$nk-rrgt. 5pdde for folket og for hddfolket. - husk det nu! Nr. ll200l februar. Kommende aktiviteter. Husk Generalforsamlinq fredaq den 2 marts.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$nk-rrgt. 5pdde for folket og for hddfolket. - husk det nu! Nr. ll200l februar. Kommende aktiviteter. Husk Generalforsamlinq fredaq den 2 marts."

Transkript

1 Postbesorget blad 57016, ( E245 ARC.) Kommende aktvteter. ( t r- t) ;l!, ' Nr. ll200l februar. $nk-rrgt 5pdde for folket og for hddfolket SMK-nyt udkommer: Nr. prmo febr. deadlne 15. jan. Nr. 2 prmo maj deadlne 15. aprl Nr. 3. prmo aug. deadlne 15. jul Nr.4 prmonov. deadlne 15. okt. Onsdag den 14. februar Kl Klubaften. en aften med slaw-. O4artrq aukton). Derefter er der rs. eller ros tl bestwelsen. Sondag den 25. februar. Kl Fastelavn for bsrn og barnlge s-jdo. Husk tlmeldng klubhuset. Fredag den 2. marts. Kl GENERALFORSAMLNG klubhuset Vl du spse nden, s rng tl Peter klubhuset. Tlf Lordag den 3l marts Kl Pgefesr Klubhuset lndelukket. Kom s pger, det erjeres dag! Lordagden 7. aprl. Kt Oprydnngsdag klubhuset! V starter med morgenkaffe og en tl halsen Sondag den 8. aprl. Kl Standerhejsnng klubhuset. Husk Generalforsamlnq fredaq den 2 marts. - husk det nu!

2 Slkeborg Motorbaadklub Ahave Alfe 9 c, 8600 Slkeborg Tlf Kontortd hver trsdag tl nternet adr: www. S-m-k dk Bestvrelsen: Formand.: Knud E. Jensen Nrcstformand.: Preben Henrksen Kasserer.: Arne Sommer Sekretaer.: Kent Chrrtensen Ovrge best. medl.: Palle Chrstansen Herluf Chrstensen Krstan Jensen Kantne Udvals: Preben Henrksen Palle Chrstansen Brosamarbejdet.: Herluf Chrstensen Allan Nygrd ndelukket/ Klubaftner.: Palle Chrstansen Krstan Jensen Brugerrdet.: Herluf Jeqsen Bygge og renoverng.: Lars P. Elmer SMK's Venner.: Palle Chrttansen ngrd Thorsted lmmelbj erggrunden. : Krstan Jgnsen Lef G. Thogersen Sejsgrunden.: Palle Chrstansen Nels lust Krsebrcrgrunden.: Knud Jensen Fanebarer.: Johnny Laurdsen Lef G. Thogersen EDB.: O1e Seebprg r Redakton.: mal adr: (Ansvarshavende) PrebenHenrksen Vggo Bogedal Arne Sommer Bladet udkommer: prtmo fef. dead - lne 15 jan. prmo maj. dead - lure l5 aprl. prmo aug. dead - lne 15 jul. prmo nov. dead - lne 15 okt. husk, nreste deadlne 15 aprl Vgtge telefon numre.: Ulykker tl SOS. Alanncentralen. Tlf. 112 Falck. Slkeborg Polt. SkandcrborgPolt. Tlt Vandforurenng. Kontal( Beredskabsstatonen Bredhojvej Ttf Amtsregstrerng af bde. Husk, afneldng/rndrng. Rng tl Brthe Sandgrd 'tlf Arhus Amt.89446'189 Gresteregstrerng af bfr de. SMK. ndelukkets Spsested v/ Peter Thormann Ttf Marnekontoret. SMK's Kantne. Opsyn ndelukket Tlf Tlf Tf Tlf Tf Formunden har ordet. Knud Jensen 56 er v startet pe et nyt ar. V nede lge at ffl ldt vnter nden drsskftet. Men hvor har det dog vreret mldt og vdt laenge. Jeg kan kke mndes noget lgnende tdlgere. Nu tager v sd fat p6 det nye og sporgsmelet melder sg straks: Hvad vl det brnge? V startede med en klubaften januar, hvor der var b6de rs og ros tl betyrelsen. februar er der en aften med "slaw ". Her kan man selge og kobe martmt udstyr. Fredag den 2. marts gelder det Generalforsamlngen. Der er lge et par tng, som nogle har msforst&et omkrng Sejsgrunden. Bestyrelsen vll kke ud at lane penge tl byggeret. Det har aldrg veret vores menng. V vl lave det hele over 3 6r, og s vl pengene vere der. Lgeledes var det heller kke tl afstemnng pa generalforsamlngen, da det kun var et forslag, og v vlle gerne hore medlemmernes menng.. Der har veret roster fremme om, at der efterlyses flere bsmevenlge pladser. er vl jeg gerne henvse tl Krsebergrunden, som er meget bornevenlg. Der lgger materaler p& pladsen tl at lave legeredskaber af. 56 det m& vare op tl medlemmer med bom, der skal tage en torn med at f lavet redskaber og fa dem stllet op. Husk, at tolefteme p& Sejs-grunden er aflst her vnter med en anden nogle, da der er lukket for vandet. Arhus og Vejle amt har gangsat arbejde med at revdere sejladsregulatvet for Gudenen fra Torrrng tl Randers. Dette regulatv beskrver hvor og hvom6r, v m6 sejle og med hvlke b6de og hastghed. Amtet har rettet henvendelse tl brugere og organsatoner, der er bersrt. henvendelsen sporger man om forslag tl rendrng af bestende punkter. P et senere tdspunkt vl de revderede forslag komme ud tl offentlghwng. Motorbdklubben har sammen med Ry B6dlaug og Slkeborg Sejlklub ndsendto emner tl overvejelse. )et ene er det gamle sporgsml om sejlads og omkrng Skbstedvg Paradset. Det andet er at flytte hastghedsskltet ved udsejlngen fra Remstrup ud tl Kongshoved ved Sejlklubben, da der ofte er store hekbolger nd tl Sejlklubben. Hermed snsket om et godt nytar tl alle vore lrsere. - Knud E. Jensen.

