BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps"

Transkript

1 NR. 8 oktober 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ungdomsbrandkorps Brandmænd som rollemodeller. Antallet af ungdomsbrandkorps fordoblet på få år. Foto fra øvelse hos Djursland Juniorbrandkorps. Side 16-19

2 BRANDVÆSEN NR. 8 oktober ÅRGANG ISSN Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB Redaktion Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Telefon: mobil: Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Telefon: mobil: Ny adresse pr. 1. juni 2010: Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Ekspedition Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: Annoncer Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: Fax: Oplag, pris og udgivelse Oplag: Forventet eks. Årsabonnement: Kr. 365,- inkl. moms Ved fejl eftersendes bladet i indtil to måneder. Løssalg: Kr. 60,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli Offentliggørelse Samtidig med den trykte udgivelse vil artiklerne være tilgængelige på Seks måneder efter udgivelsen er hele bladet tilgængelig elektronisk på Bladudvalg Beredskabschef Niels Mørup (formand) Beredskabschef Sven Urban Hansen Viceberedskabschef Ole Nedahl Beredskabschef Jørgen Pedersen Viceberedskabschef Anders Enggaard Beredskabschef Jacob Christensen Brandinspektør Steen Finne Jensen (Vakant: et medlem udpeget af kredsene) Layout Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame Telefon: , Tryk Rosendahls, Esbjerg Telefon: fax: Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kildeangivelse. Regler om ophavsret er gældende. UDGIVELSE Bladet udkommer ti gange om året (intet nummer i januar og juli). Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN november 2010 er 25. oktober Indhold Leder: Samarbejde er... Af Søren Ipsen, bestyrelsesmedlem i FKB... side 3 Navne: Varde: Vagn afløser Vagn... side 4 Nyt om navne... side 4 Vallensbæk: Generationsskifte... side 5 Meget ros og lidt ris for heltemodig indsats... side 6 Den Danske Redningsberedskabspris... side 7 Afgangstid: Forsinket afgang stabil ankomst... side 8 5 minutter er et tidstyrrani... side 9 Projekt Deltidsbrandmænd: Deltidsbrandmænd er værd at kæmpe for... side 10 Styregruppen... side timer om ugen... side 12 Fælles projekt for FKB og Falck... side november: Brandmand for en dag... side 14 Ungdomsbrandkorps: Den sociale dimension... side unge brandmænd... side 17 Fordobling på 4 år... side 17 FKB har en social nøglerolle... side 18 FKB støtter gerne et erfaringsnetværk... side 18 Brandmænd som mentorer... side 19 Positiv behandling på rådhuset... side 19 Alarmer: Svært at komme dødsbrande til livs... side 20 Om 5 år må højst 60 dø som følge af brande... side 20 Kampagne: Det halve arbejde er gjort... side 21 Næstveds pensionister har fået røgalarmer... side 22 Risikoordinator... side 22 Røgalarmer i julegave... side 22 Alle boliger bør have røgalarmer... side 23 Hver 4. bolig har ingen røgalarm... side 24 Fokus på boligbrand... side 24 Krav til røgalarmer er ikke skrappe nok Af Anders Jensen... side 25 Hvad siger Bygningsreglement 2008? Af Anders Jensen... side 26 Aalborg: Færre udrykninger til aktive anlæg Af Søren Sundbøl og Jørgen Pedersen... side 28 Vagtplaner: Individuelt planlagte regelmæssige vagter er bedst... side 30 Vagtplaner kan lægges på mange måder... side 31 Horsens: Deltidsbrandmænd planlægger selv... side 31 Køge: Netbaseret simpelt på godt og ondt... side 32 Guldborgsund: Overblik over vagter, køretøjer og fyrværkeri... side 33 Skive: Altid faste vagter... side 33 Hvem sælger... side 34 2 BRANDVÆSEN

3 Samarbejde er leder Forandring er ikke målet men midlet til at nå målet Ifølge vedtægterne er en af de fornemste opgaver for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer at fremme, udvikle og koordinere beredskabsområdet i den kommunale sektor. Bestyrelsen for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer kan ikke løfte opgaven alene, og i den erkendelse vil bestyrelsen derfor også i fremtiden være konsensussøgende og resultatorienteret. Samarbejde er i den sammenhæng et nøgleord. Succesfuldt samarbejde orienterer sig både indadtil i egen organisation og udadtil over for foreningens interessenter. Kunsten at samarbejde inden for egen organisation handler om fælles målsætning og respekt for hinanden. Lydhørhed og omstillingsparathed er ligeledes vigtige aspekter, men ikke blot for forandringens skyld. Forandring må ikke blive et mål i sig selv. En eventuel forandring og fornyelse skal være midlet til at opnå markante resultater. Kunsten at samarbejde inden for egen organisation handler om fælles målsætning og respekt for hinanden. Lydhørhed og omstillingsparathed er ligeledes vigtige aspekter, men ikke blot for forandringens skyld. Forandring må ikke blive et mål i sig selv Bestyrelsen har i den ånd nedsat et hurtigtarbejdende udvalg, der detailplanlægger programmet for en 24-timers workshop fra den 6. til den 7. december 2010 med deltagelse af bestyrelsen, kredsformandskabet og repræsentanter for foreningens medlemmer. Workshoppen er første skridt hen imod et bredere samarbejde i foreningen og en øget inddragelse af medlemmerne i realiseringen af foreningens mål. Samarbejdet udadtil på flere niveauer I international sammenhæng fortsætter det nordiske samarbejde blandt de nordiske brandchefforeninger, hvor formålet er at informere og udveksle erfaringer og synspunkter samt fremme det kollegiale samvær og venskab. Derudover involverer FKB sig også i fremtiden i det europæiske samarbejde for at søge indflydelse i EUs udvikling af brandvæsener m.m. På nationalt plan vil jeg gerne fremhæve FKBs tætte samarbejde med Beredskabsstyrelsen. I det regi er der netop taget hul på oprettelsen af et nyt kommuneudvalg, og de faglige kontaktudvalg med deltagelse af Beredskabsstyrelsen og kommunerne i de enkelte beredskabscentres dækningsområder sættes i gang snarest. Beredskabsstyrelsen viser også vilje til øget, formaliseret samarbejde ved at tilpasse udvalgsstrukturen til FKBs organisering i 4 fagområder, nemlig forebyggelse, personale og uddannelse, operativt beredskab og beredskabsplanlægning samt materiel og logistik. Regionerne er ikke glemt FKB samarbejder med mange andre aktører i forskellige arbejdsgrupper, udvalg og fora. Disse samarbejdsrelationer vil i nær fremtid blive suppleret af et tilbud til Danske Regioner om drøftelser bl.a. om et landsdækkende koncept for nødbehandleruddannelse. Derudover vil bestyrelsen tage initiativ til en tættere dialog med Rigspolitiet om eksempelvis alarmcentralernes rolle i Danmark og den operative anvendelse af SINE. Samarbejde er vejen frem. Af Søren Ipsen medlem af bestyrelsen i FKB BRANDVÆSEN 3

4 Allerede for 12 år siden var Vagn P. Lund med til at ændre slukningsgrænserne mellem fem kommuner, så det altid var nærmeste brandvæsen, der slukkede. Navne Vagn afløser Vagn i Varde Fra fem til to indsatsledervagter i kommune på 251 kvadratkilometer Vagn P. Lund, ny beredskabschef i Varde, kender krogene i sit distrikt, hvor han i over 20 år har været en del af beredskabet, de første år som beredskabsinspektør og senere som beredskabschef i den daværende Ølgod Kommune og efter kommunesammenlægningen som viceberedskabschef i den nye Varde Kommune. Her afløste han i maj beredskabschef Vagn Andersen, der valgte at gå på pension. Vardes beredskab ligger i ret faste rammer, og Vagn P. Lund forventer ikke de store ændringer ud over, at indsatsledervagten nu ændres fra fem til to vagter, hvilket vil give en besparelse på omkring 0,5 mio. kr. Til gengæld skal holdlederne uddannes til teknisk ledere, hvilket både kan ske på Beredskabsstyrelsens skole i Tinglev eller ved lokalt tilrettelagte kurser. I øjeblikkes undersøges, hvad der vil være mest praktisk, fortæller Vagn P. Lund. Selve brandslukningen varetages fra fem Falck-stationer placeret med en i hver af de fem gamle kommuner, og hvor man helt tilbage i 1998 ændrede slukningsgrænserne, så det altid var nærmeste brandvæsen, der kørte på alarmer. Det var en vederlagsfri og udgiftsneutral ordning, som Vagn P. Lund var med til at etablere ud fra et ønske om den bedst mulige service for borgerne. Samme ønske ligger til grund for et samarbejde med nabokommunerne, så Varde slukker i en del af Ringkøbing, Esbjerg og Vejen kommuner, mens Billund slukker i en del af Varde kommune. Ud over Vagn P. Lund består beredskabet i Varde af tre heltidsansatte og to deltidsansatte. Selv har Vagn P. Lund hidtil haft nogen byggesagsbehandling samt beredskabsplanlægningen, og det sidste vil også tage en del af hans tid i de kommende måneder, hvor han begynder at se nærmere på den risikobaserede dimensionering for landets arealmæssigt femte største kommune på 251 kvadratkilometer. Al gas fra Nordsøen Kommunes ubetinget største risikomoment er DONGs gasbehandlingsanlæg i Nybro. Al naturgas fra Nordsøen til Danmark ankommer hertil via Nyt om navne to søledninger på 220 og 300 km. Anlægget, der naturligvis er katagoriseret som en Sevesovirksomhed, renser gassen en sidste gang, inden den sendes til de to underjordiske bufferlagre i Lille Torup og Stenlille. I tilfælde af en nødsituation på gasbehandlingsanlægget vil gassen blive blæst ud gennem en kæmpe skorsten, fremgår det af indsatsplanen for anlægget, som hvert tredje år skal gen-godkendes af bl.a. Varde kommune, Beredskabsstyrelsen, politiet og Miljøstyrelsen. BRANDVÆSEN omtaler gerne udnævnelser og mærkedage for redningsberedskabets ledende medarbejdere. Send blot en mail med oplysninger til: 4 BRANDVÆSEN

5 Generationsskifte i Vallensbæk Kommune Navne Vallensbæk: Ny beredskabschef i et af landets travleste områder. Forbereder udbud af nye brandkøretøjer I Vallensbæk ligger ansvaret som beredskabschef ikke længere hos den tekniske direktør. I forbindelse med et generationsskifte er de to stillinger delt, således at Martin Jacobsen, der de sidste to og et halvt år har været beredskabsinspektør, her fra 1. oktober er blevet beredskabschef. Arbejdsmæssigt giver det ikke de store ændringer for ham, hverken administrativt i Vallensbæk eller som indsatsleder i et fællesskab sammen med Ishøj og Høje Taastrup Kommuner, der deles om en døgnbemandet brandstation i Høje Taastrup med Falck som entreprenør. Vallensbæk og Ishøj er mindre kommuner og stiller hver med en indsatsleder, mens Høje Taastrup har to. I dagtimerne på hverdage klarer hver kommune eget område, og udenfor normal arbejdstid går vagten på skift, og der er rigeligt at se til. I forhold til et samlet indbyggertal på er det et af de travleste beredskaber i landet med udrykninger i 2008 og i 2009, fortæller Martin Jacobsen. Det skyldes ikke mindst, at alle indfaldsveje sydfra til København går gennem området. Ud over trafikulykker fyldes døgnrapporten af ABA-alarmer og forholdsvis mange påsatte småbrande i containere, biler, knallerter og lignende. Vallensbæk indbyggere 9,2 kvadratkilometer Konkurrence mellem daginstitutionerne På det forebyggende område har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle skoler skal gennemføre en evakueringsøvelse om året og daginstitutioner en gang hvert andet år. Øvelserne virkede i begyndelsen lidt skræmmende på de helt små børn, men det er nu vendt til noget positivt, efter at Martin Jacobsen fandt på at lave en konkurrence mellem daginstitutionerne om, hvor børnene er hurtigst og bedst til at komme ud. Konkurrencen slutter med, at vinder-børnene honoreres med plastikhjelme og diplom. Med så mange alarmer og brandstationen beliggende uden for kommunen må øvelserne foregå uden besøg af brandsprøjte, lige som der er begrænsede muligheder for andet forebyggende ungdomsarbejde. Udover de nævnte evakueringsøvelser, bliver der holdt møder med institutioner om brandsikkerhed og foretaget et halvt hundrede brandsyn årligt. Dertil kommer arbejdet med risikobaseret dimensionering, brandteknisk byggesagsbehandling samt den kommunale beredskabsplan, som senest blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i december Vil lease selv En af Martin Jacobsens store udfordringer lige nu er sammen med sine kolleger i de to andre kommuner at forberede et udbud for fem af brandstationens i alt seks køretøjer: to autosprøjter, en tankvogn, en miljøvogn og en drejestige. Som en del af kontrakten med Falck kan kommunerne beslutte selv at stille med køretøjer, og det har kommunerne besluttet at gøre fremover. De eksisterende køretøjer vil således blive udskiftet over de næste tre år, finansieret via Kommuneleasing, fortæller Martin Jacobsen. Han glæder sig i den forbindelse over et fantastisk samarbejde og daglig kontakt mellem de tre kommuners beredskabschefer både i forbindelse med udskiftning af køretøjer, den risikobaserede dimensionering, implementering af SINE og andre opgaver. Martin Jacobsen, nyudnævnt beredskabschef i Vallensbæk, begyndte sin karriere som brandmand og har været i beredskabet i 16 år. BRANDVÆSEN 5

6 Den Danske Redningsberedskabspris består af diplomer, en statuette samt en check på kr., som kontorchef i Forsvarsministeriet, Susan Nissen her skal til at overrække til Jacob Jensen og Steen Oettinger. Meget ros og lidt ris for heltemodig indsats Pris på kr. til to brandmænd, der tilsidesatte egen sikkerhed og reddede en lille pige Brandmænd skal lige som alle andre overholde de grundlæggende sikkerhedsregler, og derfor var det ikke efter bogen, at Steen Oettinger og Jacob Jensen fra Greve Brandvæsen under en brand i Hundige i februar sidste år tog både røgdykkerapparater og hjelme af men i en god sags tjeneste, for kun derved lykkedes det dem at redde den 5-årige Silke ud af et brændende og sammenstyrtet hus. Den løftede pegefinger har de fået, og den 1. oktober fik de desuden Den Danske Redningsberedskabspris 2009 på kr. som tak for en heltemodig indsats, for det var ikke tom snak, at de satte livet på spil for at redde Silke. En kraftig gasekeplosion havde fået et toetagers hus til at styrte sammen. På førstesalen boede et ungt par med Højtideligheden i Holmens Kirke sker med deltagelse af fanevagt fra beredskabet. Efterfølgende føres fanerne udenfor til kransenedlæggelsen. 6 BRANDVÆSEN

7 Efter at Allan Søgaard Larsen fra Falck havde lagt kransen, udtalte FKBs formand, Niels Mørup et Æret være de brandog redningsfolk, som satte livet til i tjenesten. Jan Funk Nielsen for indstillingen til prisen. Og takken gik også den anden vej, for, som Steen Oettinger sagde, så var han og Jacob Jensen blot en del af et team, og som team kan man næsten flytte bjerge. deres datter, og mens det lykkedes forældrene at redde sig ud, lå Silke tilbage, klemt fast mellem murbrokker i det, der øjeblikke forinden havde været et køkken. Prisen Den Danske Redningsberedskabspris blev stiftet i 2006 af aktører inden for danske redningsberedskaber, og den uddeles hvert år den første fredag i oktober til en eller flere personer fra beredskabet eller til et helt hold. Baggrunden skal være en skarp indsats, hvor der er ydet en hel ekstraordinær indsats. Prisen for 2009, der blev uddelt i år, er den tredje uddeling, idet priskomiteen ikke fandt nogen værdige modtagere for Steen Oettinger og Jacob Jensen var første redningsfolk på stedet og blev af tililende naboer hurtigt vist hen til, hvor man kunne høre pigen. Pladsen var så snæver, at Jacob Jensen ikke kunne kravle ind med luftflasker på ryggen, så han langede både røgdykkerudstyr og senere hjelm bagud til Steen Oettinger, der også måtte tage sit røgdykkerudstyr af. De kunne ikke engang få luftpuder ind til at trykke murbrokkerne op, men til sidst lykkedes med en hydraulisk spreder at give så meget åbning, at pigen kunne trækkes ud. Både hun og de to brandfolk havde da fået så meget røg i lungerne, at de måtte til skadestuen og tjekkes for røgforgiftning. Kan næsten flytte bjerge Rent bogstaveligt levede Steen Oettinger og Jacob Jensen op til titlen på den statuette, der fulgte med redingsberedskabsprisen, Grib Livet. Prisen blev overrakt ved en højtidelighed i Holmens Kirke i overværelse af repræsentanter for alle dele af det danske redningsberedskab. Overrækkelsen blev på forsvarsministerens vegne foretaget af kontorchef Susan Nissen fra ministeriets beredskabskontor, der bl.a. glædede sig over, at prisen er med til at knytte bånd på tværs af tilhørsforhold i redningsberedskabet. Det viser, at det danske redningsberedskab ikke er fastlåst af struktur- og organisationsgrænser, sagde hun. Lige så stolt, som Susan Nissen var på de to brandmænds vegne, var også stationsleder hos Falck, Finn Heise, der benyttede lejligheden til at takke beredskabschef Højtidelighed Prisoverrækkelse fandt sted samtidig med den årlige mindehøjtidlighed for de redningsfolk, der gennem årene har mistet deres liv under indsats. Og netop det med at give om det så er livet er grundlaget for alt hjælpearbejde, sagde sognepræst Peter Thyssen med henvisning til Apostlenes Gerninger: Det er saligere at give end at tage. Højtidligheden sluttede med kransenedlæggelse ved den mindesten for omkomne redningsfolk, som er rejst uden for kirken. Bliv forsikret med din kollega GF Brand, Redning og Vagt er en forsikringsklub specielt for dig. Vi deler overskuddet med bilkunderne, og i 2010 sendte vi 15% af bilpræmien retur. Få et godt tilbud. Sms BRV + dit navn til 1272 og vi kontakter dig*. GF Brand, Redning og Vagt Tlf *Det koster alm. sms-takst BRANDVÆSEN 7

8 Forsinket afgang stabil ankomst Sprøjten når frem på under 10 minutter ved 3 ud af 4 udrykninger Beredskabsstyrelsens statistik for 2009 viser, at 77 % af alle redningsberedskabets udrykninger er fremme inden for 10 minutter, hvilket er uændret i forhold til tidligere. Til gengæld kniber lidt med afgangstiderne. Her viser de seneste tal for første halvår af 2010, at 10 % af udrykningerne afgår senere end kravet om højst 5 minutters afgangstid. Tallene er hentet fra redningsberedskabernes egne indtastninger i Odin, der er styrelsens registreringsdatabase. Netop nu er kravet om ikke over 5 minutters afgangstid til politisk drøftelse i kredsen bag beredskabsforliget, og udmeldinger fra flere sider tyder på, at kravet vil blive slækket senest i det næste beredskabsforlig og måske allerede inden. I stedet vil afgangstiden blive en del af det kommunale serviceniveau i den risikobaserede dimensionering. Førsteudrykning I bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab står følgende om førsteudrykningen: Kommunalbestyrelsen sammensætter en førsteudrykning, der er afpasset efter alarmmeldingen, og som sikrer, at der kan ydes en forsvarlig afhjælpende indsats. Førsteudrykningen til et skadested skal afgå snarest, dog senest inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen. Kravet til afgangstid fra brandstationen er også et spørgsmål om det muliges kunst i tyndt befolkede egne af landet. Det bedste udstyr giver tryghed Scania leverer brandbiler med færdigbygget CrewCab mandskabsførerhus fra fabrik. Det giver finish og kvalitet i alle detaljer. ren råstyrke! 8 BRANDVÆSEN

9 5 minutter er et tidstyranni 5 minutters afgangstid skal ikke være et skarpt krav. Ankomst er vigtigere end afgang 5 minutter har aldrig været ment som præcis 300 sekunder, og kravet om en afgangstid inden for 5 minutter for brandvæsnets førsteudrykning blev da også skabt ud fra en urskive med minutter og længe før den digitale tidsalder, hvor det efterhånden er blevet et tidstyranni. Ole Nedahl, bestyrelsesmedlem i FKB med operative forhold som ansvarsområde, er ikke i tvivl om, at det overordnede krav om højst 5 minutters afgangstid bør fjernes, så det alene er den enkelte kommunalbestyrelse, der sætte serviceniveauet. Selvfølgelig skal brandbilerne af sted så hurtigt som muligt, men det må først og fremmest være ankomsttiden til den rigtige adresse, der tæller, understreger Ole Nedahl. Her kan kommunalbestyrelsen fx beslutte 10, 15 og 20 minutters ankomsttid i forskellige zoner i forhold til områdets karakter og afstand fra brandstationen, og hvis brandsprøjten overholder det politiske serviceniveau om ankomsttid, er afgangstiden fra brandstationen irrelevant. 1 minut til forskel Realiteten er også, at det de senere år er blevet vanskeligere at finde tilstrækkeligt med deltidsbandmænd tæt på brandstationerne. Ved at øge afgangstiden fra fx 5 til 6 minutter, øges rekrutteringsområdet med over 40 % og måske også kvaliteten af udrykningen. Ved den korte afgangstid får man ikke nødvendigvis de bedst egnede brandfolk. Det hele afhænger af det serviceniveau, som borgerne vil betale for, og hvor borgerne vælger at bo. Folk, der bor i næsten øde områder med 20 minutters kørsel til byen, ved, at det tager længere tid for brandsprøjten at nå derud end til naboen til brandstationen, mener Ole Nedahl. Ingen krav til vand på slanger I modsætning til krav til afgangs- og ankomsttider, er det ikke muligt at sætte krav til, hvornår der skal være vand på brandslangerne. Det afhænger helt af indsatslederens bedømmelse af situationen. Vi havde i Gladsaxe en alarm fra et automatisk alarmeringsanlæg i Bagsværd, hvor vi ankom på under ti minutter. Nu var det en blind alarm, men havde der været ild, havde vi først været klar efter 30 minutter. Vanskelige adgangsforhold og manglende orienteringsplaner gjorde det nærmest umuligt at komme frem til det sted, hvor der angiveligt skulle være ild. Tilsvarende kan det være i et lejlighedskompleks, hvor ikke kan se røg eller ild udefra, siger Ole Nedahl, der er viceberedskabschef i Gladsaxe. BRANDVÆSEN 9

10 Deltidsbrandmænd er værd at kæmpe for Grundigt projekt dykker ned i motivationen hos de mænd og kvinder, der trods andet arbejde står til rådighed døgnet rundt. Projektet rundes af til januar med overskuelig udgave af tung rapport. Her lidt foreløbige konklusioner om dét, der får folk til at blive Det er ikke pengene, der får folk til at blive og vedblive at være brandmænd. Motivationen kommer fra mange faktorer, hvoraf lønnen blot er en del. Men alligevel en vigtig del, for lønnen er også en form for officiel påskønnelse til de deltidsbrandfolk, der år efter år står til rådighed døgnet rundt og med sekunders varsel styrter af sted. Hvor motivationen kommer fra, er en vigtig del af det projekt om Det danske deltidsberedskab i en brydningstid, som Mikkel Bøhm det sidste år har udført i samarbejde med og for FKB og Falck. Den 145 lange rapport er samtidig hans speciale på Roskilde Universitet, og som afslutning bliver rapporten nu kortet ned til en mere populær udgave på sider med de vigtigste konklusioner. Det er i øvrigt første gang, der i Danmark er lavet en sådan 10 BRANDVÆSEN

11 undersøgelse, og den forkortede udgave, der skal være færdig til januar, kan let blive et vigtigt opslagsværk. Man kender nogen... Mens Mikkel Bøhm har arbejdet med sit projekt, har regeringen bevilget 2 mio. kr. til hjælp til rekruttering af deltidsbrandmænd, og en kampagne er netop sat i søen. Derfor vil projektets rekrutterings-del ikke blive omtalt i det følgende, bortset fra en enkelt detalje: Langt de fleste deltidsbrandmænd er blevet fundet gennem netværk og uden annoncering eller opslag. Nogen har kendt nogen, som de mente ville være interesseret, og på den måde har mange brandvæsner været selvsupplerende. Denne anbefaling af nye brandmænd har haft den fordel, at man på forhånd har vidst, at de nye har passet til både jobbet og de andre brandmænds kemi. Omvendt kan denne form for rekruttering have sine begrænsninger, når det kniber med nye emner. Langt de fleste deltidsbrandmænd er blevet fundet gennem netværk og uden annoncering eller opslag. Nogen har kendt nogen, som de mente ville være interesseret, og på den måde har mange brandvæsner været selvsupplerende Ikke for pengenes skyld Jobbet som deltidsbrandmand er og skal være styret af lyst, men derudover kan motivationen deles i fire hovedgrupper, som hele tiden skal understøttes. Ellers skrider grundlaget for hele deltids-begrebet. Penge er i hvert fald ikke alt. Lønnen som deltidsbrandmand er først og fremmest en kompensation for at stå til rådighed og blive tilkaldt alle timer på døgnet, og jobbet som deltidsbrandmand må aldrig blive sammenlignet med en håndværkers tilkaldevagt. Desuden er lønnen et signal om, at det er et job og ikke en hobby at være deltidsbrandmand. Ganske vist er alle dybt engagerede i deres virke som Styregruppen Styregruppen for deltids-projektet har bestået af Ole Borch og Sven Urban Hansen fra FKB og af Diana Sørensen og Henrik Hansen fra Falck. VI STØTTER DE MENNESKER, HVIS MISSION DET ER AT BESKYTTE VERDENEN. BRANDVÆSEN 11

12 brandmænd, og ganske vist kan de også tilkaldes i deres fritid, men det kan aldrig sammenlignes med en hobby. Der er tale om et professionelt erhverv, som tilmed går forud for et fuldtidsarbejde, når alarmen lyder. Det vigtige kick Motivationen til at blive og at fortsætte med at være deltidsbrandmand drives af to vigtige faktorer: Brandslukning og redning er en anerkendt samfundsopgave, hvor man samtidig opnår en personlig tilfredsstillelse ved at hjælpe andre i nød. Desuden giver hver eneste alarm et særligt kick til dem, der når at komme med, og netop heri ligger en særlig udfordring i forhold til at fastholde mandskabet. Hvordan sikrer man, at alle, der møder på stationen, får noget med hjem, hvis sprøjten kører, når de første fem er mødt? Problemet bliver ikke mindre af, at der på mange små brandstationer kun er meget få udrykninger om året. Kammeratskabet Her er kammeratskabet så en vigtig kompensation. Fællesskabet blandt deltidsbrandmænd er et vigtigt element både ved rekruttering og ved fastholdelse af styrken. Det giver både en indre og en ydre status at være med i beredskabet, og man må ikke overse behovet for at styrke det sociale element. Anerkendelse Dertil kommer et stort behov for anerkendelse af, at man gør en indsats. Mange viser med stolthed deres tilhørsforhold til det lokale brandvæsen, hvad enten det er kommunalt eller Falck, og de er stolte over det arbejde, de udfører. 6-7 timer om ugen Ifølge Beredskabsstyrelsens statistik har den gennemsnitlige deltidsbrandmand i Danmark omkring 6,5 timers tjeneste om ugen, hvoraf 3,5 timer er akutopgaver. Mikkel Bøhm, nu cand. soc. i virksomhedsstudier og kommunikation, blev allerede inden færdiggørelsen af sin specialafhandling på RUC ansat som adjunkt i samfundssikkerhed på Professions-højskolen Metropol, hvor han bl.a. underviser ved den nye katastrofe- og risikomanageruddannelse. Foto: Jens Nielsen. Derfor er en officiel anerkendelse også vigtig, det være sig fra egen organisation, fra borgmesteren eller fra den arbejdsplads, hvor man er fuldtidsansat, og som man pludselig forlader, når alarmen lyder. Det forpligter ledelsen til både i dagligdagen, ved nytårsparader og ved andre lejligheder åbent at påskønne indsatsen både direkte og synligt og indirekte ved tak til de virksomheder, der bidrager ved at afgive mandskab. Nævnes skal også selvrespekten, der stiger, når kolleger og venner spørger dem til råds om alt inden for sikkerhed. Og det gør de kun, fordi brandmændene er synlige med deres hverv. 1,8 mia. kr. hvis... En meget stor del af det danske redningsberedskab bygger på deltidsansatte. Det giver et fleksibelt beredskab for få midler. Alternativet er fuldtidsansatte brandmænd, der vil mangedoble især lønomkostningerne. For at kunne opretholde en døgnvagt året rundt kræver det 4,5 med-arbejder for hver stilling, eller omkring 1,2 mio. kr. pr. stilling. Det giver 5 mio. kr. alene i løn at kunne bemande en førsteudrykning med en holdleder og tre mand. 12 BRANDVÆSEN

13 Et tilsvarende deltidsansat beredskab koster kr. i løn om året. Dertil kommer ekstra omkostninger til bl.a. bygninger, fordi fuldtidsansatte brandmænd skal have soverum og velfærdslokaler, mens deltidsansatte blot behøver omklædnings- og badefaciliteter. Konsekvenser Ud over lokale og landsdækkende kampagner for at finde flere, der vil være deltidsbrandmænd, og som samtidig bor og/eller arbejder så tæt på en brandstation, at de vil kunne overholde krav til mødetid, viser rapporten et behov for flere arbejdspladser, der kan og vil tillade, at enkelte medarbejdere pludselig løber af sted til en alarm. Manglen på deltidsbrandmænd er størst i dagtimerne, og derfor er alle typer kommunale, statslige og private arbejdspladser i nærheden af en brandstation interessante. En modydelse vil være medarbejdere, der helt naturligt vil se på arbejdspladsen fra Fælles projekt for FKB of Falck Et snigende problem med at rekruttere og fastholde deltidsbrandmænd fik sidste år FKB og Falck til at gå sammen om deres hidtil største, fælles projekt: At undersøge, hvorfor folk bliver deltidsbrandmænd, om jobbet lever op til forventningerne, og hvad man kan gøre for at styrke rekrutteringen og fastholdelsen. FKB samt Falck nedsatte en fælles arbejdsgruppe til at følge arbejdet og undervejs hjælpe med gode råd og sparring. Målet for projektet er et materiale, der fremadrettet kan hjælpe kommunale beredskaber og Falck i arbejdet med at rekruttere og fastholde deltidsansatte brandfolk. Omkostningerne på over kr. er delt ligeligt mellem FKB og Falck. en sikkerhedsmæssig vinkel, og som også er uddannet i førstehjælp. Andre konsekvenser kunne blive nye krav fra samfundet til afgangstid. Dels kan der måske rykkes ved kravet til afgang højst 5 minutter efter en alarm, og dels vil afgangstiden kunne opdeles i en førsteudrykning for sprøjten alene og eksempelvis en afgang til tankvognen et par minutter senere. EADS DEFENCE & SECURITY ER NU: OG VI VIL FORTSAT DEFENDING WORLD SECURITY.

14 6. november: Brandmand for en dag Landsdækkende kampagne for flere deltidsbrandmænd. Lokale arrangementer på masser af brandstationer. Lige nu mangler der 130 deltidsbrandmænd FKB bakker helhjertet op om en kampagne for at skaffe flere deltidsbrandmænd til de i øjeblikket 130 ubesatte stillinger i hele landet. Kampagnen kører i øjeblikket med blandt egen hjemmeside og når sit højdepunkt lørdag den 6. november, hvor en række brandstationer holder egne arrangementer under overskriften Bliv brandmand for en dag. Her vil interesserede på egen krop kunne få en fornemmelse af, hvad det vil sige at være brandmand. Kampagnen betales af en særbevilling fra Staten på 2 mio. kr., og der vil også være penge fra bevillingen til de brandvæsner, der lokalt laver særlige arrangementer den 6. november, lyder det fra Sven Urban Hansen, der På kampagnens hjemmeside ligger en formular, så enhver kan melde sig som interesseret i at blive deltidsbrandmand. Formularen går i første omgang til Beredskabsstyrelsen, der sørger for at videresende den til det relevante redningsberedskab eller til Falck er bestyrelsesmedlem i FKB og foreningens tovholder i denne sag. Han forventer, at rigtig mange brandvæsner deltager både for at gøre opmærksom på behovet for deltidsbrandmænd og for at skabe stolthed i egne rækker om det at være brandmand. Alle lokale arrangementer vil kunne ses på kampagnens hjemmeside, blot de enkelte brandvæsner selv giver besked herom. Kampagnen er ligeledes et signal til virksomheder om den samfundsopgave, som brandmandsjobbet er, således at arbejdsgivere får en forståelse for, at visse medarbejdere gerne vil påtage sig en samfundsopgave, der somme tider betyder, at de styrter afsted midt i arbejdstiden. Kampagnen Bag kampagnen 5 minutter til forskel står FKB, Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk, Falck og Beredskabsstyrelsen. Hele kampagnen kører under mottoet 5 minutter til forskel. Frist for ansøgning 31. oktober er sidste frist for at søge om penge til lokale arrangementer for at skaffe flere deltidsbrandfolk. Man skal blot henvende sig til Center for Samfundssikkerhed og Beredskab under Beredskabsstyrelsen. Ansøgning på nettet På kampagnens hjemmeside ligger en formular, så enhver kan melde sig som interesseret i at blive deltidsbrandmand. Formularen går i første omgang til Beredskabsstyrelsen, der sørger for at videresende den til det relevante redningsberedskab eller til Falck, hvis Falck står for brandslukningen i den pågældende kommune. Hjemmesiden byder også på oplysninger om det at være brandmand, om løn, om betydning for familien samt på en brandmandstest, om man nu også passer til denne specielle udfordring. LINK 14 BRANDVÆSEN

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Præsentation Mads Dalgaard Seniorberedskabsmester Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger Arbejder med tilsyn og rådgivning af de kommunale

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Brandsikker Bolig. Brandbevægelses Temadag

Brandsikker Bolig. Brandbevægelses Temadag Brandsikker Bolig Brandbevægelses Temadag Hvorfor? Mandag 5. maj: Brand koster en mand livet. Torsdag 1. maj: 94-årig død af røgforgiftning i låst soveværelse. Mandag 28. april: Brandfolk kæmpede med flammerne:

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Præsentation Ulrik Brandt Vidensmedarbejder Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse Administrerer regler for placering, indretning

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2016

NYHEDSBREV MARTS 2016 NYHEDSBREV MARTS 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer på mail så ofte, som der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet,

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Projekt brandkadetter - Blikke udefra

Projekt brandkadetter - Blikke udefra Helle Rabøl Hansen Naja Kinch Sohn 1 Projekt brandkadetter Blikke udefra Highlights fra evaluering af Projekt Brandkadetter i Københavns Brandvæsen. AU AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Boligkontoret Danmark Tjek på afdelingen 13. april 2016

Boligkontoret Danmark Tjek på afdelingen 13. april 2016 Boligkontoret Danmark Tjek på afdelingen 13. april 2016 Peter Hofman-Bang Overingeniør phb@sikkerhedsbranchen.dk Sekretær for BrandBevægelsen Tidligere: Beredskabsstyrelsen Tårnby Brandvæsen National

Læs mere

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 5 Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere 1. Konklusion Teknik og Miljø bakker op om forslaget Aarhus redder liv med hjertestartere, som

Læs mere

Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5588 6360 beredskab@naestved.dk Åbent Referat for Beredskabskommissionen Mødedato 11. maj 2015 Tid 07:30 Sted Brandstationen, Manøvej

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby TR-forum 13. april 2015 Rådhuset i Højby Dagsorden 1. Minikonferencen 9. april 2. Den politiske beslutningsproces 3. orientering fra arbejdsgrupperne 4. ansættelsesproces beredskabsdirektør 5. indkomne

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning

Midtjysk Brand & Redning Midtjysk Brand & Redning 12. januar 2016 Nyhedsbrev nr. 16 Så er det tid til det første nyhedsbrev efter at Midtjysk Brand & Redning nu er en kendsgerning. Jeg håber I alle sammen har haft et rigtig godt

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2016

NYHEDSBREV JANUAR 2016 NYHEDSBREV JANUAR 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Husk at du også har adgang til informationer på hjemmesiden www.beredskabogsikkerhed.dk og updates på Facebook-siden. Nyhedsbrevet

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 S i d e 1 Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 I denne redegørelse er de rejste kritikpunkter kommenteret af Brandvæsenets ledelse. RBD 2011 lægger op til at den operative styrke

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

National brandforebyggelsesstrategi

National brandforebyggelsesstrategi National brandforebyggelsesstrategi 27. sep. 2012: Forsvarsudvalget og Brandbevægelsen afholdt høringen Brandsikkerheden i Danmark bør vi opsætte nationale mål? Svaret blev JA og derfor: 12. nov. 2012:

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Brand og Redning Sønderjylland Dato: 18-09-2016 Sagsnr.: 16/2569 Sagsbehandler: Jarl Vagn Hansen Direkte tlf.: 7376 6666 E-mail: jvh@brsj.dk Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Baggrund Efter

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 13.09.15 VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde REFERAT: Møde 5 DATO: 8. september 2015 på Station Hornslet. TILSTEDE:

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl november 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN November 2013 Brandmuren på Solgårdens loft beskytter ikke meget, når der mangler en brandlem. Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl FOREBYGGE SES

Læs mere

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 29. november 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 29. november 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag d. 29. november 2016 kl. 16.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Indholdsfortegnelse: 1. Samordningsaftale...

Læs mere

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V.

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V. NOTAT Vedr. spørgsmål fra Socialborgmester Mikkel Warming om de beredskabsmæssige konsekvenser er afdækkede i forbindelse med godkendelse af indstilling vedr. Tilpasningsplan Københavns Brandvæsen (Dok.

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2014

Redningsberedskabets Statistik 2014 Redningsberedskabets Statistik 2014 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2014/032563 Juni 2014 ISBN: 978-87-91590-74-0

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 23.11.2011 kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 56. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 57. Økonomirapport

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 60.248112-OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 24-06-2016 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 1. KVARTAL 2016

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Beretning Generalforsamling den

Beretning Generalforsamling den Beretning Generalforsamling den 29-01-2016 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil gerne have vi alle lige rejser os, for at mindes vores afdøde æresmedlem Andreas Hansen, som

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Sikre Seniorer Et tværfagligt samarbejde på Frederiksberg. Frederiksberg Brandvæsen

Sikre Seniorer Et tværfagligt samarbejde på Frederiksberg. Frederiksberg Brandvæsen Sikre Seniorer Et tværfagligt samarbejde på Frederiksberg Introduktion Brian Eriksson Brandinspektør / indsatsleder Forebyggende afdeling Kampagner Beredskabsplaner, eksternt Baggrund Hvert år omkommer

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Brandsikkert Hjem. Fokus på kommunens særligt udsatte borgere. - et pilotprojekt - Frederikssund - Halsnæs Brand- & Redningsberedskab

Brandsikkert Hjem. Fokus på kommunens særligt udsatte borgere. - et pilotprojekt - Frederikssund - Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Brandsikkert Hjem Fokus på kommunens særligt udsatte borgere - et pilotprojekt - HVEM ER VI? Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Indbyggere: ca. 80.000 Halsnæs Frederikssund Jimmy Andersen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar

Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar Brandforebyggelse hos marginaliserende borgere i Randers Kommune Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar Projekt røgalarm Kedelig statistik med overdødelighed Nedbringelse til landsgennemsnittet

Læs mere

National forebyggelsesstrategi. Nordisk CTIF møde Helsinki januar 2014

National forebyggelsesstrategi. Nordisk CTIF møde Helsinki januar 2014 National forebyggelsesstrategi Nordisk CTIF møde Helsinki 9.-10. januar 2014 Politisk aftale om redningsberedskabet 2013-2014 27. september 2012: Høring om brandsikkerhed: Anbefaling af at opsætte nationale

Læs mere

Vurderingskriterier. Myndighedsopgaver og forebyggelse (Beredskabsplanlægning)

Vurderingskriterier. Myndighedsopgaver og forebyggelse (Beredskabsplanlægning) Økonomi Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn giver ifølge Deloitte færre brandsyn og et potentiale 0,77 mio. (ca. et årsværk + følgeomkostninger). Effektiviseringen kræver en delvis

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice Indledning Københavns Kommunes forsikringer er pt. udbudt via EU udbud, og kommunen skal pr. 1. januar 2009 indgå en ny forsikringsaftale med forsikringsselskaberne

Læs mere

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Indholdsfortegnelse 009. Revidering af den risikobaserede dimensionering og redningsberedskabets

Læs mere

Den lille pris. Tiltagets titel Brandkadet 2670

Den lille pris. Tiltagets titel Brandkadet 2670 D ELTAGELSESFORMULAR - I N N O VATIONSPRISERNE Den lille pris Tiltagets titel Brandkadet 2670 Kommune(r) og evt. eksterne samarbejdspartnere Greve Kommune (Greve Brandvæsen) i samarbejde med Falck A/S

Læs mere