HængereN MKC- MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE STANDERHEJSNING 24/ SE SIDE 5. NR: 1 MartS MarselisborG KajaK CluB - AarhuS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HængereN MKC- MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5. NR: 1 MartS - 1999. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS"

Transkript

1 NR: 1 MartS MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE MKC- HængereN MedlemsblaD FoR MarselisborG KajaK CluB - AarhuS STANDERHEJSNING 24/ SE SIDE 5

2 BESTYRELSEN UDVALG (Kontaktpersoner) Formand: Jørn Jensen Nordborggade 35, 4.th Århus C Tlf: Næstformand: Steen Poulsen Marslevvej Højbjerg Tlf: Kasserer: Nils Rabøl Katrinebjergvej 71, 6.tv Århus N Tlf: Materialeforvalter: Lars Sloth Kridthøjvej 17, st.tv Højbjerg Tlf: Instruktion: Mette Pjengaard Otto Ruds Gade 86, 2.tv Århus N Tlf: Turudvalg: Christian Halgreen Bogensegade 6, Århus C Tlf: Medlem: Jette Nygaard Andersen Bogensegade 6, 1.th Århus C Tlf: Kap.-Chef: Erik Steen Jensen Østboulevarden 11 E, Århus C Tlf: Ungdom: Knud Bach Skovgaardsvænget Tranbjerg J Tlf: Festudvalg: Susanne Busch Nordborggade 55 st.th Århus C Tlf: Husudvalg: Inge Rich Bogensegade 4, 3.tv Århus C Tlf: INDHOLD: Formanden har ordet... 3 Standerhejsning... 5 Instruktører & hjælpere... 6 "Prinsesse for en dag"... 7 Ro kajak i svømmebassin... 9 Clubbens formænd gennem tiderne Formandsrækken idag. 11 JOB TILBUD! Ref. af generalforsamlingen Adresseliste! Rengøringsdag Instruktion SUPER JOB TILBUD! Sidste NYT (bagsiden) midtersiderne: MKC TOUR PROGRAM Forsidefoto: Danny Bejerholm Motiv: Jan Bøgeskov!»Hængeren«udgives af: Marselisborg Kajak Club Stranden ved Varna 8000 Århus C Tlf Redaktion: Jørn Jensen, tfl , Henrik K. Søndergaard, Julsøvej 472, 8240 Risskov, tlf Hans Stentoft, Sct. Pauls Kirkeplads 19, 8000 Århus C. tlf / , Redaktions fax og Fax Indlæg på diskette til PC modtages: Word 97 m.fl., ellers ring. Næste nummer af»hængeren«udkommer 15. juni, DEADLINE: 1. JUNI, 1999 "Hængeren" i '99: NR: 1 - Marts 1999 Deadline: 15. februar NR: Juni 1999 Deadline: 1. juni NR: 3 - September 1999 Deadline: 15. august NR: 4 - December 1999 Deadline: 15. november HængereN - MartS 1999

3 FORMANDEN HAR ORDET Marselisborg Kajak Club har i min formandsperiode, været begavet med nogle utrolige dejlige medlemmer. Klubbens medlemstal er i denne periode steget fra 98 medlemmer til i dag over 300. Denne fremgang havde ikke været muligt uden medlemmernes bidrag hertil. Kort sagt, det har aldrig været vanskeligt at finde hjælpere til diverse opgaver i klubben. Hvis klubben fremover stadig vil nyde denne gunst fra medlemmerne. Da må klubben ikke slå større brød op, end den kan bage. Når man optager nye medlemmer i klubberne, da er det ikke for at hyre arbejdskraft, men for at virke for kajakidrættens fremme. I dag findes mange idrætsklubber som har skabt visioner og mål med held. Men desværre har også flere klubber stillet for store krav til medlemmerne, gjort sig afhængige af kommunale tilskud samt sponsorater for at fungerer, og sågar overleve. Sidstnævnte tilfælde kan skabe meget dårlig stemning i klubberne, såsom mudderkastning f.eks.: skylden er medlemmernes manglende opbakning omkring diverse nye tiltag - medlemmerne går til kajak og betaler sig fra det, og yder ikke en sk.. o.s.v. Urelevante undskyldninger Hvem er skyld i sidstnævnte klubbers problemer? Svaret vil lyde: Formanden og bestyrelsen, fordi de jo er valgt primært til at varetage medlemmernes interesse. Og det er så sandt så sandt. Men generalforsamlingen er højeste myndighed i klubberne. Det er her der vælges bestyrelse og træffes større beslutninger. Bestyrelsen behøver ikke nødvendigvis gå ind for samtlige beslutninger der træffes på en generalforsamling. Så for at imødese konflikter opstå. Vil jeg appellere til alle frivillige, der har gode initiativer til nye positive tiltag i klubberne: Skal et sådant tiltag fungerer tilfredsstillende. Så gå helhjertet ind for sagen, og sørg for at allierer jer med et tilpas antal hjælpere. For husk. Det er ret tankevækkende! Men det er desværre ikke ualmindeligt, at i mange klubber og foreninger møder kun 10% af medlemmerne op til den ordinære generalforsamling. Så set ud fra den betragtning, kan fortsættes side 4 Marselisborg Kajak Club - Aarhus - 3 -

4 fortsat fra side 3 man ikke forvente at hjælpere ligefrem står i kø. Grunden til at de resterende medlemmer ikke møder op til generalforsamlinger, kan jo være udtryk for, at de kender dagsordenen, og ved der ikke kan vedtages noget hen over hovedet på dem, samt de er rimelige tilfredse med klubbens og bestyrelsens virke. Klubbens vision har i en længere årrække været et nyt klubhus, som nu er realiseret. Derfor står vi nu foran en sæsonstart uden større travlhed heromkring. Men selvfølgelig en del travlhed omkring klargøring og reparationer af kajakker. "Hvad har klubben af visioner?" Et spørgsmål der blev stillet bestyrelsen ved den ordinære generalforsamling. Et spørgsmål bestyrelsen selvfølgelig vil debattere. Men vi skal lige først have pulsen på plads efter en meget travl og turbulent sæson Mine visioner er: At klubben fortsat kan fungerer som den har gjort hidtil. At skabe en rar og god atmosfære således at rigtig mange medlemmer føler sig hjemme i deres klub. Jeg syntes selvfølgelig det er fint med nye tiltag, men de må ikke fylde så meget at medlemmerne ikke kan komme ud at ro, det er jo derfor man har indmeldt sig. Samtidig mener jeg der kunne gøres mere for eksisterende arrangementer, f.eks. Handicap, km. roning med begyndere m.m. I dette blad findes en god og sjov artikel om et besøg på Århus Skøjtebane. Det ville være en vision om man fremover kunne finde sådanne artikler i bladet omkring mere kajakrelaterede arrangementer som f.eks.: Handicap, instruktion, begynderroning, fester, svømning og gymnastik. Marselisborg Kajak Club er en klub hvor hygge og motionsroningen altid har været prioriteret højt, men aldrig højere end der har været plads til kap- og konkurrenceroning. Dags dato trives kaproningen i bedste velgående. Der er hentet flotte placeringer ved diverse stævner over alt i landet. To af vore roere har været udtaget til DKF s bruttohold via Team Danmark. Alt i alt tilfredsstillende. Men desværre hører en del af gruppen ikke længere til i gruppen kaldt: de håbefulde unge mennesker Men dette kan, udmønte sig i et stort positiv for klubbens videreførelse af kaproningen, idet disse snart pensionerede roere kan være et godt potentiale til at skærpe unge menneskers interesse for kaproningen gennem kvalificeret motivation og træning. Dette er en vision, men et er sikkert, med de rette personer kan vi i løbet af nogle år få oparbejdet en god ungdomsafdeling i Marselisborg Kajak Club. Med håbet om en god sæson samt en rigtig fin og lang sommer. Jørn Jensen HængereN - MartS 1999

5 MARSELISBORG KAJAKKLUB hejste i Gaard Eftermiddag Standeren over Klubhuset paa Stranden mellem Varna og Kongens Badebro, Samtidig med Standerhejsningen indviede Klubbe et stort, smukt Dannebrog, der gik til Tops paa en nyrejst Flagmast - og saa gled de første Kajak-Roere ud paa Bugten. Billedet viser Standerhejsningen. (Aarhuus Stiftstidende, St. Bededag 1932) STANDERHEJSNING for halvfjedsenstyvende gang... LØRDAG DEN 24. APRIL - bliver den nye sæson budt velkommen, og i år starter den en time tidligere end de foregående år. Trop derfor op allerede klokken 13.30, så du ikke går glip af hejsningen af standeren. Klokken står festudvalget iklædt stiveste puds og byder velkommen til en aften med spisning og dans. Der vil blive ophængt en tilmeldingsliste på klubbens opslagstavle og her vil også nærmere komme til at fremgå, hvad prisen for arrangementet vil blive. Tilmeldingsfrist for aftenarrangementet senest mandag den 19. April. Vi regner med at se jer alle. Mange hilsner op på gensyn festudvalget Marselisborg Kajak Club - Aarhus - 5 -