3 r.:::..fj r:.;,l: :l:; Afrggerfest lordag den 14. oktober. SMKs afrggerfest blev en stor succes med 75 deltagere. Der kunne godt have veret flere, s jeg hber, kan vrre med nrste fr. V, der var s heldge at vrre med, havde en hyggelg og dejlg aften, med god mad og dejlg muskunderholdnng ved kapelmester Jorgen Sslvsten. MENU: Laks med dldsovs og flutes. Okse-kalkun og sknke med flsdekartofler og salatbar. Kaffe - og s& Peters hjemmebagte kransekage. ljhm! lsbet af aftenen vm der amerkansk lotter med mange gode gaver, skrnket os af folgende: UNbank - BL-TNG - Spsestedet NDELUKKET - Salten El-fonetnng FOTEX, Torvet - BYGMA byggemarked, Them - og SMK. V fejrede medlem nr 800. Det blev Juul Meckowsfrr, Slkeborg. Preben, 15 januar 2001 Slkeborg Motorbaad Klub rrdkalder hermed tl den 6r1ge generalforsanrlng klubhuset ndelukket. Fredae den 2 mart Dagsorden: l. Valg af drgent: 2. Formandens beretnng, vedrsrende SMK. og de nedsatte udvalg. 3. Kassereren aflagger regnskab 4. Kassereren f'emlagger nrste rs budget 5. lndkomne forslag. (Forslag skal skrftlg form, vare fbrmanden harlde, senest 8 dage fbr generalfbrsamngen). Herunder: Skal v renoverer og tlbygge pd Sejsgrunden. Valg henhold tl lovene: 6. Valg af fbrmand, p& valg er: Knud Jensen. 7. Valg af 3 bestyrelses rnedlemmer, p valg er: Kent Chrstensen Krstan Jensen Palle Chrstansen Bestyrelsen kke PGEFEST! Husk lordag den 31. marts kl Det er den dag, da kan gore det sjol't at vere pger gen. kan fa en hyggelg og sjov eftermddag med alle venndsrne. Husk at hver pge komrner met en gave, mnmum l'. 25r- Nar ae er msdt, starter v med en vekomst rrnk S& v Peter servere Kafb med dejge kager. Dereler v <er vere ottersp me< mange skrnkede gaver, <et pejer jo at vere gode og -me gaver v tar nd, rer v ogsa yrere mughed fbr at ksbe amerkansk oter, med gode gevnster. Senere bver der drekket op t m<cag. lvltl\u: Forret:????'!?? med. gas hv<vn F{ove<ret:??????? met. gas rocvn Prs pr. retager er flr, kun. 80,- kr. + l0 kr. pr. ofterpade. 8. Yalg a 2bestyrelsessuppleatrter, p valg er: Gunnar Krstensen Allan Nygrd 9. Yalgaf2 revsorer, p valg er: Karl Bramsen Andy Gren 10. Yalgaf 2 revsor suppleanter, p valg er: Lef G. Tragelsen Jytte Nelsen l. Valg affanebarer, og suppleant, p valg er: Jolmny Laurdsen Lef G. Thogersen Valg af udvalgsformnnd: 12. Bygge og renovertrgsudvalg, p valg er': Lars P. Elmer Kapsejladsudvalg; p valg et: Johrury Laurdsen PC. nternet, p valg er. 13. Eventuelt: Ole Seeberg genopster ' 4

4 ...t!l_ f- Sktsefer,-s/cto Egn.nr 3,, ul -1.,.* t- -L... L.. r Faeade. nrod -.st1gl jb 5{ -r -t /-- ;J -, *J '{l L--,/) / /-l V..{ t-- -1 x a :E F.- o= #sf 9.9.rt F PE 9 'atsj()tr -l-, 'tr *-- t-a*t;tt ll Rl l L,, 55o -- */- l qso x 38 t>' NybtTgtt.tT o 82 nz^ --f T T o v f:?r:, \ ')-\\ / - 7-etnrasse *)) --/'^--- [ P/a n /t /oo Fsrste forslag.skfsefor..s/ao leqn or 2. S / ke b o n q tvolo fr **.k/zf,eljn),rn 5,-l- -Sd.-J Oklobe,>-./999.! qt-s P E/nter n b a a cl k / c, b

5 MARNEMOTORR $suzurt - Hlnt;f 170 SPorl $ejsll[nrnecentcr llrlr,l.lllr{ Julssvej 33, Sejs,8600 Slkeborg. Tlf TNDBHUG. NDUSTR vlcl Johrnrrn, Eohrwe '!E00 Slkcborg SALC,SEHVCE' MONTAGE TLF Bnflonf05l13f2 ra arrld ET TLBD FRA.tll, - *o*orffr*s vvs Ttf Bt-flf.4a73t2t5 M 'W EL-6ARDENe/s A ruerrrnn-rr,re;=-e-r--senvpe \Z Nsrreskov Bakke Slkeborg Alt EL-nstalatoner, Hvdwarcr, Attcnnc, Tclc, Data, Alarmcr, ndeklma (Genvcx og cctrtel slovsugcr), ernt Lft udlcnng. re Msnten'sEqc. l ffdrtqdd FAr-!t82 t0 w.sl{aardcn llcborg.dk } SMKs telefonlste for VHF og MOBL sdste SMK-nyt skrev v, at telefonlsten vl blve sendt ud. Men det m6 v kke. Det er kun de medlemmer, som har strevet sg p6 lsten, der kan f6 telefonlsten. Alle, som er pd telefonlsten, kan fa den udleveret p6 Marnekontoret. Med venlg htsen SMK. SRC - VHF Radokursus Er du nteresseret at deltage et SRC-radokursus foraret 2001? Kmset starer fetag den 9 mars, sam orragene <en og 3 marts. Der er mugrec for at aflegge eksamen olerfor Telestlresen Arhus den 8 apr 200. Alt andet er vand ved sden af!. ntellgente. Adgangskontrol Bygnngsnstallatoner. W-overvAgnng. Lys- og kraftnstallatoner. ndustr-nstallatoner. Tele- og datanstallatoner. Automatske. Forskrngsgodkendte Brandalarmerngsanlag Tyveralarmer. Lndberg nstallaton als $f Autorseret el-nstallatgr Randersvej 6 DK 8600 Slkeborg Tel.: O4a40 Fax l /c) Agenturndehaver Jesper Torp Med dn lystbedsforskrng hos Provnzal Danmark kan du tage ldt lettere pa hverdagen... ;qfref1tr3g*._ FradarLeh6r^^.d6 1o RY BADEBYGGER O ---- =,Jl??T;?#,3T;'* \tt Ved gennemgang af pensum, 6r du kendskab t eemenare prncpper br opbygnngen agvdss- systemet og detajere kendskab t: Radoteefonaneg ncl. DSC Naltex anleg odradopejesendere Radartranspondere Radoregemener Hvs overnavnte har dn nteresse kan du konakte mg p6 Tf eer evt.'l'lll Du kan ogs mede <g hos AOF Skeborg T' vec venlg hsen An<ers Nesen

6 Fotos, ndlrcg og andre sjove ndfald tl bladet modtages med glrede og kan: - afleveres SMK's Postkasse klubhuset. postes/males tl redaktsren eller ogs meget gerne P dskette (Word) eller A4. skrftstonelse (14.) eller et brev skrevet med handen KRAMEODE// KgS - SATO - 9WE AF MANfNE NlO! Har du noget, du vl srlgekobe/bytte, s6 udfyld denne kupon, klp don trtl af bladet og aflever den SMK',s postkasse klubhuset eller tl redaktorcn. S kommer det med neste SMK-nYt Kobes/Srelges/Byttes? Beskrvelse Prsde: Henvendelse: - bure lge en tur rundt om Sammen med mn broder Ka er jeg den lykkelge ejer af det gode skb M/S "Maranne" af Slkeborg. Jeg ejer den del, der er ovenvande, Ka den del, der er under vandoverfladen. En fordelng, som jeg har besluttet og vstnok det eneste, v er dybt uenge om. P et tdspunkt for6ret, da Maranne skulle sssrttes, vste det sg mdlertd ret hurtgt, at Ka var ejer af langl den storste del af skuden. Det andrede sg heldgvs gen, da hun blev taltogbegyndte at flyde normalt Mange ture er det kke blevet tl denne, rhundredets forste sommer. Vejret drllede, som v kke har oplevet detfsr, derudover havde v en masse vrsvl med motoren, som kke vste sg lra sn venlge sde, vel p grund af de ndenbords vandmasser fla sosretnngen forret. Men sejlet fk v dog nd mellem bygerne. En ny motor var losnngen pa problemerne. Efter at have lert den at kende, fk v adskllge gode ture. Der er jo aldrg to sejlture, der er ens. De gr som oftest forskellge steder hen, og hver tur huskes for de oplevelser, den gav. Den sdste tur ar totusnde vl hvertfald blve stdende som den mest dramatske. V skrver ferde november. Vognmanden var bestlt tl hjemtransporten mdt mneden, men v kunne da godt lge n en enkelt tur, mn soster og jeg. Bare lge rundt om Mogelo! Vores soster Ella bdrager pft forskellg vs tl Rederets bestflen, s6 det vl vere naturlgt, at hun kom med p denne 6rets sdste hr. V strvnede ud fra vor base ved Svejbrklund kl. halv tre. Cccero, mn hund, var som srdvanlg med. En kande the og ldt lrekkert skulle desuden forssde.turen. Julso vste sg fra sn allerprneste sde, blank og glat. Jeg kggede forgrves efter flokke afskalleslugere. De plejer at v&re her p denne rstd, lgeledes hvnander og troldender. Alle kommer nordfra ved vntertde, men det mlde efter6r har kke rgtg sat gang fugletrekket. Forhbentlg kommcr det. Solen overvcjcdc at gt ned ude tnod vest, kastede lurge skygger nd over Hmmelbjergot og gav holg sccnoret det lne, gyldne skar, som, hvs man s6 det p et maler, vlle vt kc stacrkt ovcrdrevet. Mcn dot er kke overdrevet, det er der bare - al sn storhed. 10

7 gd-tlgetrflr flsterrlawrrryd$f,r HlSBL-TuG ft-.. L W - h- fftl,e\ rf?, r --h^ {N SrO& ]\q, q V rundedemagela.somalleved,ejesmagelaaf FDF.Hver sommernvaderesden af rgtg mangedrengeog pger,somtlbrngernoglegodedageog tmer sanrmen der.men novemberer dertomt og stlle,ogjeg fk dende, at v skulleg land,g en tur rundtpaoenog sedenfra landsden.jeghar kke vrret pkmagelu,sdenjeg somdrengsammenmedandrelob paskojterp Julso.V lob ud fra Hotel Julsoog havdesledeshelessentl rtdghed.hvs vndenvar ostlgog tlstrrkkelg strerk, denostlgeendeog samedvndkunnev startefra tlmmelbjeggrdensbadested jakkensl6etud straktearmebhse helessengennemtl Ludvgslyst.Se,detvar lojer. Om mor og far var nervose?jo, skkert.v fk kke lov, for "Kolpeme"havde veret p senet stykketd. Kolpemeer lystfskere,sommedet specelt,hjemmelavet fsker fra sen,gennemet hul. fskeredskab A cummtltne Med rn P-ldt. etk Pak 49 _ 6 l l / 0 9 o r / n ' 5 F a 61l/oq707o906m6ar \2_ B MAR NESTRoP Hvd 10 mm ela(bk Polve(eEtoP m.d kroge af tatkll (al. Lanode t00.rn 5at med 2 *k r7q3l5 C MAR NESTRoP Hld a ml e anel Poyenerstop m e d k r o g ea l. u n f k l L a n q d e2 5 0m m. s e r m e d 5 l r k 33,50 3jst71 D MARNESTRoP H v d 4m m e l a n G kp o l Y e { ' " n t o Pm e d nylon kroge 09 hestng nopper Lanode 350 mnr sel med dk 2a ' ztglt E MARtNESTRoP H v d4 m m l a { n k P o l y e s l e, { r o p med e.dekugler ot nylonsamr Lanqde 400 mm 5ar hed tlk s:na F MARNEREM Hvd 25 mm polyeste(edr B. v d n v le ! g L l n! l. c m e r c t79,' { l7eato Men tlbagetl november2000.v lagdetl ved denstorebro nedenfor Juulsborg, FDFemeshus,gk land,slaphunden,og begavos p&vej senrundt.en smalst langsvandetgjordeturenbekvemde flestesteder.enkeltegangemtte v forcere nogleforhndrnger.turentog en godhalv tme. V kom forb et par sommerhuse tlbagetl bden. En ny oplevelsergere. denvestlgeende,og nedevelbeholdne kop the og en bd brsd.det syntescceroogs6. Nu sk-ulledetgoregodtmeden ndendetblev msrk;t.fortojnngeme land, skulle Solensadlavt ude vest.v vlle kke starte!!! vl Motoren troede sa algdng, kappedes og G MAftNERTM Hvd 25 mm polye(erem. srydyrke 400 k9 Lanqde 2.5 nrel-er H MAR NE5TRoP lvd.egulerb.r ela(dk PolYe{e6 trop med faneanofdnn9 al nylotr mm anqde 500 hm 41,50 sar med nk a mm lanqde 1000Fn 79,00 sfl med l rk FoLDE'ANKER ,5 kg 4,0 kq 6, 0k 9 8,0 kg ,245,- J " F O B C T "A N ( E R H c l s t o b tv r r m r q a l v a n L e r. r , 5 k g Der sadv sd.- 4. november,kke en badat ojnenogensteder,kke et menneske nerheden.mobltelcfoncn16skkertog godthjemme Vrklund.Hvor tbelg kan manvrere?lngenvdste,hvorv var.{va' f... garv. Skullev ovemattephmagela? Skullev vrerstefald overvntre.mangetankerlsb gennemhovedet.ogs den,at skullemanendelgstrandep en odes, var ensaldrendesoster,medal respektfor hende,mske kke lge denkvnde,manvlle vrlge, hvs stuatonenopstod.og hvordanvar detmedrobnsonkruso.blev han kke enbrandstormkastetnd p strandenog halvt bevstlosfundetaf sn seneretrofastefolgesvend,fredag.de overlevedebeggepfl oen,devar landetpa,medb&denlggendeknustp6 stranden.s& slemtstoddettrodsalt kke tl her.v var p Mogelo Julso,medbden behold,og meden rmelg chancefor at overleve.der var trodsalt fleremulgheder.v kunne brrekkeld FDFemeshusog mflskefnde entelefon.det sammekunnev et af udevestpa.lllerv kunnotendeballbr p denmde at tltrekke os sommerhusene l der2 V valgtecn heltandenlosnng.vedet af sommerhusene opmarksomhed. b6d kke Hvs denne p&hangsmotor. rned bade,enp&landog en vandel,lorsynot fastlandet. "l6ne" over tl bjerge os og stledes den var l6st,kunnev 30 DK T nmpe K tntertor udforehe at Laselan\)e ekru!5v poel n1e5sl.9 rdeel or rnlendege (anpnslogn eller b;d Drejbar. langde Lampen, 42s413.AE 88 nnr Fu L tntertor LAMPE Flot drebar L.mpe pole,et ne$lfa. campngvoqn kjeel 1l nonternq rlw bad. Monleres med skr!e, Lrmpens lengde 107 mnr 199, M tnrerlor UMPE LampelD! al pla(. poeret nressng (ampuqv09n ldeel som laselzmpe Monreres L.mpe^r dred skn,er trfl aq N :ost t, $z a l', o 146 mm lafgde 199,' 42\412 snrarl. ha ogenrpot ng ul cahtngvogn n Halogcnpere, poleret mes elcr baden 12 voll 10 20Watt O SELVKLABENDE LYDDAMPNNG f ktve tsolef ngsplade der.cdu bden5 hoto..a.. molo(tojen bra.d runr Frem*lletallomm polyuretham hamm,"t r 9en rerel MetalLtseret lole d t { med 4 stk plder Leverer Lal 2m2) lr l0r490x990mm((a og TAL BoG5TAVER eler andre l reqeterngsnummer tng 3om du onrker at marke. P boqtav/ral Bokstaver os.taltl $ ts regrstrenngs- \ n nummer eller ; S, a n d r et n o. f ;j "$ ro' ovedlad. o9 vafdrare lekson re.qornrg baqsde tevklabende 39049s {r lp{ N sporltcht rkon 5E ogsa UMPERNt P A S D E4 3 o =. o o ro 9,- pr. *t el-fllg \l,lsteryadckrydset V begavos vestp6.halwejs fandtv et brat, langtog tungtaf vand,menanvendelg sompagaj.- Pludselghortev stemmer.de kom fra nordkystenaf Julso,ovreved V fortsatte lystbdhavnen.v rdbtehallo, v har brugfor hrelp!- ngenreagerede. \ \ tcooslkebory \ uu22oo 13

8 VRKLUND VOGNMANDSFORRETNNG & SLKEBORG SPECALTRANSPORT KAJ GEERT Thorsotoften 6 - Tlf' ossfl nar bflden skal skkert p6land - for vnteren Stort udvalg af nye og brugte Professonelleverand'gr af trre + byg HT Defta HT Deftatra + byg, Kastanehave 37, 8600 Slkeborg. Tlt' , Fax 'rs(y; Ffttf"1#:torermange fu TlERGURY V har altd et godt tlbud ndrr det drejer sg el1er brugte bade om nye og motorer. af tru$! hen tl sommerhusene og konstaterede, at btden vandet var ul&st. Gudskelov! Men den var bredfuld af vand. Med en prmtv ose frk jeg bden tsmt, fk hund og soster ombord og stertede den farefulde frerd over det 6bne vand. Hold op, det var svrert. Brredtet var for tungt tl mne armmuskler og bden for bred tl at padle. Men hvad gff man kkc llr at redde sn hund velbeholden land - og da for resten ogsa sn sster. flller tyvo rtrnuttcrs ubeskrvelge anstrengelser nede v over. V nrermede os den forste bro. lundcns tdlmodghed slog kke tl, den vlle land her og nu, men bedsmte altantlon lbrkert og endte baljen. Den svsmmede nd tl bredden. Ella var trods alt mcrs lbtltutlg, bchersket, som det kleder sg for en moden kvnde, kravlede hun stlle og rolgt op p hroen. - V var reddet! V traf cle rttcrtncskcr, v ltavclc hort. De havde godt nok hort vores rtben' men var af den menng, at v gk pll Mogclo og rfbte tl hnanden. De kunne jo se, v havde b&den. De kurrnc kkc sc, at dcn skde motor kke vlle starte. Helt forstaelgt, v kunne kkc trctrrc.jrle tlcn nogct. hjeren af grden, Neder Bakbo, var sammen med en kammerat vllp,c tl tl koro os om tl Svejbrklund, hvor vores bl stod. - Flnke folk! Hvad kan ntatt s/ ltrc al'clct'l ot nrln skal tr:nkc sg om to gange, hvs man vl sejle sent p s&sonen, og, rl rrurt skal srrrgo lbr at have sn mobltelefon med. Dagen ellcr sc.lcdc Kar og.eg ovcr don "stllne" bad, v havde rgtge frer med og fk motorcl slu'lct ve tl a( lavc rroglc drcktc lbrbndelser ved hjrelp af startkabler. Ka er lbr tdctr vcd rt ltuggc hclt rryt lcdnngsnet overalt bden. Der var tlsyneladendc lrr ntetrctt strotttlab dot gallc. V kan hcklgvs nu bagcller grne af epsoden. Det kunne fll. skomager Nelsen fra Skolcgadc ogs. Ad ornveje fk jeg at vde, at det var hans bd, v havde lent. Han haf hal't sonrrnollrus p Mogels en menneskealder. V fk en snak om tngene. Jeg tror, han var glad lbr at kunne hjelpe os. - Endnu engang tak for "lanet" Nelsenl l/ggo Bogedal. 15

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995.

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995. Postbesorget blad 57016, (8245 ARC). :":: :t r[ ().;{(..),J gilts r ttl,t,, VENNESEJLADS,, 1995. Der returneres til ndelukket si tidligl, a,,vennerne,, kan ni at deltage i Grisefesten om aftenen, som er

Læs mere

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl.

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Det Sker qffifis;,'ttt Sl skal vi flytte brikker igen. Vi htber at kunne gentage sidstc frm suc - ces hvor ikke mindre en 110 modte op til en festlig og fornojclig

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

EilJtS I 'TU KAJ GEERT. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00

EilJtS I 'TU KAJ GEERT. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00 Postbesgrget blad s7016, (824sAncl. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00 EilJtS I 'TU / Efrlc fot folhet 0$ f00 ffriiolhct. Itt :f.. :..)^:. i'jf':'

Læs mere

srå ese Helena Horstedt

srå ese Helena Horstedt II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med

Læs mere

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg 253 rg Postbesorgetblac s7016,(8245ai{( qffifi$;,tttt Det Sker si startervi pfi ei nyt kalenderlrmedmangeplanlagteaktivitcter. Fredag den 13.nrartsId. 19.00,er dergeneralforsamling i klubhuscti lndelukket.indbydelsetil

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

$nk-ngt. tlt. #ruh*ffi= sl{al. betale IAK.WA\ YWK. Cillofld,foll;ret EBad- Eifldfolt< folket ra-srer

$nk-ngt. tlt. #ruh*ffi= sl{al. betale IAK.WA\ YWK. Cillofld,foll;ret EBad- Eifldfolt< folket ra-srer Potbeorget b^lad 57016, ( 8245 ARC) 'r':,li i Nr. 4/98 November Vigtigt!!! Nye aktivi $nk-ngt 5fi6de for folfter og for bddfolket 12 Marinekontoret i Klubhuet er i november, december og januar kun dben

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af

Læs mere

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl.

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Det Sker t' l I0:)0() 24. mai, Motorsejlerkapsejlads.Vi msdes i Akrogen kl. 10.00 til skippermode, og hiber at se mange nye medlernmer. Alle kan deltage. 24. mzj,information

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Indhold Sporene på Svnø og Avnø Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet Vennesejlads L995. :14r:);:{)? Velsignet af et pragtfuldt vejr, blev vennesejladsen afriklet lardag d. 5 august. Der var desverre kun tilmeldt 6 venner, hvilket mi betragte som v&- rende meget i underkanten

Læs mere

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket >

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > 2 2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348 7964

Læs mere

$å nært. $,fl ,,'(1,$,.,,,, i*.. a*, -"4. ,llr- I. 'qq å1.-- '; l-:1.{ 28 solkysren. , 2o06. r-. rd:

$å nært. $,fl ,,'(1,$,.,,,, i*.. a*, -4. ,llr- I. 'qq å1.-- '; l-:1.{ 28 solkysren. , 2o06. r-. rd: n $å nært,,'(1,$,.,,,, *.. -_ -"4 f $,fl -. : l.l r:. ff K"*,,llr- / 'qq å1.-- '; a*, W 28 solkysren Ju, 2o06 l-:1.{ r-. rd: fol Tarfa tarner Afrka

Læs mere

Færre må flytte på grund af stram økonomi

Færre må flytte på grund af stram økonomi BIL & BOLIG AFH. 4 STK. FABRIKSNYE HELÅRSDÆK 155/70/13 1100.175/65/14 1300.185/65/14 1400.195/50/15 1500.- 195/60/15 1700.205/55/16 1900.215/40/17 2200.225/40/18 2700.- Monterng, afb., ventl = 500 kr.

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

**3 *.. *t. !l: ,flf I. ::i: r,a. il:i3. til. t, $ø

**3 *.. *t. !l: ,flf I. ::i: r,a. il:i3. til. t, $ø ., fg1 F F **3 *.. *t..!l: :::,flf r,a. f rx 1 n l:3 'l e'. L tl -6 R-q t$ l,: t, R w 3;q t, $ø :ff {ff sa hvorclan skulle r,rcllændngene en herlg rt har rettet op pa clct seneste alhuncl'ecles forsorlrnelser.

Læs mere

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t!

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t! 10.-11. NOVEMBER 2012 Nyt regster skal stoppe fusk Små bler sælger bedst 12 2 0 R8 har fået en let ændret front med nye LED lys og lygter, der har drejefunkton. FOTO: AUDI Frygtndgydende dva Den nye supersportsvogn

Læs mere

Lunden præsenterer. copenhagen cup 2013. BRoLIne. søndag 9. juni // kl. 12.00 // entré: 100 dkr. V75 DAG. Med milliongevinster LUNDEN 1

Lunden præsenterer. copenhagen cup 2013. BRoLIne. søndag 9. juni // kl. 12.00 // entré: 100 dkr. V75 DAG. Med milliongevinster LUNDEN 1 BANE 01 Nr. 20 // SØNDag SØNdag den 9. den JUNI 9. JUNI 2013 2013 KL. // 12.00 Charlottenlund // Prs 25 kr BRoLIne Lunden præsenterer copenhagen cup 2013 søndag 9. jun // kl. 12.00 // entré: 100 dkr. V75

Læs mere

der havde bevaret sil gode

der havde bevaret sil gode = 9 =_! = : =! = =r- = =1 å = = = : = E = 9= = Så for søren der røg synngen oyerlæderet på mn ene sko. Ja så er det bare om at komme afsted og få købt et par nye. Men hvor skal man dag tage hen. Ved gennemgang

Læs mere

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005 VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005 VMK s bestyrelse Formand: Thomas Reichert Pilehavevænge 8 2625 Vallensbæk Tlf: 43625143 E-mail: reichert@post12.tele.dk

Læs mere

Ni, may be charged a minimum fee of $75.00 for each non-returned or lost item. The person borrowing this material is

Ni, may be charged a minimum fee of $75.00 for each non-returned or lost item. The person borrowing this material is \ r/ f / S \ n OF /- * k 3/s J / CENTRAL CRCULATON AND BOOKSTACKS The person borrowng ths materal s responsble for ts renewal or return before the Latest Date stamped belovv. You may be charged a mnmum

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere