HængereN MKC- MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE STANDERHEJSNING 24/ SE SIDE 5. NR: 1 MartS MarselisborG KajaK CluB - AarhuS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HængereN MKC- MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5. NR: 1 MartS - 1999. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS"

Transkript

1 NR: 1 MartS MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE MKC- HængereN MedlemsblaD FoR MarselisborG KajaK CluB - AarhuS STANDERHEJSNING 24/ SE SIDE 5

2 BESTYRELSEN UDVALG (Kontaktpersoner) Formand: Jørn Jensen Nordborggade 35, 4.th Århus C Tlf: Næstformand: Steen Poulsen Marslevvej Højbjerg Tlf: Kasserer: Nils Rabøl Katrinebjergvej 71, 6.tv Århus N Tlf: Materialeforvalter: Lars Sloth Kridthøjvej 17, st.tv Højbjerg Tlf: Instruktion: Mette Pjengaard Otto Ruds Gade 86, 2.tv Århus N Tlf: Turudvalg: Christian Halgreen Bogensegade 6, Århus C Tlf: Medlem: Jette Nygaard Andersen Bogensegade 6, 1.th Århus C Tlf: Kap.-Chef: Erik Steen Jensen Østboulevarden 11 E, Århus C Tlf: Ungdom: Knud Bach Skovgaardsvænget Tranbjerg J Tlf: Festudvalg: Susanne Busch Nordborggade 55 st.th Århus C Tlf: Husudvalg: Inge Rich Bogensegade 4, 3.tv Århus C Tlf: INDHOLD: Formanden har ordet... 3 Standerhejsning... 5 Instruktører & hjælpere... 6 "Prinsesse for en dag"... 7 Ro kajak i svømmebassin... 9 Clubbens formænd gennem tiderne Formandsrækken idag. 11 JOB TILBUD! Ref. af generalforsamlingen Adresseliste! Rengøringsdag Instruktion SUPER JOB TILBUD! Sidste NYT (bagsiden) midtersiderne: MKC TOUR PROGRAM Forsidefoto: Danny Bejerholm Motiv: Jan Bøgeskov!»Hængeren«udgives af: Marselisborg Kajak Club Stranden ved Varna 8000 Århus C Tlf Redaktion: Jørn Jensen, tfl , Henrik K. Søndergaard, Julsøvej 472, 8240 Risskov, tlf Hans Stentoft, Sct. Pauls Kirkeplads 19, 8000 Århus C. tlf / , Redaktions fax og Fax Indlæg på diskette til PC modtages: Word 97 m.fl., ellers ring. Næste nummer af»hængeren«udkommer 15. juni, DEADLINE: 1. JUNI, 1999 "Hængeren" i '99: NR: 1 - Marts 1999 Deadline: 15. februar NR: Juni 1999 Deadline: 1. juni NR: 3 - September 1999 Deadline: 15. august NR: 4 - December 1999 Deadline: 15. november HængereN - MartS 1999

3 FORMANDEN HAR ORDET Marselisborg Kajak Club har i min formandsperiode, været begavet med nogle utrolige dejlige medlemmer. Klubbens medlemstal er i denne periode steget fra 98 medlemmer til i dag over 300. Denne fremgang havde ikke været muligt uden medlemmernes bidrag hertil. Kort sagt, det har aldrig været vanskeligt at finde hjælpere til diverse opgaver i klubben. Hvis klubben fremover stadig vil nyde denne gunst fra medlemmerne. Da må klubben ikke slå større brød op, end den kan bage. Når man optager nye medlemmer i klubberne, da er det ikke for at hyre arbejdskraft, men for at virke for kajakidrættens fremme. I dag findes mange idrætsklubber som har skabt visioner og mål med held. Men desværre har også flere klubber stillet for store krav til medlemmerne, gjort sig afhængige af kommunale tilskud samt sponsorater for at fungerer, og sågar overleve. Sidstnævnte tilfælde kan skabe meget dårlig stemning i klubberne, såsom mudderkastning f.eks.: skylden er medlemmernes manglende opbakning omkring diverse nye tiltag - medlemmerne går til kajak og betaler sig fra det, og yder ikke en sk.. o.s.v. Urelevante undskyldninger Hvem er skyld i sidstnævnte klubbers problemer? Svaret vil lyde: Formanden og bestyrelsen, fordi de jo er valgt primært til at varetage medlemmernes interesse. Og det er så sandt så sandt. Men generalforsamlingen er højeste myndighed i klubberne. Det er her der vælges bestyrelse og træffes større beslutninger. Bestyrelsen behøver ikke nødvendigvis gå ind for samtlige beslutninger der træffes på en generalforsamling. Så for at imødese konflikter opstå. Vil jeg appellere til alle frivillige, der har gode initiativer til nye positive tiltag i klubberne: Skal et sådant tiltag fungerer tilfredsstillende. Så gå helhjertet ind for sagen, og sørg for at allierer jer med et tilpas antal hjælpere. For husk. Det er ret tankevækkende! Men det er desværre ikke ualmindeligt, at i mange klubber og foreninger møder kun 10% af medlemmerne op til den ordinære generalforsamling. Så set ud fra den betragtning, kan fortsættes side 4 Marselisborg Kajak Club - Aarhus - 3 -

4 fortsat fra side 3 man ikke forvente at hjælpere ligefrem står i kø. Grunden til at de resterende medlemmer ikke møder op til generalforsamlinger, kan jo være udtryk for, at de kender dagsordenen, og ved der ikke kan vedtages noget hen over hovedet på dem, samt de er rimelige tilfredse med klubbens og bestyrelsens virke. Klubbens vision har i en længere årrække været et nyt klubhus, som nu er realiseret. Derfor står vi nu foran en sæsonstart uden større travlhed heromkring. Men selvfølgelig en del travlhed omkring klargøring og reparationer af kajakker. "Hvad har klubben af visioner?" Et spørgsmål der blev stillet bestyrelsen ved den ordinære generalforsamling. Et spørgsmål bestyrelsen selvfølgelig vil debattere. Men vi skal lige først have pulsen på plads efter en meget travl og turbulent sæson Mine visioner er: At klubben fortsat kan fungerer som den har gjort hidtil. At skabe en rar og god atmosfære således at rigtig mange medlemmer føler sig hjemme i deres klub. Jeg syntes selvfølgelig det er fint med nye tiltag, men de må ikke fylde så meget at medlemmerne ikke kan komme ud at ro, det er jo derfor man har indmeldt sig. Samtidig mener jeg der kunne gøres mere for eksisterende arrangementer, f.eks. Handicap, km. roning med begyndere m.m. I dette blad findes en god og sjov artikel om et besøg på Århus Skøjtebane. Det ville være en vision om man fremover kunne finde sådanne artikler i bladet omkring mere kajakrelaterede arrangementer som f.eks.: Handicap, instruktion, begynderroning, fester, svømning og gymnastik. Marselisborg Kajak Club er en klub hvor hygge og motionsroningen altid har været prioriteret højt, men aldrig højere end der har været plads til kap- og konkurrenceroning. Dags dato trives kaproningen i bedste velgående. Der er hentet flotte placeringer ved diverse stævner over alt i landet. To af vore roere har været udtaget til DKF s bruttohold via Team Danmark. Alt i alt tilfredsstillende. Men desværre hører en del af gruppen ikke længere til i gruppen kaldt: de håbefulde unge mennesker Men dette kan, udmønte sig i et stort positiv for klubbens videreførelse af kaproningen, idet disse snart pensionerede roere kan være et godt potentiale til at skærpe unge menneskers interesse for kaproningen gennem kvalificeret motivation og træning. Dette er en vision, men et er sikkert, med de rette personer kan vi i løbet af nogle år få oparbejdet en god ungdomsafdeling i Marselisborg Kajak Club. Med håbet om en god sæson samt en rigtig fin og lang sommer. Jørn Jensen HængereN - MartS 1999

5 MARSELISBORG KAJAKKLUB hejste i Gaard Eftermiddag Standeren over Klubhuset paa Stranden mellem Varna og Kongens Badebro, Samtidig med Standerhejsningen indviede Klubbe et stort, smukt Dannebrog, der gik til Tops paa en nyrejst Flagmast - og saa gled de første Kajak-Roere ud paa Bugten. Billedet viser Standerhejsningen. (Aarhuus Stiftstidende, St. Bededag 1932) STANDERHEJSNING for halvfjedsenstyvende gang... LØRDAG DEN 24. APRIL - bliver den nye sæson budt velkommen, og i år starter den en time tidligere end de foregående år. Trop derfor op allerede klokken 13.30, så du ikke går glip af hejsningen af standeren. Klokken står festudvalget iklædt stiveste puds og byder velkommen til en aften med spisning og dans. Der vil blive ophængt en tilmeldingsliste på klubbens opslagstavle og her vil også nærmere komme til at fremgå, hvad prisen for arrangementet vil blive. Tilmeldingsfrist for aftenarrangementet senest mandag den 19. April. Vi regner med at se jer alle. Mange hilsner op på gensyn festudvalget Marselisborg Kajak Club - Aarhus - 5 -

6 INSTRUKTØRER OG HJÆLPERE Så nærmer sæsonstarten 1999 sig, og ALLE, der har meldt sig som hjælper og instruktør indkaldes derfor til INSTRUKTIONSMØDE I KLUBHUSET LØRDAG DEN 17. APRIL 1999 KL. 14 Det er vigtigt, at du møder op den 17. april, da vi vil gennemgå programmet for instruktionen, roteknik, materiel, prøver, og samtidig skal holdene fodeles imellem os. Vi regner med at mødet varer til kl. ca. 17, og vi sørger for lidt forplejning og kaffe. HUSK AT MEDBRINGE VARMT TØJ TIL UDEBRUG. På gensyn!! Instruktionsudvalget BORNEO-ADVENTURE 18 dages aktiv rundrejse i Sarawak og Saba med dansk rejseleder. Vi vandrer i regnskoven, sejler på floderne, bor i langhus hos de tidligere hovedjægere, bestiger Mt. Kinabalu m og leger Robinson på en bountyø. Afrejse 4/ ,- Afrejse 14/8-99 (singles only) NEPAL-ADVENTURE 17 dages aktiv ferie med dansk rejseleder. På denne tur oplever vi østens mystik, trekker i højderne ved Annapurna og tager på safari i Chitwan Nationalpark. Afrejse 23/ ,- Afrejse 13/11-99 (singles only) Ring efter program på tlf eller på tlf En rettelse: I sidste nummer af»hængeren«bragte vi en sponsorliste; den var desværre ikke komplet, så vi bringer den igen: Clubben er i år (1998) blevet sponseret af følgende firmaer: Århus Vikar Service v/ Kent Carit Christensen Havnens Fiskehus v/ Henrik Pihlkær Den Danske Bank Danfos Vi takker vore sponsorer, og håber på et fornuftigt samarbejde i den kommende sæson HængereN - MartS 1999

7 PRINSESSE FOR EN DAG var egentlig min forventning til en søndag i skøjtehallen - for jeg mindes da TYDELIGT hvordan jeg som barn, dvs. indtil år gammel, løb på alle frosne vandpytter af en vis størrelse uden de store problemer. Faktisk var jeg dengang noget mere prinsesse til det end min 3 år yngre lillesøster... Nå, men efter i en årrække at have TÆNKT på at tilmelde mig den efterhånden årlige søndagsudflugt til skøjtehallen med Esther og Erik Steen, så blev 1999 altså året, hvor jeg også virkelig fik skrevet mig på listen og datoen i kalenderen. Og så oprandt dagen! Det var en dag som i alle eventyrerne; vejret var gråt, det regnede ikke, men der var en kold og klam vind fra sydvest, så det var alligevel BESTEMT ikke rovejr... Jeg startede dagen med en kongelig brunch hos et par at de andre prinsesse- og prinseaspiranter, hvorefter vi i god tid kørte nordpå. Ventetiden føltes lang men endelig fik vi foretræde. De, der ikke selv havde skøjter måtte leje, men JEG havde været hjemme i mine forældres gemmer og støve et par gamle skøjter frem. - Med et par tykke sokker på lykkedes det at få dem spændt, på trods af at en af de mørnede hægter sprang under bindingen. SÅ - gik det ellers rundt med kørselsretningen. For nogle hurtigere end for andre. Den største fare bestod i at undslippe de mange dværge, der forklædt som små børn på alle måder forsøgte at forhindre os i at nå målet. MÅLET... - Ja, det var vist ret individuelt! Når jeg fik øje på andre fra vores eget lille kongerige, bemærkede jeg ofte de mange små guldperler i ansigtet, - een fortalte mig, at det også kaldes angstens sved? Mit største problem viste sig at være at komme i balance med mig selv - lidt li som på ski.. - man VED godt, at det ville give bedre resultater at læne sig endnu mere i modsat retning af den naturlige balance, men at LØBE risikoen... og så er der jo en VIS forskel i balancefladen på ski og skøjter! Efter et par timers ihærdigt forsøg på at komme op i en ny kategori, lykkedes det mig gennem kyndig instruktion af en af de rigtig kongelige at løbe fortsættes side 8 Marselisborg Kajak Club - Aarhus - 7 -

8 fortsat fra side 7 baglæns på en måde, der føltes mere rigtig end at gå på spidserne. Derudover var jeg på et tidspunkt indviklet i noget jeg SELV opfatter som 2½ pivoter uden fald! Dette var store fremskridt i min lille verden på skøjter, jeg havde faktisk slet ikke tid til at holde styr på mine medløbere, men jeg nåede dog at bemærke, at der var talenter til de fleste kategorier. Dagens eneste RIG- TIGE skøjteprinsesse og skøjteprins var dog uden modstykker prinsesse Ester og prins Erik, der virkelig gav dagen sit royale skær. En lille bemærkning til en forkert bevægelse eller en forevisning eller et velment skub gav et meget større udbytte af øvelserne end ellers og jeg blev selv helt opsat på at vende tilbage for at komme endnu videre - og bevæge mig op fra Klodshans stadiet. Men jeg tror nok jeg kan sige at så godt som alle morede sig KON- GELIGT! Efter en forfriskning i cafeteriet var det så tilbage til virkeligheden og det, der var tilbage af weekenden. Returen gik omkring Brabrand rostadion, hvor det til vores rædsel gik op for os, at det faktisk ALLIGEVEL var rovejr - som det jo ofte er når man først ser vandet. Og VANDET det er jo enhver kajakroers rette element! - Men - vi havde jo egentlig osse været på vandet den dag, det var bare lidt stift. - Kan kun anbefales. med venlig hilsen prinsesseaspirant Jette HER ER DET SÅ: Clubbens imponerende TURPROGRAM læs det grundigt - og skynd dig at tilmelde dig dine ynglingsture - inden der bliver udsolgt HængereN - MartS 1999

9 MKC ture i 1999 Marselisborg Kajak Club ligger ved et af de flotteste rovande man kan tænke sig, og en morgentur lidt forbi Fiskerhuset i stille sommervarme kan ikke overgåes af noget andet rovand. Men derfor kan der være mange grunde til at tage længere herfra. Forandring fryder og dertil kommer, at en tur lidt længere væk giver fælles oplevelser og hyggeligt samvær med klubkammeraterne. Vi tager normalt afsted fra clubben i biler med kajakker på taget eller på trailer. De nærmere oplysninger om turene fremgår af et opslag på opslagstavlen et par uger før turen, og på dette opslag bør man også melde sig til. Husk at melde til (og evt fra) i god tid, for det kan være et puslespil at få plads til alle. Turene er for alle medlemmer, og er du startet i 98 eller 99 skal du ikke holde dig tilbage, tværtimod. Langt de fleste ture kan klares af alle medlemmer, og er du i tvivl kan du spørge arrangørerne eller nogle af dine kammerater, der har prøvet at tage af sted før. Afgang til Gudenaa tur, 1930 De arrangerede ture er et tilbud. Har du ideer til noget andet eller bare lyst til at tage ud alene, så lad ikke programmet holde dig tilbage. Der er masser af muligheder, lige fra en tur med picnic ved Fløjstrup eller en week-end med telt ned ad Gudenåen til en langtur Fyn rundt. Som hovedregel kan du altid tage en kajak med dig for en enkelt dag dog ikke når der er begynderroning eller større arrangementer i klubben. Vil du afsted i flere dage, skal du spørge bestyrelsen først. De sidste år, har vi holdt sommerferie i Sverige, men i år vender mod syd og kører godt 600 km til Oberhavel i Tyskland for at holde sommerferie. Det er begrænset, hvad vi kan skrive i dette program, så vil du vide mere må du kigge i mappen Sommerferie i clubhuset. Marselisborg Aatur, 1930 Kajak Club - Aarhus - 9 -

10 Skærtorsdag-Langfredag, den april FORÅRSTUR TIL RY Kl. 10 møder vi de andre århusklubber ved Knudhule vandrerhjem medbringende madpakke og drikkelse til frokost og eftermiddagen. Middag og morgenmad serveres på vandrerhjemmet. Langfredag ror vi mere eller mindre alt efter vejr og vind inden vi tager hjem. Sørg for at have mad med, så sulten ikke skal drive dig hjem fredag. Arrangør: Christian Søndag den 18. april ALLING Å Vi skynder os ud på Alling Å, inden siv og skræpper spærrer for udsigten fra dens uspolerere løb. Turen på godt 20 km gennemføres, så også sidste års begyndere kan være med, men vil du ro mere, kan den fortsættes ud i Grund Fjord. Arrangør: Knud Lørdag den 1. maj GUDENÅEN Traditionen tro fejres første maj på Gudenåen. Arrangør: Christian Fredag Søndag, den maj SLIEN Ved Lyngbygaard Sluse, 6/7, 1930 Slien er en 40 km lang fjord, der går fra Slesvig til Østersøen. På nogle strækninger smal som en å, men vi kan ro begge veje, så vi camperer fast nær Slesvig. Arrangør: Christian Pinselørdag - Søndag, den maj PINSETUR TIL NORSMINDE. Foruden roturen frem og tilbage, bliver der mulighed for ture ind på noret eller videre sydpå, ligesom vi hilser på vores nye naboklub, Norsminde Kajakklub. Om aftenen tilberedes medbragt mad over grillen og pinsen fejres sammen med deltagerne fra de andre Århusklubber. Overnatning i telte på græsset ved DKF s sommerhus Arrangør: Knud Fredag Søndag, den Juni TREENE TIL FRIEDRICHSTADT Sammen med HEI tager vi til Treene og Ejderen. Turen starter ved Eggebeck, hvor Treene er smal og slynger sig, så du får nok at gøre med at dreje kajakken. Ved udmundingen i Ejderen ser vi på Friedrichstadt, en idyllisk kanalby af hollandsk tilsnit. Arrangør: HEI og Axel Onsdag den 9. Juni Sidste frist for tilmelding til sommerferie. HængereN - MartS 1999

11 Torsdag den 10 juni kl : Vi arrangerer detaljerne i sommerferieturen Lørdag Søndag, den Juni CAMPING VED GUDENÅEN En week-end på Gudenåen giver årets begyndere mulighed for at komme tæt på hinanden og på den eftertragtede club-nøgle. Men turen er ikke forbeholdt begyndere, tværtimod er erfarne roere meget velkomne. Arrangør: Christian Lørdag Søndag, den Juni NYE VANDE Der findes højere magter end selv turudvalget. Så vi kan endnu ikke fortælle, hvor denne week-end fører os hen. Men vi lover dig en tur på vand, du normalt ikke kan komme til at ro på. Arrangør: Knud og Christian Ugen den juli OBERHAVEL I Mecklenburg-Vorpommern nord-vest for Berlin forbinder floden Havel og en række kanaler en gruppe af søer til et sammenhængende kano- og kajakparadis, der strækker sig ind i Müritz-nationalparken. Vi slår vore telte op fast på en stor og veludstyret campingplads/feriepark ved Woblitzsee, men der bliver også mulighed for at stikke af et par dage med telt i kajakken. Gudenaatur 1930, "Glidedrømme" Søndag, den 31. Juli RINGKØBING FJORD Endagestur til den sydlige del af Ringkøbing fjord, Tipperne m.v. Nærmere destination efter vejret. Arrangør: Christian August HEI Åbent hus ved HEI. Vi medbringer kajakker men der bliver også mulighed for at prøve at ro baglæns under kyndig vejledning. Søndag, den 22. August PRØVE PÅ TOUR DE GUDENÅ Tænker du på at deltage i Tour de Gudenå, er det godt at have prøvet nogle af strabadserne i forvejen. Denne dag bestiller vi hårdt vejr så Tange viser tænder, men klarer du den til Randers, får du ikke problemer på selve Touren. Arrangør: Christian Marselisborg Kajak Club - Aarhus

12 Fredag søndag, den August MØGELØ Alle mand og alle kajakker strømmer fredag eftermiddag til Møgelø, der ligger lige overfor Himmelbjerget. Du medbringer selv mad til fredag aften, men ellers bliver der sørget for både spisning på øen og materiale til madpakkerne. Lørdag aften er der forstærket spisning med fællessang og hygge. Der er mulighed for at sove indendørs, men det anbefales at medbringe telt. Arrangør: Skjold og Christian Søndag, den 5. September SKJERN Å Bevæbnet med dokumentation for sejladsrettighederne sætter vi i Kulsø og ror gennem det smukke fuglereservat Hastrup sø mod grænsen til Ringkøbing Amt. Arrangør: Christian Fredag søndag, den September TØSETUR TIL MOLS Med afgang sidst på fredagen arrangeres week-end tur til Mols kun for tøserne. Turen er ellers en gentagelse af de sidste års succes, som beskrevet i Hængeren fra oktober Arrangør: Ulla og Esther Søndag, den 26. September TJELE OG SKALS Å Vi sætter i Tjele Langsø og ror mod nordøst gennem et smalt sideløb til Skals Å. Så følger vi åen mod vest og når næsten forbi vores udgangspunkt, hvor vi stopper før åen bliver for stor og kedsommelig. Arrangør: Christian Gudenaatur 1930, Silkeborg Kammersluse Lørdag søndag, den Oktober Sted bestemmes senere. Søndag den 24. Oktober VIKING ARRANGERER EFTERÅRSTUR. ÅRHUS Å Denne tur på Århus Å og Brabrand Sø giver en flot oplevelse af Århus baghave, og kan samtidig ses som en introduktion til Brabrand Rostadion, hvor du kan ro vinteren igennem. Vi starter fra klubben kl. 10 og medbringer frokostpakker og termokander. Forhåbentlig kan frokosten nydes udenfor, men er vejret for slemt skynder vi os lidt og nyder frokosten ved hjemkomsten. Ret til ændringer forbeholdes. Hold øje med opsalgstavlen i Clubben. God tur Esther, Knud, Axel, Christian HængereN - MartS 1999

13 Har du lyst til at ro når luften er 27 og vandet er 25 gader? Hvis du er det, så har vi et godt tilbud til dig! Kom og vær med til at: Øve makkerhjælp. Entring af kajak alene. Lære at lave grønlænder vendinger. Eller andre sjove ting i kajak. Al dette foregår: Søndag d. 11/4 99 kl til På Århus Svømmestadion Ingerslevs Boulevard! Til dette fantastiske arrangement skal vi bruge 3 godkendte livredder, ring og tilmeld dig til Steen på tlf.: A R R A N G E M E N T : Lørdag den 17 april mellem kl og vil Jens Korsgaard fremvise og demonstrerer sine forskellige kajaktyper Fix-Fax m.m. i klubben. Vi håber at se vore naboklubber ved dette arrangement. Marselisborg Kajak Club - Aarhus

14 CLUBBENS FORMÆND GEN- NEM TIDERNE - MED MERE.. Klubbens arkiv rummer forhandlingsprotokoller fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder helt tilbage fra 1929 og op til dags dato. I perioden 1945 til 1966, var vi en årerække ikke i besiddelse af nogen protokol. Men en dag i 1992 var en af vore daværende medlemmer Karen Magrethe Johansen med fly fra Tirstrup til København. Undervejs sad hun og diskuterede sport med en medpassager, og da hun på et tidspunkt oplyste at hun roede kajak i Marselisborg Kajak Club, virkede medpassageren pludselig meget interesseret i denne klub. Det viste sig at interessen udmøntede sig i, at han for kort tid siden havde tømt sin fars hus. Og i faderens kælder fandt han i en kasse bøger en forhandlingsprotokol fra Marselisborg Kajak Club der dækkede den savnede periode 1945 til Så blev Karen Magrethe interesseret. Et møde aftaltes, og ugen efter var Karen Magrethe i besiddelse af protokollen. Klubben blev kontaktet. Resultatet af historien blev, at Karen Magrethe overrakte klubben protokollen ved Standerhejsningen Jeg blev selvfølgelig også interesseret. Hvem var faderen? Det viste sig at faderen aldrig har haft nogen tilknytning til Marselisborg Kajak Club, så hvordan protokollen er endt i denne kælder finder vi nok aldrig ud af. Hovedsagen er at den nu er i rette hænder. Uden denne protokol havde det ikke været muligt at lave en komplet formandsliste. Udpluk fra Protokollerne: Ved generalforsamlingen 20. november 1929 blev kontingentet forhøjet til kr. 8,- der forfaldt til betaling med kr. 4,- den 1. April, og kr. 4,- den 1. oktober. Ved generalforsamlingen 12 maj 1946 stemte et flertal for at købe grund og hus ved Norsminde. Købspris kr. 7000,- Udbetaling kr. 3000,- restgæld kr. 4000,- Klubben kom i en meget dårlig forfatning i tresserne. Huset var elendigt, medlemskaren faldt til ca. 20 aktive. Det bevirkede en dårlig økonomi, det kneb med at betale afdragene på grunden ved Norsminde. Dette resulterede i, at man på en ekstraordinær generalforsamling i november 1964 vedtog med stor vemod, at sælge grunden til Dansk Kano og Kajak Forbund Grunden med hus blev af DKF erhvervet for kr med udbetaling kr og derefter kr pr. efterfølgende år. Overdragelsesdato af hus og grund pr. 1. januar fortsættes side HængereN - MartS 1999

15 fortsat fra side 10 Formandrækken i dag: / : J. D. H. Praëm. 20/ / : Heinrich Jensen. 12/ / : Elmer Boye. 11/ / : Orla Sørensen. 17/ / : H. C. Eriksen. 14/ / : Kaj Thuesen. 06/ / : Leif Juste. 12/ / : Orla Wiese Nielsen. 06/ / : Gunnar Flemming Hansen. 17/ / : Poul Hjorth. 26/ / : Knud Mikkelsen. 24/ / : Elmer Rasmussen. 28/ / : Finn Abel. 01/ / : John Hougaard. 09/ / : Finn Nørremark 06/ / : Erik Lindholst. 05/ / : Poul Hjorth. 27/ / : Sven Erik Bruun. 22/ / : Per Bjerre Jensen. 05/ / : Lars Bønløkke. 14/ / : Søren Rosendahl Laursen. 21/ / : Ann-Sofie Nielsen. 07/ : undertegnede. Jørn Jensen SØGES: En person søges til DUBR. Driftudvalget Brabrand Rostadion. En fællessammenslutning af samtlige roog kajakklubber i Århusområdet. Erik Steen varetager i øjeblikket dette job, men ønsker at udtræde. Efter Erik Steens udsagn er der ikke meget arbejde i dette job, man mødes en, måske to gange om året. Bl.a. for at uddelegere robanerne, så ro og kajakstævnerne ikke falder på samme dato. Banerne lægges ud i foråret og tages op sidst på efteråret. Hvem gør det? Er du interesseret så kontakt Erik Steen for nærmere oplysninger. VIGTIGT betal dit kontingent rettidigt... På grund af vort nuværende høje medlemstal kan vi i den kommende sæson kun optage et meget begrænset antal nye medlemmer. Da medlemmer i kontingentrestance ikke må spærre for optagelse af nye medlemmer, risikerer du at blive sat på venteliste til fordel for et nyt medlem. Kasseren PS: Medlemmer i kontingentrestance HAR IKKE stemmeret på den kommende, ekstraordinære generalforsamling, tirsdag den 13. April. Få derfor bragt dine kontingentforhold iorden STRAKS! Marselisborg Kajak Club - Aarhus

16 GENERALFORSAMLINGEN 1999 Forkortet referat af generalforsamlingen den 3. Februar Fyldestgørende referat samt årsberetningen kan læses i klubben. Findes i mappen bestyrelsesmødereferater m.m. Per Rønnov valgtes til dirigent. Herefter Per gav ordet til formanden og dermed årsberetningen. Beretningen blev taget til efterretning. Herefter fremlagde Kassereren Nils Rabøl et fint årsregnskab samt budget for Kontingentet forblev uændret. Formanden Jørn Jensen blev genvalgt. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Mette Pjengaard ønskede ikke genvalg. Erik Steen genvalgtes. Nyt bestyrelsesmedlem blev Jette Nygaard Andersen. Niels Warrer valgtes til revisor. Thorbjørn Jensen som suppleant. Herefter behandledes ændring af klubbens eksisterende love. Det var tidskrævende, så tidskrævende at punktet evt. måtte udgå. Men punkterne herunder vil blive drøftet på den ekstraordinære generalforsamling. Under punktet regnskab. Meddelte Nils Rabøl at han fratræder ved udgangen af dette regnskabsår. Ergo står ÅRETS HAJ 1999 Poolturnering afholdes tirsdag den 20 april, 1999, kl på SHARKS (over busgaden). Tilmelding på opslag i klubben. Max J. KASSERERENS FUNKTION OG ANSVAR ER: Fører klubbens regnskab. Er ansvarlig for medlemskartotekets ajourføring, navn, adresse, indbetaling m.m. Har ansvar for gen- og nytegning af medlemmer. Fremlægger regnskab for revisorer. Fremlægger budgetforslag. Aflægger regnskabsberetning. Kontaktperson til kommunen vedr. lokale tilskud samt medlemsregistrering. Kontaktperson vedr. medlemsregistrering til DKF og DIF. klubben snart uden kasserer. Kassererjobbet er faktisk den allervigtigste funktion i en klub. Har DU efter at have læst kassererfunktionen tid og lyst til at varetage denne post. Så kan du kontakte Nils Rabøl for nærmere oplysninger HængereN - MartS 1999

17 ADRESSELISTE Der findes ikke nogen komplet adresseliste i klubben i dag. Alternativet hertil er en adressebog der findes ved telefonen i stuen. Praksisen heri er netop, at det er op til den enkelte selv, om man ønsker at oplyse adresse og telefonnummer. Men nogle få medlemmer efterlyser en komplet medlemsliste i klubben. Vi er som sagt over 300 medlemmer i klubben i dag. Disse medlemmer har udfyldt en indmeldelsesblanket med diverse oplysninger. Disse oplysninger er nødvendige til brug ved oplysningsskemaer til Kommune og Forbund. Så inden dette ønske kan opfyldes. Kan medlemmer der ikke ønsker at stå opført i medlemslisten kontakte bestyrelsen. Og de vil blive slettet. Eller vi kan fortsætte med det eksisterende, at det er op til medlemmet selv at opgive disse oplysninger. KOMBINERET RENGØRINGS- OG ARBEJDSDAG lørdag den 17. april. Vi starter med kaffe kl Idet vi ikke kender fremmødet, bedes du selv medtage brød eller rundstykker. Når vi ikke det hele lørdag, fortsætter vi søndag. Jørn Jensen Marselisborg Kajak Club - Aarhus

18 INSTRUKTION 1999 Vi kan oplyse, at der vil være instruktion af begynderne i klubhuset på følgende weekender: 8. og 9. maj 1999 samt 29. og 30. maj Herudover vil der være nogle hverdagsaftner til instruktion, KMroning samt prøvetagning, og disse dato er vil senere blive opslået i klubben. Hilsen instruktionsudvalget HængereN - MartS 1999

19 Ekstra hjælp til festudvalget søges! Hvis du kunne have lyst til at hjælpe os med at arrangere og uddelegere opgaver i forbindelse med diverse festligheder, er det lige dig vi søger. Du er velkommen til at ringe og hører nærmere om, hvad jobbet indebærer, uden at få vredet armen om på ryggen. Istedet kan det være, at du kommer frivilligt, når vi oplyser, at der altid er kage til møderne? ER DU KAGESULTEN KONTAKT SUSANNE PÅ TLF Ønsker du/i af en eller anden årsag ikke længere at være medlem af Marselisborg Kajak Club, bedes du venligst benytte dig af denne blanket, og sende den til kasseren (se adressen på side 2) Jeg udmelder mig hermed af Marselisborg Kajak Club: Dato: Navn: Underskrift: Vedlagt klubnøgle (sæt kryds) Overgår til passiv medlem: (sæt kryds) Passiv kontingent: pt. kr. 100,- årligt Sendes i lukket, frankeret kuvert til: Marselisborg Kajak Club - Aarhus Nils Rabøl, Katrinebjergvej 71, 6.tv., 8200 Århus N

20 POSTBESØRGET BLAD (8245 ARC)»Hængeren«Marselisborg Kajak Club Stranden ved Varna 8000 Århus C Redaktionen ønsker alle en god sæson HUSK MED- LEMS- MØDE - efter den ektraordinære generalforsamling, tirsdag den 13. april, 1999 ALLER SIDSTE NYT Kongshvilepokalen På DKF s årsmøde i Vejle 21. Marts blev vores formand, Jørn, hædret med Kongshvilepokalen. I sin begrundelse for tildelingen fremhævede DKF s formand Jørgen Cronberg, at Jørn igennem sit 21 årige formandsperiode har forstået at sætte mål for klubbens udvikling og sikret, at der også var økonomiske muligheder for at realisere disse mål. Et synligt og flot resultat er MKC s klubhus. Jørn blev samtidig rost for at være en formand der selv aktivt bakker sine medlemmer op, således kan man regne med at Jørn møder frem og deltager i afviklinger af arrangementer både i klub-, i kredsog i forbundsregi. Chr. Halgrenn

SUPERstart på sæson år 2000 se midtersiderne

SUPERstart på sæson år 2000 se midtersiderne Medlemsblad for Marselisbor selisborg g Kajak Club Juni 2000 - Nr.. 2 SUPERstart på sæson år 2000 se midtersiderne Skt. Hans stor fest i clubben fredag den 23. juni. SE SIDE 5 Marselisborg Kajak Club stiftet

Læs mere

NR: 2 JunI - 1998 GLIMT FRA STANDER- HEJSNING OG HUSINDVIELSE - SE SIDE 6-7. HængereN. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS MKC- MedlemsblaD FoR

NR: 2 JunI - 1998 GLIMT FRA STANDER- HEJSNING OG HUSINDVIELSE - SE SIDE 6-7. HængereN. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS MKC- MedlemsblaD FoR NR: 2 JunI - 1998 MKC- HængereN MedlemsblaD FoR MarselisborG KajaK CluB - AarhuS GLIMT FRA STANDER- HEJSNING OG HUSINDVIELSE - SE SIDE 6-7 BESTYRELSEN Formand: Jørn Jensen Nordborggade 35, 4.th. 8000 Århus

Læs mere

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 I dette nummer: Fotokonkurrencen Portræt af Mai en begynder fra hold 1 Hvor går roturen hen? En beskrivelse af vores rovand Miniguide til klubbens turbåde Stævneresultater fra

Læs mere

LIMNYT Nr. 7 September 2013

LIMNYT Nr. 7 September 2013 LIMNYT Nr. 7 September 2013 Nr. 7 September 2013 I dette nummer: Hvad er det for en klub vi ønsker os? Roregler om vinteren Nyt fra havkajakudvalget Beretning fra en begynder Elitestævner: EM maraton,

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

PADLEN. 524 - feb. 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 524 - feb. 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 524 - feb. 2014 Generalforsamling Årsregnskab 2013 Ekstremaften! 1ste klasse! Smukke damer Er du med på LK s Mailingliste? Udsalg Begynderkurser 2014 - Kajak Billedaften

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

Juli 2010 60. årgang SØSPORT

Juli 2010 60. årgang SØSPORT 5 Juli 2010 60. årgang SØSPORT Næstved Kajak- og Canoklub Næstved Roklub Næstved Sejlklub Tlf. 5537 0413 Bil 2145 6358 DiBa er Danmarks ældste bank! Vi skal nok passe godt på dine penge... bank bolig forsikring

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

KANO & KAJAK. Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette Barfod fra henholdsvis Gladsaxe og Lyngby.

KANO & KAJAK. Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette Barfod fra henholdsvis Gladsaxe og Lyngby. KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N O K T O B E R 2 0 0 6 indoor-outdoor Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette

Læs mere

LIMNYT Nr. 4 December 2012

LIMNYT Nr. 4 December 2012 LIMNYT Nr. 4 December 2012 Nogle roere træner seriøst og stiller op til forskellige konkurrencer her er det Merle, der laver en overbæring under DM Marathon...mens andre hellere vil hygge sig og lave sjov

Læs mere

Nr. 1, april, 2015, 35. årgang

Nr. 1, april, 2015, 35. årgang Nr. 1, april, 2015, 35. årgang Side 2 www.silkeborg-kajakklub.org Nr. 1, April 2015 Indhold Side Formanden har ordet 4 Årets Idrætsleder 6 Årets Talent 6 Nyt fra bådpladsudvalget 8 Husk at betale dit kontigent

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang BUNDPROPPEN Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang Indhold Formandens klumme... 3 En kanin beretter: Min første langtur... 4 En garvet roer beretter: Min første ferielangtur... 5 3 roere

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB 2 Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB Vi gi'r dig bedre råd... Vi vil være dit foretrukne valg, når det handler om penge. Derfor tilbyder vi løsninger

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28.

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28. M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5 Forårsrengøring 21. marts Åbent hus 26. og 28. april Standerhejsning 28. marts Nyttige informationer:

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang Medlemsblad for KERTEMINDE SEJLKLUB Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang TANK OK Benzin eller diesel 24 timer i døgnet - og betal med kontanter, Dankort, Diners Club Kort, Eurocard eller OK Benzinkort Café

Læs mere

PADLEN. Tryggevælde Å 2013 Vil du med til Sverige? Skøjtetur med både unge og... Latinamerikansk aften i klubben... og meget mere.

PADLEN. Tryggevælde Å 2013 Vil du med til Sverige? Skøjtetur med både unge og... Latinamerikansk aften i klubben... og meget mere. PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 515 - marts 2013 Generalforsamling 2013 Grøn Klub Jeppes Fond støtter unge kaproere Slut med o-løb for denne sæson Officialkursus Operation ren sø 2013 Komgodt-i-gang-igen

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere