$nk-rrgt. 5pdde for folket og for hddfolket. - husk det nu! Nr. ll200l februar. Kommende aktiviteter. Husk Generalforsamlinq fredaq den 2 marts.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$nk-rrgt. 5pdde for folket og for hddfolket. - husk det nu! Nr. ll200l februar. Kommende aktiviteter. Husk Generalforsamlinq fredaq den 2 marts."

Transkript

1 Postbesorget blad 57016, ( E245 ARC.) Kommende aktvteter. ( t r- t) ;l!, ' Nr. ll200l februar. $nk-rrgt 5pdde for folket og for hddfolket SMK-nyt udkommer: Nr. prmo febr. deadlne 15. jan. Nr. 2 prmo maj deadlne 15. aprl Nr. 3. prmo aug. deadlne 15. jul Nr.4 prmonov. deadlne 15. okt. Onsdag den 14. februar Kl Klubaften. en aften med slaw-. O4artrq aukton). Derefter er der rs. eller ros tl bestwelsen. Sondag den 25. februar. Kl Fastelavn for bsrn og barnlge s-jdo. Husk tlmeldng klubhuset. Fredag den 2. marts. Kl GENERALFORSAMLNG klubhuset Vl du spse nden, s rng tl Peter klubhuset. Tlf Lordag den 3l marts Kl Pgefesr Klubhuset lndelukket. Kom s pger, det erjeres dag! Lordagden 7. aprl. Kt Oprydnngsdag klubhuset! V starter med morgenkaffe og en tl halsen Sondag den 8. aprl. Kl Standerhejsnng klubhuset. Husk Generalforsamlnq fredaq den 2 marts. - husk det nu!

2 Slkeborg Motorbaadklub Ahave Alfe 9 c, 8600 Slkeborg Tlf Kontortd hver trsdag tl nternet adr: www. S-m-k dk Bestvrelsen: Formand.: Knud E. Jensen Nrcstformand.: Preben Henrksen Kasserer.: Arne Sommer Sekretaer.: Kent Chrrtensen Ovrge best. medl.: Palle Chrstansen Herluf Chrstensen Krstan Jensen Kantne Udvals: Preben Henrksen Palle Chrstansen Brosamarbejdet.: Herluf Chrstensen Allan Nygrd ndelukket/ Klubaftner.: Palle Chrstansen Krstan Jensen Brugerrdet.: Herluf Jeqsen Bygge og renoverng.: Lars P. Elmer SMK's Venner.: Palle Chrttansen ngrd Thorsted lmmelbj erggrunden. : Krstan Jgnsen Lef G. Thogersen Sejsgrunden.: Palle Chrstansen Nels lust Krsebrcrgrunden.: Knud Jensen Fanebarer.: Johnny Laurdsen Lef G. Thogersen EDB.: O1e Seebprg r Redakton.: mal adr: (Ansvarshavende) PrebenHenrksen Vggo Bogedal Arne Sommer Bladet udkommer: prtmo fef. dead - lne 15 jan. prmo maj. dead - lure l5 aprl. prmo aug. dead - lne 15 jul. prmo nov. dead - lne 15 okt. husk, nreste deadlne 15 aprl Vgtge telefon numre.: Ulykker tl SOS. Alanncentralen. Tlf. 112 Falck. Slkeborg Polt. SkandcrborgPolt. Tlt Vandforurenng. Kontal( Beredskabsstatonen Bredhojvej Ttf Amtsregstrerng af bde. Husk, afneldng/rndrng. Rng tl Brthe Sandgrd 'tlf Arhus Amt.89446'189 Gresteregstrerng af bfr de. SMK. ndelukkets Spsested v/ Peter Thormann Ttf Marnekontoret. SMK's Kantne. Opsyn ndelukket Tlf Tlf Tf Tlf Tf Formunden har ordet. Knud Jensen 56 er v startet pe et nyt ar. V nede lge at ffl ldt vnter nden drsskftet. Men hvor har det dog vreret mldt og vdt laenge. Jeg kan kke mndes noget lgnende tdlgere. Nu tager v sd fat p6 det nye og sporgsmelet melder sg straks: Hvad vl det brnge? V startede med en klubaften januar, hvor der var b6de rs og ros tl betyrelsen. februar er der en aften med "slaw ". Her kan man selge og kobe martmt udstyr. Fredag den 2. marts gelder det Generalforsamlngen. Der er lge et par tng, som nogle har msforst&et omkrng Sejsgrunden. Bestyrelsen vll kke ud at lane penge tl byggeret. Det har aldrg veret vores menng. V vl lave det hele over 3 6r, og s vl pengene vere der. Lgeledes var det heller kke tl afstemnng pa generalforsamlngen, da det kun var et forslag, og v vlle gerne hore medlemmernes menng.. Der har veret roster fremme om, at der efterlyses flere bsmevenlge pladser. er vl jeg gerne henvse tl Krsebergrunden, som er meget bornevenlg. Der lgger materaler p& pladsen tl at lave legeredskaber af. 56 det m& vare op tl medlemmer med bom, der skal tage en torn med at f lavet redskaber og fa dem stllet op. Husk, at tolefteme p& Sejs-grunden er aflst her vnter med en anden nogle, da der er lukket for vandet. Arhus og Vejle amt har gangsat arbejde med at revdere sejladsregulatvet for Gudenen fra Torrrng tl Randers. Dette regulatv beskrver hvor og hvom6r, v m6 sejle og med hvlke b6de og hastghed. Amtet har rettet henvendelse tl brugere og organsatoner, der er bersrt. henvendelsen sporger man om forslag tl rendrng af bestende punkter. P et senere tdspunkt vl de revderede forslag komme ud tl offentlghwng. Motorbdklubben har sammen med Ry B6dlaug og Slkeborg Sejlklub ndsendto emner tl overvejelse. )et ene er det gamle sporgsml om sejlads og omkrng Skbstedvg Paradset. Det andet er at flytte hastghedsskltet ved udsejlngen fra Remstrup ud tl Kongshoved ved Sejlklubben, da der ofte er store hekbolger nd tl Sejlklubben. Hermed snsket om et godt nytar tl alle vore lrsere. - Knud E. Jensen.

3 r.:::..fj r:.;,l: :l:; Afrggerfest lordag den 14. oktober. SMKs afrggerfest blev en stor succes med 75 deltagere. Der kunne godt have veret flere, s jeg hber, kan vrre med nrste fr. V, der var s heldge at vrre med, havde en hyggelg og dejlg aften, med god mad og dejlg muskunderholdnng ved kapelmester Jorgen Sslvsten. MENU: Laks med dldsovs og flutes. Okse-kalkun og sknke med flsdekartofler og salatbar. Kaffe - og s& Peters hjemmebagte kransekage. ljhm! lsbet af aftenen vm der amerkansk lotter med mange gode gaver, skrnket os af folgende: UNbank - BL-TNG - Spsestedet NDELUKKET - Salten El-fonetnng FOTEX, Torvet - BYGMA byggemarked, Them - og SMK. V fejrede medlem nr 800. Det blev Juul Meckowsfrr, Slkeborg. Preben, 15 januar 2001 Slkeborg Motorbaad Klub rrdkalder hermed tl den 6r1ge generalforsanrlng klubhuset ndelukket. Fredae den 2 mart Dagsorden: l. Valg af drgent: 2. Formandens beretnng, vedrsrende SMK. og de nedsatte udvalg. 3. Kassereren aflagger regnskab 4. Kassereren f'emlagger nrste rs budget 5. lndkomne forslag. (Forslag skal skrftlg form, vare fbrmanden harlde, senest 8 dage fbr generalfbrsamngen). Herunder: Skal v renoverer og tlbygge pd Sejsgrunden. Valg henhold tl lovene: 6. Valg af fbrmand, p& valg er: Knud Jensen. 7. Valg af 3 bestyrelses rnedlemmer, p valg er: Kent Chrstensen Krstan Jensen Palle Chrstansen Bestyrelsen kke PGEFEST! Husk lordag den 31. marts kl Det er den dag, da kan gore det sjol't at vere pger gen. kan fa en hyggelg og sjov eftermddag med alle venndsrne. Husk at hver pge komrner met en gave, mnmum l'. 25r- Nar ae er msdt, starter v med en vekomst rrnk S& v Peter servere Kafb med dejge kager. Dereler v <er vere ottersp me< mange skrnkede gaver, <et pejer jo at vere gode og -me gaver v tar nd, rer v ogsa yrere mughed fbr at ksbe amerkansk oter, med gode gevnster. Senere bver der drekket op t m<cag. lvltl\u: Forret:????'!?? med. gas hv<vn F{ove<ret:??????? met. gas rocvn Prs pr. retager er flr, kun. 80,- kr. + l0 kr. pr. ofterpade. 8. Yalg a 2bestyrelsessuppleatrter, p valg er: Gunnar Krstensen Allan Nygrd 9. Yalgaf2 revsorer, p valg er: Karl Bramsen Andy Gren 10. Yalgaf 2 revsor suppleanter, p valg er: Lef G. Tragelsen Jytte Nelsen l. Valg affanebarer, og suppleant, p valg er: Jolmny Laurdsen Lef G. Thogersen Valg af udvalgsformnnd: 12. Bygge og renovertrgsudvalg, p valg er': Lars P. Elmer Kapsejladsudvalg; p valg et: Johrury Laurdsen PC. nternet, p valg er. 13. Eventuelt: Ole Seeberg genopster ' 4

4 ...t!l_ f- Sktsefer,-s/cto Egn.nr 3,, ul -1.,.* t- -L... L.. r Faeade. nrod -.st1gl jb 5{ -r -t /-- ;J -, *J '{l L--,/) / /-l V..{ t-- -1 x a :E F.- o= #sf 9.9.rt F PE 9 'atsj()tr -l-, 'tr *-- t-a*t;tt ll Rl l L,, 55o -- */- l qso x 38 t>' NybtTgtt.tT o 82 nz^ --f T T o v f:?r:, \ ')-\\ / - 7-etnrasse *)) --/'^--- [ P/a n /t /oo Fsrste forslag.skfsefor..s/ao leqn or 2. S / ke b o n q tvolo fr **.k/zf,eljn),rn 5,-l- -Sd.-J Oklobe,>-./999.! qt-s P E/nter n b a a cl k / c, b

5 MARNEMOTORR $suzurt - Hlnt;f 170 SPorl $ejsll[nrnecentcr llrlr,l.lllr{ Julssvej 33, Sejs,8600 Slkeborg. Tlf TNDBHUG. NDUSTR vlcl Johrnrrn, Eohrwe '!E00 Slkcborg SALC,SEHVCE' MONTAGE TLF Bnflonf05l13f2 ra arrld ET TLBD FRA.tll, - *o*orffr*s vvs Ttf Bt-flf.4a73t2t5 M 'W EL-6ARDENe/s A ruerrrnn-rr,re;=-e-r--senvpe \Z Nsrreskov Bakke Slkeborg Alt EL-nstalatoner, Hvdwarcr, Attcnnc, Tclc, Data, Alarmcr, ndeklma (Genvcx og cctrtel slovsugcr), ernt Lft udlcnng. re Msnten'sEqc. l ffdrtqdd FAr-!t82 t0 w.sl{aardcn llcborg.dk } SMKs telefonlste for VHF og MOBL sdste SMK-nyt skrev v, at telefonlsten vl blve sendt ud. Men det m6 v kke. Det er kun de medlemmer, som har strevet sg p6 lsten, der kan f6 telefonlsten. Alle, som er pd telefonlsten, kan fa den udleveret p6 Marnekontoret. Med venlg htsen SMK. SRC - VHF Radokursus Er du nteresseret at deltage et SRC-radokursus foraret 2001? Kmset starer fetag den 9 mars, sam orragene <en og 3 marts. Der er mugrec for at aflegge eksamen olerfor Telestlresen Arhus den 8 apr 200. Alt andet er vand ved sden af!. ntellgente. Adgangskontrol Bygnngsnstallatoner. W-overvAgnng. Lys- og kraftnstallatoner. ndustr-nstallatoner. Tele- og datanstallatoner. Automatske. Forskrngsgodkendte Brandalarmerngsanlag Tyveralarmer. Lndberg nstallaton als $f Autorseret el-nstallatgr Randersvej 6 DK 8600 Slkeborg Tel.: O4a40 Fax l /c) Agenturndehaver Jesper Torp Med dn lystbedsforskrng hos Provnzal Danmark kan du tage ldt lettere pa hverdagen... ;qfref1tr3g*._ FradarLeh6r^^.d6 1o RY BADEBYGGER O ---- =,Jl??T;?#,3T;'* \tt Ved gennemgang af pensum, 6r du kendskab t eemenare prncpper br opbygnngen agvdss- systemet og detajere kendskab t: Radoteefonaneg ncl. DSC Naltex anleg odradopejesendere Radartranspondere Radoregemener Hvs overnavnte har dn nteresse kan du konakte mg p6 Tf eer evt.'l'lll Du kan ogs mede <g hos AOF Skeborg T' vec venlg hsen An<ers Nesen

6 Fotos, ndlrcg og andre sjove ndfald tl bladet modtages med glrede og kan: - afleveres SMK's Postkasse klubhuset. postes/males tl redaktsren eller ogs meget gerne P dskette (Word) eller A4. skrftstonelse (14.) eller et brev skrevet med handen KRAMEODE// KgS - SATO - 9WE AF MANfNE NlO! Har du noget, du vl srlgekobe/bytte, s6 udfyld denne kupon, klp don trtl af bladet og aflever den SMK',s postkasse klubhuset eller tl redaktorcn. S kommer det med neste SMK-nYt Kobes/Srelges/Byttes? Beskrvelse Prsde: Henvendelse: - bure lge en tur rundt om Sammen med mn broder Ka er jeg den lykkelge ejer af det gode skb M/S "Maranne" af Slkeborg. Jeg ejer den del, der er ovenvande, Ka den del, der er under vandoverfladen. En fordelng, som jeg har besluttet og vstnok det eneste, v er dybt uenge om. P et tdspunkt for6ret, da Maranne skulle sssrttes, vste det sg mdlertd ret hurtgt, at Ka var ejer af langl den storste del af skuden. Det andrede sg heldgvs gen, da hun blev taltogbegyndte at flyde normalt Mange ture er det kke blevet tl denne, rhundredets forste sommer. Vejret drllede, som v kke har oplevet detfsr, derudover havde v en masse vrsvl med motoren, som kke vste sg lra sn venlge sde, vel p grund af de ndenbords vandmasser fla sosretnngen forret. Men sejlet fk v dog nd mellem bygerne. En ny motor var losnngen pa problemerne. Efter at have lert den at kende, fk v adskllge gode ture. Der er jo aldrg to sejlture, der er ens. De gr som oftest forskellge steder hen, og hver tur huskes for de oplevelser, den gav. Den sdste tur ar totusnde vl hvertfald blve stdende som den mest dramatske. V skrver ferde november. Vognmanden var bestlt tl hjemtransporten mdt mneden, men v kunne da godt lge n en enkelt tur, mn soster og jeg. Bare lge rundt om Mogelo! Vores soster Ella bdrager pft forskellg vs tl Rederets bestflen, s6 det vl vere naturlgt, at hun kom med p denne 6rets sdste hr. V strvnede ud fra vor base ved Svejbrklund kl. halv tre. Cccero, mn hund, var som srdvanlg med. En kande the og ldt lrekkert skulle desuden forssde.turen. Julso vste sg fra sn allerprneste sde, blank og glat. Jeg kggede forgrves efter flokke afskalleslugere. De plejer at v&re her p denne rstd, lgeledes hvnander og troldender. Alle kommer nordfra ved vntertde, men det mlde efter6r har kke rgtg sat gang fugletrekket. Forhbentlg kommcr det. Solen overvcjcdc at gt ned ude tnod vest, kastede lurge skygger nd over Hmmelbjergot og gav holg sccnoret det lne, gyldne skar, som, hvs man s6 det p et maler, vlle vt kc stacrkt ovcrdrevet. Mcn dot er kke overdrevet, det er der bare - al sn storhed. 10

7 gd-tlgetrflr flsterrlawrrryd$f,r HlSBL-TuG ft-.. L W - h- fftl,e\ rf?, r --h^ {N SrO& ]\q, q V rundedemagela.somalleved,ejesmagelaaf FDF.Hver sommernvaderesden af rgtg mangedrengeog pger,somtlbrngernoglegodedageog tmer sanrmen der.men novemberer dertomt og stlle,ogjeg fk dende, at v skulleg land,g en tur rundtpaoenog sedenfra landsden.jeghar kke vrret pkmagelu,sdenjeg somdrengsammenmedandrelob paskojterp Julso.V lob ud fra Hotel Julsoog havdesledeshelessentl rtdghed.hvs vndenvar ostlgog tlstrrkkelg strerk, denostlgeendeog samedvndkunnev startefra tlmmelbjeggrdensbadested jakkensl6etud straktearmebhse helessengennemtl Ludvgslyst.Se,detvar lojer. Om mor og far var nervose?jo, skkert.v fk kke lov, for "Kolpeme"havde veret p senet stykketd. Kolpemeer lystfskere,sommedet specelt,hjemmelavet fsker fra sen,gennemet hul. fskeredskab A cummtltne Med rn P-ldt. etk Pak 49 _ 6 l l / 0 9 o r / n ' 5 F a 61l/oq707o906m6ar \2_ B MAR NESTRoP Hvd 10 mm ela(bk Polve(eEtoP m.d kroge af tatkll (al. Lanode t00.rn 5at med 2 *k r7q3l5 C MAR NESTRoP Hld a ml e anel Poyenerstop m e d k r o g ea l. u n f k l L a n q d e2 5 0m m. s e r m e d 5 l r k 33,50 3jst71 D MARNESTRoP H v d 4m m e l a n G kp o l Y e { ' " n t o Pm e d nylon kroge 09 hestng nopper Lanode 350 mnr sel med dk 2a ' ztglt E MARtNESTRoP H v d4 m m l a { n k P o l y e s l e, { r o p med e.dekugler ot nylonsamr Lanqde 400 mm 5ar hed tlk s:na F MARNEREM Hvd 25 mm polyeste(edr B. v d n v le ! g L l n! l. c m e r c t79,' { l7eato Men tlbagetl november2000.v lagdetl ved denstorebro nedenfor Juulsborg, FDFemeshus,gk land,slaphunden,og begavos p&vej senrundt.en smalst langsvandetgjordeturenbekvemde flestesteder.enkeltegangemtte v forcere nogleforhndrnger.turentog en godhalv tme. V kom forb et par sommerhuse tlbagetl bden. En ny oplevelsergere. denvestlgeende,og nedevelbeholdne kop the og en bd brsd.det syntescceroogs6. Nu sk-ulledetgoregodtmeden ndendetblev msrk;t.fortojnngeme land, skulle Solensadlavt ude vest.v vlle kke starte!!! vl Motoren troede sa algdng, kappedes og G MAftNERTM Hvd 25 mm polye(erem. srydyrke 400 k9 Lanqde 2.5 nrel-er H MAR NE5TRoP lvd.egulerb.r ela(dk PolYe{e6 trop med faneanofdnn9 al nylotr mm anqde 500 hm 41,50 sar med nk a mm lanqde 1000Fn 79,00 sfl med l rk FoLDE'ANKER ,5 kg 4,0 kq 6, 0k 9 8,0 kg ,245,- J " F O B C T "A N ( E R H c l s t o b tv r r m r q a l v a n L e r. r , 5 k g Der sadv sd.- 4. november,kke en badat ojnenogensteder,kke et menneske nerheden.mobltelcfoncn16skkertog godthjemme Vrklund.Hvor tbelg kan manvrere?lngenvdste,hvorv var.{va' f... garv. Skullev ovemattephmagela? Skullev vrerstefald overvntre.mangetankerlsb gennemhovedet.ogs den,at skullemanendelgstrandep en odes, var ensaldrendesoster,medal respektfor hende,mske kke lge denkvnde,manvlle vrlge, hvs stuatonenopstod.og hvordanvar detmedrobnsonkruso.blev han kke enbrandstormkastetnd p strandenog halvt bevstlosfundetaf sn seneretrofastefolgesvend,fredag.de overlevedebeggepfl oen,devar landetpa,medb&denlggendeknustp6 stranden.s& slemtstoddettrodsalt kke tl her.v var p Mogelo Julso,medbden behold,og meden rmelg chancefor at overleve.der var trodsalt fleremulgheder.v kunne brrekkeld FDFemeshusog mflskefnde entelefon.det sammekunnev et af udevestpa.lllerv kunnotendeballbr p denmde at tltrekke os sommerhusene l der2 V valgtecn heltandenlosnng.vedet af sommerhusene opmarksomhed. b6d kke Hvs denne p&hangsmotor. rned bade,enp&landog en vandel,lorsynot fastlandet. "l6ne" over tl bjerge os og stledes den var l6st,kunnev 30 DK T nmpe K tntertor udforehe at Laselan\)e ekru!5v poel n1e5sl.9 rdeel or rnlendege (anpnslogn eller b;d Drejbar. langde Lampen, 42s413.AE 88 nnr Fu L tntertor LAMPE Flot drebar L.mpe pole,et ne$lfa. campngvoqn kjeel 1l nonternq rlw bad. Monleres med skr!e, Lrmpens lengde 107 mnr 199, M tnrerlor UMPE LampelD! al pla(. poeret nressng (ampuqv09n ldeel som laselzmpe Monreres L.mpe^r dred skn,er trfl aq N :ost t, $z a l', o 146 mm lafgde 199,' 42\412 snrarl. ha ogenrpot ng ul cahtngvogn n Halogcnpere, poleret mes elcr baden 12 voll 10 20Watt O SELVKLABENDE LYDDAMPNNG f ktve tsolef ngsplade der.cdu bden5 hoto..a.. molo(tojen bra.d runr Frem*lletallomm polyuretham hamm,"t r 9en rerel MetalLtseret lole d t { med 4 stk plder Leverer Lal 2m2) lr l0r490x990mm((a og TAL BoG5TAVER eler andre l reqeterngsnummer tng 3om du onrker at marke. P boqtav/ral Bokstaver os.taltl $ ts regrstrenngs- \ n nummer eller ; S, a n d r et n o. f ;j "$ ro' ovedlad. o9 vafdrare lekson re.qornrg baqsde tevklabende 39049s {r lp{ N sporltcht rkon 5E ogsa UMPERNt P A S D E4 3 o =. o o ro 9,- pr. *t el-fllg \l,lsteryadckrydset V begavos vestp6.halwejs fandtv et brat, langtog tungtaf vand,menanvendelg sompagaj.- Pludselghortev stemmer.de kom fra nordkystenaf Julso,ovreved V fortsatte lystbdhavnen.v rdbtehallo, v har brugfor hrelp!- ngenreagerede. \ \ tcooslkebory \ uu22oo 13

8 VRKLUND VOGNMANDSFORRETNNG & SLKEBORG SPECALTRANSPORT KAJ GEERT Thorsotoften 6 - Tlf' ossfl nar bflden skal skkert p6land - for vnteren Stort udvalg af nye og brugte Professonelleverand'gr af trre + byg HT Defta HT Deftatra + byg, Kastanehave 37, 8600 Slkeborg. Tlt' , Fax 'rs(y; Ffttf"1#:torermange fu TlERGURY V har altd et godt tlbud ndrr det drejer sg el1er brugte bade om nye og motorer. af tru$! hen tl sommerhusene og konstaterede, at btden vandet var ul&st. Gudskelov! Men den var bredfuld af vand. Med en prmtv ose frk jeg bden tsmt, fk hund og soster ombord og stertede den farefulde frerd over det 6bne vand. Hold op, det var svrert. Brredtet var for tungt tl mne armmuskler og bden for bred tl at padle. Men hvad gff man kkc llr at redde sn hund velbeholden land - og da for resten ogsa sn sster. flller tyvo rtrnuttcrs ubeskrvelge anstrengelser nede v over. V nrermede os den forste bro. lundcns tdlmodghed slog kke tl, den vlle land her og nu, men bedsmte altantlon lbrkert og endte baljen. Den svsmmede nd tl bredden. Ella var trods alt mcrs lbtltutlg, bchersket, som det kleder sg for en moden kvnde, kravlede hun stlle og rolgt op p hroen. - V var reddet! V traf cle rttcrtncskcr, v ltavclc hort. De havde godt nok hort vores rtben' men var af den menng, at v gk pll Mogclo og rfbte tl hnanden. De kunne jo se, v havde b&den. De kurrnc kkc sc, at dcn skde motor kke vlle starte. Helt forstaelgt, v kunne kkc trctrrc.jrle tlcn nogct. hjeren af grden, Neder Bakbo, var sammen med en kammerat vllp,c tl tl koro os om tl Svejbrklund, hvor vores bl stod. - Flnke folk! Hvad kan ntatt s/ ltrc al'clct'l ot nrln skal tr:nkc sg om to gange, hvs man vl sejle sent p s&sonen, og, rl rrurt skal srrrgo lbr at have sn mobltelefon med. Dagen ellcr sc.lcdc Kar og.eg ovcr don "stllne" bad, v havde rgtge frer med og fk motorcl slu'lct ve tl a( lavc rroglc drcktc lbrbndelser ved hjrelp af startkabler. Ka er lbr tdctr vcd rt ltuggc hclt rryt lcdnngsnet overalt bden. Der var tlsyneladendc lrr ntetrctt strotttlab dot gallc. V kan hcklgvs nu bagcller grne af epsoden. Det kunne fll. skomager Nelsen fra Skolcgadc ogs. Ad ornveje fk jeg at vde, at det var hans bd, v havde lent. Han haf hal't sonrrnollrus p Mogels en menneskealder. V fk en snak om tngene. Jeg tror, han var glad lbr at kunne hjelpe os. - Endnu engang tak for "lanet" Nelsenl l/ggo Bogedal. 15

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

i]t Y2004 vember Kommende aktiviteter:

i]t Y2004 vember Kommende aktiviteter: vember Y2004 Postbes@rgetblad (824sARC.) Kommende aktvteter: '-.! Lgrdagden 11. decernberkl. 19.00 (Ny dato!!!) Julebankoafholdes klubhuset,mld op og l cn hyggelg aften,der er masseraf prn.ner bl.a. ander,

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

%,* Kommende aktiviteter: Lgrd.ag den 19. august kl. 17.00 Frikadellekonkurrencepi Himmelbjerggrunden.

%,* Kommende aktiviteter: Lgrd.ag den 19. august kl. 17.00 Frikadellekonkurrencepi Himmelbjerggrunden. :flff!*.@*tu 1}',,t %,* -l;;lw'- Kommende aktvteter: Lgrd.ag den 19. augut kl. 17.00 Frkadellekonkurrencep Hmmelbjerggrunden. Fredag den 15. eptember kl. 18.30 Jazzog pnng ndelukket. Huk tlmeldng!. SMK

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger:

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger: RHEINLÆNDER-POLKA. På Læsø kaldes dansen en jysk-fynsk. I Jylland bruger man udtrykket "en fynbo". Her på Fyn sger v en rhenlænder-polka - hvad mon dansen hedder rhen-landet? Dansen går march-tempo. På

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG VELOMMEN TIL DEN NYE SOLE +5 x MÅL: Ae eever ska trves og bve så dygtge, de kan! DAN S VEJEN DERTIL: En ny skoedag der er vareret, faggt udfordrende og motverende for den enkete eev Ae eever får en mere

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmerne er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Bodl Schmdt, Lars Provstgaard, Chrstan Holm Nelsen, Maybrtt Pugflod;

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

program 2014/15 ISHØJ UNGDOMSSKOLE Kolofon: Ishøj Kommune www.isung.dk Alt kan ske

program 2014/15 ISHØJ UNGDOMSSKOLE Kolofon: Ishøj Kommune www.isung.dk Alt kan ske ISHØJ UNGDOMSSKOLE program 2014/15 Alt kan ske www.sung.dk Kolofon: Redakton: Gunnar Thuln, Rasmus Blchfeldt, Kenneth Strøm. Tekster: Ida Wonsld, Gunnar Thuln, Rasmus Blchfeldt, Kenneth Strøm. Foto: Thomas

Læs mere

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen kademsk Kor Efterårsturné 2010 tl Frontno, Italen Satser af Werner Knudsen Februarsalme 6 11 S T B ls ls ls ls q=90 1.Fe bruarkul den har luk ket sn rng. Hm len har sne sn dy ne. Grå sl hu et ter, der

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Fraværende med afbud: Bjarne Vogt Dagsorden for mødet er:

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN 2 FOTO FRA STEDET Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN Grunden er et stærkt kuperet areal, placeret langs Bispevangen i det nordlige Ballerup. Foruden den naturlige kupering, er der bygget

Læs mere

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne Beboeren Jun 2011 Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden bolgafdelngerne Bolger støbeskeen Der er mange nye bolger på vej KAB-fællesskabet sde 6 sde 8 Fede klpper, bål og blødende f ngre

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

medlem af DMU? - Ervi somdmu pistir pa. bundet som medlernmer i DMU? - Beh6ver . 1 il med masser af flotte billeder, landsdekkende

medlem af DMU? - Ervi somdmu pistir pa. bundet som medlernmer i DMU? - Beh6ver . 1 il med masser af flotte billeder, landsdekkende Posbesorger blad 5?016. r8245 ARO. S nede v scste sde, hber du har fet noget ud af at lase bladet. Hvs du tror ntatvet er vard atfglge op, bedes du gve dt besyv tl kende p nedenstende brevkort - forresten

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Torsdag den 30. august 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 26

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Torsdag den 30. august 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 26 LmenBo Tl beboerne afdelng 26 Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Telefon 8938 2000 posl@almenboaarhusdk wow.a menboaorhusdk CVR 5965013 23. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Formanden har ordet... Geså har gen år hen over sommeren bevst st værd som havørredå. Se ndberetnngerne på www.rbeaastsyemet.dk og bederne på www.gesaa.dk Et par enkete aks er det også bevet t, og der

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Vodskov cv Revyen 1902.,i i f i--i:-i f-i; i i-i i r-,ir,ij+-,i,i ;,i.'',i-',i-,i;" i tf+ il.t-i-;-t+; i i

Vodskov cv Revyen 1902.,i i f i--i:-i f-i; i i-i i r-,ir,ij+-,i,i ;,i.'',i-',i-,i; i tf+ il.t-i-;-t+; i i Vodskov cv Revyen 1902., f --:- f-; - r-,r,j+-,, ;,.'',-',-,;" tf+ l.t--;-t+; Vodskov-Revyen 1902.! Mel.: Falderavsen. rr l-ler Vodskov By v alle rolg bor, Faldera! th af Munterhed er nasten kke Spor,

Læs mere

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende:

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Lokalafdeling Viborg Nyhedsbrev Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Formand: Jacob Vestergaard ansvarlig for nørkleklub og vius Næstformand:

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er ndkaldt tl konsttuerngsmøde og tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt,

Læs mere

BFN-Nyt 1/2016. Foreningens aktiviteter oktober 2016 januar Naturoplevelser i 2015 og 2016 Onsdag d. 12. oktober 2016, kl i Hummerhuset.

BFN-Nyt 1/2016. Foreningens aktiviteter oktober 2016 januar Naturoplevelser i 2015 og 2016 Onsdag d. 12. oktober 2016, kl i Hummerhuset. .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND BFN-Nyt 1/2016 Bologsk Forenng for Nordvestjylland Ørhagevej 189, Kltmøller, 7700 Thsted www.bfn-nyt.dk Forenngens formål er at øge kendskabet tl og nteressen

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

der havde bevaret sil gode

der havde bevaret sil gode = 9 =_! = : =! = =r- = =1 å = = = : = E = 9= = Så for søren der røg synngen oyerlæderet på mn ene sko. Ja så er det bare om at komme afsted og få købt et par nye. Men hvor skal man dag tage hen. Ved gennemgang

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Lc6. våben, fortæller Stephan Hansen. Ifglge den lokale lands- er der en halv snes kandidater til. holdsbueskytte

Lc6. våben, fortæller Stephan Hansen. Ifglge den lokale lands- er der en halv snes kandidater til. holdsbueskytte FoV-\/.øaa"- 7q 1'{.' Lc6 Stephan Hansen, Nykøbng F. Bueslryttelaug, sgter efter medatjer ved senor-em ndendørs slovenske Koper. Pnrverroro Stephan Hansen skal forsvare bronzemedaljer fra sdste ndendørs-em

Læs mere

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby Legepladser og uderum tl børn og voksne Tjek prsen! Nkostne Multbane 10 x 20 meter bane med udstyr som vst. Varmgalvanserede stålstolper, mål og basket. Plader tl basket er lavet af vejrbestandgt polyethylene,

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

""Umft-nUt. 5fidde for folket og for hddfolker. Nr. 3/2000 1") 5i. Kommende aktiviteter. {) lr'1. Postbesorget blad 57016, ( 8245 ARC.

Umft-nUt. 5fidde for folket og for hddfolker. Nr. 3/2000 1) 5i. Kommende aktiviteter. {) lr'1. Postbesorget blad 57016, ( 8245 ARC. Postbesorget blad 57016, ( 8245 ARC.) Kommende aktiviteter. {) lr'1 r) SMK - nvt. udkommer nr. primo feb. deat - line 15 jan' nr. 2 primo maj. deat - line l5 april nr. 3 primo aug. deat - line 15 juli

Læs mere

Hqr du hrct til ot deltoge til fellesspisning? Formand Kurt Podersen tlf.: 58 26 0l 3t. Kassorer Kenneth Pedersen MCaeveJ 44, Dianalund

Hqr du hrct til ot deltoge til fellesspisning? Formand Kurt Podersen tlf.: 58 26 0l 3t. Kassorer Kenneth Pedersen MCaeveJ 44, Dianalund $b@% u 2o0g-10 Nr. 2 -.Nov.2009 Nilsse Og Omegns Beboerforening (NOOB) har til form6l, at skabe ob ststte nye, samt igangvercnde aktivileter til gavn for bebocme (medlemmemc) i omradet. Boltyrelson Formand

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Scorer FCK "for mange" mål i det sidste kvarter?

Scorer FCK for mange mål i det sidste kvarter? Uge 7 I Teoretsk Statstk, 9. aprl 2004. Hvor er v? Hvor var v: opstllg af statstske modeller Hvor skal v he: tro om estmato og test 2. Eksempel: FCK Estmato (tutvt) Test Maksmum lkelhood estmato Scorer

Læs mere

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine.

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine. l. l(rb f dtmskine Pi overvejer t ksbe en dtmskine. Hvor meget ville Pi komme til t betle for dtmskinen PC 386, nar der betles 295 kr. pr. maned i36 maneder? Hvor meget ville hun spre ved t kobe kontnt?

Læs mere

Kvalitet af indsendte måledata

Kvalitet af indsendte måledata Notat ELT2004-112 Aktørafregg Dato: 23. aprl 2004 Sagsr.: 5584 Dok.r.: 185972 v1 Referece: NIF/AFJ Kvaltet af dsedte måledata I Damark er det etvrksomhederes opgave at måle slutforbrug, produkto og udvekslg

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. KLUBKALENDER: MARTS 2016 Bestyrelsesmøde.* APRIL 2016 Generalforsamling.* Arbejdsweekend.*

Læs mere

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice TNS Gallup - Publc kommune Borgsvce Borgpanel, 1. undsøgelse 2009 Publc Meto Målgruppe: Borge kommune Meto: Intnetbaset undsøgelse (CAWI) Stkprøvestørrelse: 437 borge Undsøgelsen gennemført pon 16. jun-2.

Læs mere

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4 DEN S T J E R JU E Aprl 1972-121. Årgang Nummer 4 I enhver I Hans en Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB Af Maron D. Hanks, assstent tl De Tolvs Råd DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES

Læs mere

FOCUS pa AUDIO-GRUPPEN

FOCUS pa AUDIO-GRUPPEN NR.1 2. FEBRUAR 1978 23. ARGANG Entusasme og begejstrng præger lvet audo-gruppen. Her dskuteres vrgt reklameaktvteten for de nye produkter, hvoraf et -radoen 794 - står mdt på bordet. Fra venstre: PeterThesen,

Læs mere

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00 Frednngen vedrører: Lyngbo Hede Domme la ksatons kom mss onen Naturklagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 21-02-1966 Kendelser Deklaratoner FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser M«V 9.80.02 Udstyr Vejtjeneste Vejregler for ndretnng af saltlader og saltpladser CC o Vejdrektoratet - Vej regel udvalget Jun 1981 VEJREGLERNES STRUKTUR henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (mnsteret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015 Deltagere: Lars, Kim, Rene, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne have læst det) a. Siden

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Konstituering af bestyrelsen Mandag den 22. april kl i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Konstituering af bestyrelsen Mandag den 22. april kl i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er ndkaldt tl konsttuerngsmøde og tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 5 august - september 2010

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 5 august - september 2010 Marsk & Muld Farup Sneblad 15. årgang nr. 5 august - september 2010 www. farupsn.dk er for alle, men mest for dg/snet. Hvem skal være Årets Borger 2010? REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgves den 1. alle lge

Læs mere

Jvsr< ARENSA Snurcets@R@

Jvsr< ARENSA Snurcets@R@ DM 2. RUNDEI GRAND - PRIX GvnaNASTIK MICRO -1 MONO-PIGE I8.APRIL20I5 MINI 8 - to - MrNr lo'12 t9. ApRrL 20I5 Jvsr< ARENSA Snurcets@R@ Stevnet afholdes af SILKEBORG GYMNASTIKFORENING og Grand Prix-Rytme

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere