Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben."

Transkript

1

2 Henning blev ved foreningens afslutningsfest den 29.oktober 994 drætsmand 994* Han var desværre denne dag forhindret og derfor blev overrækkelsen af pokalen m.m. foretaget på generalforsamlingen den 27. januar 995. Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben. Det efterfølgende er et udpluk fra formandens beretning for året 994. Som nævnt kunne vi sidste år fejre klubbens 25 års jubilæum. Selvom 25 år ikke er den helt store milepæl i foreningslivet, kan NB se tilbage på en spændende tid med masser tiviteter på alle områder, en velfungerende forening har mulighed for at spænde Selvfølgelig har jubilæet kostet klubben en del penge. Vi har derfor søgt om tilskud forskellige steder og har fået en god opbakning af alle. På trods af oprettelsen af en fond til rejser og deltageiser i stævner for ungdomshold og en del ekstraudgifter i forbindelse med jubilæet, har vi holdt vort mål for 994, hvad økonomien angår. Det har kun været muligt, fordi vi hele tiden har fulgt udviklingen med vore vigtigste indtægtskilder, og kunne derfor med god samvittighed flotte os lidt mere end vi ellers plejer. dette sammenhæng skal der lyde en stor tak til de personer, som har sørget for, at vi har haft råd til dette. Vort LOTTOSPLhar haft en meget fin sæson, fordi Carlo og hans mandskab har ydet en flot indsats og skabt et fornemt resultat. En anden 'sværvægter', når man taler om vores alternative indtægter, er FEST-l-BY. -3-

3 HAVNBJERG TLF H;!.vnhjerg Butikscenter Øf5f0llvP C Storegade lb Nordborg- lir OS 67 URE GULD SØLV TLF Storegade 5 A Nordborg t----:::;;;;:;::--- DU ER ALTD VELKOMMEN NB's KLUBHUS. Em JEL-CENTER TLF STOREGADE Også i 994 har Sven Erik Frederiksen og hans komite formået at tilføre NB's og NH's klubkasser et meget pænt beløb, som vi siger tak for. For nogle år siden fik Peer Christiansen fra SPONSORUDVALGET den ide, at NB skulle forsøge sig med at sælge en julekalender. Det har vist sig at den ide indtil nu har været særdeles indbringende for klubben. Også juleballet var af stor betydning f?r klubbens økonomi, her kan det oplyses, at forventningerne mht. det økonomiske udbytte blev indfriet.. På økonomisiden gik næsten alt som planlagt. Kun kontingent-indtægterne står ikke i et helt tilfredsstillende forhold til vores muligheder. Her har vi en opgave, der skal løses - og jeg kan forsikre jer, at jeg vil gøre alt for, at denne melding ikke gentager sig næste år... Der er sikkert flere ting i vores regnskab, som har irrtt vores kasserer lidt og måske får vi det at vide, når talle lægges frem. Et par sure opstød er ladt, mn e kan dog ikke ødelægge glæden over et godt økonomisk år for NB. Arets første større arrangement er altid vores SKOLECUP, som i 994 blev afviklet for 26. gang. Det er en af de aktiviteter, hvor vi fra bestyrelsen overhovedet ikke behøver at blande os. Det kører bare derudad - og det kører virkeligt godt. Selvfølgelig er vi klar over, hvor meget arbejde der lægges i planlægninge og afviklingen af stævnet, men det lægger vi næsten kke mærke til, og det har vi ikke noget imod. Tak til Per Møllerskov, Erik Nørskov og b Anthony samt deres hjælpere for dette stykke foreningsarbejde..., Desværre er der ikke ret mange som leverer frivilligt stof til SPORTEN,og det er mit ønske, at flere ville benytte bladet fremover og skrive om deres anliggender eller oplevelser. En håndskrevet lap papir er nok - b skal nok sørge for, at indlægget senere præsenterer sig pænt i bladet. KLUBHUSET har også fungeret meget godt i det forløbne år. Det var igen rammen om utroligt mange aktiviteter, selvom lokalerne bruges meget flittigt, præsenterer de sig altid pænt og rent. Samarbejdet med centrets cafeteria fungerer upåklage og alle som arbejder for klubhuset har kun ros tilovers for Sus og hendes mandskab. Jeg vil gerne takke Leif Nielsen og hans udvalg for deres indsats for klubhuset. Vi har længe vidst, at Leif efter dø /'(#. %,siden 865 sæson 94 ville stoppe som chef for klubhuset. Han har været på dette job i 3 år, og i denne periode har omtalen af klubhuset overvejende været positivt. Det er også hans fortjeneste, at vi har fået styr på tingene. NB siger tak for denne indsats, og jeg håber at Leif før eler senere igen er parat til en ny opgave i klubben. Jg V på et senere tidspunkt overrække ham et synligt bevs på vores taknemlighed. Et velfungerende klubhus er meget vigtigt for NB og derfor er vi glade for, at det lykkedes os at finde en afløser for Leif, som er villig til at videreføre arbejdet. Det er Mette og Kaj Hansen, som fremover skal stå for vores klubhus. De glæder sig til at komme igang, og vi byder dem hjetelig velkommen og ønsker dem held og lykke med arbejde' B relsen vil idag fremsætte et forslag om, at sløjfe entreen til vores hjemmekampe - forsøgsvis i sæson 995. Vi er klar over, at vi mister mellem 2 og 3 % af vore indtægter, men er parate til at hente pengene ind igen pa andre måder. kke via kontingentforhøjelser - vores fantasi rækker til mere end at anvende denne nemme løsning. Husk - i de sidste 5 år har bestyrelsen ikke fremsat eet forslag om kontingentforhøjelse. Vi håber, at vi med 'gratis entre' kan lokke flere tilskuere til vores kampe og samtidig kan give vores medlemmer: hjælpere og venner lidt af det tilbage, som de giver os form af deres indsats for klubben. Det er nemlig sådant, at de fleste af vores tilskuere på en eller anden måde har tilknytning til Nord-Als Boldklub og så virker det lidt småligt, at de skal af med 5 kroner for at se en fodboldkamp, de selv har været med til at 'financiere" gennem deres arrangement for klubben. Vi har været på JBU's delegeretmøde i Herning, og her blev det igen fremhævet, at der generelt er mangel på : leegt!lå d::,rt:ssen hos nogle er tilstede, men man ville ikke betale en sådan uddannelse. Nogle klubber har derfor betalt udgifterne for deres kandidater, og dette tilbud vil vi også give vore interesserede. NORDBORG ) Th. Brorsens Vej 6430 Nordborg 5 643( NORDBORG -4 - SlSlllAN L EM:2GEMARKED =\,' :=,-" Holmgade 39 Tl """".,; r.klipog håidesign for hende " og horn \ ro..j v( Lene Larsen. Sr,lionsvej 5 (v Kvickly) Tlf :9' --...,;;//.", Un l-ba n k Statioflsvej" 6430 nordborg Telefon Fax Danfoss....., ',' pr. Nordborg, * < <<34.;. til Bil t;;;;;;:::::=::::;;;;;.;!ie.i. :.:T.L..P.F.G749W!!L9E8.:i.::.::.:::.:::..: Send mig en iegnklg ri klib eller )'gtxbr'e, og lad mj;j glfe el ulcrblndende ljoo. KROGH's AUTOVÆRKSTj:Q'ts. hvor venner mødes - Trælast Trælasthandel! :; v::fnkufnb;:deokt (Q,a\ -på bordet ( Bygningsartikler Nordborg -5 - BAGER Th.Brorsensvej 56

4 matas vi Bente Sudergaard Tlf toregade 35 - Nordborg Danbo Super Th.Brorsensvej Nordborg Center Sko llalrnuth lovnblerg UVS Pullksctnler 0-30 Nordborg - telf Vi har i den forløbne sæson Haft 25 hold i turneringen. dette tal er de hold medregnet, som oldboysafdelingen har deltaget med. Det er et ganske pænt tal og alt tyder på, at antallet af hold vi tilmelder turneringerne, er stigende. Måske ikke til den kommende turnering, men i 996. sær i ungdomsafdelingen har vi haft en god tilgang, og det ser ud til, at tendensen fortsætter. Det kommer selvfølgelig ikke af sig selv. Et godt spillende landshold, eller med OB's triuf i Europacuppen sender ikke flere spillere til Nord-Als Boldklub. Vi skal selv arbejde for det, og det har vi gjort i ungdomsafdelingen. For et år siden, kunne jeg berette, at det forløbne år, havde været et af de bedste, for seniorafdelingen, hvis ikke det bedste overhovedet, i klubbens historie. Det samme ville jeg gerne kunne sige om jubilæumsåret, men alle ved, at det ville have været #øgn#. Vi kom så nogenlunde "helskindet" gennem sæson 94, m ingen kan være tilfredse med det, vores seniorafdeling præsterede i det forløbne år. Vi var alle klar over, at et år som 993 ikke ville gentage sig lige med det samme. Vi var også klar over, at det ene eller andet hold ville få det svært efter oprykningen, men igen havde forudset, at forskellen fra det ene år til det andet ville blive så markant. Tilsyneladende kunne en del af vores seniorspillere ikke tåle mere modstand end den de var vant til i de lavere rækker året før, men i stedet for at tage den nye udfordring op, forsvandt lysten til at spille fodbold ganske hurtigt og stemningen til kampe og træning blev mere og mere pessimistisk. Der var selvfølgelig undtagelser, men generelt set har året 994 ikke været ret spændende for hverken spillerne, trænerne, tilskuerne eller bestyrelsen. seniorafdelingen hører også vores damehold. Holdet var nyoprykker og måtte for første gang prøve kræfter i Serie. NB's Lilleputafdeling præsenterer sig her i deres nye spilletøj. Sponsor er POSTVÆSNET6430 NORDBORG. På billederne ses postbestyrer Steen Rasmussen og Verner Petersen fra ungdomsudvalget sammen med spillerne fra lilleputafdelingen. Nord-Als Boldklub siger tak for støtten. Vi var godt klar over, at holdet havde en alt for lille spillerstab til at gennemføre en turnering uden problemer. Det viste sig også, da man ikke hver gang kunne stille hal og nogle kampe måtte aflyses. Det var især til udeka pene, det kneb med at stille hold, og her vil jeg påstå, at nogle af spillerne alt for let fandt en grund til et afbud, især når der skulle spilles kamp nord for Vejle. Holdet,blev på grund af visse omrokeringer i andre serier - i Serie l, men denne status kan vi ikke forsvare i 995. Vi har efter mange overvejelser og drøftelser med trænerne og spillerne besluttet, at vi i den kommende sæson kun vil spille 7-mands fodbold i damerækkerne. Afdelingen trænger til en sanering. Et par spiller er holdt op med at spille fodbold, andre vil ud at rejse, spillerne fra ungdomsafdelingen er endnu for unge til at spille Serie fodbold

5 LOTTOSPL NORD-ALS BOLDKLUB Lottoformand: Carlo Meyer, tlf efter kl Repr. fra bestyrelsen: Anders Ebsen LOTfOHOLDENE OG KØREPLAN FOR FORÅR 995 ) HOLD SENOR 2 CLUB22 3 SENOR 2 4 OLDBOYS 5 FORÆLDRE OPRÅBER Meyer Mogens Christensen Madsen Per Møllerskov Rita Glock HOLDLEDER TELEFON Carlo Meyer Bent Riemer Anders Ebsen John Larsen ( ) Arthur Callesen MANDSKAB Bjarne Pedersen Else Christensen Jørgen Jensen Jens Lund Bent Lausten Erik Schwab Gunnar Antonsen Kirsten Rudbeck Bo Christiansen Alf Berger Kjeld Christensen Helge Rudbeck Preben Chrisensen Cora Fynsk Hjælpere kl til SPLLEDG. Huskl Mødetid senest kl OBS' },O S\.J , Som affe kan se i skemaet mangler Carlo folk, især er det senior der har brug for en hjælpene hånd, der må være nogen i klubben, der kan afse et par timer. hver 5. uge. Tag og ring til Carlo. Søndag den 8. december afgik Jørgen Hansen, Valmuevej 7, Havnbjerg ved døden 65 år gammel efter et halvt års alvorlig sygdom. Nord-Als Boldklub og vel især hos hans gamle holdkammerater på det navnkundige Veteran 2-hold vakte dødsfaldet stor sorg, selvom vi godt vidste, at Jørgen næppe havde mulighed for at stå sin sygdom igennem. f-v gjorde derfor et dybt indtryk på de tilstedeværende blandt gamle holdkammerater ved Nord-Als Boldklubs 25 års jubilæumsreception den 3. november i Nord-als drætscenter, at Jørgen på trods af sin dårlige helbredstilstand alligevel mødte op sammen med sin kone Erna for at hygge sig sammen med gamle fodboldkammerater. Det var typisk for Jørgen, fighter som han alle dage havde været på fodboldbanen. H an gav aldrig op, og hans medspillere følte altid, at de kunne stole på deres højre back, den plads Jørgen altid spillede og spillede godt. Vi er mange, som vil mindes vor gamle kammerat og savne hans rolige og stille måde at være på, altid med et lunt smil på læben og en gemytlig bemærkning, selv når det gik hedest til. Tankerne går naturligvis til hans kone gennem 40 år Erna og hans øvrige familie, og Erna har bedt mig videregive hendes vr-"e tak for deltagelsen af en række af hendes mands gamle bjdkammerater ved begravelsen i Ulkebøl Kirke. Det varmede og gjorde godt. På vegne af old-boysafdelingen i Nord-Als Boldklub Carl Erik Rasmussen Holdlederen er alene ansvarlig for, at der møder tilstrækkelig hjælpere i henhold til planen. Ved evt. afbrud kontakt es HOLDLEDEREN. Dog skal OPRÅBEREN og HOLDLEDEREN sende afbud til CARLO. Rev / Ch / Carlo

6 Jeg er overbevist om, at vi snart igen kan mønstre et damehold i JBU turneringen. Det var lidt fra formandens beretning fra generalforsamlingen på Nørherredhus den 27. januar. Hvis nogen har lyst til læse hele beretningen, så ligger den i klubhuset. Genbru9sdag Stort udvalg i dameløj Lørdag d. 4. marts k Alle ved, at det er dyrt at købe sportstøj. Mange spillere (især i de yngre årgange) kan ikke nå at slide deres sportstøj eller fodboldstøvler, før de er vokset fra det. Hvorfor så ikke hjælpe andre (og måske sig selv)? Derfor vil NB afholde en "genbrugsdag" klubhuset (samme dag er der skolecup Du skal gøre flg.: lørdag d. 4. marts i hallen). kl i ' V ) Læg den genstand du vil sælge i en pose tydeligt mærket med: a) Navn, addresse og tlf. nr. b) Posens indhold og pris 2) Aflever posen på det store runde bord i klubhuset senest fredag den 3. marts. Genbrugsdagen er blevet til på opfordring fra nogle forældre. Succesen afhænger selvfølgelig af, at der bliver indleveret masser af varer til salg. Derfor håber NB, at mange forældre vil bakke op om arrangementet. Evt. usolgte varer tilbageleveres igen, medmindre andet aftales. Varer, der ikke er mærket med navn og addresse, sælges, og pengene tilfalder klubben. Som noget nyt vil der samme dag være mulighed for at købe nyt sportsudstyr, idet MARKUSSEN SPORT repræsenteret ved Verner Petersen vil være tilstede med en masse knaldgode tilbud. Valg på generalforsamlingen: Formanden Peter Glock bestyrelsesmedlem Verner Petersen bestyrelsessuppleant John Henning Brammann - nyvalgt revisor Arne Jensen revisor suppleant Carlo Meyer På et spillermøde den blev Preben Naef valgt som spillernes repræsentant i bestyrelsen. Suo leant blev John H. Brammann. Storegade Nordb<lrg Tt < gmileq;!t'9mlg"}>.:. Oldboysafdelingen afholdt i år sin generalforsamling den 9.januar i NB's klubhus. Der var mødt 37 medlemmer, hvilket tør siges at være flot mønstret af en klub med 70 medlemmer. Formandens beretning indeholdt punkter fra hele jubilæumsåret 994. Peer kom vi rkeligt rundt i alle hjørner, en god beretning, med ris og ros på de rigtige steder. Alfred fremlagde et godt regskab, der var holdt inden for rammerne af budgettet 994. Formand Peer Christiansen var på valg, han blev genvalgt (til lykke med det Peer) C.E.Rasmussen blev genvalgt som revisor, til spillerudvalget blev valgt Bjarne Jensen og Poul Abrahamsen. Under eventuelt blev der som tak for vel udført arbejde i sæson 994 uddelt gaver til Bent Riemer, Per Møllerskov, Jørn Nissen og Poul Abrahamsen C.Blom Locks. k/er Tlf Parallelvej 2 - Lavensby Et godt sted at starte DEN DANSKE BANK M"RGUERTTEN (J - din blomsterbutik Parallelvej Nordborg Telefon Med sportslig hilsen Spil fodbold NB' s-ungdomsafdeling/ Kjeld Høi På billedet ses fra venstre: kasserer Alfred Hansen, formand Peer Christiansen og best.medl. Chrest en Blom. - - i Nord-Als Boldklub

7 M.PERREGAlRD 8.30 NORDBORG 7 AS A_n_o_n-=..y_m_e_k_la_g=..e_r_o &.47) MOMMARK JH07D0 KORN - FODER'iTOFFER t STØT VORES Vedrørende den anonyme klage i "Sporten". Jeg mener ikke at man i en klub, hvor alt arbejde er baseret på frivillig arbejdskraft, kan tillade sig at kritisere anonymt. Når der skal fremsættets kritik, og det skal der, så skal det være åben og konstruktiv, så man kan få noget positivt ud af den. øvrigt mnener jeg, at alle forældre er forpligtet til at tilkendegive deres mening/indgå i de vanskelige afgørelser der er i forbindelse med at holde et hold kørende. Jeg tænker her på de afgørelser, som skal tages, f.eks. hvis der er for mange børn til eet indendørs hold, skal man så lave et stærkt og et mindre stærkt hold, eller skal m lave to hold, som er lige stærke? "-J Jeg vil ikke gå længere ind i diskussionen, men blot afslutte med at opfordre alle forældre, positive og negative, til at hjælpe, på den ene eller anden måde, for hvis du / vil have indflydelse, så stå frem, kom og vær med i arbejdet. Mudderkastning, som jeg vil kalde anonyme breve til Sporten, bringer os ikke videre. Med venlig hilsen / Jesper Kirkegaard. l ANNONCØRER DE STØTTER OS M-i-c-rop-u-t-a-Orga-n-g "' ES BL-HJØRNET WtilX vi FrederikHolm Løjlertoft Nordbom Tlf t VAGN HANSEN SPORT RAN(XEROX (...J Nyt syn DN LOKALE OPTKER K. V Optik v Kaj V. B Kristensen Bidepladsen Gule-ærter for NB's oldboys og senior oldboys afholdes søndag den 26. februar 995. V! møds i klubhuset kl , hvor der er holdsætning. Tilmeldinq kan ske til John Larsen (piccolo) tlf eller Peer Christiansen tlf Pris for at deltage er 35 kr. Nye såvel som nuværende medlemmer kan deltage og få en hyggelig søndag. Husk varmt tøj samt fodboldstøvler. P.u.v. Chresten Blom ::----:-----::-:--:--:--_J:-u_l_e_k_o_n_k_U_r_r_e_n_c_e_n_o Sporten's julekonkurrence blev vundet af Jan Andresen, Klynstien 3 Vi en har fået udleveret sin præmie, en kæmpe æske ch ade samt en jubilæumsvimpel Sporten ønsker tillykke. De øvrige deltagere har fået tilsendt en jubilæumsvimpel, som tak for deltagelsen. NTERSPORr...- rohleder sport 6400 SØNDERBORG PF:RLEGADE GRÅSTEN NYGADE4 cdrey!!rs:e/:.s[yie.!! v Nis Dreyer - AUT. EL NSTALLATØR./ Alt indenfor el-branchen,/ - også salg al et-artikler og hårde hvidevarer. Brønd 7a, Holm 6430 Nordborg Til Biltlf t f ERK JENSEN VoV. 5_ Nordborg llps Mellemvej2 - Nordborg Telefon SiUf Gasfyr. Oliefyr - Varme - Sanitet samt blikkenslagerarbejde turnering 6430 Norobo-q TELEFON tter i år arrangerer NB i samarbejde med DG, SønderJylland en fodboldskole med alternative aktiviteter. Sidste års arrangement var en stor succes med 85 deltagere. Selvfølgelig var der ting, som godt kunne have været lidt bedre. Dette har vi taget højde for i dette års planlægning. Fodboldtræffet finder sted i tidsrummet mandag d. 3.juli til orsdag d. 6.juli. Desværre har vi i år ikke mulighed for at mddrage Sct. Hans aften i arrangementet, da Sct. Hans aften i år falder på en fredag. Prisen er den samme som sidste år kr. og sidste tilmeldingsfrist er den. juni. nvitationerne sendes ud i marts måned, og alle børn mellem 6 og 4 år kan tilmelde si t maksimale deltagerantal ligger på ca. 90, er det en go ide at sende tilmeldingen så hurtigt som muligt, da man bliver tilmeldt i den rækkefølge, tilmeldingerne kommer ind på. Ønskes yderligere informationer, så kontakt Kjeld Høi fra ungdomsudvalget. Fra Pondus Cup 95 som blev afviklet i Toftlund, kunne Microput endnu engang tage hjem med en sejr. Efter at de havde vundet deres pulje, skulle de møde F Stjerne 2 fra Flensburg i kvartfinalen. Efter en hård og god kamp, vandt NB med -0. semifinalen var det så igen et hold fra Flensburg denne gang F Stjerne. Man kunne næsten mærke at "gutterne" var opsat på endnu en spændende kamp, det blev det også, og endnu engang blev det til en sejr på -0. finalen var det Bevtofte, der fik en så hatten passede, Microputterne fra NB vandt sikkert, det var andet år i træk, at de vinder denne Pondus Cup. """ Næste opgave bliver Pondus Cup 95 i Vojens - den 2. bruar. John Callesen Den direkte sportslinie :----:--=--_F_O_d_bO d_s_ko_l_e_l_f_o_d_b_o_ldtr:...:.æf TLF FAX TLF FAX t LANGESØ HERREFRiSØR vt John H. Rasmussen Drej et godl nummer UNDGA VENTETDEN M.a. l - BESTL TD 9.ev.e 2.,.La.n.e.s0 MALERMESTER Mellemvej 2 - Nordborg MALERMESTER HANS J. PEDERSEN HESSELHØJVEJ NORDBORG _ Telefon Bl "t '7i oi

Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002

Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002 ,...----------------------------------------- s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002 Nord-Als Boldklub's veteranhold indendørs som vandt rækken med 48 ud af 8 point og en

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 7 - december 2000

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 7 - december 2000 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 7 - december 2000 NB ønsker en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle sine medlemmer og deres familie, alle venner af klubben, alle annoncører

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 500 glade piger deltog i NB's PIGE CUP Lørdag den 18. august 2007 blev NB's PIGE CUP afholdt for 6. gang med rekorddeltagelse

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 1, marts 2000

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 1, marts 2000 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 1, marts 2000 Så ruller bolden igen! Nu er NB's seniorspillerne i gang igen. Lørdag den 5. februar var træningsstart på barne ved NIC ( på billedet byder

Læs mere

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE NORD- ALS BOLDKLUB's ii1lubblt\d 26ÅRGA:'-IG B/95 Dec199S DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS BAGERI ThBrorsens Vej 56, Nordborg ØSTERLUND tlf 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg & Søvej 3, Langesø tlf 74

Læs mere

9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN

9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN 9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN Sporten Hvordan ser du fremtiden for. de mindre' klubber - rent økonomisk Man skal kalde en skovl en skovl - en spade en spade, arbejde' på det niveau man er,ikke

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Nord-Als Boldklub 20031

Nord-Als Boldklub 20031 1 Nord-Als Boldklub 20031 Formandens beretning ved generalforsamlingen den 30. januar 2004 Indledning Jeg vil igen indledningsvis bemærke, at detaljerne omkring Nord-Als Boldklubs mangesidede engagementer

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter.

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter. SP RTEN Nord-Als Boldklub s klubblad - 35. årgang - Nr. 4 - august 2004 Der er altid fart over feltet når NB s yngste fodboldspillere jagter bolden NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP

Læs mere

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840 erlige "krudtugler" er på billedet ses nogle fremragende fodboldspillere. De er simpelthen. bare suveræne, de "snupper" og vinder alt hvad de kommer i nærheden af, det gælder både inden - og udendørs.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Hg~J~Un!::::~ (fra Alsposten den 9.8.94) Gamle N.B.'ere strømmede i stort antal til Nord-Als for at være med til at

Hg~J~Un!::::~ (fra Alsposten den 9.8.94) Gamle N.B.'ere strømmede i stort antal til Nord-Als for at være med til at ':'.';:.';'."":;:;::'.:;'.:;';"":"";'::;:::;::'.:.:. HgJUn!:::: (fra Alsposten den 9.8.94) Gamle N.B.'ere strømmede i stort antal til Nord-Als for at være med til at hylde deres gamle klub, da den sjove

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 Jørnehavedag 2001 Tirsdag den 21. aug. blev den årlige bømehaveda; afviklet på stadion ved Nord-Als Idrætscenter. 290 børn fra 7 af kommunens

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 1 - jan. 2007

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 1 - jan. 2007 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 1 - jan. 2007 Årets pigefodboldklub 2006 Nord-Als Boldklub er blevet valgt som Region 4 s kandidat til Årets Pigefodboldklub. Det blev dog Nørresundby,

Læs mere

NB's Ordinær Generalforsamling.

NB's Ordinær Generalforsamling. NB's Ordinær Generalforsamling NB's nye bestyrelse øverst fra venstre Anders Ebsen, Peter cioc«, Poul Lyngkilde, Kaj Duus Jensen Nederst fra venstreerik Nørskov, Conni BKo/mos, Bjarne Knudsen I Det var

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001 NB's 1. hold ligger efter forårssæsonen på en solid 2. plads. Optimismen blomstrer Foråret i serie 4 Da vi startede sæsonen i begyndelsen

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 2, april 2000

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 2, april 2000 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 2, april 2000 Klubbladets forside bryder denne gang "FC Bareelona", et hold NB oldboysspillere som under dette navn vandt PICCOLO CUP'en. Fra venstre

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset!

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset! S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006 Godt år for drengene Vi kan i drengeafdelingen se tilbage på en helt i igennem succesrig sæson. I foråret var målet at vinde drenge

Læs mere

- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE

- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE 1 HALVLEG 10 sa NAEDE VI GENNEM 1 HALVLEG AF SÆSONEN 10 VI KAN ALLE SE HEN TIL DEN FORESTAENDE PERIODE MED STILSTAND pa FODBOLDOMRADET - DOG DER AFVIKLES STADIG WM 10 I ITALIEN ER MIT INDTRYK, AT SPILLERNE

Læs mere

Invitation til seminar SIUNA indbyder til et foreningsseminar om emnet "Hvordan ser det frivillige ung-

Invitation til seminar SIUNA indbyder til et foreningsseminar om emnet Hvordan ser det frivillige ung- Nu har NB også et hold micropiger -læs mere om klubbens nye hold inde i bladet. Dametræner søges Da vor nuværende træner for Oameholdet holder op, søger vi en ny træner fra sæson 1999. Interesserede bedes

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

TEN. ,-4B's hold næste år i serie 3. Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 5 - okt. 2001

TEN. ,-4B's hold næste år i serie 3. Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 5 - okt. 2001 s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 5 - okt. 2001,-4B's hold næste år i serie 3 Et par kampe før turneringen sluttede, sikrede Nord-Als Boldklub's bedste hold sig oprykningen til serie

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold Stor eksponering gennem herning kfum fodbold Få maksimalt udbytte af dit sponsorat med over 1.000 besøgende hver uge - bliv erhvervssponsor i Herning KFUM Fodbold Herning kfum fodbold SponsoraftalER s

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Nr. 5 / 1997- Oktober - 28.Argang. Tak for kampen!

Nr. 5 / 1997- Oktober - 28.Argang. Tak for kampen! Nr. 5 / 1997- Oktober - 28.Argang Tak for kampen! 3 MALERMESTER 2 TAK FOR EN Seniorafdelingen er på rette vej - men endnu et godt stykke fra "målet" I GOD Stød SÆSON Turneringen er for de fleste holds

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SÅ HUSK NU AT MELDE JER TIL I TIDE THISTED FIRMA SPORT Tilsluttet Dansk Firma-Idrætsforbund

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 39. årgang - Nr. 1 - feb. 2008. Formand Jens Hansen: For Nord-Als Boldklub blev 2007 et godt år

Nord-Als Boldklub s klubblad - 39. årgang - Nr. 1 - feb. 2008. Formand Jens Hansen: For Nord-Als Boldklub blev 2007 et godt år S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 39. årgang - Nr. 1 - feb. 2008 Formand Jens Hansen: For Nord-Als Boldklub blev 2007 et godt år Formandens beretning ved generalforsamlingen For Nord-Als Boldklub

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk Fodbold ordinær generalforsamling Dato & tid: 24. februar 2009 kl. 19.00 Sted: Hedehusene ny Idrætspark, Stenbuen 34, 2640 Hedehusene. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Optælling

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Håndbold. Kampprogram 2010-2011

Håndbold. Kampprogram 2010-2011 Der er også en annonceplads til din virksomhed - pris 800 kr. Kontakt Bente A. Nielsen På tlf. 74 69 31 50 eller bente.nielsen@arvidnilsson.com Håndbold Hovedsponsorer for RIF håndbold: Kampprogram 2010-2011

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj Arrangør: PI-København Program for Danske Politimesterskaber i Bowling 2011 Torsdag den 12. maj Dansk Politiidrætsforbund PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, og kan

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling i klubhuset Onsdag d. 1. november 2006 kl. 19.00

Generalforsamling i klubhuset Onsdag d. 1. november 2006 kl. 19.00 Setpoint Medlemsblad for Gladsaxe Tennis Klub 1981 Setpoint nr. 61 Oktober 2006 25. årgang Generalforsamling i klubhuset Onsdag d. 1. november 2006 kl. 19.00 Klik ind på klubbens hjemmeside: www.gladsaxetennisklub.dk

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale 2014-15

Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale 2014-15 Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale 2014-15 Disciplin: Op/Nedrykning Regionsfinale: Landsfinale: Elite div. Kegler (1 pulje á 12 hold) Ned: nr. 11 & 12 1-4 spiller DM

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

"VM-legene" afvikles fra k1.10.00-12.00. SPORTEN opfordrer alle NB-spillere til at deltage i arrangementet.

VM-legene afvikles fra k1.10.00-12.00. SPORTEN opfordrer alle NB-spillere til at deltage i arrangementet. Situation fra serie 4 kampen Bov - NB ( 2-1), hvor Jens Hansen blev skadet. M opvarmning Nord-Als Boldklub er selvfølgelig på pletten når "Nordborg på Toppen" markerer sig i anledning af det foranstående

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 4 - juli 2007. NB s drengehold før kampen mod Lundtoft/Felsted der blev vundet 6-1.

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 4 - juli 2007. NB s drengehold før kampen mod Lundtoft/Felsted der blev vundet 6-1. S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 4 - juli 2007 NB s drengehold før kampen mod Lundtoft/Felsted der blev vundet 6-1. Drenge (U14) igen i mesterrækken For 2. år i træk, er det

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Jubilæum Det 25. internationale

Jubilæum Det 25. internationale Jubilæum Det 25. internationale 2011 11. - 12. og 13. November Resen Hallen Skive Indbydelse Hancock Box Cup 2011 11. - 12. og 13. november Det er med glæde og stor forventning, at vi igen kan invitere

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

NUMMER 11-12 DECEMBER 2007 56. ÅRGANG

NUMMER 11-12 DECEMBER 2007 56. ÅRGANG NUMMER 11-12 DECEMBER 2007 56. ÅRGANG Årets spillere 2007 I forbindelse med årets slag mellem De Unge og De Gamle blev der uddelt pokaler til årets spillere for både senior og ungdom: For senior uddelte

Læs mere

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer.

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer. Her ses en flok glade microputter og deres trænere Kurt Kallesen og John Weber efter den sidste' træningsaften før sommerferien. Det gode humør skyldtes bestemt ikke den kommende pause fra fodbolden -

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

SPEEDBLADET NUMMER 2 APRIL 201 2 60. ÅRGANG. DRU hædrer tre fra Speed

SPEEDBLADET NUMMER 2 APRIL 201 2 60. ÅRGANG. DRU hædrer tre fra Speed 1 NUMMER 2 APRIL 201 2 60. ÅRGANG DRU hædrer tre fra Speed Årets spiller for damer Mille Mygind Jensen Årets talent i dansk rugby Jeppe Maagaard Holm Eigil Hemmert Lund-pokalen til Arne Jørgensen Speeds

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 1. Valg af dirigent: Claus Sylvest blev forslået og valgt 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Peter orienterede først om medlemssituationen,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere