$nk-rrgt. 5pdde for folket og for hddfolket. - husk det nu! Nr. ll200l februar. Kommende aktiviteter. Husk Generalforsamlinq fredaq den 2 marts.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$nk-rrgt. 5pdde for folket og for hddfolket. - husk det nu! Nr. ll200l februar. Kommende aktiviteter. Husk Generalforsamlinq fredaq den 2 marts."

Transkript

1 Postbesorget blad 57016, ( E245 ARC.) Kommende aktvteter. ( t r- t) ;l!, ' Nr. ll200l februar. $nk-rrgt 5pdde for folket og for hddfolket SMK-nyt udkommer: Nr. prmo febr. deadlne 15. jan. Nr. 2 prmo maj deadlne 15. aprl Nr. 3. prmo aug. deadlne 15. jul Nr.4 prmonov. deadlne 15. okt. Onsdag den 14. februar Kl Klubaften. en aften med slaw-. O4artrq aukton). Derefter er der rs. eller ros tl bestwelsen. Sondag den 25. februar. Kl Fastelavn for bsrn og barnlge s-jdo. Husk tlmeldng klubhuset. Fredag den 2. marts. Kl GENERALFORSAMLNG klubhuset Vl du spse nden, s rng tl Peter klubhuset. Tlf Lordag den 3l marts Kl Pgefesr Klubhuset lndelukket. Kom s pger, det erjeres dag! Lordagden 7. aprl. Kt Oprydnngsdag klubhuset! V starter med morgenkaffe og en tl halsen Sondag den 8. aprl. Kl Standerhejsnng klubhuset. Husk Generalforsamlnq fredaq den 2 marts. - husk det nu!

2 Slkeborg Motorbaadklub Ahave Alfe 9 c, 8600 Slkeborg Tlf Kontortd hver trsdag tl nternet adr: www. S-m-k dk Bestvrelsen: Formand.: Knud E. Jensen Nrcstformand.: Preben Henrksen Kasserer.: Arne Sommer Sekretaer.: Kent Chrrtensen Ovrge best. medl.: Palle Chrstansen Herluf Chrstensen Krstan Jensen Kantne Udvals: Preben Henrksen Palle Chrstansen Brosamarbejdet.: Herluf Chrstensen Allan Nygrd ndelukket/ Klubaftner.: Palle Chrstansen Krstan Jensen Brugerrdet.: Herluf Jeqsen Bygge og renoverng.: Lars P. Elmer SMK's Venner.: Palle Chrttansen ngrd Thorsted lmmelbj erggrunden. : Krstan Jgnsen Lef G. Thogersen Sejsgrunden.: Palle Chrstansen Nels lust Krsebrcrgrunden.: Knud Jensen Fanebarer.: Johnny Laurdsen Lef G. Thogersen EDB.: O1e Seebprg r Redakton.: mal adr: (Ansvarshavende) PrebenHenrksen Vggo Bogedal Arne Sommer Bladet udkommer: prtmo fef. dead - lne 15 jan. prmo maj. dead - lure l5 aprl. prmo aug. dead - lne 15 jul. prmo nov. dead - lne 15 okt. husk, nreste deadlne 15 aprl Vgtge telefon numre.: Ulykker tl SOS. Alanncentralen. Tlf. 112 Falck. Slkeborg Polt. SkandcrborgPolt. Tlt Vandforurenng. Kontal( Beredskabsstatonen Bredhojvej Ttf Amtsregstrerng af bde. Husk, afneldng/rndrng. Rng tl Brthe Sandgrd 'tlf Arhus Amt.89446'189 Gresteregstrerng af bfr de. SMK. ndelukkets Spsested v/ Peter Thormann Ttf Marnekontoret. SMK's Kantne. Opsyn ndelukket Tlf Tlf Tf Tlf Tf Formunden har ordet. Knud Jensen 56 er v startet pe et nyt ar. V nede lge at ffl ldt vnter nden drsskftet. Men hvor har det dog vreret mldt og vdt laenge. Jeg kan kke mndes noget lgnende tdlgere. Nu tager v sd fat p6 det nye og sporgsmelet melder sg straks: Hvad vl det brnge? V startede med en klubaften januar, hvor der var b6de rs og ros tl betyrelsen. februar er der en aften med "slaw ". Her kan man selge og kobe martmt udstyr. Fredag den 2. marts gelder det Generalforsamlngen. Der er lge et par tng, som nogle har msforst&et omkrng Sejsgrunden. Bestyrelsen vll kke ud at lane penge tl byggeret. Det har aldrg veret vores menng. V vl lave det hele over 3 6r, og s vl pengene vere der. Lgeledes var det heller kke tl afstemnng pa generalforsamlngen, da det kun var et forslag, og v vlle gerne hore medlemmernes menng.. Der har veret roster fremme om, at der efterlyses flere bsmevenlge pladser. er vl jeg gerne henvse tl Krsebergrunden, som er meget bornevenlg. Der lgger materaler p& pladsen tl at lave legeredskaber af. 56 det m& vare op tl medlemmer med bom, der skal tage en torn med at f lavet redskaber og fa dem stllet op. Husk, at tolefteme p& Sejs-grunden er aflst her vnter med en anden nogle, da der er lukket for vandet. Arhus og Vejle amt har gangsat arbejde med at revdere sejladsregulatvet for Gudenen fra Torrrng tl Randers. Dette regulatv beskrver hvor og hvom6r, v m6 sejle og med hvlke b6de og hastghed. Amtet har rettet henvendelse tl brugere og organsatoner, der er bersrt. henvendelsen sporger man om forslag tl rendrng af bestende punkter. P et senere tdspunkt vl de revderede forslag komme ud tl offentlghwng. Motorbdklubben har sammen med Ry B6dlaug og Slkeborg Sejlklub ndsendto emner tl overvejelse. )et ene er det gamle sporgsml om sejlads og omkrng Skbstedvg Paradset. Det andet er at flytte hastghedsskltet ved udsejlngen fra Remstrup ud tl Kongshoved ved Sejlklubben, da der ofte er store hekbolger nd tl Sejlklubben. Hermed snsket om et godt nytar tl alle vore lrsere. - Knud E. Jensen.

3 r.:::..fj r:.;,l: :l:; Afrggerfest lordag den 14. oktober. SMKs afrggerfest blev en stor succes med 75 deltagere. Der kunne godt have veret flere, s jeg hber, kan vrre med nrste fr. V, der var s heldge at vrre med, havde en hyggelg og dejlg aften, med god mad og dejlg muskunderholdnng ved kapelmester Jorgen Sslvsten. MENU: Laks med dldsovs og flutes. Okse-kalkun og sknke med flsdekartofler og salatbar. Kaffe - og s& Peters hjemmebagte kransekage. ljhm! lsbet af aftenen vm der amerkansk lotter med mange gode gaver, skrnket os af folgende: UNbank - BL-TNG - Spsestedet NDELUKKET - Salten El-fonetnng FOTEX, Torvet - BYGMA byggemarked, Them - og SMK. V fejrede medlem nr 800. Det blev Juul Meckowsfrr, Slkeborg. Preben, 15 januar 2001 Slkeborg Motorbaad Klub rrdkalder hermed tl den 6r1ge generalforsanrlng klubhuset ndelukket. Fredae den 2 mart Dagsorden: l. Valg af drgent: 2. Formandens beretnng, vedrsrende SMK. og de nedsatte udvalg. 3. Kassereren aflagger regnskab 4. Kassereren f'emlagger nrste rs budget 5. lndkomne forslag. (Forslag skal skrftlg form, vare fbrmanden harlde, senest 8 dage fbr generalfbrsamngen). Herunder: Skal v renoverer og tlbygge pd Sejsgrunden. Valg henhold tl lovene: 6. Valg af fbrmand, p& valg er: Knud Jensen. 7. Valg af 3 bestyrelses rnedlemmer, p valg er: Kent Chrstensen Krstan Jensen Palle Chrstansen Bestyrelsen kke PGEFEST! Husk lordag den 31. marts kl Det er den dag, da kan gore det sjol't at vere pger gen. kan fa en hyggelg og sjov eftermddag med alle venndsrne. Husk at hver pge komrner met en gave, mnmum l'. 25r- Nar ae er msdt, starter v med en vekomst rrnk S& v Peter servere Kafb med dejge kager. Dereler v <er vere ottersp me< mange skrnkede gaver, <et pejer jo at vere gode og -me gaver v tar nd, rer v ogsa yrere mughed fbr at ksbe amerkansk oter, med gode gevnster. Senere bver der drekket op t m<cag. lvltl\u: Forret:????'!?? med. gas hv<vn F{ove<ret:??????? met. gas rocvn Prs pr. retager er flr, kun. 80,- kr. + l0 kr. pr. ofterpade. 8. Yalg a 2bestyrelsessuppleatrter, p valg er: Gunnar Krstensen Allan Nygrd 9. Yalgaf2 revsorer, p valg er: Karl Bramsen Andy Gren 10. Yalgaf 2 revsor suppleanter, p valg er: Lef G. Tragelsen Jytte Nelsen l. Valg affanebarer, og suppleant, p valg er: Jolmny Laurdsen Lef G. Thogersen Valg af udvalgsformnnd: 12. Bygge og renovertrgsudvalg, p valg er': Lars P. Elmer Kapsejladsudvalg; p valg et: Johrury Laurdsen PC. nternet, p valg er. 13. Eventuelt: Ole Seeberg genopster ' 4

4 ...t!l_ f- Sktsefer,-s/cto Egn.nr 3,, ul -1.,.* t- -L... L.. r Faeade. nrod -.st1gl jb 5{ -r -t /-- ;J -, *J '{l L--,/) / /-l V..{ t-- -1 x a :E F.- o= #sf 9.9.rt F PE 9 'atsj()tr -l-, 'tr *-- t-a*t;tt ll Rl l L,, 55o -- */- l qso x 38 t>' NybtTgtt.tT o 82 nz^ --f T T o v f:?r:, \ ')-\\ / - 7-etnrasse *)) --/'^--- [ P/a n /t /oo Fsrste forslag.skfsefor..s/ao leqn or 2. S / ke b o n q tvolo fr **.k/zf,eljn),rn 5,-l- -Sd.-J Oklobe,>-./999.! qt-s P E/nter n b a a cl k / c, b

5 MARNEMOTORR $suzurt - Hlnt;f 170 SPorl $ejsll[nrnecentcr llrlr,l.lllr{ Julssvej 33, Sejs,8600 Slkeborg. Tlf TNDBHUG. NDUSTR vlcl Johrnrrn, Eohrwe '!E00 Slkcborg SALC,SEHVCE' MONTAGE TLF Bnflonf05l13f2 ra arrld ET TLBD FRA.tll, - *o*orffr*s vvs Ttf Bt-flf.4a73t2t5 M 'W EL-6ARDENe/s A ruerrrnn-rr,re;=-e-r--senvpe \Z Nsrreskov Bakke Slkeborg Alt EL-nstalatoner, Hvdwarcr, Attcnnc, Tclc, Data, Alarmcr, ndeklma (Genvcx og cctrtel slovsugcr), ernt Lft udlcnng. re Msnten'sEqc. l ffdrtqdd FAr-!t82 t0 w.sl{aardcn llcborg.dk } SMKs telefonlste for VHF og MOBL sdste SMK-nyt skrev v, at telefonlsten vl blve sendt ud. Men det m6 v kke. Det er kun de medlemmer, som har strevet sg p6 lsten, der kan f6 telefonlsten. Alle, som er pd telefonlsten, kan fa den udleveret p6 Marnekontoret. Med venlg htsen SMK. SRC - VHF Radokursus Er du nteresseret at deltage et SRC-radokursus foraret 2001? Kmset starer fetag den 9 mars, sam orragene <en og 3 marts. Der er mugrec for at aflegge eksamen olerfor Telestlresen Arhus den 8 apr 200. Alt andet er vand ved sden af!. ntellgente. Adgangskontrol Bygnngsnstallatoner. W-overvAgnng. Lys- og kraftnstallatoner. ndustr-nstallatoner. Tele- og datanstallatoner. Automatske. Forskrngsgodkendte Brandalarmerngsanlag Tyveralarmer. Lndberg nstallaton als $f Autorseret el-nstallatgr Randersvej 6 DK 8600 Slkeborg Tel.: O4a40 Fax l /c) Agenturndehaver Jesper Torp Med dn lystbedsforskrng hos Provnzal Danmark kan du tage ldt lettere pa hverdagen... ;qfref1tr3g*._ FradarLeh6r^^.d6 1o RY BADEBYGGER O ---- =,Jl??T;?#,3T;'* \tt Ved gennemgang af pensum, 6r du kendskab t eemenare prncpper br opbygnngen agvdss- systemet og detajere kendskab t: Radoteefonaneg ncl. DSC Naltex anleg odradopejesendere Radartranspondere Radoregemener Hvs overnavnte har dn nteresse kan du konakte mg p6 Tf eer evt.'l'lll Du kan ogs mede <g hos AOF Skeborg T' vec venlg hsen An<ers Nesen

6 Fotos, ndlrcg og andre sjove ndfald tl bladet modtages med glrede og kan: - afleveres SMK's Postkasse klubhuset. postes/males tl redaktsren eller ogs meget gerne P dskette (Word) eller A4. skrftstonelse (14.) eller et brev skrevet med handen KRAMEODE// KgS - SATO - 9WE AF MANfNE NlO! Har du noget, du vl srlgekobe/bytte, s6 udfyld denne kupon, klp don trtl af bladet og aflever den SMK',s postkasse klubhuset eller tl redaktorcn. S kommer det med neste SMK-nYt Kobes/Srelges/Byttes? Beskrvelse Prsde: Henvendelse: - bure lge en tur rundt om Sammen med mn broder Ka er jeg den lykkelge ejer af det gode skb M/S "Maranne" af Slkeborg. Jeg ejer den del, der er ovenvande, Ka den del, der er under vandoverfladen. En fordelng, som jeg har besluttet og vstnok det eneste, v er dybt uenge om. P et tdspunkt for6ret, da Maranne skulle sssrttes, vste det sg mdlertd ret hurtgt, at Ka var ejer af langl den storste del af skuden. Det andrede sg heldgvs gen, da hun blev taltogbegyndte at flyde normalt Mange ture er det kke blevet tl denne, rhundredets forste sommer. Vejret drllede, som v kke har oplevet detfsr, derudover havde v en masse vrsvl med motoren, som kke vste sg lra sn venlge sde, vel p grund af de ndenbords vandmasser fla sosretnngen forret. Men sejlet fk v dog nd mellem bygerne. En ny motor var losnngen pa problemerne. Efter at have lert den at kende, fk v adskllge gode ture. Der er jo aldrg to sejlture, der er ens. De gr som oftest forskellge steder hen, og hver tur huskes for de oplevelser, den gav. Den sdste tur ar totusnde vl hvertfald blve stdende som den mest dramatske. V skrver ferde november. Vognmanden var bestlt tl hjemtransporten mdt mneden, men v kunne da godt lge n en enkelt tur, mn soster og jeg. Bare lge rundt om Mogelo! Vores soster Ella bdrager pft forskellg vs tl Rederets bestflen, s6 det vl vere naturlgt, at hun kom med p denne 6rets sdste hr. V strvnede ud fra vor base ved Svejbrklund kl. halv tre. Cccero, mn hund, var som srdvanlg med. En kande the og ldt lrekkert skulle desuden forssde.turen. Julso vste sg fra sn allerprneste sde, blank og glat. Jeg kggede forgrves efter flokke afskalleslugere. De plejer at v&re her p denne rstd, lgeledes hvnander og troldender. Alle kommer nordfra ved vntertde, men det mlde efter6r har kke rgtg sat gang fugletrekket. Forhbentlg kommcr det. Solen overvcjcdc at gt ned ude tnod vest, kastede lurge skygger nd over Hmmelbjergot og gav holg sccnoret det lne, gyldne skar, som, hvs man s6 det p et maler, vlle vt kc stacrkt ovcrdrevet. Mcn dot er kke overdrevet, det er der bare - al sn storhed. 10

7 gd-tlgetrflr flsterrlawrrryd$f,r HlSBL-TuG ft-.. L W - h- fftl,e\ rf?, r --h^ {N SrO& ]\q, q V rundedemagela.somalleved,ejesmagelaaf FDF.Hver sommernvaderesden af rgtg mangedrengeog pger,somtlbrngernoglegodedageog tmer sanrmen der.men novemberer dertomt og stlle,ogjeg fk dende, at v skulleg land,g en tur rundtpaoenog sedenfra landsden.jeghar kke vrret pkmagelu,sdenjeg somdrengsammenmedandrelob paskojterp Julso.V lob ud fra Hotel Julsoog havdesledeshelessentl rtdghed.hvs vndenvar ostlgog tlstrrkkelg strerk, denostlgeendeog samedvndkunnev startefra tlmmelbjeggrdensbadested jakkensl6etud straktearmebhse helessengennemtl Ludvgslyst.Se,detvar lojer. Om mor og far var nervose?jo, skkert.v fk kke lov, for "Kolpeme"havde veret p senet stykketd. Kolpemeer lystfskere,sommedet specelt,hjemmelavet fsker fra sen,gennemet hul. fskeredskab A cummtltne Med rn P-ldt. etk Pak 49 _ 6 l l / 0 9 o r / n ' 5 F a 61l/oq707o906m6ar \2_ B MAR NESTRoP Hvd 10 mm ela(bk Polve(eEtoP m.d kroge af tatkll (al. Lanode t00.rn 5at med 2 *k r7q3l5 C MAR NESTRoP Hld a ml e anel Poyenerstop m e d k r o g ea l. u n f k l L a n q d e2 5 0m m. s e r m e d 5 l r k 33,50 3jst71 D MARNESTRoP H v d 4m m e l a n G kp o l Y e { ' " n t o Pm e d nylon kroge 09 hestng nopper Lanode 350 mnr sel med dk 2a ' ztglt E MARtNESTRoP H v d4 m m l a { n k P o l y e s l e, { r o p med e.dekugler ot nylonsamr Lanqde 400 mm 5ar hed tlk s:na F MARNEREM Hvd 25 mm polyeste(edr B. v d n v le ! g L l n! l. c m e r c t79,' { l7eato Men tlbagetl november2000.v lagdetl ved denstorebro nedenfor Juulsborg, FDFemeshus,gk land,slaphunden,og begavos p&vej senrundt.en smalst langsvandetgjordeturenbekvemde flestesteder.enkeltegangemtte v forcere nogleforhndrnger.turentog en godhalv tme. V kom forb et par sommerhuse tlbagetl bden. En ny oplevelsergere. denvestlgeende,og nedevelbeholdne kop the og en bd brsd.det syntescceroogs6. Nu sk-ulledetgoregodtmeden ndendetblev msrk;t.fortojnngeme land, skulle Solensadlavt ude vest.v vlle kke starte!!! vl Motoren troede sa algdng, kappedes og G MAftNERTM Hvd 25 mm polye(erem. srydyrke 400 k9 Lanqde 2.5 nrel-er H MAR NE5TRoP lvd.egulerb.r ela(dk PolYe{e6 trop med faneanofdnn9 al nylotr mm anqde 500 hm 41,50 sar med nk a mm lanqde 1000Fn 79,00 sfl med l rk FoLDE'ANKER ,5 kg 4,0 kq 6, 0k 9 8,0 kg ,245,- J " F O B C T "A N ( E R H c l s t o b tv r r m r q a l v a n L e r. r , 5 k g Der sadv sd.- 4. november,kke en badat ojnenogensteder,kke et menneske nerheden.mobltelcfoncn16skkertog godthjemme Vrklund.Hvor tbelg kan manvrere?lngenvdste,hvorv var.{va' f... garv. Skullev ovemattephmagela? Skullev vrerstefald overvntre.mangetankerlsb gennemhovedet.ogs den,at skullemanendelgstrandep en odes, var ensaldrendesoster,medal respektfor hende,mske kke lge denkvnde,manvlle vrlge, hvs stuatonenopstod.og hvordanvar detmedrobnsonkruso.blev han kke enbrandstormkastetnd p strandenog halvt bevstlosfundetaf sn seneretrofastefolgesvend,fredag.de overlevedebeggepfl oen,devar landetpa,medb&denlggendeknustp6 stranden.s& slemtstoddettrodsalt kke tl her.v var p Mogelo Julso,medbden behold,og meden rmelg chancefor at overleve.der var trodsalt fleremulgheder.v kunne brrekkeld FDFemeshusog mflskefnde entelefon.det sammekunnev et af udevestpa.lllerv kunnotendeballbr p denmde at tltrekke os sommerhusene l der2 V valgtecn heltandenlosnng.vedet af sommerhusene opmarksomhed. b6d kke Hvs denne p&hangsmotor. rned bade,enp&landog en vandel,lorsynot fastlandet. "l6ne" over tl bjerge os og stledes den var l6st,kunnev 30 DK T nmpe K tntertor udforehe at Laselan\)e ekru!5v poel n1e5sl.9 rdeel or rnlendege (anpnslogn eller b;d Drejbar. langde Lampen, 42s413.AE 88 nnr Fu L tntertor LAMPE Flot drebar L.mpe pole,et ne$lfa. campngvoqn kjeel 1l nonternq rlw bad. Monleres med skr!e, Lrmpens lengde 107 mnr 199, M tnrerlor UMPE LampelD! al pla(. poeret nressng (ampuqv09n ldeel som laselzmpe Monreres L.mpe^r dred skn,er trfl aq N :ost t, $z a l', o 146 mm lafgde 199,' 42\412 snrarl. ha ogenrpot ng ul cahtngvogn n Halogcnpere, poleret mes elcr baden 12 voll 10 20Watt O SELVKLABENDE LYDDAMPNNG f ktve tsolef ngsplade der.cdu bden5 hoto..a.. molo(tojen bra.d runr Frem*lletallomm polyuretham hamm,"t r 9en rerel MetalLtseret lole d t { med 4 stk plder Leverer Lal 2m2) lr l0r490x990mm((a og TAL BoG5TAVER eler andre l reqeterngsnummer tng 3om du onrker at marke. P boqtav/ral Bokstaver os.taltl $ ts regrstrenngs- \ n nummer eller ; S, a n d r et n o. f ;j "$ ro' ovedlad. o9 vafdrare lekson re.qornrg baqsde tevklabende 39049s {r lp{ N sporltcht rkon 5E ogsa UMPERNt P A S D E4 3 o =. o o ro 9,- pr. *t el-fllg \l,lsteryadckrydset V begavos vestp6.halwejs fandtv et brat, langtog tungtaf vand,menanvendelg sompagaj.- Pludselghortev stemmer.de kom fra nordkystenaf Julso,ovreved V fortsatte lystbdhavnen.v rdbtehallo, v har brugfor hrelp!- ngenreagerede. \ \ tcooslkebory \ uu22oo 13

8 VRKLUND VOGNMANDSFORRETNNG & SLKEBORG SPECALTRANSPORT KAJ GEERT Thorsotoften 6 - Tlf' ossfl nar bflden skal skkert p6land - for vnteren Stort udvalg af nye og brugte Professonelleverand'gr af trre + byg HT Defta HT Deftatra + byg, Kastanehave 37, 8600 Slkeborg. Tlt' , Fax 'rs(y; Ffttf"1#:torermange fu TlERGURY V har altd et godt tlbud ndrr det drejer sg el1er brugte bade om nye og motorer. af tru$! hen tl sommerhusene og konstaterede, at btden vandet var ul&st. Gudskelov! Men den var bredfuld af vand. Med en prmtv ose frk jeg bden tsmt, fk hund og soster ombord og stertede den farefulde frerd over det 6bne vand. Hold op, det var svrert. Brredtet var for tungt tl mne armmuskler og bden for bred tl at padle. Men hvad gff man kkc llr at redde sn hund velbeholden land - og da for resten ogsa sn sster. flller tyvo rtrnuttcrs ubeskrvelge anstrengelser nede v over. V nrermede os den forste bro. lundcns tdlmodghed slog kke tl, den vlle land her og nu, men bedsmte altantlon lbrkert og endte baljen. Den svsmmede nd tl bredden. Ella var trods alt mcrs lbtltutlg, bchersket, som det kleder sg for en moden kvnde, kravlede hun stlle og rolgt op p hroen. - V var reddet! V traf cle rttcrtncskcr, v ltavclc hort. De havde godt nok hort vores rtben' men var af den menng, at v gk pll Mogclo og rfbte tl hnanden. De kunne jo se, v havde b&den. De kurrnc kkc sc, at dcn skde motor kke vlle starte. Helt forstaelgt, v kunne kkc trctrrc.jrle tlcn nogct. hjeren af grden, Neder Bakbo, var sammen med en kammerat vllp,c tl tl koro os om tl Svejbrklund, hvor vores bl stod. - Flnke folk! Hvad kan ntatt s/ ltrc al'clct'l ot nrln skal tr:nkc sg om to gange, hvs man vl sejle sent p s&sonen, og, rl rrurt skal srrrgo lbr at have sn mobltelefon med. Dagen ellcr sc.lcdc Kar og.eg ovcr don "stllne" bad, v havde rgtge frer med og fk motorcl slu'lct ve tl a( lavc rroglc drcktc lbrbndelser ved hjrelp af startkabler. Ka er lbr tdctr vcd rt ltuggc hclt rryt lcdnngsnet overalt bden. Der var tlsyneladendc lrr ntetrctt strotttlab dot gallc. V kan hcklgvs nu bagcller grne af epsoden. Det kunne fll. skomager Nelsen fra Skolcgadc ogs. Ad ornveje fk jeg at vde, at det var hans bd, v havde lent. Han haf hal't sonrrnollrus p Mogels en menneskealder. V fk en snak om tngene. Jeg tror, han var glad lbr at kunne hjelpe os. - Endnu engang tak for "lanet" Nelsenl l/ggo Bogedal. 15

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

medlem af DMU? - Ervi somdmu pistir pa. bundet som medlernmer i DMU? - Beh6ver . 1 il med masser af flotte billeder, landsdekkende

medlem af DMU? - Ervi somdmu pistir pa. bundet som medlernmer i DMU? - Beh6ver . 1 il med masser af flotte billeder, landsdekkende Posbesorger blad 5?016. r8245 ARO. S nede v scste sde, hber du har fet noget ud af at lase bladet. Hvs du tror ntatvet er vard atfglge op, bedes du gve dt besyv tl kende p nedenstende brevkort - forresten

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG VELOMMEN TIL DEN NYE SOLE +5 x MÅL: Ae eever ska trves og bve så dygtge, de kan! DAN S VEJEN DERTIL: En ny skoedag der er vareret, faggt udfordrende og motverende for den enkete eev Ae eever får en mere

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

der havde bevaret sil gode

der havde bevaret sil gode = 9 =_! = : =! = =r- = =1 å = = = : = E = 9= = Så for søren der røg synngen oyerlæderet på mn ene sko. Ja så er det bare om at komme afsted og få købt et par nye. Men hvor skal man dag tage hen. Ved gennemgang

Læs mere

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G N.B. S G E N E R A L F O R S A M L N G TORDSDAG DEN 25. JANUAR AFHOLDT NB ST ARLGE GENERALFORSAMLNG pa NØRHERREDHUS. DER VAR GANSKE FNT FREMMØDE. UDOVER BESTYRELSEN VAR DER GODT 60 MEDLEMMER OG FORÆLDREREPRÆSENTANTER.

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Aé 8 Postboks 1243 Tl beboerne afdelng 38 821 AarhusV Telefon 8938 2 post@almenboaarhusdk wwwalmenboaarhusdk CVR 5964513 27 august 212 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

Become the new MOK-intern!

Become the new MOK-intern! Nr 11 17. nov. 43. Årg. 2010/2011 ISSN 1904-3163 Become the new MOK-ntern! MOK søger en ny "ntern", som efter at have gennemført det ntensve "ntern-program", vl være blandt verdens bedste tl at MOK'e!

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse...5.3

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

FoW,e\ L,r'J* 3 I. spomæ EM er kommet igang

FoW,e\ L,r'J* 3 I. spomæ EM er kommet igang ,.u- -.f1\v vr". FoW,e\ L,r'J* 3 I t'u zu ll spomæ EM er kommet gang 315 bues$ter deltog aftes den offcelle åbnng af de 13. europamesterskaber for ungdom, hvor Nvkøbng f. euestyttelaugs formand Dan Hansen

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

srå ese Helena Horstedt

srå ese Helena Horstedt II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

Grafisk Design give-aways 2

Grafisk Design give-aways 2 Grfk Degn k f r G Degn y w e v g 2 Grfk Degn ntore 3 Grfk Degn outdoor 4 k f r G Degn onlne 5 Grfk Degn Redegørele Opgven Jeg kulle mmen med en f vore AD'ere - Rmu, lve et oplæg tl Skorngen hvor v vlgte

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI Ar 2009, den 28. april afholdtes ordinar generalforsamting i Ejerforeningen Frederikskaj. Tifstede var ejeme af lejlighedsnr.: 6, 7, 9, 12, L7, 28, 3t, 33, 36, 37, 44, 51, 60,

Læs mere

t bed te VINE P. H. Kelmos & Søn KOLONIAL Søn SKJOLD BURNE i BOI{I..markea-- Thorvald Jensen & t::ø jensfl'øn I-l) t' j). ;. '" RULLEVASK . le\.

t bed te VINE P. H. Kelmos & Søn KOLONIAL Søn SKJOLD BURNE i BOI{I..markea-- Thorvald Jensen & t::ø jensfl'øn I-l) t' j). ;. ' RULLEVASK . le\. ' SMID MIG IKKE I PAPIRKURVEN!II! eg De får mange reklamer nd af døren men læs mg allr el og gem mg tl evt senere brug Som e ser er mt navn "Sporten" og jeg er forenngs og lokalt nyhedsblad for Idrætsfrenng

Læs mere

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10 Nummer Oktober 1977 126. årgang 10 DEN S 1 w ML MM l ml Præsdent lgefremhed, ordets Stapley Eldon 1H&N dcmsae. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Oktober 1977 126. årgang Nummer

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

'.*' * ,'*# LA MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkJUST. XXIII MELLEM TO TIDSALDRE ERINDRINGER AF IDA JOHNSEN FØDT JESSEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN 1915 *r / V -^'...

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als 1. januar sammensluttes Superfos Dammann als og A/S Luxol. Det er vort hàb, at den tlld, der har været vst os, må blve over ført tl vort nye selskab: Jr Superfos Dammann-Luxol as Tune lufthavn. Asfaltentreprsen

Læs mere