Ud af skolen og hva så?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ud af skolen og hva så?"

Transkript

1 Uddannelses- og erhvervsvejledning Ud af skolen og hva så?

2 Dagens punkter Uddannelsessystemet Uddannelsesplanen og tilmelding Hjælp eleven til at vælge

3 Uddannelsespligt Indtil den unge fylder 18 år skal han/hun Være i uddannelse Arbejde med uddannelsesmæssigt perspektiv Være i gang med anden relevant beskæftigelse Tilbageholdelse af ungeydelsen Målsætning: 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.

4 Uddannelsessystemet

5 Valgmuligheder efter 9. og 10. klasse Gymnasiale Erhvervsuddannelser uddannelser STX alment gymnasium HTX teknisk gymnasium HHX handelsgymnasiet HF højere forberedelseseksamen (ikke direkte fra 9. kl.) STK studenterkurser (ikke direkte fra 9. kl.) Teknisk skole Handelsskole (Merkantil - handel, detail, kontor og finans) EUX Landbrugsuddannelsen Andre f.eks. stewardesse, togfører, billedkunstner Individuelle forløb EGU Social- og sundhedsuddannelserne Erhvervsgrunduddannelsen Kombineret ungdomsuddannelse STU Unge med særlige behov Andre muligheder f.eks. efterskole, produktionsskole, højskole, high school og lignende i udlandet 9. eller 10. klasse

6 Det gælder om tænke mere i job-aspekter end i job-titler! Er det vigtigt at arbejde... udendørs eller indendørs? med tekniske tegninger? med mennesker? med maskiner? med tal? med dyr? om dagen? osv. osv.

7 10. klasse Hvorfor 10. klasse? Blive mere moden Blive bedre fagligt Finde ud af, hvad man vil være Brobygning Praktik 10. klasse-prøve og meget mere Ikke spild af år, hvis man selv ønsker at lave noget (alt er spild af tid, hvis man intet laver). 10. klasse kan ikke reparere 9 års dovenskab!

8 10. klasse - hvor? Kommunernes 10. klasser Efterskoler Ca. 240 efterskoler i Danmark Forældrebetaling Nogle er der ventelister til Privatskoler Forældrebetaling Nogle er der ventelister til Erhvervsskolerne Flere forskellige forløb

9 Gymnasiale uddannelser Det almene gymnasium STX Højere Teknisk Eksamen HTX Højere Handelseksamen HHX Højere forberedelseseksamen HF (først efter 10. klasse) Studenterkursus (først efter 10. klasse)

10 Hvad er hvad? HTX Teknisk gymnasium Teknisk skole (EUD) Handelsskolen HHX De tekniske skolers erhvervsuddannelser Handelsgymnasiet (EUD) STX Det almene gymnasium STK Handelsskolernes erhvervsuddannelser Studenterkurser HF

11 Gymnasiale uddannelser For både STX, HHX og HTX gælder det, at man skal have mindst: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau (normalt 4 på STK) Niveauer 3.G A er det højeste niveau på de gymnasiale uddannelser. Grundskolen svarer til E og F. 2.G 1.G Niveau E-F C B A Når man kommer på en gymnasial uddannelse, begynder man naturligvis her og ikke på hhv. niveau A, B eller C. Man slutter på disse niveauer. Populært sagt er niveau C 1-årigt, B 2-årigt og A 3-årigt

12 Gymnasiale uddannelser HTX STX HHX Her er den reelle forskel Teknologi Erhvervsfag Teknikfag Biologi Geografi Historie Virksomhedsøkonomi Salg og service Afsætning Teknologihistorie Biologi Musik Idræt Billedkunst Oldtidskundskab Religion Erhvervsret International økonomi Samtidshistorie Disse fag er forholdsvis ens (ved tilvalg kan de blive ens) Fysik Kemi (HTX, STX) Matematik Engelsk (HTX, STX, HHX) 2. sprog (STX, HHX) Disse fag er ens Dansk Samfundsfag

13 Gymnasiale uddannelser obligatoriske fag Det er minimumsniveauerne, der er noteret HTX STX HHX Dansk A Engelsk B Matematik B Samfundsfag C Teknologihistorie C Dansk A Engelsk B Matematik C Samfundsfag C Historie A Dansk A Engelsk A Matematik C Samfundsfag C Samtidshistorie C Fysik B Kemi B Biologi C Fysik C 2 af fagene Biologi C, Geografi C, Kemi C 2. fremmedsprog B/A 2. fremmedsprog B/A Kommunikation/IT C Teknologi B Teknik A Fortsættersprog: B-niveau Religion C Oldtidskundskab C Kunstnerisk fag (sang eller billedkunst) C Idræt C Begyndersprog: A-niveau Afsætning B Virksomhedsøkonomi B Erhvervsret C Kilde: CPH West

14 Gymnasiale uddannelser OPTAGELSESKRAV (fælles for STX, HTX, HHX): afsluttet 9. klasse haft tysk eller fransk i eller klasse gå til prøve i alle fag i 9. klasse og gerne 10. klasseprøven efter 10. være studieegnet have gode standpunktskarakterer udarbejdet en uddannelsesplan (hvori eleven er erklæret uddannelsesparat til en gymnasial udd.) Fremover måske krav om bestemte karakterer, optagelsesprøve og/eller samtale

15 Gymnasiale uddannelser OPTAGELSESKRAV HF : som til STX, HHX og HTX + afsluttet 10. klasse eller tilsvarende minimum 10. klasseprøven i dansk, matematik og engelsk Fremover måske krav om bestemte karakterer, optagelsesprøve og/eller samtale

16 Gymnasiale uddannelser OPTAGELSESKRAV STK : som til STX, HHX og HTX + afsluttet 10. klasse eller tilsvarende eller afsluttet 9. klasse for mindst et år siden Fremover måske krav om bestemte karakterer, optagelsesprøve og/eller samtale

17 Gymnasiale uddannelser Karakterer og oprykning De gymnasiale skoler har mulighed for at nægte elever oprykning til næste klasse, hvis deres karakterer ikke er gode nok (minimum 02). Dvs. skolen bestemmer Der er krav om aktiv deltagelse i undervisningen.

18 Gymnasiale uddannelser Byt mellem STX, HHX og HTX Mulighed for at bytte mellem de tre gymnasiale uddannelser i løbet af grundforløbet i 1.g. Det kan være svært at skifte, da ikke alle fag findes på samtlige uddannelser. Det er den enkelte elev selv, som må sørge for at indhente det, han/hun ikke har lært.

19 Erhvervsuddannelser Uddannelser der bl.a. foregår på en Teknisk Skole, Handelsskole, Social- og Sundhedsskole Varer 1½-6 år, men de fleste tager ca. 4 år Vekseluddannelse dvs. dels praktik og dels skoleophold 4 indgange (i alt over 100 uddannelser) Visse uddannelser har adgangsbegrænsning (se og

20 Først engang i september 2014 vælges navnene endeligt Erhvervsuddannelser De fire indgange Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og eksport

21 Erhvervsuddannelser Grundforløbet - elever direkte fra 9. eller 10. klasse: Varer et år delt i to forløb à 20 uger 40 uger Gradvis specialisering man vælger først, når har en reel viden og erfaring at vælge ud fra (i løbet af 1. del) 2. del er målrettet den enkelte uddannelse.

22 Erhvervsuddannelser Adgangsveje til grundforløbet: 1. Direkte fra 9. eller 10. klasse (eller mindre end et år efter, man har forladt skolen). Krav: a. karaktergennemsnit på 2 i både dansk og matematik b. + er vurderet uddannelsesparat 2. Hvis man har opnået færdigheder, der svarer til punkt 1a. 3. Hvis man har en uddannelsesaftale med en virksomhed 4. Hvis man har været til prøve og/eller samtale på en erhvervsskole og har opnået optagelse på baggrund af erhvervsskolens prøve samt vurdering Evt. betinget optag kontrakt og særlige, faglige kursusforløb

23 Erhvervsuddannelser Bedre muligheder for at læse videre med en erhvervsuddannelse: 1. Hvis man har en praktikaftale og har gennemført sit grundforløb med et godt resultat, kan man vælge at tage resten af sin uddannelse på højt niveau. 2. EUX erhvervs- og delvis gymnasial uddannelse på én og samme tid. Er direkte adgangsgivende til en hel del videregående uddannelser (sidestillet med de gymnasiale uddannelser)

24 EUX Erhvervsuddannelse + fag på gymnasialt niveau Fagene fra det ordinære EUD-hovedforløb Gymnasiale fag på A-niveau: Dansk Gymnasiale fag på B-niveau: Engelsk (eventuelt på A-niveau) Gymnasiale fag på C-niveau: matematik, samfundsfag (eventuelt på A- eller B-niveau) Andre fag, hvoraf mindst to skal være på B-niveau eller højere.

25 EUX Større skriftlig opgave Erhvervsuddannelse + fag på gymnasialt niveau Skriftligt eksamens projekt, hvor flere fag indgår Tager længere tid end erhvervsuddannelsen Skal være god til både det håndværksmæssige fag og til det boglige Megen tid er på skolebænken, men der er naturligvis også arbejde i værkstedet

26 På På hvilke skoler og i hvilke uddannelser tilbydes EUX

27 Erhvervsuddannelser Også uden højniveaufag og EUX er det muligt at læse videre med en erhvervsuddannelse elser/omerhvervsuddannelser/studievalgeud.aspx viser hver enkelt indgang, og hvad dens enkelte uddannelser kan føre til ch har en udmærket søgefunktion! En erhvervsuddannelse er ingen blindgyde!

28 Erhvervsuddannelser Specialpædagogisk støtte (SPS) ordblind handicap andre vanskeligheder fremmed kulturbaggrund Mulighed for at få indlæst bøgerne på bånd/cd/dvd bærbar computer med bl.a. stave- og oplæsningsprogram ekstra støtte fagligt og personligt ekstra tid til at gennemføre skoleperioderne mentor mm.

29 Erhvervsuddannelser OPTAGELSESKRAV Uddannelsesplan, hvor man er vurderet uddannelsesparat er studieegnet har lyst til at gå i skole er interesseret/engageret møder frem + møder til tiden (også efter pauser) har styr på sine lektier forbereder sig + får afleveret opgaver mm. til tiden kan planlægge sin tid deltager aktivt er social har standpunktskarakterer, der matcher uddannelsens krav bl.a. bestået både dansk og matematik med et gennemsnit på 2. dvs. prøverne får betydning fremover

30 Erhvervsuddannelser Hvorfor vælger de unge gymnasiet og ikke erhvervsuddannelserne? Status? Hovedets arbejde er mere værd end håndens Vejen til penge? Flere muligheder efter uddannelse Kan ikke blive til noget med en EUD Hvad synes du?

31

32 Erhvervsgrunduddannelse - EGU Individuelt sammensat uddannelse For unge, som ikke umiddelbart kan klare en ungdomsuddannelse Varer 2 år (kan forlænges med 1 år) Skoleperiode mellem 20 og 40 uger Lægger vægt på praktisk oplæring i virksomheder og korte skoleophold Uddannelsesbevis Henvendelse til skolens UU-vejleder eller evt. direkte til EGU-vejlederen

33 Den kombinerede ungdomsuddannelse KUU Ny uddannelse pr. 1. august 2015 Bekendtgørelsen endnu ikke kommet Til årige, motiverede for uddannelse, men hvor det er urealistisk, at de vil gennemføre Varighed på maksimalt to år; giver titlen erhvervsassistent inden for det fag, man læser Mulighed for at skifte til en anden ungdomsuddannelse, hvis de nødvendige kompetencer opnås UU:center Syd har 80 pladser Løbende optag UU visiterer de unge til KUU

34 Produktionsskoler En produktionsskole er en mulighed, hvis man endnu ikke er sikker på, hvad man vil være man har været i gang med en ungdomsuddannelse, men hoppede fra, fordi man ikke syntes, det var den rigtige for én, eller den var for svær det boglige ikke lige var én i grundskolen Hvad er en produktionsskole? Afprøve interesser/blive opkvalificeret på værksteder med praktiske opgaver

35 Produktionsskoler Man kan blive optaget på en produktionsskole, hvis man har opfyldt sin undervisningspligt man ikke er fyldt 25 år man ikke har en ungdomsuddannelse i forvejen har en positiv målgruppevurdering fra UU Man kan komme direkte fra grundskolen, fra et job eller en afbrudt ungdomsuddannelse

36 Efterskoler Ca. 200 efterskoler Forskelligt indhold Nogle har også et 11. skoleår Kan styrke Selvstændighed Personlighed Faglighed Ventelister Forældrebetaling Støtte fra kommune og stat Efterskolerne har midler til at yde ekstra støtte i særlige tilfælde

37 Højskoler 80 højskoler med forskelligt indhold Heraf to ungdomshøjskoler (Egå og Ribe) Korte (1-7 uger) og lange kurser (8-40 uger) Kan styrke Selvstændighed Personlighed Faglighed Betaling Ventelister

38 Team Danmark mm. Mulighed på alle ungdomsuddannelser. Forlænget uddannelsesforløb så der bliver tid til idrætten. Du skal være godkendt af eget idrætsforbund eller Team Danmark Tal med din træner eller studievejledningen på ungdomsuddannelsen Ansøgningsfrist: som regel sidst i januar. På visse gymnasier er der mulighed for forlængelse af studieforløbet i forbindelse med Musikalsk GrundKursus. Tal med din musikskole/-lærer. På STX CPH West er der oprettet et samarbejde med Kunstmuseet Arken. Her kører linjen BGK. Tal med STX-vejlederne på CPH West

39 Eleven: Hva ska jeg vælge? Det ved kun du! Så vælg selv, men vælg realistisk lad det ikke være et lotteri!

40 Uddannelsesplanen og tilmelding

41 Uddannelsesplanen Uddannelsesplanen i 9. og 10. klasse hænger nært sammen med tilmeldingsskemaet til den ønskede uddannelse. Den officielle frist er d. 1. marts.

42 Uddannelsesplanen Hvordan udfylder jeg uddannelsesplan og tilmelding? Vejledning lægges på Skoleintra og

43 Uddannelsesplanen Udarbejdes af eleven meget gerne sammen med forældrene Bygger på vejledningssamtaler og forløb Udarbejdes digitalt på med elevens Uni-login Begyndte i 8. klasse. Justeres løbende i løbet af 9., 10. klasse og eventuelt frem til det fyldte 18. år Danner grundlag for den første vejledningssamtale på ungdomsuddannelsen

44 Uddannelsesplanens indhold Beskrivelse af egne kompetencer Mål for uddannelse og erhverv Vejledningsforløb Uddannelsesparathedsvurdering Hvornår? Hvad? Hvor? Hvorfor? Hvem? Redegørelse for opfyldelse af uddannelsespligt a

45 Uddannelsesparathed Faglig kunnen, præcision, sociale forhold, misbrug, psykiske problemer. Møder mellem forældre, lærer og vejleder Handleplan opsamling evaluering Vejlederen afgør, bl.a. på baggrund af karakterer og samtaler med lærerne, om eleven kan starte på en uddannelse efter 9. klasse.

46 Uddannelsesparat eller En elev i 9. eller 10. klasse er uddannelsesparat, når eleven har de faglige, personlige og sociale kompetencer, der skal til for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse UVM Hvis en elev både har en erhvervs- og en gymnasial uddannelse blandt sine ønsker, skal paratheden vurderes i forhold til begge. Uddannelsesparathed vurderes ikke ved ansøgning til 10. klasse hvis eleven har indgået en uddannelsesaftale Vurderingen kan ankes til UU samtale og prøve på den ønskede skole/uddannelse

47 Uddannelsesparat eller Nedenstående opmærksomhedspunkter indgår som minimum i vurderingen: Faglige forudsætninger: Standpunkts- og prøvekarakterer Specialundervisning og specialpædagogisk støtte Aflagte prøver Læringspotentiale Personlige forudsætninger: Motivation Ansvarlighed Erkendelse af egne evner Engagement Selvstændighed Stabilitet Viden om uddannelsen Mobilitet Fleksibilitet Sociale forudsætninger: Samarbejdsevner Kan indgå i skiftende grupper Kan agere i sociale sammenhænge Socialt netværk

48 Uddannelsesparat eller Kompetenceafklarende kurser (KA-kurser) Mål er bl.a.: Få en vurdering af tredjepart, som kender det miljø og de krav, som vil møde eleven Eleven opdager, at det nok er en god idé at opbygge kvalifikationer, inden uddannelsen påbegyndes To typer kurser: 1. EUD 2 uger i skoletiden uge GYM en fast ugentlig eftermiddag + en hel dag i februar 7 gange december-februar introdag-danskmatematik-engelsk-studieteknik Uge Info Fag Juleferie Fag 2 Fag 3 1 Fag 1 UU-vejlederen henviser eleven til kurset Fag 2 Fag 3 Studieteknik Tilbagemelding til UU-vejlederne

49 Hvad gør vi ellers for, at dit barn kan vælge uddannelse?

50 Hvad sker der i 9. klasse? Praktik inkl. særpraktik (frivillig) Brobygningskurser (frivillig) DM i Skills Inkl. de to uddannelsesmesser Uddannelse i Centrum og Uddannelse Uden Grænser i Forum d januar Uddannelsesplan Vurdering af uddannelsesparathed Klar til uddannelse Kompetenceafklarende kurser Tilmelding til ungdomsuddannelserne

51 Praktik 9. klasse Praktik er frivillig. Kun for elever, som har lyst/behov for praktik. Når det passer ind i elevens og klassens plan. Der er altså ingen fast praktikuge i 9. klasse. Valg af praktikjob og periode sker ud fra en vejledningssamtale. Praktikjobbet skal være relevant for elevens plan. Lærer underskriver praktiksedlen.

52 Praktik 9. klasse Eleverne skaffer som udgangspunkt selv en praktikplads. Forældrene skal underskrive praktiksedlen. Særpraktik går via UU-vejlederen. Eleverne får deres transport dækket til praktikpladser uden for kommunen (billigste offentlige takst). Seddel og klippekort skal retur til UU-vejleder senest 14 dage efter endt praktik. Eleverne er forsikret under praktikopholdet (når praktiksedlerne er i orden). Praktik går forud for fritidsarbejde mm.! Elevens arbejdstid følger arbejdsmarkedets regler. Praktik er ulønnet.

53 Brobygning Samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og 9. kl. Brobygning er skræddersyet til målgruppen (elever i 9. og 10. kl.). Disse kurser er 5-dages. Brobygning er frivillig. Uge 44 og uge 48. Grafik: Ministeriet for Børn og Undervisning

54 Vejledningstilbud kl. Ud af huset inklusiv DM i Skills Finalerne i Skills Stafetten Uddannelse i Centrum Uddannelse Uden Grænser Kan med fordel besøges sammen med forældre Virksomhedsbesøg og gæstelærere Åbent hus/info-aftener

55 Hvordan kan du hjælpe dit barn?

56 Sådan kan du hjælpe dit barn Uni-login (som på skolen) MinFremtid-login UU2635 opret dig som ny bruger og få MinFremtidlogin

57 Sådan kan du hjælpe dit barn For elever i grundskolen evejledning Tal med en vejleder Chat Telefon Uddannelsesvælgeren Studievælgeren Adgangskortet Jobkompasset Mød en Uddannelsessystemet EUD videre som faglært EUD-nøglen Film på UG UG.dk fås også til mobilen iphone og Android

58 Sådan kan du hjælpe dit barn Mine ting Lav eget kodeord Hvor meget ved du om dit valg? Uddannelserne Sammenligningsværktøj

59 Stadig forvirret? Fortvivl ikke Kontakt din UU-vejleder Find din vejleder på UU-vejleder Gert Wulff

Uddannelsesvejledning v/ Annemette Ottesen UU-vejleder Brøndbyvester Skole 2016/2017

Uddannelsesvejledning v/ Annemette Ottesen UU-vejleder Brøndbyvester Skole 2016/2017 Uddannelsesvejledning v/ Annemette Ottesen UU-vejleder Brøndbyvester Skole 2016/2017 UU Center Syd Uddannelses- og erhvervsvejledning Ud af skolen og hva så? 2016-2017 Uddannelsesparathed Uddannelsessystemet

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

Uddannelsesvejledning v/ Annemette Ottesen UU-vejleder Brøndbyvester Skole 2016/2017

Uddannelsesvejledning v/ Annemette Ottesen UU-vejleder Brøndbyvester Skole 2016/2017 Uddannelsesvejledning v/ Annemette Ottesen UU-vejleder Brøndbyvester Skole 2016/2017 Aftenens punkter Kort præsentation af UU Center Syd Ungdommens Uddannelsesvejledning Gældende lov herunder uddannelsespligt

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning. 8. klasse

Uddannelses- og erhvervsvejledning. 8. klasse Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. klasse Punkter Ny lovgivning 95% målsætningen/ungepakken Ny vægtning i vejledningen Uddannelsespligt til 18 år Uddannelsesparathed UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning. 9. klasse

Uddannelses- og erhvervsvejledning. 9. klasse Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. klasse Punkter Ny lovgivning 95% målsætningen/ungepakken Ny vægtning i vejledningen Uddannelsespligt til 18 år Uddannelsesparathed Uddannelsessystemet Uddannelsesplan

Læs mere

Der kommer en tid efter 9. klasse og hva så?

Der kommer en tid efter 9. klasse og hva så? Der kommer en tid efter 9. klasse og hva så? Dagsorden erhvervsuddannelser gymnasiale uddannelser erhvervsgrunduddannelse (EGU) 10. klasse produktionsskoler Brobygningskurser - praktik Uddannelsesplan

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

Forældremøde i 8.klasse 2015-16

Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse Optagelse.dk ( * 15. januar 2016) Almen information

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

Kollektiv vejledning 9.2. På vej mod?

Kollektiv vejledning 9.2. På vej mod? Kollektiv vejledning 9.2 På vej mod? Dagens program Fagniveauer i EUD Fagniveauer i gymnasiet Adgangskrav Studievalgsportfolio Åbent hus Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

FORÆLDREMØDE 10. KLASSE. Uddannelse og vejledning

FORÆLDREMØDE 10. KLASSE. Uddannelse og vejledning FORÆLDREMØDE 10. KLASSE Uddannelse og vejledning PROGRAM Vejledning, brobygning og parathed Uddannelsessystemet Optagelse på en ungdomsuddannelse Ansøgning Information VEJLEDNINGSAKTIVITETER 10. KL. Forældremøde

Læs mere

UDDANNELSESVEJLEDNING 8. KLASSE EFTERÅR

UDDANNELSESVEJLEDNING 8. KLASSE EFTERÅR UDDANNELSESVEJLEDNING 8. KLASSE EFTERÅR I 7. KLASSE LÆRTE I OM: Uddannelsesveje Parathedsvurdering At vurdere jer selv ift. parathedsvurderingen www.ug.dk I DAG SKAL I lære mere om uddannelsessystemet

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse Kollektiv vejledning 9.1 Veje til uddannelse Dagens program Uddannelsessystemet Studievalgsportfolio Brobygning og erhvervs-praktik 10. Klasse / FGU Studievalgsportfolio 1. Indtast ung.unoung.dk i din

Læs mere

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse Kollektiv vejledning 9.1 Veje til uddannelse Dagens program Uddannelsessystemet Studievalgsportfolio 10. klasse Optagelse på ungdomsuddannelse Brobygning og erhvervspraktik Uddannelsessystemet Job Grundskole

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav Dagens program Uddannelsessystemet Brobygning og erhvervspraktik EUD, HF og gym UPV - optagelse på ungdomsuddannelse Studievalgsportfolio Uddannelsessystemet

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Forældremøde i 9. klasse

Forældremøde i 9. klasse Forældremøde i 9. klasse Gæstelærer Study Aalborg Introkurser Uddannelse & Job Erhvervspraktik Virksomhedsbesøg Kollektiv vejledning Individuel vejledning 7. klasse 8. klasse 9. klasse MEN Forældre HVEM

Læs mere

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS 10. klassehæftet for skoleåret 2016/2017 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune,

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav Dagens program Uddannelsessystemet Brobygning og erhvervspraktik EUD, HF og gym UPV - optagelse på ungdomsuddannelse Studievalgsportfolio Uddannelsessystemet

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

UDDANNELSESVEJLEDNING 8. KLASSE EFTERÅR

UDDANNELSESVEJLEDNING 8. KLASSE EFTERÅR UDDANNELSESVEJLEDNING 8. KLASSE EFTERÅR I 7. KLASSE LÆRTE I OM: uddannelsessystemet med fokus på EUD og EUX www.ug.dk I DAG SKAL I lære mere om parathedsvurdering og uddannelsessystemet afgive et foreløbigt

Læs mere

Dagens program. Mulighederne i ungdomsuddannelserne

Dagens program. Mulighederne i ungdomsuddannelserne Dagens program 1. Brush up 2. Oplæg om muligheder efter 9. klasse 3. Appetitvækker film om EUD og GYM 4. Informationssøgning 5. Uddannelsesvalg dialogkort 6. Afrunding Study Aalborg Mulighederne i ungdomsuddannelserne

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2016-17 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KLASSE - DIT VALG! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2019 Nyt om UPV og kravene der gælder pr. 1. aug. 2019 Informationer om UG.dk og uddannelsesmulighederne Brobygning for

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

FORÆLDREMØDE 8. KLASSE. Uddannelse og vejledning

FORÆLDREMØDE 8. KLASSE. Uddannelse og vejledning FORÆLDREMØDE 8. KLASSE Uddannelse og vejledning PROGRAM Parathedsvurdering Studievalgsportfolio Introduktionskurser Uddannelsessystemet Mere information PARATHEDSVURDERING HVORFOR UPV I 8. KLASSE? Tidlig

Læs mere

FORÆLDREMØDE 9. KLASSE. Uddannelse og vejledning

FORÆLDREMØDE 9. KLASSE. Uddannelse og vejledning FORÆLDREMØDE 9. KLASSE Uddannelse og vejledning PROGRAM Studievalgsportfolio Uddannelsessystemet Optagelse på en ungdomsuddannelse Ansøgning Mere information STUDIEVALGSPORTFOLIO STUDIEVALGSPORTFOLIO ET

Læs mere

Information om ungdomsuddannelserne

Information om ungdomsuddannelserne Velkommen til: Information om ungdomsuddannelserne Ungdommens Uddannelsesvejledning Dagens program Vejlednings processen Uddannelses paratheds vurdering Studievalgs portfolio Uddannelses systemet Elektroniske

Læs mere

Dagens program. Mulighederne i ungdomsuddannelserne

Dagens program. Mulighederne i ungdomsuddannelserne Dagens program 1. Brush up 2. Oplæg om muligheder efter 9. klasse 3. Appetitvækker film om EUD og GYM 4. Informationssøgning 5. Uddannelsesvalg dialogkort 6. Afrunding Study Aalborg Mulighederne i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Kollektiv vejledning klasse og hvad så?

Kollektiv vejledning klasse og hvad så? Kollektiv vejledning 10.3 10. klasse og hvad så? Dagens program Adgangskrav Studievalgsportfolio Optagelse.dk NemID Mere hjælp Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX Uddannelsen EUX Hospitalsteknisk assistent giver dig det bedste fra

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2017 Nyt om gymnasiereform og erhvervsuddannelserne Informationer om UG.dk og uddannelsesmulighederne Brobygning for eleverne

Læs mere

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Muligheder efter EUX Business Efter fire år på en EUX Business er du uddannet som fx: Lægesekretær - Advokatsekretær - Administrativ sekretær i enten privat

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 16/17 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN INTROTUR Efter skolestart afholdes introdage og en introtur med overnatning, så I kan lære hinanden at kende. SKOLEREJSER Alle elever har mulighed for at deltage

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? Uddannelserne på EUX Byggeri og håndværk giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter Ungdommens Uddannelsesvejledning Dagens program Vejlednings processen Uddannelses paratheds vurdering (Uddannelses

Læs mere

Start din MERKANTILE ungdomsuddannelse/erhvervsuddannelse 16. JANUAR 2017

Start din MERKANTILE ungdomsuddannelse/erhvervsuddannelse 16. JANUAR 2017 Start din MERKANTILE ungdomsuddannelse/erhvervsuddannelse 16. JANUAR 2017 Center forfor handel & kontor Handelsskolen Center handel & kontor Handelsskolen en del af Uddannelsescenter Holstebro Døesvej

Læs mere

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Muligheder efter EUX Business Efter fire år på en EUX Business er du uddannet som fx: Lægesekretær - Advokatsekretær - Administrativ sekretær i enten privat

Læs mere

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø En stærk start med 10. klasse - Høj faglighed og fedt studiemiljø Aalborg Kommunes 10. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Tech College tilbyder vi dig

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Erhvervsuddannelse EUD / EUX

Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD/EUX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD merkantil på Varde Handelsskole Hvad kan/skal du vælge Erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted

Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted 1 Ud af skolen 2019 Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted Det er her, du vælger, hvilke uddannelser du ønsker samt en prioriteret rækkefølge. Denne side fortæller generelt

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Det Danske. Uddannelsessystem. Hvordan finder jeg rundt?

Det Danske. Uddannelsessystem. Hvordan finder jeg rundt? Det Danske Uddannelsessystem Hvordan finder jeg rundt? Folkeskolens 9. Klasse med prøve 10. Klasse med prøve Ungdomsuddannelser Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Folkeskoler Privatskoler

Læs mere

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen 21-04-2016 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2018 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2018 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FRISØR / KOSMETIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FRISØR / KOSMETIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER / VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? Uddannelserne til EUX Frisør og EUX Kosmetiker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kollektiv vejledning 9.2. På vej mod?

Kollektiv vejledning 9.2. På vej mod? Kollektiv vejledning 9.2 På vej mod? Dagens program Fag i gymnasiet Adgangskrav Erhvervsuddannelser Studievalgsportfolio Åbent hus Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Brugerundersøgelse 2016

Brugerundersøgelse 2016 Brugerundersøgelse 216 Svar på spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen i 216 Antal besvarelser: Guldborgsund: 536 sidste år var 59 Lolland: 422 sidste år var 382 I alt: 958 sidste år

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER INDUSTRITEKNIKER SMED VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER INDUSTRITEKNIKER SMED VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER INDUSTRITEKNIKER SMED VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Industritekniker og EUX Smed kombinerer det bedste fra erhvervsuddannelserne

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Kollektiv vejledning klasse og hvad så?

Kollektiv vejledning klasse og hvad så? Kollektiv vejledning 9.3 9. klasse og hvad så? Dagens program Adgangskrav Studievalgsportfolio Optagelse.dk NemID Mere hjælp Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Omsorg,

Læs mere