6 INSTRUKTØRER OG HJÆLPERE Så nærmer sæsonstarten 1999 sig, og ALLE, der har meldt sig som hjælper og instruktør indkaldes derfor til INSTRUKTIONSMØDE I KLUBHUSET LØRDAG DEN 17. APRIL 1999 KL. 14 Det er vigtigt, at du møder op den 17. april, da vi vil gennemgå programmet for instruktionen, roteknik, materiel, prøver, og samtidig skal holdene fodeles imellem os. Vi regner med at mødet varer til kl. ca. 17, og vi sørger for lidt forplejning og kaffe. HUSK AT MEDBRINGE VARMT TØJ TIL UDEBRUG. På gensyn!! Instruktionsudvalget BORNEO-ADVENTURE 18 dages aktiv rundrejse i Sarawak og Saba med dansk rejseleder. Vi vandrer i regnskoven, sejler på floderne, bor i langhus hos de tidligere hovedjægere, bestiger Mt. Kinabalu m og leger Robinson på en bountyø. Afrejse 4/ ,- Afrejse 14/8-99 (singles only) NEPAL-ADVENTURE 17 dages aktiv ferie med dansk rejseleder. På denne tur oplever vi østens mystik, trekker i højderne ved Annapurna og tager på safari i Chitwan Nationalpark. Afrejse 23/ ,- Afrejse 13/11-99 (singles only) Ring efter program på tlf eller på tlf En rettelse: I sidste nummer af»hængeren«bragte vi en sponsorliste; den var desværre ikke komplet, så vi bringer den igen: Clubben er i år (1998) blevet sponseret af følgende firmaer: Århus Vikar Service v/ Kent Carit Christensen Havnens Fiskehus v/ Henrik Pihlkær Den Danske Bank Danfos Vi takker vore sponsorer, og håber på et fornuftigt samarbejde i den kommende sæson HængereN - MartS 1999

7 PRINSESSE FOR EN DAG var egentlig min forventning til en søndag i skøjtehallen - for jeg mindes da TYDELIGT hvordan jeg som barn, dvs. indtil år gammel, løb på alle frosne vandpytter af en vis størrelse uden de store problemer. Faktisk var jeg dengang noget mere prinsesse til det end min 3 år yngre lillesøster... Nå, men efter i en årrække at have TÆNKT på at tilmelde mig den efterhånden årlige søndagsudflugt til skøjtehallen med Esther og Erik Steen, så blev 1999 altså året, hvor jeg også virkelig fik skrevet mig på listen og datoen i kalenderen. Og så oprandt dagen! Det var en dag som i alle eventyrerne; vejret var gråt, det regnede ikke, men der var en kold og klam vind fra sydvest, så det var alligevel BESTEMT ikke rovejr... Jeg startede dagen med en kongelig brunch hos et par at de andre prinsesse- og prinseaspiranter, hvorefter vi i god tid kørte nordpå. Ventetiden føltes lang men endelig fik vi foretræde. De, der ikke selv havde skøjter måtte leje, men JEG havde været hjemme i mine forældres gemmer og støve et par gamle skøjter frem. - Med et par tykke sokker på lykkedes det at få dem spændt, på trods af at en af de mørnede hægter sprang under bindingen. SÅ - gik det ellers rundt med kørselsretningen. For nogle hurtigere end for andre. Den største fare bestod i at undslippe de mange dværge, der forklædt som små børn på alle måder forsøgte at forhindre os i at nå målet. MÅLET... - Ja, det var vist ret individuelt! Når jeg fik øje på andre fra vores eget lille kongerige, bemærkede jeg ofte de mange små guldperler i ansigtet, - een fortalte mig, at det også kaldes angstens sved? Mit største problem viste sig at være at komme i balance med mig selv - lidt li som på ski.. - man VED godt, at det ville give bedre resultater at læne sig endnu mere i modsat retning af den naturlige balance, men at LØBE risikoen... og så er der jo en VIS forskel i balancefladen på ski og skøjter! Efter et par timers ihærdigt forsøg på at komme op i en ny kategori, lykkedes det mig gennem kyndig instruktion af en af de rigtig kongelige at løbe fortsættes side 8 Marselisborg Kajak Club - Aarhus - 7 -

8 fortsat fra side 7 baglæns på en måde, der føltes mere rigtig end at gå på spidserne. Derudover var jeg på et tidspunkt indviklet i noget jeg SELV opfatter som 2½ pivoter uden fald! Dette var store fremskridt i min lille verden på skøjter, jeg havde faktisk slet ikke tid til at holde styr på mine medløbere, men jeg nåede dog at bemærke, at der var talenter til de fleste kategorier. Dagens eneste RIG- TIGE skøjteprinsesse og skøjteprins var dog uden modstykker prinsesse Ester og prins Erik, der virkelig gav dagen sit royale skær. En lille bemærkning til en forkert bevægelse eller en forevisning eller et velment skub gav et meget større udbytte af øvelserne end ellers og jeg blev selv helt opsat på at vende tilbage for at komme endnu videre - og bevæge mig op fra Klodshans stadiet. Men jeg tror nok jeg kan sige at så godt som alle morede sig KON- GELIGT! Efter en forfriskning i cafeteriet var det så tilbage til virkeligheden og det, der var tilbage af weekenden. Returen gik omkring Brabrand rostadion, hvor det til vores rædsel gik op for os, at det faktisk ALLIGEVEL var rovejr - som det jo ofte er når man først ser vandet. Og VANDET det er jo enhver kajakroers rette element! - Men - vi havde jo egentlig osse været på vandet den dag, det var bare lidt stift. - Kan kun anbefales. med venlig hilsen prinsesseaspirant Jette HER ER DET SÅ: Clubbens imponerende TURPROGRAM læs det grundigt - og skynd dig at tilmelde dig dine ynglingsture - inden der bliver udsolgt HængereN - MartS 1999

9 MKC ture i 1999 Marselisborg Kajak Club ligger ved et af de flotteste rovande man kan tænke sig, og en morgentur lidt forbi Fiskerhuset i stille sommervarme kan ikke overgåes af noget andet rovand. Men derfor kan der være mange grunde til at tage længere herfra. Forandring fryder og dertil kommer, at en tur lidt længere væk giver fælles oplevelser og hyggeligt samvær med klubkammeraterne. Vi tager normalt afsted fra clubben i biler med kajakker på taget eller på trailer. De nærmere oplysninger om turene fremgår af et opslag på opslagstavlen et par uger før turen, og på dette opslag bør man også melde sig til. Husk at melde til (og evt fra) i god tid, for det kan være et puslespil at få plads til alle. Turene er for alle medlemmer, og er du startet i 98 eller 99 skal du ikke holde dig tilbage, tværtimod. Langt de fleste ture kan klares af alle medlemmer, og er du i tvivl kan du spørge arrangørerne eller nogle af dine kammerater, der har prøvet at tage af sted før. Afgang til Gudenaa tur, 1930 De arrangerede ture er et tilbud. Har du ideer til noget andet eller bare lyst til at tage ud alene, så lad ikke programmet holde dig tilbage. Der er masser af muligheder, lige fra en tur med picnic ved Fløjstrup eller en week-end med telt ned ad Gudenåen til en langtur Fyn rundt. Som hovedregel kan du altid tage en kajak med dig for en enkelt dag dog ikke når der er begynderroning eller større arrangementer i klubben. Vil du afsted i flere dage, skal du spørge bestyrelsen først. De sidste år, har vi holdt sommerferie i Sverige, men i år vender mod syd og kører godt 600 km til Oberhavel i Tyskland for at holde sommerferie. Det er begrænset, hvad vi kan skrive i dette program, så vil du vide mere må du kigge i mappen Sommerferie i clubhuset. Marselisborg Aatur, 1930 Kajak Club - Aarhus - 9 -

10 Skærtorsdag-Langfredag, den april FORÅRSTUR TIL RY Kl. 10 møder vi de andre århusklubber ved Knudhule vandrerhjem medbringende madpakke og drikkelse til frokost og eftermiddagen. Middag og morgenmad serveres på vandrerhjemmet. Langfredag ror vi mere eller mindre alt efter vejr og vind inden vi tager hjem. Sørg for at have mad med, så sulten ikke skal drive dig hjem fredag. Arrangør: Christian Søndag den 18. april ALLING Å Vi skynder os ud på Alling Å, inden siv og skræpper spærrer for udsigten fra dens uspolerere løb. Turen på godt 20 km gennemføres, så også sidste års begyndere kan være med, men vil du ro mere, kan den fortsættes ud i Grund Fjord. Arrangør: Knud Lørdag den 1. maj GUDENÅEN Traditionen tro fejres første maj på Gudenåen. Arrangør: Christian Fredag Søndag, den maj SLIEN Ved Lyngbygaard Sluse, 6/7, 1930 Slien er en 40 km lang fjord, der går fra Slesvig til Østersøen. På nogle strækninger smal som en å, men vi kan ro begge veje, så vi camperer fast nær Slesvig. Arrangør: Christian Pinselørdag - Søndag, den maj PINSETUR TIL NORSMINDE. Foruden roturen frem og tilbage, bliver der mulighed for ture ind på noret eller videre sydpå, ligesom vi hilser på vores nye naboklub, Norsminde Kajakklub. Om aftenen tilberedes medbragt mad over grillen og pinsen fejres sammen med deltagerne fra de andre Århusklubber. Overnatning i telte på græsset ved DKF s sommerhus Arrangør: Knud Fredag Søndag, den Juni TREENE TIL FRIEDRICHSTADT Sammen med HEI tager vi til Treene og Ejderen. Turen starter ved Eggebeck, hvor Treene er smal og slynger sig, så du får nok at gøre med at dreje kajakken. Ved udmundingen i Ejderen ser vi på Friedrichstadt, en idyllisk kanalby af hollandsk tilsnit. Arrangør: HEI og Axel Onsdag den 9. Juni Sidste frist for tilmelding til sommerferie. HængereN - MartS 1999

11 Torsdag den 10 juni kl : Vi arrangerer detaljerne i sommerferieturen Lørdag Søndag, den Juni CAMPING VED GUDENÅEN En week-end på Gudenåen giver årets begyndere mulighed for at komme tæt på hinanden og på den eftertragtede club-nøgle. Men turen er ikke forbeholdt begyndere, tværtimod er erfarne roere meget velkomne. Arrangør: Christian Lørdag Søndag, den Juni NYE VANDE Der findes højere magter end selv turudvalget. Så vi kan endnu ikke fortælle, hvor denne week-end fører os hen. Men vi lover dig en tur på vand, du normalt ikke kan komme til at ro på. Arrangør: Knud og Christian Ugen den juli OBERHAVEL I Mecklenburg-Vorpommern nord-vest for Berlin forbinder floden Havel og en række kanaler en gruppe af søer til et sammenhængende kano- og kajakparadis, der strækker sig ind i Müritz-nationalparken. Vi slår vore telte op fast på en stor og veludstyret campingplads/feriepark ved Woblitzsee, men der bliver også mulighed for at stikke af et par dage med telt i kajakken. Gudenaatur 1930, "Glidedrømme" Søndag, den 31. Juli RINGKØBING FJORD Endagestur til den sydlige del af Ringkøbing fjord, Tipperne m.v. Nærmere destination efter vejret. Arrangør: Christian August HEI Åbent hus ved HEI. Vi medbringer kajakker men der bliver også mulighed for at prøve at ro baglæns under kyndig vejledning. Søndag, den 22. August PRØVE PÅ TOUR DE GUDENÅ Tænker du på at deltage i Tour de Gudenå, er det godt at have prøvet nogle af strabadserne i forvejen. Denne dag bestiller vi hårdt vejr så Tange viser tænder, men klarer du den til Randers, får du ikke problemer på selve Touren. Arrangør: Christian Marselisborg Kajak Club - Aarhus

12 Fredag søndag, den August MØGELØ Alle mand og alle kajakker strømmer fredag eftermiddag til Møgelø, der ligger lige overfor Himmelbjerget. Du medbringer selv mad til fredag aften, men ellers bliver der sørget for både spisning på øen og materiale til madpakkerne. Lørdag aften er der forstærket spisning med fællessang og hygge. Der er mulighed for at sove indendørs, men det anbefales at medbringe telt. Arrangør: Skjold og Christian Søndag, den 5. September SKJERN Å Bevæbnet med dokumentation for sejladsrettighederne sætter vi i Kulsø og ror gennem det smukke fuglereservat Hastrup sø mod grænsen til Ringkøbing Amt. Arrangør: Christian Fredag søndag, den September TØSETUR TIL MOLS Med afgang sidst på fredagen arrangeres week-end tur til Mols kun for tøserne. Turen er ellers en gentagelse af de sidste års succes, som beskrevet i Hængeren fra oktober Arrangør: Ulla og Esther Søndag, den 26. September TJELE OG SKALS Å Vi sætter i Tjele Langsø og ror mod nordøst gennem et smalt sideløb til Skals Å. Så følger vi åen mod vest og når næsten forbi vores udgangspunkt, hvor vi stopper før åen bliver for stor og kedsommelig. Arrangør: Christian Gudenaatur 1930, Silkeborg Kammersluse Lørdag søndag, den Oktober Sted bestemmes senere. Søndag den 24. Oktober VIKING ARRANGERER EFTERÅRSTUR. ÅRHUS Å Denne tur på Århus Å og Brabrand Sø giver en flot oplevelse af Århus baghave, og kan samtidig ses som en introduktion til Brabrand Rostadion, hvor du kan ro vinteren igennem. Vi starter fra klubben kl. 10 og medbringer frokostpakker og termokander. Forhåbentlig kan frokosten nydes udenfor, men er vejret for slemt skynder vi os lidt og nyder frokosten ved hjemkomsten. Ret til ændringer forbeholdes. Hold øje med opsalgstavlen i Clubben. God tur Esther, Knud, Axel, Christian HængereN - MartS 1999

13 Har du lyst til at ro når luften er 27 og vandet er 25 gader? Hvis du er det, så har vi et godt tilbud til dig! Kom og vær med til at: Øve makkerhjælp. Entring af kajak alene. Lære at lave grønlænder vendinger. Eller andre sjove ting i kajak. Al dette foregår: Søndag d. 11/4 99 kl til På Århus Svømmestadion Ingerslevs Boulevard! Til dette fantastiske arrangement skal vi bruge 3 godkendte livredder, ring og tilmeld dig til Steen på tlf.: A R R A N G E M E N T : Lørdag den 17 april mellem kl og vil Jens Korsgaard fremvise og demonstrerer sine forskellige kajaktyper Fix-Fax m.m. i klubben. Vi håber at se vore naboklubber ved dette arrangement. Marselisborg Kajak Club - Aarhus

14 CLUBBENS FORMÆND GEN- NEM TIDERNE - MED MERE.. Klubbens arkiv rummer forhandlingsprotokoller fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder helt tilbage fra 1929 og op til dags dato. I perioden 1945 til 1966, var vi en årerække ikke i besiddelse af nogen protokol. Men en dag i 1992 var en af vore daværende medlemmer Karen Magrethe Johansen med fly fra Tirstrup til København. Undervejs sad hun og diskuterede sport med en medpassager, og da hun på et tidspunkt oplyste at hun roede kajak i Marselisborg Kajak Club, virkede medpassageren pludselig meget interesseret i denne klub. Det viste sig at interessen udmøntede sig i, at han for kort tid siden havde tømt sin fars hus. Og i faderens kælder fandt han i en kasse bøger en forhandlingsprotokol fra Marselisborg Kajak Club der dækkede den savnede periode 1945 til Så blev Karen Magrethe interesseret. Et møde aftaltes, og ugen efter var Karen Magrethe i besiddelse af protokollen. Klubben blev kontaktet. Resultatet af historien blev, at Karen Magrethe overrakte klubben protokollen ved Standerhejsningen Jeg blev selvfølgelig også interesseret. Hvem var faderen? Det viste sig at faderen aldrig har haft nogen tilknytning til Marselisborg Kajak Club, så hvordan protokollen er endt i denne kælder finder vi nok aldrig ud af. Hovedsagen er at den nu er i rette hænder. Uden denne protokol havde det ikke været muligt at lave en komplet formandsliste. Udpluk fra Protokollerne: Ved generalforsamlingen 20. november 1929 blev kontingentet forhøjet til kr. 8,- der forfaldt til betaling med kr. 4,- den 1. April, og kr. 4,- den 1. oktober. Ved generalforsamlingen 12 maj 1946 stemte et flertal for at købe grund og hus ved Norsminde. Købspris kr. 7000,- Udbetaling kr. 3000,- restgæld kr. 4000,- Klubben kom i en meget dårlig forfatning i tresserne. Huset var elendigt, medlemskaren faldt til ca. 20 aktive. Det bevirkede en dårlig økonomi, det kneb med at betale afdragene på grunden ved Norsminde. Dette resulterede i, at man på en ekstraordinær generalforsamling i november 1964 vedtog med stor vemod, at sælge grunden til Dansk Kano og Kajak Forbund Grunden med hus blev af DKF erhvervet for kr med udbetaling kr og derefter kr pr. efterfølgende år. Overdragelsesdato af hus og grund pr. 1. januar fortsættes side HængereN - MartS 1999

15 fortsat fra side 10 Formandrækken i dag: / : J. D. H. Praëm. 20/ / : Heinrich Jensen. 12/ / : Elmer Boye. 11/ / : Orla Sørensen. 17/ / : H. C. Eriksen. 14/ / : Kaj Thuesen. 06/ / : Leif Juste. 12/ / : Orla Wiese Nielsen. 06/ / : Gunnar Flemming Hansen. 17/ / : Poul Hjorth. 26/ / : Knud Mikkelsen. 24/ / : Elmer Rasmussen. 28/ / : Finn Abel. 01/ / : John Hougaard. 09/ / : Finn Nørremark 06/ / : Erik Lindholst. 05/ / : Poul Hjorth. 27/ / : Sven Erik Bruun. 22/ / : Per Bjerre Jensen. 05/ / : Lars Bønløkke. 14/ / : Søren Rosendahl Laursen. 21/ / : Ann-Sofie Nielsen. 07/ : undertegnede. Jørn Jensen SØGES: En person søges til DUBR. Driftudvalget Brabrand Rostadion. En fællessammenslutning af samtlige roog kajakklubber i Århusområdet. Erik Steen varetager i øjeblikket dette job, men ønsker at udtræde. Efter Erik Steens udsagn er der ikke meget arbejde i dette job, man mødes en, måske to gange om året. Bl.a. for at uddelegere robanerne, så ro og kajakstævnerne ikke falder på samme dato. Banerne lægges ud i foråret og tages op sidst på efteråret. Hvem gør det? Er du interesseret så kontakt Erik Steen for nærmere oplysninger. VIGTIGT betal dit kontingent rettidigt... På grund af vort nuværende høje medlemstal kan vi i den kommende sæson kun optage et meget begrænset antal nye medlemmer. Da medlemmer i kontingentrestance ikke må spærre for optagelse af nye medlemmer, risikerer du at blive sat på venteliste til fordel for et nyt medlem. Kasseren PS: Medlemmer i kontingentrestance HAR IKKE stemmeret på den kommende, ekstraordinære generalforsamling, tirsdag den 13. April. Få derfor bragt dine kontingentforhold iorden STRAKS! Marselisborg Kajak Club - Aarhus

16 GENERALFORSAMLINGEN 1999 Forkortet referat af generalforsamlingen den 3. Februar Fyldestgørende referat samt årsberetningen kan læses i klubben. Findes i mappen bestyrelsesmødereferater m.m. Per Rønnov valgtes til dirigent. Herefter Per gav ordet til formanden og dermed årsberetningen. Beretningen blev taget til efterretning. Herefter fremlagde Kassereren Nils Rabøl et fint årsregnskab samt budget for Kontingentet forblev uændret. Formanden Jørn Jensen blev genvalgt. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Mette Pjengaard ønskede ikke genvalg. Erik Steen genvalgtes. Nyt bestyrelsesmedlem blev Jette Nygaard Andersen. Niels Warrer valgtes til revisor. Thorbjørn Jensen som suppleant. Herefter behandledes ændring af klubbens eksisterende love. Det var tidskrævende, så tidskrævende at punktet evt. måtte udgå. Men punkterne herunder vil blive drøftet på den ekstraordinære generalforsamling. Under punktet regnskab. Meddelte Nils Rabøl at han fratræder ved udgangen af dette regnskabsår. Ergo står ÅRETS HAJ 1999 Poolturnering afholdes tirsdag den 20 april, 1999, kl på SHARKS (over busgaden). Tilmelding på opslag i klubben. Max J. KASSERERENS FUNKTION OG ANSVAR ER: Fører klubbens regnskab. Er ansvarlig for medlemskartotekets ajourføring, navn, adresse, indbetaling m.m. Har ansvar for gen- og nytegning af medlemmer. Fremlægger regnskab for revisorer. Fremlægger budgetforslag. Aflægger regnskabsberetning. Kontaktperson til kommunen vedr. lokale tilskud samt medlemsregistrering. Kontaktperson vedr. medlemsregistrering til DKF og DIF. klubben snart uden kasserer. Kassererjobbet er faktisk den allervigtigste funktion i en klub. Har DU efter at have læst kassererfunktionen tid og lyst til at varetage denne post. Så kan du kontakte Nils Rabøl for nærmere oplysninger HængereN - MartS 1999

17 ADRESSELISTE Der findes ikke nogen komplet adresseliste i klubben i dag. Alternativet hertil er en adressebog der findes ved telefonen i stuen. Praksisen heri er netop, at det er op til den enkelte selv, om man ønsker at oplyse adresse og telefonnummer. Men nogle få medlemmer efterlyser en komplet medlemsliste i klubben. Vi er som sagt over 300 medlemmer i klubben i dag. Disse medlemmer har udfyldt en indmeldelsesblanket med diverse oplysninger. Disse oplysninger er nødvendige til brug ved oplysningsskemaer til Kommune og Forbund. Så inden dette ønske kan opfyldes. Kan medlemmer der ikke ønsker at stå opført i medlemslisten kontakte bestyrelsen. Og de vil blive slettet. Eller vi kan fortsætte med det eksisterende, at det er op til medlemmet selv at opgive disse oplysninger. KOMBINERET RENGØRINGS- OG ARBEJDSDAG lørdag den 17. april. Vi starter med kaffe kl Idet vi ikke kender fremmødet, bedes du selv medtage brød eller rundstykker. Når vi ikke det hele lørdag, fortsætter vi søndag. Jørn Jensen Marselisborg Kajak Club - Aarhus

18 INSTRUKTION 1999 Vi kan oplyse, at der vil være instruktion af begynderne i klubhuset på følgende weekender: 8. og 9. maj 1999 samt 29. og 30. maj Herudover vil der være nogle hverdagsaftner til instruktion, KMroning samt prøvetagning, og disse dato er vil senere blive opslået i klubben. Hilsen instruktionsudvalget HængereN - MartS 1999

19 Ekstra hjælp til festudvalget søges! Hvis du kunne have lyst til at hjælpe os med at arrangere og uddelegere opgaver i forbindelse med diverse festligheder, er det lige dig vi søger. Du er velkommen til at ringe og hører nærmere om, hvad jobbet indebærer, uden at få vredet armen om på ryggen. Istedet kan det være, at du kommer frivilligt, når vi oplyser, at der altid er kage til møderne? ER DU KAGESULTEN KONTAKT SUSANNE PÅ TLF Ønsker du/i af en eller anden årsag ikke længere at være medlem af Marselisborg Kajak Club, bedes du venligst benytte dig af denne blanket, og sende den til kasseren (se adressen på side 2) Jeg udmelder mig hermed af Marselisborg Kajak Club: Dato: Navn: Underskrift: Vedlagt klubnøgle (sæt kryds) Overgår til passiv medlem: (sæt kryds) Passiv kontingent: pt. kr. 100,- årligt Sendes i lukket, frankeret kuvert til: Marselisborg Kajak Club - Aarhus Nils Rabøl, Katrinebjergvej 71, 6.tv., 8200 Århus N

20 POSTBESØRGET BLAD (8245 ARC)»Hængeren«Marselisborg Kajak Club Stranden ved Varna 8000 Århus C Redaktionen ønsker alle en god sæson HUSK MED- LEMS- MØDE - efter den ektraordinære generalforsamling, tirsdag den 13. april, 1999 ALLER SIDSTE NYT Kongshvilepokalen På DKF s årsmøde i Vejle 21. Marts blev vores formand, Jørn, hædret med Kongshvilepokalen. I sin begrundelse for tildelingen fremhævede DKF s formand Jørgen Cronberg, at Jørn igennem sit 21 årige formandsperiode har forstået at sætte mål for klubbens udvikling og sikret, at der også var økonomiske muligheder for at realisere disse mål. Et synligt og flot resultat er MKC s klubhus. Jørn blev samtidig rost for at være en formand der selv aktivt bakker sine medlemmer op, således kan man regne med at Jørn møder frem og deltager i afviklinger af arrangementer både i klub-, i kredsog i forbundsregi. Chr. Halgrenn

NR: 2 JunI - 1998 GLIMT FRA STANDER- HEJSNING OG HUSINDVIELSE - SE SIDE 6-7. HængereN. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS MKC- MedlemsblaD FoR

NR: 2 JunI - 1998 GLIMT FRA STANDER- HEJSNING OG HUSINDVIELSE - SE SIDE 6-7. HængereN. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS MKC- MedlemsblaD FoR NR: 2 JunI - 1998 MKC- HængereN MedlemsblaD FoR MarselisborG KajaK CluB - AarhuS GLIMT FRA STANDER- HEJSNING OG HUSINDVIELSE - SE SIDE 6-7 BESTYRELSEN Formand: Jørn Jensen Nordborggade 35, 4.th. 8000 Århus

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 8 sæson 2007/08 Dato: Tirsdag den 3. juli 2007 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS REFERAT 9. marts 2015 Deltagere: Skjold: Morten Eld, Trine Færch MKC: Max, Jørn Maler Viking: Carsten Buus (repræsenterer også Den Blå Rambla i dag), Ejlev

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af medlemsmøde den 26. september 2007 kl. 19:00 I klubhuset, Ørneredevej. Der var i alt 24 fremmødte heraf 4 fra bestyrelsen. Dagsorden: 1. Orientering fra udvalgene.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km.

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km. Turoversigt 2014 13. 14. Juni - Skibelund tur Start: Fredag d.13.6 kl 17:00 Hjemkomst: Lørdag til frokost Turlængde: 2 x 11 km Medbring: Madpakke og drikkevarer til fredag aften Der er frisk vand på pladsen

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Diverse turforslag / begivenheder

Diverse turforslag / begivenheder MCOC Aktiviteter 2014/2015 Diverse turforslag / begivenheder De gentagne begivenheder skal ses som inspiration til, hvor turen kan gå hen, men ingen siger at det skal være sådan. Forslag til ture er altid

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 1 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere