Producerer eller importerer du lyskilder?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Producerer eller importerer du lyskilder?"

Transkript

1 -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af og Producerer eller importerer du lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé... 1 Hvilke produkter skal overholde kravene?... 2 Hvad er kravene til... 3 Fra 1. september 2013 skal lyskilder have et nyt energimærke, og flere typer af lyskilder skal energimærkes. Fra samme dato er der ecodesignkrav (krav om miljøvenligt design) til retningsbestemte lyskilder (spotlamper mv.). Der findes allerede ecodesignkrav til ikkeretningsbestemte lyskilder (f.eks. almindelige gløde- og halogenlamper) og for lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper. krav er EU-minimumskrav til produkter om eksempelvis energieffektivitet og brugsegenskaber. Hvilke produkter? Alle typer lyskilder til belysningsformål er omfattet af energimærkning og ecodesignkrav, herunder også LED, retningsbestemte lyskilder (spots o.l.) og lyskilder til vejbelysning. Speciallyskilder er som hovedregel kun omfattet af informationskrav og krav om teknisk dokumentation. Speciallyskilder er lyskilder, hvis primære formål ikke er belysning, men f.eks. UV-bestråling, varme, fotooptagelser, signalering mv. Speciallyskilder, der sælges til belysningsformål, er dog ikke undtaget fra krav om energimærkning. Hvad? krav for lyskilder omfatter: Krav til energieffektivitet Krav til brugsegenskaber og informationskrav Ikke-retningsbestemte lyskilder har været omfattet af ecodesignkrav siden september For LED gælder krav til brugsegenskaber og information fra 1. september Kravene strammes i flere trin frem til og med 13. april Kravene til ikke-retningsbestemte lyskilder har bl.a. ført til udfasning af almindelige glødepærer og ineffektive typer af halogenlamper. For retningsbestemte lyskilder gælder kravene fra 1. september EU-energimærkningen for lyskilder omfatter: Krav om energimærkning af alle typer og introduktion af to nye energiklasser A + og A ++ Krav til indholdet i datablad Krav om, at trykte reklamer og trykt teknisk salgsmateriale oplyser lyskildens energiklasse Hvem? Du har ansvar for, at dit produkt overholder kravene, hvis du er: Producent i et EU-land og producerer til EU-markedet Officiel repræsentant i EU for en virksomhed, der hører hjemme i et land uden for EU og producerer til EUmarkedet Importør fra et land uden for EU til salg i EU. Det gælder, uanset, om lyskilden er fra din egen eller en anden virksomheds produktion uden for EU Hvorfor? Belysning står for en stor del af elforbruget i private hjem, i kontorer og virksomheder samt på veje og gader. EU har derfor besluttet, at elforbruget skal begrænses ved at indføre krav til energieffektiviteten for lyskilder og tilknyttet udstyr samt at udvide energimærkningen til alle typer og at gøre den mere ambitiøs. Kravene vurderes at give besparelser på 100 milliarder kwh om året i 2020 i EU. Hvad er kravene til Ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger - Ikke-retningsbestemte lyskilder til kontor og vejbelysning - Retningsbestemte lyskilder og LED Hvad er kravene til information og dokumentation?... 9 Hvem har ansvar for at overholde kravene?...10 Hvornår skal kravene overholdes?..10 Hvad sker der, hvis produktet ikke overholder kravene?...10 Hvor er der mere information?...11 Følg med i nye krav og vejledninger på: Vejledningen præsenterer forordningernes indhold og henvender sig til producenter, importører og andre interesserede. Vejledningen er ikke en fortolkning af forordningerne og træder ikke i stedet for forordningerne.

2 og Gælder for både ecodesign og energimærkning Hvilke produkter skal overholde kravene? Der er regler for næsten alle typer og for lyskilder til næsten alle belysningsformål (til anvendelse i boliger, kontorer, virksomheder, institutioner m.v. og til vejbelysning m.v.). Typer af omfattede lyskilder er: Glødelamper Halogenglødelamper Kompaktlysstoflampe dvs. kompaktlysstofrør med indbygget forkobling (også kaldet el-sparepærer eller A-pærer) Lysstofrør uden indbygget forkobling og med én eller to sokler (Førstnævnte kaldes også kompaktlysstofrør) Diodelyskilder/LED-pærer og lysdiodemoduler/led-moduler LED-rør (med dimensioner og sokkeltyper som lysstofrør) Højtryksdamplamper Reflektorlamper, spots og andre retningsbestemte udgaver af de foran nævnte lyskilder Retningsbestemte LED-rør (med dimensioner og sokkeltyper som lysstofrør) Andre lyskilder (retningsbestemte og ikke-retningsbestemte lyskilder) Kravene fremgår af flere forordninger. kravene af tre forordninger, hvoraf der er ændringer til de to og energimærkningen af én forordning. Der er forskellige undtagelser fra kravene. Se mere herom under energimærkning og ecodesign i vejledningen og i de relevante forordninger. Forordninger og kravtyper for lyskilder til belysning. Forordning om: Forordning nr.: Kravtype: EF nr. 244/2009 Ændret ved EF nr. 859/2009 Effektivitet Brugsegenskaber Information EF nr. 245/2009 Ændret ved EF nr. 347/2010 Effektivitet Brugsegenskaber Ikke-retningsbestemte lyskilder Information Effektivitet EU nr. 1194/2012 Brugsegenskaber Information EU nr. 874/2012 Energimærke Glødelamper, halogenglødelamper og X X X Z kompaktlysstoflamper 1 LED-lamper, LEDmoduler og LED-rør Lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper m. sokkeltyperne E27, E40, PGZ12 X - X Y Y Z X X X Z Højtryksdamplamper med andre sokler Z Retningsbestemte lyskilder (reflektorlamper, spots o.l.) Glødelamper 2, halogenglødelamper 2 og kompaktlysstoflamper Y Y Y Z 1,2 LED-lamper (diodelyskilder), LED-moduler og LED-rør Y Y Y Z Lysstofrør, kompaktlysstofrør samt højtryksdamplamper Y - Y Z 2 1 Kompaktlysstofrør med indbygget forkobling også kaldet sparepærer 2 Disse lyskildetyper er typisk forsynet med en reflektor til at gøre lyset retningsbestemt X: Krav er gældende. Men kravene strammes i de kommende år Y: Krav gælder fra 1. september 2013 Z: en skal senest anvendes fra 1. september

3 Hvad er kravene til energimærkning? Lyskilder, der bringes på markedet fra 1. september 2013, skal have et EU-energimærke, der indeholder de genkendelige røde og grønne pile fra energimærkningen, som allerede er anvendt i den tidligere energimærkning. I forhold til det tidligere energimærke for lyskilder udvides skalaen med energiklasserne A + og A ++, og energiklasserne F-G udgår. Hvis lyskilden skal afsættes til slutbrugere, skal leverandøren levere energimærket sammen med lyskilden. Energimærket skal være trykt eller fastgjort til ydersiden af emballagen for den enkelte lyskilde. Udover krav om energimærkning er der en række øvrige oplysningskrav. Se herom på side 5, 6 og 8 for forskellige lyskilde typer. Hvilke lyskilder skal energimærkes? en omfatter alle lyskilder til belysningsformål herunder glødetrådslamper, lysstofrør, højtryksdamplamper, diodelyskilder og lysdiodemoduler Undtaget er lyskilder og lysdiodemoduler: Hvis lysstrøm er mindre end 30 lumen Der sælges til drift med batterier Der ikke har belysning som det primære formål Der markedsføres som en del af et lysarmatur, hvor det ikke er meningen, at slutbrugerne skal udskifte lyskilden Der markedsføres som en del af et produkt, hvis primære formål ikke er belysning produkt skal dog være energimærket, når de markedsføres til slutbrugerne som reservedele eller lignende. Armaturer med indbyggede lyskilder og lysdiodemoduler er omfattet af mærkningskrav for armaturer. Se mere herom i: Vejledning om lysarmaturer og dertilhørende udstyr. Oplysninger på energimærket Energimærket skal oplyse: Leverandørens navn eller varemærke Leverandørens modelidentifikation Lyskildens energiklasse Det beregnede vægtede energiforbrug i kwh pr timer rundet op til nærmeste hele tal Hvis energimærket er trykt på emballagen, behøver energimærket kun at indeholde lyskildens energiklasse, hvis oplysningerne nævnt ovenfor er oplyst andre steder på emballagen. Bemærk: Den nye energimærkningsordning har ikke som den gamle ordning krav om oplysning af lyskildens lysstrøm (lumen), indgangseffekt (watt) og nominelle levetid i timer (h). Til gengæld indeholder ecodesignforordningerne krav til produktinformation. Se afsnit om produktinformation. Bestemmelse af energiklasse Energiklassen er baseret på lyskildens energieffektivitetsindeks, EEI, som beregnes ud fra lyskildens nyttelysstrøm og den optagne effekt: EEI = lyskildens effekt/lyskildens referenceeffekt (afrundet til to decimaler) Hvis lyskilden har en styreanordning, skal lyskildens effekt korrigeres for tab i styreanordningen. Se korrektionsfaktorer i forordningens bilag VII tabel 2. Lyskildens referenceeffekt beregnes ud fra nyttelysstrømmen. For ikke-retningsbestemte lyskilder er nyttelysstrømmen den samlede lysstrøm. For retningsbestemte lyskilder svarer nyttelysstrømmen til lysstrømmen inden for en 90 eller 120 kegle afhængigt af lyskildens udstrålingsvinkel. Formler til beregning af referenceeffekten fremgår af forordningens bilag VII. Se figuren nedenfor. Nyttelysstrøm for retningsbestemte og ikke-retningsbestemte lyskilder 120º Topvinkel 360 Hele rummet Topvinkel 180º Det nedre halvrum Lyskilder, der ikke har belysning som det primære formål, er f.eks. lyskilder til: Opvarmning (f.eks. infrarøde lyskilder) Signalgivning (f.eks. landingsbanelys) Optagelse og projektion af billeder (f.eks. i videoprojektorer) Udsendelse af lys som et middel i kemiske eller biologisk processer Lyskilder og lysdiodemoduler, der er fast indbyggede i et armatur eller andet ½ I₀ 90º I₀ ½ I₀ Spredningsvinkel Topvinkel 120º Topvinkel 90º Lyskildekategori Nyttelysstrøm Symbol Φ nytte Ikke-retningsbestemt Hele lysstrømmen Φ Retningsbestemt Spredningsvinkel 90, dog ikke glødetrådslyskilder Spredningsvinkel < 90, samt glødetrådslyskilder Lysstrøm i 120 -keglen Φ 120 Lysstrøm i 90 -keglen Φ 90 3

4 Energiklasser og energieffektivitetsindeks for ikke-retningsbestemte og retningsbestemte lyskilder Tabel 1. Effektivitetsindeks for lyskilder, EEI Energieklasse Energieffektivitetsindeks, EEI Ikke-retningsbestemte lyskilder Retningsbestemte lyskilder A++ (mest effektiv) EEI 0,11 EEI 0,13 A+ 0,11 < EEI 0,17 0,13 < EEI 0,18 A 0,17 < EEI 0,24 0,18 < EEI 0,40 B 0,24 < EEI 0,60 0,40 < EEI 0,95 C 0,60 < EEI 0,80 0,95 < EEI 1,20 Slutbruger: En fysisk person, der forventes at købe et belysningsarmatur til et ikkeerhvervsrettet formål. F.eks. en almindelig forbruger, der køber armaturet til anvendelse i eget hjem/ egne bygninger. D 0,80 < EEI 0,95 1,20 < EEI 1,75 E (mindst effektiv) EEI > 0,95 EEI > 1,75 Beregning af det vægtede energiforbrug Det vægtede energiforbrug beregnes på baggrund af lampens effekt og en brugstid for lampen på timer (resultatet skal afrundes til to decimaler). Hvis lyskilden har en styreanordning, skal effekten korrigeres for tab i styreanordningen. Se korrektionsfaktorer i forordningens bilag VII tabel 2. Forskellige mærkelayout Energimærke til emballagen Energimærke til emballagen, hvis energiforbrug ved 1000 timer er angivet andet sted på emballagen Hvis energimærket ikke er trykt på emballagen, skal det yderligere indeholde oplysninger om leverandøren og lyskildens varenummer. Se mere om udformning af energimærkerne i forordning af 874/2012/EU bilag 1. Bemærk, at det er de faktiske måleresultater uden indregning af tolerancer, der bruges til at fastlægge lyskildens energiklasse. Vær opmærksom på, at der er forskellige afrundingsregler for de værdier, der indgår i beregningen. 4

5 Hvad er kravene til ecodesign? Næsten alle typer er omfattet af ecodesignkrav. Kravene er gennemført på forskellige tidspunkter og i tre forskellige forordninger. Se oversigten på side 2. Der er to forordninger for ikke-retningsbestemte lyskilder én for lyskilder til boliger og én for lyskilder til kontor- og vejbelysning. Endvidere er der en forordning for retningsbestemte lyskilder og LED (uanset anvendelsesområde). kravene omfatter energieffektivitetskrav, krav til brugsegenskaber og krav til produktinformation. Produkter må ikke markedsføres i EU, hvis de ikke overholder disse krav. Ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger og lignende (forordning 244/2009/EF) kravene gælder for glødepærer, halogenglødepærer, kompaktlysstofrør med indbygget forkobling (også kaldet sparepærer) og LED-lamper med en lysstrøm på mellem 60 og lm. Det er disse krav, der trinvist frem til 1. september 2012 har udfaset den almindelige glødepære og de mindst energieffektive typer af halogenglødepærer. Speciallyskilder, hvis primære formål ikke er belysning, er undtaget fra kravene til energieffektivitet og brugsegenskaber, men omfattet af oplysningskrav. Speciallyskilder er f.eks. farvede lyskilder og UV-lyskilder. Se definitioner i forordning 244/2009/EF artikel 1. For nogle typer (f.eks. for lyskilder med ekstra god farvegengivelse eller med ekstra kolbe) anvendes en korrektionsfaktor, der enten øger eller mindsker den maksimalt tilladte effekt. Se forordningens bilag. Krav til brugsegenskaber Krav til brugsegenskaber har været gældende siden 1. september Kravene skærpes fra 1. september Der er krav til brugsegenskaber for kompaktlysstofrør og andre lyskilder. Se nedenfor. LED-lamper er dog undtaget fra krav til brugsegenskaber i forordning 244/2009/EF, men er fra 1. september 2013 omfattet af kravene til brugsegenskaber i 1194/2012/EU. Der er bl.a. krav til lyskilders levetid, lysstrømsnedgang, antal tændinger før svigt, tændtid, opvarmningstid, opvarmningstid, UVA-, UVB- og UVC-stråling og effektfaktor. Se kravene til brugsegenskaber i forordning 244/2009/EF bilag II punkt 2 som ændret ved 859/2009/EF (for LED i forordning 1194/2012/EU bilag III punkt 2). Krav til produktinformation Fra 1. september 2010 skal producenterne stille oplysninger om lyskilderne til rådighed på produktets emballage og på en hjemmeside med fri adgang. Glødetrådspærer med sokkel E14/E27/ B22/B15 til spænding på 60 volt eller derunder og uden transformer er først omfattet af kravene fra 1. september Krav til energieffektivitet Energieffektivitetskravene for ikkeretningsbestemte lyskilder har været gældende siden 1. september 2009, og de er blevet skærpet i 2010, 2011 og 2012 (flere lyskilder omfattet). Fra 1. september 2016 skærpes kravene til energieffektivitet for klare lyskilder yderligere, så de som minimum skal opnå energiklasse B i EU s energimærk ningsordning. Klare halogenpærer med G9 eller R7 sokkel er undtaget fra de skærp-ede krav (kravene til disse er fortsat energiklasse C. Matte lyskilder skal fortsat opnå energiklasse A). Krav til produktinformation for ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger: På emballagen Nominel effekt Nominel lysstrøm Nominel levetid Antal tænd-sluk-cykler inden svigt Farvetemperatur Opvarmningstid Advarsel, hvis lyskilden ikke kan dæmpes Driftsbetingelser andre end standardbetingelser Dimensioner Hvis lyskilden indeholder kviksølv Kviksølvindhold i x,x mg Webside med oplysninger om, hvordan lyskilden fjernes 1 En faktisk værdi kaldes også en mærkeværdi, f.eks. mærkeeffekt. På hjemmeside Oplysningerne på emballagen plus: Faktisk effekt 1 Faktisk lysstrøm 1 Faktisk levetid 1 Effektfaktor Vedligeholdelsesfaktor for lyskildestrøm ved slutningen af lyskildens nominelle levetid Tændtid i x,x sekunder Farvegengivelse Hvis lyskilden indeholder kviksølv Instrukser om, hvordan rester fjernes, hvis lyskilder går i stykker Anbefalinger om bortskaffelse, når lyskilden er udtjent Effektivitetskravet udtrykkes ved den maksimalt tilladte faktiske effekt for en given faktisk lysstrøm (målt under standardbetingelser). Formler til beregning af den maksimalt tilladte effekt fremgår af forordningens bilag II tabel 1. 5

6 Ikke-retningsbestemte lyskilder til kontor- og vejbelysning (forordning 245/2009/EF og ændringer hertil i forordning 347/2010/EU) kravene gælder for: Lysstofrør med én eller to sokler uden indbygget forkobling Højtryksdamplamper med sokkeltyperne E27, E40 og PGZ12 Kviksølvlamper og erstatningslamper herfor (med sokkeltyperne E27 og E40) er dog først omfattet fra 13. april 2015 En række lyskildetyper er undtaget fra kravene til energieffektivitet, brugsegenskaber og produktinformation, hvis det af den tekniske dokumentation fremgår, at lyskilden ikke er beregnet til almen belysning eller, at lyskilden opfylder nogle særlige tekniske parametre, der fremgår af forordning 245/2009/EF og den tilhørende ændringsforordning 347/2010/EU. Endvidere undtages en række lyskilder med bestemte dimensioner, sokkeltyper og egenskaber. Se mere i de to forordninger. Krav til energieffektivitet For lysstofrør uden indbygget forkobling har effektivitetskravene været gældende siden 13. april Kravene til lysstofrør blev skærpet 13. april 2012, og samtidig blev også højtryksdamplamper omfattet. Effektivitetskravet er udtrykt som det mindst tilladte lysudbytte i lm/w ved en given nominel effekt (eksklusiv tab i eksternt udstyr). Lysstofrør Effektivitetskravene for lysstofrør fremgår af bilag III i forordning 245/2009/EF og forordning 347/2010/EU med ændringer til 245/2009/EF. Bemærk, at der er ændringer til kravene i bilag III tabel 2 og 3. For lysstofrør med høj farvetemperatur, god farvegengivelse og/eller ekstra kappe reduceres kravet til lysudbytte med procentvise værdier, som fremgår af tabel 6 i forordning 347/2010/EU. Højtryksdamplamper (med sokkeltyper E27, E40 og PGZ12) Højtryksdamplamper har siden 2012 været omfattet af krav til energieffektivitet opdelt efter type. Ikke alle typer er omfattet fra begyndelsen. Ét sæt krav gælder fra 2012 for højtryksnatriumlamper med en Ra-værdi 60. De typer som er konstrueret til drift med forkoblinger til kviksølvlamper er dog først omfattet af krav fra 13. april Sidstnævnte forventes ikke at kunne opfylde kravene, og vil derfor sandsynligvis blive udfaset efter denne dato. Et andet sæt krav gælder fra 2012 for metalhalogenlamper med en Ra-værdi 80 og højtryksnatriumlamper med en Raværdi > 60. Et tredje sæt krav gælder fra 13. april 2015 for andre højtryksdamplamper end de ovennævnte. Dette omfatter bl.a. metalhalogenlamper med en Ra-værdi > 80 samt kviksølvlamper. Kviksølvlamper vil blive udfaset som følge af disse krav. Et fjerde sæt krav gældende fra 13. april 2017 er en skærpelse af krav for alle metalhalogenlamper uanset Ra-værdi. Kravene kan findes i tabel 7, 8, 9 og 10 i forordning 245/2009/EF og i forordning 347/2010/EU. Bemærk: For højtryksdamplamper med farvetemperatur K eller med ekstra kolbe reduceres kravene til 90 % af kravværdierne i tabellerne. Kravene fremgår af tabel 7, 8, 9 og 10 i forordning 245/2009/EF med ændringer i forordning 347/2010/EU. Bemærk: For højtryksdamplamper med farvetemperatur K eller med ekstra kolbe reduceres kravene til 90% af kravværdierne i tabellerne. Krav til brugsegenskaber (ydeevne) Der er vedtaget krav til følgende typer af brugsegenskaber: Farvegengivelsesindeks (Ra-værdi) på mindst 80 (for lysstofrør med én eller to sokler) Vedligeholdelsesfaktor for lyskildestrøm (for lysstofrør, højtryksdamplamper og metalhalogenlamper) Vedligeholdelsesfaktor for lyskildeudfald (for lysstofrør med én og to sokler, højtryksdamplamper og metalhalogenlamper) For lysstofrør og højtryksnatriumlamper er kravene til brugsegenskaber gældende (siden 13. april 2012), og for metalhalogenlamper gælder de fra 13. april Kravene fremgår af bilag III punkt 1.2 A i forordning 245/2009/EF, tabel 11, 11a, 12 og 13 i forordning 347/2010/EU samt tabel 14 i forordning 245/2009/EF. Krav til produktinformation. Fra 13. april 2010 skal producenterne stille følgende oplysninger til rådighed på en hjemmeside med fri adgang (og i teknisk dokumentation). Nominel og faktisk effekt 1 Nominel og faktisk lysstrøm 1 Faktisk lysudbytte efter 100 timer 1 Faktisk vedligeholdelsesfaktor for lyskildestrøm 1 Faktisk vedligeholdelsesfaktor for lyskildeudfald 1 Kviksølvindhold i x,x mg Farvegengivelse (Ra) Farvetemperatur Omgivelsestemperatur ved hvilken lyskilden afgiver sin maksimale lysstrøm For lysstofrør: Energiklasse for forkobling, som kan anvendes. For speciallyskilder skal følgende oplysninger fremgå klart og tydeligt af emballagen og i alle former for produktinformation: A. Den påtænkte anvendelse af lyskilden B. At lyskilden ikke er egnet til rumbelysning i boliger 1 En faktisk værdi kaldes også en mærkeværdi, f.eks. mærkeeffekt. 6

7 Retningsbestemte lyskilder og LED (forordning (EU) Nr. 1194/2012) kravene gælder for alle retningsbestemte lyskilder samt for både retningsbestemte og ikke-retningsbestemte LED-lyskilder og LED-moduler. Typiske retningsbestemte lyskilder er spot- og reflektorpærer. En retningsbestemt lyskilde afgiver mindst 80% af sit lys indenfor en kegle med en topvinkel på 120. Se figur på side 3. kravene har virkning fra 1. september 2013 og skærpes 1. september 2014 og Specialprodukter er undtaget fra krav til energieffektivitet og brugsegenskaber. Specialprodukter er dog omfattet af krav til produktinformation (se forordningens bilag 1). Speciallyskilder er lyskilder beregnet til særlige anvendelser, og som har særlige egenskaber, der ikke er nødvendige til almindelige belysningsformål. Speciallyskilder kan f.eks. være lyskilder til opvarmning, signalgivning, projektion af billeder m.v. Se uddybende definition i forordningens artikel 2. Krav til energieffektivitet Kravene til energieffektivitet gælder fra 1. september 2013 og skærpes i 2014 og Kravene er fastsat på baggrund af lyskildens energieffektivitetsindeks, EEI, som beregnes ud fra lyskildens nyttelysstrøm og den optagne effekt: EEI = lyskildens effekt/lyskildens referenceeffekt (afrundet til to decimaler) Metoden er den samme, som anvendes ved energimærkningen, der forklares på side 3. Kravene er vist nederst på denne side. Krav til brugsegenskaber for retningsbestemte lyskilder og alle LED Kravene til brugsgenskaber gælder fra 1. september Enkelte af kravene gælder dog først fra 1. september For andre lyskilder end LED skærpes kravene endvidere fra 1. september Der er krav til alle typer af retningsbestemte lyskilder undtagen retningsbestemte højtryksdamplamper. For LED er der krav til brugsegenskaber for både retningsbestemte og ikke-retningsbestemte lyskilder. Kravene omfatter også LED-moduler, der markedsføres som en del af et lysarmatur. Der er krav til brugsegenskaber som levetid, lysstrømsnedgang, antal tændinger før svigt, tændtid, opvarmningstid, farvegengivelse, effektfaktor mv. Kravene fremgår af forordning 1194/2012/EU bilag III tabel 3, 4 og 5. Krav til produktinformation Krav til produktinformation for retningsbestemte lyskilder gælder fra 1. september Reglerne gælder dog ikke for LED-moduler, når de markedsføres som en del af et lysarmatur. Se oversigten på næste side. For visse LED-lyskilder, som erstatter lysstofrør uden indbygget forkobling, er der en række særlige krav til produktinformation. Se disse krav i forordningens bilag III punkt 3.2. For alle specialprodukter skal følgende fremgå af emballagen og al produktinformation: A. Den påtænkte anvendelse af lyskilden B. At produktet ikke er egnet til rumbelysning i boliger Al produktinformation skal endvidere, sammen med oplysningen om den påtænkte anvendelse af lyskilden, indeholde en advarsel om, at lyskilden ikke er beregnet til andre formål. Fortsættes på næste side. Krav til energieffektivitet for retningsbestemte lyskilder Fase og dato Glødetråds-lamper til netspænding Maksimalt tilladt energieffektivitetsindeks, EEI Andre glødetrådslamper 1. september 2013 Nyttelysstrøm > 450 lm 1,75 0,95 Nyttelysstrøm 450 lm - 1,20 Højtryks-damplamper Andre bl.a. LED 0,50 0,50 1. september ,75 0,95 0,50 0,50 1. september ,95 0,95 0,36 0,20 Hvis lyskilden har en styreanordning (forkobling, transformator, driver eller lignende), skal lyskildens effekt korrigeres for tab i styreanordningen. Se korrektionsfaktorer i forordningens bilag III tabel 1. 7

8 Retningsbestemte lyskilder (forordning (EU) Nr. 1194/2012) Fortsat fra forrige side Krav til produktinformation for retningsbestemte lyskilder til boliger: Emballage Oplysningerne kan gives i form af grafer, figurer eller symboler i stedet for tekst Nominel nyttelysstrøm Nominel levetid Antal tænd-sluk-cykler inden svigt Farvetemperatur Opvarmningstid Advarsel, hvis lyskilden ikke kan dæmpes Driftsbetingelser, hvis andre end standardbetingelser Lyskildens dimensioner Nominel spredningsvinkel En advarsel, om at lyskilden ikke er egnet til spotbelysning, hvis lyskildens spredningsvinkel 90 En tegning med en sammenligning af lyskildens dimensioner med dimensionerne af den glødetrådslyskilde, som den erstatter, hvis lyskilden er beregnet til erstatning, og dens dimensioner er forskellige fra glødetrådslyskildens. Hvis lyskilden indeholder kviksølv Kviksølvindhold i x,x mg Webside med oplysninger om, hvordan lyskilden fjernes Hjemmesider med fri adgang Skal angives som talværdier undtagen instrukser og anbefalinger vedr. kviksølv Oplysningerne, der skal være på emballagen plus: Faktisk effekt 1 Faktisk nyttelysstrøm 1 Faktisk levetid Effektfaktor Vedligeholdelsesfaktor for lyskildestrøm ved slutningen af lyskildens nominelle levetid Tændtid i x,x sekunder Farvegengivelse Farvekonstans (kun for LED) Faktisk toplysstyrke (maksimallysstyrke) i candela Faktisk spredningsvinkel Angivelse af om lyskilden er beregnet til udendørs eller industriel anvendelse Spektralfordeling i intervallet nm Hvis lyskilden indeholder kviksølv Instrukser om, hvordan rester fjernes, hvis lyskilder går i stykker Anbefalinger om bortskaffelse, når lyskilden er udtjent Oplysninger på selve lyskilden Med undtagelse af højtryksdamplamper Værdier for: Nominel nyttelysstrøm (med enheden lm) Farvetemperatur (med enheden K) Nominel spredningsvinkel (med enheden i grader) Hvis der ikke er plads Hvis der kun er plads til en af ovenstående oplysninger, angives nominel nyttelysstrøm Hvis der kun er plads til to af ovenstående oplysninger, angives nominel nyttelysstrøm og farvetemperaturen 1 En faktisk værdi kaldes også en mærkeværdi, f.eks. mærkeeffekt. 8

9 og Hvad er kravene til information og dokumentation? For lyskilder, der bringes på markedet fra 1. september 2013 gælder: Lyskilder, der markedsføres som enkeltprodukter, skal være forsynet med et datablad, der indeholder de oplysninger, der skal fremgå af energimærket. Når der ikke leveres produktbrochurer, kan det energimærke, der leveres sammen med lyskilden, betragtes som datablad Hvis lyskilden sælges i en butik, hvor lyskilden udstilles, skal der være et energimærke trykt eller på anden måde fastgjort til emballagen. På emballagen skal der endvidere være oplysning om lyskildens effekt Lyskildens energsklasse skal fremgå af: --Reklamer, salgsmaterialer og pristilbud, som indeholder energi- eller prisrelaterede oplysning --Teknisk salgsmateriale, der beskriver lyskildens tekniske parametre Målemetoder Der skal bruges pålidelige, nøjagtige og reproducerbare målemetoder, der benytter sig af alment anerkendte måleteknikker. At målemetoden skal være reproducerbar betyder, at målingerne skal kunne gentages med samme resultat. Producenten kan selv udføre målinger eller få foretaget målinger på et uafhængigt laboratorium. Målingerne skal dog altid udføres efter forordningernes retningslinjer. CE-mærkning og overensstemmelseserklæring Du skal som producent eller importør, der er omfattet af ecodesignkrav, sørge for, at lyskilderne er CE-mærkede, når de kommer på markedet i EU. Du skal endvidere have udarbejdet en CE-overensstemmelseserklæring, hvoraf det fremgår, at lyskilden overholder kravene i de relevante ecodesignforordninger. Det vil sige, at de relevante forordningers referencenumre skal være nævnt i overensstemmelseserklæringen. De relevante referencenumre er: For ikke-retningsbestemte lyskilder: 244/2009/EF og 245/2009/EF plus tilhørende ændring 347/2010/EU For retningsbestemte lyskilder: 1194/2012/EU Find kravene til indholdet i CE-overensstemmelseserklæringen i ecodesigndirektivets bilag IV. Gælder for både ecodesign og energimærkning Teknisk dokumentation Som leverandør skal du sørge for, at dit produkt har en teknisk dokumentation, der viser, at energimærkningen af lyskilden er korrekt, og at lyskilden overholder relevante ecodesignkrav. For energimærkning skal den tekniske dokumentation bl.a. indeholde resultaterne af de test og beregninger, der er gennemført til bestemmelse af lyskildens energiklasse og energiforbrug, og de tekniske parametre, der skal anvendes. For ecodesign skal den tekniske dokumentation indeholde kopier af den krævede produktinformation. Se krav til produktinformation tidligere i vejledningen. For retningsbestemte lyskilder skal den tekniske dokumentation yderligere: Indeholde alle de oplysninger, der kræves i den tekniske dokumentation i bilag I, III og IV Specificere mindst én realistisk kombination af produktindstillinger m.v., hvor produktet opfylder kravene i forordningen for retningsbestemte lyskilder For speciallyskilder, der er undtaget fra krav til energimærkning, energieffektivitet m.v., skal det fremgå af den tekniske dokumentation, hvilke tekniske parametre, der gør, at lyskilden er beregnet til det specielle formål. Se nærmere herom i forordningerne Dokumentationen skal kunne leveres inden for en frist på 10 dage, hvis Energistyrelsen beder om at få den udleveret. Den skal gemmes i ti år efter, at sidste model af udstyret er fremstillet (for energimærkning fem år). 9

10 og Hvem har ansvar for at overholde kravene? Kravene gælder for lyskilder, der markedsføres i EU, uanset om det er til salg eller gratis og uanset salgsmetode. Kravene gælder direkte for: Europæiske producenter af produkter til salg i EU Importører af produkter fra et land uden for EU til salg i EU. Det gælder, uanset om produktet er fra din egen eller en anden virksomheds produktion uden for EU Repræsentanter i EU for producenter uden for EU Er du producent, har du ansvaret for, at dit produkt overholder kravene. Er du importør, har du ansvaret for, at det produkt, som du sælger i EU, overholder kravene. Det kan du blandt andet sørge for ved såvel at stille krav til din leverandør samt at sørge for, at produktet er CE-mærket, og at den tekniske dokumentation samt energimærkningen er i orden, inden produktet kommer på markedet i EU. Repræsenterer du i EU en producent uden for EU, har du ansvaret for, at produktet overholder kravene, også selvom du kun repræsenterer producenten og ikke sælger produkterne. Dette gælder dog ikke for parallelimporterede varer. I det tilfælde overtager den pågældende importør ansvaret Når vejledningen bruger ordet leverandør, menes enten en producent eller importør, som beskrevet ovenfor. Hvornår skal kravene overholdes? Er du producent i EU, skal dine produkter overholde de krav, der gælder på det tidspunkt, hvor produkterne bringes på markedet. For at være bragt på markedet skal produkterne have forladt virksomheden, herunder virksomhedens lagre. Er du importør, må du gerne sælge produkterne fra dit lager, selvom de ikke overholder kravene, hvis produkterne fysisk er i et EU-land, inden de pågældende krav træder i kraft. Selve bestillingen og betalingen af produkterne har ingen betydning i denne sammenhæng. Hvad sker der, hvis produktet ikke overholder kravene? Energistyrelsen fører tilsyn med, at lyskilder overholder reglerne om ecodesign og energimærkning. Energistyrelsen kontrollerer, at lyskildernes overensstemmelseserklæring og tekniske dokumentation er i orden. Endvidere gennemfører Energistyrelsen kontrolmålinger for lyskilder. Her testes et prøveparti på mindst tyve lyskilder af samme model fra samme producent. Hvis prøvepartiet ikke opfylder kravene i henhold til verifikationsprocedurerne i de relevante forordninger, overholder modellen ikke lovgivningen. Verifikationsproceduren er beskrevet i bilag III for forordning 244/209/EF, i bilag IV for forordning 245/2009/EF og i bilag V for forordning 874/2012/EU. Hvis en lyskilde ikke opfylder kravene, skal Energistyrelsen pålægge producent eller importør at bringe tingene i orden. Alt efter hvor alvorlig overtrædelsen er, kan Energistyrelsen forbyde, at produktet bliver markedsført, og forlange, at det bliver trukket tilbage fra markedet. Producenten eller importøren skal med det samme have besked om afgørelsen. Ved forbud eller tilbagetrækning bliver EU-Kommissionen og de øvrige medlemsstater straks informeret. Derefter kan Kommissionen holde samråd med de berørte parter og indhente teknisk rådgivning fra uafhængige eksperter. Hensigten med denne samordning er, at et eventuelt markedsføringsforbud virker ens i alle medlemslande. 10

11 og Hvor finder man mere information? Energistyrelsens hjemmeside indeholder mere information om reglerne, nye krav i forordninger, vejledning, kontaktinformation og links til lovtekster eller trykfiler med energimærkerne. Se mere om det nye energimærke i Energistyrelsens folder om energimærkning. Find folderen på Lovgiving Forordningen om energimærkning Kommissionens forordning om energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer (EU) nr. 874/2012. forordning retningsbestemte lyskilder Kommissionens forordning om miljøvenligt design af retningsbestemte lyskilder, LED-lyskilder og dertil hørende udstyr (EU) Nr. 1194/2012 forordning lyskilder til boliger Kommissionens forordning om miljøvenligt design af ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger (EF) Nr. 244/2009 og tilhørende ændring (EF) Nr. 859/2009. forordning vej- og kontorbelysning Kommissionens forordning om miljøvenligt design af lysstofrør og højtryksdamplamper (EF) Nr. 245/2009 og tilhørende ændring (EF) Nr. 347/2010. direktivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter. Se direktivet på dansk og engelsk på sdirektivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af standardiserede produktoplysninger. Se direktivet på dansk og engelsk på Energistyrelsen Amaliegade København K Telefon: Om ecodesign og energimærkning: Hvor er der hjælp og vejledning? Du kan få svar på spørgsmål og hjælp til overholdelse af kravene hos Sekretariatet for og af Produkter. Tlf.: Mandag til torsdag Fredag Dansk lov om ecodesign direktivet er gennemført i dansk lovgivning i: Lovbekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, nr af 15. september 2010 Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, nr af 19. november 2010 Dansk lov om energimærkning EU-energimærkningen er gennemført i dansk lovgivning i: Lov om energimærkning af energirelaterede produkter, nr. 455 af 18. maj 2011 Bekendtgørelse om energimærkning af energirelaterede produkter, nr af 18. maj

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af LYSKILDER TIL ALLE ANVENDELSER

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af LYSKILDER TIL ALLE ANVENDELSER -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af og Producerer eller importerer du lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé...

Læs mere

Producerer eller importerer du armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder?

Producerer eller importerer du armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger?

Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning.

Læs mere

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper?

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden Indhold Formål med udfasning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.8.2015 L 224/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1428 af 25. august 2015 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009 for så vidt angår

Læs mere

Producerer eller importerer du husholdningstørretumblere?

Producerer eller importerer du husholdningstørretumblere? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af TØRRTUMLR TIL HUSHOLNINGR codesign og nergimærkning Producerer eller importerer du? Så vær opmærksom: er kommer nye krav til energieffektivitet

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter?

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé... 1 Hvilke produkter

Læs mere

Informationsseminar. Osram Otra Lighting Philips Lys GE Lighting Megaman Danmark Solar Danmark Lemvigh Müller

Informationsseminar. Osram Otra Lighting Philips Lys GE Lighting Megaman Danmark Solar Danmark Lemvigh Müller Glødepærens udfasning Informationsseminar Samarbejde med Phips lys Program 19. august: Odense 20. august: Vejen 24. august: Ålborg 26. august: København 27. august: København 3. september: Århus Program

Læs mere

N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G

N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 572 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G 14. august 2012 J.nr. 3401/1001-4559 Ref. BJH Notat til Folketingets Europaudvalg om forslag fra

Læs mere

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Hvad? I 2010 er der indført grænser for fjernsyns elforbrug og krav om, at producenter

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 14. januar 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Belysningskampagnen 2009 De gamle pærer har mistet gløden Elsparefonden vil gerne hjælpe med at gøre den kommende udfasning

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

Krav til lyskilder - forhandlere

Krav til lyskilder - forhandlere Krav til lyskilder - forhandlere Ecodesign og Energimærkning Ecodesign Leverandørrettet - leverandørkrav Minimumskrav til energieffektivitet Mindstekrav til brugsegenskaber Mindstekrav til omfang af information

Læs mere

Gennemførelsen af kravene vil blive til gavn for miljøet og pengepungen uden, at det behøver at gå udover lyskvaliteten

Gennemførelsen af kravene vil blive til gavn for miljøet og pengepungen uden, at det behøver at gå udover lyskvaliteten EU Eco-design krav til belysnings produkter lyskilder / LYS 02-2009 / 23 Gennemførelsen af kravene vil blive til gavn for miljøet og pengepungen uden, at det behøver at gå udover lyskvaliteten Af Peder

Læs mere

Forslaget skønnes ikke at påvirke niveauet for miljøbeskyttelse nævneværdigt, udover et lavere energiforbrug.

Forslaget skønnes ikke at påvirke niveauet for miljøbeskyttelse nævneværdigt, udover et lavere energiforbrug. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 541 Offentligt KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG RESUME Notat til Folketinget om forslag fra EU-kommissionen om forordning,

Læs mere

Dansk Belysning Generalforsamling 2/3 2017

Dansk Belysning Generalforsamling 2/3 2017 Dansk Belysning Generalforsamling 2/3 2017 Side 1 Program Energistyrelsen Ecodesign og energimærkning Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Energimærkning af lamper/armaturer Udfasning

Læs mere

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr.

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr. Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr. Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign), der

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 342/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1194/2012 af 12. december 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED

LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED GUIDE LYSKILDE www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED fremtidens belysning LED fremtidens belysning LED Sparer energi LED pærer

Læs mere

Læs mere på bagsiden. Hent appen Lysguiden NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Læs mere på bagsiden. Hent appen Lysguiden NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Hent appen Lysguiden Læs mere på bagsiden NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Gå efter en -pære med energimærke A+, når du køber ny pære. -pærer bruger

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Vær sikker på, at lysstyrken (målt i lumen) passer til dit formål. Se oversigten Farvel til watt - Goddag til lumen

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 104/20 Den Europæiske Unions Tidende 24.4.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 347/2010 af 21. april 2010 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009 for så vidt angår kravene til miljøvenligt

Læs mere

Se mere i afsnit om målinger og beregninger på side 6.

Se mere i afsnit om målinger og beregninger på side 6. Producerer eller importerer du ventilatorer? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra den 1. januar 2013 Fra 1. januar 2013 er der krav om miljøvenligt design af ventilatorer. Det vil sige krav til produktudformning,

Læs mere

Kviksølvlampens udfasning

Kviksølvlampens udfasning Kviksølvlampens udfasning Michael Raunkjær Dansk Center for Lys Hvad er udgangspunktet? HQL (Osram), HPL (Philips), MFB (Thorn), HME (ZVEI) Fordeling 300.000 højtrykskviksølvlamper Fordelt på 50W 80W 125W

Læs mere

Udfasning af kviksølvlampen. Kviksølvlampens udfasning, september 2010

Udfasning af kviksølvlampen. Kviksølvlampens udfasning, september 2010 Udfasning af kviksølvlampen Program 13.00 Velkomst Kenneth Munck, DCL 13.15 EU-krav og regler, Michael Raunkjær, DCL 13.45 Alternativer til kviksølv, Peder Øbro, ÅF HH 14.00 Pause og miniudstilling - kaffe

Læs mere

Lyskilder ÅF Lighting

Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder Elektriske lyskilder Glødelamper/ temperaturstrålere Udladningslamper/ luminescensstrålere Lysdioder Natrium Kviksølv Standard 230 V Halogen Lavtryk Højtryk Lavtryk Højtryk

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R0245 DA 13.04.2010 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 245/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Klar besked om godt lys Da EU valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i udviklingen af mere energieffektive lyskilder både til at erstatte glødepærer

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

GRUNDNOTAT 4. november 2010

GRUNDNOTAT 4. november 2010 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 75 Offentligt GRUNDNOTAT 4. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. RIN Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om to delegerede forordninger

Læs mere

Belysningsprodukter. Ecodesign og Energimærkning Omnibus Revision

Belysningsprodukter. Ecodesign og Energimærkning Omnibus Revision Belysningsprodukter Ecodesign og Energimærkning Omnibus Revision Signe Friis Christensen, Energistyrelsen Peder Øbro, ÅF Lighting Casper Kofod, Energy piano Side 1 Program Velkomst og kort introduktion

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 101 Offentligt GRUNDNOTAT

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 101 Offentligt GRUNDNOTAT Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 101 Offentligt GRUNDNOTAT Kontor EU klima og international energi Sagsbehandler: ansam Dato 1. december 2008 J. nr. 2199-0026 Kommissionens forslag til fælles europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 24.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 76/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 244/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ny belysning i boligen Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energivejleder Energitjek i boliger, mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

Lys Kvalitet Energi. Glødepærens udfasning. Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys

Lys Kvalitet Energi. Glødepærens udfasning. Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Glødepærens udfasning Lys Kvalitet Energi Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Hvad er lys? Lyskildetyper Hvad skal man vælge? Lovstof og energibestemmelser Udskiftningsmuligheder i d Spektralfordeling

Læs mere

24.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 76/17

24.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 76/17 24.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 76/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 245/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF i forbindelse med miljøvenligt

Læs mere

IKEA lyskilder teknisk information

IKEA lyskilder teknisk information IKEA lyskilder teknisk information Art. nr. Art. navn Opdatering sdato 10175914 HALOGEN pærer G9 40W, klare, 2 stk. 13-02-2013 20152808 HALOGEN pærer E14 28W, klare, 2 stk. 13-02-2013 20168381 HALOGEN

Læs mere

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til elforbrug i standby og slukket og krav om automatisk standby/sluk.

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til elforbrug i standby og slukket og krav om automatisk standby/sluk. Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til elforbrug i standby og slukket og krav om automatisk standby/sluk. Indhold: Resumé.......................... 1 Hvad er kravene?..................

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

IKEA lyskilder teknisk information

IKEA lyskilder teknisk information IKEA lyskilder teknisk information Art. nr. Art. navn Modeltype o 00218141 LEDARE LED pære E14, kertepære opalhvid LED1026C4 20-07-2012 10222473 LEDARE LED pære E27, globe klar LED1028G8 20-07-2012 20222552

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 39 Offentligt K O MI TES AG N O T AT T I L FOLKE TI NGET KLIMA-, ENERGI- & BYGNINGS- MINISTERIET 17. oktober 2011 J.nr. 3401/1001-3418 Ref. BjH/KRGKA Energieffektivisering

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 73 Offentligt G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om delegeret forordning der implementerer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 26.9.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 258/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 874/2012 af 12. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen Guide til nyt lys Det rigtige lys til boligen Klar besked om godt lys og Go Energi Da EU valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i udviklingen af mere energieffektive lyskilder både til at

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 232 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 232 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 232 Offentligt Notat om komitésag til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til ændring af forordning (EC) nr. 244/2009 for så vidt

Læs mere

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler EU-Udbud på Lyskilder og el-artikler 201x/S xx-xxxxxx Hermed uploades til orientering spørgsmål med tilhørende svar. Svar på spørgsmål 1-3, der er modtaget

Læs mere

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Fælles brancheorienteringsmøde mellem Debra, OR & OSS, den 25. August, 2015 Bjarke Hansen, Energistyrelsen Pia Westphalen,

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU alm. del Bilag 422 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens delegerede forordning, som implementerer direktiv 2010/30/EU med hensyn til at

Læs mere

Indhold. Indledning og baggrund (3) Sekretariatets opgaver (4) Bilag A (9) SEE / Årsrapport 2012 / Indhold

Indhold. Indledning og baggrund (3) Sekretariatets opgaver (4) Bilag A (9) SEE / Årsrapport 2012 / Indhold Årsrapport 2012 SEE / Årsrapport 2012 / Indhold 2 Indhold Indledning og baggrund (3) Sekretariatets opgaver (4) Baggrund (4) Typer af tilsynsaktiviteter Gennemført tilsyn (5) Kontrol af CE-mærkning og

Læs mere

Dokumentationskrav til og markedsovervågning af varmepumper. Emil Jacobsen, Teknologisk Institut

Dokumentationskrav til og markedsovervågning af varmepumper. Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Dokumentationskrav til og markedsovervågning af varmepumper Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Indhold Nyt siden sidst Generelle dokumentationskrav for varmepumper Dokumentationskrav til produkter på

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

Den nye klassiske glødepære

Den nye klassiske glødepære en nye klassiske glødepære EcoClassic P45 Philips EcoClassic glødepærer giver dig den klassiske form, du er vant til, men med større energieffektivitet. Med denne "nye klassiker" får du en fremragende

Læs mere

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler EU-Udbud på Lyskilder og el-artikler 201x/S xx-xxxxxx Hermed uploades til orientering spørgsmål med tilhørende svar. Svar på spørgsmål 1-3, der er modtaget

Læs mere

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra januar 2010. Indhold: Hvad er kravene? Ecodesign

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra januar 2010. Indhold: Hvad er kravene? Ecodesign Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra januar 2010 Fra den 7. januar 2010 er der nye grænser for apparaters elforbrug, når de er slukkede eller på standby. Kravene

Læs mere

energimærket tre nye plusser

energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Forhandler Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Bemærk: I en overgangsperiode vil det nye mærke leve side om side med det gamle. Et produkt, der er kommet

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann

GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 285 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann Side 1/5 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

Indhold. Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Gennemførte tilsynsaktiviteter i 2014 (6)

Indhold. Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Gennemførte tilsynsaktiviteter i 2014 (6) Årsrapport 2014 SEE / Årsrapport 2014 / Indhold 2 Indhold Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Gennemførte tilsynsaktiviteter i 2014 (6) Butikskontrol (7) Anmeldelser og henvendelser (9) Internationalt

Læs mere

Positivlisten. Ra værdi Farve Vurdering >= 80 Grøn God ifølge EU QC 80 65 Orange Acceptabel < 65 Rød Ikke god

Positivlisten. Ra værdi Farve Vurdering >= 80 Grøn God ifølge EU QC 80 65 Orange Acceptabel < 65 Rød Ikke god Positivlisten Resultatet af projektet er en demonstrationsversion af LED positivlisten og der er udviklet en hjemmeside til listen, hvortil der er adgang fra www.lednet.dk. Det er i princippet en sortérbar

Læs mere

Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer

Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer Onsdag den 29.02.2012 viste DR Penge en udsendelse om De Dyre Sparepærer. Baggrunden for udsendelsen er den kommende udfasning af glødepæren, hvor det pr. 1/9-2012

Læs mere

Udskiftning af 12 V 10 W stifthalogen belysning med 2,5 W A+ stift belysning

Udskiftning af 12 V 10 W stifthalogen belysning med 2,5 W A+ stift belysning Beslutning 7 ændrede værdier belysning Vedr. udskiftning til stifter, pærer eller spots ringere end A+ samles under 0-værdi. Der udarbejdes ikke dokumentationsark, men udelukkende en læs let tekst. se

Læs mere

Tekniske specifikationer LEDARE LED pærer

Tekniske specifikationer LEDARE LED pærer Tekniske specifikationer LEDARE LED pærer Artikelnummer: 00301423 LEDARE LED pære E27 600 lm, kan dæmpes/globe klar LED1423G9/LED1427G9 Leverandørnummer: 22858/21633 600 lm Nominel levetid, pære 25000

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1061 DA 06.06.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1061/2010 af 28. september

Læs mere

Produktnavn: 2U, 7W, E14 -A (6000) - LIQUID MERCURY

Produktnavn: 2U, 7W, E14 -A (6000) - LIQUID MERCURY Produktnavn: 2U, 7W, E14 -A (6000) - LIQUID MERCURY Forpakning: 3 Pack Box EAN 13: 7340011306214 Nominel effekt: 320 Faktisk Opvarmningstid op til 60% i sek: 22 Diameter i mm: Ø40 Længde i mm: 120 Erstatter

Læs mere

Udskiftningsplan for gadelys

Udskiftningsplan for gadelys Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011

Læs mere

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY EMHÆTTE - og få den rigtige emhætte Gå efter den bedst mulige emhætte Emhætter skal nu have EU s energimærke. Energimærket kan hjælpe dig med at vælge den rigtige emhætte til netop dit behov. Der er

Læs mere

PL LED rør 6,5W. Erstatning for 11-13W lysstofrør. Produktblad. Gælder for sokkeltyperne: 2G7, G23H, G24D, G24G. Billede af DF-PL5W30-2G7

PL LED rør 6,5W. Erstatning for 11-13W lysstofrør. Produktblad. Gælder for sokkeltyperne: 2G7, G23H, G24D, G24G. Billede af DF-PL5W30-2G7 Produktblad PL LED rør 6,5W Gælder for sokkeltyperne: 2G7, G23H, G24D, G24G. Erstatning for 11-13W lysstofrør Billede af DF-PL5W30-2G7 1 1. Specifikationer Egenskaber for pære Form: Rør Sokkel/fatning:

Læs mere

Philips LED-lamper. Se, hvad lys kan gøre. www.philips.com/masterled. 1. halvår 2011

Philips LED-lamper. Se, hvad lys kan gøre. www.philips.com/masterled. 1. halvår 2011 Philips LE-lamper 1. halvår 2011 Se, hvad lys kan gøre www.philips.com/masterled MASTER LEspot LV AR111 G53 Ideel løsning til spotbelysning i butikker Lavt energiforbrug: 10 W = 50 W. Til opgradering af

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆR - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Klar besked om godt lys Farvel til watt Goddag til lumen (forkortes til lm) Indledning a U valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i udviklingen

Læs mere

LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER

LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER Aikaterini Argyraki, Carsten Dam-Hansen, Jakob Munkgaard Andersen, Anders Thorseth, Dennis Corell, Søren S. Hansen, Peter Poulsen, Jesper Wollf og Paul

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2012 C(2012) 4641 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt

Læs mere

Ombygning til LED - renovering af parklampe inkl. lyskilde

Ombygning til LED - renovering af parklampe inkl. lyskilde Ombygning til LED - renovering af parklampe inkl. lyskilde Mange parklampearmaturer er stadig i så god en kvalitet, at det næsten vil være en dødssynd at skrotte dem, og en erstatning med et nyt lysarmatur,

Læs mere

KOM nr. (foreligger ikke), af <måned> 2013.

KOM nr. (foreligger ikke), af <måned> 2013. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 273 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE TS E U RO PAUDVALG KOMITESAG 2. juli 2013 J.nr. 2676/1955-1007 Ref. BJH Komitésag - Rammenotat om forslag

Læs mere

Højeffektive lysstofrør

Højeffektive lysstofrør Lighting Højeffektive lysstofrør MASTER TL5 High Efficiency Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) har et højt lysudbytte og et lavt energiforbrug. Den højeffektive TL5 lyskilde har fremragende bevarelse

Læs mere

Økodesign og energimerkning Belysningsprodukter. Peder Øbro ÅF Lighting Konsulent for NVE

Økodesign og energimerkning Belysningsprodukter. Peder Øbro ÅF Lighting Konsulent for NVE Økodesign og energimerkning Belysningsprodukter Peder Øbro ÅF Lighting Konsulent for NVE 2016-06-14 1 Målsætning Europa Reduktion af miljøbelastning (CO 2, kviksølv mm) i produktets livscyklus dvs. produktionsfase,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 229 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

A B C D E. Lysstrøm EL. Pakningskonfiguration. (lm) (cd) 35W/930 E27 PAR30L 10D 1CT 6 49.000 Universal A 1 A 871829124192800

A B C D E. Lysstrøm EL. Pakningskonfiguration. (lm) (cd) 35W/930 E27 PAR30L 10D 1CT 6 49.000 Universal A 1 A 871829124192800 CDM A B C D E D Brugervenlig lampe med funklende lys Kompakt og højeffektiv keramisk reflektorlampe med metalhalogenudladning, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse Produktfordele Højeffektiv

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R0244 DA 01.09.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 244/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 278/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 932/2012 af 3. oktober 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Skift nu! Vejledning til alternativer ved udskiftning af almindelige elpærer

Skift nu! Vejledning til alternativer ved udskiftning af almindelige elpærer Skift nu! Vejledning til alternativer ved udskiftning af almindelige elpærer Sådan bruger du brochuren Du skal blot bladre gennem brochuren og finde den type elpære du søger. Her finder du vore anbefalinger

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.1.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 29/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 65/2014 af 1. oktober 2013 om supplering af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Om halogenglødelamper. Osram Otra Lighting Philips Lys GE Lighting Megaman Danmark Solar Danmark Lemvigh Müller

Om halogenglødelamper. Osram Otra Lighting Philips Lys GE Lighting Megaman Danmark Solar Danmark Lemvigh Müller Glødepærens udfasning Om halogenglødelamper Overalt. Halogen lamper anvendes som belysning overalt i og udenfor hjemmet Indendørs: d Baggrundsbelysning Arbejdspladsbelysning Køkken belysning Belysning

Læs mere

Jes Sig Andersen

Jes Sig Andersen EU forordninger for fastbrændselskedler Præsentation af de kommende EU forordninger for energimærkning og ecodesign under TI s faglige seminar den 24. august 2016 Jes Sig Andersen jsa@teknologisk.dk Indhold

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.1.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 29/33 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 66/2014 af 14. januar 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Rammeaftale bilag 1. Opgavebeskrivelse og kravspecifikation

Rammeaftale bilag 1. Opgavebeskrivelse og kravspecifikation 29. april 2016 Rammeaftale bilag 1 Opgavebeskrivelse og kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 2 2. Krav til produkterne... 2 2.1 Energistyrelsen... 2 3. Produkter (delaftaler)... 3 4. Ydelsen indhold...

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere