. Om. Formand bød velkommen til 6 møde Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. Godkendt Ad. 3: Godkendelse af referat Godkendt Ad. 4: Beretning fra virksomheden. OAO PRESSEMEDDELELSE Topforhandleren for de ansatte i staten genvalgt Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU har genvalgt Flemming Vinther som formand og dermed topforhandler for de ansatte i staten. Læs pressemeddelelse fra OAO. CFU forliget CFU forliget er det store samlede forhandlingsresultat på statens område. CFU forliget er det, der er gældende for tjenestemænd - også de udlånte - samt overenskomstansatte i Banedanmark, DSB og DSBFirst. CFU forliget består af to dele, som vedtages som en samlet pakke. Dels det overordnede CFU forlig og dels nogle underordnede overenskomster og aftaler for overenskomstansatte i henholdsvis Banedanmark og DSB/DSBFirst. Overenskomstforhandlingerne med DSB/DSBFirst er egentlig forløbet efter nogenlunde samme model som forhandlingerne med DSB S-tog. Resultatet er ikke overvældende, men samlet set acceptabelt - for de overenskomstansatte i DSB/DSBFirst. Til gengæld har forhandlingerne med Banedanmark ikke båret frugt - faktisk har der været sammenbrud i forhandlingerne, og det er ikke lykkedes at få fornyet organisationsaftalen. Derfor fortsætter aftalen fra 2008 uændret. Det er uacceptabelt for de overenskomstansatte i Banedanmark. Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelse ønsker ikke at sælge de overenskomstansatte medlemmer i Banedanmark, blot for at få en acceptabel overenskomst stemt hjem - på resten af området. Dansk Jernbaneforbund står sammen - en for alle, alle for en - det er det, der med et andet ord kaldes en musketer-ed. Det er et samlet statsligt område, der stemmes om, og derfor ønsker Dansk Jernbaneforbund også, at samtlige overenskomster og aftaler på statens område fornyes. Dette er ikke sket, og derfor kan vi ikke tilslutte os CFU forliget. Desuden har det vist sig, at resten af CFU området ikke har den samme ansvarsfølelse over for tjenestemænds tidligere tilkendte rettigheder, som vi i Dansk Jernbaneforbund kunne ønske os. Derfor er de reguleringsprocenter ved pensionering før det fyldte 65. år, der er forhandlet hjem, og som gælder for personer født i 1959 eller senere, efter Dansk Jernbaneforbunds mening alt for høje. Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelse har derfor valgt at anbefale et NEJ til CFU forliget. Det paradoksale ved den situation er, at Dansk Jernbaneforbund derved står i en situation, hvor kolleger bliver opfordret til at stemme noget forskelligt. To kolleger i DSB S-tog - den ene Side 3 af 9

4 tjenestemand, den anden overenskomstansat - vil opleve at blive opfordret til at stemme noget forskelligt til urafstemningen. Grunden er, at der er tale om to forskellige overenskomster og begrundelserne for at anbefale henholdsvis et ja og et nej er mange og komplicerede - også meget mere komplicerede end det her er muligt at give udtryk for. Der ligger grundige overvejelser bag hver af de tre anbefalinger, og det er Dansk jernbaneforbunds håb, at du som medlem lytter til hovedbestyrelsens anbefaling, men i sidste ende er det din beslutning. Til hjælp for beslutningen modtager hvert medlem et anbefalingsbrev med relevant materiale. Brevet indeholder desuden et link til et lukket afsnit på forbundets hjemmeside, hvor alt relevant materiale for netop din overenskomst fremgår. Dermed skulle det være muligt for alle forbundets medlemmer at træffe den endelige beslutning på så oplyst et grundlag som muligt Ansættelsesstop i hele DSB Koncernledelsen skal tages i ed, før der kan gives lønforhøjelser eller ansættes nye medarbejdere. DSB har med øjeblikkelig virkning indført ansættelsesstop sammen med en ny og strammere lønreguleringsproces i hele koncernen. Beslutningen betyder, at alle lønforhøjelser, som ikke er baseret på kollektive aftaler, samt alle nyansættelser, skal godkendes af koncernledelsen, inden de kan træde i kraft. Baggrunden for beslutningen er den alvorlige økonomiske situation, DSB befinder sig i efter offentliggørelsen af et 2010-regnskab med et underskud på 551 mio. kr. Lederens ansvar Ansvaret for, at reglerne overholdes, ligger hos den enkelte leder. Skulle der opstå behov for at give lønforhøjelser eller skaffe medarbejdere for at få udført vitale opgaver, skal HR inddrages, og baggrund og konsekvenser vurderes, hvorefter ønsket forelægges for koncernledelsen. 9. MAJ Bankmand bliver ny DSB-formand Det bliver topchefen for Nordea, der kommer til at sætte sig i spidsen for DSB. Han overtager formandsposten i togselskabet fra Mogens Granborg, der har trukket sig fra stillingen på et tidspunkt, hvor DSB er i svare vanskeligheder, udløst af sit engagement i Øresundstrafikken med selskabet DSBFirst. Tidligere i år meddelte Schütze, at han gik på pension fra stillingen som leder af Nordea i Danmark - en virksomhed, hvor han har arbejdet i 40 år. Side 4 af 9

5 Men han tilkendegav samtidigt, at han agtede at fortsætte sit arbejde som medlem af flere bestyrelser. Og nu tilføjer han endnu en bestyrelse til porteføljen, når han overtager formandsposten hos DSB. Formandsskifte midt i krise Det sker på et tidspunkt, hvor DSB's ledelse er decimeret som følge af vanskelighederne i selskabet. Blandt andet er den tidligere topchef Søren Eriksen fyret. Den samme skæbne er overgået Karsten Røn Andersen, der var direktør for DSBFirst og DSB Sverige. Problemerne skyldes engagementet i datterselskabet DSBFirst, der driver en række toglinjer omkring Øresund, blandt dem Kystbanen. Problemerne har fået myndigheder på begge side af sundet til at undersøge DSBFirsts aktiviteter og regnskaber, der indikerer, at det kører med kraftige underskud. Stor gæld tynger Det har givet firmaet en gæld til DSB på op mod millioner kroner og sået tvivl om, hvorvidt DSBFirst kan overleve. Oveni bidrager krisen til underskuddet hos DSB, der ifølge Ritzau er oppe på over en halv milliard kroner. De ildevarslende regnskaber har fået DSB til at indføre øjeblikkeligt ansættelsesstop. I forvejen kæmper DSB med at holde gang i de kostbare, nyanskaffede IC4-tog, der har martret virksomhedens drift i flere år. Har store udfordringer Ifølge DSBFirst mener Gert Frost, at der er brug for et nyt hold, der kan tackle de udfordringer, som DSBFirst og DSB Sverige står over for. Gert Frost, der overtog styringen i selskabet i sidste uge, har siden starten af 2007 været administrerende direktør i DSB S-tog og medlem af DSB's koncernledelse. Nummer otte i rækken Forleden blev den administrerende direktør i DSBFirst, Karsten Røn Andersen, fyret, efter at han selv havde skrevet en fyreseddel til sin kommercielle direktør Jan Wildau. Dermed har otte højtplacerede DSB-folk forladt statsbanerne, siden skandalen om DSBFirsts økonomiske roderi begyndte at rulle den 17. marts. Det bliver projektleder i DSB Claus Rehfeld Moshøj, der overtager Jan Rosenfeldts ansvar, mens Michael Juhl-Sørensen, koncernekonomichef i DSB bliver den nye finansdirektør. Side 5 af 9

6 1. juli 2011 DSB ansætter Nordjyllands Trafikselskabs administrerende direktør Christian Roslev som ny topboss Christian Roslev bliver den nye frontfigur i DSB og afløser dermed den konstituerede direktør Klaus Pedersen. Christian Roslev er 43 år og har tidligere arbejdet i Finansministeriet, Københavns Kommune, KMD og rådgivningsvirksomheden COWI. 29. JUN Opsplitning af udbud kan være ulovlig DSB's og Öresundstågs redningsplan er muligvis i strid med EU-regler. Arriva lægger allerede nu sag an mod den svenske stat. DSB, de svenske trafikmyndigheder og Öresundståg siger, at de har fundet en løsning for Øresundstrafikken til glæde for passagerer og skatteydere. Men redningsplanen kan blive plaffet ned af både konkurrerende transportselskaber og EUkommissionen. Det oprindelige udbud, som DSBFirst vandt for snuden af en række konkurrenter, bliver nemlig ændret nu. Og konkurrenter er i god ret til at så tvivl om lovligheden i det, siger en ekspert:»det er meget tvivlsomt, om det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU s udbudsregler. Det er normalt ikke lovligt at lave grundlæggende ændringer af kontrakten uden at lave et genudbud. Man forandrer kontraktpartens identitet og laver en grundlæggende ændring af den indgåede aftale, idet man spalter kontrakten op i to«, siger Steen Treumer, professor i udbudsret ved Københavns Universitet. 28. JUN DSBFirst undgår konkurs DSBFirst holder sig på skinnerne, men skal finde ny samarbejdspartner i Sverige. Efter flere ugers intense forhandlinger mellem DSB og de svenske trafikmyndigheder, Öresundståg, er parterne nu nået frem til en løsning. Aftalen sikrer en uændret betjening af Øresundstrafikken på begge sider af sundet, og en truende konkurs for DSBFirst er dermed undgået. I perioden frem til køreplansskiftet 10. december 2011 vil det blive afklaret, hvem der skal køre den svenske del af Øresundstrafikken fremover. Topchef er tilfreds DSB's topchef Klaus Pedersen understreger over for medarbejderne, at der er tilfredshed med to ting i den aftale, vi har opnået. Side 6 af 9

7 »Vi har undgået en truende konkurs, som ville have kastet såvel kunder som medarbejdere og leverandører ud i en uoverskuelig situation, og aftalen er økonomisk set det bedst mulige udkomme af en vanskelig situation for DSB«, siger han. Dermed synes de passagerer på strækningen over Øresund at være reddet for en stund. En konkurs ville have skabt en uoverskuelig situation og gjort de nuværende problemer for de mange pendlere med manglende siddepladser og dårlige internetforbindelser mange gange værre. Flere togsæt fra Sverige til Danmark Ifølge DSB kan passagererne med aftalen se frem til bedre tider. Det sker blandt andet ved, at man sætter flere togsæt på ruten fra Sverige til Danmark for at gøre bedre plads til kunderne og imødegå kritikken om fyldte tog.»der vil fremover køre det samme antal tog i Danmark, i Sverige og over Øresundsbroen som i dag. Vores kunder kommer ikke til at opleve forringelser eller ændringer i deres hverdag. Tværtimod«, siger konstitueret administrerende direktør i DSBFirst, Gert Frost. Konkret betyder aftalen økonomisk, at de månedlige tab på driften i DSB Sverige frem til december 2011 dækkes dels af Öresundståg og dels gennem nedbringelse af de garantier, der er stillet af DSB og medejeren First Group. Ifølge Klaus Pedersen betyder det, at DSB fremadrettet ikke vil tabe penge på DSBFirst Sverige.»Med den indgåede aftale forventer vi tillige, at der kan tilbageføres mellem 200 og 250 millioner kroner af de hensættelser til tab på 725 millioner kroner, som blev indarbejdede i årsregnskabet for 2010«, siger han. Fagkategorimøde fra den 16/ Notat send med indkaldelse Sektionsmøde d.08 juni 2011 (referat send med indkaldelsen) Kvartalsmøde DSBFirst og DJ (4. februar 2011) - Referat udsendt med indkaldelsen (5møde) Ej flere møder afholdt siden. Ad. 5: Meddelelser fra lokalgrupperne. Korrespondances mm. udsendt med indkaldelsen Ad. 6: SU-information. - Organisation ej på plads. VSU 03 feb afventer referat Side 7 af 9

8 Dansk Jernbaneforbunds Sikkerheds og Miljøudvalg (SMU): Repræsentant Cristian Ghetz SMU møde afholdt d DJ Sikkerheds Branchemøder afholdes d i Valby og d i Vejle S2 seminar: Onsdag / torsdag d november 2011 S1: Mandag onsdag d november 2011 SMU møder 2011: den / / / Næste møde: d Ad. 7: Regnskab. Revision afholdt Ad. 8: Andet. Intet på dagsorden Ad. 8a: Beretning fra udvalg i områdegruppen Intet på dagsorden Ad. 8b: Ordinære gruppemøder januar / februar 2011 Bevilling pr. medlem for afholdelse af gruppemøder Godkendt Ad. 9: Sager til afgørelse. Bevilling: SPO-Kystbanen - til lokalgrupper bevilges 200kr. (eengangsbevillig) pr. medlem for lokalvelfærd. Godkendt Ad. 9a: Medlemslister 2 kvartal 2011 Udsendt 4 nye medarbejder fra 01 april Hgl./Kk 30 juni medlemmer. Hgl 41 mdl. Hg. 11 mdl. FS 8 mdl. Medlemslisterne er fortrolige og skal behandles og opbevares forsvarligt Medlemslisterne gennemgået med de tilstedeværende gruppeformænd Ad. 9c: Møder 2011 Sektion 23 feb maj 24 aug. 16 nov. SPO-fag 16 marts 09 jun. 14 sept. 24 nov. OSU 14 jan. 11 apr. 15 aug. 21 nov. VSU 03 feb. 03 maj 05 sept. 13 dec. SPO Kystbanen 6 møde juni / juli 2011 Side 8 af 9

9 Ad. 10: Spørgsmål fra bestyrelsen. Områdeformanden takkede for et godt møde. Mødet afsluttet kl Cristian Ghetz Hans V. Hvestendal Kim G. Andersen Områdegruppeformand Områdegruppenæstformand Kasserer Side 9 af 9

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Tirsdag den 04. december 2014 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 27. november 2013 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 25. oktober 2011 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde den 18. maj 2006 Hotel Agon Aldea i Berlin Referat af 14.møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: www.spdsb.org

Læs mere

3 DSB årsrapport 2011

3 DSB årsrapport 2011 3 DSB årsrapport 2011 5 DSB - Nu og i fremtiden 3 Forord 6 DSB Nu og i fremtiden 9 DSB - Nu På og sporet i fremtiden af 2011 6 11 Forord Tog til tiden 10 12 DSB Kunder Nu og i fremtiden 12 15 På sporet

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. oktober 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Referat af 11. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.02.2011 i København

Referat af 11. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.02.2011 i København Referat af 11. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.02.2011 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen LPO Peter Kanstrup, LPO Jørn Nicolaisen SPO Frank M Larsen SPO Henning E Laursen

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o Bestyrelsesmøde onsdag 23. maj 2007 kl. 9.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20 00 www.klarskovgaard.dk

Læs mere

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB Det Blå Blad Nr 1. 2013 NY STÆRK LE DELSE I LPO His En Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB tor uhe ldi g ien om : kol leg a! Det Blå Blad Udgives af : Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Henvendelse til

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 Værste fyringsrunde i bankens historie/3 Amarkanerne overgiver sig ikke/4 Svært at få øje på foråret/12 Bliv dygtigere og uundværlig/13

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union

Referat. Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union Referat Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union Stockholm 15. juni 2013 1 Åbning NFU s formand Kim Østerbye åbnede mødet med følgende indledende ord: Formanden åbnede mødet med følgende

Læs mere

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Faglig voldgift 3F mente lønnen skulle regnes ud efter andet end taxameterprisen. Læs dommen side 4 OK2010 Alle overenskomster i DTA-regi er nu i hus. Læs om resultaterne

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere