Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben."

Transkript

1

2 Henning blev ved foreningens afslutningsfest den 29.oktober 994 drætsmand 994* Han var desværre denne dag forhindret og derfor blev overrækkelsen af pokalen m.m. foretaget på generalforsamlingen den 27. januar 995. Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben. Det efterfølgende er et udpluk fra formandens beretning for året 994. Som nævnt kunne vi sidste år fejre klubbens 25 års jubilæum. Selvom 25 år ikke er den helt store milepæl i foreningslivet, kan NB se tilbage på en spændende tid med masser tiviteter på alle områder, en velfungerende forening har mulighed for at spænde Selvfølgelig har jubilæet kostet klubben en del penge. Vi har derfor søgt om tilskud forskellige steder og har fået en god opbakning af alle. På trods af oprettelsen af en fond til rejser og deltageiser i stævner for ungdomshold og en del ekstraudgifter i forbindelse med jubilæet, har vi holdt vort mål for 994, hvad økonomien angår. Det har kun været muligt, fordi vi hele tiden har fulgt udviklingen med vore vigtigste indtægtskilder, og kunne derfor med god samvittighed flotte os lidt mere end vi ellers plejer. dette sammenhæng skal der lyde en stor tak til de personer, som har sørget for, at vi har haft råd til dette. Vort LOTTOSPLhar haft en meget fin sæson, fordi Carlo og hans mandskab har ydet en flot indsats og skabt et fornemt resultat. En anden 'sværvægter', når man taler om vores alternative indtægter, er FEST-l-BY. -3-

3 HAVNBJERG TLF H;!.vnhjerg Butikscenter Øf5f0llvP C Storegade lb Nordborg- lir OS 67 URE GULD SØLV TLF Storegade 5 A Nordborg t----:::;;;;:;::--- DU ER ALTD VELKOMMEN NB's KLUBHUS. Em JEL-CENTER TLF STOREGADE Også i 994 har Sven Erik Frederiksen og hans komite formået at tilføre NB's og NH's klubkasser et meget pænt beløb, som vi siger tak for. For nogle år siden fik Peer Christiansen fra SPONSORUDVALGET den ide, at NB skulle forsøge sig med at sælge en julekalender. Det har vist sig at den ide indtil nu har været særdeles indbringende for klubben. Også juleballet var af stor betydning f?r klubbens økonomi, her kan det oplyses, at forventningerne mht. det økonomiske udbytte blev indfriet.. På økonomisiden gik næsten alt som planlagt. Kun kontingent-indtægterne står ikke i et helt tilfredsstillende forhold til vores muligheder. Her har vi en opgave, der skal løses - og jeg kan forsikre jer, at jeg vil gøre alt for, at denne melding ikke gentager sig næste år... Der er sikkert flere ting i vores regnskab, som har irrtt vores kasserer lidt og måske får vi det at vide, når talle lægges frem. Et par sure opstød er ladt, mn e kan dog ikke ødelægge glæden over et godt økonomisk år for NB. Arets første større arrangement er altid vores SKOLECUP, som i 994 blev afviklet for 26. gang. Det er en af de aktiviteter, hvor vi fra bestyrelsen overhovedet ikke behøver at blande os. Det kører bare derudad - og det kører virkeligt godt. Selvfølgelig er vi klar over, hvor meget arbejde der lægges i planlægninge og afviklingen af stævnet, men det lægger vi næsten kke mærke til, og det har vi ikke noget imod. Tak til Per Møllerskov, Erik Nørskov og b Anthony samt deres hjælpere for dette stykke foreningsarbejde..., Desværre er der ikke ret mange som leverer frivilligt stof til SPORTEN,og det er mit ønske, at flere ville benytte bladet fremover og skrive om deres anliggender eller oplevelser. En håndskrevet lap papir er nok - b skal nok sørge for, at indlægget senere præsenterer sig pænt i bladet. KLUBHUSET har også fungeret meget godt i det forløbne år. Det var igen rammen om utroligt mange aktiviteter, selvom lokalerne bruges meget flittigt, præsenterer de sig altid pænt og rent. Samarbejdet med centrets cafeteria fungerer upåklage og alle som arbejder for klubhuset har kun ros tilovers for Sus og hendes mandskab. Jeg vil gerne takke Leif Nielsen og hans udvalg for deres indsats for klubhuset. Vi har længe vidst, at Leif efter dø /'(#. %,siden 865 sæson 94 ville stoppe som chef for klubhuset. Han har været på dette job i 3 år, og i denne periode har omtalen af klubhuset overvejende været positivt. Det er også hans fortjeneste, at vi har fået styr på tingene. NB siger tak for denne indsats, og jeg håber at Leif før eler senere igen er parat til en ny opgave i klubben. Jg V på et senere tidspunkt overrække ham et synligt bevs på vores taknemlighed. Et velfungerende klubhus er meget vigtigt for NB og derfor er vi glade for, at det lykkedes os at finde en afløser for Leif, som er villig til at videreføre arbejdet. Det er Mette og Kaj Hansen, som fremover skal stå for vores klubhus. De glæder sig til at komme igang, og vi byder dem hjetelig velkommen og ønsker dem held og lykke med arbejde' B relsen vil idag fremsætte et forslag om, at sløjfe entreen til vores hjemmekampe - forsøgsvis i sæson 995. Vi er klar over, at vi mister mellem 2 og 3 % af vore indtægter, men er parate til at hente pengene ind igen pa andre måder. kke via kontingentforhøjelser - vores fantasi rækker til mere end at anvende denne nemme løsning. Husk - i de sidste 5 år har bestyrelsen ikke fremsat eet forslag om kontingentforhøjelse. Vi håber, at vi med 'gratis entre' kan lokke flere tilskuere til vores kampe og samtidig kan give vores medlemmer: hjælpere og venner lidt af det tilbage, som de giver os form af deres indsats for klubben. Det er nemlig sådant, at de fleste af vores tilskuere på en eller anden måde har tilknytning til Nord-Als Boldklub og så virker det lidt småligt, at de skal af med 5 kroner for at se en fodboldkamp, de selv har været med til at 'financiere" gennem deres arrangement for klubben. Vi har været på JBU's delegeretmøde i Herning, og her blev det igen fremhævet, at der generelt er mangel på : leegt!lå d::,rt:ssen hos nogle er tilstede, men man ville ikke betale en sådan uddannelse. Nogle klubber har derfor betalt udgifterne for deres kandidater, og dette tilbud vil vi også give vore interesserede. NORDBORG ) Th. Brorsens Vej 6430 Nordborg 5 643( NORDBORG -4 - SlSlllAN L EM:2GEMARKED =\,' :=,-" Holmgade 39 Tl """".,; r.klipog håidesign for hende " og horn \ ro..j v( Lene Larsen. Sr,lionsvej 5 (v Kvickly) Tlf :9' --...,;;//.", Un l-ba n k Statioflsvej" 6430 nordborg Telefon Fax Danfoss....., ',' pr. Nordborg, * < <<34.;. til Bil t;;;;;;:::::=::::;;;;;.;!ie.i. :.:T.L..P.F.G749W!!L9E8.:i.::.::.:::.:::..: Send mig en iegnklg ri klib eller )'gtxbr'e, og lad mj;j glfe el ulcrblndende ljoo. KROGH's AUTOVÆRKSTj:Q'ts. hvor venner mødes - Trælast Trælasthandel! :; v::fnkufnb;:deokt (Q,a\ -på bordet ( Bygningsartikler Nordborg -5 - BAGER Th.Brorsensvej 56

4 matas vi Bente Sudergaard Tlf toregade 35 - Nordborg Danbo Super Th.Brorsensvej Nordborg Center Sko llalrnuth lovnblerg UVS Pullksctnler 0-30 Nordborg - telf Vi har i den forløbne sæson Haft 25 hold i turneringen. dette tal er de hold medregnet, som oldboysafdelingen har deltaget med. Det er et ganske pænt tal og alt tyder på, at antallet af hold vi tilmelder turneringerne, er stigende. Måske ikke til den kommende turnering, men i 996. sær i ungdomsafdelingen har vi haft en god tilgang, og det ser ud til, at tendensen fortsætter. Det kommer selvfølgelig ikke af sig selv. Et godt spillende landshold, eller med OB's triuf i Europacuppen sender ikke flere spillere til Nord-Als Boldklub. Vi skal selv arbejde for det, og det har vi gjort i ungdomsafdelingen. For et år siden, kunne jeg berette, at det forløbne år, havde været et af de bedste, for seniorafdelingen, hvis ikke det bedste overhovedet, i klubbens historie. Det samme ville jeg gerne kunne sige om jubilæumsåret, men alle ved, at det ville have været #øgn#. Vi kom så nogenlunde "helskindet" gennem sæson 94, m ingen kan være tilfredse med det, vores seniorafdeling præsterede i det forløbne år. Vi var alle klar over, at et år som 993 ikke ville gentage sig lige med det samme. Vi var også klar over, at det ene eller andet hold ville få det svært efter oprykningen, men igen havde forudset, at forskellen fra det ene år til det andet ville blive så markant. Tilsyneladende kunne en del af vores seniorspillere ikke tåle mere modstand end den de var vant til i de lavere rækker året før, men i stedet for at tage den nye udfordring op, forsvandt lysten til at spille fodbold ganske hurtigt og stemningen til kampe og træning blev mere og mere pessimistisk. Der var selvfølgelig undtagelser, men generelt set har året 994 ikke været ret spændende for hverken spillerne, trænerne, tilskuerne eller bestyrelsen. seniorafdelingen hører også vores damehold. Holdet var nyoprykker og måtte for første gang prøve kræfter i Serie. NB's Lilleputafdeling præsenterer sig her i deres nye spilletøj. Sponsor er POSTVÆSNET6430 NORDBORG. På billederne ses postbestyrer Steen Rasmussen og Verner Petersen fra ungdomsudvalget sammen med spillerne fra lilleputafdelingen. Nord-Als Boldklub siger tak for støtten. Vi var godt klar over, at holdet havde en alt for lille spillerstab til at gennemføre en turnering uden problemer. Det viste sig også, da man ikke hver gang kunne stille hal og nogle kampe måtte aflyses. Det var især til udeka pene, det kneb med at stille hold, og her vil jeg påstå, at nogle af spillerne alt for let fandt en grund til et afbud, især når der skulle spilles kamp nord for Vejle. Holdet,blev på grund af visse omrokeringer i andre serier - i Serie l, men denne status kan vi ikke forsvare i 995. Vi har efter mange overvejelser og drøftelser med trænerne og spillerne besluttet, at vi i den kommende sæson kun vil spille 7-mands fodbold i damerækkerne. Afdelingen trænger til en sanering. Et par spiller er holdt op med at spille fodbold, andre vil ud at rejse, spillerne fra ungdomsafdelingen er endnu for unge til at spille Serie fodbold

5 LOTTOSPL NORD-ALS BOLDKLUB Lottoformand: Carlo Meyer, tlf efter kl Repr. fra bestyrelsen: Anders Ebsen LOTfOHOLDENE OG KØREPLAN FOR FORÅR 995 ) HOLD SENOR 2 CLUB22 3 SENOR 2 4 OLDBOYS 5 FORÆLDRE OPRÅBER Meyer Mogens Christensen Madsen Per Møllerskov Rita Glock HOLDLEDER TELEFON Carlo Meyer Bent Riemer Anders Ebsen John Larsen ( ) Arthur Callesen MANDSKAB Bjarne Pedersen Else Christensen Jørgen Jensen Jens Lund Bent Lausten Erik Schwab Gunnar Antonsen Kirsten Rudbeck Bo Christiansen Alf Berger Kjeld Christensen Helge Rudbeck Preben Chrisensen Cora Fynsk Hjælpere kl til SPLLEDG. Huskl Mødetid senest kl OBS' },O S\.J , Som affe kan se i skemaet mangler Carlo folk, især er det senior der har brug for en hjælpene hånd, der må være nogen i klubben, der kan afse et par timer. hver 5. uge. Tag og ring til Carlo. Søndag den 8. december afgik Jørgen Hansen, Valmuevej 7, Havnbjerg ved døden 65 år gammel efter et halvt års alvorlig sygdom. Nord-Als Boldklub og vel især hos hans gamle holdkammerater på det navnkundige Veteran 2-hold vakte dødsfaldet stor sorg, selvom vi godt vidste, at Jørgen næppe havde mulighed for at stå sin sygdom igennem. f-v gjorde derfor et dybt indtryk på de tilstedeværende blandt gamle holdkammerater ved Nord-Als Boldklubs 25 års jubilæumsreception den 3. november i Nord-als drætscenter, at Jørgen på trods af sin dårlige helbredstilstand alligevel mødte op sammen med sin kone Erna for at hygge sig sammen med gamle fodboldkammerater. Det var typisk for Jørgen, fighter som han alle dage havde været på fodboldbanen. H an gav aldrig op, og hans medspillere følte altid, at de kunne stole på deres højre back, den plads Jørgen altid spillede og spillede godt. Vi er mange, som vil mindes vor gamle kammerat og savne hans rolige og stille måde at være på, altid med et lunt smil på læben og en gemytlig bemærkning, selv når det gik hedest til. Tankerne går naturligvis til hans kone gennem 40 år Erna og hans øvrige familie, og Erna har bedt mig videregive hendes vr-"e tak for deltagelsen af en række af hendes mands gamle bjdkammerater ved begravelsen i Ulkebøl Kirke. Det varmede og gjorde godt. På vegne af old-boysafdelingen i Nord-Als Boldklub Carl Erik Rasmussen Holdlederen er alene ansvarlig for, at der møder tilstrækkelig hjælpere i henhold til planen. Ved evt. afbrud kontakt es HOLDLEDEREN. Dog skal OPRÅBEREN og HOLDLEDEREN sende afbud til CARLO. Rev / Ch / Carlo

6 Jeg er overbevist om, at vi snart igen kan mønstre et damehold i JBU turneringen. Det var lidt fra formandens beretning fra generalforsamlingen på Nørherredhus den 27. januar. Hvis nogen har lyst til læse hele beretningen, så ligger den i klubhuset. Genbru9sdag Stort udvalg i dameløj Lørdag d. 4. marts k Alle ved, at det er dyrt at købe sportstøj. Mange spillere (især i de yngre årgange) kan ikke nå at slide deres sportstøj eller fodboldstøvler, før de er vokset fra det. Hvorfor så ikke hjælpe andre (og måske sig selv)? Derfor vil NB afholde en "genbrugsdag" klubhuset (samme dag er der skolecup Du skal gøre flg.: lørdag d. 4. marts i hallen). kl i ' V ) Læg den genstand du vil sælge i en pose tydeligt mærket med: a) Navn, addresse og tlf. nr. b) Posens indhold og pris 2) Aflever posen på det store runde bord i klubhuset senest fredag den 3. marts. Genbrugsdagen er blevet til på opfordring fra nogle forældre. Succesen afhænger selvfølgelig af, at der bliver indleveret masser af varer til salg. Derfor håber NB, at mange forældre vil bakke op om arrangementet. Evt. usolgte varer tilbageleveres igen, medmindre andet aftales. Varer, der ikke er mærket med navn og addresse, sælges, og pengene tilfalder klubben. Som noget nyt vil der samme dag være mulighed for at købe nyt sportsudstyr, idet MARKUSSEN SPORT repræsenteret ved Verner Petersen vil være tilstede med en masse knaldgode tilbud. Valg på generalforsamlingen: Formanden Peter Glock bestyrelsesmedlem Verner Petersen bestyrelsessuppleant John Henning Brammann - nyvalgt revisor Arne Jensen revisor suppleant Carlo Meyer På et spillermøde den blev Preben Naef valgt som spillernes repræsentant i bestyrelsen. Suo leant blev John H. Brammann. Storegade Nordb<lrg Tt < gmileq;!t'9mlg"}>.:. Oldboysafdelingen afholdt i år sin generalforsamling den 9.januar i NB's klubhus. Der var mødt 37 medlemmer, hvilket tør siges at være flot mønstret af en klub med 70 medlemmer. Formandens beretning indeholdt punkter fra hele jubilæumsåret 994. Peer kom vi rkeligt rundt i alle hjørner, en god beretning, med ris og ros på de rigtige steder. Alfred fremlagde et godt regskab, der var holdt inden for rammerne af budgettet 994. Formand Peer Christiansen var på valg, han blev genvalgt (til lykke med det Peer) C.E.Rasmussen blev genvalgt som revisor, til spillerudvalget blev valgt Bjarne Jensen og Poul Abrahamsen. Under eventuelt blev der som tak for vel udført arbejde i sæson 994 uddelt gaver til Bent Riemer, Per Møllerskov, Jørn Nissen og Poul Abrahamsen C.Blom Locks. k/er Tlf Parallelvej 2 - Lavensby Et godt sted at starte DEN DANSKE BANK M"RGUERTTEN (J - din blomsterbutik Parallelvej Nordborg Telefon Med sportslig hilsen Spil fodbold NB' s-ungdomsafdeling/ Kjeld Høi På billedet ses fra venstre: kasserer Alfred Hansen, formand Peer Christiansen og best.medl. Chrest en Blom. - - i Nord-Als Boldklub

7 M.PERREGAlRD 8.30 NORDBORG 7 AS A_n_o_n-=..y_m_e_k_la_g=..e_r_o &.47) MOMMARK JH07D0 KORN - FODER'iTOFFER t STØT VORES Vedrørende den anonyme klage i "Sporten". Jeg mener ikke at man i en klub, hvor alt arbejde er baseret på frivillig arbejdskraft, kan tillade sig at kritisere anonymt. Når der skal fremsættets kritik, og det skal der, så skal det være åben og konstruktiv, så man kan få noget positivt ud af den. øvrigt mnener jeg, at alle forældre er forpligtet til at tilkendegive deres mening/indgå i de vanskelige afgørelser der er i forbindelse med at holde et hold kørende. Jeg tænker her på de afgørelser, som skal tages, f.eks. hvis der er for mange børn til eet indendørs hold, skal man så lave et stærkt og et mindre stærkt hold, eller skal m lave to hold, som er lige stærke? "-J Jeg vil ikke gå længere ind i diskussionen, men blot afslutte med at opfordre alle forældre, positive og negative, til at hjælpe, på den ene eller anden måde, for hvis du / vil have indflydelse, så stå frem, kom og vær med i arbejdet. Mudderkastning, som jeg vil kalde anonyme breve til Sporten, bringer os ikke videre. Med venlig hilsen / Jesper Kirkegaard. l ANNONCØRER DE STØTTER OS M-i-c-rop-u-t-a-Orga-n-g "' ES BL-HJØRNET WtilX vi FrederikHolm Løjlertoft Nordbom Tlf t VAGN HANSEN SPORT RAN(XEROX (...J Nyt syn DN LOKALE OPTKER K. V Optik v Kaj V. B Kristensen Bidepladsen Gule-ærter for NB's oldboys og senior oldboys afholdes søndag den 26. februar 995. V! møds i klubhuset kl , hvor der er holdsætning. Tilmeldinq kan ske til John Larsen (piccolo) tlf eller Peer Christiansen tlf Pris for at deltage er 35 kr. Nye såvel som nuværende medlemmer kan deltage og få en hyggelig søndag. Husk varmt tøj samt fodboldstøvler. P.u.v. Chresten Blom ::----:-----::-:--:--:--_J:-u_l_e_k_o_n_k_U_r_r_e_n_c_e_n_o Sporten's julekonkurrence blev vundet af Jan Andresen, Klynstien 3 Vi en har fået udleveret sin præmie, en kæmpe æske ch ade samt en jubilæumsvimpel Sporten ønsker tillykke. De øvrige deltagere har fået tilsendt en jubilæumsvimpel, som tak for deltagelsen. NTERSPORr...- rohleder sport 6400 SØNDERBORG PF:RLEGADE GRÅSTEN NYGADE4 cdrey!!rs:e/:.s[yie.!! v Nis Dreyer - AUT. EL NSTALLATØR./ Alt indenfor el-branchen,/ - også salg al et-artikler og hårde hvidevarer. Brønd 7a, Holm 6430 Nordborg Til Biltlf t f ERK JENSEN VoV. 5_ Nordborg llps Mellemvej2 - Nordborg Telefon SiUf Gasfyr. Oliefyr - Varme - Sanitet samt blikkenslagerarbejde turnering 6430 Norobo-q TELEFON tter i år arrangerer NB i samarbejde med DG, SønderJylland en fodboldskole med alternative aktiviteter. Sidste års arrangement var en stor succes med 85 deltagere. Selvfølgelig var der ting, som godt kunne have været lidt bedre. Dette har vi taget højde for i dette års planlægning. Fodboldtræffet finder sted i tidsrummet mandag d. 3.juli til orsdag d. 6.juli. Desværre har vi i år ikke mulighed for at mddrage Sct. Hans aften i arrangementet, da Sct. Hans aften i år falder på en fredag. Prisen er den samme som sidste år kr. og sidste tilmeldingsfrist er den. juni. nvitationerne sendes ud i marts måned, og alle børn mellem 6 og 4 år kan tilmelde si t maksimale deltagerantal ligger på ca. 90, er det en go ide at sende tilmeldingen så hurtigt som muligt, da man bliver tilmeldt i den rækkefølge, tilmeldingerne kommer ind på. Ønskes yderligere informationer, så kontakt Kjeld Høi fra ungdomsudvalget. Fra Pondus Cup 95 som blev afviklet i Toftlund, kunne Microput endnu engang tage hjem med en sejr. Efter at de havde vundet deres pulje, skulle de møde F Stjerne 2 fra Flensburg i kvartfinalen. Efter en hård og god kamp, vandt NB med -0. semifinalen var det så igen et hold fra Flensburg denne gang F Stjerne. Man kunne næsten mærke at "gutterne" var opsat på endnu en spændende kamp, det blev det også, og endnu engang blev det til en sejr på -0. finalen var det Bevtofte, der fik en så hatten passede, Microputterne fra NB vandt sikkert, det var andet år i træk, at de vinder denne Pondus Cup. """ Næste opgave bliver Pondus Cup 95 i Vojens - den 2. bruar. John Callesen Den direkte sportslinie :----:--=--_F_O_d_bO d_s_ko_l_e_l_f_o_d_b_o_ldtr:...:.æf TLF FAX TLF FAX t LANGESØ HERREFRiSØR vt John H. Rasmussen Drej et godl nummer UNDGA VENTETDEN M.a. l - BESTL TD 9.ev.e 2.,.La.n.e.s0 MALERMESTER Mellemvej 2 - Nordborg MALERMESTER HANS J. PEDERSEN HESSELHØJVEJ NORDBORG _ Telefon Bl "t '7i oi

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i>

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i> Nord-Als Boldklub/s JUBILÆUMSSTÆVNE 5. og 6. Nov. i Nordalshallen INDEND0RSFODBOLD pa "STORE MAL" For klubhold(senior - ynglinge - junior) om lørdagen For gadehold, firmahold, kortklubber og lign. om søndagen

Læs mere

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 I I / Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 En beretning kan opbygges på mange måder. Jeg har denne gang valgt at opbygge ungdomsafdelingens beretning for året 1981 kronologisk

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011

Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011 Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011 Fodboldåret 2011 har igen budt på mange spændende udfordringer, med stor aktivitet på banerne, men også et år hvor

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 4 august 2002

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 4 august 2002 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 4 august 2002 Pølsegilde Hvert år i august holder NB det såkaldte pølsegilde ved klubhuset med forskellige aktiviteter, hyggeligt samvær - og

Læs mere

Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002

Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002 ,...----------------------------------------- s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002 Nord-Als Boldklub's veteranhold indendørs som vandt rækken med 48 ud af 8 point og en

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 7 - december 2000

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 7 - december 2000 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 7 - december 2000 NB ønsker en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle sine medlemmer og deres familie, alle venner af klubben, alle annoncører

Læs mere

sporten i om rådet. Byrge Jensen, NB's første formand, skriver i klubbens 25 års jubilæumshæfte kan fejre 25 år med NB på en så positiv

sporten i om rådet. Byrge Jensen, NB's første formand, skriver i klubbens 25 års jubilæumshæfte kan fejre 25 år med NB på en så positiv 8 40 år Nord-Als Boldklub Oprindelse Nord-Als Boldklub (NB) er med sine 40 år en forholdsvis ung klub. Klubben er resultatet af en sammenlægning mellem fodboldafdelingerne i Havnbjerg IF og Nordborg IF.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 2 - marts 2007

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 2 - marts 2007 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 2 - marts 2007 Kristian Drejer, Erik Raun Jensen og Michael Werner er ny i NB s bestyrelse. Læs mere om klubbens generalforsamling inde i bladet.

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen,

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen, SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10 Så gik der endnu en vinter, med træning på grus og vinterturnering, så nu er foråret på vej, og vi ser frem til at komme på græs. Hele vinteren har vi næsten

Læs mere

Fodboldskole også i år! NB blev igen godkendt som arrangør af DBU s populære fodboldskole. Arrangementet afvikles i uge 27 på NIC.

Fodboldskole også i år! NB blev igen godkendt som arrangør af DBU s populære fodboldskole. Arrangementet afvikles i uge 27 på NIC. S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 34. årgang - Nr. 1 - feb. 2003 Skolestævne NB s traditionelle indendørsstævne for kommunens skoleelever afvikles i år i dagene 28.-30. marts. Indbydelser er sendt

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 500 glade piger deltog i NB's PIGE CUP Lørdag den 18. august 2007 blev NB's PIGE CUP afholdt for 6. gang med rekorddeltagelse

Læs mere

E R - J U N IO R UNGDOMSAFDELINGEN D A M E RID A M. Formand ERIK NØRSKOV. Kasserer LEIF KJÆRGAARD SVEND WRANG KJELD ANDRESEN

E R - J U N IO R UNGDOMSAFDELINGEN D A M E RID A M. Formand ERIK NØRSKOV. Kasserer LEIF KJÆRGAARD SVEND WRANG KJELD ANDRESEN D A M E RID A M (fra 18 år 115 E R - J U N IO R - 17 årige) UNGDOMSAFDELINGEN SVEND WRANG Træner. Jeg har været træner i NB i ca. 14 år, og det kun i ungdomsafd. Det begyndte på følgende milde; jeg var

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

10 Spørgsmål til Børge Neesgaard.

10 Spørgsmål til Børge Neesgaard. 10 Spørgsmål til Neesgaard. Jeg har været 3 år i EUI, hvor jeg trænede deres Serie 4, sluttede med at rykke ned i Serie 5. Sporten Hvilke væsentlige forskelle er der mellem NB og EUI. Neesgaard Sporten

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

NORD-ALS BOLDKLUB 1996 Formandens beretning ved generalforsamlingen den 31.1.1997 på Nørherredhus

NORD-ALS BOLDKLUB 1996 Formandens beretning ved generalforsamlingen den 31.1.1997 på Nørherredhus NORD-ALS BOLDKLUB 1996 Formandens beretning ved generalforsamlingen den 31.1.1997 på Nørherredhus side 1 af 11 I år vil jeg begynde min beretning med at vise jer et par overheads, som i grove træk viser

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad årgang - Nr. 7 - dec. 2003

Nord-Als Boldklub s klubblad årgang - Nr. 7 - dec. 2003 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 34. årgang - Nr. 7 - dec. 2003 Nord-Als Boldklub ønsker en glædelig jul og et godt nytår til alle sine medlemmer og deres familie, venner af klubben, alle annoncører

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

TEN. JBU's sølvnål. til Bjarne og Anders Der var stående bifald fra de 35 tilstedeværende

TEN. JBU's sølvnål. til Bjarne og Anders Der var stående bifald fra de 35 tilstedeværende s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 35. årgang - Nr. 1 - feb. 2004 JBU sølvnål til Bjarne og Anders Der var stående bifald fra de 35 tilstedeværende ved klubbens generalforsamling den 30. januar, da Bjarne

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Tilbageblik. Sæsonen 2008 var året, hvor man fra FBU s side valgte at vende turneringerne, så man nu spiller fra August

Læs mere

MICRO & MINIPUTPIGER. spille sammen og sluttede uden dørsturneringen med en flot 3.plads.

MICRO & MINIPUTPIGER. spille sammen og sluttede uden dørsturneringen med en flot 3.plads. MICRO & MINIPUTPIGER Stående fra venstre: Vicky (træner); Christina a Jo Helle Irene Lisbeth Tanja Malene Camilla (træner). Knælende fra venstre: Dorthe Nanna Louise Maria K. Pia Dorthe. På billedet mangler:

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 1, marts 2000

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 1, marts 2000 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 1, marts 2000 Så ruller bolden igen! Nu er NB's seniorspillerne i gang igen. Lørdag den 5. februar var træningsstart på barne ved NIC ( på billedet byder

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 6 - dec. 2007

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 6 - dec. 2007 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 6 - dec. 2007 Michael Werner blev Årets NB er 2007 Michael Werner har efterhånden 15 års leder-anciennitet i NB. Senest har han overtaget hvervet

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang:

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang: Formandens beretning 2009 Det er efterhånden 9. gang jeg står foran forsamlingen som formand, og aflægger min beretning for det forløbne år, og stort set hver gang har jeg startet beretningen med "det

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE NORD- ALS BOLDKLUB's ii1lubblt\d 26ÅRGA:'-IG B/95 Dec199S DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS BAGERI ThBrorsens Vej 56, Nordborg ØSTERLUND tlf 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg & Søvej 3, Langesø tlf 74

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN

9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN 9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN Sporten Hvordan ser du fremtiden for. de mindre' klubber - rent økonomisk Man skal kalde en skovl en skovl - en spade en spade, arbejde' på det niveau man er,ikke

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

NYT RIGTIG GLÆDELIG JUL

NYT RIGTIG GLÆDELIG JUL Kontakt Vantore Håndboldklub Formand: Jesper Løje...24 48 04 97 Seniorformand: Jesper Dittmann...20 87 50 57 Ungdomsformand: Anja Andersen...26 16 36 51 Trænere: U8: Louise Christensen...23 47 08 33 og

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Jeg vil starte min beretning denne gang med at udtrykke nogle mindeord om en person, der ikke er blandt os mere.

Jeg vil starte min beretning denne gang med at udtrykke nogle mindeord om en person, der ikke er blandt os mere. Formandens beretning 2011 Mindeord Jeg vil starte min beretning denne gang med at udtrykke nogle mindeord om en person, der ikke er blandt os mere. Torsdag den 27. oktober afgik Lars Bo Schmidt ved døden.

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

EDERPRIS TIL PEER rætsfonden for Nord-Als har udvalgt Peer Christiansen fra NB som

EDERPRIS TIL PEER rætsfonden for Nord-Als har udvalgt Peer Christiansen fra NB som Niels-Arne Jørgensen fra Idrætsfonden overrækker EDERPRIS TIL PEER rætsfonden for Nord-Als har udvalgt Peer Christiansen fra NB som modtager af LEDERPRISEN 1997 som et udtryk for fondens respekt og taknemmelighed

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002 Tillykke! Miniputholdet blev suveræn vinder af deres række og i denne anledning har træneren Alfred sendt et indlæg til klubbladet

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold Stor eksponering gennem herning kfum fodbold Få maksimalt udbytte af dit sponsorat med over 1.000 besøgende hver uge - bliv erhvervssponsor i Herning KFUM Fodbold Herning kfum fodbold SponsoraftalER s

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad årgang - Nr. 1 - marts 2001

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad årgang - Nr. 1 - marts 2001 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 1 - marts 2001 Jens Hansen ( t.v. ) har afløst Peter Glock som formand for Nord-Als Boldklub Konsulenter i ungdomsafdelingen Til den kommende sæson har

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015 Åstrup/Hammelev Fod Velkommen til Intersport Cup 2015 Sponsorer: HUMMEL INTERSPORT Lillegade 2 Grenaa BRAZIL FOOTBALL COLLEGE U5 til U14 drenge Indendørs U15-U16-U17 drenge U14-U15-U17 piger Indendørs

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2014

Nord-Als Boldklub 2014 Nord-Als Boldklub 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen d. 30. januar 2015 Året 2014 har været et spændende år i og omkring Nord-Als Boldklub (NB). NB har i mange henseender påvirket lokalområdet

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 1999 Blovstrød IF Fodboldafdeling Endnu et fodboldår er passeret. Det er en lidt speciel situation for mig at stå i her til denne generalforsamling og aflægge beretning da det er mit

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2016-2017 Sæsonen 2016-2017 er startet op for alle hold. Vi har træning for mandag, tirsdag,

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Rønne, d. 20. august 2013 Kære klubledere Sikke en sommer. Varmen var jo næsten tropisk, så det har længe været forbundet med stort besvær bare at tænke på at skulle sætte sig til Pc en for at sende et

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere